ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sandhems socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 159 Naturnamn : 205 Bebyggelsenamn : 823 Naturnamn : 448
Sandhem sn /Se Albrobäcken bäck Sagesmän förteckning Albrobäcken bäck
Sandhem sn Amerika terräng Sandhem sn Alekslyckan åker
Sandhem socken Axholmen terräng Sandhem sn Alekärret mosse
Sandhem sn. Backus terräng Sandhem sn Alekärrsbäcken bäck
Sandhem sn.? Ballteberget terräng Sandhem sn Amerika åker
Sandhem sn Bastebo udde udde Sandhem sn Aspen skog
Sandhem sn Basteboviken vik Sandhem sn Aspen skog
Sandhem sn Bergabacka terräng Broholm gd Ballersten stenblock
Sandhem sn /Se Bjurkullen terräng Sand hemmabor, se Sånnumabor inbyggarbeteckning Bastens backe backe
Sandhem sn.? Bjurängarna sankmark sandhemsbo inbyggarbeteckning Bergabackarna kullar
Sandhem sn Björnamossen mosse Sånnumabor inbyggarbeteckning Bergen, se Bergabackarna Saknas
Sandhem sn /Se ?Björsjön del av å Adolfsberg hus Bergsåkern åker
Sandhem sn Björsjön del av å Alekärret bs. Bergsängen äng
Sandhem sn. Blackorna ägomark Almesbäck gård Bjuragrenen mad
Sandhem socken Blombacka ägomark Almesbäck gård Björnalyckan åker
Sandhem sn Blåpannan del av å Almesbäck gd Björnamossen mosse
Sandhem sn. Bockö ö Anishemmet gd Björnamossen högmosse
Sandhem socken Bockö ö Anishemmet gård *Björnsjön åutvidgning
Sandhem socken Bockö mad sankmark Anishemmet gård Blackhagen hage
Sandhem sn *Bohusmossen mosse Annelund lht Bleken åker
Sandhem socken Bokakulle terräng Aspelund hus Bleken mosse
Sandhem sn *Bokakulle bro bro? Aspelund bs Bleket åker
Sandhem socken Brockslemo ägomark Aspelund avs. Blommagärdet åker
Sandhem sn *Broholmsbroröret gränsmärke Axhall lht Blåmossen mosse
Sandhem sn Broholmsmossen kärrmark Axlund lht Blåpannan hölj
Sandhem Saknas Brunebo terräng Axtorp gård Bockalyckan åker
Sandhem sn Bråtahagen terräng Axtorp by Bockö ö
Sandhem sn Bråten terräng Axtorp by Bockö ö
Sandhem sn Brännerisjön sjö Axtorp by Bograven åker
Sandhem Saknas Bäckalyckan terräng Backgården gård Bohusmossen mosse
Sandhem sn Djupanabben udde Backgården gård Bohusmossen mosse
Sandhem sn *Drakeberg berg? Baggahemmet gård Bojalyckan åker
Sandhems Saknas Drakehall gränsmärke /Se Baggahemmet gård Bokhållaråkern åker
Sandhem sn Döda viken vik Baggahemmet gd Brattaliden lid
Sandhem sn. Eklundsmossen mosse Baggeberg nedriven backstuga Brea floge sankmark
Sandhem sn Ekängen terräng Baggeberg bs. *Bredviken? vik
Sandhem sn Fallamossen ägomark Bastarydet lägenhet Breråkern, Lilla åker
Sandhem sn Fiskarön halvö Bastebo f.d. soldattorp Brockslemo äng
Sandhem sn Flottängen sankmark Bastebo torp Brokslemon mosse
Sandhem sn Flödemad sankmark Bastebo t. Bromanderslyckan åker
Sandhem sn Fredamossen kärrmark Bastarydet f.d. soldattorp Brunnsgärdet åker
Sandhem sn Freden terräng Bengtsberg lägenhet Brunnsgärdet åker
Sandhem sn /Se Fredriksberg terräng Berghem lht Bråaredsroten rote
Sandhem sn /Se Fredsmaden ägomark Bergsäter lht Bråtagärdet åker
Almesbäck säteri Frubrobäcken bäck Bergsätra lht Bråtahagen hage
Arisrydh Saknas Fåglamosse port sankmark Bergåker lht Bråtahålan åker
Axtorp by Fåglamossen sankmark Betania hus Brännerisjön sjö
*Bostorp Saknas Fägersmossen mosse Björkebacken hus Bullermossen mosse
Broholm Saknas Galgabacken terräng Björkebacken lht Byhagen hage
Broholm Saknas Galtesten gränsmärke Björkelund lht Byxorna åker
Broholm gd. *Galtasten gränsmärke? Björkelund lägenhet Bäckö ö
Broholm gd Galtåsaliderna terräng Björkelund lht Båtgången igenvuxen ränna
Dintestorp hg Gastaliden terräng Björkelund t. Dagvardsbjörken björk
Dintestorp Saknas Granbacken terräng Björketorp hus Dalsåkern, Stora åker
Dintestorp hgh Gravsjön sjö Björkvik lht Dammsgärdet åker
Dintestorp by Grimstorpasjön sjö Björkåsen lht Dansardalen dal
