ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vårkumla socken : Frökinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 88 Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : 295 Naturnamn : 809
Wårakombla Saknas Askemosse terräng Vårkumla socken sn Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn? *Blekelid gränsmärke Vårkumla socken Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn *Blomslid sten gränsmärke Vårkumla socken Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn Glosorna ägomark Vårkumla socken Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn Hallabacken ägomark Förkortningar förteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn /Se Harakärr kärr Sagesmän förteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn Högåsen höjd Sagesmän förteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn *Kistebro bro Sagesmän förteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn Krösåsen ägomark Sagesmän förteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn Lillebacken ägomark Sagesmän förteckning Sammansättningar förteckning
Vårakomla Saknas *Limminge rör gränsröse Vårkumla socken förteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn Lurås ägomark Vårkumla socken förteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn Rackaled gränsmärke Vårkumla socken förteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn Ramshölj hölj Vårkumla socken förteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn *Ramshölj gränsmärke(?) Vårkumla socken förteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn *Ramshölj ställe i Ätran(?) Vårkumla socken förteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn *Rävkullen höjd Vårkumla socken förteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn Solhögen kulle axtorpabo inbyggarbeteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn /Se Solhögen kulle Axtorparn inbyggarbeteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn /Se Solhögen kulle Billsen inbyggarbeteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn /Se Store floge terräng Brandsen inbyggarbeteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn /Se Storekulle höjd Brandtorparn inbyggarbeteckning Sammansättningar förteckning
Vårkumla sn o. by /Se Stora kullen höjd Frussen inbyggarbeteckning Allmänningen mossteg
Vårkumla sn /Se Stålatorpet ägomark glaskullare inbyggarbeteckning Annas åker- och ängsområde
Vårkumla sn /Se Sunket ägomark Glaskullsbo inbyggarbeteckning Anne-Maje-lyckan åkerteg
Axtorp by /Se Torshall, Stora o. LIlla rullstenar /Se Greven inbyggarbeteckning Askemosse mosse
Billsholmen gd /Se Trollsten sten Grännarpen inbyggarbeteckning Askemosse mossområde
Brandstorp gd /Se *Valkulle bro Saknas Hallestorparn inbyggarbeteckning Aspebacken kulle
Fröjeredsled gd /Se *Vårskälgärdet gärde Hueln inbyggarbeteckning Aspebacken åker
Fröjeredsled gd /Se   Korsken inbyggarbeteckning Aspebacken åker
Glaskulla Saknas   Krösen inbyggarbeteckning Aspedungen asplund
Glaskulla by   Källebon inbyggarbeteckning Aspudden ängsområde
Glaskulla by   Lillen inbyggarbeteckning Augustatorpet åkerlycka
Glaskulla by   Skaten inbyggarbeteckning Axtorpa drev, se Axtorpavägen Saknas
