ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ärtemarks socken : Vedbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 296 Naturnamn: 505 Bebyggelsenamn: 1152 Naturnamn: 1786
Ärtemark sn Abborretjärn tjärn Ärtemark sn Abborregrunna grund
Ärtemark sn /Se Abborretjärnet tjärn Ärtemark sn Abborrebäcken bäck
Ärtemark sn Abborretjärnet sank mark Ärtemark socken sn Abborrkullen höjd
Ärtemark sn Aledalen dal Backrarna inbyggarbeteckning Abborremossen mosse
Ärtemark sn Aledalsön ö Blinduret(?) personnamn Abborretjärnet tjärn
Ärtemark sn Amerika åker /Se Bräcken inbyggarbeteckning Abborretjärnet, Norra tjärn
Ärtemark sn Ampetjärn tjärn Bräckrarna inbyggarbeteckning Abborretjärnet, Södra tjärn
Ärtemark sn Arten, se Ärtingen sjö Bögatrarna inbyggarbeteckning Abborrmyrarna myrar
Ärtemark sn Arten, se Ärtingen sjö Böka inbyggarbeteckning Abborrnäbban udde
Ärtemark sn Arten, se Ärtingen sjö Börarna inbyggarbeteckning Abrahamsmossen mosse
Ärtemark sn Arten Lacus, se Ärtingen sjö Dalbocken inbyggarbeteckning Almhögen åker
Ärtemark sn /Se Arten-Lacus, se Ärtingen sjö Drakerin inbyggarbeteckning Ambutjärnet tjärn
Ärtemark sn /Se Artingen sjö /Se Drågen inbyggarbeteckning Amerika åkerstycke
Ärtemark sn /Se Askesjö sjö Dåvern inbyggarbeteckning Amerika åker
Ärtemark sn /Se Askesjö sjö Dåverudshögrarna inbyggarbeteckning Ampetjärnet tjärn
Ärtemark sn /Se Askesjö sjö Dön på Vattnet inbyggarbeteckning Anders´ lapp åkerstycke
Ärtemark sn /Se Askesjö sjö Edsvikrarna inbyggarbeteckning Andra-myren myr
Ärtemark sn /Se Askesjö sjö Ekhögrarna inbyggarbeteckning Anna-Brittas vall åkerstycke
Ärtemark sn /Se Askesjö(n) sjö /Se Fillingar inbyggarbeteckning Aplaberget bergshöjd
Ärtemark sn /Se Askesjöliden sluttning Fillinge starar inbyggarbeteckning Arbetsdalsmyren myr
Ärtemark sn /Se Askesjön sjö Finnern inbyggarbeteckning Ardera(?) virkesplan
Ärtemark sn /Se Backebäcken bäck Fisken personnamn Arderdalsön ö
Ärtemark sn /Se Bengtsbrohöljen sjö Fjos personnamn Askebacken backe
Ärtemark sn /Se Bengtsbron Saknas Fjällkatter inbyggarbeteckning Askedalen dalsänka
Ärtemark sn /Se Bengtsbron Saknas /Se Fjällkatter inbyggarbeteckning Askedalslappen åkerstycke
Ärtemark sn /Se Bergane utjord /Se Flate bollar inbyggarbeteckning Askesjö insjö
Ärtemark sn /Se Bergane utjord /Se Flate bollar inbyggarbeteckning Askåkern åkerstycke
Ärtemark sn /Se Berganeön ö Flatrarna inbyggarbeteckning Aspebräckan åkerstycke
Aronstorp förr torp Berget berg Glinsen inbyggarbeteckning Aspedrågen backe
Backarna hmd /Se Bergjättestugan grotta Gottarsby harker inbyggarbeteckning Aspekullen kulle
Backen by Bergjättestugan grotta /Se Gottarsbyrarna inbyggarbeteckning Aspelunden område
Backen gd /Se Bergön ö Gåvrarna inbyggarbeteckning Aspestycket åkerstycke
Backen hmd /Se Betevattnet sjö Hedalingar inbyggarbeteckning Aspevallen, Stora åkerstycke
Backen, Norra Saknas /Se Bindebogen åker /Se Herrenäsrarna inbyggarbeteckning Aspevallen, Lilla åkerstycke
Bengtsfors köping /Se Bingeberget berg Holtrarna inbyggarbeteckning Backebacken kulle
Berget hmd /Se Björkesjö sjö Juten personnamn Backehaget betesmark
Bingen hmd /Se Björnebergen bergshöjd /Se Juten personnamn Backemyrarna myr
Björkhögen hmd /Se Björnemyren myr /Se Juten personnamn Backen åkerstycke
Björnebacken hmd /Se Björnestycket åker /Se Karlshusen inbyggarbeteckning Baggevänden åkerstycke
Björnekasarna förr torp Björnevallen åker /Se Kleven inbyggarbeteckning Bastaberget (?) bergshöjd
Björnkasen torp Björnhalsen udde /Se Klippen inbyggarbeteckning Bastetunet skogsområde
Bort i stugan hmd /Se Björnhalsen udde /Se Knipen inbyggarbeteckning Bastetunet plats vid strand
Bringerud gd /Se Björnlågen tjärn Kole-Peck inbyggarbeteckning Bastunsbergen (?) berg
Brokas förr torp Björnmyren myr Kvarnliden inbyggarbeteckning Bengtsbron bro
Bräckan gd /Se Björnmyren myr Lille lunkan inbyggarbeteckning Bengtsbrohöljen sjö
Bräckedalen förr hus? Brottet åker /Se Liskarna inbyggarbeteckning Bengtsbrohöljen sjö
Bäckebol förr torp Brottningen åker /Se Loffen personnamn Bengtsbrohöljen sjö /Se
Bäcken förr torp Brynglemyren myr Lonka inbyggarbeteckning Bengtsbroströmmen vattendrag
Bäcken förr torp Brådalen dal Lundarna inbyggarbeteckning Berganeön ö
Bökasen hmd /Se Bråtemyren åker /Se Lunken personnamn Bergbräckorna åkerstycke
Bön by Bråten åker /Se Lunkorna personnamn Bergdalsberg bergshöjd, triangelpunkt
Bön gd /Se Bräckeviken vik Mysken personnamn Bergebacken backe
Dalarna hmd /Se Brända myren åker /Se Näsbon inbyggarbeteckning Bergedalarna dalar
Dalarne förr torp Brände mon åker /Se Näsrarna inbyggarbeteckning Bergedalen dalsänka
Dalbocka förr torp Bränneristycket åker /Se Ormansbyrarna inbyggarbeteckning Bergedyveln tjärn
Dalen hmd /Se Bränneriet åkerstycke /Se Ormansby slarker inbyggarbeteckning Bergestycket åkerstycke
Dalen gd /Se Bränneriviken vik /Se Orsbyrarna inbyggarbeteckning Bergestycket åkerstycke
Dalkasen torp Bränningen åker /Se Orsby stollar inbyggarbeteckning Bergetjärnet tjärn
Dammen förr torp Brännvinsbäcken bäck /Se Orsby stollar inbyggarbeteckning Berghalskullen (?) bergshöjd
Djupviken by Brännvinsbäcken bäck /Se Osten inbyggarbeteckning Berghalskullen höjd
Djupviken gd /Se Brännvinskällan källa /Se Passopp inbyggarbeteckning Berghögen kulle
Duvelund ödetorp Byrdämman fördämning? Peter Lanta personnamn Bergjätteberget bergås
?Dåverud by /Se Byrdämman damm /Se Pjärt inbyggarbeteckning Bergjätteberget berg
?Dåverud by Byrdämmorna damm /Se Poss inbyggarbeteckning Bergjätteberget berg
Dåfverud by Byrhålet Saknas /Se Pälse-Klara personnamn Bergjättestugan grotta (urholkning)
Dåverud by /Se Byxorna åker /Se Relemyrarna inbyggarbeteckning Bergjättestugan berggrotta
Dåverud by /Se Böviken vik Rösen inbyggarbeteckning Bergkasen åkerstycke
Dåverud by /Se Dalen terräng Skattekasrarna inbyggarbeteckning Bergkällan oftast vattenfylld fördjupning
Dåverud gd /Se Dalholmarna holmar Skottarna inbyggarbeteckning Bergkälla källa
Där noli (Nord i stugan) hmd /Se Dammbäcken bäck Skottefolket inbyggarbeteckning Bergnäbban udde
Ederud förr torp Dammstjärn tjärn Skotten inbyggarbeteckning Bergsnäbbet (?) udde
Edsviken by Dammtjärnet tjärn Skrapen inbyggarbeteckning Bergstycket åkerstycke
Edsviken by Dammtjärn tjärn Slaggern inbyggarbeteckning Bergemossen åkerstycke
Edsviken gd /Se Dammtjärnet tjärn Slängomen inbyggarbeteckning Bergtränget bergpass
Edsviken, Västra Saknas Dammtjärnet tjärn Snippern inbyggarbeteckning Bergtränget plats
Edsviken byar /Se Degenäset näs Solliden inbyggarbeteckning Bergängen åker
Ekhögen hmd /Se Degenäsöarna öar Spekarna inbyggarbeteckning Bergön ö
Fagerlid förr torp Djupedalen dal Spekarna inbyggarbeteckning Betevattnet tjärn
Fillingen Nedre o. Övre byar /Se Djupvikstjärnet tjärn Stockeliden inbyggarbeteckning Bindebogen åkerstycke
Fillingen gd /Se Dyveln tjärn Storelunkan personnamn Bindebogen åker
Finnerud förr torp? Dyvlarna sank mark Strandarna inbyggarbeteckning Bingarna åker
Fjällarne förr torp Dåverudstjärn tjärn Strande harar inbyggarbeteckning Bingedalarna skogskifte
Fjällby hmd /Se Edtjärnet tjärn Tegane fat inbyggarbeteckning Bingen, Östra åkerstycke
Flatan by Egersknatten berg o. triangelpunkt Tege fat inbyggarbeteckning Bingen, Norra åkerstycke
Flaten gd /Se Egersknatten höjd o. triangelpunkt Tege fat inbyggarbeteckning Bingen åkerstycke
Flaten gd /Se Ekeråsen berg /Se Totefolket inbyggarbeteckning Bingen åkermark
Framgården hmd /Se Ekeråsen höjd /Se Totrarna inbyggarbeteckning Bingen åkerstycke
Framme hmd /Se Ekorretjärnet tjärn Årbolarna inbyggarbeteckning Bingebäcken bäck
Furnäs gd /Se Engelbrektsön ö Årbols grisar inbyggarbeteckning Bingkasen åkerstycke
Fyllingen by Fillingsjön sjö Änke-Johannes personnamn Bjurdämman åkermark
Fyllingen by /Se Fillingsjön sjö Änke-Sofia personnamn Bjurdämmorna åkermarker
Fårenäs Saknas Fillingsjön sjö /Se Ärtingen inbyggarbeteckning /Se Bjällhögskasen höjd
Gatan hmd /Se Finnekasen skogsområde /Se Ärtmarkrarna inbyggarbeteckning Bjällåskasen skogsområde
Gedene Saknas Finnerud åker /Se Ampekasen, Västra förr torp Björkeviken vik
Glimsås hmd /Se Fjosebäcken bäck /Se Ampekasen, Västra torp Björkudden udde
Gettersbyn Saknas Fjosesten sten /Se Ampekasen, Östra torp Björkön ö
Gottarsbyn by /Se Fjället terräng Arderdalen torp Björnebacken åkerstycke
Gottarsbyn gd /Se Flatetjärn sjö /Se Aronstorp förr torp Björnebacken åkerstycke
Granhögen hmd /Se Flatetjärnet tjärn Askekasen torp Björnebackskullen berg
Grean by Flatetjärnet sjö /Se Askesjöliderna förr torp Björnebergen bergshöjd
Grean by Flatälven å /Se Aspholmen »utbygge» Björnebräckan åkerstycke
Grean gd /Se Flåhackorna åker /Se Backa förr bs Björnefläcken åkerstycke
Grean, N. o. S. lht:er? /Se Fräsaren bäck /Se Backarna hmd Björnehalsen gärde
Grean gd /Se Fyllingen sjö /Se Backen hmdd Björnehalsen åker
Gråsjö gd /Se Fyllingen sjö /Se Backen, Nedra hmd Björnhalsen udde /Se
Gräa, Norra gårdar /Se Fyllingen sjö /Se Backen, Norra bebyggelse Björnehålet åker
Gullås hmd /Se Fyllingen sjö /Se Backen, Norra bebyggelse Björnhalsen dalgång
Gunnarsbyn gård /Se Fågelberget berg Backen, Norra bebyggelse /Se Björnhålan dalsänka
Gunnarsbyn gd /Se Fäbromossen mosse /Se Backen, Södra bebyggelse Björnemossen mosse
Gunnarsbyn gd /Se Gategärden åker /Se Backen, Södra bebyggelse Björnemyren myr
Gunnarsbyn gd /Se Gatestycket åker /Se Backen, Södra bebyggelse Björnemyren myr
Gunnesbyn hmd /Se Getegalgen höjd Backen, Södra bebyggelse /Se Björnemyren myr
Gällsbyn by Geteharget »stenharg» /Se Backen, Övra hmd Björnemyren myr
Gällsbyn by Getekleven väg /Se Backetomten förr torp Björn(e)myren sankmark
Gällsbyn gd /Se Gorrtjärnet tjärn /Se Bengtsbron, se Bengtsfors köping Björnemyren myrmark
Gärdet hmd /Se Gottarsbyälven vattendrag Bengtsbron förr bro Björnestycket åkerstycke
Hagarna hmd /Se Grandalen dal Bengtsbron förr bro Björnestycket åkerstycke
