ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nössemarks socken : Vedbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 168 Naturnamn: 805 Bebyggelsenamn: 1015 Naturnamn: 2036
Nöfsemark sn Abborretjärn tjärn Nössemark socken Abborrmossen mosse
Nössemark sn Abborretjärn tjärn Nössemark socken Abborrtjärn tjärn
Nössemark sn /Se Abborretjärnet, Lilla tjärn Nössemark socken Abborrtjärn tjärn
Nössemark sn Abborretjärnet, Nedre tjärn Arvid personnamn Abborrtjärn tjärn
Nössemark sn Abborretjärnet, Stora tjärn Basunen personnamn Abborrtjärn tjärn
Nössemark sn Abborrmossen mosse Bergegubben inbyggarbeteckning Abborrtjärn, Lilla tjärn
Nössemark sn Abborrtjärn tjärn Bergern inbyggarbeteckning Abborrtjärn, Lilla tjärn
Nössemark sn Abborrtjärn tjärn Besökare inbyggarbeteckning Abborrtjärn, Stora tjärn
Nössemark sn Abborrtjärn tjärn Binge-karln inbyggarbeteckning Abborrtjärn, Stora tjärn
Nössemark sn Abborrtjärn tjärn Bocken inbyggarbeteckning Abborrtjärn, Tredje tjärn
Nössemark sn Alingsmyrröset, se Alvijkmuur gränsmärke Bruden inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärnar
Nössemark sn Alingsmyrröset Saknas Bus inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Nössemark sn Alingsmyrröset riksröse Bäpern personnamn Abborrtjärnet tjärn
Nössemark sn /Se Alingsmyrröset riksröse Bön inbyggarbeteckning Adamsberget berg
Nössemark sn /Se Alluigzmur, se Alingsmyrröset riksröse Böne-gubben inbyggarbeteckning Albins myr sankmark
Nössemark sn /Se Alvigzmuren, se Alingsmyrröset Saknas Dalskusar inbyggarbeteckning Alingsmyrröset riksröse
Nössemark sn /Se Alvijkmuur, Jfr Alingsmyrröset terräng(?) Drammen personnamn Andershögarna höjder
Nössemark sn /Se Anders mosse mosse Duktig(?) personnamn Andershögen åkerstycke
Nössemark sn /Se Anderstjärn tjärn Edpotten? personnamn Anders´ kas område
Nössemark sn /Se Askedalen dalgång Flax personnamn Andersmossen mosse
Nössemark sn /Se Badarestö udde /Se Flugan personnamn Anderstjärn tjärn
Nössemark sn /Se Balktjärn tjärn Gossungen i Säm personnamn Anderstjärn tjärn
Nössemark sn /Se Bastedalen dal Gossungen i Säm personnamn Andersåkern åkerstycke
Nössemark sn /Se Bastedalsbergen berg Gossungen i Säm personnamn Andreases myr område
Nössemark sn /Se Bastedalshöjden höjd Grinleppen personnamn Annas sängar åkerstycke
Nössemark sn /Se Bastelidudden udde Gullickern(?) personnamn Apalviken vik
Nössemark sn /Se Bastevikstjärnet tjärn Gullickern personnamn Apelbacken(?) område
Nössemark sn /Se Bastön ö Gärdern personnamn Apelberget höjd
Nössemark sn /Se Batteriet åker /Se Göken personnamn Arderdrågen dal
Nössemark sn /Se Bergemaden sank mark Göpan personnamn Arderstycket åkerstycke
Bastevik förr hus? Bergemadhöjden höjd Hamburgaren personnamn Arvids (?) utjord
Basuneliden förr hus? Bergerudmossen mosse Hoppern inbyggarbeteckning Arvidsgärdet utbruk
Bergemellan hemmansdel /Se Bergstjärn tjärn Högern inbyggarbeteckning Arvids (?) kulle bergshöjd
Besökerud hmd /Se Bickjeberget berg Ingerud-gutten personnamn Arvids kulle bergshöjd
Bingen förr bebyggelse? Bickjemossen mosse Ingerud-lunsen personnamn Aslakkasen åkerstycke
Bingen hmd:ar /Se Bickjetjärn tjärn Jarpe-Sven inbyggarbeteckning Askedalen, Västra dalsänka
Bleckkasen förr hus? Bittjurn berg Jonsen personnamn Askedalen, Östra dal
Bodalsviken förr torp Bittjursdyveln tjärn Jute inbyggarbeteckning Askedalsviken vik
Bomarken by /Se Bittjursdyveln tjärn Jytle-Jakop(?) personnamn Askedalsviken, Västra flik
Bomarken by /Se Biuruatne, se Byrvattnet, Södra o. Norra sjöar Kasen inbyggarbeteckning Askedalsviken, Östra flik
Bomarken by /Se Bjurvattnet, Norra sjö Kladdnämndemannen personnamn Aspekas förr odlat område
Brunnen hmd /Se Björndalen dal Klevan personnamn Aspekasviken vik
Bräckorna hmd /Se Björndalsmossen mosse Klevegutt personnamn Backebacken backe
Bön Saknas /Se Björndrågen dal /Se Klevern personnamn Backebacken backe
Dalen by /Se Björneklohögarna höjder Klämme-gutt inbyggarbeteckning Backegärdet åkerstycke
Dalen gd:ar /Se Björnekullen höjd Knall personnamn Backemossen mosse
Diserud by? Björnemyr terräng Koddan personnamn Backestycket åkerstycke
Diserud by? Björneskogen skogsmark Korpen personnamn Backestycket åkerstycke
Diserud by /Se Björneskognubben udde Kurvarn(?) personnamn Backstycket(?) åkerstycke
England avs. /Se Björneskognöbben udde /Se Krok personnamn Badarestö udde
Finnserud by /Se Björnkällan grop? Kökern personnamn Bakstycket åkerstycke
Flaxebacken hmd /Se Björnkällan grop /Se Kökern personnamn Balktjärn(?) tjärn
Flåtjärn förr torp Björnskogen område /Se Köl inbyggarbeteckning Bastdalshöjden höjd
Framme hmd /Se Björnåsen höjd /Se Kölvikar inbyggarbeteckning Bastdalshöjden höjd
Glädjen förr torp Björnön ö Kölvikingar inbyggarbeteckning Bastedalen dalsänka
Gottland förr tp /Se Björnön ö Laggern inbyggarbeteckning Bastedalen dalsänka
Grandalen förr hus? Björnön ö Laxung(e) inbyggarbeteckning Bastedalen dal
Gravdalen hmd /Se Björnön ö /Se Lopis personnamn Bastedalsåsen höjdsträckning
Gravdalen hmd /Se Blackan skär Luffe personnamn Bastevikstjärnet tjärn
Grinden förr stuga? Blackan skär Långe-Sven personnamn Bastlidskäret skär
Grättisbo by /Se Blacken berg Mal inbyggarbeteckning Bastlidudden udde
Hamborg förr tp /Se Blacketjärn tjärn Morfarn personnamn Bastubergen höjd
Haremon förr hus? Blacketjärn tjärn /Se Muddern inbyggarbeteckning Bastuberget höjd
Haremon förr hmd /Se Blacketjärn tjärn /Se Måne-Andreas inbyggarbeteckning Bastudalen dal
Himle hmd /Se Blacketjärn tjärn /Se Måne-Bryngel inbyggarbeteckning Bastukullen höjd
Hjulekasen förr torp Bläcktjärn tjärn Navar inbyggarbeteckning Bastön ö
Hästhagen förr hmd /Se Bläcktjärnet tjärn /Se Neragålingar inbyggarbeteckning Bastön ö
Hökelskasen förr torp Bläck tjärnet tjärn /Se Nolbyn inbyggarbeteckning Bastön ö
Hökelsnäs gd /Se Bläcktjärnet tjärn /Se Nord inbyggarbeteckning Basunkvarnen kvarn
Intakan förr torp Bläcktjärnet tjärn /Se Näsen inbyggarbeteckning Batteriet åkerstycke
Intakan hmd /Se Bockemossen mosse Nössung(e) inbyggarbeteckning Bergemellan sänka, (drog)
Intakan f.d. tp /Se Bocken holme Nössunge inbyggarbeteckning Bergerudmossen mosse
Jaren by Bodalsviken vik Olug inbyggarbeteckning Bergerudtunet plats
Jaren gd:ar /Se Boksjön sjö Ovangårdingar inbyggarbeteckning Bergetevallen åkerstycke
Jaren gd /Se Boksjön sjö Panken personnamn Bergetjärn tjärn
Jaren gd /Se Boksjön sjö Panken inbyggarbeteckning Bergetjärnet tjärn
Jordbron förr torp Boksjön sjö Patronen inbyggarbeteckning Bergstjärn(?) tjärn
Jämmerdal förr backstuga /Se Boksjön sjö Patronen inbyggarbeteckning Bergstjärn tjärn
Karl XII:s stubbe Saknas /Se Bokullen höjd Puken inbyggarbeteckning Bergtjärn tjärn
Killevik förr torp Bokullen höjd /Se Päril inbyggarbeteckning Bergtjärn tjärn
Kissleberget hmd /Se Bokön ö Sandbergan inbyggarbeteckning Berttjärn tjärn
Koklämman f.d. torp /Se Bomarksliden sluttning Sandbergan inbyggarbeteckning Besökerudrönningarna ställe
Kollsbo gd:ar /Se Bomarkstjärnet tjärn Sander personnamn Besökerudviken vik
Koven förr backstuga /Se Borgekullen höjd med fornborg Sandtorparen personnamn Bickjan skär
Kvifalan, se Kvifärden hmd ?Bottensjön sjö Skindle-Sofia personnamn Bickjebenet bäckdal
Kvifärden hmd /Se Bottensjön sjö Skräll personnamn Bickjemyr myr
Kvihagen hmd /Se Bottensjön sjö Sten(en) inbyggarbeteckning Bickjemyrbäcken bäck
Kyrkhögen hmd /Se Brattön ö Sund personnamn Bickjetjärn tjärn
Källhögen hmd /Se Bredmossarna mossar Tassar inbyggarbeteckning Bingarna åkerstycke
Kölviken gd /Se Bro tjärn tjärn /Se Tassen personnamn Bingarna åkerstycke
Kölviken, N:a o. S:a gd:ar /Se Brotjärnsmossen mossar /Se Tiger inbyggarbeteckning Bingarna beteshag
Kölvik by Brot(t)ningen åker /Se Torskunge inbyggarbeteckning Bingarna åkerstycke
Kölviken by /Se Brutjärn tjärn Tralitten personnamn Bingarna betesmark
Ladhögen hmd /Se Brutjärnsknatten höjd Tuern(?) inbyggarbeteckning Bingarna åkerstycke
Landsmon förr torp Bråtjärn, Lilla tjärn Tute-Sven inbyggarbeteckning Bingebäcken bäck
Lassekasen förr torp Bråtjärn, Stora tjärn Varg inbyggarbeteckning Bingedalen bäckdal
Lidbingen hmd:ar /Se Bråtjärnshöjden berg Vargen inbyggarbeteckning Bingelapparna åkerstycke
Linbingen hmd /Se Bråtjärnshöjden höjd Vesle-Per personnamn Bingemyren myr
Lompere, se Lumperud tp Bråtvallstjärnet, Västra tjärn Vik inbyggarbeteckning Bingen åkerstycke
Lumperud tp /Se Bråtvallstjärnet, Östra tjärn Vik inbyggarbeteckning Bingereset åkerstycke
Lysnäs förr torp Brännan område /Se Vrål inbyggarbeteckning Bingestycket, Norra åkerstycke
Lysnäs hmd /Se Bränningarna skogsområde Äli (?) inbyggarbeteckning Bingestycket, Södra åkerstycke
Långelid förr torp Buretjärn tjärn Änk-Ola inbyggarbeteckning Bingestycket åkerstycke
Mjösjön Saknas Byrbäckholmen holme /Se Ärting inbyggarbeteckning Bingevrån åkerstycke
Morfarskasen förr torp Byrdämmsmossen mosse Affären affärslägenhet Bingäckran åkerstycke
Mosko förr tp /Se Byretjärn tjärn Aspekas hmd Bitjurn berg
Myskedalen förr torp Byrtjärn tjärn /Se Backekasen bs, nu borta Bitjurn berg
Mölen lht /Se Byrvannsloran sank mark Backen hmd Bitjursdyvlarna »dyvlar»
Mörthuset förr torp Byrvattnet, Norra o. Södra sjöar Backen förr hmd, (eller torp) Bitjursdyveln, Norra tjärn
Mörthuset förr soldattp /Se Byrvattnet, Norra tjärn Backen hmd Bitjursdyveln tjärn
Nolby by /Se Byrvattnet, Södra o. Norra sjöar Backen hmd Bitjursmossen mosse
?Nordbyn gd Byrvattnet, Södra o. Norra sjöar Bakänden hmd Bitjurnsröset(?) riksröse
Nolby by Byrvattnet, Södra tjärn Bastedalen förr hmd, (torp), (avs.) Bjurtjärn tjärn
Nybrotet ?hmd /Se Byrvattnet, N:a o. S:a tjärnar /Se Bastevik förr avs Björkelidmossen mosse
Nykas förr torp Bårekullen, se Bråtjärnshöjden berg Bastevik avs Björkelidmossen torvmosse
Näs by Båthusnäbban udde /Se Bastliderna förr torp Björkstycket åkerstycke
Näs by /Se Bäcketjärn tjärn Bastliderna torp Björkäckran åkerstycke
Näset förr torp Bäckeudden udde Bastuåkern hmd Björkäckran åkerstycke
Näskasen förr torp Bäckeälven vattendrag Bastön stuga Björnbenen åkerstycke
Posekasen förr torp Bästugdalen dalgång Bastön bs Björnbåsen dalsänka
Roland förr tp /Se Bökesiön, se Boksjön sjö Basunliden hmd Björnbärsberget bergshöjd
Rovhålan hmd /Se Böke-Siön, se Boksjön sjö Basunliden hmd Björndalen dalsänka
Rönningen förr torp? Böke Siön, se Boksjön sjö Bergemellan förr hmd Björndalsmossen mosse
Rörvik by Bökullen kulle o. triangelpunkt Bergerud, se 1 Dalen Saknas Björndrågen dal
Rörviken gd /Se Bötjärn tjärn Bergerud hmd Björnehålet åkerstycke
Rörviken, N:a o. S:a gd:ar /Se Böviken vik Bergerud hmd Björnemyr myrmark
Rösnäset tp /Se Dalen terräng Berget hmd Björnemyrarna åkerstycke
Rösäter hmd /Se Dammekullen höjd Berget förr hmd Björneskognöbben udde
Siljebo ödetorp Dammsmossen mosse Berget avs Björnestycket åkerstycke