Glaskulla by /Se   Skiftarn inbyggarbeteckning Axtorpa hage beteshage
Glaskulla by /Se   Stommarn inbyggarbeteckning Axtorpa hage beteshage
Glaskulla by /Se   Streten inbyggarbeteckning Axtorpa intaga åkerteg
Grännarp gd /Se   Sunten inbyggarbeteckning Axtorpalyckorna åkerlyckor
Hallestorp gård   vårkumlabo inbyggarbeteckning Axtorpavägen enskild väg
Hallestorp gd /Se   Ala boställe soldatboställe +Backagårdens Utmark utmarksområde
Slättäng gd:ar /Se   Alvéns boställe soldatboställe Backgårdsmarken utmarksskifte
Snårööx Saknas   Anna-Gretas stuga backstuga Baggahuvudet kulle med stenröse
*Smårööx ödetorp   Anne-Majas stuga backstuga Baggahuvudet åker
Stommen = 5 Vårkumla gd   Apelabostället soldatboställe Bengts mad gårdar
Strängegården gd /Se   Apela-Idas stuga backstuga Bernharda intaga åkerteg
Strängegården hemman /Se   Apela stuga backstuga Betesmarken skogs- och ängsområde
Sundet gd /Se   Augusta stuga dagsverkstorp, senare backstuga Betesmarken ängsområde
Waraskaff, se Vårskäl by   Augustatorpet dagsverkstorp Betesmossen mossområde
Vårkumla by   Axtorp by Billsalyckan åker
Vårkumla by   Axtorp by Billsalyckorna åkertegar
Vårkumla kyrkby, f. sn   Axtorpagårdarna hemman Billse åker
Vårkumla by   Axtorpa rote husförhörsrote Billsebacken kulle och åker
Vårkumla by   Axtorpa smedja gårdssmedja Billsmossen mosse
Vårkumla by o. sn /Se   Backa-Tildas stuga stuga Billsemossen odlad mosse
Vårkumla by /Se   Backgårdarna hemmansdelar Billsholma framfarstväg enskild väg
Vårkumla by /Se   Backgården gård Billsholma mark betesmark
Vårskäl by   Backgården bebyggelse Billåkern åker
Vårskäl by?   Billesholm, se Billsholmen Saknas Billö kulle
Vårskäl by   Billsholmagårdarna hemmansdelar Björkalyckan åkerlycka
Vårskäl by   Billsholma kölna kölna Björkavägen åkerväg
Vårskäl by   Billsholmen gård Björkedungen björklund
Vårskäl by   Billsholmen enstakahemman Björkesas lycka åkertäppa och boplats
Vårskäl Saknas   Billsholmen, Översta Saknas Björkesåkern åker
Vårskäl by   Billsholmen, Övre Saknas +Blomsli, se Brunnslid gränsmärke
Vårskäl by   Billstorp lht +Blomsli Steen flyttblock
Vårskäl by   Björkelund f.d. soldattorp, lht Bolstervaret åker
Vårskäl by   Björkesas stuga backstuga Bostället åkerteg
Vårskäl by?   Björkesas stuga backstuga Bostället åker
Vårskäl by?   Björkes boställe soldatboställe Bostället, se Strängegårds boställe Saknas
Vårskäl by   Brandstorp gård Bostället åker
Vårskäl by   Brandstorp enstakahemman Bostället samfällighet
Vårskäl by   Bygdegården folkskola Brandstorpa mark betesmark
Vårskäl by?   Bäckes stuga backstuga Brandstorpavägen enskild väg
Vårskäl by   +Capellans-Bostället, se Vårskäl bebyggelse Bredediket dike el. kanal
Vårskäl by?   Daeri lht Bredene dike, se Bredediket Saknas
Vårskäl by   Ekmansbostället lht Bredenevägen del av Slättngsvägen
Vårskäl by /Se   Fasta-Viktora torp lht Bredingen åker
Vårskäl by /Se   Fastes boställe soldatboställe Brinkagärdet åker
Vårskäl by /Se   Fastes torp lht Brinkarna avsatser
Vårskäl by /Se   Finas stuga dagsverkstorp, senare backstuga Brinken avsats
Vårskäl by /Se   Folkskolan folkskola Brinken stigning i terräng
Vårskäl by /Se   Fredrikslund lht +Bromslid, se +Blomsli och Brunnslid Saknas
