ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dalskogs socken : Nordals härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 115 Naturnamn: 377 Bebyggelsenamn: 909 Naturnamn: 1167
Dalskog sn /Se Abborrtjärnet tjärn Dalskog sn Dalskog sn
Dalskog sn Agnetjärnet tjärn Blomme-Jonas personnamn Abborrehålet tjärn
Dalskog sn Almstars lidir Saknas Braver inbyggarbeteckning Abborr(e)tjärnet tjärn
Dalskog sn *Almstars liðir gränsmärke båsefolket inbyggarbeteckning Agnetjärnet tjärn
Dalskog sn Aspehultet terräng båselaget inbyggarbeteckning Alebotten åker
Dalskog sn Augusts myrar terräng båsrarna inbyggarbeteckning Alebotten område
Dalskog sn /Se Banne mosse mosse Bäcke-piltar inbyggarbeteckning Aledrågen dike med bäck
Dalskog sn /Se Barlindeberget berg Bäcke tyskar inbyggarbeteckning Alelund skogsparti
Blekan bost. Barlindemossen mosse Bäcke tyskar inbyggarbeteckning Amerika odling
Alehagen förr torp? Björnviken vik Dalskog kusar inbyggarbeteckning Amerika odling
Betanien förr hus Björnön ö Dalskog kusar inbyggarbeteckning Amerikagärdet utgärde
Blekan kommin.bost. /Se Björnön ö Dalskog kusar inbyggarbeteckning Anders-Hajsegrindarna grindar
Bleken gd /Se Bockhålstjärnet tjärn Dalskog kusar inbyggarbeteckning Anders-Hajsemyren myr
Björshåla gård Bodinsbäcken bäck dalskungar inbyggarbeteckning Anders Persson-viken vik
Bodinsstommen förr torp Bottenlösen göl Femman inbyggarbeteckning Anders» potätehage odling
Branterud förr torp Brantmossen mosse fjällkusarna inbyggarbeteckning Anders» tjärn tjärn
Braverud förr torp Bromossen mosse flathultarna inbyggarbeteckning Askebacken backe
Bromyren förr hus Bromossen mosse funneborna inbyggarbeteckning Aspebacken backe
Bråten förr torp Brygngels myr myr Fyran inbyggarbeteckning Augusts myrar odling
Båsane gdar Bränningarna skogsmark Glader inbyggarbeteckning Backaviken vik
Båsane by /Se Burdammarna sank mark Gripe-Lena personnamn Backen åker
Dammen förr lht Bytjärnet tjärn grönhultarna inbyggarbeteckning Baline-, se även Barline- Saknas
Famshed gd /Se Byxmyrarna myrar grönhultingarna inbyggarbeteckning Balinedalen åker
Fattigkas förr torp Båsebäcken bäck grönhultelaget inbyggarbeteckning Balinedalsviken vik
Gladerud förr torp Båsemossen, Stora mosse Gunnarsnäs änglar inbyggarbeteckning Balinegärdet åker
Gräsmaden förr torp Båsetjärnet tjärn Göpe-Lars personnamn Balinekullen höjd
Grönkas förr torp Dalebäcken bäck götar inbyggarbeteckning Balineudden udde
Hallorsbyn by Dalevallen terräng götar inbyggarbeteckning Balineviken vik
Hallorsbyn by /Se Dalskogsfjäll Saknas /Se Haj inbyggarbeteckning Bannade mosse (?) mosse
Halängen gd:ar /Se Dammbergen berg halingarna inbyggarbeteckning Bannade mosse (?) mosse
Hammel torp Dammen torrlagd damm? hallersbyrna inbyggarbeteckning Banne mosse mosse
Hammel förr torp Dammtjärnarna tjärnar halvorarna inbyggarbeteckning Barline-, se även Baline- Saknas
Hedan gd o. bg Dammtjärnet tjärn hedarna inbyggarbeteckning Barlinemossen mosse
Heden by Dammtjärnsbäcken bäck Heder inbyggarbeteckning Bengterudberget bergshöjd
Heden by Dammyren terräng hedfolket inbyggarbeteckning Bergatjärnet tjärn
Heden gd /Se Dansbotjärnet tjärn Holms kråkor inbyggarbeteckning Bergtränget pass
Heden gd /Se Delesbäcken bäck Joakims-Aron personnamn Bjur-, se Byr- Saknas
Hederudtorpet förr torp Delestjärnet tjärn Järbo adel inbyggarbeteckning Björkängen åker med skogsdunge
Hedstommen förr stuga Dingnäset udde Järnsänglar inbyggarbeteckning Björndrågen dal
Hultet förr torp Dingnäsön ö kabboarna inbyggarbeteckning Björnekullen höjd
Håbolsbyn gd /Se Djurgården terräng Kattögen personnamn Björnelabben åker
Håbolsbyn gd /Se Domarringen fornlämning kläppeborna inbyggarbeteckning Björnelappen åker
Hålmyren torp Drakaflågerna sank mark kläppekarlarna inbyggarbeteckning Björnelappen åker
Hålmyren förr torp Dyvelmossen mosse kläpprarna inbyggarbeteckning Björneröven åker
Hörnet förr torp Dyveln tjärn Kräft-Lisa personnamn Björneviken vik
Idala gd /Se Dyveln göl Korsegårdarna inbyggarbeteckning Björnekleven »pass»
Kabbo by /Se Elingetjärnet tjärn Krut inbyggarbeteckning Björns gärde sågupplag, förr åker
Kinnhult förr hus? Erve sjö kusar inbyggarbeteckning Björnön ö
Kopparebol gd /Se Erve sjö kusar inbyggarbeteckning Blacksmyren förr odling, nu skog
Kappebo by Erve sjö kusar inbyggarbeteckning Blackängarna förr ängsmark
Kronoberg gd /Se Erve sjö kvihagaren inbyggarbeteckning Blekebäcken bäck
Kroppetjärn tp /Se Erve sjö källhultarna inbyggarbeteckning Blekemossen mosse
Kråkerud förr torp Erve sjö /Se kärrsarna inbyggarbeteckning Blockängarna slåttermark
Kullen förr bebyggelse? Famsön udde kärrsfolket inbyggarbeteckning Blockängen äng
Källhult by Filippustjärnet tjärn lidrarna inbyggarbeteckning Blomsterhögen löväng
Kärr by Filippustjärnet tjärn Lilla släggan personnamn Bockhålstjärnet tjärn
Landsbol, Båsane Södra med, se 2 Båsane gd Filippusviken vik Ljugare-Nils personnamn Bodstycket åker
Landsbol förr bebyggelse Finskemyren myr lundeborna inbyggarbeteckning Bottarna platser
Liane gd /Se Fisaretjärnet tjärn Lurutarn(?) inbyggarbeteckning Bottarna platser
Lingerud förr bebyggelse? Fjällsmossen mosse myrevarvsgubbarna inbyggarbeteckning Botten, Nedra plats
Livstidskasen förr torp Fjärehanekullen höjd myrevarvslaget inbyggarbeteckning Botten, Övra plats
Lisafors ödegård? Fjärhanetjärnet tjärn nordhottingar inbyggarbeteckning Bottenlöse- f.-led i nat.-n
Ljusmaden förr torp Flöttjärnet tjärn nordhottingar inbyggarbeteckning Bottlöseflågerna tjärnar?
