ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Håbols socken : Vedbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 154 Naturnamn: 418 Bebyggelsenamn: 569 Naturnamn: 1071
Håbol sn /Se Abborrekullen höjd Håbols sn förteckning Abborrekullen berg
Håbol sn Abborremad sank mark Håbols sn förteckning Alebackarna beteshage
Håbol sn Abborrtjärnet tjärn Håbols sn förteckning Aledalen Saknas
Håbol sn Almudden udde Håbols sn förteckning Alegärdet åker
Håbol sn Askedalen dal Håbols sn förteckning Alehålan ställe
Håbol sn Aspelundsdyveln tjärn Håbols sn förteckning Alekullen åker
Håbol sn Aspön ö Håbols sn förteckning Almedalen Saknas
Håbol sn Backebäcken bäck Håbols sn förteckning Alm(e)gärdet åker
Håbols sn Barttjärnet tjärn Håbol sn Almestycket åker
Håbol sn Barttjärnet tjärn Ja-socken inbyggarbeteckning Almudden Saknas
Håbol sn Bart(e)tjärnet tjärn /Se Ovanskogsingarna inbyggarbeteckning Ampefjälemon åker
Håbohls sn Barttjärnsberget berg Alekasen torp Aplevik åker
Assgärdebyn by Barttjärnsmoarne terräng Alingsmon hmd Arvids klev(?) el. väg Saknas
Håbol sn /Se Bengtsvikevattnet, Lilla tjärn Alingsås bs Arvids väg, se Arvids klev Saknas
Håbol sn /Se Bergsjödalen dal Anerud hmd Askedalen Saknas
Håbol sn /Se Bergsjön sjö Asp(e)lunden hmd Askestycket åker
Håbol socken /Se Bergön ö Assgärdeby-Hyttan torp el. bs Askestycket åker
Aaslarydh, se Asslerud by Betevattnet sjö Assgärdebyn bebyggelse Aspekullen Saknas
Alekasen förr torp Betevattsbäcken bäck Asslerud bebyggelse Aspelunds-dyveln göl
Aspelund förr hus? Betåskullarna berg Asslerud med Västergården Jonsbo och Liane bebyggelse Aspestycket åker
Asslerud by? Betåskullarna höjder Axelfors lht(?) Aspö(n) landfast ö
Asslerud by Bjurviksviken vik Backa lht Asslerudsfjället Saknas
Asslerud by Björkelidmossen mosse Backarna torp Baggebråtarna skogsskifte
Asslerud gd Björndalen dalgång Bekerud hmd Baggebråtarna skogsskifte
Asslerud gdr /Se Björnemossen mosse Bekerud hmd Barrbasemyren el. Barrbasen »åkermyr»
Bjurviken by Björnemyren myr Benktekasen (Bengte-) torp Barrbasen, se Barrbasemyren Saknas
Björke förr torp Björnemyren terräng Benkt(e)raven torp Barttjärn(et) Saknas
Björkeliden ödetorp Bleksidan strandparti /Se Bergane hmd Barttjärn(et) Saknas
Bleksidan Saknas Bovattnet sjö Bergane avs Barttjärn(et) Saknas
Bollerud förr torp Braxetjärnet tjärn Berganekullen f. bebygg. (hmd?) Barttjärnsmoarna Saknas
Boruten torp Bredmossen mosse Berget hmd Basteberget Saknas
Bovallerud förr torp? Bredmossen mosse Berget torp Bastudalen åker
Bredbyn förr torp Bredmossen mosse Berget hmd (avs.) Bastugärdet åker
Brohögen (el. Brögen) gd /Se Brohögsviken vik Bergsjödalen torp Bastusiken gräsmad
Bråten förr hus Bråtemyren myr Bergslund hmd(r) Bastustyckena åkrar
Brögen (ä. Brohögen) gd /Se Bråtetjärnet tjärn Betåsen bebyggelse Bastustycket, L. åker
Buruten förr torp Brännehaget terräng Betåsen hmd Bastustycket, St. åker
Buruten(e) tp /Se Brännetjärnet tjärn Betåse-rönningen el. Rönningen hmd Bastutjärnet Saknas
Böle by Brännmossen mosse »Bifara», se Kvifalan hmd *Beckarens (*Beckerns) mosse(?), Bekerudens.... Saknas
Böle by Burutedyveln tjärn Billsberget hmd *Beker(ude)ns mosse Saknas
Böle gd:ar /Se Burutetjärnet tjärn Bingen hmd *Beker(ude)ns mosse Saknas
Bön by Byrhålet terräng Bjurhålan el. Bjurhålet torp Bengtsviktjärn Saknas
Dammen förr torp Bänkekasen terräng Bjurströmmsmon f. hmd Bengtsviksvattnet, L. Saknas
Dyvelkas torp Bölesjön sjö Bjurviken bebyggelse Berganekullen Saknas
Ed(et) el. Henneviksed(et) hmd /Se Bölesmossen mosse »Bjurviken», se Börviken Saknas Bergeklämman Saknas
Ekedrågen avsöndr. /Se Daglidmyren myr Björke torp Bergekällan källa
Ekeråsen bebyggelse /Se Dagstjärnet tjärn Björkeliden torp Bergelyckan åker
Ekeråsen gd /Se Daletjärn tjärn Björkhaga avs Bergestycket åker
Ekkaserne förr torp Dammstjärn tjärn Björnemyren torp *Berg(e)tränget trång passage
Glimserud ödetorp Digermossen mosse Björn(e)sund(et) torp Bergsjö(n) Saknas
Gäserud by? Dikesmossarne mossar Blåsut hmd Bergstycket åker(?)
Grimstrand gd /Se Djupetjärnet tjärn Bodane bebyggelse Bergstycket åker
Hagarne förr torp Dyveln sank mark Bodbrännan torp Berg-ödegården åker
Hagen förr torp Dyveln tjärn Bollerud torp Bergön Saknas
Haget förr torp Edsbergen berg Bottehemmanet el. Hemmanet torp Bergön Saknas
Harbo ödetorp Edstjärnet tjärn Botten hmd Betevallen åker
Heden hmn /Se Ekedrågen dalgång? Botten torp Betåsevrån åker
Heneviken by Fiskelös tjärn Bovallerud hmd Betåshagen Saknas
Hult by Fjället skogsmark Bre(d)byn torp Betåsvallarna åkrar
Henneviksed(et) el. Ed(et) hmd /Se Fjällhögen höjd Brohögen, se 1 Gäserud Saknas Bingarna åker
Hugestrand (Hugostrand) gd /Se Fjällpölen tjärn Brohögen hmd Bingekullen Saknas
Hugostrand (eg. Hugestrand) gd /Se Flottmad sank mark Brohögen hmd (avs.) Bingen åker
Hulterud förr torp Frudalen dal Bråtarna torp Bingen åker
Husemyren förr torp Furetjärnet, Lilla tjärn Bråtarna torp Bingen åker
Huvudstrand Saknas /Se Furetjärnet, Stora tjärn Bråtekasen el. Bråtemyren torp Bingen åker
Hyttan förr torp Fågellidtjärnet tjärn Bråtemyren, se Bråtekasen torp Bingen, nu Bingestycket åker
Hyttenberg förr torp? Fågelmossen mosse Bråten avs Bingestycket, se Bingen åker
Hyttenberg torp /Se Fågeltjärnet tjärn Bråten torp Bjurdämmorna Saknas
Håbol kyrkby /Se Fågelås höjd Bräckan torp Bjurhålet åker
Hålan förr hus? Fårekullen höjd Brännan bebyggelse Bjurhålstjärnet Saknas