Vårskäl by /Se   Fridhem lht, f.d. soldattorp Broåkern åker
Vårskäl by /Se   Frursle bebyggelse Broängen äng
Vårskäl by /Se   Fröjeredsled gård Brunnslid höjd
Vårskäl by /Se   Fröjeredsled enstakahemman Brunnslyckan åker
Vårskäl by /Se   Gamle-Apela stuga backstuga Brunnsåkern åker
Västerbo gd /Se   Gamle Svenssons stuga stuga Bråtabacken kulle
    Glaskulla by Brätten åkerteg
    Glaskulla by Brätten åker
    Glaskullagårdarna hemman Brätten åker
    Glaskulla rote husförhörsrote Brätten åker
    Gran-Annas stuga backstuga Byxorna åker
    +Granarp, se Grännarp Saknas Danielalyckan åker
    Granberg lht Djupadalen dalgång
    Granlyckan backstuga Djupedalen mosse
    Grannes boställe soldatboställe Djupedalen, se Djupedalen och Djupedalstegen Saknas
    Grannes stuga backstuga Djupedalsmarken betesmark
    Gransberg lht Djupedalstegen åkerteg
    Grans boställe soldattorp Domareringen kulle med fornlämning /Se
    Granslund backstuga Drevagärdet åker
    Grevagården gård Dreven, se Axtorpavägen Saknas
    Grevagården gård Dreven valldrev och åkerväg
    Grännarp gård Dreven, se Fädreven Saknas
    Grännarp enstakahemman Ekåkern åker
    Grännarpa smedja gårdssmedja Enebacken kulle
    Gursle-Svenssons stuga ryggåsstuga +Falan slättmarksområde
    Gursletorpet torp Falegärdena åkrar
    Gustavatorpet torp Falegärdet åker
    Gärdet gård Falegärdet åker
    Gärdet gård Falegärdet åker
    Hagaborg lht Falegärdet, Lilla del av Falegärdena
    Hallestorp Saknas Falegärdet, Stora del av Falegärdena
    Hallestorp gård Fastaliden lid
    Hallestorp enstakahemman Fastalyckan åkerlycka
    Hallestorpa rote husförhörsrote Fastes led grind
    Hektora boställe soldattorp Fastes väg skogsväg
    Hektora stuga backstuga Finelyckan åkerlycka
    Hellgrens boställe soldatboställe Flogåkern åker
    Horsabacken lht Flottängen äng
    Hulegårdarna hemmansdelar Forngraven gravkulle
    Hulegården gård Friaredungen björkdunge, nu granbestånd
    Hulegården gård Fribergsvägen enskild väg
    Hyttan djurstall el. lada Frubrättan åker
    Hällestorp eller Hallestorp, se 1-2 Hallestorp Saknas Frurslesvägen Saknas
    Hällestorp Saknas Frussamarken Saknas
    Höga torp Frussavägen Saknas
    Höga bostadslht, f.d. dagsverkstorp Frusses led grind
    Höjentorp backstuga Fröjeredsledsbäcken kanaliserad bäck
    Intagan åkerteg Fröjeredsledsmarken skogsområde
    Intagan intäkt Fröjeredsledsvägen väg
    Intagan intäkt Fyrkanten mossteg
    Intagan intäkt Frykanten åker
    Intagan åker Fyrkanten åker
    Intagan, Lilla intäkt Fyrkanten, Mellersta ängsteg
    Intagan, Lilla benämning på del av Nolgårds intaga Fyrkanten, Yttre åkerteg
    Intagan, Stora intäkt Fyrkanten, Övre åker
    Intagan, Stora del av intaga Fåfängan skogsområde
    Jakoba-Klasa torp dagsverkstorp Fålastallen kulle
    Jakobssons torp torp Fårabetet betesmark
    Johana stuga backstuga Fårahagen hage
    Karléns boställe soldatboställe Fårahagen beteshage
    Klasatorpet dagsverkstorp Fåramarken betesmark
    Klockars stuga backstuga Fäbro bro
    Knektatorpen soldatboställen Fäbro bro
    Kohagaladugården sommarladugård Fädreven valldrev
    Komministerbostället bebyggelse Fädreven väg
