ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ånimskogs socken : Tössbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 155 Naturnamn: 501 Bebyggelsenamn: 341 Naturnamn: 725
Odhnemskog, se Ånimskog sn Abborrholmen holme Saknas Saknas Abborretjärnet tjärn
Åminskog sn /Se Abborretjärnet tjärn Ånimskogs sn sn Abborrholmen holme
Ånimskog sn Abborretjärnet tjärn Ånimskog sn Abrahamskasen f d odling, myr
Ånimskog sn AndersPer-grund, se Buögrund grund Ånimskog socken sn Alskogen holme
Ånimskog sn Anneholmen holme Kanans land, se Västersidan del av sn Alvars skog skog
Ånimskog sn Annenäset näs Västersidan del av sn Alviken gärde
Ånimskog sn /Se Anneströmmarna strömdrag? Östsidan del av sn Anders-Persgrund(et) grund
Ånimskog sn Annevik vik Ånimskog sjåp Saknas Anebergsvägen väg
Ånimskog sn Aspholmen holme Ånimskog sjåp Saknas Annenäset näs
Ånimskog sn Balsen holme Ånskog sockare Saknas Anneströmmarna sund
Ånimskog sn *Balsen, Lilla skär Ånskongar Saknas Annevik vik
Ånimskog sn *Balsen, Stora, se Balsen holme Ånskorna Saknas Arons fälle bergs- och skogsområde
Ånimskog sn Balsen holme Hillebol, se 1 Näs Saknas Aspholmen holme
Ånimskog socken sn /Se Balsen holme /Se Alemyren lht Asplund gärden
Ånimskog sn /Se *Balsgrundet, Stora grund Aneberg ny Asplund, Västra, se Asplundsgärdena gärden
Ånimskog sn /Se Basten holme Annenäset gd Asplund, Östra, se Asplund gärden
Ånimskog sn /Se Bastudalen dal Aspekullen gd Asplundsgärdena gärden
Ånimskog sn /Se Baståsen höjd Aspelund(en), se Aspekullen gd Backane åker
Ånimskog sn /Se *Berggrund ö eller skär Aten gd Backeskogen skog
Ånimskog sn /Se Bergtjärnet tjärn Backekasen, se Backerudkasen f.d. lht Balders hage skogsås
Ånimskog sn /Se Björkholmen holme Backen gd Ballongen grund o. metplats
Ånimskog sn /Se Björkholmen holme Backen gd Balsen skär
Ånimskog sn /Se *Björkholmsrevet grund Backerudkasen f.d. lht Bankarna fiskebankar
Andfsbyn by Björkholmsskäret skär Bastekullen gd Basten skär
Baculsbyn gd Björkholmsskären skär Berg, Västra by Bastubackarna backar
Basseviken, se Vassviken gd:ar Björkön ö Berg, Östra by Bastudalen dalgång
Vestra Berg by Björndalarna dalar Bergebonskerud f.d. backstuga Bergebonskerud plats
Berg, Västra o. Östra byar Björndalen terräng Berget gd Berget berg
Blommerud förr hus? Brjörnemyren myr Berget gd Bergmansnäset udde
Bodane by Björsby område Berget gd Bergtjärnet tjärn
Östre Bodane gd Blåberget udde Berget gd Bjurdämmetjärnet tjärn
Bodane, Yttre gd:ar Blåberget skär Bjurdämman gd Björkebäckegärdet åker
Bolet by Bjurdämmetjärnet tjärn Björkebäck gd Björkebäcksbäcken bäck
Bollebyn by Bollros sank mark Björkhem lht Björkebäcksgärdena åkrar
Bollsbyn gd Brandalen, se Brandddalsviken vik Björkåsen lht Björkholmen holme
Bollsbyn gd:ar /Se Branddalsviken vik Björndalen, Sönnare, se Björndalen f.d. stuga Björkholmskären skär
Brendserud gd? Branddalsviken vik Björnemyren f.d. torp Björndalen bäckdal
Brandserud gd /Se Bredvass vik Blideberget lht Björndalsgärdet åker
Brandserud gd /Se *Breudden udde Blommerud f.d. torp Björnegärdet f d åker
Bråtarne förr hus Bruddalen terräng Bodalen gd Björnemyren myr
Bräcke by Bråtekullen höjd Bodane, Yttre by Björsby holme
Lilla Bräcke gd? Bråtemyren myr Bodane, Östra by Blommerud skogsområde
Bräcke, Lilla Saknas /Se Bräcketjärnet tjärn Bolet by Blommerudbergen bergsområde
Bräcketorpet förr torp Bräcketjärnet tjärn Bollsbyn by Blåberget berg
Bröteln gd /Se Brändeholmarna holmar Bollsbyn, Norra gd Blockerud f d förpantning
Bröteln gd /Se Buögrund grund Bollsbyn, Södra gd Bodalsgärdena åkrar
Byn gd Buögrund grund Bolsänden lht Bodhagen hage
Dalen förr torp? Byrdämman (el. Byrdämmetjärnet) tjärn /Se Branddalen gd Boget sund
Djupen l. Djupsjön sjö /Se Byrdämmetjärnet (el. Byrdämman) tjärn /Se Brandserud f.d. gd Bokelinderyd terräng
Forserud förr hus? Båtbergen berg Brorsberg gd Bollros betesplats
Gläsan by Bärön ö Bruddalen f.d. bebyggelse Branddalen dalgång
Grönhult ödegård? Dalberget berg Bråtarne f.d. torp Branddalstjärnet, se Sarvetjärnet tjärn
Gyltungebyn gd Dalebergen berg Bråtekullen f.d. torp Branddalsviken vik
Hamburg förr hus? Dalen terräng Bräcka lht Brandserud skogsområde
Henriksholm gd Dammarna sank mark Bräcke, Lilla gd Brandserudberget berg
Henriksholm hrgd Delesdalen dal Bräcke, Stora gd Brandserudmossen mosse
Henriksholm gård /Se Diupen, se Djup sjö Bräcketorpet f.d. torp Bredgärdet åker
