ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fröskogs socken : Tössbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 85 Naturnamn: 134 Bebyggelsenamn: 645 Naturnamn: 656
Fröskog sn? Askedalen skogsområde Fröskog sn Abborreberget höjd
Fröskog sn Bettys ås höjd Fröskog sn Alehagen åker
Fröskog sn /Se Björkesjö sjö Fröskog sn Alemyren åker
Fröskog sn Björnmyren terräng Fröskog sn Asekullen åker
?Fröskog sn Bläsen berg /Se Fröskog sn Asekullen åker
Fröskog sn Bläsen höjd amnerarna inbyggarbeteckning Askedalen skogsområde
Fröskog sn Bocklaruds skog Saknas /Se bocklararna inbyggarbeteckning Askegärdet åker
Fröskog sn Bocklarudstjärnet tjärn Bodane-folket inbyggarbeteckning Aplegärdet åker
Fröskog sn Bocklarudstjärnet tjärn Bodane-pojkarna inbyggarbeteckning Backekällan kallkälla
Fröskog sn Brudkullen höjd bondpojkar inbyggarbeteckning Backen sluttning och dalsänka, hmd
Fröskog sn /Se Brurberget berg bruksarna inbyggarbeteckning Badhusstycket åker
Fröskog sn /Se Byön ö byggaren inbyggarbeteckning Barkebacken, Norra backe och område
Fröskog sn /Se Bösterud utjord /Se domrarna inbyggarbeteckning Barkebacken, Södra backe och område
Fröskog sn /Se Djup sjö /Se finkarna inbyggarbeteckning Barrlindebäcken bäck
Fröskog sn /Se Dyketjärn tjärn flåtungebyrna inbyggarbeteckning Barrlindemyren myr
Fröskog sn /Se Ekedalen terräng Fröskog djävlar inbyggarbeteckning Bastahagen hagmark
Fröskog sn /Se yttre Eslend Lacus, se Knarrbysjön sjö Fröskog djävlar inbyggarbeteckning Bastan vägskäl
Fröskog socken /Se Yttre Esländ, se Knarrbysjön sjö Fröskog djävlar inbyggarbeteckning Bastan vägskäl
Amnerud gdr /Se *Firimosa gränsmärke fröskogborna inbyggarbeteckning Bastebacken backe
Blockhus förr bs? *Frö å /Se Fröskogbusar inbyggarbeteckning Bastebäcken bäck
Bocklarud by Frösken, se Ärr sjö Fröskogskojare inbyggarbeteckning Bastekullen höjd
Bocklarud by Frösken, se Ärrsjön sjö fröskogsockare inbyggarbeteckning Basthagen, Norra terrängområde
Bocklarud by Frösken Lacus, se Ärr sjö fröskongar inbyggarbeteckning Basthagen, Södra terrängområde
Bocklarud by /Se Frösken Lac, se Ärr snr fröskorna inbyggarbeteckning Bastubacken backe
Byn gd *Fulæ bæc bäck gobyrna inbyggarbeteckning Baståsen höjdsträckning
Drågen förr bs? Furesjön sjö Grepe-pojkarna inbyggarbeteckning Baståsen höjdsträckning
Fiskerud förr torp? Grimshedsåsen höjd hensbyrna inbyggarbeteckning Bengtudden udde
Flatungebyn Saknas /Se Grytan tjärn humletorprarna inbyggarbeteckning Bergehaget beteshag
Flatungebyn gd:ar /Se Gullikåsen höjd Jupin inbyggarbeteckning Bergekasen beteshag
Gobyn gd Gyllsviksdyveln tjärn kesebolarna inbyggarbeteckning Biten åker
Godhoby Saknas Gusperud utjord /Se Kullan inbyggarbeteckning Björkesjö sjö
Gobyn by Hagtjärnet, Lilla tjärn Kulle-pojkarna inbyggarbeteckning Björkesjöbäcken bäck
Gobyn gd /Se Hagtjärnet, Stora tjärn kusarna inbyggarbeteckning Björkesjövägen landsväg
Grepen förr torp Hallingen höjd laxungar inbyggarbeteckning Björksjön sjö
Gupperud utjord, torp /Se Hensbyviken vik lindknapparna inbyggarbeteckning Björndalen sänka i skog
Gäddvik förr hus? Heslen, se Knarrebysjön sjö Lispen inbyggarbeteckning Björndalshallingen sluttning
Hagtorpet förr torp Heslen, se Knarrbysjön sjö Lockan inbyggarbeteckning Björndalskasen skogsområde
Hensbyn by Hultsjöbäcken bäck Lockefåglarna inbyggarbeteckning Björnekleven bergshöjd
Hensbyn gdr /Se Hultsjön sjö Luren inbyggarbeteckning Blacken berg
Hult by Hultsjön sjö lurutaren inbyggarbeteckning Blockedrågsviken vik
Hultssten förr hus? Hults mossar mossar långrarna inbyggarbeteckning Bläsebergen bergås
Kasen förr torp Humletorpstjärnet tjärn Långerud-pojkarna inbyggarbeteckning Bläsen markant höjd
Kesebol by /Se *Hærbænc sunð gränsmärke mörnäsarna inbyggarbeteckning Bläsen höjd
Kesebol by /Se Högeberg berg nerstrandarna inbyggarbeteckning Bocklarudmossen mosse
Kiosk torp Idetjärn tjärn Pipelöken inbyggarbeteckning Bocklarudtjärnet(?) tjärn
Knarrebyn gd Jättedalen dal Slätten inbyggarbeteckning Bodaneberget bergshöjd
Knarrebyn gd /Se Jättegryta sänka /Se smedsrarna inbyggarbeteckning Bravobacken backe
