ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ödskölts socken : Vedbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 114 Naturnamn: 336 Bebyggelsenamn: 729 Naturnamn: 1061
Eskholt, se Ödskölt sn Abborredyveln tjärn Ödskölt sn Abborredyveln tjärn
Ödsköld sn Altorps källa Saknas Ödskölt sn Abborrekullen höjd
Ödsköld sn Ammerudmossen mosse Ödskölt sn Abborremossen mosse
Ödsköld sn Backebäcken bäck Ödskölt sn Abborreviken vik
Ödsköld sn Bergtjärnet tjärn Ödskölt sn /Se Alebacken betesmark
Ödskölt sn Bickjemyren myr? alltorprarne inbyggarbeteckning Alebacksgrinden grind
Ödskölt sn /Se Bjällhögskullen höjd Appell inbyggarbeteckning Alehagen skogsmark
Ödskölt sn Bjällåseberget berg asketvetarne inbyggarbeteckning Alehaget terrängområde
Ödskölt sn Björkemyren myr backarne inbyggarbeteckning Alekasemossen mosse
Ödskölt sn Björnekullen höjd bergrarne inbyggarbeteckning Alltorpskällan kallkälla
Ödskölt sn Björnemosse, Lilla mosse bergsbor inbyggarbeteckning Alltorpskällan kallkälla
Ödskölt sn Björnemosse, Stora mosse björsbyn inbyggarbeteckning Alltorpsmon skogsområde
Ödskölt sn Björnerudstjärnet tjärn bökusar inbyggarbeteckning Almebäcken bäck
Ödsköld sn Björnhögstjärnet tjärn börarne inbyggarbeteckning Almevallen åker
Ödskiöldt sn Blytjärnet, Lilla tjärn dalskonge inbyggarbeteckning Amerika slåttermad
Ödsköld sn Blytjärnet, Stora tjärn delesbackarna inbyggarbeteckning Amlidstycket åker
Ödsköld sn Bockeknatten höjd Domaren på Tappen personnamn Amlidstycket åker
Ödskölt sn /Se Bodaneön ö Dotian med rav personnamn Amlidstycket åker
Ödskölt sn /Se Bomyremossen mosse Doti-Luns personnamn Amlidsvallen åker
Ödskölt sn /Se Bondestenen sten? ekelidarn inbyggarbeteckning Amlidvrån åker
Ödskölt sn /Se Borgen grustag ekelidgubben personnamn Anemaderna myr
Ödskölt sn /Se Brattforsbäcken bäck Elias personnamn Annas mus sänka i skog
Ödsköld sn /Se Breda maden sank mark Fabriksdurn (?) personnamn Appelleflågen vattensamling
Ödskölt sn /Se Bredmossen mosse Fisken personnamn Appellerud område
Ödskölt sn /Se Brenetjärnet tjärn fänaden inbyggarbeteckning Arons backe backe
Ödskölt sn /Se Bromossen mosse »Gamle brodern» personnamn Arons vik vik
Ödskölt sn /Se Bräcke mosse mosse gillrarne inbyggarbeteckning Arrestehagen område
Ödskölds socken sn /Se Bräckeberget berg /Se gärdarne inbyggarbeteckning Arves kulle bergås
Alehögen förr torp Brändeberg berg hultarne inbyggarbeteckning Asketvetsbäcken bäck
Alltorp by Byrtjärnet tjärn hultebon inbyggarbeteckning Asketvetsfjället skogsmark
Alltorp by Byrtjärnskullen höjd hultrarne inbyggarbeteckning Aspekullen skogsområde (»hagmark»)
Alltorp by /Se Bästekullen höjd Hönan personnamn Aspevallen åker
Alltorp tingsställe /Se Böbäcken bäck ivägsholmarna inbyggarbeteckning Asslebyfloren del av sjö
Amliden lht /Se Bö-Långetjärnet tjärn jyskern inbyggarbeteckning Backebron landsvägsbro
Avangen Saknas Bömaderna sank mark jättenhemmarna inbyggarbeteckning Backebäcken bäck
Backen by? Böviken vik kasarne inbyggarbeteckning Backetjärnet tjärn
Backen by Dalberget berg Kasegubben inbyggarbeteckning Backeviken vik
Backen by Dalstjärnet tjärn Katten inbyggarbeteckning Badelandet strand
Berg by Dalsviken vik klevan inbyggarbeteckning Badstumon (?) åker
Berg Saknas /Se Dammyreberget berg Kleve-Maja inbyggarbeteckning Badstuvallen åker
Bergalund förr torp Dammyren myr kleven inbyggarbeteckning Badviken bukt
Bjurhem förr torp Dansarekullen kulle klippegubben inbyggarbeteckning Balders hage kulle
Blomskog förr torp Delesbäcken bäck korsbäckarn inbyggarbeteckning Balders hage kulle
Bottlösan förr torp Delesdalen dalgång kroksbyarna inbyggarbeteckning Balders hage kulle
Brene gård /Se Dinglemossen mosse krokrarne inbyggarbeteckning Bastugevallen åker
Burhult förr torp Djupetjärnet tjärn kullarna inbyggarbeteckning Berg(e)tjärnet tjärn
Burhult förr torp Djupetjärn(et) tjärn? /Se kvantarne inbyggarbeteckning Bergevallen åker
Bön by Djupetjärnsbäcken bäck Lille-mågen personnamn Bergsbäcken bäck
Ekeliden förr torp Dyveln tjärn Luns personnamn Bergskasen (?) slåttermark, löväng
Fabriken förr torp Dånarebäcken bäck Maran personnamn Bergsmaderna åkermark
Fagerlund förr torp? Dånarebäcken bäck Marekattan personnamn Bergsmon terrängområde
Fonthuset torp Ekehögen höjd Marekattan personnamn Bergstjärn (?) tjärn
Grönelid förr torp? Ekelidskullen höjd o. triangelpunkt Mågen personnamn Bergstycket åker
Hagbäck förr stuga Fabrikssjön del av Vrångsjön nian inbyggarbeteckning Bergstycket åker
Hagetjärnet förr torp Finnängarna sank mark? nilsarna inbyggarbeteckning Bergsudden, Lilla udde
Harudden torp Fiskelös tjärn nordängarne inbyggarbeteckning Bergsudden, Stora udde
Holmerud lg /Se Fjälltjärnet tjärn nytorpen inbyggarbeteckning Bergsviken vik
Holmerud Saknas /Se Flinkerudsmossen mosse olsanarne inbyggarbeteckning Bjällhögskullen höjd
Hopasmedjan f.d. smedja /Se Flinkerudsviken vik oppstugarne inbyggarbeteckning Bjällåseberget höjd
Hängesten by Flybron bro orsbyarne inbyggarbeteckning Bjällåseberget höjd
Hängesten by Framängsberget berg orsbyfolket inbyggarbeteckning Bjällåseberget höjd
Hängesten Saknas /Se Furulund terräng pilarne inbyggarbeteckning Björkevallen åker
Höktorpet förr torp Fågellidtjärnet tjärn prosten inbyggarbeteckning Björnemossen mosse
Intakan förr torp Fåglemossen, Lilla mosse prästegårdsgubben inbyggarbeteckning Björnerudälven bäck
Ivägsholm by Fåglemossen, Stora mosse Pärle-Stina personnamn Björnestöt plats
Ivägsholm by Fästningen höjd? Rask personnamn Björnåkern åker
Ivägsholm by /Se Galgebacken terräng Schanten (?) personnamn Björnåkrarna åker
Ivägsholm Saknas /Se Galgehögen höjd Sckröderan personnamn Blytjärnet, Lilla tjärn
Jättenhem förr bebyggelse? Getebergen bergkullar Seg personnamn Blytjärnet, Stora tjärn