Hagen hmd /Se Gravudden udde Bengtsfors köp., se Bengtsfors kommun Björnevallen åkerstycke
Haget hmd /Se Greaholmen holme /Se Bengtsfors köping Björnevallen åkerstycke
Halleby förr hus? Greaströmmen vattenförbindelse /Se Bengtsfors köping Björnhålet myr
Hansekasen hmd /Se Greaön ö Bengtsfors köping Björnlågen tjärn
Hedalen gd /Se Greaön ö /Se Bengtsfors Östra jvt Björnåkrarna åkerstycken
Hemmanet förr torp Grinartjärnet tjärn Bergane hmdd Björnåsen höjdsträckning
Hemmanet gd /Se Griseröven åker /Se Berget bs Blomsholmsmossen mosse
Hemmanet hmd /Se Gråa hålet terräng Berget förr torp Blomsholmstjärnet tjärn
Herrenäs by Gråsjöberget höjd /Se Berget förr torp Blåbärsdrågen mosse
Herrenäs gd /Se Gråbenön ö Berget hmd Blåkulleberget bergshöjd
Herrenäs by /Se Gräbbeneön ö /Se Berget avs Blåkullen bergshöjd
Herrenäs gdd /Se Gräsnäset näs Berget förr torp(?) Blåkullen bergshöjd
Holtane gd:ar /Se Gröbenekullen höjd /Se Berget förr bs Blåkullsmyren myr
Holtane gd /Se Gullhögarne höjder Berget hmd Bläckebacken backsluttning
Hufvudgingen by? Gårtjärnet tjärn Berget torp Bockenäset näs
Hålan hmd /Se Gåveviken vik Berget hmd Bockerud, Övre åkerstycke
Hängele förr torp Göpedalen dal /Se Berget hmd Bockerud, Nedre åkerstycke
Högen hmd /Se Göpedalen dalgång /Se Berget hmd Bodstycket åkerstycke
Höjden hmd /Se Görpottan sank mark Berget, Västra hmd Bodstycket åkerstycke
Hökerud förr torp? Hagarne ägomark Berget, Östra hmd Bodstycket åkerstycke
Hökhult by Hagarnetjärn tjärn Bergtränget lht (stuga) Bodvallarna åkerstycke
Hökhult gd /Se Hageberget berg Bergtränget lht?, (bergpass?, strand?) Bodviken vik
Höksbyn hmd /Se Haget terräng Bingarna förr bs Bommemossen betesmark
Intakan hmd /Se Haget, Norra och Östra hagar /Se Bingen hmd Bottemaderna åkerstycke
Juterud gd /Se Hagetjärnet tjärn Bingen, Nedre hmd Bottemyrarna myr
Juterud hmd /Se Hagetjärnet tjärn Bingen, Övre hmd Branta bräckan åkerstycke
Kammaren förr bs? Hageviken vik Bjurdämman bs Branta stycket åkerstycke
Kasen hmd /Se Hagtjärn tjärn Bjurdämman hmd Brante vallen åkerstycke
Kaserna hmd /Se Hagtjärn tjärn Björkarna(?) hmdd Brante vallen åkerstycke
Kaserne förr torp? Haverudskullen höjd o. triangelpunkt Björkebo handelsbod Brante vallen åkerstycke
Kleven hmd /Se Haverudsviken vik Björkebo avs. Brante vallen åkerstycke
Klinten hmd /Se Hedmossen mosse Björken hmd Brasmeviken vik
Klippan hmd /Se Hedtjärn tjärn Björken hmdd Brattåkern åkerstycke
Klockerud hmd /Se Herrenästången näs /Se Björken hmdd Brattås bergshöjd
Kolekasen förr torp Holmetjärnet tjärn Björken, Norra hmd Brattås åkerstycke
Koperud förr bs? Holmetjärnsåsen höjd Björken, Södra hmd Breda mosse mosse
Koren förr hus? Holtaneälven vattendrag Björkenäset torp Brede vallen åkerstycke
Koren hmd /Se Huvudgingen höjd /Se Björkestugorna hmdd Bredvik mosse (?)
Kroken hmd /Se Huvudgingstjärnet tjärn Björkhögen hmd Bringebärsstycket åkerstycke
Kullen förr torp? Håltjärn tjärn Björkvik avs Brinken åkerstycke
Kullen hmd /Se Håltjärnet tjärn Björnebacken förr torp Brodalen dalsänka
Qvarnviken by Hägers-Knatten, se Egersknatten berg o. triangelpunkt Björnekaserna torp Brodalsbergen bergshöjder
Kvarnviken, Norra by /Se Höljeramsen Saknas /Se Björnemyren bs Brokasen åkermark
Kvarnviken, Södra by /Se *Höge huvud höjd Björnerud förr soldattorp Brokasmossen mosse
Kårud, Nedre o. Övre avsöndr. /Se Hökmon terräng Blommedalen förr torp Brostycket åkerstycke
Ladhögen hmd /Se Hölen Saknas Blomsholm förr bs (lht) Brostycket åkerstycke
Laggerud by /Se Höljen tjärn Bockerud avs (bs.) Brostycket åkerstycke
Larsbol förr torp Höljen tjärn Bockerudstugan bs Brostycket åkerstycke
Linnarehögen avsöndr. /Se Ingebrättes ö ö /Se Bocketorpet hmd Brottet åkerstycke
Linnarhögen hmd /Se Jonstocken åker /Se Boden hmd Brottningen åkerstycke
Liske-Larses gd /Se Jägerudstjärnet tjärn Boden hmd Brunen skogsområde
Liverud gd /Se Järnbodkasen skogsområde /Se Boden hmd Brunebergen berg
Liverud hmd /Se Järnvägen väg /Se Boden hmd Brunedalen dalgång
Liverud hemmansdel /Se Kaffekasen terräng Boden, Östra hmd Brurebergen bergshöjder
Lufferud hmd /Se Karlsudden udde Bolldalen förr soldattorp, nu handelsträdgård Brådalsmossen mosse
Lugnet förr torp Kasemossen mosse Bollerud förr soldattorp Brådalsmyren myr
Lund gd /Se Kasen terräng Bort i stugan hmd Brådalsälven vattendrag
Lundsekerud förr torp? Kasen terräng Botten hmd Bråteberget bergshöjd
Lundströmerud hmd /Se Kasen terräng Bringerud utjord Bråtemyren myr
Lundströmstorpet förr torp Kasen åker /Se Brinkerud förr soldattorp Bråten åkerstycke
Lunkerud förr bs Kaserna terräng Brodalen förr bs (fattigstuga) Bräckan åkerstycke
Lunkerud hmd /Se Kasetjärn tjärn Brohögen förr torp Bräckan åkerstycke
Lunserud hmd /Se Kattekleven väg /Se Brohögen bs Bräckan åkerstycke
Långeliden förr torp Kattudden udde Brokas förr torp(?) Bräckan åkerstycke
Löverud gd /Se Kehammaren udde Brådalen lht Bräckan gångväg
Lövås hmd /Se Kehammaren höjd /Se Brådalen hmd Bräckan åkerstycke
Mellby hmd /Se Kirstis kaser skogsområde /Se Bräckan hmd Bräckan åkerstycke
Mon förr hus? Klovstjärn tjärn Bräckan hmd Bräckan åkerstycke
Mon hmd /Se Kocken fornlämning /Se Bräckan hmd Bräckedalen dal
Myrarna hmd /Se Kodyveln tjärn Byhålan hmd Bräckemyrarna myr
Myren hmd /Se Kodyveln tjärn /Se Byrhålet hmd Bräckesvängen vägkrök
Myskekasen gd /Se Kolebotten område /Se Byrhålet hmd Bräckeviken vik
Myskekasen hmd /Se Kolehögen terräng Bäckebol lägenhet Bräckorna åkerstycke
Målerud avsöndr. /Se Kolekasen skog /Se Bäckebol torp Bräckorna åker
Månsviken torp Kopparkittelsviken vik /Se Bäcken torp Bräckorna åkerstycke
Mårterud förr torp Korpeberget höjd /Se Bäcken bs Bräckorna åker
Mörtebäcken förr bs Korpekullen höjd /Se Bäcken hmd, förr torp Bräckorna åkerstycke
Ner i gårn hmd /Se Korstjärnet tjärn Bäcken hmd Bräckudden udde
Nerstugan (Ner i stova) hmd /Se Korälven vattendrag Bäcken torp Bräckön ö
Nord i gårn hmd /Se Kotjärnet tjärn Bäcken hus Brände mon åkerstycke
Nord i stugan (Där noli) hmd /Se Kotjärnet tjärn Bäcken hmd? Brände myren åkerstycke
Nygård hmd /Se Korpekullen höjd Bäcken förr t Bränneriet åkerstycke
Näs gd Krokvattnet sjö Bödalarna hmd Bränneristycket åkerstycke
Näs by Kummingbacken ängsmark /Se Bögatan hmd Bränneviken vik
Näs gd /Se Kunghäll udde Bögården, Nedra hmd Brännhögen åkerstycke
Näs Saknas /Se Kusedalen dalsänka Bögården, Övra hmd Brännvinsbäcken bäck
Näs gd /Se Kusefjället skogsmark /Se Bökasen hmd Brännvinsbäcken bäck
Näsbo by? Kusevallen åker /Se Bökasen hmd Brännvinsbäcken bäck
Näsbo gd /Se Kusevrån åker /Se Bökasen, Lilla förr torp Brännvinsbäcken bäck
Näven lht /Se Kuvetjärn tjärn Bön bebyggelse Brännvinsbäcken bäck
Opp i gårn hmd /Se Kvarnetjärnet tjärn Bön bebyggelse Brännvinsbäcken bäck
Oppstugan (Opp i stova) hmd /Se Kvarnkullen höjd Bön bebyggelse /Se Brännvinsbäcken bäck
Ormansbyn by Kvarnsjön sjö /Se Böngården hmdd Brännvinskällan kallkälla
Ormansbyn gd /Se Kvarnviken, Norra vik Bönshaget förr bs Bränningen åkerstycke
Ormansbyn gd /Se Kvarnviken, Södra vik Bö-Ödegården hmdd Buken åkerstycke
Orsbyn by /Se Kvarnvikenäset näs /Se Bö-Ödegården hmdd Bulterud åkerstycke
Orsbyn gd /Se Kvarnvikeälven å /Se Dalarna torp Byxorna åkerstycke
Piret hmn /Se Kvimossen mosse /Se Dalarna hmd Bäckebron bro
Pjärterud gd /Se Kvitjärn tjärn Dalarna förr hmd Bäckebrobäcken bäck
Prylerud förr torp Kvitjärnet tjärn /Se Dalbocka förr torp Bäckebrohögen höjd
Rabben hmd /Se Kyrkebacken höjd Dalbocka torp Bäckebroåkrarna åkerstycken
Renarna hmd /Se Kyrkebacken åker /Se Dalen bebyggelse Bäckegärdet åkerstycke
Rolfsbyn hmn /Se Kyrkestycket åker /Se Dalen förr hmd Bäckevänden åkerstycke
Rolfsbyn gd /Se Kyrkängen terräng Dalen bs (el. torp) Bögårdsbäcken bäck
Rovekullen hmd /Se Kåroset Saknas /Se Dalen torp Böhålan åkerstycke
Rönningen lg /Se Kårälven å /Se Dalängen lht Böklevarna väg
Rönningen hmd /Se Känsbytjärnet tjärn Dammen förr torp el. bs Dalarna åkerstycke
Sand hmd /Se Käretjärn tjärn Dammen bs Dalbäcken bäck
Sand gd /Se Käringberget berg Dammen förr torp Dalekvarnebackarna backar
Siden by Käringedalen terräng Dammen torp Dalen bäck
?Sidan by Käringetjärnet tjärn Djupviken hmd Dalarnestycket åkerstycke
Sidan by /Se Käringön ö Djupviken bebyggelse Dalholmarna öar
Sidan, N. o. S. gd:ar /Se Kärleksön ö Djupviken bebyggelse Dalstycket åkerstycke
Sidan gd /Se Kölnebacken Saknas /Se Djupviken by /Se Daludden udde
Sidan by /Se Kölneberget höjd /Se Djupvikeödegården hmdd Dammen åker och skogsmark
Sinsterud hmn /Se Kölnehögen höjd /Se Dotihålet bs Dammen åkerstycke
Sinsterud gd /Se Kölnekullen höjd /Se Drakerud hmd Dammbäcken bäck
Sjökasen torp Kölnelappen åker /Se Drågen bs Dammbäcken bäck
Skattekasen hmd /Se Ladbackarna åker /Se Drågen förr torp Dammkaserna åkermark
Skiljekoren hmd /Se Ladvallarna åker /Se Duvelund torp Dammkullen bergshöjd
Skogen förr torp Lammtjärnsviken vik Dåverud bebyggelse Dammyren myr
Skottan hmd /Se Lammön ö Dåverud bebyggelse /Se Dammyren myr
Skotterud förr bs Lelång sjö Dåverudshögen hmd Dammstycket åkerstycke
Skåkerna hmd /Se Lelång sjö Dåverudshögen hmd Dammtjärnet tjärn
Slaggerud hmd /Se Lelången sjö Dåverudshögen hmd Dammtjärn tjärn
Slahällan lg /Se Lelången sjö Dåverud hmd Dammtjärnen tjärn
Slängom hmd /Se Lelången Saknas Dåveruds-Ödegården hmdd Damm(e)tjärnet tjärn
Slätten hmd /Se Lianemossen mosse Där norde hmdd Dammtjärnskullarna skogsområde
Smedens gd /Se Lianetjärnet tjärn Där nordi hmd Degnäset näs
Spjällen hmd /Se Liden Nedre terräng Där söre hmdd Degnäsöarna öar
Sten förr torp Liden, Övre terräng Dölerönningen torp el. bs Deledalen dalsänka
Stockeliden hmd /Se Lidtjärnet tjärn Dönsäckre(?) bs Deldalsviken vik
Stommen Saknas Lillön ö Dösestugan bs Dikesåkrarna åkerstycke
Stommen gd /Se Lillön ö Ederud förr torp Djupedalen dal
Strand by Limtjärn tjärn Ed(et) förr soldattorp Djupedalen dal
Strand gd /Se Linkaserna åker /Se Ed(et) st Djupedalen dalgång
