ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Laxarby socken : Vedbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 150 Naturnamn: 585 Bebyggelsenamn: 301 Naturnamn: 746
Laxarby socken sn Abborretjärnet tjärn Nummerförteckning förteckning Abrahamsgärdet gärde
Laxarby sn /Se Abborretjärnet tjärn Nummerförteckning förteckning Aftaskaserna röjningar
Laxarby sn Abborrtjärnet, Lilla tjärn Nummerförteckning förteckning Amerikahålan äng
Laxarby sn Abborrtjärnet, Stora tjärn Laxarby socken sn Askehålan gärde
Laxarby sn *Abbortjärnsröset gränsmärke Laxarby socken sn Backegatan backe
Laxarby sn Backarna terräng Laxarby socken sn Backetjärnet Saknas
Laxarby sn Backetjärnet tjärn Laxarby socken sn Backetomtsmyrarna Saknas
Laxarby sn Backetjärnsåsen ås backarna inbyggarbeteckning Backetomsviken Saknas
Laxarby sn Backöviken vik Baronen inbyggarbeteckning Backhögshallingarna sluttningar
Laxarby sn Backöviksberget berg björnarna inbyggarbeteckning Backviksrönningen förr gärden
Laxarby sn Balingedalen dalgång brattern inbyggarbeteckning Backön Saknas
Laxarby sn Barlindemyren myr gabben inbyggarbeteckning Balingemyren Saknas
Laxarby sn *Bengtsbro bro germundebyrna inbyggarbeteckning Ballinedalarna Saknas
Laxarby sn Bengtsbrohöljen utvidgning av vattendrag Gröten inbyggarbeteckning Bastebacken backe
Laxarby sn Bengtsbrohöljen sjö gärdrarna inbyggarbeteckning Bastebäcken bäck
Laxarby sn /Se Betåsen, Lilla höjd hallåkrarna inbyggarbeteckning Bastehaget betesmark
Laxarby sn /Se Betåsen, Stora höjd hejättar inbyggarbeteckning Bastestycket gärde
Laxarby socken /Se Billingen sjö hultarn inbyggarbeteckning Bergelotten gärde
Laxarby sn /Se Billingsholm holme o. herrgård /Se kettilsborna inbyggarbeteckning Bergsberget Saknas
Laxarby sn /Se Bjurbäcken bäck kujättar el. kujättingar inbyggarbeteckning Bergsmaderna Saknas
Laxarby sn /Se Bjurbäcketjärnet tjärn kuttarna inbyggarbeteckning Bergsviken vik
Laxarby sn /Se Bjällåsen ås Laxungar inbyggarbeteckning Bingarna gärden
Backa by Björklidmossen mosse Laxunge, laxungar inbyggarbeteckning Bingarna gärde
Backarne förr torp Björkudden udde Laxunge inbyggarbeteckning Bjurbäcketjärnet Saknas
Backegärde förr torp Björndalsbäcken bäck låbyrna inbyggarbeteckning Bjurtjärnet tjärn
Berg by Björndalskullen höjd närsbyrna inbyggarbeteckning Bjällebacken backe
Billingsfors verk Björndalsmossen mosse närsirna inbyggarbeteckning Bjällåsen Saknas
Billingsfors bruk Björnemossarna mossar Ovanskogsar el. Ovanskogsingar inbyggarbeteckning Björndalsbäcken Saknas
Billingsfors bruk Björnemossen mosse prästegårdingarna inbyggarbeteckning Björndalsbäcken Saknas
Billingsfors bruk Björnemyren terräng Rönsen inbyggarbeteckning Björndalshallingarna sluttningar
Bjurbäck förr torp? Björnmossen mosse sjåsen inbyggarbeteckning Björndalskullen Saknas
Bottnane gd /Se Blackan udde skraggen inbyggarbeteckning Björndalsmyrarna Saknas
Brandkasen förr torp Blackesundet sund skälmarna inbyggarbeteckning Björnedalen dal
Byggerud ödetorp? Blacketjärnet tjärn Smällern inbyggarbeteckning Björnemossen Saknas
Bågeholm gd /Se Blacketjärnet tjärn sotebyrna inbyggarbeteckning Björnemyren Saknas
?Bågen gd Blacktjärnet tjärn /Se sundgingarna inbyggarbeteckning Björnerudsmyren Saknas
Bågan hrgd Blacktjärnet tjärn /Se Tosken inbyggarbeteckning Björnestycket gärde
Bågan hrgd Blacktjärnet tjärn /Se uddarna inbyggarbeteckning Björnlyckan gärde
Bäcken förr torp Blacktjärnet tjärn /Se utangårdingar inbyggarbeteckning Björnmossen Saknas
Danmark förr torp? Bockeberget berg utanskogsingar inbyggarbeteckning Björnmyren Saknas
Domperud förr torp? Bockön ö västangårdingar inbyggarbeteckning Blomsterbacken gärde
Drågen förr torp Bogenäsviken vik ängrarna inbyggarbeteckning Blåbärsdalen Saknas
Dälpan, Övre förr torp Bredviken vik östangårdingar inbyggarbeteckning Bocketrädet gärde
Dälpan lg /Se Bredviken vik översirna inbyggarbeteckning Bodbäcken Saknas
Eckerud by /Se Bredviken vik Arderhagen ödetorp Bodvännen gärde
Ekebol ödetorp *Breviksbrederös gränsmärke Arderplåten ödetorp Borrekasen glänta i skogen
Flatebyn by *Bredviks rös gränsmärke Arnehögen lht Brandkasebäcken Saknas
Flateby gd /Se *Bredviks rös röse Avelsnäset avs Brandkaseviken vik
Flatebyn by /Se Breviksrös gränsmärke Backa bebyggelse Bratterudsbacken backe
Flatebyn Saknas /Se Brittas ås höjd Backa med Kettilsbo hmn Brobacken gräsbacke
Flatebyn gd /Se Bryggekullen höjd Backarna ödetorp Brottet gärde
Fursjön Saknas Bryggeviken vik Backarna ödetorp Brottet gärde
