ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grolanda socken : Vilske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 140 Naturnamn : 102 Bebyggelsenamn : 273 Naturnamn : 78
Grolanda sn Andespiel åker Grolanda socken sn Nummerförteckning förteckning
grolandum Saknas *Andespiel åker Grolanda Saknas Nummerförteckning förteckning
Grolanda sn Arisåker åker Grolanda sn Nummerförteckning förteckning
Grolanda sn *Arisåker åker Grolanda sn Nummerförteckning förteckning
Grolanda sn Aspes ägomark Grolanda sn Nummerförteckning förteckning
Grolanda sn Barnökulle höjd Grolanda sn Aspegren åker
Grolanda sn /Se Barnökulle kulle med gränsmärke Grolanda getter inbyggarbeteckning Bjärsbacken åker
Grolanda sn Blaskehallsberg råmärke Arneborg lht Blinnesliden backe
Grolanda socken Blaskhall höjd Askebäcken lht Blåjuten mosse
Grolanda sn. Borrön terräng Askebäcken, se Hällsbäck Saknas Boställsängen ängsområde
Grolanda socken *Brackehalls hål gränsmärke Askebäcken soldatbol Brattelid höjd
Grolanda socken Brobacken höjd? Backen torp Bygärdet åker
Grolanda sn Djurgårdsbäcken bäck Backen lht Djurgårdsbron bro
Grolanda socken Edhaberg åker Backen torp Djurgårdsbäcken bäck
Grolanda socken *Edhabergh åker Backgården gård Drissdalen åker
Grolanda sn Ekåsen terräng Backgården gård Ekegren åker
Grolanda sn Enebacken höjd Backgården gård Enebackaliden backe
Grolanda sn Fagremossen mosse Backgården gård Eriksbergskanalen vattendrag
Grolanda socken *Fantakisen gränsmärke(?) Björkelund lht Eriksbergsåna vattendrag
Grolanda socken *Fola brunn källa Björkhem lht Falboåsen grusås
Grolandom Saknas *Fola brunn källa Björkåsen torp Fruberget höjd
Grolanda Saknas Getön del av ägomark Björkåsen torp Glasbacken höjd
Grolanda by Granbacken terräng Bro gård Gresamossarna mosse
Grolanda socken Grommerör fornlämning Bro gård Grissmossen odlad mosse
Grolanda socken Hagagärdet ängsmark? Bryngelsbo gård Grolandaån å
Grolanda sn Harberget ägomark Bryngelsbo gård Guldkullaröret gravröse
Grolanda Saknas *Hemmingsholma vad vadplats Busket torp Guppe mossar
Grolanda sn Hjortalyckan terräng Busket torp Götalyckan åker
Grolanda sn Humlakroken skogsmark Charlottenlund torp Hallberget höjd
Grolanda sn *Hästön höjd Charlottenlund torp Hunnarumpen korsväg
Grolanda sn *Höfske hall gränsmärke Dikarbo gård Håven utskift
Grolanda sn *Höfske hall gränsmärke Dikarbo gård Håves bro landsvägsbro
Grolanda sn *Höfske tå sten(?) Ebbarp gård Hästemad mad
Grolanda Saknas Höga lyckan terräng Ekelund lht Högalid backe
Grolanda Saknas *Högehall gränsmärke Ekåsa torp Höga Vallstenen rest sten
Grolanda sn *Högehall gränsmärke Enebacken lht Högsgärdet åker
Grolanda sn *Hönebron bro Enebacken torp Hövre holmar höjder
Grolanda gård *Hönebron gränsbro Enehögen gård Hövreskogen skogsområde
Grolanda sn Höxåker åker Enehögen gård Jäla sten bautasten
Grolanda sn *Höxåker åker Eriksgården gård Kanalen källarm
Grolanda sn /Se Klockarbacken backe Eriksgården gård Korsvägen vid Simonstorp korsväg
Grolanda sn /Se Kråkås skogsmark Eriksmark torp Korsäcker åker
Grolanda sn /Se *Kulle höjd i mosse Eriksmark torp Kroken åker
Grolanda sn /Se *Kulle höjd Erikstorp gård Krunera åker
»Bogardin» gård *Kullö backe höjd Erikstorp gård Krökingen åker
Grolanda försvunnen by Kungsstenen fornlämning Espekullen, se Tyskabo Saknas Kälaråkern åker
Grolanda ?förr sätesgård Kvarnbacken ägomark Espekullen gård Leslätten åker
Grolanda by Kyrkön skogsmark? Fagerholm torp Lidan Saknas
Gårestorp gård Käringhöljen hölj i mosse, rå Fagerholmen lht Lidan å
Gärdet gd /Se *Käringhöljen gränsmärke Flatöna gård Lieråkrarna åker
?Holmen gd *Käringrör gränsmärke Flatöna gård Lyckan åker
Hässjö gd /Se Lilla holmen terräng Fridhem lht Långelästavägen väg