Strand gd /Se Linstycket åker /Se Edsviken by Djupe dal dalsänka
Svajerud hmd /Se Litegott åker /Se Edsviken, Västra bebyggelse Djupe dal bäckdal
Svältan hmd /Se Lusetjärnet tjärn /Se Edsviken, Västra bebyggelse Djupvikeviken vik
Söbacken gd /Se Lommetjärn, Lilla tjärn Edsviken, Västra bebyggelse Djupvikstjärnet tjärn
Söderberga Saknas Lottas klev backe? Edsviken, Västra bebyggelse Dotihålet skogsområde
Sör i gårn hmd /Se Lundesundet sund Edsviken, Östra bebyggelse Dotihålet bergsstup
Tegane by Lundströmstjärnet tjärn Edsviken, Östra bebyggelse Dotihålet bergsstup
Tegane gd /Se Lysetjärn tjärn Edsvike-Ödegården förr hmd Dotikasen område i skog
Tegane gd /Se Lysetjärnet tjärn Edsvikstorpet torp el. st(?) Drakegraven dal
Tjärnsbyn hmd /Se Långemossen mosse Ekelund hmd Drakerudsälven bäck
Tomten hmd /Se Långemyren terräng Ekhögarna hmdd Drågen åkerstycke
Tomterna (Tomten) hmd /Se Långetjärnet tjärn Ekhögen hmd Duschestycket åkerstycke
Tormansbyn by /Se Långe udde holme (udde?) Ekhögen, Västra hmd Duvelundsdyveln tjärn
Tormansbyn gård /Se Långtjärnet tjärn Ekhögen, Västra hmd Duvelundskullen bergshöjd
Tormansbyn by /Se Lövudden udde Ekhögen, Östra hmd Dyveln mosse
Tormansbyn gd /Se Maderna terräng Ekorrebäcken förr torp Dyveln vattensamling, nu uttorkad
Torpet hmd /Se Madtjärnet, Norra tjärn Ekorrebäcken hmd Dyveln tjärn
Torrhon lht /Se Madtjärnet, Södra tjärn Elderud bs Dyvlarna mossar
Toten lht /Se Majberget berg Emans hus Dyvelsmyren myr
Trubberud ödetorp? Majberget berg /Se Fagerlid förr torp Dyvelsmyrarna myrar
Tunet hmd /Se Mastemyren myr /Se Fillingen hmdd Dåverud åkerstycke
Tuvan hmd /Se Matjärnet, St:a o. L:a sjöar /Se Fillingen Saknas Dönsäckre (?) odlad mark
Tömte förr bs Megsjö sjö /Se Fillingen, Nedre bebyggelse Dösebacken backe
Tömte gd /Se Megsjön sjö /Se Fillingen, Nedre bebyggelse Döviken vik
Valekasen hmn /Se Megsjö sjö /Se Fillingen, Nedre bebyggelse Edsbäcken bäck
Vassbotten hmd /Se Megsjö sjö /Se Fillingen, Nedre bebyggelse /Se Edstycket åkerstycke
Väst i stugan hmd /Se Me(g)sjö sjö /Se Fillingen, Övre bebyggelse Edsvikagaterna del av landsväg
Västby hmd /Se Megsjön sjö Fillingen, Övre bebyggelse Edsvikesand åkerstycke
Årbol gd /Se Mjövik vik /Se Fillingen, Övre bebyggelse /Se Edsvikeviken vik
Årbol gd /Se Mossviken vik Finnekasen förr torp Egersknatten bergknös
Årbol Saknas /Se Myrarnemossen mosse Finnerud förr hmd Egersknatten bergshöjd
Årbol by Myreberget berg Fiskekasen bs Egersknatten bergshöjd
Årbol gd /Se Myren terräng Fiskerud förr torp Ekarekullen kulle
Åsen hmd /Se Myren terräng Fittan hmd Ekekullen kulle
Ängkasen ödetorp Myren terräng Fjälla torp Ekekullen åkerstycke
Ärtemarken hmn /Se Myskekastjärnet tjärn Fjällarna torp Ekeliden höjd
Ärtemarken gd /Se Mörrenäset näs Fjällby hmd Ekeråslappen åkerstycke
Espenäs by Nolare viken vik /Se Fjäll(et) soldattorp Ekestycket åkerstycke
Äspenäs byar /Se Nordkärr terräng Fjäll(et) soldattorp Ekepölen »myrhåla»
Äspenäs gd /Se Nytorpsviken vik Fjället förr bs Ekestubben åkerstycke
Ödegården hmd /Se Näset näs Fjället bs Ekorrebäcksbäcken bäck
Östebo förr torp Näsviken vik /Se Flaten Saknas Ekorrens brattningar (?) bergås
Öst i stugan hmd /Se Olas gärde åker /Se Flaten, Stora bebyggelse Ekorrens bränningar bergås
  Omdalen dal Flaten, Stora bebyggelse Ekorrens bränningar (?) bergås
  Ormansbymossen mosse Flaten, Stora bebyggelse /Se Ekorretjärnet tjärn
  Ormedyveln tjärn Flaten, Lilla bebyggelse Eldareberget berg
  Ormetjärn tjärn Flaten kvarn Eliaslotten del av hmd
  Orrekojemossen mosse Flaten hmdd Emausbacken backe
  Orrekojemossen mosse /Se Framme hmd Emausstycket åkerstycke
  Orremossen mosse /Se Framme hmd (stugor) Enersbräckan backe
  Orsbytjärn tjärn Framme hmd Faderhögarna berg
  Oxemossen mosse Framme hmd Fagerlidstycket åkerstycke
  Pengeberget berg Framme hmd Fallemyrarna myrar
  Pengeberget bergshöjd /Se Framme hmd Farbrorns damm plats
  Pipelidyveln tjärn Framme i gården hmd Fillingsberget bergås
  Pliten skifte /Se Framme (i stugan) hmd Fillingälven bäck
  Plitten näs Franserud förr torp eller bs Finnerud åkerstycke
  Rammsjön sjö Fridhem hmd Finnerudsvrån område
  Rammsjön sjö /Se Furnäs bebyggelse Fiskekasen skogsområde
  Ramsjön sjö /Se Furnäs bebyggelse Fjosebäcken bäck
  Ramsjön sjö /Se Furnästorpet hmd Fjosesten sten
  Rastemossen mosse Fågelberget förr torp(?) Fjällen skogstrakt
  Rastemossen mosse /Se Fågelberget torp Fjäderhanemyren myr
  Ropareberget bergshöjd /Se Fåreholm Saknas Fjället skogsområde
  Rosendalsbäcken bäck Fårenäs Saknas Fjället skogsområde
  Rovemyren åker /Se Färgeriet förr färgeri Flatebron landsvägsbro
  Rovhålan åker /Se Förläggningen hmd Flatekullen berg
  Rovhålet åker /Se Förläggningen hmd Flatemossen mosse
  Rämnesfjället bergsmark /Se Gatan hmd Flatetjärnet insjö
  Rävelabben åker /Se Gatan hmdd Flatskär skär
  Rävelämmen udde? Gatan lht Flatälven vattendrag
  Rävelämmen Saknas /Se Gatan hmd (eller avs?) Flatälven vattendrag
  Räverompen åker /Se Gatan hmd Floddiket vattendrag
  Rävnäbban udde Gatan hmd Flåhackorna förr åker
  Röfjällstjärnet, Lilla tjärn Gatan hmd Frubacken skogsområde
  Röfjällstjärnet, Stora tjärn Gatan hmd Främre gärdet åkerstycke
  Rönningen terräng Gatan hmd Fräsaren bäck
  Rönningen terräng Gatan hmd Furnäsudden udde
  Rönningen terräng Gatan hmd Furulappen åkerstycke
  Rönningen åker /Se Gimle avs (förr hmd) Fyrkanten åkerstycke
  Rönningtjärnet tjärn Glimsås hmd Fyrkanten åkerstycke
  Rönningtjärnet sjö /Se Gossarnas Tömte hmd Fågelmossen mosse
  Rösetjärnet tjärn Gossarnas Tömte hmd Fårehaget betesmark
  Sandeberget berg Gottarsbygärdet hmd Fårehaget betesmark
  Sandskär skär Gottarsbykvarnen kvarn Fårehaget betesmark
  Sandudden udde Gottarsbyn bebyggelse Fårehagen betesmark
  Sandviken vik Gottarsbyn bebyggelse Fårehagsbergen berg
  Siljetjärnet tjärn Gottarsbyn bebyggelse Fäbromossen mosse
  Siljetjärn sjö /Se Gottarsbyn bebyggelse Fänahaget beteshag
  Siljetjärnet tjärn /Se Gottarsbyn bebyggelse /Se Fänahaget betesmark
  Siljetjärnsmaden sank mark Gottarsbyn hmdd Fänahagen åkerstycke
  Sillebäcken bäck Gottland t (eller bs) Fänanäbban udde
  Sillesjö sjö Granbacka lht Föjsvallen åkerstycke
  Sillsjön sjö /Se Grandalen torp el. bs Fölungebacken sluttning
  Sinsterudstjärnet tjärn Granhögen hmd Förste-myren myr
  Sjökasen terräng Graven förr torp Galnekullen (?) höjd (kulle)
  Skarsdalen dal Graverud avs Garvarebacken backe
  Skarsdalen dal /Se Grean, Norra bebygglese Garvarudden udde
  Skarsdalsberget berg Grean, Norra bebyggelse Gatan beteshage
  Skarsdalstjärnet tjärn Grean, Norra bebyggelse /Se Gategärden åkerstycken
  Skiljetjärn sjö /Se Grean, Södra bebyggelse Gatekullen kulle
  Skiljetjärnet tjärn Greberget förr torp Gatemaderna åkerstycke
  Skogen terräng Grekaserna förr soldattorp Gatestycket åkerstycke
  Skogstjärn tjärn Gråsjö gårdsnamn Gatestycket åkerstycke
  Skolhusviken vik Gråsjö bebyggelse Gatestycket åkerstycke
  Skolhusön ö Gråsjö bebyggelse Gatestycken åkerstycken
  Skotterudsnäset näs Gråsjöviken förr bs Geta myr (?) myrmark
  Skottjärnet tjärn Gräsnäset stuga Geteberget berg
  Skrattarebergen berg Grönevik ödegård Geteberget berg
  Skrattarebergen berg /Se Gullås förr hmd Getebäcken bäck
  Skvalebäck bäck /Se Gunnarsbyn bebyggelse Geteharget stenar och klippblock
  Slommenäbben udde Gunnarsbyn bebyggelse Getekleven gångstig
  Slängomtjärn tjärn Gunnarsbyn bebyggelse Getekleven åkerstycke
  Slättekullen höjd Gunnebyhemmanet förr bs Getemyren myr
  Smalebäck bäck /Se Gunnebyn hmd Getemyren myr
  Smedjeviken vik Gåvan kyrkoherdeboställe Geten (?) stenharg
  Smörhålet sank mark Gåvan prästgård Geteryggen dubbelbacke
  Smörkullen höjd Gåvan prästgård Gladeremossen mosse
  Smörmyrarna myrar Gällsbyn bebyggelse Glanarekasen område i skog
  Spargottsviken vik Gällsbyn bebyggelse /Se Gorpottan mosse
  *Spetesund sund Gällsbyn hmd Gortjärnet tjärn
  Spjället åker /Se Gärdet hmdd Gortjärnet tjärn
  Stackängen förr åkermark Gärdet hmd Gorviken vik
  Stackängstjärn tjärn Gärdet hmd Gossevallen åkerstycke
  Stenklevedalen dal Gärdet förr hmdd, nu hmd Gossungarna skär
  Stensviken vik Gärdet hmd Gottarsbybräckan backe
  Stockedalen dalgång /Se Gärdet hmd Gottarsbykullen berg
  Stockedalstjärnet tjärn Göran hmd Gottarsbyströmmen bäck
  Stockeliden terräng Haga lht Gottarsbyälven Saknas
  Stora högen höjd Haga lht Grandalen dal
  Stora myr myr Haga lht Grankasen område i skog
  Store sten flyttblock /Se Hagarna hmd Grankasebacken sluttning
  Storön ö Hagarna hmd Granstycket åkerstycke
  Storön ö Hagegärdet hmd Graven vik
  Storön ö Hagelid torp Gravudden udde
  Stutögat tjärn Hagen hmd Greaströmmen vattendrag
  Stutögat tjärn Hagen bs Greaödegårdarna åkermark
  Stutögat tjärn Hagen hus Greaön ö
  Stutögat tjärn Hagen hmd och bs Grekullen höjd
  Stämmetjärn tjärn Hagen bs Grekullen höjd
  Stöveln åker /Se Haget hmdd Greviken vik
  Suerds-Siön, se Svärdlång sjö Haget lht (avs) Grindkulten åkerstycke
  Sundet sund Haget torp Griseröven åkerstycke
  Sundsudden udde Haget bs (fattigstuga) Gråa hålet myrmark
  Suparemossen mosse /Se Haget torp Gråbenekullen kulle
  Svartetjärn tjärn Haget hmd Gråbenestycket åkerstycke
  Svartö ö Haghemmanet förr bs Gråbeneön ö
  Svärdlången Saknas Hagtjärn banvaktsstuga Gräsvänden åkerstycke
  Svärdlång sjö Hallaby torp Gråsjövrån område
  Svärdlång sjö Hallaby förr torp Gräsnäset näs
  Svärdlång sjö Hallen bs Grävlingeåsen höjdsträckning
  Svärdlång sjö Hansebruket förr hmd Gröna hålan sänka
  Svärdlång sjö Hansekasen hmd Gröna kas område i skog
  Svärdlång sjö Hanshögen hmd Gubbeberget berg
  Svärdlång sjö Hanshögen hmd Gubbegärdet åkerstycke
  Svärdlång sjö Harget, Södra förr torp Gubbehålet vik
  Svärdlång sjö /Se Harget förr torp Gubbelyckan åkerstycke
  Svärdlång sjö /Se Harjansnäset hmd Gubbestycket, Stora åkerstycke
