ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tösse socken : Tössbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 151 Naturnamn: 184 Bebyggelsenamn: 6 Naturnamn: 0
Tösse sn /Se *Ballsgrundet, Innersta o. Yttra grund Tösse sn  
Tösse sn *Ballsskäret, se Klumpen skär Bodane, se 1 Gunbjörbyn Saknas  
Tösse sn Benhagen terräng Gustavsberg bebyggelse  
Tösse sn Bjäkebolsviken vik Hängelsrud bebyggelse  
Tösse sn Björkekasudde udde Hässelbacka bebyggelse  
Tysöö sn Björkön ö Sätterud, se 1 Hängelsrud Saknas  
Tösse sn Björnemyran ägomark    
Tösse sn Björsäteråsen höjd med fornlämning /Se    
Tösse sn Bockemon terräng    
Tösse sn Bollaret ?ö /Se    
Tösse sn Brattåsemyren myr    
Tösse sn Brattåsen höjd    
Tösse sn *Bredviksholmen holme    
Tösse sn Brudholmen holme    
Tysse sn Brudkullen höjd    
Tösse sn Bråtmyren myr    
Tösse sn? Bubäcken bäck    
Tösse sn Bunsvikarna vikar    
Tösse sn Butjärnet tjärn    
Tösse sn Butjärnsåsen höjd    
Tyssöö sn Bälgareåsen höjd    
Tösse sn Bärutemyren terräng    
Tösse sn *Cleær mosæ mosse    
Tösse sn Dalrösen gränsmärke    
Tösse sn Dammen damm    
Tösse sn Dijgesund, se Dyrösund sund    
Tösse sn Drängholmen holme    
Tössö sn Dyrösund sund    
Tösse sn Dyrösundet sund    
Tösse sn /Se *Dyrösunds hamn hamnplats    
Tösse sn /Se Dyveln tjärn    
Tösse sn /Se Ekholmen udde    
Tösse sn /Se Eldholmen holme    
Tösse gd o. sn /Se Eldholmen holme    
Tösse sn /Se Enebärsmyren myr    
Tössö socken sn /Se Fjällsmyren myr    
Amnebyn gd /Se Flottjärnet tjärn    
Amundebyn bost. Flottjärnet sjö /Se    
Amundebyn gd Fromåsen höjd med fornlämning /Se    
Askedalen torp /Se Fäholmarna holmar    
Baggeby förr torp Fäholmarna holmar /Se    
Björsäter gd *Fäholmsgrundet, se Guldsundsgrundet, Östra grund    
Björsäter gd Fölungefoten holme    
Björsäter gd *Galtens hamn, se Svegö hamn hamnplats    
Björsäter gård *Galtholmen del av Svegön    
Björsäter gd Grönskären holmar    
Biörsæther gård Grönskären holmar    
Björsäter gård Grönskärsholmarna, se Grönskären holmar    
Björsäter gd *Guldsudden, se Fäholmarna holmar    
Björsäter gd *Guldsundsgrundet, Västra grund    
Björsäter gård *Guldsundsgrundet, Östra grund    
Björsäter gd? Gullikåsen höjd    
Björsäter gd Gullsudden, Inre udde    
Björsäter gd /Se Gullsudden, Yttre udde    
Björsäter gd /Se Gullsudden, Yttre udde    
Blåserud Saknas /Se Gunnebybäcken bäck    
Blåserud lht /Se Gåsen, St. o. L. öar /Se    
Bodane by Gäddetjärnet tjärn    
Bodtorpet förr torp Gäddetjärnsåsen höjd    
Bredvik gård Hafsskären öar    
Brevik by Hafsskären öar /Se    
Brevik by Hafsskärsgrundet. Östra grund    
Brevik by Handskesjö sjö    
Bredvik gd Handskesjöbäcken bäck    
Bursviken torp Harehals, Se Sandö Harehall skär    
Byursäter, se Björsäter gd Havsskäret, Norra Inre skär    
Dalinerud förr torp Havsskärsgrund grund    
Derehult? Saknas *Havsskärsgrundet, Västra, se Havsskärsgrund grund    
Drågen förr hus? Havsskärsgrundet, Östra, se Havsskärsgrund grund    
Dundersberg ödetorp Herrekarlsåsen höjd    
Fjället förr hus Hultsjöbäcken bäck    
Frillesäter by Hults mossar mossar    
Frillsäter by Hultstjärnet tjärn    
Frillesäter Saknas /Se Hultstjärnsbäcken bäck    
Gullik förr torp? *Hærbænc sunð gränsmärke    
Gunnebyn Saknas Hästtjärnet tjärn    
Gunnebyn by Hönsåsen höjd    
Gustavsberg gd Jättekista »jätteboning» /Se    
Gustavsberg gd Kalkholmen skär    
Hallebol gd Kalkholmen, Inre holme    
Hallsten förr hus? Kalkholmen, Yttre holme    
Handskesjötorpet förr torp Kalven, Stora ö    
