ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gesäter socken : Vedbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 67 Naturnamn: 67 Bebyggelsenamn: 383 Naturnamn: 313
Gesäter sn Askedalen terräng Gesäter sn Afrika åker och ängsmark
Gesäter sn /Se Brækesbekkr Saknas Gesäter socken sn Aspekullen betesmark
Gesäter sn *Bräkesbäck gränsmärke /Se Gesäter socken Backekloppen bro
Gesäter sn Deleforskullarna kullar Gesäter socken Beckdalen odlad dalsänka
Gesäter sn Djupan älv Gesäter socken Bergedalen dalgång
Gesäter sn Djupebäck å /Se Bengterud rävar inbyggarbeteckning Bergetränget »pass»
?Gesäter sn Djupebäck bäck bergsfolket inbyggarbeteckning Bergsmossen mosse
Gesäter sn Djupebäck bäck Bräkes-bonden inbyggarbeteckning Bergsmyrarna myrmark
Gesäter sn Djupebäck bäck Bräkes-gubben, se Bräkes-bonden inbyggarbeteckning Bingen åker
Giesätter sn Djupedalen terräng bräkrarna inbyggarbeteckning Björne ström fors och fall
Gesäter sn /Se Djupedalen dal bulling inbyggarbeteckning Björnvallen åker
Gesäter sn /Se Djupesjö (el. St. Djupetjärn) sjö /Se deleforsarna inbyggarbeteckning Blåkullesjön tjärn
Getsäter sn /Se Djupetjärn, Stora tjärn Eklandaborna inbyggarbeteckning Blöte pöl skogsområde
Gesäter sn /Se Djupetjärn, St. (äv. Djupesjö) sjö /Se Fisen inbyggarbeteckning Bocke myr myr
Alrud förr bebyggelse? Femstenaröset gränsmärke i sjö fjällebor inbyggarbeteckning Bocke myr myr
Ammeliden by Femstenaröset gränsmärke fjällrarna inbyggarbeteckning Bocke myr myr
Berg by Fjällekullen höjd Gesäter kattor inbyggarbeteckning Bocke myr myr
Borgen förr torp Forsanekullarna kullar gesätingar inbyggarbeteckning Bocke myr myr
Borgen torp f.d. Forsanekullarna höjder Holten inbyggarbeteckning Boddalshemmanet åker
Bräken gd Fällemossen mosse Häcklerskegutten inbyggarbeteckning Bodlyckan åker
Bräken gd /Se Gipan bäck /Se Karten inbyggarbeteckning Bodlyckan åker
Bräken bost? Gråbergerud terräng Kolsäter korpar inbyggarbeteckning Brobackarna åker
Bräken gd /Se Gråbergerud höjd Kolsäter korpar inbyggarbeteckning Brohögen primitiv bro(?)