Knarrbyn gd:ar /Se Jättestugan berggrotta /Se spättshultarn inbyggarbeteckning Bravobacken backe
Knarrbyn gd:ar /Se Kapellkullen höjd Spättshultspojkarna inbyggarbeteckning Brudeberget bergshöjd
Kristinedal egdm Kerstisön ö stenbyrna inbyggarbeteckning Brudebacken backe
Lisefors Saknas /Se Kieppesiön, se Käppesjö sjö storstrandarna inbyggarbeteckning Brudeberget bergshöjd
Manhem förr torp Klapperuds järngruva Saknas strandarna inbyggarbeteckning Bryggan lastbrygga
Myreberg förr bs? Knarrbysjön sjö strandefolket inbyggarbeteckning Bräckelanden strandparti
Myren förr bs? Knarrbysjön sjö strandekusar inbyggarbeteckning Bräckorna åker
Mörnäs by /Se Knarrbysjön sjö topparna inbyggarbeteckning Brändan skogsområde
Mörnäs gd:ar /Se Knarrbysjön sjö vallsjörna inbyggarbeteckning Bränneribacken backe
Nordkap förr torp Knarrbyviken vik vassåkrarna inbyggarbeteckning Bygrund undervattensgrund
Rävsalen gd /Se Knarrbyån å vikeborna inbyggarbeteckning Bysundet sund
Räfsalen by? Knarrebysjön sjö Värmlands-Mari inbyggarbeteckning Byttemossarna förr åker och äng
Rävsalen gd:ar /Se Knarrebysjön sjö /Se ämnebyrna inbyggarbeteckning Byviken vik
Sannerud gd? Korpeknatten höjd östersbyrna inbyggarbeteckning Byåsen höjdsträckning
Sannerud gd /Se Korpknatten bergknalle /Se Adels hmd Byön ö
Skarphyttan förr hus? Kristinedalstjärnet sjö Adlers förr hmd Dalarna skogsområde
Skogstorpet, Västra förr torp Kristinedalstjärnet tjärn Altona bs Dalen »dråg», (sänka)
Smedserud by Kristinedalsälven å /Se Amnerud bebyggelse Dalinebacken backe
Stavmyren förr bebyggelse? Kråkö ö Amnerud bebyggelse Dalinelandet strandparti
Stommen bost. Kuvetjärnet tjärn Amnerud bebyggelse Dammen område
Strand bost. o. by Käppesjö sjö Amnerud bebyggelse Dammen fördämning
?Strand, Lilla gd Käppesjö sjö Askedalen förr torp el bs Dammhagen betesmark
Strängen förr torp? Käppesjö sjö Baggehagen torp Djup sjö
Strängen hus /Se Käppesjö sjö Barrlindekasen torp Djupa bergen berg
Syderbyn Saknas Käppesjö sjö Berget lht Djupedalsdrägerna terrängavsnitt
Valhall förr hus? Kärn, se Bocklarudstjärnet tjärn Berget torp el. bs Djupedalsdrägerna terrängparti
Vallhult gd /Se Kärn, se Smedserudstjärnet tjärn Berget hmd Djupedalskaserna betesmark
Vallsjön by Markernas skogen Saknas /Se Björnedalen förr bs Djupedalssiken område
Vallsjön gd:ar /Se Mellbyberget berg o. triangelpunkt Björnemyren förr torp Djupsjön sjö
Viken by Mellbytjärnet tjärn Blockhus bs Djupängen odling
Viken gd /Se Moltemyren myr Bockhus bs Djupängskaserna område
Vikerud förr bs Myråsen höjd Bocklarud bebyggelse Djupängssiken terrängparti
Ånhus förr torp Månsön ö Bocklarud bebyggelse Dordis hage område
Älverud förr hus Märrdjup tjärn Bocklarud bebyggelse Drågebergen bergshöjder
Ämnebyn by /Se Olevattensbäcken bäck Bocklarud-Kullen hmd Dynamitkällaren skogsbacke
Östersbyn by Olevattnet, Stora sjö Bocklarud, Nedre hmd Dynamitkällaren förr källare
Östersbyn gd:ar /Se Olvattnet sjö /Se Bocklarud-Ödegården hemmansdelar Dyveln göl
Östkap förr torp Olevattnet, St:a sjö /Se Bocklarud, Östra hmd Dyveln, Lilla tjärn
  Ormdyveln tjärn Bocklarud, Övre hmd Dyveln, Stora tjärn
  Ryssetjärnet tjärn Bodane bebyggelse Edsbacken backe och timmerupplag
  Röseberget berg Bodane bebyggelse Ekegärdet åker
  Slottet fornborg /Se Bodanekvarnen förr kvarn Ekegärdet åker
  Slottet ruin /Se Bolta torp Ekeslätten åker
  Smedrudsbergen berg Bruksbyggningen hus, arbetarbostäder Ekevänden åker
  Smedserudstjärnet tjärn Bruksgården hus Ekorretjärnet tjärn
  Smedserudstjärnet tjärn Bromyren bs Falleflinten »en kula el. klint»
  Smedhallemyren terräng Bräckan torp Fallelyckan åker
  Smedhallåsarna höjder Bräckan torp Famstenarsrösen gränsrös
  Stenars-bÿ Kärn, se Kristinedalstjärnet sjö Bräcke torp Fengerforsbryggan lastbrygga
  *Stenen dighra gränsmärke Busterud utjord Fickan upplagsanordning för manganmalm
  Strandebäcken bäck »Byggarns» hmd Fickorna skogsområde
  Sulviken vik Byn bebyggelse Fiskerud åker
  Sulviken vik /Se Byn bebyggelse Fiskestolen sten vid strand
  Sulviken vik /Se Byn bebyggelse Fjället skogsområde
  Sundet vik Byn bebyggelse Flagan del av Ärr
