ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vårviks socken : Vedbo härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 95 Naturnamn: 411 Bebyggelsenamn: 1081 Naturnamn: 1351
Vårvik sn /Se Abborretjärn tjärn Vårviks socken sn Abborretjärnet tjärn
Vårvik sn Abborretjärnet tjärn Vårviks socken sn Abborretjärn(et) tjärn
Vårvik sn Abborrtjärn tjärn Vårvik sn Abbortjärnet tjärn
Vårvik sn Allas ögon skär Vårvik sn Abborrtjärnet tjärn
Vårvik sn Allas ögon stenar /Se Vårvik Saknas Abborrtjärnet tjärn
Vårvik sn Arbetstjärnet tjärn Backe-paltar inbyggarbeteckning Abborrtjärnsbäcken bäck
Vårvik sn Aspeliden terräng backrarna inbyggarbeteckning Alemyren förr åker
Vårvik sn Avlivareholmen holme /Se Bada-bus(?) inbyggarbeteckning Allas ögon stenar
Vårvik sn Backarne bergssluttningar Baste-frun Saknas Allas ögon skär
Vårvik sn Backasundet sund Baste-Sven Saknas Alonsbergsviken vik
Wåreviks sn Barfotaberg berg bottnarna inbyggarbeteckning Anders hög kulle
Vårvik sn Barfotevik vik Bottne-harar inbyggarbeteckning Anevallen(?) åker
Vårvik sn Barfotevik vik bottnerarna inbyggarbeteckning Annas hål kammare
Vårvik sn /Se Bastnäsudden udde bräckarna inbyggarbeteckning Annikehagen åker
Vårvik sn /Se *Bastugnen röse bräcke-lortar inbyggarbeteckning Apalledalen dalsänka
Apalhögen lht /Se *Bastungen gränsmärke bräckrarna inbyggarbeteckning Arbetstjärnet tjärn
Backa by Bergträngsberget berg Bus inbyggarbeteckning Arderdrågerna åker
Bada förr bebyggelse Bingebergen bergshöjder Båtviken inbyggarbeteckning Aseberget skogshag
Bastnäs förr lht *Bjurdalens åkergärde odlad mark båtvikingarna inbyggarbeteckning Aspekasen åker
Bastnäs lht /Se *Bjurdalens åkergärde odlad mark Dön-Anders personnamn Asphålan odling
Bergerud förr torp? Bjurdämman mosse Dövan personnamn Avlivarholmen se Olivareholmen Saknas
Bottnane gd /Se Bjursudden udde eketegen inbyggarbeteckning Backebacken backe
Bråten förr torp Björndalen dal fjusarna inbyggarbeteckning Backestyckena åker
Bäcken förr torp? Björneberget berg Fjus-tuppar inbyggarbeteckning Backesund(et) sund
Ed by? Björnemyren terräng Fjugg personnamn Backevänden åker
Ed gd /Se Björnmyren myr Galanta personnamn Badbräckan(?) gångstig
Fjus by Björnmyren myr Gam personnamn Badbäcken(?) bäck
Fjus by Björnön ö Geten personnamn Badeberget berg
Fjusköket lht /Se Bleka vikar vikar grevarna inbyggarbeteckning Balingemaden sankmark
Gate f.d. torp /Se Blåberget berg Gubbe-gutt personnamn Barfotevik vik
Gunnebyn by /Se Blåkullen höjd Gud i Bräcke personnamn Bastebåsen vik
Gällsnäs by Bodamossen mosse Gulle-gubben personnamn Bastedalen dalsänka
Hackninge förr torp? Bodasjön sjö Gunneby-rävar inbyggarbeteckning Bastedalen dalsänka
Hagen lht /Se Bodasjön sjö Guri personnamn Bastestycket åker
Haget förr bebyggelse Bodasjön sjö Gälnäs-ulvar inbyggarbeteckning Bastnäsviken, Östra vik
Holmen förr torp? Bodasjön sjö Gärde-gubben inbyggarbeteckning Bastnäsön ö
Hopdel lht /Se Bodasjön sjö gärdrarna inbyggarbeteckning Bastudalen dalsänka
Hålan förr torp? Bottneviken vik Hall personnamn Bastukullen höjd
Hökenäs by Brasmetjärnet tjärn hallekullarna inbyggarbeteckning Bastu-ugnen(?) stenar
Karlsborg förr bs Bremossen mosse holtarna inbyggarbeteckning Bergdalen dalgång
Kasarna bebyggelse /Se Brureberget berg Hotten personnamn Bergdalsgärdet odling
Kasen bebyggelse /Se Bryngelsdalen dal högrarna inbyggarbeteckning Bergemellan skogsparti
Kasen förr bebyggelse? Bräckeviken vik högrarna inbyggarbeteckning Bergträngsbergen bergshöjd
Kasen förr torp Brännvinsåkern åker /Se hökenäsarna inbyggarbeteckning Bergträngsberget bergshöjd
Kaserud förr bs Budesiö, se Bodasjön sjö Hökenäs-hökar inbyggarbeteckning Bergudden udde
Kastet f.d. torp /Se Bufjorden vik hökenäsingar inbyggarbeteckning Bergåkern åker
Kenäs Saknas Bu-siön, se Bodasjön sjö Kasen inbyggarbeteckning Besättebackarna körväg
Kessviken by? Dalhöjden höjd kessvikarna inbyggarbeteckning Bingebergen bergshöjder
Kolekas förr torp Dammarna sank mark? kessvikingarna inbyggarbeteckning Bingeberget berg
Korran förr bebyggelse? Dammshöjdstjärn tjärn Knipulven personnamn Bingemyrarna odlingar
Krokane by Dansarholmen holme Kollsbo-gubben inbyggarbeteckning Bingen åker
Krokfors kraftstation /Se Delebäcken bäck Krok personnamn Bingen utgärde
Kråkenäs gård /Se Deleskullen berg krokarna inbyggarbeteckning Bingen åker
Kråkeviken by Deleskullen höjd Kråkenäs-kråkor inbyggarbeteckning Bingeviken vik
Kvihagen, Östra o. Västra lht /Se *Delesåsen ås kullarna inbyggarbeteckning Bingeviken vik
Laggen lht /Se Djäknerösen stenrösen /Se kullrarna inbyggarbeteckning Bingeviken vik
Ljungby förr lht Duntaredalen dalgång kärrarna inbyggarbeteckning Bingäckran plats
Långkas förr lht Duntaredalen dalsänka /Se Luss-ottan personnamn Bingäckran plats
Myren förr bebyggelse Duntaretjärnet tjärn Marte-Andreas personnamn Bingödegården odling
Måsviken by Duntaretjärnet tjärn /Se Metaren personnamn Bingödegårdsviken vik
Mörtebäcken förr torp Duntaretjärnet sjö /Se Mosen personnamn Bjurdämman dalsänka
Nyböle förr torp Duntaretjärnet tjärn /Se Mosserud-gossarna inbyggarbeteckning Bjurdämman sankmark
Nytorp förr torp Dyknatten berg Tomten inbyggarbeteckning Bjurdämmedyveln förr »dyvel» (tjärn i mossmark)
Näs by Dyveln mosse Mossvike-orrar inbyggarbeteckning Bjursudden udde
Näset förr bebyggelse? Dyveln tjärn mossvikingarna inbyggarbeteckning Björkegärdet åker
Näshagen lht /Se Dyvelsmossen mosse Muggan personnamn Björkeviken vik
Rolfsbyn by Dårstenen sten /Se Nordgårdingarna inbyggarbeteckning Björkudden udde
Rolfsbyn by /Se Egersknatten berg o. triangelpunkt näsarna inbyggarbeteckning Björndalen dalgång
rud sammansättningsled Egersknatten höjd o. triangelpunkt Revsen(?) personnamn Björnebacken backe
Rönningen förr bebyggelse? Egersknatten höjd /Se rollsbyarna inbyggarbeteckning Björneberget berg
Silvervad torp /Se Egersknattetjärnet tjärn Rollsby-spickar(?) inbyggarbeteckning Björnegropen fördjupning
Skifors lht /Se *Ekenäsvägen landsväg Rote-Greta personnamn Björnehålan håla
Skorved lht /Se Etterholmen holme Sandarna inbyggarbeteckning Björnekatsan(?) vik
Slire förr bebyggelse? Fagerön ö Sande-gossarna inbyggarbeteckning Björnerudmyrarna sankmark
Slire lht /Se Fagerön ö sandnäsen inbyggarbeteckning Björnestocken däld
Stadkas avs /Se Fagerön ö Ski personnamn Björnestocken däld
Stelkrud torp /Se Fagerön ö skorven inbyggarbeteckning(?) Björnestycket åker
Stommen by Finnekas röse? Skrapan personnamn Björnestö plats
Stommen gd /Se Finnekas gränsmärke Slink personnamn Björnevrån kurva
Stötrud torp /Se Flintekasen åker /Se Släggen personnamn Björnstöudden udde
Svälta lht /Se Forsudden udde stommarna inbyggarbeteckning Björnsta åker
Tarsnäs gd /Se Forteviken vik svältrarna inbyggarbeteckning Björnstadalen dalsänka
Tarsnäs gd /Se Frubacken backe Sörgårdarna inbyggarbeteckning Björnön ö
Torkel förr lht Gammerudviken vik Sörgårdingarna inbyggarbeteckning Björnön ö
Tranterud lht /Se Gamrud fors /Se Sörgårdsgubben inbyggarbeteckning Blekefjäll skogsområde
