ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Töftedals socken : Vedbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 83 Naturnamn: 728 Bebyggelsenamn: 518 Naturnamn: 1477
Töftedal sn Abborrdalshöjden höjd Töftedals socken sn Abborredalen dalsänka
Töftedal sn /Se Abborrtjärnet, Lilla tjärn Töftedal sn /Se Abborrehöjderna terräng
Töftedal sn Abborrtjärnet, Stora tjärn Töftedal sn Abborresundet sund
Töftedal sn Abrottsnäset näs Töftedals socken sn Abborretjärn, Lilla tjärn
Töftedal sn Abrottsnäset udde Töftedals socken sn Abborretjärn(et), Stora tjärn
Töftedal sn Agnetjärn, Norra tjärn Töftedals socken sn Abborretjärnen tjärn
Töftedal sn Agnetjärn, Södra tjärn bergrarna inbyggarbeteckning Abborreyfset bergås
Töffedahls sn Agnetjärnet tjärn /Se bintorparna inbyggarbeteckning Abrottsnubben (?) udde
Töftedal sn /Se Annas mossar mossar björn(e)byare inbyggarbeteckning Abrottsnäset(?) näs
Töftedal sn /Se Aspelundsmossen mosse bodrarna inbyggarbeteckning Agnetjärn, Norra tjärn
Töftedal sn /Se Axlekull berg botiltorparna inbyggarbeteckning Agnetjärn(et), Södra tjärn
Aspelund förr torp Axlekull höjd bästorprarna inbyggarbeteckning Agnetjärnsdalen bäckdal
Benmon hmd /Se Axlekullstjärnet tjärn gullbackrarna inbyggarbeteckning Alankerbacken (?) backe
Berg by Axlekullstjärnet tjärn gunnarsbyarna inbyggarbeteckning Alegatan del av landsväg
Bintorp by Axlekullstjärnet tjärn gärseruden(?) inbyggarbeteckning Aleliane skogsområde
Björnebyn by Basten tjärn hajomarna inbyggarbeteckning Alemokullarna skogsparti
Björnebyn by? Bastlidkullen höjd hultrarna inbyggarbeteckning Alemyr myr
Björnebyn by Bastlidmossen mosse hålrarna inbyggarbeteckning Alevallen förr åker
Björnebyn by Basturen tjärn jakobsrudarna inbyggarbeteckning Alhålan åker
Björnbyn gd /Se Basturetjärn, Nedre tjärn Jänke-gubben inbyggarbeteckning Annas dalar dalsänka
Botiltorp by Basturetjärn, Övre tjärn lundby(r)arna inbyggarbeteckning Annas mosse mosse
Brinkerud ödegård? Bastön holme moabit inbyggarbeteckning Aronevallen åker
Bästorp by Bastön holme morarna inbyggarbeteckning Askedalen dalsänka
Bön by Bastön ö mullkalleruden inbyggarbeteckning Aspebäck bäck
Ekeliden förr gård? Bastön ö norarna inbyggarbeteckning Aspeskogen åker
Gunnesbyn by Benhålsmossen mosse rinnarna(?) inbyggarbeteckning Aspestycket åker
Gärse förr torp Benmotjärnet tjärn /Se skotten inbyggarbeteckning Axlekull höjdsträckning
Hajom by Bergetjärnet tjärn Smätte-pilten inbyggarbeteckning Axlekull höjdsträckning
Hajom by /Se Bergkilen vik stomrarna inbyggarbeteckning Axlekull benämning på Axlekullstjärnet
Hajom gd /Se Bergskilen vik tunrarna inbyggarbeteckning Axlekullstjärnet tjärn
Hajom gd /Se Bergskilen vik Töftedaling inbyggarbeteckning Axlekullstjärnet tjärn
Hajom gd /Se Bergsnubben udde töftesätarna inbyggarbeteckning Backarna åker
Hedbräckan förr torp Bergsnubben udde tövedäling inbyggarbeteckning Backarna åker
Hedemarken gd /Se Bergtjärn, Lilla tjärn vittebergrarna inbyggarbeteckning Backen åker
Holane gd /Se Bergtjärn, Stora tjärn västerängen inbyggarbeteckning Baggestycket åker
Hult by Bergängen, Nedre sank mark ödeborgrarna inbyggarbeteckning Bastaretjärn(et), Nedre tjärn
Högen gd Bergängen, Övre sank mark Aspebäck förr torp el. bs Bastaretjärn(et), Övre tjärn
Hult, Norra förr bebyggelse? Bistocketjärn tjärn Aspelund torp Basteliden område
Högen gd Björnbytjärnet tjärn Backen avs Bastlidmossen mosse
Jakobsrud gd Björnbytjärnet tjärn Backen torp Bastlidåsen bergås
Jakobsrud by Björndalen dalsänka Backen bs Bastugen tjärn
Jakobsrud by? Björnhultet terräng Backestugan förr bs Basturen(?) bergkulle
Jakobsrud gd /Se Björnlidmomossen mosse Bakerit hmd Basturen (?) tjärn
Jakobsrud gd /Se Blackemossen mosse Bakerit hmd Basturen tjärn
Klevmarken Saknas /Se Blacketjärn tjärn Benmon hmd Basturetjärn, Nedre tjärn
?Lundby by Blåstarremyren myr Benmon hmd Basturetjärn, Övre tjärn
Lundby by Blåsutbäcken bäck Berg bebyggelse Bastö ö
Lundby gd /Se Blåsuten sank mark Berg bebyggelse Benhålet plats
Lunnane by Bläckemyrarna myrar Berget torp Benhålsmossen mosse
Modighemmanet förr torp Blötemyren myr Berget hmd Benändarna åker
Modighemmanet förr torp Boksjömossen mosse Berget hmd Bergefjället skogsområde
Mon by Boksjön sjö Berget hmd Bergetjärn tjärn
Mon by /Se Boksjön sjö Berget hmd Bergskil(en) vik
Myrås förr torp Boksjön sjö Berget förr hmd Bergsnubben udde
Mölnerud gd /Se Boksjön sjö Berget lht, förr statarstuga Bergtjärn tjärn
Mörekasen förr torp Boksjön, S. sjö Bintorp bebyggelse Bergtjärnskleven gångstig
Norane by Boksjön, Södra sjö Bintorp bebyggelse Bingen åker
Norane by /Se Boksjön sjö Bintorp bebyggelse /Se Bingen åker
Norane gd /Se Boråsarna höjder Bintorpsgärdet hmd Bistockedalen dalsänkor
Näset förr torp Boråstjärn tjärn Bintorpsgärdet hmd Bistocketjärn tjärn
Pjätterud förr hus? Brandvik vik Bintorpsgärdet lht Bivägshögen(?) plats
Pjätterud beb. /Se Brandvik vik Björkerud hmd Björnarna plats
Platsen förr torp Brandvik vik Björnbyn bebyggelse Björnbynäset »näs»
Platsen förr torp Brattebett vik Björnbyn bebyggelse Björnbytjärnet tjärn
Sandbäck förr torp Brattebett bukt Björnbyn bebyggelse /Se Björndalen sänka
Skottan by Bratte ås bergsrygg Björnbyn hemmansdelar Björnebitna björken plats
Skåttan gd /Se Brattås höjd Björneholtet förr torp Björnedalen dalgång
Smätten förr bebyggelse? Bredmossen mosse Björnholmen torp Björnemyren åker
Solliden förr torp Bredmossen mosse Björnlidmon förr torp Björnemyren åker
Stommen by Bredmossen mosse Björnlidmon torp Björnestycket åker
Stommen förr torp? Bredmossen mosse Björnsta soldattorp Björnevallen åker
Stommen gd /Se *Brunrehed sank mark Björnstamon torp Björnstycket åker
Struten förr hus? *Brurefers mosse mosse Blåsut avs Blackemossen mosse
Tranum utj. /Se ?Bruregransmyren mosse Blåsut avs Blacken mosse
Tranum gd /Se Bruregransmyren myr Bockesten förr torp Blacketjärn tjärn
Trollkasen förr torp *Brurehed sank mark Bockesten torp Blanddyvallen(?) åker
Töftesäter by Brånö ö Boden hmd Blomsterbacken åker
Töftesäter gd /Se Bräckåsen höjd Bombergerud avs Blåstarremyren sankmark
Töftesäter gd /Se Brändehögen skogsområde Bombergerud avs Blåsuten bäck
Wdbolit Saknas Bränningarna skogsmark Bonde-Mon hemmansdelar Bläckemyrarna sankmark
Hvitteberg by Bränningarna höjd Bort i stugan hmd Bläckemyrarna myrmarker
Saknas Saknas Bränningarna terräng Bort i stugan hmd Blöte myr
Ängarne förr torp Bränteberg höjd Botiltorp bebyggelse Bockemossen mosse
  Bränteberg höjd Botiltorp bebyggelse Bockesten(en) sten
  Burkleven terräng Botietorp bebyggelse /Se Bodstycket åker
  Buråsen ås Bredmosse förr bs Bodvallen åker
  Byrhustjärn tjärn Bredmossön bs? Bodön ö
  Byrhusetjärnet tjärn /Se Brinkerud hmd Boksjömossen mosse
  Bäcketjärn tjärn Brohögen hmd Boksjömossen, Stora mosse
  Bäretjärnet tjärn /Se Brohögen hmd Boksjön, Södra sjö
  Bästorpsälven å Brohögsstugan förr hmd Borotstjärnet (?) tjärn
  Bästorpsälven älv Bråtarna förr soldattorp, nu hmd Boråsarna höjdsträckningar
  Bästorpsälven vattendrag Bråten hmd Boråsliane skogsmark
  Bödalen terräng Bäcken avs Bottnarna åker
  Bödalen terräng Bäcken avs Brattebett udde
  Böke-Siön, se Boksjön sjö Bästorp bebyggelse Bratte ås bergsrygg
  Böke Siön, se Boksjön sjö Bästorp bebyggelse /Se Brattås bergsrygg
  Bökesiön, se Boksjön sjö Bön bebyggelse Brattås höjd
  Daletjärnen tjärn Bön bebyggelse Breda näset udde
  Dammen vik? Bön, Norra förr hmd Brede mosse mosse
  Dammen terräng Bön, Södra förr hmd Brederna(?) älgpass
  Dammtjärn tjärn Böstommet soldattorp Bredmosse mosse
  Delesdalen dal Charlotten torp Bredmossen mosse
  Delesholmen holme Dalbergerud förr torp Bredmosse mosse
  Delesholmen holme Dalen hmd Bredmossön »udde»
  Delestjärn tjärn Dals-Högen hållplats Brene(?) älgpass
  Delestjärn tjärn Dammen förr torp(?) Bringebärshagarna skogsområde
  Djupa led terräng Dammhagarna torp Brohögsstycket åker
  Djupa led dal? Degelmon soldattorp Brolyckan åker
  Djupebäck å Där framme hemmansdelar Brostycket åker
  Djupedalsmossen mosse Där framme hmd Brostycket, Norra åker
  Djupe mosse mosse Där norde hemmansdelar Brostycket, Södra åker
  Djupesjö sjö Där norde hmd Brottås(?) bergshöjd
  Djupesjö sjö Ekeliane hmd Brottåsmyr(?) sankmark
  Djupesjö (el. St. Djupetjärn) sjö /Se Ekeliden hmd Brukslyckan åker
  Djupesjö, Lilla tjärn Ekhögen hmd Brundalen åker
  Djupetjärn, Lilla tjärn /Se Ekliden hmd Brynet bäck(?)
