ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Habo socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 279 Naturnamn : 414 Bebyggelsenamn : 419 Naturnamn : 266
Habo (förr Fiskebäck) sn Amandes ägomark Habo socken sn Anisalyckan ödeåker
Habo sn? Amerika ägomark Habo socken Asebacken åker
?Habo sn Annas hölj tjärn Habo sn Ballersten Saknas
Habo sn Baremosse mosse Habo sn Baremossen mosse
Habo (f. Fiskebäck) sn Bekhålet terräng Bjelkebo, pl. Bjelkebönner inbyggarbeteckning Berga backe höjd
Habo sn Berga backe terräng Habölingar inbyggarbeteckning Berga backe Saknas
Habo (förr Fiskebäcks sn) sn Berget terräng Apelskift bebyggelse Berga backe kulle (triangelpunkt)
Habo sn Bjuggerbacken terräng Apelskift by Bjuggerbacken Saknas
Hagabodhorn Saknas Bjälkebo terräng Apelskift gård Björkebergsbacken Saknas
Habo sn Blomsterhult terräng Berg gård Björkebergsberget Saknas
Habo sn Blåsten terräng Berg gd Bondsmon skog
Habo sn Bondsmon terräng Berget hemmansdel Bredmossen mosse
Habo sn Bredmossen mosse Berget hemmansdel Bredmossen mosse
Habo socken Bredmossen kärrmark Bjälkebo nedriven backstuga Brink Saknas
Habo sn Brohagen terräng Bjälkebo stuga, nu borta Brobacken utmark
Habo sn Brudahålan terräng Björstorp gård Brudahålan sänka
Habo socken Brudahålan terräng Björstorp gd Brudahålan kärrhåla
Habo sn Brännebråten terräng Blåsten torp Brudaledet grind
Habo sn Byxåkern betesmark Boghult gård Brunabacken höjd
Habo sn Bäckebo, Lilla terräng Boghult gd Brynostabrinken, se Brink Saknas
Habo socken Djupängen kärrmark Boghult gård Byxen åkerlapp
Habo sn Dommeådammen del av Dommeån Brattes hus Byxåkern åker
Habo socken Domneådammen del av å Brinken lägenhet Bålahagen f.d. slåtteräng, nu betesmark
Habo sn Domneån å Bro Saknas Bäckebo utmark
Habo sn Domneån sjö Brogården hemmansdel Drammakällan källa
Habo sn Domneån sjö Bruket gård Drammakällan källa
Habo sn Domneån å Brännebol gård Drammakällan källa
Habo sn Domneån å Brännebol gd Dumberget höjd
Habo socken Domnssand sandbankar Bränninge by Dommeberg berg
Habo sn /Se Domnssand badplats Bränninge by Dumme mosse mosse
Habo sn Dompen, se Dummeån å Bränninge bebyggelse Dummeån å
Habo (förr Fiskebäck) sn *Domsbro? bro Brännåsen gård Domnån å
Habo sn Drammakällan källa Brännåsen gd *Dums sand sandstrand
Habo sn Drammakällan skogskälla Bäckebo, Västra gård Duvenabben udde
Habo sn Dumberget berg /Se Bäckebo, Västra gd Dykärrsmo Saknas
Habo sn /Se *Dumme bro bro Daräng by Dykärrs mo Saknas
Habo (Fiskebäck) socken Dumme mosse mosse Daräng by Ekepålarna sockenskillnader
Habo (Fiskebäck) socken Dumme mosse mosse Domneberg bebyggelse Enemaderna sankmark
Habo sn Dumme mosse mosse Domneberg gård Frostnäsmossen mosse
Habo sn Dumme mosse mosse Domneberg gd Furusjön sjö
Habo sn Dummemosse kärrmark Domnån bebyggelse Furusjön sjö
Habo sn Dummemosse mosse Drottningstorp by Furåsen skogsmark
Habo sn Dumme mosse mosse /Se Drottningstorp gård Fårahagen betesmark
