ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Steneby socken : Vedbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 209 Naturnamn: 389 Bebyggelsenamn: 1059 Naturnamn: 1113
Steneby sn Aldalen terräng Steneby, se Bengtsfors landskommun Abrahams mosse mosse
Steneby sn Alekullebäcken bäck Anfasteby stutar personnamn Aldalen (?) åkerskifte
Steneby sn Angärdevattnet sjö Anfasteby stutar inbyggarbeteckning Alehagen betesmark
Steneby sn Arten, se Ärtingen sjö Asslebyarna inbyggarbeteckning Alesvängen sväng
Steneby sn Arten, se Ärtingen sjö Assleby getter personnamn Angärdevattnet tjärn
Steneby sn /Se Arten Lacus, se Ärtingen sjö Asslebyrävarna inbyggarbeteckning Angärdevattnet tjärn
Steneby sn Arten-Lacus, se Ärtingen sjö Bengtrarna inbyggarbeteckning Angärdevattnet tjärn
Steneby sn Aspudden udde Berganebonden inbyggarbeteckning Angärdevattnet tjärn
Steneby sn Asslebynäset näs Billingarna inbyggarbeteckning Angärdevattnet tjärn
Steneby sn Asslebyviken vik Björnemyren inbyggarbeteckning Asplunden dunge
Steneby sn Babels torn höjd Blige svartar personnamn Asslebygrunden sandrev
Steneby sn Baståseberget berg Bligrarna inbyggarbeteckning Asslebynäset näs
Steneby sn Baståsen triangelpunkt Blixt inbyggarbeteckning Asslebyviken vik
Steneby sn *Bengtsbro bro Bockan personnamn Babels torn bergshöjd
Steneby sn Bengtsbrohöljen sjö Bockan personnamn Backarna skogsområde
Steneby sn Bengtsbrohöljen sjö /Se Bocken personnamn Backarna beteshag
Steneby sn Bickjetjärnet tjärn Bocke-Manel personnamn Badhusvänden åker
Steneby sn *Billing-Bengtsström å Bräckarna inbyggarbeteckning Badviken vik
Steneby socken /Se Björndalen dal Bräcken inbyggarbeteckning Baståseberget bergssträckning
Steneby sn /Se Björndalen, Västra terräng Bäck personnamn Bellmans ö ö
Steneby sn /Se Björnmyren terräng Böarna inbyggarbeteckning Bengtegärdet åker
Steneby sn /Se Bligeviken, Norra vik Dammbergrarna inbyggarbeteckning Bengterudberget bergshöjd
Anfastebyn egd Bligeviken, Södra vik Dingelvikarna inbyggarbeteckning Bengterönningen åker
Anfastebyn Saknas /Se Bockeberget berg Dunder inbyggarbeteckning Bengtsbrohöljen sjö (»hölj»)
Anfastebyn gd /Se Bockerudåsen höjd Dyvlarna inbyggarbeteckning Bengtsbrohöljen »hölj»
Asslebön by Bredemosse mosse Eke skreckler personnamn Bergmans ö ö
Asslebyn Saknas /Se Bredmossen mosse »Eke skreckler» inbyggarbeteckning Bergstycket åker
Asslebyn by /Se Bredmossen mosse Finnern inbyggarbeteckning Bergstjärnet tjärn
Baldersnäs hrst. Brotjärnet tjärn Flaxegubben inbyggarbeteckning Bethagen åker
Baldersnäs gård Brudrågen terräng Flaxen inbyggarbeteckning Bettys bänk bänk
Baldersnäs hg /Se Brurestolen sten? Fosserav personnamn Billingsströmmen vattendrag
Baldersnäs gd /Se Bräckekullen höjd Fåfängern inbyggarbeteckning Bingemyren myr
Baldersnäs gods /Se Bräckeviken vik Grimmern inbyggarbeteckning Bingen åker
Bal(l)näs (heter nu Baldersnäs) gd /Se Bränneriviken vik Gud personnamn Bingen åker
Ballnäs gods /Se Buseberget berg Gängen personnamn Bicketjärnet tjärn
Baståsen lht /Se Buskarne terräng Haj personnamn Bicketjärnet tjärn
Bengtsbrohöljen hpl /Se Bökullen kulle Hanseboden inbyggarbeteckning Bicketjärnsmossen mosse
Bergane bost. Dalen, Stora terräng Havdrarna inbyggarbeteckning Björkekasen område
Bergane Saknas Dalsdyveln tjärn Huken inbyggarbeteckning Björkestycket åker
Bergane gd /Se Dalslands kanalled Saknas Höge knetter personnamn Björndalsmon skogsområde
Bergane gd /Se Dalstjärnet tjärn Högrarna inbyggarbeteckning Björndalssmalången sund
Billingsfors bruk Dalsviken vik Högsfolket inbyggarbeteckning Björndalsviken vik
Björndalen torp Dammerudbäcken bäck Högskusarna inbyggarbeteckning Björnestycket åker
Biörnwijken Saknas Dammtjärnet tjärn Högrarna inbyggarbeteckning Björnevallarna åker
Bligan gd /Se Delesdrågen dal Janke personnamn Björnevallen förr utgärde, by skog
Bockerud förr torp Djupdalen dal Juden personnamn Björnevallen utgärde
Brokasen torp Djupedalsmyren myr Katten personnamn Björnviken vik
Brötegen Saknas Draget terräng Kliv personnamn Björnäckran åker
Brötegen bost. Dragöarna öar Kolepeck personnamn Blackudden udde
Bröttegen gd /Se Drakedalen dal Kolepeckan personnamn Bligesten(en) gränsmärke
Burhult förr torp Draketjärnet tjärn Kristi personnamn Bligudden udde
Delesbacken torp Drömberget berg Kruksjökasen inbyggarbeteckning Bockeberget bergshöjd
Dingelvik gd Dyveln tjärn Kugge inbyggarbeteckning Bocken område
Dingelvik by, förr sätesgård /Se Dyvelsmossen mosse Kule-Gustav personnamn Bockerud skogsområde
Dingelvik samh. Ebberudsknatten höjd Kunge-Lars(?) personnamn Bodberget bergshöjd
Dingelvik by Ekebolsgrottan grotta? Kupan personnamn Bodbräckan åker
Dingelvik by, förr sätesgård Ekebolsviken vik Kurasck personnamn Boddalarna åker
Dingelvik by Ekekullen höjd Luffe-Kristi personnamn Boddalen dal
?Dingelvik by Ekestjärnet tjärn »Mjölnare grisar» personnamn Bodknatten bergshöjd
Dingelvik by Ekkullen höjd Moarna inbyggarbeteckning Bodtjärnet Saknas
Dingelvik gd Ekliden höjd Munken inbyggarbeteckning Bokkullen kulle
Dingelvik by Enekullen höjd med fornlämning /Se Mörten personnamn Bortelyckan åker
Dingelvik by? Fagerskogsbäcken bäck Noreby kusar personnamn Bortestycket åker
Dingelvik förr sätesgård, nu by Fagerskogstjärnet tjärn Pissen personnamn Bottarna åkrar
Dingelvik by Finnerudsdyveln tjärn Relegubben inbyggarbeteckning Bottekleven del av gångstig
Dingelvik by Finnerudsmossen mosse Rele hjortar personnamn Bottevrån åker
Dingelvik hg, samh. /Se Fjällsbäcken bäck »Rele hjortar» personnamn Bratte backen backe
Dingelvik hg, samh. /Se Fiälls-Sjön, se Fjällstjärn sjö Rove knartar personnamn Bratte vallen åker
Dingelvik by /Se Fjällstjärn sjö Roven inbyggarbeteckning Bred(e) mosse mosse
Dingelvik samh. /Se Fjällstjärn tjärn Sand(r)arna inbyggarbeteckning Bred mosse mosse
Dingelvik gd /Se Fjärhanemyren myr Signebyarna inbyggarbeteckning Breda stycket åker
Dingelvik by /Se Flatsjön sjö Skarpen inbyggarbeteckning Brede vallen åker
Dingelvik samh. /Se Flaxen terräng? Skotten personnamn Bredmossen mosse
Dingelvik gd /Se Fågellidtjärnet tjärn Skrockan personnamn Brogärdet åker
Drågen förr torp? Fägerudbäcken bäck Skuggetorparen inbyggarbeteckning Brohögsbron bro
Dyngewik, se Dingelvik by Färjeviken vik Sluggen personnamn Brohögsgärdet åker
Ebberud förr torp Galten skär Slångrarna inbyggarbeteckning Brotjärnet tjärn
Efnebyn del av by /Se Galtudden udde Slångevärarna personnamn Broviken vik
Ekarebol gd? Grandyveln tjärn Smedsern inbyggarbeteckning Brudtjärnet tjärn
