ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gustav Adolfs socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 139 Naturnamn : 179 Bebyggelsenamn : 244 Naturnamn : 147
Gustav Adolf sn Abborrahålet sjö Gustaf Adolf socken Aborrhålet tjärn
Gustav Adolf sn /Se Altona terräng Gustav Adolf sn Arrydet skogsmark
Bjelkebo Saknas /Se Annas hölj tjärn Gustav Adolf sn Baremosse mosse
Bjälkebo nedriven bs /Se Baremossen mosse Gustava, se Gustav Adolf sn Barnebäcken bäck
Bjälkebo gård Baremosse mosse Gustavabor inbyggarbeteckning Baskarps drifter Saknas
Bjälkebo by Baremosse mosse Abbarp gård Bergamarken beteshage
Bjelkebo by? Barnebäcken bäck Abbarpsskiften bebyggelse Bjälkamon skog
Gustav Adolf sn Björkelund terräng Amurliden gård Bockaberget bergkulle
Gustav Adolf sn /Se Björnastenen sten Amurliden gd Bremossen mosse
Gustav Adolf sn /Se Blombacka terräng Anderstorp rivet torp Bråtagrundet grund och fiskeplats
Gustav Adolf sn /Se Bockaberget berg Anderstorp lht Bråtagärdet Saknas
Backebo gd /Se Bredmossen mosse Backebo gård *Budaberget höjd
Bjälkebo by Bredmossen kärrområde Baskarp gård Buddaberget Saknas
Bjälkebo gd:ar Buddaberget berg Baskarp gd Buddaberget berg
Bro qvarn Byxen sjö Baskarp by Buddabäcken bäck
Bro försvunnen kvarn Bäckebobäcken bäck Bjelkebo gård Buddadammen vattensamling
Bråten gård /Se Bäckebobäcken bäck Bjälkebo gd Buddamarken Saknas
*Bækkiagræn f.d. gd Dalakärret kärrmark Bjelktorpet torp Byxen tjärn
Ekered, Norra gd Dalåsen terräng Bjälkatorpet hemman Båraberget Saknas
Ekered gd Ekeredsmon terräng Bjälkatorpet soldattorp Bäckeboberg berg
Fagerhult by med kvarn o såg Fisklösakärret kärr Bockaberget Saknas Bäckebobäck bäck
Fagerhult by? Fisklösen sjö Bråten gård Dala brännor skogsmark
Flittered by? Fisklösen sjö Bråten gd Dalagöljen tjärn
Fagerhult gd Fjölabäcken bäck Bäckebo, Lilla förpantningslht Dala gölg lycka
?Fagerhult by /Se Frostnäs terräng Bäckebo, Norra gård Dala göljer tjärnar
Fagerhult by Fröadalen terräng Bäckebo, Norra gd Dammen damm
Flittered, Lilla o Stora byar Gagneberget triangelpunkt Bäckebobäck jordkula Ekeredsmon skog
Flittered by *Gagnmossen? mosse Bössekärr gård Ekeliderna skogsmark
Flittered by Gagnån å Bössekärr gd *Farnätsgrundet stengrund (undervattensgrund)
?Flittered by Gagnan el. Gagnån å Bössekärr gård *Farnätsgrundet stengrund
Flittered by Gagnan å Dalagölj ställe Fiskalösasjön sjö
Flittered by Gagnån å Dalen gård Fiskalösen sjö
Flyttorydh, se Flittered, Stora o Lilla byar Gagnån å /Se Dalen gd Fjölabäcken bäck
*Fughilhester f.d. gd:ar Gagnån å Dalen gård Fröadalen sänka med vattensamling
?Gagneberg gd Gagnån å /Se Dalåsen Saknas Galgbacken höjd
Gagneberg gd /Se Gagnån å /Se Dammen lht Gagnebergs berg berg
Gagneberg gd /Se Galgabacken terräng Ekeliden lht Gagnedrätten notställe
*Ganguabæk Saknas Getaryggen terräng Ekered, Norra gård Gagnegrundet grund
Gillersbråten torp /Se Gillersbråten terräng Ekered, Norra gd Gagnegrundet sandgrund
?Grenen gård Gisslamossen kärrmark Eländet f.d. lht Gagnågrundet grund och fiskeplats
Grenen gd Gjutarbrobäcken bäck Fagerhult gård Gagnån å
Grenen gd /Se Gjutarbron terräng? Fagerhult gd Gagnån å
Gullskog by? Grenamon skogsområde Fagerhult gård Getaryggen ås
Gullskog by Grisakärret sankmark Fiskalösen lägenhet Grenabäcken bäck