  Svalås höjd /Se Byn bebyggelse Flagan del av Tansjön
  Svartemyren terräng Byn bebyggelse Framgärdet åker
  Sölviken, se Sulviken vik Byttan torp *Frösken äldre benämning på Ärr
  Tansjön sjö Byttan torp Fursjö sjö
  Tansjön sjö Bäckaskog hmd Fursjöbäcken bäck
  Tjyvviken vik Bösterud utjord Fursjön sjö
  Tornåsen höjd Bösterud utjord Fyrkanten åker
  Torvströmossen mosse Dalinemyren förr bs Fåregärdet åker
  Trollemyren myr Dammyren förr bs Fårekasen skogsområde
  *Uargs næs gränsmärke Domare-Ödegården hmd Galten undervattensskär
  *Uargs næs gränsmärke Drambyn bs Gamle vägen väg
  Ulevattnet, St:a, se Olevattnet sjö Drågen bs Gatan väg
  Vallsjötjärnet tjärn Drågen bs Gategärdet åker
  Vallsjötjärn sjö /Se Där framme hmd Gedesvallarna(?) åker el. äng
  Vallsjötjärnet sjö Där framme hmd Geteryggen landsväg
  Vassåkersåsen höjd Där nere hmd Gobybackarna backar
  Verkälven vattendrag Där norde hmd Gormyren åker
  Vikerudstjärnet tjärn Där norde hmd Grimsheddyveln tjärn
  Vikön ö Där norde hmd Grimshedmossen mosse
  Vite knatte höjd Där oppe hmd Gropegärdet åker
  Värnebodammen damm Där oppe hmd Gruvegärdet åker
  Yxudden udde Där oppe hmd Gruvorna skogsparti med djupa gruvschakt
  Älgåsen höjd Där söre hmd Gruvorna skogsområde
  Ärr sjö Där öste hmd Gryndoktorshålet sänka vid bäck
  Ärr sjö Där öste hmd Gryndoktorshålet sänka
  Ärr sjö Edet hmd Grävlingeboen plats i skog
  Ärr sjö Eds hmd Gröne backe område i skog
  Ärr sjö Edsbacken förr bs el. torp Gröne fläck område i skog
  Ärrsjön Saknas Edsbacken bs Gröne fläck terrängparti
  Ärrsjön sjö Efnebyn bebyggelse Grön tuva skogsområde
  Ärr l. Ärrsjön sjö /Se Ekedalen bs Gubbegärdet åker
  Östersbytjärnet tjärn Ekorrerud(?) hus el. bs Gubbestycket åker
    Eliseberg lht el. avs Gullekeåsen höjdsträckning
    Eliseberg avs el. hus Gullmaden odling
    England arbetarbaracker Gullströms lycka odling
    England, Lilla tvåfamiljsarbetarbarrack Gullströms mosse mosse, hmd
    England, Stora arbetarbarack Gumpeviken vik
    Eriksberg handelslägenhet Gumpön ö
    Fallet bs Gärdeladan förr lada
    Fallet bs Gärdeladugården förr ladugård
    Fengersfors poststation Gärdet, Västra åker
    Fengerfors pappersbruk Gärdet, Östra åker
    Fengersfors pappersbruk Göteborgsviken vik
    Fengersfors pappersbruk Hagarna, Västra område
    Fengersfors pappersbruk Hagbergstjärnet, Lilla tjärn
    »Ferr-Olles» hmd Hagbergstjärnet, Lilla tjärn
    »Ferr-Olles» hmd Hagbergstjärnet, Stora tjärn
    Fiskerud förr torp Hagbergstjärnet, Stora tjärn
    Fiskerud torp Hagelyckan åker
    Fjuggerud torp Hagen åker
    Fjärdingen hmd Haget, Västra betesmark
    Flatungebyn, se Flåtungebyn bebyggelse Hagtjärnen tjärn
    Flåtungebykasen förr torp Hagtjärnet, Lilla tjärn
    Flåtungebyn bebyggelse Hagtjärnet, Stora tjärn
    Flåtungebyn bebyggelse Hagtjärnet, Stora tjärn
    Flåtungebyn bebyggelse Hagtorpetjärnet, Lilla tjärn
    Flåtungebyn bebyggelse Hagtorpetjärnet (, Stora) tjärn
    Flåtungebyn bebyggelse Hallingen terrängområde
    Framgården benämning på Herrgården Hanebolsälven vattendrag
    Frankrike arbetarbarack Hanrevarna(?) plats
    Fredriksberg bs Hardinevägen bygdeväg
    Freja hus Havsåsen markant bergås
    Fröskog lastplats Heddas gruva gruvschakt
    Fröskogs stom bebyggelse Hensbygatan del av landsväg
    Fröskogs stom bebyggelse Hensbymossen mosse
    Fröskogs stom bebyggelse Hensbynäset udde
    Fröskog Saknas Hensbyviken vik
    Furulund bostadshus Herrgårdstjärnet tjärn
    Gamla byggningen arbetarbostad Herråsen höjdsträckning
    Gobyn bebyggelse Hjärtervallen(?) åker
    Gobyn bebyggelse Holmevägen gångstig
    Gobyn bebyggelse Holmevägen gångstig
    Gobyn, Nedre hmd Hugget skogsområde
    Gobyn, Norra hmd Hultebräckorna backar
    Gobyn, Övre hmd Hulten björkdunge
    Grelserud, se Gliserud st Hultsjön sjö
    Grepen förr torp Hults mossar mossar och skogsområde
    Grilserud st Hultsten skogskifte
    Grinden förr bs el. torp Hultstensåsen höjdsträckning
    Gullekerud förr bs Hultsödegårdsviken vik
    Gullekerud bs Hultåkern åker
