ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rölanda socken : Vedbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 96 Naturnamn: 176 Bebyggelsenamn: 934 Naturnamn: 853
Rölanda sn Agnetjärnet tjärn Rölanda sn Agnetjärnet tjärn
Rölanda sn /Se Agnetjärnet tjärn /Se Rölanda sn Aledyt kallkälla
Rölanda sn Andersmossen mosse Rölanda socken sn Amunds (?) hage åker
Rölanda sn Askejörjan, se Rölandaån å rölänningar inbyggarbeteckning Anderssons mader område
Rölanda sn Askjörja åå, se Örekilsälven del av Örekilsälven tövdälingar inbyggarbeteckning Anebro område
Rölanda sn Backetjärnet tjärn Amen personnamn Anebro område
Rölanda sn Björnemossen mosse Backrarna inbyggarbeteckning Armodan skogsskifte
Rölanda sn Björnön ö i mossmark »Bengtsern» inbyggarbeteckning Askhålan slåttermark
Röllanda sn Blåbergskulle höjd Bergtorprarna inbyggarbeteckning Askhålan åker
Rölanda sn Bodkullen höjd Björne-Jonas personnamn Aspestycket åker
Rölanda sn /Se Bottemossen mosse Bockar personnamn Atterås plats
Rölanda sn /Se Bottringsön ö i mossmark Bottaren inbyggarbeteckning Atterås plats
Rölanda sn /Se Brede mosse mosse Brunnbergare inbyggarbeteckning Backegärden åker
Rölanda sn /Se Bredemosse mosse Bråtelunsen personnamn Backetjärnet tjärn
Rölanda sn /Se Brureberget berg Bärkrarna inbyggarbeteckning Bensinvallen åker
Rölanda sn /Se Bråthulten skogsområde Böhögsgubben inbyggarbeteckning Bergs strömmar del av Örekilsälven
Amfribyn Saknas Brännan ägomark? Böle-stutarna inbyggarbeteckning Bergtränget del av landsväg
Basterinnen, Norra o. Södra förr torp Dalskullen höjd o. triangelpunkt Bölrarna inbyggarbeteckning Björkelunden åker
Bengtserud förr torp Dalstjärnet tjärn Dammen inbyggarbeteckning Björkelundslyckan åker
Bergetorp by? Duvemossen mosse Daprarna inbyggarbeteckning Björkestycket åker
Björke by Dyvelmossen mosse Dusk-Anders personnamn Björnelyckan åker
Bruneberg by Ekön ö i mossmark Döve-Greta personnamn Björnemosse mosse
Brunnberg gd:ar /Se Fiskelösetjärnet tjärn Döven personnamn Björnestycket åker
Bäcken förr torp? Furukullen kulle Fekse-Brita personnamn Björnevallen åker
Böle by *Gilandaskogen skogsområde Fekse-Lars personnamn Björnön »moss-ö»
Bön by Gotland landtunga Fermen personnamn Blåbergskulle höjd
Bönkasberg höjd Granön ö i mossmark Fetaren inbyggarbeteckning Bodanekullen höjd
Dalen by Grinåsekullen höjd Fise-Lena personnamn Bodkullen kulle
Fulska by Hagemossen mosse Fulskrarna inbyggarbeteckning Bodlyckan åker
Gillanda by Hakån å Galne-Husk personnamn Bollen åker
Gillanda by /Se Hakån å Gesätingar inbyggarbeteckning Bondevallen åker
Gillanda gd /Se Halvors kulle kulle Gillrar inbyggarbeteckning Bottehöljen »hölj»
Grönhult förr bebyggelse? Hagetjärn tjärn Glättrarna inbyggarbeteckning Bottemaderna ängsmark, förr åker
Gullhög förr bebyggelse? Hattön ö Halturen personnamn Bottemossen mosse
Gunbjörbyn hmn /Se Helveteskällan Saknas Holmrarna inbyggarbeteckning Bottringsön »moss-ö»
Guret hemmansdel /Se Helveteskällan källa Hällrarna inbyggarbeteckning Bravelotten åker
Hagen förr hus? Helveteskällan källa /Se Hästeryar inbyggarbeteckning Bravelotten åker
Hellaren Saknas Helveteskällan Saknas /Se Hästhagrarna inbyggarbeteckning Breda lagg »moss-kant»
Hemmanet förr torp? Hultsmossen mosse Hödalingar inbyggarbeteckning Brede mosse mosse
Holmen by Hultstjärnet tjärn Hödälingar inbyggarbeteckning Brenetjärnet tjärn
Hällemon förr torp Husemyr myr Högrarna inbyggarbeteckning Brokasen åker
Hästhagen by Hällebäck bäck Högsbönderna (?) inbyggarbeteckning Brolyckan åker
Hökesäter gdr /Se Hästhögen kullar Höke-Lars personnamn Bronäset åker
Hökesäter gd /Se Höge högen höjd o. triangelpunkt Janke-Katarina personnamn Brostycken åker
Järsalen gd /Se Joelkullen höjd Järsalingarna inbyggarbeteckning Brostycket åker
Järsalen gårdar /Se Jättestenen sten Karisarna inbyggarbeteckning Brunnbergsbron bro
Koppardalen by Kallebäck bäck Karisen personnamn Brunnbergsbäcken bäck
Kulten förr torp Kinkön ö i mossmark Kladderaven personnamn Brunnbergshedarna område
Kurran gård /Se Kleven höjd Knekrarna inbyggarbeteckning Brunnbergshedarna mark
Kvarnkasen förr torp Klovsten tjärn Koppedalrarna inbyggarbeteckning Brunnbergsstocken förr gångbro
Kvidalen förr stuga Korpeberget berg Krokrarna inbyggarbeteckning Brunningarna del av skogsmark
Kväserud förr stuga Korsmyrarna myrar Kulten inbyggarbeteckning Brunnskällan källa
Kårböle bost? Kringelön ö i mossmark Kutte-Per personnamn Brureberget berg
Laxerud förr torp Kringlemossen mosse Kårbölsfolket inbyggarbeteckning Bråhögskulan höjd
Liane förr torp Kringlemossen mosse Lerdälingar inbyggarbeteckning Bråtarna åker
Lurketorp by Kullebäcken bäck Lergökar inbyggarbeteckning Bråtarna skogsparti
Lyckeliane förr torp Kullen terräng Lidrarna inbyggarbeteckning Bråtelundsberget bergshöjd
Löcksekas förr torp Kultedyveln tjärn Lirkan personnamn Bråtelundshöljen »hölj»