Skrockan förr tp /Se Delesdalen dal Bergåkern hmd Björnevallen åkerstycke
Smedjekölen by /Se Delestjärn tjärn Besökerud hmd Björnfläcken åkerstycke
Smedjekölen by /Se Delestjärnet tjärn Besökerud hmd Björnhålet sänka
Solum by Delsvik vik Besökerud hmd Björnklohögarna höjder
Solum, Stora by Deltjärn tjärn Betet bönhus Björnkullen höjd
Solum by? Diserudnäset näs Bingarna förr gård Björnkällan grop
Solum gdr /Se Djupedal dal Bingarna förr gård Björnlidudden udde
Solum gd /Se Djupedråg dal Bingarna hmd Björnmossen mosse
Solum by /Se Dyrshögen höjd Bingen förr hmd Björnmyr förr odlat område
Solum by /Se Dyrshögen, Lilla höjd Bingen hmd Björnskogen skogsområde
Solum by /Se Dyveln tjärn Bingen hemmansdelar Björnskogen skogsområde
Solum tullstn (gd) /Se Dyvelsmossen mosse Bingen hmdd Björnåkern åkerstycke
Sparnäs Saknas Dyrlarna tjärnar Bingen, Nedre hmd Björnåkern åkerstycke
Stampen backstuga /Se Dyvlarna tjärnar Bingen, Norra förr torp Björnåsen höjdsträckning
Stommen bost. Edsbergen berg Bingen, Södra torp Björnåsen höjd
Stommen bost. /Se Edsbergsmad sank mark Bingen, Övre hmd Björnön ö
Stommen gd /Se Ekeliden höjd Björkeliden hmd Björnön ö
Stommen gd /Se Ekelidsmaden sank mark Björkliden hmd Blackan skär
Strand by Ekelidsnäset näs Björkliderna hmd Blackan skär
Strand by /Se Ekesta område /Se Bleckasen avs Blackan skär
Stålugnen tp /Se Ekestad strandområde Blåsut förr hmd Blackan skär
Sund by Elebacka terräng Blåsut hmd Blacken berg
Sund gd:ar /Se Elva sjöar pöl /Se Bockön förr bs Blacken bergshöjd
Svartvik förr torp Enighetsröset riksröse Bodalsviken förr torp Blackesundet sund
Säm gd /Se Ettermossen mosse /Se Bomarken by Blacketjärn tjärn
Sämb by Fagerlidtjärnet tjärn Bomarken by Blacktjärn tjärn
Säm by /Se Fagerlidtjärnsmossen mosse Bomarken by Blacktjärn tjärn
Säm by /Se Falkeberget berg Bomarken by /Se Blacktjärnshöjden bergshöjd
Säm gd /Se Falkeberget berg Borkullen förr soldattorp Blacktjärnskullen bergshöjd
Sämsmon, N:a o. S:a hmd:ar /Se Falkeberget berg /Se Borrbo förr torp, nu hmd Blankgärdet åkerstycke
Tavlan lht /Se Falkedet ed? Borrbo hmd Blankhögen höjd
Tolserud gd:ar /Se Falkeviken vik Borrebo förr torp Blankhögen höjd
Torbjörnerud ödetorp? Finnserudröset riksröse Botten förr hmd Blanklyckan åkerstycke
Tranfläcken hmd /Se Fiskelös tjärn Botten förr by, nu hmd Blåsugnen åkerstycke
Trillan hmd /Se Fiskelös tjärn Botten by Blåsynen åker
Tullen hmd /Se Fiskelös tjärn Bottnane hmd Blåsut kulle
Uleviken gd /Se Fiskelös tjärn /Se Bottnemon hmd Bläckemyr myr
Vadet hmd /Se Fjärhanemon terräng Bottnemon hmd Bäcketjärn tjärn
Åsebrot hmd /Se Fjär(h)anemon skogsområde /Se Brunnen hmd Bläcktjärn tjärn
  Flintane holme(?) /Se Bråtane hmd Bläcktjärn tjärn
  Flottmossen mosse Bräckelyckan hmd Bläcktjärnsdalen dalgång
  Flåtjärnsmossen mosse Bräckelyckan hmd, (avs.?) Blötevallen åkerstycke
  Fräsan bäck Bräckorna hmd Bobacken område
  Fursjö sjö Busebruket hmd Bocken holme
  Fursjöbotten vik Busegendomen hmd Bocken holme
  Furustadön ö Båtsta hmd Bocken holme
  Föjsbergen berg Båtstan förr torp Bockmossen torvmosse
  Föjsåkern åker /Se Båtstan torp Bockmossen mosse
  Föletjärn tjärn Bäcken, se 1 Sund Saknas Bockmosshögen höjd
  Fölungevallen åker /Se Bäcken hmd Bockmyren myr
  Gatan ägonamn /Se Bäcken hmd Bockudden udde
  Gatevallen åker /Se Bäcken hmd Bockön ö
  Getemon terräng Bärbo förr torp Bockön ö
  Getepotten, Lilla tjärn Bökasen hmd Bockön ö
  Getepotten, Stora tjärn Bön gårdar Bodbacken område
  Gettjärn tjärn Bön gårdar Bodhögen höjd
  Getugnen sten /Se Bön »by» Bodhögstenen sten
  Gladstjärn tjärn Börje hmd Bokullen bergshöjd
  Glädjekullen höjd Börjesudden hmd Bokön ö
  Govik(en) vikar /Se Bötunet gård Bomarkslandet stränder
  Grandalsholmarna holmar Cederslund(?) förr torp Bomarkstjärnet sjö
  Grandalstjärnet tjärn Cederslund torp Bomarksälven vattendrag
  Grandalsön ö Dagsverkstorp torp Borkullen berg
  Gravdalssjön sjö Dalen med Gravdalen och Bergerud by Borkullen berg
  Gravmossen mosse Dalen med Gravdalen och Bergerud by /Se Borkullen berg
  Gravtjärn tjärn Dalen bebyggelse Borkullen berg
  Gravtjärn tjärn /Se Dalen by Borkullen berg
  Gravtjärn tjärn /Se Dalen by Borkullen berg
  *Groppeberg berg Dalen by Borkullen berg
  Grotesbokiern, se Nästjärnet sjö Dalen by Borkullhällan berg
  Grundvattnet, Lilla tjärn Dalen by Borkullnäset näs
  Gryterudtjärn tjärn Dalen by Borkull(s)spiran berg
  Grå kulle höjd Dalen by Borkullspiran berg
  Gräsmyren myr Dalen förr hmd Borkulludden udde
  Grävlingemossen mosse /Se Dammarna hemmansdelar Borrbotjärnet tjärn
  Gröne mosse mosse Dammarna bs Bosstjärn(?) tjärn
  *Grötetjärn tjärn Dammarna bs Bottedel åkerstycke
  *Grötsbotjärn tjärn Delsvik torp Bottedel åkerstycken
  Gubbemossen mosse Disarhagen hmd Bottelyckan åkerstycke
  Gubbemyren myr Diserud by Bottemyrarna myrmark
  Gulldalsviken vik Diserud by /Se Bottenäset näs
  Gunnars altare sten? Diserud hmd Bottesjön sjö
  Gäddevattnet sjö Diserudhagen förr hmd Bottstjärn(?) tjärn
  Gärdemyren terräng Diserudhögen hemmansdelar Brakvik vik
  Gökön öar /Se Diserudmyren hmd Brakvik vik
  Gömslenäset näs /Se Edet bs Brattlid område
  ?Göpaberget berg Edet förr bs Brattön ö
  Göpaberget berg Ekeliden förr torp Brede mossen sankmark
  Göpabergsröset riksröse Ekhögen hmd Bredmossarna torvmossar
  Göpabergsröset riksröse Ekhögen hmd Bredåkern åkerstycke
  Göpeberget berg /Se Ekhögen hmd Bremåsen Saknas /Se
  Göptjärn tjärn England avs Bringebärsberget berg
  Göptjärn tjärn /Se Fagerhult avs Bringebärskullen höjd
  Göptjärn tjärn /Se Falkebruket förr hmd, nu åkermark Brolyckan åkerstycke
  Hagebäcken bäck Farmen hmd Brostycken åkerstycken
  Hagedyveln tjärn Filadelfia lht och bönhus Brosycket område
  Hagekullen höjd Finserud by Brostycket åkerstycke
  Hagen terräng Finserud by Brotjärn tjärn
  Haget terräng Fittan hmd Brotjärnsmossen mossar
  Hagetjärn tjärn Fjäranemon förr torp Brottet åkerstycken
  Hagetjärn tjärn Flaxebacken hmd Brottningen åkerstycke
  Hagetjärnsbäcken bäck Flaxebacken hmd Brusäl, Lilla(?) holme
  Hagetjärnsed ed? Flintane hmd Brusäl, Stora (?) holme
  Hagön ö Flintane hmd Brusön, Lilla holme
  Halletjärn tjärn Flugudden bs Brusön, Stora holme
  Hallåsen höjd Flåtjärn förr torp Bryngels mosse mosse
  Halvfaren holme Flåtjärn förr torp Bråtefallstjärnet, Västra tjärn
  Halvfarn ö /Se Flåtjärn förr torp Bråtefallstjärnet, Östra tjärn
  Hammaretjärn, Lilla tjärn Flåtjärn förr torp Bråtjärnen tjärn
  Hammaretjärnen tjärnar Frambotten hmd Bråtjärn, Lilla tjärn
  Hannebergstjärn, Stora tjärn Framme hmd Bråtjärn, Stora tjärn
  Harð(h)eimar Saknas Framme hmd Bråtjärn, Stora tjärn
  Harð(h)eimarð Saknas Framme hmd Bråtjärn, Västra tjärn
  Haremossen mosse Framme hemmansdelar Bråtjärn, Östra tjärn
  Hedestensröset riksröse Framme hmd Bråtjärnshöjden bergshöjd
  Hedestensröset riksröse Framme, (i Säm) hmd Bråtnäsdalen bäckdal
  Helges broar plats /Se Framme hmd Bråtvallstjärn(et) tjärn
  Hesten, se Hästetjärn tjärn Fridhem lht Bråtvallstjärn(et) tjärn
  ?Holmetjärn sjö Fruliden förr torp Bråtvallstjärn(et) tjärn
  Holmetjärn tjärn Furuhöjd del av hmd Bräckan åkerstycke
  Hoppet stup Furustad hmd Bräckan åkerstycke
  Hucklefjället höjd Färjestaden lht Bräckan åkerstycke
  Hukeviken vik Färjstugan stuga Bräckan åkerstycke
  Hukeviken vik /Se Fästningen avs Bräckeklevarna berghöjder
  Hultet terräng Fästningen avs Bräckekleven höjd
  Hunden skär Gabrielsbruket hmd Bräckorna åkerstycke
  Husehagen terräng Gabrielsbruket hmd Brände mosse skogsområde
  Husön ö Galterud hmd Brände ås höjdsträckning
  Hålemossen mosse Gatterud hmd Brännan område i skog
  Hålehunden skär Garveri förr garveri Buretjärn tjärn
  Hålenöbben udde /Se Gatan hmd Busehålan dalgång
  Hålet terräng Gatan hmd Bussarna berg och virkesplaner
  Hålmossen mosse Gatan hmd Bussebäcken bäck
  Häggeviken vik Gerdhem hmd Bussen, Norra virkesplan
  Hästeklintarna höjder Getemon hmd Bussen, Södra timmerplan
  Hästeklintsmossen mosse Getryggen hmd Busseplanarna timmerplaner
  Hästemossen mosse Getryggen hmd Byrbäckholmen holme
  Hästetjärn tjärn Gladkas(?) förr torp Byrtjärn tjärn
  Hästetjärn tjärn Glädjen förr torp Byrvattnet, Norra tjärn
  Hästetjärn tjärnar /Se Govik förr torp Byrvattnet, Norra tjärn
  Hästholmen holme Govik torp Byrvattnet, Södra tjärn
  Hästskotjärn tjärn Gottland torp Byssetjärn tjärn
  Hästskotjärn tjärn Grandalen hmd Byxorna åkerstycke
  Hästskotjärn tjärn Grandalen, Nedre hmd Båre kulle höjd /Se
  Högalidkullen höjd Grandalen, Nedre hmd Båthuset område
  Höge berg berg Grandalen, Övre förr hmd Båthusnäbban udde
  Högebergstjärn, Lilla tjärn Gravdalen, se 1 Dalen Saknas Båtstan krok
  Högebergstjärn, Stora tjärn Gravdalen hmd Båtstaskäret skär
  Högevarden berg /Se Gravdalen hmd Båtstugvallen åkerstycke
  Hökelidhögen höjd Gravdalen hmd Båtviken vik
  Hökelshöljen tjärn Gravdalen hmd Bäckeudden udde
  Hökelsmad sank mark Gravdalen hmd Bäckstycket åkerstycke
  Hökelsvattnet sjö Gravdalen hmd Bärudden udde
  Hökelsvattnet, Lilla sjö Gravdalen hmd Bäpelyckan åkerstycke
  Hökelsvattnet, Stora sjö Grinden hmd Bäpelyckan åkerstycke
  Hökelsvattnet, St. o. L. sjöar /Se Grinden hmd Bästugdalen(?) dalskänka
  *Igelsjön sjö Grinden(?) förr torp Bästugdal(s)kullen(?) höjd
  Illdalen dalsänka Grinlepperönningen hmd Bögärdet åkerstycke
  Illdalsberget berg Grinlepperönningen hmd Bökulle berg
  Ingerön ö Grinsta bs(?) Börjesmyren terrängområde
  Janne ruka sten? Grättisbo hemman Börjesudden udde
  Jarsviken vik Grättisbo hemman Böstycket förr åkerstycke
  Jordbroarna väg /Se Grättisbo by /Se Bötjärn åkerstycke
  Jordbrokullen höjd Grättisbonäset hmd Bötjärn tjärn
  Jordbromossen mossar /Se Grättisboön hmd Böviken vik
  Jordbron odlat omr. /Se Gubberönningen hmd Dackhej(?) mosse
  Jordbroviken vik /Se Guldringedalen förr torp, nu avs. Dalberget bergshöjd
  Jorehögarna höjder Guldringedalen torp Dalbäcken bäck
  Jorehögsmossen mosse Guldringedalen torp Dalemossen mosse
  Järnkasviken vik Gulldalen förr torp, nu avs. Dalen dalgång
  Jättegraven fornlämning Gullickehålet hmd Dalen åkerstycke
  Jätteryggen berg Gullnäs hmd Dalen bäckdal
  Kabysseviken vik Gården hmd Dalskogen skogsområde
  Kalvviken vik Gäddevasskas hmd Dalstycket åkerstycke
  Kamphultet terräng Gäddevasskas hmd Dalåkrarna åkerstycken
  Karmarna bergssluttning Gärdet förr hmd Dammadet grund, sank vik
  Kasedyveln tjärn Gärdet hmd Dammarnatjärnet tjärn
  Kasekullen höjd Gärdet hmd Dammberget berg
  Kasemyren myr Gärdet förr hmd Dammbäcken bäck
  Kasetjärn, Lilla tjärn Gärdet hmd Damme kulle höjd
  Kasetjärn, Stora tjärn Haga lht Dammetjärnet tjärn
  Kasetjärnet tjärn Hagarna förr hmd Dammen del av bäckdal
  Kattesbogen vik /Se Hagen bs Dammen vik