Habo sn Dummeån å Drottningstorp gård Fästingen åkerlapp
Habo sn? Dummeån å Dungen bebyggelse Fäxa mosse Saknas
Habo sn Dummeån, Domne å Saknas Dungen Saknas Fäxa mosse mosse
Habo sn Dummeån å Dykärr gård Fäxängen kärr, f.d. slåtteräng
Habo sn Dummeån å Dykärr gd Galtömosse mosse
Habo sn Dummeån å /Se Dykärr by Galtömossen mosse
Habo sn Dummeån å /Se Dykärr by Galtön upphöjning
Habo sn Dumn, se Dummeån å Ebbarp bebyggelse Galtöskogen skog
Habo sn Dumn, se Dummeån å Ekeberg by Gastakullen höjd
Habo sn dumnærmosæ, se Dumme mosse mosse Ekeberg by Gastakullen kulle
Hagaboda Saknas dumpnaermosæ, se Dumme mosse mosse Ekeberg bebyggelse Getaryggen ås
Habo sn Dumsmosse mosse /Se Ekered, Västra gård Getaryggen grusås
Hagabodha Saknas Duvenäbben udde Ekered, Västra gd Granakällan källa
Habo sn Dykärrsmo terräng Ekesbo lägenhet Grevavägen skogsväg
Habo sn Ekelund terräng Eket gård Grimsdalsängen äng
Habo (förr Fiskebäck) sn Ekliden terräng Eket gd Grundet utanför Sved, se Svedgrundet grund och fiskeplats
Hagabodha Saknas Eklidsskiftet skogsmark Eskedalen gård Grymma hålet kärr
Habo sn Enemaderna terräng Äskedalen gd Grötahålan dalsänka
Habo sn Enemaderna kärrmark Eskehult gård Gårmossen mosse
Habo sn Fiskebäcksviken Saknas Äskhult gd Gölasjöarna tjärnar
Habo sn Fiskebäcksviken vik Espered gård Gölasjöarna sjöar
Habo sn Fiskebäck Äspered gd Gölen, Lilla tjärn
Habo sn *Fiskebäck bäck? /Se Espås nedriven backstuga Gölen, Stora tjärn
Habo sn Fiskebäckså Saknas Espåsen gård Habo mad sankmarker
Habo sn Fiskebäckså å Fattas lht Habomon skog
Habo sn *Flatasjö sjö Fattighusplanen, se 7 Prästebolet Saknas Hallarödjorna utmark
Habo sn Forshem terräng Fexhult by Hantadungen skogsdunge
Habo sn Fridhem terräng Fexhult gård Hjortamossen mosse
Habo sn Furusjön sjö Fexen inbyggarbeteckning Hjälmehagen gärde
Habo sn Furusjön el. Försjön sjö Fiskebäck bebyggelse Holma sandvad vägskäl
Habo sn Furusjön sjö Fiskebäck bebyggelse Hopängen äng
Habo sn Furusjön sjö Fiskebäck by Hornamossen Saknas
Habo sn Fårsjön, se Furusjön sjö Fiskebäck hp å jv-linje Hornamossen mosse
Habo sn Fällorna terräng Fiskebäck, Lilla gård Hornasjötorp utmark
Habo sn Fällorna terräng Fiskebäck, Lilla gd Horsarödjorna betesmark
Habo sn Fäxa mosse kärrmark Fiskebäck, Stora gård Hulbäcken bäck
Habo sn /Se Fäxa mosse mosse Fiskebäck, Stora gd Hultarpa lider lider
Habo sn /Se Föråsen terräng Fiskebäcka tomt Saknas Hulten skog
Habo sn /Se Gagnan å Fiskebäckstomt lägenhet Hyskeskiften skogsmark
Fiskebäck, se Habo sn Gagnån å Flatered gård Håldalen sänka
Fiskebäck, se Habo sn Galtömossen mosse Flatered gd Hålebäcken bäck
Fiskebäck, se Habo sn Galtömossen mosse Flyttered, Stora Saknas Hålekärren kärrmark
*Haghebodha, se Habo sn Galtömossen kärrmark Frostnäs torp, nu borta *Hårdalen? dalsänka
Aledal? Saknas Galtön skogsmark Furusjö bebyggelse Härhulta maden sankmarker
?Aledal vapenfabrik Galtön terräng Furusjö gård Häsen sten