Mellbyn gd /Se Kultemossen mosse Lure-Kalle personnamn Bråthulten skogsområde
Middagskas förr torp Kyrkekas åker? Lurketorprarna inbyggarbeteckning Bräckan åker
Myren förr bebyggelse? Kölnekullen höjd Manvälle-Johannes personnamn Bräckan åker
Nysäter förr torp Lebomossen mosse Mellbyrarna inbyggarbeteckning Bräckan åker
Nytorp förr torp Lille åhn, se Hakån å Munkrarna inbyggarbeteckning Bräckan åker
Näs sn Lindalen terräng Mårtarna inbyggarbeteckning Bräckan åker
Näsbyn gd /Se Lindalsmossen mosse Nordgårdarna inbyggarbeteckning Brände kulle skogsparti
Näsbön by Lindtjärn tjärn Näsbörarna inbyggarbeteckning Brännerihålan sänka
Packeviken förr torp Lintjärnet tjärn Rambergrarna inbyggarbeteckning Byxan åker
Pärehagen förr torp? Liråskullen kulle Ringare-Lisa personnamn Bångesnippen åker
Rankebön bost. Lysevattnet, Västra tjärn Rinnrarna inbyggarbeteckning Bångesnippen åker
Rarekas förr torp Lysevattnet, Östra tjärn Roste-Lena personnamn Bäckemulen dal
Rostorp by Långdalen dal Rostorprarna inbyggarbeteckning Bäcketjärnet tjärn
Rud by Långe mo skogsområde Rotrarna inbyggarbeteckning Bärkesmossarna mossar
Rölanda prästgård o. sn /Se Långe mosse mosse Rudrarna inbyggarbeteckning Bärmomyren skogsmyr
Rösåsen förr torp Långemossen mosse Rudsbo inbyggarbeteckning Bökullarna bergås
Silverkas förr torp Löcksekasviken vik Rudsbönder inbyggarbeteckning Böleskasegropen grusgrop
Sjöbäck förr torp Lövöharget stenanhopning? Rumpe-Lars personnamn Bölessvängen kurva
Slökas förr torp Lövöharget stenanhopning /Se Rölanda-skojare inbyggarbeteckning Bölevallen idrotts- och festplats
Smedjebön by Lövökyrkan berg Rölanda-skojare inbyggarbeteckning Bömossen mosse
Sopemyren förr torp Lövön ö i mossmark Rölänning inbyggarbeteckning Bönkasberg bergshöjd, triangelpunkt
Spjuterud förr torp Madbäcken bäck Sissela inbyggarbeteckning Böstocken förr gångbro
Stenbacken förr torp Madsjön sjö Skreckle-Lisa personnamn Dalskullarna höglänt skogsområde
Stenungen by Madsjön sjö Skrolen personnamn Dalslyckan åker
Stommen Saknas Madsjön sjö Skärgårdarna inbyggarbeteckning Dalsmossen, Lille mosse
Sundet förr torp Madsjön sjö Smarten personnamn Dalsmossen, Store mosse
Svingen förr torp Madsjön sjö Snippegubben inbyggarbeteckning Dalstjärnet tjärn
Sågemyren förr torp Mantjärn tjärn Snipen personnamn Dammen åker
Söderkasen förr torp Marsiön, se Madsjön sjö Smedjebörarna inbyggarbeteckning Dammstycket åker
Torp by »marsiön», se Madsjön sjö Speleman personnamn Dammstycket åker
Tveten by Marsiön, se Madsjön sjö Spelemora personnamn Dammyrekullen bergshöjd
Tvålstad gd Marsjön Saknas Spiremyren inbyggarbeteckning Dammyren myr
Törsängen by Marsjö(n) sjö /Se Spjutern inbyggarbeteckning Daparnebäcken bäck
Törsängen by /Se Mellbykullen höjd Stenungarna inbyggarbeteckning Djupe dalen dal
Uddalen gd:ar /Se Mokullen kulle Stenungrarna inbyggarbeteckning Drakeberget berg
Åsen by Moön ö i mossmark Stuten personnamn Drakonekas område
Älstorp förr torp Myranemossen mosse Torpekatterna innyggarbeteckning Duskemad dalsänka
Öknan by Nordkastet höjd Torpekatterna inbyggarbeteckning Duvemossen mosse
  *Näsbönsbergen berg Torprarna inbyggarbeteckning Dybäck bäck
  Ormeliddalen dalsänka Tove-Petter personnamn Dättebacken backe
  Oxekullen höjd Tvetrarna inbyggarbeteckning Ekeberget höjd
  Parsetjärn tjärn Törsängrarna inbyggarbeteckning Ekeberget berg och hagmark
  Parsetjärn tjärn Uddälingarna inbyggarbeteckning Eklandabergen bergshöjder
  Parsetjärn tjärn /Se Vinterugg personnamn Ekön »moss-ö»
  Perskiern, se Parsetjärn tjärn Åsrarna inbyggarbeteckning Elstorpestycken åker
  Perskulle kulle Öknabor inbyggarbeteckning Ersestycket åker
  Petrus udde ö i mossmark Alekas torp Evigheterna åkrar
  Prästkullen höjd Alevrån hmd Farvallen åkrar
  Rabbemossen mosse Amfribyn utjord Femstenarsöset gränsrös
  Rambergskullen kulle Anebro hembygdsgård Fetanebergen höjder
  Ramfridkullen kulle? Askhålan hmd Fetanehöljen »hölj»
  Renön ö i mossmark Asplund torp Fetanekullarna höjder
  Rotemossen mosse Backa hmd, förr torp Fiskelös tjärn
  Rotetjärnet tjärn Backarna hmd Fiskelösebäcken bäck
  Råbockekullen höjd Backarna förr hmd Fiskelösemossen mosse
  Rävedalen dalgång Backen hmd Fiskelöstjärnet tjärn
  Rävekullen höjd Backviken torp Flatsidan åker
  Rölandaån Saknas Basterin torp Flingetjärn tjärn
  Rölandaån å Basterinnarna torp Frammossarna del av Tingvallemossen
  Rönningmossen mosse Basterinnen, Norra torp Framskogen skogsskifte
  Saltkällan källa Basterinnen, Norra torp Fulskebackarna backar
  Siljehögsharget terräng /Se Basterinnen, Södra torp Fulskebron bro
  Sisselas dal dal Basterud förr torp Fulskehöljen »hölj»
  Sjötjärnet tjärn Bengtserud (?) förr torp Fulskekastet fall
  Skottbackaberget berg Bergalund förr hmd Fulskekloppan övergång
  Skottbackatjärn tjärn Berget bs Fulskekloppan övergång
  Stenbäckedalen dal Berget hmd Fulskekvarnen kvarn