    Korpakullen gård Fädreven valldrev och åkerväg
    Korsgården gård Fädreven valldrev och åkerväg
    Korsgården gård Fädreven vall- och skogsväg
    Korsgårds boställe soldattorp Fädreven, Gamle valldrev
    Korsgårds smedja smedja Förstekanalen kanal
    Krösåsen ödetorp Gamlasunket utmarksskifte
    Krösåsen hemmansdel Gavelstycket åker
    Kyrkan, se Vårkumla kyrka Saknas Glaskulle led grind
    +Kyrkoherde-Stommen bebyggelse Glaskullavägen åkerväg
    Källedal lht Glaskulleliden sluttning
    Källedal, Gamla backstuga Glosebacken kulle
    Kölnan kölna +Gloshagarne beteshagar
    Lagerstorp hemmansdelar Gloshagen beteshage
    Larsa på Tån backstuga *Glosorna lövskogsmark
    Lenas Johana stuga backstuga Glosorna moränrygg
    Lillegården gård Glosorna skifte
    Lillegården gård Glosögat åkerlycka
    Lillegården gård Granabacken betesmark
    Lillegården gård Gran-Annas hage hage
    Lillegården gård Granhagen del av Slåttängsskogen
    Lillegården gård Grannabacken samlingsplats
    Lisas på Tån backstuga Grannategarna åkertegar
    Lugnet backstuga Grevagårds grushåla grustäkt
    Lurås torp Grevagårds mark utmarksskifte
    Lurås dagsverkstorp Grevagårds mosse mosse
    Lusta-Finas stuga stuga Grevagåds skog skogsområde
    Lustes boställe lht, f.d. soldattorp Grushålan sand- och grustäkt
    Lustes stuga backstuga Grushålan, se Grännarpa grushåla Saknas
    Lustes stuga stuga, lht Grushålebacken kulle
    Lustes torp dagsverkstorp Grushålebron bro
    *Lörna? hemmansdel Gråtarelyckan åkerlycka
    Lövåsen torp Grännarpa framfartsväg framfartsväg
    Lövåsen lht, f.d. dagsverkstorp Grännarpa grushåla grustäkt
    Lövåsen soldatboställe, nu lht Grännarpagärdet åker
    Maja-Stinas stuga, se Maja-Stinetorpet Saknas Grännarpahöljen del av Ätran
    Maja-Stinestorpet dagsverkstorp Grännarpa mark betesmark
    Markerna hemmansdelar Grännarpavägen del av Slättängsvägen
    Melins stuga backstuga Gräshagen ängsområde
    Mossaladan utmarkslada Gubbalyckan åkerlycka
    Mårda-Gustava torp, se Mårdbergs torp Saknas Gubbalyckan åker
    Mårda-Karla stuga backstuga Gunnara mark betesmark
    Mårda-Mandas stuga backstuga Gunstagärdet åker
    Mårdbergs torp dagsverkstorp Gunstagärdsdungen lövskogslund
    Mård-Ingas stuga backstuga Gunstagärdsledet grind
    Nere-Billsholmen bebyggelse Gårdslyckan åker
    Nedregården hemmansdel Gärdesvägen åkerväg
    Nolgårdarna brukningsdelar Gärdesvägen åker
    Nolgården gård Gärdesvägen åkerväg och valldrev
    Nolgården gård Gärdesvägen åkerväg
    Nolgården gård Gärdet bortåt Högåsen åker
    Nolgården gård Gärdet ner vid ladan åker
    Nybygget dagsverkstorp Gärdet vid Hulegårds skillnad åker
    Nyhem lht Hackalyckan åkerlycka
    Nypet torp Hacket åker
    Nypet dagsverkstorp Hackåkern åker
    Parate-Karla stuga backstuga Hagalyckan åkerlycka
    Patte-Jakoba socken äldre benämning på Vårkumla sn Hagen betesmark
    Patte-Jakoba torp soldattorp Hagen åker
    Piggesten gård Hallabacken backe
    Prästegården f.d. komministerboställe Hallabacken kulle med forngravar
    Prästegårdstorpen torp Hallagärdet åker
    Rappes boställe soldatboställe Hallebacken åker