Udden förr bebyggelse Geteryggen ås tamsarna inbyggarbeteckning Blekefjäll skogsområde
Vamberviken by Giöpe Klint, se Göpeknatten berg tomtrarna inbyggarbeteckning Bleka vikar vikar
Vammerviken hmn *Goholmen halvö tullrarna inbyggarbeteckning Blåberget bergshöjd
Vammerviken by /Se Gorrtjärnet tjärn /Se tunarna inbyggarbeteckning Blåkullen bergshöjd
Varpet lht /Se Gravetjärnet tjärn /Se Udde-gubben inbyggarbeteckning Bockestenen sten
Vattnebäcken förr torp Gravetrjärnet tjärn /Se vammervikingarna inbyggarbeteckning Boda sjön sjö
Vattnebäcken torp /Se Gravtjärnen tjärn Vårviking inbyggarbeteckning Bodasjön sjö
Vändan lht /Se Gravtjärnshögen höjd o. triangelpunkt Vårvikingar inbyggarbeteckning Boddalsdalen dalgång
Ågärde(-rud), Övre o. Nedre gd:ar /Se Gravviken vik vändarna inbyggarbeteckning Boddalstjärnet tjärn
Åsen ödetorp Grevenäset näs åsnäsen inbyggarbeteckning Bodfjorden(?) vik
  Gulldalen dalgång Alfhem lht Bodgärdet åker
  Gulldalsbergen berg Alfhem lht Bodmossen mosse
  Gunnebynäset näs Alonsberg lht Bodmyren åkermark
  Guribäcken bäck Alonsberg hmd Bodsjön sjö
  Guriviken vik Alonsberg hmd Bodrönningsjämnan parti av landsväg
  Gårdnäshogdan Saknas Apalhögen lht Bodtjärnet tjärn
  *Gårdsnäshöjd höjd Apalhögen gård Bodtjärnet, Lilla tjärn
  *Gårdsnäshöjden höjd Apalhögen hmd Bodtorpeviken vik
  Gårdsnäsviken vik Aspeliden t Bodåkern åker
  Gäddebäckshöjden höjd Aspeliden ödetorp Boteln sankmarker
  Gäddetjärn tjärn Aspeliden ödetorp Bottane åker
  Gäddevik vik Aspen bs Botlarna(?) sankmarker
  Göljeholmen holme /Se Aspen, Norra hmd Bottemyrarna myrar
  Göpeknatten Saknas Aspen, Södra hmd Bottnanebäcken bäck
  Göpeknatten berg Backa gård Bottnanemyren myr
  Göpeknatten berg Backa bebyggelse Bottnaneviken vik
  Göpeknatten berg Backa bebyggelse Bottnebron bro
  Göpeknatten berg Backa Saknas /Se Bottneskogen skogsmark
  Göpeknatten berg Backa Saknas /Se Bottneviken vik
  Göpeknatten berg Backa hmd Brandsvikeberget berg
  Göpeknatten (el. Göpekullen) berg /Se Backarna ödetorp Brandsviken vik
  Göpekullen (el. Göpeknatten) berg /Se Backarna avs Bransviken vik
  Görjeholmen holme Backarne t Braskehaget skogsområde
  Hackningebäcken bäck Backekvarnen kvarn Braskeviken vik
  Hackningetjärn tjärn Backeköket lht Brasmetjärnet tjärn
  Halleforsen fors Backeköket hmd Brasmettjärnet tjärn
  Hallekullereven udde Backeköket hmd Brattan åker
  Hallerforsen fors? Backen lht Brattan åker
  Hallefors fors /Se Backen lht Brattan åker
  Halsnäbban udde Backen förr bs Braxentjärnet tjärn
  Halvardstjärn tjärn Backen hmd Breda åkern åker
  Halvaretjärnet sjö /Se Backen hmd Brittas berg bergshöjd
  Halvordsröset stenröse /Se Backlunds hage torp el. bs Brittas berg berg
  Harhalsen näs /Se Backlundsåsen bs Brottningen åker
  Harhalsen näs /Se Bada lht Broåkern åker
  Homingzbäk, se Hommingen bäck Bada(?) förr hmd Brudeberget berg
  *Hommingedalen dal Bastnäs lht Brudeberget berg
  Hommingen bäck Bastnäs förr hmd Brudeberget berg
  Hommingen bäck Bastnäs hmd Brudeberget berg
  Hommingen bäck Bastukullen hmd Brudeberget bergshöjd
  Hommingen bäck Bergen förr hmd Brottet(?) åker
  *Huvudröset röse Bergerud st Brure-, se Brude Saknas
  *Huvudröset gränsmärke Bergerud förr soldattorp Bryngelsdalen dalgång
  Hålemyrsbäcken bäck Bergerud, Nedre förr avs Bryngelsdalen dalgång
  *Hålst mossehöjd höjd Bergerud, Övre Saknas Bryntes koja plats
  *Håltsmossehöjden höjd Berget förr hmd Bråtekasen åker
  *Håltsmossen mosse Berget lht Bråtharget gryt
  Håmmingsbäcken bäck /Se Berget hmd Bråtön ö
  Håmmingsbäcken bäck /Se Berget hmd Bräckan åker
  Hägers-Knatten, se Egersknatten berg o. triangelpunkt Berget lht Bräckan åkermark
  *Hällje mossehöjden höjd Berget hmd Bräckan åker
  Hästnäsmossen mosse Bingen lht Bräckebacken backe
  Högebergen berg Bingen hmd Bräckestallen förr sommarladugård
  Högholmarna holmar Bingen lht Bräckestallsvänden utgärde
  Igeltjärn tjärn Bingen hmd Bräckeviken vik
  Igeltjärnet tjärn /Se Björken lht Brännan södersluttning
  Jutedrågen dalsänka /Se Björken hmdd Brännemyrarna myr
  Kallbista sund Björken hmdd Brännvinskleven backe
  Kallbista sund /Se Björken, Nedra hmd Brännvinsåkern åker
  Kalleberget berg Björken, Övra hmd Brännvinsåkern åker
  Kallepråmen plats /Se Björkhaga hmd Brännvinsåkern åker
  Kasbäcken bäck Björkhagen hmd Brötningen(?) åker
  Kasbäcken bäck Björkhagen lht, avs Budalen dalsänka
  Kasedalen dalgång Björnerud Saknas Burnäset se Kroksnäset Saknas
  Kaseharget gryt /Se Björnerud förr torp Butjärn Lilla tjärn
  Kasen åker /Se Björnemyren torp Butjärn, Lilla tjärn
  Kaserna åker /Se Björnhålorna lht Butjärnet, Stora tjärn
  Kasnemossen mosse Björnmyren torp Butjärn, Stora tjärn
  Kasviken vik Björnsta förr bs Byfjorden vik
  Kasviken vik Blåsut hmd el. avs Byfjorden vik
  Kasviken vik Bodane bebyggelse Byxebenen åker
  Kasviken vik Bodane bebyggelse Byxebenet gräns
  Kattekleven gångstig Bodane bebyggelse Båsek åker
  Kessviksviken vik Boddalen förr bs Båthusbäcken bäck
  *Kieholm öar Boden förr bs Båthusen plats
  Kleven terräng Bodrönningen hmd Båthusen strandparti
  Klumpan terräng Bottnane bebyggelse Båthusåkrarna åker
  Knektestycket åker /Se Bottarna förr torp Båtstan vik
  Kockerud terräng Bottarna torp Båtstan, Södra plats
  Kollsboholmen holme Botten lht Båtstan, Södra plats
  Kollsbomossen mosse Botten förr hmd Båtåsegrinden förr grind
  Korss rösen, se Vänneröset gränsmärke Bottnane by Bäckeberget berg
  Korssundet sund Bottnane bebyggelse Bäckeslätten åker
  Korstjärn, Norra tjärn Bottnane bebyggelse Bäckeviken vik
  Korstjärn, Västra tjärn Bottnane bebyggelse Bäckeviken vik
  Korstjärn, Västra tjärn Bottnans bebyggelse /Se Bäckevänden åker
  Korstjärn, Östra tjärn Bracka lht Bässemyrarna åkermyr
  Korstjärn, Östra tjärn Bracka hus Börehögen(?) skogsparti
  Kotjärnet tjärn Bratta lht Börehögsgrinden grind
  Koven vik /Se Brattan avs Bösseliden(?) höjd
  Kraksnäset näs Bron hmd Dalarna dalsänka
  Krokfors fors Bron, Västra hmd Dalarna åker
  Krokfors fors Bron, Östra hmd Dalarna åker
  *Krokforsen fors Bryggeri bryggeri Dalarna odlingar
  Krokforsen fors Bråten lht Dalegärdet förr odling
  ?Krokholmen, N. o. S. öar Bråten Saknas Dalekleven plats
  Krokholmen holmar Bråten hmd Dalen åker
  Krokholmen, N. o. S. holmar Bråten torp Daleviken vik
  Krokholmen, Norra holme Bråten förr bs Daludden udde
  Krokholmen, Södra holme Bräckan förr hmd (stugor) Dammgärdet förr odling
  Kråkviksviken vik Bräcke lht Dammgärdsbacken backe
  Krösön ö Bräcke lht Damshöjden höjd
  Kunne Röös, se Vänneröset gränsmärke Bräcke Saknas Dammshöjdetjärnet tjärn
  Kunnerös, se Vänneröset röse Bräcke hmdd Damshöjdtjärnet Saknas
  Kuvetjärnet tjärn Bräcke hmdd /Se Damtjärnet tjärn
  Kvarnestöd(et) kvarnplats /Se Bräcke-staden hemmansdelar Dammtjärnet tjärn
  Kvarnevik vik Bräckestugorna stugor Dammyren åkermyr
  *Kvarnholmen holme Budalen torp Dansareholmen ö
