ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torrskogs socken : Vedbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 80 Naturnamn: 466 Bebyggelsenamn: 844 Naturnamn: 1009
Torrskog sn /Se Norra o. Södra Kölviken förklaringar Torrskog sn Abborr(e)tjärn tjärn
Torsskog sn? Abborretjärn tjärn Torrskog socken Apalsmyr myr
Torrskog sn Abborretjärn tjärn Torrskog socken Askesjö sjö
Torrskog sn Abborrtjärn, Lilla tjärn Torrskog sn Askesjö sjö
Torrskog sn Abborrtjärn, Stora tjärn Torrskog sn Aspebacken åkerstycke
Torrskog sn Abborrtjärnet tjärn Torrskog sn Backarna åkerstycken
Torrskog sn Alemyren myr Torrskog sn Backarnagärdet åker
Torrskog sn Askedalen dal Bråtnäsarna inbyggarbeteckning Backarnagärdet åkerstycke
Torrskog sn Askesjö sjö Dön(?) personnamn Baggevrån åkerstycke
Torrskog sn Askesjö sjö Greven i Varpet personnamn Baggevrån åkerstycke
Torskog sn Askesjö sjö Gullekern(?) inbyggarbeteckning Bakarekleven backe
Tårslagz sn Askesjö sjö Hanse-gosse personnamn Bakaremyren skogsområde
Torrskog sn Askesjö sjö Hargarna inbyggarbeteckning Banken åkerstycke
Torrskog sn Askesjö sjö Hopp personnamn Barkekasen plats
Torrskog sn /Se Askesjö(n) sjö /Se Ingerud-lunsen inbyggarbeteckning Barkekasen plats
Torrskog sn /Se Bergerudtjärn tjärn Jone-gutten inbyggarbeteckning Barkerudmossen mosse
Torrskog sn /Se Berget terräng Katlihopp inbyggarbeteckning Barkerudviken vik
Alby stad by /Se Bergetjärn tjärn Köksarna inbyggarbeteckning Basteliddalen dal
Alsbyn gd Bergetjärn tjärn Kölarna inbyggarbeteckning Bastevik vik
Baskerud by Bergholmen ö Lilleborn inbyggarbeteckning Bergemossen mosse
Barkerud by /Se Bergholmen holme Långskorn personnamn Bergemossen mosse
Bergsbol förr torp Bergtjärn tjärn Sleven i älven personnamn Bergerudbäcken bäck
Boden förr hus? Bergtjärn tjärn Storemyrn inbyggarbeteckning Bergerudtjärn tjärn
Bråtenäs by Bergtjärn tjärn /Se Svassen inbyggarbeteckning Berget åkermark
Berget förr bebyggelse Bingeholmen holme Torrskog-jål inbyggarbeteckning Berg(e)tjärn tjärn
Bråtet förr bebyggelse Bingen terräng Torskunge inbyggarbeteckning Bergholmen ö
Bråtnäsön Saknas Bingåsen höjd Torskunge inbyggarbeteckning Bergkällan kallkälla
Bräckan förr bebyggelse Bjurdämman äga /Se Tuven personnamn Bergstjärn tjärn
Båteviken by? Bjurdämmeviken vik Alby lht Bergtjärnskullen bergshöjd
Bön by Bockön, Lilla ö Alsbyn by Bingen åker
Delestaden förr bebyggelse Bockön, Stora ö Alsbyn by Bingeåsen backe
Flolanda gd /Se Borrebotjärn, Lilla tjärn Alsbyn by Bjurdämmaholmen holme
Govik förr torp Borrebotjärn, Stora tjärn Alsbyn by Bjurdämmeviken vik
Gullbrandsbyn by /Se Bosstjärn tjärn Alsbyn by /Se Björkestycket åkerstycke
Gummenäs by ?Bottensjön sjö Alsby stad by Björnesten(en) sten
Gummenäs by? Bottensjön sjö Alsby stad by Björnestycket skogsområde
Hagem Saknas Bottensjön sjö Angärdsbackarna(?) hmd Björnestycket åkerstycke
Gummenäs gd /Se Bottensjön o. Snaggerudssjön sjöar /Se Apal(e)högen hmd Boaåkern(?) åkerstycke
Gustafsfors Saknas /Se Braskviken vik Ardera(?) hmd Boddalen dalgång
Gustavsfors järnbruk /Se Brasmetjärnet tjärn Asp(e)liden torp och bs Bodtjärnet tjärn
Hansekasen förr torp Bredmossarna mossar Askedalen torp Bodtjärnet tjärn
Harget ödetorp Bredmossen mosse Askedalen torp Bodviken vik
Holmerud lg /Se Bredmossen mosse Asphultet förr torp Bodvänden åkerstycke
Hyttan bs /Se Bråtnäsdalen dal Backarna hmd Bodvänden åker
Hytterna torp /Se Bråtnäsön ö Backarna hmd Bollsbytjärn(et) tjärn
Hyttorna förr torp Bråtnäs ön ö Backarna hemmansdelar Borgetunet beteskog
Högås förr torp? Bråtnäs ön ö Backen förr hmd Borgåkern åkerstycke
Kambol förr torp Bråtnäsön ö Backen hmd Borregårdsviken vik
Kasen förr torp Bråtnäsön ö /Se Backestugan boningshus Borrehagen åker
Kenebyn by? Bräcketjärn tjärn Bakaremyren förr bs Borrehagskällan kallkälla
Kesnacken by Bräckeviken vik Bambuserud bs Borremossen mosse
Kesnacken by /Se Brännan höjd? Bambuserud bs Borremosseskiftet skogsmark
Kesnacken by /Se Brännedalen dal Barkerud bebyggelse Borrgårdsvallen åker
Kesnacken gd /Se Bränäset terräng Barkerud med Liane hemman Bosstjärn tjärn
Klippan ödetorp Bränäsviken vik Barkerud hemman Bottesjön sjö
Korinterud förr torp Buskebäcken bäck Barkerud hemman Brante backe åkerstycke
Koven förr bs Båtviksviken vik Barkerud hemman Brante backen åkerstycke
Kölen gd Bäckedalen terräng Barkerud hemmansdelar /Se Branten(?) åkerstycke
Kölen by /Se Bäcketjärn tjärn Barkerud hmd Branta stycket åkerstycke
Larvik förr torp Bäcketjärn tjärn Barkerud(s)boden handelsbod och lht Brantevallen åkerstycke
Ljusbo förr torp Bäckeviken vik Baronetomten förr hmd Braskeviken vik
Myren ödetorp Dammen vik Bastelidboden förr hmd Braskeviken vik
Månserud förr bebyggelse Dammshöjdstjärn tjärn Bergerud förr torp Brasmetjärnet tjärn
Ramsbyn by Dammtjärn tjärn Berget förr hmd Brasta(?) åkerstycke
Ramsbyn by /Se Dammtjärn tjärn Berget hmd Brasta åker
Raskerud förr bs Delesdalen dal Berget bs Brastamyrarna myr
Raskerud förr torp Delestjärn tjärn Berget hmd Brattefors åkerstycke
Rötjärnskasen förr torp? Delesvichenn Saknas Berget hmd Braxentjärnet tjärn
Skäret förr torp Djupedal dalgång Berget förr bs Breda mossarna mossar
Stategen by /Se Dyrsholmen holme Berget förr hmd Breda mosse mossmarker
Stommen by Dyrstjärn tjärn Berget hmd Breda mossen mosse
Stommen gd /Se Dyveln vattensamling Bergsbo torp Breda stycket åkerstycke
Svasserud förr torp Dyveltjärn tjärn Bergsbol torp Bredmossen mossmarker
Sör-Bingen förr torp? Edsudden udde Betania kyrka och predikantbostad Bredviksviken vik