    Rättaretorpet dagsverkstorp Hallebacken kulle med fornminne
    Samuelastugan stuga Hallestorpavägen Saknas
    Samuelssons stuga backstuga Hallestorpaängen ängsområde, nu åker
    Skattegården gård Hallmans lund planterad lund
    Skattegården gård Halvmånen åkerteg
    Skattegården gård Harakärr sankmark
    Skattegården gård Harakärr mosstråk
    Skattegården gård Harrsabacken kulle
    Skattegården gård *Harsabacken? backe
    Skattegårds boställe soldattorp Hellgrens betesmark betesmark
    Skattegårdsfjäringen bebyggelse Hellgrens hage beteshage
    Skiften hemmansdelar Hektoragärdet åker
    Skolan lht Hektoralyckan boplats och äldre åkertäppa
    Skolan, Lilla, se Småskolan Saknas Hillabacken kulle
    Skolan, Stora, se Folkskolan Saknas Hillamossen mossområde
    Skyttepaviljongen byggnad Hingsthagen beteshage
    Slättäng gård Hisingabackarna rullstensås
    Slättäng enstakahemman Hisigsbacken rullstensås
    Slättängsgårdarna hemmansdelar Hjulaberget kulle
    Slättängs kölna kölna Hjulaberget åker
    Slättängs smedjan gårdssmedja Hjulabergsmossen mossområde
    Smeda-Tildas stuga backstuga Hjulabergsängen ängsområde
    Småskolan småskola Holmagärdena åkrar
    Solhem lht Holmen åker och äng
    Solhögen torp Holmen åker och äng
    Solhögen dagsverkstorp, nu lht Honungsmossarna mosstegar
    Stalladugården stall, nu redskapsskjul Horsabacken kulle
    Stommatorpet torp Horsabacken sluttning
    Stommen gård Horsaliden sluttning
    Stommen gård Hulegårds gata fädrev och åkerväg
    Stoms boställe soldattorp Hulegårdslyckan åkerlycka
    Stretafors torp Hulegårds mark utmarksskifte
    Stretafors dagsverkstorp Hulegårds markalycka åkerlycka
    Stretan dagsverkstorp Hulegårdsmarken utmarksskifte
    Stretatorpet dagsverkstorp Hulegårds mossar mossområde
    Strängegården gård Hulängen äng
    Strängegården gård Hyttebacken kulle
    Strängegårds boställe soldatboställe Hålan vattenfylld sänka
    Stränggårds torp dagsverkstorp Härjan skogsområde
    Strängslund lht Hästhagen betesmark
    Stålabostället soldatboställe Hästskon åkerteg
    Stålatorpet soldatboställe Höge ren höjdsträckning
    Sundet gård Högåsmossarna mossområde
    Sundet enstakahemman Högåsamossarna mossområde
    Sunkasmedens stuga backstuga Högåsategen åkerteg
    Svenssons stuga ryggåsstuga Högåsen ås
    Svinabacken stuga Högåsen rullstensås
    Tildas på Tån, se Smed-Tildas stuga Saknas Höljen, se Grännarpahöljen Saknas
    Torpet backstuga Jakobalyckan åkerlycka och boplats
    Uppe-Billsholmen hemmansdel Jonssons mosse mossområde
    Uppegården hemmansdel *Julasten? flyttblock
    Vipemossen allmäning, nu lht Järnvägsbron järnvägsbro
    Vålinstorpet soldatboställe Kalvahagen beteshage
    Vårdbergs-Annas stuga backstuga Kanalen, LIlle kanal
    Vårdbergs stuga backstuga Klasa åker
    Vårkumla by Klasa mark betesmark
    Vårkumla kyrkby Klockareträdgården, se Klockars trädgård Saknas
    Vårkumla kyrkby Klockars trädgård trädgårdstäppa
    Vårkumlabyn by Klockegärdet åker
    Vårkumla kyrka annexkyrka Klockelid sluttning
    Vårkumla rote husförhörsrote Knallen skogklädd kulle
    Vårskäl by Knektabacken backe
    Vårskäl by Knektabron bro