Henriksholm gd /Se Djup sjö Bröteln by Bredvass område
Hensviken torp Djup sjö Burinerud torpställen Bron del av vik o. strand
Hillebol Saknas /Se Djup sjö Buskerud f.d. torp Bruddalen åker
Hillebol förr hus? Djup sjö Bygget gd Bräckelanden strand
Holmerud tp /Se Djup, Lilla sjö Båga gd Bräckelyckan åker
Hulterud förr torp Djup sjö /Se Bäckhagen lht Bräcketorpet skogsområde
Hundängen förr hus *Djupholmen holme Charlotten gd Brända holmen holme
Hängele gd:ar Djupsjön Saknas Dalarna f.d. stuga Bränneridammen damm
Hängelö by Djupsundet sund Dalen f.d. torp Brännerisränna åker
Hängelös Saknas Dyrsten terräng Dalinerud f.d. torp Brännerit strandområde
Hängele gd Ekedalen terräng Dammarna f.d. backstuga Bugärdet åker
Kilane by Ekekullen höjd Dammberget gd Bukasen f d odling
Kilane by /Se Ekestubben strandområde Dammen gd Buskerud åkrar o. ängar
Kingebol by Ekön ö Djupslund lht Buskärgården skärgårdsområde
Klockargården Saknas /Se Fjället höjd Där nol gd Butjärnet djupområde
Korsbyn by Fjället skogsmark Där nole gd Byskäret hag
Korsbyn byar Fjärvikemossen mosse Där sör gd Byskäret skär
Korsbyn by Flat sjö Där väst gd Byskärsgärdet gärde
Kättorp förr torp Flat sjö /Se Där öst gd Byskärshaget, se Byskäret hag
Liljerud förr hus? Flintebacken terräng Ekebacken gd Båtbergen berg
Lund Saknas Flisbergen skär Ekedalen f.d. lht Bärön ö
Lund gd /Se Flisbergen skär Ekekullen gd Chaperall ö
Lågan by Flisberget holme Eskimån f.d. backstuga Dalarna åker
Malebäcken förr bebyggelse? Fliseberget, se Flisbergen skär Fammerud, se Fannerud gd Dalberget berg
Manhem förr hus? *Fosboström vattendrag? Fannerud gd Dalebergen, se Älgeberget berg
Molndy, Stora och Lilla torp /Se Frösken Lacus, se Ärr sjö Fodralet stuga Dalebäcken bäck
Molndy, Norra ödetorp Frösken Lac, se Ärr sjö Forserud f.d. torp Dalemossen mosse
Molndy, Södra förr torp Frösken, se Ärr sjö Furumossen f.d. backstuga Dalinerud f d åker
Mosaker Saknas Frösken, se Ärrsjön sjö Furuvik, se Furuviksgärdet f.d. statarstuga Dammarna skogsmyr
*Mosaker gd? Furumosse mosse Fågelberget, se Fågelbergskerud gd Dammbergegärdet gärde
Mosko torp *Furholmen holme Fågelbergskerud gd Delesdalen dalgång
Moskow förr hus? *Furholmsgrundet grund Fågelsången lht Delet stråk
Myran by Fursjön sjö /Se Fälterönningen f.d. lht Djup sjö
Myran bost. Furuholmen holme Galmen by Djup, Lilla sjö
Myremossen förr hus? Furusjön sjö Gasebol, se Kasebol gd Djupsundet sund
Myren förr hus? Fyningsskiären, se Fynning skär Gatan gd Djurgården betesmark
Måsen by Fynning skär Gläsan by Dyrsten sten
Mossen, Lilla Saknas /Se Fynning vik Granbacken f.d. backstuga Dämmet f d odling
Mällgården Saknas Fynningsmaden sank mark Granen gd Ekedalen f d odling
Näs bost. Galmåsen höjd Grannerud f.d. torp Ekekullegärdet åker
Näs Saknas /Se Getemyren myr Grinden, se Hagalund f.d. gd Ekestubben backe
Ramerud förr hus? Gieddewiksholmen, se Gäddeviksholmen holme Gruvan gd Eskimåbergen berg
Resbyn by Giöwik, se Jövik vik Gröntuvan arrendeboställe Fiskarevägen väg
Ressbyn gd *Graðni gränsmärke Gustavsberg f.d. lht Fjällerud fålla
Ressbyn gd Grotteberget berg Gyltungebyn by Fjället berg
Ressbyn by /Se Gruvan terräng Gäddevik lht Fjället höjd
Ressbyn gdr /Se Gråholmen, se *Äskekärrsöarna holme Gärdet gd Fjärvikemossen mosse
Risbyn by /Se Gråholmen holme Haga f.d. gd Flat, se Flatsjön sjö
Rud gd /Se Gråholmen holme Hagalund f.d. gd Flatsjön sjö
Rumpedalen förr hus Gråholmen holme Hagane lht Flintebacken backe
Rålinerud förr torp? Gråskär holme Hagen f.d. gd Flintebacken åker
Solebol by Gröna skär skär Hagen, se Ulles hage lht Flisbergen, se Flisberget bergskär
Skogsgården by Grönbacke terräng Hagen gd Flisberget bergskär
Skogsgården gd Gullringemossen mosse Haget, se Eskimån f.d. backstuga Flodiket dike
Skvalan förr torp Gullringsmossen mosse Haget lht Flyttuvan tuva
Skällebyn by Gumpeviken vik Haget gd Flådiket dike
Slobol by Gumpön ö Halvorskerud gd Flörängen åker
Stommen gd Gustavsberg terräng Hamburg f.d. torp Framgärdena åkrar
Stommen gd /Se Gårtjärnet tjärn Hemmingsbol by Fram på sand, se Sand betesmark
Strömmerud förr hus? Gåsen holme Henriksholm gd Furuholmen holme
Sundet förr torp *Gåsgrundet, Inra grund Hermansmyren f.d. torp Furumossen mosse
Sundsbol Saknas *Gåsögrundet, Södra grund Hillebol f.d. gd Furusjön sjö
*Sundsbol gd? Gåsön ö Hult by Furuviksgärdet gärde