  Katteshålet del av Jarsviken /Se Hagen hmd Dammhögen höjd
  Katteskogen skogsområde Hagen hmd Dammlyckan åkerstycke
  Katteskognubben udde Haget hmd Dammtjärn tjärn
  Kattesudden udde /Se Hagetjärnsedet förr torp Daniels kulle höjd
  Kattesviken vikar /Se Haget förr torp Dartdrågen(?) dalsänka
  Kern, se Nästjärnet sjö Hamburgegrinden lht, (avs.) Dartedrågsmossen mosse
  Kerstins holme holme Hamburgegrinden lht, (avs.) Delestjärn tjärn
  Killeviken vik Hanserud hmd Delestjärn tjärn
  Killeviken vik Hanses myr förr torp Delsdalen dalsänka
  Killeviksholmarna holmar Haremon förr hmd Delsdalen dalgång
  Killeviksmossen mosse Harris hmd Delsdalsberget bergshöjd
  Kisslebergmossen mosse Harsnäs hmd Delsdalskullen bergshöjd
  Kisteskäret grund Hasen hmd Delstjärn tjärn
  Kisteskäret skär /Se Hasslehögen hmd Delsviken vik
  Klevekasen terräng Hemmanet förr torp Delsviksviken vik
  Klevekasviken vik Herrgården hmd Delsåsen höjdsträckning
  Klevkasmossen mosse Herrgården hmd Deltjärn tjärn
  Klovstensröset riksröse Himle(?) hmd Deltjärnsbäcken bäck
  Klovstensåsen höjd Himle hmd Deltjärnsbäcken bäck
  Klämman terräng Hjulekasen(?) förr torp Dikade myrarna myrmark
  Kodöden sank mark Hoppet förr torp Diserudhöjden höjd
  Koholmen holme Hoppet torp Diserudmossen mosse
  Kolbottarna område /Se Hoppet torp Diserudnäset näs
  Kolemilskasen område /Se Hoppet torp Diserudstycket åkerstycke
  Kolhuset udde /Se Huken hmd Diserudviken vik
  Kollsbonäset näs Hult förr hmd Djupa kas område
  Kollsbotjärn tjärn Hultet förr hmd Djupedalen dalsänka
  Komyr, Långa myr Hultet förr hmd Djupedalskullen bergshöjd
  Koneskon höjd? Hultet förr torp Drammekas område
  Korebäcken bäck Hultet, Norra förr hmd Drammekas skogsområde
  Koredyveln tjärn Hultet, Södra förr torp Drammen berg
  Koren terräng Hushagen hmd Drågen åkerstycke
  Koren utjord /Se Hålan hmd Drågen åkerstycke
  Kornliden dal /Se Hålan förr hmd Drågen åkerstycke
  Korpeberget berg Hålekasen förr hmd Duktigs (?) udde udde
  Korpeberget höjd /Se Hålet hmd Dyrsholmen ö
  Korpedalen dal Hålet hmd Dyrsholmen ö
  Korsuatnet, se Kroktjärn sjö Hålet hmd Dyrshällan berg
  Korsvatnet, se Kroktjärn tjärn Hålet hmd Dyrshögen näs
  Korsvatn, se Kroktjärn sjö Hålet hmd Dyrssundet sund
  Korven område Hålet förr hmd Dyrstjärn tjärn
  Korvholmen holme Hålet förr hmd Dyvel »dyvel»
  Kroktjärn tjärn Hällan hmd, (avs.) Dyvelsbacken område (sluttning)
  Kroktjärn sjö Hällan hmd Dyvelsmossen mosse
  Kroktjärn sjö Hällan hmd Dyvlarna »dyvlar»
  Kroktjärn tjärn Hällebäck hmd, (avs,) Dyvlarna tjärn
  Kroktjärnet tjärn Hästhagen förr hmd Edsbergen bergshöjd
  Kroktjärnsröset riksröse Högen hmd Edsberget bergshöjd
  Krokvattnet sjö Högen hmd Ekehögen »holme»
  Krokvattsmossen, Lilla mosse Högen hemmansdelar Ekesta område
  Krokvattsmossen, Stora mosse Högen hmd Ekestaviken vik
  Kuvetjärn tjärn Högerud hmd Ekhögen höjd
  Kuvetjärn tjärn Högerud(?) förr hmd, (eller torp) Ekstycket åkerstycke
  Kuvetjärn tjärn Högerud förr hmd Elias´ klippor berg och mossar
  Kuvetjärn tjärn /Se Höjden förr torp Elva sjöar pöl
  Kuvetjärnet, Lilla tjärn Hökedalen, Nedra förr soldattorp Enerstabbsäckran åkerstycke
  Kuvetjärnet, Stora tjärn Hökedalen, Övra hmd Enighetsröset riksröse
  Kuvetjärnet tjärn Hökelskasen förr torp Ettermossen mosse
  Kuvetjärnsdalen dal Hökelsnäs förr torp(?) Fagerbostjärn tjärn
  Kuåsen ås Hökenäset hmd, (förr torp) Fagerlidtjärn tjärn
  Kvarnebäcken bäck Ilbacke, se 1 Sund Saknas Fagerlidtjärnsmossen mosse
  Kvarnekasen terräng Ilebacka förr hmd Falkberget berg
  Kvarnmossen mosse Illdalen förr torp Falkedet ed
  Kvarntjärn tjärn Ingerud, se 1 Nolby Saknas Falkedet »ed»
  Kvarntjärn, Lilla tjärn Ingerud hemman Falkedviken vik
  Kvarntjärn, Stora tjärn Ingerud hemman Falkgärdet åkerstycke
  Kvibacken åker /Se Intakan förr torp Falkgärdet åkerstycke
  Kvin åker /Se Intakan hmd, (avs.) Falkkashögen bergshöjd
  Kyrkemoröset röse? Jakobsgärdet förr hmd Falkviken vik
  Käringemyr myr Jaren gårdar, förr by Femtondel åkerstycke
  Körön ö Jaren by Finserudmon åkerstycke
  Körön ö /Se Jaren by Finserudmon åkerstycke
  Köttkorven vattendrag Jaren by Finserudröset riksröse
  Köttkorven vattendrag /Se Jaren by Finserudstycket åkerstycke
  Köttkorven vattendrag /Se Jaren by /Se Fiskelös tjärn
  Lakereudden udde /Se Jarhaget område Fiskelös tjärn
  Lakestö vik /Se Jordalen, se 1 Sund Saknas Fiskelös tjärn
  Leesiön, se Le, Stora sjö Jordbron förr torp Fisketjärn tjärn
  Le, Stora sjö Jordbron torp Fjällmossen mosse
  Le, Stora sjö Jordbron torp Fjälltjärn tjärn
  Le, Stora sjö Jorddalen gårdar Fjäranemon skogsområde
  Le, Stora sjö Jorddalen gårdar Flatan, Nedre åkerstycke
  Le, Stora sjö Juar hmd Flatan, Övre åkerstycke
  Le, Stora sjö Jutarna hmd Flintedalen åkerstycke
  Le, Stora sjö Jutarna hmd Flintstycket åkerstycke
  Le, Stora sjö /Se Juterud hmd Flintstycket åkerstycke
  Le, Stora sjö /Se Jämmerdal förr bs Flottmossarna mossar
  Lee, siö, se Le, Stora sjö Jänken hmd Flugudden udde
  Lekarvall, Lilla sank mark Jänken hmd Flugudden udde
  Lekarvall, Stora sank mark Jänken hmd Flåtjärn sankmark
  Lekarvallarna område /Se Jänken hmd Flåtjärn sankmark
  Leksön ö Kabyssen avs Flåtjärnkullen höjd
  Lelången lacus, se Le, Stora sjö Kampedalen förr torp Flåtjärnsmossen mosse
  Lidtjärnet tjärn Kampedalen torp Flåtjärnsmyrarna myrar
  Lidviken vik Kasan hmd Fläskhålan grotta
  Lilletjärnet tjärn Kasemyren förr torp (el. avs) Framme åkerstycke
  Lilleö ö Kasen hmd Frulidsand åkerstycke
  Linemyr myr Kasen hmd Fräsan vattendrag
  Linmossen mosse Kasen hmd Furan udde
  Lintjärn tjärn /Se Kasen hmd Furtemadet(?) område
  Linlappen åkerstycke /Se Kasen förr torp Furuhögen höjd
  Linvallen åkerstycke /Se Kasen soldattorp Furusjö sjö
  Liusvatnet, se Lyssjö sjö Kasen bs Furusjöbotten vik
  Liusvatnet, se Lysvattnet sjö Kasen hmd Furusjöbottviken vik
  Livas rot plats Kasen hmd Furusjömyren mark
  Lommen holme Kasen förr avs Furustadsholmen ö
  Lommesek vik /Se Kasen hmd Furustadhunden skär
  Lommeskäret skär Kaserna förr torp Furustadtjärnet tjärn
  Lushögen höjd Kaserna hmd Furustadtjärnet, Lilla tjärn
  Lysetjärn tjärn Kaserna hmd Furustadtjärnet, Stora tjärn
  Lysnäsmossen mosse Kaserna hmd Furustadön ö
  Lyssjö sjö Killevik, Lilla förr torp Fäbergen höjd
  Lyssjö sjö Killevik, Stora förr torp Fämyren myr
  Lyssjö(n) sjö /Se Killevik, Stora förr torp Färjestad, Gamla område
  Lysnässjön, (alt. Lyssjön) sjö /Se Kissleberget hmd, förr torp Färjestad, Gamla Saknas
  Lysvattnet sjö Kissleberget förr torp Färjestad, Lilla område
  Lysvattnet sjö Klevarna förr bs Färjestad, Lilla Saknas
  Lysvattnet tjärn Klevarna bs Färjestaden färjläge
  Lysvattensröset riksröse Kleven förr torp Föjsbergen höjder
  Lysvik vik Klevkasen förr torp Föjsåkern åkerstycke
  Lysån å Klevkasen torp Fölemon åkerstycke
  Långe mosse mosse Klinten förr hmd Föltjärn tjärn
  Långe mosse mosse Klockaren hmd Fölungevallen åkerstycke
  Långestensmossen mosse Klockaren hmd Galterudmossen mosse
  Långetjärn tjärn Klockarebruket hmd Gatemyren åkerstycke
  Långe udde udde Klämman torp Gatevallen åkerstycke
  Långhuvudet holme Klämman torp Gatevallen åkerstycke
  Långås höjd Klämman torp Getepottarna tjärn
  Lämmemossarna mossar Knallerud bs Getepotten, Lilla tjärn
  Lämmemossen mosse Knäppen hmd Getepotten, Stora tjärn
  Lämmemossen mosse /Se Knäppet hmd Getetjärn tjärn
  Lämmemossen mosse /Se Knölen hmd Getryggen bergås
  Lögareholmen holme /Se Koddekasen förr bs Gettjärnsliderna sluttningar
  Lögarehålet vik /Se Kojorna förr torp Gettripporna gångstig
  Lögarehöljen tjärn Kollsbo hemman Gettripporna gångstig
  Lögarudden udde Kollsbo by Getugnen sten
  Lökebergsnöbben udde /Se Kollsbo by /Se Gladtjärn tjärn
  Lövön ö Kollsbo, Norra hmd Glastjärn tjärn
  Madkullen kulle Kollsbo, Södra hmd Glastjärn tjärn
  Malen myrmarksområde Komministerbostället bostad Glastjärn tjärn
  Mardyveln tjärn Kooperativa affär Glastö(?) vik
  Mardyveln tjärn /Se Koren bs Glasåkern åkerstycke
  Mardyvel tjärn /Se Koren hmd Gormossen sankmark
  Martjärn, se Mardyveln tjärn Koren hmd Gottlandsmossen mosse
  Masteskog förr skog /Se Koren hmd Govik flad
  Mastträdhögsmossen mosse Korpekasen förr bs Govik(en) vik
  Matsäckehålet vik Korpemon förr torp Goviken vik
  Matön ö Korpmon förr torp Goviksviken vik
  Matön ö /Se Korperud gård Granen udde
  Mellanfjällen skogsområde Korperud hmd Grandalen dal
  Mellankullen berg Korperud hmd Grandalstjärn tjärn
  Mellomtjärn tjärn Korven förr torp Grandalsviken vik
  Mellom-Ulvattnet sjö Korven torp Granholmarna holmar
  Mjölkudden udde Korven torp Granstycket åkerstycke
  Moltehultet terräng Koven förr bs Granön ö
  Moltemyren myr Koven bs Gravdalsjön sjö
  Mors udde udde Kroken hmd Gravdalsjön sjö
  Moskowbäcken bäck Kroken hmd Gravdalsjön sjö
  Mosserud terräng Kroksta förr bs Gravdalslyckan åkerstycke
  Mosserudsdyveln tjärn Krypin förr torp Gravdalsnäset näs
  Mostensröset riksröse Kullen förr hmd Gravdalssjön insjö
  Motjärn tjärn Kullen hmd Gravdalsstycket åkerstycke
  Myren myr Kullen förr bs Gravdalsviken vik
  Måkeskär skär /Se Kumla hmd Graven terrängnamn
  Mårddrågarna dalgång Kurran(?) bs Graven vik
  Mårddrågen dalgång /Se Kvarnedet förr bs Gravhögen höjd
  Märdetjärn, Norra tjärn Kvarnen lht och kvarn Gravmobäcken bäck
  Märremyren myr Kvarnkasen torp Gravmon skogsområde
  Märrudden udde Kvifärden(?) hmd Gravmossarna mossar
  Märrudden udde /Se Kvifärden hmd Gravmomyren sankmark
  Mölnnubben udde Kvihagen hmd Gravtjärn tjärn
  Mölnsnäbben udde /Se Kvihagen hmd Gravtjärnsbäcken bäck
  Mölnubben udde /Se Kyrkhögen hmd Gravtjärnsmossen mosse
  Mölnvattnet, Lilla tjärn Kyrkhögen hmd Graväckran område
  Mölnvattnet, Stora tjärn Kyrkhögen hmd Grimsnäset udde
  Mölnvattnet sjöar o. tjärn /Se Källaren hmd Grinsta åkerstycke
  Mörthusberget berg Källarkasen hmd Grisstycket åkerstycke
  Mörtviken vik Källevik förr torp Gristunet åkerstycke
  Mösjö, Stora o. Lilla sjöar /Se Källhögen hmd Grundvattnet tjärn
  Navarssunden sund Källhögen hmd Gryteberget udde
  Navarsöarna öar Käringgärdet hmd Gryterudtjärn tjärn
  Navarsöarna öar Kökarna hmd Grytetjärn tjärn
  Navarsöarna öar /Se Kökarna hmd Gråa berget område
  Nedre mad sank mark Kökarna hmd Grå kulle höjd
  Nilsemaden sank mark Kökarna hmd Grättisbohaget skogsområde
  Nolbyälven vattendrag Kölingskasen förr torp Grättisbokvarn förr kvarn
  Norre holmen holme Kölliden förr torp Grättisbomadet sankmark
  Nypebergen berg Kölliden förr torp Grättisboälven vattendrag
  Näset, Stora näs Kölvikedet förr bs Grättisboön ö
  ?Nästjärnet tjärn Kölviken byar Grävlingedrågen åkerstycke
  Nästjärnet sjö Kölviken, Norra med Bärbo gårdar, (by) Grävlingemossen mosse
