ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bjurbäcks socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 134 Naturnamn : 183 Bebyggelsenamn : 229 Naturnamn : 949
Bjurbäck sn /Se Andsjön sjö Bjurbäck socken Abrahams hacke åker
Bjurbäck sn Andsjön sjö Bjurbäck socken Abrahams hacke åkrar
Bjurbäck sn /Se Andsjön sjö Bjurbäck sn Aldrigfärdigt nyodling
Bjurbäck sn /Se Andsjön sjö Bjurbäck sn Alehålorna sankt skogsparti
Berg gdar /Se *Andsjö os os Gasten inbyggarbeteckning Andsjön sjö
Berg gd Aspelund delvis odlat område Gryten inbyggarbeteckning Andsjön sjö
Berg gd Aspelund ägomark Korpen inbyggarbeteckning Askedungen skog och åker
Berg gd Beckås terräng Kråmmen inbyggarbeteckning Askegärdet äng
Berg gd Bjurbäckamon terräng Kussa inbyggarbeteckning Askåkern åker
Berg gd Bjurbäckssjön, se Nässjön sjö Munken inbyggarbeteckning Askåkern åker
Berg by Björkan, se Nässjön sjö Tuppen inbyggarbeteckning Aspelund åker
?Berg gdr /Se Björnamossen kärrmark Alebo tomt Backen skog
?Berg by Bockön ö Aspelund försv. tp Backagärdet åker
*Berga Saknas Bringen, se Brängen sjö Backen nedriven backstuga Backamossen kärr
»berge» = ?Berg gdr Bringen, se Brängen sjö Beckås nedlagt torp Badhusudden udde
Bjurbäck gård Bringsiön, se Brängen sjö Beckås torp, nu öde Badstället strand
Bjurbäck gd Brunaredsviken vik Beckås ödetomt Bakom lagårn åker
Bjurbäck gd /Se Bråddjupudden udde Berg gård Bakvägen stig
Bjurbäck by Bråddjupudden udde Berg gd. Barkåkern åker
Bjurbäck by Brånen skogsområde Bjettebo gård Bastugärdet åker
Bjurbäck g *Bråtebron bro Bjurbäck gård Bastuskiftet åker
Bjurbäck by Brängen sjö Bjurbäck gd Beckåsavägen skogsväg
Bjurbäck by Brängen sjö Bjurbäcksfjärdingen socken Bengtsåkern åker
Bjurbäck by Bringen sjö Björkelund backstuga Bergen bergig betesmark för får
Bjurbäck by Brängen sjö Björkelund tomt Berget Saknas
Bjurbäck by o. sn Brängen sjö Björkeskog t Berglunds åker
Bjurbäck gd /Se Brängen sjö Björkeslätt torp Bergsåkern åker
Bjurbäck by Brängen sjö Björkhaga bebyggelse Beteshagen Saknas
?Bjurbäck by Brängen sjö Blombacka torp Betesvallarna bete
Bjurbäck gd /Se Brängen sjö Boghult gård Betesvallen äng
Björnebäck Saknas Brängen sjö Boghult gd Betesvallen bete
Bjurbäck gd o. sn Brängen sjö /Se Brunared gård Betesvallen, Gamla skog
Bjurbäck by /Se Brängen sjö /Se Bryggebo nedlagt torp Betesvallen, Gamla äng
[Bondered sn] = Bjurbäcks sn sn Brännerimossen ägomark Brännebråten nedrivet torp Betesvallen, Nya skog
»Boratorp» okänd gård Bönaredsflogen del av Stråken Busskogen nedrivet torp Bjurbäcka hage skog
Bönared gd /Se Bönaredsflogen del av sjö Bäckebo lägenhet, nu borta Bjurbäckalyckan åker
Fridhem ödetorp? Bönaredsflogen del av Stråken /Se Bäckebo tomt Bjurbäckalyckan åker
Fröjered by Farmoramossen kärrmark Bönared gård Bjurbäckamon skog
Fröjereds kvarn Saknas Flottängen äng /Se Bönared gd Bjurbäckamon skog
Fröjered gd /Se Fridhem delvis odlat område Elgkullen nedlagt torp Bjurbäckasjön mindre vanligt namn på Nässjön
Fröjered g Fridhem ägomark Enebacken backstuga Bjurbäckategarna sank mark
Fröjered gd Fröjereds hage skogsmark Enebacken torp Bjurbäcka äng skog
Fröjared g Fårahagen skogsmark Evedal hemmansdel Bjättebogärdet åker
Fröjered gd Fästemöbergen berg Flyttered lägenhet Bjättebomossen skogsmark
Fröjered by *Galtasten gränsmärke? Flyttered torp Bjättebomossen åker
Fröjered gd Gudmunds tuva holme Framnäs backstuga Bjättebo udde skog
Fröjered gd Gudmuns tuva holme Fritsborg lägenhet Bjättebo öjor öar
Fröjered by Gudmundstuva grund Fröjered gård Björkebacken äng
Fröjered gd /Se Gudmunds tuva skär Fröjered gd Björkedungen sank äng
Fröjered by Gudmondstufva holme Gammelgården tomt Björkelundsdalen ravin
Fröjered by Gudmunds tuva ö Gaståsen gård Björkelundsviken vik
Fröjered by Gudmunds tuva skär Gaståsen gd Björkeskogs betesvall Saknas
Fröjered by Gudmunds tuva holme /Se Grovs lägenhet Björnamaden sank äng