Eke by? Granebergen berg Snubben(?) personnamn Brunnsmadet sankmark
Eke by /Se Granemossen mosse Stake personnamn Brurestolen sten
Ekebol gd /Se Grann sjö Stenebygrisar inbyggarbeteckning Brurestolen sten
Eke gd /Se Grann sjö Stuputen hästnamn Brytningen älgpass
Enet gd /Se Grann sjö /Se Stygg Stava personnamn Bräckan åker
Fagerskog förr torp Grann sjö Stång personnamn Bräckehaget beteshag
Finndalen torp Grann sjö /Se Säby veckler personnamn Bräckehuken åker
Finnekasen torp Grann sjö /Se »Säby veckler» personnamn Bräckeviken vik
Finnerud, Lilla förr torp Grann sjö /Se Särkesmock personnamn Bräckorna åker
Finnerud, Stora förr torp Gransjön Saknas Taxvik(r)arna inbyggarbeteckning Bräckorna åker
Fiskartorpet förr torp? Grimmerudsmossen mosse »Taxvike knapar» personnamn Bräckorna åker
Fjäll by Gruvan terräng Taxvike starar inbyggarbeteckning Bräckorna åker
Fjällsäter förr torp? Gröphålan sänka Tjärnsviken inbyggarbeteckning Bräckorna åker
Flatnäs torp Gullringemyren myr Ulvsbyarna inbyggarbeteckning Bränneristycket åker
Gapungabyn by Gäddtjärnet tjärn Vammarna inbyggarbeteckning Bränneriviken vik
Grimmerud Saknas Haget terräng Vamme harar inbyggarbeteckning Brödstyvekasen åker
Grimmerud gd Hagmyren myr »Vamme harar» personnamn Bröttegsgärdet åker
Grimmerud gd /Se Hansebotjärnet tjärn Vammesvultingarna personnamn Bröttegshöljen utvidgning av Stenebyälven
Gråsjö gd /Se Harehalsen näs Varg personnamn Bröttegsmaderna sank åker- och ängsmark
Hansebo förr torp Harehalsen näs /Se Vike fisar inbyggarbeteckning Bröttegsströmmen »strömt» parti av Stenebyälven
Harhalsen torp Harget terräng »Vike pissar» personnamn Buseberget bergshöjd
Hasslerud förr torp Havdekullen kulle med fornlämningar /Se Väre-Lars personnamn Buseberget bergshöjd
Hafden by Hemmansmossen mosse Åsarna inbyggarbeteckning Buskarna utmark
Herrberget förr torp Holmetjärnet tjärn Ängkasen inbyggarbeteckning Buskarnagärdet utgärde
Hultekasen förr torp? Hukene åkerstycken /Se Ängeln personnamn Buskarnatjärnet tjärn
Hyttan förr torp Hultet terräng Steneby socken inbyggarbeteckning Byxestycket åker
Hyttan torp /Se Hultmossen mosse Steneby socken inbyggarbeteckning Båtdragsgärdet åker
Hålängen förr torp Hwassens berg berg /Se Steneky sn Bäckegärdet åker
Häljerud, Lilla förr torp? Hyttebergen berg Aldalen(?) förr torp el. bs Bökullen bergshöjd
Häljerud, Stora förr torp? Hålängsbäcken bäck Alekasen torp Bömyren myr
Härebyn by? Högsdyveln tjärn Alslund lht Böviken vik
Härsbyn gd? /Se Högsdyveln tjärn /Se Anfastebyn, se 1 Eke Södra Saknas Dalehaget beteshag
Hölgerud gd Högskullen höjd Anfastebyn bebyggelse Dalen åker
Högen, Västra Saknas /Se Högsviken vik Anfastebyn hmd Dalsdyveln tjärn
Höljerud Saknas /Se *Hökeberg höjd Asslebyn bebyggelse Dalsgärdet åker
Ingemarrud förr hus? Höljerudsfjället skogsområde Asslebyn bebyggelse Dalstjärnet tjärn
Jankerud förr torp Ingegerds kammare nisch i bergvägg Asslebyn bebyggelse Dalstycket åker
Jepplanda gd /Se Ingegärds kammare del av jättegryta /Se Asslebyn bebyggelse /Se Dalsviken vik
Juderud förr torp Ingegerds kammare gryta /Se Asslebyn hmd Dammbergerudbackarna backe
Jungfrukasen förr hus? Ingemarsdalen dal Asslebyn, Lilla hmd Dammtjärnet tjärn
Jysketorp tp /Se Ingemarssand terräng Asslebyn, Stora hmd Dammtjärnet, Stora tjärn
Jysketorp tp /Se Ivägssjön Saknas Backa avs Dammvallarna åkerstycken, hmd
Jysketorp tp /Se Iväg sjö Backarna förr torp, nu hmd Delesdrågen dal
Jysketorp lägenhet /Se Iväg sjö Backen förr torp Dingelvikstjärnet tjärn
Kartdalen förr torp? Iväg sjö Backen lht Djupadalen dal
Kasen förr torp Iväg sjö Backen avs Djupedalen dal
Katterud, Lilla förr torp Iväg sjö Backen hmd Djupskogskastet virkeskast
Klunnerud torp Iväg sjö Backudden förr torp Draget landfäste
Kolbonerud förr torp Iväg sjö /Se Balderskas lht Drageviken vik
Komossen, Norra torp Iväg sjö /Se Baldersnäs bebyggelse Dragöarna öar
Korsbyn torp /Se Iväg sjö /Se Baldersnäs bebyggelse Dragön, Lilla ö
Kroksjökasen förr torp Jakobs ängemyr myr Baldersnäs bebyggelse Dragön, Stora ö
Kvarnkullen förr torp Jepplandatjärnet tjärn Baldersnäs bebyggelse Drakedalen dalgång
Kyppen förr torp Jonas tjärn Baldersnäs bebyggelse Drakegruvan sänka
Larsbol förr torp Jonas tjärn /Se Baldersnäs bebyggelse Draketjärnet tjärn
Lidane förr torp Kalvekullen höjd Baldersnäs gd Draketjärnet tjärn
Liverud hemmansdel /Se Kampudden udde Baldersnäs gd Draketjärnet tjärn
Långed samh. /Se Karlsudde udde Baldersnäs gd Dyveln tjärn
Läsvik gd /Se Kartdalsbäcken bäck Baldersnäs gd Dyveln tjärn
Lästviken by Kasberget berg Ballnäs herrgård Dyveln tjärn
Maden förr torp Kaseberget berg Ballnäsgodset Saknas Dyvelsmossen mosse
Maden, Lilla förr torp Katrineholmshöljen utvidgning av vattendrag Baståsen förr torp Dyvelstjärnet tjärn
Maden torp Katsdalsviken vik Bengterud hmd Ebberudtjärnet tjärn
Mastedalen förr torp? Kattekullen höjd Bengterönningen förr bs Ekebackarna område
Mastedalen torp Kattekullen höjd /Se Bengtsbol förr torp(?) Ekebolsviken vik
Mellbyn förr torp Kattrebräckene plats (backe) /Se Bengtsborg förr bs Ekekullen kulle
Mosebacke förr torp Kleven backe Bergalund skolan Ekekullen höjd
Mosebacke torp Klivön ö Bergane bebyggelse Ekeliane skogsparti
Motås förr torp Kloberget berg Bergane bebyggelse Ekesfjället skogsområde
Munkedalen torp Klockberget Saknas /Se Berget bs, borta Eketjärn tjärn
Mårtebön förr torp Klockebergskälla Saknas Berget lht Ekevallen åker
Norby kyrka Klockobergskälla Saknas Berget bs Ekhagen område
Norby förr sn, nu del av sn /Se Kloviken vik Berget lht Eriksbergsmaderna sank åker- och ängsmark
Norby f. egen sn, nu del av sn Kloön halvö Berget hmd Fagerskogstjärnet tjärn
Norebyn Saknas Kläggudden udde Bergäng lht Farfarehallen grotta
Norebyn gd /Se Knispa kulle höjd Billingen bruk och samhälle Fellevallarna åker
Norebyn gd /Se Komossen mosse Billingen bruk och samhälle Finneruddyveln tjärn
Norebyn gd /Se Korpeberget berg Billingen bruk och samhälle Finnerudmyrarna myrar
Norebyn gd /Se Korpeberget berg Billings bolag Billingsfors buks AB Firrevallarna åker
Norebyn Saknas Korpeviken vik Billingsfors bruk och samhälle Fiskerudmaderna åker
Näverlös, Norra o. Södra gdar /Se Korsbyberget berg Billingsfors bruk och brukssamhälle Fiskerudviken vik
Näverlös, Norra o. Södra gdar /Se Korsdalen dal Billingsfors bruk och samhälle Fjamserud åker
Näverlös, N. o. S. gd:ar /Se Korsdaletjärnet tjärn Billingsfors bruk och samhälle Fjällsbryggan ångbåtsbrygga
Pålerud förr torp Kotjärnet tjärn Billingsgodset jordareal Fjällsbäcken bäck
Pålhögen förr torp Kotjärnet tjärn Bingen förr torp Fjällstjärnet tjärn