Tarald förr torp Ekeliderna skogsområde Betlehem missionshus Brobacken backe
Tjärehjällen förr torp Emmas mosse mosse Bingen hmd Brottet åker
Tosterud förr torp Ettermossen mosse Bingen förr torp Brottet åkerstycke
Valborged förr bebyggelse? Fiskelös tjärn Bingen hemmansdelar Brudmossen mosse
Engebodarne by Fiskelös tjärn Bingen, Norra hmd Brunnskällan källa
Ödegården förr bebyggelse Fjällmossen mosse Bingen, Södra hmd Brurekullen höjd
  Forteåsen höjd Bitten(?) bs Brånviken(?) vik
  Forteälven vattendrag Bjurdämman hmd Brånäset(?) näs
  Fölungeudden udde Björkebacka lht Brånäset näs
  Getön ö Björkebacken lht Bråtnäsgruvan silvergruva
  Gladstjärn tjärn Björkebo lht Bråtnäsviken vik
  *Gravhög berg? Björkebo lht Bråtnäsälven vattendrag
  Grimsnäs näs Björkelund lht Bråtnäsön ö
  Grimsnäsdalen, Norra dal Björken hmd Bråtön ö
  Grimsnäsdalen, Södra dal Björken(?) hmd Bräckan åker
  Grimsnäsmossen mosse Björkhaga lht Bräckan, Övra åker
  Gruvmyren myr Björkhaga lht Bräckebron förr bro
  Grävlingemossen mosse Björkhagen lht Bräckekulan odlad mark
  Grötebyttan sank mark Björkhamra lht Bräcketjärn(et) tjärn
  Grötel tjärn Björkliden avs Bräckorna åkerstycke
  Grötelsbäcken bäck Björkås lht Bräckorna åkermark
  Gulholmen ö Björnehultet torp Brädnäsviken vik
  Gullbrandsbäcken bäck Boda lht Brädviken(?) vik
  Gummenäsviken vik Boden förr hmd Brännan del av Högevarn
  Gummenäsviken vik Boden hmd Brännan område
  Gummenäsön ö Boden lht Bränneriet plats
  Gummenäsön ö Boden avs Brännorna höglänt skogsområde
  Gummenäsön ö Boden lanthandel Brännvinsbacken backe
  Gummenäsön ö Boden avs Brännvinsbacken backe
  Gummenäsön ö Bollnäs förr torp Brännvinsbacken backe
  Gunnarstjärn tjärn Bollsbyn hemmansdelar Butjärn, Lilla tjärn
  Gupptjärnen tjärn Bollsbyn hemmansdelar Butjärn, Stora tjärn
  Guribäcken bäck Bollsbyn hemmansdelar Båtstan odling
  Guriviken vik Bollsbyn hemmansdelar /Se Båtstycket åker
  Guriåsen höjd Bollsbyn hmd Båtviksviken vik
  Gårmossen mosse Borgen bebyggelse Bäckatjärn tjärn
  Gåsetjärnet mosse Borgen bebyggelse Bäcketjärn tjärn
  Gäddetjärn tjärn Borgen bebyggelse Bäcketjärnsdammen plats
  *Göperös gränsmärke Borgen bebyggelse /Se Bäckhuset åker
  Göteborgstjärnet tjärn Borgen hmd Bäckåkern åkerstycke
  Göteborgstjärnet tjärn Borgen hmd Böholmarna holmar
  Halleforsen fors Borgen hmd Dammbäcken bäck
  Hallefors Saknas Borgen hmd Dammen plats
  Halleforsen fors Borgen hmd Dammen vik
  Halleforsen fors Borrgården förr hmd Dammen backe
  Halleforsen fors Botten förr torp Dammshöjdetjärnet tjärn
  Halleforsen fors Braskebyggningen lht Dammtjärn tjärn
  Halleforsen fors Braskebyggningen lht Dammtjärn tjärn
  Hallerforsen fors? Bredviken bebyggelse Dammtjärnet tjärn
  *Hallesundet sund Bredviken bebyggelse Dammtjärnsbäcken bäck
  Hammaretjärnen tjärnar Bredviken bebyggelse /Se Dammtjärnsskiftet skogsområde
  Hammartjärn tjärn Brenäset förr torp Dammyrarna myrmark
  Havretjärn sjö /Se Bron bs (eller torp) Dammyrarna myr
  Hedvattnet sjö Brottet torp Danmark ö
  Hedvattsön ö Brurekullen lht Delebron bro
  Holgers kulle kulle Bråte torp Delepöl utvidgning och fördjupning (»hölj»)
  Holmegilstjärnet tjärn Bråtnäs bebyggelse Deleskäret skär
  Holmen holme Bråtnäs med Ön och Humlegården bebyggelse Del(e)stjärn tjärn
  ?Holmetjärn sjö Bråtnäs Saknas Delesvik vik
  Holmetjärn tjärn Bråtnäs Saknas Delsdalen dal
  Holmetjärnberget berg o. triangelpunkt Bråtnäs Saknas Delsmyr mosse
  Humlegårdsbäcken bäck Bråtnäs Saknas Djupa dalen dal
  Hundudden udde Bråtnäs Saknas /Se Dretholmarna öar
  Husetjärn tjärn Bråtnäs Saknas /Se Durhagen gärde
  Hyttekullen höjd /Se Bråtnäs Saknas /Se Dyveln tjärn
  Hytteviken vik Bråtön hmd Dyveln tjärn
  Hytteviken vik /Se Bräckan hmd Dyvelsmossen mosse
  Håbodaberget berg o. triangelpunkt Bräcke hemmansdelar Dyvelsmossen mosse
  Hålan tjärn Bräcke hemmansdelar Eckermans båtstö(?) udde
  Håltjärn tjärn Bräcke, Nedra hmd Eden område
  *Hällesundet sund Bräcke, Södra hmd Edeskiftet skogsområde
  Hälsetjärn tjärn Bräcke, Övra hmd Ekeliderna skogsområde
  Hälsetjärnsdyveln tjärn Bräckorna förr bs Ekemossen mosse
  *Hästekleven gränsmärke Brädnäset förr torp Ekestycket åker
  Hästeklinten skär Byggningen förr hmd Ekestycket åkerstycke
  Hästeskräppan skogsområde Byggningen hmd Ekåkern åkerstycke
  Hästgravedalen dal Byggningen hmd Emmas mosse mosse
  Hästgraven dal Byggningen förr hmd Farmors rågträde åkerstycke
  Hästnäset näs Bårbo, se 1 Kölviken, Norra Saknas Finnemyren förr odlad myr
  Höge kulle kulle Båtstan förr torp Finnemyren myr
  Högelid terräng Båtviken bebyggelse Fiskelös tjärn
  Högeliddyveln tjärn Båtviken bebyggelse Fiskelösen tjärn
  Högelidmyren myr Båtviken bebyggelse Fiskelösen vik
  Högelid-Örletjärn tjärn Båtviken bebyggelse /Se Fjällen skogsområde
  Högevarden berg o. triangelpunkt Bäckedal(en) torp Fjället skogsområde
  Högevarden höjd Bäcken hmd Fjället skogsområde
  Högevarden berg Bäcketjärnskasen torp? Fjället skogsmark
  Högevardsmossen mosse Bön bebyggelse Fortedammen vik
  Högerås, se Högevarden berg o. triangelpunkt Bön bebyggelse Fortemomyrarna åker
  *Igelsjön sjö Bön bebyggelse /Se Fortälven vattendrag
  Iletjärn tjärn Bön kvarn Framskogen skogsområde
  Jämnemon terräng Bön kvarn Fredriks stycke åkerstycke
  Järnbackarna backar Bön hmd Främre gärdet åkerstycke
  *Järperudstjärn tjärn Börje förr hmd Främre kasen odling
  *Järperudstjärn tjärn Börje hmd Främre mon betesmark
  Järbokullen höjd Börjes förr hmd Fällemyren vik(?)