  Stenulvskullen höjd Berget hmd Fulskemossen mosse
  Stora berget berg Berget förr hmd Fulskestocken förr gångbro
  Stutögat tjärn Berghem lht Fulskeströmmen del av Örekilsälven
  Stutögat tjärn Bergtorp bebyggelse Furukullen höjd
  Sundskullen höjd Berg torp bebyggelse Fyrkantade stycket åker
  Svalemossen mosse Bergtorp bebyggelse Fyrkantade stycket åker
  Svarta maderna sank mark Bergtorp = Lerhögen tomt Fyrkanten åker
  Svartebäck bäck Björke bebyggelse Fårehaget betesmark och skogsområde
  Svartetjärn tjärn Björkelund hmd Färdigedalen dal
  Svartetjärn tjärn Blåsut förr torp Galteryggen åker
  Sörkastet höjd Bockerud hmd Gamlekleven gångstig
  Timmerås höjd Bockesten förr torp el. bs, hmd Garvareholmen område
  Tingvallamossen mosse Bockesten torp Garvarehålan »hölj» eller håla
  Tingvallamossen, Stora mosse Bort hos Daniel hmd Gatehöljen »hölj»
  Tjärnekullen berg med fornlämning /Se Bort i stugan hmd Gatemossen mosse
  Tjärnsdalen dalsänka Bort i stugan hmd Gateskogen skogsparti
  Tjärnsdalstjärnet tjärn Bort i stugan hmdd Gottland ö
  Tolekullen höjd Botten hmd Granstycket åker
  Torpemossen mosse Botterud förr torp el. bs Granön »moss-ö»
  Torveladet terräng Branterud hmd Gravestycket åker
  Trestickan sjö Braverud förr hmd Grinåsehålan åker
  Trollemyr myr Braverud hmd Grinåsekullen bergshöjd
  Trytjärn, Stora o. Lilla sjöar Brobacken lht Grinsåsekullen bergshöjd
  Trytjärn, Lilla tjärn Brohult hmd Grisekäken åker
  Trytjärn, Stora tjärn Brohögen hmd Grisemyr myr
  Trytjärnsdyveln tjärn Brokasen förr bs, hmd Grisemyr myr
  Trätareparken skogsområde Brokullen hmd Grisetjaken åker
  Tutarkullen kulle Brokullen hmd Grisetjaken åker
  Töftedalsån Saknas Brunnberg bebyggelse Gropestycket åker
  Törsängebäcken bäck Brunnberg bebyggelse Gropestycket åker
  Urdskullen höjd Brunnberg bebyggelse Grophagen åker
  Valekullarna höjder Brunnberg bebyggelse /Se Grå ko sten (flyttblock)
  Valekullen höjd med fornlämning /Se Bråhögen hmd Grå mosse mosse
  Varpen terräng Bråhögen hmd Grävedalsbacken åker
  Vasen del av Torpemossen Bråtelund hmd Gröna bräckan åker och ängsmark
  Värekleven höjd Bråten hmd Gröndalen sänka
  Ynglingtjärn tjärn Bråthultet förr bs Gröne skog skogsområde
  Åskullen höjd Brännan förr torp Gurran kvarn
  Åsmossen mosse Brännestugan förr hus Gurälven vattendrag
  Åstjärnet, Lilla tjärn Busken förr bs Hagarna åker
  Åstjärnet, Stora tjärn Byggningen hmd Hagebacken backe
  Älgekullen höjd Bäcken förr st Hagedalen dalgång
  Älgekullen mosse Bäcken förr torp, nu hmd Hagegärdet åker
  Ättestupet stup Bäcken hmd Hagekulorna backar
  Ätthögarna högar Bärke bebyggelse Hagenäsebackarna betesmark, förr slåttermark
  Även myr Bärke bebyggelse /Se Hagenäset åker
  Öknebron bro Bärkeshaget hmdd Hagenäsevallen åker
  Ön ö Bö-högen hmdd Haget skogsområde och betesmark
  *Önne mossen mosse Böle bebyggelse Haget åker
  Örekilselfven Saknas Böle bebyggelse Haget åker
  Örekilsälven del av älv Böle bebyggelse /Se Hakån vattendrag
    Böle hmd Hallalid åker
    Böleskasen hmd Hallalidbergen bergsträckning
    Böleshuset hmd Hallerudfjället skogsområde
    Bölhuset hmd Halmemossen mosse
    Bön bebyggelse Halmesvängen kurvor
    Bön bebyggelse Hansevallen åker
    Bön bebyggelse Haretjärn tjärn
    Bön bebyggelse Hattön ö
    Bön bebyggelse Helveteskälla(n) kallkälla
    Bön med Ödegården bebyggelse Hemmanet åker
    Bön med Ödegården bebyggelse /Se Himmeln åkerstycke
    Bö-Ödegården hmd Hugget område
    Dalebruket hmd Hugget skogsområde
    Dalegården hmd Hukorna åker
    Dalen bebyggelse Hultsmossen mosse
    Dalen bebyggelse Hultstjärnet tjärn
    Dalen bebyggelse /Se Humlegården hage
    Dammekasen förr torp Huseklovan bygdeväg
    Dammen hmd Husemyr myr
    Dammen hmd Huvudstycket åker
    Dammen förr torp Häcklanebergen bergshöjder
    Dammen torp Hälle källa »bottenlös» kallkälla
    Dapen hmd Hälle källa kallkälla
    Dapen hmd Hälle källa kallkälla
    Dapen hmd Hällorna åker
    Domarebruket hmd Hällorna åker
    Drottningholm förr torp Hästerymossen mosse
    Drottningholm torp Hästhagebäcken bäck
    Där norde hmd Hästhagedalen bäckdal
    Dätten hmd Hästhagestocken förr primitiv bro
    Dätten hmd Hästhagestycket åker
    Dätten hmd Hästhög åker
    Dätten hmd Hästhögen kullar
    Dölekas förr torp Hätte kulle höjd
    Dölekas torp Hätte kulle, Lilla höjd
    Döverud hmd Hätte kulle, Stora höjd
    Döverud hmd Höge högen bergshöjd
    Edstorp hmd Höga kaser skogsområde
    Egypten hmdd Höge kaser skogsparti
    Elstorp förr torp, nu hmd Höga klev backe
    Enerbusken förr bs Höga klev backe
    Enern förr bs Högarna område
    Fagerlund hmd, förr torp Höge rös bergshöjd
    Farmerud hmd Hökedalsälven vattendrag
    Farmerud hmd Höljen åker
    Fermerud hmd Ingjärtemossen mosse
    Feten hmd Intakan åker
    Fjället förr torp Intakan odling(?)
