ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skålleruds socken : Nordals härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 112 Naturnamn: 339 Bebyggelsenamn: 81 Naturnamn: 57
Skållerud sn Abborreholmen holme Skållerud sn Skållerud sn
Skållerud sn /Se Aklången, se Åklången sjö Bjällevass hmd Ankön ö
Skållerud socken sn Annikas knatte höjd Bron hmd Annikas knatte kulle
Skållerud sn Aspön ö Bronäs lht Bankarna fiskebankar
Skållerud sn Backemyren terräng Bronäs hmd Bjurdämman sjö
Skållerud sn Beneboviken vik Brännvinsmyren tp Bjurdämmetjärnet tjärn
Skållerud sn Bickjan skär Domerud hmd Blixegrundane grund och fiskeplats
Skållerud sn Bjurdämman sjö /Se Eriksdalen, se Ersdalen hmd Blixegrundet, se Blixegrundane grund och fiskeplats
Skållerud sn Bjurdämmetjärnet tjärn Ersdalen hmd Branten berg
Skållerud sn Björkön ö Falkerud hmd Brötevass vik
Skållerud sn Björkön ö Forsbo bebyggelse Drakön, (Stora) ö
Skållerud sn Björnekleven höjd Forsbo gd Gärdsudden udde
Skållerud sn Björnemyren myr Gäddeståndet, se 1 Svankila gd Hatteforegrunnane grund och fiskeplats
Skållerud sn Bockön ö Holsten tp Hästhagen, Nedre o. Övre lhtr
Skållerud sn /Se Branddalsviken vik Horntuterud hmd Hästön, (Stora) halvö
Skållerud sn /Se Brattås ås Hyveln, se Myrerud tp Högeudd, se Höge udde udde
Skållerud gd o. sn /Se Bräcketjärnet tjärn Håvreström, se Åsensbruk järnvägsstation Höge udde udde
Amundsrud gd /Se Bräcketjärnet tjärn Hästhagen, Nedre o. Övre lhtr Höguddeskären skär
Amundsrud f.d. torp /Se Buterudstjärnet tjärn Högarna, se Horntuterud hmd Klovholmarna holmar
Anolfsbyn by Byrdämmen (el. Byrdämmetjärnet) tjärn /Se Iland f.d. tp Klovholmen holme
Annolfsbyn gd /Se Byrdämmetjärnet (el. Byrdämman) tjärn /Se Kasehålan tp Klubborna holmar
Backen by Byviken vik Kasemossen hmd Knolldalen dal
Barrlindemyren hmd /Se Båttjärnet tjärn Kasen hmdr Knollen, se Knollgrund grund och fiskeplats
Barrlindemyren hmd /Se Dalsjön sjö Kaserna lht Knollgrund grund och fiskeplats
Barrlindemyren hmd /Se Drakö, Lilla holme Klockarestugan hmd Kolön ö
Barrlindemyren hmd /Se Drakö, Stora holme Knutsdalen lht Kroksviken vik
Benebo by /Se Drakön, Lilla ö Korndalen, se 1 Krökersrud Saknas Kärrkilsälven älv
Björnemyren förr torp? Drakön, Stora ö Korsrud, se 1 Krökesrud Saknas Lövudden udde
Bränna by Dyvelmossen mosse Korsrud gd Malebäckebron bro
Bränna by? Dyveln göl Krökesrud bebyggelse Malebäcken fjärd
Bränna Saknas /Se Edsbryggan brygga? Krökersrud by Malebäcken bäck
Bränna by /Se Ekmans myr terräng Kullen hus Malefjorden fjärd
Drågen förr torp Englandstjärnet tjärn Kutta lht Malefjorden vik
Eke förr torp Enuretjärnet tjärn Kyrkliden hmd Maleflon fjärd
Eriksbyn by Erve sjö Köpmannebro hmd Mastetjärnet vik
Forsbo gd Erve sjö Liane Stora, se 1 Krökersrud Saknas Mjärdegården fiskeplats
Forsbo gd Erve sjö Livarebo gd Mjölkudden udde(?)
