ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dals-Eds socken : Vedbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 479 Naturnamn: 1388 Bebyggelsenamn: 1228 Naturnamn: 2686
Ed, se Dals-Ed sn Abborrebäcken bäck Dals-Eds socken sn Abborrebäcken bäck
Ed sn Abborredyveln tjärn Ed socken sn Abborredyvel tjärn
Dals-Ed sn Aborredyveln tjärn /Se edsbor inbyggarbeteckning Abborremossen mosse
Dals-Ed sn /Se Abborretjärn tjärn Alekasen inbyggarbeteckning Abborresten(en) sten
Ed sn Abborretjärnet tjärn Bastedalgubben inbyggarbeteckning Abborretjärnet tjärn
Ed sn Abboretjärnet tjärn Bastedälingar inbyggarbeteckning Abborretjärnet tjärn
Ed sn Abborretjärnet tjärn Bengtsvikingar inbyggarbeteckning Abborretjärnet tjärn
Dals-Ed sn Abborretjärnet, Lilla tjärn Bengtsvikar inbyggarbeteckning Abborretjärnet tjärn
Dals-Ed sn Abborretjärnet, Stora tjärn Bengtsvikar inbyggarbeteckning Abborretjärnet tjärn
Ed sn Aftonshålet vik /Se Björnemyrn inbyggarbeteckning Abborretjärnet, Lilla tjärn
Dals-Ed sn Alekasmossen mosse Bockemyrn inbyggarbeteckning Abborretjärnet, Stora tjärn
Dals-Ed sn Alen udde /Se Borgol inbyggarbeteckning Aftonshålet vik
Ed sn Alvik vik Borgvall inbyggarbeteckning Agerhuslyckan åker
Ed sn Amerikaberget berg Bramsen inbyggarbeteckning Alegatan område
Ed sn Amerikaberget höjd /Se Bryngel inbyggarbeteckning Alehålan åker
Ed sn Andtjärn tjärn Dalegubben inbyggarbeteckning Alekasmossen mosse
Edh sn Arturs kulle höjd Dona(?) inbyggarbeteckning Alemyren odlad myr
Dals-Ed sn Arturs kulle kulle /Se Ekedrågen inbyggarbeteckning Alen udde
Dals-Ed sn Askejörjan, se Rölandaån å Fyr personnamn Almedalen dalgång
Dals-Ed sn Aspulet fiskeplats /Se Fällen inbyggarbeteckning Almedalsbråten ravin
Ed sn Badstugestycket åker /Se Gesätingar inbyggarbeteckning Almestycket åker
Dals-Ed sn Badstugelyckan åker /Se Gnisten inbyggarbeteckning Almhögen åker
Dals-Ed sn Badstuvedalen dalgång Granat personnamn Anderses mosse mosse
Dals-Ed sn Barkaren mosse Grankärren inbyggarbeteckning Apalstycket åker
Dals-Ed sn Barkaren mosse /Se Gruvemogubben inbyggarbeteckning Apelstycket åker
Dals-Ed sn Baronekullen kulle? /Se Gullnäsen inbyggarbeteckning Aplelyckan åker
Dals-Ed sn Bassön ö /Se Guri inbyggarbeteckning Aplelyckan åker
Ed sn Bastedalen dal /Se Holmvassen inbyggarbeteckning Aspekas område
Edz sn Bastedalen dal /Se Huken inbyggarbeteckning Aspekullen åkermark
Eds sn Bastedalsmossen mosse Hyl personnamn Aspekullen åker
Ed sn Bastedalsmossen mosse Hålern(?) inbyggarbeteckning Aspesand åker
Vestra Ed Saknas Bastubacken vägbacke /Se Höghusen inbyggarbeteckning Aspurdet fiskeplats
Ed Saknas Bastudalen dal /Se Hökedälingar inbyggarbeteckning Backarna åker
Dals-Ed sn /Se Bengtsvikevattnet tjärn Kallemor inbyggarbeteckning Backemarken åker och betesmark
Dals-Ed sn, msamh /Se Bergekullen kulle Kanone-Jakob Saknas Backemarksvallen skogsmark
Dals-Ed sn /Se Bergemellan åker /Se Kasegubben inbyggarbeteckning Backen åkerstycke
Ed m:e o. sn /Se Berget småställen /Se Kattholten inbyggarbeteckning Badstugelyckan åker
Dals-Ed sn /Se Bergtjärnet tjärn Kleven inbyggarbeteckning Badstugustycket åker
Agershus torp? /Se Bergtjärnet tjärn Kleven inbyggarbeteckning Badstugustycket åker
Alekas förr torp Bergtränget landsvägspassage /Se Klevmarken inbyggarbeteckning Bangärdet åker
Alingsås boställe /Se Bickjemossen höjd Klevmarkingar inbyggarbeteckning Banvallen åker
Amerika boställe? /Se Bickjemossen mosse /Se Kniprarna inbyggarbeteckning Barkaren mosse
Anfasterud torp? /Se Bingarna åkerstycken /Se Knuvla inbyggarbeteckning Barnekullen(?) bergshöjd
Aspelunden hemmansdel /Se Bitjärnet tjärn /Se Krafsen inbyggarbeteckning Baronekullen bergshöjd
*Barböle gd Bjällhögskullen höjd Kruta-Per inbyggarbeteckning Baronestycket åkerstycke
Bastedalen förr torp Björkerudmossen mosse /Se Kulten inbyggarbeteckning Basbokasen(?) skogsområde
Bastorp gd /Se Bjärkeråmossen mosse Kultingarna inbyggarbeteckning Basbokaspölen »dape», göl
Bastorp gd /Se Björkelidmossen mosse Kuse personnamn(?) el. inbyggarbeteckning Baslinan rösad linje
Bengtsviken ödegd /Se Björndalsbäcken bäck Laggern inbyggarbeteckning Baslinan rösad linje
Bergfället, (Fället) hemmansdel, (tid. åker) /Se Björndalstjärnet tjärn Lerdälingar inbyggarbeteckning Bassön ö
Bergslätt by Björnefället åker /Se Livern inbyggarbeteckning Bastedalen dalgång
Bergslätt gd /Se Björnehultsmossen mosse Livern inbyggarbeteckning Bastedalen dal
Betelsäter gd /Se Björnekleven klövjeväg /Se Lundrarna inbyggarbeteckning Bastedalsbäcken bäck
Bingen torp /Se Björnelappen åker /Se Lunsen inbyggarbeteckning Bastedalshallingarna skogsområde
Bjällehögen bebyggelse /Se Björnemossen mosse Luv-Anna inbyggarbeteckning Bastehålan mosse
Björndalen gd /Se Björnemossen mosse /Se Luven inbyggarbeteckning Bastorpsmossen mosse
Björnehultet förr gård? Björnemyren myr Lövåsen inbyggarbeteckning Bastorpsvallarna åker
Björnehultet hemmansdel /Se Björnemyr(en) myrmark /Se Marsch personnamn Bastudalen ängsmark
Björnemyr förr hus? Björnemyrfjället skogsområde Masen inbyggarbeteckning Bastubacken backe
Björnerud hmd /Se Björnerud utjord /Se Mossekas(en) inbyggarbeteckning Bastugärdet åker
Björnmyren förr torp? Björnmyren myr Myske-Stina inbyggarbeteckning Batterien bergsområde
Bockehagen torp /Se Björns vall åker /Se Nerkasen inbyggarbeteckning Batteriet plats
Bockesten(en), (Bockestenskasen) torp /Se Blacken mossar /Se Nero personnamn Becknämndemannen åker
Bodalen by? Blacken, Lilla mosse Näbben inbyggarbeteckning Becknämndemannen åker
Bodalen gd /Se Blacken, Stora mosse Näsen inbyggarbeteckning Bengtjärnet tjärn
Bodane by Blacken tjärn Näsen inbyggarbeteckning Bengtsviketjärnet tjärn
Bodane gdr /Se Blacketjärn tjärn Orre-Bryngel inbyggarbeteckning Bengtsvikevattnet tjärn
Bohem förr torp Blacketjärn tjärn /Se Orren inbyggarbeteckning Bergekullen bergshöjd
Borgolemon hemmansdel /Se Blacketjärn tjärn /Se Puts-Aron inbyggarbeteckning Bergemellan åker
Borgolerud boställe /Se Blodbäck bäck /Se Ring personnamn Bergestycken(a) åker
Bottekasen förr torp Blytjärnet, Stora tjärn Rävenäsen inbyggarbeteckning Bergestycket åker
Botten torp /Se Blåbärskullen höjd Rävmarkingar inbyggarbeteckning Bergestycket åker
Bramsehyttan boställe /Se Blåbärskullen kulle Rölänningar inbyggarbeteckning Bergtjärnet tjärn
Brunnskog torp? /Se Blåbärskullen kulle Rösvassen inbyggarbeteckning Bergtränget berg och passage
Bråtarne förr hus Blåbärsmyren myr Sandarn inbyggarbeteckning Betesda damm fördämning för flottning
Bråtehögen hemmansdel /Se Blåsut avstyckning /Se Skotthögen inbyggarbeteckning Betsletångarna »uddar»
Bråten by Blåsynen åker /Se Skottrarna inbyggarbeteckning Bingarna åker
Bråten gd /Se Bläcketjärn tjärn /Se Skrånäsen inbyggarbeteckning Bingarna åkerstycken
Bräckelund förr torp Bockemyren myr /Se Skrämmern inbyggarbeteckning Bingekullen bergshöjd
Byggningen gästgivaregård /Se Bockestensudden udde -Slarp inbyggarbeteckning Bingen åkerstycke
Byggningen gästgivaregård /Se Bodalsviken vik Spork inbyggarbeteckning Bingeviken vik
Byrgielidh Saknas Bodkullen höjd Spättan inbyggarbeteckning Biskopen udde
Båthögen hemman /Se Bodmossen mosse Stampare-Jan inbyggarbeteckning Bitjärnet tjärn
Bäckekasen hemmansdel Bodmossen mosse /Se Strandarna inbyggarbeteckning Bittjemossen mosse
Bälnäs by Bohemskullen höjd Svarte-kusen inbyggarbeteckning Bjurtjärn tjärn
Bälnäs gd /Se Boksjön Saknas Sållern inbyggarbeteckning Bjuretjärn, Lilla tjärn
Bön by? Boksjön sjö Sörbon inbyggarbeteckning Bjuretjärn, Stora tjärn
Bön gd /Se Boksjön sjö Tapper inbyggarbeteckning Bjurvattnet, Lilla tjärn
Bönhult by Boksjön sjö Tunarn inbyggarbeteckning Bjurvattnet, Stora tjärn
Cederslund hemmansdel /Se Boksjön sjö /Se Tunarn inbyggarbeteckning Bjällehögskullen höjd
Dalbranderud torp /Se Boksjön, Södra sjö Tövedälingar inbyggarbeteckning Björkeremossen mosse
Dalekas förr torp Boksjön sjö Udden inbyggarbeteckning Björkestycket åker
Dalen förr torp Borgels grav fornlämning /Se Valbergarna inbyggarbeteckning Björndalstjärnet tjärn
Dammekasen förr torp Borgelskullen höjd o. triangelpunkt Vinterugg inbyggarbeteckning Björnefjället skogsområde
Dammerud torp /Se Borgelemossarna mossar Åsbönderna inbyggarbeteckning Björneholtet skogsområde
Dammkasen hemmansdel /Se Borgolekullen, (Borgole kulle) berg /Se Älgemon inbyggarbeteckning Björnekleven klövjeväg
Dammkasen torp /Se Borgolesundet sund /Se Abborredalen förr torp Björnelappen åker
Dammyren torp /Se Borgoleulet fiskeplats /Se Agerhus förr torp Björnemossen mosse
Deltorp torp /Se *Botilsbro bro Agnesberg avs Björnemossen mosse
dråg ortn.element /Se Botten tjärn Alehögen bs Björnemyr sankmark
Drågen förr torp Botten tjärn /Se Alekasen förr torp Björnemyr myr
Drågen torp /Se Bovattnet sjö Alekasen torp Björnmyren myrmark
Dykällan boställe /Se Bovattnet tjärn /Se Alingsås bs Björnemyren sankmark
Ed by Brandsebräckan backe /Se Amerika förr torp el. bs Björnemyren myr
Ed by Bransebräckan backe /Se Anfasterud soldattorp Björnemyren sankmark
Ed samh. /Se Brattestad båtplats /Se Aspelund hmd Björnemyren sankmark
Ed by /Se Brattulet fiskeplats /Se Backen bs Björnemyren myr
Ed by /Se Brattås höjd Backen förr torp Björnemyren myr
Ed järnvägspoststation /Se Brattö ö Backen torp Björnemyren myr
Ed, Västra by /Se Brattön ö Backen bs Björnemyren sankmark
Ed, Västra gd /Se Bredmossen mosse Bastedalen torp Björnemyren myr
Edsbräckan torp? /Se Bringehärsrösen stenrös /Se Bastedalen hmd Björnemyren myr
Edsbräckan hemmansdel /Se Brokullen höjd Bastorp, se 1 Vassända Saknas Björnerudtjärnet tjärn
Ekebackarna, (-backen) lägenhet /Se Bromossen mosse Bastorp hmd Björnesand(en) åker
Ekelunden torp /Se Bromossen mosse /Se Bastorp hmd Björnestycket åker
Ekelundskasen förr torp Brotjärnet tjärn Bengtekullen förr soldattorp Björnevallen åker
Enarstakan soldattorp /Se Brotjärnet tjärn Bengtsviken bebyggelse Björns vall åker
Enertunet hemmansdel /Se Brotjärnet tjärn /Se Bengtsviken bebyggelse Blackarna mossar
Eriksberg lägenhet /Se Brotjärnet tjärn /Se Bengtsviken bebyggelse Blackehöjden bergshöjd
Erlands kök »kaffeplats» /Se Brudslöjan vattenfall Bengtsviken bebyggelse Blacken tjärn
Fagerberg lägenhet /Se Brudslöjan fors o. bäck /Se Bengtsviken bebyggelse Blacken mosse
Fagerhult by Brunntjärn tjärn Bengtsviken bebyggelse /Se Blacken mosse
Fagerhult gd /Se Brunntjärn tjärn /Se Bengtsviken hmd (tvillingstuga) Blackestenmalen »harg»
Fagerlunden hemmansdel /Se Brunntjärnet tjärn /Se Berg lht, avs. Blacketjärnet tjärn
Fagersand gd /Se *Brunrehed sank mark Berg lht, avs. Blodbäck bäck
Fläcken torp /Se Brurebäck bäck /Se Bergalund avs., förr soldattorp Blodbäck bäck
Fredrikstad boställe? /Se *Brurehed sank mark Bergestycket hmd Blytjärnet, Stora tjärn
Futten matservering /Se Bryngeleberget berg Berget bs el. torp Blytjärnet, Västra tjärn
Fyk gd /Se Bryngeleberget berg /Se Berget förr bs.(?) Blåbärshögen höjd
Fågellunden torp /Se Bryngelehålet sank mark Berget torp Blåbärskullen höjd
Fälle beb. /Se Bryngels spis grotta /Se Berget bs Blåbärskullen område
Fället (Bergfället) hemmansdel, (tid. åker) /Se Bryntes vall åker /Se Berget bs Blåbärskullen höjd
Garveriet hus /Se Brårudsvattdyveln tjärn Berget hmd Blåbärsmossen mosse
Gatedalen torp Brårudsvattnet, Lilla tjärn Berget hmd Blåsynen åker
Gatehögen hemman /Se Brårudsvattnet, Stora tjärn Bergfället hmd Bläcketjärnet tjärn
Gladelidkaserne torp /Se Bräckemossen mosse Bergfället hmd Blöte stycket åker
Gladkas torp /Se Bräcketjärnet tjärn Bergslätt bebyggelse Bockesten(en) sten
Granateströmmen boställe /Se Bräcketjärnet tjärn /Se Bergslätt bebyggelse Bockesten(en) flyttblock
Granbacka lägenhet /Se Brända högen höjd Bergslätt Saknas Bockestenstjärnen tjärn
Grinden förr backstuga Brände högen höjd /Se Bergslätt, Norra hmd Bockestenstjärnet tjärn
Grorud torp Brännvinshålet vik /Se Bergslätt, Södra hmd Bockestensudden udde
Grorud Saknas Brännvinsnubben udde /Se Bergslättmon torp el. bs Bodalsmaderna bäckdal
Grorud torp /Se Buren beteshage /Se Betelsäter, se 1 Klevmarken Saknas Bodalsnäsen näs
Grorud gd /Se Burotemossen mosse Betelsäter Saknas Bodalsälven vattendrag
Grorud gd /Se Burotetjärnet tjärn Betelsäter Saknas Bodanemossen mosse
Grorud by /Se Burotetjärnet tjärn Betslesäter Saknas Bodanetjärnet tjärn
Grunnerud torp /Se Burängen »förr utbruk, nu hage» /Se Bingen torp Boddalsviken vik
Gröna lund banvaktstuga /Se Byrbäck vik Bjällehögen torp Bodhögen kulle
Gullbrandsestugan boställe /Se Byrbäcken bäck Bjällehögen torp Bodkullen bergshöjd
Gullbrandsestugan boställe /Se Byrbäcken bäck /Se Björkebacken torp Bodlyckan åker
Gulldalen torp /Se Byrdämman tjärn Björkhagen avs. Bodlyckan åker
Gulldalen boställe /Se Byrdämman tjärn Björndalen tomt Bodmossen mosse
Gullnäset torp /Se Byrdämman tjärn /Se Björndalen hmd Bodstycket åker
Gäddvassdalen torp /Se Byrdämmehögen höjd Björneholtet hmd Bodstycket åker
Gäddvassmon torp /Se Byrdämmetjärn tjärn /Se Björnemyr hmd Bohemskullen höjd
Haga lägenheter /Se Byrdämmorna sank mark Björnemyren hmd Boksjön sjö
Haget förr torp Byreshultet skogsmark /Se Björnemyr(en) torp Boksjöviken vik
Haget småbebyggelser /Se Byresräveln del av bäck /Se Björnerud hmd Boksjön, Södra sjö
Haknäs ödegård /Se Byrestjärnet tjärn /Se Björnerudkullen förr hmd Borgelekleven Saknas /Se
Haknäs ödegd /Se Byrestjärnet, Lilla tjärn Björnerudödegården hmd Borgelemon mo /Se
Hallebacka hemmansdel /Se Byrestjärnet, Stora tjärn Björngården hmd Borgelesundet sund
Hedemarken by /Se Byretjärn, Lilla tjärn Björnsrud utjord Borgelesundet sund
Hedemarken gd /Se Byretjärn, Stora tjärn Blacken bs Borgeleurdet(?) fiskeplats
Heljerud torp /Se Byrgilsgrav stensättning /Se Blåsut lht Borgeleurdet fiskeplats
Hemmanet förr torp Byrhustjärnet tjärn /Se Bockemyr förr torp Borgels lög grav /Se
Hemmanet förr gård? Byxelyckan åker /Se Bockesten torp Borgkullen bergshöjd
Hemmingedalen torp /Se Byxemyren myr /Se Bockhagen bs Borgolekullen(?) bergshöjd
Hindalebyn by Byxestycket åker /Se Bodalen bebyggelse Borgolekullen berg
Hindalebyn gd /Se Byxorna åkrar /Se Bodalen bebyggelse Borgole kulle Saknas /Se
Hjälmehagen boställe /Se Byxåkern åker /Se Bodalen Saknas /Se Borgolemossarna mossar
Holmedal förr torp? Båsen jägarpass /Se Bodane, se 1 Sannerud Saknas Borgolemossen mosse
Holmedalen torp /Se Båthögsmossen mosse Bodane Saknas Borgols grav stensättning
Hugget hemmansdel /Se Böke Siön, se Boksjön sjö Bodane, Norra bebyggelse Borgols grav stensättning
Hukerud torp? /Se Bökesiön, se Boksjön sjö Bodane, Norra Saknas /Se Borgols grav stensättning
Hultet förr torp Bönbäcken bäck Bodane, Södra bebyggelse Bottebäcken bäck
Hultet förr torp Böndagmyr myr /Se Bodane, Södra Saknas /Se Botten åker
Hyttan avs. /Se Bönviken vik Bodanekullen hmd Botten tjärn
Hyttan boställe /Se Carl XII:s ek ek /Se Bodane Saknas Botten åker
Hålan bebyggelsenamn /Se Carl XII:s källa källa /Se Boden förr hmd Bottestycket åker
Hällan torp /Se Dalanetjärn sjö /Se Bohem förr torp Bovattnet tjärn
Hästeberg gd /Se Daledammen damm Bonde-Tingvalla huvudgård Bovattnet tjärn
Hästeberg gd /Se Daletjärn tjärn Borgolemon hmd Bransebräckan backe
Högakaset förr torp Daletjärn tjärn Borgolerud bs Bratte backe åker
Högen gd /Se Dammen tjärn /Se Borgolerud bs Brattesta strand
Högen hemmansdelar /Se Dammen, Lilla sank mark Bort i stugan hmd Bratte vallen åker
Höghus torp? /Se Dammen, Stora damm Bortstugan hmd Bratte vallen åker
Hökedalen by Dammtjärn tjärn Bortstugan hmd Bratturdet fiskeplats
Hökedalen gd /Se Dammtjärnet tjärn Botten bs el. torp Brattås höjdsträckning
Hökesäter by? Dammtjärnet tjärn Botten hmd Brattås bergshöjd
Hökesäter gdr /Se Dammtjärnet tjärn Botten hmd Brattö ö
Hökesäter gd /Se Dammtjärnet tjärn /Se Botten hmd Brattön ö
Jordbron hemmansdel /Se Dammälven bäck Bottekas(en) torp Bredmossen mosse
Jordlös boställe /Se Dansarebräckan backe /Se Brackan lht (arbetarebostäder) Bredmossetjärnet tjärn, »dyvel»
Jytebråten förr torp Delesdalen dalgång Bramsehyttan bs Bringebärsrösen stenrös
Jytebråten torp /Se Deleshögen höjd Bramsehyttan bs Brohögen skogsområde
Kanone-vallen (åker), hemmansdel /Se Deleshögen höjd m. rågång /Se Brunndalen torp Bromossen mosse
Karthögen torp /Se Delesmossarna mossar Brunnskog förr torp Brostycket åker
Kas(e)högen hemmansdel /Se Delesmossarna mossar /Se Bråtarna soldattorp f.d. Brostycket åker
Kasen förr torp Delesmossen mosse Bråtarna hmd Brotjärn(et) tjärn
Kaserna förr torp Delesmossen mosse /Se Bråtarna hmd Brotjärn(et) tjärn
Kilen gd /Se Delesmyren ägomark Bråtane? lht Brotjärnsmossen mosse
Klefmarken by Delesmyren myr /Se Bråtanestommet soldattorp Brottet åker
Klevmarken by /Se Delestjärn tjärn Bråtekvarnen förr kvarn Brottet åkermark
Klevmarken by /Se Delestjärn tjärn /Se Bråten bebyggelse Brovallen åker
Klevmarken by /Se Delestjärnet tjärn Bråten Saknas Brudslöjan fall i bäck
Klevmarken by /Se Dikamyr myr Bråten Saknas /Se Brudtjärnet tjärn
Klevmarken gd /Se Doldmosse mosse Bråten hemmansdelar Brunnskällan källa
Klunderud Saknas Dold mosse mosse /Se Bråthögen hmd Brunntjärn(et) tjärn
Knipan by Donas båtstö(d) båtplats, sen. åker /Se Bräckan avs. Brunstjärnet tjärn
Knekteled förr torp Drakekoll, el. Drakekulle klippa /Se Bräckan torp Brurebäck bäck
Knekthusen soldattorp? /Se Drakekullen höjd Bräckan torp Brurebäck bäck
Knipan gd /Se Drakekullen höjd /Se Bräckan torp Brynet plats
Knubberud torp /Se Drevetjärn tjärn /Se Bräckan hmd Bryngeleberget bergshöjd
Knuvlekas torp /Se Drevetjärnet tjärn /Se Bräckelund förr torp Bryngelehålet sänka
Koddelös torp /Se Driften åker /Se Brännan hmd Bryngels spis Saknas
Kolarkasen torp /Se Drivekasen ödeställe /Se Buren förr torp el. bs Bryngels äng förr glänta, »kas» e.dyl.