?Aledal bruk Gastakullen terräng Furusjö Saknas Hästskon åker
Aledal? Saknas Getanabben udde Fällorna torp Högelanden utmark
?Aledal bruk Getanabben udde Fäxhult bebyggelse Hökesmon Saknas
*Anduidhathorpp by el. gd Getaryggen terräng Förlund frånsålt torp Hökesjöån å
*Appallawlt by el. gd? Getaryggen terräng Fösjö Saknas Hökesmon skog
Aplaskifte gård Getaryggen terräng Galtön ödetorp Hökesån å, utlopp
Aplaskifte gd Granbacken terräng Gigeryd bebyggelse Hökhulta kulle kulle
Apelskift by Grimsdalsängen terräng Gigaryd by Höksjön sjö
Aplaskifte gd Grimsdalsängen myräng? Gigered gård Höksjön sjö
Aplaskifte gd Grymma hålet terräng Gigeryd gård Höksjön sjö
Björstorp gd? Grymma hålet terräng Gladhytt stuga, nu borta Höksjö öja ö
Bränninge by Gråbo skogsmark Grantorpet lägenhet Höksjöön ö
Bränninge by? Gråbo terräng Gruvered gård Höksån å
Bränninge by Grönhagen skogsområde Gruvered gd Höksjöån å
Bränninge by ?Gråmossen mosse Gunkesund gård Janåsen utmark
Bränninge by Gårmossen sankmark Gunkesund el. Hästhagen, se 1 Hästhagen Saknas Jularedsån binamn
Bränninge by Gölasjöarna sjöar Gunnarsbo gård Jutavrån hörn
Bränninge by Göljamossen kärrmark Gunnarsbo gd Jutavrån ägohörn
Bränninge by /Se Götamon terräng Gärdet binamn å Skattegården Järnberget berg
Bränninge gd:ar /Se Habomon skogsmark Gölan gd Järnberget Saknas
Bränninge by /Se Habomon terräng Gölen bebyggelse Järnberget berg
Brännåsen by *Habo sockenallmänning skog Gölen gård Järpasten utmark
?Brännåsen by Habo Saknas Gölhult by Kalla f.d. slåtteräng
Daräng by Hallebomaden kärrmark Gölhult, Lilla gård Kalskog utmark
Daräng by Hantadungen skogsmark Gölhult, Lilla gd Kariagärdet åker
Daräng by Hantadungen terräng Gölhult Mellan bebyggelse Kariasten Saknas
Daräng by Hastverket terräng Gölhult, Mellan gård Karpö ö
Daräng by Hastverket terräng Gölhult Mellan gd Karshulta mosse mosse
Daräng by Hjortamossen kärrmark Gölhult, Stora gård Karte mosse Saknas
Daräng by Holmasjön, se Hökesjön sjö Gölhult, Stora gd Karthagsån å
Daräng by /Se Holmasjön, se Höksjön sjö Habo nya kyrkogård, se 8 Prästebolet Saknas Katteberget utmark
Domneberg gd /Se Hornamossen mosse Hackås avsöndring Kattefjäll upphöjning
Drottningstorp by Hornamossen mosse Hackås Saknas Kattemossen mosse
Dykärr by Hornamossen kärrmark Hallarödjorna torp Katthagsån å
Dykärr by? Hornån å Halleberg lht Kavetelyckan åker
Dykärr by Hornån å Hallebo by Kerstins backe Saknas
Dykärr by Hulebo terräng Hallebo, Stora gård Klippeliden sluttning
Dykärr by Hulten terräng Hallebo Stora bebyggelse Klynnota furen fura
Ekered by Hulubäcken bäck Hallebo, Stora gård Knallaledet grind
Ekered gd Hulubäcken bäck Hallebo Södra gd Knipsjön sjö
Ekered gd Hyskeskiften terräng Hastverket nedlagt torp Knipsjön Saknas
Fiskebäck by Hysket terräng Hestra bebyggelse Knipån å
Fiskebäck Saknas Hålebäcken bäck Hjerpås torp Knipån å
?Fiskebäck by Hällebotorp ägomark Holmen gård Kokällan källa