Jättenhem torp Gorrtjärnet tjärn /Se segolsbyarne inbyggarbeteckning Blytjärnet, Västra och Östra tjärn
Kammaren förr torp? Graneberget berg sjöbäckarn inbyggarbeteckning Blytjärnsmossarna mossar
Kasen förr torp Granön ö sjökasen inbyggarbeteckning Bockeknatten bergshöjd
Kitterud förr bebyggelse? Grundtjärn(et) (nu Lidtjärnet) tjärn? /Se skarpen inbyggarbeteckning Bodanekullen bergshöjd
Komossen, Södra torp Gröna vik vik slonkemyrn inbyggarbeteckning Bodanemyrarna odling
Lindekleven torp Grönemosse mosse Spelar-Lisa personnamn Bodstenarna flyttblock
Moberget torp Grönemosse triangelpunkt Stenebygubbar inbyggarbeteckning Bodstycket åker
Nacken by? Grönemyr myr sörmyrn inbyggarbeteckning Bondestenen sten
Nacken by /Se Gubbestenen sten? Titten personnamn Bondestenen sten
Nyhem Saknas /Se Gunbjörbyfjället skogsmark Tjulpern inbyggarbeteckning Bondestycket åker
Orsbyn by Gunbjörbysjön sjö traktarne inbyggarbeteckning Borgen moränkulle
Orsbyn by /Se Gårtjärnet tjärn Trind gubbe i Hålet personnamn Borgen moränkulle
Orsbyn by /Se Gällsjön sjö Träskaregubben personnamn Borgen moränkulle
Rysserud förr torp Gällesjön sjö /Se ulevikarna inbyggarbeteckning Borstamyren (?) åker
Rövmyren förr torp? Gälsjöhultet terräng vångrarne inbyggarbeteckning Bortstugemyren (?) åker
Sjökas förr torp Gärdsängekullen höjd Öarn inbyggarbeteckning Botten del av Segolsbytjärnet
Skattkärr förr torp Hagetjärnet tjärn ödsköltsbor inbyggarbeteckning Bratta kas skogsområde
Spelaren förr torp Hagetjärnsflågen tjärn ödsköltsbönder inbyggarbeteckning Brattforsbäcken bäck
Stommen by Hallbrinken höjd? /Se ölebäckarna inbyggarbeteckning Brattäckrorna åker
Stommen gd /Se Halmemossen mosse ömnebyarna inbyggarbeteckning Brattäckrorna odlat område
Säffle förr torp Hamneflågarna vattensamling? Aledalen torp Brede mosse mosse
Tappen förr torp? Hamneflågarna tjärnar /Se Alehagen hmd Brede vallen åker
Torpudden torp Hamnevattnet tjärn Alehagen hmd Brede vallen åker
Tors hult förr torp Haruddeberget berg Alehögen torp Brede vallen åker
Tången gd? Harudden udde Alehögen torp Brede väg förr väg
Tången gd /Se »hengesten», se Hängestenshögen höjd (?) Alekas hmd Bredlyckan åker
Udden förr torp Hugeryrskullen höjd o. triangelpunkt Alltorp bebyggelse Broarna (?) landtunga
Uleviken by Hultebäcken bäck Alltorp bebyggelse Bromossen mosse
Uleviken gd /Se Hultekasemossen mosse Alltorp bebyggelse Brostycket åker
Vadstenahögen förr stuga Hultesjön del av Vrångsjön Alltorp bebyggelse /Se Brottet åker
Vadstenehögen Saknas /Se Hultet terräng Alltorp hållplats Brunnskullen höjd
Vånga by? Hunnekullen höjd Alltorpsängen hmd Brunnskällan »hälsokälla»
Vånga by Husemyren myr Amandanäset område Brunnslyckan åker
?Vången gård Håleberget berg Amandanäset avs Bryngels vall åker
Vången gd Håletjärnet tjärn Amliden bebyggelse Bräckegrinden grind
?Vången gd Håletjärnet tjärn Amliden bebyggelse Bräckorna åker
Vången gd /Se Håletjärnskullarna höjder Amliden bebyggelse /Se Bräckorna åker
Vången gd /Se ?Hängestenshögen höjd Amliden hmd Bräckorna åker
Vættinghen Saknas Hängestenshöjden Saknas /Se Amliden, Nedre hmd Bränneridalen dalgång
Änghagen Saknas /Se Häggedalen terräng Amliden, Oppare hmd Bränneristycket åker
Ängkasen, Lilla förr gård? Hälletjärnet tjärn Amliden, Övre hmd Byrtjärnet tjärn
Äskehult Saknas /Se Hästemyrarna myrar Ammerud förr torp Byxan åker
Ömnebyn gd /Se Högaberg berg »Arons» hmd Byxen åker
Ömnebyn by /Se Höganeberget berg /Se Arvelotten hmd Bäckestycket åker
Örbäck Saknas Högsjön, Övre sjö Asketveten bebyggelse Bäckestycket åker
  Högsön ö Asketveten bebyggelse Bälgkaserna förr löväng
  Höjdemossen mosse Aspekullen hmd Bälgtjärn tjärn
  Ingiars kammare »jättestuga» /Se Backa förr torp Bälgtjärn tjärn
  Iväg sjö Backen bebyggelse Bälgtjärn tjärn
  Iväg sjö Backen bebyggelse Bärskasen förr slåttermark och lövskogsområde
  Iväg sjö Backen bebyggelse /Se Bästekullen höjd
  Iväg sjö /Se Backen, Norra hmd Bö-Långetjärnet tjärn
  Iväg sjö Backen, Södra hmd Bömaderna strandremsa
  Iväg sjö /Se Backetorpet förr torp Böviken vik
  Iväg sjö /Se Bengtestugan hmd Dalan kvarn
  Iväg sjö /Se Berg bebyggelse Dalroselund terrängparti
  Iväg sjö /Se Berg bebyggelse Dalsbacken backe
  Iväg sjö /Se Berg bebyggelse /Se Dalsbrinken sluttning
  Jansekulle höjd o. triangelpunkt Bergalund torp Dalsfallet fall
  Jättenhemskullen höjd Bergalund torp Dalshargen stenharg
  Jättenhemsmossen mosse Berget hmd Dalskullen bergshöjd
  Kallebäck bäck Berget hmd Dalskvarnen kvarn
  Kallebäck bäck Bergsliden bs Dalstjärnet tjärn
  Kalvhallen skär? Bergsmon torp Dalstycket åker
  Kasekullen höjd Bergsstommen förr st Dalstycket åker
  Keseväderskullen kulle Bjurhem förr torp Dalsviken vik
  *Kinfjäll höjd? Bjurhem torp Dalängarna åker
  Kittelsmossen mosse Bjurhem, Västra torp Dammebron landsvägsbro
  Kitterudsmossen mosse Bjurhem, Östra torp Dammyren myrmark
  Klingeretjärnet tjärn Björkhagen lht Dammyreberget berg
  Klästjärnet tjärn Björkliden lht Dansarekullen kulle
  Knifsiön, se Knö sjö sjö Björkängen torp Delesbacken område
  Knisiön, se Knö sjö sjö Björnerud torp Delesbäcken bäck
  Knoppstenskullen höjd Björnmossen torp Delesdalen dalgång
  Knoppstensmossen mosse Björnmyren bs Delestenen sten
  Knubbetjärnet tjärn Björsby hmd Diglemossen mosse
  Knä mosse mosse Blomskog torp Djupetjärnet tjärn
  Knä sjö sjö Bodane bebyggelse Djupetjärnsbäcken bäck
  Knä sjö sjö Bodane bebyggelse Dompi källa
  Knä sjö sjö Bodane bebyggelse Dystycket åker
  Knä sjö sjö /Se Bodane bebyggelse /Se Dånarebäcken bäck
  Kobergen berg Bodane, Norra hmd Dånarebäcken bäck
  Koldalen dal Bodane, Södra hmd Ekebacken höjd
  Konellerud terräng Bodanekasen torp Ekeberg bergshöjd
  Korpeberget berg Bodane, Lilla hmd Ekeflågarna vattensamlingar
  Korpeberget berg Bodane, Stora bebyggelse Ekeflågarna tjärnar