  Nästjärnet sjö Kölviken, Norra gårdar, (by) Gröna madet område
  Nästjärnet tjärn Kölviken, Norra by Gröne backe område
  Nävertjärnarna tjärnar Kölviken, Norra by Gröne backe område
  Nävertjärnen tjärnar /Se Kölviken, Norra by Gröne mosse mosse
  Nössjö sjö Kölviken, Norra by Gubbekasstycket åkerstycke
  Nössjön sjö /Se Kölviken, Norra by /Se Gubbemossen mosse
  Nössjö(n) sjö /Se Kölviken, Södra med Smedjekölen gårdar, (by) Gubbemossen mosse
  Nössesjön sjö /Se Kölviken, Södra gårdar, (by) Gullberget bergshöjd
  Olles berg berg Kölviken, Södra gårdar Gulldalsgärdet åkerstycke
  Olliketjärnet tjärn Kölviken, Södra gårdar Gulldalstjärnet tjärn
  Olugeklev backe Kölviken, Södra by /Se Gulldalsviken vik
  Olugs häll, klev, myr, sten, ås naturnamn /Se Köpmanshuset hemmansdel Gunnars altare sten
  Ormehögen höjd /Se Ladhögen hmd Gåsholmen ö
  Ormetjärn tjärn Ladhögen hmd Gåsholmen holme
  Orrbergen berg Laggerud hmd Gäddetjärn tjärn
  Orremossarna mossar /Se Landsmon förr torp Gäddevasstjärn tjärn
  Orremossen mosse Lassekasen soldattorp Gäddevasstjärn tjärn
  Orremossen mosse Lerhålan hmd Gäddevattnet sjö
  Orremossen mossar /Se Lerhålan hmd Gärderns kas område
  Orretjärn, Norra tjärn Lerudden förr bs, (eller t.?) Gärderns kast timmerkast
  Orretjärn, Södra tjärn Lervik förr torp Gärdevallen odlad mark
  Pankudden udde Liane avs Gökön ö
  Patrikemyrarna myrar Liane förr torp Gökön ö
  Pengebergen berg Lidbingen hemmansdelar Gömslenäset näs
  Pengehöljen tjärn Lidbingen hmdd Göpaberget berg
  Pengehöljen tjärn /Se Liden förr avs Göpabergsröset riksröse
  Permyr myr /Se Liden soldattorp Göpabergsröset riksröse
  Pickerudstjärn tjärn Liden hmd Göptjärn tjärn
  Predikstolen udde Liden hmd Göptjärnsmossen mosse
  Predikstolen sten /Se Liden backstugor Hagberget höjd
  Prästegårdskullen höjd Liden hmd Hageberget bergshöjd
  Pukeskär skär Liden, Nedre förr soldattorp Hagebäcken bäck
  Pukeskäret skär /Se Liden, Norra förr soldattorp Hagedyvel tjärn
  Pukudden udde /Se Liden, Norra förr bs Hagemyren vik
  Pålsön ö Liden, Stora bs Hagemyrsholmen holme
  Ramberget höjd /Se Liden, Södra förr bs Hagen åkerstycke
  Rammberget berg Liden, Övra hmd Hagen, Norra åkerstycke
  Rammekullen höjd Liderna förr torp Hagen, Södra åkerstycke
  Rammekullen höjd Lillesäm hmd Haget skogsområde
  Rammetjärn, Lilla tjärn Lillesäm hmd Haget betesmark
  Rammetjärn, Stora tjärn Lillnäs hmd Haget dalgång
  Ranða fjall Saknas Lill-Snickerud soldattorp Hagetjärnet tjärn
  Ranða kleif fjällstig Saknas Lill-Vickerud backstugor Hagtjärn tjärn
  Ranðsbekkr Saknas Linbingen hmd Hagön ö
  Rikedrågs kulle höjd Linbingen hmd Halletjärnet tjärn
  Roparstö plats /Se Linemon hmd Halletjärnet, Västra tjärn
  Rofurunubben udde Ljusnäs, se 1 Sund Saknas Halletjärnet, Östra tjärn
  Rotbäcken bäck Ljusnäs förr hmd Halluren(?) åkerstycke
  Ryssetjärn tjärn Logen hmd Halluren åker
  Rågön å Lorvik(?) förr torp Hallåsen höjdsträckning
  Rågöskären skär Luffekasen förr torp Halvfarn(?) ö
  Rålstjärn tjärn Lugnet hmd Halvfarn ö
  Råvattnet, Stora sjö Lugnet lht Halvfarn ö
  Råvattnet, Stora sjö Lumperud förr torp Halvorsnäset näs
  Råvattnet, Stora sjö Lumperud torp Hamburgtjärnet tjärn
  Råvattnet, Stora sjö Lumperud torp Hammartjärnen tjärn
  Råvattnet, Stora tjärn Lunnarna hemmansdelar Hammartjärn(et), Lilla del av Hammartjärnen
  Råvattnet, Lilla tjärn Lunnarna hmdd Hammartjärn(et), Stora tjärn
  Rävebergen berg /Se Lybeck hmd Hampeberget höjd
  Rävhidsmossen mosse Lyckan hmd Hannebergsmon skogsområde
  Rävhismossen mosse /Se Lyckan hmd Hannebergstjärn tjärn
  Rävhögen höjd? /Se Lyckeberget lht Hansegärdet åkerstycke
  Rödjestad utjord Lysnäs förr torp Hansvallen åkerstycke
  Rödklevskullen höjd Lysnäs förr hmd Harelappen åkerstycke
  Rödonäs udde Lysnäskvarnen kvarn Harhålet område
  Rødvandet Saknas Långelid förr torp Harsnäsnöbben udde
  Röhöjden höjd Långholmen lht Harsnäsviken vik
  Rökullen höjd Lökberget lht Hassledalen vik
  Rönningekullen berg Lönnbacken förr hmd Hattkullen bergshöjd
  Rönningen ägonamn /Se Lövås torp Havrekasen område
  Rönningeälven bäck Lövudden hmd Havrekasberget bergshöjd
  Röremyrarna myrar Lövås torp Havrekaskullen höjd
  Röremyrdyveln tjärn Madet hmd Hedhögarna höjder
  Rörmyr myr Mellanödegården hmd, (gårdar) Hedstenen riksröse
  Rörviken vik Mellomödegården(?) hmd Hedestensröset riksröse
  Rösnäsdammyrarna myrar Mobräckan förr torp Hedstensåsen höjdsträckning
  Rösnäset näs /Se Mobräckan torp Hedsundet båtställe
  Rösnäset terräng Mon förr torp Hejaredalen dalsänka
  Rösnäset, Lilla näs Mon hmd Helges broar (?) klippor och stockar
  Rösnäset, L:a holme /Se Mon förr torp Holmarna öar
  Rösnäshöjderna höjder Mon hmd Holmarna öar
  Rösnäsviken vik Mon hmd Holmarna öar
  Röstjärn tjärn Mon förr torp Holmen holme
  Röstjärn sjö /Se Mon förr hmd Holmetjärn tjärn
  Röstjärnsröset riksröse Mon förr torp Hopavallen åkerstycke
  Röstjärnsröset riksröse Mon hmd Hucklefjället skogsområde
  Rösäternäset näs Mon förr torp Hukefläcken åkerstycke
  Rösätertjärnet tjärn Mon, Stora förr torp Hukegärdet åkerstycke
  Rösäterviken vik Morfarkasen förr torp Hukeviken vik
  Rötjärn tjärn Mosko(?) förr torp Hukeviken vik
  Rötjärn tjärn Mosko förr torp Hultet skogsområde
  Rövatn, se Råvattnet, Stora sjö Mosserud förr soldattorp Hultet åkerstycke
  Röuanet, se Råvattnet, Stora sjö Mudderud hmd Hultet område
  Sage-, se Såge- Saknas Mudderud hmd Hultet skogsområde
  Salholmen holme Mudderud, Norra hmd Hunden sten
  Salholmen ö Mudderud, Södra hmd Hunden skär
  Salholmen ö Munken hmd Husetjärn tjärn
  Salholmen ö Munken hmd Husetjärn tjärn
  Salholmen ö Munken hmd Husetjärnet tjärn /Se
  Salholmen holme Munken, Nedre hmd Hustjärnet sjö
  Salholmen holme Munken, Övre hemmansdelar Hustrudalen dalgång
  Salholmen holme /Se Munken hmd Husön ö
  Salholmsröset riksröse Myrarna torp Hålan åkerstycke
  Salholmsröset riksröse Myrarna förr torp Hålan åkerstycke
  Salholmsröset riksröse Myre(?) förr torp, (eller bs.?) Hålan åkerstycke
  Sandvadbäcken bäck /Se Myrehögen hmd Hålan åkerstycke
  Saxetjärn tjärn Myren hmd Hålan åkerstycke
  Saxetjärn tjärn /Se Myren förr t. Hålmossen mosse
  Skacksnubben udde Myren hmd Hålebergen berg
  Skacksnäset näs Myren torp Hålehund(en) skär
  Skacktjärn tjärn Myren hmd Hålekasen område
  Skacktjärn tjärn Myrhögen hmd Håleladugården område
  Skams håla terräng Myrstacken hmd Hålenöbben udde
  Skiljarmon område /Se Myskedalen förr torp Hålenöbben udde
  Skillnadsfursröset riksröse Mölen(?) förr hmd(?), nu lht och kvarn Håleviken vik
  Skjulsbodaröset riksröse Mörthuset förr soldattorp Häggviken vik
  Skollerekullen höjd Mörthuset soldattorp Hällan udde med berg
  Skollern tjärn Mörthuset soldattorp Hällan slätt berg
  Skorven holme Mörthuset soldattorp Hällestycket åkerstycke
  Skottdyvel tjärn /Se Naveln hmd Hälsetjärn tjärn
  Skottjärn tjärn Naveln hmd Hästeklinten holme
  Skrevatjärn tjärn Nerstugan hmd Hästestenstjärn tjärn
  Skåkeharget höjd? Nickerud förr torp Hästetjärn tjärn
  Skåkeharget höjd /Se Nils i Säm hmd Hästetjärn tjärn
  Skäktetjärn tjärn Nils i Säm hmd Hästhagelångetjärn tjärn
  Slipstensöarna öar Nolby bebyggelse Hästhagetjärn tjärn
  Slorerna holmar Nolby med Sämb Lilla och Ingerud byar Hästklinten bergshöjd
  Slorerna sank mark Nolby by Hästklintmossen mosse
  Sloreröset riksröse Nolby by Hästmossen mosse
  Slättemad sank mark Nolby by Hästskodalen dalsänka
  Smale mosse mosse Nolby by Hästskodalshöjden höjd
  Smedjehögen ägonamn /Se Nolby by Hästskotjärn tjärn
  Smedjestycket åker /Se Nolby hmdd Hästskotjärn tjärn
  Småmyrarna myrar Nolby by /Se Hästskotjärn tjärn
  Småtjärn, Norra tjärn Nordbingen förr torp Hästskotjärnsdalarna dalsänka
  Småtjärn, Södra tjärn Nord-Bergerud hmd Hästskotjärnsmossen mosse
  Småtjärnsåsarna åsar Norderud hmd Höga bergen bergshöjder
  Snarelidhöjden höjd Nordgården hmd Högabergstjärn, Lilla tjärn
  Solumsbäcken bäck Nordgården förr hmd Högabergstjärn, Stora tjärn
  Solumsmossen mosse Nordgården hmd Högabergstjärnen tjärn
  Solumsröset riksröse Nordgården hemmansdelar Högalidkullen bergshöjd
  Sporkholmen holme Nordgården, Norra hmd Högarna skogsområde
  Spruckne kulle höjd Nordgården, Södra hmd Höge backe backe
  Spånhögen höjd Nordistugan hmd Höge backe backe
  Stamparetjärnet tjärn /Se Nordkärr hmd, (förr torp?) Högen höjd
  Stelken näs Nordlid(?) hmd Högen höjd
  Stelketjärnet tjärn Nordlid(?) hmd Högevar bergshöjd
  Stickshöjden, Lilla höjd Nords hmd Högevarden berg
  Stickshöjden, Stora höjd Nybo avs Högkullsvattnet(?) sjö
  Sticksmaden sank mark Nygård lht Högstycket åkerstycke
  Sticksmossen mosse Nygård hmd Högstycket åkermark
  Stilken holme /Se Nygård hmd Högudden udde
  Stockedalen dalgång /Se Nygård lht Högviken vik
  Stockedrågen dalgång Nykas förr torp Högåsarna höjdsträckning
  Stockedrågen dalsänka /Se Nykasan förr torp Hökedalen dalsänka
  Stocketjärn tjärn Näs by Hökedalsmossen mosse
  Stocketjärn tjärn Näs by Hökelidhögen höjd
  Stora mad sank mark Näs by Hökelshöljen tjärn
  Stora mossar mossar Näset hmd Hökelshöljen tjärn
  Storemad sank mark Näset hmd Hökelsvattnet sjö
  Strandviken vik Näset hmd Hökelsvattnet sjö
  Strandön ö Näset torp Hökelsvattnet, Lilla tjärn
  Strandön ö Näskasen förr soldattorp Hökelsvattnet, Stora sjö
  Stuteklev backe /Se Ola i Säm hmd Hökenästjärnet sjö
  Stutögat tjärn Olauserud förr torp Ildalen(?) dalsänka
  Stutögat tjärn Olsbyn hmd Ildalen dalsänka
  Styggedal dal Olsbyn, Norra gård Ilebackadyvel tjärn
  Styggedalen dal Olsbyn, Södra gård Ilevallen åkerstycke
  Styggemyr myr Ormhögen hmd Illdalen dalsänka
  Styggemyr myr Ormhögen hmd Illdalsberget berg
  Styggetjärn tjärn Orsbyn Saknas Illdalsnöbben udde
  Styggetjärn tjärn /Se Paganderud hmd Iltjärn tjärn
  Stångeviksholmen holme Pankebruket hmd Iltjärn tjärn
  Sundsdyveln tjärn Panken hmd Ingerudgruvan berg
  Sundsmossen mosse Panken hmd Ingerudgruvan berg
  Svartebukt vik Patronrönningen hmd Ingerudgruvan berg
  Svartebukt vik Patronrönningen hmd Ingerudlandet Saknas
  Svartetjärn tjärn Permyr lht Ingerudviken vik
  Svartetjärn tjärn Pickerud förr hmd Ingerudviken del av sjö
  Svartviken vik Pickerud förr hmd Ingerudälven bäck
  Svenskasen område Posekasen förr torp Ingerudön ö
  Svinryggen höjd Posekasen förr torp Ingerön ö
  Sågeviken vik Prästgården gård Inre benet del av mossar
  Sågmadet sankmark /Se Prästgården gård Intakeberget höjd
  Sågviken vikar /Se Prästgården gård Isaks stycke åkerstycke
  Sågmon område o. hmd:ar /Se Prästgården prästgård Jackan åkerstycke
  Sämbäcken, Lilla bäck Prästgårdsgrinden förr torp Jans ruka sten
  Sämsjön sjö Rabben hmd Jans ruke sten
  Sämsjön sjö /Se Rabben hmd Jarsholmen holme
  Sävlingshöljen tjärn Rabben hmd Jarsmossen mosse