  Djupetjärn, St. sjö /Se Eriksberg lht Brånö ö
  Drägerna sank mark Fagerhult förr bs Bråtanesundet sund
  Dyveltjärn tjärn Fagernäs hmd Bråten åker
  Dyvlemossen mosse Fagernäs hmd Bråten skogsområde, förr slåttermark
  Ekeberget berg Framgården hmd Bråtetjärn tjärn
  Ekemon skogsmark Framgården hmd Bräckan åker
  Ekemon terräng Framme i gården hemmansdelar Bräckan, Norra backe
  Ekemyr myr Fölan hemmansdelar Bräckorna skogs- och bergsområde
  Ekemyr myr Fölan hemmansdelar Bräckorna åkerskiften
  Ekemyr myr Fölemossen bs Brända näset, Lilla udde
  Fiskelöstjärn tjärn Garveriet lht Brända näset, Stora udde
  Fläsebäckdyveln tjärn Granbacken lht Brände hög skogsområde
  Fyrfotetjärnet tjärn Granlid lht Brände kulle skogsområde
  Fyrspring skogsområde Grindstugan lht Brände kullen bergås
  Fyrspring terräng Grindödegården hmd Bränneritomten område
  Fågelmossen mosse Grindödegården hmd Bränningarna skogsområde
  Fågelmossen mosse Gröne skogen förr torp Bränningarna skogsområde
  Fåglemossen mosse Gullbacken hmd Bränningarna skogsområde
  Fåglemossen mosse Gunnarsbyn bebyggelse Budön ö
  Fåglemossen mosse Gunnarsbyn bebyggelse /Se Bukten vik
  Fåglemossen mosse Gunnarsnäs bebyggelse Burarna skogsområde, ås
  Fähusdalen dal Gunnarsnäs hemmansdelar Burarna skogsområde
  Fästningen berg Gunnarsnäs med Fagernäs bebyggelse Burholtstången udde
  Fölebukten bukt Gunnarsnäs med Fagernäs bebyggelse /Se Byrhusdalen bäckdal
  Fölemossen mosse Gäddvik hmd Byrhustjärn tjärn
  Fölemossen mosse Gärdet hmd Byxorna åker förr, nu beteshag
  Fölemyr myr Gärdet lht Båråstjärnet tjärn
  Fölungarna skär Gärdet hmd Bäckhagen åker
  Fölungarna skär Gärdet hmd Bäckehagebukten vik
  Förmansdammen damm Gärdet hmd Bäckelyckan åker
  Galtryggen höjd Gärdet hmd Bäcketjärn tjärn
  Galtryggen höjd Gärserud(?) förr torp Bäremyr del av Bärmon
  Getebensmossarna mossar Hagarna torp Bärmon momark
  Gipan bäck /Se Hagarna förr hmd Bärmyr myr
  Grindemossen mosse Hagen hmd Bärtjärn tjärn
  Grinnemyr myr Hagen avs Bärön ö
  Grubberödsälven å Hajom hemmansdelar Bästorpssjön Saknas
  Grubberödsälven älv Hajom hemmansdelar Bödalen vik
  Grubberödsälven älv Hajom hemmansdelar Bösiken odling
  Grundasrabbar terräng Hajom med Holane bebyggelse Bössesund (?) sund
  Grågås höjd Haksjöborg hus Bösågen plats
  Grå märren berg Haksjödalen hmd Dalehöljarna (?) dalsänka
  Grå märren skär Halvgården hmd Dal(e)tjärn tjärn
  Grå märren skär Hedbräckan torp Dal(e)tjärnen tjärn
  Gråmärren skär /Se Hedbräckan torp Dammad (?) tjärn
  Gräsbergen berg Hedås hmd Dammebron landsvägsbro
  Gräshålan myr Hedås hmd Dammen åker
  Gräshålan sank mark Hemmanet utbruk Dammen område
  Gräshög höjd Hemmanet torp Dammen, Gamla område
  Grävlingemossen mosse Herrgården hmd Dammen område
  Gröna hålor sank mark Hillebäck handelslht Dammfjorden del av Boksjön
  Gröna hålor sank mark Hillebäck lht Dammkullen bergshöjd
  Gröna liden strandområde Holane hemmansdelar Dammtjärn tjärn
  Grönedal dalsänka Holane hemmansdelar De kluvna stenarna stenar
  Grönemyr myr Holane hemmansdelar Delesdalen dal
  Gröne nubbe udde Holane hemmansdelar /Se Delesdalen dal
  Gröne nubbe udde Holmestommet soldattorp Delesdalen dal
  Gröneskogsmossen mosse Holtet förr torp Delesdalsbackarna backar
  Gullhögsmossen mosse Holtet förr torp Delesdalskullen bergshöjd
  Gulltjärn, Lilla tjärn Holtet förr torp Delesholmen skär
  Gulltjärn, Lilla tjärn Hult bebyggelse Delesmossen mosse
  Gulltjärn, Stora tjärn Hult bebyggelse Delestjärn tjärn
  Gulltjärn, Stora Saknas Hult, Norra bebyggelse Delesön ö
  Gulltjärnsmossen mosse Hult, Södra bebyggelse Dikesgärden åker
  Gulltjärnsmossen mosse Hultet torp Djupan bäck
  Gundasrabbar höjd? Huset hmd Djupan bäck
  Gunnarsbytjärn tjärn Hyllehålet hmd Djupebäck bäck
  Gåsvik vik Hyllehålet hmd Djupe dal dalgång
  Gåsvik vik Hålan hmd Djupe mosse mosse
  Gåsön skär Hålan torp Djupetjärn, Stora tjärn
  Gåsön ö Hålan hmd Donnaremon(?) område
  Gåsön ö Hällan torp Donnaremon mo
  Gäddetjärnet, Lilla tjärn Hällan hus Drankebingen område
  Gäddetjärnet, Lilla tjärn Hällorna torp Drägerna myrstråk
  Gäddetjärnet, Lilla tjärn Hällorna torp Duvlan(?) mosse
  Gäddetjärnet, Stora tjärn Högarna hemmansdelar Dyberget berg
  Gäddetjärnet, Stora tjärn Högarna hemmansdelar Dylyckan åker
  Gäddetjärnet, Stora tjärn Högen bebyggelse Dymossen mosse
  Gärsebäcken bäck Högen bebyggelse Dyrbare kittel grop
  Hackstabäcken bäck Högen hmd Dyveln tjärn
  Hackstabäcken bäck Höjden hmd Dyveln tjärn
  Hackstamossen mosse Höljen förr torp Dyvlemossen mosse
  Hackstamossen mosse Höljen torp Dyvletjärn tjärn
  Haffaretjärnet, N:a o. S:a tjärnar /Se Ilebäck lht Dyvletjärnsdalen dalsänka
  Haffaretjärnet, Södra o. Norra tjärn /Se Jakobsrud bebyggelse Ekefläcken åker
  Haffaretjärnet, Norra o. Södra tjärn /Se Jakobsrud hemmansdelar Ekestöt landningsplats
  Haffaretjärnet, N. o. S, tjärn /Se Jakobsrud hemmansdelar Ekornedalen dalsänka
  Hagarne terräng Jakobsrud med Ringsmon bebyggelse Enarbodkullen bergshöjd
  Hagekulle höjd Jakobsrud med Ringsmon bebyggelse /Se Eriks hage åker
  Hajomsmossen, Nedre mosse Jakobsrud-Kaserna hemmansdelar Ettan riksrös
  Hajomsmossen, Övre mosse Jylland torp Fabriken åker
  Haksjön, Västra o. Östra sjöar Jänken hmd Fabrikerna åker
  Haksjön, Östra o. Västra sjöar Jänken hmd Fagerhultskroken åker
  Haksjön, Västra sjö Kallebo torp Fagerhultsand åker
  Haksjön sjö /Se Kallebo torp Fagerlidsundet sund
  Hallerudälven älv Karlsberg hmd Finnskäggen betesmark, förr åker
  Halvfarehultet skogsområde Kasen torp el. bs Fiskelös vik
  Halvfaremossarna mossar Kasen förr torp Fiskelös tjärn
  Halvfaretjärn, Norra tjärn Kasen förr torp Fiskelöstjärnet, Stora tjärn
  Halvfaretjärn, Södra tjärn Kaserna soldattorp Fiskelöstjärnen tjärn
  Halvfareåsen höjd Kaserna förr torp Fjällefjoren vattenspegel »flada»
  Halvordstjärn tjärn Kaserna hmd Fjället skogsområde
  Harmyren myr Kaserna hemmansdelar Fjället skogsområde
  Haslekull...n, se Axlekull berg Kaserna, Västra hmd Flågen vattensamling
  Hedarna sank mark Kaserna, Östra förr hmd Fläsebäck bäck
  Hedbergen berg Kleven torp Fläsebäck bäck
  Heråmaderna sank mark Knatten soldattorp Fläsebäcksdyveln tjärn
  Heråmossen mosse Kullen hmd Forsanebron gränsbro
  Heråälven vattendrag Kulten lht Framfjället skog
  Heråälven vattendrag Kurran avs Framgärdet åker
  Hisön ö Kurran avs Furlund åker
  Hisön ö Kyrkomon torp Furmansdammen(?) tjärn
  Hisön ö Kätterud utjord Furmonstjärnet tjärn
  Hisön holme /Se Kätterud utjord Fyrkanten åker
  Hisöröset riksröse Lansberg lht Fyrspring skogsområde
  Hisöröset fornminne o. gränsröse /Se Liane hmd Fyrspring skogsområde
  Hjälmhög höjd Liden hmd Fåglemossen mosse
  Holanebäcken bäck Liden förr torp Fåglemossen mosse
  Holmekullen höjd Liden hmd Fåglemyrarna sankmark