Reren Saknas /Se Kroksjön, Lilla sjö Bingen hmd Fjällvägen timmerväg
Rovan gd /Se Kroksjön, Stora sjö Björkbacken lht Fjärde-Ödegården åker
Signebyn gd /Se Krokvattnet sjö Björkhaga avs Fjärhanemyren myr
Skojarbotten förr torp? Krokvattnet sjö Björkhagen hmd Flaxeglidet del av Stenebyälven
Skrällerud förr torp? Krommenäs näs Björkås lht, pensionat Flaxen fors
Skuggetorp by Kronoskogstjärnet tjärn Björn(e)byn hmd Flaxespången spång
Skuggetorp gd /Se Krummenäsviken vik Björndalen förr torp Flaxeströmmen ström (fors)
Skuggetorp gd /Se Kullemyren myr Björndalen, Västra förr torp Floren, Östra del av sjö
Skuggetorp gd /Se Kungsdalen dal Björnebyn, se 1 Höljerud Saknas Flottnäs näs
Skuggetorp Saknas /Se Kungstjärnet tjärn Björnemyren förr torp Flottnäsviken vik
Skytterud förr torp Kungsudden udde Björnemyren torp Flängan åker
Skärbotorpet förr torp Kuvetjärnet tjärn Björnhålan förr torp Flängebron bro
Slången gd /Se Kvarnberget berg Björnhögen förr hmd, nu egnahemsområde Flänge kanal sträcka
Spetthult förr hus? Kvarnskogen skogsområde? Björnmossen förr torp Fläskedalen backe
Stakerud förr hus? Kvarnängen terräng Björntorp förr torp Fläskedalen backe
Stommen Saknas Käringeberget berg Björntorp förr torp Fogelidtjärnet tjärn
Stommen förr torp? Käringehultet terräng Bligan bebyggelse Fyrkantade stycket åker
Stuput förr torp Käringetjärnet tjärn Bligan bebyggelse Fyrkanten åker
Sundsbyn gd /Se Kärn, se Sänketjärnet tjärn Bligan bebyggelse Fågellidtjärnet tjärn
Svärdsbyn gd /Se Kärn, se Säbytjärnet tjärn Bligan, Nedre hmd Fårehagsgärdet åker
Syrerud förr backstuga Kölskogen skogsområde Bligan, Övre hmd Fårhusgärdet åker
Säbyn gd /Se Kölvattnet sjö Bligakas torp Fägerudbacken backe
Tappen gd /Se Kölvattnet sjö /Se Bligekaserna torp Fägerudbäcken bäck
Taxviken by Laak siön, se Laxsjön sjö Bockerud torp Fägerudvrån åker
Tawiken by /Se Lak-sjö, se Laxsjön sjö Bockerud torp el. bs Färjeläget vik
Taxviken Saknas Lammtjärnsviken vik Bockerud bs Fölungen skär
Taxviken Saknas Laxsjön sjö Boden förr torp Fölungen skär
Taxviken Saknas Laxsjön sjö Bortstugan hmd Galten gränssten
Tingsbräckan gd /Se Laxsjön sjö Bortstugan hmd Galten sten
Tingsbräckan gd /Se Laxsjön sjö Botten förr torp Galtudden udde
Tippetorpet förr torp Laxsjön sjö Botten förr torp Gatestyckena åkrar
Tossekasen torp el. berg Laxsjön sjö Botten torp Getebromyren myr
Udden förr torp? Laxsjön sjö Botten, Nedra förr torp Getefällelappan åker
Ulvsbyn gd /Se Laxsjön sjö Botten, Övre förr torp Getefället »harg», stenanhopning
Valfjället torp Laxsjön sjö Brobacken torp Geteryggen höjdsträckning
Vamben by Laxsjön sjö Brohögen förr torp, nu lhtr Granemossen mosse
Vamben Saknas Laxsjön sjö Brohögen torp Grann insjö
Vammen gd /Se Laxsjön sjö /Se Brokasen förr torp, nu hmd Grann sjö /Se
Vassbotten förr torp? Laxsjön sjö /Se Brotorp torp(?) Grimmerudglidet del av Stenebyälven
*Vättungshuvud ödetorp Leråkersviken vik Bråten förr torp Grimmerudmossen mosse
Åsen by Lillehavdebergen berg Bräckan hmd Grimmerudströmmen del med forsar och ström
Åsnebo gd /Se Lillehavdebäcken bäck Bräckan hmd och torp Gruvkasen område
Ämnebyn gd /Se Lillön ö Bräckan förr torp Gråtarevänden åker
Ängkasen förr torp Limberget berg Brännan hmd Grävlingedalen gångväg
Ämnebyn by /Se Limugnsviken vik Bränna(n) lht Grävlingekullarna bergshöjder
  Lindeberget berg Bröttegen bebyggelse Gröna dråg odling
  Liverudstjärnet tjärn Bröttegen bebyggelse Grön mosse mosse
  Lortön ö Burholt förr torp Gröne udde udde
  Lysetjärnet tjärn Buskarna bs Gröphålan sänka
  Långa myr myr Buskarna förr torp el. bs Gullringemyren myr
  Långbrohöjden utvidgning av vattendrag Buskarna bs, borta Gubbtjärnet tjärn
  Långbron bro Bäckebol hmd(?) Gårdsgärdet åker
  *Långeströmmen vattendrag Bäckeforsbyggningen arbetarbostad Gäddetjärnet tjärn
  *Långeströmmen vattendrag Bärudden lht Gärdsbacken backe
  *Långströmmen å Böhögen hmd Gökottevrån åker
  Långström Saknas Bön hmd Göpedalsviken vik
  Långtjärnet, Stora tjärn Dalen torp el. bs Hagarna åker
  Långetjärnet tjärn Dalen lht Hagarna åker
  Långetjärnsmyren myr Dalen förr torp Hagarna åker
  Långetjärnsmyren myr Dalen hmd Hagbacka notvarp
  *Långströmmen å Dalen, Stora förr soldattorp Hagen åker och äng
  Långvattnet sjö Dalerud hmd Hagen åkrar
  Läppedalsberget berg Dals-Långed samhälle Hagen område
  Lästeviksbäcken bäck Dals Långed jvt Haget skogsområde
  Maderna sank mark Dammbergerud förr torp Haget berg och backar
  Majberget berg Dammberget förr torp Haget skogsområde
  Mallas kulle höjd Dammkasen, Norra förr bs Haget beteshag
  Mastedalstjärnet tjärn Dammkasen, Södra förr torp Haget skogsområde
  Medbyberget berg Dammtjärn förr torp Haget skogsområde
  Moarne terräng Delesberget förr bs Hajudden udde
  Moltemyren myr Deleskas förr bs Hallavinsbacken backe
  Mopottan tjärn Delesmyren förr torp Hallavinsbäcken bäck
  Mopotteberget berg Delesmyren torp Hansebo(d)tjärnet tjärn
  Motjärnet tjärn Delet förr torp Hardbacka (?) notkast
  Munkön ö Delsmyren förr torp Harehalsen näs
  Myrekullen höjd Dingelvik bebyggelse Harehalsen näs
  Myskemyren myr Dingelvik bebyggelse Harehalsen näs /Se
  Märremyren myr Dingelvik, Norra bebyggelse Harstycket åker
  Nedre höljen sjö Dingelvik, Norra bebyggelse Hassledalen dalgång
  Nordfjällsviken vik Dingelvik, Södra bebyggelse Havdebron (Nya) bro
  Nordgårdstjärnet tjärn Dingelvik, Södra bebyggelse Havdekullen bergshöjd
  Norebyälven å /Se Dingelvik, Södra bebyggelse Havdeglidet ställe
  *Näverlösen (sjö) Dingelvik, Södra bebyggelse Havdekullen bergshöjd
  Näverlösetjärnet tjärn Dingelvikskullen förr torp Havdespången förr spång
  Näverlöstjärn sjö /Se Djupedalen förr soldattorp Havdevänden åker
  Näverlöstjärn tjärn /Se Djupskogen förr torp Havde-Ödegårds-ängen äng
  Olle Larssons myr myr Draget hmd Hemmanemossen mosse
  Orrekullen höjd Dretås torp Himmelsbacken backe
  Orruden udde Drågen förr torp Hinkesvingen sväng
  Oset åmynning Dyveln förr torp Holmen del av näs
  Parasollholmarna holmar Dyveln torp Holmetjärnet tjärn
  Peder Värns skär skär Dyvelskasen förr torp Holtebäcken bäck
  Petter tjärn Döden sjukstuga Holtesmalången sund
  Plåtarna terräng Ebberud förr torp Hornpikesmocken åker
  Pålerudviken vik Ebberud torp Huken åker
  Rannebergen berg Ekarebol Saknas Hukorna (?) utgärde
  Relehultet terräng Ekbacken lht Hultekleven ställe
  Relehöljen utvidgning Eke bebyggelse Husmannestycket åker
  Relemossen mosse Eke bebyggelse Hyttekullarna bergshöjder
  Relälven älv Eke bebyggelse /Se Hålan åker