Fåfängerud förr torp? Bryngels mosse mosse Backehögen jordbruk Bråteberget Saknas
Galthögen by Bråteberget berg o. triangelpunkt Backen gd Bråten gärde
Galthögen samhälle /Se Bråtholmen holme Backetomten gd Bräckebergen berg
Grimserud förr hus? Bråtholmen holme Backgärde torp Bräckorna gärde
Griperud förr torp? Bråtholmen ö Backviken gård Brännan gärde
Groerud förr hus? Bräckebergen berg Backögården gårdar Brännan gärde
Gröfva by Bräckebergen berg Baronestugan stuga Brännarhagen gärde
Gröven by /Se Brännmossen mosse Bastebacken gd Brännebacken backe
Gröven by /Se Brännudden udde Bengtsbrohöljen hållpplats Brännmosse Saknas
Gålsjö by Brännudden udde Berg hmn Buberget Saknas
Gårdsjö by /Se Buberget berg Berget ödetorp Budalsbäcken Saknas
Gårdsjö gd /Se Budalen dal Bergsrönningen gd Budalstjärnet Saknas
Gällsnäs by /Se Budalsbäcken bäck Betel möteslokal Budalsviken Saknas
Gällsnäs gd /Se Busterudskullen höjd Bingen f.d. gd Butjärnet tjärn
Hakerud förr torp Busterudsudden udde Björndalen ödetorp Byggerudkullen Saknas
Halleby Saknas /Se Butjärnet tjärn Björneborg lht Bågekullen berg
Hedan by Bågekullen höjd Björnerud gårdar Bågekullsmossen Saknas
Hedane gd:ar /Se Bågekullsmossen mosse Brandkasen torp Bågesvängen kurva
Heden gd:ar /Se Bågetjärn sjö /Se Bratterud hmn Bågetjärnet tjärn
Himmelen förr hus? Bågetjärnet tjärn Byggerud torp Bågsviken Saknas
Härserud gd /Se Bärsjödalen dalgång Bågen hmn Båguddarna udde
Härserud gd /Se Bärsjön sjö Bäcken torp Bågudden Saknas
Järane gd /Se Bärsjön sjö /Se Bäcken ödetorp Bågön, se Herrkarlsön Saknas
Kallem by Bärsjötjärnet tjärn Bäcketomten gd Båthusgärdet gärde
Klingerud förr torp Bärtjärnet tjärn /Se Dalskog torp Bäckebergen Saknas
Klippan förr torp Bärvattnet sjö Dammen jordbruk Bärtjärnet tjärn
Knarrud lg /Se Bärudden udde Drågen ödetorp Bärvattnet tjärn
Koppungen gd:ar /Se Dalen terräng Dälpan torp Bärvattsbäcken bäck
Korsbyn by Dalsjön sjö Egerskasen ödetorp Bässeberget berg
Knösteviken gd:ar /Se Dalsjön sjö Ekebol ödetorp Börjavännen gärde
Kroken by Daltjärnsåsen höjd Eliseberg lht Dalsbron Saknas
Kronan by /Se Dammen terräng Enerhögen gårdar Dalebäcken Saknas
Kroneskogen förr torp Dammerud terräng Eriksberg lht Dalsbacken backe
Kulpen torp /Se Dammyren myr Fagersta gd Dalsbacken backe
Kushålet förr torp Danshöjden höjd Flat bebyggelse Dalsbackevägen väg
Kölen by /Se Daparna gölar Flatebyn bebyggelse Dammemyrarna myrar
Laxarby gd /Se Delekullsmyren myr Flatebyn bebyggelse Dammerud ställe i skogen
Lia gd /Se Deleskullen berg Flaten, se Kronan Saknas Dammyren Saknas
Limugnen förr torp Deleskullen höjd Flyghögen gd Dammyren myr
Låbyn hmn /Se Djupedalen dal Fåfängerud torp Delesbergen Saknas
Låbyn by /Se Domperudsåsen höjd Gatan gd Delesmyren myr
Låbyn gd /Se *Dragon terräng? Germundsbyn hmn Domaresätet stensättning
Låbyn gd /Se Drågetjärnet tjärn Grinden gd Domparebacken backe
Låbyn by /Se Dyveln tjärn Grinden gd Drågetjärnet tjärn
Löverud förr torp Dyveln vattensamling Grindängen gårdar Drågevägen väg
Lövås förr torp Dyvelsmyren myr Grinerud ödetorp Dyveln vattensamling
Mölnerud förr stuga Ebberudsknatten höjd Griperud ödetorp Dyveln dyhål
Nytorp förr torp Edslan sjö Gropen gd Dyvelsmyren Saknas
Nytorp förr torp Edslan sjö Grövedalen stuga Dyvelsmyren Saknas
Näresbyn by Edslan sjö Gröven med Rud bebyggelse Dånarebacken backe
Näresbyn lht /Se Edslarn Saknas Gröven hmn Dånarebäcken bäck
Näresbyn by /Se Edslan sjö Gröverönningen ödetorp Dälpemossen mosse
Näresbyn Saknas /Se Edslan sjö Gubberud Saknas Dälpetjärnet dyhål
Närsidan by Edslan sjö /Se Gårdsjö by Dödens dal dal
Närsidan gd /Se Edslan sjö /Se Gärdet gd Ebberuddalarna Saknas
Plåten lg /Se Edslan sjö /Se Gärdet gd Ebberudknatten berg
Rud by /Se Edslaren, nu Edslan sjö /Se Gärdet gd Edslan sjö
Rumpan förr stuga Edsviken vik Gärdet bebyggelse Egersbergen Saknas
Rumpan förr stuga Egerstjärnet tjärn /Se Görrud gd Egerskasetjärnet tjärn
Rönningen förr torp? Eke-Jon udde Haga lht och gårdar Ekebolsåsarna Saknas
Sandkasen förr torp Ekekullen kulle Haga, Östra lht Eke-Jon udde
Sandkasen förr torp? Ekorremyren myr Hagalund gd Eke-Jons bråte bråte
Sannerud gd /Se Ersesknatten höjd Hagen avs Ekekullen kullar
Sjögerås förr torp Ersgraven sank mark Hagen ödetorp Ekekullen Saknas
Sjögerås torp /Se Fiskhålsåsen höjd Hagen gårdar Ekekullsudden Saknas
Skrubberud förr gård? Flatsbäcken bäck Haget gårdar Ekekullsvännen gärde
Skåpafors samhälle /Se Flatsjön sjö Hakerud torp Ekens kas plats i skogen