Galjdalen torp Erve sjö Myra, se Skinnemyren beb. Mäleflon, se även Malefjorden o Maleflon fjärd
Grind förr hus? Erve sjö /Se Myren tp Näre sjö /Se
Haverlyckan Saknas Fagerhögstjärnet tjärn Myrerud tp Porseviken vik
Hjärterud torp /Se Forsboviken vik Nässeldalen beb. Porsvik myr
Håfreström Saknas Färjestödet färjeläge Nässledalen, se Nässeldalen beb. Rävåsholmen, jfr Tors holme ö
Havitsfors Saknas Galten sten? Pulserud hmd Rödöskären, se Rövholmarna holmar
*Hafvitzfors Saknas /Se Glycksjön sjö Pålemyren lht Rövholmarna holmar
Håverud brukssamh. /Se Gosseflaget triangelpunkt Ransberg hmd Saxeviken vik
Håvreström jvstn /Se Gröna udden udde Ransbergsmossen, se Kasemossen hmd Sikegrundane grund och fiskeplats
Jönserud förr torp? Grönemosse mosse Salesten gd Spontjärn vik
Kannarwth, se *Konderud försv. gd Gårkitteln sjö Sjövik lht Stekaråsen ås?
Kasen förr torp? Gårkätteln, Lilla sjö Skansen tp Såtagrundet grund och fiskeplats
*Konderud försv. gd Gårkätteln, Stora sjö Skepparns hmd Sörberg gärde
*Konderud försv. gd Gårkätteln, L:a o. St:a tjärnar /Se Skinnemyren beb. Tors holme udde
?Kordalen försv. gd? Gårkätteln sjö /Se Skållerud bebyggelse Trädgårdsmaden mad
Krökersrud by Gäddemyren myr Skålleruds Stom, se 1 Skållerud Saknas Upperudhöljen sjö /Se
Krökersrud gd Harehalsen udde Slängom lht Valöfjorden, se Maleflon fjärd
Kålserud by? Hattefuran holme Sparra hmd Värvet vik
Kållserud gd Hattefuran holme /Se Spången hmd Västerrud gärde
Kärrkil Saknas /Se Hattefurugrund skär Stugan tp Åsmaden mad
Kättel förr torp Hattefurugrund grund Svankila gd  
Liane by? Hattefurugrund grund Svankila gd  
Liane, Stora gd Hattefuruhamn hamn Talludden, jfr Ängholmen beb  
Liane, Stora del av Krökersrud Hattefuru hamn hamnplats Taskuddarna tp  
Lilltorpet förr torp Hattefuruholmen holme Tjärkil bebyggelse  
Livarebo gd /Se Hattefuruholmens skär skär Tjärkil hmdr  
Myren förr hus? Hattefuruskären skär Tjärkilen Södre, se 1 Tjärkil Saknas  
Myren förr torp? Hattfurmossen mosse Trögenborg soldattorp  
Nordtegen förr torp? Hardetjärnet tjärn Tunhem lht  
Nytterud förr hus? Haverlyckan tomt /Se Uddarne, se Taskuddarna tp  
Pilserud ödegård *Hawitzfors fors Upperud bebyggelse  
Ransberg by *Hawitzfors Saknas /Se Upperud bebyggelse  
Ransberg by Havrekil sjö Upperud Norre, se 2 Upperud Saknas  
Ransberg by Havrekil sjö Upperud Södre, se 1 Upperud Saknas  
Ransberg by? Henön, se Hinnön ö Vall hmdr  
?Ransberg by *Hiarttæhouoð höjd Västerrud f.d. tp  
?Ransberg by Hinnön ö Åsensbruk järnvägsstation  
Ramsberg Saknas /Se Hinnön ö Ängholmen f.d. stuga  
Ransberg, L:a o. St:a gd:ar /Se Hinnön ö /Se Ödegården hmd  
»rolzkær», jfr Rolfskärr gd Hisingen holme /Se Ödegården, Norra hmd  
[Rolskärr] Saknas Hjerterudsrenden Saknas Ödegården, Norra o. Södra bebyggelser  
Ryr by Hjärterudssunden sund Östebo bebyggelse  
Ryr Saknas /Se Hjärterudssundet sund Östebo Södre, se 1 Östebo Saknas  
Ryr by /Se Hjärterudängen terräng Östebokullen hmd  
Sjökasen förr torp Holmerud terräng    
Skalåsen gd Hunnegreven terräng    
Skalåsen gd Hållsten terräng    
Skållerud gd o. sn /Se Hållstensmossen mosse    
Stommen by Håveruds ström vattendrag    
Stommen gd /Se *Håveström å    
Stötterud förr hus? Håfverudsström Saknas    
Svankila gård, (by) *Håveström bro?    