  Söhällan skär /Se Rabben hmd Jarsmyrarna myr
  Sörgårdsholmen holme Rabben hmd Jarsnäset udde
  Tassebäcken bäck Rabben hmd Jarsviken vik
  Timmerklevpotten tjärn Rabben hmd Jonelyckan åkerstycke
  Timmermossen mosse Rasskroken hmd Jonsdalen dalgång
  Tjurlidmossen mosse Raven hmd Jonsdalsbron bro
  Tjuvdalarna dalar /Se Renen förr hmd Jonsevallen åkerstycke
  Tjuvdrågen dal /Se Renen, Nedre hmd Jonsåkern åkerstycke
  Tjuvedalskullen höjd Renen, Övre hmd Jordbroarna bygdeväg
  Tjuvkullen bergshöjd /Se Roggetorud(?) förr bs Jordbron område
  Tjuvkullen höjd /Se Roggetorud(?) bs Jordbrokullen berg
  Tjuvugnen grottor /Se Roland förr bs Jordbrokullen berg
  Tjärehjällsbäcken bäck Rothuggarud(?) förr bs Jordbromossen mosse
  Tjärehjällsbäcken bäck Rovhålan hmd Jordbromossen mosse
  Tjärhjällsviken vik Rovhålan hmd Jordbromyrarna myrar
  Tjärehjällsviken vik Rovkasen förr torp Jordbroviken vik
  Tjärnet på fjället tjärn Ryggstöd(et) hmd Jordbroudden udde
  Tolserudnäset näs Ryggstödet hmd Jorddalsviken vik
  Tolserudviken vik Ryggstödet hmd Juarmyren myr
  Torbjörnerudtjärnet tjärn Råbäckdalen förr torp Jungfrumossen mosse
  Tordehöjden höjd Råbäcksdalen förr torp Jungfrustycket åkerstycke
  *Torrsjön sjö Rålen, se 1 Sund Saknas Jutedrågen dalsänka
  Torsiön, se Bottensjön sjö Rålen gårdar Jättegraven stenrös
  Torvetjärn tjärn Rålen, Lilla gårdar Jättegraven hällekista
  Trinnekulle höjd Rålen, Lille gårdar Kabysseuddarna uddar
  Trolldalen dal Rålen, Store by Kabysseviken vik
  Trolldalen dal Rålen, Store by Kallkällegärdet åkerstycke
  Trollemyr myr Rålen, Store by Kalvetunet åkerstycke
  Tronsholmen ö Rålen, Store by Kalvhällan berg
  Tronsholmen holme Rålen, Store by Kalvmyren myr, förr odlad
  Trytjärnen tjärnar Rålen, Västra gårdar Kalvnäset åkerstycke
  Trätaremad sank mark Rålen, Östra by Kalvnäsberget berg
  Tunberget berg Rävhögen hmd Kalvviken vik
  Tunudden udde Rävhögen hmd Kampedalen dalsänka
  Tunudden udde /Se Rönnhögen hmd Kampedalen dal
  Tutarebergen höjder /Se Rönningen hmd Kampedalen dal
  Tutjärnen tjärnar Rönningen hmd Kampedalskullen höjd
  Tutjärnsbergen berg Rönningen hmd Kampehultet skogsområde
  Tutjärnsdyveln tjärn Rönningen hmd Kampehultviken vik
  Tutjärnsdyvlarna tjärnar /Se Rönningen hmd Kamphögen kulle
  Tvillingtjärn, Lilla tjärn Rönningen hmd Kamphögen höjd
  Tvillingtjärn, Stora tjärn Rönningen hmd Karijonsåkern åkerstycke
  Täljgroppmyren myr Rönningen hmd Karl XII:s stubbe stubbe
  Ulevattnet sjöar /Se Rönningen, Norra hmd Karmedråget sänka
  Ulfärösit Saknas Rörviken by Karmedråget dal
  Ulvattensröset riksröse Rörviken by /Se Karmekullen höjd
  Ulvattnet, Lilla sjö Rörviken by /Se Kasemossen mosse
  Ulvattnet, Stora sjö Rörviken by /Se Kasen åkerstycke
  Ulvattnet, Stora sjö Rörviken, Norra by Kasen, Norra odling
  Ulvattnet, Stora sjö Rörviken, Södra by Kasemyren, Nedre område
  Ulvvattnet, Stora sjö Rösnäs(et) förr torp Kasemyren, Övre område
  Ulvattnet, Stora sjö Rösnäs torp Kaseplåtarna åkerstycke
  Ulvattnet, Stora sjö Rösäter hmd Kaserna åkerstycke
  Ulvattnet, Stora sjö Rösäter hmd Kaserna odlad mark
  Ulveberget berg Röven hmd Kaserna förr odlingar, nu skog
  Ulvemossen mosse Sand hmd Kasetjärnen tjärnar
  Ulvevandet Saknas Sand hmd Kasetjärnet tjärn
  Ulvikemossen mosse Sand hmd Kastet område
  Ulvudden udde Sand förr hmd Kastviken vik
  Ulvvattnet, se Ule vattnet sjöar Sandberget hmd Kasåkern åkerstycke
  Ulvön ö Sandbo hmd Kattbäcken bäck
  Ulvön ö /Se Sandbo förr hmd Katteshålet del av vik
  Urðarfjall Saknas Sandbo hmd Kattesskogen skogsområde
  Valekullen höjd /Se Sanders torp Kattesudden udde
  Valletunen kullar Sandgren förr hmd Kattesviken vik
  Valsebotjärnet tjärn Sandtorp förr torp Kattesviken tjärn
  Valsebotjärnet tjärn Sandtorp torp Kattäckran åkerstycke
  Varggropen åker /Se Sannbo, se 1 Sund Saknas Kavlebron kavelbro
  Varpetjärn tjärn /Se Sannebo hmd Kerstinsholme holme
  Varpmyrarna område /Se Sillebo soldattorp Kesarudden udde
  Varptjärn tjärn Sjölund hmd Killevik(s)holmarna holmar
  Vesle-Perbacken brant Skindlebacken förr bs Kislebergsdalen sänka
  Vickerudstjärnet tjärn Skindlebacken förr bs Kislebergsmossen mosse
  Viermyrarna myrar Skolhuset lht Kisteskäret skär
  Vikansjöviken vik Skolhuset lht, obebodd Kisteskäret skär
  Vikedalebäcken bäck Skrevet hmd Kisteskäret skär
  Vike Fiskelös tjärn Skrockan förr torp Kisteskäret skär
  Viketjärn, Lilla tjärn Skrällebruket förr hmd Kisteskäret skär
  Viketjärn, Stora tjärn Skrällehagen förr hmd Kladdemyren åkerstycke
  Vingårdsmyrarna myrar Skåken hmd, nu hemmansdelar Kladdevallen åkerstycke
  Vinhammaren kulle /Se Skåken hmd Klevarna brant sluttning
  Vinhammarstjärn tjärn /Se Skåken hmd Klevekasmyren åkerstycke
  Vinnhammaren berg Skåken förr hmd, nu obebott Kleven timmerkast
  Vinnhammartjärn tjärn Skåken förr hmd Klevkasen timmerkast
  Vite väre mosse Slands torp Klevkasviken vik
  Väremossen mosse Slanäskasen förr torp Klevlanden strand
  Yxetjärnet tjärn Slängom torp Klovstensröset riksröse
  Åsneviken vik Slängom torp Klovstensåsen bergshöjd
  Åttan tjärn Smedjekölen by Klövberget bergshöjd
  Älgehålet vik Smedjekölen by Knölen åkerstycke
  Älgemossen mosse Smedjekölen by Kobergen berg
  Älgemossen mosse Smedjekölen by Kobåsen vik
  Älgholmarna holmar Smedkas förr torp (eller hmd?) Kodöden sankmark
  Älgholmen holme /Se Smockan hmd med stuga Koholmen holme
  Älgmossen mossar /Se Smockan hmd Koklevkullen höjd
  Älgmyr myr /Se Smockan hmd Koklämman plats i skog
  Ängemossen mosse Smockan hmd Kokullen bergshöjd
  Ängön ö Smockan hmd Kolbottnarna skogsområde
  Änkenäset näs Smårönningen förr torp Kolemilskasen område
  Ödegårdsviken vik Snickerud gårdar (liten by) Kolerakyrkogården område
  Ögårdsviken vik Snäckerud, se 1 Sparsnäs Saknas Kulhuset udde
  Ökullen höjd Snäckerud gårdar (liten by) Kollsbodyvel vattensamling
  Önäbban udde /Se Solbacka hmd Kollsbofjället skogsmark
  Örlekleven landsvägsbacke Solbacken lht Kollsbostycket åkerstycke
  Örletjärn tjärn Soldatstommen Saknas Kollsbotjärnet tjärn
  Örletjärnsberget berg o. triangelpunkt Soldatstommen förr soldattorp Komyr myr
  Örletjärnsbäcken bäck Soldattorpet soldattorp Komyren myr
  Örnhuset höjd Soldattorpet soldattorp Kooperativbryggan båtbrygga
  Örnhusmossen mosse Soldattorpet soldattorp Kopparnäset näs
  Örnhustjärnet tjärn Soldattorpet soldattorp Kopparviken vik
  Örnkullen höjd /Se Soldattorpet soldattorp Kopparviken vik
  Övre mad sank mark Soldattorpet soldattorp Koredyvel tjärn
    Soldattorpet soldattorp Koren utjord
    Soldattorpet soldattorp Kornliden dal
    Soldattorpet soldattorp Korpdalen dalsänka
    Soldattorpet Saknas Korpeberget bergshöjd
    Solliden lht Korpeberget bergshöjd
    Solum, Lilla gårdar (by) Korpekasen odling
    Solum, Lilla bebyggelse /Se Korperudberget bergshöjd
    Solum, Lilla hmd Korpestenarna stenar
    Solum, Stora by Kursdalgärdet åkerstycke
    Solum, Stora by Korsmossen mosse
    Solum, Stora by Kursåkern åkerstycke
    Solum, Stora by Korveholmen ö
    Solum, Stora by Korveholmen ö
    Solum, Stora by /Se Korveholmen holme
    Solum, Stora hemmansdelar Kottjärn tjärn
    Solvång sommarstuga Koven vik
    Sparsnäs bebyggelse Koven vik
    Sparsnäs med Snäckerud byar Kroken åkerstycke
    Sparsnäs by Kroken åkerstycke
    Spolén hmd Krokenäs udde
    Stampen bs Krokstycket åkerstycke
    Sten hmd Kroktjärn tjärn
    Sten hmd Kroktjärn(et) tjärn
    Stockhålan hmd Kroktjärnsbäcken bäck
    Stockhålan hmd Kroktjärnsbäcken bäck
    Stockhålan hmd Kroktjärnsröset riksröse
    Stockhålan hmd Krokvattensdalen dalsänka
    Stockhålan hmd Krokvattensmossen mosse
    Stommen kronodomän Krokvattensudden udde
    Stommen gård Krokvattnet sjö
    Stommen gård Kullebacken åkerstycke
    Stommen förr soldattorp Kullebruket jord
    Stommen förr soldattorp Kullen beteshag
    Stommen soldattorp Kullen udde
    Stommen gd /Se Kungsberg skogsområde
    Store kas förr torp Kuntehögsängen jordstycke
    Storemo förr torp Kuppestahulingen(?) myr
    Storkas förr torp Kusekullarna höjd
    Strand gårdar (by) Kusekullen höjd
    Strand, Stora gårdar Kuveltjärn tjärn
    Strand, Stora hemmansdelar /Se Kuveltjärn tjärn
    Strand, Stora kommisterboställe Kuveltjärn tjärn
    Strand, Lilla gårdar Kuveltjärn tjärn
    Strand hmd Kuveltjärnet, Lilla tjärn
    Strandhagen förr torp Kuveltjärnet, Stora tjärn
    Strandkasen förr torp Kuveltjärnsdalarna bäckdal
    Strandmon hmd Kuveltjärnsmossen mosse
    Stubberud hmd Kvarnbacken plats
    Sund bebyggelse Kvarnbäcken bäck
    Sund hemman Kvarnbäcken bäck
    Sund hemman Kvarnbäcken bäck
    Sund hemmansdelar /Se Kvarn(e)bäcken bäck
    Sund kvarnar Kvarndalen bäckdal
    Sund by /Se Kvarndalen bäckdal
    Sundingen hmd Kvarnedbergen bergshöjder
    Sundsbacken hmd Kvarnedet »ede»
    Sundsbacken hmd Kvarnkastjärnet tjärn
    Svartevik torp Kvarnkasbäcken bäck
    Sven Olsonslyckan hmd Kvarnlyckan åkerstycke
    Svensbo hmd Kvarnmadet område
    Svingen hmd Kvarnsjön tjärn
    Sågen lht, arbetarboställe Kvarntjärn tjärn
    Sågmon hemmansdelar Kvarntjärn tjärn
    Sågmon backstugor Kvarntjärn tjärn
    Sälghögen hmd Kvarntjärn tjärn
    Säm by Kvarntjärn, Lilla tjärn
    Säm by Kvarntjärn, Stora tjärn
    Säm by /Se Kvarntjärnen tjärn
    Säm hemmansdelar Kvarntjärnen tjärn
    Säm Lilla, se 1 Nolby Saknas Kvarntjärnsmossen mosse
    Säm, Lilla hemmansdelar Kvarnvägen körväg
    Säm, Lilla hemmansdelar Kvibacken åkerstycke
    Säm, Stora by Kvibacken åkerstycke
    Sämb kvarn Kvin åkerstycke
    Sämsmon, Norra hmd Kyrkbacken höjd
    Sämsmon, Södra hmd Kyrkbacken höjd
    Söistugan hmd Kyrkbacken höjd
    Sörlingen förr torp Kyrkberget höjd
    Sörgården hemmansdelar Kyrkberget berg
    Sörgården hemmansdelar Kyrkberget bergshöjd
    Sörgården hemmansdelar Kyrkberglyckan åkerstycke
    Sörgården hmd Kyrkhögsmossen mosse
    Söristugan gård Kyrkrösen stenrös
    Sörrönningen hmd Kyrkrösen stenrös
    Tallåsen lht Kyrkudden udde
    Tassebäcken förr torp Kålkasviken vik
    Tassekroken Saknas Kålsängstycket åkerstycke
    Tassekroken Saknas Kålsängsvallen åkerstycke
    Tavlan lht, förr hmd Kålsängsudden udde
    Timmermyren torp Källaremyren åkerstycke
    Timmermyrskas torp Källestycket åkerstycke
    Tjurliden förr torp Källeviksholmarna holmar
    Tjäregällen Saknas Källgärdet åker
    Tjär(e)kjällen förr torp Källhögshaget område
    Tjärgällen förr torp Källmyrarna åkermark
    Tjärgällen torp Käringedrågen dalsänka
    Tjärgällen torp Käringgärdet åkerstycke
    Tjärgällen torp Käringgärdsbäcken bäck
    Tolserud gårdar Käringmon momark
    Tolserud gårdar Käringmyren myr
    Tolserud gård Käringåkern åkerstycke
    Tolserud gård Kätten åkerstycke