Högeliden förr lht Fällehögen höjd Brännan, Nedare, se 1 Brännan Saknas Bjurtjärnet Saknas
Högkil Saknas Fölet tjärn Brännedammen bs Björk(e)stycket åker
Kasen ödetorp? Getetjärnet tjärn Bränn(e)haget torp Björkestycket åker
Kaserne förr torp Getetjärnet tjärn Bränn(e)haget torp Björnelapparna el. Björnelappen åkerbit(ar)
Katterud förr torp Getetjärnsberget berg Brännekasen torp Björnelapparna Saknas
Klofsten lht(?) /Se Getetjärnsmyren myr Burutene torp Björnemossen Saknas
Klöverkas förr torp? Getterhargen berg /Se Bu-rönningen el. Rönningen hmd Björnemyren Saknas
Knipan förr hus? Getterhargen höjd Busken torp Björnemyren Saknas
Kronesten förr torp? Gläserudälven älv Bu-torpen el. Torpen hmd:r Björnestycket åker
Kullen förr torp Grann sjö Bu-torpen el. Torpen hmdr Björnestycket åker
Kullen hmd /Se Grann sjö Byrhålet, se Bjurhålet torp Björnestycket Saknas
Känsbacken Saknas /Se Grann sjö Bålekasen förr soldattorp Björn(e)sund(et) sund
Känsbacken Saknas /Se Grann sjö /Se Böle by Blanka berget berg
Käringenäset förr torp Grann sjö /Se Böle, Norra bebyggelse Bleksidan utgärde
Le, Stora sjö /Se Grann sjö /Se Böle, Södra bebyggelse Blåsutemossen Saknas
Liden förr hus? Grorudälven älv Böle Södra med Gläserud bebyggelse Bläsevallen åker
Litegott förr torp Grundsjön sjö Bölehaget, se Haget torp Bockemyren Saknas
Lomhult förr torp Grundsjön sjö Bön bebyggelse Bodvallen åker
Lugnet förr torp Grundsjön sjö /Se »Bönstorpet», se Bö-torpet Saknas Bolls ö »bergö»
Lugnshultet förr hus? Grundvattnet tjärn Börd-ödegården torp Bommedalen Saknas
Lund by Grundvattnet sjö Börviken, se 1 Bjurviken Saknas Boningarna åkrar
Lund gd:ar /Se Gräkasekullen höjd Börviken bebyggelse Bottedalen dal
Lunnekasen förr torp Grönnäsnubben udde Börvikenäset el. Näset hmd Bottelappen åker
Långemyren förr torp Grönsjö(n) fel namn f. Grundsjön sjö /Se Börvike-rönningen el. Rönningen hmd Bo(d)vattnet Saknas
Mellerud förr hus? Grösiön, se Grundsjön sjö Bö-rönningen el. Rönningen hmd Brattefors bäck
Mon förr torp Gubbehuvudet höjd Bö-torpet el. Torpet hmd Brattevallen åker
Muggerud förr hus? Gullkisteviken vik Charlottenberg lht Braxetjärnet sjö
Mulen förr torp? Gullroshultet terräng Dalen el. Grundvattensdalen torp Braxetjärnet sjö
Mörkerud förr torp Gullrosmyren myr Dalen hmd Bred(e) mosse el. Bredmosse(n) Saknas
Nybyggerud förr torp? Gårmyren myr Dalen torp Bred(e) mosse el. Bredmosse(n) Saknas
Nytorp förr torp Gäserudmossen mosse Dalen el. Länsmansdalen torp Bredmosse(n), se Bred(e) mosse Saknas
Näs by Gäserudälven älv Dammen torp Bredmosse(n), se Bred(e) mosse Saknas
Näs gd /Se Hagarnebergen berg Duvelunden torp Bredstycket åker
Olasbyn by Hagarnetjärnet tjärn Dyveln el. Dyvelskas torp Brohögsviken Saknas
Pipeliane förr hus? Hagebäcken bäck Dåverud hmd(?) Brostyckena åkrar
Remne by /Se Hagetjärnet tjärn Ed(et), se Nilsed(et) Saknas Brostycket åker
Risane by Hagmyren myr Ed(et) el. Henneviksed(et) hmd Brostycket åker
Rämne by /Se Haketjärn tjärn Edskaserna, se Ekkaserna f.d. soldattorp Bråtemyren Saknas
Rösen förr torp Hannebergstjärn, Lilla tjärn Ekedrågen torp Bråtetjärnet Saknas
Sannerud by Hannebergstjärn, Stora tjärn Ekeråsen hmd:r Bråtningen åker
Sannerud gårdar /Se Harbotjärnet tjärn Ekhögen hmd Bräckan åker
Sjungarekasen förr torp Hasslebärsmossen mosse Ekkaserna soldattorp Bräckan åker
Skrällerud förr torp Heden terräng Ekkaserna soldattorp Bräckan åker
Smedhyttan förr torp Hedvattnet sjö Enerhögen hmd Bräckan åker
Smedhyttan torp /Se Helvetestjärnet tjärn /Se Fjällbacka torp Bräckorna åker
Smätten förr torp Hjortsnäset näs Fjället hmd Bränndalen åker
Smätten förr torp Hjortsnäsviken vik Fjället el. Sammerud-fjället torp Brännetjärnet tjärn
Stampen förr torp Holmevattnet sjö Fjärdingen hmd Brännevallen åker
Stenarwd Saknas Holmevattnet sjö Flygarebacken torp Budelet rågång
Stenkasen torp Hultstjärnet tjärn Flygare-rönningen torp(?) Burutetjärnet (Burotejtärnet?) Saknas
Stenkasen förr torp Husemyren myr Framgården hmd Bågeledet åkrar
Stigen förr hus? Hyttekullen höjd o. triangelpunkt Fram i Näs stamgdn Bäckegärdet åker
Stommen by Hålpottan tjärn Fram i stugan hmd Bäckelyckan åker
Stommen gd /Se Hålviken vik Fridsberget Saknas Bäckenäsen åker el. äng
Stora kas förr torp Hånketjärnet tjärn Funkhuset torp Bäckenäset Saknas
Strand by Hånketjärnet tjärn Fyren torp el. bs Bäckestycket åker
Strand Saknas /Se Häggeberget berg Fågelliden hmd:r Bölesbacken backe
Strand gd /Se Hästudden udde Fälterud torp Bölesjön Saknas
Strand gd /Se Högeberg berg Fängelset torp Bölesodlingarna, se Odlingarna odling
Strandekas förr torp *Höge huvud höjd Gladkas bs Bömossen Saknas
Stuteliane förr torp Höge mosse mosse Glaserud bs Bösjön Saknas
Sölekasen förr torp? Högkilsbäcken bäck Glimserud torp Dagstjärnet Saknas
Tomte förr torp Högkilsnäset näs Gläserud, se 2 Böle Södra Saknas Daletjärnet Saknas
Tormansbol by? Högkilsviken vik Gläserud hmd Dalevallen åker
Tormansbyn gård /Se Högön ö Gottland hmd *Dalsbråten åker
Tormansbol (l.Tormansbyn) gd /Se Inhögen ägomark Grimstrand, se 1 Vägne Saknas Dalslyckan åker
Tormodsbo by /Se Inhögsmossen mosse Grimstrand hmd Damaskerna åker
Torstensbodane by Jensekullen berg Grimstrands-ladden, se Ladden torp Dammarna åkerlappar
Tostebo gd:ar /Se Jonsbotjärn tjärn Grundsjöliane (Grönsjö) hmd Dammen åker
tunet ortn. element /Se Jonsboviken vik Grundvattensdalen, se Dalen torp Dammtjärn Saknas
Uddarne förr torp Jätteberget berg Grön backe (torp) Dammtjärn(et) Saknas
