ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jäla socken : Vilske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 66 Bebyggelsenamn : 181 Naturnamn : 47
Jäla sn Barnökulle höjd Jäla socken sn Barnekulle kulle
Jäla Saknas Barnökulle kulle med gränsmärke Saknas Saknas Barnekulle höjd
Jäla sn Barnökulle terräng Jäla by och sn Barnekulle höjd
Jäla socken Bistocken ägomark Jäla socken Bolaberga höjd
Jäla sn Björköja holme Jäla socken Brattelid backe
Jäla sn /Se Bolabergen berg Jäla socken Brattelid backe
Jäla sn /Se Bostället ägomark Jäla baggar inbyggarbeteckning Döve-mossar mosse
Jäla sn *Brackehalsbohl gränsmärke? Ambjörntorp, Lilla gård Fävadet vadställe
Jäla sn *Brakebro bro Ambjörntorp, Stora gård Groholma åker
Jäla sn *Brakerebro bro? Ambjörntorp gårdar Guppe mosse
Jäla socken *Duvehöl tjärn Ambjörntorp, Lilla gård Humlalyckan åker
Jäla sn Dövemossen ägomark Ambjörntorp, Stora gård Hundarumpen kalmarker
Jäla sn *Espekullen höjd Aspelund lht Höljaberget höjd
Jäla Saknas *Fantakisen gränsmärke(?) Backen hmd, f.d. torp Jälabrokvarn, se Lärkan Saknas
Jäla sn *Fialebro bro? Backen lht Killingsö ö
Jäla sn *Fjälebro stabbe gränsmärke Berget lht Klingåsen backe
Jäla sn /Se *Fjällebrostabbe gränsmärke Berget bs Korpen åker
Jäla sn /Se *Fröjeknös gränsmärke Björkelund lht Krokabacken höjd
Jäla sn /Se Fåralyckan ägomark Björkelund hus Krokaåkern åker
Jäla sn /Se Gamlebrosten gränsmärke Björkhaga lht Kyrkvägen väg och stig
Jäla sn /Se *Gielebro bro? Björkåsen gård Ladåsavägen stig
Ambjörntorp by *Hagaredshall gränsmärke Bondegården gård Lidan å
Ambjörntorp gårdar /Se Hagareds hall höjd Bondegården gård Ljungöja område i mossar
Gamlarp by Jälamossen mosse Brokvarn kvarnplats Lärkan kvarndamm
Habblarp by Killingön ö i mosse Bryntesgården, se Eriksgården Saknas Lärka ödetomt
Habblarp by? Killingön terräng Bryntesgården gård Mesunna åker
Habblarp by Killingsö udde? i sankmark Bäckåsen gård Offerkälla källa
Habblarp by /Se *Krislehöhl gränsmärke? Ereberget, se Äleberget Saknas Pukabacke höjd
Habblarp by /Se Krista bro bro Ereberget torp Replångsmossen mosse
Hålltorp by *Kroppehölj gränsmärke Eriksgården gård Ripelången mosse
Hålltorp by Käringamossen mosse Erikagården gård Risakanalen kanal
Hålltorp by Ljunghallemaden sank mark Esbjörns ödetorp Skrålen å
Hålltorp by Ljungöja sank mark Fredriksberg hus Solbergen ås
Hålltorp by Ljungöja ägomark Frälsegården gård Sonalyckan åker
Jäla by Lärkefallet strandområde Frälsegården gård Spänget stig
?Jäla by *Muskön gränsmärke Gamlarp gårdar Stagelshall höjd
Jäla by o. sn *Muskön höjd Gamlarp, Lilla gård Stägelhallen höjd
Jäla by Nuttråsen sank mark Gamlarp, Lilla gård Stägelhallen höjd
Jäla by Nyalyckan ägomark Gamlarp, Stora gård Stägelhallen höjd
Jäla kvarn kvarn Nötabacken ägomark Gamlarp, Stora gård Svarte mosse kärr
*Kökeljord jord Orrlyckan ägomark Gamle Lycke ödetorp Svartmosse göl
Pukeberg gd Plantelund ägomark? Gunnestorp gård Vallgården utskift
Rosendalen gd Pukabacke terräng Gunnestorp gård Vinterbacken förr vinterväg
Smörkullen by /Se Pölaråsen mosse Habblarp by Världen, se Ällåsen Saknas
Stockebacken gd Ripelången sank mark Habblarp gårdar Åna å
Stommen = 4 Jäla gd Ripelången mosse Habblarp bebyggelse Ällåsen del av mosse
*Sunnayrd Saknas Rukeskogen skogsmark Hallagården, Lilla gård Ellåsen bäck och mosse
?Tolarp by Ryalyckorna ägomark Hallagården gård  
Ullarp gd Stomskogen skogsmark Hallagården, Stora gård  
Ullarp g Stora råsen sank mark Hallagården, Stora gård  