Skåpafors samhälle /Se Flatsjön sjö /Se Halleby gd Ersgraven grop
Skåpenäs gd Flatsmossen mosse Hallåkern gårdar Femstenarsrösen gränsrös
Skåpenäs gd /Se Furusjön sjö Hasselbacken jordbruksfastighet Finnevallen gärde
Skåpenäs torp /Se Furusjön sjö Hasselborg ödetorp Finntorp betesmark
Skåpeström Saknas *Furusjöröset gränsmärke Hedbron avs Flagan gärde
Slottet förr torp Fågelmossen mosse Heden hmn Flatsbäcken bäck
Solvik by Fågelmossen mosse Hedögården gårdar Flatsjön Saknas
Solvik by /Se Fågelmyren myr Herrkaserud torp Flatsjön sjö /Se
Stommen by Fålemossen mosse Hulterhögen jordbruksfastighet Flatsmossen Saknas
Stommen gd /Se Fästningen berg Hultudden ödetorp Flatsviken vik
Stubberud förr hus? Galteviken vik Hålan gd Flyhögslyckan gärde
Sundet förr hus? Gateberget berg Härserud hmn Fläcken gärde
Suput torp Getebuberget berg Högen, se Backehögen torp Furåsen Saknas
Svarttjärn by Getebuden terräng Högen höjd och hus Fåfängerudmyren Saknas
Sågängen förr gård Grafhögen, se Gravtjärnsåsen berg Högen gd Fåfängerudvännen gärde
Tageltjärnet lht /Se *Gravedalarna dalar Högen f.d. gd Fågelmossen mosse
Tallekasen förr torp *Gravtjärnsröset gränsmärke Högen jordbruksfastighet Fästningen berg
Tjärnskasen förr torp Gravtjärnsåsen berg Högen gd Fölungedalen Saknas
Torperud förr torp? Grimserudsdrågen dalgång Högfjäll ödetorp Gabbekällan Saknas
Trinnerud försv. gd? /Se Griperudsbäcken bäck Höjden ödetorp Galgåsen berg
Tulle förr hus? Griperudsmossen, Västra mosse Hörnet gd Galteviken vik
Vallarna förr lht? Griperudsmossen, Östra mosse Järane hmn Galteviken gärde
Varvarn förr torp? Gruvmossen mosse Järnkasen ödetorp Galteviksbergen berg
Äckre by /Se Grållikensberg berg Järnströmere förr stuga Galteviksviken vik
Äckre, se Eckerud by /Se *Grämnusberg berg Kallhem bebyggelse Germundebybackarna backar
Ängetorp förr torp Grävlingeberget berg Karlsro lht Germundebymossen Saknas
Ödegården förr gård Grönavik vik Kasemon gd Germundebyåsen Saknas
Ösan gd Grövebergen berg Kasen gd Geteryggen bergknalle
Sidan, Över- Saknas /Se Grövebäcken bäck Kasen ödetorp Godahoppsudden uddeliknande höjning
Öfversidan by Gröverönningsmyren myr Kasenberg ödetorp Granudden udde
Översidan gd /Se Gubbrönningen terräng Kaserna, se1 Gröven med Rud Saknas Grimserudsdrågen dal
  »gulsiön», se Dalsjön sjö Kaserne gårdar Griperudsbergen Saknas
  Gumserudsudden udde Kavelbron ödetorp Griperudsbäcken Saknas
  Gäddetjärnet tjärn Kenäsudden torp Griperudsmossen Saknas
  Gäddeviken vik Kettilsbo, se 3 Backa Saknas Grisekullen kulle
  Gällsnäsviken vik Kistedalen torp Grunnan grund
  Gärenekullen Saknas Kittelshögen ödetorp Gruvebergen Saknas
  Hagmyren myr Klingerud soldatstomt Gruvemossen Saknas
  Hakerudstjärnet tjärn Klingerud torp Grävlingeberget Saknas
  Hakerudsälven vattendrag Klippan torp Grötekullarna berg
  Hallstjärnsröset, se Gravtjärnsröset gränsmärke Knarre, se 4 Flatebyn Saknas Grövebergen Saknas
  Hallåkersberget berg o. triangelpunkt Koppungen hmn Grövebäcken bäck
  Haresjön sjö Kronan bebyggelse Grövedalen dal
  Harön udde Kronan bebyggelse Grövegatan lvg
  Hedanebergen berg Kronan hmn Gröverönningsmyren Saknas
  Hedanemossen mosse Kroneskogen ödetorp Gubben gärde
  Helveteskullarna höjder Kronkullen avs, f.d. soldattorp Gubberudsdalen Saknas
  Herrkaserudsön ö Kulan lht Gäddemyren myr
  Heslen, se Edslan sjö Kulan lht Gäddetjärnet tjärn
  Heslen Lac., se Edslan sjö Kushålet ödetorp Gäddetjärnet tjärn
  Heslen Lacus, se Edslan sjö Kvarnekasen förr stuga Gärdemyren myr
  *Holgerudsholen utvidgning av vattendrag /Se Kyrkebygden trakt Gärdeshögen höjd
  Holmetjärnet tjärn Kärrhagen, se Tjärnkasen torp Görrudsbackarna backar
  Holmetjärnet tjärn Kättilsbo gd Görrudshallingarna sluttningar
  Hultetjärnet tjärn Kättilsboängen torp Görrudsåsen ås
  Hultetjärnet tjärn Laxarby del av sn Görrudsängarna gärden
  Hultudden udde Lidbacken torp Hagarna betesmark
  Husetjärnet tjärn Liden hmn Hagberget skogsområde
  Hällarna berghällar Limugnen ödetorp Hagehögen höjd
  Härserudsön ö Lillängen lht Hagemossen Saknas
  Högfjällsberget berg Lokasen ödetorp Hagen gärde
  Högmadberg berg Lunkerud ödetorp Hageskiftena gärden
  Högåsen höjd Lurehålet förr stuga Hakerudsmossen Saknas
  Höjden höjd Lyckan gd Hakerudstjärnet tjärn
  Höjden höjd Lyckan förr stuga Hakerudsuddarna Saknas
  Igelsberget berg Låbyn hmn Hallåkersberget berg
  Igelsbäcken bäck Långerud f.d. torp Hansebohöjden Saknas
  Igelstjärnet tjärn Lönnen förr gd Hardinvägen väg