  Kalvtunet näs Börjestugan boningshus Fällorna beteskog
  Kampevik vik Dal arbetarbarack Föksen område
  Kaninholmen holme Dal arbetarbarack Fölungeudden udde
  Karrboöö Saknas Dal arbetarbarack Gabrielsudden udde
  Kartlidberget berg Dal arbetarbarack Gatan väg
  Kartliddyveln tjärn Dalarna förr torp Genstigen skogsgångväg
  Kartliden terräng Dalen torp Getebergstjärnet tjärn
  Kasedyveln tjärn Dalen torp Geteryggen bergkam
  Kasernamossen mosse Dalen lht Getön ö
  ?Kastjärnet, Södra tjärn Dalstugan arbetarbostäder Gorviken vik
  ?Kastjärnet, Södra tjärn Dammen förr torp Gorviken vik
  Kastjärnet, Södra tjärn Dammkasen bs (eller torp) Gravdalen dalgång
  Kattemoarna skogsmark Dammshöjden hmd (eller avs.?) Gravdalsviken vik
  Kattjärn tjärn Dammshöjden hmd Grevåkern åkerstycke
  Kesnackefjället skogsmark Delen bs (lht) Groparna tälgstensgruva
  Kesnacksälven vattendrag Delen förr hmd Gropebacken backe
  Kiasleberg, se Kissleberg berg Drågen förr torp Grå berg bergshöjd
  Kissleberget berg Durhagen förr bs Grötebyttan myr
  Kissleberget berg Dönkasen förr bs Grötel tjärn
  Kissleberget berg Dönkasen bs Grötel tjärn
  Kisslebergskasen bergssluttning Eg(e)berg lht Grötetjärn tjärn
  Kisslebergstjärn tjärn Eg(e)berg lht Gubbens kas område
  *Kisslebergsudden udde Ekeberget lht Gubbens myrar myrmark
  Klippemossen mosse Ek(e)högen hmd Gubbesuren vildapel, »surapel»
  Klipperudstjärn tjärn Ekekullen lht (stuga) Gubbesuren apel
  Klockestenen sten Elba(?) arbetarbarack Gubbetegen åkerstycke
  Klyppen åker /Se Enerhögen hmd Gullekern(?) sten
  Knutserudtjärn tjärn Eriksberg lht Gullekestenen sten
  Kopparnäset näs Finnerud förr bs Gullekestenen sten
  Kopparnäset näs Finnerud bs Gullås höjdsträckning
  Kopparviken vik Finntorpet avs Gummenäsbräckan backe
  Kopparviken vik Fittan hmd Gummenäsön ö
  Korperudberget berg Fittan hmd Gunnarstjärn tjärn
  Korperudbäcken bäck Fjällbygden bs Gunnarstjärnsmossen mosse
  Korperudtjärn tjärn Fjällbygden bs Gunnerstjärn tjärn
  *Korsdalen dal Fjösbo hemmansdelar och soldattorp Guribäcken bäck
  Korsmossen mosse Flodesäter(?) förr torp(?) Guriviken vik
  Korsmossen mosse Flolanda bebyggelse Guriåsen höjdsträckning
  Korven terräng Flolanda bebyggelse Gåsepölen tjärn
  Krokvattnet sjö Flolanda bebyggelse Gåsetjärn tjärn
  Kusåsen höjd Flolanda bebyggelse Göteborgsbäcken bäck
  Kuvetjärn tjärn Flolanda bebyggelse /Se Göteborgsmossen mosse
  Kuvetjärn tjärn Fläskoset skogsarbetarbarack Göteborgstjärnet tjärn
  Kuvetjärn tjärn Fläskoset lht Göteborgstjärnet tjärn
  Kuvetjärn tjärn Fogde lht Hagebacken landsvägsbacke
  Kuvetjärnet tjärn Fortemon förr soldattorp Hagelanden strand
  Kuvetjärnsbäcken bäck Fortemon soldattorp Hagen åkerstycke
  Kvarnanäset näs Forten förr torp Hagen åker
  Kvarnetjärn tjärn Forten torp Hagen åkerstycke
  Kvarnetjärn tjärn Forten torp Hagetunet beteshag
  Känsbytjärnet tjärn Framgård(?) hmd Hagmyren förr åker
  Känsbytjärnet tjärn Framgården hmd Halleforsen fors
  Kölnäset utmark /Se Framme hmd Halleforsen fors
  *Kölviksfjäll höjder Framme hmd Hallen berg
  Kölvikstjärnet tjärn Framme hmd Halvorspöl utvidgning och fördjupning av Kesnackeälven
  Kölvikstjärnet vik Framme hmd Hammartjärn tjärn
  Larsemyren myr Framme förr hmd Hammartjärnen tjärnar
  Le, Stora sjö Framme hmd Handrevorna(?) del av landsväg
  Le, Stora sjö Framme hmd Handrevorna väg
  Le, Stora sjö Framme hmd Hansegärdet åkerstycke
  Le, Stora sjö Fridhem hmd Hansehålet skogsområde
  Lee siö, se Le, Stora sjö Fällan hmd Hansehålet åkerstycke
  Lelången sjö Gabrielarna hmd Hansemyrarna åker
  Lelång sjö Gabrielarna hmd Hanseskåran bergsklyfta
  Lelången Saknas Garveriet lht (arbetarbostäder) Hans´ stycke åkerstycke
  Lelången sjö Gatan bs Hargekullen bergshöjd
  Lelången sjö Gatan hemmansdelar Hargekullen bergshöjd
  Lelång sjö Gatestugorna hemmansdelar Haverlösa(?) åkerstycke
  Lelång sjö Gerdins(?) hmd Havrekasen odling
  Lelång sjö Granhem avs Havretjärnet(?) tjärn
  Lelång sjö /Se Graninge lht Hedvattensälven bäck
  Lelången sjö Gubbedalarna förr torp (el. bs) Hedvattnet sjö
  Lerudden udde Gullbrandsbyn bebyggelse Helgemaderna(?) sankmark
  Lianetjärn tjärn Gullbrandsbyn bebyggelse Hemskogen skogsområde
  Lilla dyveln vattensamling Gullbrandsbyn bebyggelse /Se Herrenäserud(?) åker
  Lillegårdsfjället skogsområde Gummenäs bebyggelse Holkemyr myr
  Lintjärn tjärn Gummenäs bebyggelse Holmegilstjärnet tjärn
  Lintjärn tjärn Gummenäs bebyggelse Holmen holme
  Lintjärn tjärn Gummenäs bebyggelse /Se Hultetjärn(et) tjärn
  Lintjärn tjärn Gustavsberg hmd Hultetjärn(et) tjärn
  Liusvatnet, se Lyssjö sjö Gustavsberg lht Hultstjärn(et) tjärn
  Lommetjärnet tjärn Gustavsfors jvt Humlegårdsviken vik
  Luffekasen terräng Gustavsfors förr sulfatfabrik Hunduddarna udde(?) och skogsområde
  Lugnabotjärnet tjärn Gustafsfors förr sulfatfabrik Husegärdet åker
  Lugntjärn tjärn Gustavsfors station Husegärdet åker
  Lysetjärn tjärn Gåshögen förr hmd Hus(e)tjärn tjärn
  Lyssjö sjö Gåshögen hmd Hyttekullen bergshöjd
  Lyssjö sjö Gärdet avs Hyttekullen bergshöjd
  Långelid skogsområde Gärdet hmd Hytteviken vik
  Långemossen mosse Gärdet hmd Håbobackarna landsvägsbackar
  Långemyren myr Gärdet hmd Håbodammen timmerplan
  Långenäset näs Haga lht och kafé Håbogärdet åkerstycke
  Långe udde udde Haga lht Håbokullen berg
  Långtjärn tjärn Haga hmd Håbokvarnen bäck
  Långtjärnsbäcken bäck Hagen hmd Håbomossen mosse
  Långtjärnsfjället skogsområde Hagen bs Hågerudkleven backe
  Löttjärn tjärn Hagen förr bs Hågerudvänden åkerstycke
  Löttjärn tjärn Hagen hemmansdelar Hågerudåkern åkerstycke
  Lövås ås Hagen hmd Håldalen(?) myrar
  Lövås, Gamla ås Halleberg förr hmd Hålevänden åkerstycke
  Madmossen mosse Hallsberg lht Håltjärnet tjärn
  Madviken vik Hansekasen förr torp Håltjärnsbäcken bäck
  Madtjärn tjärn Hansestugan förr hmd Håltjärnsmossen mosse
  Malekullen höjd Hansestugan förr hmd Håltjärnsön ö
  Mattesbäcken bäck Hargen torp Hästeskräppan skogsområde
  Mjölkudden udde Hargered förr torp Hästeskräppsmossen mosse
  Mon terräng Harget förr torp Hästgraven(?) älvdal
  Mossen terräng Harget torp Hästgravedalen(?) dalsänka
  Mosserud terräng Harget, Västra torp Hög(a)lidmyren(?) myr
  Mosstjärn tjärn Harget, Östra torp Högarna åker