  Holtebäcken bäck /Se Lilleholt torp Fäbro förr kavelbro
  Holtebäcken bäck /Se Lille-Rinnane hmd Fäbäcken bäck
  Hovtjärn tjärn Lill-Stubberud hmd Fällemon skogsmark
  Hubromossen mosse Lorentseberg avs Fället skogsområde
  Hubrumossen mosse /Se Lorentseriet avs Fästningen berg
  Hultamossen mosse Lorentseriet avs Fölebukten vik
  Hultebäcken bäck Lovisa förr järnbruk Fölebäck bäck
  Hultetjärnet tjärn Loviseholm förr järnbruk, nu handelslht och arbetarbost. Fölebäcksviken vik
  Hultetjärnet tjärn Loviseholm järnbruk Fölemossebäcken bäck
  Hultsmossen mosse Lundby bebyggelse Fölemossen mosse
  Hultstjärnet tjärn Lundby bebyggelse Fölemyr myr
  Hultstjärnet tjärn Lundby bebyggelse /Se Föletränget del av landsväg
  Hultåsen höjd Lundby-Ängarna hmd Föletränget del av väg
  Hultön skär Lunnane bebyggelse Fölungarna bergstångar och skär
  Hultön ö Lunnane bebyggelse Fölungen skär
  Hultön ö Lunnane bebyggelse /Se Föusdalen område
  Hundängetjärnet tjärn Lunnhem avs Föuslyckan åker
  Hunnekullen kulle Lunnholt torp Galtryggen ås
  Hunnekullen höjd Lökhult avs Gertruds mosse mosse
  Håke-Siön, se Haksjön, Östra o. Västra sjöar Lökhult avs Getebenen mossar
  Hålekaserna skogsområde Lövmon soldattorp Getehultet skogsområde
  Häcklefjäll bergsparti Lövskogen torp Getemyren myr
  Hällenemossen mosse Lövås torp Gollas vik vik
  Hängsön, se Hisön ö Masteremon torp Granna hålet plats (älgpost)
  Högehult terräng Mellan-Bön hmd Graven åker
  Högsbukten vik Mjölnerud utjord Grindeberget bergshöjd
  Högsnäset näs Modighemmanet förr torp Grindemossen sankmark
  Höjamossen mosse Modighemmanet torp Grindemyr sankmark
  Hökesiön, se Haksjön, Östra o. Västra sjö Moholtet torp Grindemyrsmossen mosse
  Idsten stenblock Mon bebyggelse Gropemon åker
  Jakobsrudnäset näs Mon bebyggelse Grubberödhöljen »hölj» (utvidgning och lugnvatten)
  Jakobsrudön, Lilla ö Mon bebyggelse /Se Gruvan älgpass
  Jakobsrudön, Lilla ö Mon bebyggelse Gråbenemossen mosse
  Jakobsrudön, Stora ö Mon hemmansdelar Gråbenevallen åker
  Jordbromossen mosse Mon hemmansdelar Gråbenevallen åker
  Jordbromossen mosse Mon förr torp Grå märren bergshöjd
  *Jordsten gränsmärke Mons gård hmd Grå märren skär
  Jyllandsmon terräng Mons gård hmd Grå märren skär
  Järnmon terräng Mossen lht Gråtarenäset »näs»
  Jätteslagen terräng Mullkallerud hemmansdelar Gråtarenäset »näs»
  Kaggen sank mark? Mullkallerud hmd Gråtarevallen åker
  Kantorskullen kulle Mullkallsäter hmd Gränsälven vattendrag
  Kantorskullen höjd Mullkallsäter hemmansdelar Gräshagen område
  Karis kulle höjd Myrarna förr torp Gräshålan myr
  Karis kulle höjd Myrbacka lht Gräshög höjd
  Karl XII:s väg väg Myrekasen torp Gräshög skogsområde
  Kasemossen mosse Myren torp Gräshögsmossen mosse
  Kasemossen mosse Myren torp Gröne dal sänka
  Kasemossen mosse Myrås förr torp Gröne liden strandremsa
  Kasemyren myr Mölnerud utjord Gröne mad myr
  Kasemyren myr Mölnerud utjord Gröne myr sankmark
  Kattesundet sund Mölnerud utjord Gröne nubbe udde
  Kattesundsskären skär Mökhult förr torp Gröne skog område
  Kattholmen, Lilla skär Nergården hmd Grönskogsmossen mosse
  Kattholmen, Lilla holme Neri gården hmd Grötegärdet(?) åker
  Kattholmen, Lilla holme Ner i gården hmd Grötekulten(?) dubbelbacke
  Kattholmen, Stora skär Ner i gården hmd Gubbelappen åker
  Kattholmen, Stora holme Ner i stugan hmd Gullbackenäset »näs»
  Kattholmen, Stora holme Nerskottan hmd Gullhögsmossen mosse
  Kattön ö Nerstugan hmd Gulltjärn, Lilla tjärn el. »dape»
  Kavlebromossen mosse Nerstugan hmd Gulltjärn, Stora tjärn
  Kavlebromossen mosse Nerstugan hmd Gulltjärnsmossen mosse
  Kesarebukten vik Nerstugan hmd Gunnarsnäsdrägerna terrängområde med sänkor
  Klevmarksfjällen Saknas /Se Nerstugan hmd Gunnarsnäsdrägerna terräng
  Klockaremyren myr Norane bebyggelse Gunnarsnäsfjorden del av N. Kornsjön
  Klovsten tjärn Norane bebyggelse Gunnesbytjärnet tjärn
  Klovstenen klyfta? Norane bebyggelse /Se Gåsevik vik
  Klyvstensmyren myr Norane bebyggelse /Se Gåsö ö
  *Knipefjäll berg Norane-Bäcken hmd Gäddtjärn, Lilla tjärn
  *K...pefjäll berg Norane-Ängen hmd Gäddtjärn, Stora tjärn
  Koberget berg Nord-Bön förr hmd(?) Gäddvik vik
  Koberget berg Nord-Fölan hmd Gärserud(?) åker
  Kopparmossen mosse Nordgården hmd Hackstabron bro
  Koppartjärn tjärn Nordgården hmd Hackstamossen mosse
  Koppartjärnet tjärn /Se Nord-Hult bebyggelse Haffare- Saknas
  Koppartjärnet tjärn /Se Nord-Hällan torp Haffaretjärnet, Norra tjärn
  Kornsjön sjö(ar) /Se Nord-Hällorna torp Haffaretjärnet, Södra tjärn
  Kornsjön, Norra sjö Nord i gården hmd Hagarebacjeb backe
  Kornsjön, Södra, Mell o. Norra sjöar Nord i stugan hmd Hagarna förr åker
  Kornsjön, Norra sjö Nord-Skottan hmd Hagarna betesmark
  Kornsjön, Norra sjö Nordängen hmd Hagarna åker
  Kornsjön, Norra sjö Nordängen, Norra hmd Hagarna åker
  Kornsjön, Norra sjö Nordängen, Södra hmd Hagarna åker
  Kornsjön, Norra sjö Nybygget hemmansdelar Hagarnabukten vik
  Kornsjön, Norra sjö Nybygget, Nedre hmd Hagarnelyckan åker
  Mellan-Kornsjön sjö Nybygget, Övre hmd Hagekullen bergås
  Mellan-Kornsjön sjö Nygård hmd Hagen åker
  Kornsjön, Mellersta sjö Nygård lht Haget skogsområde
  Kornsjön, Mellersta sjö Nytorp torp Haget skogsområde
  Kornsjön, Södra sjö /Se Nytorp förr torp Haget skogsområde
  Kornsjön, Södra sjö Näset förr torp Haget skogsområde
  Kornsjön, Södra sjö Näset förr torp Haget näs
  Kornsjön, Södra sjö Opp i gården hmd Haget förr åker
  Kornsjön, Södra sjö Opp i gården hmd Haget, Norra skogs- och bergsmområde
  Kornsjön, Södra Saknas Opp i stugan hmd Hajomsmossarna mossmarker
  Kornsjön, Södra sjö Opp i stugan hmd Hajomsmossen mosse
  Kornsjön, Södra sjö Opp i stugan hmd Hajomsnäset »udde»
  Kornsjön, Södra sjö Opp i stugan hmd Haksjöborg åker
  Kornsjön, Södra sjö Opp i stugan hmd Haksjö(n) sjö
  Korpekullen berg Oppskottan hmd Hallarudfallet vattenfall
  Korpekullen höjd Oppstugan hmd Hallerudkvarnen kvarn
  Korte tånge udde Oppstugan hmd Hallerudälven vattendrag
  Kortetånge udde Oppstugan hmd Halvbrottsbaken, Mellmare backe
  Kringlemossen mosse Oppstugan hmd Halvbrottsbaken, Nedre backe
  Kringlemossen mosse Orrehultet förr torp Halvbrottsbaken, Övre backe
  Kroksjön sjö /Se Orrekullen förr torp Halvbrottsdyt dalsänka
  Kroksjön sjö /Se Pantholtet bs el. torp Halvfarebäcken bäck
  Kroksjö sjö Peremon(?) torp Halvfareholtet skogsområde
  Kroksjö sjö Petrinestugan bs Halvfaremossarna mossar
  Kroksjö sjö Pissebäck avs Halvfaretjärnet, Norra tjärn
  Kroktjärn, Lilla tjärn Pissebäck avs Halvfaretjärnet, Norra tjärn
  Kroktjärn, Stora tjärn Pjätterud förr bs Halvfaretjärnet, Södra tjärn
  Kroppetjärn tjärn Pjätterud hmd Halvords dal sänka
  Kroppetjärn tjärn Pjätterud hmd Halvors dråg utgärde
  Kroppetjärn tjärn Pjätterud hmd Halvorstjärn tjärn