  Intaketjärnet tjärn Löverud ödetorp Haresjön sjö
  Järnboden samfällt område Lövås torp Harudden udde
  Järnbodviken vik Lövås gd Harön ö
  Järnkaseberget berg Maden lht Hedbräckan backe
  Jätteugn »jätteboning» /Se Milekullen ödetorp Hedmaderna Saknas
  Kaseberget berg Mjölnerud förr stuga Hedälven Saknas
  Kasemoen mo /Se Mon gårdar Herrkarlsön Saknas
  Kasetjärnet tjärn Mon bebyggelse Herrkaserudknatten bergklint
  Kasetjärnet tjärn Mosen gd Herrkaserudmyrarna myrar
  Kattemyren myr Myren gd Herrkaserududden Saknas
  Kavelbron bro Myren torp Holmetjärnet tjärn
  Kettilsboberget berg Myrtoften torp Holmetjärnskullen Saknas
  Kettilsbomossen mosse Nilsbyn ödetorp Holmetjärnsmossen Saknas
  Killinge höjd /Se Nytorp torp Hopakasen älgpass
  Killingknatten Saknas Närsbyn hmn Hultaregärdet gärde
  Killingtjärnet sjö Närsidan gd Hultudden udde
  Killingtjärnet tjärn Närsidan hmn Hålan gärde
  Kistedalen dal Närsiderönningen torp Häggemyren Saknas
  Kistedalsbergen berg Ovanskogs hemman Härserudbäcken Saknas
  Kittelshögskullen höjd Ovanskogs hemman Härserudrönningen gärde
  Kittelshögstjärnet tjärn Oxakoff gd Härserudtjärnet, Södra Saknas
  Kittelstjärn sjö /Se Parten ödetorp Härserudön ö
  Klingerudstjärnet tjärn Petura torp Hästhagen betesmark
  Klovet terräng Piret soldattorp Hästehaget betesmark
  Klovstjärn tjärn Plan stuga Hästhaget betesmark
  Klypan sluttning? Plåten torp Högarna gärde
  Knarretjärnet tjärn Potthålet ödetorp Högarna bergknalle
  Knarrudstjärnet sjö /Se Prästegården gårdar Högarna ås
  Kokullen kulle Rabben gd Högen gärde
  Komyren myr Rabben, Västra gd Högfjällsberget Saknas
  Koppungstjärnet tjärn Rabben, Östra gd Höggärdesvännen gärde
  Korpeknatten höjd Rud gd Högleåsen ås
  Korsbytjärnet tjärn Rudsrönningen ödetorp Högmaberget berg
  Kotjärnet tjärn Rumpan förr stuga Högmamossen Saknas
  Kottersmossen mosse Rumpan torp Höjden berg
  Krokvattnet sjö Rumpedalen gärde o. förr stuga Igelsberget Saknas
  Kroneskogshöjden höjd Råviken avs Igelsbron bro
  Kronetjärnet tjärn Rävhögen lht Igelsbäcken Saknas
  Kronkullen höjd Rönningen jordbruk Igelstjärnet tjärn
  Kullen höjd Rönningen stugtomt Intaka plats
  Kullesand stenar? Rönningen, Södra gärde o. förr torp Jonterns berg berghällar
  Kulpen terräng Rönserönningen förr stuga Jonterud område i skogen
  Kummingemon terräng Sanden gd Jordebron Saknas
  Kusemossen mosse Sandkasen ödetorp Jordemyren myr
  Kushålsälven vattendrag Sandlandet ödetorp Jänken vägkrök
  Kusudden udde Sjåshålet förr stuga Järanekullen berg
  KuufKiern, se Långetjärnet sjö Sjögerås torp Järedalarna Saknas
  *Kuvemosseröset gränsmärke Sjövik, se 2 Faltebyn Saknas Järnkaselyckan förr gärde
  Kuvetjärnet Saknas Skarpemon ödetorp Järnkasesanden strand
  Kuvetjärnet tjärn Skarperud f.d. torp Järnströmemyren Saknas
  Kuvetjärnet tjärn Skarperud stuga Järnströmsbacken backe
  Kvarnbäcken bäck Skiljevägen lht Järnströmshagen förr gärde
  Kvarnbäcken bäck Skolhus förr skolhus Kallkällemyrarna Saknas
  Kvarndammen damm Skolhus avs Kalvehagen gärde
  Kvarnkasen terräng Skraggerud ödetorp Kalvhagen gärde
  Kvarnkaseudden udde Skraggerud f.d. soldattorp Kampehålet dal
  Kvarnkaseviken vik Skrubberud, se 1 Närsidan gd Kapellbacken backe
  Kvarnudden udde Skåpafors bebyggelse Kapellbron bro
  Kyrkberget berg Skåpafors bebyggelse Kapellvännen gärde
  Kyrkviken vik Skåpafors Bruk, se 2 Skåpafors Saknas Kasemobacken backe
  Kärleksön ö Skåpafors kraftverk, se 3 Skåpafors Saknas Kasemoskogen skog
  Köttmyrarna myrar Skäggevik gd Kasemyren Saknas
  Laak Siön, se Laxsjön sjö Slottet torp Kasen gärde
  Laberget berg Slänterud ödetorp Kasen gärde
  Lak-sjö, se Laxsjön sjö Slättbygden trakt Kasesjön vik el. del av Haresjön
  Laxarbyälven älv Smedkasen gd Kasshögen höjd
  Laxarby älv vattendrag /Se Smällerud gd Katteflyet Saknas
  Laxsjön sjö Socka gårdar Kavlebromossen Saknas
  Laxsjön sjö Solberga jordbruk Killingstjärnet tjärn
  Laxsjön sjö Solgläntan torp Kistedalsbergen berg
  Laxsjön sjö Solsjöbodarna gårdsnamn Kistedalskleven klyfta
  Laxsjön sjö Sotebyn gd Kistedalssjön vik
  Laxsjön sjö Stommen med Tveten hmn Kistedalsviken Saknas
  Laxsjön sjö Stubberud f.d. soldattorp Kittelshögskullen kulle
  Laxsjön sjö Sundginge hmn Kittelshögsmossarna Saknas
  Laxsjön sjö Sundgingesbacken ödetorp Kittelshögsmyren Saknas
  Laxsjön Saknas Svarttjärn by Kittelstjärnet tjärn
  Laxsjön sjö Sågängen gd Kittelstjärnet tjärn
  Laxsjön sjö Sätersbacken ödetorp Kleven väg
