ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Brismene socken : Frökinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 53 Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 16
Brismene sn Almenäs terräng Brismene socken sn *Bodabacken backe
Brismene sn Björnamossen mosse Brismene sn Enetången enbevuxen höjd
Brismene sn *Bokulla rör gränsröse Brismene by och socken Huholmen höjd
Brismene sn *Brismene gärde gärde Almenäs hemmansdel Hässlö »holme»
Brismene sn? *Degemossa sten gränsmärke Angrimstorp by Jälaån å
Brismene sn Dungalyckan ägomark Bryngelsgården hemmansdel Karabomossen mosse
Brismene sn *Duvehöl tjärn Bygget hemmansdel *Kimmeshögen höjd
Brismene sn *Dägermossa sten gränssten Börsholmen hemmansdel Krista bro nu raserad bro
Brismene sn Ekarpsmossen mosse /Se Dalbogården gård Krista bro nu raserad bro
Brismene sn *Ekebro bro Dungen hemmansdel Kristabrohölj håla
Brismene sn Eningsrör fornlämning /Se Ekesgärdet gård Käckö »holme»
Brismene by o. sn Friskamaden mosse Fäbacken hemmansdel Rangela hål igenlagd håla
Brismene gardh Frumaden mosse Gunnarsberget ödetorp Replångsmossen mosse
Brismene sn *Fröje knös gränsmärke Hallan gård Skintekullen höjd
Brismene sn Halleberg ägomark Hallan, se 1 Äckrorna Saknas Tjuvakullen höjd
Brismene Saknas Hägnen ägomark Karlshemmet torp Västerstall höjd
Brismene sn Kabbåsa sten, se Kabosten stenblock Klockaregården gård  
Brismene socken Kabosten stenblock Kolabacken ödetorp  
Brismene sn Karbomossen mosse Kyrkogården torp  
Brismene sn Karbon sjö /Se Kyrköjan lägenhet  
Brismene Saknas Karbosjön sjö Lillegården gård  
Brismene sn Karbosjön sjö Magerås hemmansdel  
Brismene sn? Karbosten sten /Se Mellomgården gård  
?Brismene sn Kimmeshögen fornlämning /Se Mossagården gård  
Brismene sn Klomaden mosse Nedregården hemmansdel  
Brismene sn Kolaremossen mosse Nolgården gård  
Brismene sn Krista bro bro Nolgården gård  
Brismene sn /Se Kristabro bro? Nygården hemmansdel  
Brismene sn /Se Kristabromosse ägomark Pålen hemmansdel  
Brismene by o. sn /Se *Kroppehölj gränsmärke Rävlebacken gård  
Brismene sn /Se *Kroppehölg utvidgning el. fördjupning av vattendrag? Rävlabacken Saknas  
Brismene sn /Se Kråkeledet terräng Skattegården gård  
Brismene kyrka kyrka /Se Kungahäll ägomark *Skeden? hemmansdel  
Angrimstorp by *Kyrkebron bro Smedagården gård  
Angrimstorp gdar Kyrkogården ägomark Snålås hemmansdel  
Angrimstorp Saknas Kyrköjan skogsmark Stommen gård  
Angrimstorp by Kyrköjan skogsmark Storalyckan hemmansdel  
Angrimstorp by *Källarbacken gränsmärke Storegården gård  
Angrimstorp by Långesten fornlämnin Storegården hemmansdel  
Angrimstorp by Nabben skogsmark Sånnarp by  
Angrimstorp by Ripelången sank mark Torpet gård  
Angrimstorp Saknas /Se Ripelången sank mark Tången gård  
Brismene by Sareknoppen sten? Villiamsholm Saknas  
Brismene sn Stenbacken terräng Vitarör ödetorp  
Brismene by Storarör fornlämning /Se *Väbergen? hemmansdel  
Brismene by Tjuvakullen kulle? *Väggården? gård  
Brismene by Tomossen mosse Västarp Saknas  
Brismene by Vattlamossen mosse Västarp Skattegården Saknas  
Brismene by Vitarör ägomark Västergärdet gård  
Brismene by Väbergen berg Västorp by  
Brismene by, sn Vänersjö mosse Västorp säteri  
Brismene by, sn Wänersjö, se Karbosjön sjö Yttergärdet gård  
Brismene sn /Se Vänersjö äldre namn på Karbosjön /Se Äckrorna Saknas  
Brismene by /Se   Äckrorna gård  
Brismene by   Äspholmen gård  
Brismene kyrkby   Äspholmen Saknas  
Brismene kyrkby   Östergården gård  
Brismene by   Östergärdet gård  
Brismene by   Övergärdet gård  
Brismene by      
Brismene by      
Ekersgärdet gård      
?Klockaregården = 4 Brismene gd      
Sanathorp, se Sånnarp by      
Stommen = 2 Brismene gd      
Sånnarp by      
Sonnarp by      
Tången Saknas /Se      
Västorp by      
Västarp Saknas /Se      
Äspholmen gård      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.