  Korpeberget berg Bonde-Alltorp hmdd Ekehögen höjd
  Korpeberget berg Borgen hus Ekehögsmossen mosse
  Kotjärnet tjärn Bort i stugan hmd Ekekullen höjd
  Kroksbytjärn tjärn Bottlösan förr torp Ekerabben slåttermark
  Kroppetjärnet tjärn Broderslotten hmd Ekhålan sänka
  Kropptjärnet tjärn /Se Brokas förr torp Ekhålsberget bergkulle
  Kropptjärnet tjärn /Se Brors bäck torp el. bs Enerkullen beteshag
  Kulletjärnet tjärn Brunnsdalen förr torp el. bs Eriks hage åker
  Kungskullen höjd Brunnsdalen torp Eriks vall åker
  Kuvetjärnet tjärn Brännan hmd Fabriksmossen mosse
  Kuvetjärnsviken vik Burekasen hmd Fabrikssjön del av Vrångsjön
  Kvarndammen fördämning Burhult förr torp Fagerliden åker
  Kvarnebäcken bäck Burhult torp Fagerlidåkern åker
  Kvarnemossen mosse Bäcken förr torp, hmd Fagersandsbacken backe
  *Kölskogen skogsområde /Se Bälhjälpen (?) bs Fagersandsberget berg
  *Kölskogen skogsområde Bökullen hmd Fagersandskasen sänka
  Lassedalsbäcken bäck Bön bebyggelse Fagersandsrabben slåttermark
  Lidtjärnet tjärn Bön bebyggelse Fagersandsvallen åker
  Lidtjärnet tjärn Bön bebyggelse Femtondelen åker
  Lidtjärnet (ä. Grundtjärn(et)) tjärn? /Se Bön bebyggelse /Se Finnängarne slåtterängar, nu skogsområde
  Lilla dammen sank mark Bön, Östra hmdd Finnängarne slåtterängar
  Lilla mossen mosse Böstommen st Fiskebacken backe
  Lindtjärnemossen mosse Dalen bebyggelse Fiskebräckan backe
  Lindtjärnet tjärn Dalen bebyggelse Fiskelös tjärn
  Linnäset näs Dalen förr torp el. bs Fiskelös tjärn
  Lommetjärnet tjärn Damkullen lht Fiskelös sjöar /Se
  Lunddalen terräng Dammarna förr torp Fjällbacken backe
  Lundetjärnet, Nedre tjärn Dammkullen lht Fjälltjärnet tjärn
  Lundstjärnet, Övre tjärn Dammen förr torp Fjällvägen väg
  Långemossen mosse Dammen förr torp Fjärdingarna åker
  Långetjärnet, se Bö-Långetjärnet tjärn Dammkasen torp Fjärdingarna åker
  Långetjärnet, Lilla tjärn Dammkasen bs Fjärdingstenen vägsten
  Långetjärnet, Stora tjärn Danielrud förr torp Flaken åker
  Långmyren myr Delesbacken torp Flaket åker
  Lönnekasedyveln tjärn Drågen förr torp Flinkerudberget bergshöjd
  Lövön ö Dydalarna torp Flinkerudmossen mosse
  Madbroberget berg Dydalarna torp Flinkerudsjön vik
  Maderna sank mark Dydalarna torp Flybacken backe
  Manstjärnet tjärn Dydalarna, Västra förr torp Flybron bro
  Manstjärn(et) tjärn /Se Dydalarna, Östra förr torp Flymyrarna myr
  Marsjön sjö Dyrdalarna (?) torp Flymyrarna myr
  Mobacken backe Dyvelshöjden torp Frambräckan åker
  Mobergen berg Dyvelskaserna torp el. bs Framängarna åker
  Modalen dalgång Där framme hmd Framängsberget bergshöjd
  Modyveln tjärn Där framme hmd Framängskullarna höjd
  Mollögat tjärn Där söre hmd Frälsekullarna höjdsträckning
  Mollögat tjärn /Se Där nere hmd Fåglemossen mosse
  Moltemossen mosse Ekeberg hmd Fårehaget skogsområde
  Morshage terräng Ekeberg hmd Fåräckran åker
  Motjärnet tjärn Ekeliden hmd Fähuskullen bergshöjd
  Muggedalskullen höjd Ekeliden förr torp Fähusmyren myr
  Munkekyrka kyrka /Se Ekeliden, Lilla torp el. bs Fällan skogsparti
  Mureberget berg Erikestugan hmd Fällemomaderna odling
  »mur-Siön», se Marsjön sjö Eriks hage förr bs el. torp Fällemon skogsområde
  Myraneberget berg Fabriken förr torp Fället skogsområde
  Myrebäcken bäck Fabriket förr torp Fället terrängparti
  Myreviken vik Fabriket torp Fänadalen åkermark
  Mångerudsdyveln tjärn Fabriket torp Fölungehagen åker
  Mörttjärnet tjärn Fagerliden hmdd Fölungekätten bergs- och skogsområde
  Nackemossen mosse Fagerliden hmdd Galgebacken terrängparti, sluttning
  Nacketjärnet tjärn Fagerlidstaden hmdd Galgebräckan avrättningsplats
  Nacketjärn sjö /Se Fagerlund hmd, förr torp Galgehögen höjd
  Niklasekullarna kullar Fagersand hmd Gallängen odlad mark
  Nolareviken vik Finnekasen torp el. bs Gamla tunet område
  Nolängesmossen, Lilla mosse Fiskerud förr bs Garveribacken backe
  Nolängesmossen, Stora mosse Fjus (?) torp Gatedalen bäckdal
  Olaskullarna höjder Flinkerud torp Gatestycket åker
  Olsjön, Lilla sjö Flinkerud förr torp Gatestycket åker
  Olsjön, Stora sjö Framgården hmdd Getebergen bergkullar, »klittar»
  Olsjön, Stora sjö Framgården hmd Getefällsdalen dalgång
  Ormhöjden höjd Framgården hmd Getefällsmyren myr
  Petters hage ägomark? Fram i gården hmdd Gillerudbäcken bäck
  Piputemaderna sank mark Fram i gården hmd Gillerudmyrarna odlad myrmark
  Ranneberget berg /Se Framme hmd Gillerudrabben förr ängsmark
  Ranneberget berg /Se Framme hmd Glädjesbacken åker
  Roparudden udde Framme vid lönnen förr hmd Granebergen bergsparti
  Römosse mosse Fridhem lht Granstycket åker
  Röremyren myr Frälsefjärdingen bebyggelse Grindevallen åker
  Rörmyren myr Funkhuset (?) torp Gråbacken åker
  Rörtången vik Funkhuset torp Grävlingehallet område i skog
  Salmansberget berg Fyk torp Gröna bro jordbro
  Segolsbytjärnet tjärn Fällemon torp Gröna bro jordbro
  Sjanterudskullen höjd Gamle Dammen förr torp Gröna dråg dalsänka
  Sjöberget berg? Garverit förr torp Gröna sängar åker
  Sjölidtjärnet tjärn Gatan hmd Gröna vik vik
  Sjömyretjärnet tjärn Gillerud hmd Gröne flåge vattensamling
  Skalleberget berg Gillerud, Lilla hmd Grönemossen mosse
  Skarpetjärnet tjärn Gillerud, Stora hmd Grötåkern åker
  Skolhusberget berg Gladkas torp Gubbebacken backe
  Skottekollen kulle /Se Glädjesbacken förr bs Gubbebackestycket åker
  Skottemossen mosse Granbacken lht Gubbedalen dal
  Skurråsen Saknas /Se Granen torp Gubbegärdet åker
  Skårdalsbäcken bäck Granen torp Gubbegärdet åker
  Slagsmyren myr Grannens bruk (?) hmd Gubbehagen odling
  Slaktebänken terräng Granns bruk (?) hmd Gubbestenen sten
  Slottskullen höjd Granns bruk hmd Gunnekullen höjd
  Småkullarna kullar Gråsmon (?) st Gunnelyckan åker
  Småmossarna mossar Grönemosse st Gårtjärnet tjärn