Fiskebäck by o. kap.förs.? Häxängen kärrmark Holmen gd Kokärret sankmark
Fiskebäck by Häxängen mosse Holmen by Kolavägen väg
Fiskebäck sn Högaberg terräng Hultarp gård Komossen mosse
Fiskebäck (numera Habo sn) sn Högakulle terräng Hultarp gd Kopinan betesmark
Fiskebäck f.d. socken Högakulle höjd Hysket rivet torp Korpåsa floge vattensamling
Fiskebäck by Högalund terräng Håknarp gård Kråkamarken skogsmark
Fiskebäck by Högalund ägomark Håknarp gd Kråkaskiften skogsmark
Fiskebäck sn o. gd Högåsen ägomark Hålegropen t. Kråkamaden mosse
Fiskebäck by Högåsen terräng Hällebo gård Kråmbrobäcken bäck
Fiskebeckia Saknas Höjdlyckan ägomark Hällebo gd Kråmbron bro
Fiskebäck by Hökesjön sjö Härhult by Kråmmebron nedlagt torp
Fiskebäck by Hökesjön sjö Härhult by Kvillabäcken bäck
Fiskebäck by? Hökesjön sjö Härhult gård Kvisslamossen utmark
Fiskebäck Saknas Hökesmon terräng Hässlebo torp Kyrkestaden fornborg
Fiskebäck by /Se Hökesån å Hässlebo avstyckning Kämlegärdet åker
Fiskebäck by /Se Hökesån å Hästbråten bebyggelse Kämlegärdet åker
Fiskebäck by /Se Hökesån å Hästebråten gård Kärra mark mosse
Fiskebäck by /Se Hökesån å Hästebråten gd Kärrs vättne strandremsa
Flatered gd:ar /Se Hökesån å Hästhagen gård Laffalyckan åker
Fågelhester förr gd /Se Hökesån å Hästhagen hemmansdel Lafta åker- och ängsstycke
Gigered gd /Se Hökesön ö Hästhagen gård Lerebo knäppe ägohörn
Gigeryd gd /Se Hökhulta kulle terräng Hästhagen bebyggelse Västra Lids mader mark
Gyrulte, se ?Gölhult by Höksjön sjö Hästra gård Limbergsmossen mosse
Gökholmen gd /Se Hökån å /Se Hästra gd Ljunga mo skogsmark
Gölhult by Hösabrobäcken bäck Högaberg bebyggelse Lurkaledet borttagen grind
?Gölhult by Hösabrobäcken bäck Högaberg gård Madabron bro
Gölhult by med kvarn Isakalyckan ägomark Högeberg gård Madaån bäck
Gölhult, Stora o. Lilla gd:ar Jutamon terräng Högeberg gd Maderna odlad mark
?Gökhult by Jutavrån terräng Hökholmen gård Majesten gränsskillnad
Gökhult by? Järnberget terräng Hökholmen gd Marbäckabäcken bäck
Gölhult by Järnåsen terräng Högsbäck gård Marbäckens gölj göl
Gjölhult Saknas Kankerukan terräng Höksbäck bebyggelse Marsabäcken bäck
Gölhult by Karpön ö Julared gård Marsån bäck
Gölhult by *Karshulta kulle höjd Julared gd *Mats´ berg? ravin
Hallebo by Karshulta mosse mosse Jutamon hemmansdel Matsaberg ravin
Hallebo by Karshulta mosse mosse Jäboruder gård Mellansät utmark
Hallebo, Norra gd Karshulta mosse kärrmark Jäboruder gd Milaåkern åker
Hallebo, Stora o. Södra gd:ar *Karshulta äng ängsmark Jäboruder gård Mohemslyckan åker
Hallebo by Karstorpanäset näs Järnåsen lägenhet Mullsjön sjö
Hastra gd /Se Kattebacken terräng Jönsas hmd Mullsjön Saknas
?Hestra by Kattebacken terräng Kankerukan soldattorp Näckahålan Saknas
Håknarp gård Kattefjäll terräng Kankerukan torp Mörkhultsgölen göl
Håknarp gård /Se Kaffefjällsmossen mosse Karshult by Mörkhultagöljen tjärn
Härhult by Kattefjällsmossen kärrmark Karshult gård Nicke håla utvidgning av bäck