  Laxsjön sjö Södergården, se 1 Kronan Saknas Klevevägen väg
  Laksjön sjö /Se Sörgården gd Klingerudsbackarna backar
  Laxsjön sjö /Se Tabernaklet kapell Klingerudstjärnet Saknas
  Laxsjön sjö /Se Tallekasen ödetorp Klippemyren Saknas
  Laxsjön sjö /Se Tjärnskasen torp Klövervallen gärde
  Laxsjön sjö /Se Torpet gd Knutebäcken Saknas
  Lidberget berg Torpet Saknas Kokullen Saknas
  Lidtjärnet tjärn Toskerud förr stuga Kolbotten Saknas
  Lidtjärnsmossen mosse Trinta fastighet Komyrarna Saknas
  Lillerån tjärn Tveten gårdar Komyrarna Saknas
  Lillerån, Norra tjärn Udden gd Kopinan bergvägg
  Lilletjärnet tjärn Udden lht Koppungsbacken backe
  Lillön ö Udden torp Korpeknatten berg
  Lillön ö Udden gd Krogkällan källa
  Lillön ö Uddevalla lht Krogkällebacken backe
  Limberget berg Utangård hemman Krokvattnet tjärn
  Limmen sjö Utanskogs trakt Krokvattsbäcken Saknas
  Limmen sjö Vallarna lht Kronelycka gärden
  Limmen sjö Västangård trakt Kronelyckan gärden
  Limmen sjö /Se Västerhögen gd Kronemyrarna myrar
  Limmen sjö /Se Åsen gd Kroneskogshöjden Saknas
  Limpan holme Åsen gd Kroneviken Saknas
  Lindebergsmyren myr Änden gd Krontjärnet tjärn
  Lindhedstjärnet tjärn Änden, Norra gd Kråkevallen gärde
  Lingen höjd /Se Ängarna lht Kulleknatten berg
  Lingsdyveln tjärn Ängen gårdar Kullemyren myr
  Lingstjärnet tjärn Ängen ödetorp Kullersanden gärde
  Linhultet terräng Ängen gd Kulletjärnet Saknas
  Linhultstjärnet tjärn Ängtorp torp Kulletjärnsmossen tjärn
  Lisebudalen dal Ängtorp, Östra torp Kulludden udde
  Liuse-Kiern, se Killingtjärnet sjö Ödgården Saknas Kummingemohallingarna sluttning
  Ljusberget berg Ögården gårdar Kummingemon berg o. skog
  Lofterudstjärnet tjärn Östangård hemman Kusehålsviken vik
  Lokasen terräng Översidan hmn Kusehålsåsen Saknas
  Lommeberget skär Översiderönningen torp Kusehålsälven älv
  Lommetjärnet tjärn   Kuseknatten berg
  Lundesundet sund   Kusemossen Saknas
  Lurås höjd   Kusemyren myr
  Lyckorna terräng   Kusenäbban udde
  Lysetjärn tjärn   Kusudden udde
  Lysetjärnet tjärn   Kuttagärdet Saknas
  Långetjärnberget berg o. triangelpunkt   Kutteviken Saknas
  Långetjärnet sjö   Kuvetjärnet tjärn
  Långetjärnet tjärn   Kuvetjärnsbäcken Saknas
  Långetjärnet tjärn   Kvarnebron bro
  Långren, se Långetjärnet sjö   Kvarnebron Saknas
  Långtjärnet tjärn   Kvarnebäcken bäck
  Långvattnet sjö   Kvarnebäcken bäck
  Långviken vik   Kvarnebäcken bäck
  Lämbergen berg   Kvarnebäcken bäck
  Lövsalsberget Saknas /Se   Kvarnelyckan gärde
  Maderna sank mark   Kvarneviken vik
  Maderna terräng   Kvarnhagen åker o. skogsdunge
  Malmberget berg   Kvarnhögen höjd
  Marstrandsbergen berg   Kvarnhögsvännen gärde
  Megsjön (el. Mögsjön) sjö /Se   Kvarnögården gärden
  Milekullen höjd   Kyrkebacken backe
  »miösiön», se Mögsjön sjö   Kyrkeberget Saknas
  Mjölbäcksmossen mosse   Kyrkegatan väg
  Mjölkudden udde   Kyrkegärdet Saknas
  Molntjärns dalen nat. namn? /Se   Kyrkevännen gärde
  Moltemossen mosse   Kyrkhålan gärde
  Morkulleberget berg   Kålsängen gärde
  Myrbäcken bäck   Källarehålan håla i marken
  Mårdåsen höjd   Källarekullen kulle
  Märrnäset näs   Käringeknatten berg
  Mögsjön sjö   Käringekullarna Saknas
  Mögsjön sjö   Kätten gärde
  Mögsjö sjö /Se   Kätten kulle
  Mögsjön (el. Megsjön) sjö /Se   Kättilsbobackarna backar
  Mögsjö sjö /Se   Kättilsbomossen Saknas
  Nolgårdsbäcken bäck   Körnehaget betesmark
  Nolgårdsåsen höjd   Körekaserna skog
  Närsbymossen mosse   Lagårdsstycket gärde
  Närsiderönningan terräng   Lammehagen hage
  Näsberget berg   Laxsjön sjö
  Näset område vid sjö   Lidberget Saknas
  Näset näs   Lidbäcken Saknas
  Nödhjälpen tjärn   Liddalarna Saknas
  Nöthålsbergen berg   Lidtjärnet tjärn
  Ormedyet sank mark   Lidtjärnsmossen Saknas
  Ormetjärnet tjärn   Lidtjärnsåsen Saknas
  Ormögat tjärn   Lidvännen gärde
  Orremossen mosse   Lille bro Saknas
  Orremossen mosse   Lillön Saknas
  Oxemyren myr   Limugnetjärnet Saknas
  Patronehultet terräng   Limugnsåsen ås
  Pattjärnsmon skogsområde   Lillängebron Saknas
  Porsetjärnet tjärn   Lillängen gärde
  Porsetjärnet tjärn /Se   Lillängen äng
  Postberget berg   Lillängevägen genväg
  Potthålet terräng   Linehålan gärde
  Predikestolen höjd   Linvallen gärde
  Predikstolen udde   Lobacken gärde
  Pråmstadmossen mosse   Lommetjärnet Saknas
  Pråmstadviken vik   Lommetjärnet Saknas
  Remmen Lacus, se Dalsjön sjö   Lommetjärnsmossen Saknas
  Rentershögen höjd   Lommetjärnsåsarna Saknas