Uddarne förr torp Kajön ö Gröne fläck torp Delesbäcken rågång
Uddekas förr torp Kalvnäset näs Grönlunden torp Delesröseberget Saknas
Vegnet Saknas /Se Kanalebäcken bäck Grönnäs(et) torp Delesåkern Saknas
Vångsjö by ?Kaseberget höjd Grönsjöliane (Grundsjö) hmd Den korta vänden åker
Vångsjö Saknas /Se Kaseberget berg Gullgjuterud förr torp, nu hmd Den lille hagen f. åkerteg, (nu hagmark)
Vångsjö gd /Se Kasekullen höjd Gullgjuterud hmd Den store flogen pöl
Vägne by Kasetjärnet tjärn Gärdet hmd De store moar skogsmark
Vägne gd /Se Kattisan tjärn Gäserud bebyggelse Det fyrkantiga stycket åker
Åsnebyn by Kitteldyveln tjärn /Se Gäserud med Gäsnäs och Brohögen bebyggelse Det långa stycket åker
Åsnebyn gd /Se Klingås höjd Gäserud-kaserna, se Kaserna hmd Digermossen Saknas
Åsnebyn gd /Se Klinthögen höjd Gäserudsnäs, se Gäsnäs hmd Dikesvallen åker
Ödegården förr torp Klockarebackarna backar Gäserud-ödegården, se Ödegården hmd Djupetjärnet Saknas
Öland förr torp Klockemon terräng Gäsnäs, se 1 Gäserud Saknas Drevtjärn(et) el. *Drivetjärn(et) ängemyr
  Klovsten terräng Gäsnäs hmd Drevtjärn(et) ängemyr
  Klovstentjärnet tjärn Hacketjärnsmon torp *Drivtjärn(et), se Drevtjärn(et) Saknas
  Kolhusviken vik Haga lht Dumpareberget berghäll
  Komyren myr Hagarna torp Dånarestycket åker
  Komyrsbergen berg Hag(e)berget torp Edemuren ugnsmuren
  Koppartjärnet tjärn Hagedalen torp Eden område
  Koppartjärnet tjärn /Se Hagen torp Edsbergen el. Edsberget Saknas
  Koppartjärnet tjärn /Se Hagen torp Edsmyrarna Saknas
  Korpebergen berg Haget el. Bölehaget torp Edstjärn(et) Saknas
  Korpeberget berg Haget utbygge Edstjärnet Saknas
  Korpeberget berg Haget torp Ekekullen berg
  Kroksjön, Lilla sjö Hamburg hmd Ekolyckan åker
  Kroksjön, Stora sjö Hamburg hmd Eliases (Elias) lapp åker
  Kroktjärnet tjärn Hansekasen torp Evas mosse ö
  Kroktjärnet, Lilla tjärn Harbo torp »Faltj.», se Fölet Saknas
  Kroktjärnet, Stora tjärn Heden, se 1 Strand Saknas Fantebacken backe
  Krokvattnet tjärn Heden hmd Fantebacken backe
  Krokvattnet sjö »Hedkaserna» = Ekkaserna soldattorp Femman åker
  Krokvattnet sjö /Se Hed-ladden, se Ladden lht Femstenarsröset råmärke
  Kungsgraven hällkista Hed-rönningen el. Rönningen torp Finkestycket(?) åker
  Kurran område *Helgerud hmd Finland Saknas
  Kuseruddyveln tjärn Hemmanet hmd Fiskelös tjärn
  Kvarnebäcken bäck Hemmanet torp Fiskelös sjö /Se
  Kvarnedammen utvidgning Henneviken bebyggelse Fjälemon (Fjölemon) åker
  Kvifalan terräng Henneviks-ed(et), se Ed(et) hmd Fjällpölen hölj
  Kvimon åker /Se Hornpikerud el. Hornpike(t) torp Fjärdingsskogen skog
  Käringetjärnet tjärn Hugostrand bebyggelse Fjärdingsvänden åker
  Käringevattnet sjö /Se Hugostrands-ladden, se Ladden torp Flaten åker
  Käringevattnet, Lilla o. Stora sjöar Hult bebyggelse Flintestycket åker
  Käringevattnet, Lilla tjärn Hult boställe Flottmadet mosse
  Käringevattnet, Stora sjö Hulterud torp Flottmadet mosse
  Kärleksön skär Hults-kaserna, se Kaserna hmd Framstaden åker
  Ladderudstjärnet tjärn Hults-Lugnet, se Lugnet torp Furetjärnet, L. Saknas
  Laggaren myr Hults-myren torp Furetjärnet, St. Saknas
  Leesiön, se Le, Stora sjö Hults-skogen, se Skogen hmd Furetjärnet, St. Saknas
  Le, Stora sjö Hults Ödegården, Hults-ödegården el. Ödegården hmd Furåkern Saknas
  Le, Stora sjö Husemyren torp Fyrestycket åker
  Lelången lacus, se Le, Stora sjö Husemyren, se Kusemyren bs *Fågelliden Saknas
  Logtjärnet (el. Lotjärnet) tjärn /Se Hyttan el. Assgärdeby-Hyttan torp el. bs *Fågelliden Saknas
  Lommedrågen dalgång Hyttan förr torp, nu hmd Fågellidtjärn Saknas
  Lotjärnet (el. Logtjärnet) tjärn /Se Hyttenberg torp Fågelmossen el. Fågelmossen Saknas
  Landsvägsdalen dal Håbol Saknas Fålet(?), se Fölet Saknas
  Lille Pers skog skogsmark Håbol Saknas Fålhagen(?), se Fölhagen Saknas
  Lilltjärnet tjärn Hålan hmd Fähusgrinden Saknas
  Lindtjärnet tjärn Hålan hmd Fähusstycket åker
  Linnemossen mosse »Högeliane», se Högeliden Saknas Färjudden åker
  Logtjärnet tjärn Högeliden lht Fölet tjärn
  Lommedrågsmossen mosse Högeliden torp Fölhagen Saknas
  Lommetjärn, Lilla tjärn Högelunden förr torp Gatestycket åker
  Lommetjärn, Stora tjärn Högen hmd Gertruds åker Saknas
  Lommetjärnet tjärn *Högen f. hmd(?) Gertrudsudden Saknas
  Lomön ö Högkil bebyggelse Getebrolappen åkerstycke
  Lysemyrar myrar Hökesäter torp Getebron riven bro
  Långa myr myr Hönehögen f. torp Getelappen åker
  Långelidmossen mosse Idala handelsbod Getemossen Saknas
  Långelidtjärnet tjärn Idun avs Geteryggarna el. Geteryggen höjd
  Långemad sank mark Intagan, (Nedare) torp Getetjärnet el. Gettjärn Saknas
  Långemyren myr Intagan, (Åvare) hmd Getetjärn(et) Saknas
  Långenäs näs Jens(e)hagen (torp?) »Getsjön», se Getetjärn(et) Saknas
  Långvattnet tjärn Jonsbo, se 1 Asslerud Saknas Gettjärn, se Getetjärnet Saknas
  Långvattnet sjö Jonsbo hmd:r Glanarebacken Saknas
  Länsmansdalen terräng Jämken torp Glaserudbacken åker
  Lökarna del av Älgsjön Jämken bs Glaserudstycket åker
  Lökebergstjärn tjärn Kacken hmd Gorrmyren Saknas
  Lövhuskullen höjd Kamphögen hmd Gossevallen åker
  Lövudden udde Karlsåkern hemmansdel (?) Gran-Kari(n) el. Granön skär
  Madtjärnet tjärn Kasen torp Grann sjö
  Maletjärnet tjärn Kasen avs Grann sjö /Se
  Maletjärnet tjärn /Se Kasen hmd Granön, se Gran-Kari(n) Saknas
  Maletjärnet sjö /Se Kasen el. Kaserna torp Gravarna åker(?)
