ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kinneveds socken : Frökinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 134 Naturnamn : 52 Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 37
Kyndavik Saknas *Barnavallen Saknas Kinneved socken sn Alarpastenen runsten
Kinneved g. o. s. Björkelund ägomark Kinneveds baggar inbyggarbeteckning Björkelyckan åker
Kinneved socken *Blomslid sten gränsmärke Alarp gård Bockhall backe
Kinneved socken *Bockasten gränsmärke Axanderslyckan torp Bockhallsberget gråstensberg
Kinneved socken Djurarör kulle Axtorp by Byxen åker
Kinneved socken *Djurerör gränsmärke? Backgården gård Dansebacken kulle
Kinneved socken *Ekebro bro Björket torp Djurarör delvis uppodlad kulle
Kinneved socken *Fola brunn källa Bockhall torp Falan uppodlad mark
Kinneved sn *Fola brunn källa Bredareberget ödetorp Fröjeskogen skogsområde
Kinneveds sn Galgabacken höjd Byslätten torp Galgabacken backe
Kinneved sn *Galterör gränsmärke? Bäckgården gård Guldkullen kulle
Kinneved sn /Se *Hackeliid gränsmärke? Fastarp Saknas Hagabacken kulle
Kinneved sn Hjortemossen mosse Fastarp Hulegården Saknas Hjortåsen sandås
Kinneved sn Hjorthagen ängsmark? Fastarp Millomgården Saknas *Jolvebacken? backe
Kindeved socken sn Hjortåsen höjd Fastarp Måsagården Saknas Klåavadet vattensamling
Kindeved socken sn Hjortåsen höjd Fastarp Nolgården Saknas *Knipplandsåkern, Store och Lille åkrar
Kinneved sn Hjortåsen höjd Fastorp by Korsbacken kulle
Kinneved sn Hjortåsen skogsmark Fläskö torp Kvarnbäcken bäck
Kinneved sn *Humle höjd(?) Fröje gård Ladusprängen åker
Kinneved sn *Hönebron bro Granet torp Lekebacken Saknas
Kinneved sn *Hönebron gränsbro Granö hemmansdel Levöjorna åkrar
Kindewidt Saknas Klockakällan källa Hallagården gård Lillegårdsberget ås
Kinneved sn *Korsbacka sten sten(?) Halsarp gård Långabergen åsräcka
Kinneved sn Kullabro bro Halsäng gård Mosen åker
Kindevids Saknas Kullabro bro Hassla by Mönarps mosse mosse
Kinneved sn Lindö terräng? Horsö hemmansdel Nyponbacken åker
Kinneved sn Långabergen berg Hudened by Prästholmen upphöjning i mosse
Kinneved sn Långaberget berg Hulegården gård Robacken kulle
Kinneved sn Långebacke backe? Högagärdet hemmansdel Russlehögen kulle
Kinneved sn? *Långholmen gränsmärke Högebacke torp Rävkullen backe
Kinneved sn /Se Markhögen ättehög /Se Katteskalla gård Rävö höjd
Kinneve sn /Se *Muskön gränsmärke Kinnarp järnvägsstation *Sjudarehålan? vattensamling
Kinneved sn /Se *Muskön höjd Kinneved by och socken Stockerhölja hölj el. dyhåla
Kinneve sn /Se Mönarpa mossar ägomark Klockaregården gård Tingberg kulle
Kinneved sn /Se Russelhögen ättehög /Se Korsbacken torp Tranåsen sandås
Kinneved sn o. by /Se Rävkullen kullen Kotarp gård Västarpabäcken bäck
Kinneved sn /Se Rävö höjd Krogstorp gård Äspekullen kulle
Kinneve(d) by, sn /Se Skansamossen mosse Kyrkogården gård  
Kinneved sn /Se Skämningaberget berg Lagerstorp by  
Alarp gd *Smårör gränsmärke? Ledsbacken hemmansdel  
Alarp by? *Stensholms sten gränsmärke Ledsgården gård  
Alarp by *Stensholms sten gränsmärke Ledsgården gård  
?Alarp by Surö ägomark Lillegården gård  
Alarp gd /Se *Tingsten gränsmärke Lillegården gård  
Alarp by /Se *Torarör gränsmärke? Lillegården gård  
Axtorp by Torshall, Stora o Lilla rullstenar /Se Lillegården gård  
?Axtorp by Ungskullebr, se Kullabro bro Lindö ödetorp  
Axtorp by /Se *Ungskälle bro bro? Lofsgården gård  
Axtorp by /Se Vattlamossen mosse Lunnagården gård  
Fastorp Saknas Västarpamossen ägomark Lyckorna hemmansdel  
Fastorp by *Vävön gränshöjd Marbogården gård  
Fastorp by *Örkullabro bro Mellangården gård  
Fastorp by   Måsagården gård  
Fastorp by   Mönarp by  
Fastorp by /Se   Naglarp gård  
Fröje gd   Norrgården gård  
Fröje by /Se   Nolgården gård  
Fröje gd /Se   Norrgården gård  
Halsarp gd:ar /Se   Ornö ödetorp  
*Halsem = Halsäng? gd   Prästegården gård  
?Halsäng gd   *Rostbacken? lägenhet  
Halsäng gd /Se   Rydet ödetorp  
Halsäng by /Se   Rävatorpet ödetorp  
Hassla by /Se   Sanden hemmansdel  
Hudene by   Siggagården gård  
Hudene by   Skinterna hemmansdel  
Hudened by   Skämningaberget torp  
?Hudene by   Slutarp by  
?Hudene by   Slutarps bygge torp  
Hudened by   Smeagården gård  
Hudene gd:ar /Se   Storegården gård  
Hudene by /Se   Storegården gård  
Hudene by /Se   Storegården gård  
Hudene gd:ar /Se   Surö torp  
Hudene gd /Se   Svenstorp by  
Hudene gdr /Se   Sörby gård  
Hudene by /Se   Vasaslätten torp  
Katteskalla gd /Se   Västarp del av by  
Katteskalla gd /Se   Västergården gård  
Kattskalla by /Se   Västergården gård  
Kinnarp hpb /Se   Ödegården gård  
Kinneve by o. sn   Ödegården gård  
Kinneve by   Östergården gård  
Kinneved by   Östergården gård  
Kinneved by      
Kinneved by /Se      
?Klockaregården = 2 Kinneved gd      
Kotarp gd:ar /Se      
Krogstorp gd      
Krogstorp gd:ar /Se      
Lagerstorp by      
Lagerstorp by      
Lagerstorp by      
?Lagerstorp by      
Lagerstorp by      
Lagerstorp by      
Lagerstorp by /Se      
Launstorp Saknas      
Lofsgården gd      
Lofsgården indr. militieboställe      
Lofsgården gd /Se      
Lofsgården gd /Se      
Marbogården gd /Se      
Mönarp by /Se      
Mönarp gd:ar /Se      
Mönarp by /Se      
Naglarp by      
Naglarp by      
Naglarp gd /Se      
Naglarp by /Se      
Naglarp by /Se      
Prästgården gd /Se      
*Skyttatorp Saknas      
Slutarp Saknas      
Slutarp by      
Slutarp by      
Slutarp by      
Slutarp samh.      
Slutarp by?      
Slutarp by      
Slutarp by      
?Slutarp by /Se      
Slutarp by /Se      
Slutarp by /Se      
Slutarp by /Se      
Svenstorp by /Se      
Svenstorp by /Se      
Sörby Saknas      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by /Se      
Sörby by /Se      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.