Kolekas förr torp Drivetjärn tjärn /Se Burängen »utbruk» Brynlyckan åker
Kolekas(en) torp /Se Drivetjärn, Lilla tjärn Burängen torp Bryntes vall åker
Kolslätt gd /Se Drivetjärn, Stora tjärn Bygget avs Brålebacken dubbel backe (»ner och upp»)
Kolslätt poststation /Se Drågberget berg Byggningen hmd Brålehögen(?) kulle (»hövding»)
Korpås förr torp? Drågeberget berg /Se Byxebräckan förr torp Brålevattnet tjärn
Korpås gd /Se Drågen avsöndr. /Se Båthögen förr hmd Brårekullen(?) åker och höjd
Korsskil Saknas Drågen dal /Se Båthögen hmd Brårekullen(?) åker och höjd
Korsvattnet förr torp Drågen odlad sänka /Se Bäcken lhtr Brårudvattnet, Lilla tjärn
Krafsekas förr stuga Drågerna dalsänka m. mosse /Se Bäcken förr torp Brårudvattnet, Stora tjärn
Krafsekas torp /Se Drågetjärnet tjärn Bäcken förr torp Brårudvattnet, Stora tjärn
Kroken hemmansdel /Se Drågevallen åker /Se Bäcke-Kasen förr torp Bråtebäcken bäck
Kroksmyren torp /Se Dyveln tjärn Bälhögen hmd Bråtefjället skogsområde
Krokvattnet förr torp? Döden passage /Se Bälnäs bebyggelse Bråtekvarnen förr kvarn
Krösmon torp /Se Edd-Lacus, se Le, Lilla sjö Bögården hmd Bråtelyckan åker
Kullemyr förr torp Edebotten Saknas Bön, se 1 Näs Saknas Bråthögshålan dal
Kullerud bebyggelsenamn /Se Edsbotten del av St. Le /Se Bön hmd Bråthögslyckan åker
Kulten hemmansdel /Se Edsbräckekällan kallkälla /Se Bön, Södra bebyggelse Bråtnäset åker
Kurremyr torp /Se *Edsmon skogsområde Bön, Södra Saknas Bräckan åker
Kurremyr torp /Se Edsmon skog Bön, Södra Saknas Bräckan åker
Kuttet hemmansdel /Se Edsvägen väg /Se Bön, Södra Saknas /Se Bräckan åkerstycke
Kvarnekas förr torp? Edsvägen, Västra väg /Se Bön, Södra bebyggelse Bräckan åker
Kårdalen hemmansdel /Se Edvards kulle höjd Bön, Södra bebyggelse Bräckan åker
Kårhult lägenhet /Se Edvards kulle kulle /Se Bön, Södra bebyggelse Bräckan åker
Kärr ortn.element /Se Ekedrågen terräng Bön, Södra hmd Bräckan åker
Laggerud torp /Se Ekedrågen avsöndr. /Se Cederslund hmd Bräckan, Lilla åker
Lebo gd? Ededrågen åker /Se Daggmyren torp Bräckan, Stora åker
Lebo gd /Se Ekefjäll Saknas Dalarna hmd, förr torp Bräckebackarna åker
Lerbäck gd /Se Ekelundsmossen mosse Dalbranderud torp Bräckelundsmossen mosse
Lindholmen förr torp? Ekelundstjärnet tjärn Dalekas förr torp Bräckelundstjärnet tjärn
Liverud Saknas /Se Ekelundstjärnet tjärn /Se Dalekas förr torp Bräcketjärn(et) tjärn
Liverud torp /Se Ekenubben udde Dalen torp Bräcketjärnet tjärn
Lorangsågen f.d. ångsåg /Se Ekeroterud Saknas /Se Dalen bs Bräckorna åker
Lugnet bebyggelsenamn /Se Ekestö(de)t plats för ekor /Se Dalen torp Bräckorna åker
Lundestad hemmansdel /Se Ekeviken vik Dalen torp Brände hög bergshöjd
Luvehultet torp /Se Ekön ö Dalestugan torp (el. bs) Brände högvallen åker
Luven (tjärn o.) torp /Se Elisabets kulle höjd /Se Dalkvisterud förr torp Brännan förr odlad myr
Lövelund(en) f.d. torp /Se Elitjärnet tjärn Dammen bs(?) Brännan skogsområde
Löverud hemmansdel /Se Elitjärnet tjärn /Se Dammkasen torp Brännan skogsområde
Lövgrenerud soldattorp /Se Enerhög(en) höjd /Se Dammyren förr torp Brännevallen åker
Lövkasen f.d. boställe /Se Enern älgpass /Se Dikad myr förr torp Brännhålan område och sänka
Lövås förr torp Ersgraven fångstgrop Djupvik ångsåg Bränningarna skogsmark
Lövås ödehemman /Se Fagersand sandstrand /Se Drivekasen torp Bränningarna höjdsträckning
mad ortnamnselement /Se Fagersandsnäset näs Drott hotell Brännudden åker
Madkas förr torp? Falkeberget berg Drågen torp (el. avs.) Brännvinshålet vik
Magasinet hotell /Se Falkeberget, (Falkenberget) berg /Se Drågen bs Brännvinsnubben udde
Maste(r)mon hemmansdel /Se Fiskelös tjärn Dykällan bs (? torp) Buremyren odlad myr
Midsommarkasen torp /Se Fiskelös tjärn Dölestugan(?) torp (el. bs) Buren(?) beteshag
Milehagen torp /Se Fiskelös tjärn Ed bebyggelse Burotegärdet åker
Mon förr torp Fiskelös småsjöar /Se Ed municipalsamhälle Buroteknapp(en) berg
Mon förr torp Fjällsbräckan backar Ed, Västra bebyggelse Buroteknapp(en) berg
Mon bebyggelsenamn /Se Fjällsmossen mosse Ed, Västra bebyggelse Burotemossen(?) mosse
Moserud torp? /Se Fjälltjärnet tjärn Ed, Västra bebyggelse Burotetjärnet tjärn
Moss boställe? /Se Fjärdingsvattnet tjärn Ed, Västra bebyggelse Buruteknatten berg
mosse ortn.element /Se Fjärdingsvattnet sjö /Se Edsbräckan avs Burutemossen(?) mosse
Mossen torp /Se Fjärdingsvattnet sjö /Se Efjungarne hemmansdelar Burutetjärnet? tjärn
Muggedalen gd Fjärhanemyren myr /Se Ekebacken lht Burutetjärnet tjärn
Muggedalen gd /Se Flagemad sank mark Ekebacken torp Byrbäck vik
myr ortn.element /Se Flagemad(et) sankmarker /Se Ekebacken torp Byrbäck vik
Mölnerud förr torp? Flagemadkullen höjd Ekebräckan torp Byrbäck vik och del av bäck
Mörterud torp /Se Flotteretjärn tjärn Ekedrågen torp Byrbäckmadet sankt område
Ned(er)kaserna hemmansdel /Se Flottorvetjärn tjärn /Se Ekedrågen torp Byrdämman tjärn
Nordgärdet förr hus? Fläskedalen dalgång Ekelund förr torp Byrdämman tjärn
Nordsäter förr bebyggelse? Fläskedalsmyren myr Ekelundskasen torp Byrdämmehögen höjd
Nordängen förr torp *Forsabro förr bro Ekenäset förr torp Byrdämmetjärnet tjärn
Nyböle by Forsbacka handelsställe /Se Ekeroterud torp el. bs Byrdämmorna starrängar och bäck
Nyböle by Forsebäcken bäck /Se Ekorrhögen förr bs. Byrdämmorna tjärn
Näbban förr torp Forsemossen mosse Elseberg torp Byrekullen höjd
Näbban hemmansdelar /Se Forsemossen mosse /Se Enarstaken förr soldattorp Byrekullsmyren odlad myr
Näs by *Forssana ålafiske Saknas Enerhögen förr »kvarntorp», nu avs. Byreshultet(?) område i skog
Näs förr sn, nu del av sn /Se Fotbäck bäck /Se Enertunet hmd Byresmadet sankmark
Näs gd /Se Fredriketjärnet tjärn Eriksberg lht Byresreveln(?) del av bäck
Näshaget förr torp Främstetjärn tjärn Erikstad lht Byresreveln del av bäck
Oblyghagen boställe /Se Främstetjärn tjärn /Se Fagerhult bebyggelse Byrestjärnen tjärn
Odlingen förr torp Funtekullen kulle /Se Fagerhult Saknas /Se Byrestjärnet, Lilla tjärn
Odnen Saknas Furukullen höjd Fagerhult hmd Byrestjärnet, Stora tjärn
Onsjö gård Furukullen höjd Fagerhultshögen hmd Byrestjärnet, Stora tjärn
Onsjö by /Se Fyrmon terräng Fagerlund hmd Byre(s)tjärnsbotten tjärn
Onsön by /Se Fyrmon åker /Se Fagersand utjord Byre(s)tjärnsbotten tjärn
Onsön by Fyrfotemossen mosse /Se Fagersand utjord Byre(s)tjärnsbäcken bäck
Onsön by Fåglemossen mosse Fagersand, Lilla hmd Byretjärnskullen bergshöjd
Onsön by Fåglemossen mosse /Se Fagersand, Stora bebyggd utjord Byxebackarna sluttning
Odhenshöna gård Fårhaget terräng Fagersand, Stora utjord Byxekleven gångstig
Onsön by /Se Fäbro hagarna, (-hagen) åker /Se Farmen hmd Byxekullen ås
Onsön gd Fäbron bro /Se Fjuk bebyggelse Byxelyckan åker
Onsön by Fägatan kreatursväg /Se Fjuk bebyggelse Byxemyren sankmark
Onsön, Norra förr gård? Fämyr myr Fjuk, Nedre hmd Byxestycket åker
Onsön by /Se Fämyr myr /Se Fjuk, Övre hmd Byxorna åker
Onsön gd /Se Färgebacken backe /Se Fjället torp Byxorna(?) åkerstycke
Onsön gd /Se Färjan, (Färjestaden) plats för kreatursfärja /Se Fläcken torp Byxåkern åker
Onsön gård /Se Färjestaden, (Färjan) plats för kreatursfärja /Se Forsbacka handelslht Bården(?) åker
Onsön by /Se Fästningen kulle Forsen bs Båsen jägarpass
Onsön gd /Se Fästningen höjd /Se Forsen förr torp Båthögsmossen mosse
Onsön gd /Se Fölungekullen kulle Forsen förr torp Bäckegrinden grind
Onsön gård /Se Gatedalen terräng Framgården hmd Bäckelyckan åker
Onsön gård /Se Gatedalen dal /Se Framgården hmd Bäckemossen mosse
Onsö by /Se Getbroälven vattendrag Framgården bebyggelse Bäckenäsen »näs»
Onsön gd /Se Getebron bro /Se Framgården Saknas Bäckerumpen åker
Onsön gd o. by /Se Getefällsmyren myr Framgården hmd Bäckestycken(a) åkerstycken
Orre(rud) torp /Se Geterumpedrågen dal? /Se Fram i gården hmd Bälnäsfjället Saknas
Orrhålet torp /Se Geteryggen bergsrygg /Se Fram i stugan hmd Böbackarna åker
Parken förr torp Getestabbemon Saknas /Se Fram i stugan hmd Böbäcken bäck
Parken bebyggelsenamn /Se Glanarekullen höjd Framme hmd Bögårdsälven bäck
Petersborg boställe /Se Gluntemon terräng /Se Framme hmd Böljevallen åker
Petersburg boställe /Se Gorud utjord /Se Framme hmd Böndagmyr »myrhåla»
Plåten förr hus? Gossebräckan vägbacke /Se Fredrikstad lht Böstycket åker
Plåten torp /Se Goss(e)kasen åker /Se Fridhem hmd Böudden åker
Prästgården gd /Se Gossekaskullen kulle Fridhem lht Böviken vik
Prästekasen torp /Se Gossemossen mosse Funtekullen torp Dalarna åker
Pytthålan f.d. torp /Se Gossemossen mosse /Se Futten förr matservering Dalarna åker
Rabben förr torp Gotterud Saknas /Se Fågellund(?) förr torp Dalarnakvarnen förr kvarn
Rabben förr torp Granateströmmen å /Se Fället hmd Dalarnatjärn tjärn
Rabben förr torp Grindevälvarna höjder /Se Fället förr soldattorp Dalbranderudbergen bergshöjd
Rabben bebyggelsenamn /Se Griseryggen åker /Se Fället gd /Se Daleberget bergshöjd
Raven lägenhet /Se Grorudmossen mosse Fället lht /Se Dalebäcken bäck
Rinnen hemmansdel /Se Grorudälven älv Försöket förr torp Dalebäcken bäck
Riskas lägenhet /Se Grossi tjärn /Se Garveriet hus Daledammen tjärn
Roselund torp /Se Grossjön sjö Garveriet bs Dalekasviken vik
Rud gård /Se Grottehaget terräng /Se Gatedalen förr torp Dalelappen åker
Rute(r)torpet torp /Se Grundtjärn tjärn Gathögen hmd Dalen åker
Råbocken förr torp Grundtjärn tjärn /Se Gladkas förr torp Dalen odlad dalsänka
Räfmarken by Gruvehöjden höjd /Se Gorud utjord Dalen sänka
Räfwemarken hemman, järngruva Gruvekullen kulle /Se Gotterud förr torp Dalestycket åker
Rävmarken by Gruvetjärn tjärn Gottland förr torp Daletjärnen tjärn
Rävmarken by /Se Gruvetjärn(et) tjärn /Se Gottland torp Daletjärnet tjärn
Rävmarken by /Se Gruvetjärnet tjärn /Se Granateströmmen bs Daletjärn, Norra tjärn
Rönnhult gd /Se Gruvtjärn tjärn /Se Granbacka lht Daletjärn(et), Södra tjärn
Rösvattnet (sjö o.) hemmansdel /Se Gruvåsen höjd Grandalen bs Daleviken vik
Sandåker gård Grynvällingeberget berg /Se Granhögen hmd Dalhällan berg
Sandåker bost. Gråbenehidet stenrammel /Se Grankärr torp Dalmanevallen åker
Sandåker gd /Se Gråbenehålet skogsplats /Se Granliden lht Dalskullen bergshöjd
Sannerud by Gråbenemad(et) sank mark /Se Grinden bs Dalstycket åker
Sannerud gård /Se Grågås höjd Grinden bs Dalstycket åker
Sannerud gd /Se Grågås kulle /Se Grinna bs Dalstycket åker
Siljedalen torp /Se Gräshult skogsområde Grorud, se 1 Vassända Saknas Dalängen åker och äng
Siljehögen torp /Se Gräslidmossen mosse Grorud hmd Dalön ö
Siljehögen torp Gräsmossen mosse Grorudhaget förr torp Dammad(et) tjärn och sumpmark
Siljehögen torp /Se Grästjärn tjärn Grorud kvarn avs Dammen åker
Sinstebo gd /Se Gräsön ö Grunnerud förr hmd Dammen tjärn, »dyvel»
Sinstebo torp? /Se Grävlingemad sank mark Gruvemon torp Dammen sänka, »myrpöl», ofta vattenfylld
Sjökilsdrågen torp /Se Grönekasmyren myr Gruvemon torp Dammen »hölj»
Skaberget f.d. soldattorp /Se Gröntjärn tjärn /Se Gröna Lund lht, banvaktstuga Dammevallen åker