Fröjered by? Guldgruvan triangelpunkt Grytered gård Björnamossdungen Saknas
Habblahester gård Guldgruvan triangelpunkt Grytered gd Björnamossen mosse
Habblahester gd /Se Gumme tuva grund Gölstugan försvunnen lägenhet Björnamossen åker
*Haga Saknas *Gunnetuva, se Gumme tuva grund Gölastugan ödetomt Björnmossen mosse
*Ingaboþaholt Saknas Gåsakällemossen mosse Habblahester bebyggelse Blacken åker
*Krogxhult Saknas Gäddviken vik Habbelhäster gd Blindtarmen skog
Kråmered gd Gäddviken vik Habblahester gård Blombergsviken vik
Kråmered gård Gölastugan terräng Haghemmet torp Blåbärsmossen mosse
Kråmered gård Gölen sjö Hallarödjan torp Blåsaregärdeskällaren Saknas
Lijdh Saknas Gölen sjö Hallarödjan t Blåsaregärdet åker
?Lid gård Gölen sjö Hallarödjan torp Blåsaregärdet åker
?Lid gård Husaviken vik Halleberg nedriven backstuga Blåsaregärdet åker
?Lid gård Hacket ägomark Halleberg försv.tp Boagärdet åker
?Lid gård /Se Hacket ägomark Hallebo, Lilla lägenhet Boaåkern åker
Lid gd Hansabo terräng Hansabo försvunnen lägenhet Boghultagärdet åker
Lid gd Hattåsen skogsmark Hansabo torp, nu nedlagt Boghultsgärdet gärde
Lockås by Hattåsen skogsmark Husalyckan försv.tp Boghultsgärdet, Nedre åker
Lockås bebyggelse /Se Hulkemaderna sank gräsmark /Se Hägnen avsöndrat torp Boghultsgärdet, Övre åker
Munkebo gård Husalyckan ägomark Hästhagen, Norra torp Boghultsmossarna tegar
Munkebo by Hässelängen ägomark Hästhagen, Södra torp Bommareledet grindhål
Munkebo by Hässelängen ägomark? Högabråten gård Branta liden stig
Munkelid gård /Se Hästasvederna ägomark Högabråten gd Bratteliden väg
Mykleaas, se Nyckelås Saknas Hästgölen sjö Högan gård Braxaviken Saknas
Nunnered by Hästgölen sjö Höganäs gård Brogjutan sänka
Nunnered by Hästhagen, norra terräng Höganäs gd Brostugegärdet åker
Nunnered gdar /Se *Höganäs os, utlopp Höganäs gård Brunaredshörnet del av skogsmark
Nunnered by *Höganäskvarnen kvarn Högbråten bebyggelse Brunaredsmossen Saknas
Nunnered by Knaggebo slott höjd Hönekullen torp Brunaredsängen skog
Nunnered gd Knaggebo slott triangelpunkt Hörnekullen t Bruna äng äng
Nunnered gd *Krok ek gränsmärke? Johannesberg torp Brunen skog
Nunnered gd Kråmalyckan ägomark Karlslund försv.tp Brunen eller Stockaredds brune skog
Nunnered by Kungsrör fornlämning /Se Karslund nedriven backstuga Brunnsgärdet åker
Nunnered gd Kungsrör fornlämning /Se Kattås gård Brunnsåkern åker
Nunnered by Kvarndammen damm Kattås gd Brunnsängen ängsmark
Nunnered by /Se Kvarndammen utvidgning av å Knaggebo gård Brygghusgärdet åker
Nunnered by? Kölnebäcken bäck Korphult gård Brygghusåkern åker
Nunnered by Liden ägomark Krophult gd Brygghusåkern åker
Nunnered by Liden delvis odlat område Kråmered gård Brängen sjö
Nunnered by Lids mader kärrmark Kråmmered gd Brängen sjö
Nyckelås gd Lids mader sank mark Kullen torp Brännebråtaåkern åker
Nyckelås hg Lillöjan udde Kussebo t Brännebråten åker
Nytorp förr torp? Lillöjan halvö Källebäcken gård Bränneribäcken bäck
Näs gd Lillöjan udde Källebäcken gd Bränneridalen ravin
Näs gd Lillöjan holme Källekulla gård Brännerimossen mosse
Näs gd Linnarshemshagen skogsmark Källekulla gd Bränneriängen äng
Näs gd Linnarshemshagen skogsmark Källtorp torp Brännvinsbäcken bäck
Näs gd Linneberg skogsmark Ledstugan nedriven backstuga Brätten åker
Näs gd /Se Linneberg berg Lennartshemmet torp Brätten åker
Nätered g Ljungudden udde Lid gård Brätten, Lilla åker
Nätered hg Lövås terräng Lid gd Brötagraven sänka
Nätered hgd /Se Moberg terräng Lida gård Busskogen gärde
Ranten gd /Se Mobergsmyran kärrmark Lidsbro torp Busskogen skog
?Risa gård Nabben udde Lilla Lottes, se Lottes tomt Butschaskogen utskog
Risa gd Noabron bro Linnarshemmet torp Butchaskogen skog
Risa gd? Nolmossen kärrmark Lockås gård Byxen åker
Risa gd /Se Norrviken vik Lockås gd Byxorna åker