  Roparudden udde   Luremyren Saknas
  Ropestöd strandområde   Luråsen Saknas
  Rosendalsdrägerna dalgångar   Lyckan gärde
  Rudetjärnet tjärn   Lyckan, Östra och Västra gärden
  Rudsrönningen terräng   Lyckorna gärden
  Rumpemossen mosse   Lyckudden Saknas
  Råberg berg   Låbybacken backar
  Rävåsen ås   Låbyberget Saknas
  Rönningen terräng   Låbybäcken Saknas
  Rönningen terräng   Låbydalen dal
  Rönningsudden udde   Låby moar f.d. marknadsplats
  Rönningsviken vik   Låbymon f.d. marknadsplats
  Rörmyren myr   Låbymossen Saknas
  *Rörtjärnsrös gränsmärke   Låbystycket gärde
  *Rörtjärnsrös gränsmärke   Långe dy myr
  *Rörtjärnsrös gränsmärke   Långemyren myr
  *Rötjärn sjö   Långkasen förr röjning
  Sandetjärnet tjärn   Långslussen väg
  Silen, Västra sjö   Långsungelotten gärde
  Silen, Västra sjö   Långvattnet tjärn
  Silen, Västra sjö   Lökeberget, Lilla Saknas
  Silen, Västra sjö   Lökeberget, Stora Saknas
  Silen, Västra sjö   Lönnehögen höjd
  Silen, Västra sjö   Lövhögsmoarna skog
  Silen, Västra sjö   Lövkasehallingarna sluttningar
  Silen, Västra sjö   Madkullen gärde
  Silen, Östra sjö   Malmbergen berg
  Silen, Östra sjö   Matmorans mosse Saknas
  Silen, Östra sjö   Mellanlyckan gärde
  Silen, Östra sjö   Midsommarshålan sluttning
  Silen, Östra sjö   Milekullstjärnet Saknas
  Silen, Östra sjö   Missionskullen kulle
  Silen Östra sjö   Mjölbräckemossen Saknas
  Silen, Östra sjö   Mjölkudden udde
  Silen, Östra sjö   Mjölnarevännen gärde
  Östra Silen Saknas   Mjölnerudgrinden grind
  Östra Silen sjö   Mjölnerudskullen Saknas
  Silen, Östra sjö   Mjölnerudvännen gärde
  Silen, Östra sjö   Moberget berg
  Sjögeråsviken vik   Moltemossen Saknas
  Sjöviken vik   Mosebläsen gärde
  Skakerudsnäset näs   Mossebacken mosse
  Skallbergen berg   Myrarna gärden
  Skallerberget berg   Myrarnabron bro
  Skapån Saknas /Se   Myrarnaviken vik
  Skarpmoflyet vattensamling   Myrarnavägen väg
  Skarpmon terräng   Myrarnaälven älv
  *Skiforsen del av vattendrag /Se   Myren gärde
  Skifors vattendrag /Se   Märrkasen röjning i skogen
  Skopberget Saknas /Se   Mögsjön sjö
  Skraggerudsåsen höjd   Nilsehålet vik
  Skrapplekullen höjd   Nordgärdeskullen Saknas
  Skrikarbergen berg   Nordgärdet gärde
  Skräcklan berg   Nytorpeudden Saknas
  Skräddarmyran myr   Nytorpeviken vik
  Skåpaström vattendrag /Se   Närsbybackarna backar
  Skåpaviken vik   Närsbymossen Saknas
  Skåpeström vattendrag   Närsbymyren Saknas
  Skåpeströmmen vattendrag   Närsidabron Saknas
  Skåphålet terräng   Närsidebräckan backe
  Skårdalen dal   Närsidekullen Saknas
  Skälmeberget berg   Närsideälven älv
  Slantebergen berg   Näset udde
  Slommetjärnet tjärn   Nöthålet sänka
  Slåttermyrbäcken bäck   Nöthålsbergen Saknas
  Slåttermyren myr   Nöthålsmyren Saknas
  *Släpeströmmen del av vattendrag   Ormedy Saknas
  Smalön ö   Otershålorna dalgångar
  Smalön ö   Oxakoffstjärnet Saknas
  Smedjekullen höjd   Oxemyren Saknas
  Snarhögsnäset näs   Pantudden skogsområde
  Snarhögsnäset näs /Se   Parten ås
  Snarhögstjärnet tjärn   Patronehultet skog
  Snarhögstjärnet tjärn /Se   Patronevägen Saknas
  Snarhögsviken vik   Patronevägen väg
  Socketjärnet tjärn   Peturekleven klyfta
  Solby Saknas /Se   Porsetjärnet Saknas
  Solsjökasen terräng   Porsetjärnsbäcken bäck
  Solsjön, Västra o. Östra sjöar   Porsetjärnsmyren Saknas
  Solsjön, Västra sjö   Potthålsmossen Saknas
  Solsjön, Östra sjö   Predikestolen ö och bergknalle
  Solsjön, Västra o. Östra sjöar /Se   Predikestolsviken vik
  Solsjön sjö /Se   Prästegårdsgatan väg
  Soludden udde   Rampevrån del av gärde
  Solviksälven vattendrag   Rockehålet åker
  *Spete Sund sund   Rockemyren Saknas
  Stenhuggsdalsberget berg   Ropestö plats vid strand
  Stenören grund   Ropestövägen väg
  Stigsberget berg   Rosendal dal
  Stockedalsudden udde   Rosendalsdrägerna dalgångar
  Stockholmsbackarna landsvägsbackar   Rosendalsmossen Saknas
  Stockhögen höjd   Rosenlund gärden
  Stommetjärnet tjärn   Rudetjärnet Saknas
  Storhögen höjd   Rudetjärnsbäcken bäck
  Stormossen mosse   Rudestjärnshöjden Saknas
  Stormossen mosse   Rudsbergen Saknas
  Stormossetjärnet förr sjö /Se   Rudsmyrarna Saknas
  Stormyren myr   Rudsrönningsberget Saknas
  Stormyrbäcken bäck   Rumpan gärde
  Storrån tjärn   Rumpeknatten bergknalle
  Storön ö   Rumpemossen torvmosse
  Storön ö   Rumpen gärde
  Storön ö   Rumpudden Saknas
  Storön ö   Råggärdena gärden
  Struteberget berg   Rån, Lilla tjärn