  Kvarnviken vik Budalen förr bs Dansareholmen ö
  *Kvarnviksholmen holme Burönningen gård De bleka vikarna vikar
  *Kyrkevägen landsväg Burönningen lht De fyra vädren åker
  Källaråsen höjd Burönningen hmd De gule låren berghällar
  Källaråsen ås /Se Buserud torp De gula låren plats
  Kärrestolen avsats i berg Buserud Saknas De gula låren plats
  Kärrsbäcken bäck Byggningen lht Delebäcken bäck
  Laggetjärnet tjärn Byggningen hmd Deleskullen höjd
  Lelång sjö Båtåsen bs Delessten(en) sten
  Lelången sjö Bäcken torp Delessten(en) sten
  Lelången sjö Bäcken lht Djupemyren sankmark
  Lerhon åker /Se Bäcken hmd Djäknerösen stenrös
  Lidmossen mosse Bäcken hmd Djäknerösen rös
  Lilla holmen holme Bäcken ödetorp Drängestugsgärdet åker
  Lillön ö Bäcken hmd Duntaredalen dalsänka
  Lillön ö Bäcken förr torp Duntaredalen dalgång
  Lommaviken vik Dalarne lht Duntarehallingarna sluttningar
  *Långåsen ås? Dalarne lht Duntarehallingarna sluttningar
  Lökön ö Dalarna lht? (åker? dalsänka?) Duntaren tjärn
  Lökön holme /Se Dalarna torp Duntaretjärnet tjärn
  Lövön ö Dalarna hmd Duntaretjärnet tjärn
  Marässundet sund Dalbacka hmdd Duntaretjärnet tjärn
  Martaviken vik Dalbacka hmdd Dyet del av Bottemyrarna
  Mathögen kulle /Se Dalen st Dyvel tjärn
  Mon terräng Dalen lht Dyveln förr tjärn
  Mossvikeholmarna holmar Dalen lht? (åker?) Dyveln tjärn
  Mossviksön ö Dalen förr soldattorp Dyveln tjärn
  Munkhättan skär Dalen öde t el. bs Dyvelsbäcken bäck
  Månshålsbergen berg Dalen torp Dyvetjärnet tjärn
  Märreholmen holme Dalen förr torp el. bs Dyvetjärn tjärn
  Mörtebäcken bäck Dalåsen torp Ed landremsa
  Nordgårdsudden udde Dalåsen bs Ed landremsa
  Nordgårdsudden udde Degerhult bebyggelse Edkastet förr virkeskast
  Notbodviken vik Derehult bebyggelse Edsholmen klippa
  Noteviken vik /Se Digerhult bebyggelse Edsudden udde
  Notudden udde Digerhult bebyggelse Edsviken vik
  Näckehålan vik Dragontorpet Saknas Edvägen vinterväg
  *Nötesundet sund Därframme lht Efterholmne (?), se Etterholmen Saknas
  Nötviken vik Där framme lht Egeltjärnet tjärn
  Nötviken vik Där framme lht Egenäsflagan vattenspegel
  Nötviksdyveln tjärn Där framme lht Egersknatten berg
  Ormudden udde Där framme hmd Egersknatten berg
  Orremossen mosse Där framme hmd Egesknatten bergshöjd
  Orremossen mosse Där framme lht Egeshöjd bergshöjd
  Orremossen, Lilla mosse Där nere hmd Egesvattnet, se Igelsvattnet Saknas
  Orremossen, Stora mosse Där nere hmd Egesvattnet tjärn
  Orremossetjärnet tjärn Där norde hmd Ekekullen åker
  Orremosstjärnet tjärn Där norde hmd Ekåkern åker
  Pipemyren myr Där norde hmd Eldskleven backe
  Pålerudholmen holme Där oppe hmd Eriks knatte åker
  Påskeberget berg Där oppe hmd Eriks knatte åker
  Rambergen berg Där söre lht Etterholmen(?) plats
  Rambergen berg Där söre hmd Etterholmen plats
  Rambergen berg /Se Där söre hmd Etterholmen(?) ö
  Rollsbytjärnet tjärn Där västre lht Etterholmsmyrarna utgärden
  Roparelågen plats /Se Där västre hmd Fagrön ö
  Ropareudden udde »Där väste» Saknas Fagerön ö
  Roviken vik Där väste hmd Fars´ kas skogsparti
  Ryssholmen holme Där öste lht Finnekas timmerkast
  Ränkeberget berg Där öste lht Finnekastet virkeskast
  Rävedalen dal Där öste hmd Timmerönningen beteshag
  Rönningen terräng Där öste hmd Finnerönningen skogsparti
  Rönningsviken vik Där öste hmd Fjusviken vik
  Selbodskärsviken vik /Se Ed med Ågärderud, Nedre bebyggelse Flagan område
  Östra, Vestra Silen Saknas Ed Saknas Flagan vattenspegel
  Silen, Västra sjö Ed gård Flinkebacken backe
  Silen, Västra sjö Ed by Flinkerudbacken backe
  Silen, Västra sjö Ed bebyggelse Flintekasen åker
  Silen, Västra sjö Ed Saknas Flintekasen förr åker
  Silen, Västra sjö Ed Saknas /Se Flinteskallen skär
  Silen, Västra sjö Edskvarnen förr kvarn Forseviken vik
  Silen, Västra sjö Ekekullen lht Forsnäsviken vik
  Silen, Västra sjö Ekekullen gård Forsudden udde
  Silen, Västra sjö Ekekullen förr hmd Forsudden udde
  Silen, Västra sjö Eketegen gård Forsudden udde
  Silen, Västra sjö Eketegen bebyggelse Fortevik vik
  Silen, Västra sjö Eketegen bebyggelse Främre gärdet åker
  Silen, Västra sjö Eketegen bebyggelse /Se Fägrindsvallen åker
  Silen, Västra sjö Eketegen, Gamla hmd Fänakaserna se Sökaserna Saknas
  Silen, Västra sjö Eketegen, Nedre hmd Färjestaden plats
  Silen, Västra sjö Eketegen, Övre hmd Färjestaden plats
  Silen, Västra sjö Eketegsödegården hmdd Fästningen åker
  Silen, Västra sjö Eketegsödegården hmdd Galanteladugården ladugård
  Silen, Östra sjö Eviken lht Galten sten
  Silen, Östra sjö Eviken torp Galten sten
  Silen, Östra sjö Fjus gård Gammerud lastbrygga
  Silen, Östra sjö Fjus bebyggelse Gammerud lastbrygga
  Silen, Östra sjö Fjus Saknas Gammerud lastbrygga
  Silen, Östra sjö Fjus Saknas Gammerudbryggan lastbrygga
  Silen, Östra sjö Fjus Saknas /Se Gammerudstjärnet tjärn
  Östra Silen sjö /Se Fjusköket lht Gammerudsviken vik
  Silen, Östra sjö Fjusköket hmd Gammerudstjärnet tjärn
  Silen, Östra sjö Fjusköket hmd Gammerudtjärnet tjärn
  Silen, Östra sjö Fjället lht Gammerudtjärnet tjärn
  Öfver Sille Saknas Flinkerud torp Gammerudtjärnet tjärn
  Sillboskär skär Flinkerud hmd Gammerudtjärnet tjärn
  Silvervadet terräng Fläcken torp Gammerudviken vik
  Sjöhagen hage /Se Forsen äldre benämning på Krokfors Gamritj, se Gammerudstjärnet Saknas
  Sjökasen åker /Se Forserud hmd Gamritjärn, se Gammerudtjärnet tjärn
  Sjörönningen terräng Framme hmd Garvareudden åker
  Sjövägsudden udde Framme hmd Garverihagen odling
  Sjövägsölen ö Framme förr hmd Gatelyckan åker
  Skallen, Norra o. Södra åkrar /Se Framme hmd Getekleven backe
  ?Skaven näs Framme hmd Getekleven del av bygdeväg
  Skaven udde Frubacken lht Geteryggarna del av landsväg
  *Skievik vik Frubacken hmd Geteryggarna bygdeväg
  *Skieviks udde udde Galanterud hmd el. avs Geteryggen ås
  Skifors fors /Se Gammerud ångbåtsbrygga Geteryggen ås
  Skjortholmen holme /Se Gammerud ångbåtsbrygga Geteryggen ås
  Skjorteholmen holme Gammerud ångbåtsbrygga Getevallen åker
  Skoddalen dal Gammerud ångbåtsbrygga Geteryggssand plats
  Skoddalsviken vik Gatan förr hmd Getevallen åker
  Skorved ed? Gate lht Geteviken vik
  Slireviken vik Getemyren förr bs Getkleven del av bygdeväg
  Slireviken vik /Se Glanserud soldattorp Getryggarna rullstensås
  Sloudden udde Granhögen lht Getryggen rullstensås
  Slätten terräng Granhögen hmd Gordalen bäckdal
  Stakasen terräng Graven förr hmd Gordalen dalsänka
  Stockehaget strandområde Graven hmd Gordalsbacken backe
  Stockehaget hage /Se Grevödegården lht Gordalssvängen kurva
  Stordalsbäcken bäck Grevödegården, Nedre hmd Gordy vattenpöl
  Stordalstjärn tjärn Grevödegården, Nedre hmd Gordy(t) odling
  Storemyrsbäcken bäck Grevödegården, Övre hmd Gortjärnet tjärn
  Storemyrsbäcken bäck Grinden lht Gortjärn tjärn
  Storetjärnet tjärn Grinden förr hmd Gorviken vik
  Storön ö Grinden hus el. bs Gorviken vik
  Storön ö Groperud förr bs Gorviken vik