Lövkas förr torp Flågerna terräng nordhultingar inbyggarbeteckning Bottlösen tjärn, »pöl»
Lövnäset torp Forsöarna öar nordhultingar inbyggarbeteckning Bottlösetjärn tjärn
Mossen förr torp? Funnebohögen triangelpunkt nordstugarna inbyggarbeteckning Brattedalen dalgång
Myren förr torp Funnebomossen, Stora mosse nordäling inbyggarbeteckning Brattekullen bergshöjd
Månserud förr torp? Funnebotjärnet tjärn norsarna inbyggarbeteckning Bromanskullen bergshöjd
Nya hemmet förr torp Fågelleken tjärn /Se norserumparna inbyggarbeteckning Bromossen mosse
Nytorp förr torp Fågelleken tjärn /Se oppstugarna inbyggarbeteckning Bromossen mosse
Näsevisan förr torp Fågelleken sjö /Se Orre-Kajsa personnamn Bromossen sankmark
Parken förr torp Fågelleken sjö /Se Pera personnamn Bromossen mosse
Piltorpet förr torp Fågelleksmossen mosse Rall-Anna personnamn Bromyrarna myrmark
Plåten förr torp Fågellekstjärnet tjärn ränslidarna inbyggarbeteckning Bromyrarna myrmark
Plåten lg /Se Fågelmossen mosse Sexan inbyggarbeteckning Bromyrebäcken bäck
Prinserud förr torp Fågeltjärn, se Fågelleken tjärn sjögon inbyggarbeteckning Bromyrekällan källa
Prästekasen förr torp Fäsjön sjö Sjögoprästen inbyggarbeteckning Bromyrekällan kallkälla
Reperud förr torp Fölungebackarna backar Skenningen inbyggarbeteckning Bråtekasen gärde
Roparudden torp Galten grund? Skållerud rävar inbyggarbeteckning Bråtekaserna skogsområde
Rörmyren förr hus? Geråshålan vik Skållerud värar inbyggarbeteckning Bräckan åker
Rörmyren förr torp Getebäcken bäck skårsdälingar inbyggarbeteckning Bräckan backe
Sjötorp förr torp Granmossen mosse smygelaget inbyggarbeteckning Bräckan åker
Skogen förr torp Gråmunken terräng Smörprästen personnamn Bräckan åker
Slättmossen förr torp Grästjärnet tjärn Suglemånsarna inbyggarbeteckning Brände kulle bergshöjd
Smätte förr torp Grävlingekullen kulle Svear inbyggarbeteckning Bygdegårdsstycket åker
Staverud förr torp Gröne backe backe svear inbyggarbeteckning Byrdämman sankmark
Stockholm förr torp Grönhultsberget berg Sven-Olse-Jakop personnamn Byrdämmedammen »timmerflottningsfördämning»
Stommen förr stuga Grönhultsmossen mosse tegsarna inbyggarbeteckning Byrdämmedammen »timmerflottningsfördämning»
Sunnamon förr torp Grönhultsmossen mosse tegsborna inbyggarbeteckning Byrtjärnet, se Bytjärnet tjärn
Sågekasen förr torp Gårmyrarna myrar tegsfolket inbyggarbeteckning Byrtjärnskullen, se Bytjärnet bergshöjd
Tegen by Gäddetjärnet tjärn teåkersborna inbyggarbeteckning Bytjärn(et), se Bytjärnskullen tjärn
Tegen by /Se Gäddetjärnet, Lilla tjärn teåkrarna inbyggarbeteckning Bytjärnet tjärn
Tegen by /Se Gäddetjärnet, Stora tjärn tonebyrna inbyggarbeteckning Bytjärnskullen bergshöjd
Tonebyn gd /Se Gäddetjärnsmyren myr trollungebyrna inbyggarbeteckning Byxemyrarna sankmark
Ton(e)byn by /Se Gällsjön sjö tronsern inbyggarbeteckning Byxemyren myr
Trollmyren torp Gällesjön sjö /Se tångebyrna inbyggarbeteckning Byxevallarna gärde
Trollungebyn Saknas Görans tjärn tjärn ulvehyttarna inbyggarbeteckning Bålekaserna nat.-n
Trollungebyn by /Se Hagarna terräng ulvehyttarna inbyggarbeteckning Båsebräckan backe
Tronserud förr torp Halängsviken vik årbolarna inbyggarbeteckning Båsebäcken bäck
Tuggan förr torp Hammelmossen mosse årboliter inbyggarbeteckning Båsefjället skogsparti med mossar och berg
Tångebo by Hammeln tjärn ödegårdarna inbyggarbeteckning Båsehagarna område, »hagmark»
Tångebo gd /Se Hammelströmmen bäck öfsrarna inbyggarbeteckning Båsemossen mosse
Tångebyn by /Se Hansemaderna terräng Örs djävlar inbyggarbeteckning Båsemossen, Lille mosse
Udden förr torp Harudden udde Dalskog sn Båsemossen, Store mosse
Udden förr torp Holmeberget berg Dalskog sn Båsetjärnet tjärn
Årbol by Hunnekullen kulle Dalskog sn Bäckeforsmossarna mossmarker
Årbol gd /Se Hålemaden sank mark Alehagen torp Bäckemyren skogsmyr
Ängemyren, Lilla förr torp Hålemadsbäcken bäck Alehagen tp Bäckenäsen slåttermark
Ängemyren, Stora förr torp Håletjärnet tjärn Amerika torp el. lht Bäckeälven vattendrag
Ängen förr torp Hålmyren myr »Anders Hajs» torp Bässtycket åker
Öfse, se Övse gd Håltjärnet tjärn Anderstorp torp Dalegärdet åker
Öjerud by Hästedalarne terräng Arons torp förr torp Dalen odling och dal
Öjerud gd /Se Högebotjärnet tjärn Aspelund torp Dalestycket åker
Österrike förr bebyggelse? Jan-Olseviken vik Backerud hmd Dalskogsfjället terrängparti
Övse gd /Se Janses kulle kulle Bengterud lht Dammbergen berg
  Jätteberget, se Jättekullen kulle Bengterud förr torp Dammyren myrar, nu odlade
  Jättekullen kulle Bengterud torp Dammyren myr
  Jättekullen, se Jätteberget kulle Berga bebyggelse Dammyren myr, delvis odlad
  Jättestövan grotta /Se Berga bebyggelse Dammtjärnen tjärn
  Kabbomossen mosse Berga bebyggelse Dammtjärnet tjärn
  Kabbosjön sjö Bergakullen hmd Dammtjärnet tjärn
  Kalkberget berg Bergalunden hmd Dammtjärnsbäcken bäck
  Kasen terräng Bergamyren förr torp el. bs Dansbobäcken bäck
  Kasen terräng Bergane bebyggelse Dansboskiftet åker
  Kasen terräng Berget förr bs Dansbotjärnet tjärn
  Kaskullen kulle Bergängen, Lilla hmd Dansbotjärnet tjärn
  Klöstjärnet tjärn Bergängen, Stora hmd Dansebanan plats
  Kolbottenbacken backe Betania bs Dapen vattensamling
  Kopparbolsmossen mosse Betanien hus Degnäs udde med åkrar
  Korinterudstjärnet tjärn Björke torp Degnäs udde
  Korpeberget berg Björndrågen tp Degnäsenäbben udde
  Korsblackemyren myr Björndrågen förr torp Degnäsön ö
  Krackemyren myr Björnshålan torp Delesdalen dal
  Krokevattensmyren myr Björshålan torp Delesmyrebäcken bäck
  Krokevattnet, Stora sjö Bleken bebyggelse Delestjärnet tjärn
  Krokevattnet, Lilla sjö Bleken bebyggelse Diggnäs-, se Degnäs udde
  Krokevattnet, Stora sjö Bleken bebyggelse Djupa hål djup sänka
  Kroktjärnet tjärn Blekens skola skolhus Djupa myr myr
  Kroppetjärn tjärn Bleketorp torp Djurgården skogsparti
  Kroppetjärn tjärn /Se Blommerud torp Djurgården skogsparti
  Kroppetjärn sjö /Se Blommerud torp Dragoneboet grävlingsgryt
  Kuserösen höjd? Blommerud f.d. tp Drakeflågarna vattensamlingar med sankmark
  Kvarnbäcken bäck Bodinestommen soldattorp Drakeflågarna vattensamlingar
  Kvarneviken vik Branterud torp Drakeflågarna vattensamlingar
  Kvarntjärnet tjärn Branterud f.d. tp Drakeflågen, Västra vattensamling
  Källhultstjärnet tjärn Braverud förr torp Drakeflågen, Östra vattensamling
  Kärleksön udde Braverud torp Drakhögsbäcken bäck
  Köpegullsviken vik Braverud torp Dyhål, Lilla sänka
  Köttkullen kulle Braverud f.d. tp Dyhål, Stora sänka
  Köttsjön sjö Braverudtorpet förr torp Dyvel tjärn
  Landsbolsmossen mosse Bromyren hus Dyveln mosslinga
  Lapperudsgrundet grund Bromyren torp Dyveln tjärn
  Lapperudsudden udde Bromyren torp Dyveln tjärn
  Laxeberget berg Bron hmd Dyveln tjärn
  Laxetjärnet tjärn Bråtekasen f.d. tp Döda stenen flyttblock
  Lianeviken vik Bråtekaserna förr torp Ekehögsbacken backe
  Lignellkullen kulle Bråten torp Ekekullen bergshöjd
  Lillmossen mosse Bråten f.d. tp Ekestycket åker