Skakas torp /Se Gräntjärnsliden sluttning Grönlund torp Dammgrindevallarna åker
Skalltorp by Gubbevallen åker /Se Grönstedtestugan bs. (lht) Dammgrindevallarna åker
Skalltorp gd /Se Gubbeviken vik /Se Gröntjärnsliden förr torp Dammtjärnet tjärn
Skalltorp gd /Se Gubbeviken, Norra vik Gullbrandsestugan bs Dammtjärn(et) tjärn
Skattkärr förr torp /Se Gubbeviken, Södra vik Gulldalen förr torp Dammtjärnet tjärn
Skoppen förr torp Gulldalen dalgång? Gulldalen torp Dammtjärn tjärn
Skottan hemmansdel /Se Gullrosetjärnen tjärn(-ar?) Gullnäs torp Dammyrebäcken bäck
Skottenäset hemmansdel /Se Gullrosetjärnen tjärn /Se Gullnäs torp Damtjärn tjärn
Skrånäset torp /Se Guri förkastnigsspricka /Se Gullnäs torp Dansarebräckan backe
Skuppen torp /Se Guriåsen ås /Se Gäddvassdalen torp Deleshögen skogklädd »knatte»
Skårsmon soldattorp /Se Gångaremyren terräng Gäddvassnäset torp el. bs Delesmossarna mossar
Skötterud by Gångaremyren myr /Se Gärdet hmd Delesmossarna mossar
Skötterud gd /Se Gårdsmad sank mark Gärdet hmd Delesmyren odling
Skötterudvrån boställe /Se Gårdsmadet mad /Se Gärdet hmd Delestjärnet tjärn
Snippen hemmand. /Se Gåseberget flyttblock /Se Gärdet förr hmd, nu ladugård Deletjärnet tjärn
Snörom hmd /Se Gåsetjärnet tjärn Gärdet hmd De tvenne horn vid Lassebäcken gränsstenar
Solberg förr torp Gåsetjärnet tjärn /Se Gärdhem avs Dikad myr myr
Sorgenfri f.d. namn på boställe /Se Gåsetjärnsdyveln tjärn Gärdslätten hmd Djupa myr sankmark, »sörpe-hål»
Spallingerud soldattorp /Se Gäddetjärnet, Lilla tjärn Gärdsängen förr torp Djupe dal dalsänka
Spirekasen förr torp /Se Gäddetjärnet, Stora tjärn Göranderud förr torp Djupe dal vik och sänka
Sporkehyttan jordkula /Se Gäddetjärnsbäcken bäck Göransrud torp Djupedal dalgång
Spånsliderna förr bebyggelse? Gäddevattnet sjö Haga lht Djupe myr myr
Spättestugan boställe /Se Gäddevattnet sjö /Se Haga lht Djupsik bäckdal
Staken soldattorp /Se Gäddvassnäset näs /Se Hagaberg(et) avs Djupsikebacken backe
Stampen förr torp Göpan åker /Se Hagberget förr torp Djupvik vik
Stampen torp /Se Göpemyren myr /Se Hagen »utbruk» Donas båtstö åker
Stenrammeln torp /Se Göpeskalet terräng Hagen lht Donas båtstö åker
Stocken torp /Se Göpeskalet klyfta /Se Hagen hmd Dragonekullen berg
Stolterud soldattorp /Se Hagemossen mosse Hagen avs Dragonekullen berg
Stommen Saknas Hagemossen mosse /Se Haget »utbruk» Drakekullen höjd
Storaliden förr bebyggelse? Hagetjärnet, Lilla tjärn Haget torp Drevtjärnet tjärn
Strand by Hagetjärn, Stora tjärn Haget hmd Drevtjärnet tjärn /Se
Strand gd /Se Hagtjärnet tjärn Haget förr torp Driften(?) åker
Stugulund förr torp Hagviken vik Haget förr torp Drivekaskullen bergshöjd
Stugulund(en) soldattorp /Se Haksjön, Västra sjöar Haget förr torp Drivekasmossen mosse
Stupapå torp /Se Haksjön, Västra sjö Hakenäs förr hmd Drivekastjärnet tjärn
Stålbräckan ödetorp /Se Haksjön, Östra sjöar Hakenäs hmd Drivetjärnet tjärn
Stångevik förr hus? Haksjön, Östra sjö Haknäs förr hmd Drivetjärnet, Lilla tjärn, »dyvel»
Svarthålet boställe /Se Haksjön sjö /Se Hallebacka hmd Drottning Kristinas väg ridväg
Svärderud soldattorp /Se Haksjön, Östra o. Västra sjöar Hanse-Lebo hmd Drottning Kristinas väg ridväg
Sågestugan boställe /Se Haksjön, V. o. Ö. sjöar /Se Hanserud bs Drågberget bergshöjd
Sållerud torp /Se Hakån å Hanserud bs Drågen odlad sänka
Tallås hemmansdel /Se Haldetjärn tjärn /Se Hawaii fiskebod Drågen åker
Tavlan f.d. torp /Se Haldevägen väg /Se Heden torp Drågerna mosse
Taxån gd /Se Haldåsen bergås /Se Hedmarken bebyggelse Drågetjärnet tjärn
Tegelmon förr torp? Hallemossen mossae Heljeruds ödetomt hmd Drågevallen åker
Tegelmon lägenhet /Se Halletjärn tjärn Hemmanet förr torp Dyvel tjärn
Timmermon torp /Se Hallåsen höjd Hemmanet hmd Dyvel tjärn
Tingvalla gd Halsarna sank mark Hemmanet torp Dyvelemossen mosse
Tingvalla gd /Se Halsarna mosse /Se Hemmanet torp Döden fors
Tingvalla gd /Se Halvfaremossen mosse Hemmanet hmd Edsbotten område
Tingvalla gård /Se Halvfaretjärnet tjärn Hemmet hmd Edsbotten strandområde
Tingvalla gård /Se Halvfaretjärnet tjärn /Se Hemmingedalen förr torp Edsbräckan backe
Tingvall gård /Se Harbotjärnet tjärn Hemmingedalen torp Edsbräckekällan kallkälla
Tingvalla gd /Se Harön ö Hindalebyn Saknas *Edsmon marknad
Tittut f.d. torp /Se Hattemad sankmark Hindalebyn Saknas *Edsmon marknad
Tolslätt by Hattemadet tjärn /Se Hindalebyn Saknas Edsvägen väg
Tolslätt gd /Se Havrekasen åker /Se Hindalebyn, Västra bebyggelse Edsvägen väg
Tomten stuga /Se Hedarna odlingsmark /Se Hindalebyn, Västra Saknas Ekebackarna backar
Topperud torp? /Se Hedmarksmyren myr Hindalebyn, Västra Saknas /Se Ekedrågen åker
Torp by Hemmingedalsmyren myr Hindalebyn, Östra Saknas Ekelundsmossen mosse
Torp gd /Se Heråmaderna sank mark Hindalebyn, Östra bebyggelse Ekelundsmossen mosse /Se
Torpelysan (tjärn o.) torp /Se Heråtjärnet tjärn Hindalebyn, Östra Saknas /Se Ekelundstjärnet tjärn
Torskasen torp /Se Heråälven vattendrag Hjälmehagen bs Ekenubben udde
Trollnäs(et) hemman /Se Heråälven vattendrag Holmarna torp Ekenubben udde
Trången hemmansdel /Se Himmelshöjden höjd Holmedalen förr torp Ekeplankan åker
ul ortn.element /Se Himmelshöjden berg /Se Holmen lht Ekestycket åker
Ullerö gård Hindrikemadet sank mark /Se Holmvattnet hmd Ekestycket åker
Ullerön gd Hjorthögarna terräng Holta torp Ekestöt plats
Ullerön gd /Se Hjorthögarna »åsar m. stup» /Se Holtet torp Ekeviken vik
Ullerön gd /Se Hjorthögsmyrarna myrar Holtet förr torp Elis klev backe
Ullerön bost. Hjälmen höjd? Holtet förr torp Elitjärnet tjärn
Ullerön by Hjälmen berg /Se Holtet torp Elitjärnet tjärn
Hullerhöna gård Holkemyren myr /Se Honolulu fiskebod Elsas kultar moränås
Ullerön gd Holken åker /Se Hugget hmd Elsas kultar del av sandås
Ullerön bost. Holmarnemossen mosse Hukerud förr torp Elsas skultar(?) del av moränås
Ullerön gd Holmetjärn tjärn Hult, Lilla utjord Enerhagskullen bergshöjd
Ullerön bost.? Holmetjärn tjärn /Se Hultet torp Enern älgpass
Ullerön gd /Se Holmevattnet sjö Hultet förr torp Erikes dal dal
Ullerön gd:ar /Se Holmevattnet sjö /Se Hylön torp el. bs Erikskas »kas»
Ullerön gd:ar /Se Holmevattnet, Lilla sjö Hyttan förr lht Erlands kök plats
Ullerön gårdar /Se Holmvattnet, Stora sjö Hålan hmd Fagersandskastet timmerkast
Ullerön gd /Se Holm(e)vattnet, Stora sjö /Se Hålan hmd Fagersandskullen bergshöjd
Ullerön gård /Se Horskullen kulle /Se Hålan hmd Fagersandsnäset näs
Ullerön gd:ar /Se Hultemossen mosse Hålorna(?) bs? Fagersandsviken vik
Ullerön gd:ar /Se Hultet terräng Hällan förr torp Falkeberget bergshöjd
Ullerön gård /Se Hultet terräng Hästeberg bebyggelse Fans fägata förkastningsspricka
Ullerön gd /Se Humlegårdshålan åker /Se Hästeberg Saknas Fiskelös tjärn, »dyvel»
Ullerön gd /Se Humlekullen höjd Hästebergsmyren förr torp Fiskelös tjärn
Vageln förr torp Humlekullen kulle /Se Hästenäset förr torp Fiskelös tjärn
Vageln torp /Se Husetjärn tjärn Högakas torp Fiskelös sjö /Se
Valberg gd /Se Husetjärn sjö Höge backe förr bs. Fjukedalen bäckdal
Vall ortn.element /Se Husetjärn tjärn Högen bebyggelse Fjukslyckan åker
Vassända by Husetjärn tjärn Högen bebyggelse Fjuksvallen åker
Vassända by Husetjärnet tjärn Högen Saknas /Se Fjället skogsmark
Vassända by Hylön ö /Se Högen hemmansdelar Fjällen område
Vassända by? Hyttemossen mosse Högen hmd Fjället skogsområde
Vassända gd /Se Hyttemossen mosse /Se Höghus förr soldattorp Fjällsbräckan backar
Vassända by /Se Hyttemossen mosse /Se Höglunda affärslägenhet Fjällskogen utmark
Vassända gd /Se Hyttängarna slänt /Se Hökedalen bebyggelse Fjällsmossen mosse
»wiggetorp» beb. Håke-Siön, se Haksjön, Östra o. Västra sjöar Hökedalen Saknas Fjälltjärnet tjärn
»Wiggetorp» beb. Håleviken vik Hökedalen, Norra bebyggelse Fjälltjärnet tjärn
Värehålet torp /Se Hålpottan tjärn Hökedalen, Södra bebyggelse Fjärdingsvattnet tjärn
Västre torp? /Se Hålpottan tjärn /Se Hökedalen, Södra Saknas /Se Fjärhanemyren sankmark
Åkasen förr torp /Se Hästebergsmyren myr Hökesäter bebyggelse Fjärhanemyren skogsmyr
Ånim gd /Se Hästenäset näs /Se Hökesäter bebyggelse Flagan mosse
Ånim gd /Se Hästholmen holme Hökesäter bebyggelse Flagemad(et) sankmark
Ånim gård /Se Högaberg berg Hölekasen(?) soldattorp Flagemadet, Stora sankmark
Ånim gd /Se Högalidberget berg Höljen förr soldattorp Flagemadholtet skogsområde
Årbol gd /Se Högalidbäcken bäck Höljen soldattorp Flagemadkullen bergshöjd
Årbol gd /Se Högankas höjd Ingelmanssons stuga lht, avs. Flagemadet, Lilla sankmark
Åsen by Högankas höjd /Se Inhaget torp Flaten åker
Åsen gd /Se Högetjärnet tjärn Innare näset förr torp Flaten, Nedra åker
Älghyddan boställe /Se Högsbäcken bäck Instugan hmd Flaten, Övra åker
Ändelösa berg f.d. torp /Se Hökedalsön ö Instugan hmd Flotteretjärn tjärn
Äng by Hökelsvattnet sjö /Se Intakan torp? Flotteretjärn tjärn
Äng by Hökelsvattnet, Stora sjö Intakan torp Flotteretjärn tjärn
Äng by Hökesiön, se Haksjön, Östra o. Västra sjö Intakan bs (el. torp) Flotteretjärn tjärn
Äng gd /Se Jokobedalen dal? /Se Jansberg förr torp Flotteretjärn tjärn
Ödebyn by Janus på berget terräng Johannesberg förr torp Fläskedalen dalgång
Ödegården förr torp Janus på berget höjd /Se Jordbron förr torp Fläskedalsmyren sankmark
Öland boställe /Se Jytehagen hage? /Se Jordbron torp Forsälven del av Örekilsälven
  Jämmern fors /Se Jordlös bs Fossebäck bäck
  Järpedrågen rävpass /Se Jutebråten torp Fossebäcken bäck
  Jättebergen berg Jutebråten torp Fossemossen mosse
  Jättebergen berg /Se Jörane utjord Fossen mosse
  Jättemaden mosse /Se Kallkällemyrarna förr torp Fotbäck bäck
  Jöranderud utjord /Se Karl XII hotell Framgärdet åker
  Jöranderud utjord /Se Karthögen torp Framgärdet åker
  Jöranderud utjord /Se Kasen hmd Frammare skogen del av skogsområde
  Kakbotten åker /Se Kasen bs Framskogen del av skogsområde
  Kallbäcken bäck /Se Kasen bs Framskogen del av skogsområde
  Kallebäcken bäck Kasen hmd Framskogen del av skogsområde
  Kallemorsklev backe Kasen förr torp Fredriketjärnet tjärn
  Kallemors klev gångväg /Se Kasen torp Fribergelyckan åker
  Kallängbergen berg Kasen torp Främstetjärn tjärn
  Kalvetjärnet tjärn Kasen förr torp Främstetjärnsmossen mosse
  Kalvetjärnet tjärn /Se Kasen torp el. bs Furestycket åker
  Kalvmossen mosse Kasen hmd Furukullen bergshöjd
  Kanaldammen sank mark Kasen, Västra torp Furukullen bergshöjd
  Kanaldammen damm? /Se Kasen, Östra torp Fyrfotemossen mosse
  Kanone-vallen åker /Se Kaserna förr hmd Fyrkanten åker
  Karl XII:s ek ek /Se Kaserna förr torp Fyrmon åker
  Karl XII:s källa källa Kaserna torp Fåglemossen mosse
  Karl XII:s källa källa Kaserna torp Fårehaget ängsmark
  Karl XII:s källa källor /Se Kaserna(?) lht Fåretunet backe
  Karl XII:s väg väg Kaseställen(a) hmd och f.d. hmd Fårhuskullen höjd
  Karl den tolftes väg, (Karlevägen) väg /Se Kashögen hmd Fäbackemyrarna åker
  Karl den tolftes väg väg /Se Katteholtet förr torp Fäbrohagarna åker m.m.