Svankila by Hästdäpeln vik    
Säljedalen gd? Hästskon holme    
Sälldalen gd /Se Hästö, Lilla ö    
Tjärkilen, Södra utjord Hästö, Stora ö    
Kärrkilen Saknas Hästögrundet, Lilla grund    
Tjärkilen gd Hästöholmarna holmar    
Tjärkil gård Hästön, Lilla ö    
Tjärkiln Saknas Hästön, Stora ö    
Tjärkilen, Södra utjord /Se Hästön, Stora ö (halvö?)    
Tjärnkil gd /Se Hästöudden udde    
Torgrimsbyn Saknas /Se Högeudd udde    
Tunhem förr lht Högeuddeskären skär    
Udden förr torp Högskär skär    
Upperud by Hölen N:e o. Ö:e sjöar /Se    
Upperud gd:ar /Se Jättebron udde?    
Upperud by Jättegrav hällkista /Se    
»wæbiørnebyn» beb. Jättekullen fjällklint /Se    
Vedbjörbyn Saknas Jättestövan grotta /Se    
Åsen gd Kabeludden udde    
Åsen gd Kastellholmen holme    
Åsen gård Kiddön ö    
Åsen Saknas /Se Kjärkils-åen, se *Tjärkilsån å    
Åsensbruk jvstn /Se *Klefweudd udde    
  Kloven skär    
  Klovholmarna holmar    
  Klubborna skär    
  Klövholmarna holmar /Se    
  Kolholmen udde    
  *Kroksundström del av vattendrag    
  Kräklingarna holmar o. skär    
  Kräklingarna, Norra skär    
  Kräklingarna, Södra öar    
  Kräklingegrunden grund    
  Kräklingegrunden grund    
  Kräklingen, Stora ö    
  Kräklingerevet, se Kräklingegrunden grund    
  Kräklinggrundet, Norra grund    
  Kräklingholmen, Norra holme    
  Kräklingskären skär    
  Kräklingskären, Västra skär    
  Kräklingskären, Östra skär    
  Kulleviken vik    
  Kulleviken vik    
  Kulpeholmen holme    
  Kulpen udde?    
  Kutteholmen holme    
  Kvarnetjärnet tjärn    
  Kvarnkasetjärnet tjärn    
  Kvarntjärnet tjärn    
  Kyrkudden udde    
  *Kölskogen skogsområde /Se    
  *Kölskogen skogsområde    
  Köpmannebro bro o. handelsplats    
  Köpmannebro bro    
  Köpmannebro bro    
  Köpmannebro bro    
  Köpmannebro bro    
  Köpmannebro bro    
  Köpmannebro bro o. handelsplats /Se    
  *Köpmannebro älv älv    
  Köpmanneån älv    
  Köttsjön sjö    
  Laxholmen holme    
  Leijonhuvud skär    
  Lianefjället skogsmark    
  Lianetjärnet tjärn    
  Lille holme udde (holme?)    
  Lillesjön sjö    
  Lillön ö    
  Limossen mosse    
  Linddalen dal    
  Lindögrunden grund    
  Lindögrundet, se Lindö södra grund grund    
  Lindögrundet, Nordöstra, se Lindögrunden grund    
  Lindögrundet, Sydvästra, se Lindögrunden grund    
  Lindön ö    
  Lindön ö    
  Lindön ö    
  Lindöskäret, Södra skär    
  Lindöskären skär    
  Lindö södra grund grund    
  Livarebosjön sjö    
  Livarebosjön sjö    
  Livas grav grop?    