  Svärdlången sjö /Se Harjansnäset hmd Gubbestycket, Lilla åkerstycke
  Svärdlången sjö /Se Harjansnäset hmd Gubbedalen dal
  Svärdlången sjö /Se Hasslemon hmd Gubbevänden åkerstycke
  Syltetjärn tjärn Haverud hmdd Gubbhålet bergsklyfta
  Särköken åker /Se Haverud, Norra hmd Guldknappen kulle
  Sätön ö Haverud, Södra hmd Gullhögarna skogsåsar
  Sölebäcken bäck Haverudsrönningen hmd Gullplåtarna bergås
  Talludden udde Hedalen bebyggelse Gulås (?) berg
  Tildas mosse mosse Hedalen bebyggelse Gulås bergås
  Tjaken åker /Se Hedalen bebyggelse Gunilla äng utäng
  Tjuren höjd /Se Hedalen bebyggelse Gunnebymossen mosse
  Tjurhuvudet udde Hedalen bebyggelse /Se Gårtjärnet tjärn
  Tjurskäret skär Hedalen hmd Gåsestycket åker
  Tjärberget bergshöjd /Se Heden, se 1 Hökhult Saknas Gåverabben rabbmark
  Tjärbräckan åker /Se Heden »by» Gåveviken vik
  Tjärgravsdalen dalgång /Se Heden hmdd Gåvevänden åkerstycke
  Tjärkullen höjd /Se Heden(?) »torptomt» Gärdsviken vik
  Tomteberget berg /Se Hemmanet förr torp(?) Göpedalen dalgång
  Tomterna äga /Se Hemmanet förr torp Göpedalsbäcken bäck
  Tomterna äga /Se Hemmanet hmd Görans udde åkerstycke
  Tomterna äga /Se Hemmanet förr torp Görsellevallarna åkerstycke
  Tomterna äga /Se Herrenäs, Södra bebyggelse Hagarna åkerstycke
  Tomterna höjd /Se Herrenäs, Södra bebyggelse /Se Hagarna åkerstycke
  Tomtetjärn torrlagd tjärn Herrenäs, Norra bebyggelse Hagarna åkerstycke
  Tomtetjärn sjö /Se Herrenäs, Norra bebyggelse Hagarna vik och åkrar
  Torpnäset näs Herrgården hmd Hagarna område
  Torrsjön sjö Hiebacken förr torp Hagarnatjärnet tjärn
  Torrsjön sjö Historpet(?) förr torp Hagarnebäcken bäck
  Torrsjön sjö Holmen hmd Hsgarneviken vik
  Torrsjö sjö /Se Holmqvistekasen hmd Hagarneviken vik
  Torrsjön sjö /Se Hollane hmd Hagbacken backe
  Tranteberget berg Holtane bebyggelse Hagbräckorna åkerstycke
  Trädgårdsviken vik Holtane bebyggelse Hagebäcken bäck
  Tunemyren myr Holtane bebyggelse Hagelidstycket (?) åkerstycke
  Tunemyrsbäcken bäck Holtane bebyggelse Hagelidtjärn tjärn
  Tunkullen höjd Holtane bebyggelse /Se Hagemossen åkerstycke
  Tunntjärnet tjärn Holtane hmd Hagemyrarna åkerstycke
  Tutarehögen höjd /Se Holtane hmd Hagen åkerstycke
  Tången udde Holthögen hmd Hagen åkerstycke
  Tången udde Husen hmdd Haget åkerstycke
  Tången näs /Se Huvudgingen bebyggelse Haget åkerstycke
  Täljstensberget berg Huvudgingen bebyggelse Haget, Norra åkerstycke
  Täljstensberget höjd /Se Huvudgingen bebyggelse Haget, Södra åkerstycke
  Törnetjärnet tjärn /Se Huvudgingen bebyggelse /Se Haget beteshag
  Udderudstjärn tjärn Huvudgingen bebyggelse Haget betesmark
  Uleberget berg Hålan hmd Hagetjärnet tjärn
  Uleberget berg /Se Hålan hmd Hag(e)tjärn(et) tjärn
  Ulvegroparna Saknas /Se Hålan hmd Haghemmanet åkerstycke
  Ulvegropen Saknas /Se Hålet bs Hagkasevallen åkerstycke
  Upperudselfven Saknas Hängele torp (el. hus) Hagsberget bergskedja
  Valekullen höjd /Se Högelund förr soldattorp Hagsdalen dalsänka
  Vardekasen terräng Högelund soldattorp Hagstycket åkerstycke
  Vardekullen kulle Högen hmdd Hagsvallen förr åkerstycke
  Vardekullen kulle Högen hmd Hagtjärnsbäcken bäck
  Vardekullen höjd o. triangelpunkt Högen hmd Hagtjärnsmon bergås
  Vardyveln tjärn Högen hmdd Hagtjärnsmossen mosse
  Vasslösen sjö Högsbyn förr hmd Hagtjärnsmyren myr
  Vasslösen sjö /Se Höjden hmd Hallaby åkermark
  Vasslösen sjö /Se Hökemon torp Hallabyvänden åkerstycke
  Vasslösen vattensamling /Se Hökenäset förr torp Hallen upplagsplats, badställe m.m..
  Vasslösen sjö /Se Hökerud förr soldattorp Hansebacken åkerstycke
  Vasslösen vattensamling /Se Hökhult bebyggelse Hansekasen område i skog
  Vaviken vik Hökhult Saknas Hanshögen område
  Veteslösa åker /Se Hökhult Saknas Hanshögsbron bro
  Vilarebäcken bäck /Se Hökhult Saknas Harekullen åkerstycke
  Vilarehögen kulle Hökhults kvarn kvarn Harenäset åker
  Videborret åker /Se Intaget hmd Hargevägen bygdeväg
  Vitteliden samfällt område Intakan hmd Harsdalibacken (?) plats
  Vårdalstjärnet tjärn Jonerud förr hmd Harstinsand (?) område
  Väntjärnet tjärn Juterud hmd Haverudsknatten bergshöjd
  Västlös sjö /Se Juterud hmd Haverudskullen bergshöjd
  Åkerkärrsudden udde Juterud hmd Haverudsmyrarna odlad mark
  Åkermyrskullen höjd Jägerud torp Haverudsviken vik
  Årbolsedet landförbindelse /Se Kaffekasen förpantning Hedarna skogsmark
  Årbolsälven vattendrag Kallerud förr torp Hedarna förr odling
  Ängemad terräng Kallerud, Norra förr torp Hedarnakullarna bergshöjd
  Ärtingen Saknas Kallerud, Södra förr torp Hedknatten bergshöjd
  Ärtingen sjö Kalle(s) hmd Hedknatten bergshöjd
  Ärtingen sjö Kammaren bs Hedmossen mosse
  Ärtingen sjö Kaptenödegården hmdd Hedtjärnet tjärn
  Ärtingen sjö Kaptenödegården hmdd Helgeramsen (?) åkerstycke
  Ärtingen sjö Karl-Petters hmd Hemmanegärdet åkerstycke
  Ärtingen sjö Karlsberg hmd Hemmanetjärnet tjärn
  Ärtingen sjö Karlsgåva kyrkoherdeboställe Herrenästången udde
  Ärtingen sjö /Se Karlshus(?) hmd Hitare drågen dalsänka
  Ärtingen sjö Karlshus hmd Holländaren klippa
  Ärtingen sjö /Se Kasebacken bs Holmarna öar
  Ärtingen sjö /Se Kasen förr torp Holmen, Norra ö
  Ärtingen sjö /Se Kasen bs Holmen, Södra ö
  Ärtingen sjö /Se Kasen hmd Holmetjärnet tjärn
  Äspenäsviken vik Kasen torp Holtarneälven bäck
  Äspenäsön ö Kasen bebyggelse Holthögsälven bäck
  Örlebäcken bäck Kasen bebyggelse Holteliden åkerstycke
  »öster hillen», se Lelången sjö Kasen hmd Hornkälla källa
    Kasen torp Hornkällan dykälla
    Kasen hmdd Hugrenevallen åkerstycke
    Kasen förpantning Husebäcken bäck
    Kasen hmd Hushögen höjd
    Kasen förr t. Husmansstycket åkerstycke
    Kasen, Norra hmd Husmansängen åkermark
    Kasen, Södra hmd Huvudgingen bergshöjd, triangelpunkt
    Kasenberg bs Huvudgingstjärnet tjärn
    Kasenberg bs Hålan åkerstycke
    Kasenberg bs (?) Hålan åkerstycke
    Kasenberg lht el. torp Hålegrunden undervattensgrund
    Kaserna torp Hålegärdet åkerstycke
    Kaserna hmd Hålet beteshag
    Kaserna hmd Hålet notvarp
    Kaserna bs (?) Håletjärnet tjärn
    Kaserna förr t. Håltjärnskasen område i skog
    Kaserna, Nedre förr torp (el. bs.) Häggesundet sund
    Kashögen förr t. Hästebacken backe
    Katterud bs Hästeberget berg
    Katterud torp Hästeberget berg
    Katterud torp Hästedalen dal
    Kekasen(?) hmd Hästeklinten sten
    Kleven hmd Hästekullen sten
    Klinten hmd Hästekullen sten
    Klippan hmd Hästhaget betesmark
    Klockerud hmd Hästhaget betesmark
    Klockerud, Lilla bs. »fattigstuga» Hästhagen betesmark
    Klon förr bs, nu avs. Hästhålet vattensamling
    Klon bs Hästgärdet åkerstycke
    Kloängen förr bs Hävdevallen åkerstycke
    Knatten bs Häxekaserna område i skog
    Knekterud hmd Höga kleven bergspass
    Knipan bs Högarna område
    Knuten hmd Högarna skogsområde
    Knäcke(t) hmd Höge backe timmerkast
    Knäcke(t) hmd Höge backe backe
    Knäppet lht Höge backe förr backe
    Kolekasen förr soldattorp Höga berg berg
    Kollerud förr bs »fattigstuga» Högehögarna bergshöjder
    Kollerud bs Högehögsmossen mosse
    Kongsberg torp Höge knatte bergshöjd
    Kongsberg torp Högeskogen skogsområde
    Koperud bs Höge udde udde
    Koren förr hmd Högknatten berg
    Koren förr hmd Högsvallen åkerstycke
    Koren hmd Hökemadet, Stora myr
    Korpeberget förr t. Hökemadet, Lilla myr
    Korphålet bs Hökedalsvrån odlat område
    Koven förr bs Hökeruddyveln tjärn
    Kroken hmd Hökhultsvallarna åkermark
    Kronberget lht (el. bs) Höljen sjö
    Kullen förr hmd, nu lht Ingebrättsön (?) ö
    Kullen hmd Ingebrättsön (?) ö
    Kvarnbacken lht, mjölnarbostad Ingärdet åker
    Kvarnen förr torp, nu hmd Intakan betesmark
    Kvarnen mjölnarbostad Intakan åkerstycke
    Kvarnestugan mjölnarbostad Isakebränningarna område i skog
    Kvarnkasen förr t. Isakevallen åkerstycke
    Kvarnliane hmd Isaks källa »kallsåg»
    Kvarnliane hmd Isakemossen mosse
    Kvarnliden hmd Jans lott del av ägor
    Kvarnliden, Övre förr hmd Jessuran timmerkast
    Kvarnlidhögen förr t. Jessura-udden udde
    Kvarnsjö utjord Jonerud åker
    Kvarnviken, Norra bebyggelse Jonshålan myr
    Kvarnviken, Norra bebyggelse Jonstocken åker
    Kvarnviken, Norra bebyggelse Jordbron sänka
    Kvarnviken, Norra bebyggelse /Se Jorddapen, Norra vattensamling
    Kvarnviken, Södra bebyggelse Jorddapen, Södra vattensamling
    Kvarnviken, Södra bebyggelse Jubbhögen (?) skogsområde
    Kvarnviken, Södra bebyggelse /Se Jungfrubackarna backar
    Kvin torp Jägerudtjärnet tjärn
    Kyrkebacken förr bs Järnbodkasen udde
    Kyrkhögen hmd Järnbodkasen udde
    Kårhögen hmd Jättegrytan »jättegryta»
    Kårud hmdd Jättestugan grotta
    Kårud hmdd Kaffekasen område i skog
    Källaren hmd Kaffeön ö
    Känsbyn hmdd Kalaseberget berg
    Känsbyn hmdd Kalveberget berg
    Käringberget, Nedre förr torp Kalveberget berg
    Käringberget, Övre förr torp el. bs Kalvhagen betesmark
    Käringedalen förr torp Kalvhajen betesmark
    Kätten hmd Kalvemyrarna myr
    Ladhögen hmd Kalvudden udde
    Laggerud, Lilla förr torp Karl-Petterslotten del av ägor
    Laggerud, Norra förr torp Karlsbergsbergen bergshöjder
    Laggerud, Stora förr torp Karlsbäcken bäck
    Laggerud, Stora hmd Karlsmyr myr
    Laggerud, Södra förr torp Karl-Stina-bäcken bäck
    Laggerudhagen bs, »fattigstuga» Karlsudden udde
    Laggerudhagen bs Karlsviken vik
    Landsberg förr bs Karsviken vik
    Larsarna hmd Kasemossen mosse
    Larsbol torp Kasen gärde
    Liane hmd Kasen åkerstycke
    Liane förr soldattorp Kasen plats i skog
    Liane soldattorp Kasen åker
    Liane, Norra torp Kaserna område i skog
    Liane, Södra förr soldattorp Kaserna åkerstycke
    Liden förr t. Kaserna åker och betesmark
    Liden, Nedre förr t. Kaserna åkerstycke
    Liden, Övre förr t. Kasedalen dalgång
    Lidtorpet torp Kasetjärnet tjärn