  Mosstjärn tjärn Hastaberg arbetarbostäder Höge hag bergshöjd
  Motjärn tjärn Hedvattensön förr torp Höge kulle bergshöjd
  Mudderudåsen höjd Hemmanet bs Höge kulle bergshöjd
  Myren terräng Hemmanet torp Högeliddyveln tjärn
  Myren terräng Hemmanet förr torp Högelidkvarnen kvarn
  Myrudden udde Hemmanet hmd Högemaderna mark
  Mässingsbäcken bäck Herr(e)hålet hmd Högemossarna mossmark
  »möje siön», se Mösjö, Stora sjö Herr(e)hålet hmd Högestycket åkerstycke
  Mörteljärn tjärn Herr(e)hålet hmd Högtjärn, Norra tjärn
  Mörttjärnet tjärn Herr(e)hålet hmd Högtjärn, Södra tjärn
  Mösjö, Lilla sjö Herrenäserud(?) bs Höjdarna skogsområde
  Mösjö, Stora sjö Herrenäserud bs Höljemaderna sankmark
  Mösjö, Stora sjö Holmegil förr hmd, nu avs. lhttr Höljen utvidgning av Lekarvallsbäcken
  Mösjö, Stora sjö Holmerud hmd Höljen tjärn
  Möyye-Siön, se Mösjö, Stora sjö Holmestrand arbetarbostäder Idetjärn(et) tjärn
  Namsö ö Holmestrand avs Ingerudlunsens hall stenblock
  Nedre mad sank mark Hugeryr bebyggelse Ingerudlunsens hall stenblock
  Nickerud terräng Hult hemmansdelar Jakopehålet åker
  Nilsevik vik Hulta (?) hmd Jan-Petters myr myr
  Nilseviksbergen berg Hulten hmd Jonebergen bergshöjder
  Noltjärn tjärn Hultet, se 1 Ängebo Saknas Jonegärdet åker
  Nyellerudstjärn tjärn Hultet hemmansdelar Jonemyren förr odlad myr
  Näbbeberget berg Hultet hemmansdelar Jorddalsbackarna backe
  Näbborna terräng Hultet, Norra hmd Jorddalsbackarna backe
  Nästegårds brygga brygga Hultet, Södra hmd Jorddalsviken vik
  Nästegårdswik, se Sunden vik Humlegården, se 1 Bråtnäs Saknas Jordebärsberget udde
  Ormetjärn tjärn Humlegården hmd Jordfallsand(?) strandremsa
  Orretjärn tjärn Humlegården hmd Julemon(?) åkerstycke
  Orretjärn tjärn Hyttan bs Jutehagen område
  Orretjärn, Lilla tjärn Hyttan, Övra torp Jutehagen förr åker
  Orretjärn, Stora tjärn Hyttan, Nedra förr torp Järnvägen väg (vinter-)
  Orrnäset näs Hytterna torp Järnvägsbackarna backar
  Patten terräng Hytterna torp Järnvägsviken vik
  Pickerudstjärn tjärn Håboda bebyggelse Järnvägsviken vik
  Pölermyren myr Håboda bebyggelse Jörebo gärde
  Raketjärn, Lilla tjärn Håboda bebyggelse Jörebokullen(?) berg
  Raketjärn, Stora tjärn Håboda bebyggelse /Se Kajsas rågträde åkerstycke
  Raketjärn, Stora o. Lilla tjärnar Håboda hmd Kakefjärdingen åkerstycke
  Raketjärn, Stora o. Lilla tjärnar Håbokvarnen förr kvarn Kalla myr myr
  Rammedalen dal Hågerud bebyggelse Kalvudden udde
  Rammedalsberget berg Hågerud bebyggelse Kampevik vik
  Rammedalsviken vik Hågerud bebyggelse /Se Kampeviksudden udde
  Ramsbytjärn tjärn Hågerud förr hemmansdelar Karihagen »ruta» odlad mark
  Rambytjärn tjärn Hågerudmon hmd Karlbergmyrarna myrmark
  Rebbingen ö Hålan hmd Karlbergsbron landsvägsbro
  Rebbingen ö Hålan hmd Karl-Johansvägen skogsväg
  Ribbingsön ö /Se Hästnäset förr torp Karl-Johansvägen väg
  Rimtjärn tjärn Högarna förr hmd Karls myr myr
  Ruskenæs Saknas Högeliden torp Karteliddyveln tjärn
  Rävekasen terräng Högen förr hmd Kartlidviken vik
  Rävemossen mosse Högen hmd Kasehagen område
  Rävhagen ägomark? Högen hemmansdelar Kasemossen mosse
  Rävudden udde Högen hemmansdelar Kasen odling
  Rönningetjärnet tjärn Högen, Norra hmd Kasen åkerstycke
  Rönningstjärnet tjärn Högen, Södra hmd Kaserna åkerstycke
  Rönnlidtjärn tjärn Höglund lägenheter Kaserna förr odlad mark
  Rösemyr myr Högås torp Kaserna odlad mark
  Rösnäset näs Högås förr torp Kasetjärnet tjärn
  Rötjärn tjärn Hörnet lht Kasetjärnet, Södra tjärn
  Rötjärn tjärn Jakopehålet för hmd(?) Kastjärn, Södra tjärn
  Rötjärnsbäcken bäck Jonarna förr hmd Kasyrden(?) vassbeväxt grund
  Sandbukten vik Jonarna hmd Katrinemyr myr
  Silen, Västra sjö Junkerberg bs Katteberget skogsområde
  Silen, Västra sjö Jämnemon förr torp Kattemobergerud plats
  Vestra Silen Saknas Jör(e)bo förr soldattorp Kattepölen tjärn
  Silen, Västra sjö Kajserud förr bs Kattepölsbäcken bäck
  Silen, Västra sjö Kalberg förr torp Kattjärn »dyvel»
  Silen, Västra sjö Kall(e)rönningen hmd Kattjärnshagen förr odlat område
  Silen, Västra sjö Kambol torp Kattjärnsmyrarna förr odling
  Silen, Västra sjö Karlberg förr torp Kavlebromyr myr
  Silen, Västra sjö Karlberg torp Kesnack(e)älven vattendrag
  Vestra Silen sjö Karlslund lht Kesnacksälven vattendrag
  Silen, Västra sjö Kartliden förr torp Kittlebergsmossen(?) mosse
  Silen, Västra sjö Kartliden torp Kittlebergsmossen mosse
  Silen, Västra sjö Kasen förr torp Kittlebergstjärn tjärn
  Silen, Västra sjö Kasen avs Kittlebergstjärn tjärn
  Silen, Västra sjö Kasen lägenheter Kladdebacken backe
  Silen, Västra sjö Kasen bs Klevemyrarna förr odling
  Silen, Västra sjö Kasen förr torp Klevemyren förr odling
  Silen, Västra sjö Kaserna bs (lht) Klippemossen mosse
  Sillebäcken bäck Kaserna torp Klipperudtjärnet tjärn
  Sillesjö sjö Kashögen hmd Klockestenen sten
  Sillsjön sjö /Se Katteberget förr torp Klyppen(?) åkerstycke
  Skagsvik vik Kattjärn bs Klövergärdet åkerstycke
  Skepplandsholmarna holmar Kesnacken bebyggelse Klövsten(en)? sten (och väg?)
  Skogstjärn tjärn Kesnacken bebyggelse Klövstenarna stenar
  *Skottdalen dal Kesnacken bebyggelse Knekthuset förr åker, nu betesmark
  Skottjärn tjärn Kesnacken bebyggelse Knutserudtjärnet tjärn
  *Skottjärnsrös rös Kesnacken bebyggelse Kobro bro
  *Skottjärnsrösen gränsmärke Kesnacken bebyggelse Kobro bro
  Skrikaren mosse Kesnacken bebyggelse Kojan ställe i skog
  Skriktjärn tjärn Kesnacken bebyggelse Kojemossen mosse
  Skriktjärn tjärn Kesnacken bebyggelse /Se Koleberget udde
  *Slåttli holme holme Kesnacken hmd Kolebotten område
  *Slåttli rös gränsmärke Kesnackekvarnen kvarn Kolebotten åkerstycke
  Smågan, Lilla ö Klammen arbetarbostäder Kolebottjärnet tjärn
  Smågan, Stora ö Klammen lhtr Kol(e)huset plats
  Smågedalen dalgång Klammen gård Koleplanen plats
  Smågeviken vik Kleven hmd Kolhuset plats
  Snaggenässjön sjö Klippan förr torp Kolhusbäcken bäck
  Snaggerudssjön o. Bottensjön sjöar /Se Klipperud(?) förr torp, nu hmd Kolhusleran åkerstycke
  Stenserudviken vik Knekthuset förr bs, bostad för soldat Kollerudkastet timmerkast
  Stentjärn, Västra tjärn Knuterud bebyggelse Kollerudviken vik
  Stentjärn, Östra tjärn Knuterud bebyggelse Komyren myr(?)