  Stuttarna åkrar /Se Gröna dalen förr bs Granrotebäcken bäck
  *Ståvnäset näs Gulledalen förr bs Gravebacken backe
  Suerds-Siön, se Svärdlång sjö Gunnebyn bebyggelse Graven näs
  Sunden sund Gunnebyn bebyggelse /Se Graveviken vik
  Svartevik strandområde Gunnebyn hmd (förr hmdd) Gravtjärnet tjärn
  Svärdlång sjö Gunnesbyn gård Gravtjärnet tjärn
  Svärdlång sjö Gåvan lht Gravtjärnshögen höjd
  Svärdlång sjö Gåvan avs Gravtjärnshögen begshöjd
  Svärdlång sjö Gåvan avs Gravtjärnshöjden bergshöjd
  Svärdlång sjö Gälnäs med Ödegården gård Grevenäset näs
  Svärdlång sjö Gälnäs bebyggelse Grevenäset näs
  Svärdlång sjö /Se Gälnäs bebyggelse Grevenäset näs
  Svärdlång sjö /Se Gälnäs bebyggelse Grevenäsholmen djurlega
  Svärdlången sjö /Se Gälnäs bebyggelse Grisnäset udde
  Svärdlången sjö /Se Gälnäs bebyggelse Grundan skär
  Söderbergen berg Gälnäs bebyggelse Grusgropen grustag
  Södergårdsviken vik Gälnäs bebyggelse /Se Gryteberget bergudde
  Sörgårdsflågen vattensamling /Se Gälnäs bebyggelse /Se Gryteberget berg och udde
  Sörgårdsflågen vik /Se Gärdekas lht Gråtaråkern åker
  Tamsetunet område /Se Gärdekas hmd Grävlingekit stenparti
  Taraldsön ö Gärdet lht Gröne backe skogskifte
  Tarsnäsudden udde /Se Gärdet lht Gröne mossen sankmark
  Tjäregraven terräng Gärdet hmd Gubbe-Brittas berg berg
  Tjärgravsmyren myr Gärdet hmd Gubbe-Brittas vedskjul grotta
  Tobaksholmen holme Gärdet hmd Gubbeguttsstycket åker
  Torkelstjärnet tjärn Gärdet hmd Gubbeguttsstycket åker
  Torpetjärn, Lilla tjärn Gärdet hmd Gubbehugget plats
  Torpetjärn, Stora tjärn Gärdet hmd Gubbehygget kalhygge
  Torpåsen höjd Gäret hmd Gubbekas myr
  Tranterudtjärnet tjärn Gärdet hmd Gubbens båtstad plats
  Tranterudtjärnet tjärn Gästgivarn(s) hmd Gubbens myr myr
  Trolldalen dal Görans hage förr bs Gubbens ryssjestö plats
  Tullerudbäcken bäck Hackninge torp Gulldalen dalgång
  Tullerudtjärn tjärn Hackningen torp el. bs Gulldalsbergen berg
  Tunkas åker /Se Hagen lht Gullringehålan håla
  Tångenäs näs Hagen lht? (skogsområde?) Gullringehålan plats
  Tångenäs näs /Se Hagen bs el. lht Gunnebykullen bergshöjd
  Tjäljekniven skär Hagen förr hmd Gunnebynäset näs
  Ubåten skär Hagen hmd Guribacken backe
  Udden ägomark Hagen lht Guribäcken bäck
  Ursbergen berg Hagen avs Guribäcken bäck
  Waglauichen vik /Se Haget lht Guribäcken bäck
  Waglewik, se Kasviken vik Haget förr bs Guribäcken bäck
  Wagle-Wiken, se Kasviken vik Hallekaserna hmd Guribäcken bäck
  Waglewiken, se Kasviken vik Hallekullen lht Guriviken vik
  Vargugnen bergformation Hallekullen gård Guriviken vik
  Varpholmen holme /Se Hallekullen hmd Gurå(?) sten
  Varpön ö Hallekullen hmd Gångestängerna plats
  Varån å /Se Hallesund lht Gäddeberget bergshöjd
  Vassjön sjö Hallesund lht Gäddebäck bäck
  Vassjön sjö *Halåsen lht Gäddebäcken bäck
  Vassjön sjö Hamerud torp Gäddetjärnet tjärn
  Vassjön sjö Hanserud hmd Gäddetjärnet tjärn
  Vassjön sjö Hjortnäs lht Gäddevik vik
  Vassjön sjö Hjortnäs hmd Gäddevikarna vikar
  Vassjön sjö Hjortsnäs hmd Gälnäsbergen bergshöjder
  *Vassjöviken vik Holmen torp Gärdegärdet åker
  Vassletjärn sjö /Se Holmen torp Gärdevänden åker
  Vesletjärn tjärn Holt bebyggelse Gärdsåkern(?) åker
  Vesletjärnet tjärn Holt, Norra hmd Gärdudden udde
  Vessletjärn tjärn /Se Holt, Södra hmd Göljeholmen holme
  Wår åhna, se Kasbäcken bäck Hopdel lht Göljeholmen holme
  Vänneröset gränsmärke Hotterud hmd, förr bs Göpeknatten berg
  Vänneröset röse Hotterud hmd Göpeknatten bergshöjd
  Vänneröset gränsmärke Hult, se 1 Derehult bebyggelse Göpeknatten berg
  Vänneröset gränsmärke Hult gård Görans grind grind
  Vänneröset gränsröse Hult gård Görjeholmen holme
  *Väreholmen holme Hult bebyggelse Görjehålet vik
  Wäsle ön, se Lillön ö Hult bebyggelse Hackningetjärnet tjärn
  Wässle öhn, se Lillön ö Hult bebyggelse /Se Hackningstjärnet tjärn
  Åseviken vik Hult, Södra hmd Hagarna ortnamn
  Åsnäsbäcken bäck Hult bebyggelse Hagebåtstan plats
  Åsnäsudden udde Hultekasen lht Hagen skogsområde
  Älvemulen utlopp Hultekasen förr torp Hageporten förr grind
  Ängholmen holme Hultsmon avs Hageviken vik
  Ävvikebäcken bäck Hund-Ödegården hmd Hageviken, Västra vik
  Ävviken vik Hund-Ödegården hmd Hageviken, Östra vik
  *Öppenfors fors Hyttan st Hagåkern åker
  Örsnäs näs Hyttan förr soldattorp Hallefors fors
  öster hillen, se Lelången sjö Hålan lht Hallefors fors
  *Öxefjäll berg Hålan torp Hallekasemyren åkermyr
    Hålan lht Hallen område
    Hålan hmd Hallesund vik
    Hålemyren torp Halsnäbben udde
    Hålorna förr torp Halsnäbban udde
    Hällan förr bs Halvaretjärnet, se Halvorstjärnet Saknas
    Högelund hmd Halvaretjärnet tjärn
    Högen gård Halvorsdalen dalsänka
    Högen lht Halvorsdalen dalgång
    Högen hmd Halvorsröset stenrös
    Högen lht Halvorsrösen rös
    Högen förr hmd Halvorstjärnet tjärn
    Högen förr hmd Halvorstjärnet tjärn
    Högen hmd Halvorstjärnet tjärn
    Högen lht Halvorstjärnet tjärn
    Högen hmd Halvorstjärnet tjärn
    Högen hmd Halvtunnestycket åker
    Högen lht Hanserudbacken backe
    Högen hmd Harhalsen näs /Se
    Höglund hmd Harhalsen udde
    Höglund hmd Harehalsen näs
    Hökenäs bebyggelse Hjortsnäsviken vik
    Hökenäs bebyggelse Hommingebäcken bäck
    Hökenäs bebyggelse Hommingen bäck
    Hökenäs bebyggelse Hugget skogsområde
    Hökenäs bebyggelse /Se Hyttudden udde
    Intakan hmd Hålemyrebäcken bäck
    Intakan hmd Hålet terräng
    Jonserud lht Hålet odling
    Jonserud hmd Håleviken vik
    Kallerud lht Hålorna odling
    Kallerud hmd Håmmingebäcken bäck
    Kallesand hmd Håmmingen(?) bäck
    Kalvehålorna torp el. bs Håmmingen(?) bäck
    Karlsborg lht Håmmingen bäck
    Karlsborg bs Hägersknatten höjd
    Kasa lht Hästeberget bergshöjd
    Kasan gård Hästemossarna mossar
    Kasan lht Hästnäsmossen mosse
    Kasedalen bs Höga backen backe
    Kasedalen lht Högeback upplagsplats
    Kasen lht? (skogsdunge?) Höge backe virkeskast
    Kasen förr bs Högebacken backe
    Kasen torp Högebergen bergshöjder
    Kasen bs Högelandsmyr åkermyr
    Kasen bs Högemaden slåttermark
    Kasen hmd Högen åkermark
    Kasen bs Högen beteskog
    Kasen bebyggelse Högeviken vik
    Kasenberg hmd Höggärdet åker
    Kaserna förr torp Höghagen åker
    Kaserna, Nedre hmd Högholmen holme
    Kaserna, Övra hmd Högknatten, se Egersknatten Saknas
    Kaserud bs Högknatten bergshöjd
    Kasetorpet ödetorp Högknattetjärnet, se Igelsvattnet Saknas
    Kasorna torp Högländemossen mosse
    Kasorna lht Höglände mosse mosse
    Kasorna lht? (skogsmark?) Högvänna åker
    Kastet torp Höjdarna(?) åker
    Kastet förr torp Igelsvattnet tjärn
    Kastle torp Igeltjärnet tjärn
    Kejsartomten lht Igeltjärnet tjärn
    Kenäs gård Ingeborg grund
    Kenäs hmdd Ingeborgsberget stup
    Kenäs hmdd Ingeborgs berg berg
    Kenäs hmd Inland skogsområde
    Kenäs, Norra förr hmd Inre maden ängsmark
    Kessviken bebyggelse Inre viken vik
    Kessviken gård Intagan åker
    Kessviken gård Intagan åker