  Kråkeberget berg Platsen torp Hamnen åker
  Kråktjärn tjärn Rabben hmd Hampelyckan åker
  Kråktjärnsbäcken bäck Rabben hmd Hansehålet älgpass
  Kråktjärnsbäcken bäck Rabben hmd Hanshagen åker
  Kråktjärnshöjden höjd Ringmans förr torp Hardbarden(?) åker
  Kulannsmad sank mark Ringsmon, se 1 Jakobsrud Saknas Havreshyddan grotta
  Kulannstjärnet tjärn Ringsmon hemmansdelar Harevallen åker
  Kulleholmen holme Ringsmon hemmansdelar Saknas slåtterängar
  Kulleholmsröset riksröse Ringsmon hemmansdelar Hedbergen berg
  Kullemossen mosse Ringsmon, Norra hmd Hedbräckan område
  Kvarnarnebäcken bäck Ringsmon, Södra hmd Heden åker
  Kvarnbäcken bäck Rinnane bebyggelse Heden slåtterängar
  Kvarnedalen dalgång Rinnane bebyggelse Heden åker
  Kvarnetjärnet tjärn Rinnane bebyggelse Heden mosse
  Kvarnetjärn tjärn Rinnane bebyggelse /Se Hemmaneholtet skogsområde
  Kvarnetjärnet tjärn Rumpön torp el. lht Herrgårdskleven backe
  Kvarnhultet skogsområde Råstock torp Herrgårdskleven backe
  Kvarntjärn tjärn Rönningen hmd Heråkullen bergshöjd
  Kvarntjärn tjärn Rönningen avs Herån vattendrag
  Kyrkåsmossen mosse Rönningen torp Heråälven vattendrag
  Körebuskarne buskage? Sand hmd Hillebäck bäck
  Labackdyveln tjärn Sand hmd Hillebäck bäck
  Lammön ö Sandbäck torp Hisön ö
  Lamyren myr Sandbäck torp Hjälmhög höjd
  Lamyren myr Sandsik torp Holanebäcken bäck
  Lansekullen höjd Sandsik torp Holmarna område
  Lena, Norra mosse Sandvik torp Holmarna slåttermark
  Lena, Södra mosse Sibirien skogskoja Holmbladskäret skär
  Lenetjärn tjärn Sjödalen hmd Holmbladskäret skär
  Lianeåsen bergås Sjöliden hmd Holmen slåttermark
  Lilla näset näs »Skepparn» hmd Holtemossen mosse
  Lindtjärnet tjärn Skogalund hmd Holtemossen mosse
  Linetjärnet tjärn Skottan bebyggelse Holtestycket åker
  Linkloppshögarna backar Skottan bebyggelse Holtet skogsområde
  Linkloppshögarna fornminne /Se Skottan bebyggelse Holtet åker
  Lintjärn tjärn Skottan bebyggelse Holtetjärnet tjärn
  Lintjärn tjärn Skottan bebyggelse Hopaskogen skogsområde
  Lintjärn tjärn Skottan bebyggelse /Se Horen(?) åker
  Lintjärn tjärn Skottemon hmd Hovetjärn tjärn
  Lintjärn tjärn Skrattekas förr torp Hubromossen mosse
  Lommeberget berg Skuggetorp förpantning Hubromossen mosse
  Lommetuvan skär Skåttan bebyggelse Hulttjärnet tjärn
  Lysetjärn tjärn »Skäggerns» hmd Hultön ö
  Lysevattnet, Västra tjärn »Skäggerns» hmd Hundekullen höjd
  Långa myr myr Skäggerudgården hmd Hundängarna älgpass
  Långamyrbäcken bäck Skärlotten(?) torp Hundängen myr
  Långemosse mosse Skärlotten torp Hundängetjärn tjärn
  Långemosse mosse Skärlotten torp Hurdingevarp(et) stenrös
  Långemosse mosse Slängom bs Husängen område
  Långe mosse mosse Slätten hmd Huvudbry myren myr
  Långe mosse mosse Smala näset förr torp Huvudbry stenen sten
  Långemosse mosse Smedliden förr torp Hyllefjället skogs- och mossområde
  Långe mosse mosse Smätten hmd Hyllehålstjärnen tjärnar
  Långetjärn tjärn Smätten hmd Hyllehålsviken vik
  Långetjärn, Lilla tjärn Soldala lht Hålan åker
  Långetjärn, Lilla tjärn Soldattorpet soldattorp Hålebäcken bäck
  Långetjärn, Stora tjärn Soldattorpet soldattorp Hålegärdet åker
  Långetjärn tjärn Soldattorpet soldattorp Hålegärdet åker
  Långetjärn tjärn Soldattorpet soldattorp Hålekaserna(?) skogsområde
  Långe tånge udde Soldattorpet soldattorp Hålekaserna skogsområde
  Långetånge udde Soldattorpet soldattorp Hålekulten åker
  Långe tånge udde Soldattorpet soldattorp Hålemyrarna åker
  Långe tånge udde Soldattorpet soldattorp Häcklefjäll bergsparti
  Långhals tjärn Soldattorpet soldattorp Häggestycket åker
  Långhals sjö Soldattorpet soldattorp Hällan område
  Långhals tjärn /Se Soldattorpet soldattorp Hällsbäck bäck
  Långhalstjärnet sjö Soldattorpet soldattorp Hällebäcken bäck
  Långvattnet tjärn Solliden förr torp Hällebäcksfallet bäckfall
  Långö ö Soltun lht Hällemossen mosse
  Långön halvö Stenkas förr torp Hällornamossen mosse
  Långön ö Stommen bebyggelse Hästebråtarna skogsområde
  Lägermyren myr Stommen bebyggelse Hästegärdet vik och odling
  Lägren ägomark Stommen bebyggelse /Se Hästelägren åsar
  Lökhultstjärnet tjärn Stommen, Norra brukningsdel Hästhaget, Stora slåttermark
  Lökhultstjärnet tjärn Stommen, Södra hmd Höge hov kulle
  Lökhultstjärnet tjärn Stommet soldattorp Höge holt skogsområde
  Lövdalarna skogsområde Stommet förr soldattorp Höge lidar bergskedja
  Lövskogbäcken bäck Stommet soldattorp Högen åker
  Lövskogen skogsmark Storhagen hmd Högetjärn tjärn
  Lövåsen, Västra höjd Stor-Rinnane hemmansdelar Högskilen vik
  Lövåsen, Östra höjd Stor-Rinnane hemmansdelar Högsnäset udde
  Lövön, Lilla skär Stor-Stubberud hmd Högsvallen åker
  Lövön, Lilla ö Struten hmd Högsviken vik
  Lövön, Lilla ö Stubberud hmd Hökekullen bergshöjd
  Lövön, Stora skär Stubberud hmd Häljekaserna (?) skogsområde
  Lövön, Stora ö Sundet förr torp Hömossen mosse
  Lövön, Stora ö Svarverud hmd Idesten stenblock
  Madbäcken bäck »Svärdses» hmd Ilebäck bäck
  Majlidhöjden bergås Såghuset torp Ilebäcksnäset åker (odlat »näs»)
  Masteremon skogsområde Sö-Fölan hmd Ilskepetter bäck (»bäckesillra»)
  Masteremon terräng Sör-Bön förr hmd(?) Jakobsrudbergen berg
  Mattiases mosse mosse Sörgården hmd Jakobsrudbäcken bäck
  Mellan-Kornsjön sjö Sör-Hällan torp Jakobsrudlyckan åker
  Mellan-Kornsjön sjö Sör-Hällorna torp Jakobsrudmoarna skog
  Mellan-Kornsjön sjö Sör-Hult bebyggelse Jakobsrudmossen, Stora mosse
  Mellanmossen mosse Sör i stugan hmd Jakobsrudnäset udde el. näs
  Mellanåsen höjd Sör i stugan hmd Jakobsrudnäset, Stora udde (näs)
  Mellanö ö Sör i stugan hmd Jakobsrudön, Lilla ö
  Mellomtjärn tjärn Sör i stugan hmd Jakobsrudön, Stora ö
  Meteberget berg Sörstugan hmd Johansgärdet åker
  Metebergsöarna öar Sörstugan avs Jordbromossen mosse
  Midsommarsmad sank mark Sörängen hmd Jordbromossen mosse
  Midsommarsmad sank mark Sörängen hmd Jylland skogsområde
  Moltemossen mosse Tarmen utjord Jyllandsmon skogsområde
  Moltemossen mosse Tarmens utjord utjord Järnbackshagen åker
  Moltåsen bergås Timmermon torp Järnbackshagen åker
  Morfarsmossen mosse Tjärnhomen förr torp Järnmon skogbeväxt område
  Mosoten höjd o. triangelpunkt Tjärnsmon förr torp Jätteslagen bergterräng
  Mosoten höjd /Se Tomtet torp(?) Kalldykällan kallkälla
  Mossekullarna höjder Torrmon torp Kalldyvallen åker
  Munkekullen höjd Torvmon torp Kallebomon åker
  Munkekullen höjd med fornminnen /Se Tranan avs Kalvberget berg
  Munkemossen mosse Tranan avs Kalvberget berg
  Munkemossen mosse Tranan avs Kalvemon »udde»
  Myren terräng Tranum utjord Kalvemyrrarna sankmark
  Mörekastjärnen tjärnar Tranum utjord Kalvudden udde
  Mörtetjärn tjärn Trolldalshemmanet förr torp el. bs Kanalen vattendrag
  Mörttjärn tjärn Trollkasen torp Kantorsdrågen dalsänka