  *Stockebron bro Knuteryd, se 1 Knutserud Saknas Koren åkerstycke
  Stockedalsviken vik Knutserud bebyggelse Koren åkerstycke
  Stora dyveln tjärn Kodden förr torp Koren åker
  Storekas bergssluttning Kol(e)botten förr torp Korinterudhallen stenblock
  Storemossen mosse Kol(e)botten torp Korinterudnäset skogsområde
  Storlågsmossen mosse Kol(e)botten gård Korinterudviken vik
  Stormyren delvis odlat område Kollerud förr bs Korperudmossen mosse
  Storstensåsen ås Kollerud förr torp Korperudtjärnet tjärn
  Stutögat tjärn Koperud hmd Korsmossen mosse
  Styggemyr myr Koperud hmd Koveviken vik
  Stålugnen terräng Koperud hmd Kroklapparna åker
  Sultingen tjärn Koperud, Norra hmd Krokvattnet sjö
  Sunden vik Korinterud förr torp Krokåkern åker
  Sunden sund Korperud hemmansdelar Kullen förr odlat område
  Sundet Saknas Korven torp Kullåkern åkerstycke
  Sundet sund Korven torp Kumminediket åker
  Sundet, Norra sund Koven bs Kungsbrobäcken bäck
  Sundsmossen mosse Kuken hmd Kungsbrogärdet åkermark
  Svartevik vik Kuken hmd Kuv(e)tjärn tjärn
  Svarthålet vik Kullen hmd Kuvetjärnsmossen mosse
  Svarttjärn tjärn Kullen förr torp Kuv(e)tjärn tjärn
  Svarttjärn tjärn /Se Kullen lht (stuga) Kuvtjärn tjärn
  Svarttjärnsed landtunga Kullen lht, nu ingenjörsbostäder Kvarnebron plats
  Svasserudmossen mosse Kullen avs Kvarnekullen höjd
  Sågen plats i skogen Kungsbron förr bs (eller torp) Kvarnenäset näs
  Söudden udde Kvarnen Saknas Kvarnmyren förr odlad myr
  Tallemon terräng Kvarnen kvarn och mjölnarbostad Kvarnudden udde
  Taraldsviken vik Kyrkviken lht Kyrkeberget bergshöjd
  Tassbyälven vattendrag Källaren hmd Kyrkeberget bergshöjd
  Timmermyren myr Källaren hmd Kyrkebäcken bäck
  Tjuvekullen höjd Källebacken arbetarbostäder Kyrkegärdet gärde
  Tjuvemossen mosse Källåsen hmd Kyrkemyrarna odlad mark
  Tjärudden udde Känsbyn bebyggelse Kyrkemyrarna odling
  Tomtens mossar mossar Känsbyn bebyggelse Kyrkemyrarna odling
  Torkelstjärnet tjärn Känsbyn bebyggelse /Se Kyrkeviken vik
  Torkeriet skogsområde Känsbyn hmd Kyrkevägen gångstig
  Tornäset udde Känsbyn hmd Kyrkåkern åkerstycke
  Tornäset näs Känsbymyren arbetarbostäder Kålsängarna skogsområde
  Torpetjärn, Lilla tjärn Kärnsbyn hmd Kålsängestycket åkerstycke
  Torpetjärn, Stora tjärn Köledalen förr torp Källarevänden åkerstycke
  *Torrsjön sjö Kölen bebyggelse Källarkaserna skogsområde
  Torrsjön, Lilla sjö Kölen bebyggelse Källarkullen åkerstycke
  Torrsjön, Östra o. Västra sjöar /Se Kölen bebyggelse Källebergstjärn tjärn
  Torrsjön, Västra o. Östra sjöar /Se Kölen bebyggelse Källestycket åkerstycke
  Torrskog triangelpunkt Kölen bebyggelse Källestycket åkerstycke
  Torrsnästjärn tjärn Kölen bebyggelse Källestycket åker
  Torsiön, se Bottensjön sjö Kölen, Nedre »egendom» Källhögen betesmark
  *Torskogen skog Kölen, Nedre hmd Känsbytjärnet tjärn
  Torvan mosse Kölen, Övre herrgård Käringenäset landtunga
  *Tremansrå gränsmärke Kölen, Övre herrgård Käringetjärnet tjärn
  *Tremansrå gränsmärke Kölfors kvarn och kvarnfall Kärleksön ö
  Trolldalen dal Kölfors kvarn Kärnsbytjärnet tjärn
  Trolldalen dalgång Kölnäset soldattorp Kättemyr myrmark
  Tutarekullen kulle Kölnäset soldattorp Kätten åkerstycke
  Tvillingtjärn, Lilla tjärn Kölviken, Norra bebyggelse Köksgärdet åkerstycke
  Tvillingtjärn, Stora tjärn Kölviken, Södra bebyggelse Köksgärdet åker
  Ulvemossen mosse Körnäset lht Kölefjället skogsområde
  Varpebäcken bäck Ladugården fabrik Kölefjället skogsområde
  Vattnarestödet terräng Laggen bs Kölefjället skogsområde
  Vårdalstjärnet tjärn Laggen hmd Kölelångetjärn tjärn
  Yngnesjö sjö Landsmon hmd Kölemossen mosse
  Åmålsmossen mosse Lerorna hmd Kölestenen vägskäl
  Åsemossen mosse Liane, se 1 Barkerud Saknas Kölnäset näs
  Älgemossen mosse Liane hemmansdelar Kölnästjärnet tjärn
  Älven vik Liden förr bs Kölälven vattendrag
  Ängemad myr Liden, Nedre förr torp Ladstycket åkerstycke
  Ängemad mad Liden, Övre bs Ladstycket(?) åkerstycke
  Ängemad mosse Lilleberget hmd(?) Laggemossen mosse
  Ängemad sank mark Lillebo förr bs Lagårdsmyren myr
  Ängemad, Norra mosse Lillegård hmd Lakeberget bergudde
  Ängemad, Södra mosse Lillegård hmd Lakestö plats
  *Ängemad rös gränsmärke Limmesten avs Lammön ö
  *Ängemad rös rös Limsten avs Larsemyren myr
  Ängkasen ägomark Limsten avs Lekarevallen ängsmark
  Ängkaskullen höjd Lindemyr torp Lekarvallsbron bro
  Äspelyckan skogsområde Lindemyr torp Lekarvallsälven bäck
  Ön ö Ljusbo torp Lelång sjö
  Önäbban näs Lotten hmd Lelången sjö
  Örlekleven landsvägsbacke Lotten förr hmd Leran åkerstycke
  Östanviken vik Lotten hmd Leran åkerstycke
  Öster hillen, se Lelången sjö Luffekasen förr torp (el. bs) Leran åkerstycke
  Övre mad sankmark Lugnabo hmd Leran åkerstycke
    Lugnet avs Leran åkerstycke
    Lund lht Lerhålorna område
    Lundby avs Lerhålorna vik
    Lungan förr torp Lerorna åker
    Lungan torp Lerorna åkermark
    Lyckarna(?) hmd Leråkern åker
    Lyckarna hmd Lianeskogen skogsområde
    Lyckan hmd Lianetjärn(et) tjärn
    Lyckan hmd Lidmossen mosse
    Lysebo torp Lilleborns myr odlad mark
    Lysebo torp Lillegårdsfjället skogsområde
    Långa raden arbetarbostäder Lillegårdshöjden bergshöjd
    Löpern förr torp (el. bs) Lillegårdsmossen mosse
    Löpern torp Lillegårdsmyrarna åker
    Löperud förr torp (el. bs) Lille holme ö
    Lövinge lht Lillesand åkerstycke
    Lövkasen förr torp Limtjärn tjärn
    Lövås hmd Linbräckan område
    Lövås lht(?) Linden åkerstycke
    Lövås hmd Linderösen åkerstycke
    Madet(?) hmd Linderösen åker
    Madet hmd Lindtjärn tjärn
    Mellangård hmd Linemyrarna område
    Mellangården hmd Linhålet åkerstycke
    Mellby hmd Lintjärn(?) tjärn
    Mellby hmd Lintjärn tjärn
    Mellby hmd Lintjärn »dyvel»
    Mjölkeboden arbetarbarack Lintjärnsmossen mosse
    Mjölkeboden lhtr Lintjärnsmossen mosse
    Mjölnarehögen hmd Lintjärnmossen mosse
    Mjölnarens hage förr torp Ljussjön sjö
    Mjölnerud avs Ljustjärn tjärn
    Moarna avs Lomtjärn tjärn
    Mollvik handelsbod Lomtjärn tjärn