    Kessviken bebyggelse Intakan förr åker
    Kessviken bebyggelse Jordbroarna broar
    Kessviken bebyggelse /Se Jordbron plats
    Kjellinelotten del av Kråkviken Judehögen kulle
    Kjenäs, se 1 Kråkenäs Saknas Jutedrågen dalsänka
    Kleven lht Jänkarna skogsområde
    Kleven torp Jänken skogsområde
    Kleven förr hmd Jänken skogsområde
    Kleven förr torp Järphålorna område
    Klippan missionshus Kallbistan sund
    Klovsten gård Kallbista(?) halvö
    Klovsten torp Kallbista halvö
    Klovsten torp Kallepråmen strandremsa
    Klyvsten torp Kallepråmen strandremsa
    Klyvsten torp Kallepråmen strandremsa
    Klädesstugan förr hmd Kalles udde udde
    Kockerud lht Kalvehagen skogsparti
    Kockerud ödetorp Kalvehålorna dal
    Kolekas ödetorp Kalvenäset näs
    Kolkas torp Kalvudden udde
    Kollsbo bebyggelse Karls pass älgpass
    Kollsbo bebyggelse Kasebacken backe
    Kollsbo bebyggelse Kasebäcken bäck
    Kollsbodane gård Kasebäcken bäck
    Kollsbodane, se 1 Kollsbo Saknas Kasedalen bäckdal
    Korinterud förr bs Kasemyren utgärde
    Kraksnäs bs el. torp Kasen skogsdunge
    Krokane gård Kaserna skogsmark
    Krokane bebyggelse Kaserud utgärde
    Krokane bebyggelse Kaseviken vik
    Krokane och Rolfsbyn, se Rolfsbyn kvarnar Kasharget gryt
    Krokane, Västra hmdd Kassan vik
    Krokane, Östra hmdd Kastet backe
    Krokfors kraftstation Kastet utgärde
    Krokfors kraftstation m.m. Kastle, se Kastet Saknas
    Krokfors kraftstation m.m. Kasviken vik
    Krokfors kraftstation m.m. Kasåkern åker
    Kroksnäset torp Kasälven vattendrag
    Kråkenäs bebyggelse Katrinas linåker åker
    Kråkenäs med Kenäs gård Katsan(?) vik
    Kråkenäs med Kenäs bebyggelse Kattekleven gångstig
    Kråkenäs bebyggelse Kenäs udde
    Kråkenäs bebyggelse /Se Kenäsudden udde
    Kråkviken gård Kenäsviken vik
    Kråkviken bebyggelse Kenäsvik, Lilla vik
    Kråkviken bebyggelse Kenäsviken, Stora vik
    Kråkviken bebyggelse /Se Kessvikeviken vik
    Kråkviken hållplats Kessviksviken vik
    Kråkviken jvt Klappareberget berg
    Kullen lht Kessviksön ö
    Kullen lht Kesviksön ö
    Kullen lht Klevane väg
    Kullen gård Klevarna landsvägsdel
    Kullen hmd Klevarna backar
    Kullen lht Klevarna del av landsväg
    Kullen lht Klevarna landsvägsdel
    Kullen hmd Kleven bergshöjd
    Kullen hmd Kleven del av gångväg
    Kullen förr hmd Klevåsen skogsområde
    Kullen hmd Klockar(e)udden udde
    Kullen hmd Klumpan källa
    Kullen hmd Knattetjärnet tjärn
    Kurrran lht Knektesstycket åker
    Kvarnehusen kvarnar Knipebergen berg
    Kvihagen Västra lht Knipeberget bergshöjd
    Kvihagen Östra lht Knipedalen dalsänka
    Kvihagen förr hmdd Knipulveberget bergshöjd
    Kvihagen hmdd Kockerudbacken backe
    Kvihagen, Nedre hmd Kokasen skogshag och udde
    Kvihagen, Västra hmd Kolebotten skogsområde
    Kvihagen, Övra hmd Kolekas utgärde
    Kyrkerud lht Kolekaserna skogsparti
    Kyrkerud hmd Kolekasåsen höjdsträckning
    Kyrkerud hmd Kolemilemyren odling
    Kåket lht Kolkasudden udde
    Kåket hmd Kollsboholmen ö
    Kårran (?) förr soldattorp? Kollsboholmen holme
    Kärr bebyggelse Kollsbomossen mosse
    Kärr bebyggelse Korset åker
    Kärr Norra, se 1 Kärr Östra Saknas Korset vägskäl
    Kärr, Norra gård Korssunden sund
    Kärr, Norra bebyggelse Korssunden sund
    Kärr, Västra gård Korstjärn, Norra tjärn
    Kärr, Västra bebyggelse Korstjärn, Västra tjärn
    Kärr, Västra bebyggelse Korstjärn, Östra tjärn
    Kärr Östra bebyggelse Korstjärnen tjärn
    Kärr, Östra hmdd Korstjärnet, Långa del av Korstjärnen
    Kärr, Östra hmdd Korstjärnet, Norra del av Korstjärnen
    Kärr, Östra hmdd Korstjärnet, Västra del av Korstjärnen
    Köket hmd Kortjärnet, Östra del av Korstjärnen
    Lagga lht Korstjärnsdyveln tjärn
    Lagga gård Korstjärnsudden udde
    Lagga hmd Korumpan udde
    Laggen hmd Korumpan udde
    Liden ödetorp Korsboholmen, se Kattsboholmen Saknas
    Liden ödetorp Kossboholmen holme
    Liden, Västra hmd Kotjärnet tjärn
    Liden, Västra hmd Kotjärnet tjärn
    Liden, Östra förr hmd Kotjärnet tjärn
    Liderna hmd Kovallen åker
    Liderna hmdd Koven vik
    Lillebyn hmd Koven »ed»
    Lill-Erike-tomten hmd Kraksnäset, se Kroksnäset Saknas
    Lill-Erike-tomten hmd Kraksnäs näs
    Lillkasen hmd(?) Kretjärn(?) tjärn
    Lindekullen lht Kretjärnet, se Kotjärnet Saknas
    Lindekullen förr hmd Kristallgruvan »gruva»
    Lindekullen hmd Krokehallen berg
    Lindkasen lht Krokeholmarna öar
    Lindkasen hmd Krokehällan udde
    Ljungby förr lht Kroken åker
    Lofterud gård Krokeviken vik
    Lofterud bebyggelse Krokforsoset ställe
    Lofterud bebyggelse Krokforsudden udde
    Lofterud bebyggelse /Se Krokholmen, Norra ö
    Lomman(?) hmd Krokholmen, Norra holme
    Lugnet lht Krokholmen, Södra ö
    Lund bs Krokholmen, Södra holme
    Lussotterönningen Saknas Kroksnäset näs
    Lussotterönningen Saknas Kroktångsberget berg
    Långkas lht Kroppedammen mosse
    Långkas hmd Kråkenäsoset ställe
    Lönnebo hmd Kråkenässkären skär
    Lönnen hmd Kråkenässkären skär
    Lövås lht Kråkenäsudden udde
    Lövås hmd Kråkeviksviken vik
    Lövås hmd Kråkviksviken vik
    Lövås lht Krösön ö
    Lövås hmd Kullegärdet åker
    Lövås lht Kungemyren åker
    Lövås hmd Kuvetjärnet tjärn
    Lövås lht Kuvetjärnet tjärn
    Lövås hmd Kvarnebäcke bäck
    Marielund hmd Kvarnegrinden plats
    Marnäs lht Kvarnestödet kvarnställe
    Marnäs hmd Kvarnevik vik
    Marnäs hmd Kvarneviken vik
    Martebotten torp Kyrkeviken vik
    Martebotten(?) förr bs Kyrkudden udde
    Martehagen förr bs Kyrkåsen ås
    Mellanbacken, se Grinden Saknas Kyrkåsen höjd
    Mellby lht Kyrkön ö
    Mellby hmd Kyrkön ö
    Mellby hmd Kåkegärdet åker
    Mon torp Kåkemyren åker
    Mon lht Kårran(?) gärde
    Mon avss Kårresundet sund
    Mon, Norra lht Källaråsen berg
    Mon avss Källaråsen bergshöjd
    Mon torp Källaråsen bergshöjd
    Mortobäcken, se Mörtebäcken ödetorp Källemaden åker
    Moserud backstuga Käringemyrarna åkermyrar
    Mosestugan stuga Käringmyren myr
    Mossen lht Käringemyren odling
    Mossen hmd Käringåkern åker
    Mosserud lht Kärrestolen formation
    Mosseerud hmd Kärrsbäcken bäck
    Mossviken bebyggelse Kärrsmyrarna myrmarker
    Mossviken bebyggelse Körnäsflagan vattenspegel
    Mossviken bebyggelse Ladhålan odling
    Mossviken bebyggelse Ladhögen plats
    Mossviken bebyggelse /Se Ladugårdsgärdet åker
    Muggerud(?) hmd Ladviken vik
    Myra lht Laggatjärnet, se Gammerudstjärnet Saknas
    Myra lht Laggemossen mosse
    Myrarna lht Laggetjärnet tjärn
    Myrarna gård Lakeberget berg
    Myrarna lhtr Lakeberget berg
    Myren lht Lakeberget berg
    Myren lht Lakön ö
    Myren torp Lakön ö
    Myren lht Lavåla(?) skogsparti
    Myren lht Laxhålan vik
    Myren hmd Lelång sjö
    Myren ödetorp Lelången sjö
    Myren ödetorp Lemnäsbacken backe
    Myren bs Lemnäsbacken backe
    Myren förr torp Lerdalen udde(!)