Gullskog by *Gryplo ström å Fiskalösen f.d. t. Grevavägen väg
Gäbo by /Se Gräsgöljen sjö Fjölabäcken Saknas Grisakärret kärrmark
*Gókxholm by el. gd Gröna ället sjö Flittered by Grundet utanför Sved, se Svedgrundet grund och fiskeplats
Hjärphult gård Gubbahålet sjö Flittered, Lilla gård Gröna ället vattensamling
Hornamossen gd /Se Hackeberg terräng Flittered, Lilla gd Gubbagöljen tjärn
Järphult by Hallen, lilla berg Flittered, Stora gård Gäboån å
Järphult gd:ar *Hjärpa sten(?) gränssten Flittered, Stora gd Gäddegöljen tjärn
Jærpehult Saknas Holmen terräng Fotabäcken torp Hackebergsberget berg
Hjerphult Saknas Horna, se Hornån å Fotabäcken t Hornamossen mosse
Järphult by Hornamossen mosse Gagneberg gård Hornsjön sjö
Järphult gd Hornamossen mosse Gagneberg gd Hornsjön Saknas
Järphult by /Se Hornamossen mosse Garvareskiften Saknas Hornån å
Järphult by /Se Hornamossen kärrmark Gillersbråten f.d. t Horsa tjärn
?Karstorp by Hornebromossen kärrmark Gillersbråten torp, nu borta Horsadalen dalgång
Kivarp gd *Hornhult skog Grenen gård Horsagöljen tjärn
Kivarp gd /Se *Hornhult skog Grenen gd Hultängen äng
Kvarnkulla gård /Se Hornsjön sjö Gubbahagen Saknas Håldrätten sänka
Kvighult by Hornsjön sjö Gubbkulan gård Högaströmsbäcken bäck
Kvighult by? Hornsjön sjö Gubbkulan gd Högaströmsån å
Kvighult gd Hornsjön sjö Gullskog gård Hökadungen skog
Kvighult by /Se ?Hornån å Gullskog gd Israelskällan en nu igengången källa
Kvisslen gd /Se ?Hornån å Gäbo by och gård Jättasten sten
Kællobech Saknas Hornån å Gäbo by med kvarn Karstorpanäset näs
*Källebäcken by Hornån å Gäbo by Kasån å
Källebäcken gård Hornån å Gäbo bebyggelse Klippestenen sten
Källebäcken by Hornån å Gäbo Korsgården, se 2 Gäbo Saknas Knatten grundformation och fiskeplats
Källebäcken gd Hornån å Hackeberg f.d. gård Knevelidbackarna höjdsträckning
Källebäcken by Hornån å /Se Hackeberg torp Knevelidmossen mosse
*Lero by el. gd Horsadalen terräng Hackebo f.d. gård Knipån å
*Munkabo f.d. gd Horsagöljen sjö Haga Saknas Kohagen hage
*Renburo Saknas /Se Horsagöljen göl /Se Hagalund Saknas Krakerydet kärr
*Renbura f.d. gd Håldrätten terräng Hallan gård Kroksjöarna sjöar
?Ringborg gård /Se Hökadungen terräng Hallan gd Kroksjön, Norra en av de s.k. Kroksjöarna
Ringborg by Jättestenen stenkumle Hallebo Store Nolgården eller Kojan,se 1 Hallefors Saknas Kroksjön, Södra en av de s.k. Kroksjöarna
?Sibbatorp gd Kaffesumpen terräng Hallefors bebyggelse Krängerydmossen Saknas
?Sibbatorp gd? Kanadal terräng Hallen gård Kvarnamarken hage
*Skipta Saknas Karstorpanäset näs Hallen bebyggelse Kvarnekullaån binamn på Knipån
Skogen gård /Se *Karstorpsbäcken bäck Hjärphult gd Kvigegöljen tjärn
Starbäck by kmed kvarn Knipån Saknas Hjerphult gård Kvilludden udde
Starbäck by med kvarn Knipån å Hornamossen gård Kvisslakullen Saknas
Starbäck by? Knipån å Hornamossen gd Kvissla led grind
Starbäck, Nedre o. Övre gd:ar Knipån å Hornebron torp Kyrkeliden lid
Starbäck by Kropåsen ägomark Hornebron t Lakaliden brant, fiskeplats
Starrbäck Saknas Krakerydet terräng Hornebron t Landsvägsgärdet gärde
Starbäck by *Kringelmon terräng Horödjorna Saknas Limkart tjärn
Starbäck by Norra Kroksjön sjö Hultet gård Lofsemon skog
Starbäck by Kroksjön sjö Hultet gd Lufsemon skog