    Mon förr hmd Lommetjärnet tjärn
    Mon förr hmd Lommetjärnsmossen mosse
    Mon hmd Lomtjärnet tjärn
    Mon hmd Lomviken vik
    Mon f.d. soldattorp Lyffarekasskiftet skogsområde
    Mon, Norra förr hmd Lugnabotjärnet tjärn
    Mossen bs Lung(e)tjärn(et) tjärn
    Mossen hmd Lysebomossen mosse
    Mossen förr bs Lyseboskogen skogsområde
    Mossen bs Lysedet landtunga
    Mosserud förr hmd Lyssjö sjö
    Muselaggen bs Lystjärn tjärn
    Myrarna avs Långa äckran åkerstycke
    Myren förr torp Långelid skogsparti
    Myren förr torp Långenäset näs
    Myren torp Långetjärn tjärn
    Myren torp Långe udde udde
    Myren torp Långgården åkerstycke
    Myren förr torp Långmyrarna myrmark
    Myren förr torp Långskoåkern åkerstycke
    Myren förr torp Långskoåkern åker
    Myren förr bs Långåkern åkerstycke
    Myren avs Långåkern åkerstycke
    Myren avs Långåkern åkerstycke
    Myren förr torp Långåkern åker
    Myren torp Långödegården åkermark
    Myren bs (eller torp?) Läfsebäcken bäck
    Mågebron förr bs Läfsebäcken bäck
    Månserud hmd Läfsebäcken bäck
    Månserud hemmansdelar Läktaren åkerstycke
    Mölnerud avs Lögareplanen plats
    Nedantill hmd Lögareudden udde
    Neri förr hmd Lögareudden udde
    Nerstugan förr hmd Löttjärn(?) tjärn
    Nisstugan(?) förr hmd Löttjärn(?) tjärn
    Nordby lht Löttjärnsbacken backe
    Nordgården förr hmd Maderna odlad mark
    Nordgården hmd Maderna sankmark
    Nordgården hmd Maderna bäck
    Nordi förr hmd Madet vid boden åker
    Nordkoperud hmd Madmossen mosse
    Nordnybböle hmd Madtjärn tjärn
    Nordstugan förr hmd Malis brud björkar
    Nordstugan hmd Malis udde udde
    Noteboden bs Maliåsen(?) höjd
    Notudden skogsarbetarbarack Mantleviken vik
    Nybacka hmd Mastebacken område
    Nybblarna förr hmd Mastebacksviken vik
    Nybböle(?) hmd Matsebäcken vattendrag
    Nybböle hemmansdelar Matts bäck(?) bäck
    Nybböle, Norra hmd Mekelsberget bergshöjd
    Nybböle, Södra hmd Mekelsbergsvägen väg
    Nybo lht Mellanleran åkermark
    Nybo hmd Mellanmossen mosse
    Nybygget avs Moarna betesmark
    Nybygget lht(?) Moarna åkerstycke
    Nybygget lht Mockan(?) område
    Nyeld hmd Mockebäcken(?) bäck
    Nyeld hmd Mollviksviken vik
    Nyeld hmd Momyrarna åker
    Nyelderud hmd Moskiftet del av skogen
    Nygård hmd Mossarna mossar
    Nygård hmd Mossedyvlarna »dyvlar»
    Nygård lht Mosserud skogsmark
    Nygård hmd Mossevänden åkerstycke
    Nygård hmd Mosstjärn tjärn
    Nygård avs Motjärn tjärn
    Nyhem avs Myrarna åkermark
    Näbben torp Myrarna åker
    Näbbene torp Myrarna odlad mark
    Näbborna torp Myrarna odlad mark
    Näset hmd Myren ängsmark
    Näset hmd Myren åkerstycke
    Näset hemmansdelar Myrtjärn tjärn
    Näset hmd Myrudden udde
    Näset, Östra hmd Mågebrobacken landsvägsbacke
    Näset, Övra förr torp, nu bs Mågebrogärdet förr odlad mark
    Nästegård bebyggelse Mågebron landsvägsbro
    Nästegård bebyggelse Mågebroälven bäck
    Nästegård bebyggelse /Se Märr(e)högen åkermark
    Nästegård förr hemmansdelar Märremyr myr
    Oppi förr hmd Märremyrarna myrar
    Oppi hmd Märretorget »platå»
    Opp i stugan förr hmd Märretorget »platå»
    Ovangård hmd Märrudden udde
    Ovantill(?) hmd Mässingebäcken bäck
    Ovantill hmd Mört(e)tjärn tjärn
    Ovanås backstugor, nu borta Mört(e)tjärn tjärn
    Palten förr torp Mört(e)tjärn(et) tjärn
    Pottemyr förr torp Namsö(?) ö
    Prästgården hmd Nansö(?) ö
    Pungevrängan förr bs Nedre madet ängsmark
    Pungevrängan förr bs Nedra myrarna åkerstycke
    Ramsbyn bebyggelse Nerstugegärdet åker
    Ramsbyn Saknas Nilsevik vik
    Ramsbyn Saknas Nilsevrån åkerstycke
    Ramsbyn Saknas Nilsevänden åkerstycke
    Ramsbyn Saknas /Se Nordgärdet åkerstycke
    Ramsbyn med Tossbyn bebyggelse Nordi åkermark
    Ramsbyn hmd Norra dalarna område
    Ransbyn hmd Norra gärdet åker
    Raskerud bs Norra gärdet åkerstycke
    Raskerud bs Norra högen åker
    Raskerud lht Notebodarna(?) åker
    Raskerud förr torp Notebodudden udde
    Rovhögen hmd Nyböleslandet strand
    Ruggerud förr torp Nybölesvänden åkerstycke
    Ruggerud torp Nyelderudmossen mosse
    Rumpan hmd Nyelderudtjärnet tjärn
    Rundliden hmd Nyeldsmossen mosse
    Ryttaren(?) bs Nyeldstjärn(et) tjärn
    Rönningen hmd Näbban udde
    Rönningen hmd Näbbeberget bergshöjd
    Rönningen hmd Näbbeberget udde
    Rönningen förr hmd Näbborna område
    Rönningen, Norra hmd Näsen odlat område
    Rönnliden hemmansdelar Näshålan åker
    Rönnliden, Nedra hmd Näskasen odling
    Rönnliden, Övra hmd Näsmyren myr
    Rönnliden, Övre hmd Nästegårdsbergen strand och område
    Rönnlidmyren förr torp Nästegårdsbryggan brygga
    Rösen hmd Nästegårdsbryggan brygga
    Rösen hmd Nästegårdshaget strand och område
    Rösen hmd Nästegårdsholmarna öar
    Rösen hmd Näsudden udde
    Rötjärn hmd Näsviken vik
    Röven förr torp, nu bs Oppi åkerstycke
    Röven torp Ormebacken skogsområde
    Sand hmd Ormetjärn tjärn
    Sanders förr hmd Orrenäset näs
    Sandersberg lht Paltebäcken bäck
    Sarmyren förr torp Palteviken vik
    Sjökasen, Norra lht Pantemarken udde
    Sjökasen, Södra lht Pengehögen åkerstycke
    Sjövik lanthandel och lht Pengehögen åker
    Sjövik lht Plåtaneberget berg
    Sketegen, se 1 Ängebo Saknas Plåtanemyren odlingar
    Sketegen hmd Pottemyr odlad myrmark
    Sketegen hmd Pråmstöbackarna område
    Sketegen hmd Prästekullen kulle
    Sketegen hmd Prästekullen höjd
    Sketegen hmd Prästestenen sten
    Ski(d)tegen hmd Rammedalen dal
    Skinnarboden förr hmd Rammedalsviken vik
    Skogen »förpantning» (allmänning) Rammedalsviken vik
    Skogsbergskas förr torp Ramsbytjärn(et) tjärn
    Skogsby hmd Ransbytjärnet tjärn
    Skogsby hmd Ransbytunet plats
    Skogsby hmd Raskerudviken vik
    Skogsby hmd Relen förr bs
    Skogsby lht Revbingen(?) holme
    Skogskasen bs Revbingen holme
    Skottaberg hmd Revbingen holme
    Skottan hmd Revbingestenen sten
    Skräddarn förr hmd Ribbingen holme
    Skräddarns förr hmd Rimtjärn tjärn