    Myren torp el. bs Lerdalsviken, Norra vik
    Måsviken gård Lerdalsviken, Södra vik
    Måsviken Pastoratsadjunktboställe bebyggelse Lerhan åker
    Mölnstad lht Lerhålorna vikar
    Mölnstad förr lht el. torp Lerkullen åker
    Mörkedal torp Lerstycket åker
    Mördedal torp Lerumsbacken(?) backe
    Mörkedalen ödetorp *Levnadsbacken, se Lemnäsbacken backe
    Mörkret bs Lilla myren åker
    Mörtebäcken torp Lillegärdet odling
    Mörtebäcken ödetorp Lillegärdet åker
    Neri hmd Lillgärdet åker
    Neri förr hmd Lillgärdet åker
    Nordaspen lht Lille holme holme
    Nordberget lht Lille vik vik
    Nordberget hmd Lillesundet sund
    Nordfjus lht Lilleviken vik
    Nordfjus hmd Lillgärdet åker
    Nordgården lht Lillholmen holme
    Nordgården hmd Lillön ö
    Nordgården hmd Lillön ö
    Nordi hmd Lillön ö
    Nordi hmd Lillön ö
    Nordi hmd Lillön, se Kyrkön Saknas
    Nordi förr stuga Lillösundet sund
    Nord i stugan lht Lindåkern åker
    Nord i stugan hmd Linggärdsudden udde
    Nord-Tallerud hmdd Linggärdsvänden åker
    Norra gården hmdd Linhagen åker
    Norrby hmd Linkaserna(?) åker
    Nybålen lht Lisas myr åkermyr
    Nybåle hmd Livholmarna öar
    Nyböle, se Nybålen Saknas Livholmarna öar
    Nyböle st Livholmarna öar
    Nyböle, Nedre hmd Livholmen, Norra ö
    Nyböle, Övre st Livholmen, Södra ö
    Nygård lht Ljungbymyren utgärde
    Nygård hmd Lockön ö
    Nygård hmdd Lockön ö
    Nygård, Nedra hmd Lofterudsviken vik
    Nygård Övre lht Logärdet åker
    Nygård, Övra hmd Lommeviken vik
    Nytorp torp Luftballongen träd
    Nytorp torp Lundsvägen väg
    Nytorp förr torp Lundgrens pass älgpass
    Nytorp torp Lyckan åker
    Nämnderud lht Lyckan åker
    Nämnderud(?) förr bs Långbräckan åker
    Näs gård Långbräckan åker
    Näs bebyggelse Långefredagen åker
    Näs bebyggelse /Se Långemossen mosse
    Näshagen lht Långetarsnäs näs
    Näshagen hmd Långetarsnäs udde
    Nöt(e)viken bs Långkasebacken backe
    Olas stuga hmd Långåkern åker
    Olas torp hmd Länsmanslotten åker
    Ollesstugan förr hus el. bs Lökön, se Lakön Saknas
    Oppi hmd Lördagsmyren åker
    Oppi hmd Lövåsbäcken bäck
    Oppi hmd Lövåsedalen bäckdal
    Oppi stugan lht Lövön ö
    Orserud torp Lövön ö
    Orserud st Maden odling
    Parten lht Maden slåttermark och bete
    Parten hmd Maden slåttermark
    Parten hmd Maden vik
    Pinkerud förr torp Maden odling
    Pinkåsen gård Madstycken åker
    Pipan hmd Malesvik vik
    Pipemyren ödetorp Marholmen holme
    Prästegården hmd Mariegärdet åker
    Prästegården hmd Marnäs näs
    Prästegården hmd Marnäs näs
    Prästegården bebyggelse Marnässundet sund
    Pålerud lht Marnäsudden udde
    Pålerud hmd Marnäsudden, Södra udde
    Rabben förr hmd Marteviken vik
    Ramerud lht Mathögen kulle
    Ramerud hmd Mathögen kulle
    Rammerud lht Matstycken åker
    Rammerud hmd Mellangärdet åker
    Raskerud lht Mellangärdet åker
    Raskerud hmd Mellannäset åker
    Revet lht Metarebacken backe
    Revet hmd Metarebacken backe
    Revet hmd Metarebacken backe
    Revet hmd Metareberget berg
    Ringerud torp Metareberget berg
    Ringerud förr torp Metarestenen berg
    Ringerud torp Metarestenen sten, grund
    Rolfsbyn gård Milekasen skogsområde
    Rollsbyn bebyggelse Mjärdebodberget berg
    Rollsbyn bebyggelse Mjärdeboden vik
    Rollsbyn bebyggelse /Se Mjölbräckan odling
    Rollsbytorpet hmd Mjölkudden udde
    Rågvall lht Moltemyren myr
    Rågvallen hmd Mortobäcken se Mörtebäcken Saknas
    Rävåsen lht Mose grav myr
    Rävåsen bs Mose grav plats
    Rönningen lht Mose grav plats
    Rönningen lht Moserudbacken backe
    Rönningen gård Mossen åker
    Rönningen hmd Mossen förr odling
    Rönningen pastoratsadjunktboställe Mosserudvänden åker
    Rönningen lht Mossvikeviken vik
    Rönningen hmd Mossvikeöarna öar
    Rönningen hmd Mossvikeön ö
    Rönningen bebyggelse Mossviksön ö
    Rönningen förr hmd Munkelusen åker
    Rönningen hmd Munken skär
    Rösen lht Munkhättan ö
    Rösen hmd Munkhättan skär
    Rösen hmd Munkhättan skär
    Sand lht Musesundet sund
    Sand lht Myrarna åker
    Sand lht Myrarna utgärden
    Sand hmd Myrarna förr uppodlad myr
    Sand lht Myrarna åker
    Sand gård Myrekasen utgärde
    Sand hmd Myrekullen kulle
    Sand hmd Myren åkermyr
    Sand(en) hmd Myren åker
    Sand(en) hmd Myrholmen se Marholmen Saknas
    Sand(en) hmd Myrholmen holme
    Sandnäs lht Myskedalen dalgång
    Sandnäs hmd Månshålet terräng
    Sandnäs, Övre ödetorp Måsviksön ö
    Sandnäs torp Märreholmen holme
    Sandnäs förr torp Märrekleven plats
    Silvervad torp Märren sten
    Silvervadet förr torp Märrholmen holme
    Silvervadet torp Mölndalstjärnet tjärn
    Silvervadet torp Mölnetjärn tjärn
    Sjungerud lht Mölntjärnet tjärn
    Sjungerud bs Mörekullen skogsparti
    Sjungerud bs Mörkedalarna dalsänkor med odlingar
    Sjöhagen lht Mörnäsudden udde
    Sjörönningen lht Ner i gärdet åker
    Sjörönningen ödetorp Nilsarna stenar och skär
    Sjörönningen lht Nilsestenarna stenar
    Sjövik bs Nord-Amerika åker
    Skacködegården hmdd Nordfjuseberget bergshöjd
    Skacködegården hmdd Nordfjuserönningen åker
    Skacködegården, Norra hmd Nordgårdsvänden åker
    Skacködegården, Södra hmd Nordgärdet åker
    Skarverud lht Nord i viken åker
    Skifors lht Norra holmen ö
    Skifors lht Notebodviken vik
    Skifors hmd Noteviken vik
    Skifors hmd Nygårdsvänden åker
    Skifors hmd Näckehålan vik
    Skogstorp st Näckehålan vik
    Skorved hmdd Näckemärren sten
    Skorved hmdd Näckemärren grund
    Skorved hmdd Näckemärren grund
    Skorved, Västra hmd Nämnderud(?) odling
    Skorved, Östra hmd Näs udde
    Skarverud hmdd Näset förr åker, nu skog
    Skrapedalen torp Näset skogskifte
    Skräddarestugan förr hmd Näset utgärde
    Skrältorpet torp Näset näs
    Skrälltorp(et) bebyggelse Näset utgärde
    Skvallerud st Näshagen halvö
    Slide »förpantning» Näshagen förr odling
    Slide lht Näshagsudden udde
    Slinkerud torp Näshagsviken, Västra vik
    Slinkerud hmd Näsviken vik
    Slinkerud hmd Nöteviken vik
    Slire förpantning Nöteviken vik
    Slottet lht Nöt(e)viken vik
    Slottet hmd Nöteviksdyveln tjärn
    Slottet hmd Nöteviksrönningen förr odling, nu skog
    Slottet hmd Olivareholmen ö
    Slängin förr bs Olivareholmen skär
    Slängom förr bs Ormekullen bygdeväg
    Slängom bs Ormesundet sund
    Slängom bs Ormudden udde
    Slängom bs Ormudden udde
    Slätten lht Orremosse, Lilla del av Orrenossen
    Slätten hmd Orremossen mosse
    Smockan torp el. bs Orremossen mosse
    Smutterödegården hmdd Orremossen mosse
    Smutterödegården hmdd Orremossetjärnet tjärn
    Smutterödegården hmdd Orremossetjärnet tjärn
    Smörtorpet Saknas Orremosstjränet tjärn
    Snörom lht Orremosstjärnet tjärn
    Snörom förr hmd Orremosstjärnet tjärn
    Soldattorpet soldattorp Orserudkullen bergshöjd
    Soldattorpet, se Orserud soldattorp Oxebergen berg
    Soldattorpet, se Sätet soldattorp Oxeberget berg
    Soldattorpet, se Torpedalen soldattorp Oxebäcken bäck
    Soldattorpet, se Dalen soldattorp Oårsstenen sten
    Soldattorpet, se Nyböle o. Kårran soldattorp Oårsstenen undervattensgrund
    Soldattorpet, se Torpet soldattorp Oårsstenen sten
    Soldattorpet, se Orserud soldattorp Oårsstenen sten
    Soldattorpet, se Sätet soldattorp Perebacken(?) landsvägsbacke
    Soldattorpet, se Hyttan soldattorp Perebrattan(?) förr åker
    Soldattorpet, se Bergerud soldattorp Porten del av Skiforssunden
    Spätterud förr bs(?) Portudden udde
    Stakas lht Predikstolen sten
    Stakas(?) lht Predikstolen sten
