ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Börstigs socken : Frökinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 92 Naturnamn : 82 Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 14
Börstig sn *Aspekälla gränsmärke Börstig socken sn Björnamossen mosse
Börstig sn Aspekälla gränsmärke Backgården gård Döve hagar skogsmarker
Börstig sn *Berg gränsmärke? Blänkås torp Huskulle kulle
Börstig sn /Se Berget ägomark Bokulla gård Kabosten stenblock
Börstig sn Blänkås ägomark Bondarp gård Kattedammen vattendamm
Börstig Saknas *Bokulla rör gränsröse Börstig by och sn Kattemaden mad
Börstig sn *Bölabro bro Diåsa gård Kurebomarken skogsmark
Börstig sn *Degemossa sten gränsmärke Döve by Lunden höjd
Börstig sn *Dägermossa sten gränssten Ekarp by Replångsmossen mosse
Börstig sn *Döva å /Se Ekebacken hemmansdel Sandhemsskogen skogsmark
Börstig sn Furudungen skogsmark Frälsegården gård Ulvsereds mosse mosse
Börstig sn Horneberg gränsmärke Frälsegården hemmansdel Venemad sankmark
Börstig sn Horneberg gränsmärke Gravabacken torp Vintorpssjön sjö
Börstig sn Hultabacken terräng Grevagården binamn på Backgården Åkärren mosse
Börstig sn Högbrobacken terräng Gunnagården gård  
Börstig sn /Se Kabbåsa sten, se Kabosten stenblock Gunnerstorp by  
Börstig sn Kabosten stenblock Gästgivaregården binamn på Västergården  
Börstig sn Kabosten terräng Hagen hemmansdel  
Börstig sn *Kanehall gränsmärke Hedenstorp by  
Byrgistig Saknas *Kanehall gränsmärke(?) Hedenstorp gård  
Börstig sn Karbon sjö /Se Hjälmen torp  
Byriestigs, Byrgestig Saknas Karbon sjö /Se Hjälmsered gård  
Börstig sn Karbosjön sjö Holmsgärdet hemmansdel  
Börstig sn Karbosjön sjö Hovmansgården binamn på Smälingsgården  
Börstig sn *Kila sten gränsmärke *Hultsåker hemmansdel  
Börstig sn /Se *Kilastenen gränsmärke Hustomten hemmansdel  
Börstig sn /Se Kläppamossen ägomark Klockaregården gård  
Börstig sn /Se *Kockebergen terräng(?) Kläpporna torp  
Börstig sn /Se Kringledamm gränsmärke Kringlarp by  
Börstigs kyrka kyrka /Se Kringledamm gräns Kronogården gård  
Birgerstiigh, se Börstig sn Kringledam gränsmärke Kronogården gård  
Byrghestigh, se Börstig sn Kringledam gränsmärke Kurebo hemmansdel  
*Boda Saknas Kringledam gränsmärke Kvarnagärdet hemmansdel  
Bondarp Saknas /Se Kringledam gränsmärke Lillegården gård  
Börstig by (*)Kringledam gränsmärke Lillegården gård  
Börstig by Krokå ägomark Lillegården gård  
Börstig by *Kullesten gränsmärke? Millomgården gård  
Börstig by Kurebomarken skogsmark Mussla gård  
Börstig by Kurebomarken terräng Myrekullen hemmansdel  
Börstig prästgård *Kyrkebron bro Nedregården gård  
*Døvene, se Döve by *Källarbacken terräng(?) Prästahagen torp  
Döfvene, se Döve förr sn, nu by *Källarbacken gränsmärke Prästegården gård  
Döve by Källeberg terräng *Pållunda? hemmansdel  
Döve by Källesten gränsmärke Rockeberg torp  
Döve by Kättemadö terräng Rudlyckorna hemmansdel  
Döfvene by Liaslyckan ägomark Sandhem by  
Döve nu by *Lillebron bro Skattegården gård  
Döve by Persagården ägomark Skattegården gård  
Döve by »Renekeberg» gränsmärke Skattegården gård  
Döfvene socken *Rolkebro gränsbro Skattegården gård  
Döve förr sn, nu by *Rolke mosse mosse Skatås torp  
Döve förr sn, nu by /Se *Råckeberg berg(?) Smedslyckan frälsetomt  
Döve f. sn, nu del av sn *Råckeberg bro(?) Smälingsgården gård  
Döve by /Se Råsen mosse Snåleby torpställen  
Döve by /Se *Salldebacka sten gränsmärke Stommen gård  
Döve by /Se Sigfrids källa Saknas Storegården gård  
Döve by /Se *Sigfrids källa källa Storegården gård  
Döve by /Se Sigrids källa Saknas Stångebo gård  
Döve by /Se *Siffris källa källa Tjurhålet hemmansdel  
Döve förr sn /Se Sigfrids källa Saknas Tonarp by  
Döve by /Se Sigfrids källa Saknas Toragården binamn på Lillegården  
Ekarp by *Sigfridskälla källa? Tosteboäng Saknas  
Ekarp by? *Sigfrids källa källa /Se Trädgården gård  
Ekarp by *Släggeled gränsmärke Tåsteboäng äng  
Ekarp by *Stenoghæængh äng Vaskås hemmansdel  
Gunnerstorp Saknas /Se Storkärr kärr Vilan torp (nu öde)  
Hedenstorp by Svartemossen mosse Vintorp by  
Hedenstorp Saknas /Se *Svedjesten gränsmärke Vitarödja torp  
Hjälmsered gd *Säldebackasten gränsmärke Västergården gård  
Hustomten hemmansdel *Tingsten gränsmärke Västergården gård  
*Hyholm Saknas *Tornarps skog skogsmark Yttregården binamn på Nedregården  
*Hyholm Saknas Tuvemossen mosse Yttregården gård  
Mussla förr sn, nu gd Venemad mosse Övregården gård  
Mussla Saknas /Se *Vettarenäbben ö i mosse Övregården gård  
Sandhem by Vitaryden ägomark    
Sandhem by *Vitesten gränsmärke    
Sandhem by *Vitesten gränssten    
(?) Sandhem by *Våmmehål utvidgning av å    
Sandhem by? Wänersjö, se Karbosjön sjö    
?Sandhem by Vänersjö äldre namn på Karbosjön /Se    
?Sandhem by Värås ägomark    
Sandhem by /Se Åkärret ägomark    
Sandhem förr egen sn, nu by      
Smälingsgården hemman /Se      
Stommen gård      
*Stommen f.d. gd      
Tornarp by      
Wintathorp Saknas      
Vintarp by      
Vintorp by      
Vintorp by      
Vintorp Saknas /Se      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.