  Mastedalen terräng Kasen, se Strandekas torp Gravelyckan, se Graverna åker
  Masteskog förr skog /Se Kaserna torp Graven åker
  Mellandammen damm Kaserna el. Gäserud-kaserna hmd Graven åker
  Mjövattnet sjö Kaserna el. Kaserna, Åvare el. Hultskaserna avs Graverna, Gravelyckan åker
  Mjövattnet sjö Kaserna, se Kasen torp Gravtjärn »dyveln» (göl)
  Mjövattnet sjö Kaserna el. Stenserud-kaserna hmd Grekasen åker
  Mjövattnet sjö /Se Kasserna, (Nedare) el. Tostebo-kaserna hmd Grindelappen åker
  Mjövattnet sjö /Se Kasåkern hmd Grindestycket åker
  Moltehålet sank mark Katterud avs Grindestycket åker
  Moltemossen mosse Kattisan(?) torp el. bs Grindestycket åker
  Mon terräng Kettils-rönningen torp Grindestycket åker
  Mossetjärnet tjärn Kittelsrönningen?, se Kettilsrönningen torp Grundevattnet tjärn
  Motjärn tjärn Klippen bs Grundsjö(n) Saknas
  Motjärnet tjärn Klockarekasen torp Grundvattnet tjärn
  Motjärnet tjärn Klockarekasen hmd Gräsmyrarna åker
  Muggerudsdyvlarna tjärnar Klockerud torp Grön fläck markstycke
  Muggerudsmossen mosse Klåvsten(en) torp »Grönsjön», se Grundsjö(n) Saknas
  Mulebäcken bäck Klåvsten(en) torp Grönåkern Saknas
  Muleviken vik Klöverkas torp Grötåkern Saknas
  Myretjärnet tjärn Knipan torp Gubbehuvudet bergkulle
  Myskekastjärnet tjärn Knipan torp Gubbehögen bergkulle
  Målarehagen terräng Knipekasen el. Knipekaserna hmd Gubbehögen höjd (kulle)
  Märrön ö Kristerud hmd Gubbekullen bergudde
  Mörtevattnet tjärn Kron(o)stenen torp Gullkisteudden Saknas
  Mörtsjön sjö Kullen torp Gullkisteviken vik
  Nilsedtjärnet tjärn Kullen hmd Gullkisteviken vik
  Nyckeltjärnet tjärn Kullen torp Gullplåtarna berg
  *Nyfors å Kulten hmd Gäserudkvarnen bäckekvarn
  Näbbnäset näs Kurran torp Gäserudkvarnsbacken backe
  Näsön ö Kusemyren (el. Husemyren) bs Göpedalen dal
  Nöa vattenförbindelse /Se Kuserud soldattorp, nu hmd Göpedalen dal
  Olasbytjärnet tjärn Kvarnhagen förr hmd, senare torp och lht Göpedalen dal
  Ormetjärn tjärn Kvarnhögen hmd Göpedalen dal
  Ormetjärnet tjärn Kvarntorpet hmd Göpedalen dal
  Orremossarna mossar Kvifalan hmd Göpekas Saknas
  Orrerud terräng Kyrkeväkterud torp Göpekaskleven Saknas
  Orretjärnet tjärn »Känsbacken», se Tjärnsbacken Saknas Hacketjärn Saknas
  Paulibergen berg Käring(e)myren torp Hagarnatjärnet Saknas
  Pilekasbäcken bäck Käringenäset torp Hagegärdet åker
  Piltehögarna höjder Ladden el. Grimstrands-ladden torp Hagemyren åker
  Plåtmossarna mossar Ladden el. Hed-ladden lht Haget utmark
  Prästegårdsdyveln tjärn Ladden el. Hugostrands-ladden torp Hagetjärnet Saknas
  Prästegårdsmossen mosse Ladderud torp Hagmansoset plats
  Påsen sjö »Lelund», se Lill(e)-Lund hmd »Haketj(ärnet)», se Hacketjärn Saknas
  Rammberget berg Liane, se 1 Asslerud Saknas Hamburgtjärn(et) Saknas
  Rammsjön sjö Liane hmd Hammar(e)tjärn(et), L. Saknas
  Rammsjön sjö /Se Liden torp Hammars-kurvan landsvägskurva
  Rammsjön sjö /Se Liden el. Sannerud- liden hemmansdelar Hampe-ländet åker
  Ramsjön sjö /Se Liden, Nedare hmd *Han(n)eberg(et) Saknas
  Rikedrågs kulle höjd Liden, Åvare hmd Han(n)ebergstjärn, L. = H., Nedre Saknas
  Ringmans mad sank mark Lidåkersdalen hmd Han(n)ebergstjärn, Nedare, se *Han(n)eberg(et) Saknas
  Ringmans mosse mosse Lille-brännan förr torp Han(n)ebergstjärn, St. = h., Åvare Saknas
  Risevattnet sjö Lille-Brännan förr torp Han(n)ebergstjärn, Åvare, se *Han(n)eberg(et) Saknas
  Risnäs terräng Lille-Grorud lht(?) Hansevallen åker
  Risnäsviken vik Lille-Klåvsten(en) torp Harbotjärnet Saknas
  Rovekashögen kulle Lill(e)-Lund hmd Harelappen åker
  Rybergskullen kulle Lille-Muggerud torp Harparemyren Saknas
  Rybergsmossen mosse Lille-Pers skog torp Hedgruvan f.d. järngruva
  Rymossen mosse Lindhögen hmd Hedjätterösen gränsröse
  Rymossen mosse Litegott torp Hedjätterösen gränsröse
  Råglokasen markstycke? /Se Lomhult torp Hedkullen berg
  Råglon markstycke? /Se Lomhult torp Hedvallen åker
  Rämne frälsehem /Se Longshultet soldatstom Hedvattnet tjärn
  Rämnesfjället skogsmark Lugnet el. Hults-Lugnet torp Helgerud(s)bäcken Saknas
  Rämnesälven vattendrag Lugnet el. Näs-Lugnet torp Helgerud(s)tjärnet Saknas
  Rämnesälven å /Se Lugnshultet(?), se Longshultet Saknas Helges grusgrop Saknas
  Rännpåbäcken bäck Lund Saknas Helvetetjärnet Saknas
  Rävemossen mosse Lundekasen torp *Hjortsnäs(et) Saknas
  Rönningen sank mark Lund, Sönnare, Södra hmd Holmeberget el. Holmekullen berg
  Rönningetjärnet, Lilla o. Stora tjärnar »Lustekullen», se Lusthögen hmd Holm(e)vattnet vatten
  Sandbäcken bäck Lusthögen avs Holmevattnet tjärn
  Sandsjön sjö Långeliden hmd Holmevattnet, N. Saknas
  Siljetjärnsmaden sank mark Långemyren torp Holmevattnet, S. Saknas
  Sjökasen vik Långemyren torp Hopaskogen skog
  Skageberget berg Långenäs bebyggelse Huggestycket åker
  Skiforsbergen berg Långenäs med Skogen bebyggelse Hugostrandsön skär
  Skiljamaden sank mark Långenäs-torpen el. Torpen hmd Hultstjärnet tjärn
  Skiljasjön sjö Länsmansdalen el. Dalen, se Dalen torp Hultstjärnet tjärn
  Skogemossen mosse Löverud torp Hultstjärnet tjärn
  Skottjärn tjärn Lövhus avs Hultsåkern åker
  Skräddarängskullarna kullar Lövlund(en) stuga Hundesten(en) sten och åker
  Skåkebäcken bäck Lövås hmd Huselyckan åker
  Skåkemyren terräng Manasdalen bs(?) Husetjärnet el. Hustjärn tjärn
  Slottet terräng Mastedalen hmd Husetjärnet el. Hustjärn tjärn
  Slottsberget kulle /Se Mellantorpet hmd Husevattnet tjärn
  Slottskullen höjd med fornborg Mellerud hmd Husevattnet tjärn
  Slottskullen kulle /Se Midsommar(s)kasen torp Hustjärn, se Husetjärnet Saknas
  Slättemad sank mark M(j)ölnaretorpet hmd Hyttetjärnet Saknas
  Småmossarne mossar Mjövattensdalen torp Håbolsvallen åker
  Snesmyrarne myrar Mohagen torp Hål(e)pottan tjärn
  Snestjärnet tjärn Mon torp Hålorna åker
  Sorverudstjärnet, Nedre tjärn Mon torp Håman(s)styckena, nu Åmanestycket åker
  Sorverudstjärnet, Övre tjärn Mon soldatstom Hånketjärn tjärn
  Stabburstjärnet, Lilla tjärn Mon torp Hånketjärnet Saknas
  Stabburstjärnet, Stora tjärn Mon torp Hårdmalen åker
  Stamnåraviken vik Mon torp Häcklefjäll berg
  Stamnåraälven vattendrag Mon lht Häcklefjäll berg
  Stampeviken vik Mon torp Hällevikstjärnet Saknas
  Starremossen mosse Mon(?) torp »Hängele rösen» Saknas
  Stenbäcken bäck Mon torp »Hänketj.», se Hånketjärnet Saknas
  Stenkaskullen höjd Mon torp Häst(e)gärdet åker
  Stenklovehögen höjd Mosko hmd Hästhagen betesmark
  Stenkullen höjd? Mosko hmd Hästholmen Saknas
  Stenserudtjärnet tjärn Moss(e)-styckena hmd *Hög(e)berget Saknas
  Stenulvskullen höjd Moss(e)-styckena hmd Höge bränning höjd