Delefors by Holmevattnet sjö kolsätingar inbyggarbeteckning Brunningarna skogsområde
Eklanda by Holmevattnet sjö korpar inbyggarbeteckning Bräckan åker
Eklanda gd /Se Kappen terräng Krokstad bölingar inbyggarbeteckning Bräckan åker
Vestra Fjälla by Kasen höjd? Krokstad bölingar inbyggarbeteckning Bräckan åker
Östra Fjälla by Kasen terräng Krokstad bölingar inbyggarbeteckning Bräkesmossen mosse
Forsane gd /Se Kinnekulle höjd Kråk-Olle inbyggarbeteckning Bräkenäset åker
Fårawarp Saknas Kinnekulle höjd Lure-Kalle inbyggarbeteckning Bräke(s)vadet vadställe
Gröneskog förr bebyggelse? Kollerud terräng Låregubben inbyggarbeteckning Deleforsbackarna slåttermark
Gåruten tp /Se Kurran udde Mocke-laget inbyggarbeteckning Deleforshöljen utvidgning
Himmeln förr bebyggelse? Kvarnkullen kulle nordkrokingar inbyggarbeteckning Djupan bäck
Hugeryr by Kvarnkullen höjd Näs-borna inbyggarbeteckning Djupebäck bäck
Hålebacka by Kyrkeberget berg Näs skator inbyggarbeteckning Djupedalsdrågen dal
Intakan förr torp Lintjärn sjö Pusslan inbyggarbeteckning Djupe tjärn tjärn
Kappen förr torp Pantemyren myr Pytten inbyggarbeteckning Domaregärdet åker
Karlsdal förr torp Pinebäcken bäck pålarna inbyggarbeteckning Domaregärdet åker
Karlsdal torp Pinebäcken bäck Ringstadarna inbyggarbeteckning Dåligvallen åker
Kolsäter gd Ringstenen röse simosarna inbyggarbeteckning Ekevallslyckan åker
Kurran förr torp? Ringstensberget berg Skägge-Kristina inbyggarbeteckning Eklandabergen höjdsträckning
Kålsäter by Ringstensmossen mosse Stoms-gubbarna inbyggarbeteckning Eklandaborgen bergshöjd
Kolsäter by *Romslus berg Stom-skatorna inbyggarbeteckning Emmadalen dalgång
Kolsäter by? Röda mossen mosse Tallan inbyggarbeteckning Emmaslätten åker
Kolsäter gd /Se Skardetmyren myr Ututan inbyggarbeteckning Farfarevallen åker
Liden by Skoghusdalen dalsänka Ututen inbyggarbeteckning Femstenarös gränsröse
Loberg gd /Se Skytterud terräng Virkus inbyggarbeteckning Fjällebackarna skogsområde
Lommelanda by Skäggekas triangelpunkt vävarna inbyggarbeteckning Fjällebron bro
Nybygget förr torp Skäggekaskullen kulle Vären inbyggarbeteckning Fjällekastet timmerkast
Näs by Slängommebäcken bäck västkrokingar inbyggarbeteckning Fjällekullen bergshöjd
Pantemyren förr torp Slängommebäcken bäck Alerud hmd Fjällekvarnen kvarn
Pinan förr torp Solbergsmossen mosse Aletorpet förr torp Fjälleskogarna skogsområde
Ringstad by? Stutögat tjärn Askedalen torp Fjällälven vattendrag
Ringstad by /Se Stutögat tjärn Aspelunden hmd Fjölåsarna höjdsträckning
Skardetmyren ödetorp? Svanerud sluttning Backen hmd Forsaneströmmarna del av Töftedalsälven
Skytterud förr torp Tolftedalen terräng Bengterud hmd Fredlundevadet vadställe
Skäggekas förr torp Tolftedelen terräng Bengterud hmd Fulskehöljen »hölj»
Solberg bost. Trestickeln sjö /Se Berg bebyggelse Fulskekastet timmerkast
Stensåsen förr torp Trätarekasen odlad mark Berg bebyggelse Fulskekloppen förr stockbro
Stommen by Tången sluttning Berg bebyggelse Furukullen bergshöjd
Stommen gd /Se Töftedalsån å Berg bebyggelse Fällemossen mosse
Svanerud förr torp Töftedalsån å Berg bebyggelse Fällemossen skogsområde