  Roveharget terräng Eke, Norra bebyggelse Hålan åker
  Ropareudden udde Eke, Norra bebyggelse Hålan åker
  Rosenlund terräng Eke, Södra bebyggelse Håleviken vik
  Rotundakullen höjd Eke, Södra bebyggelse Hålängebäcken bäck
  Rudedammen sank mark Eke, Södra bebyggelse Hålängen åker och äng
  Ryskehöljen utvidgning av Relälven Eke, Södra bebyggelse Hällorna del av väg
  Ryttmästarkullen höjd Ekeberg avs Hälsingestycket åker
  Råvarp sjö Ekebo lht Hälsingestycket åker
  Råvarp sjö Ekebol bebyggelse Härsbylogen loge
  Råvarp sjö Ekebol bebyggelse Hästedalen dal
  Råvarp sjö Ekebol bebyggelse Hästhaget skogsområde
  Råvarp sjö Ekebol bebyggelse Hästhaget åker
  Rävebåsen sänka? Ekelund bebyggelse Höga kas berg
  Rönningebergen berg Ekelund bebyggelse Högetjärnet tjärn
  Rönningebäcken bäck Ekelund bebyggelse Högfjället, Främre skogsområde
  Rönningsberget berg Enekullen förr torp Högfjället, Västra skogsområde
  Rönningsviken vik Enet bebyggelse Högsdalen bäckdal, gräns
  Rövaredalen dal Enet bebyggelse Högsdammen vattensamling
  Rövaredalen dal Eriksberg hmd Högsdyveln tjärn
  Röwarpen, se Råvarp sjö Erikstorp förr torp Högsgärdet åker
  Rövarpen-Lacus, se Råvarp sjö Erstorp förr torp Högshuken åker
  Rövarpen Lac, se Råvarp sjö Fagerskog förr torp Högshukorna utgärden
  Sandtjärnet tjärn Falkebo lht Högskullerös gränsrös
  Sandtjärnsmossen mosse Finnedalen hmd Högsmossen mosse
  Sandvikeudden udde Finnekasen förr torp Högstjärnet tjärn
  Sankt Olas källa Saknas /Se Finnekasen torp Högsudden udde
  Seleberget berg Finnekulla torp Högsviken vik
  Sjölidviken vik Finnerud, Lilla torp Högsälven Saknas
  Skalleberget berg Finnerud, Stora förr torp Hökebacken åker
  Skaterudstjärnet tjärn Finnerud, Stora torp Höljen »hölj»
  Skogstjärnet tjärn Finnerud, Stora torp Höljen, Nedre »hölj»
  Skolhusberget berg Fiskerud torp Höljen, Övre »hölj»
  Skriperudsdyveln tjärn Fjäll, Norra bebyggelse Höljerudfjället skogsområde
  Skrällerudskullen höjd Fjäll, Norra bebyggelse Höljerudviken del av vik
  Skuggetorpsviken vik Fjäll, Norra bebyggelse Hönehögen åker
  Skuggetorpsön ö Fjäll, Norra bebyggelse Idas berg bergshöjd
  Skärbodyveln tjärn Fjäll, Södra bebyggelse Ingegärds kammare jättegryta
  Skärbotjärnet, Lilla tjärn Fjäll, Södra bebyggelse Ingegärds kammare jättegryta
  Skärbotjärnet, Stora tjärn Fjäll, Södra bebyggelse Ingmarrudsmyrarna (?) myrmark
  Slångetjärnet tjärn Fjället torp (el.) bs Ingemarssand åker
  Smallången sund Fjällskasen, Norra torp Intakan åker
  Smedbergsudden udde Fjällskasen, Södra förr torp Intakan åker
  Smedserudsängarna terräng Fjällsudden förr torp Intakan åker
  Smitjärnet tjärn Fjällsudden torp Isingarna område
  Smitjärn sjö /Se Fjällsäter förr torp (el. bs) Isingarna skogsområde
  Småholmarna holmar Flaxa hus Iväg sjö
  Smörkullen berg Flaxa hus Iväg sjö /Se
  Snickarekullen höjd Flottnäs för lht (el. torp) Jakops ängemyr myr
  Sommarkammarberget berg Flykten torp Jans hag åker
  Spelemyren myr Flängan bs Jans rönning odling
  Stenebystöm å Fläskbacken bs Jepplandatjärnet tjärn
  Stenebyån Saknas Forsvik lht Johannespölen »hölj»
  *Stenebyälven vattendrag Framgården hmdd Jonas tjärn
  Stenebyälven vattendrag Framgården hmd Jons vrå åker
  Stentjärnet tjärn Framgården Saknas Juderudkleven ravin
  Stentjärnet, Lilla tjärn Framme hmd Juderudmyrarna skogsområde
  Stentjärnet, Stora tjärn Framme hmd Jättemyren myr
  Stentornet torn? Fyrkanten lht Jättens säte jättegryta
  Stockedalen terräng Fåfängerud torp Jättens säte jättegryta
  Stomskasemossen mosse Fägerud torp Jättgärdsmon område
  Stomstjärnet tjärn Fägerud, Lilla förr bs Kallbäck åker
  Stuputeviken vik Försök torp Kallbäck bäck
  Stutögat tjärn Försök, Lilla förr torp Kallkällegärdet åker
  Styggemyren myr Gapungebyn bebyggelse Kalven sten
  Svalön ö Gapungebyn bebyggelse Kalvvallarna åker
  Svarteviken vik Gapungebyn bebyggelse Kampudden (?) udde
  Svarttjärnet tjärn Gapungebyn bebyggelse Kanalen kanal
  Svennerudsdyveln tjärn Gapungebyn bebyggelse /Se Karl XII:s väg väg
  Svennerudsdyveln tjärn /Se Garveriet plats Karlsgåva odling
  Säbytjärnet tjärn Gatan hmd Karlsgåva odling
  Säbytjärnet tjärn Gerdhem lht Karlsudde udde
  Sänketjärnet tjärn Gladkas bs Kaseberget bergshöjd
  Sänketjärnet tjärn Granbacka lht Kaseberget bergshöjd
  Sänketjärnet tjärn /Se Grandalen torp el. bs Kasegärdet åker
  Sänketjärnet tjärn /Se Granen torp Kasekleven gångstig
  Sänketjärnet tjärn /Se Granliden lht Kasekleven backe
  Säterdyveln tjärn Grannbacka lht Kasemyren skogsområde
  Söletjärnet tjärn /Se Granåsen lht Kasen åker
  Söletjärnet tjärn /Se Grimmerud bebyggelse Kasestyckena åker
  Tapptjärnet tjärn Grimmerud bebyggelse Katrineholmshöljen »hölj»
  Taxvikenäset näs Grimmerud by /Se Kattedapen göl
  Teaterkullen höjd Grunnebo avs Kattekullen höjd
  Timmerviken vik Grunnebo avs Kattekullen höjd
  Tingsbräckan backe /Se Gråsjö bebyggelse Katterud Saknas
  Tingsbräckan f.d. tingshög /Se Gråsjö bebyggelse Katterudberget bergshöjd
  Tjäderkullen höjd Gråsjö bebyggelse Kiosken utsiktstorn
  Tjärsviketjärnet tjärn Gråsjö bebyggelse Kleven backe
  Tomteberget berg Gröna tuvan arbetarbostad Kleven del av bygdeväg
  Tomtön ö Gröne lund förr bs Klevviken vik
  Torpemyren myr Grön kulle förr torp Klivön ö
  Torpetjärnet tjärn Grönkullen förr torp Klobacken backe
  Tossetjärnet tjärn Gustavsberg lht Kloberget bergshöjd
  Trinne kulle höjd Gården hmdd Klockeberget bergshöjd
  Trolltjärnet tjärn Gärdet hmd Klockeberget berg /Se
  Täljemyren myr Gärdet lht Klockerud åker
  Ungedyveln vattensamling Gärdsbyggningen lht Klokleven ställe
  Upperudsälfven Saknas Gästgivaregården gästgivaregård Kloviken vik
  Valfjället höjd Göpedalen förr soldattorp Kloviken vik
  Vallmokullen höjd Haga förr torp Kloön halvö
  Vammefjället skogsområde Hagarna lhtr Klypehaget skogsmark
  Vammekullen höjd Hagdalen hmd Kläggudden udde
  Vammemossen mosse Hagelin hmd Knekteberget bergshöjd
  Vammeviken vik Hagelinsuckan förr torp Knispa kulle (?) kulle
  Vammudden udde Hagelinsuckan förr torp Kohaget åker
  Vargudden udde Hagen lht Kohagsdalen dal
  Vassbottebäcken bäck Hagen förr hmd Kolbonerudtjärnet tjärn
  Vikesandsviken vik Hagen lht Kolebottarna åker
  Vårdekullen höjd o. triangelpunkt Hagestugan lht Komossen mosse
  Väreberget berg Haget förr torp Kongele (?) åker
  Värekullen höjd Hagtorp hmd Kontorsgärdet åker
  Värekullsdrågen sänka Hallavinten hus Kopparberget bergshöjd
  Världens ände udde Halleby förr torp Kornbräckorna åker(?)