    Stakasan lht Prästemyren myr
    Stakasen(?) torp Prästemyren sank myr
    Stakasen torp Prästestolen sten
    Staverud hmd Pålerudholmen, Lilla ö
    Staverud hmd Pålerudskasen(?) skogsområde
    Stavkas(en) torp Pålerudholmen holme
    Stenvadet förr hmd Pålerudholmen, Lilla skär
    Stilkerud bs Pålerudviken vik
    Stilkerud bs Pålerududden udde
    *Stockeliden (hmd) Påskeberget bergshöjd
    *Stockviken förr namn på Vammerviken Rambergen berg
    Stommen bebyggelse Rambergen bergssträckning
    Stommen gård Rambergen berg
    Stommen hmd Rambergen berg
    Stommen bebyggelse Rambergen bergshöjd
    Stommen bebyggelse Rass-mellan(?) pass
    Stommen bebyggelse /Se Ringerud förr odling
    Stommen st Ringerudbackarna backar
    Stommen med Tarsnäs och Ödegården bebyggelse Ringerudgrinden förr grind
    Storemyren förr torp Rolfsbytjärnet tjärn
    Storkerud torp Rollsbytjärnet tjärn
    Storkerud bs Roparelågan strandparti
    Stormerud förr bs el. lht Ropareudden udde
    Stormyren torp Rotemyren åkermyr
    Stormyren torp Rovevården(?) åker
    Storön förr torp Romaderna sankmark
    Storön torp Rovesmocken åker
    Storön torp Roudden udde
    Styggebro lht Roviken vik
    Stöterud torp Roviken vik
    Stöterud avs Rullefors del av bäck
    Stöterud torp Ryssekleven sänka (drag)
    Svarterud hmd Ryssekleven dal
    Svälta lht Ryssholmen ö
    Svältan hmd Ryssholmen holme
    Svältan hmd Rysskleven klyfta
    Sydtomten lht Ränkeberget bergshöjd
    Sätet, se 3 Mossviken Saknas Räveberget berg
    Sätet st Rävedackan parti av gångväg
    Sätet förr soldattorp Rävedackan dal
    Sätet förr soldattorp Rävedalen dalgång
    Sätet st Rävemyren myr
    Söraspen lht Rävhålet åker
    Sörby lht Rönnerösen(?) gränsrös
    Sörby hmd Rönningarna utgärden
    Sörfjus lht Rönningarna odlingar
    Sörfjus hmd Rönningen »utbruk»
    Sörgården hmdd Rönningsmyrarna åkermyr
    Sörgården hmd, förr hmdd Rönningsudden udde
    Sörgården del av Vammerviken Rönningsudden udde
    Sörgården, Västra hmd Rönningsviken vik
    Sörgården, Östra förr hmd Rönningsviken vik
    Söri lht Rönningsvänden åker
    Söri hmd Rörholmen holme
    Söri hmd Rörholmen ö
    Söri förr stuga Rösebacken backe
    Sör i stugan, se Sydtomten Saknas Rösudden udde
    Sörgården lht Sahlins(?) berg berg
    Sökaserna lht Sahlins berg berg
    Sörkaserna hmd Sahlins berg berg
    Sörrolfsbyn lht Sahlins berg berg
    Sör-Rollsbyn hmd Salemyren utgärde
    Sörtomten hmd Sanden åker
    Tamserud förr hmd Sand(en) utgärde
    Tamsetunet förr hmd(?) Sand(en) strandparti
    Tamsetunet förr hmd Sanders vik vik
    Tarsnäs, se 1 Stommen Saknas Sandeviken vik
    Tarsnäs lht Sandmon skogsområde
    Tarsnäs del av Stommen Sandnäsbäcken bäck
    Tjäregraven förr hmd Sandnäsgrunden grund
    Tjärnskasen bs Sandviken vik
    Tomten lht Sandviken vik
    Tomten hmd Sandviken åker
    Tomten lht Sandviken vik
    Tomten hmd Sandviken, Nedre åker
    Tomten lht Sandviken, Övra åker
    Tomten förr hmd Sandåkern åker
    Tomten lht Sandåkrarna åker
    Tomten hmd Sara ängel sten
    Tomten hmd Saras ängel udde
    Tomtetorp ödetorp Seklemyren åkermyr
    Toppe torp Selbuskärsviken vik
    Toppe bs(?) Sibirien åker
    Torderud bs Silarna sjöar
    Torkel lht Silen Saknas
    Torkel(?) hmd Silen, Västra sjö
    Torkel hmd Silen, Östra sjö
    Torpedalen st Siljedrägerna dalsänkor
    Torpedalen förr st Sillbodskär(?) plats
    Torpet st Sillbodskärsmossen mosse
    Torpet förr torp Silvervadberget bergshöjd
    Torpet torp Silvervadmosen mosse
    Torpet hmd Sjungerudsviken vik
    Torpet förr st Sjungerudviken vik
    Torpet bebyggelse Sjöhagen åker
    Torpet bebyggelse Sjökasen uthuggning i skog
    Tovern(s) hmd Sjökasen uthuggning i skog
    Transmyrelotten hmd Sjökasen strandparti
    Tranterud lht Sjökaserna odlingar
    Tranterud torp Sjövägen väg
    Trintenborg bs Sjövägsudden udde
    Trittenborg torp Sjövägsölan(?) ö
    Trittenborg bs(?) Sjövägsölen ö
    Trädet lht Skagen udde
    Trädet hmd Skallen, Norra åker
    Tullerud st Skallen, Södra åker
    Tullerud hmdd Skallgärdet åker
    Tunet lht Skaven se Skavudden Saknas
    Tunet hmd Skaven udde
    Tunet hmd Skavudden udde
    Tunet lht Skifferberget berg
    Tunet förr hmd(?) Skiforsströmmen ström
    Tunet förr bs eller hmd Skiforssunden vik
    Tunkas torp Skiforssunden vik
    Tunkasen förr bs Skiljaredalen dalsänka
    Tömte lht Skjortholmen ö
    Tömte hmd Skjortholmen holme
    Uddemyren förr torp Skjortön ö
    Uddemyren torp Skjutareberget berg
    Udden lht Skoddalen dalsänka
    Udden torp Skoddalen dalgång
    Udden hmd Skoddalsbäcken bäck
    Udden hmd Skoddalsviken del av Hjortsnäsviken
    Udden lht Skoddalsåsarna höjdsträckningar
    Udden förr torp el. hmd Skogsåkern åker
    Udden bs Skorved ed
    Vageln lht Skorveviken(?) vik
    Vageln hmdd Skorvudden udde
    Vageln hmdd Skrapedalarna dalgångar
    Vallen lht Skrytemyr åkermyr
    Vallen hmd Skräddaregärdet åker
    Vamberviken gård Skräddaremyren utgärde
    Vammerviken gård Skröverns dal dalsänka
    Vammerviken bebyggelse Skröverns dal dalsänkor
    Vammerviken bebyggelse Skåken åker
    Vammerviken bebyggelse Skåken åker
    Vammerviken bebyggelse Slireviken vik
    Vammerviken bebyggelse Slireviken vik
    Vammerviken bebyggelse Sloudden udde
    Vammerviken bebyggelse Sloudden udde
    Varpet lht Slumperud åker
    Varpet torp Slumperud odling
    Varpet, Nedre förr bs el. torp Slumperudsudden udde
    Varpet, Övre torp Släggapel äpple träd
    Vassgärdet lht Släggapeln apel
    Vassgärdet hmd Släggebacken backe
    Vattenbäcken torp Släggevallen åker
    Vattenbäcken, se Vattnebäcken torp Släggevänden åker
    Vattnebäcken torp Slängom(svägen) gångstig
    Vattnebäcken torp Släte kulle bergshöjd
    Vattnebäcken torp Slättegärdet åker
    Vesleängen lht Slättekullen kulle
    Vessle-ängen hmd Slätten åker
    Vikhålan lht Slätten utgärde
    Vikhålan avs el. hmd Slätten, Norra åker
    Vikhålan lht Slätten, Södra åker
    Vikålen lht Skräddaremyren åkermyr
    Vårvik, se Kråkviken jvt Smala gärdet åker
    Vårviks kyrka kyrka Smalgärdet åker
    Vändan lht Smalgärdsbacken backe
    Vänden hmd Smalsunden vik
    Västi lht Smalsundet sund
    Västi hmd Smalången förr sund
    Västi hmd Smeddalen dalsänka
    Västi hmd Smedje kullen kulle
    Västi förr stuga Smedjestycket åker
    Västkaserna lht Smidalen sänka
    Västkaserna hmdd Smidalsviken vik
    Ågärde, Nedre, se 1 Ed Saknas Smigärdet åker
    Ågärde, Nedre bebyggelse Smockarna åkrar
    Ågärde, Nedre bebyggelse Smocken åker
    Ågärde, Nedre bebyggelse Smätten åker
    Ågärde, Övre bebyggelse Snöromsgärdet åker
    Ågärde, Övre bebyggelse Son sten
    Ågärde, Övre bebyggelse Soröven(?) sten
    Ågärderud, Nedre, se Ed med Ågärderud, Nedre Saknas Sovarehålan förr odling
    Ågärderud, Övre gård Spätterud skogsparti
    Ågärderud, se Ågärde, Nedre o. Övre Saknas Spökefläcken plats
    Åsen lht Stabänningen åker
    Åsen gård Stakasen(?) åker
    Åsen hmd Stakas(en)(?) område i skog
    Åsen lht Stakasebacken backe
    Åsen hmd Stakasemyren dalsänka
    Åsen lht Stakaseviken vik
    Åsen förr torp el. bs Stallåkern åker
    Åsen lht Stamparhagen udde
    Åsen bs Stenbäcken bäck
    Åsen hmd Stenbäcken bäck
    Åsnäs lht Stenharget berg
    Åsnäs hmdd Stenrevet stenrev
    Åsnäs hmdd Stenrevet stenrev
    Åsnäs, Nedre hmd Stenrevet rev
    Åsnäs, Övre hmd Stenrevet rev
    Ängarna lht Stenvad åker
    Ängarna hmd Stenvadet plats
    Ängarna hmd Stenvadåsen höjdsträckning