  Lindalen terräng Bråten förr torp Elet(?) terrängstråk med stenmoras och bergåsar
  Lindalstjärnet tjärn Bränningen soldattorp Elet(?) terrängparti
  Linmossen mosse Bränningen förr torp Elet terrängparti
  Lintjärnet tjärn Bygget förr torp Elingetjärnet tjärn
  Liudden udde Båsane bebyggelse Elingetjärnet tjärn
  Ljungbergen berg Båsane bebyggelse Elingetjärnet tjärn
  Ljungbergen berg Båsane bebyggelse Erve, se Ärve sjö
  Lofoten berg Båsane bebyggelse Fallet älgpass
  Lomforstjärnet tjärn Båsane, Norra bebyggelse Famshedbacken backe
  Lomforstjärnet tjärn Båsane, Norra bebyggelse Famshedbäcken bäck
  Lommetjärnet tjärn Båsane, Norra bebyggelse Famshedflon fjärd
  Lommetjärnet tjärn Båsane, Norra bebyggelse Famshedflon(?) vik
  Lommetjärnsmossen mosse Båsane, Södra bebyggelse Famshedflon vik
  Lunnebomossen mosse Båsane, Södra bebyggelse Famshedfloren del av Kabbosjön
  Lunsehålet dal Båsane, Södra bebyggelse Famshedfloren del av Kabbosjön
  Lusemyren myr Båsane, Södra bebyggelse Famshedflon del av Kabbosjön
  Lusemyrssten gränssten Båsehagen, Västra förr torp Famshedmaderna ängsmark
  Lysehög höjd Båsehagen, Östra förr torp Famshedstranden väg
  Lysetjärnet tjärn Bäckenäset torp Famshedudden udde
  Lysevattnet sjö Dalen förr torp Famshedviken vik
  Långa mad sank mark Dalen hmd Famshedvrån obestämd lokalitet
  Långa ängar sank mark Dalen bs Famshedön udde
  Långemossar mossar Dalen bs Fattigkasmossen mosse
  Lämmemossen mosse Dalen torp Fattigstugegärdet gärde
  Lämmemossen mosse Dalestugan förr bs Femfoterösen »räve-pass»
  Lämmemossen mosse Dalestugan torp Fersenäset holme
  Lämmemossen mosse /Se Dalskog del av sn Filippustjärnet tjärn
  Lämmemossen mosse /Se Dalskog del av sn Filipus(e)tjärnet tjärn
  Lämmemossen mosse /Se Dammen torp Filipusevallen åker
  Lämmetjärnet tjärn Dammen f.d. tp Filipuseviken vik
  Lämmetjärnet tjärn /Se Dammen torp Filit (?) åker
  Lämmetjärnet tjärn /Se Dammyren Saknas Fisaren tjärn
  Lövkullen kulle Dammängen torp Fisaren tjärn
  Lövnäskullen kulle Daniels hmd Fjället skogsområde
  Lövnäsudden udde Dansbo bebyggelse Fisaretjärnet tjärn
  Madmossen mosse Dansbo bebyggelse Fisaretjärnet tjärn
  Marsjön sjö Dansbo bebyggelse Fiskeberget berg
  Marsjön sjö Dansbo hmd Fjället terrängområde
  Marsjön sjö Delesmyren hmd Fjärhanekullen höjd
  Marsjön sjö /Se Delesmyren hmd Fjärhanekullen höjd
  Mellanön del av Möröarna Dillesmyren hmd Fjärhanemossen mosse
  Mon skogsmark Dillesmyren hmd Flyerna(?) sankt område
  Moranebräckan terräng Drakehögen torp el. hmd Flyerna sankmark
  Mossetjärnet tjärn Drakehögen torp el. hmd Flyerna, Lilla sankmark
  Motjärn tjärn Där oppe hmd Flyerna, Stora sankmark
  »mur-Siön», se Marsjön sjö Där söre hmd Flågeboet grävlingsgryt
  Myreberget berg Där söre hmd Forsen avlopp från sjö
  Myrkullen kulle Där söre hmd Forsöarna öar
  Månserudsmossen mosse Där väste hmd Forsöarna öar
  Mörtviken vik Ekbergslotten förr hmd Framigården gärden?
  Möröarna ö Ekehögen hemmansdelar Framskogen terrängparti
  Namnebergen berg Eloverud bs Fredrikevänden åker
  Nils mosse mosse Famshed, se 1 Kabbo Saknas Främre skogen terrängavsnitt
  Nolhagen terräng Famshed bebyggelse Fröfuttegärdet åker
  Näckeberget berg Famshed bebyggelse Funnebohögen höjd
  Nästatjärnet tjärn Famshed bebyggelse Funnebohögen bergshöjd
  Näsöl sjö Famshed bebyggelse Funnebohögen höjd
  Näsölen sjö Famshed bebyggelse Funnebokullen bergshöjd
  Näsöl sjö /Se Famshed bebyggelse Funnebomossen mosse
  Näsöln sjö Famshed, Lilla hemmansdel Funnebotjärnet tjärn
  Nättviken vik Famshed, Lilla förr torp Fågleleken tjärn
  Olsjön, Lilla sjö Famshedön förr torp Fågleleksbäcken bäck
  Olsjön, Stora sjö Fattigkas torp Fågleleksmossarna mossar
  Olsjön, Stora sjö Fattigstugan hus Fåglelekstjärnet tjärn
  Olåmossarna mossar Femman banvaktstuga Fåglemaden mosse
  Ormmyrmossen mosse Filipus torp, senare hmd Fåglemossen mosse
  Oxeberget berg Filipus torp, hmd Fåglemossen mosse
  Paradismyren terräng Flathult bebyggelse Fåglemyren myr
  Perstorpstjärn tjärn Flathult bebyggelse Fårehagen åker
  Pers äng sank mark Flathult bebyggelse Fårehagen skogsparti
  Pilebäcken bäck Flathult, Lilla hmd Fåretjärnet tjärn
  Piledalen dal Flathult, Stora hmd Fåretjärnet tjärn
  Pinan terräng Framigården gd? Fägatan stig
  Pingstamossarna mossar Fram i gården nedlagd hmd Fägatan stig
  Pyttobäcken bäck Framme hmd Fäledet åker
  Pyttåbäcken bäck /Se Framme hmd Fäledet åker
  Ranneberget berg Framme hmd Fäledstycket åker
  Raskeviken vik Främre gården hmd Fäsjön sjö
  Reperudsmossen mosse Funnebo bebyggelse Fäsjön tjärn
  Reperudsviken vik Funnebo bebyggelse Galten ö
  Romperebäcken bäck Funnebo, Norra hmd Getafället skogsområde
  Roparetången udde Funnebo, Södra hmd Getevänden åker
  Rotjärnet tjärn Funnebostugan förr torp Giljan dal
  Rovkasetjärnet tjärn Futten hmd Giljan dal
  Rundemosse mosse Futten hmd Gladerudkullen bergshöjd
  Rydfältkullarna kullar Fyran banvaktstugan Godrådshålan åker
  Råbockehögen höjd Garverud bs Gorviken vik
  Rännen sjö Garverud torp Gravstycket åker
  Rännen sjö Garverudmyren förr bs Grindekroken åker
  Rännsmaden sank mark Gatelotten förr hmd Grindekroken åker
  Ränsliden triangelpunkt Gladers torp Grunnebo odlat område
  Ränslidudden udde Gladerud torp Gråa myr myr
  Röbäck bäck Gladerud torp Gräsmaddyveln tjärn
  Rödkullen kulle Gladerängen torp Gräsmadmossen mosse
  Rö hage terräng Gladkas f.d. tp Grästjärnet tjärn
  Rönningen terräng Gladkas torp Grästjärnet tjärn
  Rörmyren myr Grinden förr bs Grävlingedalen sänka
  Rörrnäsudden udde Gråbo förr hemmansdel Grävlingekullen kulle
  Samsängen terräng Gråbo hemmansdelar Grävlingekullen höjd
  Sandtjärnet tjärn Gräsmaden tp Grävlingevändan åker
  Sjögobäcken bäck Gräsmaden förr torp Gröna hålan myr
  Sjögonäset näs Grönhult bebyggelse Gröna maden åker
  Skitön ö Grönhult bebyggelse Grönhultebergen berghällar
  Skogsmossen mosse Grönhult bebyggelse Grönhultsfjället skogsmark
  Skogsmyren terräng Grönhult bebyggelse Grönhultemossen mosse
  Skurvåsen ås Grönhult bebyggelse Grönhultstjärnet tjärn
  Skyskrapan bergshöjder Grönhult hmd Grötehultet skogsområde
  Skårsdalen dal Grönkas f.d. tp Grövlemobacken backe
  Skårsdalsberget berg Grönkas torp Gubbebenet plats
  Skårsdalstjärn, Lilla tjärn Gullerud hmd Gubbevallen åker
  Skälemossen mosse Gullerud hmd Gullhålet åker
  Slattamad sank mark Gunnersbyn bebyggelse Gullhålet slåttermark
  Slättmossen mosse Gunnersbyn bebyggelse Gullhålet skogsparti
  Snaremyrstjärn tjärn /Se Gunnersbyn bebyggelse Gunnersbyviken vik
  Snaremyr myr /Se Gunnarsbyn hemmansdelar Gunnersbyön ö
  Snaremyrstjärn tjärn /Se Gunnersbyängen hemmansdelar Gäddetjärnen tjärn
  Snaremyrstjärn tjärn /Se Gärdet hmd Gäddetjärnet tjärn
  Snarmyrbäcken bäck Gärdet hmd Gäddetjärnet, Lilla tjärn
  Snarmyren myr Gärdet hmd Gäddetjärnet, Stora tjärn
  Snarmyrtjärnet tjärn Gärdet hemmansdelar Gällsjön sjö