    Vårskäl bebyggelse Knektamarken betesmark
    Vårskäls by by Knektamossen mosse
    Vårskäls rote husförhörsrote Knektavägen väg
    Vårskälssmedens stuga backstuga Knektåkern åkerteg
    Västerbo gård Knultalyckan åker
    Västerbo enstakahemman Knulten kulle
    Västerbo bebyggelse Knulten åker
    Västerbo, Lilla lht Kobetet betesmark
    Västerbo, Lilla bebyggelse Kohagagärdet åker
    Västerbo, Stora bebyggelse Kohagamossen åker
    Västergården gård Kohagaängen ängsområde
    Västergården gård Kohagen betesmark, nu åker
    Västgötagården gård Kohagen betesmark
    Västgötagården gård Konvaljebacken kulle
    Västmans lada ängslada +Koomåse mossområde
    Åbergs boställe soldatboställe Korpakullen kulle
    Åbergstorpet, se Åbergs boställe Saknas Korsberget höjd
    Änges boställe f.d. soldatboställe Korsberget höjd
    Änges smedja smedja Korsbergsvände ängsteg
    Änges stuga bostadshus +Korsgårdens Gloshagar beteshagar
    Ätrabolaget åker- och ängsområde Korsgårds led, se Korskes första led Saknas
    Östergården gård Korsgårdsliden sluttning
    Östergården gård Korsgårds mark, se Korskes mark Saknas
      Korsgårds mossar mossområde
      Korsgårds sandhåla sandtäkt
      Korsgårds strängalycka åkerlyckor
      Korskabron bro
      Korskaliden sluttning
      Korskes andra led grind
      Korskes första led grind
      Korskes mark sammanslagna skiften
      Kroken åker och äng
      Kroken åker
      *Krämboden? källa
      Krösåsamarken betesmark
      Krösåsen ås
      Krösåsen höjdsträckning
      Kullagärdet åker
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnabacken kulle
      Kvarnabacken åker
      Kvarnabäcksbron bro
      Kvarstena åkerområde
      Kvarstena, Nerarste åker
      Kvarstena, Upperste åker
      Kvarstena, Övre åker
      Kvarstenakullen kulle med forngravar
      Kvarstensåkern åker
      Kvarstensåkrarna åkrar
      Kyrkebacken kulle
      Kyrkebacken kulle med forngrav
      Kyrkebacken åker
      Kyrkejorden markområde
      Kyrkemossarna mossområde
      Kyrkemosssen åkerteg
      Kyrkerumperna åker
      Kyrkerör stenrös
      Kyrkerör forngrav
      Kyrkerör ängsområde
      Kyrkerörsgärdet åker
      Kyrkestigen stig
      Kyrkestigen väg
      Kyrkestigen, Gamla stig
      +Kyrkestigen öfver Utmarken, se Gamla kyrkestigen Saknas
      Kyrkevägen väg
      Kyrkeåkern åker
      Kyrkogården, se Vårkumla kyrkogård Saknas
      Kålgården åkerteg
      Kålgårdsgärdet åker
      Källaregärdet åker
      Källaregärdet åker
      Källareåkern åker
      Källareåkershulan sänka eller grop
      Källebacken kulle
      Källegärdet åker
      Källéns tå Saknas
      Källeåkern åker
      Käringabacken kulle
      Käringabacken åker
      Kärret sankt ängsområde
      Kärret mossområde
      Kölnabacken åker
      Kölnebackagärdet åker
      Kölnegärdet åker
      Kölnekullen kulle med forngrav
      Kölnekullen åker
      Kölneliden sluttning
      Kölnemossarna mosstegar
      Kölnmossen mossområde
      Ladugårdsgärdet benämning på Stallgärdet
      Ladugårdsgärdet åker
      Ladugårdsgärdet åker
      Ladugårdsgärdet åker
      Ladugårdsgärdet åker
      Ladugårdsgärdet åker