    Ävikekvarnen förr skvaltkvarn Stickebäcken bäck
    Äviken torp Stickehyveln plats i skogen
    Äviken torp Stinas land åker
    Ödegården, se 1 Stommen Saknas Stockhaget hag
    Ödegården, se 1 Gälnäs Saknas Stockehaget udde
    Ödegården lht Stordalen dal
    Ödegården hmdd Stordalstjärnet tjärn
    Ödegården lht Stordalstjärnet tjärn
    Ödegården hmdd Stordalsåsen höjdsträckning
    Ödegården hmdd Storekas skogsområde
    Ödegården hmdd Storemyr myrmark
    Ödegården hmdd Storemyrsisen höjdsträckning
    Ödegården hmdd Storetjärn tjärn
    Ödegården hmdd Storetjärnet tjärn
    Ödegården hmdd Storetjärnsmossen mosse
    Ödegården, Norra hmd Store vik vik
    Ödegården, Södra hmd Store vänden åker
    Ön, se Storön förr torp Storflagan del av område
    Östby hmd Storsundet sund
    Österås förr bs Storviken vik
    Österås lht Storön ö
    Östi förr hmd Storön ö
    Östi hmd Storön ö
    Östi förr stuga Storön ö
    Östi hmd Storön ö
    Öststugan hmd Storöviken vik
      Strömmen flöde
      Strömmen strömt vatten
      Stångebråten grund
      Stångebråten grund
      Stöttarna åkrar
      Sumpegrinden förr grind
      Sunden vik
      Sunden vik
      Sundet vatten
      Sundesvälgen del av sjö
      Sundet sund
      Sundsvälgen »inlopp»
      Sundsvälgsberget bergshöjd
      Sundsön ö
      Sundsön ö
      Surmäsken(?) åker
      Svarteberget bergshöjd
      Svartevk vik
      Svartevik vik
      Svältan skogsområde
      Svältan plats
      Svärdlång sjö /Se
      Svärdlång sjö
      Svärdlången sjö
      Svärdlångsmyren sankmark
      Svärdlångsviken vik
      Sågarebackarna backar
      Sågebäcken bäck
      Sån sten
      Sätegatan bygdeväg
      Söder i gärdet åker
      Söder i gärdet åker
      Söder i gärdet åker
      Söder i gärdet åker
      Sör-Amerika gärde
      Sörgårdsflågen vik
      Sörgårdsflagan vattenspegel
      Sörgårdsviken, se Sörgårdsflågen Saknas
      Sörgårdsviken vik
      Sörgärden åker
      Sörgärdet åker
      Sör i gärdet åker
      Sörskogen skogsområde
      Taket åker
      Tallemon ås
      Tamseklippan berg
      Tamselotten odling
      Tamserud mark
      Tamsetunet odling
      Tamsetunet odling
      Tamsetunet odling
      Tamsetunet odling
      Taralsviken vik
      Taralsön ö
      Tarsnäsbäcken bäck
      Tarsnäsholmen ö
      Tarsnäsudden udde
      Tarsnäsudden udde
      Tarsnäsviken, Norra vik
      Tarsnäsviken, Södra vik
      Tarsnäsön ö
      Tegelstenen sten
      Timmerberget bergshöjd
      Timmerhålan håla
      Timmerviken vik
      Tjuråkern(?) utgärde
      Tjäregraven plats
      Tjäregravsmyren slåttermyr
      Tjärestö udde
      Tobaken holme
      Tobaksholmen holme
      Tobaksholmen holme
      Tomtebacken backe
      Tomteluggen vassrugg
      Tomtemaden slåttermark
      Tomterna åker
      Tomterna åker
      Tomteviken vik
      Torderud åker
      Torkeltjärn tjärn
      Torkelstjärnet tjärn
      Torkeltjärnet(?) tjärn
      Torpedalsnäset näs
      Torpedalsviken, Norra vik
      Torpedalsviken, Södra vik
      Torpet förr utgärde
      Torpetjärnet tjärn
      Torpetjärnet tjärn
      Torpetjärnet, Lilla tjärn
      Torpetjärnet, Nedre tjärn
      Torpetjärnet, Stora tjärn
      Torptjärnet tjärn
      Torpåkern åker
      Torpåsen höjdsträckning
      Tranterudbäcken bäck
      Tranterudtjärnet tjärn
      Tranterudtjärnet tjärn
      Tranterudåsen höjdsträckning
      Tremilekas skogskifte
      Treröset gränsrös
      Tretton(?) åker
      Trintenborg grund
      Trolldalen dalgång
      Trolldalen dal
      Trollemyren myr
      Trolluddeberget berg
      Trädgårdshålan åker
      Trätan(?) åker
      Tullerudbäcken bäck
      Tullerudhögen odling
      Tullerudkasen skogsområde
      Tullerudtjärnet tjärn, ed
      Tullerudtjärnet tjärn
      Tullerudälven bäck
      Tullerudälven vattendrag
      Tunegatan bygdeväg (körväg)
      Tunet plats
      Tuneviken vik
      Tunevänden åker
      Tunhygget kalhygge
      Tunudden udde
      Tunnestycket åker
      Tunvänna åker
      Tutareåsen bergås
      Tvärsugnen grotta
      Tvätteberget berg
      Tångenäs näs
      Täljekniven ö
      Ubåten holme
      Uddebacken backe
      Uddebäcken bäck
      Uddegärdena förr odlingar
      Udde myrarna myr
      Uddemyrarna förr odling
      Udden åker
      Udden åker
      Udden förr utgärde
      Udden åker
      Udden skogsparti
      Udden förr odling
      Uddenäbben udde
      Uddeviken vik
      Ulvehålan förr åker
      Ulvehögen åker
      Ulvsbergen(?) bergshöjder
      Ulvsbergen(?) berg
      Ulvsbergsviken vik
      Ulvsdalsviken vik
      Ulvstaåsen mo
      Under berget åker
      Undervänden åker
      Vabudden udde
      Vadhålan åker
      Vadmyren myr
      Vagelsviken vik
      Vaglebacken backe
      Vaglegärdet åker
      Vagleåsen höjdsträckning
      Valibacken backe
      Valimyren myr
      Vallgärdet åker
      Vallgärdsåkern åker
      Vammerviken vik
      Varden, se Egerskratten Saknas
      Vargegropen grop
      Vargegropen grop
      Vargugnen grotta
      Varnäsviken(?) vik
      Varnäsviken vik
      Varpebäcken bäck
      Varpelandet strandremsa
      Varpholmen holme
      Varpholmen ö
      Varpön ö
      Varpön ö
      Vartekällan »jättegryta» och stenblock
      Varån bäck
      Vassletjärnet se Vestetjärnet Saknas
      Vassjön sjö
      Vass sjön sjö
      Vassjön sjö
      Vassletjärn tjärn
      Vattnebäcken bäck
      Veket vik
      Vessletjärn Saknas /Se
      Vessletjärn tjärn
      Vesletjärnet tjärn
      Vesletjärnet tjärn
      Vessletjärnet tjärn
      Vessletjärnsåsen höjdsträckning
      Vikestycket förr åker
      Vikhålsbackarna landsvägsbackar
      Vikudden udde
      Vildemossen mosse
      Vintervägen körväg
      Vintervägsudden udde
      Vråarna åker
      Väktareön, Lilla ö
      Väktareön, Stora ö
      Vändeliden utgärde
      Vändeliden åker
      Vändemaden slåttermark
      Vänden åker
      Vänden åker
      Vänden åker
      Vänden åker
      Vänden åker
      Vänden åker
      Vänderön(?) ö
      Vänderösen gränsrös
      Vändeviken vik
      Vändorna mark
      Vändudden udde
      Väster-Silen sjö
      Väst i gärdet åker
      Västra bergen bergshöjd
      Västra bergen berg
      Västra gärdet åker
      Västra myrstycket förr åker
      Västra sand åker
      Västa Silen sjö
      Västsand åker
      Väststugeudden udde
      Yttre maden Saknas
      Yttre viken vik
      Ågärdstjärnet tjärn
      Åsarna höjdsträckningar
      Åsegärden åker
      Åsnäsbäcken bäck
      Åsnäsudden udde
      Älgemossen mosse
      Äckran åker
      Älgudden udde
      Älveberget bergshöjd
      Älvemulen del av Vassjön
      Ämtermyren myr
      Änganeviken vik
      Äng(e)holmen ö
      Ängemaderna sankmarker
      Ängemyren myr
      Ängholmen holme
      Ängkasen åker
      Ängkaserna skogsparti
      Änkans backe backe
      Äntermyrarna sankmark
      Ärtekleven backe
      Ärtåkern förr odling
      Ässjegravarna(?) förr odling
      Äviken vik
      Ävikebäcken bäck
      Ävikekvarnen kvarn
      Ävikeviken vik
      Ödegårdsbackarna backar
      Ödegårdsbergen bergshöjder
      Ödegårdsmaderna ängsmark
      Ödegårdsmyren odling
      Ödegårdsviken vik
      Öladugården odling
      Ölen sten
      Ölen undervattensskär
      Öster-Silen sjö
      Öst i backen åker
      Öst i gärdet del av inägor
      Öst i myren åkermyr
      Östra landet strandremsa
      Östra sand åker
      Östra Silen sjö
      Östra viken vik
      Ösundet sund
      Övervänden åker

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.