  Stocken plats Muggerud hmd Högegärdena åker
  Stocketjärnet tjärn Muggerud hmd Högekullen kulle
  Stockholmsmyren myr Mulen avs Högekällan el. Högskällan källa
  Stora berget berg Myren torp Högeliden åker
  Stora rönning terräng Myren torp (el. bs) Höge mosse Saknas
  Stordalen terräng Myren el. Strande-myren förr soldattorp Högestycket åker
  Storedalen dalgång Målarehagen torp Högetjärnet Saknas
  Storehögen höjd Målarehagen torp Hög udde Saknas
  Storön ö Märgestad torp Hökerelsmossen Saknas
  Strandebäcken bäck Märgestad torp Höljen tjärn
  Strandemossen mosse Märrekas torp Ingebrätten, L. åker
  Strandön ö »Mörkerud», se Mörkret torp Ingebrätten, L. åker
  Stutögat tjärn Mörkret torp Ingebrätten, St. åker
  Stutögat tjärn Ner i stugan hmd, nu lht (avs.) Insjön åkerlappar
  Stämningarna skogsområde Nilsed(et), åtm. förr Ed(et) torp el. lht Intagen el. Intagegärdet åker
  Stötvatn, se Käringevattnet, Lilla o. Stora sjöar Nils i Skuggen, se Skuggen torp Intagegärdet, se Intagan åker
  Svalungen, St. o L. sjöar /Se Nordare torpet hmd Intagorna åker
  Svalång, Lilla tjärn Nor(d)-Böle, se 1 Böle, Norra Saknas Jensekullen högt berg
  Svalång, Stora tjärn Nordgården hmd Jensetunet kreatursinhägnad
  Svalängen, St. o L., se Svalungen St. o L. sjöar Nord-Håbol hmd Jessure-raven gärde
  Svartekasberget berg Nordnygård avs Jessure-raven gärde
  Svartemyren myr Nordstugan hmd Johanneslappen åker
  Svartemyrskullen höjd Nybyggerud, Nybygget(?) torp el. lht Jonsboslätten åker
  Svarteport landsvägspassage Nybygget(?), se Nybyggerud torp el. lht Jonsbotjärnet Saknas
  Svartetjärnet tjärn Nybygget hmd Jämken hage
  Svartetjärnet tjärn Nygård hmd:r Kajsas gärde el. stycke åker
  Svarthålsberget berg Nytorp torp Kajsas stycke, se Kajsas gärde Saknas
  Svartån å Nytorp torp Jägarns källa grop
  Sågemossen mosse Näbban torp Kajön Saknas
  Sågmokullen kulle Näs bebyggelse *Kalvemyr(en) Saknas
  Säcken sjö Näset el. Börvikenäset, se Börvikenäset hmd Kalvenäset Saknas
  Sölekastjärn tjärn Näset torp Kalvnäset Saknas
  Söletjärnet tjärn Näs-Lugnet el. Lugnet, se Lugnet torp Kampemyr(en) Saknas
  Söletjärn tjärn /Se Näs-ödegården el. Ödegården, se Ödegården hmd Kampeviken Saknas
  Söletjärn tjärn /Se Olasbyn by Kampeviken Saknas
  Söndagsdalen dalgång Olasbyn, Västra bebyggelse Kantebacken Saknas
  Tallåsetjärn tjärn Olasbyn, Östra bebyggelse Kasegärdet åker
  Tjuretjärnet, Norra tjärn Olasby-ödegården hmd Kaselappen åker
  Tjuretjärnet, Södra tjärn Ordenshuset bs Kasen och Kaserna Saknas
  Tjärnsmyren myr Orrekullen bs Kas(e)styckena åkerstycke
  Tjärnsmyrtjärnet tjärn Orrerud torp Kasetjärn(et)[,St.] Saknas
  Tormansbytjärnet tjärn Orreslätt, se 1 Vångsjö Saknas Kasetjärn(et), L. Saknas
  Torrsjö sjö /Se Orrslätt hmd Kasåkern Saknas
  Torrsjön sjö Ovanskogs del av socken Kattemyren, Nedare Saknas
  Torrsjön sjö Pauli torp Kattemyren, Åvare Saknas
  Torrsjön sjö Pilekasen(?) torp Katt(e)stenshögen höjd
  Torrsjön sjö /Se Pip(e)liane hmd Kattisan(?) tjärn
  Torrtappetjärnet tjärn Posten torp Kesaredalen Saknas
  Torvmossen mosse Präst(e)gården bebyggelse Kesarekullen Saknas
  Tostebodyveln göl Pålekasen, se Pålerud torp Kesarudden Saknas
  Trantjärnet tjärn Pålerud torp Kettilshögen? (Kittelshögen?) höjd
  Tranvattnet sjö Rammerud hmd Kettilshögen? (Kittelshögen?) Saknas
  Tranvattnet sjö Rammerud förr torp, nu hmd Kitteldyveln (Kittledyveln) el. Kitteltjärnet göl
  Trestickan tjärn Raven el. Rosenlund torp(?) Kittelsberget Saknas
  Tretjärnsmossarna mossar Raven el. Benkt(e)raven torp Kittelshögen?, se Kettilshögen Saknas
  Trinne mosse mosse Risane med Ekeråsen bebyggelse Kittledyveln, se Kitteldyveln Saknas
  Trolltjärnet tjärn Risevattenskas torp Kittletjärnet, se Kitteldyveln Saknas
  Trädstickan sjö /Se Risnäs hmn Klingås berg
  Trätareparten skogsmark Ropar(e)udden el. Udden torp Klinte hög el. Klintehög el. KLint(e)högen bergklint
  Tunet bestesmark /Se Rosenlund torp(?) Klockarelapparna åkrar
  Uddekasmossen mosse Ros(en)lund hmd Klockarestyckena åkrar
  Valekullen höjd o. triangelpunkt Rossboden hmd Klockerudbacken åker
  Valekullen berg /Se Rovedalen torp Klype(r)stycket åker
  Valekullen berg /Se Runka slott? (Runkas lott?) torp el. bs Klåvstentjärnet Saknas
  Vardekullen höjd Rämne bebyggelse Knipetjärnet Saknas
  Vardekullen bergklint /Se Ränn-på torp el. bs Knölen åker
  Vattnetjärn tjärn Rönneberget torp Kobitarna åkrar
  Vattnetjärnsberget berg Rönningen el. Bu-rönningen, se Bu-rönningen hmd Kokällan källa
  Virevik vik Rönningen el. Bö-rönningen, se Bö-rönningen hmd »Kolbonke kärnet», se Kålbunketjärnet Saknas
  Vångsjön sjö Rönningen torp Kolebott(n)en åker(?)
  Vångsjön sjö Rönningen el. Börvike-rönningen hmd Kolhusviken vik
  Vångsjön sjö /Se Rönningen torp *Komyr(en) Saknas
  Vångsjön sjö /Se Rönningen hmd Komyren Saknas
  Vångsjön sjö /Se Rönningen el. Betåse-rönningen hmd Kornudden åker
  Väntjärnet tjärn Rönningen (el. Sannerud-rönningen) torp Koppar(e)tjärnet tjärn
  Vänntjärnet tjärn /Se Rönningen el. Hed-rönningen torp Korpeberget Saknas
  Värekasen sluttning? Rösen torp Korpralmon åker
  Vättungskullen kulle Sand(en), (Nedare) soldattorp Korpstupet bergsstup
  Ylevik vik Sand(en), Åvare soldattorp Korset markstycke
  Älgemossen mosse Sannerud bebyggelse Korsrösen råmärke
  Älgsjön sjö Sannerud-fjället, se Fjället torp Korsstycket åker
  Älgsjön sjö Sannerud-liden el. Liden hemmansdelar Krigsmanskullen åker
  Ängemyren terräng Sannerud-rönningen el. Rönningen torp Kringlan åker
  Ängkasen kulle? Sannerud-ödegården el. Öd(e)gården hemmansdelar Kroken åker
  Ängön ö Sannerud-ödegården, Nedare hmd Kroklappen åker
  Ättestupet stup Sannerud-ödegården, Åvare hmd Kroksjöarna, St. och L. Saknas
  Ölandsön ö Sjungarekasen torp Kroksjön, L. sjö
  Öletjärnet, Lilla tjärn Sjungarekasen torp Kroksjön, St. sjö
  Öletjärnet, Stora tjärn Sjöängen torp Krokstycket åker
    »Skallbron» torp Kroktjärnen, St. och L. Saknas
    »Skambron», se Skumbron torp Kroktjärnet tjärn
    Skogen, se 1 Långenäs Saknas Kroktjärnet, L. tjärn
    Skogen avs Kroktjärnet, St. tjärn
    Skogen bs Kroktjärnshagarna åkerstycke
    Skogen Saknas Krokvattensnäset Saknas
    Skomakerud torp Krokvattnet el. Krokvattenstjärnet tjärn
    Skrikhögen torp Krokvattnet Saknas
    Skrubbmon hmd Kronobacken Saknas
    Skrylekasen hmd Kron(o)gärdet åker
    Skräddarängen torp Kullen åker
    Skrädderud torp Kulporna markstycke
    Skrällerud soldattorp Kungegärdet åker
    Skuggen torp Kungkullen gräskulle
    Skuggen torp Kungsstycket åker
    Skumbron(?) torp Kupan markstycke (kulle?)