  Snäckerudstjärn torrlagd tjärn Gästgivaregården hmd Gällsjön sjö
  Sockakullen kulle Gästgivaregården hmd Gästgivaren plats
  Sopemyren myr Hagen förr torp el. bs Gästgivaren plats
  Staverudsön ö Hagen torp Gästgivaren plats
  Stentjärnet, Lilla tjärn Haget hmd Hagarna förr åker, nu skogsområde
  Stentjärnet, Stora tjärn Hajerud hmd Hagarna område och raksträcka av landsväg
  Stockelidtjärnet tjärn Hajerud torp Hagarna åker
  Stockemyren myr Hajerud torp Hagen åker
  Stocketjärnet tjärn Hallebäck hmd Haget skogsområde
  Stockholmsmossen mosse Hallebäck hmd Hallebäck bäck
  Stommebäcken bäck Hallebäck torp Hallebäck bäck
  Stora mad sank mark Hallebäck torp Hallebäckebäcken bäck
  Storön ö Hallebäck, Norra hmd Hallersbybäcken bäck
  Streplemyren myr Hallersbykvarnen kvarn Halvfarebron plats
  Strussåsen triangelpunkt Hallersbyn bebyggelse Halvfaredalen dal
  Strussåstjärnet, Övre tjärn Hallersbyn bebyggelse Halvfaredalen dal
  Sträckebäcken bäck Hallersbyn bebyggelse Halvfaredalen dal
  Stuguberget berg Hallersbyn bebyggelse Halvfaredalen dal
  Stugumyren myr Hallersbyn bebyggelse Halvfaredalen dal
  Stutedalstjärnet tjärn Halängen bebyggelse Halvors dale dal
  Stutedalstjärnet, Lilla tjärn Halängen bebyggelse Halvordsons pass plats
  Svaltorpsmossarna mossar Halängen bebyggelse Halängsviken vik
  Svalön ö Halängen bebyggelse Halängsön ö
  Svanesund sund Halängen, Södra hemmansdelar Hamlegrund, Stora grund
  Svarta myr myr Hammel hus Hamlemossen mosse
  Svarte mosse mosse Hamel torp Hamlestycket åker
  Svarte mosse mosse Hammeln torp Hamlestycket åker
  Svartetjärnet tjärn Hammeln torp Hamlestycket åker
  Svartetjärnet tjärn Hammeln torp Hamletjärnet tjärn
  Svartetjärnet tjärn Hammeln torp Hamleöarna öar
  Svarteviken vik Hanserud hmd Hansehagen åker
  Svarteviksbergen berg Harget hmd Hansemaderna åkrar
  Svarttjärnet tjärn Heden bebyggelse Harehalsen udde
  Svinåskullen kulle Heden bebyggelse Harehalsen vik
  Svältedyveln tjärn Heden bebyggelse Harehalsen vik
  Sågeviken vik Heden bebyggelse Harekullen bergshöjd
  Sågkasegrund grund Heden bebyggelse Harepylsan mosse
  Tegstjärnet tjärn Heden bebyggelse Harepylsan mosse
  Teåkerssjön sjö Heden, Norra hemmansdelar Harudden udde
  Teåkerssjön sjö Heden, Södra hemmansdelar Hedrevänden åker
  Teåkerssjön sjö Hedstommen förr soldattorp Hedstommebäcken bäck
  Teåkersälven älv Hedängen hmd Hedstommetjärnet tjärn
  Tillitetjärnet tjärn Hederstorpet förr torp Hedtjärnet tjärn
  Torpekullen kulle Hederstorpet torp Hedviken vik
  Torpetjärnet tjärn Hederud torp Holmströmestättan »stätta»
  Torpeviken vik Hederudtorpet torp Holmströmestättan »stätta»
  Torvmossen mosse Herrängen f.d. tp Horrevallen åker
  Toåkesiön, se Teåkerssjön sjö Herrängen förr torp Horrevallen åker
  Trindudde udde Hulten torp Hålemaden mad
  Trollmyren myr Hultet f.d. tp Hålemaden sankmark
  Trolltjärn tjärn Hultet torp Hålemyrarna mossar
  Tunnelsviken vik Håbolsbyn bebyggelse Hålemyremossen mosse
  Turkarna höjder? Håbolsbyn bebyggelse Hålemyretjärnet tjärn
  Turkushögarna höjder Hålemyren torp Håletjärnet tjärn
  Tvelipporna tjärnar Hålemyren torp Hålmadbacken backe
  Tvättetjärnet tjärn Hålmyren tp Hålmyretjärn tjärn
  Tvättetjärnsmossen mosse Hällfälterud förr torp Håltjärnet tjärn
  Tytaretjärnet tjärn Hästedalarna torp Hästekaserna område
  Tyraretjärnet tjärn /Se Hästedalen tp Hästekaserna område
  Tången udde Hästedalen torp Höga berg berg
  Uddeviken vik Hästedalen, Nedra förr torp Höga kas bergshöjd
  Uddeviken vik Hästedalen, Övra torp Höga kas område
  Vandringstjärnet tjärn Höga kas torp Högebotjärnet tjärn
  Vargehålet terräng Högebo bebyggelse Högebotjärnet tjärn
  Videvagnen holme Högekas f.d. tp Högekultarna åker
  Vikeberget berg Högelid torp Högelidbackarna backar
  Viken, Lilla vik Högeliden f.d. tp Höge åker åker
  Vikön udde Högeliden torp Högsmaden utodling
  Visparemyren myr Högen torp Höjden höjdsträckning
  Vädersågsberget berg o. triangelpunkt Högen förr bs Hökedalarna dalar
  Vägetjärnet tjärn Högen hmd Hökedalstjärnet tjärn
  Vägtjärn, Västra tjärn Höjden förr torp Hökedalstjärnet tjärn
  Vägtjärn, Östra tjärn Höljekasen förr soldattorp Höljefloren del av Kabbosjön
  Vägtjärn tjärn /Se Höljekasen förr soldattorp Höljefloren del av Kabbosjön
  Vägtjärn sjö /Se Hörnet torp el. bs Höljelanden strandparti
  Vägtjärnet tjärn /Se Idala gd Höljeviken vik
  Västerön del av Möröarna Idala hmd Hörnet skogsområde
  Vättnet vik Idala hmd Igelvattenstjärn tjärn
  Yxesjömyrarna myrar Idala, Lilla lht Ing(e)letjärn tjärn
  Yxesjön, Lilla sjö Intakan hmd Intakan åker
  Yxesjön, Stora sjö Intakorna förr torp Jan-Magnus» myrar myrar
  Yxesjön sjö /Se Jan-Peters tomt bs med liten hage Jeljan dal
  Åklång sjö Jan-Peters tomt bs Jupitershagen virkesplan
  Åklång sjö Jans hage bs Jupitershagen virkesplan
  Årbol Saknas /Se Jonstorp torp Jytekullen åker
  Årbolsfjället skogsmark Kabbo bebyggelse Jytekulten åker
  Älgmyren myr Kabbo bebyggelse Jytekulten åker
  Älgmyren myr Kabbo med Famshed bebyggelse Jytekulten åker
  Ängstången udde Kabbo med Famshed bebyggelse Järnoseviken vik
  Ärlimyren myr Kabbo med Famshed bebyggelse Järnoseviken vik
  Ärven insjö Kabbo med Famshed bebyggelse Jättebron stenar
  Ödegårdsviken vik Kabbo med Famshed bebyggelse Jättebron stenar
  Ölebäcken bäck Kabbomossen torp Jättegrottan berggrotta
  Örfuen, se Erve sjö Kabbomyren torp Jättekullen bergshöjd
  Örfven Lacus sjö Kabbostommen förr soldattorp Kabbofloren vattenspegel
  Örfven Lacus sjö Kallbäck(?) förr torp Kabbomossen mosse
  Örletjärnet sjö Karl-Johan-e-torpet hmd Kabbosjön sjö
  Örletjärnet tjärn Karlsonerud backstuga el. torp Kabboviken vik
  Örlevattnet, Lilla sjö Kaseberget f.d. tp Kajsabråten fiskeområde
    Kaseberget förr torp Kakefjärdingen gärde
    Kasen förr bs el. torp Kallbäck åker
    Kasen hmd Kalselyckan gärde
    Kasen hmd Kalvevrån åker
    Kasen hmd Kammarslyckan åker
    Kasen hmd Kanalen bäck
    Kasen förr hmd Kappebosjön sjö
    Kasen torp Kappestigen bergssträckning
    Kasen förr torp Kappestigen bergssträckning
    Kasen torp, hmd Kappestigen bergssträckning
    Kasen torp Kappestigen bergssträckning
    Kasen torp Kappestigen höglänt skogsområde, »fjäll»
    Kasenborg dansbana Kappestigen skogsområde
    Katrinerud förr bs el. torp Kappestigen skogsområde
    Kesaremyren förr torp Kappestigsbergen bergås
    Kjellinetorpet torp Karl-Johanebäcken bäck
    Klingerud förr torp Karljohaneviken vik
    Klingerud torp Kasebacken åker
    Kläppan bebyggelse Kasebacken backe
    Kläppenäs bebyggelse Kasebacken backe
    Kläppesnäs bebyggelse Kaseberget bergshöjd
    Kläppesnäs bebyggelse Kasekullen bergshöjd
    Kläppesnäs bebyggelse Kasen åker
    Kläppesnäs bebyggelse Kasen åker
    Kläppesnäs bebyggelse Kasetjärnet tjärn
    Kläppesnäs bebyggelse Katteflågen vattensamling
    Kolbotten torp Kattepölarna lertag
    Kolebotten hmd Kavlebroarna plats
    Kolebotten hmd Kavlebroarna plats