Sågmyren förr hus? Gåsön ö Hultet gd Fynningemaden sankområde
Säbyn by Gåsön, Lilla ö Håkerud gd Fynningeskären skär
Säljebyn Saknas /Se Gåsön, Lilla holme Håkerud gd Fynningeviken vik
Sälldalen torp /Se Gåsön, Stora, se Gåsön ö Hålemyren f.d. fäbod Fåsseberget berg
Tollesbyn by Gåsön ö Hålemyren, Norra f.d. torp Fåssegärdet åker
Torp gd Gåsön, Lilla ö Hålemyren, Södra f.d. torp Fägatan väg
Tranehalsen förr hus? *Gäddevik, se Långviks hamn hamnplats Hällsviken lht Fältebron åker
Udden förr torp Gäddeviken vik Hängele by Fälterönningen skogsområde
Udden förr hus? Gäddeviksgrundet grund Hängele bebyggelse Galmåsen skogsås
Ulleberg förr hus? Gäddeviksholmen holme Hänsviken, se Hällsviken lht Gatekullen kulle
Ulerud gd /Se Gäddeviksholmen holme Högen f.d. boplats Gatekulleskogen skog
Ullerud by /Se Gäddeviksskären skär Högen gd Getemyren myr
Ullerud by /Se Gällsjöberget berg Jakoprud f.d. backstuga Getemyren f d odling
Ulverud förr hus? Gällsjön sjö Joels Hålmyr f.d. lht Gläseskogen skog
Ulverud lht? /Se Gällsjön, Övre sjö Johannesberg gd Goppesundet sund
Utängen Saknas Gällsjön, Övre sjö /Se Jordbron lht Grandalen dal
Vallhalla torp Gällsjön sjö /Se Jordbron gdr Granegärdet åker
Vassviken by Gällsjöåsen höjd Karlsberg gd Grankasen skogsmark
Vassviken by? Hallebolsbäck bäck Karlsberg f.d. torp Gropegärdet åker
Vassviken gd:ar /Se Hytteviketången udde Kasebol gd Grotteberget berg
Vassviken Saknas /Se *Harðæ marsliðir gränsmärke Kasen f.d. torp Grottegärdet, se Grottorna åker
Viken gd /Se *Hareholmarna holmar Kasen gd Grottorna åker
Vingenäs by Hareholmen, Norra o. Södra, se *Hareholmarna holmar Kasen, se Känsbykasen lht Gruveviken vik
Vingenäs gd:ar /Se Hareholmen, Norra holme Kasenberg f.d. torp Gråholmen holme
Vestergården gd Hareholmen, Södra holme Kaserna f.d. torp Gråholmen holme
Ylingebol gd:ar /Se Harholmarna holmar Kilane by Gråholmsrännan djupränna
Åneberg förr hus? Harholmsgrundet, Stora, se Harholmsgrundet, Östra grund Kilane gd Gröna skär skär
Åsen by Harholmsgrundet, Östra grund Kilane, Stora, se Kilane gd Grönbacke skogsområde
Åsen gd Harholmsskären skär Kilebacken gd Grönängen åker
Äskekärr Saknas /Se *Harholmssundet sund Kilehaget gd Gullringsmossen mosse
Ödennä säteri /Se Harhällan grund Kiletorpet gd Gumpeviken vik
Öen, se Ödennä säteri Henriksholm ö Killingen f.d. torp Gångstängemyren myr
Öna, se Henriksholm gd Hermansmyran myr Kingebol by Gåsen ö
Önn, se Ödennä säteri Hermansmyrmossen mosse Klaffotrud f.d. backstuga Gåsön, Lilla ö
Öonne, se Ödennä säteri Holmen holme Klinkerud gd Gåsön, Stora ö
  Husdalen dal Klockarebol gd Gäddeviken vik
  Husdalsbergen berg Knatten f.d. backstuga Gäddevikenäset näs
  Hytteviken vik Knektängen gd Gäddhålan vik
  Hytteviken vik Knollen by Gällsjöberget, se Sjöberget berg
  *Hamnudden udde Korsbyn, Lilla, se Lillekorsbyn f.d. soldatstom Gällsjön sjö
  Hytteviketången udde Korsbyn, se Västra Korsbyn by Gärdesbergen område med berg o. kullar
  *Hyttevikstången udde Korsbyn, Västra by Haganebergen berg
  Hålekullen höjd Kraksbyn by Haganedammen damm
  Hålemyren myr? Kraksvad f.d. statarbyggnad Hagegärdet åker
  Hängeleviken vik Krogen f.d. backstuga Hagen betesmark
  Hängeleviken vik Kroppningekullen gd Hagen åker
  Hängelöviken, se Hängeleviken vik Krusebol by Hagen åker
  Hängeleviken vik Krusenlund lht Haget skog
  Härskogsbräckan? Saknas Kråkeskog lht Haget hag
  Hästudden udde Kullen gd Haget hag
  Högekullen höjd Kullen gd Hallebolsbäck bäck
  Jakthålan vik Kungerud lht Halsedrågen dalgång
  Jyten holme Kuserud gd Hamburg åker
  Jättegrytan grop? Källtorp f.d. statarbyggnad Hareholmarna holmar
  Jättekast stenar /Se Känsbykasen lht Hareholmen, Norra, se Hareholmarna holme
  Jätteröset triangelpunkt Känsbyn by Hareholmen, Södra, se Hareholmarna holme
  Jättestugeberget berg med fornlämning /Se Kärrsdalen f.d. samhälle av stugor Harhalsen åker
  Jättestövan »bergshåla» /Se Lastekasen lht Harhällan skär
  Jövik vik Liljerud f.d. lht Hedalsmyren åker
  Jövik vik Lillekorsbyn f.d. soldatstom Hermansmyremossen mosse
  Kalvön ö Lillemossen gd Hermansmyren skogsområde
  Kalvön ö Lilleskog gd Hillebolskogen skog
  Kalvön ö Listetorp by Holmagärdet åker
  Karlsberg terräng Ljuva lås f.d. backstuga Holmebäcken bäck
  Kasemossen mosse Lund f.d. lht Holmegärdet åker
  Kaserna terräng Lundby gd Holmen dunge
