ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tisselskogs socken : Vedbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 117 Naturnamn: 299 Bebyggelsenamn: 579 Naturnamn: 1292
Tisselskog sn Abborretjärnet tjärn Tisselskog sn Abborretjärnet tjärn
Tisselskog sn Aneströmmen del av kanal Tisselskog sn Alehögen område (?)
Tisselskog sn Ballsjön sjö Tisselskog socken sn Alekuvekällan »dyvel», göl
Tisselskog sn Barlindemyren förr ägomark? Anisen inbyggarbeteckning Amerika åker
Tisselskog sn Bastedalen dal backarna inbyggarbeteckning Amerika åker
Tiklasko sn Bergetjärnet tjärn björkarna inbyggarbeteckning Anders» kas utgärde
Tisselskog sn? Bergetjärnet tjärn /Se björndalarna inbyggarbeteckning Andervängen ängsmark
Tisselskog sn Björkesjö sjö Bockan inbyggarbeteckning Aneströmmen ström
Tisselskog sn Björnedulporna tjärnar borgrarna inbyggarbeteckning Anisemyren myr
Tisselskog sn Björnehålet dal brodalarna inbyggarbeteckning Ankölsrudviken vik
Tisselskog sn /Se Björnhögen höjd o. triangelpunkt bromyren inbyggarbeteckning Aplebåtstan båtställe
Tisselskog sn Björntjärnet tjärn buroten inbyggarbeteckning Aplebäcken bäck
Tisselskog sn Blockedrågsviken vik butrarna inbyggarbeteckning Aplehålan åker
Tisselskog sn Blåviseön ö bäckmarkarna inbyggarbeteckning Aspebacken backe
Tisselskog sn Bockeberget berg dalarna inbyggarbeteckning Aspelyckan utgärde
?Tisselskog sn Bockesundet sund Damman inbyggarbeteckning Asplunden område
Tisselskog sn Bockön ö Dammen inbyggarbeteckning Axlekullen bergshöjd
Tisselskog sn Bollrosetjärnet tjärn flatrarna inbyggarbeteckning Axlekullen bergshöjd
Tisselskog sn Bondholmen holme hedrarna inbyggarbeteckning Axlekullen bergshöjd
Tisselskog sn Borgekullen höjd Hinnevikarna inbyggarbeteckning Axlekullen, Västra bergshöjd
Tisselskog sn Borgeviken vik hökåarna inbyggarbeteckning Axlekullen, Östra bergshöjd
Tistelskog Saknas Brodyveln tjärn järpen inbyggarbeteckning Backebotten område
Tisselskog sn Brudefjället fjäll /Se Kammarsgubben inbyggarbeteckning Backen åker
Tisselskog sn /Se Brudefjället Saknas /Se kasen inbyggarbeteckning Backen åker
Tisselskog sn /Se Brudefjället Saknas /Se kisten inbyggarbeteckning Backarna lövängar och odlad mark
Tisselskog sn /Se Brurefjället skogsområde klarbäckrarna inbyggarbeteckning Backarna åker
Tisselskog sn /Se Brurefjället berg lidarna inbyggarbeteckning Backarna, Norra åker
*Araby Saknas /Se Brurefjället höjd /Se Luren inbyggarbeteckning Backehögshaget skogsmark
Araby Saknas Bränningarna skogsområde Länkebräcken inbyggarbeteckning Backestycket åker
Arabyn Saknas Burotetjärn tjärn mjällrarna inbyggarbeteckning Backhögsbråten skogsområde (dalgångar och berg)
*Araby Saknas /Se Buterudsaxeln höjd nilsbyarna inbyggarbeteckning Backhögsrönningen skogsområde, förr odling
*Araby Saknas /Se *Buterudsström del av vattendrag nordbyggare inbyggarbeteckning Bakliden åker
Björke gd /Se Buterudstjärnet tjärn Näbbe-Trulls personnamn Ballsjöbackarna backar
Björklunderud förr bs? Byrdämman damm ramdalingarna inbyggarbeteckning Ballsjödyveln tjärn, »dyvel»
Brockerud förr torp Byredammen sank mark skårdalingarna inbyggarbeteckning Ballsjökäringen bäck
Branterud förr bebyggelse Dalskullen höjd skårdalssläkten inbyggarbeteckning Ballsjökäringen bäck
Brodalen förr torp Dalsmossen mosse stötarna inbyggarbeteckning Ballsjömossarna mossar
Bråten förr torp Delesbäcken bäck Sundarna inbyggarbeteckning Ballsjön sjö
Buroten förr torp Delesbäcken bäck Sörbyggare inbyggarbeteckning Ballsjöön ö
Buteryd gd /Se Delestjärnet tjärn tillskongar inbyggarbeteckning Barrlindelyckan åker
Bäcken förr torp Diupen, se Djup sjö Tillskungar inbyggarbeteckning Barrlindemyren myr
Dalskasen förr torp Djup sjö Tisselskog jäl inbyggarbeteckning Barrlindemyren skogsområde
Djupsängen förr torp Djup sjö Tisselskog jål inbyggarbeteckning Bastedalen vik och däld
Dulpen förr torp Djup sjö Tisselskog velor inbyggarbeteckning Bastedalen område
Flaterud by Djup sjö tomtegubbarna inbyggarbeteckning Bastegärdet åker
Fläskedalen förr torp Djup sjö /Se tryten inbyggarbeteckning Bastelandet hagmark och strandremsa
Grandalen förr torp Djup sjö /Se ulvsarna inbyggarbeteckning Basthålan åker
Grinden förr bs? Djupedalsmad sank mark slaedan inbyggarbeteckning Bastugärdet åker
Gullongebyn by Djupsjön sjö ödegårdsgubben inbyggarbeteckning Bengtemossen mosse
Gullongebyn by Djupen l. Djupsjön sjö /Se lundarna inbyggarbeteckning Bergehagen, Norra åker
Gullongebyn by Dragel del av udde Alingsås förr torp Bergehagen, Södra åker
Gullongebyn by Ekeklevarna höjder Alingsås torp Bergelyckan åker
Gullongebyn by /Se Ekerudtjärnet tjärn Anderstorp torp Berget förr berg
Gullungebyn by /Se Eliasbergen berg Anisemyren torp Bergetjärnet tjärn
Gunlogha, se Gullongebyn by Erve sjö Anisemyren torp Bidrågen skogsområde
Gyllsvik förr torp Erve sjö Ankölsrud bebyggelse Bickjebotten åker
Haget förr torp Erve sjö Ankölsrudängen torp Bingelyckan åker
Hasslehult förr bebyggelse? Erve sjö Apelmossen förr torp Bingen åker
Heden gd:ar /Se Lill-Erve sjö Armoden bs Bingen skogsområde
Huken by? Erve, L. sjö /Se Askängen torp Bingen, Lilla åker
Huken gd /Se Finskemyren myr Askängen torp Bingkasen åker
Huken gd /Se Flat sjö Backehögen, se 1 Värnebp Saknas Bjällekullen bergshöjd
Höglund by Flat sjö /Se Backehögen hmd Bjällemyren myrmark
Högebyn by Flat sjö /Se Backehögen, Norra hmd Björkelid-Rönningen förr slåttermark
Högsbyn by? Flaterudstjärnet tjärn Backehögen, Södra hmd Björkelundsknatten bergshöjd
Högsbyn Saknas /Se Flatsjön sjö Backen torp Björkelundskullen bergshöjd
Jyten förr torp? Flatsjön sjö Backen förr torp Björkesjö sjö
Järpestolen tp /Se Flatsjön sjö /Se Backhögsrönningen förr torp Björkestjärnet tjärn
Jätteborg förr stuga? Flatsjön sjö /Se Ballsjöliden torp el. bs Björkesänden ängsmark
Kakefjärdingen förr torp Fläcken skogsområde Bastedalen förr bs Björklundskullarna bergshöjder