    Skräppekärr hmd Rimtjärnsbäcken bäck
    Skräppekärr hmd Rimtjärnshöjden bergshöjd
    Skräp(p)högen förr hmd(?) Rovhålet sänka
    Skräp(p)högen hmd Rovhögsbryggan förr båtbrygga och upplagsplats
    Skräp(p)högen hmd(?) Rovhögsvänden åker
    Skåken hmd Ruggerudmyren myr
    Skäret torp Ryttaren(?) virkesplan
    Slevemyren förr torp Ryttaregrinden(?) grind
    Slevemyren torp Rävudden udde
    Slottet hmd Röda tuvan(?) åkerstycke
    Slottet hmd Rönningekullen bergshöjd
    Slängen hmd Rönningarna åkerstycke
    Slängin hemmansdelar Rönningetjärnet tjärn
    Slängin hemmansdelar Rönningstjärnet tjärn
    Slängin hemmansdelar Rönningåkern åker
    Slängin, Norra hmd Rönnlidkasen odling
    Slängin, Södra hmd Rönnlidmaderna vik
    Slängin, Västra hmd Rönnlidsundet sund
    Slängin, Östra hmd Rönnlidtjärnet del av Askesjö
    Slängom hmd Rösåkern åkerstycke
    Slänning hemmansdelar Rötjärn(?) tjärn
    Smedjekölen, 2 se Kölviken, Södra Saknas Rövskåran dal
    Smocken avs Sand åkerstycke
    Smucken avs Sand åkerstycke
    Smällan avs(?) Sand åkerstycke
    Smällan avs Sand åkerstycke
    Snaggenäs förr torp, nu arrendegård Sand åkerstycke
    Snaggenäs torp Sandarna åker
    Solbacka lht Sandarna åkerstycke
    Soldattorpet soldattorp Sandarna åker
    Soldattorpet soldattorp Sandarna åkerstycke
    Soldattorpet soldattorp Sandbacken backe
    Soldattorpet soldattorp Sandbuktedalen vik
    Soldattorpet soldattorp Sandbukten vik
    Soldattorpet soldattorp Sandgärdet åker
    Soldattorpet soldattorp Sandudden udde
    Soldattorpet soldattorp Sandåkern åkerstycke
    Solhaga lht Sarehagen betesmark
    Solhaga lht Siken ängsmark
    Solhem avs Silbäck bäck
    Solvik lht och kafé Silen sjö
    Solvong lht Silen sjö
    Spargott hmd Silen sjö
    Spelmansdalarna förr torp (el. bs) Silen, Västra sjö
    Spjället hmd Sillbäck bäck
    Spjället hmd Sillbäck bäck
    Spjället hmd Sillbäcksvägen väg
    Staden by Sillesjö sjö
    Stategen bebyggelse Sillesjö sjö
    Stenhögen förr hmd Sillsjön sjö
    Stenserud hmd Silvergruvan silvergruva
    Stilles syfabrik Silvergruvan gruva
    Stommen bebyggelse Sjöstycket åkerstycke
    Stommen bebyggelse Sjöstycket åkerstycke
    Stommen bebyggelse Sjövik vik
    Stommen bebyggelse Sjövik vik
    Stommen bebyggelse /Se Sjövänden åkerstycke
    Stommen soldattorp Sjöåkern åkerstycke
    Stommen, Nedre bebyggelse Skacksvik vik
    Stommen, Nedre bebyggelse Skallarna del av åkerstycke
    Stommen, Nedre bebyggelse Skavelinsmyren(?) myr
    Stommen, Nedre bebyggelse Sketholmarna öar
    Stommen, Övre bebyggelse Skogestycket åkerstycke
    Stommen, Övre bebyggelse Skogsbäcken bäck
    Storeberget hmd Skogstjärnet tjärn
    Storemyren torp Skottebron bro
    Stormyren torp Skotteklevarna ås
    Strandhem lht Skotteviken vik
    Strömsberg hmd Skrikarebacken backe
    Strömsberg hmd Skrikarebacken backe
    Stuput arbetarbarack Skrikarebacken backe
    Stuput gård Skrikaren mosse
    Styggemyr torp Skrikaren åkerstycke
    Styggemyren torp Skriktjärn tjärn
    Sundbo lht Skriktjärn tjärn
    Sundet hemmansdelar Skriktjärn tjärn
    Sundet hemmansdelar Skriktjärnsmyren myr
    Sundet, Norra förr hmd Skriktjärnsskiftet skogsområde
    Sundet, Södra hmd Skåkegärdet åkerstycke
    Sundskasen lht Skåken åkerstycke
    Svanebo hmd Skåken åker
    Svartevik förr bs, mjölnarbostad Skåken åker
    Svarverud bs Skåken åker
    Svasserud, Nedra förr torp Skåken åkerstycke
    Svasserud, Nedra torp Skåkerna åkerstycke
    Svasserud, Övra förr torp Skåkerna åker
    Sågen förr såg och bostad Skåkerna åkerstycke
    Sätet förr soldattorp Slottet skifte
    Sätet förr soldattorp Slån(?) sankt ställe
    Sätet hmd Slänningsbäcken bäck
    Söderby lht Slänningsmossen mosse
    Söistugan(?) hmd Slänningsmyrarna åkermyrar
    Sörby avs Smallång sund
    Sörgården hmd Smalsundet del av Askesjö
    Sörgården hmd Smalsundet sund
    Sörgården hmd Smalsundet del av Sunden
    Sörnybböle hmd Smalsundsudden udde
    Tabor kapell och lht Smedjehagen förr odlad mark
    Taral(?) torp Smedjekullen åkerstycke
    Taral torp Smedjestycket åkerstycke
    Taral torp Smedjevänden åkerstycke
    Taral torp Smedmyren odlad myr
    Taral torp Smistycket åkerstycke
    Tarald torp Smistycket åker
    Tarperud torp Smiåkern åkerstycke
    Tarperud torp Smockemossen mosse
    Tassboden avs Smocken åkerstycke
    Tassboden avs Småfänadalen dal
    Tassbyn hemmansdelar Snaggenäsmyrarna åker
    Tassbyn hemmansdelar Snaggenässjön sjö
    Tassbyn, Norra hmd Snaggenässjön sjö
    Tassbyn, Södra hmd Spjällsåkern åkerstycke
    Tjärekjällen f.d. soldattorp Springaren åkerstycke
    Tomten hmd Springaren åker
    Tomten hmd Stallvänden åkerstycke
    Tomten hmd Stallåkern åker
    Tomten hmd Stenkäringen skär
    Torpet hmd Stenlappen åkerstycke
    Torpet hmd Stenserudviken vik
    Torrskog hemmansdelar Stenspjället åkermark
    Torrskog hemmansdelar Stensåkern åkerstycke
    Torrskog hemmansdelar Stockedalen dalgång
    Torrskog hemmansdelar Stockedalsbergen berg
    Tossbyn, se 1 Ramsbyn Saknas Stockedalsviken vik
    Tossbyn hemmansdelar Stockedrågen dalsänka
    Tossebyn hemmansdelar Stora madet sankt område
    Tosterud förr torp Store mosse mosse
    Tralitten bs Storemyren förr odlad myrmark
    Tralitten bs Storemyrsåsen höjdsträckning
    Tunet hmd Storgatan väg
    Tuten bs Stormyr skogsområde
    Tuvekulla förr torp Strandareudden udde
    Tuvekullen förr torp Stugevänden åkerstycke
    Tuvekullen torp Stugevänden åkerstycke
    Tömte hmd Styggemyr myr
    Tömte hmd Styggemyrsdyveln tjärn
    Tömtebräckan hmd Styggemyrsgruvan vattenfyllda gruvhål
    Udden soldattorp Sultingen tjärn
    Udden lägenheter Sultingetjärn(?) tjärn
    Ullerud bs Sumpen »låda»
    Underbacken hemmansdelar Sunden vattendrag
    Vammen förr torp Sundet del av Askesjö
    Varpet hmd Sundsbergen bergshöjder
    Vinken förr bs Sundskogen skogsområde
    Vinken bs Sundsviken vik
    Vrängan förr bs Sundsvälget(?) vik