Torlabyn Saknas Väntetorpet terräng Bergen hmd Gabrielsnäset åker
Trätarekasen förr torp Åmotet sammanflöde Berget hmd Garveriet plats
Tången förr torp Åmotet åmöte Berget hmd Getdalarna område
Väntetorpet förr torp Älgemossen mosse Bergsmyrarna torp Geten åker och hagbackar
Åkerud by Örekilsälven vattendrag Bergsmyren förr torp Geten(?) åker
    Björkdungen hmd Godvänshålan fördjupning
    Björnemyren förr torp Granås höjdsträckning
    Björnemyren torp Granåslyckan åker
    Björnängen torp Grindestycket åker
    Blankefjärdingen hmd Gropestycket åker
    Blöte pöl bs Gropestycket åker
    Boddalen(?) torp Gropevallarna åker
    Boden hmd Gråbergen skogsparti
    Borgen torp Gröneskogsmyren myrmark
    Borvekasen hmd el. avs. Gröntevadet(?) plats
    Borvekasen hmd Gärdehålan dal
    Brobacken förr torp Hagen betesmark
    Bryngelbruket hmd Harullsmossen mosse
    Bråten st. Havrekasen åker
    Bräken bebyggelse Herregårdslyckan åker
    Bräken bebyggelse Holmarna skogsområde
    Bräken bebyggelse Holmevattnet sjö
    Bräken bebyggelse Holtefallet fall
    Bräken bebyggelse Holteströmmarna del av Töftedalsån
    Bräkenskasen torp Hoppeberget »bergtränge»
    Bullingebruket förr hmd Hubergskullen(?) höjd
    Bullingebruket hmd Humleberget bergshöjd
    Bullingeladugården ladugård Hålan beteshag
    Bullingerud förr hmd Hällebäck åker
    Buskehagen torp Hällebäcken bäck
    Dalarna hmd Hällekasekullen höjd
    Dalen hmd Hästedammen grävd damm
    Delefors bebyggelse Hästehöljen »hölj»
    Delefors bebyggelse Hästevadet plats
    Delefors bebyggelse Hästevadet vad
    Delefors bebyggelse Höga klev gångstig
    Deleforskaserna hmd Höljen »hölj»
    Deleforskvarnen kvarn Intakevallarna åker
    Djupedalen bebyggelse Jons kaser skogsområde
    Djupedalen torp Jordfallslyckan åker
    Döden torp Kallerudbäcken bäck
    Eklanda bebyggelse Kalvhagelyckan åker
    Eklanda bebyggelse Karl XII:s väg väg
    Eklanda bebyggelse /Se Kartedalen dalsänka
    Eklandastommen torp Kartedalslyckan åker
    Eklandaängen hmd Kasekullen bergshöjd
    Emmaboda hmd Kaselyckan utgärde
    Fattigstugan hus Kasen skogsområde
    Fjälla, Västra byggelse Kasevrån åker
    Fjälla, Västra bebyggelse Katrinedalen dal
    Fjälla, Västra bebyggelse Katthålet åker
    Fjälla, Västra bebyggelse Kerstins myr sankmark
    Fjälla, Västra bebyggelse /Se Klobergegärdet åker
    Fjälla hemmansdelar Kloberget berg
    Fjällebackarna hmd Klockardalsbäcken bäck
    Fjällekullen hmd Klockaredalsdalarna dalar
    Fjällemossen förr torp Kloppekullen åker
    Fjärdingen hmd Knektehagen åker
    Forsane bebyggelse Knispa kulle bergshöjd
    Forsane bebyggelse Kolebotten potatisåker
    Forsane bebyggelse /Se Kollerud skogsområde
    Forshem hmd Kolsäterkullen kulle
    Framgården hmd Kolsäterälven benämning på Töftedalså
    »Framme» hmd Korpekullen höjd
    Framme hmd Korsdalen dal
    Fredlund hmd Krukvallarna åker
    Fredlund hmd Kronestycket åker
    Fridbergestommen st. Krugers (?) fura tall
    Fridhem hmd Krugers fura tall
    Fridhem torp Krugers fura tall