    Tolserud, Norra hmd Kölfjället skogsområde
    Tolserud, Södra hmd Kölnebukten vik
    Tomten förr torp Kölvikarna Saknas
    Tomten hmd Kölviken vik
    Torane hmd Kölviketjärnet vik
    Torarna hmd Kölvikeviken vik
    Torarna hmd Kölviksfjorden »flada»
    Torbjörnerud avs. Kölvikstjärnet vik
    Tordbruket hmd Köpmansvallen åkerstycke
    Torstycken hemmansdelar Körsbärshagen åkerstycke
    Torstön bs Körön ö
    Tostön bs Körön ö
    Tralitten hmd Köttkorven vattendrag
    Tralitten hmd Köttkorven vattendrag
    Tranfläcken hmd Köttkorvekaserna område
    Trillan hmd Köttkorvkleven backe
    Trillan hmd Ladhögsberget bergshöjd
    Trollbäck hmd Ladhögsberget bergshöjd
    Trädan hmd Ladkullen höjd
    Tullen hmd Ladmon åkerstycke
    Tullen hmd Ladmossarna mossar
    Tullen hmd Ladstyckedalen åkerstycke
    Tunarna hmd Ladstycket åkerstycke
    Tunarna hmd Ladstycket åkerstycke
    Tunarna hmd Ladugårdsgärdet åker
    Tunet hmd Laggerudmossen mossmark
    Tunet hmd Lakareudden udde
    Tunet hmd Lakestö vik
    Tunet hmd Landbladalen(?) dalgång
    Tunet hmd Lassekasbackarna backar
    Tunet hmd Lekarvallarna område
    Tunet hmd Lekarvallarna område
    Tuten förr torp Lekarvallarna område
    Tvillingarna hmd Lekarvallarna område
    Töliden hmd Lekarvallarna område
    Udden lht Lekarvallarna område
    Udden förr bs (el. torp?) Lekarvallen, Lilla område
    Udden hmd Lekarvallen, Stora område
    Udden hmd Leksön(?) ö
    Uleviken hmd Leran åkerstycke
    Ulviken hmd Lerhålet »mad»
    Ulvviken hmd Lerhålsvallen åkerstycke
    Ulvön hmd Lexön ö
    Underbacken förr hmd, nu öde Lidbergen bergshöjder
    Uppstugan hmd Lidbäcken bäck
    Vadet hmd Lidkastet timmerkast
    Vadet hmd Lidmadet vik
    Vallen hmd Lidtjärnet tjärn
    Valsebo by Lidudden udde
    Valsebo by Lidviken vik
    Valsebo hmd Lidviken vik
    Varpet lht Lidviken vik
    Verkstaden lht Lidviken vik
    Vickerud hmd Lilla bäck åkerstycke
    Vikansjö, se 1 Sund Saknas Lilla färjstadberget berg
    Vikansjö by Lilla vallen åkerstycke
    Vikanskär by Lille binge åkerstycke
    Vikanskär by Lilledyvel tjärn
    Vikanskär by Lilledyvelmossen mosse
    Vikanskär by /Se Lillelöken dike, ränna
    Viken förr torp Lille mo åkerstycke
    Vikerud torp Lille mosse mosse
    Vikerud hmd Lillegärdet åkerstycke
    Vrålen hmd Lille rabbe åkerstycke
    Vrålen hmd Lillesundingen område
    Västi gård Lillstelken udde
    Västi hmd Lillesämsnäset näs
    Ålderdomshemmet Saknas Lillesämssundet sund
    Årbol hmd Lillesämsåsen höjdsträckning
    Åsebrott(?) hmd Lilletjärnet tjärn
    Åsen hmd Lilletorrsjö tjärn
    Åstycket hmd och avs. Lilletorrsjö tjärn
    Åstycket hmd Lilletorrsjö tjärn
    Åstycket hmd Lillön ö
    Älis stuga förr bs Lillön ö
    Älis stuga bs Lillön ö
    Älvdalen avs. Lindalen dalgång
    Ängarna hmd Lindalen sänka
    Ängararna, Nedra hmd Lindberget höjd
    Ängarna, Övre hmd Lindhålan(?) åkerstycke
    Änghagarna hemmansdelar Linemossen mosse
    Änghögen hemmansdelar (torp?) Linemossen mosse
    Änghögen hemmansdelar Linemyrarna myrmark
    Änghögen, Nedra hmd Linemyrarna myr
    Änghögen, Södra hmd Linemyråsen höjd
    Änghögen, Övra hmd Linlappen åkerstycke
    Ängkasen del av Kölviken Linliden odling
    Ängkasen hmd Lintjärn tjärn
    Ängön hmd Linvallen åkerstycke
    Änkorna hemmansdelar Livas rot plats
    Ödegården hmd Ljungbacken udde
    Ödegårdarna förr gårdar(?) Ljussjön sjö
    Ödegården hmd Ljussjön sjö
    Ödegården hmd Ljustjärn tjärn
    Ödegården lht Logstycket åkerstycke
    Ödegården hemmansdelar Lommen holme
    Ölbacke förr hmd Lommesek vik och sankmark
    Ölbacke förr hmd Lomskäret skär
    Ölbacke förr hmd Lomskärviken vik
    Ölebacken hemmansdelar Lovänden åkerstycke
    Ön hmd, nu obebodd Lunnemon åkerstycke
    Ön hmd Lushögen bergshöjd
    Örnhuset bs(?) Lyckan åkerstycke
    Öste hmd Lyckan åkerstycke
    Öste hmd Lyckan åkerstycke
    Öste gård Lyckan åkerstycke
    Österås hmd Lyckan åkerstycke
    Östi hmd Lyckan åkerstycke
      Lyckan åkerstycke
      Lyckan åkerstycke
      Lyckan åkerstycke
      Lyckan åkerstycke
      Lyckan åkerstycke
      Lyckan åkerstycke
      Lyckan åkerstycke
      Lyckan åkerstycke
      Lyckan åkerstycke
      Lyckan åkerstycke
      Lyckan åkerstycke
      Lykttjärn(?) tjärn
      Lykttjärnsmyrarna myrmark
      Lysesjö sjö
      Lysetjärn tjärn
      Lysetjärn tjärn
      Lysevik vik
      Lysnäsmossen mosse
      Lysvattensröset riksröse
      Lysvattnet tjärn
      Lysvattnet tjärn
      Lysvik vik
      Lysån å
      Långa tegarna åkerstycke
      Långa tegen åkerstycke
      Långa åkern åkerstycke
      Långehögen beteshag
      Långemosse mosse
      Långemossen mosse
      Långemossen mosse
      Långe myr myr
      Långemyr myr
      Långemyr myr
      Långestensmossen mosse
      Långesvenslyckan åkerstycke
      Långetjärn tjärn
      Långe udde udde
      Långe udde udde
      Långe udde udde
      Långevallen åkerstycke
      Långevallen åkerstycke
      Långevallen åkerstycke
      Långe vallen åkerstycke
      Långevik vik
      Långe vänden åkerstycke
      Långevändskullen höjd
      Långhuvud holme
      Långkasdalen dalgång
      Långkasdalen sänka
      Långkasmyren åkerstycke
      Långmyrbäcken bäck
      Långrättan åkerstycke
      Långåker åkerstycke
      Långåker åkerstycke
      Långåkern åkerstycke
      Långåkern åkerstycke
      Långås höjdsträckning
      Långås åkerstycke
      Långön holme
      Långön ö
      Läggen odlad mark
      Lämmemossen mosse
      Länsmans dy sankmark
      Länsmanshålet åkerstycke
      Länsmans myr sankmark
      Länsmans myr sankmark
      Länsmansmyren sankmark
      Lättjärn tjärn
      Lögareholmen holme
      Lögarehålet vik
      Lögarehöljen tjärn
      Lögarehöljen tjärn
      Lökberget bergshöjd
      Lökberget berg
      Lökbergsnöbben udde
      Löken vattendrag
      Löken vattendrag
      Lökviken vik
      Lönnlyckan åkerstycke
      Lönnstycket åkerstycke
      Löttjärn tjärn
      Lövkasen vik och område
      Lövudden udde
      Lövön ö
      Madbryggan båtbrygga
      Madbäcken del av bäck
      Maderna sankt område
      Maderna åkerstycke
      Madet vik, sandstrand
      Madet, Nedra åkerstycke
      Madet, Övra åkerstycke
      Madåsen höjd
      Malen(?) område med myrmark och pölar
      Malen (?) sankmark
      Malses myr sankmark
      Malteshålan(?) åkerstycke
      Mardyvel tjärn
      Martjärn tjärn
      Marudden udde
      Marudden udde
      Masterudhögen höjd
      Masterudhögsmossen mosse
      Matsäckhålet område
      Matön ö
      Mellanfjällen skogsområde
      Mellanfjällen skogsområde
      Mellangård (?) åkerstycke
      Mellankullen bergshöjd
      Mellanskogen skogsområde
      Mellantjärn tjärn
      Mellanödegården åkermark
      Mellomfjällen skogsområde
      Mellommossarna mossar
      Mellomnäset näs
      Mellomstycket åkerstycke
      Mellomtjärn tjärn
      Mellomtjärn tjärn
      Mellom-Ulvvattnet tjärn
      Mellomängemadet sankmark
      Menser(?) åkerstycke
      Metareberget udde
      Mjögsjön, Lilla tjärn
      Mjögsjön, Stora sjö
      Mjölkbacken område
      Mjölkudden udde
      Mjölkudden udde
      Mjölkudden udde
      Mjölkuddeviken vik
      Mobackarna backar
      Mobackarna backar
      Mobräckan område
      Moltehultet skogsområde
      Moltemossen mosse
      Moltemyr myrmark
      Molyckan åkerstycke
      Momyren myr
      Mon åkerstycke
      Mon åkerstycke
      Mors udde udde
      Moskomossen mosse
      Moskotjärn tjärn
      Mosseruddyvel tjärn
      Mossestycket åkerstycke
      Mosstjärn tjärn
      Mosstjärnsmossarna mosse
      Mosstyckmyren myr
      Mostensröset riksröse
      Motjärn tjärn
      Motjärn tjärn
      Moäckran åkerstycke
      Mudderns stycke åkerstycke
      Mudderns stycke åkerstycke
      Munkelyckan åkerstycke
      Munken åkerstycke
      Myrarna åkerstycke
      Myrarna åkerstycke
      Myrarna bäckdal
      Myrarna åkerstycke
      Myrarna åkerstycke
      Myrarna åkerstycke
      Myrarna, Södra sankmark
      Myren åkerstycke
      Myren åkerstycke
      Myskedalen skogsområde
      Myskedalsmyren myr
      Myskedalsviken vik
      Måkskär skär
      Målareön ö
      Mårddrågarna dalgång
      Mårddrågarna dalgång
      Märrudden udde
      Märrudden udde
      Märrudden udde
      Märrudden udde
      Mögsjön sjö
      Mölnsbryggan(?) brygga
      Mölsnubben(?) udde
      Mölnsviken(?) vik
      Mölnubben(?) udde
      Mölnvattnet tjärn
      Mölnvattnet, Lilla sjö
      Mölnvattnet, Stora sjö
      Mölnvattnet, Stora sjö
      Mörthusbergen bergshöjd
      Mörthusedet »ed»
      Mörthusfjället skog
      Mörthusfjället skogsområde
      Mörthusmossen mosse
      Mörthusön ö
      Mösjö, Lilla tjärn
      Mösjö, Stora sjö
      Mösjö sjö
      Navarsunden sund
      Navarsöarna öar
      Navarsöarna öar
      Navarsöarna öar
      Navarsöarna öar
      Navarsöarna öar
      Navarsön, Inre ö
      Navarsön, Lilla ö
      Navarsön, Norra ö
      Navarsön, Södra ö
      Navarsön(?) ö /Se
      Niklasmyren sankmark
      Nilsekaskullen bergshöjd
      Nilskasen åkerstycke
      Niklasvallen åkerstycke
      Nolbydyvlarna tjärn
      Nolbygruvorna märken efter gruvor
      Nolbyhultet skogsmark
      Nolbykullarna bergås
      Nolbykvarnen förr kvarn
      Nolbyns myr myrmark
      Nolbytunen skogsområde
      Nolbyälven vattendrag
      Nolbyälven vattendrag
      Noletjärn tjärn
      Nordanvallarna (?) åkerstycke
      Nordbingeviken vik
      Nordgårdsviken vik
      Nordgårdsön del av Ön
      Nordgärdet åkerstycke
      »Nord i lyckan» åkerstycke
      Norra edet »ed»
      Norra kasen område
      Norra Lyckan åkerstycke
      Norra lyckan åkerstycke
      Norra sundet sund
      Nya vallen åkerstycke
      Nybäckes udde(?) udde
      Nykasmyren förr odling, nu område
      Nypebergen höjder
      Nypekullen bergshöjd
      Näbban udde
      Näset näs
      Näset näs
      Näset näs
      Näset näs
      Näset näs
      Näset udde
      Näsgärdet åkerstycke
      Nästjärnet tjärn
      Nästunet område
      Nästunet område
      Näsudden udde
      Näsäckran odlad mark
      Nävertjärnen tjärn
      Nävertjärnet, Norra tjärn
      Nävertjärnet, Södra tjärn
      Nävertjärnsdyvel »dyvel»
      Nävlundsviken vik
      Nöletjärn tjärn
      Nössesjön sjö
      Nössjö sjö
      Nössjö sjö
      Nössjö sjö
      Odlingarna område
      Ola Nilssons kulle bergshöjd
      Olles berg höjd
      Olles hage område
      Olliketjärn tjärn
      Olliketjärnshögen höjd
      Olugs häll sten, berghäll
      Olugs klev backe
      Olugs myr myr
      Olugs sten sten