    Fjällhult hmd Jordbärskullen höjd
    Fjölhultet hmd Junkersängen åker
    Fjölhultet hmd Järsalekullarna höjder
    Flinkebruket hmd Jättestenen flyttblock
    Flinkelotten hmd Jättestenen flyttblock
    Flinken hmd Kallbäck bäck
    Florense hmd Kallbäck bäck
    Florense hmd Kallbäckestycken åker
    Forsdal förr bs Kalldyhålorna dalgångar
    Forsdalerud hmd Kalldyhöljarna dalgångar
    Framgården hmd Kalldykällan källa
    Fram i Dalen hmd Kallekasekullen bergshöjd
    Fram i Dalen hmd Kantorshagen åker
    Fram i gården förr hmd Karikullen bergsshöjd
    Fram i gården hmd Kariserudtomten stugtomt
    Fram i stugan hmd Karthögen kulle
    Fram i stugan hmd Kasebackarna skogsområde
    Framme i Bön hmdd Kasebacken backe
    Fredlund hmd Kasebäcken bäck
    Fridhem, se 2 Ökna Saknas Kasegropen grusgrop
    Fridhem hmd Kaseparten åker
    Frimanerud hmd Kaserna skogsområde
    Frimanerud hmd Kaserna betesmark
    Fulska, se 1 Gillanda Saknas Kashöljen »hölj»
    Fulska bebyggelse Kastet del av skogsväg
    Fulska bebyggelse Kastet höjd
    Fulska bebyggelse /Se Kattedammen vattensamling
    Fulska, Lilla bebyggelse Kavlebron område
    Fulska, Lilla bebyggelse Kerstis stycke åker
    Fulska, Norra bebyggelse Kinkebäcken bäck
    Fulska, Stora bebyggelse Kinkeharget berggryt
    Fulskestommen st Kinken mosse
    Furudal hmd Kinkön »moss-ö»
    Furukullen torp Klanggatan bygdeväg
    Futten bs Klanggatan väg
    Gallehuset hmd Klevarna bygdeväg
    Gamla stommen st Klevebacken backe
    Gamla Parten område Kleven backe
    Gatan hmd Kleven väg
    Gatan förr torp, nu hmd Klinglemossen mosse
    Gatan förr hmd Klopporna del av myrstråke
    Gatan hmd Klopporna myr
    Germunderud förr hmd Klovsten tjärn
    Germunderud hmd Klovsten tjärn
    Gethult torp Klovstensvattnet tjärn
    Gethuset förr torp Knekekullen höjd
    Gillanda bebyggelse Kohaget område
    Gillanda bebyggelse Kokemyrarna myr
    Gillanda bebyggelse Komyr myr
    Gillanda bebyggelse Kontorshagen(?) åker
    Gillanda bebyggelse Koppedalsmossen mosse
    Gillanda bebyggelse Korpeberget bergshöjd
    Gillanda-Åsen bebyggelse Korpeberget bergshöjd
    Gladkas förr torp Korpeberget bergshöjd
    Glättan, se 2 Hökesäter Saknas Korp(e)hagen åker
    Glättan hmd Korpekullen berg
    Glättan hmd Korsmyren myr
    Glättan torp Koön ö
    Grevdalen förr torp Kringelön »udde» med bergås
    Grinden hmd Kräkäckran åker
    Gräsmad hmd Kullen höjd
    Grävedalen förr torp Kullen åker
    Grävedalen torp Kullevägen skogsväg
    Grönhult förr torp, nu hmd Kulorna åker
    Grönlid förr torp Kultedyveln tjärn
    Gubbehaget förr hmd Kultedyveln tjärn
    Gullhög hmd Kultemossen mosse
    Gullhög hmd Kulten åker
    Gulljuterud förr bs Kulten kulle
    Gurekasen hmd Kultevallen åker
    Guret hmdd Kurrebergen terrängparti
    Guret hmdd Kurredalen dalsänka
    Guret hmdd Kurreskogen höglänt skogsområde
    Gärdet förr bs Kutterudbacken backe
    Gärdet hmd Kvarndalen bäckdal
    Gärdet hmd Kvarndammen fördämning
    Gärdet hmd Kvarndammen åker
    Gärdet hmd Kvarnebacken backe
    Gärdet hmd Kvarnefallet fall
    Gäserud, se 1 Göserud Saknas Kvarnefallet fall
    Gästgivaregården hmd Kvarnefallet fall
    Gölet förr hmd Kvarnekullen område
    Göserud bebyggelse Kvarnekullen åker
    Göserud förr st Kvarnekullen höjd
    Göserud st Kvarnevägen väg
    Hagen hmd Kvarnhålan åker
    Hagen hmd Kvarntorpet åker
    Hagen torp Kvarnvägen Saknas
    Hagenäs hmd Kvidalsbäcken bäck
    Hagenäset förr hmd Kvällstycket åker
    Hagenäset förr hmd Kvällstycket åker
    Haget förr bs Kyrkekas åker
    Haget hmd Kyrkevägen väg
    Haget hmd Kyrkevägen väg
    Haget, Norra hmd Kårbölesbacken backe
    Haget, Södra hmd Kårbölesskogen skogsområde
    Hakån torp Kårhöljen »hölj»
    Hallan hmdd Källardalen dalsänka
    Hallen bs, avs. Käppolekullen bergshöjd
    Hanserud förr hmd Käringen flyttblock
    Hasslehus, Nedre torp Kölnedalen dalgång
    Hasslehus, Övre torp Kölnekullen höjd
    Hebron missionshus Kölnemossen mosse
    Hedarna förr hemmansdelar Kölnestycket åker
    Heden förr hemmansdelar Ladlyckerabben ängsmark
    Heden hmdd Ladugårdsgärdet åker
    Hemmanet förr torp Ladugårdslyckan åker
    Hemmanet förr torp el. bs Ladugårdsstycket åker
    Hemmanet förr torp el. bs Laggarna kant av mossar
    Hista torp Larses kaser skogsområde
    Hjälperud hmd Late backe åker
    Holmen bebyggelse Laxerudhöljen »hölj»
    Hukan förr torp, nu hmd Leboäckran åker
    Hukan torp Lenas myr myr
    Hukan torp Lerbräckan åker
    Hulingekullen förr bs Lerstycket åker
    Hultakas förr torp el. bs Likbränneriet höjd
    Hulten hmd Lille ladugården ängslada
    Hultet hmd Lille mosse mosse
    Hultet hmd Lille mossen mosse
    Hultet förr torp, nu hmd Lille-Tålhög åker
    Huset hmd Lille vallen åker
    Huset hmd Lillälven vattendrag
    Hålan hmd Lindalen sänka
    Hålan hmd Lindalsmyren myr
    Hålan torp Lindalstjärnet tjärn
    Hålane tomt Lindtjärn(et) tjärn
    Hålane tomt Lindtjärn(et) tjärn
    Hålanetomt tomt Lindtjärnet (?) tjärn
    Hålemyr torp Lindtjärnsmossen myr
    Hålemyren torp el. bs Liråsekullarna terrängparti
    Hålemyren torp Litegottebackarna backar
    Hålet förr torp Ljunghögsmossen mosse
    Hällan hmdd Ljusvattnet tjärn
    Hällemon torp Lundeberget bergås
    Hästeryr bebyggelse Lundshålet(?) dalsänka