Dintestorp by Grimstorpasjön sjö Björkäng lht Dansardalsgrinden led
Dintestorp hg Gråtaredalen dal? Björkäng hus Dintestorpsliden lid
Dintestorp by Gräsryd terräng Björstorp lht Dintestorpssjön sjö
Dintestorp hg Grävlingaberget terräng Björstorp torp Dintestorpssjön sjö
Dintestorp g. Gullgruvan terräng Björstorp avs. Djupanabben udde
Dintestorp hg Gunnamossen Saknas Blombacka t. Ekesjön sjö
Dintestorp by Gärdsbo ägomark Blombacka torp Ekeslättssjön sjö
Eket gd Hagamossen terräng Boagården gård Ekängsfällan åker
Flatagärdet säteri Halleberg terräng Boagården gård Ensät åker
Grimstorp hg Hallebergsbäcken bäck Boarp gård Fallhagen hage
Grimstorp hgd.? Hallebo terräng Boarp gård Fassabrinken lid
Grimstorp gd Hammarsjön sjö Boarp gd. Fasåsaliderna vägsluttning
Grimstorp Saknas Hene sankmark Boarp, Lilla hus Felaliden lid
Grimstorp herrgård Hermansdal terräng Boarp, Lilla hus Femstenarör gränsmärke
Grimstorp herrgård Hins kålgård kärrmark (ev. terräng) Boarpsslätten avs. Flottängen äng
Grimstorp gd. Hylte mosse sankmark Boarpsslätten f.d. torp, nu eget hem Fredslyckan åker
Grimsthorp Saknas Hyltetorpet terräng Bohus bebyggelse Fredsmaden åker
Grimstorp herrgård Hylte udde udde Bohus avs. Fredsmossen mosse
?Grimstorp hg Hylteviken, lilla vik Broberg lht Frostängsgärdet åker
Grimstorp by Hylteviken, stora vik Broberg torp Frubrobäcken bäck
Grimstorp Saknas Håkes berg berg Broberg t. Frubron bro
Grimstorp hg Häggåsamosse sankmark Broberg hus Fåglamossa port utlopp
Grimstorp hg Häggåsatorp terräng Broholm by Fåglamossa port Saknas
Grimstorp by Hägnen terräng Broholm by Fåglamossen högmosse
Grimstorp Saknas Hässlet terräng Broholm by Fårhagen hage
Grimstorp hg Högaberget terräng Brolid hus Fägersmossen mosse
*Haralstorp Saknas Högö ö Brolid hus Förlännet åker
Hovmejarne gård Ingevadskulle terräng Bromanders bs Galgabacken höjd
Hunared by Jungfrukullen terräng Broslätt bebyggelse Galgaliden landsvägssluttning
Hylte by Kanalen vattendrag Broslätten kvarn tomt Gallakullen åker
Härstorp by Kistö ö Broslätt vattenkvarn Galtåsaliden lid
Härstorp by Klocka revel ö Brunebo eller Margreteholm, se 1 Margreteholm Saknas Gastaliden lid
Härstorp by Knektängarna sankmark Brunebo torp Gastaliden landsvägssluttning, numera utjämnad
Hökared gd Koberget terräng Brunebo bebyggelse Gatehagen hage
Kristoffershemmet gd /Se Komossen kärrmark Brunebo eller Margreteholm gd. Giftekällan källa
Kvigeskedet gd /Se Korphultet terräng Brunkenstorp t. Gimbo kulle kulle
Kyrkekvarn kvarn m.m. Krikabäcken bäck Brunkenstorp torp Godmorsåkern åker
Ljunghem by Krokamossen kärrmark Brunkes torp, nu öde Granegärdet åker
Ljunghem by? Kråkekärr terräng Brunnsbo t. Gravsjön sjö
Liwnghem, Ljunghem Saknas Kullagrav ägomark Brunnsgården gård Gravsjön sjö
Ljunghem by Kungaliden terräng Brunnsgården gård Gravsjögärdet åker
Ljunghem by Kvarndammen damm Brunnstorp lht Gravsjösjön sjö
Ljunghem by Kylle mo terräng Bryngelshem lht Grimstorpssjön sjö
Ljunghem by Kylle mo skogsmark Bryngelshemmet f.d. torp, nu egna hem Grimstorpssjön sjö
Ljunghem by Kåle mosse mosse Bråared, Lilla gård Grimstorpasjön sjö
Ljunghem by Kåle mosse mosse Bråared, Lilla gård Gråkärr mosse
?Ljunghem by Kåle mosse mosse Bråared Lilla gd Gröna vägen väg
Ljunghem by /Se Kåre Måssen, se Kåle mosse mosse Bråten torp Gröne vägen skogsväg
Maaseberge, se Mosseberg hg Kättelamossen kärrområde Bråten, Stora t. Gubbahulan åker
Margreteholm gd /Se Lamossen ägomark Brännåsen f.d. soldatt. Gubbalyckan åker
Middagsmärket gård /Se Lassahemsmossen mosse Brännåsen f.d. soldatboställe Gubben åker
Mosseberg, (Måseberg) sn Lerbo udde udde Bullret torp Gullbron bro
Mosseberg förr egen sn, nu hg /Se Lerviken vik Bullret t. Gullhålan håla
Måseberg hg o. sn Liden terräng Bussaslätten t. Gullhålegärdet åker