  Noranetjärnet tjärn Tullholmen avs Kampebäck bäck
  Noranetjärnet tjärn Tunet hmd Kampehålet dalgång
  Noraneälven älv Turet soldattorp Kanalön ö
  Noraneälven älv Tuvan bs Kaptenevallarna åker
  Noraneälven å /Se Töftesäter bebyggelse Kaptenkullen bergshöjd
  Noraneälven älv /Se Töftesäter bebyggelse Karis kulle höjd
  Nybyggeviken vik Töftesäter bebyggelse /Se Karl XII:s väg väg
  Näset odlad mark Töftsjödalen hmd Karl XII:s väg gångstig
  Näset näs Törmon torp Karl XII:s väg väg
  Nästön ö Törmon torp Kartemon skog och åker
  Nästön ö Ut i stugan hmd Kasen åker
  Nästön holme Vikehagen förr bs Kasen åker
  Näsö, Lilla o. Stora öar Vitteberg bebyggelse Kasemossarna mossar
  Ormelidkullen höjd Vitteberg bebyggelse Kasemossen mosse
  Orrekullen höjd Vitteberg bebyggelse Kasen åker
  Orrekullen ägomark Vitteberg bebyggelse Kashögen backe
  Orrhöneberget berg Vitteberg bebyggelse Kashögen åker
  Oxebäcksmyren myr Vitteberg bebyggelse /Se Kasälven bäck
  Oxebäcksmyren myr Vittebergshögen hmd Katten skär
  Parsetjärn tjärn Vittebergsstom förr soldattorp Kattesundet sund
  Parsetjärn tjärn Västeräng hemmansdelar Kattevallen åker
  Parsetjärnet sjö /Se Västeräng hemmansdelar Kattevallen åker
  Parsetjärn tjärn /Se Väst-Jakobsrud hmd Kattholmen ö
  Perskiern, se Parsetjärn tjärn Ängarna hemmansdelar Kattholmen, Lilla skär
  Pigetjärnen tjärnar Ängarna hemmansdelar Kattulvsmyren (?) myr
  Pinönubben udde Ängarna förr torp Kattön ö
  Pontus myr myr Ängarna torp Kavlebron kavelbro och område
  Pontus myr myr Ängen hmd Kavlebron förr »kavelbro»
  Predikestolen stenblock? Ängen torp Kerstis håla sänka
  Prästeklev backe Ängen hmd Kesarebackarna skogsområde
  Prästkullen höjd Ängen, Norra hmd Kesarebukten vik
  Påskemossen mosse Ängen, Norra hmd Kistestenen klippa
  Påskemosse mosse Ängen, Södra hmd Kistestenen klippa
  Pärmomossen mosse Ödeborg bebyggelse Kitterudgrunden grund
  Ramsåsarna bergåsar Ödeborg bebyggelse Kitterudgärdet åker
  Ramåsarna terräng Ödeborg bebyggelse Kalvestycket åker
  Rasetjärnet tjärn Ödeborg bebyggelse Kleven backe
  Rebbermyr myr Ödegårdara förr torp el. bs Klingemossen mosse
  Rimstjärnet tjärn Ödegården förr torp Klockarmyren myr
  Ringabborren, Stora sank mark Ödegården hmd Klopporna(?) del av Bredmossen
  Ringstenen röse Ödegården, Norra hmd Klopporna(?) myr
  Rinnanetjärnet, Norra tjärn Ödegården, Norra hmd Klovsten plats
  Rinnanetjärnet, Norra tjärn Ödegården, Södra hmd Klovstenen sten
  Rinnanetjärnet, Norra tjärn Ödegårdsliden förr torp Klovstenen sten
  Rinnanetjärnet, Södra Saknas Ölstugan lht Klovstensmyren sankmark
  Rinnanetjärnet, Södra tjärn Örebro lht Klovstenstjärnet tjärn
  Rinnanetjärnet, Södra tjärn Östergärdet förr hmd Klovstensvattnet tjärn
  Rotenäset näs Öststugan hmd Knattebäcken bäck
  Rotetjärn tjärn Östängen förr torp Knatten skär
  Rottjärn tjärn   Knektelyckan åker
  Rotön ö   Koberget bergshöjd
  Ryggön ö   Koberget bergshöjd
  Rävhög höjd   Kohagsberget berg
  Rävhög höjd   Kohagskullarna höjdparti
  Röbrand, Lilla bergsparti   Kojeholtet skogsområde
  Röbrand, Stora bergsparti   Kolannsmad(et) sankmark (mosse)
  Rönningebäcken bäck   Kolannstjärn tjärn
  Röremyr, Norra myr   Kolegravsmon skogsområde
  Röremyr, Södra myr   Kopparmossen mosse
  Rösetjärnet tjärn   Koppartjärnet tjärn
  Röstjärn tjärn   Koppartjärnet tjärn
  Röstjärn tjärn   Kornhagen åker
  Röstjärn tjärn   Kornsjöarna sjöar
  Röstjärnsbäcken bäck   Kornsjön, Norra sjö
  Röstjärnsbäcken bäck   Kornsjön, Södra sjö
  Samfärdsdalen dal   Korpekullen bergshöjd
  Samfärdsdalen dal   Korpekullen bergshöjd
  Sandebäcken bäck   Korsmyrarna sankmark
  Sandemossen mosse   Korte tånge udde
  Sandsikebäcken bäck   Kostbare kittel urholkat valv
  Sandåkersmad delvis sankt område   Kotjärn tjärn
  Sibirien sank mark   Koxeredfjoren vattenspegel
  Sjölotten ängsmark?   Koxeredbron bro
  Skackletjärn tjärn   Krakebro förr kavelbro
  Skaten bergsområde   Krakebron bro och område
  Skaten bergskedja   Krakebron bro
  Skatetjärn tjärn   Krakemyr myr
  Skogsmyren myr   Krakemyr myr
  Skogsmyren myr   Krakremyren bukt
  Skottesjön sjö   Krappe sund sund
  Skumpareberget berg   Kringlemossen mosse
  Skumpareberget berg   Krokelyckan åker
  Skutemossen mosse   Kroken åker
  Skutemossen mosse   Krokete fur fura
  Skårstensmyren myr   Kroklyckan åker
  Skälvaremossen mosse   Kroksjö sjö
  Slabäck bäck   Kroktjärn, Lilla tjärn
  Slaktebomossen mosse   Kroktjärn, Stora tjärn
  Slakullen höjd   Kronjorden åker
  Slatjärn tjärn   Kroppetjärn tjärn
  Slatjärnet tjärn /Se   Kroppetjärn tjärn
  Slatjärnet tjärn /Se   Kropptjärn tjärn
  Slängommebäcken bäck   Kropptjärnsmossen mosse
  Slängommebäcken bäck   Kråkebro förr kavelbro
  Smitången udde   Kråkegullsberget bergshöjd
  Småtjärn, Västra tjärn   Kråkegullskullen bergshöjd
  Småtjärn, Östra tjärn   Kråkekullen höjd
  Smättetjärnet tjärn   Kråkekullen bergshöjd
  Smörås bergås   Kråkemyr myr
  Sollidbäcken bäck   Kråkesund(et) sund
  Sollidtjärn tjärn   Kråkgullsdyveln tjärn
  Sotedalen dalsänka   Kråktjärn tjärn
  Soten sjö /Se   Kråktjärnsbergen bergshöjd
  Sotetjärn tjärn   Kråktjärnsbäcken bäck
  Starkarnsmyren myr   Kråktjärnsdalen dal
  Starkanstjärnet sjö   Kråktjärnshöjden bergshöjd
  Starkarnstjärnet tjärn   Kråktjärnsmossen mosse
  Starkanstjärnet tjärn /Se   Kullemossen mosse
  Starkanstjärnet Saknas /Se   Kullholmen ö
  Starkarnsmyren myr   Kulten åker
  Starkarnstjärnet tjärn   Kulten åker
  Stenulvsdalen dal? /Se   Kulten, Norra åker
  Stombäck bäck   Kulten, Södra åker
  Stora näset näs   Kurran(?) skogsmark
  Storemad sank mark   Kvarnarna område
  Store mosse mosse   Kvarnarnebäcken bäck
  Stutemossarna mossar   Kvarnebäcken bäck
  Stutögat tjärn   Kvarnebäcken bäck
  Stutögat tjärn   Kvarnebäcken bäck
  Stutögat tjärn   Kvarnebäcken bäck
  Stutögat tjärn   Kvarnedalen bäckdal
  Stutögat tjärn   Kvarnefallet fall
  Stutögat tjärn   Kvarnemossen mosse
  Styggedal dal   Kvarnetjärn tjärn
  Styggedal dal   Kvarnetjärn tjärn
  Styggedalsharjet »harg» /Se   Kvarndalen bäckdal
  Styggemyr myr   Kvarndalsbäcken bäck
  Styggemyr myr   Kvarnfallet fall
  Styggemyr myr   Kvarnholtet skogsområde
  Styggemyr myr   Kvarnlyckan åker
  Styggemyr myr   Kvarntjärn tjärn
  *Sundsbrun gränsmärke   Kvarntjärn(et) obrukligt namn på Björnbytjärnet
  Sundsmossen mosse   Kvigemyren(?) sankmark
  Svartebukten vik   Kvihögen åker
  Svartedal dalgång   Kyrkekullen höjd
  Svartehålet vik   Kyrkemon område
  Svartehålet vik   Kyrkemomossen mosse
  Svartetjärn tjärn   Kyrkestenen skär
  Svartmossen mosse   Kyrkestycket åker
  Svartåsen höjd   Kyrkevägen gångstig
  *Syndsbrun gränsmäke   Kyrkevägen gångstig
  Särkebäcken bäck   Kyrkåsemossen mosse
  Särkemossen mosse   Kyrkåsen mosse
  Sölebukten vik   Kyrkåsen mosse m.m.