    Kolebotten bs Kavlemyrarna myrmark
    Kolebotten förr torp el. bs Kesarekullen höjd
    Kolebotten, Lilla bs Kesareliden backe
    Kolebotten, Stora förr bs Kesaremyren myr
    Kolorum bs Kesaremyren myr
    Kopparebol bebyggelse Kitteldalskullen berg
    Kopparebol bebyggelse Klampestycket åker
    Kopparebol bebyggelse Klastjärn tjärn
    Korinterud torp Klädestjärnet tjärn
    Korinterud f.d. tp Klädestjärnet tjärn
    Korsegården bebyggelse Kläppeskogen skogsområde
    Korsgården gd Knektängen förr utäng
    Korsgården bebyggelse Knektängen utäng
    Korsgården bebyggelse Kohagen åker
    Korsgården bebyggelse Kolebotten skogsområde
    Krokevasskasen förr torp Kolebotten odling
    Kroktjärn torp Kolebotten plats
    Kroktjärnsudden torp Kolebottevallen åker
    Kronoberg bebyggelse Kolnäbben udde
    Kronoberg bebyggelse Kolnäbben udde
    Krutestommen soldattorp Korinterudtjärnet tjärn
    Krutestommen soldattorp Korpeberget bergshöjd
    Kråkerud torp Korpekullen bergshöjd
    Kullen hmd Korpudden udde
    Kullen förr hmd Kotjärnet tjärn
    Kullen hemmansdelar Krigsbräckan backe
    Kullen hmd Krigsbräckan backe
    Kullen hmd Krokevattnet tjärn
    Kullen hmd Krokevattnet tjärn
    Kulten hmd Krokevattnet, Lilla tjärn
    Kvarnekroken torp el. bs Krok(e)vattnet, Stora tjärn
    Kvarnekroken torp Krokevänden åker
    Kvarnen bs Krokiga mader, se Krokota mader mader
    Kvarnen torp och kvarn Krokota mader mader
    Kvarnen torp Kroktjärn tjärn
    Kvarnen torp Kroktjärnet tjärn
    Kvarnkasen bs Kronostallsdalen dal
    Kvarntorpet förr torp Kronostallsdalen dal
    Kvihagen hmd Kroppefjäll höglänt område
    Kvihagen hmd Kroppetjärn tjärn
    Kvihagen hmd Kroppfältebråten fiskebråte
    Kyrkebol utjord Krutebotten plats
    Kyrkogården jordlägenhet Krutebotten plats
    Kåket hmd Kråkerudhulten skogsområde
    Källdalskasen hmd Kulan åker
    Källekasen hmd Kulan åker
    Källestommen soldattorp Kullegrinden förr grind
    Källestommen soldattorp Kullen beteskog
    Källhult bebyggelse Kullevallen åker
    Källhult bebyggelse Kusemyren myr
    Källhult bebyggelse Kusemyren sankmark
    Källhult bebyggelse Kusemyren sankmark
    Källhult bebyggelse Kusenäset »slått-äng»
    Källhult bebyggelse Kuserösehöjden höjd
    Källhult hmd Kuserösen gränsrös
    Källhultskas bs Kuserösepasset jägarpass
    Källsviken gd Kusevrån åker
    Källsviken bebyggelse Kvarnebäcken bäck
    Källsviken bebyggelse Kvarnebäcken bäck
    Källsviken bebyggelse Kvarnebäcken bäck
    Källsviken, Norra förr hmd Kvarnedammen fördämning
    Källsviketorpet förr torp Kvarnefallet vattenfall
    Käringemyren torp Kvarnenäset näs
    Kärr bebyggelse Kvarnenäset näs
    Kärr bebyggelse Kvarnestycket åker
    Kärr bebyggelse Kvarnetjärnet tjärn
    Kärr bebyggelse Kvarnetjärnet tjärn
    Köpegullet förr torp Kvarnevallen åker
    Lagmanrud förr torp Kvarnevägen bygdeväg
    Lagmanrud torp Kvarnevänden åker
    Lagmanrud, Lilla bs Kvarnevänden åker
    Landsbol bebyggelse Kvarnevändshålan dal
    Landsbol hmd Kvarnängen åker
    Landsbol hmd Kvarnängsviken vik
    Lapperud bebyggelse Kyrkebäcken bäck
    Lapperud bebyggelse Kyrkebäcken bäck
    Lapperud bebyggelse Kyrkekällan kallkälla
    Lapperud, Lilla hmd Kyrkemossen mosse
    Lapperud, Stora hmd Kyrkemossen mosse
    Larsekvarnen kvarn Kyrkevägen gångväg
    Liane bebyggelse Kyrkevägen stig
    Liane bebyggelse Kårs bäck avlopp för odlad mosse
    Liane bebyggelse Källarstycket åker
    Liden förr bs Källsvikebacken landsvägsbacke
    Lignellegården hmd Källsviken vik
    Lignellegården hmd Källsviken, Norra odling och strandparti
    +Liljerud torp Källsvikeoset bäckutlopp
    Lillestugan förr hmd Källsvikeviken vik
    Linddalen förr torp Källsvikeviken, Norra vik
    Linddalen torp Källsvikeälven vattendrag
    Lindkvisterud förr hmd Käringebacken backe
    Lingerud förr hmd Käringebacken åker
    Lingerud hmd Käringeberget berg
    Lisafors hmd Kärleksön ö
    Livstidskasen torp Kölnekleven väg
    Livstidskasen torp Köpegullet åker
    Ljusmaden, se även Nordmannerud förr tp Köpegullsviken vik
    Ljusmaden torp Köttkullen bergshöjd
    Ljusmaden torp Köttsjön sjö
    Lomfors torp Köttsjön sjö
    Lomfors torp Ladugårdsvänden åker
    Lomforsesågen förr såg Landsbols hög berg
    Lommerud förr torp Landsbols hög berg
    Lotsetorpet torp Landsbolstjärnet tjärn
    Lotsetorpet torp Lapperudgrund grund
    Lugnet bs Lapperudkullarna bergshöjder
    Lundebo bebyggelse Lapperudviken vik
    Lundebo bebyggelse Lapperududden udde
    Lundebo bebyggelse Larsebäcken bäck
    Lundeboskogen torp Laxeberget berg
    Lunden hmd Laxtjärnet tjärn
    Lunden hmd Lerbräckorna åker
    Lunden hmd Lerhålsmyren förr åker, »myre-skifte»
    Lunden hmd Lerkulan åker
    Lundängen hus Lervallarna åker
    Lyckan förr bs, hmd Lianefjället skogsmark
    Långkas f.d. tp Lianegrund stråk
    Långkas torp Lidskogen skogsområde
    Långkas torp Lidudden udde
    Lövkas(en) f.d. tp Lidviken vik
    Lövkas torp Lignellekullen höjd
    Lövnäs torp el. bs Lignellekullen höjd
    Lövnäs torp Lilla-Famshed odling och strandparti
    Maden tp Lilla-Famshed-grund övervattensgrund
    Maden torp Lilla äng förr åker
    Malmestommen soldattorp Lille grund ö
    Malmestommen soldattorp Lillekos myr myr
    Matfutten hmd Lillemossen mosse
    Mattes» torp förr torp Lillängen slåtteräng
    Mellan-Källsviken förr hmd Lindalstjärnet tjärn
    Mellan-Parken förr hmd Lindebergs led led (stängsel)
    Mellan-Skäret förr hmd Linddalstjärn(et) tjärn
    Mockan hmd Lindehögen höjd
    Mockan hmd Lindehögskullen höjd
    Mon torp(?) Lindtjärnet tjärn
    Mossen hmd Lintjärnet tjärn
    Mossen hmd Liseviken vik
    Mossen torp Litegossmossen mosse
    Mossen förr torp Ljungbergen ås
    Myrarna tp Ljus- Saknas
    Myren torp Ljusa lidar skogklädda höjder
    Myren torp el. bs Ljusa tjärn tjärn
    Myren torp Ljusa tjärn tjärn
    Myren förr torp Ljusa tjärn tjärn
    Myren förr torp Ljusa tjärn tjärn
    Myren förr bs Lofoten berg
    Myren förr torp Lolyckan gärde
    Myren torp Lomforsetjärnet tjärn
    Myren torp Lomforsetjärnet tjärn
    Myren förr torp Lommetjärnet tjärn
    Myren förr torp Lommetjärnet tjärn
    Myretorpet torp Lommetjärnet tjärn
    Myrevarv by Lommetjärnet tjärn
    Myrevarv bebyggelse Lommetjärnskullen höjd
    Myrevarv bebyggelse Lundebomossen mosse
    Myrevarv bebyggelse Lunnebomossen, se Store mosse mosse
    Myrevarv bebyggelse Lunsehålet fuktig dalsänka
    Myrevarvskullen hmd Lunsehålet dal med skogsväg
    Månserud förr torp Lunsehålet dal
    Mörteviken bs Lunsehålsbackarna backar
    Mörteviken bs Lunsehålsparken skogsområde
    Neri hmd Luruten bergsklack
    Neri stugan hmd Luruten bergsklack
    Ner i stugan hmd Luruteudden udde
    Nerstugan hmd Luruteviken vik
    Nerstugan hmd Lusedrågen dal
    Nerstugan hmd Lusehögen bergås
    Nilsestugan förr hmd Lusemars hög höjd