Måseberg hg Lindbergsängen terräng Bussaslätten torp Gunnamossen mosse
Mosseberg hg Ljunghems mo terräng Bussenstorp avs. Gåshalsen åker
Måseberg förr egen sn, nu del av sn /Se Ljungryd terräng Bussenstorp lägenhet Gärdsandesåkern åker
Måseberg förr egen sn, nu säteri Lugnås terräng Bäckadal lht Gärdshagen betesplats
Mosseberg f. egen sn, nu delad Lugnåsamossen mosse Bäckalund backstuga Gökmaderna mossar
Mozaberg Saknas Lugnåsasjön sjö Bäckelund lht Hacket åker
Mosseberg förr sn, nu hg Långharvemossen kärrmark Bäcksholm lht Hallabergen höjder
Måseberg hrgd. Läppö mossholme Cedersberg lht Hallabergen bergmassiv
Olofstorp gd Läppö mossholme Cedersborg lht Hallebergsbäcken bäck
Olofstorp gd Lövrören terräng Cykelverkstaden lht Hammargärdet åker
Olovstorp gård Mabacken terräng Dalen lht Hammarsjön sjö
Olofstorp gd. Micklamon terräng Dalskog lht Hammarsjön sjö
Olofstorp f.d. gd Molyckan ägomark Dalsäter lht Haralyckan åker
Olovstorp gd Mon höjd Dammen t. Handklädet åker
Olsborg Saknas /Se Musko ägomark Dammen nedrivet hus Hasslesjön = Hässlesjön Saknas
Rullesås gd Nabben udde Dintestorp gård Hatten åker
*Ryd f.d. gd /Se Nolebo terräng Dintestorp by Hemlyckan åker
Sandem Saknas Notudden udde Dintes torp egendom Himmelsbrättan, Lilla betesmark
Sandhem by Ormudden udde Dintestorp bebyggelse Hindrikskällan källa
Sandhem by, sn Orrabacken terräng Djurabråten gård Hins Kålgård åker
Sandhem by Osöja ö Djurabråten gård Hopahagen hage
Sandhem Saknas Paradiset terräng Djurabråten gd Horsabacken äng
Sandhem by Parisviken vik Dövahemmet avs. Hulan hage
?Sandhem sn Parkdammen damm Dövahemmet f.d. torp, nu eget hem Hulegårdslyckan åker
Sandhem by Pellehall gränssten /Se Döves torp Hunarn sjö
Sandhem Saknas Pers hall, se Pellehall gränssten Eket gård Hunarn sjö
Sandhem by /Se *Pinnebäcksröret gränsmärke Eket gård Hylte mosse mosse
?Sibbarp by Professorns udde udde Eket gd Hylte udde udde
(?)Sibbarp by Rosenberg terräng Enebacken bs Hylteviken, Lilla vik
Sibbarp by Rosendal terräng Engelstorp gård Hylteviken, Stora vik
Sibbarp gd Rosenlund terräng Engels torp gd Hyltö ö
Sibbatorp gd? Ryberg ägomark England torp Hyltöjan, Lilla ö
Sibbarp by Rävabiten terräng Eriksdal lht Hyltemossen mosse
Sibbarp gd Rävakullen terräng Eskilsborg lht Hyskalyckan åker
Sibbarp by Sandbergs hall terräng Falbohygget skogstrakt Håkahemsberget höjd
Sibbarp by Sandbäcken ägomark Falbohygget allmänning Håkans berg höjder
?Sibbarp by Sandhemssjön sjö Fassås t. Häggedalen mosse
Slättäng Saknas Sandhemssjön sjö Fasås backstuga, nu borta Hägnen hage
Slättäng by Sandhemssjön sjö Fickalura backstuga Hässlelyckan åker
Svenstorp by Sandruder terräng Fiskarehemmet t. Hässlesjön sjö
?Tovered säteri Saxarpasjön sjö Flatagärdet gård Hässlesjön sjö
Tunarp säteri Sikö ö Flatagärdet hemman Hässlesjön sjö
?Tunarp gård Silverberget terräng Flatholmen gård Hässlesjön sjö
Tunarp Saknas Sjöbackasjön sjö Flatholmen gård Hässlet ås
Tunarp hg Skatehålan terräng Flatholmen gd Hässlet skogsmark
Vimla gård Skatenabben udde Flugebacken torp Hästhagen beteshage
Vimblagård gd? Skatnabben udde Flugebacken t. Högabergsliderna lider
Vimbla by Skatö ö Flugebacka torp Högarör stenrör
Vimla förr by /Se Skede udde udde Folkskolan Saknas Högö ö
  Skogen skogsområde Folkskolan Saknas Högö ö
  Skogshemmet terräng Folkskolan Saknas Hökarns kulle kulle
  Skutemaden terräng Fransenbad lht Hökensås höjdsträckning
  Skänkeberg terräng Freden t Ingarpslyckan åker
  Slamsjön, se Sandhemssjön sjö Freden torp Ingarpsängen äng
  Slåttorna triangelpunkt Fredriksberg hus Ingevadet vadställe
  Släpesjön sjö Fredriksberg nedriven backstuga Ingevadskulle kulle
  Sohålan sankmark Fredriksberg bs Ingevadskällan källa
  Somossen kärrmark Fredriksberg lht Ingevadskälla källa