    Furved, Stora bebyggelse Kultarna åker
    Furved, Stora bebyggelse Kulten åker
    Furved, Stora bebyggelse Kungsdalen dalgång
    Furved, Stora bebyggelse /Se Kungsdalen dalgång
    Fällan torp Kungsdalsbäcken bäck
    Fället torp Kungsdalshöljen utvidgning
    Gatan hmd Kungsdalsvägen väg
    Gesäter bebyggelse Kvarnefallet fall
    Gesäter bebyggelse Kvarneplanen område
    Gesäter bebyggelse Kvarnhålan plats
    Gesäter bebyggelse Kvarnhålan åker
    Gesäter bebyggelse Kyrkeberget bergshöjd
    Gesäter bebyggelse /Se Källardalen dalsänka
    Gesäter bebyggelse Källarelyckan åker
    Gesäter hmd Källelyckan åker
    Gesäter-Stommen st. Ladugårdsbräckan åker
    Gesäter-Ödegården hmd Ladugårdsdalen dalsänka
    Gladkas torp Ladugårdsvallen åker
    Gröne skog hmd och torp Lerdalen dalsänka
    Gubbetorpet förr torp Lilla sidan åker
    Gåruten, se 1 Näs Saknas Lillebräckan åker
    Gåruten st. Lillgärdet åker
    Gåruten st. Lintjärn tjärn
    Gåruten st. Lommelyckan åker
    Gärdet hmd Lyckan, Norra åker
    Gärdet hmd Rönnerenen åker
    Gästgivargården hmd Långkas åker
    Haga hmd Långa vallarna åkrar
    Haga hmd Långe mosse mosse
    Hageberget hmd Långåsen betesmark
    Hagelotten hmd Länsmansbackarna hagmark
    Hagelotten hmd Lögarhöljen utvidgning
    Haget hmd Lökbergen berg
    Heden hmd Maden åker
    Hemmanet hmd Maden (el. Madet) åker
    Himmeln hmd Mellandalen dal
    Holkan hmd Mittstycket åker
    Holkan hmd Moltemyr sankmark
    Holkan hmd Myrarna åker
    Holkebacka hmd Myregärdet åker
    Holkeberget hmd Myregärdet åker
    Holtet hmd Myren åker
    Hålan förr hmd Myren förr åker i skogen
    Hällan hmd Märrehålan dal
    Hällan hmd Märremyrskullen höjd
    Hällekasen hmd Mölnarelyckan åker
    Hällekasen hmd Nordgärdet åker
    Hällemon hmd och affär Nord i gatorna område
    Höge backe hmd Norra dalen dalsänka
    Intakan torp Norskevallarna åker
    Jensetorpet torp Norskevallarna åker
    Kakehemmanet avs. Norskevallarna åker
    Kakehemmanet avs. Näsfallet vattenfall
    Kallerud hmd Näsfjället bergsträckning
    Kallestommen förr st Näsströmmarna del av Töftedalsån
    Kappen avs. Näsängarna åker och ängsmark
    Karls dal torp Oceanen åker
    Karls dal torp Pinefallet fall
    Kasan hmd Pinekullen bergshöjd
    Kasen torp Plankorna åker
    Kasen torp Plankorna åker
    Kasen torp Prästbolmyren myrmark
    Kasen torp Prästegårdsdalarna sänka
    Kasen hmd Pusslevrån åker
    Kasen hemmansdelar Pusslevrån åker
    Kasen hmd Ringesten stensättning
    Kaserna hmd Ringestensröset rös
    Kaserna hmd Ringstad näs »älvenäs»
    Katrinas förr torp Ringstadstycket åker
    Kerstins myr förr bs Ringstadstycket åker
    Kleva, se Klovan bs Ringsten rös
    Klinten avs, förr st. Ringsten rös
    Klintestommen avs, förr st. Ringsten rös
    Kloberget förr bs Ringsten gränsrös
    Klockaredalen hmd Ringälven del av Örekilsälven
    Klockaredalen hmd Risäckrorna åker
    Klockaregården hmd Risäckrorna åker
    Klockarens, se Klockaregården hmd Rävekultarna åker
    Klovan bs Rävekulten åker
    Knatten hmd Rävekulten åker