  Kaserna terräng Lunden by Holmen berg
  Kesdalen terräng Lundenäset f.d. torp Holmerud åker
  Kiddeholmarna holmar Lågen by Holmerudåsen ås
  *Kidholmarna holmar Lärkerud f.d. stuga Hulteberget berg
  Kilaneviken vik Manhem f.d. torp Hultegärdet gärde
  Kiletjärnet torrlagd tjärn Mellangården f.d. gd Husdalsbergen berg
  Killingen terräng Molndy f.d. torp Hytteviken vik
  Kittelshålan vik Molndy, Norra lht Hytteviketången udde
  Kiällsön, se Källsön ö Molndy, Södra, se Molndy f.d. torp Håkerudbacken åkerdel
  Kjärkils-åen, se *Tjärkilsån å Moskow f.d. torp Håkerudkullen kulle
  Klinkåsen höjd med fornborg /Se Mossen, Lilla, se Kroppningekullen gd Hålan djuphåla o. fiskeplats
  Knipan sank mark Mossen, Stora by Hålemyren odlad myr
  Knolleskåran terräng Myrarna f.d. torp Hålängen betesmark
  Korpskåran stup? Myremossen f.d. torp Hällsviken vik
  Korsbyudden udde Myren by Hängeleviken vik
  Kouddarna uddar Myren, se Myrarna f.d. torp Härskog skogsområde
  Koviken vik Myren f.d. torp Härskogbräckan åker
  Kristallviken vik Mörtholmarna f.d. lht Härskogbräckan, se Härskogbräckebacken backe
  Kristins holme holme Mörtholmen, se Mörtholmarna f.d. lht Härskogbräckebacken backe
  Kroktjärnet tjärn Neri stugan gd Härskogbräckegärdet, se Härskogbräckan åker
  Krokviken vik Norget lht Härskogbräckeviken vik
  Kuvetjärnet, Norra tjärn Näs bebyggelse Hästeryggen grund o. metplats
  Kuvetjärnet, Södra tjärn Näs gd Hästskon f d åker nu skog
  Kvarndalen terräng Näskasen gd Hästudden udde
  Kvarnemyrebäcken bäck Olerud gd Höga kas skogsområde, backe
  Kvarnstensbergen berg Ollemyren f.d. torp Högegärdet åker
  Kvarnängen ägomark Olsbyn gd Högen åker
  Källsdalen dal Oppi stugan gd Högskär skär
  Källsöholmarna holmar Orrebol by Intakan f d odling
  Källsön ö Orrebolsdammen gd Intakorna f d åkrar
  Källsön ö Pereberget f.d. backstuga Isakeviken vik
  Kärrdalsberget berg Peremyren f.d. backstuga Jakthålan vik
  Kärrsdalen terräng Prinserud gd Jonaskasen f d odling, myr
  Körsvik vik Pungvrängan, se Bolsänden lht Jordbroviken vik
  Ladholmen holme Rapperud gd Juteboden berg
  Lakeskär skär Residenset lht Jyten udde
  Lakskärsgrund, Inre grund Ressbyn by Jätteröset stensamling
  Lasse höjd? Ressbytorpet lhtr Jättestugeberget berg
  *Lilla Vingers Östra udde udde Rompängen gd Jövik vik
  *Limskären skär Rotösund, Norra f.d. stuga Kajen strandområde
  Limskäret, Norra o. Södra, se *Limskären skär Rotösundstugan, Södra f.d. stuga Kalknäbben bergudde
  Limskäret, Norra skär Rud gd Kallkällevändan åker
  Limskäret, Södra skär Rumpedalen f.d. torp Kalvhagen betesmark
  Ljungön ö Rålinerud f.d. torp Kalvön ö
  Ljusedal sank mark? Rönningen f.d. torp Kalvösundet sund
  Lomtjärnet tjärn Rönningen gd Karinäbben udde
  Lundenäset näs Rönningen gd Karis hage betesmark
  Lundeviken vik Rönningen gd Kasebolsgärdet åker
  Lunndalen dal Rönningen lht Kasegärdet gärde
  Lunnehultsmossen mosse Rönningen, Södra f.d. torp Kaseknatten kulle
  Långemyren myr Rösen f.d. backstuga Kasen f d odling
  Långevik vik Rösestan samhälle av småstugor Kaserna skogsområde
  Långevik vik Rösås f.d. backstuga Kaserna betesmark
  Långevikenäset näs Salebol, Nedre gd Kaseskogen skog
  *Långevikshamn hamn Salebol, Övre gd Kesdalen udde
  Långholmen, se *Äskekärrsöarna holme Salebolmyren, se Myren f.d. torp Kiddeholmarna holmar
  Långholmen holme Sandkullen gd Kilaneviken vik
  Långmyren myr Sannerud gd Kileknatten berg
  Långudde udde Sjötorp lht Kilemossen mosse
  *Långviks hamn hamnplats Sjövik, se Gamla Sjövik lhtr Kiletjärnet tjärn
  ?Länsmansholmen holme Sjövik, Gamla lhtr Kingebolegärdena åkrar
  Länsmansholmen holme Sjöängen f.d. stuga Kingebolslanden strand
  Länsmansskär skär o. triangelpunkt Skackerud gd Kinnekulle kulle
  Lönndalen dal Skallane gd Kittelshålan sänka
  Magnusbergen berg Skarphytterud gd Klaffotrud bäck
  Majaberget berg Skogen lht Klaffotrudbäcken, se Klaffotrud bäck
  Malefjorden fjärd Skrankebol f.d. bebyggelse Klinkerudbergen berg
  Malehöjden höjd Skrimpan f.d. backstuga Klinkåsen ås
  Minneviken vik Skytterud f.d. soldattorp Klockarbolsgärdet gärde
  Miögwikshamn, se *Mövikshamn hamn Skållebyn by Knektelyckan del av gärde
  Mjölkudden udde Skållebyn, Norra, se Där nole gd Knipan f d åker
  Molndy, Lilla o. Stora åkrar /Se Skållebyn, Stora gd Knolleskåran spricka