  Stenkullen terräng Fredriksdal bs Intagsmossen odlad mosse
  Stenvalls terräng Fredriksro lht Jansgärdet åker
  Store mo terräng Fridhem hus Jungfru Kulle kulle
  Stråken sjö Fridhem hus Kalkbodsåkern åker
  Stråken sjö Fridhem hus Kalvahagen hage
  Stråken sjö Fridhem lht Kalvslätten åker
  Stråken sjö /Se Fridslund hus Karlbomsstenen övervattenssten
  Stråken sjö /Se Furuhäll lht Kartnaglabygden rote
  Stråken sjö /Se Fällorna lht Kattdalen dal
  Stubbaruder terräng Fällorna lägenhet Katten mosse
  »Sualeskog» skog /Se Fästampen Saknas Katten mosse
  Svartemossen ägomark Garvaretorp torp Kistö ö
  Svarteskogen skogsområde Garvaretorpet t. Kistö ö
  Svartån å Gastaliden lägenhet Kittelhöljen mosshåla
  Svartån å Gillermarken t. Kittel mossen mosse
  Sägghagen terräng? Gillerstorpet t. Kloaliderna lider
  Sörgården terräng Gillerstorpet torp Klåcke rävel halvö
  Tarren terräng Gillerstugan nedriven backstuga Klocke revel rev
  Tiberget terräng Gillerstugan bs. Klåcke revel övervattensgrund
  Torpamossen kärrmark Granbacken torp Kniven åker
  Torpet ägomark Granebacken t. Koberget backe
  Tranemaden terräng Gravsjö gård Kohagaliden lid
  Tunarpa mader sankmark Gravsjö gård Kolaåkern åker
  Tuvemossen mosse Gravsjö gd Korphultet utskiftsskog
  Tågmossen kärrmark Grimstorp gård Krikabäcken bäck
  *Ulveberg berg? Grimstorp by Kringlavassen vassrugge
  Vasskärren kärr Grimstorp gd Krikabäcken bäck
  Vitamosse mosse Gråbo Saknas Krokamossen mosse
  *Våmma höl tjärn? Gränsen hus Kroken åker
  Vässabron bro Gränsen hus Kronoledet led
  Västerås terräng Gräsryd torp Kråkfotshagen hage
  Älmeberg berg Gräsryd t. Kullagapsåkern åker
  Älmeberg gränsmärke?, berg? Gustavsborg avs. Kullarna kullar
  Älveberg gränsmärke /Se Gustavs vik lht Kungaliden lid
  Änghagen terräng Gärdet bs Kungshålan kärr
  Öringen sjö Gärdsbo bs Kungsröret stenrör
  Örnaberget terräng Gärdsbo lägenhet Kongsrör stenrös
    Gärdstorp gård Kongsrör stenrös
    Gärdstorp gård Kullarna åker
    Gärdstorp gd Kungshålan håla med stenrös
    Haga hus Kungsstenen flyttblock
    Hagaberg lht Kungstarren äng
    Hagaborg hus Kvarnaliden lid
    Haga dal lht Kvarnlyckan åker
    Hagagärdet gård Kvarnsjön sjö
    Hagagärdet gård Kyllemo skog
    Hagagärdet gd. Kylle mo skogsmark
    Hagalund hemmansdel Kyrkgärdet åker
    Hagalund hus Kålbolyckan åker
    Hagelund avs. Källaråkern åker
    Hagelund lht Källargärdet åker
    Hallakullen t. Källbergsslätten åker
    Hallakullen torp Källemyregärdet äldre benämning på Granegärdet
    Hallan gräsgäld Käringbäcken bäck
    Hallan gräsgäld Kölnorna åker
    Hallandsås hus Ladugärdet åker
    *Hallaströmmen spinneri Lagga lider vägsluttning
    Hallavadet lht Laggareliderna lider
    Hallavadet f.d. soldatboställe Lassahemmet del av skogsmark
    Halleberg t. Lerviken sumpvik
    Halleberg avs. Lerviken vik
    Hallebo t. Leska gärdet åker
    Hallebo torp Lidabergsåkern åker
    Hallebo bs. Lillebrorsåkern åker
    Hallen bebyggelse Limstuguåkern åker
    Hallen soldattorp Lindlyckorna åkrar
    Hamburg soldattorp Ljunghemsåsarna åsar
    Hamburg hus Lockepotterna mosse
    Hammarn bs Lockepottorna odlade mosstegar
    Hammarn hus Lommatuven holme
    Hansabo backstuga Lugnåsasjön sjö
    Hansabo bs Lugnåsasjön sjö
    Hasslelyckan bs Lundamossen odlat mossområde
    Hemmet lht Lustakullen kulle
    Hened hus Lyckan åker
    Hened hus Långharvsmossen mosse
    Hermansdal hus Långåslyckan åker
    Hermansdal t. Lövrören äng
    Hildelund hus Marstrandsmossarna odlade mosstegar
    Hjortåsen gård Mellanstycket åker
    Hjortåsen gd Mellomgärdet åker
    Hjortåsen gård Micklamossen mosse
    Holma lht Missunnat åker
    Holmen torp Mjölfösen åker
    Holmen t. Moledsbacken åker