Hanebol gd /Se Kidden holme    
Hultet förr hus? Kieppesiön, se Käppesjö sjö    
Hässelbacka bost. Kjelholmen holme    
Hässelbacka gd /Se *Kjelholmsgrundet grund    
Järrud förr stuga Klubben terräng    
Kasenberg torp Klumpen skär    
Kaserna förr hus? Knottudden udde    
Klapperud gd /Se Korpeknatten höjd    
Kopparmyran torp Kurrkullen kulle    
Kopparmyren förr torp Kåfsen, se Ulvestugu udde udde    
Kroken Saknas /Se Käppesjön Saknas    
Kråketorp Saknas Käppesjö sjö    
Kullerud förr torp Käppesjö sjö    
Liden förr torp Käppesjö sjö    
Lidkasen förr torp Käppesjö sjö    
Lindstedterud förr hus? Käppesjö sjö    
Lund by Käringholmen udde    
Lövås förr lht Laxösen skär    
Måseberg by l. gd Laxösen holme /Se    
Mosseberg gd *Laxösens grund grund    
Mosseberg, Östra gd:ar Lillemossen mosse    
Muggerud Saknas /Se Lintjärnet tjärn    
Muggerud förr hus? Långemyren terräng    
Musaberga gd Långeskiär, se Långholmen holme    
Museberg gd /Se Långholmen holme    
Museberg gd /Se Långholmen holme    
Ortsfly förr hus Länsmanstjärnsbäcken bäck    
Paris förr hus *Metgrund grund    
Pirud förr torp Mjälegårdsnäbban udde    
Randalstorpet förr torp Måken holme    
Sandbacken förr torp *Mörtgrundet grund    
Skränna by /Se Mörtholmen holme    
Skränne by /Se Mörtholmen holme    
Slängom lht /Se Notholmen holme    
Sotebyn by Notholmen holme    
Sotebyn gård /Se Notön, se Nötön ö    
Stockemyren förr hus *Notö, se Nötön ö    
Stommen Saknas Nötön ö    
Stommerud by? Nötön ö    
Strömsberg gd Nötön ö    
Strömsberg by Nötön ö    
Strömsberg gd Nötön ö    
Stubbekasen förr torp? Nötön ö    
Stuterud förr hus? Ormbergen berg    
Stöterud förr torp Parisbäcken bäck    
Sudhraböle Saknas Penningbron bro /Se    
Sörböle bost. Pirudkasen terräng    
Sörböle bost.? Prästängen terräng    
Sörgården by Risholmen holme    
Sörgården Saknas /Se Ris udde udde    
Tegelbruket förr hus *Risudden udde    
Torenerud förr hus? Ris udde udde    
Tranterud förr hus *Rosenæ gränsmärke    
Täpporna förr torp Rösebergen berg    
Tösse samh. /Se *Sandö Harehall skär    
Tösse prästgård /Se *Sandö Harehallsgrundet grund    
Udden förr torp? Sandön ö    
Hvitlanda by *Sandörevet rev    
?Vitlanda by *Sjömansudden udde    
Vitlanda by Skogsdalsåsen höjd    
Hwitlanda Saknas Skrännamossen mosse    
Vitlanda by /Se *Skällmansberget berg    
Vitlanda,Västare o. Östare gdr /Se Skällmansberget udde    
Vittlanda, Östra Saknas /Se Slommås terräng    
Vitlanda, Östare o. Västare gdr /Se Småtjärnarna tjärnar    
Vänsberg gd Smörklevåsen höjd    
Vänsberg Saknas /Se Sotebybäcken bäck    
Ängkasen förr torp? *Stenen dighræ gränsmärke    
Ödeberga Saknas /Se Stenholmen holme    
  *Stenskärsö ö    
  Storemossen mosse    
  Storön ö    
  Styggemyr myr    
  Sundet sund    
  Svalåsen höjd    
  *Svegö hamn hamnplats    
  *Svegögrundet grund    
  Svegön ö    
  Sågåsen höjd    
  Tjärebrännan terräng    
  *Torstholmen holme    
  Tranmyren myr    
  *Tuppgrundet grund    
  Tydiesjön Saknas    
  Tössebäcken bäck    
  Tössebäcken hamnplats    
  Tössebäcken bäck    
  Tössebäcken bäck /Se    
  Tössebäcksskären, se Tössebäcks skärgård skärgård    
  Tössebäcks skärgårde skärgård    
  Tössöån Saknas    
  Uddeviken vik    
  Uddåsen höjd    
  Ulvestugorna udde /Se    
  Ulvestugu udde udde    
  Ulvestugu udde udde    
  Vadbo udde?    
  Varpholmen holme    
  *Varpudden udde    
  Varpön ö    
  Vitlandaån å    
  Åseberget berg    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.