  Stutekullen höjd   Rån, Stora tjärn
  Stutögat tjärn   Råtjärn, se Rån, Stora Saknas
  Stutögat tjärn   Råtjärn, Lilla, se Rån, Lilla Saknas
  Stutögat mosse   Råviksbäcken Saknas
  Stutögat tjärn   Råviksgärdet Saknas
  Stångmyran terräng   Råviksviken vik
  Stångmyrberget berg   Räveberget Saknas
  Suerds-Siön, se Svärdlång sjö   Rävebräckan gärde
  Suledsälven vattendrag   Rävekasen ställe i skogen
  Sulegårdstjärnet tjärn   Räven gärde
  Sulegårdsviken vik   Rävhögsknatten bergklint
  Suleklevarna backar   Rävhögsvännen gärde
  Sulekullen höjd   Rävåsen kulle
  Suletjärnet vik   Röda berget Saknas
  Suleviken vik   Röda Högen gärde
  Sunden sund   Röda Klev klyfta
  Sundet område   Röda Kleven klyfta
  Sundginge höjd /Se   Röda knatten berg
  Sundsön ö   Rörnestycket gärde
  Svagelomman vik   Rönningen f.d. gärde
  Svartavattnet tjärn   Rönningen förr gärde
  Svartemyr myr   Rönningen, Västra gärde
  Svarteviken vik   Rönningsberget Saknas
  Svarttjärnet tjärn   Rönningskleven klyfta
  *Sviltången sjö   Rönningsmossarna Saknas
  Svärdlång sjö   Rönningsudden Saknas
  Svärdlång sjö   Rönningsviken Saknas
  Svärdlång sjö   Rönningsviken vik
  Svärdlång sjö   Rönsedrågen el. Rönsedrägerna dalgångar
  Svärdlången vattendrag /Se   Röremyren myr
  Svärdlången Saknas   Sandbäcken bäck
  Svärdlången sjö   Sandebäcken vattendrag
  Svärdlången sjö   Sandgärdet Saknas
  Svärdlång sjö   Sandemaden mad
  Svärdlång sjö   Sanden dunge
  Svärdlång sjö /Se   Sandetjärnet tjärn
  Svärdlång sjö /Se   Sandetjärnsbäcken Saknas
  Svärdlången sjö /Se   Sandetjärnskullarna Saknas
  Svärdlången sjö /Se   Sandgrindebacken backe
  Svärdlången sjö /Se   Sandgärdesudden udde
  Säterbacken terräng   Sandgärdet gärde
  Sävikeviken vik   Sandängen gärde
  Sörgårdsudden udde   Sannerudsviken vik
  Taggetjärnet tjärn   Sikevallen gärde
  Taggetjärnshöjden höjd   Sjukebråten Saknas
  Tallekaseknatten, Norra höjd   Sjukegärdet Saknas
  Tallekaseknatten, Södra höjd   Sjukenäbban udde
  Tarperudsbäcken bäck   Sjukevrån gärde
  Timmermyråsen höjd   Sjukudden Saknas
  Tjäderkullen höjd   Sjögeråsebacken backe
  Tjädermyren myr   Sjögeråsuddarna Saknas
  Torebytjärnet tjärn   Sjögeråsviken vik
  Torebyåsen höjd   Sjögärdesviken vik
  Torebyön ö   Sjögärdet gärde
  Torpetjärnet tjärn   Sjöhagen gärde
  Torpetjärnet tjärn   Sjöhålet gärde
  Torskeberget berg   Sjöhålet gärde
  Torskebäcken bäck   Sjövikemyren Saknas
  Torskemyren myr   Sjöviken vik
  Torvemossen mosse   Sjövännen gärde
  Tranterudtjärnet tjärn   Sjövännen gärde
  Trindekulle höjd   Skacken gärde
  Trindmosse mosse   Skalleberget Saknas
  Trinnerudstjärn sjö /Se   Skallrebergen berg
  Trintetjärnet tjärn   Skarpemoberget Saknas
  Troberget berg   Skarpemoflyet Saknas
  Trollesviken vik   Skarven väg
  Trolletjärnet tjärn   Skiftena gärden
  Tvetetjärnet tjärn   Skogehöjden höjd
  Tvärtjärnet tjärn   Skomakarelotten gärde
  Tvättetjärnet tjärn   Skomakarvännen gärde
  Uddarna uddar   Skottjärn, Stora, se Milekullstjärnet Saknas
  Uddemossen mosse   Skottmyren myr
  Ulvhålsberget berg   Skottmyrsbäcken vattendrag
  Utterhålsviken vik   Skottmyrsmossen Saknas
  Vadberget berg   Skraggerudsbergen berg
  Varvet strandområde   Skraggerudsmyren Saknas
  Vålekullen höjd   Skraggerudsmyren Saknas
  Vårdkullen Saknas   Skraggerudstjärnet Saknas
  Välleberget berg   Skraggevrån gärde
  Vällingstjärn sjö /Se   Skrubberud gärde o. skog
  Vällingstjärnet tjärn   Skrubberudsbacken backe
  Värmesundet sund   Skräddarebacken backe
  Västerön ö   Skräddaregatan väg
  Västra åsen höjd   Skåpelyckan gärde
  Yrmyrsbergen berg   Skälmeberget berg
  Yxhultsbergen berg   Skälmegärdet gärde
  Åmålen, se Ömmeln sjö   Skälmeviken vik
  Åmål-Siön, se Ömmeln sjö   Slantbergemossen Saknas
  Åsdalsmyren myr   Slantebergen berg
  Åseberget berg   Slommetjärnet Saknas
  Åseberget berg   Slottebäcken Saknas
  Åsen, Västra höjd   Slottemossen Saknas
  Åsen, Östra höjd   Slottemyren myr
  Åsen terräng   Slottetjärnet tjärn
  Åsen höjd   Slåttängarna Saknas
  Åsmyren myr   Släta bott och trinda myr myr
  Åsnabbe udde   Smalgärdet gärde
  Ängemyrmossen mosse   Smedjekullen Saknas
  Ödegårdstjärn tjärn   Smedjevallen gärde
  Ödegårdstjärnet tjärn   Smedjevännen gärde
  Ödegårdsudden udde   Smedjevännen gärde
  Ögårdsviken vik   Smällerudsbergen Saknas
  Ömmeln sjö   Smällerudssjön vik
  Ömmeln sjö   Smällerudsön ö
  Ömmeln sjö /Se   Smörhålan gärde
  Ömmeln sjö /Se   Sobackarna väg