  Snålängen vattensamling Gunbjörbyn bebyggelse Gällsjön sjö
  Stenräveln udde Gärdet hmd Gärdsängebron bro
  Stentjärnet tjärn Gärdet hmd Gärdsängekullen bergshöjd
  Stenulskullen höjd /Se Gällsjöhultet st Göpedalen dal
  Stenulstjärnet, St. o. L. tjärnar /Se Habäck förr st Habäckebron landsvägsbro
  Stenulvskullen kulle /Se Haga lht Hagarna åker
  Stenulvstjärnet (L. o. St.) tjärn /Se Haga avs Hagarna åker
  Stenulvstjärnet (St. o. L.) tjärn /Se Hagen hmdd Hagarnakullen höjd
  Stenursberget berg Haget bs Hagarnestycken åkerstycken
  Stenurstjärnet tjärn Haget förr torp Hagen odling
  Stenön ö Hagetjärnet förr torp Hagestycken åker
  Stigkullen höjd Hagtorp hus Haget skogsområde
  Stigmossen mosse Hamnevattnet fattigstuga Haget skogsparti
  Stockemadet sank mark Hamnmossen bs Haget åker
  Stockhultsdyveln tjärn Harget torp Haget skogsområde
  Stomudden udde Harudden torp Haget, Södra betesmark
  Stora dammen sank mark Herrekasen bs Hagetjärnet tjärn
  Stora tjärnet tjärn Holmerud hmd Hagsberget höjd
  Storemossen mosse Hopakas hmd Hagsgrinden grind
  Storhögen höjd Hultekasen förr torp Hagstycket åker
  Stormyren myr Hultekasen torp Halvors vall åker
  Stutögat tjärn Hulten torp Hamneflågarna försänkning
  Stutögat, Lilla tjärn Hultet bebyggelse Hamneflågarna sänka
  Stutögat, Stora tjärn Hultet bebyggelse Hamnerna betesmark
  Stutögat tjärn Hultet torp Hamnerna betesmark
  Stutögat tjärn Hultet torp Hamnevassmossen mosse
  Svartebäck bäck Hultet förr torp, nu hmd Hamnevattnet tjärn
  Svartedal dal Hultet torp Haruddeberget bergshöjd
  Svartedyveln tjärn Hålan förr torp Harudden udde
  Svartemyr myr Hålekasen torp el. bs Hassestenen (?) sten
  Svartevik vik Hålekasen torp Havreängarna åker
  Svesserekullen höjd Hålekaserna förr torp el. bss Helvetet, Lilla och Stora terrängparti
  Svesserhögen hög /Se Hålet torp Hilmers gärde åker
  Svenerhögen höjd /Se Häcklefjäll bs Hjorthögarna höjder
  Svälgen pass Häcklefjäll bs Holmerudvrån åker
  Sågudden udde Häggedalen torp Holtekullen bergshöjd
  Sölevik vik Hällan bebyggelse Holtestycken(a) åker
  Tappetjärnet tjärn Hällan bebyggelse Hultebäcken bäck
  Timmermossen mosse Hällan bebyggelse /Se Hultekullen bergshöjd
  Timmerviken vik Hällan, Nedre hmd Hultemyrarna odlad mark
  Timmeråsen höjd Hällan, Övre hmd Hultesjön del av Vrångsjön
  Torgels hög höjd Hälläckrorna förr bs el. torp Husarestallarna område
  Torpuddarna uddar Hängesten bebyggelse Husarestallarna område
  Tors kulle höjd Hängesten bebyggelse Husemyren myr
  Traktetjärnet tjärn Hängesten bebyggelse Håleberget bergshöjd
  Traneflymossarna mossar Hängesten bebyggelse Håledyveln tjärn
  Trindekulle kulle Hängesten bebyggelse Hålekaserna skogsområde
  Trinna myr myr Hängesten bebyggelse /Se Håletjärnet tjärn
  Tångeberget berg Hängesten, Stora bebyggelse Håletjärnskullarna höjdparti
  Tångmannerudtjärnet tjärn Hängesten, Stora bebyggelse Hällebäcken bäck
  Tösudden udde Hängesten, Stora bebyggelse Hälleoset mynning
  Uleviksbäcken bäck Hängesten, Lilla bebyggelse Hälletjärnet tjärn
  Ulvestenen berg Hängesten, Lilla bebyggelse Hälläckrorna område med skog och betesmark
  Vadstenehögen Saknas /Se Hängestenshögen hmdd Hängestenstjärnet tjärn
  Varpekullen höjd Hängestensmon förr bs Hängestensvadet förr vadställe
  Vasslebäck bäck Hängestensvadet förr bs Hästebacksflågen pöl
  Vasslet skogsområde Hästebacken förr torp Hästehaget skogsområde
  Vrångsjön sjö Hästhagen förr torp Hästehaget skogsområde
  Vrångsjön sjö /Se Högakas bs (?) Hästehagsberget bergshöjd
  Vålekullen höjd Högarna hmd Hästekasen skogsområde
  Vålemossen mosse Högen hmdd Hästemyrarna sankmark
  Våletjärnet tjärn Höglunda lht Hästhöljen »hölj» (fördjupning och utvidgning)
  Vångsjön Saknas Höjden torp Höga berg bergshöjd
  Västgöta mader vattensamling Hönehålan bs Höga kas kulle
  Åkermyren myr Intakan torp Högarna beteshag
  Åsarna höjder Isakstorp(et) hmd Högarnakullarna bergshöjder
  Älgerännan område Iväg förr järnvägsstation Högemad förr slåtteräng
  Ängetjärnet tjärn Iväg förr järnvägsstation Högemon del av moar
  Ängkasemossen mosse Ivägsholm säteri Höge mon del av moar
  Ängkasön ö Ivägsholm bebyggelse Högskullen markant bergshöjd
  Ödegårdsberget berg Ivägsholm bebyggelse Höjdedyveln tjärn (»dyvel»)
  Ödskölts moar skogsmark Ivägsholm bebyggelse Höjdemossen mosse
  Ödskölds moar Saknas Jyskerud torp Höneflågen vattensamling
  Ödskölts moar skog Jyskerud torp Hönevrån vädersträck
  Ödskölts moar Saknas /Se Jyskerud, Nedre torp Hönevrån vädersträck
  Ödskölts moar skogsmark Jyskerud, Övre torp Inggärds berg bergshöjd
  Öjemossen mosse Jättenhem hmd Inggärds kammare grotta
  Öjemossen mosse Jättenhem hmd Inggärds kammare grotta
  Öjemossen mosse Jättenhemsbräckan bs Ingrids dal odling, »utbruk»
  Ömnebymossen mosse Jättenhemskasen förr torp Intakan åker
  Önemåsse, se Öjemossen mosse Kammaren torp Intakan åker
  Öne måse, se Öjemossen mosse Kammaren torp Isaks hugg område
  *Önnemossen mosse Kappsäcken uthus Iväg sjö
    Kasen torp Iväg sjö /Se
    Kasen hmd Ivägsfloren del av sjö
    Kasen hmd Jans gärde åker
    Kasen torp Jans kulle bergshöjd
    Kasen förr torp Joelegärdet åker
    Kasen förr torp Jonan åker, förr kalvhage
    Kasen bs Jonelyckan åker, förr kalvhage
    Kaserna bs el. torp Jyskerudbackarna backar
    Kaserna torp el. bs Jyskerudbäcken bäck
    Katterud torp Jyskedalarna åker
    Katterud förr torp Jyskeruddalen bäckdal
    Katterud torp Jyskerudkullarna bergshöjder
    Katterudhemmanen torp Jyskerudmossen mosse
    Kittlerud hmd Järntorget område
    Kittlerud hmd Jätteberget bergshöjd
    Klacken bs Jättenhemsbräckan backe
    Klacken bs Jättenhemskullen bergshöjd
    Kleven förr bs Jättenhemskullen bergshöjd
    Kleven förr torp Jättenhemsmossen mosse