  Karls huvud udde Katterabben förr torp Fäbrohagarna åker
  Karls huvud bergudde /Se Kilen hmd Fäbrohagen åker
  Karlssoneberget berg /Se Kilen hmd Fäbron bro
  Kasebäcken bäck Kilenäset förr torp Fäbron område
  Kasehöjden höjd Kilenäset torp Fädalen dalgång
  Kasekullen höjd Kleven hmd Fägatan plats i skog
  Kasemossen mosse Kleven ödetorp Fägrinden grind
  Kaseviken vik Kleven hmd, förr torp Fällelyckan åker
  Kattedyveln tjärn Kleven, Övre torp Fällelyckan åker
  Kattedyveln »dyvel» /Se Klevmarken Saknas Fällesikarna område
  Katteklev sluttning? Klevmarken bebyggelse Fämossen mosse
  Katteklev gångstig /Se Klevmarken bebyggelse Fämyren, Lilla myr
  Kattestensberget berg /Se Klevmarken bebyggelse Fämyren, Stora myr
  Kattetjärnet tjärn /Se Klevmarken Saknas /Se Fämyredyvel »dyvel»
  Kattetjärnet tjärn /Se Klevmarken by /Se Färgebacken backe
  Katthultstjärnet tjärn Klevmarken by /Se Färjan plats
  Kattisan vik /Se Klevmarken by /Se Färjestaden plats
  Kattisviken vik Klevmarkskaserna = Kaserna(?) Saknas Fästningen kulle
  Kattisviken vik /Se Klevmarksödegården hmd Fölungehagsstycket åker
  Kesaren höjd Klöverkas bs (el. torp) Fölungekullen bergshöjd
  Kesaren kulle /Se Knekteled(et) förr torp Fölungemossen mosse
  Kilevass vattensamling Knekthusen beb. /Se Fölungemossen mosse
  Kinnemossen mosse Knekthusen, Nedra hmd Förbaskad damm damm
  Kinnemossen mosse /Se Knekthusen, Övra hmd Galnemyrarna myrar
  Klaven, (Klavetjärn) tjärn /Se Knekthusen, Övra hmd Garvaregärdet åker
  Klavetjärn, (Klaven) tjärn /Se Knipan bebyggelse Garvarens myr förr odlad myr
  Klavetjärn, Lilla tjärn Knipan Saknas Garvareäckran åkerstycke
  Klavetjärn, Stora tjärn Knipan Saknas /Se Gatebacken backe
  Kleningen tjärn Knipan hemmansdelar Gateberget bergshöjd
  Kleningen tjärn /Se Knipan hemmansdelar Gatedrågen åker
  Kleningen tjärn /Se Knipan hemmansdelar Gatestycket åkerstycke
  Kleningen tjärn /Se Knipan by /Se Gatestycket åker
  Klevekull höjd Knipehaget torp Gatevallen åker
  Klevekullen kulle /Se Knipängkasen torp Getebron bro
  Kleven gångstig /Se Knipödegården hmd Getekas skogsområde
  Klinglemossen, (Kringelemossen) mosse /Se Knubberud torp Getebroräveln(?) sluttning
  Kloppen träspångsplats /Se Knuvlekas torp (el. bs) Getebroräveln(?) sluttning
  Kloppmossen mosse Knuvlekas torp Getefällsmyren sankmark
  Kloppmossen mosse /Se Koddelös bs Getehöljen »hölj»
  Klåvsten gränssten /Se Koddelös bs Geterumpedrågen dal
  Klåvesten(en) gränssten /Se Kolarekaserna torp Geteryggen bergrygg
  Knappås höjd Kolebotten lht Geteryggen åker
  Knappås(berget) gränssten /Se Kolebotten torp Getestabbemon område
  Knappåshargen rävgryt /Se Kolekas(en) förr torp Gladlikaserna Saknas /Se
  *Knipefjäll berg Kollerud torp Gluntemon område
  Knipefjäll höjdsträckning /Se Kolonin småstugeområde Goda myr myr
  Knipenubben udde Kolslätt bebyggelse Godvändshålan(?) skogsdråg (sänka)
  Knipeviken vik Korpås, se 1 Bengtsviken Saknas Goruten(?) mosse
  Knäpphålsdalarna dalar /Se Korpås förr torp Goruten mosse
  Knäpphålsdrågen dal /Se Korpås torp Gossebräckan backe
  Knäpphålskullen höjd Korsvattnet torp Gossekasemyren myr
  Kobåsen sänka /Se Krafsekas bs Gossemossen mosse
  Kodden flyttblock?, åker? /Se Krafsekas bs Gossestenen sten, flyttblock
  Koflåget höjd /Se Krappsäter lht Gosskasen åkerstycke
  Kojeberget berg Kroken hmd Gotterud uthuggning
  Kolarmaden sank mark Kroken lht Gotterud uthuggning
  Kolaremaden mad /Se Kroken torp Gottlandstjärnet tjärn
  Kolbotten ägomark? Krokevattnet hmd Grandalen sänka
  Kol(e)botten åker /Se Kroksjökas förr torp Granstubben åker
  Kolebotten skogsområde /Se Kronoparken bs Granstycket åker
  Kolekasmossen mosse Kråkhult bebyggelse Granstycket åkerstycke
  Kol(e)nubben udde /Se Kullebruket förr hmd Granstycket åker
  Koppargrytan tjärn Kullebruket förr hmd Graven åker
  Koppargrytan tjärn /Se Kullemyr torp Graven åker
  Korgekullen kulle /Se Kullen hmd Graven åker
  Kornsjön Saknas Kullen förr hmd Grenebacken backe
  Korpeberget berg Kullen förr torp Grilsan berg
  Korpeberget berg Kullen hmd Grilseberget berg
  Korpeberget berg Kullen hmd Grindebacken backe
  Korsdalarna dalgångar Kullen hmd Grindebäcken bäck
  Korsdalarna dalar /Se Kullen hmd Grindestycket åker
  Korsvadet vadställe? Kullen förr hmd Grindvälvarna åker
  Korsvad(et) vadställe /Se Kullhögen hmd Griseryggen åker
  Korsvattnet tjärn /Se Kulten hmd Grisestycket åker
  Korsvattstjärnet tjärn Kulten hmd Grorudmossen mosse
  Korumpan mosse Kurran bs Grorudälven vattendrag
  Korumpan myr /Se Kurran bs Grottehaget område
  Kring(e)lemossen, (Klinglemossen) mosse /Se Kurremyr bs (el. torp) Grundtjärnet(?) tjärn
  Kringelmossen mosse Kurremyr bs Gruvedalen dal
  Kristadstenen flyttblock /Se Kuttet hmd Gruvehöjden bergshöjd
  Kroksjön, Stora sjö Kuttet hmd Gruvehöjden höjd /Se
  Kroktjärn, Lilla tjärn Kvarnekas(en) förr torp Gruvekullen bergshöjd
  Kroktjärn, Stora tjärn Kvarnekas(en) torp Gruveskäret skär
  Kroktjärnet tjärn Kvarnekasen förr torp Gruvetjärnet tjärn
  Krokvattnet tjärn Kvarntorp torp Gruvetjärnsdalen dal
  Kronas myr myr Kvarntorpet avs., förr mjölnarbostad Gruvmon Saknas /Se
  Kronas myr myr /Se Kåldalen hemmansdelar Gruvtjärn utvidgning
  Kronoparken skogsområde? Kåldalens utjord utjord Gruvvarpet fiskeplats
  Kråkegullskullen kulle /Se Kåltäppan förr soldatbostad Grynvällingeberget Saknas /Se
  Kummingberget berg /Se Kårdalen utjord Gråbeneidet »stenrammel»
  Kung Rings hög fornlämning Kårdalen, Nedre hmd Gråbenehålet plats i skog
  Kurran terräng Kårdalen, Nedre hmd Gråbenemadet sankmark
  Kurran namn på f.d. bebyggelser, nu terränger /Se Kårdalen, Övre hmd Grå mosse mosse
  Kurrebäcken bäck Kårhult lht Gråssi(?) mosse med »dape» (göl)
  Kurrebäcken bäck /Se Kårslätt bebyggelse Gråssimossen(?) mosse
  Kurregrinden åker /Se Kårslätt bebyggelse Gråtaren åker
  Kurrekullen höjd Käringedalen bs Gråtaremyrarna myrmark
  Kurrekullen kulle /Se Laggerud hmd Gråtarenäset näs
  Kurremossen mosse /Se Laggerud hmd Gräsdyvel »gräsplätt»
  Kurremyr terräng Laggerudliden torp Gräsflågen göl
  Kurretjärnet tjärn Laxvik hmd el. avs Gräsholt skogbeväxt område
  Kurretjärnet tjärn /Se Le område Gräslidmossen mosse
  Kurretjärnet tjärn /Se Lebo, se 1 Skötterud Saknas Gräsmosse, stora Saknas /Se
  Kusetjärnet tjärn /Se Lebo bebyggelse Gräsmossemon odling
  Kuvern tjärn Lebo hemmansdelar Gräsmossen mosse
  Kuvern tjärn /Se Lebo, Norra hemmansdelar Grästjärnet tjärn
  Kvarnebäcken bäck Lebo, Södra bebyggelse Gräsön ö
  Kvarnebäcken bäck Leflund förr torp Grävlingedalen dal
  Kvarndammen utvidgning av Grorudälven Lerbäck bebyggelse Grävlingemon område
  Kvarnefallet fall Lerbäck Saknas Grävlingemyren sankmark och skogsområde
  Kvarnekastjärnet tjärn Lerbäcken torp Grävlingestenen sten
  Kvarnemossen mosse Leverheden utjord Gröbeneholtet skogsmark
  Kvarnemossen mosse /Se Liden hmd Gröne backe sluttning
  Kvarnetjärnet tjärn Liden hmd Gröne backe vik
  Kvarnetjärnet tjärn /Se Liden förr torp Gröne gången område
  Kvierna åker /Se Liden lht Gröne kas område i skog
  Kvihagen åker /Se Lillarehögen bs Grönekasmyren myr
  Kvitjärnet tjärn Lille-Berget torp(?) Gubbedalen dalsänka
  Kvitjärnet tjärn /Se Lille-Fjuk förr hmd Gubbedrågen udde och dalsänka
  Kyrkekleven kyrkväg /Se Lille-Grorud avs Gubbekullen åker och bergshöjd
  Kyrkestenen flyttblock /Se Lille-Högen hmd Gubbemad(et) sankmark
  Kyrkestycket åker /Se Lille-Stampen hmd Gubbestenen sten
  Kyrkevägen kyrkväg /Se Lille-Stockholm lht Gubbevallen åker
  Kyrktjärn tjärn Lille-Svärderud torp? Gubbevallen åker
  Kyrktjärn tjärn /Se Lill-Ånim förr hmd(?) Gubbeviken vik
  Kålhagsvallarna betesmark /Se Linddalen torp Gudshögen(?) bergshöjd
  Kål-sänge-stycket åker /Se Lindeberget bs Guds tilja mosse med bäck
  Kårdalen utjord /Se Lindekleven, Övre förr torp Gulldalelappen åker
  Kåven vik /Se Lindekleven, Övre torp Gulleråsetjärnet tjärn
  Käringedalen dal Lindholmen torp el. bs Gullnästjärnet, Norra tjärn
  Käringedalsviken vik Liverud, Norra hmd Gullnästjärnet, Södra tjärn
  Käringemaderna sank mark Liverud, Norra hmd Gullnäsvallen åkerstycke
  Käringemaderna sank mark /Se Liverud, Norra hmd Gullringemossen mosse
  Käringevattnet sjö /Se Liverud, Södra hmd Gullrås tjärn
  Käringevattnet, Lilla o. Stora sjöar Lorangsågen ångsåg Gumsödegården(?) vik och område
  Käringevattnet, Lilla tjärn Lugnet lht Gumsödegårdsmyrarna myrar
  Käringevattnet, Stora sjö Lugnet lht Guri(?) förkastningsspricka
  Kölnekullen kulle /Se Lund hmd Guri förkastningsspricka
  Kölnemyren åker /Se Lund hmd Guri bergsklyfta
  Kölneskogen skogsområde /Se Lund hmd Guri bergsklyfta
  Köredrågen dal? /Se Lund, Lilla bs Guriåsen höjdsträckning
  Köreflågarna gölar Lund hmd Gångaremyren skogsområde
  Köreflågarna tjärnar /Se Lundbergan hmd Gångaremyren skogsområde
  »Ladbo vtängh» förr äng Lundby lht Gårdsmadet sankmark
  Lakemossen mosse Lundebo(?) torp Gåseberget flyttblock
  Laketjärnet tjärn Lundehagen torp Gåseberget Saknas /Se
  Laketjärnet tjärn /Se Lundestad hemmansdelar Gås(e)tjärnet tjärn
  Lassebäcken bäck Lundestad, Nedre hmd Gåsetjärnsdyvel, Norra tjärn
  Lassebäcken bäck /Se Lundestad, Övre hmd Gåsetjärnsdyvel, Södra »dyvel»
  Lassedalsbäcken bäck Lunnekleven förr torp Gåsetjärnsdyvlarna »dyvlar»
  Lassedalsmyren myr Luveholtet torp Gäddetjärnet, Lilla tjärn
  Late backe backe Luven förr torp Gäddetjärnet, Stora tjärn
  Laxeviken vik Långholmen annex Gäddevattnet tjärn
  Lee siö, se Le, Stora sjö Långkas torp Gäddevattnet tjärn
  Leesiön, se Le, Stora sjö Lövelund torp Gäddyfset berg
  Lilla Le Saknas Löverud hemmansdelar Gärdedalen bäckdal
  Le, Lilla sjö Löverudmon förr torp Gärdsdapen göl
  Le, Lilla sjö Löverudängkasen hmd Gärdsgårdsdapen göl
  Le Lilla sjö Lövkasen bs (el. torp) Gärdslätterna åker och ängsmark
  Le, Lilla sjö Lövgrenerud förr torp Göpan åkerstycke
  Stora Lee Saknas Lövlund torp Göpehålet plats i skog
  Le, Stora sjö Lövudden hmd Göpemyren myrmark
  Le, Stora sjö Lövås torp Görjegrinden grind
  Le, Stora sjö Madkas förr torp Görjehögen höjd
  Stora Le sjö Magasinet förr kronomagasin Görjemyren myrmark
  Stora Le sjö Margreteberg torp Gösen åker
  Stora Le sjö Marieberg avs Gösen åker
  Le, Stora sjö Mastermon hmd Gösen åker
  Le, Stora sjö /Se Mastermon lht /Se Götiska valvet håla
  Le, Lilla sjö /Se Mastermon gd? /Se Hagarna åkermark
  Le, Stora sjö /Se Masugnen förr plats för masugn Hagarna åker
  Le, Stora sjö /Se Mellan-Hökesäter säter Hagebackarna betesäng
  Lebomossen mosse Mellanödegården hmd Hagemyren förr odlad myr
  Lekaremon skogsområde Midsommarskasen torp el. bs Hagemyren myr
  Lekaremon skogsområde /Se Mjölnare-Lebo hmd Hagemyren betesvall
  Lekaremossen mosse Mjölnevik hmd Haget åker
  Lekarevallen grässlätt /Se Mjölnevik hmd Haget skogsområde
  Lålångenlacus, se Le, Stora sjö Mon förr bs. Hagatjärnen tjärn
  Lerbäcken bäck Mon torp Hagetjärnet tjärn (egentl. vik)
  Lidmossarna mossar Mon hmd Hagetjärnet, Lilla tjärn
  Lidtjärnet tjärn Mon torp Hagetjärn(et), Stora tjärn
  Lillarehögen höjd /Se Mon hmd Hagetjärnsmyren myr
  Lille Tors mosse mosse Mon torp Haglandet strand
  Lillön ö Mon bs Hagtjärnet tjärn
  Lindalskullen kulle Mon förr torp Hagviken vik
  Lin(d)dyveln tjärn /Se Mon lht Hakenäslyckan åker
  Lindeberget berg /Se Moserud torp Haksjökitteln jättegryta
  Lindhålan åker /Se Mossarna hmd Haksjön sjö
  Lindhögen kulle Mossekasen förr torp Haksjön, Västra »flada»
  Lindtjärn tjärn /Se Mossen torp Haksjön, Östra del av Haksjön
  Lin(d)tjärn tjärn /Se Mossen bs Haktjärn(et), Lilla tjärn
  Lindtjärnet tjärn Mossen hmd Haktjärnet, Stora tjärn
  Lin(d)tjärnet tjärn /Se Muggedalen bebyggelse Haldevägen väg
  Lindyveln tjärn Muggedalen bebyggelse Haldevägen väg
  *Lingtjärn sjö Munkenäbban(?) hmd(?) Hallamossen mosse
  Lintjärn tjärn Myra, se 5 Torp Saknas Hallemossen mosse
  Lintjärnet tjärn Myrarna bs Hallerödmadet(?) mosse
  Lisbetekullen kulle Myrarna hmd Hallerödmadet mosse
  Lisbetekullen kulle /Se Myrarna torp Halletjärnet tjärn
  Liverudskullen höjd Myrarna torp Halletjärnet, Västra tjärn
  Ljungnestycket åker /Se Myren torp Halletjärnet, Östra tjärn
  Ljungn-Älaren mosse /Se Myren torp Hallstens hällor berg /Se
  Lockebergen berg Myren torp Hallåsekleven plats (»klev»)
  Loftgärdet åker /Se Myren soldattorp Hallåsen höjdsträckning
  Lommetjärn tjärn Myren förr torp Hallåsen ås
  Lommetjärn tjärn /Se Myskehögen torp Halsedalen dal
  Lommerelen skär /Se Myskehögen torp Haltaretjärnet tjärn
  Lomtjärnet tjärn /Se Mäserud torp Halvaretjärnet tjärn
  Lugnvattnet del av Örekilsälven Möllerklev utjord Halvfaretjärnet tjärn
  Lundekullen kulle /Se Möllerklev utjord Halvfaretjärnet tjärn
  Lundhultsmyren myr Mörterud hmd Hanseremon område
  Lunndalen dal /Se Mörtsjöholtet torp Harebacken harpass (jäg.)