»Siøboda» okänd gård Nybygget, lilla terräng Lottes (Lilla Lottes) tomt Bäckanäsåkrarna åkrar
*Sjöboda Saknas *Nyckelås os utlopp Lundstugan torp, nu avsöndrat Bäckebo tomt och åker
*Sjöboda Saknas Nytorp terräng Lunkhult torp Bäckebotegen åker
Sjöstugan förr stuga? Nässjön sjö Lunkhult torp Bönaredsflogen del av sjö
Stockared gård Nässjön sjö Lunsalyckan borttagen backstuga Bönaredsåkern åker
Stockared gd? Nässjön sjö Lyckorna torp Bönaredsängen äng
Stockared gård Nässjön sjö Maderna gård Dalalyckan åker
Stockared gd Nässjön sjö Mirkum torp Dalavägen stig
Stockared gd /Se Nässjön sjö Mirkum torp Dalen äng
?Sunsered hg /Se Nässjön eller Bjurbäckssjön Saknas Mirkum torp Dalgången Saknas
Sunsered hg Nässjön sjö Mirkum torp Dammfästet rest efter dammanläggning
Sunsered hrgd Nässjön sjö Moberg ödetorp Drevagärdet åker
?Sundsered gd Nässjön sjö Mossebo avsöndrat torp Dreven stig
?Sundsered gd Nässjön sjö Mossebo torp Dreven stig
?Sundsered gd Näskvarnen kvarn Mossen Saknas Dreven väg
?Sundsered gd Näteredsflogen del av Stråken /Se Mosshemmet bebyggelse Dreven stig
Sundsered gd Nätereds udde udde Mosshemmet eller Måsen gård Dyhålorna spår av dyuppläggning
Sundsered Saknas Packaberget terräng Måsshemmet eller Måsen gård Dymossen mosse
Sundzryd gd Plåten ägomark Mossehemmet gd Ekebacken strand
Sunsered hg Plåthagamossen ägomark Munkabron hemman Ekestället båtplats
Sunsered gd Risabäcken bäck Munkalid bebyggelse Enebackelyckan åker
Sunsered hg Risamossen mosse Munkebo gård Enebacken åker
Sunsered Saknas Ryberg ägomark Munkebo gd. Enoka tegar åker
Sundsered gård /Se Ryberg delvis odlat område Munkelid gård Erikaåkern åker
Sunsered Saknas /Se Sandbäcken terräng Munkelid gd Floddiket dike
  Spångamon terräng Måsen, se 1 Mosshemmet Saknas Floddiket dike
  Stampedammen fördämning? i å Nabben torp Floddiket dike
  Store hage terräng Nolgården hemmansdel Flottängen äng
  Store hage terräng Norkebo gård Flottängen åker
  Storöjan ö Norkebo gd Flottängen äng
  Storöjan ö Nunnered gård Flottängen äng
  *Strucken (trol. Stråken) sjö Nybo lägenhet Flyttblocket sten
  Strucken, se Stråken sjö Nybo torp (nu frånsålt) Flytteredsåkern åker
  *Strucken, Sjön, se Stråken sjö Nyborg nedlagt torp Forngraven skog
  Strucknavägen väg /Se Nybygget gård Fridhemsgärdet åker
  Struken Lacus, se Stråken sjö Nybygget riven lägenhet Fridhemsängen ängsmark
  Stråken sjö Nyckelås gård Fritzadelen skog
  Stråken sjö Nyckelås Saknas Fruåkern åker
  Stråken sjö Nytorp lägenhet, f.d. såg Fröjereds hage skog
  Stråken sjö Näs gård Fyrkanten åker
  Stråken sjö Näs gd Fyrkanten åker
  Stråken sjö Näskvarnen kvarn Fyrkanten, Mellersta åker
  Stråken sjö Nätered gård Fyrkanten, Nedre åker
  Stråken sjö Nätered gd Fyrkanten, Övre åker
  Stråken sjö /Se Potatisfjärdingen socken Fåfängan åker
  Stråken sjö Potatisfjärdingen sn Fårabetet åker
  Stråken sjö Ranten hemmansdel Fårabetet ängsmark
  Stråken sjö /Se Ranten t Fårabetet skog
  Stråken sjö Ranten torp Fåragärdet åker
  Sundsereds udde udde Risa gård Fåragärdet ängsmark
  Svartevik vik Risa gd Fårahagen skog
  Svartevik vik Rosenlund jordlägenhet Fårahagen äng/skog
  Svältemaden kärrmark Ryberg avhyst torp Fårahagen bete
  Södervikamon terräng Rödjorna nedriven backstuga Fårahagen skog
  Sörskogen skogsmark Rödjorna torp Fårahagen skog
  *Tackebosjön, se Nässjön sjö Sandbäcken backstuga Fårahagen hage
  Tidan å Sigridsbråten gård Fårahagen skog
  Tidan å Sigridsbråten gd Fårahagen skog
  Torkamon terräng Sjöbacka torp Fårahagen ängsmark
  Torpamossen mosse Sjöstugan torp Fårahagen skog
  Torpamossen mosse Sjöstugan nedrivet torp Fårahyttan hus
  Vallsjön sjö Skogen lägenhet Fåralyckan åker
  Vallsjön sjö Skogsberg nedriven backstuga Fårasjön grund
  Viken ägomark Skogshemmet nedlagt torp Fårhusgärdet åker
  Vita sand strandområde Skogshemmet torp Fälanda (eller Pölen) Saknas