Kantedalen förr torp Fläskedalsdyveln göl Berg torp el. bs Björkön ö
Kasen förr torp Fläskedalstjärnet tjärn Berget förr torp Björndulpen, Norra tjärn
Korpedalen förr bebyggelse? Furesjön sjö Berget hmd Björndulpen, Södra tjärn
Lidan by Fästningen berg Berget hmd Björdulpetjärnet, Norra tjärn
Lindtjärnskasen förr torp? Glumserudstjärnet tjärn Betelkapellet missionshus Björndulpetjärnet, Södra tjärn
Lundvinerud förr hus? Glyberget berg Bingarna hmd Björnedrägerna skogsområde
Maden förr stuga? Glycksjön sjö Bingarna, Västra hmd Björnedrägerna skogsområde
Minnet förr torp Glycksjö ände tjärn Bingarna, Östra hmd Björnedrägerna skogsområde
Mjöland förr bebyggelse? Grandyveln tjärn Björke bebyggelse Björnedulporna tjärn
Märrekasen förr torp Granemossen mosse Björke bebyggelse /Se Björnehålet klippdal
Nagelhögen gd /Se Granemyren myr Björkehultet hmd Björnemyren sankmark
Nilsbyn by /Se Grorudstjärnet tjärn Björkeliden hmd Björnemyren skogsmyr
Nilsbyn gd /Se Grytan tjärn Björkhaget lht Björnestocken klyfta
Näset Saknas Gryted vik Björklunderud, Lilla bs Björnestycket åker
Näset Norra förr torp Gräsdyveln sank mark Björklunderud, Stora bss Björnetjärnet tjärn
Näset, Södra förr torp Gudsriksberget berg Björndalen torp Björnhålet sänka
Olas hemman förr torp Gullskåran tjärn Björnerud bs Björnhögen bergshöjd
Orrekasen förr torp Gullskåran tjärn /Se Bockeberget hmd Björnströmsgärdet åker
Orrekasen förr torp Gumseberget berg Bockedalen förr torp Björntjärnet tjärn
Pukerud förr torp? Gäddedyveln tjärn Bockerud förr torp Blackan udde
Pärekasen förr torp Gällsjön sjö Bodberget hmd Blagan udde
Ramdalen by Gällesjön sjö /Se Boden hmd Blockedrågsviken vik
Runndalen gd /Se Hallingemossen mosse Boden lht Blåvisedalen dalsänka
Rönningen, Norra förr torp? Hammartjärnet tjärn Bod-Sörlund hmd Blåviseön ö
Rönningen, Södra förr torp? Hammelströmmen bäck Bollrosa förr torp Bockeberget bergshöjd
Sellbergsmyren förr torp? Hans i åsen tjärn Borgen, se 1 Ramdalen Saknas Bockebräckan backe
Sjöliden förr torp? Hedetjärnet, Norra tjärn Borgen hmdd Bockegärdet åker
Sjövik förr torp Hedetjärnet, Södra tjärn Borgen hmdd Bockeholtet skogsområde
Skottdalen förr torp Heluretjärnet tjärn Borgen, Norra hmd Bockekullen område
Skriperud förr bs Hennevikstjärnet, Mellersta tjärn Borgen, Södra hmd Bockeplåten skogsområde
Skåredalen by Hennevikstjärnet, Norra tjärn Borge-Rönningen förr torp Bockeplåten område
Slotteviken Saknas Hennevikstjärnet, Södra tjärn Borrebacken torp Bockesundet sund
Stockebro förr bebyggelse? Huketjärnet tjärn Botten torp Bockevägen väg
Stommen Saknas Husmadtjärnet tjärn Botten hmd Bockön ö
Stommen gd /Se Hålevattnet sjö Branterud hmd Bodaneälven vattendrag
Svartviken förr torp? Hälsinglandsmaden sank mark Brodalen torp Bodstycket åker
Tjärnskasen förr torp? Höge mosse mosse Brodalen torp Bodsörlundeberget bergsparti
Torpet förr stuga Höge mossen mosse Bromyren torp Bodsörlundestycket åker
Träskokasen förr torp? Högetjärnet tjärn Bromyren torp Bollrosa tjärn
Världen förr torp Högsjön, Nedre sjö Bruddalen torp Bollrosetjärnet tjärn
Värnebo by Högsjön, Övre sjö Bråten torp Bondeholmen holme
Värnebo gd:ar /Se Hökedalsberget berg Bråten torp Bondeholmen holme
Värnebo gd:ar /Se Jordbromyren myr Bräckan hmd Bondetjärnet tjärn
Åna förr torp Jytemossen mosse Bräckan hmd Borgekullen bergshöjd
Ängen, Norra förr torp Järpestolstjärnet, Norra tjärn Bräckorna förr torp, senare bs Borgemyrarna åker
Ängen, Södra förr torp Järpestolstjärnet, Södra tjärn Buroten (?) torp Borgenäbben udde
Ängkasen förr bebyggelse? Jäskedalen dalgång Buroten torp Borge-Rönningen åker
  Jätteberget berg Butebacka avs. Borgeviken vik
  Kakebergen berg Buterud bebyggelse Borsthögarna (?) småbackar
  Kalvudden udde Buterud bebyggelse Borsthögen bergshöjd
  Kasetjärn tjärn Buterud bebyggelse Bottebacken backe
  Kassön ö Buterud, Norra hmd Brakslebotten (?) område
  Kattedyveln göl Buterud, Södra hmd Brakslemyren myr och skogsområde
  Kisted landtunga Byggningen hmd Branta stycket åker
  Kisteviken vik Byggningen hmd Branta stycket åker
  Kittelsön ö Bäcken torp Branta stycket åker
  Klingemyren myr Bäckmarken hmd Branterudviken vik
  Komossen mosse Bäckmarken, Lilla bs el. lht Breda gärdet åker
  Korpeberget berg Bäckmarken, Stora hmd Breda vänd åker
  Korpeberget berg Dackehögen hmd Bredmossen mosse
  Korpeberget berg /Se Dackehöjden hmd Brodyveln tjärn
  Krokmad sank mark Dalarna förr bs Brodyveln tjärn
  Krokmadbergen berg Dalarna förr torp Bromyrebergen bergshöjder
  Kroktjärnet tjärn Dalen bebyggelse Brostycket åker
  Kroppetjärnet tjärn Dalen bebyggelse Brottet åker
  Kulltjärnet tjärn Dalen, Norra hmd Brurefjället skogsområde
  Kulltjärnsbergen berg Dalen, Södra hmd Brurefjället skogsområde
  Kutterhålet sank mark Dalhem lht Brurefjället terräng
  Kuvetjärnet tjärn Dalskasen torp Brutna bräckan område
  Kvarnetjärnet, Norra tjärn Dalskasen torp Bryngels myr åker
  Kvarnetjärnet, Södra tjärn Dammen förr torp Bråtedalen område
  Kvarnmyren ägomark Dammerud förr bs Bråten odling
  Körsbärsön ö Delesmyren torp Bräckan åker
  Lerudden udde Delesmyren, Lilla bs Bräckehagen utgärde
  Liden triangelpunkt Djupskasen förr torp Bränningarna skogsområde
  Lidkaseberget berg Djupsängen torp Bränningebotten åker
  Lidmossen mosse Djupsängen torp Bränningebotten skogsområde
  Lidtjärnet, Norra tjärn Draget torp el. bs Burotetjärnet tjärn
  Lidtjärnet, Södra tjärn Draget torp Burås (?) plats i skog
  Lill-Erve sjö Drågen torp Buterudaxeln bergshöjd
  Lill-Erve sjö Dullerud förr torp Buterudklacken bergshöjd
  Lindtjärnet tjärn Dulpen torp Buterudklacken bergshöjd
  Lindtjärnsmyren myr Dulpen torp Buterudströmmen vattendrag
  Liverudstjärnet tjärn Dyvelsmossen bs Buterudtjärnet tjärn
  Lommetjärnet, Norra tjärn Där framme hmd Buterudsbräckan backe
  Lommetjärnet, Södra tjärn Där nere hmd Buterudsåkern åker
  Lommetjärnet tjärn Där nere hmd Byrdämman damm