Starbäck by /Se Kroksjön, Norra och Södra sjöar Högaryd gd Lågan raserad bro
Starbäck by Kroksjön, norra sjö Högerydet lht Lågebron raserad bro
Nedre Starbäck gd Kroksjön, södra sjö Högerydet torp Långebromossen mosse
Starbäck by Krösarödjorna ängsmark Johansberg Saknas Långebromossen mosse
Starbäck by med kvarn Kvarnkullabäck Saknas Jutabron t Mellangärdet Saknas
Starbäck by /Se Kvarnekullaån, se Knipån å Janbäcken Saknas Mellangärdet Saknas
Sved gd *Kvissla hall(?) gränssten Järnbäcken förpantning Milagärdet åker
Sved by *Kvisslemossen mosse Kaffesumpen t. Momarken hage
Sved gård Kämparpabäcken bäck Kaffesumpen nu nedlagt torp Månsarydet skogsmark
Sved Saknas Limkaret tjärn Kanadal torp Nissa hål åkerplätt, nu skogbevuxen
Sved by Lubbemossen kärrmark Karstorp gård Ollabäcken bäck
Sved by med kvarnar Lufsebäcken bäck Karstorp gd Ormedalen dalgång med bäck
Sved by? Lufsebäcken bäck Kilåsen lägenhet Oxamon skog
Sved by Lufsemon terräng Kittlahultet Saknas Pigegöljen tjärn
Sved by /Se Lugnet terräng Kittlahultet t Rena-Lises grund och fiskeplats
Sved by Lustigs terräng Kivarp gård Ringborgsberget höjd
Sved gd /Se Lyckorna, stora terräng Kivarp gd Robacken kulle
Sved gd /Se Långebromossen kärrmark Kivarp gård Rydet skogsmark
Sved gd /Se Lövkullen terräng Knäppet Saknas Rödmossen mosse
*Tiwdhathorpp by el. gd Lövstugan terräng Kohagalyckan Saknas Selorvet vägkrök
Tumbäck hg /Se Lövstugeberget triangelpunkt Kojan lägenhet Sibbeberget höjd
Tumbäck hrgd? Malmtaget berg Kojan, se 1 Hallefors Saknas Skitareliderna vägsluttning
Tumbäck hrgd Marielund terräng Korsgården gård Skorvastätten övergångsställe
Tumbäck hgd? Mostugan terräng Korsmaden stuga, nu borta Skräddaregärdet Saknas
Tumbäck hg Nordtorp skogsområde Krammeskog gd Skväckermossen Saknas
Tumbäck hg Nordtorp skogsområde Kroksjön Saknas Skårhultadammen uppdämning
Tumbäck gd Nybygget terräng Krubbemaden gård Slottsbackarna höjd
Tumbäck gd Ormabacken terräng Krubbemaden gd Smutteliden sluttning
Tumbäck hg Ringborgs berg höjd Krubbemaden bebyggelse Snedliderna vägsluttning
Tumbäck herrg. Rödmossen kärrmark Krämmeskog gård Sockerhålet djupt ställe i Hornån
Tumbäck hg Sibbeberget triangelpunkt Krämmeskog gård Sparamon skog
Tumbäck hg Skogen triangelpunkt Krängeryd Saknas Spjutö upphöjning
Tumbäck herrgård /Se Skogslund terräng Krängerydet nedlagt torp Spåramon skogsskift
Tumbäck herregård Slottsbackarna terräng Krösarödjorna torp Stjärnekärret »kärrdråg»
Tumbäck herrg. Solbergsåsen terräng Krösarödjorna t Svangrensbäcken Saknas
Tumbäck gd Solbergsåskärret sankmark Krösarödjorna nedlagt torp Svangrensgärdet Saknas
Tumbäck herrgd Spången terräng Kvarnahagen Saknas Svarta tjärn
Tumbäck gd /Se Stenabäcken bäck Kvarnekulla gård Svarta hål tjärn
Tumbäck gd /Se Stjärnekärret kärrmark Kvarnekulla gd Svartekullen höjd
Ulvestorp by Svalgjamossen sankmark Kvighult gård Svedgrundet grund och fiskeplats
Ulfvestorp by Svartekullen terräng Kvighult gård Svedån å
Ulvestorp gd:ar Svealund terräng Kvighult gd Svedån vattendrag
Ulvestorp gård Sved (numera Svedån) å Kvisseln bebyggelse Svältudden skogstrakt
Ulfvestorp Saknas Sved by Kvisslan gård Söakärret kärr
Ulvestorp gd *Sved å Kvisslan gd Södra viken vik
Ulvestorp by Svedbromossen mosse Källebäcken gård Sötostaliden landsvägssluttning