  Väntebo glänta Skogslund lägenhet Färgeriet hus
  Väntebo terräng Skogstorp försvunnen lägenhet Färgeriåkern åker
  Yxanabben udde Skrädarns ödetomt, åker Fästemöbergen berg
  Yxanabben udde Solebo tomt Fästemöbergen bergstup
  Älekulla terräng Solhem tomt Fästmöberget berg
  Älekulla terräng Stenbråten gård Gapet grindhål
  Älekullagölen sjö Stigabo by Gastaberget berg med räv- och grävlingslyor
  Älekullagölen göl Stigabo, Lilla gård Gastamossen mosse
  Älgaflogen del av Stråken /Se Stigabo, Lilla gd Gaståsagärdet åker
    Stigabo, Stora gård Gaståsa stenstolpar grind
    Stigabo, Stora gd Gaståsavägen väg
    Stockared gård Gaståsaängen ängsmark
    Stockslätt, Lilla torp Gatan tomt
    Stockslätt, Stora torp Getaryggen åker
    Strömsberg lägenhet Glahytt åker
    Stughemmet bebyggelse Granbergshacket åker
    Stuguhemmet gård Grovakällan källa
    Stuguhemmet gd Grovamossen mosse
    Sunsered urspr.by, nu gård Grushålan grustag
    Sunsered gd Grushålan grustag
    Sundsered bebyggelse Gryteredsbäcken ravin
    Sunsered, Norra gård Gryteredsgärdet åker
    Sunsered, Norra gd Gryteredsliden väg
    Sventorp torp Gryteredstegarna åker
    Sventorp t Gryteredsängarna skog
    Svinhuset, se Skogshemmet Saknas Gråaledskullen äng
    Södervik gård Gråtaredalen väg
    Södervik gd Grävlingaberget skog
    Sörbo torp Grävlingaberget berg
    Sörvik Saknas Gröna kärret kärrmark
    Sörbo torp Grönbergsvrån skogsmark
    Sörgården gård Grönbergsvrån skog
    Sörgården, Sunsered gd Gubbaliden väg
    Sörgården hemmansdel Gubbalyckan åker
    Tidalund tomt Gubbalyckan öppen plats
    Torpet gård Gubbastugan bete
    Torpet gård Gubben och gumman enträd
    Tån nedriven backstuga Guldgruvan avsöndrad skog
    Tån tomt Guldgruvan utskog
    Tåstugan tomt Guldgruvan skog
    Ullstorp tomt Gumme tuva gräsbevuxet grund
    Viken utjord, nu obebyggd Gummituva tuvig ö
    Viken nedrivet torp Gummestufvan ö
    Visches tomt Gunnarevägen väg
    Väntebo nedlagt torp Gåsadammen damm
    Väntebo torp, nu öde Gåsakällan källa
    Väntebo borttaget torp Gåsakällan källa
    Väntebo ödetomt Gåsakällemossen mosse
    Älekullen nedlagt torp Gåsakällemossen kärr
    Älekullen nedrivet torp Gäddviken strand
    Älgafallen by Gäddviken, Lilla Saknas
    Ängaberget backstuga Gäddviken, Stora Saknas
    Äreslätten torp Gärdet äng
    Ögärdet torp Gärdet bakom huset Saknas
    Öja nedriven backstuga Gärdet mot skogen åker
      Gärdet vid Erika åker
      Gärdet vid gammelgården Saknas
      Gärdet vid källaren Saknas
      Gölabäcken bäck
      Gölabäcken bäck
      Gölabäcken bäck
      Gölamossen mosse
      Gölamossen mosse
      Gölamossen mosse
      Gölaskogen skog
      Gölaskogen skog
      Gölen mosse
      Gölen eller Sunseredsgöl tjärn
      Gölen sjö
      Gölen sjö
      Habblahestramossen Saknas
      Hacket bete
      Hacket åker
      Hacket åker
      Hacket åker
      Hacket åker
      Hacket åker
      Hacket åker
      Hacket åker
      Hackmakeriet bete
      Hagalyckan skog
      Hagen vall
      Hagen skog
      Hagen skog
      Hagen, Nedersta skog
      Hagen, Översta åker
      Haghemsskogen skog
      Haghemsvägen väg
      Hallarödjebäcken bäck
      Hallarödjevrån skogsmark
      Hallaröja hage, se Hjalmara äng bete
      Halldénsmossarna sank mark
      Halleberg skog
      Hallebergslyckan åker
      Hallebergsvägen skogsväg
      Hallebomon skog
      Hallebovägen väg
      Hallåkern åker
      Hallåkern åker
      Handfastabacken väg
      Handfastabäcken bäck
      Handfastagölen tjärn
      Handfastaliden väg
      Haraslätten urspr. öppen plats, nu bevuxen med enbuskar
      Hasslebuskarna äng
      Hattåsen höjdsträckning
      Heden åker
      Hedängen åker
      Herrahagen hage
      Herrahagen bete
      Hildesmo skog
      Hjalmara äng bete, (Hallaröje hage) bete