    Gullströms lycka bs och odling, hmd Hultön ö
    Gusperud, se 1,2 Kristinedal Saknas Humlegården, Lilla område
    Gusperud utjord Humletorpstjärnet tjärn
    Gyllsvik förr torp *Hynån vattendrag
    Gyllsvik torp Hålan åker
    Gården hmd Hålan åker
    Gården förr hmdd Hålan åker
    Gården hmd Hålan åker
    Gården, Övre hmd Hästeberget bergshöjd
    Gäddevik förr torp Hästehaget beteshag
    Gärdet förr hmd Hästhaget beteshag
    Gärdet förr hmd Höga berget bergshöjd
    Göpelotten förr hmd Höggärdet åker
    Hagen torp Högåkern åker
    Haget hmd Höjesåkersgärdet(?) åker
    Haget förr torp Idetjärnet tjärn
    Haget »förpantning» Intakan område
    Hagtorp torp Island förr åker
    »Hallbol» hmd Jakobs lycka odling
    Heddas stuga hus Jakobs myr odling
    Hensbyn bebyggelse Jakobs odling odling
    Hensbyn bebyggelse Janssonstjärnet tjärn
    Hensbyn bebyggelse Janssonstjärnet tjärn
    Herrgården manbyggnad Jupinebäcken bäck
    Holmen hmd Jupinegrinden grind
    Hult hemmansdelar Kalinegärdet åker
    Hult hemmansdelar Kallkällegärdet åker
    Hult hemmansdelar Kalvhagen beteshag
    Hult hemmansdelar Kapellekullen åker
    Hult hemmansdelar Kasebergen höjdsträckning
    Hultet förr torp Kasen beteshag
    Hultskullen lht Kaserna hagmark
    Hultsten förr hmd Kaserna terrängområde
    Hultsten hmd Kerstis ö ö
    Hultsten förr torp Kesebolsgatan del av landsväg
    Hults-Ödegårdarna hemmansdelar Kesebolsgruvorna gruvschakt (mangan-) i skog
    Hults-Ödegården hemmansdelar Kesebolsmossen mosse
    Humletorp bebyggelse Kinnekulle åker
    Humletorp bebyggelse Klapperudkleven bygdeväg på berg
    Humletorp bebyggelse Klapperudmossen åker
    Husvillan bs Klingerudbergen bergshöjder
    Husvillan förr bs Klingerudbergen berg
    Höjden förr bs Klockarstrandsholmen ö
    Hörnet avs Klockarstrandsviken vik
    Jonserud förr bs Klypeberget bergshöjd
    Jupinelotten hmd Knarrbygatan bygdeväg
    Jupinerud hmd Knarrbysjön sjö
    Järnbodarna(?) magasin för tackjärn Knarrbyuddarna uddar
    »Kallestöserna» hmd Knarrbyviken vik
    Kappen förr bs Knektelyckan åker
    Kappen bs Kohagen betesmark
    Kasen förr torp Kohagen, Västra område
    Kasen förr torp Kokasen, Norra betesmark
    Kasenberg förr torp Kokasen, Södra betesmark
    Kasenberg torp Kolebotten område
    Kesebol bebyggelse Kolebotten skogsområde
    Kesebol bebyggelse Komyren sankmark
    Kesebol bebyggelse Kopparstrandsviken vik
    Kesebol, Norra hmd Korpeknatten bergshöjd
    Kesebol, Södra hmd Kovadet vik
    Klapperud bebyggelse Kristinedalsgatan del av landsväg
    Klapperud bebyggelse Kristinedalsmaden låglänt, slätt område
    Klapperud bebyggelse Kristinedalsmossarna låglänt terräng
    Kleven torp Kristinedalstjärnet tjärn
    Kleven torp Kristinedalsälven vattendrag
    Klinge-Stinas hmd Kristinedalsälven vattendrag
    Klockare-Strand hmd Kristinedalsälven vattendrag
    Klockare-Strand hmd Kråkerud område kring landsväg
    Klypen förr torp Kråkerudbacken brant backe
    Klypen torp Kråkerudbergen höjder
    Klöverbladet hus Kråkerudjämnan del av landsväg
    Knapp näring förr torp Kråkerudmyren myr
    Knapp näring torp Kråkön ö
    Knarrbykullen hmd el. avs Kullegatan del av landsväg
    Knarrbyn bebyggelse Kullegrinden vägskäl
    Knarrbyn bebyggelse Kusehålan område
    Knarrbyn bebyggelse Kuselyckan åker- el. ängsmark
    Knotterud st Kuserönningen odling
    Knäppen förr bs Kuvetjärnet tjärn
    Knäppen bs Kvarnarnajämnan del av landsväg
    Kolhusen upplag för träkol Kyrkogårdsbacken backe
    Kontoret byggnad Källaregärdet åker
    Koppar-Strand hemmandsdelar Källaregärdet åker
    Koppar-Strand hemmansdelar Källarestycket åker
    Kringdriterud torp el. bs Källegärdet åker
    Kristinedal bebyggelse Källegärdet åker
    Kristinedal säteri Käppesjö sjö
    Kristinedal säteri Kärreskogen skogsområde, hmd
    Kristinedal bebyggelse Kärreskogen skogsområde
    Kristinedal järnbruk, stångjärnssmedja, såg. kvarn Ladlyckan åker
    Kristinedal järnbruk m.m. Ladugårdsgärdet åker
    Kristinedals barnhem Saknas Ladugårdsgärdet åker