  *Lundström å Där norde hmd Byredammen förr åker
  Låge mossen mosse Där norde hmd Byxestycket åker
  Långa maden sank mark Där oppe hmd Byxorna åker
  Lågemossen mosse Där oppe hmdd Båtstan åker och vik
  *Långeström del av vattendrag Där söre hmd Bäckedalen åker och beteshag
  *Långeströmmen vattendrag Där väste hmd Bäckedalen åker
  *Långeströmmen vattendrag Där väste hmd Bäckemossen mosse
  Långetjärnet tjärn Ekekullen hmd Bäckestycket åker
  Långmyrarna myrar Ekerud hmd Bälsingeudden udde
  Långudden udde Fagerliden torp Bästevallen åker
  Långuddenabben udde Fagersand st Dalarna skogsparti
  Löketjärnet, Norra tjärn Fersenäset hmd Dalarna slåttermark
  Löketjärnet, Södra tjärn Fersenäset hmd Dalarnebäcken bäck
  Löketjärnet, Norra o. Södra tjärnar /Se Finnängen bs el. torp Dalarnestycket åker
  Lökeviken vik Fjuggerud bs el. torp Dalemyrarna åker
  Maderna sank mark Fjuggerud bs el. torp Dalen åker
  Madviken vik Fjuggerud bs el. torp Dalsbron bro
  Manstjärnet tjärn Fjället torp Dalsgärdet åker
  Minneviken vik Flaterud bebyggelse Dalskasebacken backe
  Mossekasen terräng Flaterud bebyggelse Dalskullen bergshöjd
  Myskemossen mosse Flaterud bebyggelse Dalsmossen mosse
  Målhögen höjd Flaterud bebyggelse Dammen åker
  Näbban udde Flaterud bebyggelse /Se Dammen bäck
  Näbban udde Flaterud med Stockebro bebyggelse Dammen område och damm
  Näsängen sank mark Flaterud, Nedra hmdd Dammkasen skogsområde
  Oleberget berg Flaterud, Västra hmd Dammossarna sankmark
  Olevattnet, Lilla sjö Flaterud, Övra hmd Dammyren myr
  Olevattnet, Stora sjö Flokerud hmd Dammstycket, Norra åker
  Olevattnet, St:a sjö /Se Flokerud hmd Dammstycket, Södra åker
  Piputemaderna sank mark Fläskedalen torp Dapen göl, vattensamling
  Porsmaden sank mark Framgården hmd Delesdalen dal
  Pukerudsbergen berg Fram i gården hmd Deleskullarna åker
  Pukerudsdyveln tjärn Fram i gården hmd Delestjärnet tjärn
  Pälsa terräng Framme hmd Delesviken vik
  Ramdalsnäset näs Frälsekasen torp Delesviken vik
  Ramskogsdalarna dalar Fähögen hmd De långa myrarna skogsområde
  Ramskogsdyveln, Lilla tjärn Gatan hmd De långa myrarna skogsområde
  Ramskogsdyveln, Stora tjärn Glumserud bebyggelse Djup sjö
  Ramskogsmossen mosse Glumserud bebyggelse Djup sjö /Se
  Rikesberget berg Glumserud bebyggelse /Se Djup sjö
  Rinnebäck bäck Glumserud torp Djupedalsmad sänka
  Rumpesjön sjö Grandalen torp Djupskaserna skogsområde
  Rumpesjön sjö /Se Grinden förr bs Djupsjön sjö
  Rumpängen terräng Grinden torp Djupslesunden (?) del av sjö
  Ryrhögen höjd Grinden bs Draghögarna skogsparti
  Råvarp sjö Gropen torp Drågeviken vik
  Råvarp sjö Groret hmd Drägerna åker
  Råvarp sjö Grorud (?) hmd Dystycket åker
  Råvarp sjö Gryted förr torp Dystycket åker
  Råvarp sjö Gryten hmd Dyveln göl el. tjärn
  Råvarpen sjö Gräslund st Dyvelsbergen bergshöjder
  Råvarpen Saknas Gullungebyn bebyggelse Dyvelsmossen mosse
  Råvarp sjö Gullungebyn bebyggelse Dyvlemossen mosse
  Råvarpen sjö /Se Gullungebyn bebyggelse Dyvlestycket åker
  Råvarpen sjö /Se Gullungebyn bebyggelse /Se Dyängen förr slåtteräng
  Rännen sjö Gullungebyhögen Saknas Dyängsbacken backe
  Rävebäcken bäck Gustav väste hmd Dyängsladan lada
  Rödberget berg Gyllsvik torp Dyängsmyren odling
  Rödkullen höjd Gärdet hmd Dyängsmyren myr
  Rönningsviken vik Gärdet hmd Dyängsviken vik
  Rönningsviken vik Görans tomt förr bs Där solen skiner fiskeplats
  Röwa...n, se Råvarp sjö Göteborg st Edet landtunga
  Rövarpen-Lacus, se Råvarp sjö Göteborg st Ed(et) landtunga
  Rövarpen Lac, se Råvarp sjö Göteborg st Edsvägen väg
  Röwarpen, se Råvarp sjö Hagarna hmdd Edsvägen väg
  Sandtjärnet tjärn Hagarna, Norra hmd Edsvägen väg
  Sandviken vik Hagarna, Södra hmd Edsvägen väg
  Sarvetjärnet tjärn Hagen hmd Ekedrågen dalsänka
  Skolhusberget berg Hagen hmd Ekeklevarna bergshöjder
  Skrikaredyveln göl Haget lht Ekeklevsbergen bergshöjder
  Skriperudsdyveln tjärn Haget förr torp Ekeklevsmossen mosse
  Skårdalsbäcken bäck Hallingen torp Ekekullen höjd
  Skårdalsmyren myr Hamleströmmen bs Ekelyckan åker
  Skårdalsön ö Hasslehultet hmd Ekestycket åker
  Slaedhögen höjd o. triangelpunkt Heden bebyggelse Ekestycket åker
  Slaehöjden höjd /Se Heden bebyggelse Ekestycket åker
  Slommetjärnet tjärn Heden bebyggelse Ekestycket åker
  Slotteviken vik? Heden bebyggelse /Se Eketjärnet tjärn
  Slotteviksberget berg o. triangelpunkt Hedängen hmd Ekevallen åker
  Småmossarna mossar Helure torp Ekorrebäcken bäck
  Småmossen mosse Henneviken, se 1 Ramdalen Saknas Eliasberget bergshöjd
  Stentjärnet tjärn Henneviken hmd Ellsjön sjö
  Stentjärnet, Stora tjärn Henneviken hmd Enerhögen åker
  Stockebromosse mosse Hinneviken hmd Enerstabbelyckan åker
  Stora ö mossudde Huk förr hmd Enerstycket åker
  Stutdalstjärnet tjärn Huk hmd Erve sjö
  Stuthögen höjd? Huken bebyggelse Famnevedudden udde
  Stutögat tjärn Huken bebygelse Farfarekullen åker
  Stutögat tjärn Huken bebyggelse /Se Farfarestycket åker
  Stygga myr myr Huken, Nedre hmd Fatet kvarndamm
  Sundet del av sjö Huken, Södra hmd Femstensrösen gränsrös
  Sundet vik Huken, Övre hmd Fjuggemyren myr
  Svalsjön sjö Hultet hmd Fjuggerud skogsområde
  Svalsjön sjö Hultet, Nedre hmd Fjuggerudflågarna vattensamlingar
  Svalsjö sjö /Se Hultet, Övre hmd Fjärhanemossen mosse
  Svalsjö sjö /Se Häljebol bebyggelse Flagan vattenspegel
  Svalsjö sjö /Se Häljebol bebyggelse /Se Flat sjö
  Svartedyveln tjärn Häljebol, Nedre hmd Flat sjö /Se
  Svarteviken vik Häljebol, Övre hmdd Flat sjö
  Svarttjärn tjärn Häljebolsbräckan hmd Flaterudsstycket åker
  Svarttjärnet, Västra tjärn Höganeställena hmdd Flaterudsstycket, Lilla åker
  Svarttjärnet, Östra tjärn Högarna, Nedra hmd Flaterudsstycket, Stora åker
  Svartviken vik Högarna, Övra hmd Flaterudstjärnet tjärn
  Tansjön sjö Högelund bebyggelse Flatsjön, se Flat sjö
  Tansjön sjö Högelund Saknas Flatsjön sjö