      Olugs sten sten
      Olugs ås bergshöjd
      Ormedrägerna område
      Ormetjärn tjärn
      Ormehögen höjd
      Orremossar mosse
      Orremossarna mossar
      Orremossen mosse
      Orremossen mosse
      Orremosstjärnen tjärn
      Orretjärn tjärn
      Orretjärn tjärn
      Orretjärn, Lilla tjärn
      Orretjärn, Stora tjärn
      Oskars hamn vik
      Pankudden udde
      Parten åkerstycke
      Patrikekastet timmerkast
      Patrikemyrarna myrmark
      Pengehöljen tjärn
      Permyr myr
      Permyr myr
      Permyrbacken sluttning
      Persviken vik
      Pickerud tjärn
      Pickerud tjärn
      Pickerudstjärn tjärn
      Piltstycket åkerstycke
      Planken myr
      Plankhögen(?) höjd
      Plankhögen höjd
      Plankhögen höjd
      Plåtarna beteshag
      Plåtekullen höjd
      Predikstolen sten
      Prästgårdshällan stenhäll
      Prästgårdsklevarna sluttning
      Prästgårdskleven sluttning
      Prästgårdskullen bergshöjd
      Präst(e)gårdsälven vattendrag
      Präst(e)gårdsälven bäck
      Prästskäret skär
      Pukeskäret skär
      Pukeskäret skär
      Pukudden udde
      Pärils dråg sänka
      Pölmyrarna myrmark
      Raketjärn tjärnar
      Raketjärn, Lilla tjärn
      Raketjärn, Stora tjärn
      Rambergen berg
      Ramberget berg
      Ramberget bergshöjd
      Ramkullen berg
      Rammedalen bäckdal
      Rammossen mosse
      Ramtjärn(et) tjärn
      Rebbåsen åkerstycke
      Reneberget udde
      Renebruket jord
      Renegärdet åkerstycke
      Renemossen mosse
      Reneviken vik
      Respermyrarna sankmark
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Riksröset Saknas
      Rofuruhöjden(?) bergshöjd
      Rofurunöbben(?) udde
      Rofurunöbben udde
      Roggetorud(?) åkerstycke
      Ronsekullen åkermark
      Ronsekullen åkermark
      Ronshagen betesmark
      Ronshagskullen bergshöjd
      Roparstö plats
      Rosentuvasmosse mosse
      Rotbäck område
      Rotbäck område
      Rothuggarud(?) gärde
      Rothuggarud gärde
      Rothuggarud åkerstycke
      Rothuggarudkullarna(?) berg
      Rullpeckekastet timmerkast
      Runda vallen åkermark
      Rundlappen åkerstycke
      Ryggstödkullen höjd
      Rysstjärn tjärn
      Råbäckedalen bäckdal
      Råghagen åkerstycke
      Rågkasen område
      Rågkasen beteshag
      Rågkasen betesmark
      Rågön ö
      Rålsdyvel »dyvel»
      Rålskasberget bergshöjd
      Rålskasen skogsområde
      Rålskasen slåttermark
      Rålsmossarna mossar
      Rålsmossen mosse
      Rålstjärn tjärn
      Råltjärn tjärn
      Råmansvallen åkerstycke
      Råvattnet, Lilla tjärn
      Råvattnet, Lilla tjärn
      Råvattnet, Stora tjärn
      Rävbergen berg
      Rävbäcken bäck
      Rävhismossen mosse
      Rävmossen mosse
      Rävsanden åkerstycke
      Rävshålet område
      Rävstenen sten
      Rödbergen berg
      Rödbergsdrågen dalsänka
      Rödhöjden bergshöjd
      Rödjestad utjord
      Rödklev(s)bäcken bäck
      Rödklevshöjden berg
      Rödklevskullen bergshöjd
      Rödklevskullen berg
      Rödklevsmyr myrmark
      Rönnberget höjd
      Rönnhagen område
      Rönnhögen höjd
      Rönningarna åkermark
      Rönningarna förr tuv»rabb», nu skogsområde
      Rönningedalen åkermark
      Rönningekullen bergshöjd
      Rönningemyren åkermark
      Rönningen odling
      Rönningen åkerstycke
      Rönningetjärn tjärn
      Rörmyr myrmark
      Rörmyrarna myrar
      Rörmyrarna myrar
      Rörmyrsdyveln tjärn
      Rörviksviken vik
      Rörvikekvarnen förr kvarn
      Rörviken vik
      Rörviken vik
      Rörviken vik
      Rörviken vik /Se
      Rörvikeviken vik
      Rörvikeälven bäck
      Rörvikeälven bäck
      Rösemyr myr
      Rösnäset näs
      Rösnäset näs
      Rösnäset udde
      Rösnäset, Lilla område med udde och landfast holme
      Rösnäsviken vik
      Rösnäsälven bäck
      Rösnäsälven bäck
      Röstjärn tjärn
      Röstjärn tjärn
      Röstjärn tjärn
      Röstjärnsröset riksröse
      Rösätermossen mosse
      Rösäternäset näs
      Rösätersbukten vik
      Rösätertjärnet tjärn
      Rötjärn tjärn
      Rötjärn tjärn
      Rötjärnsdalsmyren myr
      Salhalmen holme
      Salholmsröset riksröse
      Saltholmen holme
      Sand utjord
      Sand åkerstycke
      Sand(en) åkerstycke
      Sand åkerstycke
      Sand åkerstycke
      Sand, Främre åkerstycke
      Sandarna åkerstycke
      Sanden åkerstycke
      Sandarna åkerstycke
      Sandarna åkerstycke
      Sandarna område
      Sandarna åkerstycke
      Sandbergsmyrarna myrar
      Sandbukten vik
      Sandbukten vik
      Sandbukten vik
      Sandbukten vik
      Sandbukten vik
      Sandbukttuvan åkerstycke
      Sandgrengärdet åkermark
      Sandgärdet åker
      Sandmyren myr
      Sandtjärn tjärn
      Sandtorpedalen dalsänka
      Sandvadbäcken bäck
      Sandvadbäcken bäck
      Sandviken vik
      Sandäckran åkerstycke
      Saxetjärn(et) tjärn
      Saxtjärnsdalen dalgång
      Seken åkerstycke
      Sidostycket(?) åkerstycke
      Sjökarlemossen(?) mosse
      Sjökasen förr odlat område
      Sjökaserna område
      Sjökasviken vik
      Sjökasviken vik
      Sjölundshaget åkerstycke
      Sjölundsviken vik
      Sjöstycket åkerstycke
      Sjöstycket åkerstycke
      Sjöstycket åkerstycke
      Sjöstycket åkerstycke
      Skackevallen åkerstycke
      Skacktjärn tjärn
      Skallen åkerstycke
      Skattfjället skogsområde
      Skenhallsbacken område
      Skenhallsbacken område
      Skiljarmon område
      Skjulsboda(?) berg
      Skjulsbodaröset riksröse
      Skjulsbodaröset riksröse
      Skjulsbodaröset riksröse
      Skocktjärn tjärn
      Skogudden udde
      Skollern tjärn
      Skorven skär
      Skottdyvel tjärn
      Skottjärn tjärn
      Skottjärn tjärn
      Skottjärnsmossen mosse
      Skrevatjärn tjärn
      Skrevatjärn tjärn
      Skrickudden(?) udde
      Skrånäset udde
      Skrällehagen odlad mark
      Skrällemyren myr
      Skutemossen mosse /Se
      Skåkerna åkerstycke
      Skäktetjärn tjärn
      Skäktetjärnsdalarna bäckdal
      Skällern tjärn
      Skäret skär
      Skärsmossarna mossar
      Slanäs näs
      Slipstensön ö
      Sloerna öar
      Sloeröset riksröse
      Slorerna myrmark
      Sloreröset riksröse
      Sloreröset riksröse
      Slåtterliane område
      Slättfjället skogsområde
      Smedjehögen beteshage
      Smedjestycket åkerstycke
      Smedjeåkern åkerstycke
      Smedjeåkern åkerstycke
      Smedkasberget bergshöjd
      Smocken pass mellan berg
      Smockhaget åkerstycke
      Smockhagmyrarna myrmark
      Smågan ö
      Smågedalen bäckdal
      Smågeholmarna ö
      Smågeholmen ö
      Smågehålet sund
      Smågesundet sund
      Smågesundet sund
      Smågeviken vik
      Smågön ö
      Småmossarna mossar
      Småtjärnet, Norra tjärn
      Småtjärnet, Södra tjärn
      Småtjärnen tjärnar
      Småtjärnsmyrarna myrar
      Småtjärnsåsarna höjdsträckningar
      Smååker åkerstycke
      Smätten förr åkerstycke
      Snickarvallen åkerstycke
      Soberget höjd
      Soflv. (?) tjärn
      Solberget bergshöjd
      Solumsbäcken bäck
      Solumsgraven vik
      Solumsjön sjö
      Solumsmadet udde
      Solumsmossen mosse
      Solumsröset riksröse
      Solumstunet höjd
      Solumstunet höjd
      Solumstunet höjd
      Solumstunet höjd
      Sostycket åkerstycke
      Spelaren åkerstycke
      Spelaren ängsmad
      Spelaren äng
      Spelaren äng
      Spelemansbacken åkerstycke
      Spelemansbacken åkerstycke
      Spelemansbacken åkerstycke
      Sporkholmen holme
      Sporkholmen holme
      Spruckne kulle bergås
      Spångberget område
      Spånhögen bergshöjd
      Spånhögen bergshöjd
      Stallstycket åkerstycke
      Stamparetjärnet tjärn
      Stelken näs
      Stelketjärnet tjärn
      Stenbingemon åkerstycke
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäckbacken område
      Stenbäckmyr myr
      Stenbäckmyren myr
      Steneviken Saknas /Se
      Stenlappen åkerstycke
      Stensand vik
      Stenstycket åkerstycke
      Stenstycket åkerstycke
      Stenstycket åkerstycke
      Stenstycket åkerstycke
      Stentjärn tjärn
      Stentjärn tjärn
      Stentjärn, Västra tjärn
      Stentjärn, Östra tjärn
      Stenvallen åkerstycke
      Stenvallen åkerstycke
      Stigshöjden, Lilla (?) bergshöjd
      Stigshöjden, Stora(?) bergshöjd
      Stigskasen (?) område
      Stigsmadet(?) sankmark
      Stigsmossen(?) mosse
      Stintareberget berg
      Stockebotten åkerstycke
      Stockedalen dalgång
      Stockedrågen dalsänka
      Stocketjärn tjärn
      Stocketjärn(et) tjärn
      Stockhålsbukten vik
      Stockhålskullen bergshöjd
      Stommeskogen skogsområde
      Stora Le sjö
      Stora Le sjö
      Stora Le sjö /Se
      Stora maderna sankmark
      Stora madet sankmark
      Stora mossar mossar
      Stora näset näs
      Stora sten(en) sten
      Stora vallen åkerstycke
      Stordyvel tjärn
      Storemodyvel tjärn
      Storliden åkerstycke
      Storlågsmadet sankmark
      Stornäset näs
      Storön ö
      Storön ö
      Strandbacken område
      Strandbacken område
      Strandkas timmerkast
      Strandmon terräng
      Strandmyrarna myr
      Strandviken vik
      Strandviken vik /Se
      Strandön ö
      Stubbestycket åkerstycke
      Stubbestycket åkerstycke
      Stugestycket åkerstycke
      Stugevänden åkerstycke
      Stugstycket åkerstycke
      Stugutjärn tjärn
      Stugåkern åkermark
      Stuteklev backe
      Stuteklev backe
      Stutögat tjärn
      Stutögsmossen mosse
      Styggedal dalsänka
      Styggedalsmossen mosse
      Styggemyr myr
      Styggemyr myr
      Styggemyr myr
      Styggemyrsmyren myr
      Styggetjärn tjärn
      Stånkarebacken backe
      Sullerhagen åkerstycke
      Sullern åkerstycke
      Sullersand åkerstycke
      Sulleräckran åkerstycke
      Sunden sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundingekullen udde
      Sundingeskäret skär
      Sundsbacken backe
      Sundsfjorden flada
      Sundsmardyvel, Lilla(?) »dyvel»
      Sundsmardyvel, Stora(?) tjärn
      Sundsmossen mosse
      Sundsmossdyvel tjärn
      Svarte bukt vik
      Svarte dy sankmark
      Svarte hålet vik och sänka
      Svartekas område
      Svartekas skogsområde
      Svartekas område
      Svartekaskullen skogshöjd
      Svartetjärn tjärn
      Svartetjärn tjärn
      Svartetjärnsbäcken bäck
      Svartetjärnsmossen mosse
      Svartevik vik
      Svarteviksviken vik
      Svartvik(en) vik
      Svartviken vik
      Svenskas område
      Svens vall åkerstycke
      Svens ås backe
      Svenses myr myrmark
      Svingen område
      Svinryggen skogsås
      Svältåg(?) åkermark(?)