    Kristinedalskvarnen kvarn Ladugårdsviken vik
    Kronerud förr bs el. torp Laduängen ängsmark
    Kråkerud hus Lasteplanen bergplatå
    Kråkerudmyren förr torp Lerstycket åker
    Kullen hmd Lerstycket åker
    Kullen hmd Lervänden åker
    Kullen förpantningslht Lillängen åker
    Kullen hmd el. avs Lillängen åker
    Kullen hmd Lillön ö
    Kullen, Nedre hmd Lillön holme
    Kullen, Övre hmd Lindknappeviken vik
    Kullen, Övre hmd Lindrotetjärnet tjärn
    Kuseriket Saknas Lindrotetjärnet tjärn
    Kvarnängen bs el. lht Lispetjärnet tjärn
    Kvickestugan hmd Lispetjärnet tjärn
    Kärrskasen förr torp Lockedyveln »dyvel»
    Lenas stuga förr bs Lockerudgrund grund
    Lille-Gården hmd Lotten åker
    Lill-England arbetarbarack Lunchudden plats vid mossar
    Lindknappane bebyggelse Lureviken vik
    Lindknappane bebyggelse Lyckan åker
    Lindknappane bebyggelse Lyckan, Norra odling
    Lindknappane bebyggelse Lyckan, Södra åker el äng
    Lindknappane bebyggelse Lyckan, Västra odling
    Lindknappane bebyggelse Lyckorna åker- el. ängsmark
    Lindknappane bebyggelse Låkerudbackarna »dubbelbacke» på landsväg
    Lindknappane bebyggelse Låkerudgrund grund
    Lindknappen bebyggelse Långbräckan backe
    Lindknappen, Store hmd Långeron(?) udde
    Lindknappeskogen förr torp el bs Långeron(?) udde
    Linknappen, se 1 Lindknappane bebyggelse Långerudbäcken vattendrag
    Lisafors järnbruk m.m. Långerudviken vik
    Lisefors järnmannfakturverk Långe vallen åker
    Lisefors järnbruk m.m. Långudden udde
    Lisefors järnbruk m.m. Långuddegrund undervattensgrund
    Lispelyckan förr bs Långuddeviken vik
    Lockerud avs Långuddevänden åker
    Locket st Långvänden åker
    Locket soldattorp Löjeberget berg
    Lugnet hus Lövnäsegatan del av landsväg
    Lurut förr torp Maden åkermark och landsväg
    Lyckan hmd Maden åker
    Låkerud avs Maderna låglänt område, förr åker
    Långerud bebyggelse Maderna åker och ängsmark
    Långerud bebyggelse Manganbryggan lastbrygga
    Långerud bebyggelse Manhemsdalen dalsänka
    Långerud, Stora hmd Manhemsåsen höjdsträckning
    Långerud-Ängen hmd Manillasvängen kurva
    Långerud-Ödegården hmd Marstrand(?) åker
    Lövnäs hmd Melinejämnan del av bygdeväg
    Lövnäs hmd Melinemossen mosse
    Lövnäs, Lilla hmd Mellangärdet åker
    Maden förr hus Mellangärdet åker
    Manhem torp Mellbytjärn(et) tjärn
    Manhem förr torp Mellbyåsen bergås
    Manhem torp Mesebacken backe
    Manhem, Västra förr torp Missionshusbackarna backar
    Manhem, Östra förr torp Missunnerud åker
    Manilla förr torp Mjölklimpen(?) holme
    Marietorp torp Mjölklimpen(?) holme
    Marietorp torp Mjölklimpen(?) holme
    Mellan-Smedserud hmd Moltemossen mosse
    Mellan-Strand hmd Morekulleberget höjd
    Mellbyn torp Mossarna mossmark
    Mellerud torp Mossarna åker
    Mixen byggnad Mossegärden åker
    Mossen förr bs Mossegärdet åker
    Munkerud förr torp Mossekullen åker
    Munkerud förr bs Mossen åker
    Murebritterud hmd Mossen åker
    Myllerud hmd Mossen åker
    Myrarna bs (stuga) Mossen åker
    Myreberg bs Mossen åker
    Myren förr bs Mossen åker
    Myren avs Mosseskiften åker
    Myren förr torp Mossängen markområde
    Myren förr torp Munkängen åker
    Myren torp Myrarna ängsmark
    Myren backstugor Myrarna, Norra åker
    Myränden förr torp el bs Myrarna, Södra åker
    Myränden torp Myrebacken backe
    Myrängen hemmansdelar Myrebergen terrängområde
    Myssekasen förr torp el bs Myregatan del av landsväg
    Myssekasen torp Myren åker
    Möllerud torp Myren förr utgärde
    Mölnerud lht Myren åker
    Mörnäs bebyggelse Myren åker
    Mörnäs bebyggelse Myrändemyren myr
    Mörnäs, Norra hmd Myrändeviken vik
    Mörnäs, Södra förr hmd Månsudden udde
    Mörnäsmyren förr torp Månsögrund »mete-grund»
    Nergården hmd Månsön ö
    Nerigården hmd Märredjup tjärn
    Ner i Rävsalen hmd Mölneruddammen dammanläggning
    Nerning torp Mörnäsebäcken bäck
    Ner-Strand Saknas Mörnäsviken vik
    Nerstrand hmd Nerstrandsmaderna åker och ängsmark
    Niklasberg förr torp Nilseviken vik