    Nord-Båsarna bebyggelse Lusemars hög höjd
    Nors-Dansbo hmd Lusemars hög höjd
    Norde hmd Lusemars sten stenblock
    Nordhagen soldattorp Lusemyren myr
    Nord i stugan hmd Lusemyrs hög höjd
    Nord i stugan hmd Lusestenen sten
    Nordmannerud förr tp Lusestenen flyttblock
    Nordmannerud torp Lusestenen flyttblock
    Nordstugan hmd Lusestenen flyttblock
    Nordstugan hmd Lyckan åker
    Nordstugan hmd Lyckorna åker
    Nordstugan hmd Lysehög(en) kulle
    Nordstugan hmd Lysehögen höjd
    Nordstugan hmd Lysehögen höjd
    Nya Hemmet torp Lysesjön sjö
    Nybygget torp Lysevattnet sjö
    Nygård hmd Långa mad mad
    Nytorp f.d. tp? Långa vänden åker
    Nytorp förr torp el. bs Långdalen odling
    Nytorp f.d. torp Långelyckan åker
    Nytorp förr torp el. bs Långelyckan åker
    Näsevisan f.d. tp Långelyckan åker
    Näsevisan torp ?Långemossar mossar
    Näsevisan torp Långe mosse mosse
    Olsjökasen torp Långetegen åker
    Oppi hmd Långe ängar långsträckt slåttermark
    Opp i stugan hmd Långkas betesmark
    Opp i stugan hmd Långängen åker
    Oppstugan hmd Lämmemossen mosse
    Oppstugan hmd Lämmemossen mosse
    Oppstugarnas hmd Lämmemossen mosse
    Orremors hmd Lämmetjärnet tjärn
    Orremors hmd Länsmansstenen sten
    Oskarsberg avs Lövkullen höjd
    Oskarsberg lht Lövnäs udde
    Oskarslund tomt, förr med skolhus Lövnäs, Lilla udde
    Oskarslund tomt Lövnäsekleven passage
    Oxeberget förr torp el. bs Lövnäsudden udde
    Paradiset torp Lövnäsviken vik
    Paradisemyren torp Maden åker
    Parken torp Maden åker
    Parken torp Maden åker
    Parken torp, hmd Maderna åker
    Parken, Norra hmd Maderna odlat område
    Parken, Södra förr hmd Madmossen mosse
    Perstorp förr torp Magnus» mosse åker
    Perstorp torp Marsjön sjö
    Pilerud torp Mattes» bråte ö
    Piletorpet torp Mattes» ö ö
    Piletorpet torp Mellan-Källsviken strandparti och odling
    Pluggero sommarstuga +Mellan-ön ö
    Plåtarna förr torp Middagsbacken åker
    Plåten torp el. bs Molanebräckan (?) stig
    Prinserud förr torp Molanebräckan stig
    Prästbol bebyggelse Moltemossen mosse
    Prästbol bebyggelse Moltemossen mosse
    Prästbol bebyggelse Mossarna åker
    Prästbol soldattorp Mossehalsen fast »ås» i mossemark
    Prästegården komminsterboställe Mossen åker
    Prästekasen torp Mossen åker
    Pytto förr hmd Mossetjärnet tjärn
    Rahms stuga förr banvaktstuga Motjärn(et) tjärn
    Rall-Annas stuga bs Munkekällan källa?
    Raskerud f.d. torp Musöredalen dal
    Rasketorpet förr torp Myrebräckan backe
    Reperud torp Myrekullen ängsmark
    Repmyren torp Myrelyckan åker
    Ringetorpet förr torp el. bs Myrelyckan åker
    Rovan f.d. tp Myren åker
    Rovan torp Myren odling
    Rovan torp Myrestacken plats
    Rumpen förr bs Myrevarvsmossarna mossar, delvis odlade
    Rumpen hmd Märrebräckorna backig dal
    Ränsliden bebyggelse Möre- Saknas
    Ränsliden bebyggelse Mörteviken vik
    Ränsliden bebyggelse Mörteviken åker
    Ränsliden bebyggelse Mörteviken vik
    Ränsliden bebyggelse Möröarna ö
    Ränsliden hemmansdelar Möröarna ö
    Ränslikullen hmd Mörön ö
    Rönningen torp Nedre ängen åker
    Rör(e)myren hmd Nordalslätten slättbygd
    Rör(e)myren tp Nordfjället höglänt skogsterräng
    Rör(e)myren torp Nordgärdet åker
    Rör(e)myren torp Nordgärdet åker
    Rörnäs hmd Nordstugarnas tjärn tjärn
    Rörnäs hmd Nordstugarnas tjärn tjärn
    Sand torp +Nordstugegärdet åker
    Sand förr hmd Nordängsbacken backe
    Sand(en) hmd Norra gärdet åker
    Sandlycke torp el. bs Nytorp gärde
    Sexan banvaktstugan Näckeberget berg
    Sjögoanäs, se Sjögonäset bs el. lht Näset näs
    Sjögokvarnen kvarn Näsoset bäckutlopp
    Sjögonäset hus Nässlehålorna sänka
    Sjögonäset bs el. lht Nästatjärnet tjärn
    Sjögonäset bs el. lht Nästetjärnet tjärn
    Sjökasen förr torp Näsudden näs
    Sjöliane, se 1 Halängen Saknas Näsöl sjö
    Sjöliane bebyggelse Näsöl sjö
    Sjön förr hmd Nötskrikepasset »jägarpass»
    Sjöstugan förr hmd Ofredsdalen dal
    Sjötorp f.d. tp Ofredsdalen dal
    Sjötorp torp el. bs Olemiddag åker
    Skogen förr torp Olsjö(n), Lilla tjärn
    Skogen torp Olsjö(n), Stora sjö
    Skomakarlotten förr hmd Olsjö(n), Stora sjö
    Skottekullen hmd Olåmossen mosse
    Skräddarehagen bs Ormemyrsmossen mosse
    Skräddarekarls torp, hmd Oset älvmynning
    Skulan hmd Parketjärnet tjärn
    Skulan, Lilla torp el. bs Perstorpetjärnet tjärn
    Skulan, Stora hmd Perstorpstjärnet tjärn
    Skulan, Stora hmd Piggegärdet åker
    Skulan, Stora hmd Piggestycket åker
    Skårsdalen tomt Pilemyren sankt område
    Skårsdalen hemmansdelar Pilemyren myrmark
    Skårsdalen hemmansdelar Pinan bergssträckning
    Skårsdalen hemmansdelar Pinan bergssträckning
    Skårsdalen f.d. tp Pinan vik och dal
    Skårsdalen förr bs Pineklon betesmark
    Skäre hemmansdelar Pinekullarna hög bergssträckning
    Skäret hemmansdelar Pinekullarna bergshöjder
    Skäret hemmansdelar Pinepasset älgpass
    Skäret, Lilla hemmansdelar Pingstamossarna mossar
    Skäret, Nedra förr hmd Pingstdagmossen(?) mosse
    Skäret, Stora hmd Pipehuvudet åker
    Sluntom bs Plåtarna område
    Slätten torp el. bs Plåten åker
    Slättmossen f.d. tp Potten tjärn
    Slättmossen torp Predikestolen sten
    Slättmyren torp el. bs Prinserud odling
    Smedgården förr hmd Prästekasemossen mosse
    Smed-Magnus» torp el. bs Pusterud krön
    Smocken bs Pusterud bergskrön
    Smuttan hemmansdelar Pusterud bergskrön
    Smuttan hemmansdelar Pusterudbergen bergshöjder
    Småmyrarna tp Pusterudledet »stätta»
    Småmyrarna torp Pylsan åker
    Smättan torp el. bs Pylsan åker
    Smättan torp Pytto åker
    Smätte torp Pyttå gärde
    Smätten bs Pyttobäcken bäck
    Snickarekullen förr hmd Pyttoviken vik
    Snikerud förr tp Rabben lövdunge
    Snikerud hmd Rabbekällaren jordkällare
    Snörom hmd Rabben slåttermark
    Snörom förr bs Rampemyrarna myrar
    Soback, se Suback o. Bromyren hus Ranneberget bergshöjd
    Sobäck, se Subäck torp Ranneberget bergshöjd
    Sockan hmd Raskerud gärde
    Soldattorpet, se Malmestommen o. Nordhagen soldattorp Raskeviken vik
    Soldattorpet, se Stommen soldattorp Redbergsvägen rid- eller klövjestig
    Soldattorpet, se Hedstommen soldattorp Redbergsvägen klövjestig
    Soldattorpet, se Höljekasen o Kabbostommen soldattorp Redbergsvägen klövjestig
    Soldattorpet, se Tegsstommen soldattorp Reperudviken vik
    Soldattorpet, se Stommen soldattorp Ringekällan kallkälla
    Soldattorpet, se Källestommen o. Krutestommen soldattorp Rockolshögen höjd
    Soldattorpet, se Bodinestommen soldattorp Rockolstjärnet tjärn
    Soladattorpet, se Årbolsstommen soldattorp Rockolstjärnet tjärn
    Solklinten hus Ronlyckan åker
    Staverud förr tp Rotjärn tjärn
    Staverud torp Rotjärn tjärn
    Stenbacken hmd Rotjärn tjärn
    Stenbacken hemmansdel Rotjärn tjärn