  Väststugehultet terräng Hallebäck förr torp Korpeberget bergshöjd
  Åskullen kulle Halsen torp Korpeberget bergshöjd
  Åsnebotjärnet tjärn Hansebo(den) torp Korpeviken vik
  Älgemossen mosse Harehalsen torp Korsbysvängen krök
  Änghagsbäcken bäck Harget torp Korsdalen bäckdal
  Ärtingen sjö Harhalta torp Korsdalstjärnet tjärn
  Ärtingen sjö Hassledalen hmd Korsdalsviken vik
  Ärtingen sjö Hasselrud förr torp Korsgrundet grund
  Ärtingen sjö Havde gård huvudgård Korstjärn tjärn
  Ärtingen sjö Havden hmd Kotjärnet tjärn
  Ön ö Havden, Lilla bebyggelse Kotjärnet tjärn
  Ösan halvö Havden, Lilla bebyggelse Kotjärnsdalen dal
  Övre höljen sjö Havden, Nedre hmd Kreklarna (?) åker
    Havden, Stora bebyggelse Kroksjöhultet skogsparti
    Havden, Stora bebyggelse Kroksjön, Lilla tjärn
    Havden, Stora bebyggelse Kroktjärnet, Stora tjärn
    Havden, Östra bebyggelse Krokvattnet tjärn
    Havden, Östra bebyggelse Krokvattnet sjö
    Havden, Östra bebyggelse Kronesten gränssten
    Havden, Östra bebyggelse /Se Kronesten sten
    Havden, Övre hmd Kronoberget åkermyr
    Havde-Ödegården hmd Kronoskogtjärnet tjärn
    Hemlängtan arbetarbostad Krukemyren åker
    Hemmanet förr torp Krummenäs näs
    Herrberget förr torp Krummenässundet sund
    Herregården gård Krummenäsviken vik
    Hinken arbetarbostad Kulemyren sankmark
    Holmen torp Kuletjärnet tjärn
    Holtekasen förr torp Kullarna åker
    Hospitalet arbetarbostad Kullarna åker
    Huken förr hmd? Kullarnagärdet åker
    Hultet förr torp Kullarnagärdet åker
    Hultet förr torp Kullegärdet åker
    Hultkasen förr torp Kullegärdsmaden åker
    Huset förr torp Kullemyren myr
    Hyttan förr torp Kullehaget skogsområde
    Hyttan torp Kullesogen skogsområde
    Hyttekasen torp Kultelyckan åker
    Hålan förr torp Kulten åker
    Hålängen torp Kungsdalen vik
    Häljerud, se 1 Höljerud Saknas Kungstjärnet tjärn
    Häljerud förr hmd Kungstjärnet tjärn
    Häljerud, Lilla förr torp Kungstjärnet tjärn
    Hälleberget förr torp Kungstjärnsbäcken bäck
    Hälleberget torp Kungsudden udde
    Härsbyn bebyggelse Kungsudden udde
    Härsbyn bebyggelse Kupegrinden förr grind
    Härsbyn bebyggelse Kuseberget berg
    Härsbyn bebyggelse Kusekullen berg
    Härsbyn bebyggelse Kuselyckan åker
    Härsbyn bebyggelse Kusemyren myr
    Högen bebyggelse Kusemyren myr
    Högen bebyggelse Kusestycket åker
    Högen bebyggelse Kushålan dalgång
    Högen bebyggelse /Se Kusudden udde
    Högen säteri Kusudden udde
    Högen säteri Kuvetjärnet tjärn
    Högen säteri Kvarnberget bergshöjd
    Högen, Norra säteri Kvarnbäcken bäck
    Högen hmd Kvarndammsviken vik
    Högen hmd Kvarnebäcken bäck
    Högen hmd Kvarnfallet fors
    Högen lhr Kvarnegärdet åker
    Högetjärn st Kvarnegärdet åker
    Höglund st Kvarnegärdet ställe
    Högskasen förr torp Kvarnegärdet åker
    Högsstommen förr soldattorp Kvarnestycket åker
    Högås torp Kvarnestycket åker
    Höljerud bebyggelse Kvarnetjärnet tjärn
    Höljerud bebyggelse Kvarnevallen åker
    Höljerud bebyggelse Kvarnskogen udde
    Ingemarrud hmd Kvarntorpeberget bergshöjd
    Ingemarrud hmd Kvekelappen åker
    Ingmarrudssand förr torp? el. bs Kvikasen åkerstycke
    Ingemora hmd Kyrkelyckan åker
    Intakan förr torp Kyrketorpet åker
    Jakobsberg förr torp Kyrkholmen udde
    Jakobsrud förr torp Kyrkogården område
    Jankerud torp Källarebacken ängsmark
    Jans hmd Källarebräckan åker
    Japan förr förvaltarbostad, nu lht Källarekullen höjd
    Jenserud lht Källarestycket åker
    Jepplanda bebyggelse Källargärdet åker
    Jepplanda bebyggelse Källstycket åker
    Jepplanda bebyggelse Käppen åker
    Jepplanda-Ödegården förr torp (?) Käringeberget bergshöjd
    Jonsbol torp Käringedalen dal
    Judekasen förr torp Käringeholtet skogsparti
    Juderud förr torp Käringtjärnet tjärn
    Jungfrukasen förr hus Käringtjärnet, Lilla tjärn
    Jysketorp bebyggelse Käringtjärnet, Lilla tjärn
    Jysketorp bebyggelse Käringtjärnet, Lilla tjärn
    Jysketorp bebyggelse Käringtjärnet, Stora tjärn
    Järnbodängen förr torp Kätten åker
    Kackerlackebyggningen arbetarbostäder Kättilsbotjärnet tjärn
    Karlsberg torp Köksdalen dal
    Karlsudde lht (disponentbostad) Köksdalen dal
    Kart(e)dalen förr torp (?) Köksgärdet åker
    Kart(e)dalen torp (?) Köksgärdsvänden, Nedra åker
    Kasen hmd Köksgärdsvänden, Övra åkerskifte
    Kasen soldattorp Kölnestycket åker
    Kasen förr torp Kölskogen skogsområde
    Kasen torp Kölskogen skogsområde
    Kasen torp Kölvattnet sjö
    Kasen förr torp Kölvattnet sjö
    Kasen förr torp Ladlyckan åker
    Kasen förr torp Ladlyckan åker
    Kaserna förr torp Ladlyckan åker
    Kaserna torp Ladugårdsgärdet åker
    Kaserna förr hmd Ladugårdsgärdet åker
    Kashöjden förr hmd Ladugårdsgärdet åker
    Kasängen förr torp Ladugårdsgärdet åker
    Katrineholm järnmanufakturverk, nu hästskosömfabrik Ladugårdsstycket åker
    Katrineholm fabrik Ladvatten åker
    Katterud förr torp Lammhagsvallen åker
    Katterud torp Lammhålan grop
    Katterud, Lilla förr torp Lammtjärnsviken vik
    Katterud, Lilla torp Lappen åker
    Katterud, Lilla torp Larsbolsgärdet åker
    Katterud, Norra förr torp Larsbolsvallen åker
    Katterud, Södra förr torp Laxsjön insjö
    Kidron förr torp Lerbräckan kulle
    Kina arbetarbostad Lerstycket åker
    Kleven bs(?) Lerstycket åker
    Klockarekasen förr torp Lerstycket åker
    Klockerud förr torp Lerstycket åker
    Klon förr torp Lervänden åker
    Klon avs Leråkersmadet åker
    Kloön förr bs Leråkersviken vik
    Klunnerud förr torp Lidarnamyren skogsområde, förr odlad
    Klypen hmd Liddalen dalgång
    Klämman arbetarbostad Lillehavdeglidet del av Stenebyälven
    Kolbonerud förr torp Lillehavderönningen åker och ängsmark
    Kolbonerud förr torp Lillängen åker
    Kolbonerud torp Lillön ö
    Kolbonerud torp Limberget bergshöjd
    Kolbotten torp Limbo(d)haget område
    Kolbotten torp Limbo(d)hålan fördjupning
    Kolhugget hmd Limbo(d)viken vik
    Kolängen torp Limugnsviken vik
    Komossen t el. bs Lindekullen åker
    Kongele (?) torp Lindestycket åker
    Kontorsbyggningen arbetarbostad Lindestycket (?) åker
    Kopparbol förr hmd (el. torp) Lindestycket åker
    Kopparkasen förr soldattorp Lindgärdet åker
    Korbonerud (?) torp Liverudbäcken bäck
    Korint arbetarbostad Liverudslyckan åker
    Kornbonerud förr torp Liverudsängen slåttermark
    Kornbonerud torp Liverudtjärnet tjärn
    Korpebacken arbetarbostäder Lortön ö
    Korsbyn förr torp Luffarehugget hygge
    Korsdalen förr torp Lyckorna åker
    Kritineberg hmd Lysetjärn tjärn
    Kroksjökasen förr torp Lysetjärnsdalen dal
    Kroksjökasen torp Långa myr sankmark
    Kroksjön förr torp Långa myr sankmark
    Krommenäs bebyggelse Långa stycket åker
    Kronan hus Långa vänden åker
    Kroneberg(et) torp el. bs Långa vänden åker
    Kroneberg(et) torp Långbrohöljen »hölj»
    Kronoskogen bebyggelse Långbrohöljen »hölj»
    Kronoskogen bebyggelse Långbroudden udde
    Kronoskogen bebyggelse Långebron stenbro
    Kronoskogen bebyggelse Långe kanal raksträcka av Stenebyälven
    Krummenäs bebyggelse Långeströmmen vattendrag
    Krummenäs bebyggelse Långetjärn tjärn
    Krummenäs, Lilla hus Långetjärnet tjärn
    Kulan förr torp Långetjärnet, Stora tjärn
    Kullarna förr torp Långetjärnsmyren myr
    Kullen förr torp Långe åker åker
    Kullen förr torp Långkasedalen dalgång
    Kullen hmd Långvattnet tjärn
    Kullen förr soldattorp Läppedalen dal
    Kulten hmd Läppedalen dal
    Kulten hmd Läppedalsberget bergås
    Kungsudden torp Lästviksdyveln kallkälla