    Kollerud förr hmd Röde mosse mosse
    Kolsätter bebyggelse Röremyr skogsområde
    Kolsäter bebyggelse Sanden åker
    Kolsäter bebyggelse Sanden åker
    Kolsäter bebyggelse Sanden åker
    Kolsäter bebyggelse Sandklev väg och skogsområde
    Kolsäter bebyggelse Sextondelslyckan åker
    Kolsäter bebyggelse Sjustensrös gränsrös
    Kolsäter bebyggelse Skardsfallet fall
    Kolsäter bebyggelse /Se Skardsmossen mosse
    Kolsäter Södra, se 1 Kolsäter Saknas Skiftebäcken bäck
    Kolsäter, Södra bebyggelse Skoghusdalen(?) dalsänka
    Kolsäter, Södra bebyggelse Skvätthålet dal
    Kolsäter, Södra bebyggelse Skvätthålsstycket åker
    Kolsäter, Västra, se 2 Kolsäter Saknas Skytterudfallet fall
    Kolsäter, Västra bebyggelse Skÿtterudkulten åker
    Kolsäter, Västra bebyggelse Skytterudnäset, Norra odlat »älvenäs»
    Kolsäter, Östra, se 3 Kolsäter Saknas Skytterudnäset, Södra åker
    Kolsäter, Östra bebyggelse Skäggekas skogsområde
    Kolsäter, Östra bebyggelse Skäggkasekullen bergshöjd
    Kolsäter hmd Skäktan åker
    Kolsätergärdet hmd Smedjekullen bergshöjd
    Kolsäterkvarnen kvarn Smedmyren förr odlad myr
    Kolsäterkvarnen kvarn Smikullen höjd
    Krokfors mjölnarbostad Smikullen bergshöjd
    Krokfors lht Smikällan källa
    Krokfors lht Smilyckan åker
    Kråk-Olles torp, hmd Smilyckan åker
    Kråktorpet torp Solbergsmossen mosse
    Kullefjärdingen hmd Sollidbäcken bäck
    Kullen hmd Stationen åker
    Kullen hemmansdelar Stengårdsstycket åker
    Kullen hmd Stenhålan åker
    Kulten hmd Stenhålan åker
    Kulten hmd Stensäckran(?) åker
    Kurran bs el. torp Stommekullen bergshöjd
    Kvarnen hmd Store hage förr ingärdslat beteshag för får
    Kyrkväktartorpet torp Store hage-stycket åker
    Kårångerud hmd Storhagedalen dal
    Lille-Fredlund hmd Struten åker
    Lill-Hultet hmd Strömmarna del av Fjällälven
    Lille-Magnus-bruket förr torp Strömnäset förr ängs-, nu betesmark
    Lurerud torp Stutögat tjärn
    Långåsen avs. Svanerudvallen åker
    Låret hmd Svineryggen åker
    Låret hmd Såtenäset odlat »älvenäs»
    Låret hmd Såtestenen sten
    Låret hmd Södra dalen dalsänka
    Marieberg hmd Tegelbruksvallen åker
    Mockan hmd Tolvtedelen åker
    Mockan hmd Tolvtedelen »skifte», (odling och hagmark)
    Mossen torp Tomteberget kulle
    Mossen hmd Tomterna åker
    Myren bs Torrskodalarna(?) dalsänka
    Målegården hmd Torvemossen mosse
    Mål-Ödegården hemmansdelar Torvemossen mosse
    Nordkroken del av sn Torvemossen mosse
    Nordkroken del av sn Torvmossen mosse
    Nord-Ödegården hemmansdelar Traseryggen lerjordsrygg (slåttermark)
    Nybygget torp Trindseln(?) åker
    Nybygget hmd Trollhålan dalsänka
    Nybygget torp Trollhålskulten höjd
    Nygård torp Tunet område
    Nyhem hmd Tunlyckan åker
    Nytorp torp Tångenäset åkermark
    Näs bebyggelse Täljedroppsdrågen sänka
    Näs med Gåruten bebyggelse Töftedalsån vattendrag
    Näs med Gåruten bebyggelse Töftedalsälven vattendrag
    Näs med Gåruten bebyggelse Ulvgropsdalen dal
    Näs med Gåruten bebyggelse /Se Ulvgropsdalen sänka