    Stenbacken hmd Rotjärnsbäcken bäck
    Stockholm torp Rovkasetjärnet tjärn
    Stomhagen torp el. bs Rumpelanden strandparti med bergklintar
    Stommen soldattorp Rumpemyrarna myrar
    Stommen soldattorp Runde mosse mosse
    Stommen förr soldattorp Ryttaren åkerstycke
    Stommen soldattorp och bs Råbergskasen åker
    Stommen förr soldattorp, nu hmd Rågkasetjärnet tjärn
    Stora maden förr torp el. bs Ränn sjö
    Strussås torp Ränneberget bergshöjd
    Strömbergsslätten torp el. bs Rännen sjö
    Stugan hmd Rännsjön sjö
    Stugan förr torp el. bs Rännsmaden sankmark
    Stut(e)dalen förr torp Ränssjön sjö
    Suback hus Rävkasetjärnet tjärn
    Subäck förr torp Rö bäck bäck
    Suckan hmd Röde bäck bäck
    Suckan hmd Rönnlyckan åker
    Sunnamon torp Rönnlyckan åker
    Svackan hemmansdelar Röremyreviken vik
    Svackan hemmansdelar Rörmaden odlingsmyr
    Svaltorpet hmd Rörmyrebäcken bäck
    Svaltorpet hmd Rörnäsetjärnet tjärn
    Sven-Magnus-vrån förr bs Rörnäsudden udde
    Svälte torp Rötjärn tjärn
    Svälte torp Rövaredalen bergsstup
    Svälterud, se Svälte torp Rövarna markområde
    Sågarebyggningen lht Samfälden område med samfäld skog, allmänning
    Sågarna tp Sandbäcken bäck
    Sågarna torp Sandebräckan backe
    Sågekasen tp Sandekleven parti
    Såg(e)kasen torp Sanden åker
    Såg(e)kasen torp Sanden åker
    Södhagen tp Sanden åker
    Sör-Båsarna bebyggelse Sanden åker
    Söre hmd Sandeskogen skogsparti
    Sör-Halängen hemmansdelar Sandhagen åker
    Sörigården hmd Sandtjärnet tjärn
    Sör i gården hmd Segelsön ö
    Sör i stugan hmd Segelön ö
    Sörstugan hmd Sextio jägarpass
    Sör i stugan hmd Sextioberget bergshöjd
    Tegen bebyggelse Sjöbottevrån åker
    Tegen bebyggelse Sjögoa (?) förr allmänning med kvarn och såg
    Tegen bebyggelse Sjögoa (?) allmänning
    Tegen bebyggelse Sjögoa allmänning
    Tegen hmd Sjögonäset näs
    Tegen hmd Sjögån vattenfall
    Tegen hmd Sjögärdena åker
    Tegsbrunnen hälsobrunn och badinrättning Skenningeviken(?) vik
    Tegsbrunnen hälsobrunn Skifferbotten gruvhål
    Tegsbrunnen hälsobrunn Skjulstycket åker
    Tegsstommen soldattorp och bs Skottjärn tjärn
    Tegstorpet torp Skovtjärn tjärn
    Teåker bebyggelse Skräddarehagen skogsparti, förr betesmark
    Teåker bebyggelse Skuggemyrarna myr- och moss- stråk
    Teåker bebyggelse Skuledalen däld
    Teåker bebyggelse Skurvåsen ås
    Teåker bebyggelse Skyskrapan bergshöjder
    Tilita förr torp Skyttemossen mosse
    Tjolitta godtemplarhus Skårsdalen odling
    Tomten hmd Skårsdalen odling
    Tonbyn gd Skårsdalen odling
    Tonbyn bebyggelse Skårsdalskullen bergshöjd
    Tonbyn bebyggelse Skårsdalstjärnet tjärn
    Tonbyn bebyggelse Skårsdalstjärnet tjärn
    Tonbyn bebyggelse Skårsdalstjärnet, Lilla tjärn
    Tonebyn bebyggelse Skårsdalstjärnet, Lilla tjärn
    Torpet torp Skällemossen mosse
    Torpet hmd Skällemossen mosse
    Torpet torp Slantebergen backe
    Torpet hmd Slantebergen backe
    Torpet hmd Slomtjärnet tjärn
    Torpkasen tp Sluntomehagen åker
    Torpkasen torp Släta maden sankmark
    Torpängen förr hemmansdel Slättetjärnet tjärn
    Torpängen förr torp Slättetjärnet tjärn
    Torvmossen, se Torpkasen tp, numera borta Slättmossen mosse
    Torvmossen torp Smedbacken åker
    Trollemyren torp Smedgårdsbacken åker
    Trollemyren torp Smedsgårdsrud åkermark
    Trollungebykasen tp Smedjesenehultet skogskifte
    Trollungebykasen förr torp Smilyckan åker
    Trollungebyn bebyggelse Smilyckan åker
    Trollungebyn bebyggelse Smisinnehultet(?) skogsområde
    Trollungebyn bebyggelse Smisinnehultet(?) skogsparti
    Trollungebyn bebyggelse Smockebacken backe
    Tronserud torp Smocken område
    Trångberget avs Smuttebacken backe
    Tugga litet, se Tugga(n) torp Smuttebacken backe
    Tugga(n) förr torp Smuttebacken backe
    Tångebo bebyggelse Smällargrinden plats
    Tångebo bebyggelse Snaremyren sankmark
    Tångebo bebyggelse Snaremyrstjärnet tjärn
    Tångebo, Gamla förr hmd Snikerudmossen mosse
    Tångebol, se 1 Tångebo bebyggelse Snikerudtjärnet tjärn
    Tångebyn bebyggelse Snörom åker
    Tångebyn bebyggelse Snöromebäcken bäck
    Tångebymyren torp Snöromeudden udde
    Tångebymyren torp Snöromeviken vik
    Udden soldattorp Snöromsgärdena åker
    Udden soldattorp Sockebacken backe
    Udden torp Sockebäcken bäck
    Udden backstugor och torp Sockekullen bergshöjd
    Udden backstugor och torp Sockelandet strandparti
    Uddestommen soldattorp Sommarbräckan brant avsnitt av skogsväg
    Vallarna hemmansdelar Sommarbräckan del av skogsväg
    Viken hmd Sommarbräckan del av skogsväg
    Viken hmd Somyren myr
    Viken, Norra hmd Spannplanen åker
    Viken, Södra bs Spelelotten åker
    Vägtjärnen förr torp Spelemyren myr
    Väste hmd Spelevirkerud sänka
    Väst i stugan hmd Spelevirkerud sänka
    Väst i stugan hmd Stalldalarna dalar
    Väststugan hmd Starbergslyckan åker
    Väststugan hemmansdelar Starebergskullen höjd
    Väststugorna hemmansdelar Stasmossen (?) mosse
    Väststugorna hemmansdelar Staverudön ö
    Sakrisestugan förr bs Stekareåsen bergås
    Yxesjömyren torp Stenkaserna beteshag
    Årbol bebyggelse Stenkaserna åker
    Årbol bebyggelse Stenbäcken bäck
    Årbol bebyggelse Stenharget slåttermark
    Årbol bebyggelse Stentjärnet, Lilla tjärn
    Årbolsstommen förr soldattorp Stentjärnet, Stora tjärn
    Åvaregården hemmansdelar Stenvänden åker
    Ängemaden förr torp Stenängen åker
    Ängemyren torp Stenön ö
    Ängemyren, Lilla torp Stockelidtjärnet tjärn
    Ängemyren, Lilla förr torp Stockevallen åker
    Ängemyren, Nedra torp Stocketjärnet tjärn
    Ängemyren, Övra förr torp Stocketjärnet tjärn
    Ängemyren, Stora torp Stockholmsmossen mosse
    Ängemyren, Övra torp Stocksmossen mosse
    Ängen torp Stommebäcken bäck
    Ängen förr hmd Stommedalen dal-sänka
    Ängen hemmansdelar Stommeviken vik
    Ängen hmd Stomön ö
    Ängen gd Storebottemyren myr
    Ängen torp, senare hmd Storebotten skogsområde
    Ängen hmd Storedammen slåttermyr
    Ängen hmd Store grund ö
    Ängkasen förr torp el. bs Store mosse mosse
    Ödebacken(?), se Örlebäcken torp Storemossen mosse
    Ödegården hemmansdelar Store mossen mosse
    Ödegården hemmansdelar Store stenen flyttblock
    Ödegården hemmansdelar Store stenen flyttblock
    Öfse tomt Store sten(en) flyttblock
    Öfse hemmansdelar Storestensmossen mosse
    Öfse hemmansdelar Store stens-passet »älgpass»
    Öfse hemmansdelar Storevass fjärd
    Öfse hemmansdelar Storevass del av Höljeviken
    Öfsekasen tp +Storlyckan åker
    Öfsekasen torp? Stormossen mosse
    Öfseliserud förr torp Storön ö
    Öjerud bebyggelse Streplemyrarna myrmark
    Öjerud bebyggelse Stridsbräckan backe
    Öjerud bebyggelse Strussås höjd
    Öjerud hemmansdelar Strussåstjärnen tjärn
    Öjerudmaden förr torp Strussåstjärnen tjärn
    Öjerudängen hmd Strussåstjärnet, Nedra tjärn
    Öjerudön hmd Strussåstjärnet, (Övre) tjärn