  Tisslan å Högelund Saknas Flatsjön sjö
  Torpetjärnet tjärn Högelund Saknas Flinkerudviken vik
  Traktetjärnet tjärn Högelund Saknas Flågen vattensamling
  Tranesundet sund? Högelund Saknas /Se Flågeslätten förr åker
  Trytebergen berg Högelund Saknas /Se Fläcken skogsområde
  Tusendalersbacken backe Högelund med Sörlundd bebyggelse Fläskedalstjärnet tjärn
  Uddarneberget berg Högen hmd Framgärdet åker
  Ulevattnet, L:a sjö /Se Högen Saknas Fresemyren myr
  Ulevattnet, St:a, se Olevattnet, St:a sjö Högen Saknas Fresemyren myr
  Ulvehålet dal Högen Saknas Fursjö sjö
  Ulvehålsbergen berg Höglund Saknas Fursjön sjö
  Ulvehålsdalen dalsänka Högsbyn bebyggelse Furusjön sjö
  Ulvsrudkullen höjd Högsbyn bebyggelse Fyrkanten åker
  Utbruket terräng Högsbyn bebyggelse Fåglemon åker
  Vadbäcken bäck Högsbyn bebyggelse /Se Fåglemyrarna sankmark
  Vallmoön ö Högsbyudden torp Fårebergen bergshöjd
  Vammemossen mosse Högstorp torp Fästningen stenrös
  Vita berg berg Hökån hmd Fästningen berg
  Vålekullen höjd Juten (?) hmd Fägrindekullen höjd
  Värnebodammen damm Juten hmd Galtarna berguddar
  Yxesundet sund Järpestolen, se 1 Värnebo Saknas Gastemyren myräng
  Åklången Saknas Järpestolen hmd Gatehaget skogsområde
  Åklång sjö Järpestolen hmd Gatelöpet åker
  Åklång sjö Järpestolen hmd Gatestycket åker
  Åklång sjö Järpestolen hmd Gatestycket åker
  Ånäsebäcken bäck Jätteborg st Getelyckan åker
  Ånäsetjärn tjärn Kakefjärdingen torp Glidberget berg
  Ånäsetjärnet tjärn Kalvemyren torp Glidet del av Buterudströmmen
  Åsa tjärn Kammaren hmd Glumserudkasen utgärde
  Älgedyveln sank mark Kammaren hmd Glumserudkullen bergshöjd
  Älgsjön sjö Kantedalen torp Glumserudtjärnet tjärn
  Älgsjön sjö Kantedalen torp Glumsrudsviken vik
  Örfuen-Lacus, se Lill-Erve sjö Kappen förr hmd Glycksjö(n) sjö
  Örfuen, se Erve sjö Karlsberg lht Glycksjötjärn tjärn
  Örfwen, se Lill-Erve sjö Karlsro, se 2 Gullungebyn Saknas Glyxsjön sjö
  Örfven Lacus, se Erve sjö Kasen torp Gorhålet mosse
  Örfven Lacus, se Erve sjö Kasen förr torp Gorlappen åker
    Kasen torp Gortjärnet tjärn
    Kasen bs Gortjärnsmyren utgärde
    Kasen torp Grandalsbackarna backar
    Kasen torp Grandalsmyren sankmark
    Kasen, Lilla bs Granebergen skogsområde
    Kasen, Stora förr torp Granemaden sankmark
    Kaserna torp och bs Granemossen, Lilla mosse
    Kistan bebyggelse Granemyren sankmark
    Kistan bebyggelse Granestycket åker
    Kistan bebyggelse Grindebacken backe
    Kistan bebyggelse Grindevallen åker
    Kisterönningen torp Grindstycket åker
    Klarbäck förr torp Groret (?) åker
    Kolebotten torp Grorud (?) åker
    Komossen torp Grorudsdalen sänka
    Kopparkasen torp Grorudsmyren myr
    Kopparskogen förr torp Grorudstjärnet tjärn
    Kopparskogen torp Gruvan åker
    Kopparskogen, Norra torp Grytan »dyvel» el. utvidgning
    Kopparskogen, Södra torp Grytan plats
    Korpedalen hmd Grytebäcken bäck
    Krokerud bs el. torp Gryted vik
    Kullen hmd Gryted vik och »ed»
    Kullen hmd Gråtarebräckan backe
    Kullen hmd Gråtarehålet ängsmark
    Kullen förr hmd Gräsdyveln »dyvel», göl
    Kullen förr torp Gräsudden udde
    Kullen hmd Gröna hålan betesmark
    Kullen hmd Gröne backe virkesplats
    Kullen förr hmd Gubbedalen dalsänka
    Kullen, Norra förr hmd Gubbelyckan åker
    Kvarnliden torp Gubbemossen mosse
    Kvarnmyren torp Gubbestycket åker
    Källan torp Gubbevallen åker
    Lars oppe hmd Gubbängen förr äng och åker
    Laxerud förr torp Gudsrikeberget bergshöjd
    Laxestugan stuga Gudsrikeberget bergshöjd
    Lerberget hmd Gullduvas myr område
    Lerberget hmd Gullongebymoarna skogsområde
    Lidbäck torp Gullskåran tjärn
    Lidbäck torp Gumseberget bergshöjd
    Liden bebyggelse Gäddedyveln göl, »mossepöl»
    Liden bebyggelse Gäddedyveln tjärn
    Liden bebyggelse /Se Gällsjön sjö
    Lidkasen förr torp Gärdsstycket åker
    Lid-Ödegården hmd Göteborgsviken vik
    Lindkärrskasen torp el. bs Haganekullen skogsområde
    Linvallen bs Hagarna, Nedre åker
    Lugnabo avs. Hagarnebäcken bäck
    Lunden Saknas Hagbackestycket åker
    Lundinerud förr torp Hagebacken skogsområde
    Lundstorp torp Hageberget bergshöjd
    Lurekullen hmd Hagen åker
    Lurekullen hmd Hagen åker
    Lyckorna avs. Hagen åker
    Långedrag lht (»sommarstuga») Hagen, Oppare åker
    Långevik torp Hagen, Södra åker
    Långkasen lägenheter el. backstugor Haget område
    Långkaserna bss el. lhttr (nu avs.) Haget skogsområde
    Långudden torp Haget skogsområde
    Långviken torp Haget skogsområde
    Länkebräckan hmd Haget skogsområde
    Länkebräckan hmd Haget åker
    Lövnäs bs Hagkullen, Lilla skogsområde
    Lövås torp Hagkullen, Stora skogsområde
    Maden st Hagsängen förr slåtteräng
    Maxerud bs Hallingemossen mosse
    Mellangården hmd Hamleströmmen vattendrag
    Mellangården, Norra hmd Hammartjärnet tjärn
    Mellagården, Södra hmd Hammartjärnet tjärn
    Mellagårdsställena hmd Hammartjärnskullarna berg
    Mella-Sörlund hmd Hans i åsen tjärn
    Mellan-Kopparskogen torp Hans i åsen tjärn
    Mellan-Nilsbyn hmd Hanteskacken åker
    Minnet torp Harelabben åker
    Minnet, Nya bs Hardingedrågen dalsänka
    Mjälland hmdd Hardinevägen bygdeväg
    Mjälland hmdd Harehalsen udde
    Mjälland, Lilla hmd Harudden udde
    Mjälland, Stora hmd Hasslerud utgärde
    Mjöland hmd Hedbäcken bäck
    Myreberg förr bs Hed(e)tjärnet, Norra tjärn
    Myren hmd Hed(e)tjärnet, Södra del av tjärn
    Myren torp Heluremossen mosse
    Myren torp Heluretjärn(et) tjärn
    Myren, Norra torp Herdinevägen bygdeväg
    Myren, Södra torp Hinneviksbräckan backe
    Mon torp Hinneviksmyren myr
    Mossen hmd Hinneviksnäbben udde
    Mossen förr torp Hinnevikstjärnen tjärn
    Mossen hmd Hinneviksviken, Västra vik
    Märrebråten torp Holevattnet sjö
    Märrekasen torp Holkebräckan backe
    Nagelhögen bebyggelse Holkebräckan backe