    Kungsudden torp Läst(e)viksmoarna område
    Kungsudden torp Lästeviksstycket åker
    Kupestugan förr bs Lästvikslångetjärnet tjärn
    Kurascherud bs Lögareviken vik
    Kuvetjärnet förr torp Lönnestycket åker
    Kvarnedrågen förr torp Maden åker
    Kvarnekullen förr torp Maderna sankt område
    Kvarnekullen förr torp Maderna åker
    Kvarnekullen förr torp Maderna sankt område
    Kvarnemyren förr torp Maderna åker
    Kvarnen förr kvarn och mjölnarbostad Maderna sank dal
    Kvarnen förr kvarn och mjölnarbostad Maderna åker
    Kvarnen mjölnarbostad Madet åker
    Kvarnskogen arbetarbostäder Madet åker
    Kvarnstugan mjölnarbostad Madvallen åker
    Kvarntorp mjölnarbostad Majas grotta »grotta»
    Kvarntorp förr soldattorp Mallas kulle bergshöjd
    Kvarntorpet förr kvarn och mjölnarbostad Mallas kulle berg
    Kvarntorpet mjölnarbostad Mastedalstjärnet tjärn
    Kypakas förr torp Mastedalstjärnet, Lilla tjärn
    Kyppekas förr torp Mastedalstjärnet, Stora tjärn
    Kyppen torp Medbyvarven sväng
    Kyppen torp Mellangärdet slåtteräng
    Kyrkskolan skolhus Mellanälven del av Stenebyälven
    Käppen avs Mellanödegården åker och äng
    Kättilsbo bebyggelse Metareberget berg
    Kättilsbo bebyggelse Middagsbräckedalen dalgång
    Lammtjärn bebyggelse Middagsbräckedalen dal
    Lammtjärn bebyggelse Mjölkebacken plats i skogsområde
    Lammtjärn bebyggelse Mjölkebacken område
    Larsbol, Lilla förr torp Mjölkebacken plats
    Larsbol, Nedre förr torp Mobacken backe
    Larsbol, Stora förr torp Mockshålet myr
    Larsbol, Övre förr torp Mockshålet åkrar
    Laxerud förr torp Mockshålsbacken backe
    Laxvik lht Mockshålsbacken backe
    Ledkaserna förr bs Mogrinden vägskäl
    Ledkaserna förr bs Mogärdet åker
    Lekåsen bs Mokastet bergsida
    Lerdalen, se 1 Taxviken Saknas Moltemyren myr
    Lerdalen del av Taxviken Mopottan tjärn
    Lerdalen förr torp Mopottan tjärn
    Lidarna förr torp Mopotteberget bergshöjd
    Liden soldattorp Mossarna åker
    Lidkasen förr torp Mossehagen åker
    Liljendal torp Mossekaserna beteshag, skogsparti
    Lilla gärdet hmd Mossen åker
    Lillebo lht Mossen åker
    Lillebo lht Mosshagen åker
    Lille-Havden bebyggelse Mosshagen område
    Lindhagen lht Motjärnet tjärn
    Litegott lht Motåsekleven del av gångstig
    Liverud, Nedre förr torp Munkedalen dal
    Liverud, Nedre hmd Munkedalsgärdet åker
    Liverud, Övre förr soldattorp Munkedalsjämnan del av terräng
    Lotterud hmd Munkesten sten
    Lotterud hmd Munkviken vik
    Lugnet lht Munkön ö
    Lund förr torp Munkön ö
    Lund avs Munkön ö
    Lund förr bs Mustadhöljden »hölj»
    Lurerud bs (el. torp) Myrarna förr åker, hmd
    Lyckhem avs Myrarna åker
    Långbron kanalsluss, järnvägsanhalt och samhälle Myrarna odlat sankt område
    Långbroudden förr hmd, nu avs. egnahemsområde Myrarna åker
    Långbroudden hmd Myrarna åker
    Långed bebyggelse Myrarnagärdet åker
    Långed bebyggelse Myrebäcken bäck
    Långed område Myrekleven backe
    Långed område Myren åker
    Långerud förr torp Myren åker
    Långvattnet förr torp Myren skogsmyr, förr odlad
    Lästevik bebyggelse Myreplankorna åker
    Lästevik bebyggelse Myskedalen dalstråk
    Lästevik bebyggelse Myskemyren myr
    Lästevik bebyggelse Månsan (?) skogsområde
    Lästevik bebyggelse Mårtekasen gångstig
    Lövås förr torp Märregraven åker
    Maden förr torp Märrehaget område
    Maden, Lilla förr torp el. bs Märremyren myr
    Maderna förr torp Märrepölen »hölj»
    Maderna, Lilla förr torp el. bs Märrepölen »hölj»
    Maderna, Stora förr torp Mörkret del av Stenebyälven
    Majkasen förr torp Nilsebacken backe
    Marieberg hus Niondel område
    Marielund avs Norbysand åker
    Marinehagen hmd Norbyälven vattendrag
    Mastedalen torp (?) Nordekestjärnet tjärn
    Mastedalen torp (?) Nordfjällsviken vik
    Medbyn bebyggelse Nordgården »tomtbacke»
    Medbyn bebyggelse Nordgårdstjärnet tjärn
    Meglång torp Nordgärdet åker
    Mellbyn förr torp Nordgärdsbäcken gränsbäck
    Mellomhavden hmd Nordgärdsdalen bäckdal, gräns
    Mockan förr torp Nordängegärdet åker
    Modalen torp Nordängesvängen krök
    Mon bebyggelse Nordängen gärde
    Mon förr hmd Nordängevrån åker
    Mon, Lilla avs Norebron bro
    Mon, Västra bebyggelse Norebykaserna väg
    Mon, Västra bebyggelse Norebykyrkogården område
    Mon, Västra bebyggelse Norra gärdet åker
    Mon, Östra bebyggelse Norra viken vik
    Mon, Östra bebyggelse Norrland, Lilla terräng
    Mosebacke förr torp Notbodvänden åker
    Mosebacke torp Nybyggerud åker
    Mossbergs hmd Nytorp åker
    Mossen förr torp Näset område
    Mossen torp Näset åker
    Mossen torp Näverlöskleven backe
    Mosserönningen avs Näverlöstjärnet tjärn
    Mosshagen lht Ofredsmyren område
    Motås förr torp Ofredsmyren skogsparti
    Munkeberg hus Olasstycket åker
    Munkedalen torp Olle Larssons myr myr
    Munkedalen torp Ommen plats i skogen
    Munkedalen torp Ommen åker
    Munkedalen torp Ormekullarna åker
    Munkedalen torp Orrudden udde
    Munkedalen torp Oset inlopp
    Munkedalen torp Oxemossen åker
    Munkedalen torp Paradiset åkermyr
    Munketorp torp Paradiset åkermyr
    Munkvillan bostadshus Paradiset dalsänka
    Murerud hmd Paradismyren åkermyr
    Mustad hästskosömfabrik Parasollholmen holme
    Mustadfors hästskosömfabrik Paviljongen udde
    Mustadfors hästskosömfabrik Peder Wærns skär skär
    Myrarna förr torp Petter tjärn
    Myren torp Petters myr förr odling
    Myren hmdd Pinnesmocken område
    Månseviken »förpantning» Plåtarna skogsområde
    Mårtebön torp el. bs Plåtarnabergen höjder
    Märrekasen förr torp Porsemaderna sankmark
    Mölnerud mjölnarbostad Porsemyren åker
    Mörerud hmd Porsmyregärdet åker
    Mörerud hmd Prästepölen utvidgning
    Mörtebäck förr torp Prästhagarna område
    Mörtebäck torp Prästevarven krök
    Nerstugan hmd Pukeruddyveln tjärn
    Nerstugan hus Pumpholmen holme
    Nerstugan förr hmd Pålerudviken vik
    Nerstugan hmd Pålhögsbergen bergshöjder
    Nerstugan hmd Pålhögsvrån skogsdunge
    Nordbotten förr torp Rabben åker
    Nord-Eke hmd Rakälven del av Stenebyälven
    Nordfjäll Saknas Rakälven del av Stenebyälven
    Nordgården manbyggnad Randebergen (?) bergås
    Nordgården, Lilla torp Releharget »harg»
    Nord-Strömmarna förr hmd Relehöljen utvidgning av Relälven
    Nordstugan hmd Relemaderna ängsmark
    Nordängen förr torp Relemossen mosse
    Nordängen förr torp Releniondel område
    Nordängen hmd Relesvängen kurva
    Norebyn bebyggelse Relälven vattendrag
    Norebyn bebyggelse Relödegårdarna åker och ängsmark
    Norebyn bebyggelse Relön ö
    Norebyn bebyggelse Ropareudden udde
    Norebyn bebyggelse Rosenlund område
    Nubberud torp el. bs Rosenlund odling
    Nybyggerud förr torp Rotundakullen höjd
    Nygård lht (?) Rotundan »öppet tempel»
    Nygård torp Rovesand åkermark
    Nyhem hus (el. bs) Rovesund(et) sund
    Ny mosse bs Roveviken vik
    Nytorp förr hus och affär Rovudden udde
    Näset lht Ruderdammen mosse
    Nässtugan förr hmd Rundelen platå
    Näverlös bebyggelse Ryskehöljen utvidgning
    Näverlös bebyggelse Ryskepölen utvidgning
    Nävelös bebyggelse Ryttmästarkullen kulle
    Näverlös bebyggelse Ryttmästarvändan åker
    Näverlös, Norra bebyggelse Råvarp insjö
    Näverlös, Norra bebyggelse Rävebåsen åker
    Näverlös, Södra bebyggelse Rävebåsen inskärning i berg
    Näverlös, Södra bebyggelse Rävedrågen åker
    Olstorp förr torp Räveharget »harg»
    Ommen förr torp Rävekullen bergshöjd
    Oppstugan hmd Räverumpen åker
    Oppstugan hmd Rävudden udde