  Lomön ö    
  *Lundström å    
  Lunndalen dal    
  Långa skär skär    
  *Långberget bergshöjd    
  Långeströmmen (Långedsströmmen) älv    
  Långedrågen terräng    
  Långvik terräng    
  Långviken vik    
  Långökje holme    
  Lövudden udde    
  Majoren terräng    
  Malefjorden fjärd    
  Mastetjärnet tjärn    
  Mjölkudden udde    
  Moltemyr myr    
  Moserudskullen kulle    
  Måseskär skär    
  Mäleflon (el. Mälefjorden) fjärd /Se    
  Mälefjorden (el. Mäleflon) fjärd /Se    
  *Mätgårdssundet sund    
  Mölnerudsudden udde    
  Norgekullen kulle    
  Nygårdsviken vik    
  Nytterudtjärnet tjärn    
  Näsöln sjö    
  Nären sjö    
  Näre(n) sjö /Se    
  Näre sjö /Se    
  Näre sjö /Se    
  Nären sjö /Se    
  Näsölen sjö    
  Näsöl sjö /Se    
  Näsöl sjö /Se    
  Onen Lac., se Ånimmen sjö    
  Onen Lacus, se Ånimmen sjö    
  Onen, se Ånimmen sjö    
  Ormeskäret skär    
  Pumpen ägomark    
  Rammeldalen dal    
  Ransbergsfjorden del av Svanfjorden /Se    
  Ransbergstjärnet tjärn    
  Ransbergstjärnet tjärn    
  Raskeviken vik    
  Rudenäbben udde    
  *Rundholmen holme    
  Ruskegrund grund o. triangelpunkt    
  Ryrsjön sjö    
  Ryrsjön sjö    
  Rättholmen holme    
  Rävekullarna kullar    
  Rävholmen holme    
  Rävåsholmen holme    
  Röde udde udde    
  Rödöskären skär    
  *Rönnholmen holme    
  Sandbergerud terräng    
  Sandviken vik    
  Saxvik vik    
  Sibirien terräng    
  Skackeviken, Västra vik    
  Skackeviken, Östra vik    
  Skalåsknatten höjd    
  Skaten udde    
  Skaten, Lilla udde    
  Skutholmen holme    
  Skållerud Saknas /Se    
  Skålleruds å Saknas    
  Smygetjärnet tjärn    
  Snäcke kanal kanal    
  Snäckudden udde    
  Sotes grav fornlämning /Se    
  Spången sjö    
  Spången sjö    
  Stekaråsen höjd o. triangelpunkt    
  *Sten skär    
  *Sten, Stora skär?    
  Stora Stensgrundet grund    
  Stensundet sund    
  Stentjärnet tjärn    
  Storön ö    
  Strittsholmen holme    
  Stygge gossar skär    
  Sundsholmen holme    
  Svalsjön sjö    
  Svalsjö sjö /Se    
  Svalsjö sjö /Se    
  Svalsjö sjö /Se    
  Svalsjön sjö    
  Svankilaviken vik    
  Svansfjorden sjö    
  Svansfjorden fjärd    
  Svansfjorden sjöarm /Se    
  Svansfjorden (el. Svansflon) fjärd /Se    
  Svansflon (el. Svansfjorden) fjärd /Se    
  Svarta hålan vik    
  Svarta skär skär    
  Sydvästligaste stenen triangelpunkt    
  Sågarehagarna terräng    
  Sälldalstjärnet tjärn    
  Tallskär skär    
  Talludden del av Ängholmen    
  *Taskuddarna uddar    
  Tjuvemyren myr    
  Tjuvemyråsen höjd    
  *Tjärkilsån å    
  Torrön ö    
  Tors holme udde (holme?)    
  Trasken vatten    
  Trasken vatten /Se    
  Tränget sund    
  Tunhemstjärnet tjärn    
  *Þynðmaræ sund Saknas /Se    
  Tyra kanal kanal    
  Uddarna uddar    
  Ulerudstjärnet tjärn    
  Ulerudstjärnet tjärn    
  Upperudshöljen, Nedre sjö    
  Upperudshöljen, Nedre sjö    
  Upperudshöljen, Övre sjö    
  Upperudhöljen sjö /Se    
  Upperudshöljen, N:e o. Ö:e sjöar /Se    
  *Upperuds ström vattendrag    
  *Upperudström del av vattendrag    
  Upperudselfven? Saknas    
  Upperudselfven älv    
  Upperudsälven älv /Se    
  ?Valbergs udde udde    
  *Vallbergssundet sund    
  Valbergs udde udde    
  Varvet vik    
  Vibergsö, Lilla o. Stora öar    
  Vibergsön ö    
  Vibergsön, Lilla ö    
  Videskären skär    
  Åklång sjö    
  Åklången sjö    
  Åklång sjö    
  Åklång sjö    
  Åklång sjö    
  Åklång sjö    
  Åklång sjö /Se    
  Åklången sjö /Se    
  Åklången sjö /Se    
  Ånen, se Ånimmen sjö    
  Ånimmen sjö    
  Ånimmen sjö    
  Ånimmen sjö    
  Ånimmen sjö    
  Ånimmen sjö    
  Ånimmen sjö    
  Ånimmen sjö    
  Ånimmen sjö /Se    
  Ånimmen sjö /Se    
  Ånimmen sjö /Se    
  Ånimmen sjö /Se    
  Åsmaderna sank mark    
  Åsmaderna sank mark    
  Ängholmen holme    
  Äskekärrsviken vik    
  Örfven Lacus, se Erve sjö    
  Örfven Lacus, se Erve sjö    
  Örfuen, se Erve sjö    
  Östebosjön sjö    
  Östeboudden udde    
  Östebowik, se Kulleviken vik    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.