ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vistorps socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 43 Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 38
Vistorp sn Backen terräng Vistorp sn sn Aspen utmark
Vistorp sn /Se Bryngelakärr kärr Vistorp sn Braseliden lid
Vistorp sn /Se Bryngelshemmet terräng Vistorp sn Bredingsgärdet gärde
Vistops sn Saknas Drakehall gränsmärke Vistarp sn Bromma bäck
Vistorp sn Drakehall gränssten Vistorpare inbyggarbeteckning *Bromman? utdikad vattenhåla
Vistorp sn Högeö terräng Arnared gård Drakahall sten
Vistorp sn *Kanehall gränsmärke(?) Arnared gd Flatan åker
Vistorp sn Klockön terräng Backa boställe Gullspjället åker
Vistorp sn Korpingen sank mark Bockamarken Saknas Hedaberget kulle
Vistorp sn Kålarydsmarken skogsområde Boda, Lilla gård Hiaberget höjd
Vistorp sn Limbobäcken bäck Boda Lilla gd Hiaberget backe
Vistorp sn Långeryd terräng Bosgården gård Hålarydsmarken hage
Vistorp sn Mölnerydsbäcken bäck Bosgården gd Hålebo lid
Vistorp sn Mölneryds äng ägomark Brandsbygget gård Hålskog skog
Vistorp sn Ormmyren myr Brandsbygget gd Hällebäcken bäck
Vistorp sn Ormöjorna terräng Brobacke Saknas Hällebäcken bäck
Wistorp Saknas Ostakullamossen ägomark Brokarp bebyggelse Högasten sten
Vistorp sn Petersburg terräng Brokarp gård *Jättingabron bro
Vistorp sn Plittrum ägomark Brokarp gd Kiddahalsastenen sten
Vistorp sn /Se Rosenlund ägomark Brokaskiten eller Brokarp, se 1 Brokarp Saknas Kolåttingen odlad mosse
Vistorp sn /Se Ryakärr kärr Bron gård Korpingen mosse
Vistorp sn /Se Ryakärr sank mark Brunnsgården gård Korpingsmosse mosse
Vistorp sn /Se Samlalyckan ägomark? Brunnsgården gd Kyrkemosse mosse
Arnared gd Sjöbacka sank mark Bryngeshemmet t. *Långe Råde? åker
Arnared g. Sjöbommen terräng Bränneberg gård Långe Rue hage
Arnared gd Skattgårdshage skogsområde Bränneberg gd Molnerydsbäcken bäck
Arnared gd Skogsbo terräng Brätthult torp Nolgärdet gärde
Arnared gd Skåpelången mosse Bäckebo hemmansdel *Rudakärren kärrmark
Arnared gd? Skåpelången sank mark Bäckebo Saknas Rydakärren kärr
Arnaredh Saknas Skåplången sjö /Se Drakahall torp Ryttaremossen Saknas
Brätthult tp /Se Skåpelången torrlagd sjö /Se Enöjorna torp *Skjortebackarna höjdsträckning
Håtterholmen gd /Se Slussa kvarn terräng Enöjorna torp Skåplången mosse
Nilsahemmet gd /Se Slättåren ägomark Farmes torp Skåplången mosse
Slättered (f. Visyorp) hg Svarte mosse mosse Fattas allt torp Stebergsgärdet gärde
*Stixtomten Saknas Torsbo terräng Fittan t. Svarte mosse mosse
Stommen = 3 Vistorp gd Tuvemossen mosse Granbäcksbro gård Västerbäck bäck
Stommen = 3 Vistorp gd Udden terräng? Granbäcksbro gd Åsgärdet gärde
Strängegården hemman /Se Ulvamossen mosse Gunnarp Saknas Åttingen äng
?Tåstholmen avhyst hmn *Ulvatuvan kulle Gunnarp gård  
?Tåstholmen avhyst hmn Vargö terräng Gunnarp gd  
Vistorp Saknas *Våmmehölj ställe Hagaledet torp  
Vistorp by, sn Älekullabäcken bäck Hagen, Lille torp  
Vistorp by *Älekullas åkergärde åker Hallö ödetorp  
Vistorp by   Håtterholmen gård  
Vistorp by   Håtterholmen gd  
Vistorp by   Hägne t.  
Vistorp by   Hägnen torp  
Vistorp by   Högeö torp  
Vistorp by   Högeö torp  
Vistorp by /Se   Höjentorp torp  
Wistatorp Saknas   Jonasamajes t.  
Vistorp by.?   Jutås torp  
Vistorp, se Slättered hg   Knipan t.  
Arnared g.   Knusten torp  
Vävåsen gd /Se   Knysten lht  
Älekulle gd   Kockhem gård  
Älekulla gd   Kockhem gd  
(?)Älekulla gd   Kronan torp  
    Kullen torp  
    Kåckgården gård  
    Kåckgården gd  
    Landbohov torp  
    Landbohov t.  
    Lillagården binamn på Boda,Lilla  
    Ljungrydet ödetorp  
    Lurmebo ödetorp  
    Lurmebo t  
    *Lålland ödetorp  
    Loddland torp  
    Lämsered torp  
    Mellan t.  
    Molneryd gård  
    Molneryd gd  
    Mörka råven t.  
    Nilsahemmet gård  
    Nilsahemmet gd  
    Prästäng torp  
    Prästäng Saknas  
    Rydberg Saknas  
    Skattegården gård  
    Skattegården gd  
    Skogsbo torp  
    Skrevet torp  
    Slaffsås torp  
    Slättered gård  
    Slättered gd  
    Smedstorp Saknas  
    Snippen t.  
    Snutes t.  
    Stenbacken Saknas  
    Stommen gård  
    Stommen gd  
    Strängegården gård  
    Strängegården gd  
    Svedbacka ödetorp  
    Svedebacke Saknas  
    Tomten Saknas  
    Tostholmen bebyggelse  
    Trälarp ödetorp  
    Tusses torp  
    Tåstholmen gård  
    Tåstholmen gd  
    Udden torp  
    Udden Saknas  
    Vistorp by och socken  
    Vistorp by  
    Välneryd gård  
    Välneryd gd  
    Väråsen gård  
    Väråsen gd  
    Älekulla bebyggelse  
    Älekulla gd  
    Elekulla gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.