    Skåkan avs Kvarnebacken, se Gäserudkvarnsbacken Saknas
    Skåkan hmd Kvarneberget Saknas
    Skåkemyren hmd Kvarnebäcken Saknas
    Skåken, Nedare hmd Kvarnedalen vattenfall
    Skåken, Åvare hmd Kvarnedalen Saknas
    »Skånbron», se Skumbron torp Kvarnegärdet Saknas
    Smatt(er)ekas torp Kvarnegärdet Saknas
    Smedhagen el. Smedhyttan torp Kvarnegärdet åker
    Smedhyttan torp Kvarnehagen åker
    Smedjehögen hmd Kvarnestycket åker
    Smedjehögen hmd Kvifalan åker(?)
    Smätten torp Kvimon åker
    Smätten torp Kyrkegärdet åker
    Sne bs(?) Kyrkegärdet åker
    Sne lht Kyrkeledet led
    Sne torp Kyrkelyckan åker
    Snokhålet torp Kyrkemadet mad
    Snörperud soldatstom Kyrkemossen Saknas
    Sockan, se Suckan Saknas Kyrkevallen åker
    Sofiero torp el. bs Kyrk(e)ängen Saknas
    Sohögen hmd Kyrkstrand åker
    Solberg lht Kålbunketjärnet(?) tjärn
    Solberg(et) hmd(?) Källarestycket åker
    Sorfverud, se Sörverud hmd Källare-tunhagen Saknas
    Stampen torp Källarlappen åker
    Stampen torp Källarstycket åker
    Stenhögen lht Källarstycket åker
    Stenkasen torp Källemyrarna åker
    Stenkullen hmd Källestycket åker
    Stenserud bebyggelse Källestycket, N. åker
    Stenserud, Nedare, se 1 Stenserud Saknas Källestycket, S. åker
    Stenserud, Åvare, se 1 Stenserud Saknas Källestycket åker
    Stenserud-kaserna el. Kaserna, se Kaserna hmd Källestycket åker
    Stenvadet allmänning Käringetjärnet Saknas
    Stigen hmd Käringetjärnet tjärn
    Stommen bebyggelse Käringevattnet, L. Saknas
    Stora kas el. Storekas torp Käring(e)vattnet, L. Saknas
    Store dalen torp Käring(e)vattnet, St. Saknas
    Storekas, se Stora kas torp Kärleksön skär
    Store-Klåvsten(en), se Klåvsten(en) torp Köln(e)källan källa
    Store-Muggerud, se Muggerud hmd Kölnestycket åkrar
    Strand bebyggelse Kölnestycket åker
    Strand med Heden bebyggelse Kölnestycket åker
    Strande-kas torp Kölnestycket åker
    Strande-myren, se Myren f. soldattorp Ladbacken äng
    Stugulunden torp Ladde(rud)tjärnet Saknas
    Stuteliane förr torp Ladgårdsgärdet åker
    Suckan hmd:r Ladgårdsgärdet åker
    Surtapp torp el. bs Ladgårdsstycket åker
    Sågemon hmd Ladlappen åker
    Sågängen avs Ladlyckan åker
    Sölekasen hemmansdel (el. torp?) Ladstycket åker
    Sölekasen hemmansdel (el. torp?) Ladstycket åker
    Sönnare Lund el. Sö(r)-Lund hmd Ladängen Saknas
    Sönnare torpet el. Sö(r)-torpet hmd Laggaren myr
    Sö(r)-Böle, se 2 Böle, Södra Saknas Lassevallarna åkrar
    Sö(r)-Bön hmd Lerhålan åker(?)
    Sö(r)gården el. Sör i gården hmd Lerstycket åker
    Sö(r)-Håbol hmd Lerstycket åker
    Sör i gården, se Sö(r)gården hmd Lerstycket åker
    Sör i stugan hmd L-et åker
    Sö(r)-Lund, se Sönnare Lund hmd *Lidberget, nu Lidbergskullen berg
    Sö(r)stugan hmd Liden åker
    Sö(r)-torpet, se Sönnare torpet hmd *Lidåkern Saknas
    Sörverud hmd Lilla flaten åker
    Tallås torp Lillar(e)n åker
    Tjärnsbacken hmd Lille dal Saknas
    Tjärnsbacken hmd Lillegärdet mark
    Tjärnsmyren torp Lillegärdet Saknas
    Tomte f. stuga Lille-Lommen, se Lommetjärnet, L. tjärn
    Tomte torp Lille-Lunds-vrån åker
    Tomtekasen, se Tomte torp Lillemad(et) Saknas
    Tomterna torp Lille mosse Saknas
    Torlid(?) hmd Lilleplåtarna åkrar
    Tormansbol, se Tormansbyn Saknas Lill(e) rönning gärde
    Tormansbyn bebyggelse Lillesand(en) åker
    Torpen el. Bu-torpen, se Bu-torpen hmd:r Lillesand(en) åker
    Torpen, se Långenäs-torpen hmd Lillesjö el. Lille Älgsjö del av Älgsjö
    Torpet el. Bö-torpet hmd Lille-smätten åker
    Torrtapp hmd Lille Älgsjö, se Lillesjö Saknas
    Torstensbodane, se Tostebo Saknas Lilltjärnet Saknas
    Torstebo bebyggelse Lill-ödegården åker
    Tostebokaserna, se Kaserna hmd Lill-ödegården åker
    Trätaremon bs Lin(d)emossen Saknas
    Trätaremon bs Lindestycket åker
    Tunet hmd Lin(d)estycket åker
    Tunhögen beb. Lindhögen Saknas
    Tuvan hmd:r Lindtjärn(et) Saknas
    Tuvan, Nedare hmd *Linkasen Saknas
    Tuvan, Åvare hmd Linstycket åker
    Uddarna torp Linåkern Saknas
    Uddarna hmd Lite(t)-kluven åker
    Uddarna torp Ljung(n)ängen Saknas
    Uddekas torp Loftgärdet?, se Luft- Saknas
    Udden soldattorp Loggärdet Saknas
    Udden, el. Ropar(e)udden torp Loghögen åker
    Uhäpperud hmd Logtjärnet Saknas
    Uhäpperud hmd Logtjärnshagen utäng
    Ulrikestugan förr bebyggelse Lommedrågen dalgång
    »Varekullen», se Valekullen torp Lommen, L., se Lommetjärn(et), L. tjärn
    Vallen hmd Lommen, St., se Lommetjärn(et), St. tjärn
    Vallen hmd Lommetjärnet Saknas
    Vik avs Lommetjärn(et), L. Saknas
    Vångsjö bebyggelse Lommetjärn(et), St. Saknas
    Vångsjö med Orreslätt bebyggelse Lomön Saknas
    *Vårdekullen, se Valekullen torp Luftsgärdet Saknas
    Vägne bebyggelse Lugnegrinden Saknas
    Vägne med Grimstrand bebyggelse Lundebacken backe
    Västergården, se 1 Asslerud Saknas Lusestenen Saknas
    Västgården hmd:r Lyckan åker
    Åsnebyn bebyggelse Lyckan åker
    Älgebacken förr soldattorp Lyckan åker
    Älgemon lht(?) Lyckan åker
    Äng bebyggelse Lyckan åker
    Ängarna hmd Lyckan åker
    Ängarna hmd Lyckan åker
    Ängemyren torp Lyckan åker
    Ängemyren avs Lyckan åker
    Ängen, se Äng Saknas Långa myr Saknas
    Ängkaserna torp Långa myr Saknas
    Ängshögen hmd Långbingen del av åker
    Äng-ödegården el. Ödegården hmd Långelidtjärnet tjärn
    »Änkekasen», se Benktekasten torp Långemad(et) myr
    Ödegården el. Gäserud-ödegården hmd Långemyr Saknas
    Ödegården el. Hults-ödegården hmd Långemyrarna el. Långemyren Saknas
    Ödegården el. Hults-ödegården hmd Långemyrarna Saknas
    Ödegården el. Hults-ödegården hmd Långemyrarna Saknas
    Ödegården, Nordare hmd Långemyren Saknas
    Ödegården el. Näs-ödegården hmd »Långetj.», se Långvattnet Saknas
    Ödegården el. Sannerud-ödegården hemmansdelar »Långetj.», se Långelidtjärnet Saknas
    Ödegården, Nedare och Åvare hmd:r Långe vallen el. Långevallen åker
    Ödegården torp Långe vallen åker
    Ödegården el. Äng-ödegården hmd Lång(e)vänden åker
    Öland soldattorp Långjorden åker
    Östgärdet hmd Långkas gärde
      Långmyren Saknas
      Långtegarna åker
      Långvattensbergen Saknas
      Långvattnet Saknas
      Långåkern Saknas
      Långåkern Saknas
      Långåkern Saknas
      Långåkern, Västare Saknas
      Långåkern, Östare Saknas
      Långäckran åker
      Lämmebergen Saknas
      Länsmansdalen Saknas
      *Lökeberget Saknas
      Lökebergstjärn el. Löketjärnet tjärn
      Lökerna del av Älgsjö
      Lökerna del av Älgsjö
      Löketjärnet, se Lökebergstjärn Saknas
      Lönnelappen åker
      Lönnestycket åker
      Lördagsmadet åker
      Lövlunden Saknas
      Lövås Saknas
      Maderna Saknas
      Maderna åkrar
      Maderna åkrar
      Maderna förr odlade mader
      Madet åker
      Madhagen madäng
      Madtjärn(et) Saknas
      Maletjärnet Saknas
      Maletjärnet Saknas
      Maletjärnet Saknas
      Malis håla ängslapp
      Malis myr Saknas
      Maltbänken åker
      Matsäckebacken åker(?)