Hövered, se Höverö gd Lyckeskogen skogsområde Fridhem handelslht Långholmen mader
Höverö gd /Se Lyckås ägomark Granbacken torp Långholmsmossarna mader
Höverö gård Långesbacken backe Granbacken torp Murekullsmaden kärr
Höverö herrgård Långholmen ägomark Gripagården gård Murekullsråsa kärr
Höverö (Höfrene) Saknas Malenes ägomark Gripagården gård Mönarps mosse mossområde
Höverö herrgård *Muskön gränsmärke Grönhögen gård Nävrungen höjd i mosse
Höverö herrgård *Muskön höjd Grönehögen gård Pureåna källarm
Höverö gård Myrekullsråsen mosse Gårestorp gård Ranglakullen backe
Höverö Saknas Myrängen strandområde Gårestorp gård Ransbäcken bäck
Höverö gd *Nolön höjd i mosse Gärdet gård Risamossarna mossar
Höverö Saknas *Nolön höjd i mosse Gärdhem lht Ryakanalen huvuddike
Höverö (Höfred, Höfrö) hg Nutte ägomark Gärdesgården gård Rönesten bautasten
Höverö Saknas Nuttråsen sank mark Gärdet gård Simonstorpakorsen korsväg
Höverö (Höfred) gd Nya kvarn terräng Hagagärdet lht Skråkshögen höjd
Höverö hg *Näverängarna höjder i mosse Hagagärdet handelslht Skånummamossarna mossområde
Höverö hg Nävrungen höjd? Hagaled lht Slåtterbacken åker
Höverö (Höfred) hrgd. Rannsbäcken bäck Hagaled torp Slättryamaden mad
Höverö (Höfred) hg *Ransbergs kvarn kvarn Hagalund torp Spökhagen skogsdunge
Höverö (Höfred) hg *Rolkeled led Hagalund lht Strömshålan bro
Höverö hg Rävö höjd Hagatomten torp Strömshålan bäck
Höverö gd /Se Rönestenen runsten /Se Hagen rå och rör Tisslabackarna höjd
Höverö, Hövered hgd /Se Rönestenen runsten /Se Hagen gård Torpagärdet åker
Höverö gd /Se *Rörsbro gränsbro Hagetomten torp Tvärisen bro och bäck
Höverö gods /Se Samuelabacken terräng Hagöna gård Tvärisen mosse
Hövrö fideik. /Se Skarpås skogsmark Hagöna gård Vitsärks mossar mosse
Kyrkebol f. egen sn, nu by Skattomten skogsmark? Hemmingsholmen gård Öxnaholmen backe
prestens bordh Saknas Skrockshögen fornlämning Hemmingsholmen gård  
Risa by *Skrommebro bro Hjälmsåkrar torp  
Risa by *Stensholms sten gränsmärke Hjälmsåkrar ödetorp  
Rya by Stenum skogsmark Holland förr torp  
Simonstorp herrgård Stora holmen terräng Holland torp  
Simonstorp Saknas Stora råsen sank mark Holmen gård  
Simonstorp hg /Se Svarte mosse mosse Holmen gård  
?Simonstorp gård *Svartön höjd i mosse Holmen äng  
Simonstorp hg Sågbacken backe Hoskabacken torp  
Simonstorp hg Tisslamaden mosse Hvitesärk, se Vitesärk Saknas  
Simonstorp Saknas /Se Tomten terräng Hällebacken torp  
*Skanille Saknas Toregrensström, se Torgrimström vattendrag Hällsbäck torp  
Skånum by Torgrimström Saknas Hällsbäck torp  
Skånum Saknas *Torgrimström Saknas Härsabacken hmd  
Skånum Saknas *Torgrimström del av vattendrag(?) Härsabacken bebyggelse  
Skånum by *Torgrimström vattenfall(?) Hässjö gård  
Skånum by *Tästarpskvarn kvarn Hässjö gård  
Skånum by Wangre åker Hässjöbacken bebyggelse  
Skånum by *Wangre åker Hästhagen torp  
Skånum by Vintermaden mosse Hästhagen lht  
Skånum by *Vragnums stallar terräng(?) Höga lyckan torp  
?Skånum by *Vävön gränshöjd Högalyckan torp  
Skånum by *Äggbacka källa källa Hövered gård  
Skånum by *Äggbacka källa källa(?) Höverö gård  
Skånum by   Höskabacken torp, nu borta  
Skånum by   Johannelund gård  
Skånum by   Johannelund gård  
Skånum by   Johannelundsberg torp, nu borta  
Skånum by?   Johannelundsberg torp  
Skånum by   Jonstorp torp  
Skånum by   Karlslund torp  
Skånum gdr   Karlslund bs  
Skånum by   Kolöna gård  
Skånum by   Kolöna gård  
Skånum by   Korsbacken torp  
Skånum by   Kyrkberget ödetorp  
Skånum by   Kyrkebol gård  
Skånum by   Kyrkebol gård  
Skånum by /Se   Kyrkelund lht  
Skånum by /Se   Kyrkelund lht  
Skärfvum Saknas   Kyrkeslätt torp  
Skärvum by   Kyrkeslätt ödetorp  
Skärvum by   Kyrketorp lht  
Skärvum by   Kyrketorp lht  
Skerffuem Saknas   Källarebacka ödetorp  