  Myrön ö Skållebyängen f.d. gd Knulleskåran, se Knolleskåran spricka
  Myrön ö Slobol by Kobergen bergskedja
  Myrön ö Slobolsdammen, se Dammen gd Kolbotten skogsområde
  Måkskär skär Slätten gd Kolebotten åker
  Måkskärsgrundet grund Slätterud f.d. torp Konvaljekullen, se Liljekonvaljekullen kulle
  Måkön ö Smedskogen f.d. stuga Kornlyckan f d åker
  Mälefjorden (el. -flon) fjärd /Se Sodalen f.d. torp Korpskåran spricka
  Mäleflon (el. -fjorden) fjärd /Se Solhem lht Korsbybäcken, se Holmebäcken bäck
  Märremyren myr Spira gd Korsbymaderna gärden
  Mörtevass vik Spånsbol f.d. gd Korsbyskogen skog
  Möviken vik Stenmarkerud f.d. torp Korsbyudden udde
  Möviken vik Stenstugan stuga Korsbyvägen väg
  Möviken vik /Se Stockedalen f.d. torp Kortevänderna åker
  Mövikenäset näs Stommen lht Kottholmarna holmar
  *Möviksgrundet grund Strömmen lht Koviken vik
  *Mövikshamn hamn Strömmerud f.d. soldattorp Kraksvadgärdet gärde
  Möviksudde udde o. triangelpunkt Stuputrud gd Kroktjärnet tjärn
  Notboden strandområde Sundetorpet, se Stommen lht Kroktjärnsmossen mosse
  Näbbudden udde Sundskasen f.d. torp Krusebolshaget hag
  Näslebacka holmar, se Nässlebackaholmarna holmar Svartebäck f.d. torp Krutkällan jordkällare
  Nässlebacka vik Sågemyren f.d. torp Kråkeskog skog
  Nässlebackaholmarna holmar Säbykasen, se Kasen gd Kullen åker
  Nässlebackaholmarna holmar Säby by Kulludden, se Udden udde
  Näslebacksholmen holme Säljebyn by Kumminkullen kulle
  *Näsudden udde Sälls f.d. backstuga Kushålan sund
  Nävermyren myr Söders gd Kushålebäcken bäck o. sankmark
  Nötön ö Sör i stuga, se Backen gd Kuvetjärnet tjärn
  Ollemyren myr Sörskogen gd Kuvetjärnsmyren myrar
  Onen, se Ånimmen sjö Tallåsen gd Kvarndalen dalgång
  Onen Lac, se Ånimmen sjö Titterud by Kvarnebacken backe
  Onen Lacus, se Ånimmen sjö Tollesbyn by Kvarnebäcken bäck
  Ormemyren myr Tomten gd Kvarnemyrebäcken, se Kvarnebäcken bäck
  Orrebolsholmen udde Torpet lht Kvarnstensbergen berg
  Orredråget terräng Tranehalsen stugor Kvarnstenskasen f d odling
  Oxehaget skogsmark Tranhalsen, Norra, se Tranhalsen stuga Kvarnängen åker
  Peremyren terräng Tranhalsen, Södra, se Tranhalsen stuga Kyrkegärdet gärde
  Predikstolen berghäll? Treungen gd Kyrkelanden plats
  Prästängen äng Trollås, se Gustavsberg f.d. lht Kyrkestättan stätta
  Puteholme holme Udden f.d. torp Källaregärdet åker
  Putholmen holme Udden f.d. torp Källsöholmarna holmar
  Putholmen holme /Se Udden, Nolare f.d. torp Källsön ö
  Pål terräng Udden, Sunnare, se Udden f.d. torp Känsbymossen mosse
  Revskär, se *Äskekärrsöarna skär Ulleberg f.d. statarbyggnad Kärrdalsberget berg
  Revskär skär Ulles hage lht Kärrkilsälven älv
  Ropareberget berg? Ulverud f.d. statarbyggnad Kärrdalsknatten berg
  Rotöarna öar Valhall f.d. torp Kärrsdalsmaden f d odling
  *Rotögrund grund Vallarna f.d. torp Körsvik vik
  Rotö mosse mosse Vasslekasen f.d. torp Ladholmen holme
  Rotö mosse mosse Vassnöden f.d. torp Lagras skog skogsområde
  Rotön, Lilla ö Vikerönningen, se Rönningen lht Lagårdsgärdet åker
  Rotön, Lilla ö Vikhagen gd Lagårdsgärdet åker
  Rotön, Stora ö Vingen gd Lakeskär sten
  Rotön, Stora ö Vingnäs by Lakeskärsgrund, Inre, se Lakeskär sten
  Rotön, Stora ö Vissbol f.d. bebyggelse Lappland åker
  Rotö skog skogsmark Vissbol, se 2 Hängele Saknas Lasse udde
  Rotösund, Lilla sund Vrån gd Lertaget lertag
  Rotösund sund Västergården by Liljekonvaljekullen kulle
  *Rotösundsgrundet grund Västerås gd Lilla gärdet åker
  *Rotösunds hamn hamnplats Yllingebol by Lilla sand åker
  Rotötjärn, Lilla tjärn Yngves Hålmyr f.d. lht Lilla-Vänern pöl
  Rotötjärn, Stora tjärn Ånimskoglund lht Lillemossen mosse
  Rotötjärn, Stora tjärn Ånimskogs gård gd Limbergen berghällar
  Ruvön ö Ånimskogstation järnvägsstationen Limskäret, Norra holme
  Rävfjorden vik /Se Ånimskogs stom bebyggelse Limskäret, Södra holme
  *Rävgrundet grund Ånskolund, se Ånimskogslund lht Limskärsrännan djupränna och fiskeplats
  Rävö holme Åsakullen lht Ljungön ö
  Rävökåteholmen holme Åsen gd Ljusedal dalgång
  Rävökåteholmen holme Älverud gd Ljusemoklint berg
  Rävön ö Ängarna gd Ljusmo klint berg
  Rävön ö Ängebacken gd Ljusnäs vik
  Rävön ö Ängebotten gd Lund åker
  Rävöskär skär Ängen gd Lundenäset näs
  Rävösundet sund Ängen gd Lundeviken vik
  Röda ön, se *Äskekärrsöarna ö Ängen gd Lusseknatten berg