Härhult gd:ar Kattemossen mosse Karthagen gård Nicke håla utvidgning av bäck
Härhult by Kattemossen kärrmark Karthagen gd Noabron bro
Härhult gd /Se *Kattspång f.d. gränsmärke Karthagen gård Nockamon skog
Härhult gd /Se Kattås terräng Kattarp gård Nolröjan f.d. torp, nu äng
Högsbäck gård Kavetelyckan ägomark Kattarp gd Nordmon skog
Högsbäck gd? Kilebo terräng Kattås lägenhet Nybrodammen kvarndamm
Högsbäck by Kleinafallet fors Kilås lht Nydalen dalsänka
Högsbäck gård Kleinafallet fors Klingekärr gård Nyskogåkern åker
Julared kvarn o. såg /Se Kleinafallet vattenfall Klingekärr gd Näteredsflogen del av sjö
Järlarud Saknas /Se Klerebodammen sjö Klynna(n) torp Orrabacken backe
?Karshult by Klerebodammen damm Knipan gård Orrakulla(rna) skogsås
Kattarp by /Se Klingens ägomark Knipan gd Piles vägskäl vägkors
»kindabergh» beb.? /Se Klippeliden terräng Knutshult gård Pirkåsadammen vattensamling
Knipan gård Knipesjön sjö Knutshult gd Pissen dalgång
Knipan gd /Se Knipesjön sjö Korpåsen hemmansdel Påfåglabergen utmark
Knipan gd /Se Knipesjön sjö Korpåsen f.d. torp, nu friköpt Rantamossen mosse
Kråkeryd gård Knipesjön sjö Krogastugan nedriven backstuga Rantamossen mosse
Kråkeryd gd Knipån Saknas Kråkeryd gård Riket kärrmark
Kråkeryd gd Knipån å Kråkeryd gd Rydsgärdet åker
Kråkeryd Saknas Knipån å Kråmered gård Rävylsbacken skogshöjd
Kråkeryd gd Kockabäcken bäck Kråmered gd Sjöstugan utmark
Kråkeryd gård Kokärret sankmark Kvill gård Sjöviken utmark
Kråkeryd by Komossen kärrmark Kvill gd Skiftens hygge skogsmark
Kråkeryd gd /Se Kopinan kärrmark Kyrkeryd gård Skiljebäcken bäck
Kråkeryd gd /Se *Kringelmon terräng Kyrkeryd gd Skråckamarken skogsmark
Kvill gd /Se Norra Kroksjön sjö Kärnekulla gård Skråckaskiften skogsmark
Kyrkeryd by Kroksjön, Norra sjö Kärnekulla gd Skräddarekullen kulle
Kyrkeryd by? Kroksjön, Södra sjö Kärr, Stora säteri Slättebråta hult skog
Kyrkeryd by Kroksjön, Norra och Södra sjöar Kärr, Stora gd Slätte plan öppning i barrskog
Källebäcken bebyggelse *Krommekälla källa Kärr, Västra gård Slätthulta lider lider
Stora Kärrså Saknas Kronalyckan betesmark Kärr Västra gd Snedsnaren skogsdunge
Lid gård *Krume källa gränsmärke Kärr gd Snyggaberget berg
Lindhult hrgd? *Krummekälla källa? Lampen torp, nu borta Spångamossen mosse
Lindhult hg Kråkemaden terräng Landtorp lägenhet Stenbäckakärret sankmark
Lindhult hg Kråkemaden kärrmark Landtorp lht Stenbäcken bäck
Lindhult hg Krånbron bro Lerbo torp Stenhammaren terräng, f.d. ståtteräng
Linhålt Saknas Krånbron bro? Lid Västra gd Stora furen fura
Marbäcken gd /Se Kråmlyckan ägomark Liljebäck, se Fiskebäck hp Store mosse mosse
Marbäcken gd /Se *Kråmmekälla källa? Lindhult gård Storemossen Saknas
Mohemmet gd /Se Krängeryd terräng Lindshult gd Stormossen mosse
Mullsjö samhälle /Se Kvarnbäcken bäck Lissmarken avsöndring Storskogen barrskog
Munkaskog by Kvarnbäcken bäck Ljunga gård Stråken sjö