    Kleverud förr bs Jättestugan grotta
    Klippan förr torp Jättestupet bergsstup
    Klippan torp Jättestupsmossen mosse
    Klockarekullen förr bs (?) Jättesätet bergsformation
    Klockarestugan hmd Kajsas stycke åker
    Klockarestället hmd Kallebäck bäck
    Knatten förr hmd Kallebäck bäck
    Knektevallen hmd Kallebäck(en) bäck
    Knoppsten torp Kallebäck(en) bäck
    Korane hmd Kalles rös stenrös
    Korane hmd Kallkällestycket åker
    Korgen bs Kallälven vattendrag
    Korsbäcken förr torp Kalvehagarna betesmark
    Kraksvadet förr torp Kalvehagen förr skogsområde, nu delvis åker
    Kraksvadet torp Kalvehagen skogsområde
    Kraksvadet torp Kalvehallen (?) öar
    Kraksvadet torp Kalvhaget skogsområde
    Kraxvad torp Kalvhagsberget bergshöjd
    Kroken bebyggelse Kanaljerabb åker, förr ängsmark
    Kroken bebyggelse Karis källa källa
    Kroken bebyggelse Kasehaget skogs- och betesmark
    Kroken bebyggelse Kasekullen bergshöjd
    Kroken bebyggelse /Se Kasestycket åker
    Kroksbyn bebyggelse Kasetjärnet tjärn
    Kroksbyn bebyggelse Kastebacken backe
    Kroksbyn bebyggelse /Se Kastebron bro
    Kroksskogen förr torp Katteflågen vattensamling
    Kronstrandsudden ödetorp Kattekullen ängsmark, »rabb»
    Kullen bs Katterudharget »harg»
    Kullen torp Katterudharget »harg»
    Kullen hmd Katterudmon mo
    Kullen hmd Katterudmossen mosse
    Kullen avs Kerstis buske åker
    Kulten hmd Keseväderskullen åker
    Kunnellerud bs el. torp Keseväderskullen åker
    Kurran stuga eller bod Kittelsmossen mosse
    Kvarnekas bs Kittelsmossen mosse
    Kvarnen hmd Klinge källa kallkälleåder
    Kvarnemyren bs el. torp Klingerekullen bergshöjd
    Kvihagen förr torp Klingeretjärn(et) (?) tjärn
    Kvihagen torp Klingerudkvarnen förr skvaltkvarn
    Källebacken förr hmd el. bs Klingerudtjärnet tjärn
    Kärrkasen förr torp Klingetjärnet tjärn
    Ladbräckan förr torp Klippeberget berg
    Larsonelotten hmd Klockaregärdet åker
    Lilla-Ödskölt torp Klockarekullen åkermark
    Lilldalen st Klockarekullen åker
    Lille-Bodarna hmd Klovstycket åker
    Lille-Brännan förr hmd el. bs Klypemossen mosse
    Lillebäck bs Klädestjärnet (?) tjärn
    Lille-Kulten förr torp Klädestjärnet tjärn
    Lindekleven förr torp Klämman bergtränge
    Lindekleven torp Klämmebergen bergshöjder
    Lindekleven torp Knektehöljen del av Kallälven
    Ljungås lht Knoppstenskullen höjd
    Lund hmd Knoppstensmossen mosse
    Lund hmd Knubbetjärnet tjärn
    Lund hmd Knubbetjärnet tjärn
    Lundarna st Knutekaserna skogsområde
    Lunddalen förr torp Knuvlekaserna område
    Lunnekleven torp Knä sjö sjö
    Lunsehagen bs Knä sjö sjö
    Lunserud förr bs Knä sjö sjö
    Långe mon torp Kobergen bergsparti
    Långe mon torp Kobergen bergshöjd
    Lövås förr torp Kohagsudden udde
    Madamestugan stuga (hmd?), nu borta Kolebotten plats i skog
    Madkas torp el. bs Komyren myr
    Mamsellestugan hus Kongskullen berg
    Marielund lht Kongekällan kallkälla
    Moberga bs Kongskällan kallkälla
    Moberget bs (eller torp) Koranestycket åker
    Moberget bs Korpeberget åker och kulle
    Mokshålet avs Korpeberget berg
    Mokshålet avs Korpeberget bergshöjd
    Mon förr bs Korpeberget bergshöjd
    Mon torp Korsbäckevallen åker
    Mon förr bs Korsstycket förr åker, nu betesmark
    Mon bs Kotjärnet tjärn
    Mosselaggen utjord Kraksvadbron bro
    Mosselaggen utjord Kraksvad(et) förr vadställe
    Mosselaggen utjord Krappa bräckan backe
    Moängen förr torp Kroketa stycket åker
    Myran hmd Kroksbytjärnet tjärn
    Myrarna torp Kroksbäcken bäck
    Myrarna hmdd Kroksängarna odlad mark
    Myrarna hmdd Kronstrandsudden udde
    Myrbacka lht Kroppetjärnet tjärn
    Myrarna, Västra hmd Kroppetjärnet tjärn
    Myrarna, Östra hmd Kroppetjärnskullarna höjder
    Myren förr torp Kråkängen förr slåtteräng, nu gräsmad
    Myren bs Kulldalen bäckdal
    Myren torp Kullebergen bergshöjder
    Myren hmd Kunellerud skogsområde
    Myren torp Kungekällan kallkälla
    Myränden torp Kungekällan kallkälla
    Mågerud bs Kusemyrarna sankmark
    Mörkret torp Kutterhålet sänka
    Nackehultet ödetorp Kuvetjärnet tjärn
    Nacken bebyggelse Kuvetjärnsviken vik
    Nacken bebyggelse Kvanteplankorna åker
    Nacken bebyggelse Kvarndalen bäckdal
    Nacken bebyggelse /Se Kvarndammen fördämning i Valboån
    Nacken, Västra hmd Kvarnebacken backig bygdeväg
    Nacken, Östra förr hmd Kvarnebacken backe
    Nackerönningarna torp Kvarnebacken åker
    Nackerönningen torp Kvarnebräckan backe
    Nerhällan hmd Kvarnegärdet åker
    Ner i stugan hmd Kvarnemossen mosse
    Nerstugan hmd Kvarneringen åker
    Nerstugan hmd Kvarnevallen åker
    Nerstugan hmd Kvarnevallen åker
    Nian förr banvaktstuga Kvihagen skogsområde
    Niklaserud förr torp Kyrkemyren myr
    Nilsarne hmd Kyrkemyren myr
    Nilses hage förr bs Kyrkevrån åker
    Nolhaga lht Kyrkevägen gångstig
    Nordgården hmd Kålstycket åker
    Nordi hmd Källebackestycket åker
    Nordängen hmd Källedalen dalsänka
    Norra lotten hmd Källestycket åker
    Norrgården hmd Källestycket åker
    Norrmanerud bs Källevallarna åker
    Nybacka avs Källhagen område
    Nygård hmd Kättils mosse (?) mosse
    Nyhem lht Kölneberget bergshöjd
    Nysäter lht Kölnegärdet åker
    Nytorp torp Kölnestycket åker
    Nytorp hmd Kölnevrån åker
    Näset torp Köredalen dalgång
    Nödhjälpen bs Körhålan sänka
    Oddemon förr torp Ladbräckan backe
    Odderud förr torp Ladbräckestycket åker
    Odde-torpet förr torp Ladgärdet åker
    Olasbacken hmd Ladmyren slåtteräng
    »Olsanarna» hmdd Ladugårdslyckan åker
    Opp i stugan hmd Ladugårdslyckan åker
    Opp i stugan hmd Ladugårdslyckan åker
    Oppstugan hmd Ladugårdsstycket åker
    Oppstugan hmd Ladugårdsstycket åker