    Hästhagarna hmd Luren åker
    Hästhagarna hmd Lurketorpskvarnen kvarn (med vattenhjul)
    Hästhagehuset hmd Lustemad åker
    Hästhagen bebyggelse Lyckan åker
    Hästhagen bebyggelse /Se Lyckan åker
    Hästhagen hmd Lyckan åker
    Hästhaghult hmd Lyckan åker
    Hästhagängarna hmd Lyckan åker
    Hästhagängarna hmd Lyckan åker
    Hödalen bebyggelse Lyckorna åker
    Hödalen bebyggelse Lyckorna åker
    Hödalen bebyggelse /Se Lysevattnet tjärn
    Högen bebyggelse Långedålig åker
    Högen bebyggelse Långegärdet åker
    Högen bebyggelse /Se Långedalen dalsänka
    Högen bebyggelse /Se Långelandet åker
    Högen hmdd Långelännet åker
    Högen hmdd Långe mo skogsområde
    Högen hmd Långe mosse mosse
    Högen hmd Långemossen mosse
    Högsstommarna st Långe myr myr
    Högsstommet st Långemyr myr
    Höjderud förr hmd Långevallen åker
    Hökesäter bebyggelse Långevallen åker
    Hökesäter, Västra bebyggelse Långe vallen åker
    Hökesäter, Västra bebyggelse Långe vallen åker
    Hökesäter, Västra bebyggelse /Se Långe vallen åker
    Hökesäter med Glättan bebyggelse Långevattnet tjärn
    Hökesäter med Glättan bebyggelse Långgärdet åker
    Hökesäter med Glättan bebyggelse /Se Långvänden åker
    Hönhuset förr torp, nu hmd Löksekasedalen dal
    Hönhult torp Löksekaseviken vik
    Ingjärtan hmd Lövmyr myr
    Ingärdet hmd Lövskogarna område
    Intaket hmd Lövskogen förr odling, nu dunge med lövträd
    Intakorna förr torp, nu hmd Lövöharget stenanhopning, »stenrammel»
    Japan hmd Lövökyrkan berg
    Jenserud förr hmd Lövön »moss-ö»
    Jordfiserud förr hmd Lövöpasset älgpass
    Jordhög hmd Madbäck bäck
    Jugnhög hmd Maderna förr odlat område, nu bete
    Jänken hmd Maderna åker
    Järperud hmd Maderna åker
    Järsalen bebyggelse Maderna åker
    Järsalen bebyggelse Maderna förr åker, nu bete
    Järsalen bebyggelse Maderna åker
    Kalinestommen st Maderna åker
    Kallekaserna hmd Madkullen höjd och skogsområde
    Kallekaserna hmd Marsjö sjö
    Kammaren bs nu borta Martaaplarna aplar
    Kammaren bs Martevallen åker
    Kammaren hmd Matses kas område
    Kanaan hmdd Mattssonekullen höjd
    Kanten hmd Mattssonelunden björkdunge
    Kantoret torp, hmd Mellankullen höjd
    Karikullen bs Mellanstycken åker
    Kariserud förr torp el. bs Mellanstycket åker
    Kariserud torp el. bs Mellanstycket åker
    Kariserudstugan torp el. bs Mellanvänden åker
    Karitorp, se 1 Rostorp Saknas Mellbykvarnen förr kvarn »hopa-kvarn»
    Karitorp bebyggelse Middagskasevassen »vassrugg»
    Karitorp del av Rostorp Midsommarsvallen åker
    Karitorp del av Rostorp Moarna åker
    Karitorp del av Rostorp Mobräckan åker
    Karlstad hmd Mokullen kulle
    Kas torp Mon åker
    Kas förr torp Mossekulleberget bergshöjd
    Kasen hmd Mossen åker
    Kasen hmd Mossen skogsområde
    Kasen förr torp Mossestycket åker
    Kasen torp Mossevallen åker
    Kasen hmd Moön »mossö»
    Kasen förr torp Myranebäcken bäck
    Kasen torp Myrarna åker
    Kasen hmd Myrarna åker
    Kasen hmd Myrarna åker
    Kaserna bs Myrehultet område
    Kaserna hmd Myren åker
    Kasängen hmd Myren åker
    Katrinekullen torp Myreskogen skogsdunge
    Kleven förr torp Månsevallen åker
    Klinten hmd Märreberget bergshöjd
    Klippan torp Märrebergestycket åker
    Klockaretorpet förr torp Märrehagen skogsområde
    Klovan förr torp Moakevrån åker, »utbruk»
    Kneken hmd Norddalen beteshag
    Kolebotten torp Nordbotten åker
    Kontoret förr torp Nordgårdsmaderna område
    Koppardalen traktnamn Nordgårdsplankorna åker
    Koppardalen bebyggelse Nordgärdet åker
    Koppedalen, se Koppardalen traktnamn Nordgärdet åker
    Koppedalen bebyggelse Nordgärdet åker
    Koppedalen bebyggelse Nordnäset åker
    Koppedalen bebyggelse Nordstugebacken backe
    Koppedalen bebyggelse Nordvallarna åker
    Koppedalen bebyggelse Nordängen åker
    Koppedalsmyren förr torp, nu hmd Norra hagen område
    Korpekasen förr bs Norra mad(et) område
    Korpekullen förr bs Norra mon åker
    Kringskiterud hmd Norra näset åker
    Kroken hmd Nybrottet åker
    Kronoparten tomt Nygårdsnäset åker
    Kräkekas hmd Nytorpedalen dalsänka
    Kullen hmd Nytorpemossen mosse
    Kullen torp Nytorps mosse mosse
    Kullen hmd Näsböbackarna backar
    Kullen hmd Näsböbäcken vattendrag
    Kullen förr st Näsböfallet kvarnfall
    Kullen förr hmd Näsböfjället skogsparti
    Kullen hmd Näsböstocken gångbro
    Kullen hmd Näsestocken gångbro
    Kullen hmd Näset åker
    Kullen hmd Näset åker
    Kulten hmd Näset åker
    Kulten hmd Näset förr åker, nu bete
    Kulten förr torp Näset åker
    Kultetorpet förr torp Odlingen åkermark
    Kurran förr torp, nu hmd Odlingen åker
    Kurran torp Olastycket åker
    Kurran torp Olausen åker
    Kurrehaggen förr torp Olausevallen åker
    Kurrehagen torp Olavestycken åker
    Kurrelenas hage förr torp Oppstugebacken backe
    Kutterud hmd Oppstugemossen mosse
    Kutterud hmd Ormehålan åker
    Kvarndalen förr torp Ormeliddalen dalsänka (bäckdal)
    Kvarnekasen förr torp Osthögen åker och höjd (»höjding») med skog
    Kvarntorpet förr torp Oxehöljen »hölj»
    Kvidalarna förr st Oxhuvudet bergshöjd
    Kvidalarna st Oxekullen bergshöjd
    Kvidalskas förr torp Packeviken vik
    Kväserud st Parsetjärn(et) tjärn
    Kyrkekas torp Parsetjärn(et) tjärn
    Kyrkogården torp Partarna åker