    Nagelhögen bebyggelse Holmen holme
    Nagelhögen bebyggelse Holmen holme
    Ner i gården hmdd Holtestycket åker
    Ner i gården hmdd Hopagärdet åker
    Ner i stugan hmd Hopängemyren åker
    Neri Ulvsrud hmdd Hukegärdet åker
    Nilsbyn bebyggelse Hukegärdet, Södra åker
    Nilsbyn bebyggelse /Se Hukekvarnen kvarn
    Nilsbyn, Södra hmd Huketjärnet tjärn
    Nord i gården hmd Husmaden sankmark
    Nord i gärdet hmd Husmadtjärnet tjärn
    Nord i stugan hmd Hålebäcken bäck
    Nord i stugan hmd Hålestycket åker
    Nord i stugan hmd Hålevattnet sjö
    Nordgården hmd Häcklefjället bergshöjd
    Nord-Värnebo hmd Hälsingeland åker
    Nygård, Nedre hmd Hälsingeland åker
    Nygård, Övre hmd Hälsingelandsmyren åker
    Nyhem torp Hästebackarna åker
    Nytorp torp Hästebräckan bergsstup och myr
    Nytorp torp Hästedalen skogsområde
    Näbban bs Hästegrinden område
    Näset hmd Hästehagen betesmark
    Näset, Norra torp Hödersbacken (?) backe
    Näset, Södra torp Högarna åker
    Olas hemman förr torp (el. hmd) Högarna åker
    Opp i gården hmdd Höge backe virkesplats
    Orrekasen förr torp Höge backen åker
    Pepparmyren torp Höge knatte bergshöjd
    Perekasen torp Högemoarna skogsområde
    Petersborg bs Högen, Östra område
    Prästegården hmd Högetjärnet tjärn
    Prästegården hmd Högreåkern åker
    Prästegården komministerbostad Högsbybäcken, Västra vattendrag
    Pukerud hmd el. torp Högsbybäcken, Östra vattendrag
    Pukerud hmd Högsbyudden udde
    Rabben hmd Högsbyviken, Västra vik
    Rabben, Norra förr hmd Högsbyviken, Östra vik
    Rabben, Södra hmd Hökedalen dal
    Rabbängen hmd Hökemyren åker
    Ragnerud bebyggelse Höksjön sjö
    Ragnerud, Norra hmd Höksjön, Nedre sjö
    Ragnerud, Södra hmd Höksjön, Övre sjö
    Ramdalen bebyggelse Hökåbäcken bäck, gräns
    Ramdalen bebyggelse Hökånäbben udde
    Ramdalen bebyggelse Hökåängarna åker
    Ramdalen bebyggelse /Se Hökåängarna åker
    Ramdalen, Norra hmd Hökärr sankmark
    Ramdalen, Södra hmd Ingegerds tuva åker
    Ramdalsnäset hmd Intaget skogsområde
    Ramskog torp Intakan utgärde
    Ramskogdalen förr torp Intakemyren myr
    Riket lht Intakorna ängsmark, delvis åker
    Rinnabäck förr bs Jagglan (?) bergsparti
    Runndalen, se 1 Ramdalen Saknas Jagglan bergsparti
    Runndalen hmd Jagglebergen bergsparti
    Råttekullen(?) hmd el. lht Jagglemossen mosse
    Rönndalen hmd Jannegatan del av bygdeväg
    Rönningen torp Jannegatan väg
    Rönningen torp Jannegatan väg
    Rönningen, Lilla torp Jensekaserna område
    Rönningen, Lilla förr torp Jordfastestenen flyttblock
    Rönningen, Norra torp Judens hytta bergudde
    Rönningen, Stora torp Judens varv bod
    Rönningen, Södra torp Jutarna åker
    Rönningen, Södra torp Jutemossen mosse
    Sand hmd Jutemyren myr
    Sand hmd Juten åker
    Sandbackarna torp Juten åker
    Silvbergsmyren torp Jutestyckena åker
    Silvbergsmyren torp Jänken åker
    Sjöliden torp el. bs Järpestolslyckan åker
    Sjövik torp Järpestolstjärnet, Norra tjärn
    Sjövik, Norra bs Järpestolstjärnet, Södra tjärn
    Skallerud förr torp Järpestolstjärnet, Södra tjärn
    Skomakaren lht Jäskedalen dalgång
    Skottdalen torp Jättenhemskullarna bergshöjder
    Skottdalen torp Kakebergen berg
    Skottdalen, Nedre bs Kakefjärdingemossen mosse
    Skriperud bs Kakefjärdingetjärnet tjärn
    Skrumserud st Kalle berget berg
    Skårdalen bebyggelse Kalle berget berg
    Skårdalen bebyggelse Kallebergsviken vik
    Skårdalen, Nedre hmd Kallkällestycket åker
    Skårdalen, Övre hmd Kalvehagen betes- och skogsmark
    Skårdalskasen torp Kalvenäset område
    Slaed torp Kantedalskullen bergshöjd
    Slott(e)viken, Norra förr torp Kantedalsmyren myr
    Slott(e)viken, Norra torp Kantedalsvägen gångväg
    Slott(e)viken, Norra torp Kapellestycket åker
    Slott(e)viken, Södra förr torp Kalvudden udde
    Slängom bs Karl XII:s bro kavelbro
    Slätteviken torp Karl XII:s väg skogsväg
    Slättängen hmd Karl XII:s väg väg
    Snörom hmd Kasebacken backe
    Snörom hmd Kasegärdet åker
    Snöromskasen bs Kasemyren myrmark
    Soldattorpet Saknas Kasemyren åker
    Soldattorpet Saknas Kasen skogsmark
    Soldattorpet st Kasen åker
    Soldattorpet st Kasestycket åker
    Soldattorpet st Kasestycket åker
    Soldattorpet st Kasestycket åker
    Soldattorpet Saknas Kasetjärnet tjärn
    Stabäck hus Kasetjärnet tjärn
    Stockebro, se 1 Flaterud Saknas Kassön (?) ö
    Stockebro hmd Kassön ö
    Stockebro hmd Kattedyveln tjärn, göl
    Stommen bebyggelse Kattedyveln tjärn
    Stommen bebyggelse /Se Kavlebron kavelbro
    Strömmen bs el. torp Kavlebroängen slåtteräng (?)
    Stuthögen torp Kinesarebacken backe
    Sundet st Kisted(et) del av landtunga
    Sundet torp och lht Kistestycket åker
    Sundet, Nedre torp och lht Kisteviken vik
    Sundet, Nedre torp och lht Kitteln skär
    Sundet, Övre st Kitteln skär
    Sundskasen torp Klarbäckemossen mosse
    Svanebyggningen hmd Klingemon höjdsträckning
    Svanestugan hmd Klingeremyren sankmark
    Svart(e)vik torp Klockarehagen område
    Svennerud förr torp el. bs Klockareudden udde
    Sågarestugan lht Klockareudden udde
    Sör i gården hmd Klockareudden udde
    Sör i stugan hmd Klypestycket åker
    Sör i stugan hmd Knatten ö
    Sör i stugan hmd Knektegärdet åker
    Sör i stugan hmd Knektesätet område
    Sörlund, se 1 Högelund Saknas Knektesätet område
    Sörlund hmd Kobbleviken (?) vik
    Tomten, Norra hmd Kokasebergen skogsområde
    Tomten, Södra hmd Kokasekullen bergshöjd
    Torpet st Kolebotten skogsområde
    Trakten torp Koleholtet skogsområde
    Trytan, Norra torp Komossen mosse
    Trytan, Södra torp Kopparskogen skogsområde
    Träskokasen bs el. torp Korpeberget bergshöjd
    Träskokasen torp Korpeberget bergshöjd
    Tvillingebyggningen parstuga, hmd Korpebergsgrinden grind(?)