    Oppstugan förr hmd Röde hagen åker
    Oppstugan hmd Röde pålen vägskäl
    Oppstugan hmd Röd väg skogsstig
    Orrekullen förr torp Rönnbärsknatten höjd
    Pinan epidemisjukhus Rönningarna åker
    Pissalång torp Rönningarna åker
    Plågan arbetarbostad Rönningarna åker och äng
    Porsemyren förr torp Rönningarna åker
    Prästgården kyrkoherdeboställe Rönningen utgärde
    Punkten torp Rönningen förr hagmark
    Punkten torp Rönningen åker
    Pålerud, Lilla förr torp Rönningen skogsområde
    Pålerud, Stora förr torp Rönningen förr odling
    Pålhögen förr torp Rönningen åker- och ängsmark
    Relekasen torp Rönningsgärdet åker
    Relekaserna torp Rönningsmyren myr
    Relen bebyggelse Rönningsås bergshöjd
    Relen bebyggelse Rösegärdet åker
    Relen bebyggelse Rövaredalen dal
    Relängen förr torp Salsgärdet åker
    Relängen torp Sand åker
    Reren Saknas Sand åker
    Ringarebyggningen arbetarbostad Sand åker
    Rosenlund förr värdshus Sand åker
    Rosenlund lhtr Sand åker
    Rosenlund bs Sand(en) delvis odlat område
    Rovan bebyggelse Sand, Norra åker
    Rovan bebyggelse Sand, Södra åker
    Ruderekasen torp el. bs Sandarna åker
    Rysserud soldattorp Sandarna åker
    Rysserud st Sandarna åker
    Ryssland arbetarbostad Sandebäcken bäck
    Råtorp förr torp Sandehaget betesmark
    Råtorp torp Sandgärdet åker
    Rönningen förr torp Sandgärdet åker
    Rönningen torp Sandgärdet åker
    Rönningen avs Sandgärdet åker
    Röningen, Nedra torp Sandtjärnsmossen mosse
    Rönningen, Nedra torp Sandtjärn(et) tjärn
    Rönningen, Norra torp Sandviken vik
    Rönningen, Södra torp Sankt Olavs källa källa
    Rönningen, Övre torp Sank Olavs källa källa
    Rösen förr soldattorp Sextondel slåtteräng
    Rösen st Sextondel(en) skogsskifte
    Sand hmd Sibirien åker
    Sandbacken bebyggelse Siljestycket åker
    Sandbacken bebyggelse Sistemus del av uddar
    Sandviken förr torp, nu egnahemsområde Sjögrottan »grotta»
    Seland arbetarbostad Sjökosesten(en) stenar
    Sibirien arbetarbarack Sjökroken område med åkre och myr
    Signebyn bebyggelse Sjölidviken vik
    Signebyn bebyggelse Sjösand(en) åker
    Signebyn bebyggelse Sjöstycket åker
    Sjukan förr torp Sjöstycket åker
    Sjögläntan lht Skacken åker
    Sjökasen torp Skallarna åkrar
    Sjökaserna förr torp Skalleberget berg
    Sjöliden förr torp Skallen, Lilla åker
    Sjövik förr bs Skallen, Stora åker
    Sjövik lht Skammekullen kulle
    Skarpen hmd Skapanor åker
    Skaterud förr soldattorp Skarphultet skogsområde
    Skaterud st Skaterudtjärnet tjärn
    Skaterudtjärnet förr torp Skatön ö
    Skaterudtjärnet torp Skidbacketjärnet tjärn
    Skitås torp Skifferbordet del av Uddarna
    Skogen bebyggelse Skiftet åker
    Skogen bebyggelse Skiftet åker
    Skogen bebyggelse Skitön ö
    Skogsbo avs Skitön ö
    Skogshyddan avs Skogsberget bergshöjd
    Skojarebotten för torp (el. bs) Skogsdapeln (?) vattensamling
    Skomakerud förr torp Skogsdapeln (?) göl
    Skrätterud förr torp el. bs Skogshagen förr åker, nu skog
    Skuggetorp bebyggelse Skogstjärnet tjärn
    Skuggetorp bebyggelse Skogvaktarviken vik
    Skuggetorp bebyggelse Skojaretrakten skogsskifte
    Skuggetorp bebyggelse /Se Skottegropen sänka
    Skuggetorpsön torp Skottesten(en) sten
    Skytterud förr torp Skreklan (?) rävpass
    Skårängen torp Skrevarestycket åker
    Skårängen torp Skräddarenäset åker
    Skärbo bebyggelse Skrällerudkullen berg
    Skärbo bebyggelse Skuggetorpsudden udde
    Skärbo-Torpet förr torp Skuggetorpsviken vik
    Slångekasen förr torp Skuggetorpsön ö
    Slången bebyggelse Skuggetorpsön, Lilla ö
    Slången bebyggelse Skvättebron förr del av landsväg
    Slången bebyggelse Skårdalsbäcken bäck
    Slången bebyggelse /Se Skärbotjärnet, Lilla tjärn
    Slångeräppen gårdar Skärbotjärnet, Stora tjärn
    Slångeräppen gårdar Skärbotorpedyveln tjärn
    Smedens hmd - nu borta Slanteberget bergshöjd
    Smedhagen lht Slottskullen bergshöjd
    Smedsbo lht Slångemossen mosse
    Smedserud bebyggelse Slångeräppen del av sn
    Smedserud bebyggelse Slångetjärnet tjärn
    Smedserudängen förr torp(?) el. utbruk Slångeödegården åker
    Snubberönningen förr torp Slångön ö
    Snålvik avs Smala vik vik
    Solberga avs Smalängen vik
    Soldattorpet soldattorp Smedbacken landsvägsbacke
    Soldattorpet soldattorp Smedhagen område
    Soldattorpet soldattorp Smedlogen lada
    Soldattorpet soldattorp Smedserudviken vik
    Soldattorpet soldattorp Smedserudängen skogsmark, förr utbruk
    Soldattorpet soldattorp Smibacken backe
    Soldattorpet soldattorp Smibacken backe
    Soldattorpet soldattorp Smibacken åker
    Soldattorpet soldattorp Smigärdet åker
    Soldattorpet soldattorp Smihålan åker
    Soldattorpet soldattorp Smistycket åker
    Solhaga avs Smitjärnet tjärn
    Solhem lht Smitjärnsmossen mosse
    Solhem avs Smiudden åker
    Sollid lht Smocken åker
    Solliden lht Smocken åker
    Solliden lht Smocken åker
    Solvik hmd Smörhålan område
    Solvik avs Smörknatten bergshöjd
    Soläng avs Smörkullen berg
    Spetthult hmd Smörkullen bergshöjd
    Spätthålet förr hmd Snedbergsudden udde
    Stakerud förr hmd Snickarekullen moränkulle
    Stampen mjölnarbostad, hmd Snokhålet åker
    Stampen hmd Sommarkammaren bergsparti
    Starken slussvaktarstuga Sommarkammarsbergen bergåsar
    Steneby bebyggelse Sovarehålan åker
    Stenebykasen torp Spelemyren myr
    Steneby-Klon förr torp Spetthåls- Saknas
    Stenebykvarnen kvarn Spättehålskleven sluttning
    Stenebynäs pensionat Spätthålssand åker
    Steneby prästgård bebyggelse Spätthålsudden udde
    Steneby prästgård bebyggelse Stackevallen åker
    Steneby prästgård bebyggelse Stakerud åker
    Steneby prästgård bebyggelse Stallbräckan åker
    Stenkasen lht Starkeviken del av Långbohöljen
    Stenslund lht Stenebybron bro
    Stentjärnskasen, Västra förr torp Stenebydalen lågland
    Stentjärnskasen, Östra förr torp Stenebyfjället skogsområde
    Stentorpskasen förr torp Stenebyhålan område
    Stenäckran förr hmd Stenebymon skogsområde
    Stjärnsund lht Stenebyströmmen forsar
    Stockedalen förr torp Steneby ström vattendrag /Se
    Stockedalen torp Stenebyälven vattendrag
    Stommen förr soldattorp Steneby-Ödegårdarna åkermark
    Stomskasen förr torp Steneby-Ödegårdarna åker
    Storehavden Saknas Stenpölen »lugnvatten», »hölj»
    Straffet arbetarbostad Stenstycket åker
    Straffet arbetarbostad Stensvängen sväng
    Strömmarna förr hmdd, nu arbetarbostad Stentjärn, Lilla tjärn
    Strömmarna hmdd, nu lht Stentjärn, Stora tjärn
    Strömsfors lht Stentjärnet tjärn
    Stubbut torp Stentornet stentorn
    Stugudden torp Stenäckran åker
    Stuput förr torp Stockevallen åker
    Suckan, Nedre förr torp Stomlyckan äng
    Suckan, Norra förr torp Stomsbacken backe
    Suckan, Södra förr torp Stomskasemossen mosse
    Suckan, Övre förr torp Stomsmossen mosse
    Suckan, Övre torp Stomstjärnet tjärn
    Suckedalen förr torp Stomstycket åker
    Sundsbyn bebyggelse Stomsängen äng
    Sundsbyn bebyggelse Stora grottan kalkskifferbrott
    Sundsbyn bebyggelse Stora mossen mosse
    Svennerud förr torp Stora myr myr
    Svennerud förr torp Store dammen vattensamling
    Svärdsbyn bebyggelse Storerabben slåttermark
    Svärdsbyn bebyggelse Store sten sten
    Svärdsbyn bebyggelse Storgärdet åker
    Svärdsbyn bebyggelse Storgärdet »utbruk»
    Svärdsbyn bebyggelse Storgärdet åker
    Syrerud förr bs Storgärdet åker
    Syringen lht Storgärdsdalen sänka
    Sågarebyggningen arbetarbostäder Storön ö
    Sågen förr torp Straffebacken backe