Ulvestorp gd /Se Svedbrotorp gräsgäld /Se Källebäcken gd Tjärmilehagen terräng, f.d. slåtteräng
Åsebygd gd:ar /Se Svedudden udde Kämparp gård Tumbäckaknölen grund och fiskeplats
  Svedudden udde Kämparp gd Tumbäcken bäck
  Svedån å /Se Kämpåsen frånsålt torp Täppen åker
  Svedån vattendrag Kättilhult torp Vägagöljen tjärn
  Svedån å Laggen hemmansdel Åsebygdsbäcken bäck
  Svedån Saknas Laggen hemmansdel Ängaberget höjd
  Svedån å med laxfiske Lille mon lht Öbossabäcken bäck
  Svedån å? Loppås hemmansdel Ödegårdsskiften skogsmark
  Svedån å Luktenborg lägenhet Östergärdet Saknas
  Svedån å Luktåsen Saknas  
  Svedån å Långhult gård  
  Svedån å Långhult gd  
  Svedån å Marielund t  
  Svedån å /Se Mellangården hmd  
  Svedån å /Se Missionshustomten, se 6 Starbäck Saknas  
  Svedån å /Se Mohemmet lägenhet  
  Svensksund terräng Mohemmet f.d. t  
  Svältudden terräng Mostugan backstuga  
  Söakärret kärrmark Mostugan stuga  
  Sörängen terräng Myrebo gård  
  Tallehov terräng Myrebo gd  
  Testamentet terräng Mörtorp torp  
  Tomten terräng Nissakärret Saknas  
  Torpakärret kärrmark Nolgården gård  
  *Tranemon(?) terräng Nolgården gård  
  *Tranemossen mosse? Nolgården hmd?  
  Trinnen sjö Nordtorp torp  
  Trätemarken terräng Norka torp  
  Tumbäcken bäck Nyborg Saknas  
  Tumbäcken bäck Nybygget f.d. lht  
  Tumbäcken bäck Nybygget f.d. lht  
  Vitakärret kärr Nyfällan lägenhet  
  Vägagöljen sjö Perersborg lägenhet  
  Västerled betesmark, terräng Petersborg f.d. lht  
  Ydesmossen kärrmark Prästegården binamn på Sörgården  
  Ångsågen terräng? Rattelises Saknas  
  Äggamossen kärrmark Ribbebo gård  
  Ängagöljen sjö Ribbebo gd  
  Ängskärret kärrmark Ringborg gård  
  Ödegårdsskiften terräng Ringborg gd  
  Örnaberget terräng Ringborg gård  
    Risaved lägenhet, nu öde  
    Rödjan lägenhet  
    Rödjegärdet stugor  
    Sibbatorp gård  
    Sibbatorp gd  
    Sibbatorp gård  
    Simonstorp gård  
    Simonstorp gd  
    Sjövik Saknas  
    Skogagapet f.d. t  
    Skogagapet torp, nu borta  
    Skogen gräsgäld  
    Skårhult torp  
    Skårhult hemmansdel  
    Smedjebacken torp  
    Somneryd gård  
    Somneryd gd och tomt  
    Spången f.d. t.  
    Starbäck by  
    Starbäck by  
    Starbäck bebyggelse  
    Stenbacken lht  
    Strömma kvarn  
    Sumpen torp  
    Svanebacken Saknas  
    Svangrens Saknas  
    Sveaborg Saknas  
    Sved gård  
    Sved gd  
    Sved gd  
    Svedborg Saknas  
    Svedbron lht  
    Svedbrotorp gräsgäld  
    Svenshult Saknas  
    Svenshult undantagslht  
    Svenssund t  
    Svenstorp Saknas  
    Sörgården gård  
    Sörgården hmd?  
    Sörgården gård  
    Sörgården hemmansdel  
    Sötorp Saknas  
    Sörtorpet undantagslht  
    Talle hov torp  
    Tomten f.d. t.  
    Torkelsryd nedrivet torp  
    Trillebacken hemmansdel  
    Trillebacken Saknas  
    Trillebacken hemmansdel  
    Tuggebo nedrivet torp  
    Tumbäck säteri  
    Tumbäck gd  
    Tumbäck gd  
    Tvättebron Saknas  
    Tängs Saknas  
    Ulvestorp gård  
    Ulvestorp gd  
    Vargafällorna Saknas  
    Velum torp  
    Västergärdet Saknas  
    Västerled f.d. t.  
    Åsebygd gård  
    Åsebygd gd  
    Ängagärdet Saknas  
    Östergården hemmansdel  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.