    Oppstugan hmd Lannereflaken åker
    Oppstugan hmd Larses hage odling
    Orremon torp Lerbacken åker
    Orrtorp torp Lergropen sänka
    Orsbyn bebyggelse Lergropen sänka
    Orsbyn bebyggelse Lerhålorna område
    Orsbyn bebyggelse /Se Lermyran åker
    Orsbykullen hmd Lerstycket åker
    Peters hage förr torp el. bs Lervänden åker
    Petterssonerud torp el. bs Leråkern åker
    Pilegranen förr torp Lidnäset (?) udde
    Pilegranen torp Lidtjärnet tjärn
    Pinnelotten hmd Lidtjärnsmyrarna dalgång
    Pinnen hmd Lilla bräckan åker
    Piput torp Lilla gärdet åker
    Piput förr bs Lilla gärdet åker
    Piteå förr torp Lilla helvetet plats i skog
    Prosterud förr torp Lilla mad åker, förr ängsmark
    Prästegården bebyggelse Lilla madet åker
    Prästegården bebyggelse Lillegärdet åker
    Prästegårdskasen förr torp Lillehagen område
    Raskerud bs el. torp Lille högen åker
    Resväskan lht Lille kulle bergshöjd
    Ringet (?) förr bs Lille Petters hage förr åker
    Ruggen förr bs Lindensdalarna dalsänka
    Ruggen bs Lindekleven gångstig el. kövjeväg
    Rysserud förr torp Lingropen grop
    Rysserud torp Linnäset (?) udde
    Röd bräcka bs Linnäset udde
    Röde Backen hmd Linvallen åker
    Rödmossehemmanen torp Lisas väg gångstig
    Rödmossen förr torp Lobacken sluttning
    Rödmossen förr torp Logärdet åker
    Rödmossetorpen torp Lolyckan åker
    Rönningen torp Lolyckan, Gamla åker
    Rönningen torp Lolyckan, Nya åker
    Rönningen torp Lommerud område
    Röremyren st Lommetjärnet tjärn
    Röremyren torp Lostycket åker
    Röremyren torp Lostycket åker
    Röremyren torp Lundarnemoarna del av moar
    Röremyren torp Lunddalsmossen mosse
    Sand hmd Lundekasedyveln(?) tjärn
    Sandbäcken förr torp Lunden beteshag
    Schanterud förr torp Lundetjärnet tjärn
    Schanterud torp Lundetjärnet, Övra tjärn
    Segerud (?) förr torp Lyckan åker
    Segolsbyarna hmdd Lyckan åker
    Segolsbyn hmd Lyckan, Östra åker
    Segolsbyn hmd Lyftaredalen slåttermark
    Segolsbyn hmd Lyse hög höjd
    Segolsbyn hmd Långa myr sankmark
    Segolsbyn, Lilla förr torp Långa myr myr
    Segolsbyn, Nedre hmd Långa myr sankmark
    Siljehögen förr bs Långa tjärn tjärn
    Sjöberget hmd Långa vänden åker
    Sjöbäcken förr torp Långa vänden åker
    Sjöbäcken torp Långa vänden åker
    Sjökas förr torp Långemossen mosse
    Sjökas torp Långemyrskullarna höjder
    Sjöliden förr torp Långetjärnet tjärn
    Sjömyren hmd Långetjärn(et), Lilla tjärn
    Skarpen torp Långetjärn, Stora tjärn
    Skarpen torp Långe vallen åker
    Skogen förr torp Långe åsen höjdsträckning
    Skoghem lht Långjorden åker
    Skogshyddan lht Långsjön tjärn
    Skolhuset hmd Långåkern åker
    Skräddar-Anders´ lott hmd Långåkern åker
    Skrädderud förr bs Lödtjärnet tjärn
    Slonkemyren (?) förr torp Lögareudden udde
    Slångbergerud förr torp Lövkullen kulle
    Snapperud bs (?) Lövsalen berså
    Soldattorpet st Lövtjärnet tjärn
    Soldattorpet Saknas Lövås åker
    Soldattorpet st Madberget berg
    Soldattorpet st Madbotten åker, förr ängsmark
    Soldattorpet st Madbroberget bergshöjd
    Soldattorpet st Maderna åkermark
    Soldattorpet st Maderna sankmark
    Soldattorpet st Maderna åker
    Solhem lht Madet åker
    Solliden lht Madet åker
    Sovareudden torp Madstycket åker
    Spelaren torp Madstycket åker
    Spelaren torp Manstjärn(et) tjärn
    Spelaren torp Manstjärnet tjärn
    Stallmyren förr torp Mask(e)hagen åker
    Stallmyren torp Mask(e)hagen åker
    Stenbomelotten hmd Mellangärdet åker
    Stenbomelotten hmd Mellan-Rönningen åker
    Stenen förr bs Mellanstycket åker
    Stenängen bs Modalarna dalsänkor
    Stigen förr torp Mokshålet åker
    Stockhultet torp Mokshålet sänka
    Stockhultet torp Mokshålsbackarna backar
    Stockhultet torp Mokshålslyckan åker
    Stockhultshålan förr torp Mollögat tjärn
    Stockmannerud bs Moltemossen mosse
    Stockmans hage bs Moltemyren sankmark
    Stommen bebyggelse Mon åker
    Stommen bebyggelse Mossebotten åker
    Stommen bebyggelse Motjärnet tjärn
    Stommen st Munkekällorna munkekällor
    Stommen förr st Munkekällorna munkekällor
    »Stora Stina» bs Mureberget bergshöjd
    Store-Bodane bebyggelse Myrebäcken bäck
    Store-Kulten hmd Myrarna åker
    Storhagen hmd Myreberget bergsstup
    Stor-Vången förr hmd, nu hmdd Myreharget »stenharg»
    Svarta hål torp Myren åker
    Svartebäck torp el. bs Myren odling
    Svartehålet förr torp Myren åker
    Svartemyr torp Myren åker
    Säffle torp Myreviken vik
    Sörgården förr hmd Myskemyrarna sankmark
    Sörgården lht Märremyren myr
    Söri hmd Märremyren myr och hagmark
    Sör i stugan hmd Mörrevrån åker
    Sörmyren hmd Nackeberget bergshöjd
    Sörstugan hmd Nackebäcken vattendrag
    Sörstugan hmd Nackehultsbäcken bäck
    Tallemon torp Nackehultsviken vik
    Tappen förr torp el. bs Nackekvarnen kvarn
    Tappen torp Nackemossen förr mosse
    Tegmanneryd torp Nacketjärnet tjärn
    Tengmannerud torp Nackeviken vik
    Tian banvaktstuga Nedre gärdet åker
    Timmerkasen torp Nian järnvägs-landsvägs-korsning
    Timmermon förr torp Nordbräckan åker
    Tingshusen hmd Norde vid Gatan åker
    Tingshusen hmd Nordflågen vattensamling
    Tingshuset förr tingshus Nordgårdskvarnen kvarn
    Tittekullen förr bs Nordgärdet åker
    Titterud bs Nordgärdet åker
    Tjulperud hmd Nordgärdet åker
    Tjulperud hmd Nordgärdet åker
    Tjulperud hmd Nord i gärdet åker
    Tjulperud hmd Nordmarken slåttermark
    Tjulperud, Lilla torp Nordmyrekullen höjd
    Tjulperud, Nedre torp Nordmyrevallen åker
    Tjulperud., Stora hmd, förr torp Nordmyrevallen åker
    Tjulperud, Övre hmd, förr torp Nordvallen åker
    Tjärnskasen förr torp Nordängarna åker
    Tjärnskasen torp Nordängebacken backe