    Sågen förr såg Straffedapen vattensamling
    Säbyn bebyggelse Straffedapen göl
    Säbyn bebyggelse Strömgärdet åker
    Säbyn bebyggelse /Se Strömmen vattendrag
    Sänketjärnet förr torp Strömmen vattendrag
    Särla lht Stugelyckan åker
    Säter förr torp (el. bs) Stugestycket åker
    Sör-Eke hmdd Stuputeviken vik
    Sörfjäll Saknas Stutögat mosse
    Sör-Strömmarna förr hmd Stutögemossen mosse
    Sörtjärnsviken hmd Stygge backar åker
    Taberg bs Styggemyren myr
    Tabergerud bs Stygg Stavas klev bergpass och stig
    Tabergerud bs Stygg stubbe plats
    Tappen torp Styvstycket åker
    Tappen torp Suckedalskullen bergshöjd
    Tapptjärn torp Suckedalsmyren myr
    Taxvikedalen hmd Suckorna område
    Taxvikekvarnen kvarn Sumparna odlad sankmark
    Taxviken bebyggelse Sundsbygärdet åker
    Taxviken hmd Sundsbyskiftet åker
    Taxviken bebyggelse Svalön ö
    Taxviken bebyggelse Svampbordet stenborg
    Taxviken bebyggelse Svartedalen dalgång
    Taxviken bebyggelse Svarte dalen dal
    Taxviken bebyggelse /Se Svarte kulle bergshöjd
    Taxviken kvarn Svartevik vik
    Taxvikekvarnen kvarn Svarttjärn tjärn
    Tegshögen hmd Svartetjärnsdalen dal
    Tegshögen hmd Svart vik vik
    Tillflykten torp Svältan åker
    Tingsbräckan förr torp Syrerudpölen utvidgning av Stenebyälven
    Tingsbräckan torp Syrerudströmmen del av Stenebyälven
    Tingsbräckan torp Sågbackarna område
    Tingsbräckan torp Sågarelyckan åker
    Tingsbräckan torp Säbytjärnet tjärn
    Tingsbräckan torp Säbyviken vik
    Tisselskog hlp Säcke vallen åker
    Tittut lht Sänketjärnet tjärn
    Tjärnskasen förr torp Södra dalen dal
    Tjärnsviken hmd Södra viken vik
    Tjärnsviken hmd Sögärdet åker
    Tjärntappen förr torp Söleviken vik
    Tomten, se 1 Härsbyn Saknas Sölvikeberget bergshöjd
    Tomten förr torp Sörgärdet åker
    Tomten hus Sörgärdet åker
    Torpehagen förr torp Sörgärdsbäcken gränsbäck
    Torpet Saknas Sörgärdsdalen bäckdal
    Tossekasen torp Söudden åker
    Trekanten lht Tagnetjärnshöjden bergshöjd
    Trekanten lht Tappemossen mosse
    Trekanten lhtr Tarmen udde
    Trolltjärnet förr torp Tarmen åker
    Trången arbetarbostad Tarmeviken vik
    Tuggalitet förr torp Taxvikekaserna väg
    Tunet hmd Taxvikenäset näs
    Tunet hmd Taxvike-Ödegården område
    Udden, se 1 Taxviken Saknas Teaterkullen kulle
    Udden förr torp Tegen åker
    Udden förr torp Tegshögstjärnet tjärn
    Udden torp Tegshögsödegården åkermark
    Udden del av Taxviken Timmerviken vik
    Udinerud torp el. bs Tingsbräckeviken vik
    Ugnen torp Tingshög tingsplats(?)
    Ulrikerud hmd Tjugondehöljen »hölj»
    Ulvsbyn bebyggelse Tjureberget bergshöjd
    Ulvsbyn bebyggelse Tjärnsdalen dalgång
    Ulvsbyn bebyggelse Tjärnskasen odling
    Utsikten torp Tjärnsvikemyrarna sank mark
    Utsikten torp Tjärnsviketjärnet tjärn
    Utsikten torp Tjärnsvikeviken vik
    Utsikten lht Tobakskullen höjd
    Valefjället förr torp Tobaksstycket åker
    Vambyn hmdd Tolhålan (?) åker
    Vamme gård hmdd Tolhålan åker
    Vammegärdet hmd Tomtebacken backe
    Vammen bebyggelse Tomteberget bergshöjd
    Vammen bebyggelse Tomterna åker
    Vammen bebyggelse Tomterna plats
    Vammen bebyggelse Tomtestycket åker
    Vammen bebyggelse /Se Tomteviken vik
    Vammen hmdd Tomtön ö
    Vamme-Ödegården hmd Torhålan (?) åker
    Varg(e)byggningen arbetarbostad Torkafritt åker
    Varvet lht Torpetjärnet tjärn
    Vassbotten förr torp Torphagen åker
    Vassbotten torp Torphagsgärdet åker
    Vassbotten torp el. bs Torphagslyckan åker
    Vassbotten, Lilla torp el. bs Torpåkern åker
    Vassbotten, Lilla torp el. bs Tossetjärnet tjärn
    Vassbotten, Stora förr »förpantning» Trappen åker
    Vassbotten, Stora förpantning Trekanterna åker
    Verket förr torp Trinde kulle skogsparti
    Vik lht Trinde mossen sankmark
    Viken egnahemsområde Trinda stycket åker
    Viken avs. lhtr (egnahem) Trind kulle åker
    Viken »förpantning» Trollemyren åkerstycken, hmd
    Viken hmd Trolltjärnsmossen mosse
    Vikesand lägenhet Trolltjärnet tjärn
    Vikesand lht och handelsbod Trädgårdsviken vik
    Vilhelmsberg mjölnarbostad, hmd Trädgårdsvänden åker
    Vinnan lhtr Trätareparten skogsområde
    Vrålet arbetarbostad Trätareparten skogsområde
    Vråle slott arbetarbostad Tunet område
    Vråsocken arbetarbostad Tunet plats
    Värnbol, Wærnbol lht Tunängen odlad mark
    Värnshögen bebyggelse Turkiska paviljongen lusthus
    Värnshögen bebyggelse Tusendalersbacken sluttning
    Värnshögen bebyggelse Tutarehögen bergshöjd
    Värnshögen, Wærnshögen bebyggelse Tutarehögen höjd
    Värnshögen, Wærnshögen bebyggelse Tutaresten sten
    Värudden lht Tvätteberget berg
    Västra godset ägor Uddarna del av näs
    Väststugan hmd Uddarna åker
    Väststugan hmd Uddegärdet, Västra åker
    Väststugan hmd Uddegärdet, Östra åker
    Åsen bebyggelse Udden udde och åker
    Åsen bebyggelse Udden åker
    Åsen bebyggelse /Se Ugnen åker
    Åsen förr torp (el. bs) Ulvsbyberget bergshöjd
    Åsen hmd Undervänden åker
    Åskasen förr torp Utsiktsbergen berg
    Åsnebo bebyggelse Utters ö åker
    Åsnebo bebyggelse Vadbodudden udde
    Åsskogen skogsområde Vagnbodgärdet åker
    Åstorp förr torp Vallmokullen höjd
    Äffnebyn hmd Vamberget höjd
    Älvhem lht Vammeberget bergshöjd
    Älvhem lht Vammefjället skogsområde
    Älvåsen lht Vammegatan väg
    Älvön lht Vammehaget skogsområde
    Ämnebyn bebyggelse Vammemossen mosse
    Ämnebyn bebyggelse Vammetarmen näs
    Ämnebyn bebyggelse Vammeviken vik
    Ämnet torp Vamme-Ödegården område
    Ängehagen förr torp Vammudden udde
    Ängen egnahemsområde Vargedalen dal
    Ängen förr hmd Vassbottebäcken bäck
    Ängkasen förr torp [H]vassens berg bergshöjd
    Ängkaserna hmd Vedskjulsgärdet åker
    Änglakoret hus el. bs Vikebottarna åkrar
    Ödegården hmd Vikesandsviken vik
    Ödegården hmd Vinterberget bergshöjd
    Ödegården bs Vårdekullen bergshöjd
    Ödegården hmd Vårkullen triangelpunkt
    Ödetorp förr torp (?) Vägnefloren flad av sjö
    Ön förr torp Vänden åker
    Östersbyn bebyggelse Vänden åker
    Östersbyn bebyggelse Vänden åker
    Östhavden hmd Värekullen höjd
    Öststugan förr hmd Värekullen höjd
      Värekullsdrågen sänka
      Värnboviken vik
      Värnshögsbron bro
      Västgärdet åker
      Västgärdet åker
      Väststugestycket åker
      Åbackarna åkermark
      Ålyckan åker
      Åseviken vik
      Åshagen område
      Åskebränningen område
      Åskullen bergshöjd
      Åsmaden åker
      Åsmaderna åker
      Åsmyren myr
      Åsnebo gruva förr gruva
      Åsnebotjärnet tjärn
      Älgemossen mosse
      Älgemyren myrstråke
      Älgemyren myr
      Ängebäcken bäck
      Ängemyrarna myrmark
      Ängen åker
      Ängen kulle
      Änghagen område med äng och berg
      Ängkasebäcken bäck
      Ängkasestycket åker
      Ängkasetomterna åker
      Ärtingen sjö
      Ödegårdarna åkerskifte
      Ödegårdarna odlat område
      Ödegårdarna åker
      Ödegården åker
      Ödegården område
      Ödegården område
      Ödegården åker och äng
      Ödegården åker
      Ödegården, Norra åker och äng
      Ödegården, Norra åker
      Ödegården, Södra åker
      Ödegården, Västra åker
      Ödegårdsgärdet åker
      Ödegårdsgärdet åker
      Ödegårdshagen område
      Ödegårdskullen åker
      Ödegårdskällan kallkälla
      Ödegårdsstycket åker
      Ödegårdstjärnet tjärn
      Ören (?) bergskär
      Östberget bergshöjd
      Östersbyödegårdarna åkermark
      Östgärdet åker
      Östra floren del av sjö
      Östängen åker

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.