      Sågmadet gyttjemad
      Sågmadet bäckdal
      Sågmoudden udde
      Sågmoviken vik
      Sågviken vik
      Sågviken vik
      Såtesten sten
      Såtesten sten
      Såte sten sten /Se
      Sälgstycket åkerstycke
      Sälgstycket åkerstycke
      Sämsbergen berg
      Sämsjön sjö
      Sämskogen skogsområde
      Sämsmo slott slott
      Sämsoset vik
      Sämsoset vik
      Sämsälven bäck
      Sävlingshöljen tjärn
      Söbacken odlad mark
      Södra edet förr odlat område
      Södra sundet sund
      Söhällan skär
      Sölestycket åkerstycke
      Sörlingeviken vik
      Sörgårdsbäcken bäck
      Sörgårdshaget betesmark
      Sörgårdsholmen ö
      Sörgårdstunet område
      Sörkelåkern åkerstycke
      Söudden udde
      Söuddviken vik
      Tafittemyren(?) myr
      Tallkasen område
      Tallåsen ås
      Tassebäcken bäck
      Tassebäcken område med timmerplats
      Tassebäcken område
      Tattarhålan område
      Tavlan plats
      Timmermon område
      Timmermossarna mossar
      Timmermossberget bergshöjd
      Timmermossen mosse
      Timmermossen mosse
      Timmerudden udde
      Timmervik vik
      Timmerviken vik
      Timmerviken vik
      Timmerviksmyren myr
      Tjurvallen åkerstycke
      Tjuvdalarna dalar
      Tjuvdalskullen bergshöjd
      Tjuvdrågen dal
      Tjuvdrågen dal
      Tjuvkullen bergshöjd
      Tjuvkullen bergshöjd
      Tjuvkullen bergshöjd
      Tjuvkullen bergshöjd
      Tjuvkullen bergshöjd
      Tjuvkullen bergshöjd
      Tjuvugnen grotta
      Tjuvugnen grotta, »kryphål»
      Tjuvugnen grotta
      Tjärgraven område
      Tjärgällmyrarna myrar
      Tjärgällsmyrarna sankmark
      Tjärgällviken vik
      Tjärn, Lilla tjärn
      Tjärn, Stora tjärn
      Tjärnet vik
      Tjärnet vik
      Tjärnet på fjället tjärn
      Tjärnkasen skogsområde
      Tjärnstycket åkerstycke
      Tjärnsåkern åkerstycke
      Tjärudden udde
      Tjäruddeviken vik
      Tolserudmyren åkerstycke
      Tolserudnäset udde
      Tolserudviken vik
      Tolsgärdet(?) åker
      Tomtebäcken bäck
      Torbjörnerudhaget skogsområde
      Torbjörnerudtjärnet tjärn
      Torbjörnstjärnet tjärn
      Tordehögen åkrar
      Tordeslaget plats
      Tordestenarna klippblock
      Tordgärdet åkerstycke
      Tordhöjden bergshöjd
      Torrsjön sjö
      Torrsjön sjö
      Torrsjön sjö
      Torrsjön sjö
      Torrsjö tjärn
      Torrsjön, Stora sjö
      Torrsjön, Stora sjö
      Torstön ö
      Torvtjärn tjärn
      Torvtjärnsmossen mosse
      Tostön ö
      Tralitteviken vik
      Tralittudden udde
      Trekanten åkerstycke
      Trestickla(?) tjärn
      Trinde kulle sten
      Trinde kulle höjd
      Trippmosse mosse
      Trollbäck bäck
      Trollbäckröset riksröse
      Trolldalen dalgång
      Trolldalen dalsänka
      Trolldalen dalsänka
      Trollemosse mosse
      Trollmossberget bergshöjd
      Trollmossen mosse
      Trolludden udde
      Tronsholmarna holmar
      Tronsholmen holme
      Tronsholmen holme
      Trytjärn, Stora tjärn
      Trytjärnen tjärnar
      Trytjärnsmossarna mossar
      Trädan(?) åkerstycke
      Trädan område
      Trädan område
      Trädan område
      Trätaremadet sankmark
      Trätarevallen åkerstycke
      Trätsmyren(?) myr
      Tullareåsarna skogshöjder
      Tullkammarslyckan åkerstycke
      Tunen skogsmark
      Tunbergen bergshöjd
      Tunet plats
      Tunet betesmark
      Tunet område
      Tunet område
      Tunet höjd
      Tunet åkerstycke
      Tunet område
      Tunet område
      Tunet beteshag
      Tunet kulle
      Tunkullen höjd
      Tunkullen höjd
      Tunrönningen åkerstycke
      Tunudden udde
      Tunudden udde
      Tutarebergen bergshöjder
      Tutjärn tjärnar
      Tutjärnsdyvel »dyvel»
      Tutjärnsmossen mosse
      Tvallänne(?) åkerstycke
      Tveplöjan åkerstycke
      Tvilliketjärnen tjärn
      Tvillingtjärn, Lilla tjärn
      Tvillingtjärn, Stora tjärn
      Tvillingebruket jord
      Tvättjärn tjärn
      Uddarna åkerstycke
      Udden udde
      Uddebukten vik
      Uddereset åkerstycke
      Ulevattnet sjö
      Utevattnet sjö /Se
      Ulevattnet, Lilla tjärn
      Ulevattnet, N. tjärn
      Ulvberget berghöjd
      Ulvberget bergshöjd
      Ulveberget höjd
      Ulvgropen varggrav
      Ulvstensmyrarna myrmark
      Ulvudden udde
      Ulvvassdammen del av Ulvvattnet
      Ulvvattensholmen holme
      Ulvvattnet sjö
      Ulvvattnet sjö
      Ulvvattnet sjö
      Ulvvattnet sjö
      Ulvvattnet, Lilla tjärn
      Ulvvattnet, Lilla tjärn
      Ulvvattnet, Stora sjö
      Ulvvikbäcken bäck
      Ulvviketjärnet tjärn
      Ulvviketjärnet tjärn
      Ulvön ö
      Utskogen skogsområde
      Utskogen skogsområde
      Ut vid gravarna område
      Valekullen bergshöjd
      Vallarna åkerstycke
      Vallemyrarna gärde
      Vallen åkerstycke
      Vallen åkerstycke
      Vallen åkerstycke
      Vallen åkerstycke
      Vallmoudden udde
      Valsebotjärn tjärn
      Valsåkern åkerstycke
      Varggropen åkerstycke
      Varpbäcken bäck
      Varphögarna »varp»
      Varpkällan kallkälla
      Varpmyrarna myr
      Varpmyrarna område
      Varpmyrarna myrmark
      Varpmyrarna myrmark
      Varpmyrarna myrmark
      Varpmyrarna myrmark
      Varpmyrarna, Västra myrar
      Varpmyren myr
      Varpmyren myr
      Varpmyren myr
      Varptjärn tjärn
      Vassmyren myr
      Vasspotten tjärn
      Vassåkern åkermark
      Vassåkern åkerstycke
      Vesle-Per-backen skogsområde
      Vesle-Perbackåsen höjdsträckning
      Vetteråkern(?) åkerstycke
      Vikansjöfjorden »flada»
      Vikansjöviken vik
      Vikemadet sankmark
      Vikerudtjärnet tjärn
      Viketjärn, Lilla tjärn
      Viketjärn, Stora tjärn
      Vindhammaren berg
      Vindhammaren berg
      Vindhammaren berg
      Vindhammaren berg
      Vindhammaren berg
      Vindhammaren berg
      Vindhammarmyren myr
      Vindhammartjärnet tjärn
      Vinhammar kulle /Se
      Vinhammaren kulle
      Vinhammartjärnet tjärn
      Vinvårdskullen(?) skogsområde
      Vinvårdskullen, Lilla höjd
      Vinvårdskullen, Stora höjd
      Vinvårdsmossen, Lilla(?) mosse
      Vinvårdsmossen, Stora(?) mosse
      Vit väre mosse
      Vite väre mo
      Vitlökshålet gryta i skogen
      Vitlöks kulle(?) höjd
      Vrålskasen åkerstycke
      Vänden åkerstycke
      Vänden åkerstycke
      Vänden åkerstycke
      Vänden åkerstycke
      Väremossen mosse
      Vänderna åkerstycke
      Väråsen bergshöjd
      Västen åkerstycke
      Västra sundet sund
      Yttre myrarna åkerstycke
      Yttre skogen skogsområde
      Yxemossen mosse
      Yxetjärn tjärn
      Yxetjärnsdalen dalgång
      Yxetjärnsmyren myr
      Ådalen bäckdal
      Ådalen åkerstycke
      Åletjärn tjärn
      Åmålsmossen mosse
      Ångsågen såg
      Åsneviken vik
      Åsneviken vik
      Älgholmen holme
      Älgmossen mosse
      Älgmossen mosse
      Älgmyr myr
      Älvarna vattendrag
      Änden på viken del av vik
      Ängemadet, Store sankmark
      Ängemadet, Lilla sankmark
      Änghagen höjd
      Änghögskullen höjd
      Ängkasen åkerstycke
      Ängkasen åkerstycke
      Ängkaserna skogsområde
      Ängkaserna odlad mark
      Ängkashällan berg
      Ängkaskullen kulle
      Ängkasmadet vik
      Ängkasviken vik
      Ängön ö
      Äspelyckan område
      Äspelyckan skogsområde
      Ödegårdarna område
      Ödegårdarna område
      Ödegårdarna förr utgärde nu skogsmark
      Ödegårdstjärnet vik
      Ödegårdstjärnet vik
      Ödegårdstjärnet vik
      Ödegårdstjärnet vik
      Ödegårdsviken vik
      Ödegårdsviken vik
      Ödletjärn tjärn
      Ökullen udde
      Ölbackedyvel tjärn
      Ölbackskaserna förr odlingar (nu skog)
      Ömans kvarn plats
      Ömans kvarn plats
      Ön ö
      Ön ö
      Ön udde
      Önäbban udde
      Örletjärn tjärn
      Örletjärnsmaderna sankmark
      Örnhusbergen berg
      Örnhuset bergshöjd
      Örnhustjärnet tjärn
      Örnkullen bergshöjd
      Öst och väst åkerstycke
      Ösundet sund

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.