ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tydje socken : Tössbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 68 Naturnamn: 127 Bebyggelsenamn: 1 Naturnamn: 4
Tydje sn Andvik vik Persmyren by Härskog skogsområde
Tydje sn *Ballsen holme?   Predikestolen bergklack
Tydje sn /Se Bastholmarne holmar   Stupestocken avrättningsplats
Tydje sn Bastholmarna holmar   Svartebäck vik
Tydje sn Bastholmen, se Skogholmen holme    
Tydje sn *Bastholmen, Stora, se Bastholmarna holmar    
Tydje sn Busken skär    
Tydje sn Dalrönningen ägomark    
Tydje sn Dalrönningen röjning /Se    
Tydje sn Dijgesund, se Dyrösund sund    
Tydje sn Djupskären skär    
Tydie sn *Djupskärsgrundet grund    
Tydje sn /Se Dyrsund, se Dyrösund sund    
Tydje kommun /Se Dyrösund sund    
Tydje sn /Se Dyrösund sund    
Tydje socken sn /Se Dyrösundet sund    
Björbyn by Dyrösund sund    
Buren avs. /Se Fiskholmen holme    
Forsnäs indr. häradsskrivareboställe Forsnäsån å    
Forsnäs? Saknas Forsnäsån å    
Forsnäs bost. Förklädesholmarna holmar    
Forsnäs gd Förklädesholmen holme    
Forsnäs gd Gesnäbban udde    
Forsnäs bost. Grytan sund    
Galgudden förr hus *Guldknappen höjd    
Gatan gd /Se *Gåsöskären skär    
Gärdsbyn by /Se *Gäddskär skär    
Hensbyn gd /Se Hästholmen holme    
Karlberg förr hus? Hästhufwud, se Hästhuven holme    
Klöven torp Hästhuven holme    
Kolvass förr hus Hästhuven holme    
Korpholm torp Hästhuvud holme    
Krogen förr hus? *Hästhuvudsgrundet grund    
Kvarnängen förr torp *Hästhuvudssundet sund    
Lyckhem förr hus? Kasshålan vik    
Mossen förr hus? Kattholmarne holmar    
Nygård Saknas /Se Kattholmen, Norra holme    
Ramossen torp Kattholmen, Södra holme    
Ramossen förr torp Klypan vik    
Rolfsbyn by Klypudden udde    
Rolfsbyn Saknas /Se *Krokbäckshamn hamnplats    
Rolfskärr by Kroksviken vik    
?Rolfskärr by Kvarndammen sank mark    
Rolfskärr by *Lilla Skärets grund grund    
Rolfskärr by Lilla Svartskärets grund grund    
Rolfskärr by Långholmen holme    
Rolfskärr Saknas /Se Långholmen holme    
Signerud gd /Se *Långholmsskäret skär    
Sjögar by Långholmsskäret skär    
?Sjögar, Västra el. Östra gdr Lärkegapet jordöga /Se    
Skäggebol bost. Malmerudviken vik    
Skäggebol Saknas /Se *Meskärsgrundet grund    
Slädekärr by Måkeberget udde?    
Slädekärr gd:ar Nötön halvö    
Slädekärr Saknas /Se Orrholmen holme    
Slädkärr gd /Se Porsvassholmen holme    
Torpane by Porsvassholmen holme    
Torpane by Poskwassholmen, se Porsvassholmen holme    
Tydjebyn by(?) Prästholmen, Inre holme    
Tydjebyn Saknas /Se Prästholmen, Yttre del av holme    
Tydje by /Se Rolfskiärs-Älven, se Forsnäsån å    
Tydje stommen bost. Rolfskärrstången (el. Tången) näs /Se    
Vallarna Saknas /Se Rotön halvö    
Västanå by Röseberget berg    
Västanå Saknas /Se Sjögar (trol. förr) sjö /Se    
Vestanå by Skacken holme    
Vestenå by Skackesundet sund    
Östensjö gd Skaten holme    
  Skaten holme    
  Skaten udde    
  *Skatgrund grund    
  Skogholmen holme    
  Skogholmen holme    
  Skogsholmen del av holme    
  Skorpan udde    
  Skråholmarna holmar    
  Skråholmarne holmar    
  *Skäret, Lilla skär    
  Slädekärr gd    
  Slädkärr, se 1 Slädekärr Saknas    
  Stensundet vik    
  Stensön ö    
  Stensön ö    
  *Svartbäcken bäck    
  *Svartbäcksudden udde    
  Svartebäck vik    
  ?Svartskär skär    
  Svartskär, Lilla skär    
  Svartskär, Stora skär    
  Svartskär skär    
  Sveaskäret skär    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Torrholmen holme    
  Trollholmen holme    
  Trolleholmen holme    
  *Tummen, se Tömmen holme    
  Tybyudden udde    
  Tydjesjön sjö    
  Tydjesjön sjö /Se    
  Tydje stom bebyggelse    
  Tången udde    
  Tången (el. Rolfskärrstången) näs /Se    
  Tömmen holme    
  Tömmen holme    
  Usholm, se Ustön ö    
  Ust, se Ustön ö    
  *Ustholmen, Stora holme    
  Ustskiären, se Ustöskären skär    
  Ustön ö    
  Ustön ö    
  Ustön ö    
  Ustön, Stora, se Ustön ö    
  Ustön ö    
  Ustön ö /Se    
  Ustöskären skär    
  Ustöskären skär    
  Ustöskären skär    
  Varpön ö    
  Varpön ö    
  Varpön ö    
  Hvitlandaån å?    
  Västanåberget berg o. triangelpunkt    
  Åfjorden vik    
  Åsen höjd    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.