    Tjärnskasen bs Nordängebergen bergås
    Tomte, Lilla torp el. bs Nordängemossen, Lilla mosse
    Tomte, (Nedra) torp Nordängemossen, Stora mosse
    Tomte, Övra torp el. bs Nordängen åker
    Tomteled, Nedra torp Nordängen odlad mark
    Tomteled, Nedra torp Nybrottet åker
    Tomteled, Övra torp Nybrottet åker
    Tomtelid, Nedra o. Övre torp Nybrottet åker
    Tomten, Nedre hmd Nye vallen åker
    Tomten, Övre hmd Nyfinnetjärnet tjärn
    Torerönningen torp Nyfinnetjärnsdalen dalgång
    Torhult torp Nytorpemossen mosse
    Torpet förr torp Nämndemansbackarna backar
    Torpet hmd Olaskullarna höjdsträckning
    Torpet förr torp Olsjöarna sjöar
    Tors hult torp Olsjö, Lilla sjö
    Trakten förr torp Olsjö, Store sjö
    Trakten hmd Olsjö, Store sjö
    Trakten hmd Olåmossen mosse
    »Trakte-Stina» bs Orsa kyrka (?) Saknas
    Tredelen hmd Orsbydalen dalgång
    Tredelsbacken hmd Orsbystenen flyttblock
    Tvetebäcken förr torp Orsbystenen flyttblock
    Tveten bebyggelse Orsbystycken åker
    Tveten bebyggelse Orsbyvänden åker
    Tån förr bs Ovårdsdalen (?) dal
    Tången bebyggelse Oxetjärnet tjärn
    Tången bebyggelse Paradiset åker
    Tösudden torp Patronekällan källa
    Uddarna förr torp Perevallen åker
    Udden förr torp Peters hage förr odling
    Udden torp Petteregärdet åker
    Udden, Norra torp Petterssonerudgrinden grind
    Udden. Södra torp Petterssonerudlyckan åker
    Uleviken bebyggelse Pettervallen åker
    Uleviken bebyggelse Pinnebäcken bäck
    Uleviken bebyggelse Piputemadet sankmark
    Uleviken bebyggelse Plankorna åker
    Uleviken bebyggelse Plankan i haget åker
    Uleviken bebyggelse Plåten område i skog
    Uleviken bebyggelse /Se Predikestolen berg
    Uleviken, Västra hmdd Prostemyrarna åker
    Uleviken, Östra hmd Prostängen odlat område
    Under backen förr hmd Prästegårdsdammen vattensamling, »hölj» i bäcken
    Underberget förr hmd Prästegårdskvarnen kvarn
    Vadet torp Pylsan åker
    Vadgärdet förr torp Pylsedalarna dalsänkor
    Vadstenahögen förr bebyggelse Pylsedalen dalgång
    Vadstenahögen förr bebyggelse Rabbeladugården åker
    Vassnöden bs Raskerud odling
    Vassnöden bs Ravarns kullar (?) åker
    Vrångsjödalen torp el bs Regnvädershålan slåttermark, äng
    Vrångsjödalen torp (?) Regnvädershålan äng
    Vrångsjökasen hmd Ringelsbacken backe
    Vången bebyggelse Ringmans hemman plats
    Vången bebyggelse Ringmans kulle höjd
    Vången bebyggelse Rollshålorna (?) område med sten och hålor
    Vången bebyggelse /Se Rollsmyren åker
    Vången hmdd Ropareudden udde
    Vångens anhalt järnvägshållplats Rubbehagen område med jämn, odlad mark
    Yngerud hmd Rubens hage område
    Ämnebyn bebyggelse Rubens hage område
    Ängedalarna förr torp Rumpan åker
    Ängen hmd Rumpeskogen betesmark
    Ängen hmd Rutan (i haget) åker
    Ängen hmd Råbergeladugården ladugård
    Ängkasen hmd Råglogsgärdet åker
    Ödegården lht Råglös skogsområde
    Ödegården hmd Rävemyren sankt område
    Ödegården förr torp Rävestenen åker
    Ödskölt bebyggelse Rävestenen åker
    Ödskölt bebyggelse Röda bergen berg
    Ödskölt bebyggelse /Se Rödmossedyveln tjärn
    Ödskölt förr hmd Rödmossen mosse
    Ödskölt järnvägsstation Rönn(e)högen åker
    Ödskölt, Lilla torp Rönneliden åker
    Ökullen lht (mjölnarbostad) Rönningarna odlat område, »utbruk»
    Ömnebyn bebyggelse Rönningen åker
    Ömnebyn bebyggelse Rönningen förr åker
    Ömnebyn bebyggelse Rönningen åker
    Ömnebyn bebyggelse /Se Rönningetjärnet tjärn
    Ömnebyn hmd Rönningsdalarna dalsänka
    Ön torp Rönningsviken vik
    Ön torp Rönnåkern åker
    Örlebäcken torp Rörtången grund
    Örlebäcken torp Rörtången grund
    Östers lott hmd Rörtången grund
    Östrelotten hmd Rörtången grund
    Öståt hmdd Salmansberget bergshöjd
      Salmanshålan åker
      Salmanshåleberget bergshöjd
      Sand åker
      Sand åker
      Sand åker
      Sandarna åker
      Sandarna åker
      Sandbacken åker
      Sandbräckan sänka
      Sandbäcken bäck
      Sanddalen bäckdal
      Sandgärdet åker
      Sandkullen åker
      Sandkullen åker
      Sandkullen åker
      Sandåkern åker
      Sarrefors fall
      Sarrefors bäckfall
      Schanterudhugget skogsparti
      Schanterudkullen höjd
      Schanterudstycket åker
      Schanterudvrån åker
      Segolsbymossen mosse
      Segolsbytjärnet tjärn
      Sikarna åker
      Siken åker
      Siken åker
      Siljhögsbacken backe
      Siljehögsstycket åker
      Sillerumpen åker
      Silvervallen åker
      Sjudelarsrösen gränsrös
      Sjustenarsrösen gränsrös
      Sjögärdsberget bergshöjd
      Sjökullen höjd
      Sjökullen åker
      Sjökullen åker
      Sjökullen höjd
      Sjölidtjärnet tjärn
      Sjömossen mosse
      Sjömyretjärnet tjärn
      Sjöängen ängsmark
      Skarpemyren myr
      Skarpen åker
      Skarpen åker
      Skarpetjärnet tjärn
      Skarvehultet skogsparti
      Skarvehultelyckorna åker
      Skatten berg
      Skattkärrsstycket (?) åker
      Skattkärrsstycket åker
      Skitön ö
      Skogsvallen åker
      Skogsvallen åker
      Skolhusberget bergshöjd
      Skolhusbäcken bäck
      Skolhushagen åker
      Skolhusmon område, förr ljungmo
      Skolhusstycket åker
      Skottsmaden (?) åker och slåttermark
      Skramlan (?) plats
      Skramlan plats
      Skrevet åker och rabbmark
      Skråbron (?) landsvägsbro
      Skråshöjden höjd
      Skråshöjden höjd
      Skrädderud åker
      Skårdalstjärnet tjärn
      Slagsmyren (?) myr
      Slaktebänken sänka
      Slammerängen ängsmark
      Slomudden udde
      Slottskullen bergshöjd
      Slottskullen berg
      Slåttermarken skogsområde
      Slåttekas område i skog
      Smala vik vik
      Smalången del av St. Långetj.