    Hovmejorna bebyggelse Morotsgärdet åker
    Hovmejorna gård Musboet åker
    Hovmeja gård Nolgärdet åker
    Hovmejorna gd Nordmossen odlat mossområde
    Hulan bebyggelse Nordvändet uppodlad mosse, f.d. slåtteräng
    Hulan lägenhet Nordvändet uppodlad mosse
    Hulan lht Nygårdsängen ängsområde
    Hulegården gård Nylännet åker
    Hulegården gård Nyodlingarna odlat mossområde
    Hultet torp Olovshulan hage
    Hultet t. Olstorpsbron bro
    Hunared by Olstorpsgärdet åker
    Hunared bebyggelse Olstorpsliden lid
    Hunared by Ormaröret odlingsrör
    Hunared by Orrabackaliden sluttning
    Hylte f.d. by, nu gård Orrebacksliden lid
    Hylte by Osafallsdal dal
    Hyltetorp torp Osafallsdal terräng
    Hyddan hus Ostbackasjön sjö
    Hyddan hus Osöja ö
    Hylte by Paradiset höjd
    Hylte bebyggelse Parkviken vik
    Hyltetorpet t. Pinnagärdet åker
    Håkahem avs. Pipliden lid
    Håkahem torp Piplyckan åker
    Häggåsen gård Pirkafällan åker
    Häggåsen gård Postledet led
    Häggåsen gd Predikstolen kulle
    Hägna hus Professorns udde udde
    Hägnared gård Prången åker
    Hägnared gård Prästflogen göl
    Hägnared gd Prästaflogen vattensamling
    Härlunda hus Prästliden backe
    Härstorp by Prästvägen väg
    Härstorp by Påsabrinken vägsluttning
    Härstorpsstugan bs +Påsten gränsmärke
    Härstorp by Pölsan åker
    Härstorp, Lilla gård Ranglöten betesplats
    Härstorp, Lilla gård Ryssängen äng
    Härstorpsstugan nedriven backstuga Ryttaren torvmosse
    Hässlelyckan bs Ränneslätterna åkrar
    Hästhagen t. Ränneslättsflogen göl
    Hästhagen torp Ränneslättsåkern åker
    Högaberget t. Rävabacken odlad kulle
    Högagärdet gård Rävabacken backe
    Högagärdet gård Rävakullen kulle
    Högagärdet gd Saldaledet grind
    Högalid lht Salthålan hage
    Högalund lht Sandbergshall sten
    Höga ryd bs Sandhemssjön sjö
    Högen, se Högagärdet Saknas Sandhemssjön sjö
    Höjentorp lägenhet Sandhemssjön sjö
    Höjentorp lht Sandtorpsgärdet åker
    Hökabo torp Saxarpssjön sjö
    Hökabo avs. Saxarpssjön sjö
    Hökared gård Sikö ö
    Hökared gård Silverberget klipp-parti
    Hökared gd Sjogaslätterna åkrar
    Hörneberg bs Sjogerslättasjön sjö
    Ingarp by Sjöbackasjön sjö
    Ingarp f.d. by, nu gård Sjöbackasjön sjö
    Ingarp by Sjöbackasjön sjö
    Ivarsborg t. Sjögaslättssjön sjö
    Jarlsborg lht Sjögaslättssjön sjö
    Kariarydet t. Sjögaslättssjön sjö
    Kariarydet torp Sjögaslättasjön sjö
    Karlsberg lht Sjögärdet åker
    Karlsborg hus Skakelåkern åker
    Karlshem lht Skamshål hölj
    Karlshem hus Skatenabben udde
    Karlskoga lht Skathulan håla
    Karlslund lht Skatkullen betesmark
    Karlsro lht Skatnabben udde
    Karlsvik, Norra lht Skatnabben udde
    Karlsvik, Södra lht Skede udde udde
    Keset bebyggelse Skifterna åker
    Keset f.d. soldattorp Skinterna betesmark
    Keset f.d. soldatboställe Skogslyckan åker
    Keset f.d. soldattorp Skjutarespjället åker
    Kieset, se 1 Keset Saknas Skraporna äng
    Kilabacken t. Skrytemaden mad
    Kilabacksmaden Saknas Skutemaden odlad mosse
    Klobo f.d. soldattorp Skålaberget höjd
    Klobo soldattorp Sköckahagen hage
    Klockarebolet intägt Slåtterslider lider
    Klockarebolet intäkt Släpesjön sjö
    Klockesten t. Släpsjön sjö
    Klockesten torp Släpsjön sjö
    Klovnehall gård Slättängsskogen skog
    Klovnehall gård Smalåkern åker
    Klovnehall gd Smedaliden lid
    Knottås f.d. torp, nu eget hem Smedjebacken bergkulle
    Knottås t. Smedjelyckan åker
    Knutshem avs. Smällan åker
    Knutshem soldattorp Snösockabygden rote
    Kolagrav torp Sohulan vattenfylld håla
    Krikalyckan torp Spelarebacken kulle
    Krikalyckan nu försvunnet torp Spelebacken backe
    Kristoffershemmet gård Spelhålan håla