  Röda ön ö Ängen gd Lyckan f d åker
  Rönningen terräng Ängen, se Rompängen gd Lågebron bro
  Rönningeåsen höjd Ängkasen lht Lågebäcken bäck
  Röseberget berg Ängkullen gd Lågegärdet gärde
  Rösen terräng Äskekärr by Lågekullen kulle
  Salebolsmyren myr Ödegården gd Långa vänden åker
  Sanddalen terräng Ödegården f.d. gd Långemyren myr
  Sandvarpet vik Ödegården gd Långevik vik
  Sandviken vik Önäbben lht Långevik vik
  Sandviken vik   Långevikenäset udde
  Sarvetjärnet tjärn   Långeviketången, se Långevikenäset udde
  Sarvetjärnet tjärn   Långkaserna f d åker
  Sinäset näs   Långsmala myr myr
  Sinäset näs /Se   Långudde udde
  Siri mosse mosse   Långvändan åker
  Sirimossehalsarna mossmark   Långvändan åker
  Sjöhagen terräng   Långvändan åker
  Skackestenen holme?   Länsmansholmen holme
  *Skackestensöarna öar   Länsmansskär skär
  Skakstans Öerne, se *Skackestensöarna öar   Lärkerudgärdet gärde
  Skogsgårdsviken vik   Lönndalen dalgång
  Skojarholmen udde   Maden f d åker
  Skutholmarna holmar   Maden sankmark
  Skvalegräsmyren myr   Magnusbergen, se Mgnusberget berg
  Skärbyängen sank mark   Magnusberget berg
  Slättfjällen skogsmark   Majaberget berg
  *Smalö holme   Malebäckebron bro
  Smalön ö   Malebäcken bäck
  Smedudden udde   Malefjorden vik
  Smedön ö   Malefjorden fjärd (vik)
  Snöö ö   Manhemsbergen berg
  Snö holme /Se   Mellangården åker
  Spelopp skär   Mellangärdet åker
  Stackängen terräng   Mellanvändan åker
  Starremyren terräng   Mellanvändan åker
  Stockedalen dal   Metareberget berg
  Storön ö   Minneviken vik
  Sundskasen terräng   Missionshuskullen kulle
  Sundsvass sund   Mjärdedalen plats
  Svarta myr myr   Mjärdeskär skär
  *Svartbäcken bäck m. utlopp   Mjölkebackarna plats
  *Svartbäcksudden udde   Mjölkudden udde
  Svartebäck vik   Molndy åkrar
  Svartö holme   Molndy, Norra åkrar
  Svartön ö   Molndy, Södra, se Molndy åkrar
  Svensmossen mosse   Moltemossen mosse
  Svilldalen dal   Mommebäcken bäck
  Svinön ö   Mommegärdet åker
  Sågebäcken bäck   Moskow skogsparti
  Sågemyren myr   Moskowlyckan åker
  Sälldals myren myr   Mossegärdena gärden
  Sörknatten berg o. triangelpunkt   Mossegärdet gärde
  *Tallholmen holme   Mossen åker
  *Tjärkilsån å   Myrane åkrar
  Tomasudden udde   Myrane åkrar
  Tomtholmen holme   Myrehagena hagmark
  Tormansskären skär   Myremossen mosse
  Torpenäbben udde   Myremosseskogen, se Myreskogen skog
  Tranpessemossen mosse   Myreskogen skog
  Tresticketjärnet tjärn   Myrön ö
  Trinna myr myr   Måkön ö
  *Trollsundet sund   Märremyren myr, nu dikad skogsmark
  Trollön ö   Mörtevass vik
  Trollön holme   Mörtholmarna holmar
  Trollön ö   Mövik vik
  Tvätteviken vik   Mövikenäset udde
  Tången, se Hytteviketången udde   Möviketången, se Mövikenäset udde
  Tången udde   Nordare gärdet åker
  Tången udde /Se   Nordare skogen skogsområde
  Tångholmen holme   Norrgärdet åker
  Udde, Store udde   Norskogen åker
  Uddeberget berg   Nos kas f d odling
  Ugglemossen mosse   Notboden udde
  Ulerudsknattarne höjder   Noteboden strandområde
  Ulerudstjärnet tjärn   Nygärdet f d åker
  Ulerudstjärnet tjärn   Näbbudden udde
  Upperudshöljen Saknas   Nässlebacka vik
  *Vadholmen, Lilla holme   Nässlebackadalen dalgång
  Vadholmen, Stora holme   Nässlebackaholmarna holmar
  Vadholmen, Stora holme   Näsudden udde
  Vaholmen. Lilla holme   Näsviken vik
  Valhall terräng   Nötenäbben udde
  Valön ö   Nötesundet sund
  Valön ö   Nöteviken vik
  Vassviken vik   Nötön ö
  Vedholmen holme   Odlingen åker
  Vedviken vik   Odlingen gärde
  Vedviketången udde   Ollemyren myr
  Vikeholmarna holmar   Ormemyren myr
  Vikevassen vik   Orrebolsholmarna holmar
  Villstermyren ägomark   Orrebolsholmen holme
  Vingen triangelpunkt   Orrebolsviken vik
  Vingens hamn vik   Orredråget dalsänka
  Vingen, se Vingershamn vik   Oxehaget skogsområde
  *Vingern, Norra udde?   Pannkakan holme
  Vingern, N:a holmar, näs l. sund? /Se   Paris åker
  Vingern, se Vingershamn vik   Patronekullen berg
  Vingern, Lilla, se Vingersudden, Norra udde   Pereberget berg
  Vingern, Norra, se Vingersudden, Norra udde   Perelotten åkerbit
  Vingershamn hamn   Peremyen skogsområde
  Vingershamn vik   Persmyren, se Peremyren skogsområde
  Vingershamn vik /Se   Petterssjö damm
  Vingershöjden höjd   Prinserudskogen skog
  *Vingershöjden, Norra, se Vingershöjden höjd   Prästgårdsnäset udde