  Söletjärnet tjärn   Kålhagen förr odling
  Söletjärnet tjärn   Kåte bolle(?) bergshöjd
  Söletjärnet tjärn   Källaredalen område
  Sörbön grustag?   Källarelyckan åker
  Sörbön sluttning   Källareskogen skogsområde
  Timmermon terräng   Källarestycket åker
  Timmeråsen höjd   Källeplankorna åker
  Tittarekullen höjd   Källestycket åker
  Tjuvedalen dal   Källestycket åker
  Tjuvedalsmyren myr   Källstycket, Lilla åker
  Tjuvetjärn tjärn   Källstycket, Stora åker
  Tjärnholmen område   Käringedrågen sänka
  Tjärnsmofjället skogsområde   Kätterud Saknas
  Tjärnsmyren myr   Kölnebergen berg och skogsområde
  Torvmossekullen höjd   Kölnebergen berg
  Torvmossekullen kulle   Köredrägerna högplatå
  Torvmossen mosse   Köredrägerna högplatå
  Torvmossen mosse   Ladbacken åker
  Torvmossen mosse   Ladbacken åker
  Torvmossen mosse   Ladmossarna mossar
  Torvmossen mosse   Ladtomten åker
  Tranemyrarna myrar   Ladtomten åker
  Trantjärnsmossen mosse   Ladugårdslyckan åker
  Tranum utjord /Se   Ladugårdslyckan åker
  Treknartö skär   Lakeberget udde
  Treknattarna skär   Lakeberget berg
  Treknattarna skär   Lammyfset berg
  Trestickan sjö   Lammö(n) ö
  Tretjärnen tjärnar   Lansekullen höjd och skogsparti
  Trinne mosse mosse   Larmekulan dubbelbacke
  Trinnemyr myr   Larmelyckan åker
  Trinnemyr myr   Larsekullen kulle
  Trinnö ö   Larselyckan åker
  Trollemossen mosse   Late backe skogsområde och backe
  Trollkasen odlad mark   Lenan(?) mosse
  Trullsö ö   Lenarna myrar och mossar
  Trullsö ö   Lenebäcken bäck
  Trulsarna sank mark   Lenedalen dalsänka
  Trytjärn, Stora tjärn   Leneklevarna vinterväg och gångstig
  Trytjärn, Stora o. Lilla sjöar   Lenetjärn tjärn
  Trångedal dalsänka   Lerhögen åker
  Träskoön ö   Leran åker
  Träskoön ö   Lerhålsvallarna åker
  Trätaremaderna sank mark   Lerstycket åker
  Trätaremossen mosse   Lerstycket åker
  Tullholmen holme   Liane område
  Tyftan å /Se   Liane åker
  Tyrekulle höjd   Lianekull bergås
  Tyremyr myr   Liden åker
  Tångemossen mosse   Liden åker
  Tångemossen mosse   Liden åker
  Tångö ö   Liden, Södra åker
  Täljstensberget berg   Likkistan ö
  Täljstensberget berg   Likkistan ö
  Töftedalsfjället skogsområde   Lilla edet »ed»
  Töftedalsån å   Lille-Djupan tjärn
  Töftedalsån å   Lillegärdet område
  Töftedalsån å   Lillehaget skogsområde
  Töftedalsån å /Se   Lille-Tranan vik och ängsmark
  Töftedalsån å /Se   Lille yfs bergås
  Töftsjöbäcken bäck   Lillö ö
  Töftsjöfjället terräng   Lindtjärn tjärn
  Töftsjömossen mosse   Linetjärn tjärn
  Töftsjön sjö   Linkloppsbackarna(?) backar
  Tösetjärn tjärn   Linkloppsbackarna backar
  Tösetjärnet tjärn /Se   Linkloppshögarna backar
  Uddemad sank mark   Linlyckan åker
  Vadbodtången näs   Lintjärn tjärn
  Valpetjärnet tjärn   Lintjärn(?) tjärn
  Valpetjärn tjärn   Lintjärn tjärn
  Valåsen berg   Lintjärn tjärn
  Valåsen höjd   Lintjärnsmossen mosse
  Valåsen höjd   Lintjärnsmossen mosse
  Valåsen höjd   Lintjärnsåsen höjdsträckning
  Vargansmossen mosse   Ljusvattnet, Västra tjärn
  Vargviken vik   Lommetuvan skär
  Varpefjäll terräng   Lotten åker
  Vasemyren myr   Lugnetjärn tjärn
  Vattnetjärn tjärn   Lund skogsområde
  Vattnetjärnet tjärn   Lunnanebäcken bäck
  Vedillsbek bäck /Se   Lyckan åker
  Vintermyren myr   Lyckan åker
  Vithättan berg   Lyckan åker
  Vrångsbäcken bäck   Lyckan åker
  Värnhornet kulle   Lyckan åker
  Värmossarna mossar   Lyckan åker
  Värmossarna mossar   Lyckan åker
  Värmossarna mossar   Lyckan åker
  Värås höjd   Lyckan åker
  Yfset bergås   Lyckan åker
  Åbugen vik   Lyckan åker
  Åsemossarna mossar   Lyckan, Norra åker
  Åsemossarna mossar   Lyckan, Västra åker
  Åskullen höjd   Lyckan, Västra åker
  Åsmossarna mossar   Lyckan, Västra åker
  Älgegravsbackarna backar   Lyckan, Östra åker
  Älgegravstjärn tjärn   Lyckan, Östra åker
  Älgekullen höjd   Lyckan, Östra åker
  Älgemossen mosse   Lyckan, Östra åker
  Älgemossen mosse   Lysen tjärn
  Älggravstjärnet el. Älggropstjärnet tjärn /Se   Lysen i höjden tjärn
  Älggropstjärnet tjärn /Se   Lysetjärnet tjärn
  Älggropstjärnet el. Älggravstjärnet tjärn /Se   Lysevattnet tjärn
  Ängarna terräng   Långa plankorna åker
  Ängarnemossen mosse   Långebro förr kavelbro
  Ängemossen mosse   Långejorden åker
  Ängemyr terräng   Långe mo område
  Ängemyr myr   Långe mosse mosse
  Ängviken vik   Långe mosse mosse
  Ömossen mosse   Långe mosse moss-stråk
  Örebrohultet terräng   Långe mosse moss-stråk
  Öretjärn, Norra tjärn   Långemossen mosse
  Öretjärn, Södra tjärn   Långe mossen mosse
  Öretjärnsyfset bergås   Långemosshalsen moss-stråk
  Örnberget berg   Långe myr sankmark
      Långe plankorna åker
      Långetjärn tjärn
      Långetjärn tjärn
      Lång(e)tjärn tjärn
      Långetjärn, Lilla tjärn
      Långetjärn, Stora tjärn
      Långetjärn, Södra tjärn
      Långetjärnsdyveln tjärn
      Långe tånge udde
      Långe tånge udde
      Långevänden åker
      Långe vänden åker
      Långhals tjärn
      Långhalstjärnet tjärn
      Långkas(en) åker
      Långkaserna skogsområde
      Långkasplankorna åker
      Långkloppsbäcken bäck
      Långklopp väg
      Långvattensdalen dalsänka
      Långvattensdalsmyren sankmark
      Långvattnet tjärn
      Långås höjdsträckning
      Långö ö
      Långö ö
      Lägren(?) odlat område
      Lägren område
      Lämmemossen mosse
      Lögnareviken vik
      Lökhultsberget bergås
      Lökhultstjärnet tjärn
      Lönneholtet (?) område
      Lövdalarna skogsområde
      Löverhusdalen(?) dalgång
      Lövhusdalen(?) dalsänka
      Lövkullarna höjder
      Lövkullen höjd
      Lövmomossen mosse
      Lövskogebäcken bäck
      Lövskogelandet strand
      Lövskogen område
      Lövåsen, Västra höjdsträckning
      Lövåsen, Östra höjdsträckning
      Lövåsenäset »näs»
      Lövö, Lilla ö
      Lövö, Stora ö
      Maderna område
      Maderna åker
      Madstycket åker
      Majlidhöjden bergås
      Massåkrarna åker
      Masteremon(?) skogsområde
      Masteremon skogsområde
      Mattes´ mossar mossar
      Mellan-Bön åker
      Mellan-Kornsjön sjö
      Mellanmon momark
      Mellannäset näs
      Mellan-Röbrand bergsparti
      Mellantjärn tjärn
      Mellanvänden åker
      Mellanön ö
      Mellomvänden åker
      Mellumvänden åker
      Meteberget udde
      Metebergsöarna öar
      Midsommarsmad(et) sankmark
      Midsommarsmad(et) sankmark
      Milepålsmossen mosse
      Miltemossen mosse
      Misströstans dy sankmark
      Mjölkudden udde
      Moarna skogsområde
      Moarna skogsområde
      Modigekullen höjd
      Moltekroken sankt område
      Moltemossarna mossmarker
      Moltemossen mosse
      Moltemossen mosse
      Moltemyr myr
      Moltåsen bergås
      Molägren odlat område
      Mon virkesplats
      Mon skogsmark
      Morfarns mosse mosse
      Mossegärdet åker
      Mossen björkskogsdunge
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mosoten bergmassiv
      Mosoten höjd
      Moälven vattendrag
      Moön ö
      Mullkallerudfjället skogs- och mossområde
      Mullvarpestycket åker
      Munkekistorna forngravar (stensättning)
      Munkekullen bergshöjd
      Munkekullen berg
      Munkemossen mosse
      Myrarna åker
      Myrarna åker
      Myrarna åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myreplankorna åker
      Myrkasetjärnet tjärn
      Märredalen dalsänka
      Märrestupet timmerkast
      Märrestupet timmerkast
      Märrestupet timmerkast
      Mölnerudbukten del av M. Kornsjön
      Mölnerudälven vattendrag
      Mörekasebäcken bäck
      Mörekasmossarna mossar
      Mörekastjärnen tjärnar
      Mörtleksbukten vik
      Mörtleksmyrarna myr
      Mörtleksvallen åker
      Mört(e)tjärn tjärn
      Mört(e)tjärn tjärn
      Mörttjärnskullen bergshöjd
      Möss-skärmen »näs»
      Nedre mossen mosse