Munkaskog by Kvarnekullaån, se Knipån å Ljunga gd Stutta-Karls mosse mosse
Munkaskog gd /Se Kvillabäcken bäck Ljunga by Suttra å
Risbro hg Kvillahagen terräng Ljungatorp Saknas Suttran del av lopp
?Sibbabo by *Kvisslemossen mosse Ljungbo Saknas Suttraån del av lopp
Sibbaboda Saknas Kvisslamossen utmark /Se Lunnebacken gård Svartebäcken bäck
Sibbabo by Kyrkestaden terräng Lunnebacken gd Svarteråk Saknas
Sibbabo gd /Se Kyrkestaden fornlämning Lunnekullen gård Sved, se Svedudden udde
?Sibbabo by /Se Kållen terräng Lunnekullen gd Svedgrundet grund och fiskeplats
Sjogarp by /Se Källebacken terräng Lunnekullen gård *Svedshagen? skogsmark
Sjöbo gd /Se Källekullamyren kärrmark Lustigs Saknas Svedudden udde
Sjöbo gd Källenäs betesmark Maden bebyggelse Svältebergen skogsmark
Sjöbo gd Kärrsviken vik Maden gård Svärjarekärret kärr
Sjöbo gd *Kärrså, Stora å Maden gd Såsslidegärdet åker
Sjöbo gd Kättahåla terräng Malmkärret hemmansdel Såssliderna sluttande terräng
Sjöbo gd Kättahåla terräng Malmkärret Saknas Sätersforsdammen kvarndamm
Sjöbo gd Laften ägomark Malmkärret gård Södergrund grund
?Sjöbo gd Laggaredammen kärrmark Marbäcken gård Södermon skog
?Sjöbol by Lammhagen terräng Marbäcken gd Södra viken vik
Sjöbol g Lindstorp terräng Marielund torp Taskeberget höjd med åker
?Sjöbol gd Linnebergsmossen kärrmark Mellomgården gård Tattarekärret kärr
Sjöbol by l. gd? Ljunga mo skogsmark Missunnan nedrivet torp Timmerdungen skogsdunge
Sjögarp gd Ljunga mo terräng Mobo rote del av sn Tjärbrännebacken höjd
Sjögarp gård Lyckorna terräng Mohemmet backstuga Tjärbrännorna »tjärbrännor»
Sjöarp Saknas Lyckorna terräng Mohemmet stuga, nu borta Tomtamon skog
?Solberga gård Lyckås terräng Mosseberg nedriven backstuga Trolleberget höjd
Solberga by Lövhagen terräng Mossen bebyggelse Trolleberget Saknas
Solberga by? Madamon terräng Mosseslätt bebyggelse Trollberget berg
Solberga gd Majsten, se Mariastenen gränsmärke Mostugan nedriven backstuga Träbena skogsskifte
?Solberga gd Marbäcken bäck /Se Munkaskog gård Träbenabäcken bäck
Suttra torp /Se Mariastenen märke Munkaskog gd Tuvaberget berg
?Svenshult by /Se Mariastenen vägskäl Munkaskog gård Tålakällan källa
Svenshult by Mariastenen gränssten? Myrtuven lägenhet Tåssehålet pöl
Svenshults Saknas Mariestrand näs Mysket nedlagt torp Tärningaberget höjd
Svenshult by Markaskogen skogsområde Månseras hmd Tärningaberget berg
Swinwlt, se ?Svenshult by Matsaberg terräng Måsen gård Vagnhulta backe höjd
Syrathorp, se Sjögarp gård Mellandammen damm Måsen gd Vita hall Saknas
*Syttre laxfiske Mellomsätet terräng Måseslätten gd Världagärdet åker
»syøboda» = ?Sjöbo gd Middagsmärket terräng Måseslätten gård Världamossen mosse
Såta avsöndring /Se Milhemmet terräng Mölekullen gård Värmseln källa
Torestorp gd Milhemmet terräng Mölekullen gd Värmslakällan källa
Torestorp gd Mohemmet terräng Mörkhult backstuga Västerbygden skogsbygden
Ulvestorp gd? /Se Mohemmet ägomark Mörkhult gräsgälle Äle mosse Saknas