Ullarp gd Svartemosse mosse Halleberg lht  
Ullarp gd Tjälebro stabbe gränsmärke Halleberg handelslht  
Ullarp g *Tolarpsholmen terräng Halledal lht, f.d. sold.torp  
Ullarp gård *Träteshall gränsmärken Halledal lht  
Ullarp gd /Se *Trättes hall höjd Holma torp  
Vluiletorp, se Ullarp gd *Träteshall gränsmärke Holma torp  
Västerbo by *Trättehall gränsmärke? Holmen gård  
Ylwillatorp, se Ullarp gd Udden ägomark? Holmen gård  
Brakarebo landsvägsbro Ulverhallen gränsmärke Hulegården gård  
*Fjälebro? gränsmärke Ulverhallsråsen mosse Hulegården gård  
*Jälebro gränsmärke *Wemmehöhl gränsmärke? Håkan Eskilsgården, se Frälsegården Saknas  
»Krysteholl» åutvidgning *Vettarenäbben ö i mosse Håkan Eskilsgården gård  
Träle hall gränsmärke *Vitare nabbe gränsmärke Hålltorp gårdar  
  Vornehål sjö Hålltorp gårdar  
  Åkerslätt ägomark Jonstorp gård  
  Ållebacken ägomark Jonstorp gård  
    Jäla by  
    Jälabrokvarn kvarnplats  
    Jälabrokvarn kvarnplats  
    Jäla kvarn kvarnplats  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Kile, Stora torp  
    Killingen, se Killingsö Saknas  
    Killingen torp  
    Killingsö torp  
    Killingsö torp  
    Klockarebolet lht  
    Klockarebolet sockenallmänning  
    Knapagården gård  
    Knapagården gård  
    Korsbacken torp  
    Korsgården gård  
    Korsgården gård  
    Korsvägen mejerilht  
    Korsvägen mejerilht  
    Kyrkarp gård  
    Kyrkarp gårdar  
    Kyrkarp bebyggelse  
    Kyrkeby, se Kyrkarp Saknas  
    Kyrkebyn gård  
    Kyrketorp lht  
    Kyrketorp lht  
    Kyrkheden torp  
    Kyrkheden ödetorp  
    Kyrköja lht  
    Ledsbacken torp  
    Lillegården gård  
    Lunnen hmd  
    Lycke förr torp  
    Lycke ödetorp  
    Lyckorna hmd  
    Mossebo hmd  
    Mossebo bebyggelse  
    Nybacken förr backstuga  
    Nybacken bs  
    Nyborg lht  
    Nyborg lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget hus  
    Nybygget hus  
    Nyhem lht  
    Nyhem lht  
    Ollebacken förr torp  
    Ollebacken ödetomt  
    Olofstorp säteri  
    Pipenus soldattorp  
    Pukaberg bebyggelse  
    Pukaberg gård  
    Pukeberg gård  
    Ramsberg (Ransberg) gård  
    Ramsberg gård  
    Rosendalen, se Tomten Saknas  
    Rosendalen gård  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht  
    Ruske, se Ruskeled Saknas  
    Ruskeled (Ruske) gård  
    Ruskeledet gård  
    Rya ödetorp  
    Sinket ödetorp  
    Sjaslund lht  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skintebacka hmd  
    Smedjelyckan hmd  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Stockebacken gård  
    Stockebacken gård  
    Stommen gård  
    Stommen gård  
    Stomshed torp  
    Stomshed torp  
    Storegården gård  
    Storegården gård  
    Sunnagården gård  
    Sunnagården gård  
    Tolarp gård  
    Tolarp gårdar  
    Tolarpshed lht  
    Tolarpshed hus  
    Tomtaryd lht  
    Tomten gård  
    Tomten gård  
    Torbo lht  
    Torbo lht  
    Toregården gård  
    Udden torp  
    Udden torp  
    Ullarp gård  
    Ullarp gård  
    Utekärrt ödetomt  
    Utesgärdet hmd  
    Vinterbacken torp  
    Vinterbacken lht  
    Västerbo gårdar  
    Västerbo, Lilla gård  
    Västerbo, Lilla gård  
    Västerbo, Stora gård  
    Västerbo, Stora gård  
    Åkerslätt torp  
    Åkerslätt torp  
    Åvalla torp  
    Åvalla torp  
    Äleberget torp  
    Åkerberget torp  
    Örnsberg torp  
    Örnsberg ödetorp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.