    Lille-Bingen hmd Kaseviken vik
    Lille-Flaten bebyggelse Kastebäcken bäck
    Lillekasen torp Kasängen äng
    Lilletunet förr bs Katteberget udde
    Lill-Udden hmd Kattekleven del av gångstig
    Lindrågen bs Kattepölen vattensamling
    Linnar(e)högen hmd Kattepölen vattensamling
    Lisatunet bs Kattepölen pöl
    Liske-Lars´ hmd Kattepölen hölj
    Liverud backstugor Kattepölen hölj
    Lofferud torp Kattepölarna pölar
    Logen hus Katterud gärde
    Logrumpan soldattorp Kattestycket åkerstycke
    Lugnabo fattigstuga Kattudden udde
    Lugnen torp Kattevattnet åkerstycke
    Lugnen förr bs, s.k. fattigstuga Kehammaren (?) udde
    Lugnet förr t. Kinadalen dal (bergspass)
    Lugnet fattigstuga (nu borta) Kinnekulle bergknös
    Lugnet bs Kirstis kaser område i skog
    Lund, Norra bebyggelse Kitteln sänka
    Lund, Norra bebyggelse Kleven bergsklev
    Lund, Norra bebyggelse /Se Kleven gångstig
    Lund, Södra bebyggelse Kleven bygdeväg
    Lund, Södra bebyggelse /Se Kleven gångstig
    Lundströmerud torp (eller bs) Klevarna skogsväg
    Lundsäckre bs Klevarna bygdeväg
    Lunkerud bs Klevarnebergen bergås
    Lunkerud bs Klippebräckan åkerstycke
    Lunserud förr bs Klippedalarna dalar
    Luseknäcke(t) hmd Klobäcken bäck
    Lustighagen bs Klockarekasen område i skog
    Lustigkulle lht (el. bs) Klosand åkerskifte
    Lustigkulle lht Kloudden udde
    Lyckestugan bs Klovsbäcken bäck
    Långeliden torp Klovsskogen skogsområde
    Långemyren hmd Klovstjärnet tjärn
    Långevik förr t. Klöverudden udde
    Lämmen torp Klövstenen sten
    Löjenäset avs Klövstensbäcken bäck
    Löjenäset avs Knattebacken backe
    Löverud bebyggelse Knatten åkerskifte
    Löverud bebyggelse Knatten berg
    Lövudden bs Knipan åker och ängsmark
    Lövås torp el. bs Knipebräckan åkerstycke
    Lövås torp el. bs Knipebäcken bäck
    Lövås hmd Knipegärdet åkerstycke
    Lövås förr st, nu avss. Knipemaderna åkerstycke
    Maderna torp Knittebräckan (?) åkerstycke
    Mane torp Knärösedrågen sänka
    Megsjörönningen torp Knösen åkerstycke
    Mellan-Rönningen hmd Knösen åkerstycke
    Mellby hmd Koberget berg
    Mellbyn förr torp Kodalen dalsänka
    Mellomsidan Saknas Kodyveln dyvel
    Mellomsidtunet hmd Kohaget betesmark
    Mon hmd Kohaget betesmark
    Mon bs Kohaget betesmark
    Mon förr torp el. bs Kohagen betesmark
    Mon hmd Kohagsmyren myr
    Mon hmd Kohagsmyrarna myrmark
    Mossen förr torp Kohagsmyrhögarna höjd
    Mossen förr torp Kohagsmyrhögarna, Östra höjd
    Mossen förr torp Kohålan åkerstycke
    Mossen torp Kojekasen område i skog
    Myggedalen avs Kolebotten skogsområde
    Myrarna hmd Kolebotten, Första skogsområde
    Myrarna hmd Kolebotten, Andre skogsområde
    Myren torp Kolebotten, Tredje skogsområde
    Myren hmd Kolebotten, Fjärde skogsområde
    Myren hmd Kolebotten plats i skog
    Myren torp Kolebottsbacken backe
    Myren förr torp Kolekasen område i skog
    Myren förr torp Kolemossen mosse
    Myren hmd Konäbban udde
    Myren hmd Koperudberget bergshöjd
    Myren förr torp Kopparkittelsviken vik
    Myrhålan hmd Kopölen vattensamling
    Myskekasen torp Korpebergen bergudde
    Myskekasen torp Korpeberget höjd
    Myskelotten hmd Korpeberget bergshöjd
    Myskelotten hmd Korpeberget berg
    Målerud hus Korpekullen bergshöjd
    Månseviken torp Korpekullen berg
    Mårderud hus Korpekullen berg
    Mårterud torp Korphålan bergsstup
    Möre(?) hmd Korphålet bergsstup
    Möre hmd Korphålslandet strand
    Mörenäset lht och snickerifabrik Korphålstjärnet tjärn
    Mörtebäcken förr bs Korsdalen dalgång
    Nedre gården hmdd Korsgrenebacken backe
    Nedre stugan hmd Korsmossarna mossar
    Nedre stugan hmd Korstjärnet tjärn
    Nere hmd Korstjärnsmossen mosse
    Neri hmd Korta vänden åkerstycke
    Neri hmd Kotjärnet tjärn
    Ner i gården hmd Koveberget berg
    Ner i stugan hmd Koön udde
    Ner i stugan förr hmd Krappeto bergtränge
    Ner i stugan hmd Kristi-Annas berg udde
    Ner i stugan hmd Kroketa stycket åkerstycke
    Ner i stugan hmd Kronoparten utgärde
    Ner i stugan hmd Kronesten flyttblock
    Nerstugan förr hmd Krukemyren myr
    Nerstugan hmd Krukemyrslappen åkerstycke
    Nerstugan hmd Kullen åkerstycke
    Nerstugan hmd Kulletjärnet tjärn
    Nerstugan hmd Kullhornet berg
    Nordbacken hmdd Kumminbacken ängsmark
    Nordgrean gård Kungegärdet åker
    Nordgården förr »förpantningslägenhet» Kunghäll udde
    Nord i gården hmdd Kusebacken backe
    Nord i stugan hmd Kusedalen dalsänka
    Nord i stugan hmd Kusefjället skogstrakter
    Nord i stugan hmd Kusemyren myr
    Nordkvarnviken Saknas Kusemyren myr
    Nordkärr torp (eller bs) Kusemyren myr
    Nordkärr torp(?) Kusevrån åkerstycke
    Nordkärr förr bs Kusevrån åker
    Nord-Lund hmd Kusevänden åkerstycke
    Nord sidan Saknas Kuvebäck bäck
    Nordsidtunet hmd Kuv(e)tjärn tjärn
    Nordstugan hmd Kuvetjärnet tjärn
    Nordtömte hmd Kvarndalen bäckdal
    Nordåsen hmd Kvarnebacken backe
    Norra gården hmd Kvarnebroviken vik
    Nybacka bs Kvarnebäcken bäck
    Nybacka hmd Kvarnebäcken bäck
    Nybacka lht Kvarnebäcken bäck
    Nygård hmd Kvarnebäcken bäck
    Nygård förr hmd Kvarnehagen åkerstycke
    Nygård förr hmd Kvarnehagen åkerstycke
    Nygård förr soldattorp Kvarnekaserna kaser
    Nygård hmd Kvarnekullen berg
    Nygård hmd Kvarnekullen höjd
    Nyhem avs Kvarnekullen kulle
    Nytorp avs Kvarnekullen höjd
    Nytorp förr torp, nu hmd Kvarnemadet sank ängsmark
    Näs bebyggelse Kvarnerönningen skogsområde
    Näs bebyggelse /Se Kvarnestycket åkerstycke
    Näs, Yttre hmd Kvarnestycket åkerstycke
    Näsbo bebyggelse Kvarnestycket åkerstycke
    Näsbo bebyggelse Kvarnetjärnet tjärn
    Näsbo kvarn Kvarngärdet åkermark
    Näset torp Kvarnlidsbäcken bäck
    Näset förr st Kvarnstycket åkerstycke
    Näven förpantningslht Kvarnvikenäset, Norra näs
    Näven lht Kvarnvikenäset, Södra näs
    Omdalen förr lht el. torp Kvarnvikeviken, Norra vik
    Omdalen, Nedre förr bs Kvarnvikeviken, Norra vik
    Omdalen, Övre förr bs Kvarnvikeviken, Södra vik
    Onddalen lht Kvarnvikeälven vattendrag
    Oppi hmd Kvimossen mosse
    Oppi hmd Kvin åkerstycke
    Opp i gården hmd Kvitjärnet tjärn
    Opp i gården hmdd Kyrkebacken åkerstycken
    Opp i stugan förr hmd Kyrkegrinden grind
    Opp i stugan hmd Kyrkhålan åkerstycke
    Opp i stugan hmd Kyrkestycket åkerstycke
    Opp i stugan hmd Kyrkstycket åkerstycke
    Opp i stugan hmd Kyrkstycket åkerstycke
    Opp i stugan hmd Kyrkevallen åkerskifte
    Opp i stugan hmd Kyrkevallen åkerstycke
    Oppstugan hmdd Kyrkevallen åkerstycke
    Oppstugan hmd Kyrkängen Saknas
    Oppstugan hmd Kåkgärdet åkerstycke
    Oppstugan hmd Kåkhögen kulle
    Ormansbyn bebyggelse Kållerudshaget betesmark
    Ormansbyn bebyggelse Kåroset mynning
    Ormansbyn bebyggelse /Se Kårälven del av vattendrag
    Ormansbyn hmdd Kårön ö
    Orsbyn bebyggelse Kåteruddyveln vattensamling
    Orsbyn bebyggelse Kåterudmyren myr
    Osterud hmdd Kåken åkerstycke
    Osterud, Norra hmd Källarbanken åkerstycke
    Osterud, Södra hmd Källarehaget betesmark
    Ostre hmdd Källarestycket åkerstycke
    Parken torp Källbräckan åkerstycke
    Parken torp Källestycket åker
    Passoppelotten förr hmd? Källestycket åkerstycke
    Pinödegården hmdd Källgärdet åkerstycke
    Pirud (?) hmd Källstycket åkerstycke
    Pjärterud avs Källstycket åkerstycke
    Pjätterud avs Källestycket åkerstycke
    Portströms ö lht Känsbygärdet åkerstycke
    Posserud förr hmd Känsbygärdet åker
    Posserud förr hmd Käretjärnet tjärn
    Prylerud hmd och torp Käringberget bergshöjd
    Prylerud, Nedre torp Käringdalsmyren myr
    Prästgården kyrkoherdeboställe Käringedalsbäcken bäck
    Pusserud förr hmd Käringedalsdrågen dalsänka
    Pälse-Rönningen lht Käringevänden åkerstycke
    Pälse-Rönningen lht Käringtjärnskullarna kullar
    Rabben hmd Käringtjärnsmyren myr
    Rabben hmdd Kärleksön ö
    Rabben, Nedre hmd Kärleksön ö
    Rabben, Nedre förr hmd Kätten betesmark
    Rabben, Uppare hmd Kätten betesmark
    Rabben, Övre hmd Kökskullarna kulle
    Rabben, Övre hmd Kölnebacken backe
    Relemyren förr torp Kölnebacken backe
    Relemyren torp Kölneberget berg
    Renarna hmd Kölnehaget beteshag
    Rolfsbyn gård Kölnehagsviken vik
    Rolfsbyn gård Kölnekullen kulle
    Rosendal bs (el. torp) Kölnelappen åkerstycke
    Rosendal bs Kölnelappen åker
    Rovekullen förr hmd Kölnemyren åkerstycke
    Runkerud förr torp Kölnestycket åkerstycke
    Runkerud torp Kölnestycket åkerstycke
    Räligmyren torp Kölnestycket åkerstycke
    Rödfjäll(et) torp Kölnestycket åkerstycke
    Rönningarna hmd Kölnevallen åkerstycke
    Rönningen förr torp Kölnhögen beteshag
    Rönningen förr torp Köretjärnet tjärn
    Rönningen torp el. bs Labackarna åkerstycke
    Rönningen avs Lammeberget åkerstycke
    Rönningen hmd Lammön ö
    Rönningen hmd Larselappen åkerstycke
    Rönningen hmd Lastnäset näs
    Rönningen förr torp Lasteplanen virkesupplagsplats
    Rönningen förpantningslht Lavallen åkerstycke
    Rönningen, Norra hmd Lavallarna åkerstycke
    Rönningen, Södra hmd Laddebränningen skogsområde
    Rösebo hmd Laggerudsbacken backe
    Rösen hmd Laggerudshagen betesmark
    Rösen hmd Laggerudskullen bergshöjd
    Rösen hmd Laggerudsmon mo
    Rösen hmd Laggeruds-mossen mosse
    Röstegen, Nedre hmd Ladugårdslappen åkerstycke
    Röstegen, Övre hmd Ladugårdsstycken åkerstycken
    Röstegen, Övre hmd Ladugårdsstycket åker
    Rösthögen hmdd Ladugårdsstycket åkerstycke
    Salen hmd Ladugårdsstycket åkerstycke
    Sand hmd Ladugårdsstycket åkerstycke
    Sand hmd Lammekullen höjd
    Sand hmd Landskiftet åkermyr
    Sand hmd Lappen åkerstycke
    Sand torp Larsbolskaserna område i skog
    Sandbacken förr torp Lars´ dal åkerstycke