    Kristoffershemmet gård Spållyckan åker
    Kristoffershemmet gd Stallvändet uppodlad mosse, f.d. slåtteräng
    Krikalyckan t. Stenliden lid
    Kronogården gård Stenlidshagen åker
    Kronogården gård Stensåkern åker
    Kråkekärr torp Stinegärdet åker
    Kråkekärr t. Stolpagärdet åker
    Kvarnen Saknas Stolpaliden lid
    Kvigeskede gård Storbligen åker
    Kvigeskedet gård Bro, Store mosse
    Kvigeskedet gd Storlyckan åker
    Kylle gård Storåkern åker
    Kylle gård Stråken sjö
    Kylle gd Stråken sjö
    Kylle, Lilla lht Stråken sjö
    Kylleberg lht Stugelyckevändet uppodlad mosse, f.d. slåtteräng
    Kylledal lht Stugugärdet åker
    Kylle folkskola Saknas Stugulyckan åker
    Kylleholm lht Stämmeliden lid
    Kylleholm lht Svarteskogen del av sn
    Kylleholm lht Svarteskogsroten del av sn
    Kyllelund lht Svarteskogsåsen höglandsområde
    Kylletorpet torp Svartån å
    Kylletorpet lht Svartån å
    Kyrkekvarn gd Svartån å
    Kyrkekvarn kvarn Svinabäcken bäck
    Kyrkekvarn f.d. industrianläggning Svinabäcksmossen mosse
    Kyrkoherdebostället kyrkoherdebost. Svältorna åker
    Källebacken f.d. torp, nu eget hem Sållarebäcken bäck
    Källebacken avs. Sållarehagen hage
    Källebro t. Säldåkern åker
    Källekulla hus Sörgärdet åker
    Källeryd avs. Söderbergsgärdet åker
    Källeryd f.d. torp, nu hemmansdel Tarren terräng
    Kätteberg t. Taskeroten a
    Laggarehemmet gård Tassa flogen göl
    Laggarehemmet gård Tassaliden lid
    Laggarehemmet gd Tiberget grusig, delvis uppodlad högplatå
    Laggarehemmet gård Tidan flod
    Ledsbacken äldre namn på Hobacken Tidan å
    Ledsgården gård Tjuvabacken skogsbacke
    Ledsgården gård Tomahulan åker
    Lerebo t. Toragärdet åker
    Liderna bs Torplyckan åker
    Lillaryd torp Torskullen kulle
    Lillegärdet lägenhet Torskullen kulle
    Lillegärdet lht Torsmossen mosse
    Lindersborg v. Tranbacken höjd
    Ljunghem by Tranebacken höjd
    Ljunghem bebyggelse Tranmaden mosse
    Ljunghem by Tranemaden mosse
    Ljung hem by Trattastigen stig
    Ljungkullen lht Treleden korsväg
    Ljungrydet f.d. torp Tresnippen åker
    Ljungryd t. Tullalyckan åker
    Ljung ryd t. Tålyckorna åkrar
    Ljungsryd hus Tån åker
    Ljungryd hus Täljyxan åker
    Lugnås lht Uddalyckan åker
    Lugnås torp Ulleliden lid
    Lund torp Undantaget åker
    Lundsberg hus Urvallstorp dagsverkstorp
    Lyckan t Vagnsbrobäcken bäck
    Lyckorna torp Vakahall berghäll
    Lyckorna t. Vargagårdsmaden äng
    Lyckås lht Vasskärren kärr
    Långenstorp t. Vedkastebacken åker
    Långenstorp f.d. torp, nu eget hem Vikagärdet åker
    Lårebo nedriven stuga Vindbogärdet åker
    Lårebo backstuga, nu borta Vrångavadet mad
    Lämmamossen bebyggelse Väglången åker
    Lämmamossen gård Vändet åker
    Lämmamossen gård Världen åker
    Lämmamåsen gd Vässabron bro
    Lönnängen banvaktsstuga Västergärdet åker
    Lövhagen hus Västergärdet åker
    Mabacken avs. Västerås åker
    Madäng lht Västeråsgärdet åker
    Madäng handelslägenhet Yrevädersgärdet åkerområde
    Margreteholm bebyggelse Yrvädersgärdet åker
    Margreteholm gård Yrevädret, se Yrevädersgärdet Saknas
    Margrete holm gård Yxnakullen kulle
    Margreteholm egendom Yxnakullen kulle
    Margretelund lht Ålderdomshagen hage
    Marieberg lht Ålyckan åker
    Marielund lht Äggstoppan åker
    Mejeriet, Nya lht Äkreledsåkern åker
    Mellomgården gård Ängaberget höjd
    Mellomgården gård Ängavändet uppodlad mosse, f.d. slåtteräng
    Middagsmärket gård Änglandsgärdet åker
    Middags märket gd Ärtlyckan åker
    Middagsmärket gård Örekullen kulle
    Mobacken hus Örnabergen höjd
    Mobacken avs. Örnaberget höjd
    Mohagen t. Östergärdet åker
    Mohagen torp Övre Ledsåkern åker
    Mokällan torp  
    Mokällan t.  