  Lunnebomossen mosse Mörtsjökaserna torp? Harebacken åker
  Lunsehålet bäcksänka /Se Mörtsjötorp torp Harebotjärnet(?) tjärn
  Luven tjärn Mörtvassnäset hmd Harholmen holme
  Luven tjärn /Se Mörtvassnäset hmd Harehögen kulle
  Lugnåsen höjdsträckning /Se Nederkas lht /Se Haretjärnen(?) tjärn
  Lysen tjärn Neristugan hmd Harön ö
  Lysen tjärn /Se Ner i stugan stuga Hassledalen dal
  Lysen tjärn /Se Ner i stugan hmd Hassledalen åker
  Lysetjärn tjärn Nerkaserna hmd Hasslekullen kulle
  Lysetjärn tjärn /Se Nerstugan hmd Hattefara(?) åker
  Lysetjärnet tjärn Nerstugan hmd Hattemad(et) tjärn och sankmark
  Lysetjärnskullen kulle Nerstugan hmd Hattemadtjärnet tjärn
  »lådbo utäng» förr äng Nerstugan hmd Hattetjärnet tjärn
  Lågekullarna höjder Nerstugan hmd Havrekasen åkerstycke
  Lågekullen kullar /Se Nerstugan del av hmdd Hed(?) skogsområde
  Lågen del av sjö Nerstugerinnen hmd Hedarna åker
  Lågen, (Lågesundet) vik /Se Nord-Bodarna bebyggelse Hedarna odlad mark
  Lågesundet, (Lågen) vik /Se Nordgården hmd Heden åkermark
  Långebrynet del av väg? Nordgården hmd Heden åker
  Långebrynet mosse och/eller väg /Se Nordgården gd /Se Heden skogsområde
  Långefredagen udde /Se Nordgården gd /Se Hedhagen åker
  Långelände(t) åker /Se Nordgården gd /Se Hedmarkshålet sänka, »svacka»
  Långemad sank mark Nordgärdet, Norra hmd Hedmarkshålet sänka
  Långemadbäcken bäck Nordgärdet, (Södra) hmd Hedmarksmyr myr
  Långemossen mosse Nordgärdet, (Södra) hmd Helvetes portar ställe på flottningsled
  Långemossen mosse Nordhökedalen bebyggelse Hemmanebäcken bäck
  ?Långetjärn sjö Nord i stugan hmd Hemmanet utgärde, »bruk»
  Långetjärn tjärn Nordkas hmd Hemmanet(?) odling
  Långetjärn tjärn Nord-Onsön Saknas Hemmingedalskastet bergsstup
  Långe udde udde Nordskottan hmd Hemmingedalsmyren dalsänka
  Långe udde udde /Se Nordsäter(?) hmd Heråbäcken vattendrag
  Långfredagen åker /Se Nordsäter lht /Se Herådalen bäckdal
  Långfredagsdalen dal Nordängen torp Heråkullen bergshöjd
  Långholmen »holmar» i mossar /Se Nordängen förr torp Herån vattendrag
  Långholmen, Lilla mossholme Nybo förr torp Heråtjärnet tjärn
  Långholmen, Stora mossholme Nybygget avs Heråtjärnet, Lilla tjärn
  Långmyren myr Nybygget torp Heråtjärn, Norra tjärn
  Långtjärn tjärn Nyböle bebyggelse Heråtjärn, Södra tjärn
  Långvattnet tjärn Nyböle, Nedre hmd Heråälven vattendrag
  Långvattnet tjärn Nyböle, Övre hmd Himmelshöjden bergshöjd
  Läfsemyrarna myr /Se Nybölskaserna förr torp Hindrikemadet åker
  Läfsemyren myr Nygård torp Hjorthögarna område (med åsar och stup)
  Lägerlyckan terräng Nygård hmd Holkemyren odlad myr
  Lägerlyckan åker /Se Nykas förr torp Holken åker
  Lämmemossen mosse Nytorp torp Holmarnebäcken bäck
  Läm(me)mossen mosse /Se Näbban hmd Holmarnemossen mosse
  Lög, se Le, Lilla sjö Näbban förr torp Holmekullen höjd
  Lög, se Le, Lilla sjö Näs Saknas Holmen åker
  Lög sjö /Se Näs med Bön bebyggelse Holmen ö
  Lög sjö /Se Näs bebyggelse Holmetjärn tjärn
  Lögarehöljen bäckhölj /Se Näs Saknas /Se Holmvassbäcken bäck
  Lögareudden uddar /Se Näs hmd Holmvassnäset landtunga
  Lögedrågen dal? /Se Näs by /Se Holmvasstjärn(et) sjö
  Lökeberget höjd /Se Näset förr torp Holmvasstjärn(et) sjö
  Lönnekullen höjd Näset hmd Holmvasstjärnet sjö
  Löverudkullen höjd o. triangelpunkt Näset bs (el. torp) Holmvassälven vattendrag (flottningsled)
  Löverudnubben udde Näset torp Holmvattnet sjö
  Lövudden udde /Se Näset bs Holmvattnet sjö
  Löväseberget ås /Se Näshaget förr torp Holmvattnet sjö
  Lövässebergen berg Nässle förr torp Holmvattnet, Lilla tjärn
  Majlidhöjden höjd Nässle lht? /Se Holmvattnet, Stora sjö
  Majlidmossen mosse Nässleklev förr torp Holtegärdet förr odling
  Malmedalen dal /Se Näverkasen bs Holtet skogsområde
  Malmvägen vinterväg /Se Näverlidmon förr torp Holtet del av skog
  Mannetjärnet tjärn Nävermon torp Horskullen skogsområde
  Mannetjärn(et) Saknas /Se Oblyghagen förr bs. Horskullen skogsområde
  Mantjärn tjärn Odlingen förr torp Horsmad(et) sankmark
  Mantjärn tjärn /Se Odlingen förr torp Huggegärden(a) åkermark
  Man(ne)tjärn tjärn /Se Olsängsbråtarna(?) hmd Hugget udde
  Mantjärnsmossen mosse Onsökasen torp Humlegårdshålan åkerstycke
  Marschebacken landsvägsbacke /Se Onsön bebyggelse Humlehålan åker
  Marschekullen kulle /Se Onsön Saknas Hundemyren(?) åker
  Marschekölen höjd Onsön gd /Se Hundmossen(?) mosse
  Masugnen terräng? /Se Onsön, Norra bebyggelse Hunt(?) utjord
  Matsäckehögen höjd /Se Onsön, Norra Saknas Huselyckan åker
  Mattishöljen tjärn Onsön, Södra bebyggelse Husetjärnet tjärn
  Mellanbergen berg Onsötorpet torp Husetjärn(et) tjärn
  Mellomtjärnet tjärn Onsö-ödegården torp Husetjärnet tjärn
  Mellomtjärnet tjärn /Se Opp i stugan hmd Husetjärnet tjärn /Se
  Mickelsmässhöjden höjd Opp i stugan hmd Husetjärn, Lilla tjärn
  Mickelsmässtjärnet tjärn Opp i stugan stuga Husetjärnet, Stora tjärn
  Mjärdetjärnet tjärn /Se Opp i stugan hmd Husmandel åkerstycke
  Mohöjden höjd Oppstugan hmd Hustjärnet tjärn /Se
  Mokullen kulle Oppstugan hmd Huvudgrimmel(?) tjärn
  Mokullen höjd Oppstugan hmd Hylön ö
  Moltemossen mosse /Se Oppstugan hmd Hyttemossen mosse
  Moltemyren myr /Se Oppstugan hmd Hyttängarna gräsbevuxen slänt
  Moltetjärnet tjärn Oppstugan hmd Hålan åker
  Moltetjärnet tjärn /Se Orre(?) torp Hålan(?) åker
  Momossen mosse Orremon förr torp Hålan åker
  Morkullebergen berg Orremon torp Hålan åker
  Mossetjärnet tjärn Orrhålet torp (el. bs) Hålan åker
  Mossetjärnet tjärn Orstjärnsbråtarna hmd Hålan åker
  Motjärn tjärn Orstjärnsbråtarna hmd Hålebäcken bäck
  Motjärn, Lilla tjärn Parken hmd Hålehaget åker
  Motjärnet tjärn Parken bs el. torp Håleviken vik
  Munken höjd /Se Parken bs el. torp Hålorna(?) odlingar
  Myskedalen dal Parken förr torp (el. bs) Hålorna(?) odlingar
  Mäfällingen sjö Petersborg torp Hålpottan »dyvel»
  Mäfällingen, se Möfällingen sjö /Se Petersborg lht Häggedalen dal
  Mäfällingen, (Möfällingen) tjärn /Se Petterkasen bs el. torp Häggedalen dal
  Märdetjärn, Norra tjärn Peturehagen bs Häggedalsstycket åker
  Märdetjärn, Södra tjärn Pilekasen förr torp Häggedalsstycket åker
  Märdetjärnet tjärn /Se Plåten hmd Hällan åker
  Märdögat tjärn Plåttaket lht Hängslerna åker
  Märdögat tjärn /Se Präst(e)gården Saknas Hästebacken område
  Märramyren myr Prästgården Saknas Hästebergsbacken backe
  Märrebacken backe /Se Präst(e)gården Saknas Hästebergskullen bergshöjd
  Märrefjället skogsområde Prästekasen torp Hästebergsnäsen »näs»
  Märrefjället skogsmark Rabben förr torp Hästhagen skogsområde
  Märrefjället betesmark /Se Rabben torp Hästhagsvallen åker
  Märretjärnet tjärn Rabben förr torp Hästholmen ö
  Märrevrån betesmark /Se Rabben förr torp Hästholmen holme
  Märtas kulle höjd Ringhög förr torp Hästhög åker
  Märtas tjärn tjärn Ringhög torp Hästnäset landtunga
  Märtas tjärn tjärn /Se Rinnen hemmansdelar Hävdesiken dalsänka
  Möfällingen sjö /Se Rinnen hemmansdelar Höga gatan åker
  Möfällingen, (Mäfällingen) tjärn /Se Rinnen, Nedre hmd Höga grind plats
  Möllerklev utjord /Se Rinnen, Övre hmd Högalidberget bergshöjd
  Mörterudmossen mosse Riskas avs. (förr hmd) Högalidbäcken bäck
  Mörterudtjärnet tjärn /Se Rosensberg lht, avs. Högalidholtet skogsområde
  Mörterudtjärnet, Lilla tjärn Rudstorpet torp Högalidmossen mosse
  Mörterudtjärnet, Stora tjärn Ruterhagen förr bs. Högalidtjärnet tjärn
  Mörtetjärnet tjärn Rutetorpet(?) torp Högankas bergshöjd
  Mörtsjön sjö Råbacken torp Höga stycket åker
  Nackekärr mosse Råbocken torp Höge backe åker
  Nackekärr mosse /Se Råbocken torp Höge backe backe
  Nerokullen kulle /Se Råbocken torp Höge heden skogsområde
  Nordängen terräng Rävenäset hmd Höge holtet skogsområde
  Nypetornstycket åker /Se Rävenäset hmd Högeliane gångväg
  Näbbenudden udde /Se Rävmarken bebyggelse Högelyckan åker
  Näbbåsarna höjder Rävmarken Saknas Högelyckan åkerstycke
  Nämndemansmossen mosse Rävmarken Saknas Höge mosse mosse
  Näset landtunga Rävmarken Saknas /Se Högen åker
  Näskullen höjd Rävmarken Saknas /Se Högetjärn vik
  Näsmarken skogsområde Rävmarken huvudgård Höge åsen höjd
  Näsnubben udde /Se Rävmarken hmd Högsbäcken benämning på Lerbäcken
  Näveretjärn tjärn Rävmarken by /Se Högskullarna bergshöjder
  Näver(e)tjärn tjärn /Se Rävmarken by /Se Högetjärnet tjärn
  Näverlidmon terräng Rävmarken by /Se Hökebäck bäck
  Onsöbäcken bäck Rödkullehögen hmd Hökedalsälven vattendrag
  Ormemossen mosse Rödkullehögen hmd Hökelsvattnet sjö
  Ormetjärn tjärn Rönnhult bebyggelse Höljegärdet åker
  Ormulet fiskeplats /Se Rönnhult Saknas Höljen utvidgning
  Orrekullen kulle /Se Rönnhult Saknas Höljsdammen »hölj»
  Orremossen mosse Rönningen torp Höljsmad(et) »mad»
  Orremossen mosse /Se Rönningen hmd Hönemyren gångstig
  Orretjärnet tjärn Rönningen förr torp Ingeremossen mosse
  Orshöjden höjd o. triangaelpunkt Rönningen förr torp Ingrids mosse mosse
  Orssundet sund Rönnum torp Inhagsvallen åker
  Orstjärnet tjärn Rösvassänden torp Intakan betesmark
  Oxetjärnet tjärn Rösvattnet hmd Intakan odling
  Oxetjärn(et) tjärn /Se Rösåsen, Norra torp Intakemyren odlad myr
  Oxögat tjärn Rösåsen, Södra torp Invändskasen(?) åker
  Oxögekullen höjd Sand hmd Jakopedalen dal
  Oårssten(en) sten /Se Sand hmd Jakopedalen dal
  Paradiset mossmark Sand torp Jan på Stens kas »rågkas»
  Paradiset odlingsmark /Se Sand hmd Jensedalen(?) dalgång och skogsområde
  Paradiset stenharg /Se Sandbukten torp el. bs Jerikohögen bergshöjd
  Parsetjärn tjärn Sandehaget lht, avs. Jockomemyren sankmark
  Parsetjärn tjärn Sandåker bebyggelse Jonas´ kas sänka
  Parsetjärn tjärn /Se Sannerud Saknas Jons ängemyr myr
  Pattals-udden udde /Se Sannerud bebyggelse Jordbronemyrarna skogsområde, förr odlat
  Pengehöljen tjärn Sannerud Saknas /Se Jordfallet plats
  Pengehöljen tjärn /Se Sannerud hemmansdelar Jordfallstycket åkerstycke
  Perebäcken bäck /Se Seland bs el. torp Jutehagen odling
  Peremyr myr /Se Sigridsberg avs Jämmern fors
  Perskiern, se Parsetjärn tjärn Siljedalen, Norra torp Jänkehögen kulle
  Pettersborgsmyren myr Siljedalen, Södra torp Järpedrågen sänka, rävpass
  Pigan, (Pigetjärnet) tjärn /Se Siljehögen torp Kakbotten åker
  Pigan, Lilla o. Stora tjärn /Se Siljehögen hmd Kakhammaren(?) bergshöjd
  Pigan, Stora o. Lilla tjärn /Se Simo-Skötterud hmd Kakhammaren berg
  Pigetjärnet, (Pigan) tjärn /Se Simo-Skötterud hmd Kakhammarsmyren myr
  Pigetjärnet, Lilla tjärn Sinstebo, se 1 Bengtsviken Saknas Kallebäck bäck
  Pigetjärnet, Stora tjärn Sinstebo, Nedre hmd Kallemors klev backe
  Pilekasbäcken bäck Sinstebo, Övre hmd Kallkällan åker
  Pinan fors /Se Sjöliden hmd Kallkällebacken betesmark
  Pipekullen berg /Se Sjön hmd Kallkälledalen dalsänka
  Pipekullen, Västra berg Skaberget förr soldattoorp Kallkälledalen dalsänka
  Pipekullen, Östra berg Skackkas förr torp Kallkälledalen dalsänka
  Plågan fors /Se Skalltorp bebyggelse Kalvemossen mosse
  Plåtarna åker /Se Skalltorp Saknas Kalvemossen mosse
  Porsön ö Skalltorp Saknas Kalvetjärn(et) tjärn
  Predikestolen berg /Se Skalltorp Saknas /Se Kalvetjärnsmossen mosse
  Prästehålet vik Skalltorp, Norra hmd Kalvhagen åker
  Prästekammaren klyfta Skalltorp, Södra hmd Kamanevallen åkerstycke
  Prästekammaren klyfta /Se Skattkärr förr torp Kampedalen dal
  Pukemon område /Se Skattkärrehagen bs el. torp Kampekaserna skogsområde
  Putten tjärn Skattkärrehagen bs el. torp Kamperabben åker
  Putten utlöpare till Olstjärnet /Se Skogen torp Kanaldammen damm
  Puttesundet sund Skoghem avs Kanonevallen åker
  Pylsan, Lilla tjärn Skogsbacka lht, avs. Kargemossen mosse
  Pylsan, Stora tjärn Skogsbacken lht, avs. Karl XII:s ek ek
  Pylsan, Stora o. Lilla tjärnar /Se Skogsberg avs. »systerlott» Karl XII:s ek ek
  Pylsan, Lilla o. Stora tjärnar /Se Skogshyddan lht, avs. Karl XII:s källa kallkälla
  Pylsan, (Stora) o. Lilla sjö /Se Skolsmon lott av hemman /Se Karl XII:s källa kallkälla
  Pylsan, L. o. St. tjärn /Se Skoppen soldattorp Karl XII:s källa kallkälla
  Påskeberget berg med fornlämning /Se Skoppen torp Karl XII:s väg väg
  Påskeberget berg /Se Skottan hemmansdelar Karl XII:s väg väg
  Påskefyrskullen kulle /Se Skottan hemmansdelar Karl XII:s väg Saknas
  Påskekullen höjd Skottan beb. /Se Karlevägen gång- och ridväg
  Påskekullen flyttblock /Se Skottan by /Se Karlevägen väg
  Päremyrbäcken bäck Skottenäset hmd Karls huvud bergudde
  Rappemossen mosse Skottenäset hmd Karlshuvud klippa /Se
  Rappemossen mosse /Se Skotthögen förr hmd Karlssoneberget berg, genomsprängt för järnväg
  Rears (Reors) backar backar /Se Skrånäset torp Karthögsberget bergshöjd
  Reors mosse mosse Skrånäset torp Kasehaget skogsområde
  Reors (Rears) backar backar /Se Skräddarekasen torp Kasehögen Saknas /Se
  Ribbingefjället skogsmark /Se Skräddarekasen torp Kaselyckan åker
  Ribbingefjället höjd /Se Skräddaresäter, se 1 Klevmarken Saknas Kasemossen mosse
  Ribbingeledet terräng Skräddaresäter hmd Kasen förr röjning
  Ribbingeledet grind /Se Skrämmerud hmd Kaserna skogsområde
  Ridaremossen mosse Skrämmerud hmd Kaserna åkermark
  Ridaremossen mosse /Se Skrännerud hmd Kaserna odlad mark
  Ringshög ättehög /Se Skrännerud utjord Kaserna betesmark
  Ringshögen ättehög /Se Skånsberg torp Kasestycket åker
  Risgårdsbacken backe /Se Skårsmon(?) soldattorp Kasetjärnet tjärn
  Rolfs källa Saknas Skötterud Saknas Kasetjärnet, Norra tjärn
  Rolvemyren myr /Se Skötterud Saknas Kasevallen åker
  Ropareudden udde /Se Skötterud Saknas Kassehögen(?) Saknas /Se
  Rostorpa bro förr bro Skötterud Saknas /Se Kastet timmerkast
  Rottjärnet tjärn Skötterudvrån bs Kasälven vattendrag (flottningsled)
  Rottjärnet tjärn /Se Slan(e)vik bs (el. torp) Katisan(?) vik
  Rotvältedalarna dalgångar Slättmon bs (el. torp) Katrines smätt åker
  Rotvältedalarna dalar /Se Smeden(s) hmd Katteklev gångstig
  Rutertorpsdyveln tjärn Smedkas förr torp Kattekullen bergshöjd
  Rutertorpstjärnet tjärn Smedkas, Lilla hmd Kattestensberget berg
  Ryläm(me)myrarna myrmark /Se Smedkas, Stora hmd Kattestensberget berg
  Rymad sank mark Smihögen hmd Kattesviken vik
  Rymadet sank mark /Se Smihögen hmd Kattetjärn(et) tjärn
  Rynäset ö, (förr näs) Smikullen avs Kesaren höjd
  Rynäset »ö med flera näs» /Se Småskogen torp Kesaren höjd
  Ryssetjärn, Lilla tjärn Snarklev förr torp Kidkasen(?) åker
  Ryssetjärn, Stora tjärn Snickaretunet hmd Kilelapparna åker
  Ryssetjärnen tjärn /Se Snippen(?) hmd Kileviken, Norra vik
  Ryulet fiskeplats /Se Snörom hmd Kinnemossen mosse
  Råbocken tjärn Solberg förr torp Klaven tjärn
  Rävedalsmyren myr Solberg torp Klaven tjärn
  Rävekullen höjd Soldatestommet soldattorp Klaven, Lilla tjärn
  Rävenäset näs Soldattorpet Saknas Klaven, Stora tjärn
  Rävenäset näs? /Se Soldattorpet Saknas Klavetjärn tjärn
  Rävenäset udde Soldattorpet Saknas Kleningedalarna dalar
  Rävmarksälven vattendrag Soldattorpet Saknas Kleningen tjärn