    Vänden förr hmd Sundsvälget del av Sunden
    Västgård hmd Sundsåkern åker
    Västgården hmd Svart(e)tjärn tjärn
    Västi hmd Svart(e)tjärn tjärn
    Ågården hemmansdelar Svartevik vik
    Åsen hmd Svartehålet vik
    Åsen bs Svarthålet berg
    Åsen hmd Svarthålet plats
    Äckran avs Svarthålsmyren förr odlad myr
    Ängebo bebyggelse Svarthålsviken vik
    Ängebo med Sketegen och Hultet bebyggelse Svarttjärnsbackarna landsvägsbackar
    Ängebo bebyggelse Svarvestolen »timmerplan» (virkesplats)
    Ängebo bebyggelse Svassens dy sankt ställe
    Ängebo bebyggelse Svassens dy sankmark
    Ängebo bebyggelse /Se Svassens dy sankmark
    Ängebo bebyggelse /Se Svenssonsgrunden undervattensgrund
    Ängkasen torp Svinemossen, Nedre mosse
    Ängkasekvarnen kvarn Svinemossen, Övre mosse
    Ängkaserna förr torp Sågudden udde
    Ödegården hmd Sälgebacken backe
    Ödegården förr hmd Sälgestycket åkerstycke
    Ödegården hemmansdelar Sälgestycket åkerstycke
    Ödegården, Norra hmd Särköken område
    Ödegårdarna hemmansdelar Särköken område
    Ödegården, Södra hmd Särkökeskiftet skogsområde
    Ödegården hemmansdelar Sätekällaren förr potatiskällare
    Ön, se 1 Bråtnäs Saknas Sävviken vik
    Ön utjord Söberget berg
    Ön del av Bråtnäs Söder i gärdet åker
    Ön förr torp Södra dalarna skogsområde
    Ön, Norra hmd Sörgårdsåkrarna åkerstycken
    Öre förr torp Sörgärdet åkermark
    Öre torp Sörgärdet åkerstycke
    Östan hmd Sörgärdet åkerstycke
    Östan hmd Sörgärdshögen björk- och aspbeväxt kulle (»knöl»)
    Östgård hmd Sörperudhultet(?) område
    Östgården hmd Tallen vik
    Östi förr hmd Taralsudden udde
    Östi hmd Taralsviken vik
    Östi förr hmd Tarperudmossen mosse
    Öst i stugan hmd Tassbylanden strand
    Öst i stugan hmd Tassbyleran åkerstycke
      Tassbyälven bäck
      Tass(e)bybergen bergshöjder
      Tass(e)byhaget Saknas
      Tavlan åkerstycke
      Tjuremyren myr
      Tjäregraven åkerstycke
      Tjärnet del av Askesjö
      Tjärnsbybräckan ortnamn
      Tjärnsviken del av Husetjärn
      Tolevrån åkerstycke
      Tomten åkerstycke
      Tomterna åker
      Torkelstjärnet tjärn
      Torkeriet skogsområde
      Torkeriet skogsområde
      Tornäset näs
      Tornäset näs
      Tornäset näs
      Tornäset näs
      Tornäshagen odlad mark
      Tornässkogen skogsmark
      Torpetjärnet tjärn
      Torpetjärnet tjärn
      Torpetjärnet tjärn
      Torpetjärnet, Lilla tjärn
      Torrnästjärn tjärn
      Torrsjön sjö
      Torrsjön, Stora sjö
      Torrsjön, Stora sjö
      Torrskogbäcken bäck
      Torrskoggrunden undervattensgrund
      Tor(r)snäset näs
      Tor(r)snäset tjärn
      Tor(r)snäset tjärn
      Torrsnästjärnet tjärn
      Torrstjärn tjärn
      Torrstjärn tjärn
      Torsåkern åkerstycke
      Torsundet sund
      Torvemossen mosse
      Torvemossen mosse
      Toråkern åkerstycke
      Tosterudmossen mosse
      Trantemyren skogsområde
      Travarevänden åkerstycke
      Trekanten åkerstycke
      Trolldalen dalsänka
      Trolldalen bäckdal
      Trolldalen dalsänka
      Trolldalsbäcken bäck
      Trätarparten åkermark
      Tunet höjd
      Tunet kulle
      Tunet plats
      Tunet åker
      Tunet kulle
      Tunet plats
      Tunet ås
      Tunet plats
      Tunet plats
      Tutarekullen bergshöjd
      Tutarekullen höjd
      Tuten åkerstycke
      Tvillingestycket åkerstycke
      Tvilling(e)tjärnen tjärn
      Tälegroppsberget(?) berg
      Tälgstensberget berg
      Udden åkerstycke
      Udden åkermark
      Udden odling
      Uddeviken vik
      Ullerud gärde
      Ulvegraven bygdeväg
      Ulvegropen fördjupning
      Underbacksudden udde
      Underbacksviken vik
      Underbacksön ö
      Undersättningen åkerstycke
      Undersättningsberget höjd
      Undervänden åkerstycke
      Undervänden åkerstycke
      Undervänden del av åkerjorden
      Ungerkullen(?) bergshöjd
      Utskogen skogsområde
      Vadsundet(?) sund
      Vadsundet sund
      Vadvik(en)(?) vik
      Valborgedet(?) »edet»
      Valborgedet »ed»
      Vallen åkerstycke
      Vallen åker
      Varpemossen mosse
      Varpemossen mosse
      Varpemossen mosse
      Varpeviken vik
      Vattnarestö plats
      Vedkasteåsen höjdsträckning
      Viken vik
      Viken vik
      Villes gärde åkerstycke
      Vintermyren myr
      Vintervik vik
      Virvik(?) vik
      Vita grind plats
      Vite sten sten
      Vårdalstjärn tjärn
      Vänden åkerstycke
      Vänden åkerstycke
      Vänden åkerstycke
      Vänden åkerstycke
      Vänden åkerstycke
      Vänden åker
      Vänden åker
      Vänden åkerstycke
      Vänden bak boden åkerstycke
      Vänden bak stugan åker
      Värebäcken bäck
      Väst i dyvel mosse
      Väst i gärdet åkerstycke
      Väst i gärdet åkerstycke
      Väst i gärdet åkermark
      Väst i hagen åker
      Väst på vänden del av åkerjorden
      Västra leran åkerstycke
      Västra mon betesmark
      Västra vänden åkerstycke
      Västra vänden åkerstycke
      Västersilen sjö
      Yngnesjö sjö
      Yrden(?) grund
      Åbacken backe
      Åbacken landsvägsbacke
      Åkerkasen odlad mark
      Åkern bak ladugården åker
      Åsarna höglänt område
      Åsemossen mosse
      Åsepöl utvidgning och fördjupning
      Åsudden udde
      Älven vattendrag
      Ängedalen vik
      Ängefläcken åkerstycke
      Ängemadmossarna mossar
      Ängen åkerstycke
      Ödegården område
      Ödegården åkermark
      Ödegården åkerstycken
      Ödegårdsbräckan backe
      Ödegårdsgärdet åkerstycke
      Ödegårdsmyren förr odlad mark
      Ödletjärn tjärn
      Ögnesjön sjö
      Ögrunden undervattensgrund
      Ön ö
      Ön ö
      Örlekleven(?) backe
      Örletjärn(?) tjärn
      Östadnäset näs
      Öst i gärdet betesmark
      Öst i gärdet åkerstycke
      Östra åkern åkerstycke
      Övergärdet åkerstycke
      Överkasen odling
      Övervänden åkerstycke
      Övre madet ängsmark
      Övre vänden åkerstycke

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.