      Ladugårdslyckan åkerlycka
      Ladugärdet åker
      Laduåkern åker
      Ladängen ängsområde
      Lagerstorpajorden skifte
      Lagerstorpaåkern åkerteg
      Landsvägen ben. på nuv. Vårkumlavägen
      Landsvägen, Gamla väg
      Landsvägsbron bro
      Landsvägsgärdet åker
      Ledet bort vid Villmans grind
      Libanon kulle
      Libanonsbacken kulle
      Liden sluttning
      Liderna åker
      Lillagårds mad sankt ängsområde
      Lillagårds mark utmarksområde
      Lillagårds markalycka åkerlycka
      Lillagårdsåkern åker
      Lillagärdet åker
      Lillarydet, se Rydet, Lilla åker
      Lillebackavände mossteg
      Lillebacken backe
      Lillebacken kulle
      Lillebacken åker
      Lillegårds mark betesmark
      Lillehagen hagmark, nu åker
      Lillekanalen, se Kanalen, Lille Saknas
      +Limmingen kulle, äldre gränsmärke
      Linnarör kulle
      Lockabacken intaga
      Lunaliden, se Lönarsliden Saknas
      Lurvet skogsområde
      Lurås åker
      Lurås åker
      Lurås åkerskifte
      Luråsagärdet åker
      Luråsavägen väg
      Luråsaåkern åker
      Lustasunket del av Sunkaåkrarna
      Luståkern åker
      Lyckan åkerlycka
      Lyckeberget, Lilla kulle och åker
      Lyckeberget, Stora kulle och åker
      Lyckorna åkertegar
      Lyckorna åkerområde
      Lyckornavägen åkerväg
      Långa gärdet åker
      Långa vändet åkerteg
      Långetegarna åkertegar
      Långe tegen åkerteg
      Långåsagärdet åker
      Långåsamossen åkerteg
      Långåsen ås
      Långåsen åssträckning
      Långåsen rullstensås
      Läktaregärdet åker
      Lönarsliden sluttning
      Lönars sandhåla sandtäkt
      Maadtegen åkerteg
      Maden benämning på Harakärr
      Maden, se Lillagårds mad Saknas
      Maden, se Templamaden Saknas
      Markabacken åker
      Markabrunnen brunn
      Markagärdena åkrar
      Markagärdet åker
      Markaledet grind
      Markalyckan åkerlycka
      Markalyckan Saknas
      Markalyckan Saknas
      Markalyckan åkerlycka
      Markalyckan åkerlycka
      Markalyckan, Upperste intaga
      Markalyckorna, Nerarste åkerlyckor
      Markaskiften utmarksskifte
      Markavägen åkerväg och valldrev
      Markavägen åkerväg
      Marken hemmansdel
      Marken betesmark
      Marken skogsområde och betesmark
      Markerna utmarksskiften
      Markerna utmarksområde
      Marköjamossen mosse
      Martabacken kulle
      Martagärdet åker
      *Megelamaden torrlags mosse
      Megeln benämning på Meglamossen
      Meglamossen mosse
      Melinslyckan åkerlycka
      Melinsåkern åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellommarken betesmark
      Micklamossen benämning på Meglamossen
      Middagsdalen åker
      Milapålen milstolpe
      Milapålen vid Stommen milsten
      Morfars hatt sänka, tidvis vattenfylld
      Mormoradungen lövskogslund
      Mormorsängen äng
      Mossabiten åkerteg
      Mossarna vid bäcken åkertegar
      Mossarna vid Fröjeredsledsvägen mossområde
      Mossaskiften åker
      Mossategarna åkertegar
      Mossategarna åker
      Mossategen åker
      Mossavägen åkerväg och valldrev
      Mossavägen åkerväg
      Mossen mossdråg
      Mossen Saknas