Vagnhult gd /Se Moled terräng Nolebo hemmansdel Älemosse mosse
Åsared by *Mosten gränssten? Nolgården gård Älgaflogen del av sjö
Åsared by Mullsjön sjö Nolgården gård Änga öja ö
Äbbarp by Mullsjön sjö Hallebo Nolgården gd Äskåkern åker
Ebbarp Saknas Mullsjön sjö /Se Non lägenhet Örnakulla(rna) skogsmark
Ebbarp gd *Munkaskogsbäcken bäck Nordtorp hus Österbygden jordbruksbygd
Äbbarp gård Nicke håla terräng Nybro lägenhet  
Ebbarp by Nicke håla terräng Nybygget lägenhet  
Äbbarp by Noabron bro Nydala gd  
Ebbarp by Noabron bro Nygård Saknas  
Ebbarp by Nolbo terräng Oxhagen Saknas  
Ebbarp by Nolhagen betesmark Pellarp Saknas  
Ebbarp by /Se Nordkärret kärrmark Perseras hmd  
Äbbarp by /Se Norrhagen terräng Perstorp gård  
Ebbarpatorp? Saknas Nyborg, Lilla terräng Perstorp gd  
»Älgefall(a)» gård Nybrodammen sjö Perstorp gd  
Espered by? Nybygget terräng Perstorp gård  
?Äspered by Nybygget terräng Petersborg Saknas  
Äspås by Nybygget ägomark Pirkås lägenhet  
  Nydala ägomark Pirkås nedlagt torp  
  Nydalen terräng Piskapung krog, nu borta  
  Nydalen terräng Prästebolet bebyggelse  
  Nymans ägomark Prästebolet bebyggelse  
  Olabäcken bäck Prästebolet bebyggelse  
  Olabäcken bäck Puckebo hemmansdel  
  Ormedalen terräng Ramsekärr gård  
  Orrabacken terräng Ramsekärr gd  
  Orrakullarna berg Ramsekärr gård  
  Orrakullarna terräng Rangelabo nedrivet torp  
  Palmens skogsmark Ranglabo försvunnet torp  
  Palmens terräng Rassle fall nedlagd kvarn  
  Pirkåsabäcken bäck Risa Saknas  
  Pirkåsadammen damm Risaved nedlagt torp  
  Piskapung terräng Risaved hus  
  Piskapung terräng Risbro gård  
  Rassleberg terräng Risbro gd  
  Rassleberg berg? Rom torp  
  Rasslebo ägomark Rom rivet torp  
  Rasslefall fors Ruder gd  
  Risaved terräng Ruder gård  
  Risbro bro Rydet stuga, nu borta  
  *Risbro bro Räfsebo t.  
  *Risbro bro Räfsebo gräsgäld  
  Risbrodammen sjö Räfsebo gräsgäll  
  Risbrodammen sjö Rödjan nedlagt torp  
  Rom skogsområde Rödjelyckorna lägenhet  
  Rom terräng Rödjestugan kvarn  
  Rävylsbacken terräng Röshult by  
  Rävylsbacken skogsområde Rörshult gård  
  Rävylsbacken skogsmark Sandhem hus  
  Röshultsbäcken bäck Sandsjö lägenhet  
  Röshultsbäcken bäck Sibbabo gård  
  Sebbo äng, se Sibbabo äng äng Sibbabo gd  
  *Sibbabo äng äng Sillavadet torp  
  Sillavadet terräng Sillavadet rivet torp  
  Simmossen, se Storemossen mosse Sjöbol gård  
  Sirapsbäcken bäck Sjöbol gd  
  Sjogdala terräng Sjögarp gård  
  Sjöbo udde udde Sjögarp gd  
  Sjölyckan terräng Sjögarp gård  
  Sjömarken terräng Skattegården gård  
  Sjömon terräng Skogamo bebyggelse  
  Skallerrödjorna terräng Skogshemmet gård  
  Skallerrödjorna terräng Skogshemmet gd  
  Skogslund terräng Skogslund nedrivet torp  
  Skråckamarken terräng Skogslund lht  
  Skråckås terräng Skolhusplanen, se 9 Prästebolet Saknas  
  Skräddarebron bro(?) Skrickle t.  