    Tömte st Korpebräckan bygdeväg
    Tömte st Korpedalsfallet fall
    Uddarna torp Korpedalsströmmen vattendrag
    Uddarna förr torp Korpelogen ut-lada
    Udden torp Korpängen utäng
    Ulvsrud bebyggelse Korsebacken backe
    Ulvsrud bebyggelse Korsgatan väg
    Ulvsrud bebyggelse Korsstycket åker
    Ulvsrud bebyggelse /Se Krabrukan (?) skogsområde
    Ulvsrud, Nedre hmd Kringdriterud åker
    Ulvsrudgärdet hmd Kroken, Lilla del av Kroketjärnet
    Ulvsrudkullen hmd Kroken, Stora del av Kroketjärnet
    Ulvsrud, Övre hmdd Krokete åker åker
    Ut i skogen hmd Kroketjärnet tjärn
    Utsikten torp Krokstycket åker
    Vallgärdet hmd Kroppetjärnet tjärn
    Vasselotten förr hmd Kroppetjärnet tjärn
    Vassen lht Kullebacken beteshag
    Världen torp Kullebotten del av rullstensås
    Världen torp Kullegärdet åker
    Världen torp Kullegärdet åker
    Värnebo bebyggelse Kullen åker
    Värnebo bebyggelse Kullen åker
    Värnebo bebyggelse Kulleskogen skogsskifte
    Värnebo bebyggelse Kullestycket åker
    Värnebo bebyggelse /Se Kulletjärnet tjärn
    Värnebo med Järpestolen och Backehögen bebyggelse Kulletjärnsbäcken bäck
    Väst i Flaterud hmd Kullviksudden udde
    Väst i stugan hmd Kultarna del av bygdeväg
    Väste hmd Kulten mjukhöjning i terräng
    Åna torp Kusebergsdalen dal
    Åsen torp Kusebergsled(et) förr led
    Änden hmd Kushålan sänka i terräng
    Ängarna torp Kushålan sänka
    Ängbergskasen torp Kutterhålet ängsmark
    Ängen hmd Kuverskasen ängsmark
    Ängen hmd Kuvetjärnet tjärn
    Ängen, Nedre torp Kvarnebräckan åker
    Ängen, Norra torp Kvarnebäcken bäck
    Ängen, Norra torp Kvarnedammen tjärn
    Ängen, Södra torp Kvarnefallet vattenfall
    Ängen, Södra torp Kvarnegärdet åker
    Ängen, Övre torp Kvarnegärdet åker
    Ängkasen hmd Kvarnehagen skogsområde
    Ödegården förr torp Kvarnehagen åker och äng
    Ödegården, Norra hmd Kvarnekasen skogsområde
    Ödegården, Södra hmd Kvarnekasen slåttermark
      Kvarnemossen mosse
      Kvarnemossen mosse
      Kvanremyrsbackarna backar
      Kvarnetjärnen tjärn
      Kvarnetjärnet, Norra tjärn
      Kvarnetjärnet, Norra tjärn
      Kvarnetjärnet, Södra tjärn
      Kvarnevallen åker
      Kvarn(e)viken vik
      Kvarnhålan åker
      Kvarnhögen åker
      Kvarnhögen åker
      Kvarnmyren, Nedre myr
      Kvarnmyen, Övre myr
      Kvarnmyrshallingarna skogsparti
      Kvarnängen slåttermark
      Kvickestycket åker
      Kyrkebacken backe
      Kyrkegrinden grind
      Kyrkegrinden plats
      Kyrkegärdet åker
      Kyrkehagen område
      Kyrkestenen sten
      Kyrkestenen sten
      Kyrkestenen sten
      Kyrkestenen sten
      Kyrkevägen väg
      Kyrkängen betesmark
      Kålletjärn tjärn
      Kålsängarna åker
      Kålsängehagarna område
      Kållappen åker
      Källarebacken åker
      Källarehögen åker
      Källebacken backe
      Källekullen förr slåtterbacke
      Källestycket åker
      Källestycket åker
      Källestycket åker
      Källesvängen kurva
      Käringeberget bergknalle
      Käringestenen grund
      Käringestenen grund
      Käringestigen bergås
      Kölnestycket åker
      Körsbärsön ö
      Ladstycket åker
      Ladugårdsstycket åker
      Ladugårdsstycket åker
      Ladugårdsstycket åker
      Ladåkerna åker
      Lagmansdrågen område
      Lappen åker
      Lars» kulle höjd
      Lars-Petters-lotten del av inägor
      Laxeberget berg
      Laxelyckan åker
      Ledkaserna skogsområde
      Leran åker
      Leran, Västra åker
      Leran, Östra åker
      Lerdalen skogsområde
      Lergärdet åker
      Lerudden udde
      Lervallen åker
      Lidbräckorna backe
      Lidbäckebäcken bäck
      Lidmossen mosse
      Lidsand strandremsa
      Lidstycket åker
      Lidtjärnet, Norra tjärn
      Lidtjärnet, Södra tjärn
      Lidängarna del av älvstrand
      Lillagärdet åker
      Lillagärdet åker
      Lilla gärdet åker
      Lillegärdet åker
      Lilla lyckan åker
      Lilla ängen åker
      Lilla ön ö
      Lill-Erve sjö
      Lill-Ärve sjö
      Lillön ö
      Linddalsmossen (?) mosse
      Linddalsmossen mosse
      Lindestycket (?) åker
      Lindestycket (?) åker
      Lindkärrskasedyveln göl, »dyvel»
      Lindkärrskasmyren myrmark
      Lindkärrsmossen mosse
      Linestycket åker
      Linvallen åker
      Liverudhålan äng
      Liverudtjärnet tjärn
      Ljungsberget udde
      Logvallen åker
      Logårds källa kallkälla
      Lommehögarna skogsparti
      Lommetjärnen tjärn
      Lommetjärnet tjärn
      Lommetjärnet, Norra tjärn
      Lommetjärnet, Södra tjärn
      Luktaillamossen mosse
      Lundineruds äng område
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckehögen åker
      Långa maden sankmark
      Långa mad(et) åker
      Långa stycket åker
      Långa vänden åker
      Långa vänden åker
      Långa vänden åker
      Långemossen mosse
      Långemyrarna sankmark
      Långemyren myr
      Långetjärnet tjärn
      Långeviken vik
      Långe vänden åker
      Långe vänden åker
      Långevänden åker
      Långe åker åker
      Långkaserna skogsområde
      Långsmal åker
      Långuddemyren myr
      Långuddenäbben udde
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Lämmemyren myr
      Lämmemyren myr
      Länsmansplåten plats
      Länsmansplåten plats i skog
      Lögeberget strandparti
      Löjtnants kas skogsområde
      Lökebäcken bäck
      Löken tjärn
      Löketjärnen tjärn
      Löketjärnet, Norra tjärn
      Löketjärnet, Södra tjärn
      Lökeviken vik
      Lökängen ängsmark
      Lövkullen åker
      Lövladmyren myr
      Lövnäsebäcken bäck
      Lövnäsviken vik
      Lövudden udde
      Lövås åker
      Lövåsemyren åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maderna betesmark
      Madgärdet åker
      Madviken vik
      Magnus» kas område
      Magnusängen äng
      Majorebräckan backe
      Manstjärnet tjärn
      Mellafallet fall
      Mellagårdsåkern åker
      Mellangärdet åker
      Mellansjön Saknas
      Minnebacken backe och gångstig
      Minnebacken backe
      Minneberget bergshöjd
      Minneviken vik
      Minneviken vik
      Mjällandemyren myrmark
      Mjällandsklevarna backar
      Mjölke-Pers änden (?) plats vid sjö
      Mjölkudden uddar och ängsmark
      Moarna skogsområde
      Mossedyveln tjärn
      Mossegärdet åker
      Mossekasen åker
      Mossen förr odling
      Mossen åker
      Mossen myr
      Mossen mosse
      Mossen åker
      Movallen åker
      Muggerud förr slåttermark, nu skogsområde