  Rävön ö Soldattorpet Saknas Kleningen tjärn
  Röbräckan sluttning? Soldattorpet Saknas Kleningen tjärn
  Röd(a)grind grind /Se Soldattorpet Saknas Klenningen sjö /Se
  Röd(a) klev väg /Se Soldattorpet Saknas Klenningen tjärn /Se
  Rödbräckan backar /Se Soldattorpet Saknas Klenningetjärn tjärn
  Röd(e) mosse, (Rödmosse) mosse /Se Soldattorpet Saknas Klevekullen bergshöjd
  Rödekullehögen kullar /Se Soldattorpet Saknas Kleven berg
  Rödmosse mosse Soldattorpet Saknas Klevmarksmossen mosse
  Rölandaån Saknas Soldattorpet Saknas Klevemyren myr
  Rölandaån å Soldattorpet Saknas Klinglemossen(?) mosse
  Rönningemossen mosse Soldattorpet Saknas Klockekullen kulle
  Rönningemossen mosse Soldattorpet Saknas Klockekullen höjd
  Röstorpabro, se Rostorpa bro förr bro Soldattorpet Saknas Klockekullen höjd
  Rösvattnet sjö /Se Solhem skogvaktarbostad Kloppmossen mosse
  Rösvattsdammen damm Solhem lht Kloppen plats
  Rösvattsmaden sank mark Sollid(en) torp el. bs Klovesten sten
  Rösåsen ås m. gränsröse /Se Solliden torp Klovstensfjället bergs- och skogsområde
  Rötaretjärnet tjärn /Se Solvik förr torp (el. bs) Klovetjärn, Lilla tjärn
  Saltdalen dalsänka /Se Spallingerud förr soldattorp Klovetjärn, Stora tjärn
  Sandbäcken bäck Spallingro Saknas Klovsten sten
  Sandekullen höjd o. triangelpunkt Spirekas förr torp Klöverkasmossen mosse
  Sandviken vik Sporkehytttan bs Knappås berghöjd
  Sandåkersmad sankt område Spånslidbacken förr torp Knappås bergshöjd
  Saras kulle höjd Spånsliden hmd Knappåshargen rävgryt
  Saras kulle kulle /Se Spånsliden, Norra förr hmd Knappåsnäsen näs
  Siljehögsmossen mosse Spånsliden, Övra förr hmd Knappåsvallen åker
  Skackeln tjärn /Se Spånsliderna(?) hmd Knektelappen åker
  Skackeltjärn tjärn /Se Spånsliderna hmd Knekthusgärdet Saknas /Se
  Skacklan tjärn /Se Spättestugan stuga Knekthuskuvern moss-»dyvel»
  Skacklenäset näs Spättestugan bs Knekthussand åkerstycke
  Skackletjärn tjärn Staken förr soldatstom Knekthustjärnet tjärn
  Skams fägata förkastningsspricka /Se Staken soldattorp Knipekullen? Saknas /Se
  Skams håla berg /Se Stakevik torp Knipemyren åker
  Skansbacken kulle /Se Stamnåra utjord Knipenubbarna berguddar
  Skansen höjd med fornlämning /Se Stamnåra utjord Knipenubben bergig udde
  Skaten ås /Se Stamnåra utjord Knipeviken vik
  Skaten åker /Se Stampen t. Knubberuddyvel »dyvel»
  Skiljar(e)n landsvägskrök /Se Stampen, Nedre hmd Knäpphålsdalen sänka
  Skinareklevan backe /Se Stampen, (Övre) hmd Knäpphålsharget »harg»
  Skinaremossen mosse /Se Stampen, (Övre) hmd Knäpphålskullen(?) höjd
  Skinareåsen höjd /Se Sten, Nedre hmd Kobåsen sänka
  Skinnarekullen kulle Sten, Övre hmd Koberget bergudde
  Skinnaremossen mosse Sten, Övre hmd Kodden åker
  Skinnfäll mosse Stenhagen bs Kodrågen bukt och sänka
  Skinnfällen mosse /Se Stenrammeln torp Koflåget berg
  Skogens öga tjärn Stensdalen förr torp Kohagen förr odling, nu betesmark
  Skoppekullen höjd Stensåsen soldattorp Kohagen betesmark
  Skorvemossen mosse Stenvallen hmd Kohaget åkermark
  Skorvemossen mosse /Se Stenvallen hmd Kohagsberget höjd
  Skottbackatjärn tjärn Stocken förr torp Kohagsmossen mosse
  Skottehögen höjd /Se Stocken hmd Kohagsmyren myr
  Skottemossen mosse Stockholm lht Kohagstycket åker
  Skottenäset näs Stolen(?) bs Koklevarna gångstig
  Skotteviken vik Stolterud förr torp Kolaremad(et) mosse
  Skottvattnet tjärn Stolterud torp Kolebotten åker
  Skottön ö Stommen förr soldattorp Kolebotten åker
  Skottön ö Stommet förr soldattorp Kolebotten område
  Skrabbmossen mosse Stommet avs., förr soldattorp Kolebotten plats
  Skrabbmossen mosse /Se Stommet hmd Kolebotten åker
  Skrebekedammen damm Stommet hmd Kolebotten åkerstycke
  Skrevbäcken bäck /Se Stomtorpet soldattorp Kolebotten område i skog
  Skrocketjärnet tjärn Store-Grorud hmd Kolebottsuddarna uddar
  Skrucketjärn(et) tjärn /Se Store-Högen hmd Kolenubben udde
  Skrånäset näs Store liden hmd Komyren myr
  Skräddaredalen dalsänka Storgården hmd Kongsbräckan åker
  Skrämmerud utjord /Se Storliden hmd Koppargrytan tjärn
  Skrännerud utjord /Se Storängen torp Koppargrytan tjärn
  Skrännerud utjord /Se Strand bebyggelse Koppargrytemossen mosse
  Skuppekitteln jättegryta /Se Strand Saknas Korgekasen åker
  Skutemossen mosse Strand huvudgård, hmd Korgekullen höjd
  Skutemossen mosse /Se Strandödegården hmd Kornhagen åker
  Skutögonen tjärnar Strömfors förr masugn Korpeberget bergshöjd
  Skvalaren bäck /Se Strömmen hemmansdelar Korpeberget bergås
  Skvalarn terräng Strömmen, Nedre hmd Korpeberget bergshöjd
  Skvalet bäck /Se Strömmen, Övre hmd Korpemossen mosse
  Skytarekullen kulle /Se Stubbekas småstugor Korpestupet backe
  Skåken åker /Se Stubbekasen förr soldattorp Korpås bergås
  Skårdalen dalgång Stugulund förr soldattorp Korpåsmyrarna myrar, förr odlade
  Skårdalen dalsänka /Se Stugulund st. Korpåsängen ängsmark
  Skäktan åker /Se Stupapå förr torp Korsbäck förr bäcksammanflöde
  Skölden åker /Se Styggedalen Saknas Korsbäckemossen förr mosse
  Skötemad sank mark Stål soldattorp Korsmaderna åkermark
  Skötemad(et) sank mark /Se Stålbräckan torp Korsvad(et) plats
  Sladalen dal Stålbräckan torp Korsvad(et) område
  Sladalsmossen, Nedre mosse Stångevik hmd Korsvassbäcken bäck
  Sladalsmossen, Övre mosse Stångevik hmd Korsvasstjärnet tjärn
  Sla(d)dalen dal /Se Stångevik hmd Korsvattnet tjärn
  Sla(d)kullen bergshöjd /Se Sumpen torp el. bs Korumpan åker
  Slipevindsåsen ås /Se Svarteholtet förr torp Korumpemossen mosse
  Slotten, (Slottekullarna) kullar /Se Svartekusdalen torp Korvehålan åker
  Slottekullarna, (Slotten) kullar /Se Svartekusdalen torp Kosundet sund
  Slottskullen höjd med fornborg /Se Svartekusdalen torp Kotjärn tjärn
  Slottskullen bergshöjd /Se Svarthålet bs el. torp Kottingedalen(?) dalsänka
  Slättfjället terräng /Se Svarvaredalen förr torp Kottingelyckan åker
  Slättfjällstjärn tjärn Svängen förr bs. Kottingen åker
  Slättfjällstjärn, Västra tjärn Svärderud hmd Koven vik, båtplats (»båtstö»)
  Slättfjällstjärn, Östra tjärn Svärderud, Övre torp(?) Kovik vik
  Smaltjärnet tjärn Sydkasan hmd Kovön ö
  Smaltjärnsåsen höjd Sågestugan såg och kvarn, allmänning Krafseberget bergshöjd
  Smalungen åker /Se Sågtjärnskasen förr torp Kringel(e)mossen(?) mosse
  Smihögsmossen mosse Sågtomten plats Kristasten(?) klint, sten
  Smikullen höjd Sållerud hmd Kristasten(?) flyttblock
  Smikullen kulle /Se Sörbo torp Kristasten flyttblock
  Sminäset näs Sörbodarna bebyggelse Kristasten flyttblock
  Sminäset näs /Se Sörhökedalen Saknas Krista sten sten /Se
  Sminässundet sund Sörkas hmd Krokarna åker
  Småtjärnet, Lilla tjärn Sörskottan hmd Krokbäck bäck
  Småtjärnet, Stora tjärn Sörsäter torp Kroken åkerstycke
  Småtjärnet, Lilla tjärn Sörängen förr torp Krokevattnet tjärn
  Småtjärnet, Stora tjärn Tallås hmd Krokmyrarna myr (betesmark)
  Smörhålan dalsänka /Se Tavlan förr torp Krokmyren åker
  Snareklev höjd Tavlan torp Kroksgärdet åker
  Snareklev väg /Se Taxån hemmansdelar Kroksjön sjö
  Snarenäset näs Taxån hemmansdelar Kroksjön, Stora sjö
  Snarenäset näs /Se Tegelmon lht (el. torp) Kroktjärn tjärn
  Snarklev gångstig /Se Tigermon torp(?) Kroktjärnet tjärn
  Solberget berg Tingvalla bebyggelse Krokvallen åker
  Solberget berg /Se Tingvalla Saknas Krokvasstjärnet tjärn
  Sollidhallingarna skogsområde Tingvalla Saknas Krokåkern åker
  Sollidmossen mosse Tingvalla gård gård Krokåkrarna åker
  Son skär Tingvalleödegården torp Kronoparken skogsområde
  Son skär /Se Tittut torp Kronoparken skogsområde
  Sotjärnet tjärn Tolebo(?) torp Kronoskogen skog
  Sotjärnet tjärn /Se Tolslätt bebyggelse Kråkegullskullen bergshöjd
  Spelardalen dalgång Tolslätt bebyggelse Kräftekullen(?) åker
  Spelardalen dal /Se Tolslätt Saknas /Se Kulan åker
  Spelardalen dal /Se Tolslätt hmd Kullekällan kallkälla
  Spelarkullen kulle? /Se Tomten avs Kullen åker
  Spetthålan skogsmark /Se Tomten avs Kullen åkerstycke
  Spetthålet dalgång /Se Tomten hmd Kullern åker
  Spetthålet sänka /Se Topperud förr torp Kulleskogen skogsområde
  Spett naken berg /Se Torp Saknas Kullestycken(a) åkerstycke
  Spjället åker /Se Torp, Västra bebyggelse Kulletjärnet tjärn
  Spätthålan skogsområde Torp, Västra Saknas Kullevägen väg (gångväg)
  Spökarekroken landsvägskrök /Se Torp, Västra Saknas /Se Kullälven vattendrag
  Stabbelsnäset näs /Se Torp, Östra bebyggelse Kumminberget bergshöjd
  Stabäck terräng Torp, Östra Saknas Kumminberget berg
  Stabäck bäck /Se Torp, Östra Saknas /Se Kung Karls källa kallkälla
  Stakemossen mosse Torpelysan förr bs. Kung Rings hög gravhög
  Stakevik vik /Se Torpfors f.d. såg, kritpipfabrik, färgeri m.m. Kungsbacken landsvägsbacke
  Stamnefors å /Se Torpödegården hmd Kungsbacken landsvägsbacke
  Stamnåra utjord /Se Torpödegården, Lilla hmd Kungsgården vik och sänka
  Stamnåraälven vattendrag Torsberg torp Kungsvägen väg
  Stamnåraviken vik Torskas förr torp Kungsvägen förr väg
  Stampbäcken bäck Torstorp torp Kurran »skogholt» och skogbeväxt sänka
  Stampefallet bäckfall /Se Tranemyren förr soldattorp Kurrebacken backe
  Stampviken vik Trolldalen bs el. torp Kurrebingen dalsänka
  Stenbrotjärnet tjärn Trollnäset hmd Kurrebäcken bäck
  Stenharget »harg» /Se Trången hmd Kurregrinden(?) åker
  Stenkasekullen höjd Trången hmd Kurregrinden (?)åker
  Stenplankan åker /Se Trädgårdsstugan stuga Kurrekullen bergshöjd
  Stensdalen dal Tunet hmd Kurremossen mosse
  Stensmossen mosse Tunet hmd Kurremyr sankmark
  Stensmossen mosse /Se Tunet hmd Kurremyrsön ö
  Stenstjärnet tjärn Tärjefors lht(?) Kurretjärn(et) tjärn
  Stenstjärnet tjärn Tössbolet hmd Kusebäck bäck
  Stenstjärnet tjärn /Se Tössbore(?) hmd Kusemadet sankmark
  Stenstjärnet tjärn /Se Udden hmd Kusemyren myr
  Stenulvsdalen dal /Se Ullerön bebyggelse Kusetjärnet tjärn
  Stockedalen dalgång Ullerön gd:ar /Se Kusevallen åker
  Stockedalen dalsänka /Se Ullerörönningen förr torp Kuvern »dape», »dyvel» el. mosspöl
  Stockemossen mosse /Se Utare näset förr torp Kuvern mosspöl
  Stocken åker /Se Utnäset hmd el. avs Kvarneberget höjd
  Stockenäset näs /Se Utstugan hmd Kvarnedalen förr odlad mark
  Stockestycket åker /Se Utängen hmd Kvarnedammen plats
  Stockmannebäcken bäck /Se Vageln förr torp Kvarnedammen tjärn
  Stommebackarna backar Vageln torp Kvarnefallet fall
  Stora högen höjd Valberg bebyggelse Kvarnehögen område
  Store mosse mosse Valberg bebyggelse Kvarnehöljen utvidgning, »hölj»
  Storemyr myr Valberg bebyggelse /Se Kvarnekastjärnet tjärn
  Store Tors mosse mosse Valberg, Lilla hmd Kvarnekullen höjd
  Storudden udde Valberg (Stora) hmd Kvarnekullen höjd
  Storängsbäcken bäck Valberg, Stora bebyggelse Kvarnekullen höjd
  Storängsmossen mosse Vallen förr torp Kvarnekullen höjd
  Storön ö Vassända bebyggelse Kvarnekullsvallen åker
  Strandebäcken bäck Vassända bebyggelse Kvarnekullsrumpen åker
  Strykjärnet åker /Se Vassända bebyggelse Kvarnelyckan åker
  Strängetjärnet tjärn /Se Vassända bebyggelse /Se Kvarnelyckan åker
  Strängetjärnet, Lilla tjärn Vassända hemmansdelar Kvarnemon väg
  Strängetjärnet, Stora tjärn Vassända-Rönningen förr torp Kvarneskackorna åker
  Strängetjärn tjärn /Se Vassändekasen hmd Kvarnestycket åker
  Strängetjärn, L:a o. St:a tjärnar /Se Vassändeödegården hmd Kvarnestycket åker
  Strängetjärn, Lilla sjöar /Se Vik torp Kvarntjärn tjärn
  Strängetjärn, Stora sjöar /Se Vik torp Kvarnetjärnet tjärn
  Strömviken vik Vrån förr bs. Kvarnetjärnet tjärn
  Stugelundstjärnet tjärn Vrångsholtet förr torp Kvarnevrån åker
  Stugulundsmossen mosse Vägen, Nedre hmd Kvarnfallet plats
  Stutögat tjärn Vägen, Övre hmd Kvarngärdet åker
  Stutögat tjärn Värehålet(?) förr torp Kvarnhögarna åker
  Stutögat tjärn Värehålet torp Kvarnmossen mosse
  Styggemyr myr /Se Västergärdet förr hmd Kvarnmossen mosse
  Ståls mosse mosse /Se Västerud bs Kvickestycket åker
  Stångevik hemmandsdel /Se Västgärdet hmd(?) Kvierna(?) åker
  Stångeviksholmen holme Västgärdet bs el. torp Kvihagen åker och betesmark
  Stötvatten sjö /Se Väst i gården Saknas Kvitjärnet tjärn
  Stötvatn, se Käringevattnet, Lilla o. Stora sjöar Västra Edsmyren torp Kyrkegrinden grind
  Sumpen kalkälla /Se Västra halvgården bebyggelse Kyrkehögen åker
  Suri vik Väststugan hmd Kyrkekleven »klev» (backe)
  Suri sänka /Se Västängen torp Kyrkemossen mosse
  Svallberget udde /Se Åkasen förr torp Kyrkesten flyttblock
  Svanetjärnet tjärn /Se Ånim bebyggelse Kyrkestycket åker
  Svarta backarna backar /Se Ånim bebyggelse /Se Kyrkestycket åker
  Svartebäck bäck Årbol bebyggelse Kyrketunet område
  Svartedalen dalgång Årbol bebyggelse Kyrkevägen väg
  Svartedalen dalgång /Se Årrerud lht /Se Kåldalsvrån åker
  Svartedyveln tjärn Åsen bebyggelse Kålhagen myr
  Svartedyveln tjärn Åsen bebyggelse /Se Kålhagen åker
  Svartehålsmossen mosse Åsen bs el. torp Kålhagen åker
  Svartekusdalen dal /Se Åsen hmd Kålhagsvallarna betesmark
  Svartekusetjärnet tjärn Åsen, Lilla förr sannolikt hmd, nu ladugård Kålsängestycket åker
  Svartemyren myr Åsen, Nedre förr hmd Kårslättedapen »dape»
  Svartetjärnet tjärn Åsödegården hemmansdelar Kårslättedalarna sluttning med bäckdalar
  Svartetjärnet tjärn Åttondelen hmd Kårslättemossen mosse
  Svartetjärnet tjärn /Se Älgemon hmd Kårslättetjärnet tjärn
  Svartetjärnsåsen höjd Älgemon hmd Källan i Dalen kallkälla
  Svarteviken vik Älghyddan lht Källarekullen åker
  Svarttjärn tjärn Älvungarna hemmansdelar Källarelyckan åker
  Svarvaredalen dal /Se Ändelöse berg förr torp Källarestycket åker
  Svarvarehöljen göl /Se Äng bebyggelse Källarestycket åker
  Svedjekullen höjd Äng bebyggelse Källarevallen åker
  Svennetjärnet tjärn Äng bebyggelse Källarevallen åker
  Svennetjärnet tjärn /Se Äng bebyggelse /Se Källarhögen åker
  Svinetunet backe /Se Äng hmd Källarhögen åker
  Svältan f.d. åker, nu skogsomr. /Se Äng by /Se Källarhögsberget höjd
  Sylen åker /Se Äng, Nedre hmd Källegärdet åker
  Sågtjärnet tjärn /Se Ängen hmd Källestycket åker
  Sågtjärnet, Lilla tjärn Ängen hemmansdelar Källestycket åker
  Sågtjärnet, Stora tjärn Ängkasen, se 1 Bengtsviken Saknas Källestycket åker
  Sågtomten ägomark /Se Ängkasen hmd Källestycket åker
  Sållerudsviken vik Ängkasen hmd Källestycket, Lilla åker
  Såtesten(en) sten /Se Ängkasen hmd Källestycket, Stora åker
  Särk-öken åkerlapp /Se Ängkasen torp Källevallen åker
  Sävetjärnet tjärn Ängkasen torp Källrarna(?) mossar
  Sö(d)tjärnet tjärn /Se Ängkasen förr hmd, systerlott Källstycket åker
  Sörskottetjärnet vik Ängkaserna förr torp Källändarna(?) åker
  Sörtjärn tjärn Ängsholtet småstugeområde Käringedalarna dalar, »dråger»
  Tapperlyckan åker /Se Ängshögen hmd Käringedalen förr odling
  Tappervallen åkrar /Se Ävungarna(?) hemmansdelar Käringemadbergen höjder
  Tassekullen höjd med fornborg /Se Ävungarna hemmansdelar Käringemaderna mosse
  Tassekullen bergshöjd /Se Ävungarna, Nedra hmd Käringestycket åker
  Tatertjärn(et) tjärn /Se Ävungarna, Västra hmd Käringevattnet, Lilla tjärn