      Noranetjärnet tjärn
      Nord-Bön odlad mark
      Nordgårdsdapen tjärn
      Nordgårdskleven backe
      Nordgårdsälven bäck
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet åker
      Noremossen, Store mosse
      Noretjärnet tjärn
      Nornäsälven vattendrag
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norra sjön Saknas
      Norra sjön Saknas
      Nybyggetångarna uddar och berg
      Nybyggeöarna öar
      Näsen åker
      Näset åker
      Näset åker
      Näset åker
      Näset näs
      Näshaget udde (näs)
      Nästö ö
      Näsön, Lilla ö
      Näsön, Stora ö
      Nötterbuskestycket åker
      Ocean(en) åker
      Ocean(en) åker
      Odlingen myr
      Olas dal dalsänka
      Odlingen myrmark
      Olas vall åker
      Olles odling småskogsområde
      Ormelidkullen bergshöjd
      Orrebergskulten backe
      Orrekullen bergshöjd
      Orrekullen åker
      Orrekullen bergshöjd
      Orrhöneberget bergshöjd
      Ostemossarna mossar
      Oxebäcken bäck
      Oxebäcksmyrarna myrar
      Oxebäcksmyrarna myrar
      Oxögat tjärn
      Parismyren sankmark
      Parsetjärn tjärn
      Paviljongsåsen höjdsträckning
      Pengebacken virkesupptag
      Pengebacken vikesplan
      Pepparehagen område
      Peremomossen mosse
      Petrinekullen bergshöjd
      Pettermossarna mossar
      Pinan ö
      Pinenubben udde
      Pinön ö
      Pissebäck bäck
      Pjätterud skogsområde, förr odling
      Pjätterudvägen gångstig
      Plankestbblarna område
      Plankorna åker
      Plankorna åker
      Platseholtet skogsområde
      Platseliane terräng
      Pontus´ kas område
      Pontus´ myr sank myr
      Predikostolen stenblock
      Predikestolen bergsformation
      Predikestolen sten
      Pråmstöt, Västra vik
      Pråmstöt, Östra vik
      Prången plats
      Prästeklev backe
      Prästevarpet »varp», stenrös
      Prästhusholtet(?) skogsområde
      Prästekullerös bergshöjd
      Påskemosse mosse
      Rabbelyckan åker
      Rabbemon skogsmark
      Rabben åker
      Rabben åker
      Rabbevallarna åker
      Ramsåsen bergås
      Ramtjärnet tjärn
      Rasen bergstup
      Rasen bergstup
      Rasetjärnet tjärn
      Raven fura
      Rebbesmyr(?) sankmark
      Redbacken(?) mosse
      Redbacken mosse
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Rimshögen område
      Rimstjärn tjärn
      Rimstjärn, Lilla tjärn
      Rimstjärn, Stora tjärn
      Ringabborren, Stora mosse
      Ringabborren, Lilla mosse
      Ringnäset åker
      Ringsta rös stenrös
      Ringsten stenrös
      Ringsten stenrös
      Ringsten stenrös
      Ringälven del av Töftedalsälven
      Rinnarebäcken vattendrag
      Rinnetjärnet, Norra tjärn
      Rinnetjärnet, Södra Saknas
      Rismossen mosse
      Romans gata dalsänka
      Ropareberget udde
      Ropareberget udde
      Rotebukten vik
      Rottjärn tjärn
      Rottjärn tjärn
      Rottjärn, Norra tjärn
      Rottjärn, Södra tjärn
      Rotön ö
      Rumhjällsdalen(?) dalsänka
      Rumhjällsdalsviken vik
      Rumpön ö
      Rumpön ö
      Ryggö ö
      Ryskegården plats
      Råhagen åker
      Räftimossen(?) sankmark
      Rävedalen dalgång
      Rävegranen backe
      Rävegranen backe
      Rävehällorna del av skogsväg
      Rävehög skogsområde
      Rävemosse mosse
      Rävhög höjdsträckning
      Röbrand, Lilla bergsparti
      Röbrand, Stora(?) bergsparti
      Röbrand, Stora berg
      Röbrand, Södra bergsparti
      Röbrandarna bergspartier
      Röbrandsfjorden vattenspegel
      Rödfimmejorden åker
      Rödklev bergås
      Rödklevsrös gränsrös
      Rödmosse mosse
      Röleken(?) plats
      Rönnestycket åker
      Rönnevad förr vadställe
      Rönnevadnäset odlat »näs» (udde)
      Rönningebäcken bäck
      Rönningelyckan åker
      Rönningen, Norra åker
      Rönningeplankorna åker
      Rönningtjärn tjärn
      Röremyrne(?) sankmark
      Rörmyrarna sankmark
      Rösarna åker
      Rösetjärn tjärn
      Röstjärn tjärn
      Röstjärn tjärn
      Röstjärnsholten skogsområde
      Röstjärnsmossarna mossar
      Salpeterleran åker
      Samfärdsdalen dal
      Sand åker
      Sand åker
      Sand åker
      Sand åker
      Sand åker
      Sand, Västra åker
      Sand, Östra åker
      Sandarna åkrar
      Sandarna åker
      Sandbogen vik
      Sandeplankorna åker
      Sandmyrarna sankmark
      Sandsik däld
      Sandsikbäcken bäck
      Sandsikåsen bergås
      Sandträdet åker
      Sandvik vik
      Sandvik vik
      Sandvik, Lille vik
      Sandvik, Store vik
      Saras led älgpass
      Saras led älgpass
      Schagerholmsvallen(?) åker
      Sextondelen åker
      Sibirebukten vik
      Sibirien åker
      Sibirien åker
      Siken vik
      Siljebråten skogsområde
      Siljedalen dalsänka
      Siljedalen, Västra dalsänka
      Siljedalen, Östra dalsänka
      Siljelidhålan sänka
      Siljestycket åker
      Siljestycket åker
      Sinai berg bergshöjd
      Siridalen dalgång
      Sjödalen del av Halesjön
      Sjöliden, Norra åker
      Sjöliden, Södra åker
      Sjörenen(?) backe
      Sjövallen åker
      Sjövallen åker
      Sjövallen åker
      Skackan åker
      Skackeln tjärn
      Skackeln tjärn
      Skackletjärn tjärn
      Skallerbergen höjd
      Skalleberget udde
      Skallervallen åker
      Skamgransåsen höjdsträckning
      Skamgransåsen ås
      Skamgransåsen ås
      Skams fägata dal
      Skatemyren myr
      Skatemyren myr
      Skaten bergskedja
      Skatetjärn, Lilla tjärn
      Skatetjärn, Stora tjärn
      Skatetjärn(et) tjärn
      Skavrekullarna skogsområde
      Skiljarebacken åkrar
      Skiljarebacken skogsområde
      Skogmyren skogsområde
      Skogsmossen mosse
      Skottebäcken bäck
      Skottekullen höjd
      Skottemossen mosse
      Skottemyren myr
      Skottenäset näs
      Skottesjön sjö
      Skotteviken vik
      Skottön ö
      Skumpareberget berg
      Skumparen berg
      Skumparen berg
      Skubbesakta såg
      Skutemossarna mosse
      Skvalebäcken bäck
      Skårstenen sten
      Skärstenen sten
      Skårstensmyren sankmark
      Skäggerudskogen skogsområde
      Skälvaren mosse
      Skötemad sankmark
      Slabäcken bäck
      Sladalen dalsänka
      Slahögen, Norra åker
      Slahögen, Södra odlad mark
      Slaka bergen bergsparti
      Slaktebacken backe
      Slalidkullen bergshöjd
      Slatjärn tjärn
      Slatjärnshällan berghällar
      Slätten åker
      Slättfjället område
      Smala näset udde
      Smedlidbukten vik
      Smedlidåsen bergsrygg
      Smibergen berg
      Smilyckan åker
      Smilyckan åker
      Smilyckan åker
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smitången udde
      Småmossarna mossar
      Småtjärnen tjärnar
      Småtjärnet, Västra tjärn
      Småtjärnet, Östra tjärn
      Småtjärnsbackarna vinterväg
      Smöttetjärnet tjärn
      Smörhålan hage
      Smörhålan åker
      Smörås bergås
      Solliane område
      Sollidbäcken bäck
      Sollidmossen mosse
      Sollidtjärnet tjärn
      Sotedalen dalsänka
      Sotemossarna mossar
      Soten berg
      Sotetjärnet tjärn
      Sovarebacken skogsområde och backe
      Spetternacken(?) berg
      Spillrarna rödingsvarp
      Spånhyveln backe
      Spånhyveln område
      Stallyckan åker
      Stallyckan åker
      Stallyckan åker
      Stallyckan åker
      Stallstycket åker
      Starkarnsbäcken (?) bäck
      Starkarnsfjorden(?) vattenfladan
      Starkarnsmossen(?) mosse
      Starkarnstjärnet(?) tjärn
      Stenbackarna dubbelbacke
      Stenbackarna gångstig
      Sticksdalen (?) dalsänka
      Stockegården vik
      Stombäck bäck
      Stom(me)lyckan åker
      Stommyrarna förr åker, nu beteshag
      Stomsåsen höjdsträckning
      Stora lyckan åker
      Stora mad sankmark
      Stora näset udde
      Store-Djupan tjärn