  Örnberget berg   Sockebacken backe
  Örnemossen mosse   Sockebäcken Saknas
  Österån ö   Sockedalarna Saknas
  Östra åsen höjd   Sockegärdet Saknas
  Översidetjärnet tjärn   Socketjärnet Saknas
  Öxe-Fiäll, se Öxnekullen berg   Soludden Saknas
  Öxnekullen berg   Sopemyren Saknas
  Öxnekullen höjd   Spettekullen Saknas
  Öxnetjärnet tjärn   Spisersbäcken bäck
      Stenbacken backe
      Stenbacken backe
      Stenbacken gärde
      Stenbrottet berg
      Stenudden udde
      Stenvadet Saknas
      Stenvadet, Första och Andra Saknas
      Stenören ö
      Stockholmsbackarna backar
      Stockholmsberget Saknas
      Stockholmshaget skogsområde
      Stockhögen höjd
      Stomtjärnet, se Skraggerudstjärnet Saknas
      Stora myren Saknas
      Stordiket bäck
      Store gran förr gran
      Storhögen berg
      Storhögsberget, Lilla Saknas
      Storhögsberget, Stora Saknas
      Stormossedyveln dyhål
      Stormossen mosse
      Stormossetjärnet dyhål
      Storön ö
      Strängelappen gärde
      Stugevännen gärde
      Stugevännen gärde
      Stupet backe
      Stutögat mosse
      Stutögat dyhål
      Stutögsbäcken vattendrag
      Stångemyren gärde
      Stångemyren Saknas
      Suledviken vik
      Sundgingesbergen berg
      Sundgingesbäcken Saknas
      Sundgingesgatorna lvg
      Surebrunn sänka
      Svarteborr, Nedre gärde
      Svarteborr, Övre gärde
      Svarte Dalen Saknas
      Svarte Staven backe
      Svarteviken Saknas
      Svartviksmossen mosse
      Svartviksviken vik
      Svarverna vägsvängar
      Svaveloma vik
      Svenssonsvägen väg
      Svärdlång sjö
      Sågebron Saknas
      Sågedalen dal
      Sågegatan väg
      Sågehagen område
      Sågevännen gärde
      Sågevännen gärde
      Sågängemyren myr
      Sågängesvarteborr gärde
      Sågängeälven älv
      Sälgekullen kulle
      Sälgestycket gärde
      Sätersbackarna backar
      Sätersbackedalen dal
      Sävemyren Saknas
      Sörgårdsdalarna dal
      Sörgårdsviken vik
      Sörgärdet gärde
      Sörtrinta gärde
      Taggestjärnet Saknas
      Taggestjärnsmyrarna Saknas
      Taggetjärnsåsen Saknas
      Tallekullen Saknas
      Tallekullsvännen gärde
      Tidbänken gärde
      Tjärebrännan plats i skogen
      Tjäregråsbacken backe
      Tjärnskaseudden Saknas
      Tjärnskaseviken, Västra Saknas
      Tjärnskaseviken, Östra Saknas
      Tjärnsmossarna Saknas
      Tjärnsängebacken backe
      Tjärnsängen gärde
      Tomterna åkrar
      Torget vägkorsning
      Torpebacken backe
      Torpebacken Saknas
      Torpegärdet Saknas
      Torpet Saknas
      Torpetjärnet Saknas
      Torpetjärnet tjärn
      Torvströmossen Saknas
      Toskehagen åkerteg
      Tre-andremyren Saknas
      Trinde mosse mosse
      Trindvännen gärde
      Trinnerudstjärnet tjärn
      Trintebackarna backar
      Trintebergen Saknas
      Troberget Saknas
      Tvetatjärn Saknas
      Tvetebräckan backe
      Tvätteberget berg
      Tvätteberget berg
      Tvätteberget bergklint
      Uddarna udde
      Uddarna gärden
      Uddebackarna sluttningar
      Uddemossen Saknas
      Udden gärde
      Uddina skåp sten
      Ugnetjärnet Saknas
      Ulvsgropen grop
      Ulvehögen höjd
      Vallsgärdesbacken backe
      Vallgärdet gärde
      Varvet plats
      Vassberget Saknas
      Vilekullen kulle
      Vilekullsvännen gärde
      Vinterhålet grop
      Vårdekullen berg
      Vällingeberget Saknas
      Vännen gärde
      Värmudden udde
      Västerhögsbacken backe
      Yttre gärdet slätt
      Åsarp, Västra berg
      Åsarp, Östra berg
      Åseberget Saknas
      Åsekullen Saknas
      Åsen bergås
      Åserönningen gärde
      Åsesvängen kurva
      Älgemyren Saknas
      Älgevägen Saknas
      Älvebacken backe
      Ängarna gärden
      Ängarna gärde
      Ängegärdet Saknas
      Ängehöjden berg
      Ängemyrmossen Saknas
      Ängen gärde
      Ärtingegatan väg
      Ärtingskullen kulle
      Ärtingemyren Saknas
      Ögårdarna gärden
      Ögårdsbäcken vattendrag
      Ögårdskullen gärde
      Ögårdsmossen Saknas
      Ögårdstjärnet Saknas
      Ögårdsuddarna udde
      Ögårdsvikarna vik
      Ögårdsvännen gärde
      Öijdebäcken bäck
      Öijdemossen Saknas
      Östängen gärde
      Översidbräckan backe
      Översidebron bro
      Översidebron bro
      Översidemaderna Saknas
      Översidemossen Saknas
      Översidetjärnet Saknas
      Översideälven älv

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.