  Vingersudden, Lilla, se Vingersudden, Norra udde   Prästgärdet åker
  Vingersudden, Norra udde   Prästängen äng
  Vingenäs näs   Puteholm holme
  Vingenäs udde   Pål f d åker o. äng, nu betesmark
  Vingenäs näs /Se   Påleberget berg
  Vingnäsmossen mosse   Residensberget berg
  Vingnäsviken vik   Ressbygatan vägbit
  Vingnäsviken vik /Se   Ressbygärdena åkrar
  Våleberg berg   Ropareberget berg
  Vålebergsnäbben udde   Ropareberget berg
  Vältan terräng   Rotögrund grund o. fiskeplats
  Vältemossen mosse   Rotögrunderna, Norra grund och fiskeplatser
  Vänern, Lilla sjö   Rotögrunderna, Södra grund o. fiskeplats
  Västersidan sjö /Se   Rotökulten grund och fiskeplats
  Åfjorden vik /Se   Rotö mosse Saknas
  Åfjäll triangelpunkt   Rotön, Lilla ö
  Ånebäcken bäck   Rotön, Stora ö
  Ånen, se Ånimmen sjö   Rotö skog skog
  Ånimmen Saknas   Rotösund sund
  Ånimmen sjö   Rotösundsflåt vik
  Ånimmen sjö   Rotösundsgrunden grund o. fiskeplats
  Ånimmen sjö   Rotösundsgrunderna, se Rotösundsgrunden grund o. fiskeplats
  Ånimmen sjö   Rotötjärn, Lilla, se Rotötjärn, Södra tjärn
  Ånimmen sjö   Rotötjärn, Norra tjärn
  Ånimmen sjö   Rotötjärn, Södra tjärn
  Ånimmen sjö   Rotötjärn, Stora, se Rotötjärn, Norra tjärn
  Ånimmen sjö   Rumpedalen plats
  Ånimmen sjö   Rutan åker
  Ånimmen sjö /Se   Ruterhaget hag
  Ånimmen sjö /Se   Rågplåtarna på Ökasen svedjeland
  Ånimmen sjö /Se   Rålinerud åker
  Ånimmen sjö /Se   Räveberget berg
  Ånimmen sjö /Se   Rävekåta, se Rävekåtet sund
  Ånimmen sjö /Se   Rävekåtet sund
  Ånimmen sjö /Se   Rävön ö
  Ånimmen sjö /Se   Rävöskär skär
  Ånimmen sjö /Se   Rävösundet sund
  Ånimmen sjö /Se   Röda ön, se Rödön ö
  Ånimmen sjö /Se   Rödbergen berg
  Ånimmen sjö /Se   Rödön ö
  Ånskobräckan backe /Se   Rönningen skogsområde
  Ängholmen holme   Rönningeviken vik
  Ängstjärnet tjärn   Rösegärdena åkrar
  Ärr sjö   Rösegärdet, se Rösegärdena åkrar
  Ärr sjö   Salebolsberget, se Sjöberget berg
  Ärr sjö   Sand åker
  Ärr sjö   Sand betesmark
  Ärr sjö   Sand, Stora strandområde
  Ärr sjö /Se   Sandarna, se Väst på sandarna åkrar
  Ärrsjön Saknas   Sandarna gärde
  Ärrsjön sjö   Sanddalen dalgång
  Äskekärrsviken vik   Sanddalsviken vik
  *Äskekärrsöarna öar   Sanderudåsen ås
  Äskekärrsön, Stora, se *Äskekärrsöarna ö   Sandflået vid Nygärdet sandflå
  Äskekärrsön, Stora ö   Sandkullen badplats
  Äskiärs-öarne, se *Äskekärrsöarna öar   Sandudden udde
  Ökasen terräng   Sandvarpet strandparti
  Ön, se Henriksholm ö   Sandvarpevägen väg
  Örneklovarna holmar   Sandvik, Lilla vik
  Örneklovarna holmar   Sandvikegärdet åker
  Örneklovarna, Södra holmar   Sandviken vik
  Örneklovarna, Södra holmar   Sarvetjärnet tjärn
  Österbosjön sjö   Siken åker
  Östra ön, se *Äskekärrsöarna ö   Sinäset näs
  Östra ön ö   Sinäsudden, se Sinäset näs
      Siri mosse mosse
      Sirimossekullen bergås
      Sjöberget berg
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen, se Sjöhaget skog
      Sjöhagena betesmark
      Sjöhaget skog
      Skackestenen holme
      Skallekullarna gärden
      Skallemossen skogsmark
      Skogen skog
      Skogsgårdsviken vik
      Skogshålan vik
      Skojarholmen halvö
      Skolhushaget hag
      Skorveladdes grotta grotta
      Skraksbyskogarna skogsområde
      Skrankebol skogsåker
      Skutholmarna holmar
      Skvalarna (Skvalorna?) åker
      Skvalan åker o. skogsbit
      Skvalegräsmyren myr
      Skvallergrinden plats
      Skytterudgärdet åker
      Skålleburönningen f d odling
      Skållebyskogen skog
      Skållebyängen skogsområde
      Skållebyängen åker
      Skärbyängen utjord
      Slätten åker
      Slätterkullen, se Slättkullen kulle
      Slätterudgärdena gärden
      Slättfjället bergområde
      Slätthall berg
      Slättkullen kulle
      Slättudden udde
      Smalön ö
      Smalösundet sund
      Smedjeberget berg
      Smedjekullen kulle
      Smedjekullen kulle
      Smedudden udde
      Smigärdet åker
      Smigärdet åker
      Smigärdet åker
      Smigärdet åker
      Snipen impediment i åker, bergområde
      Snorka åker
      Spelopp skär
      Spånsbolsgärdet gärde
      Spånsbolskullen kulle
      Stackängen plats
      Stackängsbron bro
      Stationsvägen väg
      Stenräveln strand o. vik
      Stenstugeflåt del av vik
      Stockedalen skogsområde