    Nilsestugan hmd Nordgärdet åker
    »Nisse-Bettys» hmd Nordgärdet åker
    Nord i Smedserud hmd Norkelotten terräng å hmd
    Nordkap torp Nybrottet åker
    Nordkap torp Näbban udde
    Nordkap, Västra torp Näbbemossarna mossar
    Nordkap, Östra torp Näset udde
    Nord-Sågerud lht Olevassbäcken bäck
    Nybyggerud bs Olevattnet sjö
    Näbben förr torp Olevattnet, Stora sjö
    Näbbet förr torp Olevattnet, Stora sjö
    Näbbet torp Olles kas »bär-kas» i skog
    Närning förr torp Opp i Rävsalen hmd
    Närning torp Ormeberget höjdsträckning
    Odlingen hmd Ormemyren myr
    Ontus förr torp Oxekullen åker
    Opp i gården hmd Oxeviken vik
    Opp i gården hmd Pers hage odling
    Opp i Rävsalen hmd Petter-Magnuse-haget beteshag
    Opp i Smedserud hmd Petters hage odling
    Oppstugan hmd Pinebackarna »potatismark»
    Ostkap torp Pingärdet åker
    Petter-Magnuses förr hmd Plåten beteshag
    Pinan soldattorp Predikestolen högt parti av Byåsen
    Pinnen förr torp Predikestolen bergsparti
    Pipelökens förr hmd Prästestrandsbäcken bäck
    Pipelökens hmd Prästestrandshaget skogsområde
    Poststugan hus Prästestrandslandet strandparti
    Präste-Strand Saknas Ragnerudsbäcken bäck
    Pumphuset hus Ragnerudsviken vik
    Ragnaren(?) hmd Ragnerudsvägen landsväg
    Ragnestugan hmd Ramerudbergen bergshöjder
    Rall-Ödegården binamn på Ödegården, Norra Riperudbacken backe
    Ramerud förr hmd Riperudälven vattendrag
    Riperud förr bs Ruffeberget höjd
    Riperudfors såg och kvarn Rumpekasen område i skog
    Ripfors kvarn och såg Ryssetjärnet tjärn
    Ros ´ stuga hus Ryssetjärnet tjärn
    Råtte-Manhem(?) hmd Rännan skogsområde och timmerkast
    Rävekullen förr bs Rännan skogsområde
    Rävsalen bebyggelse Rävsalshallingarna höjdsträckning
    Rävsalen bebyggelse Rävsalsvänden åker
    Rävsalen bebyggelse Rävsalsåsen bergås
    Rävsalen bebyggelse Rödmyren åker
    Rävsalen, Mellare hmd Rönningen åker
    Rävsalen, Norra hmd Rönningen åker
    Rävsalen, Södra hmd Rönningen myr - förr odlad
    Rödmon hmd Saltebaljan förr binamn på Vallsjötjärnet
    Rödmon, Nedre hmd Saltebaljan förr binamn på Vallsjötjärnet
    Rödmon, Övre hmd Sandarna åker
    Röjan hmd Sandbolsbräckan backe
    Rönningen förr bs Sandbotten vik
    Sand förr bs Sanden åker
    Sand hmd Sanden skogsområde
    Sand avs Sanden åker
    Sandkasen torp el. bs Sanden, Södra åker
    Sannerud bebyggelse Sanden, Östra åker
    Sannerud bebyggelse Sanden, Övre åker
    Sannerud bebyggelse Sandflåt sjö
    Sannerud förr hmd Sandgroparna »älgepass»
    Sannerudbyggningen stuga Sandgropegärdet åker
    Siken hmd Sandgärdet åker
    Sikerud torp Sandkasen åker
    Sikerud torp Sandlandet vik
    Sikerud torp Sandlyckan åker
    Silververket »silververk» Sandlyckebacken backe
    Sjöberget förr bs el. torp Sannerudbacken backe
    Sjökasen torp Sannerudgärdet åker
    Sjöliden bs Selanderstubben stubbe
    Sjöstugan hus Selanderstubben ekstubbe
    Skarphyttan förr bs Silververksbron landsvägsbro
    Skarrelotten förr hmd Sjögärdet åker
    Skarrestugan förr hmd Sjögärdet åker
    Skogstorpen hmd Sjögärdet åker
    Skogstorpen, Västra torp Sjögärdet åker
    Skogstorpen, Östra hmd Sjökasen betesmark
    Skogstorpet, Västra torp Sjöliden åker och hagmark
    Skogstorpet, Västra torp Sjövik åker
    Skogstorpet, Östra hmd Skacke vänden åker
    Skogstorpet, Östra hmd Skarregärdet åker
    Skänken hmd Skifferdalarna dalar
    Skänken hmd Skjulsvänden åker
    Slängin förr hmd Skogsegårdsbackarna backar
    Slätten bs Skogstorpekleven backe
    Slätten bs Skogstorpevikarna vikar
    Slättensberg förr bs Skogstorpeviken, Västra vik
    Smedbyggningen hus Skogstorpeviken, Östra vik
    Smedbyggningen hus Skogstorpeåsen höjdsträckning
    Smedbyggningen hus Skolhusjämnan del av landsväg
    Smedfors avs Skäkerna skogsområde
    Smedrud(?) hmd Skäkerna skogsområde
    Smedserud bebyggelse Slommelotten äga
    Smedserud bebyggelse Slottet förskansningsruiner el. fornborg
    Smedserud bebyggelse Slänginegärdet åker
    Smedserud bebyggelse Slätten åker i skog