    Mon avs.  
    Mon torp  
    Mon, Lilla hus  
    Mossagården gård  
    Mosseberg bebyggelse  
    Mosseberg by  
    Muskov bs  
    Muskow backstuga  
    Målåsen gård  
    Målåsen gård  
    Målåsen gd  
    Måsagården gård  
    Måsagården gd  
    Måseberg säteri  
    Måseberg gd  
    Märket, se Middagsmärket Saknas  
    Nedregården gård  
    Nedregården gård  
    Nolbo hus  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gd  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Noltorp avs.  
    Nordlid lht  
    Nyaforsen t.  
    Nybo avs.  
    Nybo f.d. torp, nu eget hem  
    Nyborg t.  
    Nybygget bs  
    Nybygget torp  
    Nybygget torp  
    Nybygget avs.  
    Nybygget lht  
    Nydal bs  
    Nydala avs.  
    Nydala hus  
    Nydala lht  
    Nygård avs.  
    Nyhem lht  
    Nyholm avs.  
    Nyled bs  
    Nyskog gård  
    Nyskog gård  
    Nyskog gd  
    Nyskog gård  
    Nyskogstorpet t.  
    Nävrabäcken f.d. sold.-torp  
    Näverbäcken soldattorp  
    Olofsborg gård  
    Olofsborg gård  
    Olofsborg gd  
    Olofsborg gd /Se  
    Olofstorp gård  
    Olofstorp gård  
    Olofstorp gd  
    Olofstorp gd /Se  
    Olovstorpsstugan hus  
    Olsborg Saknas /Se  
    Osbacken gård  
    Oskars borg hus  
    Oskarsvik hus  
    Ostbacken gård  
    Ostbacken gd  
    Ost backen = Osbacken Saknas  
    Paris torp  
    Paris t.  
    Pellarp avs  
    Pellarp f.d. torp, nu eget hem  
    Perstorp hus  
    Pettersburg t.  
    Petersburg torp  
    Pinnahemmet gård  
    Pinnahemmet gård  
    Pinnahemmet gårdar  
    Pirkum f.d. torp, nu eget hem  
    Pirkum äldre namn på Sjövik  
    Pottemakarns försvunnen stuga  
    Prästbolet gård  
    Prästbolet gård  
    Purrakärr skogsmark  
    Purrakärr allmänning  
    Rosenberg lht  
    Rosendal bs  
    Rosendal lht  
    Rosenlund t.  
    Rosenlund torp  
    Rubbekullen gård  
    Rubbekullen gård  
    Rubbekullen gd  
    Rudan f.d. torp, nu eget hem  
    Rudan avs.  
    Ruder gd  
    Ruder gård  
    Ruder gård  
    Ruderslund lht  
    Rullesås gård  
    Rullesås gård  
    Rullesås gd  
    Rumpekullen gård  
    Ryberg nedriven backstuga  
    Ryberg bs  
    Ryd gård  
    Ryd Saknas  
    Råsen torp  
    Råsen Saknas  
    Rävåsen gård  
    Rävåsen gård  
    Rävåsen gd  
    Rödjon bs  
    Rödjan nedrivet hus  
    Sandby lht  
    Sandbäcken torp  
    Sandbäcken t  
    Sandhaga lht  
    Sandhem by  
    Sandhem by  
    Sandhem by  
    Sandhems bryggeri Saknas  
    Sandkullen hus  
    Sandlid hus  
    Sandruder bs  
    Sandruder torp  
    Sands stp.  
    Sandshult lht  
    Sandsjö lht  
    Sandtorp hus  
    Sandtorp hus  
    Sandvik bs  
    Saxarp gård  
    Saxarp gård  
    Saxarp gd  
    Sebo lht  
    Sibbarp f.d. by, nu gård  
    Sibbarp by  
    Sibbarp by  
    Sibbelund torp  
    Sibbelund lht  
    Siriabron hus  
    Siriabron hus  
    Sjogaslätten torp  
    Sjöbacka folkskola  
    Sjöbacka folkskola Saknas  
    Sjöbolund hus  
    Sjöbonäs avs.  
    Sjöbonäs hemmansdel  
    Sjödalen hus  
    Sjögaslätt torp, nu öde  
    Sjöliden avs.  
    Sjövik lht  
    Sjövik avs.  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården, Lilla avs.  
    Skedet gård  
    Skogen torp  
    Skogen t.  
    Skogsberg hus  
    Skogsberg hus  
    Skogshemmet torp  
    Skogshemmet bs  
    Skogslund t.  
    Skogshill lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund hus  
    Skogslyckan bs  
    Skorvarp gård  
    Skorvarp gård  
    Skorvarp gd  
    Skrämma Saknas  
    Skäggestugan hemmansdel  
    Skäggstugan hmd.  