    Kårböle bebyggelse Paviljongskulan höjd
    Kårböle bebyggelse /Se Pers kulle bergshöjd
    Källaren hmd Petrus´ kula höjd
    Källaren hmd Pinkekällan kallkälla »kalldy»
    Käringestugan bs Pinkekällan källa
    Köket hmd Pinkekällan källa
    Kölnan hmd Plankorna åker
    Ladderud hmd Plankorna åker
    Larselotten bs Plankorna åker
    Larserud hmd Plankorna åker
    Laxerud förr torp Plankorna åker
    Lenas myr förr bs Porserisemyren myr
    Lerhögen, se 2 Bergtorp Saknas Predikestolen avsats
    Lerhögen hmd Pressetjärn Saknas
    Lervik hmd Prästberget bergshöjd
    Liane förr torp Prästhuggtjärn Saknas
    Liarne torp Präströs stenkummel
    Liden hmd Pytthålet vik
    Liden hmd Rabbekleven del av skogsväg
    Liden hmd Rabbemossen mosse
    Lidströmerud hmd Rabben betesmark och virkesupplagsplats
    Lille-Fulska bebyggelse Rabben betesmark
    Lille-Hällemon torp el. bs Rabben betesäng
    Lille pigan förr bs el. torp Rabebacken backe
    Lillestugan förr bs Ramberget bergshöjd
    Lillestugehagen bs Rambergskullen bergshöjd
    Lille-Tålhög förr hmd Rambergskullen bergshöjd
    Lillåsen hmd Ramfridkullen kulle
    Lindalen torp Ramsik backe
    Lindalen torp Ramsik backe
    Lindås förr torp Rankebökullen bergshöjd
    Lindås torp Rarudbacken backe
    Litegott hmd Rarudkullen bergshöjd
    Ljunghög hmd Renerabbarna hagmark med björkskog
    Ljunghög hmd Renön »moss-ö»
    Ljunghög, Norra hmd Ringnäset »näs»
    Ljunghög, Södra hmd Ringnäset åker
    Loftet förr torp Ringstad hölj »hölj»
    Lomman st Rostorpsbacken backe
    Lund hmd Rostorpsbron bro
    Lund hmd Rotehöljen »hölj»
    Lunderud förr st Rotetjärnet tjärn
    Lunderud förr torp Rotkalldyt kallkälla
    Luren förr torp Rumpan åker
    Luretorpet förr torp Rumpestycket åker
    Lurketorp bebyggelse Rund kulle åker
    Lurketorp bebyggelse /Se Ryreberget höjd
    Lyckeliane förr torp Råbockekullen bergshöjd
    Lyckeliane torp Rävehagen åker
    Långkas förr torp Rävekit område
    Låret bs Rävekullen höjd
    Lökeliane förr torp Rävhög höjdsträckning
    Löksekas torp Rölanda, Västra del av sn
    Löverud hmd Rölanda, Östra del av sn
    Lövön förr bs Rölandsbacken backe
    Maden hmd Rölandshöljarna »höljarna»
    Maderna förr bs Rönnestycket åker
    Madskogen förr bs Rönngärdet åker
    Magdadal förr torp Rönningemossen mosse
    Matses hage förr torp Röremyren myr
    Matteshagen förr torp Rösekullen bergshöjd
    Mattias´ kas förr bs Saltkällan källa
    Mellan-Renen hmd Sand åker
    Mellbinestommet st Sand åker
    Mellbyn bebyggelse Sand åker
    Mellbyn bebyggelse /Se Sand åker
    Mellbyn hmdd Sandarna åker
    Middagskas förr torp Sandbräckan åker
    Mockan förr torp el. bs Sandekullen bergshöjd
    Mockan torp Sandemoarna åker
    Mon hmd Sandgärdet åker
    Mon torp Sandklev del av skogsväg
    Mossefoten förr bs Sandlandet åker
    Mossen torp Sandlandet åker
    Motterud bebyggelse Sandlandet åker
    Motterud hmd Sandstycket åker
    Munken hmd Sandvikestycket åker
    Musen hmd Sandåkern åker
    Myrarna torp Seklekullen höjd
    Myrarna förr torp Sextondelslyckorna åker
    Myrehultet förr torp Sibirien del av Böle
    Myren torp Sikebackarna åker
    Myren hmd Sikebacken backe
    Myren hmd Siljehögsharget område
    Myren förr torp Sisselas dal dalsänka
    Myrka(?) förr torp Sisselas dal dal
    Mårtängen hmd Sjundedelen åker
    Mörkret förr torp Sjösand åker
    Mörkret förr torp Sjötjärnet tjärn
    Nedre gården hmd Skallen åker
    Nergårdarna hmdd Skarvheden åker
    Ner i gården hmd Skarvheden åker
    Ner i gården hmd Skarvhedstycket åker
    Ner i stugan hmd Skarvön åker
    Ner i stugan hmd Skiggapasset bergtränge
    Ner i stugan hmd Skiggapasset del av skogsväg
    Ner i stugan hmd Skogskullen höjd
    Ner i stugan hmd Skolebäck bäck
    Ner i stugan hmd Skottbackatjärn tjärn
    Ner i stugan hmd Skrevarevallen åker
    Ner i stugan hmd Skräckerudbacken backe
    Nerstugan hmd Skräddaregärdet åker
    Nerstugan hmd Skvalarebäcken bäck
    Nerstugan hmd Skvalemyr sankmark
    Noakevrån förr bebott utbruk Skäktorna åker
    Nordgården hmd Skötterudapeln apel
    Nord i stugan hmdd Skötterudmossen mosse
    Nord i stugan hmd Slätten område
    Nord i stugan hmd Slösan betesmark
    Nordstugan hmd Smartedyveln tjärn
    Nordstugan hmdd Smartedyveln »dyveln»
    Nordängen hönseri Smeddaparna ängsmark
    Nya stommet st Smedjebövassen kant
    Nybygget förr torp Smedjeböviken vik
    Nybygget torp Smikullen åker
    Nybygget bs Smistycket åker
    Nybygget bs(?) Smistycket åker
    Nygård hmd Smistycket åker
    Nygårdarna hmdd Smistycket åker
    Nygård, Lilla hmd Snickarebacken backe
    Nygård, Lilla hmd Solbergsviken vik
    Nygård, Stora hmd Sopmyreskogen skogsskifte
    Nysäter torp Spiremyr(?) åker
    Nysäterud torp Spiremyr åker
    Nytorp förr torp, nu hmd Spjuterudbacken backe
    Ny torp förr torp Spjuterudkullen bergshöjd
    Näsbön bebyggelse Stallyckan åker
    Näsbön bebyggelse Stenboddalen dalsänka
    Näsbön bebyggelse Stenbäckedalen bäck och bäckdal
    Näsbönäsen hmdd Stendalen däld »sik»
    Näsbönäsen hmdd Stenhålshugget skogsområde
    Näsen hmdd Stenungebergen bergshöjder
    Näsen torp Stenungeklevarna bygdeväg
    Näset hmd Stenungekullarna höjdsträckning
    Näset torp Stenungemaderna område
    Odlingen förr torp Stiksdalsäckran åker