    Näsberget hmd Undervänden åker
    Näskvarnen förr kvarn Undervänden åker
    Näsängen hmd Undervänden åker
    Pantemyren förr torp Vaktarekullen bergshöjd
    Petersborg torp Vallarna åker
    Pinan torp Varpebergen åker
    Prästbo benämning på Prästbol Vite kulle bergshöjd och skogsområde
    Prästbol bebyggelse Vänden, Västra åker
    Prästbol bebyggelse Västgärdet åker
    Prästegården hmd Västgärdet åker
    Prästegården, Gamla hus Västra älven benämning på Töftedalsån
    Pusslevrån bs Ynkeryggen åker
    Pyttetorpet torp el. bs Yttre näset »älvenäs»
    Ringstad bebyggelse Åmotet sammanflöde
    Ringstad bebyggelse Årmotet åker
    Ringstad bebyggelse Älgemossen mosse
    Ringstad, Norra bebyggelse Älvedalen åker
    Ringstad, Södra bebyggelse Älvedalsvallen åker
    Rumpen hmd Älvedalsvallen åker
    Rumpen hmd Älven benämning på Töftedalsån
    Rumpen hmd Ängarna förr slåtteräng
    Rävedalarna förr el. hmd Ängebacken landsvägsbacke
    Rävedalen, Lilla hmd Ängebäcken bäck
    Rävedalen, Stora hmd el. torp Ängenäset åkrar
    Röremyr förr torp Örekilsälven vattendrag
    Sekring förr hmd Österskogen skogskifte
    Sekring hmd Östfjällebäcken bäck
    Sextondelen hmd Östfjällelyckorna åker
    Sextondelen hmd Östra Dalarna slåttermark
    Sja hmd Östra älven benämning på Örekilsälven
    Sjalunda hmd Östra älven benämning på Töftedalsån
    Sjalunda hmd  
    Sjalunda hmd  
    Sjättedelen hmd  
    Skardet bebyggelse  
    Skardet bebyggelse  
    Skardet bebyggelse  
    Skardet bebyggelse /Se  
    Skardsmyren hmd  
    Skiftet hmd  
    Skomakaremyren torp el. bs  
    Skomakaretorpet torp  
    Skomakaretorpet torp  
    Skrevet hmd  
    Skrikås avs.  
    Skrikås avs.  
    Skrikås avs.  
    Skytterud torp  
    Skäggekas torp  
    Skäggekas torp  
    *Skönlunda(?), se Sjalunda hmd  
    Smedmyren bs  
    Småmyrarna förr torp  
    Solberg bebyggelse  
    Solberg bebyggelse  
    Solberg bebyggelse  
    Soldattorpet, se Bråten soldattorp  
    Soldattorpet Saknas  
    Soldattorpet, se Gesäter-Stommen Saknas  
    Soldattorpet, se Kallestommen Saknas  
    Soldattorpet, se Klinten el. Klintesommen Saknas  
    Soldattorpet, se Gåruten Saknas  
    Solliden torp  
    Stenhagen hmd  
    Stenhagen hmd  
    Stenkas torp  
    Stensåsen torp  
    Stensåsen torp  
    Stommen bebyggelse  
    Stommen bebyggelse  
    Stommen bebyggelse /Se  
    Struten bs  
    Sunhill hmd  
    Svanerud förr hmd  
    Talletorpet förr torp  
    Tomtberget avs.  
    Torpet torp  
    Torpet torp  
    Torrskogen(?) hmd  
    Torrskogen hmd  
    Tre och trettio förr bs el. torp  
    Trettiotre bs el. torp  
    Trätarekasen torp  
    Trätekas torp  
    Tången torp  
    Utut hmd  
    Utut hmd  
    Utut hmd  
    Wendtetorpet(?) torp  
    Volvo avs.  
    Volvo avs.  
    Västkroken del av sn  
    Älvedalen torp  
    Ängarna, se Ängen hmd  
    Ängarna hmd  
    Ängarnafjärdingen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ödegården hmd  
    Ödegården hemmansdelar  

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.