    Skäggstugan hemmansdel  
    Skänkeberg bs  
    Skänkeberg hus  
    Slåttorna bebyggelse  
    Slottorna gård  
    Slottorna gd  
    Slåtterna gård  
    Slätteryd torp  
    Slättäng gård  
    Slättäng gård  
    Slättäng gd  
    Slättäng gästgivaregård, marknadsplats, by  
    Slättäng by  
    Slättängsbro torp  
    Slättängsbron bs.  
    Slättängshammar hus  
    Smedsbacken bs  
    Smedsberg torp  
    Smedsberg t.  
    Smedshemmet f.d. torp, nu eget hem  
    Smedshemmet avs.  
    Smedstorp och Hulan, se 1 Hulan Saknas  
    Smedstorp gård  
    Smedstorp gård  
    Smedstorp gd  
    Småskolan Saknas  
    Sockenstugan Saknas  
    Sofiero v.  
    Solbacken ställe  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solkullen lht  
    Solliden lht  
    Stampen t.  
    Stampen torp  
    Stenbacken lht  
    Stenkullen gård  
    Stenkullen gård  
    Stenkullen nedrivet hus  
    Stenkullen gd  
    Stenliden avs.  
    Stensholmen avs.  
    Stensholmen torp  
    Stenvalls torp  
    Stenäng hus  
    Stockholm bs  
    Stockholm lägenhet  
    Stockhult gård  
    Stockhult gård  
    Stock hult gd  
    Strömsberg lht  
    Strömslund lht  
    Stubbaruder gård  
    Stubbaruder gård  
    Stubbaruder gd  
    Stubbarudorna torp  
    Stuguhem torp  
    Stuguhem lht  
    Stätten f.d. torp, nu eget hem  
    Svensholm lht  
    Svenshult förr torp, nu hemmansdel  
    Svenshult avs.  
    Svenstorp by  
    Svenstorp by  
    Svenstorp by  
    Svinabäcken f.d. soldatboställe  
    Svinabäcken t.  
    Sägghagen hus  
    Sägghagen torp  
    Sörgården gård  
    Sörgården gd  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården hmd.  
    Sörtorp hus  
    Telningen torp  
    Tiberget nedriven stuga  
    Tiberget bs  
    Tinghalla bebyggelse  
    Tinghalla gård  
    Tinghallan gd  
    Tinghallan gård  
    Tinghallan gård  
    Tinghalla gård  
    Tinghalla gård  
    Tittebo gård  
    Tittebo gård  
    Tittebo gd  
    Tjuraråsen torp  
    Torsbo torp  
    Tovered obebyggt säteri  
    Tovered gd  
    Tovered gård  
    Tovered gård  
    Trostenborg f.d. soldattorp  
    Trädesåsen gård  
    Trädesåsen gård  
    Trässåsen eller Trädesåsen gd  
    Trädgården gård  
    Trädgården gård  
    Trässåsen eller Trädesåsen gård  
    Träsåsen bebyggelse  
    Tunarp gård  
    Tunarp gård  
    Tunarp gd.  
    Tunbergs t.  
    Tunbergstorp torp  
    Tyskahemmet gård  
    Tyskahemmet gård  
    Tyskahemmet gd  
    Tyskahemmet avs.  
    Tån avs.  
    Uggleboet Saknas  
    Urvallstorp torp  
    Urvallstorp t.  
    Vagnsbro bebyggelse  
    Vagnsbro lht  
    Vagnsbro torp  
    Vagnslätt gård  
    Vagnslätt gård  
    Vagnslätt gd  
    Vakahall, Stora f.d. soldattorp  
    Vakehall, Lilla t.  
    Vakehall, Stora lht  
    Vallhalla lht  
    Vedanöden soldattorp, nu borta  
    Videbäcken lht  
    Videbäcken hus  
    Viken torp  
    Viken t.  
    Vilhelmsro lht  
    Villa Gransäter lht  
    Villan lht  
    Villa Vår lht  
    Villelund bebyggelse  
    Villelund hus  
    Vimla bebyggelse  
    Vimla by  
    Vimbla by  
    Vimbla by  
    Vimla Nolgården bebyggelse  
    Vimla Sörgården bebyggelse  
    Vitehall gård  
    Vitahall ödegård  
    Vitehall gd  
    Vitehall gård  
    Vitehall, Lilla hus  
    Vrångevad, se 1 Broslätt Saknas  
    Vrångevad vattenkvarn  
    Vrångevads kvarn Saknas  
    Västergården gård  
    Västergården f.d. gård  
    Västerlid lht  
    Västerås t.  
    Vesterås nedrivet hus  
    Yrvädret torp  
    Åbo hus  
    Ålderdomshemmet Saknas  
    Ångsågen Saknas  
    Åsen bs  
    Åsen backstuga  
    Åsenhöga lht  
    Älmeberg t.  
    Elmeberg torp  
    Ängelstorp gård  
    Ängsbacken lht  
    Ängland t.  
    Ängsholmen lht  
    Äspetelningen t.  
    Ödegärdet gård  
    Ödegärdet gård  
    Ödegärdet gd  
    Öjaforsen bebyggelse  
    Öjaforsen t.  
    Östergården gård  
    Östergården f.d. gård  
    Övregården gård  
    Övregården gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.