      Muggerud skogsområde
      Munken åker
      Mustadmossen mosse
      Myrarna åker
      Myrarna åker
      Myrarna åker
      Myrehagen utgärde
      Myrekasebergen berg
      Myrekaserna skogsområde
      Myrekaserna skogsområde
      Myrekaserna skogsområde
      Myren åker
      Myren utgärde
      Myren åker
      Myren åker
      Myren, Västra åker
      Myren, Södra åker
      Myrestöt plats
      Myskekullen höjd
      Mårdehögarna bergshöjder
      Märrekasebacken backe
      Märremyren myr
      Märremyren myrmark
      Märremyrsstycket åker
      Mässingehagen åker
      Mörteberget ö
      Mörteviken vik
      Nabels berg bergshöjd
      Nedre fallet fall
      Nilsbystycket åker
      Nilsängen äng
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet åker
      Nord i haget skogsskifte
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åker
      Nya äng förr slåtteräng
      Nygårdsgärdet åker
      Nyhemskullen bergshöjd
      Nyhemsmossen mosse
      Nymansrisen skogsparti
      Nyängen slåtteräng
      Näbban landtunga
      Näbbekyrkan stenblock
      Näbbemossen mosse
      Nämndemans hag område
      Näsberget bergshöjd
      Näset åker
      Näset udde
      Näset udde
      Näset udde
      Nässkogen skogsområde
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Olas berg berg
      Olas-hemmansviken vik
      Olas udde udde
      Olas vall åker
      Oleberget (?) berg
      Oleberget berg
      Oleberget berg
      Oleberget berg
      Olevattnet, Stora sjö
      Olevattnet, Lilla sjö
      Ormemyren myr
      Orrebergen bergshöjder
      Orrebergen bergshöjder
      Orreberget bergshöjd
      Oxehaget skogsmark
      Peregärdet åker
      Persgärdet åker
      Pers myr skogsmyr
      Persstycket åker
      Perstycket åker
      Pers-Ödegården område
      Petters dalar skogsområde
      Petters kas skogsområde
      Piketehålet åker
      Piputemaderna sankmark
      Plåten åker
      Porsmaden, Nedra sankmark
      Porsmaden, Övra sankmark
      Porsmadhögen bergshöjd
      Potätekullen åker
      Prinsegärdet odling
      Prästegårdskullen bergshöjd
      Prästekasen område
      Prästekasen strandområde
      Pukeruddyveln tjärn, »dyvel»
      Pukerudhålan skogsområde
      Pälsan skogsområde
      Pälsebäcken bäck
      Rabbebergen bergsparti
      Rabbängemaden åker
      Rabbängestöt landningsplats
      Rackarelotten åker
      Ragnerudsberget bergshöjd
      Ragenrudsbukten vik
      Ragnerudviken vik
      Ragnerud-Ödegården område
      Ramdalshålestycket åker
      Ramdalstjärnet tjärn
      Ramdalsviken vik
      Ramdalsviken, Norra vik
      Ramskogdalen dal
      Ramskogdyveln, Lilla tjärn
      Ramskogdyveln, Stora »dyvel» (tjärn)
      Ramskogmossen, Lilla mosse
      Ramskogmossen, Stora mosse
      Ravals kas åker och skogsområde
      Ravals kas åker
      Rikesbron bygdevägsbro
      Rikesbräckan backe
      Rikesbäcken bäck
      Rinnabäcksmyren myrmark
      Ronareudden udde
      Ronareviken vik
      Ronareviken vik
      Ropareberget berg
      Ropareberget berg
      Rudbingen (?) åker
      Rumpesjö sjö
      Rumpängen, Nedre åker
      Rumpängen, Övre åker
      Rutan åker
      Råvarp sjö
      Rävekullen terräng
      Rävelyckan förr åker
      Röd(a) bräcka(n) del av skogsväg
      Röda grind skogsområde
      Röda tuvan åker
      Röde berg bergshöjd
      Röde kullen berg
      Rödmon åker
      Rödmon åker
      Rödmyllestycket åker
      Rödåsemyren myr
      Rödåsen bergshöjd
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen ängsmark
      Rönningen odling
      Rönningen, Stora område
      Rönningsberget bergshöjd
      Rönningsbräckan backe
      Rönningsmyren område
      Rönningsviken vik
      Rönningsviken vik
      Sales dal dalgång
      Saludden udde
      Sand åker
      Sand åker
      Sand åker
      Sand åker
      Sand åker
      Sand åker
      Sand åker
      Sand åker
      Sand åker
      Sand åker
      Sand, Västra åker
      Sand, Västra åker
      Sand, Östra åker
      Sand, Östra åker
      Sandbotten område
      Sandbäcken bäck
      Sandbäcken bäck
      Sandehaget skogsområde
      Sandelineviken vik
      Sandemossen åker
      Sandestycket åker
      Sandetjärnet tjärn
      Sandeviken vik
      Sandgärdet utgärde
      Sandmon område
      Sandmon åker
      Sandskvalet bäck
      Sandstycket åker
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandvikenäbben udde
      Sandvikeudden udde
      Sarvetjärnet tjärn
      Sikedrågen område
      Singletjärnet tjärn
      Singletjärnet, Norra tjärn
      Singletjärnet, Södra tjärn
      Sjögärdet utgärde, »utbruk»
      Sjögärdet åker
      Sjökasegärdet åker
      Sjökasen skogsområde
      Sjökasen skogsområde
      Sjökullen kulle och åker
      Sjöstycket åker
      Sjöviken vik
      Sjöviksudden udde
      Skacken myr
      Skaten åker
      Skifferberget bergshöjd
      Skitaremyrarna myrmark
      Skogelyckan åker
      Skogen åker
      Skogsgrinden grind
      Skogsmossen mosse
      Skogstycket åker
      Skolhusberget bergås
      Skottdalsbergen berg
      Skottdalsviken vik
      Skrikaredyveln »dyvel» (göl)
      Skriperudkullen bergshöjd
      Skrommerevallen (?) åker
      Skräddaredalen område
      Skårdalsbäcken bäck
      Skårdalshålan område
      Skårdalsstycket åker
      Slaed landtunga
      Slaed »ed»
      Slaedhögarna höglänt parti
      Slakteberget skär
      Slott(e)viken (?) vik
      Slottviksuddarna uddar
      Slättängehagen utgärde
      Smalången sund
      Smedserudbäcken vattendrag
      Smikasen (?) åker
      Smikullen kulle och slåttermark
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smistycket åker
      Smiudden udde
      Smocken åker
      Smocken åker
      Småbergen skogsområde
      Småmossarna mossar
      Småmossen, Mellomare mosse
      Småmossen, Nedra mosse
      Småmossen, Övra mosse
      Smörhålorna förr åkermark
      Snöplogsbacken backe
      Snöromebotten del av rullstensås
      Sodalen dalgång
      Soleknatten bergkulle
      Soleknatten berg
      Sommarfykret skogsområde
      Spetsekullen bergshöjd
      Spånbräckan backe
      Spånbräckan backe
      Spåndalen dalsänka
      Spångtjärnet del av tjärn
      Spångtjärnet del av tjärn
      Stallbacken backe
      Stallgärdet åker
      Stallstycket åker
      Stampebäcken bäck
      Stengärdet åker
      Stenhagen utgärde
      Stenhagen åker
      Stenkaret plats
      Stenstycket åker