  Skräddarebron bro Skrickle nedlagt torp  
  Skräddarebäcken bäck Skråckås nedlagt torp  
  Skräddarebäcken bäck Skråckås nedlagt torp  
  *Skövdevägen väg Skänkemo stuga, nu borta  
  Slutsjön, se Knipesjön sjö Sköttorp nedriven backstuga  
  Slätten terräng Slättebråten gård  
  Slättsjön, se Knipesjön sjö Slätthult by  
  Spadamossen kärrmark Slätthult, Lilla gård  
  Spjutö terräng Slätthult, Lilla gd  
  Spångamossen kärrmark Slätthult, Stora gård  
  Spåramon terräng Slätthult, Stora gd  
  Stampafallet fors Snorrebo stuga, nu borta  
  Stenamossen kärrmark Solberga gård  
  Stenbäcken bäck Solberga gd  
  Stenhammaren terräng Solskenet, se Tusculum lht  
  *Stenmon höjd Stenastaden stugor (nu borta)  
  Store mossen mosse Stensholm hus  
  Store mosse mosse Stubbekärr gård  
  Store mosse mosse Stubbekärr bebyggelse  
  Store mosse kärrmark Sutra torp  
  Store mossen kärrmark Suttra laxfiske  
  Stormens terräng Svartebacken bebyggelse  
  Storskogen skogsmark Svartebacken ¨gård  
  Storskogen terräng Svartebacken gd  
  *Storå, se Dummeå å Svenshult bebyggelse  
  *Strucken (trol. Stråken) sjö Svenshult gård  
  Stråken sjö Svenshult gd  
  Stråken sjö Svärtebäcken, se 1 Svartebacken Saknas  
  Stråken sjö Svärtebäcken gård  
  Stråken sjö Sållarehemmet gård  
  Stråken sjö Sållarehemmet gd  
  Stråken sjö Såten avsöndring  
  Stråken sjö Såten nedlagt torp  
  Stråken sjö /Se Säcken gård  
  Stråken, se Stucken sjö Säcken gd  
  Stutta-Karla mosse mosse Sätersfors eller Bruket gård  
  *Sutra el. Sytra, se Suttran å Säterfors gd  
  Sutraån, se Hökesån å Sörgården gård  
  *Suttern å Sörgården gård  
  *Suttern å Tolåsen hemmansdel  
  Suttran bäck Torestorp gård  
  Suttran å Torestorp gd  
  Suttran terräng Torpet hemmansdel  
  Suttran laxfiske /Se Tranemaden bebyggelse  
  Svarta led terräng Tranemaden gård  
  Svartebäcken bäck Tranemaden gd  
  Svedbromossen mosse Träbena torp  
  Svedbromossen kärrmark Tubbered gård  
  *Väster Svedbro rör gränsmärke Tubbered gd  
  Svedudde Saknas Tubbered kvarn  
  Svedudde Saknas Tusculum lht  
  Svedån å Tuvebo gård  
  Svedån å Tuvebo gd  
  Svenshult triangelpunkt Tuven lägenhet  
  Svältebergen terräng Tuven hemmansdel  
  Svältebergen berg Tålåsen hemmansdel  
  *Sytra el. Sutra, se Suttran å Tålåsen borttagen backstuga  
  Såten ägomark Töressons hmd  
  Sätersforsdammen sjö Törestorp by  
  Sörmon terräng Ugglebo Saknas  
  Sörtorp ägomark Vagnhult gård  
  Tolamossen kärrmark Vagnhult gd  
  Tomtamon terräng Vagnhult gård  
  Tomtamon skogsmark Vita hall nedlagt torp  
  Tossehålet terräng Världen riven stuga  
  Tossehålet terräng Västergården gård  
  Tranbäck Saknas Västerlid gård  
  *Tranemon(?) terräng Västerlid gd  
  Tregapen terräng Vättnet soldattorp  
  Trinnemosse mosse Åsared gård  
  Trolleberget terräng Åsare gd  
  Träbena ägomark Äbbarp gård  
  Tuvaberget terräng Äbbarp by  
  Tärningaberget terräng Ebbarp gd  
  Ugglebo terräng Elgefall gård  
  Vitahall terräng Älgafall by  
  Vitahall berg? Älghagen gd  
  Vättern insjö Elghagen gård  
  Älgaflogen del av sjö Älmberget gd  
  Älgeredsmossen mosse Ängen gård  
  Ängen fältområde Ängen gd  
  Ängen terräng Äskedalen bebyggelse  
  Ängen skogsområde Äskhult bebyggelse  
  Örnakullarna skogsområde Äspered bebyggelse  
  Örnakullarna skogsmark Äspåsen bebyggelse  
  Östervrå terräng Äspåsen gd  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Österlid gård  
    Österlid gd  
    Österlid hp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.