    Smedserudsågen för såg Smedhagarna område
    Smirre(?) hmd Smedhagarna område
    Snikås bebyggelse Smedhagarna område
    Snikås bebyggelse Smedrudbergen bergshöjder
    Soldattorpet, se Verket soldattorp Smedserudbäcken bäck
    Soldattorpet, se Knotterud soldattorp Smedserudtjärnet tjärn
    Soldattorpet, se Locket soldattorp Smedserudåsen höjdsträckning
    Soldattorpet, se Udderud soldattorp Smiebacken backe
    Soldattorpet, se Torpet el. Strandetorpet soldattorp Smigärdet åker
    Soldattorpet, se Pinan soldattorp Smigärdet åker
    Soldattorpet, se Grilserud och Stommen soldattorp Smigärdet åker
    Soldattorpet, se Österud soldattorp Smistycket åker
    Spetthult bebyggelse Smistycket åker
    Spikerud hmd Snedhallemyren skogsområde »skogspark»
    Spikerud bs Snedhalleåsen höjdsträckning
    Spätthult bebyggelse Sogärdet åker
    Spätthult bebyggelse Spelemanslotten åker
    Spätthult bebyggelse Spikehagen »täppa»
    Spätthult bebyggelse Spikerudgrund grund
    Spätthult bebyggelse Spikerudhaget beteshag
    Spätthult bebyggelse Spättshultsgatan del av landsväg
    Spätthultskasen förr bs Spättshultshagen backar
    Spättshult bebyggelse Spättshultslanden strandparti
    Spättshålan Saknas Spökarebacken backe
    Spättshålan Saknas Spökarebacken landsvägsbacke
    Stallen bostadshus Stallgärdet åker
    »Stavens» hmd Stavmyrebackarna »dubbelbacke» på landsväg
    Stavmyren(?) hmd Stavmyremaden sank slåttermark
    Stavmyren hmd Stavmyreudden udde
    Stenarsbyn Saknas Stavmyreviken vik
    Stommen Saknas Stenarsbytjärnet tjärn
    Stommen soldattorp Stenarsbytjärnet tjärn
    Stor-Strand Saknas Stenslyckan åker
    Strand bebyggelse Stenslyckan, Nedra åker
    Strand Saknas Stenslyckan, Övra åker
    Strand, Lilla bebyggelse Stigen beteshag
    Strand, Lilla bebyggelse Store mosse sankmark, delvis odlad
    Strand, Lilla bebyggelse Store myr myr
    Strand, Nedre bebyggelse Storschaktebacken backe
    Strand, Nedre bebyggelse Storschaktet gruvschakt
    Strand, Nedre bebyggelse Storskogen skogsområde
    Strand, Nedre hmd Storstrandsbräckan backe
    Strand, Stora bebyggelse Storön ö
    Strand, Stora bebyggelse Strandebryggan förr lastbrygga
    Strand, Stora bebyggelse Strandebryggan brygga
    Strandetorpet soldattorp Strandebräckan backe
    Strandhem bebyggelse Strandebäcken bäck
    Strandhem bebyggelse Strandhagen förr åker
    Strandhem bebyggelse Strandhemsmossen åker
    Strandhem bebyggelse Strandön ö
    Strand-Ödegården förr hmdd Strängetjärnet tjärn
    Strängen torp el. lht Strömmelotten förr åker
    Strängen lht Strömmen sluss o. kanal
    Strängen bs Strömmen utlopp
    Strängen bs Strömmeviken vik
    Strängen bs Strömskogen skogsområde
    Strömkasen hus Stubbekasen odling (förr potatisåker)
    Strömskogen hus Stugegärdet åker
    Styggelid torp el. bs Stugegärdet åker
    Styggelid torp el. bs Styggelid backe
    Svalås förr bs Suggan undervattensskär
    Svartemyren förr torp el bs Suleviken(?) vik
    Svartemyren torp Sumpemyren åker
    Svarvedalen förr torp Sumpen åker
    Svarvedalen torp Sunden vik
    Svarverud backstugor Sunden del av Käppesjö
    Svinevillan arbetarbostadshus, senare brukshandel Svalåsen bergås
    Svinhuset arbetarbostadshus Svalåsen bergås
    Sågen förr torp el. lht Svalåsåsen bergshöjd
    Sågerud lhtr Svarte kas område i skog
    Söder i stugan hmd Svartemyren sankmark
    Sörkvisterud bs Svartemyrsviken vik
    Sör-Sågerud lht Svarvedalen åker
    Tafitterud förr torp Sågarevänden åker
    Tansjöbräckan torp Sågerudbacken backe
    Tansjön torp Södra vallen åker
    Tansjöudden hus el. bs Söndagsfäten åker
    Tansjöuddarna förr bs Söndagsfäten åker
    Telegrafen hus Söndagsfäten åker
    Tmpelhagen hmd Sörbyn åker
    Tempelhagen hmd Sörbyn, Nedra åker
    Tittut förr bs Sörbyn, Övre åker
    Tittut bs Sörhagen(?) terrängområde
    Torpet förr torp el bs Sörhagsåkrarna åker
    Torpet soldattorp Tafittelyckan område i skog
    Torerud förr torp Tafitterud skogsområde, hmd
    Tossbergerud förr bs Tansjöbäcken bäck
    Tranerud bebyggelse Tansjön sjö