      Hulkemaderna vattendränkt, sank gräsmark
      Humlegårdslyckan åker
      Humlelyckan åker
      Husalyckan åker med backstuga
      Husalyckan åker
      Husalyckan åker
      Husaviken vik
      Husen åker
      Husgärdet åker
      Husviken strand
      Hägerstenarna strand
      Hägnaderna äng
      Hägnahagen skog
      Hässelängen åker
      Hässelängen äng
      Hästabetet skog
      Hästakällan källa
      Hästasvederna åker och hage
      Hästasvedjorna skog
      Hästgölen tjärn
      Hästgöl tjärn
      Hästhagagärdet åker
      Hästhaga hage äng
      Hästhagavägen väg
      Hästhagaängen bete
      Hästhagegärdet åker
      Hästhagen skog
      Hästhagen betesmark
      Hästhagen skog
      Hästhöljan del av å
      Hästsvedlyckan åker
      Högalyckan åker
      Höganäs kulle kulle
      Högbråtabron Saknas
      Högabråtagärdet åker
      Högbråtagärdet, Nedre åker
      Högbråtagärdet, Övre åker
      Högbråta källan källa
      Höge dunge höjd
      Högedunge, se Högekulle skog
      Högekulle (Högedunge) skog
      Högelyckan åker
      Högnagärdet åker
      Höjnagärdet vall
      Höragraven grop
      Illdödahålan håla
      Illdöingahålan kärr
      Intaget skog
      Isakapölen Saknas
      Jakopadelen skog
      Jakopastugan, se Gubbastugan bete
      Jeriko åker
      Jerusalem åker
      Johannes lycka åker
      Jordbroarna väg
      Jungudden udde
      Jätteberget Saknas
      Kaggaledet grind
      Kaggaledet grindhål
      Kalsten åker
      Kalvahagen äng
      Kalvahagen ängsmark
      Kalvakullen väg
      Kalvatäppan äng
      Kanalen Saknas
      Kanalen dike
      Kariaöja skog
      Karlslund åker
      Karlslund åker
      Karparumpen åker
      Karpes åker
      Kastanjeåkern skog
      Katrinaåkern åker
      Kattedränket skog
      Katterumpen åker
      Kavlabron Saknas
      Klaslyckan åker
      Klibben åker
      Klingahagen äng
      Klockarekilen äng
      Klockareåkern Saknas
      Knaggebo slott höjd med stenring av kullerstenar
      Knarten väg
      Knatten väg
      Kohagen skog
      Kohagen skog
      Kohagen del av skogsmark
      Kohagen skog
      Kohagen skog
      Kohagen hage
      Kohagen skog
      Kohagen skog
      Kolerakyrkogården plats för planerad kolerakyrkogård
      Kopasset väg
      Kroken åker
      Krokiga åkern bete
      Kråmalyckan åker
      Kråmmadalen ravin
      Kråmmakällan källa
      Kråmmalyckan åker
      Kråmmelyckan åker
      Kullagärdet nersida sluttning
      Kullagärdet översida Saknas
      Kullaliderna väg
      Kullaåkern åker
      Kullsgärdet åker
      Kullsgärdet åker
      Kullsåkern åker
      Kullåkern åker
      Kullåkern bete
      Kvarnabacken väg
      Kvarnabron bro
      Kvarnagärdet åker
      Kvarnahagen skog
      Kvarnalyckan åker
      Kvarnvägen väg
      Kvarnåkern åker
      Kyrkegärdet åker
      Kyrkevägen skogsväg
      Kyrkåkern äng
      Kålgårdsåkern åker
      Kålgårdsåkern åker
      Källarbacken skog
      Källarbacken åker
      Källargärdet åker
      Källargärdet åker
      Källargärdet åker
      Källarvägen väg
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källaråkern åker
      Källebacken ängsmark
      Källehörnet gränsområde
      Källekullabäcken Saknas
      Källekullaliden väg
      Källekullalyckan åker
      Källekullavägen väg
      Källekullaängen äng
      Käringaliden väg
      Kärleksstigen Saknas
      Kärret skog
      Kölnan lintork
      Kölnebäcken bäck
      Kölnebäcken bäck
      Kölnekällan källa
      Kölnekälleåkern åker
      Körebroåkern åker
      Körsbärsgärdet, se Körsbärsträdet älgpass
      ?Körsbärsträdet älgpass
      Lagårdsdungen skog
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdslyckan åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkern åker
      Lagårdsåkrarna åker
      Lalyckan åker