    Opp i gården hmd Stiksmyren(?) myr, förr odlad
    Opp i stugan hmd Stocken förr bro
    Opp i stugan hmd Stockenäset åker
    Opp i stugan hmd Stockestycket åker
    Opp i stugan hmd Stommarna åkrar
    Opp i stugan hmd Stommebackarna backar
    Opp i stugan hmd Stommebackarna backar
    Opp i stugan hmd Stommebäcken bäck
    Opp i stugan hmd Stommekullen bergshöjd
    Opp i stugan hmd Stommelyckan åker
    Oppstugan hmd Stommet mark
    Oppstugan hmd Stommevallen, Norra åker
    Oppstugan hmd Stora berget bergshöjd
    Oppstugan hmd Store kullen höjd
    Packeviken förr torp Storemosse mosse
    Packeviken torp Store mossen mosse
    Parken torp Stora myren sankmark
    Parsetjärn torp Stora stycket åker
    Parten hmd Storenäset »näs»
    Perehagarna förr torp Store vallen åker
    Petters Alekas torp Stormadmossen mosse
    Prästgården bebyggelse Stornäsbacken slåtteräng
    Prästgården bebyggelse Storskogen skogsområde
    Prästhult förr torp Storälven älv
    Prästhökesäter bebyggelse Stridedalen bäckdal
    Prästhökesäter bebyggelse Striderud åker
    Prästhökesäter bebyggelse Strutekleven väg
    Prästhökesäter bebyggelse Strutekullen bergshöjd
    Pynten bs eller torp Stubben åker
    Pynten bs Stubben område
    Pyntet bs eller torp Stugebron bro
    Pytthålet förr hmd Stugeskogen skogsområde
    Pytthålet hmd Stutehöljen »hölj»
    Rabben hmd Stutögat tjärn
    Rabben förr torp Stutögat tjärn
    Rabben hmdd Stutögat tjärn
    Rabben, Nedre hmd Stycket bak ladugården åker
    Rabben, Övre hmd Stycket vid jättestenen åker
    Raberud torp Stygge myr åker och skogsområde
    Ramberg bebyggelse Suckorna åkermark
    Ramberg bebyggelse Sunderudbäcken bäck
    Ramberg bebyggelse Sunderudkullen höjd
    Ramberg, Nedre hmd Sunderudmyren myr
    Ramberg, Övre förr hmd Sundet dal
    Ramberg, Övre hmd Sundsbron plats
    Rambergebruket nu öde-hmd Sundskullen höjd
    Rambergebruket hmd Sundsten(en) sten
    Ramfrid hmd Surdalsmyren myr
    Ramfrid hmd Svalemossen mosse
    Ramsik hmd Svartebäck bäck
    Ramsik hmd Svartetjärn tjärn
    Rankebön, se 2 Bön Saknas Svartetjärn tjärn
    Rankebön bebyggelse Svartön »moss-ö»
    Rankebön bebyggelse Svilleväg skogsväg
    Rankebön bebyggelse Svilleväg skogsväg
    Rarekas förr torp Svältorna åker
    Rarud förr torp Sågemossen mosse
    Ren hmd Sågmyrefallet fall
    Renen hmd Sältet åker
    Ringehemmanet förr torp Sältet åker
    Rinnen hmd Sältret(?) åker
    Rinnen hmd Sältret åker
    Rosterud förr torp Sättungebäcken bäck
    Rosterud torp Södra viken vik
    Rostorp bebyggelse Timrås(?) höjd
    Rostorp Saknas Tingvallemossen mosse
    Rostorp bebyggelse Tingvalleön »moss-ö»
    Rostorp med Karitorp bebyggelse Tittås sandås
    Rostorp med Karitorp bebyggelse /Se Tittås sluttning
    Rot bebyggelse Tjuvedalen åker och skogsmark
    Rot bebyggelse /Se Tjuvedalsbäcken bäck
    Rot hmd Tjuvkistekullen bergås
    Rothaget hmd Tjäderkullen höjd
    Rud hmd Tjärehjällsdalen dalsänka
    Rud bebyggelse Tjärnekullen berg
    Rud bebyggelse Tjärnsdalen dalsänka
    Rud bebyggelse /Se Tjärnsdalstjärnet tjärn
    Råbockehögen torp Tjärnskullen höjd
    Råbockskullen torp Tjärnskullen bergshöjd
    Rävhög hmd Tjärnsmossen mosse
    Rödkullehögen förr bs Tolekullen bergshöjd
    Rölanda bebyggelse Tomtekullarna område
    Rölanda bebyggelse Tomtelyckan åker
    Rösåsen torp Tomterna område
    Röåsen torp Tomterna område
    Sand hmd Tomterna område
    Sand förr st Tomterna område
    Sand förr hmd Torpebergen terrängparti
    Sandbäck förr torp Torpebäcken bäck
    Sandviken torp Torpemossen mosse
    Sandvikerud förr hmd Torsberget berg
    Sandvikerud hmd Torses berg berg
    Sextondelen hmd Torses berg berg
    Siken hmd Torstelotten åkerskifte
    Siken hmd Torstenäset »näs»
    Siljehögen hmdd Torstorpekullarna höjder
    Silverkas förr torp Torvelat område
    Silverkas torp Torvemossen mosse
    Simle förr torp Tossboddalen äng
    Sjöbäck torp Tossbydalen ängsmark - nu bete
    Skarvheden förr hmd el. torp Tossbydalen äng
    Skarvön förr hmd el. torp Trekanten åker
    Skogen förr hmd Trekanten åker
    Skogen torp Trekanten åker
    Skoghem hmd Trestickan tjärn
    Skottbacka hmdd Trestickebäcken bäck
    Skottbacka hmdd Trestickedalarna dalar
    Skranket förr torp Trettiotvåeudelen åker
    Skranket torp Triangeln åker
    Skrädderud förr hmd Trinde kulle åker
    Skrolebruket hmd Trinda myr myr
    Skräckerud förr hmd Trollemyr myr
    Skärgården hmd Trädgårdsstycket åker
    Skärgården hmd Trytjärn(en) tjärn
    Skötterudsextondelen förr hmd Trytjärn(en) tjärn
    Skötterudsextondelen hmd Trytjärn, Lilla tjärn
    Slarvemyren hmd Trytjärn, Stora tjärn
    Slottet manbyggnad Trytjärnsdyveln tjärn
    Slökas förr torp Trästickan tjärn
    Slökas torp Trätareparken skogremsa
    Smedjebön bebyggelse Tunelyckan åker
    Smedjebön bebyggelse Tunen åkerlappar och betesmark
    Smedjebön bebyggelse /Se Tunet betesmark
    Smedjebösstommen st Tunevägen genväg
    Smedjeböängen hmd Tunhagen åker
    Snickaretorpet förr torp Tunekullen höjd
    Snipetorpet förr torp Tunkullen kulle
    Snippekas hmd Tvetebäcken bäck
    Snippen hmd Tvetegatorna väg
    Soldatstommet st Tvetekullen bergshöjd
    Soldattorpet st Tvetelyckan åker
    Soldattorpet st Tveteskogen skogsområde
    Soldattorpet st Tvetevallarna åker
