ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åmåls socken : Tössbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 157 Naturnamn: 209 Bebyggelsenamn: 15 Naturnamn: 0
Åmål landsförs. Abborrtjärnet, Lilla tjärn Berga soldatstom, se 6 Berga Stora Saknas  
Åmål st? Abborrtjärnet, Stora tjärn Berga, Stora bebyggelse  
Åmål landsförs. Alholmen holme Berga, Stora bebyggelse  
Åmål sn Altargrotta Saknas /Se Bockarsbyn, se 1 Berga Stora Saknas  
Åmål sn Animmen sjö Bocksbol, se 1 Buxbol Saknas  
Åmål st. o. landsförs. Aumord Saknas Buxbol fst  
Åmål landsförs. Backekullen höjd Dalen, se 1 Sjövik Saknas  
Åmål st. o. landsförs. *Bensten-röse gränsröse Finntorp hlp  
Åmåls landsförs. landsförs. /Se Bergstjärnet tjärn Färmerud, se 1 Kasenberg Saknas  
Åmål(s landsförs.) landsförs. Bergswiken, se Norra viken vik Jakobsbyn hlp  
Åmål landsförs. landsförs. Björkilsåsen höjd o. triangelpunkt Kasenberg bebyggelse  
Åmåls landsförs. landsförs. Björkön ö Knyttkärr, Västra bebyggelse  
Åmål sn Björn triangelpunkt Knyttkärr, Östra bebyggelse  
Åmåls landsförs. landsförs. *Björnstensrös gränsmärke Sjövik bebyggelse  
Åmåls landsförs. landsförs. Bostugemyren myr Vintertorp, se 1 Sjövik Saknas  
Åmål sn Bovattnet sjö    
Åmål sn ?Bränneribäcken bäck    
Åmål st. o. landsförs. Busken skär    
Åmål sn Busken holme    
Åmål socken sn /Se Butjärnet tjärn    
*Barthabool gods /Se Dalbosjön vik    
Barthabool Saknas Dalbosjön vik    
*Bardabol Saknas Dalrösen gränsmärke    
Bardabolet Saknas Dals mosse mosse    
*Bardabolet gd Dals mosse mosse    
*Barthabool Saknas /Se Dalsten ö /Se    
*Bardabol försv. bebn. /Se *Delesrösen gränsmärke    
?Berga by Digeön, se Storön ö    
Berga by? Djävulsön ö    
?Berga by Domarkullen kulle med fornlämning    
Berga by Dyrsund, se Dyrösund sund    
Berga by Dyrösund sund    
Berga by Dyrösund sund    
*Biernabol by el gd Fjället skogsmark    
Biernabol gd /Se Flågberget berg o. triangelpunkt    
Björkil by Fogden holme    
?Björkil by Fäberget berg    
Björkil by Galten landparti    
Björkil by Galten udde    
Björkil Saknas /Se *Gamla mossbron bro    
Björkil gd /Se Godmyren, Stora myr    
Bobarsby f.d. gd Grimmen holme    
Bockarsbyn Saknas Grävlingetjärnet tjärn    
Bockarsbyn f.d. gd Grävlingåsen höjd    
Bode Saknas Grönsik gränsmärke    
Bodhlongen Saknas Grönsik gränsmärke    
*Bodhlongen gd Grönsik terräng    
Brekka Saknas Grönskären skär    
Byn Saknas Grönskären holmar    
Byn Saknas Grötskäret skär    
Dalarne förr torp? Gubbmossen mosse    
Degernäs gd Gunrabolsåsen höjd    
Derenäs gd Gåsen, Lilla holme    
Fagerhult by Gåsön ö    
Finserud gd Gåsön ö    
Finnserud gd Gåsöskären skär    
Finwidharydh Saknas Gärdsbymossen mosse    
Färmerud förr torp? *Göpungerös gränsmärke    
Gladerud förr hus? *Göpungsrös gränsmärke    
Gunnarsbol gd Hammarsmyren myr    
Grawenne Saknas Handskesjö sjö    
*Grawenne gd Handskesjöåsen höjd    
Gerdsbyn by Harehalsen udde    
Hanebol bost. Hareskären skär    
Hanebol bost. Hasjön torrlagd sjö    
Hanebol bost. Havsskären skär    
Hannefors Saknas Havsskären skär    
Haselwik Saknas Havsskäret. Södra Inre skär    
*Haselwik gd Hjulsjön sjö /Se    
*Hiorðs hus gränsmärke Hulsiön, se Hålsjö sjö    
Jakobsbyn by Hultstjärnet tjärn    
Jakobsbyn by /Se *Huskasfjället berg    
Jakobsbyn by /Se *Huskase gränsmärke    
Järnbacken gd /Se Hålsjö sjö    
Knyttkärr by Hålsjö sjö    
Knyttkärr by Hönsåsen höjd    
Knyttkärr by Jordbron bro    
Knyttkärr by Jordbron bro    
Knyttkärr by Jungfru-udden Saknas /Se    
Knyttkärr by Jänkemyren myr    
Knöttkärr Saknas /Se Kalven, Lilla holme    
Korsbyn by Kalven, Stora holme    
Korsbyn by Kalven, Stora holme    
Krappetorpet förr torp Kasenbergsån å    
Kålsäter by Kasenbergsån å    
Kålsäter by Katrineberg ägomark?    