  Tattaretjärnet tjärn Ävungarna, Övra hmd Käringevattnet, Stora tjärn
  Tavlan trätavla, (skjutstavla) /Se Ödebyn bebyggelse Käringhålan åker
  Taxån å /Se Ödebyn bebyggelse Kätten skogsområde
  Tegeludden udde Ödebyn bebyggelse Köksstycket åker
  Timmertjärnet tjärn Ödebyn hmd Köksstycket åker
  Tingvallafjället skogsområde Ödebyängen hemmansdelar Kölnekullen höjd
  Tingvallamossen, Store mosse Ödegårdarna hmd el. torp Kölnekullen höjd
  Tjuretjärnet, Norra tjärn Ödegårdarna hmd Kölnekullen kulle
  Tjuretjärnet, Södra tjärn Ödegårdarna förr torp Kölnekällan kallkälla
  Tjuvestugsåsen ås? /Se Ödegårdarna torp Kölnemyren åker
  Tjärehjällen stenhäll /Se Ödegården förr hmd Kölneskogen skogsområde
  Tjärehjällsbäcken bäck Ödegården hmd Kölneåkern åkerstycke
  Tjärekullen åker /Se Ödegården hmd Kölnåkersten(en) sten
  Tjärnskullen höjd Ödegården torp Kölnåkersten(en) sten
  Tjäråsen ås /Se Ödegården hmd Köredrågen dalsänka
  Tolebacken slåtteräng /Se Ödegården hmd Köredrågen dal
  Tolekullen kulle /Se Ödegården hmd Köredrågevägen skogsväg
  Tolslättbäcken bäck Ödegården hmd Köreflågarna gölar
  Tolslättemossen mosse Ödegården, Västra hemmansdelar Köttkorven tjärn
  Tols mosse mosse /Se Ödegården, Östra hmd Ladberget bergshöjd
  Tomtemossen mosse Ödegårdsholtet förr torp Ladholtet skog-»hult»
  Tomtemossen mosse /Se Öland bs (? torp) Ladlyckan åker
  Tomteviken vik Östgården hemmansdelar Ladlyckan åker
  Tomteviken vik /Se Östgärdet avs Ladstycket åker
  Torbjörn ängsmark /Se Öst i gården Saknas Ladugårdslyckan åker
  Torbjörnsmossen mosse Östra halvgården Saknas Ladugårdsnäset s.k. näs
  Torgels´ mosse mossmark /Se   Ladugårdsstycket åker
  Torpelysan tjärn /Se   Ladugårdsvallen åker
  Torre mosse mosse /Se   Laggerudholmarna holme
  Torsmossen mosse   Laggerudmyrarna myrar, delvis odlade
  Torstjärnet tjärn /Se   Laggerudsundet sund
  Torstjärnet, Lilla del av Stora Torstjärnet   Laketjärn(et) tjärn
  Torstjärnet, Stora tjärn   Lammeknatten bergknalle
  Torstjärnskullen höjd   Landsmyrarna åker
  Tossetjärnet tjärn /Se   Landsvägsmyrarna åkerstycke
  Tosshålet tjärn   Landsvägsmyren myr
  Tosshålet tjärn /Se   Lassebäck(en) bäck
  Tranemyrsmossen mosse   Lassedalen dal
  Trestickeln, St. sjö /Se   Lassedalen dal
  Tresticklan sjö /Se   Lassedalsmyren myr
  Tresticklan, Lilla tjärn   Lassemyr sankmark
  Tresticklan, Stora tjärn   Laxevik vik
  Tresticklemad sank mark   Le, Lilla sjö
  Trestickleälven vattendrag   Le, Stora sjö
  Trind kulle kulle /Se   Lekaremon skogsområde
  Trolldalen dalsänka   Lekaremon skogsområde
  Trolldalen dalgång   Lekarevallen grässlätt, förr odlad
  Trolldalsmyren myr   Leran åker
  Trollnästjärnet tjärn   Leran åker
  Trollulet fiskeplats /Se   Lerbäckebacken backe
  Trollurdet sank mark   Lerbäckekullen bergshöjd
  Trollurdsmossen mosse   Lerbäcken bäck
  Trytjärnen tjärnar   Lerbäcken åker
  Trytjärnen tjärn /Se   Lerbäckenäset »näs»
  Trytjärnsmossen mosse   Lerfallet del av bäck
  Tränget flottningspassage /Se   Lergärdet åker
  Trästicklan sjö /Se   Lerhålsstycket åkerstycke
  Trätarekaserna odlingsmark /Se   Lerlyckan åker
  Tundapen tjärn /Se   Lerstycket åker
  Tunet betesmark /Se   Lerstycket åker
  Tutjärnen tjärnar   Lerstycket åker
  Tutjärnen tjärn /Se   Lerstycket åker
  Tuvan åker /Se   Lerstycket åker
  Täfsemossen mosse   Lerudden åker
  Täfsetjärnet tjärn   Liddammen tjärn
  Tälggroppdalen dal /Se   Liden åker
  Täppan terräng   Liden åker
  Töftedalsån Saknas   Lidmossen mosse
  Töftedalsån å /Se   Lidtjärnet tjärn
  Ul(e)vattnet sjö /Se   Likhög område
  Ulevattnet, Lilla sjö   Likhög område
  Ulevattnet, Stora sjö   Lilla Le sjö
  Ulvegropen åker /Se   Lillarehögen höjd
  Ulvegropskullen höjd   Lilla skog skogsområde
  Ulvegropskullen kulle /Se   Lilla-skog-berget bergshöjd
  Ulvegården område /Se   Lillebingen åkerstycke
  Ulvekullen höjd   Lille dyvel »dyvel»
  Ulvekullen kulle /Se   Lille-Fjuk åker
  Ulvekullen kulle /Se   Lillegärdet åker
  Ulvemossen mosse   Lillegärdet åker
  Ungermyren myr /Se   Lillegärdet åker
  Usekiär, se Husetjärn tjärn   Lillegärdslyckorna åker
  Utnäset näs   Lille hagen åker
  Vadet f.d. vadställe /Se   Lille-Jon bukt
  Valeberget berg /Se   Lillejämnan åker
  Valekullen höjd   Lille kas ängsmark
  Valekullen höjd   Lille mosse mosse
  Valekullen höjd   Lillesand åker
  Valekullen höjd   Lille tjärn tjärn
  Valekullen höjd med fornlämning /Se   Lille Torsmossen mosse
  Valekullen kullar /Se   Lillgärdet åker
  Val(e)kullen kulle /Se   Lillön ö
  Valkullemossen, Stora mosse   Lillön ö
  Valkullen höjd   Lillälven vattendraget
  Vallinbäcken bäck   Lindalskullen bergshöjd
  Vallinbäcken bäck /Se   Lindbergsstycket åkerstycke
  Valnekullen kulle? /Se   Linddalskullen höjd
  Vargegården område /Se   Lind(e)berget höjd
  Vargegårdshulten skogsmark /Se   Lindeberget bergshöjd
  Vargegårdshultet skogsmark   Lindebergsstycke åkerstycke
  Vargegårdsmyren myr /Se   Lindholmsmyren myr
  Vargekullen kulle /Se   Lindhålan åker
  Vargesången vägkrök /Se   Lindtjärnet tjärn
  Vartetjärnet tjärn   Linhagen åker
  Vasebäck bäck   Lintjärnet(?) tjärn
  Vasebäck bäck /Se   Lintjärn(?) tjärn
  Vassers kvarnebäck bäck   Lintjärnsmossen mosse
  Vassers bäck /Se   Linåkrarna åker
  Vassers äng ängsmark /Se   Lisbetehögen höjdsträckning
  Vasslebäck bäck /Se   Lisbetekullen höjd
  Vassmossen mosse   Ljungnestycket åker
  Vassmossen mosse /Se   Ljungnätaren mosse
  Vassändaälven älv   Loffgärdet(?) åker
  Vattenstö(de)t plats /Se   Logmyren åker
  Vedkastemyren åker /Se   Logstycket åker
  Vikedaletjärn tjärn   Logstycket åker
  Vinnarekullen höjd   Logstycket åker
  Vinnarekullen kulle? /Se   Logvänden åker
  Vinterviken vik   Lommerelen skär
  Vinterviken vik /Se   Lommetjärn(et) tjärn
  Viremyr myr /Se   Lufttjärn tjärn
  Vita hästen sten /Se   Lugnvattnet utvidgning
  Vite hästen sten /Se   Lundebomossen mosse
  Vrångsbäcken bäck   Lundebräckorna backar
  Vrångsbäcken bäck /Se   Lundestabackarna backar
  Vrångsdalen dal   Lundestaviken vik
  Vrångsdyveln tjärn   Lunndalen dalgång
  Vrångsmon terräng   Lunnekaserna åker
  Vrångsmossen mosse   Lunnholtsmyr(en) myr
  Vrångsmossen mosse /Se   Lunsehålet sänka
  Vrångstjärnet tjärn /Se   Luvetjärn tjärn
  Vrångstjärnet, Lilla tjärn   Luvstjärn tjärn
  Vrångstjärnet, Stora tjärn   Lyckan åker
  Vångsjön sjö   Lyckan åker
  Vångsjön sjö   Lyckan åker
  Vångsjön sjö /Se   Lyckan åker
  Vångsjön sjö /Se   Lyckan åker
  Vångsjön sjö /Se   Lyckan åkerstycke
  Vältareberget berg /Se   Lyckan åkerstycke
  Vänhögen höjd   Lyckan åker
  Vänhögen höjd /Se   Lyckan åkerstycke
  Väreberget berg /Se   Lyckan åkerstycke
  Värekullen berg /Se   Lyckan åkerstycke
  Väresjön sjö /Se   Lyckan åkerstycke
  Väretjärnet tjärn   Lyckan åkerstycke
  Västfjället skogsmark /Se   Lyckan åker
  Västgöten mosse   Lyckan åker
  Västgöten mosse /Se   Lyckan åker
  Åkerspjället åker /Se   Lyckan åker
  Ålesla(de)t plats /Se   Lyckan åker
  Åletjärnet tjärn   Lyckan åker
  Åletjärnsmossen mosse   Lyckan åker
  Årbolstjärnet tjärn   Lyngnåsen(?) höjdsträckning
  Åsas myr myr /Se   Lyseholtet skogsområde
  Åstjärnet tjärn   Lysen tjärn
  Åttan tjärn   Lysen tjärn
  Åttan tjärn   Lys(e)tjärn tjärn
  Åttan tjärn /Se   Lysetjärn tjärn
  Åttan, (Åttetalet) tjärn /Se   Lysetjärnet tjärn
  Åttetalet, (Åttan) tjärn /Se   Lysetjärnskullen bergshöjd
  Älgeberget berg   Lågekullen bergshöjd
  Älgekullen kulle   Lågen Saknas
  Älgesillran bäck /Se   Lågesundet sund
  Älgkullen höjd   Långa stycket åker
  Ängemad vattensamling   Långa stycket åker
  Ängemadtjärnet tjärn   Långeberg ås
  Ängemossen mosse   Långebrynet väg över mossar
  Änglestenarna flyttblock /Se   Långe dråg dalsänka
  Ätaren mosse /Se   Långefredagen udde
  Ävungane åar /Se   Långefredagen udde
  Ödegårdsmossen, Lilla mosse   Långejorden åker
  Ödegårdsmossen, Stora mosse   Långelänne(?) åker
  Ödegårdstjärnet tjärn   Långelänne(?) åker
  Ödegårdstjärnet tjärn   Långelännsbacken(?) sluttning och dalsänka
  Ön mossudde   Långemadbäcken bäck
  Örekilsälven å /Se   Långemad(et) sankmark
  *Örletjärn sjö   Långemad(et) stråk av sandmark
  Örn(e)huset del av näs /Se   Långe mosse mosse
  Örnekullen kulle /Se   Långe mosse mosse
  Örnhultet skogsområden /Se   Långe mosse mosse
  Örstjärn tjärn   Långe mosse mosse
  Örstjärnet sjö /Se   Långe mosse mosse
  Örstjärnet tjärn /Se   Långemossen mosse
  Örstjärnsbäcken bäck   Långemyr sankmark
  Örstjärnsmossen, Norra mosse   Långeranden »sträckmosse», moss-stråk
  Örstjärnsmossen, Södra mosse   Lång(e)rättan åker
      Lång(e)tjärn tjärn
      Långetjärn tjärn
      Långetjärnen tjärn
      Långetjärnet tjärn
      Långtjärnsmyren myr
      Långe udde udde
      Långe udde udde
      Långevallarna åker
      Långevallen åker
      Långe vallen åker
      Långevattnet tjärn
      Långe vänden åker
      Långe ås höjdsträckning
      Långholmen höjdsträckning
      Långjorden åker
      Långmad(et) åker
      Lång mosse mosse
      Långvattnet tjärn
      Långåkern åker
      Långåkern åkerstycke
      Långåkern åker
      Läfsemyren myr
      Lägdas (?) källa kallkälla
      Lägerlyckan åker
      Lämmossen(?) mosse
      Länsmansmossen mosse
      Lög sjö
      Lög sjö
      Lög sjö
      Lögareberget udde
      Lögarehöljen »hölj»
      Lögareudden udde
      Lögedrågen sänka
      Löverudkullen höjd
      Löverududden udde
      Lövhagen, Frammare åker
      Lövhagen, Utare åker
      Lövhyddorna lövdungar
      Lövlund betesmark
      Lövskogen område, delvis åker, delvis betesmark
      Lövuddarna »uddar» eller »näs»
      Lövudden udde
      Lövåsarna höjdsträckning
      Lövåseholtet skogsområde
      Lövåsemossen mosse
      Löväsebergen(?) bergshöjder
      Lövön »ö»
      Madbackarna åker
      Madbackarna åker
      Madbotten åker
      Madbron bro
      Madbäcken bäck
      Maderna åker
      Maderna åker
      Maderna sankmark
      Maderna åker
      Madet åker
      Madet åker
      Madet åker
      Madkasegärdet odling
      Madkullen bergshöjd
      Madlidhöljen(?) tjärn
      Madlidhöljen tjärn
      Madlängderna(?) sankmark
      Madnäsen s.k. näs
      Madstycket åker
      Madstycket åker
      Majdrågen sänka
      Majdyvel »dyvel»
      Majmossen mosse
      Majåsen höjdsträckning
      Malmedalen dalsänka
      Malmedalen dal
      Malmhöjden höjd
      Malmvägen vinterväg
      Malmvägen vinterväg
      Mannetjärn tjärn
      Marsfjället skogstrakt /Se
      Marnetjärn tjärn
      Marschebacken landsvägsbacke
      Marschekullen bergshöjd
      Masestycket åkerstycke
      Masestycket åker
      Matsäckehögen jordhöjd
      Mattishöljen tjärn
      Mellantjärn(et) tjärn
      Mellannäsen s.k. »näs»
      Melbyvallen åker
      Mellholma(?) öar
      Metareberget berg
      Mickelsmässdalen dal
      Mickelsmässhöjden höjd
      Mickelsmässtjärnet tjärn
      Milemon område
      Mjärdetjärnet, Norra tjärn
      Mjärdetjärnet, Södra tjärn
      Mjärdögat tjärn
      Mjölnarehagen åker
      Moarna skogsområde
      Moarna skogsområde
      Mofallen forsar och krokar
      Mogärdet åker
      Mogärdet åker
      Mogärdet åker
      Mogärdet åkerstycke
      Mokullen bergshöjd
      Mokullen bergshöjd
      Moltemossen mosse
      Moltemyren myr
      Moltetjärnet tjärn
      Mon åker
      Mon åker
      Mon skogsområde
      Mon åker
      Mon åker
      Mon åker
      Morfarehögen kulle
      Morotemyren åker
      Mors backemyr myr
      Moskogen åker
      Mossetjärnet tjärn
      Mossetjärnsmossen mosse
      Mossetjärn(et) tjärn
      Mosstjärnet tjärn
      Mostycket åkerstycke
      Mostycket åker
      Mostycket åker
      Motjärn tjärn
      Motjärn, Lilla tjärn
      Motjärn, Stora tjärn
      Movallen åker
      Munken åkerstycke
      Munken åkerstycke
      Myrarna åker
      Myrarna skogsområde
      Myrarna åker
      Myrarna odlad myrmark
      Myrarna sank bäckdal, delvis odlad
      Myrarna åker
      Myrarna åkerstycke
      Myren åker
      Myren åker
      Myren förr odlad myr
      Myren åker
      Myren åker
      Myskedalen dal
      Måkeskär skär
      Månsön »ö» i mosse
      Mäfällingen tjärn
      Mäfällingen tjärn
      Märrebacken område
      Märrebacken marknadsplats
      Märrebacken marknadsplats
      Märrebacken marknadsplats
      Märrebergen bergshöjder
      Märrefjället skogsområde
      Märrefjället skogsområde
      Märrehagen område
      Märremyren förr åker, nu betesvall
      Märremyren myr
      Märresprängan backe
      Märresprängan körväg
      Märretjärnet tjärn
      Märrevrån del av skogsområde
      Märrudden udde
      Märrudden udde
      Märtas kulle bergshöjd
      Märtas tjärn tjärn
      Möfällingen tjärn
      Möfällingetjärnet tjärn
      Mörterudmossen mosse
      Mörterudtjärnet, Lilla tjärn
      Mörterudtjärnet, Stora tjärn
      Mörtesten(en) sten
      Mört(e)tjärn tjärn
      Mörtsjö tjärn
      Mörttjärnsmossen mosse
      Mörtvassnäset Saknas /Se
      Nackekärr mosse
      Navarsörna Saknas /Se
      Nerokullen bergshöjd
      Nopedrågen dal, myrstråk
      Nopedrågen dal
      Nopestycket åker
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet åker
      Nordgärdslyckan åker
      Nordhagen åker
      Nordhökedalsön ö
      Nordskottenäset näs
      Nordskotteviken vik
      Nordvallen åker
      Nordängen odling
      Nordängen gärde
      Nordängehöljen »hölj»
      Nordängen åker
      Nordängeviken vik
      Norra gärdet beteshag
      Norra hagen odling
      Norra lyckan åker
      Norra viken vik
      Nubben udde
      Nykas skogsområde
      Nykasemyren åker
      Nypetonstycket åker
      Näbbemossen mosse
      Näbbenubben udde
      Näbbestycket åker
      Näbbudden udde
      Näbbåsarna höjdsträckning
      Näckrosdammen tjärn
      Nämdemans kulle höjd
      Nämndemans mosse mosse
      Näsberget berg
      Näsbron bro
      Näset udde
      Näset landtunga
      Näsmarken skogsområde
      Näsnubben udde
      Nässleklev gångstig, »klev»
      Nästjärn tjärn
      Näveretjärn tjärn
      Nöjdekullen begshöjd
      Nötvattnet tjärn
      Oceanen åker
      Oceanen åker
      Odlingarna åker
      Olasbylyckan åker
      Olas vall åkerstycke
      Oltjärnsbråtarna Saknas
      Onsöbackarna åker
      Onsöbacken backe
      Onsöbäcken bäck
      Onsödalen bäckdal
      Onsöfjället skogsmark
      Onsöfjället Saknas
      Onsöhedarna åker
      Ormetjärn tjärn
      Ormurdet(?) fiskeplats
      Ornlidhögen höjd
      Orrekullen höjd
      Orremokullen höjd
      Orremomossen mosse
      Orremossen mosse
      Orremossen mosse
      Orrslätt hagmark
      Orrslättevrån åker
      Orshöjden bergshöjd
      Orshögen bergshöjd
      Orsnäset landtunga
      Orssundet sund
      Orstjärnet del av s.t.