    Sandbacken förr torp Larsvänden åkerstycke
    Sandgärdet hmd Ledbräckan åkerstycke
    Sandudden förr torp Lekevallarna Saknas
    Sidan, Norra bebyggelse Lelång sjö
    Sidan, Norra bebyggelse /Se Leolyckan åker
    Sidan, Mellom bebyggelse Lerkullen åkerstycke
    Sidan, Mellom bebyggelse Lerkullen åkerstycke
    Mellom Sidan bebyggelse /Se Lerkullarna åkerstycke
    Sidan, Södra bebyggelse Lerstyckehålet dalsänka
    Sidan, Södra bebyggelse Lerstycket åkerstycke
    Sidan, Södra bebyggelse /Se Lerstycket åkerstycke
    Siljenäset förr bs Lerstycket åkerstycke
    Sinstebacken tomt Lerstycket åkerstycke
    Sinsterud bebyggelse Lerstycket åkerstycke
    Sinsterud bebyggelse Lianemossen mosse
    Sinsterud bebyggelse Lianemyrarna sidlänt stråk
    Sinsterud hmdd Lianetjärnet tjärn
    Sjökasen bs Liddyveln tjärn
    Sjökaserna bs Liden åkerstycke
    Sjökaserna torp Liden åkerstycke
    Sjökaserna torp Liden åkerstycke
    Sjövik lht Liden åkerstycke
    Skansen förr lht Liden skogsområde
    Skansen lht Lidtjärn tjärn
    Skattekaserna hmd Lilla gärdet gärde
    Skattekaserna hmd Lilla gärdet åkerstycke
    Skattekaserna gd /Se Lille-Bingen åkerstycke
    Skiljekoren förr hmd Lille-Bingen åker
    Skiljekoren hmd Lilla kas skogsområde
    Skogen förr hmd Lilla kas åkerstycke
    Skogen torp Lilla klev del av Böklevarna
    Skogen torp Lilla madet åkerstycke
    Skopperud förr torp, nu hmd Lilla madet åkerstycke
    Skottan hmd Lilla råsen bäck
    Skottan hmd Lilleflatemossen mosse
    Skottehaget för bs Lillegott åkerstycke
    Skotterud bs Lillegärdet gärde
    Skotterud hmd Lillegärdet åkerstycke
    Skotte-Ödegården hmd Lillekarlshål (?) dalsänka
    Skraperud förr soldattorp Lillekaskullen höjd
    Skraperud st Lille mon område
    Skrevet förr torp Lillemosse mosse
    Skrevet torp Lillemossen mosse
    Skräckerud (?) torp Lillkasehaget beteshag
    Skrällerud torp (el. bs) Lillödegården gärde
    Skrällerud torp Lillön ö
    Skåkene hmd Lingebergen bergshöjder
    Skåkerna hmd Lingebergen berg
    Skåkerna hmd Linkaserna åker
    Skärekorn hmd Linkaserna skogsområde
    Slaggerud hmd Linkaserna åkerstycke
    Slahällan hmd Linnarehögsvänden åker
    Slängom förr torp Linstycket åkerstycke
    Slängom förr torp Linstycket åkerstycke
    Slängom hmd Linstycket åkerstycke
    Slätten hmd Lintjärnet tjärn
    Smedbacken tomt Lintjärnsmossen mosse
    Smedens hmd Liskebacken backe
    Smocken hmd Liskemossen torvströmosse
    Smocken hmd Litegott åkerstycken
    Smockin förr bs Litegott vik
    Smätten bs Litegottviken vik
    Smördalen bs Lobacken åkerstycke
    Smöremyren förr torp Loftsåkern (?) åkerstycke
    Smörhult bs Loghalshögen (?) kulle
    Smörhult bs Lomhålet dalsänka
    Snipperud (?) hmd Lommevallarna åkerstycken
    Snipperudliden hmd Lomön ö
    Solbacka hmd Loremsan åkerstycke
    Soldattorpet st Lorumpan åkerskifte
    Soldattorpet st Lottas väg gångstig
    Soldattorpet st Lundefjällen bergtrakt
    Soldattorpet st Lundesundet sund
    Soldattorpet st Lundetjärnet, Norra tjärn
    Soldattorpet st Lundetjärnet, Södra tjärn
    Soldattorpet st Lundströmerudtjärnet tjärn
    Soldattorpet st Lundströmerudtjärnet tjärn
    Soldattorpet st Lundsäckre (?) odlad mark
    Soldattorpet st Lunkerudsmyrarna myrar
    Soldattorpet st Lunnemyren myr
    Soldattorpet st Lunnemyren myr
    Soldattorpet st Lunnemyrsbacken backe
    Soldattorpet st Lyckan åkerstycke
    Soldattorpet st Lyckan åkerstycke
    Soldattorpet st Lyckan åkerstycke
    Soldattorpet st Lyckan åkerstycke
    Soldattorpet st Lyckan åkerstycke
    Soldattorpet st Lyckan åkerstycke
    Solhem avs Lysetjärnet tjärn
    Solliden förr soldattorp Lysetjärnet tjärn
    Solliden st Långa kas dalgång
    Spargott förr soldattorp Långa vänden åkerstycke
    Spjällen hmd Långedrågen dalgång
    Spjällen hmd Långedrågen dalgång
    Sportstugan bs Långemossen mosse
    Sprätteberget förr bs Långemossen mosse
    Spökarhaget lht Långemyren myr
    Stackängen förr hmd Långemyren myr
    Stanserud bs? Långenäset näs
    Sten(en) torp (el. bs) Långerätten åkerstycke
    Stenkodden torp Långeslätten åkerstycke
    Stenkas lht Långestycket åkerstycke
    Stenserud torp (el. bs) Långetjärn tjärn
    Stockedalen förr torp Långe udde udde
    Stockeliden hmd Långe udde udde
    Stockeliden hmd Långe udde udde
    Stommen hmd Långe udde udde
    Stommen bebyggelse Långe vallen betesmark
    Stommen bebyggelse Långevik vik
    Stommen bebyggelse Långeviken vik
    Store-Bingen hmd Långe åker åkerstycke
    Storefarsgården hmd Långjorden åkerstycke
    Storemyren hmd Långjorden åkerstycke
    Storemyren gård Långstycket åkerstycke
    Storliden torp (?) Långtegen åkerstycke
    Stormyren hmd Långåkern åkerstycke
    Stor-Udden hmd Långåkern åkerstycke
    Strand bebyggelse Långåkern åkerstycke
    Strand bebyggelse Långåkern åkerstycke
    Strand bebyggelse /Se Långåkern åker
    Strand hmd Lögareudden udde
    Strand-Ödegården hmd Lönnelappen åkerstycke
    Strömbadet avs Lösellestycket åkerstycke
    Strömsberg lht Lövkasen skogsområde
    Strömslund ålderdomshem Lövkasbacken område i skog
    Stubberud förr soldattorp Lövelakasen område i skog
    Stuput hmd Lövudden udde
    Sundet hmd Madbergen bergshöjder
    Sundet förr soldattorp Madbäcken bäck
    Sundsberg bs el. torp (?) Maderna åkerstycke
    Sundsbyn hmd Maderna åkerstycke
    Sundsudden förr bs Maderna åkerstycke
    Sunnerud bs Maderna åkerstycke
    Svajerud bs Maderna åkerstycke
    Svaludden förr lht Maderna åkerstycke
    Svenskenäs hus (?) Maderna åker
    Svältan hmd Madet åkerstycke
    Svängen handelsbod Madet åkerstycke
    Svärdlångens hållplats hållplats Madet åkerstycke
    Svärdlång hållplats Madet åkerstycke
    Syremyr torp Madgärdet åkerstycke
    Sågen hmd Madstycket åkerstycke
    Sågen hmd Majberget berg
    Särtin (?) förr hus Mallsmyren (?) myr
    Sätet förr soldattorp, »stom», nu hmd Mastemyren myr
    Sätet, Norra hmd Megsjö(n) sjö
    Sätet, Södra hmd Megsjö(n) sjö
    Söderud förr torp Mellanbacken åkerstycke
    Sörbacken hmdd Mellangärdet åkerstycke
    Sörgrean bebyggelse Mellanmyren myr
    Sörgården bss Mellanmon åkerstycke
    Sörherrenässtugorna hmdd Mellbyn åkerskifte
    Sör i gården hmd Mellomsidudden udde
    Sör i gården hmdd Middagsbäcken bäck
    Sör i gården hmd Middagskasen område i skog
    Sörkvarnviken bebyggelse Milebacken sluttning
    Sör-Lund hmdd Milkasen område i skog
    Sörsidan hmdd Milkasbacken backe
    Sörtömte hmd Milkaskullen kulle
    Söråsen hmd Milpålsbacken backe
    Tallås torp Missionslappen åkerstycke
    Tegane bebyggelse Mjällestycket åkerstycke
    Tegane bebyggelse /Se Moarna skogsområde
    Tegane Saknas Mobäcken bäck
    Tegane kvarn Mojansbacken backe
    Tegane by Moltemyren myr
    Tittut hmd (?) Moltemyren utgärde
    Tjär(e)kasen hmd Mon åkerstycke
    Tjärnsbyn hmdd Mon skifte
    Tjärnskas lht Mon område
    Tolvan förr bs Mosseberget bergshöjd
    Tomten hmd Mossefläcken åkerstycke
    Tomten hmd Mossegärdet åker
    Tomten, Nedre soldattorp Mossen åkerstycke
    Tomten, Nedre st Mossen åkerstycke
    Tomten, Övre hmd Mossen åkerstycke
    Tomten, Övre hmd Mossen åkerstycke
    Tomterna hmd Mossen åkerstycke
    Tomterna hmd Mossehålet mosse
    Toppen hmd Mosseskiftet åkerstycke
    Tormansbyn bebyggelse Mossestycket åkerstycke
    Tormansbyn bebyggelse Mossestycket åkerstycke
    Tormansbyn bebyggelse /Se Mossevikarna vikar
    Tormodshagen (?) bs (?) Mossmyrarna sankmark
    Tornet hmd Movallen åkerstycke
    Tornmyren förr torp (?) Movänden åkerstycke
    Torpet hmd Myrarna åkerstycke
    Torpet hmd Myrarna åkerstycke
    Torpet hmdd Myrarna skogsområde
    Torrhon (?) hmd Myrarna åkerstycke
    Torrhon (?) hmd Myrarna åkerstycke
    Torrhon (?) hmd Myrarna åkerstycke
    Toten förr bs Myrarna åkerstycke
    Toten bs Myrebacken backe
    Trinda hålan förr bs Myrebergen bergshöjder
    Trubberud lht (el. torp?) Myredyveln dyvel
    Trögebol förr torp Myrehagen utgärde
    Trögebol, Västra torp Myrekullen berg
    Tunemyrn förr torp (?) Myren åkerstycke
    Tunet hmd Myren åker
    Tunet hmd Myrestycket åkerstycke
    Tunet hmd Myreviken vik
    Tunet hmd Mårterudsundet sund
    Tunet hmd Mårterudviken vik
    Tunet hmd Märrebacken gräsmark
    Tunet hmd Märredrågen dal
    Tuvan förr hmd Märrekasen område i skog
    Tuvan hmd Märremyrarna, Nedra myrmark
    Tömte förr bs Märremyrarna, Övra myrmark
    Tömte hmdd Märremyren myr
    Tömte bs Märremyren myr
    Tömte, Norra hmd Märrstycket åkerstycke
    Tömte, Södra hmd Mästerskasen åkerstycke
    Uddarna hmdd Mördaresten(en) sten
    Udden lht Mörehögen åker
    Udden hmd Mörenäset näs
    Udderud, se 1 Hökhult Saknas Mörenäset näs
    Udderud hmdd Mörkret dalsänka
    Utängen förr hmd Mörkrehålet dal
    Vadvik stuga Mörrehögen åkerstycke
    Vadvik bs Mörtebäcken bäck
    Vadvik hmd Mörtebäcken bäck
    Vadvik hmd Mörtebäcksviken vik
    Valekasen, Nedra hmd Nedre bräckorna åkerstycke
    Valekasen, Nedra hmd Nedre haget betesmark
    Valekasen, Övra bs Nedre myrarna myr
    Vassbotten hmd, förr torp Ner i gärdet åkerstycke
    Vassbotten hmd Nerstugetunet stenbacke
    Vassbotten, Nedra hmd, förr torp Nilsevänden åkerstycke
    Vassbotten, Övre torp Nordgården åkermark
    Vassändan förr bs Nordgärdet åkerskifte
    Vattnet gård Nordgärdet åkerstycke
    Vattnet hmd Nordgärdet åkerstycke
    Vattnet hmd Nordgärdet åkerstycke
    Vavik hmd Nordgärdet åkerstycke
    Vavik hmd Nord i gärdet åker
    Viken »förpantning» Nordlundebäcken bäck
    Vimplehagen förr bs, fattigstuga Nordsidlanden strand
    Vingehagen förr bs Norra gärdet åkerstycke
    Västby hmd Norra gärdet åkerstycke
    Västerås hmd Norra Näset näs
    Västerås torp Norra viken vik
    Västi hmd Norra ängen ängsmark m.m.