      Ledet grindhål
      Ledsåkern åker
      Ledsåkern åker
      Lerhålan grop
      Lerhålorna uppläggningsplats för lera
      Lerhålorna spår av lerupptagning
      Lidabergen bergsstup
      Liden väg
      Lidsberget åker
      Lidsbrobergen skog
      Lids mader kärr
      Liggande hönan sten
      Likstigen väg
      Lillagärdet åker
      Lillalyckan åker
      Lilla nyodlet åker
      Lillemossen mosse
      Lillån del av å
      Lillängen skog
      Lillö ö
      Lillöjan ö
      Lillöjan holme
      Limbolyckan åker
      Limugnen kalkugnar
      Linevägen väg
      Linevägen väg
      Linnéaskogen skog
      Linrumpen åker
      Ljungbacken åker
      Ljungkvistastenen Saknas
      Ljungudden udde
      Ljungudden skogbevuxen udde
      Lockåsavägen väg
      Lockåsa äng äng
      Lundbergsliden väg
      Lundbergsmossen Saknas
      Lunkhultavägen väg
      Lusthuset äng
      Lutande björken strand
      Lyckan, Lilla åker
      Lyckan, Stora åker
      Lyckan åker
      Lyckan (Viltåkern) åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckeliden väg
      Lyckevägen väg
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Lönnelandet åker
      Maden sankmark
      Madlyckan, Lilla åker
      Madlyckan, Stora åker
      Majaudden Saknas
      Massaplan upplägg för massa
      Mellangårdsåkern åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellanvägen väg
      Mellanängen skog
      Mellomgärdet åker
      Mellumgärdet åker
      Mellåkern åker
      Milapålen vägsten
      Mirkarns land strand
      Missunnan åker
      Missunnan (Undantaget) åker
      Missunnan åker
      Missunnan åker
      Mobergsmyran mosse
      Mockahygget skog
      Morotajorden åker
      Morotalandet grönsaksland
      Morotaåkern åker
      Mossaplöjet skog
      Mossarydsvägen väg
      Mossategarna åker
      Mossategarna åker
      Mossategarna åker
      Mossategarna åker
      Mossategarna åker
      Mossategen åker
      Mossaängen åker
      Mosseboåkern åker
      Mossen Saknas
      Mossen sank mark
      Mossen åker
      Mossen, Hitre åker
      Mossen, Övre åker
      Mosshemsmossen mosse
      Mosstegarna åker
      Mosstegarna åker
      Mosstegarna åker
      Munkalidsskogen skog
      Munkbron bro
      Måna Johannes led grindhål
      Månen åker
      Märrarödjan skogsmark
      Mörthagen sank äng
      Nabbamossen mosse
      Nabbaudden betesmark
      Nabben udde
      Nerehagen skog
      Nerängen skog
      Noabron bro
      Nolskogen skog
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet bete
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet skog
      Nordhagen skog
      Nordmossen kärr
      Nordskogen skog
      Nordskogen skog
      Nordviken Saknas
      Nordåkern åker
      Nordåkern åker
      Nordåkern åker
      Nordängen äng
      Nordängen bete
      Nordängen skog
      Norrgårds dunge skog
      Notaboden plats för not
      Nunneredsgärdet åker
      Nya gärdet åker
      Nybogärdet åker
      Nybyggahagen skog
      Nybyggeliderna väg
      Nyckelåsabron bro
      Nyckelåsagärdet åker
      Nygärdet åker
      Nyodlet åker
      Nytorpagärdet åker
      Nytorpalyckan åker
      Nyängen åker
      Näckrospölen Saknas
      Näskvarnen kvarn
      Nässjön sjö
      Nässjön sjö
      Näs ö ö
      Näteredsgärde Saknas
      Näteredsgärdena åker
      Näteredsflogen del av sjö
      Nätereds udde udde
      Näteredsvägen väg
      Nätereds öja holme
      Odlet åker
      Odlet åker
      Ormabacken skog
      Oskaredelen skog
      Oslyckan åker
      Ovanför lagårn åker
      Oxabetet skog
      Oxahagen skog
      Oxaledet grindställe
      Oxaliden väg
      Oxhagakällan källa
      Oxhagakällan källa
      Oxhagen skog
      Oxhagen del av skogsmark
      Oxhagen skog
      Oxhagen hage
      Oxhagen skog