      Mellanbergen Saknas
      Milebråtarna skogsmark
      M(j)ölnarn skär (sten)
      Mjövattnet Saknas
      Mjövattnet Saknas
      Mogrinden grind
      Molyckan f. åker
      Molyckan åker
      Momyrarna f. åkrar
      Momyren, nu Mon åker
      Mon gärde
      Mon åker
      Morfars rasshål el. Rasshålet åker
      Morösen Saknas
      Moss(e)gärdet åker
      Mossetjärnet tjärn
      Motjärn Saknas
      Motjärnet Saknas
      Motjärnet Saknas
      Moåkern Saknas
      Myggshålet åker
      Multemossen Saknas
      Muselappen åker
      Myrestycket åker
      Myretjärnet Saknas
      Myrhögen Saknas
      Myskekastjärnet Saknas
      Mälddrågen åker
      Märrekasen Saknas
      Märreklev Saknas
      Märren el. Stenmärren ö
      *Mökedrågen Saknas
      *Mör(e)högen, se Myrhögen Saknas
      *Mörekullen kulle
      Mört(e)vattnet Saknas
      Mörtsjö Saknas
      Mörtudden Saknas
      Mörön ö
      Natthagen åker
      Nilsedtjärnet Saknas
      Nordare myren Saknas
      Nordgärdet åker
      Nor(d)gärdet åker
      Nordgärdet åker
      Nor(d)gärdet åker
      Nord i gärdet åker
      Nordvallen åker
      Nordängen Saknas
      Ny bro el. Nybro bro
      Nybyggelappen åker
      Nyckeltjärnet Saknas
      Nye vallen åker
      Näsbackarna Saknas
      Näsgrynnan (Näsgrundan?) el. (nu) Näsön ö
      Näshagen betesmark
      Näsuddarna åkrar(?)
      Näsvallen åker
      Näsöarna Saknas
      Näsön, se Näsgrynnan Saknas
      Nätön ö
      Nöden bäck
      Odlingarna Saknas
      Odlingarna el. Bökesodlingarna odling
      Olasbytjärnet Saknas
      Olas vedkastar vedkastar
      Olas vedkastar vedkastar
      Ormehålan gärde
      Ormekullen Saknas
      Ormemossen Saknas
      Ormetjärn Saknas
      Ormetjärnet el. Ormtjärn Saknas
      Ormtjärn, se Ormetjärnet Saknas
      Orredyveln Saknas
      Orremossarna mosse
      Orretjärnet göl
      Palmedal(en) Saknas
      Pantebacken backe
      Pantestycket åker
      Paulitjärnet Saknas
      Pers udde el. Persudden Saknas
      Pilt(e)högarna höjder
      Plåtarna åkrar
      Plåtarna, L. Saknas
      Plåtarna, St. Saknas
      Prästegårdsdyveln göl
      Påsen sjö
      Rambergen el. Ramberget stup
      Ramman, nu Ramstenen råmärke
      Ramman, nu Ramstenen råmärke
      Rammen, nu Ramsjön sjö
      Ramsjön, se Rammen Saknas
      Ramstenen, se Ramman Saknas
      Rasshålet, se Morfarns rasshål åker
      Renen åker
      »Risanevattnet», se Risevattnet Saknas
      Risedelet Saknas
      Risevattnet Saknas
      Ros(en)lundsmoarna Saknas
      Rotvältedalen Saknas
      *Rovekas(en), i Rovekashögen Saknas
      Rullaballsbacken Saknas
      *Ryberget, nu Rybergskullen Saknas
      Rybergsmossen Saknas
      Rymossen Saknas
      Råglogen markstycke?
      Råglogen markstycke?
      Råglogkasen, se Råglogen Saknas
      Rågvallen åker
      Rämnesfjället fjäll
      Rännpåbacken Saknas
      Rävbåsen åker
      Rävbåsen åker
      Rävelansen åker
      Rävemossen Saknas
      Rävhögen Saknas
      Rödbergen Saknas
      Röd (Röde?) hög åker
      Rödkullehögen Saknas
      Rödkullerösen Saknas
      Rönnekleven Saknas
      Rönnelyckan åker
      Rönningarna åker
      Rönningetjärnet Saknas
      Röstebacken backe
      Röstegården Saknas
      Röstet åker
      Sandbräckan åker
      Sandbäcken Saknas
      Sanden, Nordare åker
      Sanden, Sönnare åker
      Sandsjö sjö
      Sandstycket åker
      Sege vallen åker
      Siljestycket, se Sälge- Saknas
      Sjöhagen åker
      Sjöhagen Saknas
      Sjökas skogsmark
      Sjökroken Saknas
      Sjömadet åker
      Sjöslätten åker
      Sjöslätten åker
      Sjöstenen åkerstycket
      Sjöstycket åker
      Sjöstycket åker
      Sjövänden åker(?)