    Tranerud bebyggelse Tansjön sjö
    Tryckerud torp Tansjön sjö
    Tryckerud torp Tansjön sjö
    Tröckerud torp Tansjösunden del av Tansjön
    Tuggalite förr torp Tansjöuddarna uddar
    Tuvaliten torp Tjuvedrågen dal i skog
    Törsberget bs Tjuveviken vik
    Tössbergskerud förr bs Tolvan koppargruva
    Tössbergskerud bs Tomterna område
    Uddarna förr bs el. hus Tomthagen terrängområde
    Udderud soldattorp Torerud åker
    Ugglebacka hmd Torpevägen bygdeväg
    Uggle-Ödegården hmd Torvmossarna mossar
    Uggle-Ödegården hmd Trakten skogsområde
    Uttakorna förr bs Tranerudgärdet åker
    Vallarna hmd Trekanten åker
    Vallarna hmd Trollbacken område
    Vallhall torp, senare hmd Trollbacken slänt
    Vallhall torp, hmd Trollemyren myr
    Vallmansmyren förr torp Tryckerudtjärn(et) tjärn
    Vallmanskerud förr torp Trädgårdsgärdet åker
    Vallmanskerud förr bs Trädgårdsgärdet åker
    Vallmanssand bs Trädgårdskällan kallkälla
    Vallmanssand bs Tuvan, Bortre åker
    Vallsjöboden lht Tuvan, Främre åker
    Vallsjöborg handelslägenhet Tvisteparken skogsområde
    Vallsjön bebyggelse Tvärfaran åker
    Vallsjön bebyggelse Tvärfaran åker
    Vallsjön bebyggelse Tvärfaran åker
    Vallsjön bebyggelse Tvärfaregärdet åker
    Vallsjön, Nedre hmd Tyregärdet åker
    Vallsjön, Övre hmd Törnkvistelotten åker
    Vallsjön, Övre hmd Uggleberg bergshöjd
    Vallåsen bs Vallarna åker- el. ängsmark
    Vanneberga hus Vallarna åker
    Vassbergs-Ödegården hmd Vallarna åker och äng
    Vassåker bebyggelse Vallarnabäcken bäck
    Vassåker bebyggelse Vallgärdet åker
    Vassåker bebyggelse Vallhagen område
    Vassåker bebyggelse Vallmansmossen åker
    Vassåker, Nedre hmd Vallsjögatan del av landsväg
    Vassåker, Övre hmd Vallsjötjärnet tjärn
    Vassåkerssand hmd Vallsjötjärnet tjärn
    Verket soldattorp Vallsjötjärnet tjärn
    Verket soldattorp Vassåkersgärdet åker
    Viken bebyggelse Vassåkersåsen höjdsträckning
    Viken bebyggelse Vattnet plats vid gångstigen
    Viken bebyggelse Vattnet plats
    Viken hmd Vedbacken område
    Vikerud bs Verkebacken backe
    Vikmans bs Verkebron landsvägsbro
    Vik-Ödegården hmd Verkebäcken vattendrag
    Villan lht Vikegrund sten
    Åntus förr torp Vikesundet sund
    Älgåna(?) hmd Vikevallen åker
    Älgåna hmd Vikeviken vik
    Älverud hus Vikmanstjärnet tjärn
    Ämnebyn bebyggelse Vikmanstjärnet tjärn
    Ämnebyn bebyggelse Vikudden udde
    Ängen hmd Vikögrund, se Vikegrund skär
    Ängen bs Vikön ö
    Ängen hmd Villanehaget förr beteshag
    Ängen hmd Virebotten slåttermark
    Ängen torp el. bs Vite knatte höjdparti
    Ängkasen förr torp el bs Vite stenen vägskäl
    Ärverud hus Vänden åker
    Ödegårdarna hemmansdelar Vänderna, Västra åker
    Ödegårdarna förr hmdd Värnebosundet del av Tansjön
    Ödegårdarna, Norra hemmansdelar Västerängen åker el. äng
    Ödegårdarna, Norra hemmansdelar Ådrorna(?) del av Tansjön
    Ödegården hmd Ådrorna del av Tansjön
    Ödegården hemmansdelar Årorna(?) del av Tansjön
    Ödegården hemmansdelar Åsen höjdsträckning
    Ödegården hemmansdelar Åsen, Stora terrängområde
    Ödegården hemmansdelar Älgemyren myrmark, hmd
    Ödegården hmd Ämpelhagen odling
    Ödegården hemmansdelar Ängebacken åker
    Ödegården hmd Ängen, Norra åker- el. ängsmark
    Ödegården, Norra förr hmd Ärr sjö
    Ödegården, Södra hmd Ärr sjö
    Örnås hmd Ärran sjö
    Östebo hmd Ärran sjö
    Österbyn bebyggelse Ärrsjön sjö
    Österdal förr bs Ödegårdsbacken backe
    Östersbyn bebyggelse Ödegårdsbäcken bäck
    Östersbyn bebyggelse Ödegårdsgärden åker
    Östersbyn bebyggelse Ödegårdsgärden åkrar
    Österud soldattorp Ödegårdsgärdet åker
    Östkap torp Ödegårdskällan källa
      Ödegårdslyckan åker
      Ödegårdslyckan åker
      Ödegårdsviken vik
      Ölarna skär
      Ölarna skär
      Österdalsgärdet åker
      Östersby borg ruiner av fornborg el. senare förskansning
      Östersby slott förskansningsruiner
      Österbytjärnet tjärn
      Öst i Haget beteshag
      Östra gatan bygdeväg

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.