      Packaberget höjd
      Packaberget berg
      Packarebergen bergig skogsmark
      Paradiset ravin
      Parkagärdet åker
      Parken tomt
      Parken äng
      Parken äng
      Parken (eller Risa park) äng
      Pennabron bro
      Petterssonsliden väg
      Pigenabben udde
      Plåtagen åker
      Plåten uthuggning i skog
      Plåten skog
      Plåthagamossen mosse
      Plåthagen f.d. betesmark, numera skogsmark
      Plåthagen skog
      Postavägen väg
      Postlådeåkern åker
      Potatelandet åker
      Prästagärdet åker
      Prästavassen strand
      Prästavägen landsväg
      Prästavägen väg
      Pölen, se Fälanda terräng
      Rantasvängen väg
      Rantavrån betesmark
      Rantavägen väg
      Rantavägen väg
      Rastestenen sten
      Risabäcken bäck
      Risabäcken bäck
      Risagölen tjärn
      Risalyckan åker
      Risamossen kärr
      Risa park, se Parken äng
      Rumpen åker
      Rybergs åkrar
      Rybergslyckan åker
      Rånges källare Saknas
      Rättarebron bro
      Rättöversvängen stig
      Rävaberget skog
      Rävagrytet Saknas
      Rävagrytet stenkummel
      Rödjan, Lilla skog
      Rödjan, Stora skog
      Röven, se Viken åker
      Sandbergsliden väg
      Sandbäckalyckan åker
      Sandbäckategarna betesmark
      Sandudden, Norra Saknas
      Sandudden, Södra Saknas
      Sandvägsliden väg
      Sjögärdena åker
      Sjögärdena åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet åker
      Sjölyckan åker
      Sjöåkern åker
      Skams hål dalgång
      Skams hål fördämning
      Skams undantag åker
      Skiftet åker
      Skithusåkern åker
      Skogen skog
      Skogsmossen kärrmark
      Skvallertorget väg
      Slottet höjd med stenring av kullerstenar
      Slottskällan källa
      Slottsåkern åker
      Slottsåkern åker
      Smealyckan åker
      Smedjan hus
      Smedjekullen ås
      Smedåkern åker
      Snebacken åker
      Snedåkern ängsmark
      Snusens gårdsplats
      Snusens åker
      Snutten åker
      Snuvan åker
      Snåret skog
      Sprängedikevägen väg
      Sprängesten stenbrott
      Spångalyckan åker
      Spångalyckan åker
      Spångemon skog
      Stallgärdet åker
      Stallgärdstegarna åker
      Stallsåkern åker
      Stallåkern åker
      Stampedammen damm
      Stampedammen Saknas
      Stampen hus
      Stampen del av ängsmark
      Stegabogärdet åker
      Stenbacken åker
      Stenbrottet stenbrott
      Stenbråtagärdet åker
      Stenbråtagärdet åker
      Stenbråtaåkern åker
      Stenbråtaåkern, Lilla åker
      Stenhåleåken åker
      Stenstolparna Saknas
      Stigabo fälla skog
      Stigabogärdet åker
      Stigabogärdet åker
      Stigabolyckan åker
      Stigaboåkern åker
      Stigabo äng ängsmark
      Stinerumpen åker
      Stines åker
      Stockareds brune skog
      Stockaredsgärde Saknas
      Stockaredsgärdet åker
      Stockareds slyne skog
      Stockslättagärdet åker
      Stora granen vägkors
      Storagärdet åker
      Storagärdet åker
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Stora lyckemossen mosse
      Stora stenen sten
      Storehagen skog
      Store husen åker
      Storelyckan åker
      Storelyckemossen mosse
      Storemossen mosse
      Store sten Saknas
      Storeåkern åker
      Storlyckan åker
      Stormossen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storåkern åker
      Storåkern skog
      Storåkern åker
      Storån del av å
      Storängen skog
      Storö ö
      Storöjan holme
      Strandalyckan åker
      Strands mosstegar skog
      Strumpan åker
      Strupen skog
      Stråken sjö
      Stråken sjö
      Stråknabygden del av sn
      Stråknabygden gårdar
      Stråknavägen väg
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugeåkern åker
      Stughems hage skog
      Stugåkern åker
      Stugåkern åker