      Smedbacken backe
      Smihålan sluttning
      Smikullen åker
      Smikullen kulle
      Smikullen åker
      Smiestycket åker
      Smiestycket åker
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smivallen åker
      Småmossarna sankmark, »mosse-band»
      Snapperud åker
      Sofis ö ö
      Solliden åker
      Solliden åker
      Sollidkullen höjd
      Sovareviken vik
      Spelarehagen odling
      Spelaren, Lilla åker
      Spelareviken vik
      Spiken väg
      Spjället åker
      Springkällan kallkälla
      Stallkullen ängsmark och betesmark
      Stallmyrekullen höjd
      Stallstycket åker
      Stampareudden udde
      Stampareviken vik
      Stampestycken åker
      Stationsviken vik
      Stenbrovallen åker
      Stenbrunnen källa
      Stenbräckan landsvägsbacke
      Stenbäcken åker och bäck
      Stenebyfloren del av sjö
      Stenkleven del av gångstig
      Stenkullen åker
      Stenkullsrabben slåttermark
      Stenreveln udde och grund
      Stenrösestycket åker
      Stentjärnet tjärn
      Stenulvsberget bergshöjd
      Stenufstjärnet, Stora och Lilla tjärn
      Stenulstjärnet, Stora och Lilla tjärn
      Stenulvstjärnet tjärn
      Stigsviken vik
      Stockemadet sankmark
      Stockhultsdyveln tjärn, »dyvel»
      Stockhultskaserna område i skog
      Stockhultskleven vinterväg
      Stockhultsviken vik
      Stommedalen dalgång
      Stomsmossen mosse
      Stora bräckan åker
      Stora dalen bäckdal
      Stora dammen mosse
      Stora helvetet plats i skog
      Stora helvetet »harg»
      Stora lyckan åker
      Stora lycken åker
      Stora madet åker
      Stora plankan åker
      Stora stycket åker
      Stora stycket åker
      Store högen höjdparti
      Store kulle bergshöjd
      Store kulle grushöjd
      Storemossen sankmarker
      Store sand åker
      Store åsen höjdsträckning
      Storfloren del av sjö
      Storhagen förr beteshag
      Storhagen åker
      Storhagsmyren åker
      Storstycket åker
      Stugehagen åker
      Stutögat mossar
      Stutögat kallkälla
      Stutögat »mosspöl»
      Stutögat, Lilla tjärn
      Stutögat, Stora tjärn
      Stutögonen tjärn
      Stutögsmyren sankmark
      Stängerna sund
      Suckestenarna stenar
      Suckestenarna stenar
      Suckestenarna stenar
      Sunden dalar
      Svarta vik del av Långetjärn
      Svartebäck bäck
      Svartedal dal
      Svartedyveln tjärn
      Svartehålet tjärn
      Svartemyr myr
      Svartemyrsbäcken bäck
      Svartemyrskleven del av vinterväg
      Svart udde udde
      Svedan område
      Svedmyrarna myr
      Svesserhögen (?) bergshöjd
      Svesserkullen (?) bergshöjd
      Svälgen trångt pass
      Svälgen (?) terrängparti
      Svälgen terrängparti
      Svältesjön del av Gällsjön
      Svältebäcken bäck
      Sågudden udde
      Säckorna (?) åker
      Säcke vall(en) åker
      Sältet källsprång
      Sältet källsprång
      Södra kaserna skogsområde
      Sölevik vik
      Söndagskaserna sluttning
      Sörflågen vattenpuss
      Sörgärdsmyren åker
      Sörmyrestycket åker
      Sörmyrrabben åker
      Sörstugehaget beteshag
      Söta hålan sänka
      Talleskogen skogsområde
      Talleskogsgrinden förr grind
      Tappemyren sankmark
      Tappetjärnet tjärn
      Tengmannerudmyren myr
      Tengmannerudtjärnet tjärn
      Timmerkastbacken backe
      Timmerkastet sluttning
      Timmermossen mosse
      Timmeråsen höjd
      Tingshusbacken landsvägsbacke
      Tittekullen åker
      Tjulperudstycket åker
      Tjulperudviken vik
      Tjulperudön ö
      Tjuvhålan dalsänka
      Tjärnskasen område i skog
      Tjärnstycket åker
      Todegärdet åker
      Tomten område
      Tomten område
      Tomterna åker
      Tomtevallarna åker
      Torgels hög höjd
      Torpegrundan undervattensgrund
      Torpegärdet åker
      Torpevallen åker
      Torpudden udde
      Torpängen förr åker, nu skogsmark
      Tors kulle bergshöjd
      Tors mad sankmark
      Traktebäcken bäck
      Traktedrågen sänka
      Traktefallet fall
      Traktekullen skogsområde
      Traktetjärnet tjärn
      Traktevrån ängsmark
      Traneflyen sankmark
      Trefaldighetsrösen stenrös
      Trefaldighetsrösen stenrös
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trinda myr sankmark
      Trädgårdshålan åker
      Trädgårdsstycket åker
      Trädgårdsstycket åker
      Tvättekällorna kallkällor
      Tvättestöt plats
      Tunet område
      Tunet förr inhägnad
      Tunet område
      Tunet område
      Tunnestycket åker
      Tytarehålan sänka
      Tån åker
      Tångebergen berg
      Tångedrågen dalgång
      Tångeviken, Norra vik
      Tångängen åker
      Tösehugget skogsområde
      Töseviken vik
      Tösuddestenen sten
      Tösuddeviken vik
      Ulvegravshögen åker
      Ulvesten(en) berg
      Underberget åker
      Vadberget bergshöjd
      Vadbron bro
      Vadhaget beteshag
      Vadkullen höjd
      Vadkullsviken vik
      Vammemossen mosse
      Vargehålsdalen dalsänka
      Varpekullen bergshöjd
      Vasslemossen mosse
      Vasslet område i skog
      Vedkastemyrarna sankmark
      Vedtagsmyren (?) myr
      Vedtagsmyrestycket (?) åker
      Vilarestenen sten
      Vilarestenen sten
      Vindfällorna (?) åkermark
      Vingevrån »viktning»
      Vinkeln åker
      Vrån åker
      Vrångsjön sjö
      Vrångsjön sjö
      Vrång(s)tjärnet tjärn
      Vrång(s)tjärnet tjärn
      Vångskvarnedammen fördämning
      Vångslyckan åker
      Vårdekullen bergshöjd
      Vårdetjärnet tjärn
      Västgärdsbäcken bäck
      Västgötamadet sankmark
      Västgöta mader sankmark
      Åkermyren område, förr odlat, nu skogbeväxt
      Åltjärn(et) tjärn
      Åltjärnsmossen mosse
      Årtalet terrängområde
      Älgerännan sankt stråk och vattensamling
      Ängen åker
      Ängestycket åker
      Ängetjärnet tjärn
      Ängetjärnsmossen mosse
      Ängkasen skogsområde, förr bruten mark
      Ängkaserna myr, förr slåttermark
      Ödegårdarna odling
      Ödegårdarna område
      Ödegårdarna åkermark
      Ödegårdarna område
      Ödegårdarna område
      Ödegården område
      Ödegårdsbergen åker
      Ödegårdskullen bergshöjd
      Ödegårdsstycket åker
      Ödegårdsåkern åker
      Ödskölts moar sandmoar
      Öjemosse mosse
      Öjemosse mosse
      Ömnebymossen mosse
      Ön moss-ö
      Örlebäcken bäck
      Örletjärnet tjärn
      Örletjärnet, Nedre tjärn
      Örletjärnet, Nedre tjärn
      Örletjärnet, Västra tjärn
      Örletjärnet, Östra tjärn
      Örletjärnet, Övre tjärn
      Örletjärnet, Övre tjärn
      Östhagarna åker, förr betesmark
      Östra vallen åker
      Övre gärdet åker

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.