ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mo socken : Tössbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 57 Naturnamn: 102 Bebyggelsenamn: 18 Naturnamn: 0
Mo sn /Se Baronetjärnet tjärn Mo sn  
Mo sn Baronetjärnet tjärn Mo-sockarna sn  
Mo sn ?Baronetjärnet tjärn Bagerud, se 1 Lerbyn Saknas  
Mo sn *Basthults rösen gränsmärke Barkerud, se 1 Stommen Saknas  
Mo sn *Basshults rös gränsmärke Barkerud lg /Se  
Mo sn Bergaån Saknas Barkerud del av gård /Se  
Mo sn Blacktjärnet tjärn /Se Forsbacka bebyggelse  
Mo sn Blacktjärnet tjärn /Se Gåsevål, se 1 Stommen Saknas  
Mo sn Blacktjärnet tjärn /Se Lerbyn bebyggelse  
Mo sn Borren, se Bovattnet sjö Låbyfors, se 2 Låbyn Saknas  
Mo sn Bovattnet sjö Låbyn bebyggelse  
?Mo sn Brudemåssen, se Brurmossen mosse Mo stom, se 1 Stommen Saknas  
Mo sn Brudesten Saknas Packebyn bebyggelse  
Mo sn /Se Brudesten gränsmärke Pökerud, se 1 Vassbotten Saknas  
Bagerud lg /Se Brudesten gränsmärke Rebyn, se 1 Packebyn Saknas  
Byn byar Brudmåsen, se Brurmossen mosse Stommen bebyggelse  
Forsbacka egdm. Brurmossen mosse Vassbotten bebyggelse  
Forsbacka Saknas Brurmossen mosse Öjersbyn bebyggelse  
Forsbacka gd Brurmossen mosse    
Gisloghabyn Saknas Brurmossen mosse    
*Gäsloghabyn by *Brursten gränsmärke    
»gisloghabyn by /Se *Brursten gränsmärke    
Grelsbo by Buvattnet sjö?    
Gåsevål Saknas Buvattnet sjö    
Gåseval gd Buvattnet sjö    
Gåsevål gd /Se Buvattnet sjö    
Gåsevål gd /Se Buvattnet sjö    
Hanefors hmn »Clær mosæ mosse    
Hanefors Saknas *Dalsrået gränsmärke    
Haserås by *Djupdalen dal    
Kallskog gd *Djupedalen dal    
Lerbyn by Djupedalsmossen mosse    
*Ludholfsbyn by el. gd *Djupdalsviken vik    
Låbyn by Drögsjön sjö    
Låbyn by /Se Drögsjön sjö    
Låbyn by /Se Drögsjön sjö    
Lånsbol by Drögsjön sjö    
Packebyn by Drögsjön sjö    
Persbyn by Fikstjärnet tjärn /Se    
Persbyn gd Fikstjärnet tjärn /Se    
Persby Saknas ?Fixtjärnet tjärn    
Persbyhammaren avs /Se ?Fixtjärnet tjärn    
Persbyn by /Se Gorrtjärnet tjärn /Se    
Plåtrönningen lg /Se ?Grönsjöröset gränsmärke    
Presterud Saknas Haffaråsen berg /Se    
Prästerud f.d. gd Haffaråsen berg /Se    
Rebyn Saknas Hasjön torrlagd sjö    
Rebyn gd Hasseråssjön Saknas    
Rebyn gård /Se *Hemossen mosse    
Stommen by *Hedsten gränsmärke?    
Stommen gd /Se *Huskasfjället berg    
Undanfly förr torp? *Huskase gränsmärke    
Vassbotten by Hålsjö sjö    
Vassbotten by Hökelidstjärnet tjärn    
Vassbotten gd /Se Hökelidstjärnet tjärn    
Öjersbyn by Jönsebotjärnet tjärn    
Öjersbyn by? Kalleviken äng    
  Kalven, Övre o. Nedre sjöar    
  Kalven Nedre o. Övre sjöar /Se    
  Kasenbergsån å    
  Kitteltjärnet tjärn /Se    
  *Landamärsbäcken bäck    
  *Lannemärks bäck bäck    
  Lindedalen terräng    
  *Lyängen äng    
  Muggadall gränsmärke /Se    
  Muggedals källa gränsmärke    
  Muggedals källa gränsmärke    
  Muggedals källrös gränsmärke    
  *Myrmarka rösen gränsmärke    
  Panter Kärn, se Baronetjärnet tjärn    
  *Pantertjärn tjärn    
  Panteruds Kiärn, se Baronetjärnet tjärn    
  *Pökerudsliden lid    
  *Pökerudsliden Saknas    
  *Rosenæ gränsmärke    
  *Signäs tjärn tjärn    
  *Signes tjärn tjärn    
  Sköllerud utjord /Se    
  Sköllerud skatteutjord /Se    
  *Spjutbäcken bäck    
  *Spjutbäcken bäck    
  *Spjutflågan bäck    
  Storemyr myr    
  Suarfue holmen, se Svartholmen holme    
  Svartholmen holme    
  Svartholmen holme    
  Svartholmen holme    
  Svartholmen holme    
  *Vickersrudshall gränsmärke    
  *Vickersrudshall gränsmärke    
  *Vikebotten bäck?    
  Vildforshöjden höjd    
  Vildforshöjden höjd    
  Willporss högden, se Vildforshöjden höjd    
  Willpårse högd, se Vildforshöjden höjd    
  *Virebäck bäck?    
  *Vännerosen gränsmärke    
  *Äggekärrsdrågen dalsänka?    
  *Äggelstenen gränsmärke    
  *Äggelsten gränsmärke    
  Åmalsån å    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.