      Stättan grindhål
      Sunsereds göl tjärn
      Sunseredsliden väg
      Sundsereds lycka åker
      Sunsereds udde udde
      Sunseredslyckan åker
      Surlyckan åker
      Surlyckan åker
      Svanbergsskogen skog
      Svartebroarna stockar
      Svartebroarna stockar
      Svartebroarna skogsväg
      Svartebrokärret kärr
      Svarteskog skogsmark
      Svartevik vik
      Svartevik strand
      Svarte vik vik
      Svartevik strandvatten
      Sventorpagärdet Saknas
      Svinabacken skog
      Svinakoken strand
      Svinatån ängsmark
      Svinhusåkern åker
      Svältemaderna skog
      Svältorna utslåtter
      Svängeliden väg
      Svängliden väg
      Sågalyckan åker
      Sågeplan uppläggningsplats för massaved
      Sågeplan Saknas
      Sågeviken Saknas
      Sågudden Saknas
      Säggslätten äng
      Säggtegen åker
      Sänkan väg
      Södergärdet åker
      Söderhagen skog
      Söderviksmon skog
      Södra gärdet åker
      Sörbomossen mosse
      Sörgärdet åker
      Sörgärdet åker
      Sörgärdet, Lilla åker
      Sörgärdet, Stora åker
      Sörgärdet, Lilla bete
      Sörgärdet, Stora åker
      Sörgärdet åker
      Sörhagsmossen kärr
      Sörskogen skog
      Sörskogen skog
      Sörskogen skog
      Sörvikavägen väg
      Sörvägen väg
      Sörängen äng
      Sörängen skog
      Tegarna åker
      Tegarna åker
      Tegarna åker
      Tegelbrukskällaren källare
      Tegen åker
      Tegen åker
      Tjurapasset älgpass
      Token skogsudde
      Tolaledet grindhål
      Tolamossen mosse
      Tolategarna åker
      Tola vägaskäl vägskäl
      Toles åker
      Tolängarna skog
      Torkalyckan åker
      Torkamon skog
      Torkamon skog
      Tornagraven höragrav
      Tornaåkern åker
      Torpa göl tjärn
      Torvladan ruin
      Torvmossen mosse
      Torvplan skog
      Tranemossen mosse
      Tranemossen mosse
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Tresnippen åker
      Trädgårdsgärdena åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Träskviken Saknas
      Tummen äng
      Turkiet sankmark
      Tussilagoåkern skog
      Tvättestenen stenhäll
      Tvättstenagärdet åker
      Tåalyckan åker
      Tålyckan åker
      Tårtbiten åker
      Tåvägen väg
      Udden skog
      Undantaget åker
      Unddantaget, se Missunnan åker
      Undantaget åker
      Undantageet åker
      Ungskogen skog
      Uppegärdet åker
      Uppängen äng
      Uvadalen ravin
      Vattnet Saknas
      Vattnet källa
      Vattnet källa
      Viken (eller Röven) åker
      Vikes åker
      Viltåkern, se Lyckan åker
      Viltåkern åker
      Vintervägen väg
      Vischaberget höjd
      Vischeliden väg
      Väglången åker
      Väglången åker
      Väglången åker
      Väglången åker
      Väglången åker
      Vännet åker
      Västergärdet åker
      Västerlyckan åker
      Västerlyckan åker
      Västerlyckan åker
      Yxanabben udde
      Yxanabben udde
      Åbobron bro
      Åbokil sankmark
      Åkern bak granhäcken Saknas
      Älgaflogen del av sjö
      Ängakällan källa
      Ängakällan källa
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan bete
      Ängaåkern bete
      Ängen äng
      Ängen äng
      Ängen äng
      Ängen skogsmark
      Ängen äng
      Ängen äng
      Ängen äng
      Äppelträdet surapel, älgpass
      Äreslättahagen skog
      Äspekullen skog
      Ättestupan klippbrant
      Ödegärdesknatten väg
      Ödekullen äng
      Öjan äng
      Öjan stenig kulle
      Öjan impediment
      Ökenbiten åker
      Ökenbiten, Lilla åker
      Ölyckan åker
      Ömossen mosse
      Östergärdet åker
      Östergärdet åkrar
      Österlyckan åker
      Österåkern åker
      Överhagen skog
      Överstepasset väg
      Öåkern skog
      Öåkern skog
      Öåkern skog

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.