      Stentjärn, Stora tjärn
      Stentjärnet tjärn
      Stenvallen åker
      Stenvallen åker
      Stenyrden (?) »sten-rev»
      Stenåsen åker
      Stenäckrorna åker
      Stockebromossen, Stora mosse
      Stolpegärdet åker
      Stora bro område
      Stora stenen fiskeplats
      Stora stycket åker
      Stora ö ö
      Stora ön skogsområde
      Stora ön ö
      Store mosse mosse
      Stor-Erve sjö
      Stor-Ärve sjö
      Storön ö
      Storön ö
      Stridvallen åker
      Stugegärdet åker
      Stugestycket åker
      Stugestycket åker
      Stugestycket åker
      Stugestycket åker
      Stugestycket åker
      Stugestycket åker
      Stugestycket åker
      Stugevänden åker
      Stugevänden åker
      Stutdalstjärnet tjärn
      Stuthålan vik
      Stuthögen bergshöjd
      Stuthögsbackarna backar
      Stuthögsmyren myr
      Stutögat tjärn
      Stutögat tjärn, »dyvel»
      Stygga myr åker
      Stygga myr myr
      Stygga myr del av Vammemossen
      Stötten (?) åker
      Sumpen åker
      Sunden del av Ballsjön
      Sundet del av Ballsjön
      Sundet vatten, del av sjö
      Sundet vik och vattendrag
      Sundsbergen bergshöjder
      Sundsbergen bergshöjder
      Sundskasen åker
      Sundslanden områden
      Sundsängen skogsområde
      Svalsjön sjö
      Svanemyren åker
      Svaneskogen skogsområde
      Svanängen ängsmark
      Svarta berg udde
      Svarta berg timmerkast
      Svarta myr sankmark
      Svarta vik vik
      Svarte berg berg
      Svartedyveln tjärn
      Svartedyvelsmossen mosse
      Svartemyrsviken vik
      Svartetjärn tjärn
      Svart(e)tjärnet, Västra tjärn
      Svart(e)tjärnet, Östra tjärn
      Svarteviken vik
      Svarteviken vik
      Svarteviken, Västra vik
      Svarteviken, Östra vik
      Svarteviksudden udde
      Svarvestolen skogsområde
      Svennerudbergen skogsområde
      Svens vall åker
      Svinehagen vik och område
      Sågarekullen berg
      Sågebacken backe
      Sågebron bro
      Sågeviken vik
      Sörgärdet åker
      Sör i gärdet åker
      Sörlundeslätten område
      Sörlundsmossen mossmark
      Söstycket åker
      Tallebacken skogsområde
      Tallbacken åker
      Talluddarna uddar
      Tanesjön sjö
      Tansjön sjö
      Tansjön sjö
      Tansjön sjö
      Tansjön sjö
      Tavleberget del av Slaedhögen el. -högarna
      Timmerkasen område
      Timmerkastet område
      Tistlestycket åker
      Tjärehjällsled(et) förr led
      Tjärnsbacken mark
      Tjärnskasen åker
      Tjärnsmyren myr
      Tjärnsstycket åker
      Tjärnsängen åker
      Tjärnsängestycket åker
      Tolvalningen mosse
      Tolvtedelen åker
      Tomtebergen bergshöjder
      Tomtehagen ängsmark
      Tomtehaget skogsområde
      Tomtekullen höjd
      Tomterna åker
      Tomterna område
      Tomterna åker
      Tomterna åker
      Tomteviken vik
      Tornåkern åker
      Torpeledet område
      Torpen skogsområde
      Torpetjärnet tjärn
      Torpeviken vik
      Torplyckan odling
      Torvströmossen mosse
      Torvströmossen mosse
      Tossedy åker
      Traktetjärnet tjärn
      Trakteviken vik
      Tranesundet sund
      Trinda myr skogsområde
      Trollgärdet åker
      Trytebergen bergås
      Trytedammen förr slåttermark
      Tryteskogen skogsområde
      Trädgårdsstycket åker
      Trätareparten åker
      Tunet område
      Tusendalersbacken virkesplats
      Tusendalersbacken virkesplats
      Tuvan åker
      Tvebodstycket (?) åker
      Tvillingebackarna backe
      Tvisteparken skogsområde
      Tvätteberget udde
      Tömtebäcken bäck
      Tömteskullen bergshöjd
      Uddarna område
      Uddarna område
      Uddeviken vik
      Uleberget bergshöjd
      Ulevattnet, Lilla och Stora sjöar
      Ulvehålet, Västra dal
      Ulvehålet, Östra dal
      Ulvhålsdalen dalsänka
      Ulvsrudhaget skogsområde
      Ulvsrudkullen åker
      Ulvsrudåkern åker
      Undervänden åker
      Utsikten plats
      Utängen ängsmark(?)
      Vadbackarna backar
      Vadbäcken bäck
      Vadmyrarna myrmark
      Vallbrottet åker
      Vallbrottet förr odling
      Vallgärdsgatan del av bygdeväg
      Vallmoviken vik
      Vallmoön ö
      Vallmoön ö
      Vammemossen mosse
      Vargegropen håla
      Vassen vik
      Vasseträdgården åker
      Vasseviken vik
      Vasslan (?) åker
      Vasselmyren myr
      Viken del av Sundet
      Vilareberget berg
      Villemyrsbacken landsvägsbacke
      Villes myr myr
      Vintervägen landtunga
      Vita berg område
      Vrån åker
      Vårdekullen bergskedja
      Vänden åker
      Vänden åker
      Vänden åker
      Vänden åker
      Vänden åker
      Vänden, Stora åker
      Vänden, Östra åker
      Väreberget bergshöjd
      Väredalen skogsskifte
      Värhusdalen (?) område
      Värnebobron landsvägsbro
      Västgärdet åker
      Väst i skogen skogsskifte
      Yxesundet sund
      Yxesundsudden udde
      Åbackarna skogsområde
      Ådrorna (?) vattendrag och vik
      Åkerhagen åker
      Åkerhagen åker
      Åkermyren område
      Åkermyren skogsområde
      Åklång sjö
      Åna vattendrag
      Ånebäcken vattendrag
      Åneviken vik
      Ånäsebäcken vattendrag
      Ånäsetjärnet tjärn
      Ånäsetjärnet tjärn
      Årebäcken bäck
      Årorna (?) sund och vattendrag
      Åsa tjärn
      Åsebäcken bäck
      Åsetjärn tjärn
      Äckran åker
      Älgedrägerna skogsområde
      Älgeflagen göl
      Älgeflagsbacken backe
      Älgemyren skogsmyr
      Älgsjön sjö
      Älvegärdet åker
      Älvemulen bäck-oset
      Älven vattendrag
      Älven vattendrag
      Älvenäset område
      Ängarna utgärde
      Ängarna utgärde
      Ängarna utgärde
      Ängebotten åker och del av rullstensås
      Ängebäcken bäck
      Ängekullen bergshöjd
      Ängemossen mosse
      Ängemyren sankmark
      Ängemyrsmossen sankmark
      Ängen åker och ängsmark
      Ängen åker
      Ängen skogsskifte
      Ängen, Södra åker
      Ängen, Västra åker
      Ängen, Östra åker
      Ängestyckena åker
      Änggärdet åker
      Ängkasemossen mosse
      Ärve sjö
      Ärve, Lilla sjö
      Ödegårdarna åker
      Ödegården område
      Ödegården, Norra område
      Ödegården, Södra område
      Ödegårdssågen såg
      Ödegårdsviken vik
      Ödegårdsåkern åker
      Ödegårdsälven vattendrag
      Ön ö
      Öst i gärdet åker
      Öst om boden åker
      Östra sjön del av Råvarp
      Övervänden åker
      Övre fallet fall
      Öängen slåtteräng

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.