    Väst i stugan hmd Notudden udde
    Väst i stugan hmd Nygårdskullen kulle
    Väståt hmd Nytorpsbacken backe
    Åkekärr, Norra hmd Nytorpsviken vik
    Åkekärr, Södra hmd Näbban åkerstycke
    Åkerkärr lht? Näbban udde
    Åkerhagen förr hmd (?) Näsbosundet sund
    Årbol gård Näsbosågen såg
    Årbol bebyggelse Näsboälven vattendrag
    Årbol bebyggelse Näset åkerstycke
    Årbol bebyggelse /Se Näset betesmark
    Årbolsed(et) förr soldattorp Näset skogsområde
    Årbolsgatan hmd Näsgrunden grund
    Årbolshögen hmdd Näsmyren myr
    Årvik lht? Näsnäbban udde
    Åsen hmdd Nässtycket åkerstycke
    Åsen förr torp Näsviken vik
    Äckre by Näsviken vik
    Älverud lht, hmd Nävebacken backe
    Änden hmd Nävehaget beteshag
    Äng bs Olas gärde åker
    Ängemad(et) torp Olastycket åkerstycke
    Ängemadbäcken bs Olimossen mosse
    Änghålan hmd Olles lapp åkerstycke
    Ängkasen förr torp Olles pöl vattensamling
    Ängtorp förr torp Olssons mosse mosse
    Ärtemarks Lund bebyggelse Olssons myr myr
    Ärtmarken gård Omdalen odlat område
    Ärtmarken gård Omdalsmossen mosse
    Ärtmarken gård Omdalsmyrarna myrar
    Äspenäs bebyggelse Oppstugegärdet åker
    Äspenäs bebyggelse Ormedyveln tjärn
    Äspenäs bebyggelse Ormedet bäck (?)
    Äspenäs bebyggelse Ormhagen åkerstycke
    Äspenäs bebyggelse /Se Ornäset (?) udde
    Äspenär hmd (hmdd) Orrehöjden höjd
    Äspenäsön lht Orrekojemossen mosse
    Ödegården hmdd Orrekullen höjd
    Ödegården hmdd Orrekullen höjd
    Ödegården hmdd Orremossen moar
    Ödegården hmd Orremossen mosse
    Ödegården hmdd Orremossen mosse
    Ödegården förr torp Orremossen mosse
    Ödegården hmd och lhtr Orsbyberget bergshöjd
    Ödegården förr hmd Orsbytjärnet tjärn
    Ödegården hmd Oxemossen mosse
    Ödegården, Nedre hmd Oxemossen mosse
    Ödegården, Nedra hmd Passuppebruket odlat mark
    Ödegården, Norra hmd Patronevallen åkerstycke
    Ödegården, Södra hmd Pavakastet timmerkast
    Ödegården, Övre hmd Pengeberget berg
    Ödegården, Övra hmd Pengelapparna åkerstycke
    Ön lht Pers bäck bäck
    Östby torp Pers udde udde
    Östebo torp Pesogärdet gärde
    Östhögen hmdd Pesserud (?) åker
    Öst i gärdet bs Petters myr myr
    Öst i stugan hmd Pirudhaget åker och betesmark
    Övre gården hmd Pisserud utgärde
    Övre gården hmd Pliten åkerstycke
    Övre stugan hmd Pliten skifte
      Pliten (?) gärde
      Pliten skifte /Se
      Plummerhögen åkerstycke
      Plåtarne betesmark
      Plåtviken vik
      Porsen åkerstycke
      Porsviken vik
      Prylerudsharget harg
      Prästmyren myr
      Prästön ö
      Pusserudsmyrarna åkerstycke
      Pytthålet dal
      Pytthålsmyren förr odlad myr
      Pölsan åker
      Rabbegärdet åkerstycke
      Rabbehagen betesmark
      Rabben åkerstycke
      Rabben åkerstycke
      Rabbenäbban udde
      Rabbeviken vik
      Rabbevänden åkerstycke
      Rabbstyckena åker
      Ramsjön sjö /Se
      Rastemossen mosse
      Redbron bro
      Rolinebäcken bäck
      Ropareberget berg
      Ropareberget udde
      Ropareberget bergsudde
      Ropareuddarna uddar
      Ronsaremossen myr
      Rosellhagarna område
      Roselludden udde
      Rosellön ö
      Rosendalen åkerstycken
      Rovemyren åkerstycke
      Rovemyrskullen höjd
      Rovhålet åkerstycke
      Rovhålsberget berg
      Rovekullen höjd
      Rovekullen åkerstycke
      Rovemyren myr
      Rumpan åkerstycke
      Runkerudtjärnet tjärn
      Tymon kulle
      Rymyrskullen kulle
      Råghagen åkerstycke
      Rågkasen skogsbacke
      Rågkasen område i skog
      Rämnesand åkerstycke
      Rävekleven bygdeväg
      Rävelabben åkerstycke
      Rävelabben utgärde
      Rävelämmen plats
      Rävelämmen plats
      Rävelämsmyren myr
      Rävemyren myr
      Räven åkerstycke
      Rävenäbban udde
      Räverumpan åkerstycke
      Rävnäbban udde
      Rävrumpen åkerstycke
      Rävön ö
      Röd klev åkerstycke
      Röd(a) klev (?) backe
      Röd backe (?) bergshöjd
      Rödfjället (?) skogsområde
      Rödfjälletjärnet tjärn
      Röd tuva (?) område i skog
      Rönnemyren myr
      Rönningarna åkermark
      Rönningarna åkermark
      Rönningarna åkerstycke
      Rönningen åkerstycke
      Rönningsbacken åkerstycke
      Rönningstjärnet tjärn
      Rörbäck bäck
      Rörmyren myr
      Röremyrskullen kulle
      Röseberget bergshöjd
      Rösemossen åkerstycke
      Rösestycket åkerstycke
      Rösetjärnsbäcken bäck
      Röstegsbäcken bäck
      Sand åkerstycke
      Sand åkerstycke
      Sand åkerstycke
      Sand åkerstycke
      Sand åkerstycke
      Sand åkerstycke
      Sand åkerstycke
      Sand åkerstycke
      Sand åkerstycke
      Sandarna åkerstycke
      Sanddrågen dalsänka
      Sandedyveln tjärn
      Sandegärdet åker
      Sandelandet plats
      Sandemossen mosse
      Sandlappen åkerstycke
      Sandnäsyrden (?) undervattensgrund
      Sandnäsyrden grund
      Sandskäret skär
      Sandstycket åkerstycke
      Sandudde udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandängen ängsmark
      Sarehagen åker
      Sarvallen åkerstycke
      Sarvallsbron bro
      Sextiofjärdedelen åker
      Sikestycket åkerstycke
      Siljekorsen åkerstycken
      Siljestycket åkerstycke
      Siljestycket åkerstycke
      Siljetjärnsdalen dalgång
      Siljetjärnskullen höjd
      Sillbäck gränsbäck
      Sillesjö sjö
      Sjuan åkerstycke
      Sjöbackarna ängsmark
      Sjögärdet åkerstycke
      Sjöhaget betesmark
      Sjökasebergen bergås
      Sjökaseharget harg
      Sjökaseviken vik
      Sjömyrarna mosse
      Sjöstycket åkerstycke
      Sjöstycket åkerstycke
      Sjöstycket åkerstycke
      Sjöstycket åker
      Sjövänden åkerstycke
      Skackerna åkerstycke
      Skallen åkerstycke
      Skallerhögen kulle
      Skansepölen vattensamling
      Skarsdalen brant och dalgång
      Skarsdalen dal
      Skarsdalen dal
      Skarsdalsbergen bergshöjder
      Skarsdalstjärnet tjärn
      Skatebräckan åkerstycke
      Skatebräckan åkerstycke
      Skiften åkerstycke
      Skiften åker
      Skinnboden plats
      Skinnsvensberget berg
      Skitön ö
      Skogskullen berg
      Skogstjärnet tjärn
      Skogstjärnsmossen mosse
      Skogstjärnsmyrarna sankmark
      Skojarevägen bygdeväg
      Skolhusviken vik
      Skottehaget betesmark
      Skottemyren myr
      Skottens grunda undervattensgrund
      Skotetjärnskullen höjd
      Skott-tjärnsmyren myr
      Skoåkern åkerstycke
      Skrapelappen åkerstycke
      Skraperud åkerstycke
      Skrattarebergen berg
      Skreklerna åkerskiften
      Skrikaredalen dalsänka
      Skrylekullen bergshöjd
      Skräddaregärdet åkerstycke
      Skrällerud åkerstycke
      Skrällerudshaget beteshag
      Skrällerudskullen höjd
      Skrällerudsmon ås
      Skrällerudsmossen mosse
      Skrällerudsmyren myr
      Skräppemyren myr
      Skvalebäcken bäck
      Slacken åkerstycke
      Slaggerudskullen berg
      Slahällebackarna backar
      Slantebergen berg
      Slipestycket åkerstycke
      Slommenäbban udde
      Slommestycket åkerstycke
      Slommevarpet vik
      Slommeviken vik
      Slurrebacken plats
      Släggeviken vik
      Släggeviken vik
      Slängomsbäcken bäck
      Slättbygden Saknas
      Slätte gärdet åkerstycke
      Slätte kulle bergshöjd
      Slättekullehultet skogsområde
      Slättekullehultet skogsområde
      Slättekullsbergen bergshöjder
      Slättemyren myr
      Slättgärdet åkerstycke
      Slättudden udde
      Smalan skogsområde
      Smalebäcken bäck
      Smaleholtet skogsområde
      Smalekasen skogsområde
      Smalsundet sund
      Smedens berg bergshöjd
      Smedhögen åkerstycke
      Smedviken vik
      Smibacken backe
      Smibacken backe
      Smihagen åkerstycke
      Smihaget betesmark
      Smihålan åkerstycke
      Smihögen udde
      Smihögen beteshag
      Smikullen kulle
      Smirabben ängsmark
      Smistycket åkerstycke
      Smistycket åkerstycke
      Smistycket åkerstycke
      Smistycket åkerstycke
      Smocken åkerstycke
      Småkaseledet område i skog
      Smätten åkerstycke
      Smättekasen område i skog
      Smörhultedrågen dalsänka
      Smörhålet myr
      Smörhålet förr odlat område
      Smörhålsbäcken bäck
      Smörkullen berg
      Smörmyrarna myrar
      Snarthagen åker och betesmark
      Snedstycket åkerstycke
      Snokhålet dalsänka
      Somlarelandet vik
      Spargottsbäcken bäck
      Spjället åkerstycke
      Spjällstycket åkerstycke
      Spökarehagen betesmark
      Stackängen åkermark
      Stackängsbergen bergshöjder
      Stackängsdyvel tjärn
      Stackängsudden udde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet åkerstycke
      Stallgärdet åkerstycke
      Stallgärdet åkerstycke
      Stallstycket åkerstycke
      Stansebackarna åkerstycke
      Stansebräckan åkerstycke
      Stanserud åker
      Stenklevedalen dalgång
      Stenkullen åkerstycke
      Stenlappen åkerstycke
      Stenmon åkerstycke
      Stenserudviken vik
      Stenstycket åkerstycke
      Stenstycket åkerstycke
      Stenstycket åkerstycke
      Stenstycket åker
      stenyn ö
      Stenön ö
      Sticksmossen (?) mosse
      Stockedalen dalgång
      Stockedalsmossen mosse
      Stockgårdsmadet åkerstycke
      Stommeskogen skogsområde