      Oshålan åker
      Oshålan åker
      Oxetjärnet tjärn
      Oxögat tjärn
      Oxögekullen höjd
      Oårssten sten
      Paradiset mossmark
      Paradiset mossmark
      Paradiset »stenharg»
      Parkarna skogskifte
      Parkegatan landsväg
      Parken odlad mark
      Patalsudden(?) udde
      Röven åker
      Paulinskullen bergshöjd
      Paulusmossen mosse
      Pelargången skogsdunge
      Perebro(n)(?) kavelbro
      Perebäck bäck
      Peremyren myr
      Perssonelyckan åker
      Petersborgsmyren sankmark
      Peture(?) kulle, nu odlad
      Pigan, Lilla tjärn
      Pigan, Stora tjärn
      Pigetjärn(et) tjärn
      Pigetjärnet, Lilla tjärn
      Pigetjärn, Norra tjärn
      Pigetjärn, Södra tjärn
      Pinan fors
      Pinan fors
      Pinan fors
      Pingsthöjden bergshöjd
      Pipekullen berg
      Pipekullen berg
      Plankorna åker
      Plankorna åker
      Plankorna åker
      Plankorna åkrar
      Plankorna åker
      Platån plats
      Plumsterbacken vik(!)
      Plågan fors
      Plåtarna åker
      Pommerslupen(?) »vik» av mosse
      Porsön »ö»
      Potätevallen åker
      Predikestolen beteshag(?)
      Prästekammaren klyfta
      Pukemon område
      Pukemyren myr
      Pukkasemyren myr
      Putten tjärn eller dyvel
      Puttesundet förträngning
      Pylsan tjärn
      Pylsan, Lilla tjärn
      Pylsan, Stora tjärn
      Pytthålan åker
      Påskeberget bergshöjd
      Påskeberget bergshöjd
      Påskefyrskullen höjd
      Påskekullen bergshöjd
      Påskestenen flyttblock, »jättekast»
      Rabbebäcken bäck
      Rabbehaget betesmark
      Rabbelyckan åker
      Rabbemossen mosse
      Rabben äng
      Rabben åker
      Rabbestycke(n) åker
      Rapp(e)s mosse mosse
      Rears backar ängsmark
      Rears mosse(?) mosse
      Renen väg
      Renströmestycket åkerstycke
      Ribbingefjället terrängområde
      Ribbingefjället terräng
      Ribbingefjället terräng
      Ribbingeslätten terrängområde
      Ribbingevägen gång- och ridväg
      Ridaremossen mosse
      Ridaremossen mosse
      Ridaremossen mosse
      Rings hög gravhög
      Ringsmohöljarna utvidgningar
      Risgårdsbacken sluttning (förr delvis odlad)
      Risgårdsbacken backe
      Roghagsstycket, Lilla åker
      Roghagsstycket, Stora åker
      Rolekullen(?) bergshöjd
      Rolvemyren myr
      Ropareudden udde
      Rot ställe /Se
      Rottjärn(et) tjärn
      Rotvältedalarna dalgång
      Rovbackarna åker
      Rudetjärn(et) tjärn
      Rudstjärn(et) tjärn
      Rumpängen udde
      Rund kulle höjd
      Rundnäset »näs»
      Ruterdammen åker
      Rutetjärnet tjärn
      Rutetjärnet tjärn
      Rylämmyrarna(?) sankmark
      Rylämmyrarna myrstråk
      Rymad(et) mosse
      Rynäset näs - egentl. ö
      Ryssekleven »klev»
      Ryssemossen mosse
      Ryssetjärnen tjärn
      Ryssetjärnen tjärn
      Ryssetjärnet, Stora tjärn
      Ryurdet(?) fiskeplats
      Ryurdet fiskeplats
      Råbocken tjärn
      Råbockstjärnet tjärn
      Råbäckedalen bäckdal
      Råbäcken bäck
      Rådskullen bergshöjd
      Rågdrågen åkerstycke
      Råghagsmadet åker
      Råghögen åker
      Rågmyren åker
      Räcklingen(?) »stenrev»
      Rävebäcken bäck
      Räveberget bergshöjd
      Rävedalen dalsänka
      Rävedyvel Saknas
      Rävefjorden vattenfladan
      Rävegropen åker
      Rävekullen höjd
      Rävekullen bergshöjd
      Rävekullsberget Saknas /Se
      Rävemad(et) sankmark
      Rävemon område med momark
      Rävemyren myr
      Rävenäset näs
      Rävenäset näs
      Rävenäset näs
      Rävenäsgrunden grund under vatten
      Rävenäsviken vik
      Rävepasset område
      Rävestenen jaktpass
      Rävevallen åker
      Rävmarksfjällen skogsområde
      Rävmarkstjärnet tjärn
      Rävmarksälven vattendraget
      Rävön ö
      Röbrandsnubben udde
      Röbrandarna område
      Röbrandsdalen dal
      Röd backe sluttning
      Rödbergen bergås
      Röd grind vägskälet
      Röd klev gångstig
      Röd klev backe
      Rödkulletjärnet tjärn
      Röd mosse mosse
      Rölämmemyrarna myr
      Rölännemyrarna(?) myrstråk
      Rönnedal bäckdal
      Rönnegärdet åker
      Rönnehögen åker
      Rönnehögsmyren myr
      Rönnekullen höjd
      Rönnekullen höjd
      Rönnekullen höjd
      Rönnelyckan åker
      Rönnelyckan åker
      Rönnestycket åker
      Rönnestycket åker
      Rönnesängarna åkerlappar
      Rönningarna åker
      Rönningarna område
      Rönningedalen, Lilla dal
      Rönningekullen bergshöjd
      Rönningekullen delvis odlad höjd
      Rönningemossen mosse
      Rönningemyren odlad myr
      Rönningen odling
      Rönningestycket åker
      Rönningsmyren åker
      Röremyr myr
      Rösarna åker
      Rösegärdet åker
      Rösen åker
      Rösvasstjärnet tjärn
      Rösvassändeviken vik
      Rösvassön ö
      Rösvattenstjärnet tjärn /Se
      Rösvattnet tjärn
      Rösvattnet sjö /Se
      Rötaretjärnet tjärn
      Saltdalen sänka
      Sanatoriet höjdplatå
      Sand åker
      Sand åker
      Sand åker
      Sand åkerstycke
      Sand åker
      Sand åker
      Sand, Lilla åker
      Sand, Stora åker
      Sandarna åker
      Sandarna åker
      Sandbukten vik
      Sandbäckemyrarna sankmark
      Sandbäckemyren sankmark
      Sandekullen åker
      Sandekullen åker
      Sandeviken vik
      Sandgropestycket åker
      Sandgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandklev vägskäl
      Sandmadet sankmark
      Sandmadmossen mosse
      Sandstycket åker
      Sandvallen åker
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Segols gärde glänta i skogen
      Sextondel(en) åker
      Sidgärdshögen(?) åker
      Siljebacken åker
      Siljedalsmossen mosse
      Siljeholtet skogsområde
      Siljehögsmossen mosse
      Siljehögsändarna åker
      Siljestycket åker
      Sillran(?) sankmark
      Sillrarebergen plats
      Sinstebohålet åker
      Sipvattnet tjärn
      Sjökasen åker
      Sjökullen udde
      Sjölidedalen dal
      Sjölidgärdet åker
      Sjölidvikarna vikar
      Sjöstycken(a) åker
      Sjöstycket åker
      Sjöstycket åker
      Sjövänden åker
      Sjövänden åker
      Skabbevallen åker
      Skacke vallen åker
      Skackeln tjärn
      Skackeln tjärn
      Skackkasekullen skogsområde
      Skacklan tjärn
      Skacklenäset näs
      Skacklenäset näs
      Skacklesund sund
      Skackorna åker
      Skackorna åker
      Skackorna åker
      Skams fägata förkastningsspricka
      Skams håla berg
      Skansebackarna sluttning
      Skansen höglänt område
      Skatemyr sankmark
      Skaten åker m.m.
      Skaten skogsområde
      Skaten skogsås
      Skathögen kulle
      Skattkärrslyckan åker
      Skavrörne(?) backar
      Skiljaren(?) krök på väg
      Skiljaren(?) vägkrök
      Skinareflågen göl
      Skinarekleven backe
      Skinaremossen mosse
      Skinareåsen höjd
      Skinnfällen mosse
      Skinngetebäcken bäck
      Skinngetebäcken bäck
      Skogens öga tjärn
      Skogestycket åker
      Skogsmarken del av skogsområde
      Skogstycket åker
      Skogstycket åker
      Skogvallen åkerstycke
      Skomakarehålet »myrsänka»
      Skomakarevallen åker
      Skoppefallet vattenfall
      Skoppekitteln jättegryta
      Skoppekullen bergsträckning
      Skoppemossen mosse
      Skorsmomossarna mosse
      Skorvedapen göl
      Skorvemossen mosse
      Skotteholmarna skär
      Skottemossarna mossar
      Skottenubben udde
      Skottenäset utskjutande näs
      Skotteviken vik
      Skottmad(et)(?) sankmark
      Skottvattnet tjärn
      Skottvattnet tjärn
      Skottön ö
      Skrabben mosse
      Skrebekan(?) fördämning
      Skrebekedammen(?) plats
      Skrebekedammen fördämning
      Skrebekedammen fördämning
      Skrebekedammen fördämning
      Skrebekehöljarna »höljar»
      Skrevet åker
      Skrocketjärn tjärn
      Skrocketjärnsmossen mosse
      Skrånäset näs
      Skrånäskullen bergshöjd
      Skrånäsnubben udde
      Skräddaredalen dalsänka
      Skräddarehöljan »hölj»
      Skräddaremaderna sankmark
      Skräddarestycket åkerstycke
      Skrämmerns metareberg fiskeplats
      Skrämmerudmadet sankmark
      Skutemossen mosse
      Skutemossen mosse
      Skutemossen mosse /Se
      Skutemossmyren myr
      Skutögat, Lilla tjärn, »dyvel»
      Skutögat, Stora tjärn, »dyvel»
      Skvalaren källsprång
      Skvalet (del av ?) bäck
      Skvallerhögen dunge
      Skytarekullen höjd
      Skåken åker
      Skåken åker
      Skårdalen sänka
      Skårdalshålet sänka
      Skäktan åker
      Skären del av strand
      Skären sänka
      Skäret del av strand
      Skärsmossen mosse
      Sköll(?) åker
      Sköll åker
      Sladalen bäck och bäckdal
      Sladalsbäcken bäck
      Sladalsmossen, Lilla mosse
      Sladalsmosse, Stora mosse
      Slakullen bergshöjd
      Slanviksöarna öar
      Slarpen sankmark
      Slarpen sankmark
      Slipevindsåsen höjdsträckning
      Slottekullarna bergshöjder
      Slottemossen mosse
      Slotten bergskedja
      Slotten berg
      Slottskullen bergshöjd
      Slottskullen bergshöjd
      Slottsmossen mosse
      Slätten åker
      Slätten åker
      Slätten åker
      Slättfjället terräng
      Slättfjället terräng
      Slättfjället områden med mossar och skog
      Slättfjälltjärnen tjärn
      Slättfällstjärnet, Västra och Östra tjärn
      Smaltjärnet tjärn
      Smaltjärnshöjden höjd
      Smalången åker
      Smedstycket åker
      Smibacken kulle
      Smibacken backe
      Smibäcken bäck
      Smidammen vattendamm
      Smihagen förr odling
      Smihaget betesmark
      Smihögen höjd
      Smihögslyckan åkerstycke
      Smikullen höjd
      Smikullen kulle
      Smilyckan åker
      Smilyckan åker
      Sminäset näs
      Sminäset näs
      Smiplankorna åker
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smitomten område
      Smivallen åker
      Smivallen åker
      Småliane åkerstycke
      Småliden åkerstycke
      Småtjärnen tjärn
      Småtjärnen tjärn
      Småtjärnet, Lilla tjärn
      Småtjärnet, Stora tjärn
      Småtjärnsbäcken bäck /Se
      Smätten åker
      Smörhålan dalsänka, »dråg»
      Snabelsviken vik
      Snareklevsmon Saknas /Se
      Snarklev(?) odling
      Snarklevsmossen mosse
      Snavenäset näs
      Snavenästjärnet tjärn
      Snörken(?) »stenrabbe»
      Solbergedyvel tjärn
      Solberget berghäll
      Soldatängen ängsmark
      Sollidgrytet räv- och grävlingsgryt
      Sollidhallingarna skogsområde
      Sommarföjsstycket åker
      Sommarföjsevallen åker
      Son skär
      Sotjärnet tjärn
      Spirekas åker
      Spjället åker
      Spätthålan skogsområde
      Spätthålet sänka
      Spätthålet dalgång
      Spätthålsmossen, Lilla mosse
      Spätthålsmossen, Stora mosse
      Spätthålsmossen, Stora mosse
      Spätthålsmyren myr
      Spökarekroken passage
      Stabbelsnäset »udde»
      Stabbelsnäset »udde»
      Stabäck(?) bäck
      Stackängen åker
      Stakemossen mosse
      Stakevik vik
      Stalldrågen åkerstycke
      Stallmyren åkerstycke
      Stallstycket åker
      Stallstycket åker
      Stallvallarna åkerstycke
      Stamnåra åker
      Stamnårefallet fall
      Stamnårekleven stig
      Stamnåreviken vik
      Stamnåreälven vattendrag
      Stampen fall i bäck
      Stampeviken vik
      Stenbacken terräng
      Stenbacken backe
      Stenbrohöjden höjd
      Stenbrolyckan åker
      Stenbron förr utfartsväg
      Stenbrotjärnet tjärn
      Stendalen vinterväg
      Stenemad(et) sankmark
      Stenemyrarna myrar
      Steneviken Saknas /Se
      Stenflågarna gölar
      Stenhagen, Lilla åker
      Stenhagen, Stora åker
      Stenharget plats
      Stenharget »borg»
      Stenhålan åker
      Stenledet plats
      Stenledvägen byggdeväg
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckeändarna åker
      Stenplankan åker
      Stenrevlarna »rådjurspass»
      Stensdalsmossen mosse
      Stenstjärnet tjärn
      Stenstjärnet tjärn
      Stenstjärnet tjärn
      Stentjärnshöjden bergshöjd
      Stenstycket åker
      Stenulvsdalen(?) dalgång
      Stenulvsdalen dal
      Stenulvsdalskullen bergshöjd
      Stenulvskullen bergshöjd
      Stenvallen åker
      Stenvallen åker
      Stenvallen åker
      Stenvägen vik och byggdeväg
      Stickan tjärn
      Stickan tjärn
      Stickan, Lilla tjärn
      Stickan, Lilla tjärn
      Stickesundet sund
      Stickälven vattendrag
      Stockebacken slåttermark
      Stockedalen sänka
      Stockedalen sänka
      Stockemossen mosse
      Stocken åkerstycke
      Stocken plats vi älven
      Stockenäset, Lilla s.k. näs
      Stockenäset, Stora s.k. näs
      Stockestycket åker
      Stockmannebäcken bäck
      Stockmannedalen dal
      Stora dy plats vid gångstigen
      Stora kaserna skogsområde
      Stora källaren plats
      Stora le sjö
      Stora Le sjö
      Stora Le sjö /Se
      Stora myr myrmark, förr odlad
      Store bingen åkerstycke
      Store högen bergshöjd
      Storejämnan åker
      Store mad sankmark
      Store myr myr, förr odlad
      Storemyren sankmark
      Store Röbrand(?) berg och fiskestö
      Store Röbrand berg
      Store sand åkerstycke
      Storesand åker
      Store sten(en) åker
      Store Torsdyvel(?) »dyvel» (tjärn)
      Store Torsmosse(?) mosse
      Store vallen åker
      Stormaddalen dalgång
      Storsjön Saknas
      Stor udde udde
      Storälven benämning på Örekilsälven
      Storängebäcken benämning på Lerbäcken
      Storängsmossen mosse
      Storängskasen åker
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Strandebäcken bäck
      Strandefallet vattenfall
      Strandeforsen fall
      Strandehällan berghäll
      Strandetjärnet tjärn
      Strandödegårdskastet timmerkast
      Strandödegårdstjärnet tjärn
      Streppelhöljen göl
      Strumpan »näs»
      Strykjärnet åker
      Strängetjärn(et) tjärn
      Strängetjärn(et) tjärn
      Strängetjärnet, Lilla »dyvel»
      Strängetjärnsdalen sänka
      Strömmen forsliknande vattendrag
      Strömmeviken vik
      Ström(me)älven vattendrag
      Stubbekasberget bergshöjd
      Stubbekasbäcken backe
      Stubbekasstycket åker
      Stubbkas(e)näsen »näs»
      Stubbängen åker
      Stugelundskleven backar
      Stugelundsmossen mosse
      Stugelundstjärnet tjärn
      Stugelundsåsen höjdsträckning
      Stugelyckan åker
      Stugelyckan åker
      Stuglunskleven(?) Saknas /Se
      Stugutjärnet, Lilla tjärn
      Stugutjärnet, Lilla tjärn
      Stutögat tjärn
      Stutögat tjärn
      Stutögat tjärn
      Stutögat tjärn
      Stutögat, Lilla tjärn
      Stutögat, Stora tjärn
      Stutögat, Stora tjärn
      Styggedal dalgång
      Styggedalen dal
      Styggemyr sankmark
      Stångevikmad(et) sankt ställe
      Störemyr sankmark
      Stötefors sund, »smalång»
      Sumpen åker
      Sundet »smalång»
      Sundströmevrån åker
      Suri(?) plats
      Suri strandparti
      Surismyrarna förr åker
      Suri(s)viken vik
      Svallberget udde
      Svallbergsdalen sänka
      Svanetjärnet tjärn
      Svanetjärnet tjärn
      Svarta backarna backar
      Svarte berg bergkulle
      Svartedal myr
      Svartedalen dalgång
      Svartedalsmossen mosse
      Svartedyvel »dyvel»
      Svartedyvel tjärn
      Svartehålsstycket åker
      Svarte hög bergshöjd
      Svartekas skogsområde
      Svartekus backar backar
      Svartekustjärnet tjärn
      Svartemyr(en) vik och myr
      Svartetjärn tjärn
      Svartetjärnet tjärn
      Svartetjärnsmossen mosse
      Svartevik vik
      Svarthålet vik
      Svarthålet sänka
      Svarthålet vik
      Svarthålsbacken »klev»
      Svarttjärnet tjärn
      Svartöarna skogholt, skogklädd »holme»
      Svarvarehöljen göl
      Svedkullen bergshöjd
      Svennemyren åker
      Svennetjärnet tjärn
      Svennetjärnet tjärn
      Svinetunet backe
      Svältan skogsområde (förr äv. odling)
      Svärareställningsmyren myr
      Svärderudhålet åker
      Syldalen dalsänka
      Sylen(?) åker
      Sågbackarna område
      Sågedammen »hölj» och fördämning
      Sågedammen damm
      Sågemadet område
      Sågen plats
      Sågetomten åker
      Sågtjärnet tjärn
      Sågtjärnet tjärn
      Sågtjärnet tjärn
      Sågtjärnet, Lilla tjärn
      Sågtjärn, Stora tjärn
      Sågtjärnsbäcken bäck
      Sågön, Innare ö
      Sågön, Utare ö
      Sållerudmyrarna åkrar
      Sållerudviken vik
      Såtesten sten
      Såtesten sten
      Såtestensviken vik
      Säckestycket åker
      Särköken åker
      Särköken åker
      Sävedyvel »dyvel»
      Sävetjärnet tjärn
      Södra gärdet åkermark
      Södra gärdet åker
      Södra hagen odling
      Södra viken vik
      Söhålan åker
      Sölebergen bergshöjder
      Sörgärdet åker