      Sjöängen Saknas
      Skage(r)berget Saknas
      Skaveremyren Saknas
      Skaveremyren Saknas
      Ski(d)fors(en) el. Ski(d)forsfallen fors
      Ski(d)fors(en) fors
      Skiljan sjö
      Skiljemadet mad
      Skiljemadtjärnet Saknas
      Skinnfällen, Nedare åker
      Skinnfällen, Åvare åker
      Skogsstycket åker
      Skollen? åker
      Skomakaresundet Saknas
      Skorvekas gärde
      Skorvås bergås
      Skott-tjärn Saknas
      Skrevareåkern Saknas
      Skrevet åker
      Skrylehögen el. -kullen berg
      Skrylekullen, se Skrylehögen berg
      Skräcklebergen berg
      Skräddarestycket åker
      Skrällans väg Saknas
      Skräppekullen åker
      Skulten f. åker
      Skvalebäck bäck
      Skyttevallenv skjutbana
      Skåkedammen ( el. Skåkedammarna) f. kvarndamm, nu myrar
      Skår(e)kasen Saknas
      Slottsbacken åkerstycke
      Slottskullen Saknas
      Slättebacke Saknas
      Slätten åker
      Slätten åker
      Slät(t)vänderna åker
      Smatt(r)ebäcken bäck
      Smatt(r)ebäcken bäck
      Smatt(r)edalen dal
      Smatt(r)edalsbäcken, se Smatt(r)ebäcken Saknas
      Smedjehögsgärdet åker
      Smed(je)kullen el. Smidkullen berg
      Smed(je)kullen el. Smidkullen berg
      Smedjekullen(?) el. Smidkulen(?) berg
      Smedjekällan Saknas
      Smedjekällan Saknas
      Smedjelyckan åker
      Smedjelyckan åker
      Smedjestyckena el. Smedjestycket åkrar, åker
      Smedjestyckena åkrar
      Smedjestycket, se Smedjestyckena åker
      Smedjestycket åker
      Smedjestycket åker
      Smidkullen Saknas
      Smättebacken Saknas
      Smörhålan åker
      Smörhålan åker
      Smörmyren förr odlad myr
      Snesbacken el. Snesbräckan el. Snedbräckebackarna backe
      Snesbacken el. Snesbräckan el. Snedbräckebackarna backe
      Snesbräckan backe
      Snestjärn(et) Saknas
      Solliden åker
      Somyren åker
      Sorverudtjärn(et), Nedare och Åvare, se Sörverud- Saknas
      Spickekas beteskog (f. åker)
      Sprutarebäcken bäck
      Sprutarebäcken bäck
      Stabbursdalen Saknas
      Stabburstjärn(et) el. Stabbursvattnet, L. Saknas
      Stabburstjärn(et) el. Stabbursvattnet, St. tjärn
      Stabbursvattnet, L. och St., se Stabburstjärn(et) tjärn
      Stackbingen del av åker
      Stackängen äng
      Stallgärdet Saknas
      Stallkrokarna åkerlappar
      Stallstycket åker
      Stampebäcken Saknas
      Starremossen mosse
      Stenaremyren Saknas
      Stenbroviken f. stenbro
      Stenbäcken Saknas
      »Stenhuslappen», se Stenulvslappen Saknas
      Stenhögen åker
      Stenlyckan åker
      Stenmärren, se Märren ö
      Stenserudsfjället fjäll
      Stenstycket åker
      Stenstycket åker
      Stenstycket åker
      Stenstycket åker
      Stenstycket åker
      Stenstycket (, St.) åker
      Stenulvskullen berg
      Stenulvslappen åker
      Stenvallarna åkrar
      Stenvallarna åker
      *Stenvallen och Stenvalls-äckran Saknas
      Stocketjärn(et) hölj
      Stockholmsmyren Saknas
      Stockhålet vägbit
      Stomsdyveln göl
      Stora berget berg
      Stora flaten åker
      Stora myren Saknas
      Stora stycket åker
      Store dal Saknas
      Store-Lommen, se Lommetjärn(et), St. tjärn
      Storemad(et) Saknas
      Store mon gärde
      Store mosse el. Storemossen Saknas
      Store mosse Saknas
      Storemossen, se Store mosse Saknas
      Storeplåtarna åkrar
      Stor(e) rönning gärde
      Storesand(en) åker
      Storesand(en) åker
      Storesmätten åker
      Store vallen åker
      Storfloen del av sjö
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Stor-ödegården åker
      Storön ö
      Strande-floen del av sjö
      Strandetunet tun
      Strömkasen markstycke
      Strömkasudden Saknas
      Stutedalen Saknas
      Stutögat tjärn
      Stutögat »hölj»
      Stutögat tjärn
      Stutögat tjärn
      Styggedalen dal
      Styggemyr Saknas
      Styggemyrsgruvan f.d. järngruvan
      Styggemyrsgruvan f.d. järngruvan
      Stöveln åker
      Suckemyren Saknas
      Sumpen åker(?)
      Svalung, L. tjärn
      Svalung, St. tjärn
      *Svartekas(en) Saknas
      Svartemyren Saknas
      Svarteport passage
      Svartestycket åker(?)
      Svartetjärnet Saknas
      Svartetjärnet Saknas
      Svart(e)vik Saknas
      Svartån bäck
      Svartån bäck
      Svenneviken vik
      Svensnäbban, L. udde
      Svensnäbban, St. udde
      Sådalan kvarn
      Sådalan kvarn
      Sådalan kvarn
      Sådalan kvarn
      *Sådalen, se Sådalan Saknas
      Sågegärdet åker
      Sågevallen åker
      Sågeviken Saknas
      Säcken sjö
      Säd(e)smyren åker
      Sälgestycket åker
      Sälgestycket åker
      Sölekastjärn Saknas
      Söleputten Saknas
      Söl(e)stycket åker
      Sölestycket åker
      »Söletj.», se Sölekastjärn Saknas
      Söletjärn(et) tjärn
      Söndagsdalen Saknas
      Sönnare myren Saknas
      Sörgärdet åker
      Sö(r)hagen åker
      Sör i gärdet åker
      Sör i gärdet åker
      Sörverudtjärn(et), Nedare Saknas
      Sörverudtjärn(et), Åvare Saknas
      Tallås(e)tjärnet el. Tallåstjärn Saknas
      Tegeludden Saknas
      Telningeön ö
      Timmermon Saknas
      Timmermyren Saknas
      Tistelhålan åker
      Tjuretjärnet, N. tjärn
      Tjuretjärnet, S. Saknas
      Tjuvesmucken håla
      Tjärehjällsdalen Saknas
      Tjärehjällsdalen Saknas
      Tjärnslyckan åker
      Tjärnsmyren Saknas
      Tjärnsmyrstjärnet Saknas
      Tobaksbacken (åker el.) äng
      Tormansbytjärnet Saknas
      Torrsjö Saknas
      Torrtappetjärnet Saknas
      Torrtappevrån åker
      Toten åker
      Toten åker
      Tranefläcken f. åker, nu bete
      »Trantjärn», se Tranvattnet Saknas
      Trantjärn(et) Saknas
      Tranvattnet Saknas
      Tre(d)ungen åker
      Trestickan tjärn
      Trestickan tjärn
      Tresticklarna mossar
      Tretjärnen tjärn
      Tretjärnsmossarna Saknas
      Trinda myr el. Trindemyren(?) Saknas
      Trind mosse Saknas
      Trolleflogen »dyvel» (göl, pöl)
      Troll(e)mossarna el. Troll(e)mossen Saknas
      Trollemyren Saknas
      »Trollev[attnet]», se Trolltjärn(et) Saknas
      Trolltjärn(et) Saknas
      »Trädstickan», se Trestickan tjärn
      Trätaremaden Saknas
      Trätareparten skogsmark
      Trätareparten skogsmark
      Tunbott(n)en markstycke
      »Tunesgärdet» Saknas
      Tunet markstycke
      Tunet plats
      Tunet fägata
      Tunet Saknas
      Tunet kulle
      Tunet »beteskog»
      Tunhagen Saknas
      Tunhagen kreatursinhägnad
      Tunön ö
      Tutarekullen Saknas
      Tuvegatan landsvägsbacke
      Tuveviken Saknas
      Tuveön Saknas
      Tyberget »skogsdelet»
      Tåten?, se Toten åker
      Tybrännan Saknas
      Tälviken Saknas
      Ulrikekällaren Saknas
      Ulvegropen grop
      Undervänden åker
      Underängen Saknas
      Utängen Saknas
      Vadbrolyckan åker
      Vadbron Saknas
      »Wahleberget» Saknas
      Valekullen berg
      Valekullen berg
      Valekullen Saknas
      Varpebacken Saknas
      Varpet stenhög
      Varpet stenhög
      Vassbandet strand och åker
      Vassgärdet åker
      Vassgärdet åker
      Vassliden (Vattens-) åker
      Vassåkern (Vattens-?) Saknas
      Vassåkern Saknas
      Vattnestö(de)t vattningsställe
      Vattnetjärn(et) dygrop
      Vikegärdet åker
      Villeporsmossen Saknas
      Vinterdrågen åker
      Vintermyrarna förr åkrar
      Vintermyren åker
      Vintermyren åker
      Vinterviken Saknas
      Vintervägen väg
      Vinedrågen dalgång
      Virevik Saknas
      Vångsjön sjö
      Vångsjön sjö
      Vångsjön sjö
      Vårdekullen, se Valekullen Saknas
      Vägnesfloen vik
      Vägnesgärdet gärde
      Vägneön Saknas
      Vändetjärnet Saknas
      Västblötan åker
      Västervallen åker
      Västgårdsgrynnan grynna
      Västgärdeslyckan åker
      Västgärdet Saknas
      Väst i myrarna åker
      Västängen åker
      Yxevik Saknas
      Åkervallen åker
      Ålyckan åker
      Ålången åker
      Åmanestycket, se Håmanstyckena åker
      Åmulen? el. Åmynne? vik
      Åsas sten sten
      Åsnebyfjället Saknas
      Äckrorna åkrar
      Älgsjö Saknas
      Älven vattendrag
      Ängeln mosse
      *Ängemadet f. slåtteräng
      Ängemyren Saknas
      Ängemyrsbacken Saknas
      Ängemyrtjärn tjärn
      Ängstycket åker
      Ängälven bäck
      Ängön ö
      Ättestycket berg
      Öbergsnäset Saknas
      Ödegårdarna åker
      Ödegårdarna slåtterängar
      Ödegårdarna, St. o. L. åkrar
      Ödegården, St. åker
      Ödegården, L. åker
      Ödegården urfjäll
      Ödletjärnet, L. Saknas
      Ödletjärnet, St. Saknas
      Ödsbergskullen Saknas
      Öjersberg Saknas
      »Örletjärn», St. Saknas
      Östblötan åker

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.