      Stora gärdet gärde
      Store udde udde
      Storskogen skog
      Storön ö
      Strömmen sluss o. kanal
      Strömmen vik
      Stugegärdet åker
      Stuggärdet åker
      Stuggärdet åker
      Stängbanemyren, se Gångstängemyren myr
      Sundet, se Djupsundet sund
      Sundskasen skogsområde
      Sundsvass sund
      Svarta myr myr
      Svartebäck vik
      Svartön ö
      Svensmossen mosse
      Svilldalen dalgång
      Svinön ö
      Sylterud åker
      Sågebäcken bäck
      Sågemyren del av mosse
      Sågfallet vattenfall
      Sälldals myren myr
      Söderslotten åker
      Sönnare gärdet åker
      Sörknatten berg
      Sörkvistelotten gärde
      Sörskogebron bro
      Sörskogmaden f d åker
      Sörskogrönningen åker
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallriken åker
      Tallåseskogen skog
      Taskan vik o. fiskeplats
      Tegellyckan åker
      Tjärnet sankområde
      Tjärnskogen skog
      Tollesbybron bro
      Tomterna betesmark
      Tomterna åkerdel
      Tomtholmen holme
      Topperudvägen väg
      Torbjörnsbacken backe
      Tormansskären skär
      Tornet bergområde
      Torpegärdet, se Övervändan åker
      Torpelyckan plats
      Torpenäbben udde
      Torpeskogen skog
      Torpeskogen, Nolare, se Torpeskogen skog
      Torpeskogen, Sönnare skog
      Torpuddane uddar
      Totten udde
      Tottudden, se Totten udde
      Tranpissemossen mosse
      Transformatorbäcken bäck
      Transformatorgärdet åker
      Trehörningen f d åker
      Tresticketjärnet, se Trästickan tjärn
      Trinna myr myr
      Trollön ö
      Trädesbergen, se Snipen impediment i åker, bergområde
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trästickan tjärn
      Tvätteviken vik
      Tvättviksudden udde
      Tången udde
      Tången, se Vedviketången udde
      Tångholmen holme
      Tösernas, se Skållebyängen skog
      Uddarna uddar
      Uddeberget berg
      Udden udde
      Udden udde
      Uddeviken vik
      Uggelbergen, se Uggelberget bergparti
      Uggelberget bergparti
      Undervändan åker
      Vadholmarna holmar
      Vadholmen, Lilla holme
      Vadholmen, Stora holme
      Valhallsbergen berg
      Valhallshaget hag
      Vallarna område
      Vallarna plats
      Vallevassen vass, sank mad
      Valöfjorden, se Malefjorden fjärd (vik)
      Valön ö
      Vargebacken backe
      Vassnöden åkrar
      Vassnödgärdet gärde
      Vassvikegruvorna f d gruvor
      Vassviken vik
      Vassvikeskogen skog
      Vattenfallet vattenfall
      Vedholmen holme
      Vedlösa åkrar
      Vedvikebäcken bäck
      Vedvikeflåt del av Vedviken
      Vedviken vik
      Vedvikenäbban udde
      Vedviketången udde
      Vedviketången, se Vedvikenäbban udde
      Vikegrundet nätplats o. grund
      Vikelyckan f d åker
      Vikevassen vik
      Vikholmarna holmar
      Vingen hamn
      Vingenäbben udde
      Vingeskogen skog
      Vingnäsbergen berg
      Vingnäsberget, Stora berg
      Vingnäsmossen mosse
      Vinterhålet dalgång
      Vissbolsgärdena åkrar
      Vissbolsgärdet åker
      Vita randen kvartsrand i berg
      Våleberg berg
      Vålebergsnäbben, se Vålebergsudde udde
      Vålebergsudde udde
      Väglyckan åker
      Väglyckorna, se Väglyckan åker
      Vältan f d äng
      Västergårdsbäcken, se Holmebäcken bäck
      Västframmestycket f d åker
      Väst på sandarna åkrar
      Yllingebolsbergen berg
      Åfjorden vik
      Åfjäll berg
      Ån å
      Ånimmen sjö
      Ånimskoggärdet, se Stora gärdet gärde
      Ånimskoglanden del av strand
      Ånimskoglundskogen skog
      Åsebergen bergsområde
      Åsemaden åkrar
      Åsemossarna f d odlad mossmark
      Åsevänderna gärden
      Äckrorna f d odling
      Älgeberget berg
      Ängebottegärdena gärden
      Ängebottehaget hag
      Ängen f d åker
      Ängen åkrar
      Ängen åker
      Ängholmen holme
      Ärran sjö
      Äskekärrskogen skog
      Äskekärrsviken vik
      Äskekärrsön ö
      Ödegården f d skogsåkrar
      Ödegårdsgärdet gärde
      Ökasen ö
      Ökasenäbben, Nolare udde
      Örneklovarna skärgrupp
      Östare ängen åker
      Östebacka åkrar o. bergkulle
      Östebacken, se Östebacka åkrar o. bergkulle
      Östra ön ö
      Övervändan åker
      Övre gärdet åker

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.