      Stora hagen åkerstycke
      Stora högen bergshöjd
      Stora högen kulle
      Stora kas område i skog
      Stora kastet timmerkast
      Stora kastet virkeskast
      Stora klev backe
      Stora madet mad
      Stora madet åkerstycke
      Stordalsmyren myr
      Storebingen åkerstycke
      Store-Bingen åker
      Store högen bergshöjd
      Store mon gräsmark
      Store mosse mosse
      Stora myr myr
      Stora vänden åkerstycke
      Stora vänden åkerstycke
      Store mossen mosse
      Storemossen mosse
      Store sten flyttblock
      Store vallen åkerstycke
      Store vallen åkerstycke
      Storödegården gärde
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Strandäckran åkerstycke
      Streppelmyren myr
      Strömkasen åkerstycke
      Strömmen vattendrag
      Strömmen vattendrag
      Stugelyckan åker
      Stutekullen kulle
      Stutögat tjärn
      Stutögsmossarna mossar
      Stutögsmyren myr
      Stygga hålet sänka
      Styggemyren myr
      Stämmetjärnet tjärn
      Stöveln åkerstycke
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundsbergen bergshöjder
      Sundsberget berg
      Sundsbyhaget betesmark
      Sundsudden udde
      Sundsudden udde
      Sundsvägen gångstig
      Suparemossen mosse
      Svajerud åkerstycke
      Svajerudgärdet åkerstycke
      Svaludden udde
      Svanken åkerstycke
      Svankstycket åkerstycke
      Svarthålskullen bergsharg
      Svarthålsmossen mosse el. »myrhåla»
      Svartemyren myr
      Svartemyren myr
      Svartemyren myr
      Svartepölen vattensamling
      Svart(e)tjärn(et) tjärn
      Svartevik vik
      Svartevik vik
      Svarteviksviken vik
      Svenskenäset åkerstycke
      Svinemyren myr
      Svältan förr åker
      Sväraremyren myr
      Svärdlång insjö
      Svärdlång sjö /Se
      Svärdlångsbackarna skogsområde
      Sydgärdet åkerstycke
      Sydgärdet åkerstycke
      Sydgärdet åkerstycke
      Syltemossen mosse
      Syltetjärnet tjärn
      Sågdammen vik
      Sågen plats
      Sågälven vattendrag
      Sätepricken sjömärke
      Säteviken viik
      Sätön ö
      Sävmyren myr
      Söbäcken bäck
      Södra gärdet åkerstycke
      Södra näset näs
      Södra ängen ängsmark
      Sölebäcken bäck
      Sölebäcken bäck
      Sölebäcksdalen bäckdal
      Sölebäcksmyren myr
      Sörherrenäsudden udde
      Sörherrenäsviken vik
      Sör i gärdet åkermark
      Sörkvarnvikenäset näs
      Sörlundebäcken bäck
      Sörsidbäcken bäck
      Sörsidfjället skogsområde
      Sörsidmaderna område
      Sörsidviken vik
      Tallön ö
      Tappen, Norra udde
      Tappen, Södra udde
      Tarmen pass
      Teganetjärnet tjärn
      Tegeskogen skogsområde
      Tegeälven vattendrag
      Timmerhålet skogsområde
      Timmerhålsmossen mosse
      Timran åkerstycke
      Timran åkerstycke
      Titterudsbräckan åkerstycke
      Titterudshålet sänka
      Tjuren näs
      Tjuren näs
      Tjurhuvudet udde
      Tjurnäbban udde
      Tjursviken, Innare vik
      Tjursviken, Utare vik
      Tjurön ö
      Tjuvpölen vattensamling
      Tjäreberget bergshöjd
      Tjärbräckan åkerstycke
      Tjäregravsdalen dalsänka
      Tjäregravsdalen dalsänka
      Tjärekullen kulle
      Tjärkasudden udde
      Tjärnet del av Askesjö
      Tjärnsbacken backe
      Tjärnshagen åkerstycke
      Tjärnsmyrarna myr
      Tjärnsmyren myr
      Tomtebacken kulle
      Tomtebergen bergshöjder
      Tomteberget bergshöjder
      Tomtebäcken bäck
      Tomteflågen vattensamling
      Tomtehagen beteshag
      Tomtekullen berg
      Tomtekullen berg
      Tomtekullen kulle
      Tomtekullarna berg
      Tomtelapparna åkerstycken
      Tomten åkerstycke
      Tomterna åkerstycke
      Tomterna åker- och ängsmark
      Tomterna åkerstycken
      Tomterna åkerstycke
      Tomterna höjdsträckning, ås
      Tomteviken vik
      Tomtevänden åkrar
      Tomtehålan åkerstycke
      Tormansbymossen mosse
      Tormodshagen (?) åkerstycke
      Torrsjön sjö
      Torrtapp skogsås
      Torvemossen mosse
      Torvemossen mosse
      Totebräckan åkerstycke
      Totehaget betesmark
      Totekullarna kullar
      Totemaderna åkerstycke
      Toteviken vik
      Tranteberget berg
      Tredjemyren myr
      Treungen åkerstycke
      Treväggen åker
      Trinda hålan åkerstycke
      Trinda hålan sänka
      Trinda hålan åkerstycke
      Trinde högen kulle
      Trinde kullen åkerstycke
      Trinde mosse mosse
      Trinde mosse mosse
      Trinde mosse mosse
      Trolldalen dal
      Trollegärdet åkerstycke
      Trollmyren myr
      Trolltuvorna åker
      Trädgårdsviken vik
      Tullarebackarna gångstig
      Tunasviken (?) vik
      Tunebackarna åker
      Tunebackarna åker
      Tuneberget höjd
      Tunekasen plats i skog
      Tunet betesmark
      Tunet betesmark
      Tunet betesmark
      Tunet betesmark
      Tunet betesmark
      Tunet betesmark
      Tunet betesmark
      Tunet betesmark
      Tunet skogsområde
      Tunet plats
      Tunet betesmark
      Tuneviken vik
      Tunevänden åker
      Tunkullen betesmark
      Tunudden udde
      Tunudden udde
      Tunudden udde
      Tunvallarna åkerstycke
      Tunviken vik
      Turelotten del av ägor
      Tutarehögen höjd
      Tutarehögen höjd
      Tutarehögen höjd
      Tveväggen åkerstycke
      Tvätteberget udde
      Tvätteberget udde
      Tvättudden udde
      Tvättudden udde
      Tången udde
      Tången udde
      Tången udde
      Täljstensberget berg
      Tömte åkerstycke
      Tömtebergen bergskedja
      Tömtebäcken bäck
      Tömtemossen mosse
      Tönsberg område i skog
      Uddanevägen klövjeväg
      Uddarna skogsområde
      Udden åkerstycke
      Udden åkerstycke
      Udden åkerstycke
      Udden åkerstycke
      Udden åkerstycke
      Udden udde
      Udden åkerstycke
      Udden udde
      Udden åkerstycke
      Udderudmyrarna myr
      Udderudtjärnet tjärn
      Ulvegropen åkerstycke
      Ulvekullen höjd
      Ulvegroparna plats
      Undervänden åkerstycke
      Undervänden åkerskifte
      Undervänden åkerstycke
      Undervänden åkerstycke
      Undervänden åkerstycke
      Uthuggningen område i skog
      Utsikten bergshöjd, triangelpunkt
      Utängarna utgärde
      Utängen åkerstycke
      Utängen åker
      Utängen betesmark
      Utängen betesmark
      Utängen åkerstycke
      Vadbergen berg
      Vadvikelotten åker- och skogsmark
      Vadvikeviken vik
      Vadvikevänden åkerstycke
      Vadvikevänden åker
      Valborgs hag åkerstycke
      Valldra (?) plats
      Vallströmsvänden åkerstycke
      Valdyveln tjärn
      Valdyvelsmyren myr
      Valekaskullen berg
      Valekullen berg
      Vallbrottet, Stora åkerstycke
      Vallbrottet, Lilla åkerstycke
      Vardalstjärnet (?) tjärn
      Vardekullen berg
      Vargekasebacken backe
      Varparehålet dal
      Varpet vik
      Varpet stenhög
      Varvasen vattensamling
      Vassbottön ö
      Vasslösen sjö /Se
      Vassänden åkerstycke
      Vassändemyren myr
      Vattneviken vik
      Vedkasten åker
      Veteslösen (?) åkerstycke
      Vilarebräckan backe
      Vilarehögen kulle
      Vimplehagen utgärde
      Vimplehagen gärde
      Vindeborret åkerstycke
      Vingehagen betesmark
      Vinterdalen dalgång
      Vintermyren myr
      Vinterviken vik
      Vita havet åker
      Vitteliden (?) timmerupplagsplats, »lastplan»
      Vrån, Norra åkerstycke
      Vägtjärnet tjärn
      Vänden åkerstycke
      Vänden åkerstycke
      Vänden åkerstycke
      Vänden åkerstycke
      Vänden åkerstycke
      Vänden åkerstycke
      Vänden åkerstycke
      Vänden åker
      Vänden åkerstycke
      Vänndalen, Stora dalgång
      Vänndalen, Lilla dalgång
      Vändmossen, Västra mosse
      Vändemossen, Östra mosse
      Värekullen kulle
      Värestycket åkerstycke
      Västgärdet åkerstycke
      Västeråsmyrarna myr
      Västra drågen dalsänka
      Västra gärdet åkerstycke
      Västra gärdet åkerstycke
      Västra kas skogsområde
      Västra myrarna myr
      Väststuguvänden åkerstycke
      Ådin kas
      Åkekärrsudden udde
      Åkekärrsviken vik
      Åkerhagen åker och betesmark
      Åkerhagsmossen mosse
      Åkermyren myr
      Åkermyren myr
      Åkermyrsdalen dalsänka
      Åkermyrskullen kulle
      Åkermyrskullen bergshöjd
      Åkerudden udde
      Årbolsklevarna Saknas
      Årbolsoset älvmynning
      Årbolsälven bäck
      Äckran åkerstycke
      Älgeberget berg
      Älvebackarna åker
      Älven Saknas
      Ängemaddrågen sänka
      Ängen åkerstycke
      Ängkaserna åkerstycken
      Ängkaseberget skogsområde
      Ängemadet myr
      Ängemyren myr
      Ärtemarksudden udde
      Äspenäsudden mosse
      Ödegården utgärden
      Ödegården odlad mark
      Ödegården åkermark
      Ödegården åker
      Ödegårdsbergen berg
      Ödegårdsbräckan åkerstycke
      Ödegårdsliden åkerstycke
      Ödegårdsmyren myr
      Ödegårdsäckran åkerstycke
      Ön udde
      Ön ö
      Ön ö
      Örlebäcken bäck
      Örrehögen kulle
      Östra myrarna myrar
      Övre bräckorna åkerstycke
      Övre gärdet åkerstycke
      Övre gärdet åkerstycke
      Övre haget betesmark
      Övre Vassbotten åkerskifte

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.