    Soldattorpet st Tvålstadberget bergshöjd
    Soldattorpet st Tvålstadberget bergshöjd
    Soldattorpet st Tvålstadbron bro
    Soldattorpet st Tvålstadklevarna backar
    Soldattorpet st Tvålstadstocken förr gångbro
    Soldattorpet st Tångarna område
    Soldattorpet st Tången område
    Soldattorpet st Täppemyrarna myrmark
    Soldattorpet st Törronemad(et) ängsmark
    Soldattorpet st Törronemad(et) ängsmark
    Soldattorpet st Törronemad(et) ängsmark
    Soldattorpet st Törronemad(et) ängsmark
    Soldattorpet st Törronemaddiket bäck
    Soldattorpet st Törronemossen mosse
    Solhem hmd Törsängemossen mosse
    Solskenet förr torp Törsängebäcken bäck
    Sopemyren förr torp Uddalsbäcken bäck
    Spiremyr förr torp, hmd Uddemossen mosse
    Spjuterud torp Udden »moss-ö»
    Stenbacken förr torp, nu hmd Ulskullen berghöjd
    Stendalen förr torp Undervänden åker
    Stenhålan förr hmd Urskullen höjd och skogsområde
    Stenungen bebyggelse Urskullen bergshöjd
    Stenungen bebyggelse Utängekullarna höjdsträckning
    Stenungen bebyggelse Utängen område
    Stenungen bebyggelse /Se Utängen förr slåttermark
    Stenungen hmdd Vaktekulten åker
    Stiksdalen st Valekullarna bergås
    Stockholm förr hmd Vallarnemossen mosse
    Stomberg avs. Vallbrottet åker
    Stommarna st Vasen del av Torpemossen
    Stommen bebyggelse Vedhuggedalen dalsänka
    Stommen st Virevallarna åker
    Stommen förr st Virevallarna åker
    Stommet förr st Vrån åker
    Stommet st Värekleven backe och »berggryt»
    Stommet soldattorp Västbygden del av sn
    Stommet förr st Västlandet del av sn
    Stommet förr st Västlandet del av sn
    Stora Gillanda huvudgård Västängen åker
    Storgården förr hmd Ylingetjärn tjärn
    Stormad hmd Yring(e)tjärn tjärn
    Stormad hmd Åleberget bergshöjd
    Storåsen hmd Ålyckan åker
    Striderud förr torp Åsklevarna skogsväg
    Striderud torp Åskullen bergshöjd
    Struten förr st Åslyckan åker
    Struten st Åsskogen skogsmark
    Stugan hmd Åstjärnet tjärn
    Stätten förr hmd Åstjärnet, Lilla tjärn
    Suckan hmd, förr torp Åtorpehölje »hölj»
    Suckan hmd Älgeklev del av skogsväg
    Sunderud förr torp Älgekullarna höjd
    Sundet torp Älgemossen mosse
    Sundet torp Älgemossen mosse
    Svarthult förr torp, nu hmd Älgemyren myr
    Svingen torp Älstorpebacken backe
    Svingen torp Älvelyckan åker
    Sågemyren förr torp Älvemaderna gärde
    Sågemyren torp Älvemaderna område
    Säteriet huvudgård Älvemadet, Norra förr odling
    Sättungen torp Älvemadet, Södra förr odling
    Sörkas torp Älven älv
    Sörrekas torp Älveränne(?) mark
    Sörrekas torp Ängarna område
    Sörrekaserna förr torp Ängarna åker
    Tallekaserna hmd Ängekullen höjd
    Tegen hmd Ängen åker
    Titterud hmd Ängkvistehöljen »hölj»
    Tjuvedalen förr torp Äsperudsiken åker
    Tjuvedalen torp Ätthögarna högar (fornlämning)
    Tjärnkasen hmd Ävan myr
    Tjärnsdalen torp Ävorna(?) myrstråk
    Tjärnskas förr torp, nu hmd Ödegårdarna åker
    Tolen hmd Ödegården åker
    Tolen hmd Ödegårdsbron bro
    Tollesbyn utjord Ödegårdsdalen dalsänka
    Toren hmd Ödegårdskullen bergshöjd
    Torp bebyggelse Ödegårdsmossen mosse
    Torp bebyggelse Ökna bro bro
    Torp bebyggelse /Se Öknebron bro
    Torpestommet st Ökneryggen ås, »jordrygg»
    Torstorpet förr torp Ölingetjärn tjärn
    Tuggalite hmd Ölingetjärn tjärn
    Tunet hmd Ömossen mosse
    Tunet hmd Ön åker
    Tvetemyren torp Örekilsälven vattendrag
    Tveten bebyggelse Öringetjärn(?) tjärn
    Tveten bebyggelse /Se Östbygden del av sn
    Tveteskogen förr torp Österrike del av Rölanda
    Tvålstad bebyggelse  
    Tvålstad bebyggelse /Se  
    Tvålstad hmdd  
    Tåkullen hmd  
    Tåkullen hmd  
    Tålhög hmd  
    Tången förr hemmansdelar  
    Täppan förr torp  
    Törsängen bebyggelse  
    Törsängen bebyggelse  
    Törsängen bebyggelse /Se  
    Törsängen hmdd  
    Uddalen bebyggelse  
    Uddalen bebyggelse  
    Uddalen bebyggelse  
    Uddalen bebyggelse /Se  
    Uddalen hmdd  
    Udden hmd  
    Ulldalen bebyggelse  
    Under berget hmdd  
    Ulvserud hmd  
    Urmakaretorpet förr torp  
    Ut i stugan hmd  
    Vallarna hmd  
    Vallarna hmd  
    Vallen utjord  
    Vallen st  
    Vallerna hmd  
    Valleslätten hmd  
    Valleslätten hmd  
    Vassnöden st  
    Vassnöden st  
    Villan lht  
    Vrån hmd  
    Vägen förr torp, nu hmd  
    Västängen förr torp  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen bebyggelse /Se  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd(d)  
    Åserud förr torp  
    Åskas förr torp  
    Åsängen hmd  
    Åtorp förr torp  
    Äckran hmd  
    Älstorp förr torp, nu hmd  
    Ände förr torp  
    Äng hmd  
    Ängarna förr torp  
    Ängarna hmd  
    Ängen förr hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen förr hmd  
    Änggatan hmd  
    Äsperud förr bs  
    Ävan förr bs  
    Ödegården, se 1 Bön Saknas  
    Ödegården hmd  
    Ödegården hmd  
    Ödegården förr torp  
    Ögården hmd  
    Ökna bebyggelse  
    Ökna bebyggelse  
    Ökna bebyggelse  
    Ökna bebyggelse /Se  
    Ökna, Fridhem bebyggelse  
    Ökna, Fridhem hmd  
    Ökna hmdd  
    Ölingerud förr torp  
    Ölingerud torp  
    Ön förr torp  
    Örnhult förr torp, nu hmd  

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.