?Larsbol by Kistesten länsgräns    
Magnusabolet Saknas Kistesten gränsmärke    
*Magnusabolet gd Kistesten gränsmärke    
Myrebacka Saknas Kistesten gränsmärke    
Myrås förr hus Klingermossen mosse    
Mysken förr hus Klumpen grund    
Mörtebol Saknas Klumpen skär    
Nygård hrgd Knyttekier Saknas    
Nygård hg /Se Korsby ström Saknas    
Nygård Saknas Kraftmossen mosse    
Nygård gd Krappeviken vik    
Nygård hrgd Krappeåsen höjd    
Nygård hg Kråköfjorden vik    
Nygård hg Kungshögen hög /Se    
Nygård hrgd Käringetjärnet tjärn    
Näs Saknas *Kärrsmosse hals del av *Kärrsmossen    
Näs Saknas *Kärrsmossehals del av *Kärrsmossen    
Nörtebo Saknas *Kärrsmossen mosse    
Opensten l. Dalsten Saknas *Kärrsmossen mosse    
Ormerydh Saknas Laxtjärnet tjärn    
*Ormsrydh gd Laxösen holme    
+Ormsryd försv. bebyggelse /Se *Lerbäcken bäck    
Plåtrönningen förr hus? *Lerbäcken bäck    
Plåtrönningen lg /Se *Lerbäcken bäck    
Ramyren förr torp Lerbäcken bäck    
Risa gd:ar /Se Lintorpsåsen berg /Se    
Risa gd /Se *Lofnæs näs    
Rösan Saknas *Lungers mosse mosse    
Rösevål gd /Se Luvreåsen höjd o. triangelpunkt    
?Sigerud gårdar /Se Lysevattnet, Lilla sjö    
Sjövik gd /Se Lysevattnet, Stora sjö    
Segersbyn by Långmyren myr    
Sjövik gd Länsmanstjärnet tjärn    
Skevik gd Länsmanstjärnsbäcken bäck    
Skevik gd? Marieberg berg    
Skevik gd *Mellanmossen mosse    
Skevik gd *Metgrund grund    
Skevik gd Mjölnargrundet grund    
Skinararyd Saknas Multemyren myr    
*Skinnararyd gd Mörtebolstjärnet ägomark, (förr tjärn)    
Skulerud Saknas Norra viken vik    
Skällebyn by Norra viken vik    
Snärten, se Nygård hg Norra viken vik    
Snärten by /Se Norra viken vik    
Snærtine hg *Notö, se Nötön ö    
Spakebol gd /Se Notön, se Nötön ö    
Stenerud förr lht Nötön ö    
Stommen Saknas Nötön ö    
Stommerud Saknas /Se Nötön ö    
Sæby Saknas Nötön ö    
Säter by Nötön ö    
Säter by Nötön ö    
Säter by Nötön ö    
Säter by Nötön ö    
Tallåsen gd /Se Nötön ö    
Tjuke gd Orrekullen kulle    
Tjuke gd /Se Orrmyren myr    
Tjuke gd /Se Oxemyren myr    
Tjuke gd /Se Pillemyren terräng    
Tjuke gd /Se *Rosenæ gränsmärke    
Tollebol bost. Rosendal terräng    
Torsbyn by /Se Råmossen mosse    
Torsbyn by Rönningen förr ägomark?    
*Thrudharydh gd Rörmossen mosse    
Thrudharydh Saknas *Rörmyre rös gränsmärke    
Årbol by *Rörmyre rös gränsmärke    
Årbol by ?Rösevålsmossen mosse    
Årbol gd /Se Rösevålsmossen mosse    
Århult by Sandskär skär    
Århult by Sandskär skär    
Östbyn Saknas *Sandskärsrev rev    
  Sandön ö    
  Sandön ö    
  Sandön ö    
  Sandön ö    
  Sandön ö    
  Sandöskären skär    
  Sjöviken vik    
  Skavelåsen höjd    
  Skavlan förr ägomark?    
  Skunkemyren myr    
  Skällmansberget bergsudde /Se    
  Slommeråsen höjd    
  Snåremossen mosse    
  Snåremossen mosse    
  Snåremossen mosse    
  Sten Kista, se Kistesten länsmärke    
  Stenstjärnet tjärn    
  Stora kullen kulle    
  Storbusåsen höjd    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Svegön ö    
  Svegön ö    
  Svältorna ägomark?    
  Syrmyren myr    
  Tallagrunden grund    
  Tollebolsåsen höjd    
  Torskön ö    
  Trollholmarna holmar    
  Tuppgrund, se Klumpen grund    
  Ulvedalarna terräng    
  Ulvåsen höjd    
  *Wrighuhæstar skogsområde    
  *Vännerosen gränsmärke    
  Åmål vijkan, se Norra viken vik    
  Åmåhlz wijkan, se Norra viken vik    
  Åhmåhls Wiken, se Dalbosjön vik    
  Åmåls-wiken, se Dalbosjön vik    
  Åmålsviken Saknas    
  Åmålsviken vik /Se    
  Åmålsviken vik /Se    
  Åmålsviken vik    
  Åmålsån Saknas    
  Åmålsån å    
  Åmålsån å    
  Årbolsviken vik    
  Årbolsälven Saknas /Se    
  Årebolsån, se Kasenbergsån å    
  Årholmen holme    
  Ällholmen holme    
  *Änbybäcken bäck    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.