    Ön förr torp Strussåstjärnet, Övra tjärn
    Ön torp Sträckebänken gärde
    Ön hmd Sträckebänken åker
    Örlebäcken f.d. tp Strömbergsbacken backe
    Örlebäcken förr torp Strömbergsslätten odling
    Örlebäcken torp Strömmen vik
    Örlebäcken förr torp Stugegärdet åker
      Stugehaget område
      Stugekasen jägarpass
      Stugelyckan odling
      Stugemyren myr
      Stugestycket åker
      Stugestycket åker
      Stupet förr virkeskast
      Stut(e)dalen dal
      Stut(e)dalen dal
      Stutedalstjärnen tjärn
      Stutedalstjärnet tjärn
      Stutedalstjärnet, Lilla tjärn
      Stutedalstjärnet, Stora tjärn
      Styggemyr myr
      Stygg käringemossen mosse
      Stygg käringepasset jägarpass
      Styggemyrsdalen däld med mosse och bäck
      Stycket vid eken åker
      Stygg käring flyttblock
      Stöttarna odling
      Stötten åker
      Suckebäcken bäck
      Surebotten område
      Surelyckan åker
      Svaltorpemossen mosse
      Svane sund sund
      Svartebacken landsvägsbacke
      Svartetjärn tjärn
      Svartetjärnet tjärn
      Svartetjärnet tjärn
      Svartetjärnet tjärn
      Svartetjärnet tjärn
      Svartetjärnet tjärn
      Svarteviken vik
      Svarvarestolen bergknalle
      Sven-Magnus-maden åker
      Sven-Magnus-vrån åker
      Svineryggen kulle
      Svineryggen kulle
      Sågarna-landet strand
      Sågarna-tången (?) udde
      Sågefallet vattenfall
      Sågeviken vik
      Sågeviken vik
      Sågevikesundet sund
      Sågevikstångarna uddar
      Sågevikstångarna uddar
      Sågevikeuddarna uddar
      Sälgestubben »jägarpass»
      Sörstugemossen mossmark
      Tafittedalen sank dal
      Tafittedalen dal
      Tavlekullen bergshöjd
      Tavlan åker
      Tavlan åker
      Tavlevänden åker
      Tegetjärnet, se Tegstjärnet tjärn
      Tegsbäcken bäck
      Tegskullen kulle
      Tegsmossen mosse
      Tegstjärnet tjärn
      Tesjön tjärn
      Teåkersfjället skogsområde
      Teåkersfjället terrängparti
      Teåkersfjället terrängområde
      Teåkerssjön sjö
      Teåkersälven vattendrag
      Teåkersälven vattendrag
      Tilita plats
      Tilita plats
      Tilitefuran tall
      Tilitekullen höjd
      Tilitemyren myr
      Tilitemyren myr
      Tilitetjärnet tjärn
      Tjärebrännet åker
      Tjäredalen dal med ängsmark
      Tomtehögen åker
      Tomtehögen åker
      Tomterna område
      +Tomtskiftet Saknas
      Tonebyudden udde
      Tonebyviken vik
      Torkhushögen kulle
      Torpet åker
      Torpetjärnet tjärn
      Torpetjärnet, Lilla tjärn
      Torpeviken vik
      Torpeviken vik
      Torpevänden åker
      Torpmossen mosse
      Torpängen nat.-n
      Torpängen åker
      Torvmossen, se Torpmosen mosse
      Trallerud del av bydeväg
      Trinde mossen mosse
      Trinde mosse mosse
      Trinde mosse mosse
      Trinde udde udde
      Trindön ö
      Trollemyrsdammen fördämning
      Trollkärrsmyren slåttermark
      Trolltjärnet tjärn
      Tröskele fall fors
      Tröskele hall bro
      Tröskele hall bro
      Tröskele hall bro
      Tunnelstycket åker
      Tvelippemossen mosse
      Tvelipporna tjärn
      Tvelipporna tjärn
      Tvätteberget berghällar
      Tvättedammen sänka
      Tvättedammen sänka
      Tvättetjärnet tjärn
      Tvättetjärnet tjärn
      Tuverabben slåttermark
      Tytarekullen höjd
      Tytarekullen höjd
      Tytaremossen mosse
      Tytaren tjärn
      Tytaren tjärn
      Tytaretjärnet tjärn
      Tången udde
      Tången udde
      Udden näs
      Udden åker
      Uddeskogen skogsområde
      Uddetjärnet tjärn
      Uddetången udde
      Uddeviken vik
      Uddeviken vik
      Uppsala kulle
      Utängsön ö
      Utängsön ö
      Valbo dele häradsgräns
      Vandringstjärnet tjärn
      Vandringstjärnet tjärn
      Vandringstjärnet tjärn
      Vargehit gryt
      Vargehålet slåtteräng
      Vargehålet däld
      Varpet stenhög
      Varpet stenhög
      Varphultet skogsområde
      Varphultet skogsområde
      Vattnet plats
      Vattnet »vattneställe»
      Vedboräppen del av sn
      Vedboräppen del av sn
      Vedboräppen del av sn
      Vedborätten del av sn
      Vedborätten del av sn
      Vedmyrarna myrar
      Vedmyren myr
      Vedmyrsbäcken bäck
      Venehögen kulle
      Viketegen åker
      Viketången udde
      Vindfällan plats
      Vinterbräckan del av skogsväg
      Vinterbräckan del av skogsväg
      Vinterhålet plats
      Vinterhålet däld
      Vinterledet myr
      Visperud skogsområde
      Visperudmyren myr
      Vita bergen höjder
      Vrån åker
      Vädersågekullen höjd
      Vädersågekullen höjd
      Vägetjärnet tjärn
      Vägevallen åker
      Vägtjärn, (Östra) tjärn
      Vägtjärnen tjärn
      Vägtjärnet tjärn
      Vägtjärnet tjärn
      Vägtjärnet tjärn
      Väremyrarna myr, förr odlad
      Väremyrarna myr
      Väremyren mosse
      Västersjön del av Näsöl
      +Västerön ö
      Västgärdet åker
      Vättnet vik
      Vättnet vik
      Yraksbackarna backar
      Yxesjön, Lilla tjärn
      Yxesjö(n), Stora sjö
      Yxesjöbäcken bäck
      Yxesjömyrarna myrar
      Zakrisegärdet åker
      Åkersgärdet åker
      +Åkerskogen skogsområde
      +Åkerud (?) område
      Åklång sjö
      +Åkreskogen skogsområde
      ?Åkretegen odling
      Årbolsbäcken bäck
      Årbolsbäcken bäck
      Årbolsfjället terrängparti
      Åvaregårdsgärdet åker
      Älgekullen bergshöjd
      Älgemyren myr
      Älvoset älvmynning
      Ängarna skogsområde
      Ängarna, Norra skifte
      Ängedalarna dalar
      Ängen utgärde
      Ängestycket åker
      Ängetången udde
      Ängeviken vik
      Ängkasehallingarna skogsområde
      Ängkaselanden strand
      Ängkaserna äng
      Ängkaserna förr odlat område
      Ängkaserna område
      Ängtegen odlad mark
      Ängtegen, Norra skifte
      Ärve sjö
      Ärve sjö
      Ärven sjö
      Ödegårdarna odlad mark
      Ödegården åker
      Ödegården åker
      Ödegårdsbacken backe
      Ödegårdsnäbben udde
      Ödegårdsskiftet åker
      Ödegårdsviken vik
      Öfsebackarna bygdeväg
      Ögseliden odling
      Öfseliserud åker
      Öfseliserud åker
      Öfsemaderna odlad mark
      Öjerudlanden strandparti
      Öjerudmaden sankmark
      Öjerudviken vik
      Ön »ö», fastare parti i Båsemossen
      Ön fastare parti av mosse
      Ön åker
      Ön udde
      Örletjärn tjärn
      Örlevattenshallingarna skogsparti
      Örlevattenshallingarna skogsområde
      Örlevattenssjön tjärn
      Örlevattenssjön, Lilla tjärn
      Örlevattenssjön, Stora tjärn
      Örlevattenssjön, Stora tjärn
      Örlevattenstjärnen tjärn
      Örlevattnet tjärn
      Örlevattnet tjärn
      Örlevattnet, Lilla tjärn
      Örlevattnet, Stora tjärn
      Örlevattnet, Stora tjärn
      Örlevattnet, Stora tjärn
      Östra kullen bergshöjd
      Öviken vik
      Övre ängen åker

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.