      Stornäset »näs»
      Strutarna slåttermark
      Strängebukten vik
      Stubbekas åker
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stupet tvärstup
      Stutemossarna sankmark
      Stutögat tjärn
      Stutögat tjärn
      Stutögat tjärn
      Stutögat tjärn
      Stutögat tjärn
      Stutögat tjärn
      Stutögefjället skogsområde
      Styggedal dalsänka
      Styggedal sank dal
      Styggedal sank dal
      Styggedalsfjället, Norra skogsområde
      Styggedalsfjället, Södra skogsområde
      Styggedalsharget »harg»
      Styggemyr sankmark
      Styggemyr sankmark
      Styggemyrarna myrar
      Sundekullen höjd
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundsbron landsvägsbro
      Sundsmossen mosse
      Sundstycket åker
      Svartebukten vik
      Svartebukten vik
      Svarte dal sank dal
      Svarte vad korsning
      Svarte hålet vik
      Svartehålsberget bergshöjd
      Svartetjärn tjärn
      Svarte vad vadställe
      Svarthålet åker
      Svarthålsmyren myr
      Svarttjärn tjärn
      Svartåkern åker
      Svartälven vattendrag
      Svarverudlyckan åker
      Svarverudmyrarna skog
      Svedingarna skogsområde
      Svennemon(?) åker
      Svens´ stycke åker
      Svirren (?) fiskegrund
      Svinehög(en) åker
      Sågebackeviken vik
      Sågefallet vattenfall
      Såghuset åker
      Såghusbråten »fiskebråte»
      Sältebron landsvägsbro
      Särkemossen mosse
      Särkemyrarna myrmarker
      Särketjärnet tjärn
      Södra gärdet åker
      Södra sjön benämning på Skottesjön
      Södra ön ö
      Sölebukten vik
      Sölemålet åker
      Sölepott tjärn
      Sörbölyckan odlad mark
      Sör-Bön åker och äng
      Sörgärdet åker
      Sörvemadet åker
      Sörvemadet åker
      Tafettemyren(?) myr
      Taffettemyren myr
      Tagholmsröset riksrös
      Tallemon skogsområde
      Tavlevallen åker
      Timmermon upplagsplats
      Timmeråsen bergshöjd
      Tiondelen åker
      Tittarekullen bergshöjd
      Tittarekullsmossen mossmarker
      Tjugofjärdedelen skogskifte
      Tjureberget bergshöjd
      Tjuvedalen dalsänka
      Tjuvedalen dalsänka
      Tjuvedalskullen bergshöjd
      Tjuvedalsmossen mosse
      Tjuvetjärn tjärn
      Tjärebacken landsvägsbacke och terrängsluttning
      Tjäremovallen förr odling
      Tjäremyr sankmark
      Tjärnet, Norra tjärn
      Tjärnet, Södra tjärn
      Tjärnsmofjället skogsområde
      Tjärnsmyren myr
      Tjärnstycket åker
      Tjärugnen plats
      Tjärugnen område
      Tobaksmossen mosse
      Tolftedelen åker
      Tomtekullen bergshöjd
      Tomtelyckan åker
      Tomtelyckan åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomtet bergshöjd
      Torgesberget (?) bergshöjd med gränsrös
      Torslätten åker
      Torv (e) mossen mosse
      Torvmossen mosse
      Torvmossen mosse
      Torvmosskullen(?) bergshöjd
      Torvströberget berg
      Torvströmossen mosse
      Tranemyrarna myrmarker
      Tranenubben udde
      Trantjärn tjärn
      Trantjärnsmossen mosse
      Tranumstycket åker
      Trebente mosse mosse
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Treknattarna skär
      Treknatten(?) skär
      Treröset riksrös
      Trestickan sjö
      Trestickemaderna sankmark
      Tretjärnen tjärn
      Tretjärnen tjärn
      Tretjärnsbäcken bäck
      Tretjärnsåsen bergshöjd
      Trinde kulle bergshöjd
      Trinde myr myr
      Trindö ö
      Trolldalarna dalsänka
      Trollemossen mosse
      Trollemyrsplankorna åker
      Tronsmosse mosse
      Trulsarna skogs- och moss-mark
      Trytjärnen tjärn
      Trånge dal dalsänka
      Trångedalsfjället skogsområde
      Trädgårdslyckan åker
      Trädgårdslyckan åker
      Trälaremossen mosse
      Trätaremad sankmark
      Tullholmen holme
      Tunet område
      Tunet kulle
      Tunet område
      Tunet område
      Tutarekullen bergshöjd
      Tvillingedalen dalsänka
      Tvillingedalen dalsänka
      Tyre kulle höjd
      Tyre kulle höjd
      Tyremyr sankmark
      Tångebukten vik
      Tången del av näs
      Tångö vanligen landfast ö
      Tälegroppen(?) berg
      Tälemossen mosse
      Täljgroppsbergen bergshöjder
      Täljgroppsberget bergshöjd
      Töftedalsfjället skogsområde
      Töftedalsån vattendrag
      Töftedalsälven vattendrag
      Töftsjö sjö
      Töftsjöbäcken bäck
      Töftsjöfjället bergås
      Tösetjärn tjärn
      Tösevarpet stenrös
      Tösevarpet stenrös
      Tössetjärn tjärn
      Tövedalsfjället skogsområde
      Ulvegropen åker
      Undervänden åker
      Undervänden åker
      Undervänden åker
      Undervänden åker
      Utängarna förr utgärde
      Utängarna åker (nyodling)
      Utängen, Östra utäng
      Vadboden förr fiskebod
      Vadbodtången näs
      Vadmalsön ö
      Vadön ö
      Valekullen bergshöjd
      Valinebacken område
      Vallbrottet åker
      Valpetjärn tjärn
      Valåsen bergshöjd
      Valön ö
      Vargansmossarna(?) mossar
      Vargen mossar
      Varg(e)vik vik
      Vargeviktången udde
      Varpefjällen terräng
      Varpet åker
      Varpet stenrös
      Varpet stenrös
      Vasemyren myr
      Vasmon åker
      Vassdapen vattensamling
      Vattnetjärn tjärn
      Vattnetjärn tjärn
      Vattnetjärn tjärn
      Venön ö
      Vibergshögen(?) höjd
      Vilarebergen plats
      Vilarebergen plats
      Viljärnsdalen(?) sänka
      Viljärnsdalen(?) sänka
      Williamsdalen(?) sänka
      Vintermyrarna sankmark
      Vintermyrarna sankmark
      Virebukten vik
      Vite märren gränssten
      Vite märren gränssten
      Vite pikan bergshöjd
      Vite pikan bergshöjd
      Vite sand strandremsa
      Vithättan bergshöjd
      Vithättefjället skogs- och bergsområde
      Vithättemossen mosse
      Vithättetjärnen tjärn
      Vitsand strandremsa
      Vitåsemon åker
      Vrån åker
      Vrångsbäcken bäck
      Vårmyr myr
      Vänden åker
      Vänden åker
      Vänden åker
      Vänden, Västra åker
      Vänden, Östra åker
      Väredalarna dalsänkor
      Väremyrarna åker
      Vären landtunga
      Värhornet kulle
      Värås(en) bergshöjd
      Västfjället skogs- och mossområde
      Västgärdet åker
      Västhallingarna område
      Västlyckan(?) åker
      Västra skogen skogsområde
      Västra stycket åker
      Västängen slåtteräng
      Västängen åker
      Yfset bergås
      Åkerhagen åker
      Åmossen mosse
      Åsarna höjdsträckningar och skogsområde
      Åsemossen mossar
      Åskullen bergshöjd
      Åttan åker
      Äckran åker
      Äckreberget bergshöjd
      Äckrorna skogsområde
      Älgegravsbackarna skogsområde
      Älgegravstjärn tjärn
      Älgehålet skogsområde
      Älgemossen sankmark
      Älgetjärnet tjärn
      Älggroptjärn tjärn
      Älggravbackarna skogsområde
      Älveholmarna slåttermark
      Älvemulen mynning
      Älvenäset åker
      Älvestycket åker
      Älvvallsbro(?) förr bro
      Ängarna utbruk
      Ängarnetjärnet benämning på Starkarnstjärnet
      Ängebukten vik
      Ängemosse mosse
      Ängemyr åkermyr
      Ängen åker
      Ängestycket åker
      Ängetången udde
      Ödeborgsbräckan backe
      Ödegårdshagen skogsmark
      Ödegårdslyckan åker
      Ökemon terräng
      Örebäck bäck
      Örebromossen mosse
      Örebäck bäck
      Öretjärn, Norra tjärn
      Öretjärn, Norra tjärn
      Öretjärn, Södra tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnsbäcken bäck
      Öretjärnsdalen dal
      Öretjärnshöjden bergshöjd
      Ör(e)tjärnsstenen sten
      Öretjärnsyfset bergås
      Örnberget berg
      Östergärdet åker
      Östergärdsbäcken bäck
      Östergärdskullen höjd
      Östergärdsåsen ås
      Östgärdet åker
      Östhagen åker
      Östlyckan åker
      Östra, Bräckan backe
      Övre mossen mosse

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.