Skärvum by   Källebacken torp  
Skärvum by   Källebacken torp  
Skärvum förr sn, nu by och del av sn /Se   Källebacken bs  
Skärvum förr egen sn, nu by   Källeryd torp  
Skärvum f. egen sn, nu del av sn   Källeryd ödetorp  
Skerurin Saknas   Ledsgården gård  
Skärvum förr sn, ny by   Ledsgården gård  
Skärvum förr sn, nu by   Lerbacken lht  
Slätteberg gård   Lessbacken torp  
Smörkullen gårdar /Se   Lidaholm torp  
*Stommen f.d. gd   Lidaholm ödetorp  
»Stora gården» försvunnen gård   Lyckera torp  
?Vädbäcken gd   Lyckås torp  
Vädholmen gd   Lyckås torp  
»Lisla gården» försvunnen gård   Mellomgården gård  
*Quærnabiærgha okänd by   Mellomgården gård  
Vitsärk gård /Se   Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolhagen torp  
    Nolhagen ödetorp  
    Nyakvarna torp  
    Nybacken torp  
    Nybacken lht  
    Nycklaberget hmd  
    Nycklaberget bebyggelse  
    Nyhem lht  
    Nyhem handelslht  
    Olovstorp gård  
    Olofstorp säteri  
    Plantelund stuga  
    Plantelund ödetorp  
    Prästbolet gård  
    Prästgården gård  
    Prästgården gård  
    Pure gård  
    Pure gård  
    Pure kvarn kvarn  
    Rake, se Rukorna Saknas  
    Rake torp  
    Ranglakullen gård  
    Risa, Lilla gård  
    Risa, Lilla gård  
    Risa, Stora gård  
    Risa, Stora gård  
    Rakorna förr torp, ryggåsstuga, nu borta  
    Rya by  
    Rya by  
    Rya bebyggelse  
    Rya, Lilla, se Eriksgården Saknas  
    Rya, Lilla gård  
    Ryadal torp  
    Ryadal torp  
    Röne gård  
    Röne gård  
    Saleslätt torp  
    Saleslätt torp  
    Simmesholmen lht  
    Simmesholmen bs  
    Simmesholmen bs  
    Simonstorp gård  
    Simonstorp säteri  
    Skarpås torp  
    Skarpås ödetorp  
    Skattegården hemmansdelar  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattomten hus  
    Skattomten bs  
    Skin-in, se Nybacken Saknas  
    Skenin torp  
    Skogshyddan stuga  
    Skräddaregården gård  
    Skräddaregården gård  
    Skåningsholm lht  
    Skåningsholm lht  
    Skånum by  
    Skånum by  
    Skärvum by  
    Skärvum by  
    Slingela ödetorp  
    Slätteban gård  
    Slätteban gård  
    Slätteberg gård  
    Slätteberg gård  
    Slättebergstå lht  
    Slättebergs-tå torp  
    Slättrya torp  
    Slättrya, (Stora) torp  
    Smedsgården gård  
    Smedegården gård  
    Smörkulla bebyggelse  
    Smörkullen gård  
    Smörkullen gård  
    Smörkullstå torp  
    Smörkulls-tå torp  
    Stenbacken torp  
    Stenbacken torp  
    Stensro mejerilht  
    Stenåsen torp  
    Stenåsen torp  
    Strömsberg hmd  
    Strömsberg bebyggelse  
    Strömsberg lht  
    Strömsholm torp  
    Strömsholm torp  
    Svartekulla jordområde  
    Sågbacken torp  
    Sågebacken torp  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Tisslabaken förr torp  
    Tisslabacken, Lilla ödetorp  
    Tisslabacken, Stora ödetorp  
    Tokaslätten gård  
    Tokaslätten gård  
    Tomten gård  
    Tomten gård  
    Tomten ödetorp  
    Torpåsen gård  
    Torpåsen gård  
    Tyskabo, Lilla torp  
    Tyskabo, Lilla lht  
    Tyskabo, Stora gård  
    Tyskabo, Stora gård  
    Tån, se Smörkulletå Saknas  
    Tån torp  
    Tån, se Slättebergtå Saknas  
    Udden torp  
    Udden torp  
    Viebäcken gård  
    Vitaslätt bs  
    Vitaslätt lht  
    Vitesärk gård  
    Vitsärk gård  
    Vädbäcken gård  
    Vädbäcken gård  
    Väddholmen bebyggelse  
    Vädholmen hmd  
    Vädholmen gård  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Åkerslätt torp  
    Åkerslätt torp  
    Äbbarp gård  
    Ärtelyckan torp  
    Ärtelyckan torp  
    Äspekullen bebyggelse  
    Äspekullen, se Tyskabo Saknas  
    Öna gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.