      Mossen mossområde
      Mossen vid hagen mosse
      Mårda-Karls lycka åkerlycka
      Mårdalyckan åkerlycka
      Mårdbergs lycka boplats
      Mäljen åkrar
      Mäljerna åkrar
      Mödomen mosse
      Mörka vrån samfällighet
      Mörka vrån lövskogsdunge
      Nabbabron bro
      Nabben åkerteg
      Neremossen mossområde
      Nereskogen skogsområde
      Nerknulten åkerteg
      Neümans hage beteshage
      Neümans mark betesmark
      Neümans skog skogsområde
      +Nolgårdens Gloshage beteshage
      Nolgårdens intaga åkerområde
      Nolgårds mark betesmark
      Nordlyckan åker
      Nordåkern åker
      Nordängen ängsområde
      Nyagärdet åker
      Nyodlet intaga
      Nypet åker
      Odlet intaga
      Odlingen åker
      Oxö åker
      Paddehålan damm
      Piggesten sten
      Pilastubbarna åker
      Pinan sänka
      Planebacken åker
      Planterigsbacken kulle, planterad
      Plågan åker
      Pojkarnas hage beteshage
      Prästmarken betesmark
      Prästaskiften åkerteg
      Prästaskogen skogsområde
      Prästgårdsängen ängsteg, nu skogsområde
      Pussåkern åkerteg
      Pålagärdet åker
      Pålåkern åker
      Påskeldabacken förr odlad kulle
      Påskeldsbacken backe
      Rolfgärdet åker
      Rosalandet åkerteg
      Rundekällan damm
      Rydet åkerlycka
      Rydet, Lilla åkerteg
      Rydet, Stora åkerteg
      Råsen sankmarksområde
      Råsen dymosse
      Råsen sankmarksområde
      +Räfwarekullen kulle, äldre grändmärke
      Rättars åker
      Rättarsledet grind
      Rättarsliden sluttning
      Rättarsmossen mossområde
      Rörbotten åker
      Salderåkern åker
      Salderåkrarna åkertegar
      Saldliden äng med fornlämning /Se
      Sandhålan sandtäkt
      Sandhålebacken kulle
      Sandhålegärdet åker
      Sandhålevägen åkerväg och valldrev
      Sandhåleåkern åker
      Sandtaget samfällig sandtäkt
      Sandtaget sandtäkt
      Sanfridagärdet åker
      Sanfridalyckan åkerlycka
      Sanfridamarken utmarksskifte
      Schermans äckra åker
      Schermans äckra åkerteg
      Skabban åker
      Skattegårds hage beteshage
      Skattegårdslyckan åkerteg
      Skattegårds mark betesmark
      Skattegårdsmarken utmarksområde
      Skattegårdsmarken utmarksskifte
      Skattegårdsskogen utmarksområde
      Skattegårds tålyckor, se Tåglyckorna Saknas
      Skattegårdsvägen framfartsväg
      +Skedmaden mossområde
      Skiftaliden Saknas
      Skiften intill Stommen åkerteg
      Skillnad[s]diket kanal
      Skjutbanan övningsskjutbana
      Skogen, se Fröjeredsledsmarken Saknas
      Skogsgärdet åker
      Skogsmarken skogsområde
      Skogsvallen åker, nu betesvall
      Skolegärdet åker
      Skolegärdsängen ängsområde
      Skolåkern, se Skolegärdet åker
      Skråens undantag, se Storåkersgärdet åker
      Skyttlamossarna mosse
      Skällbringen åker
      Skällmans äckra åkerlycka
      Sköljagärdet åker
      Sköljen bäck
      Sköljen sköljställe för tvättkläder
      Slutarpavägen landsväg
      Slättängsskogen skog
      Slättängsskogen skogsområde
      Slättängsvägen enskild väg
      Slötavägen landsväg
      Slötavägen, Lille Saknas
      Smedatån allmänning med smedja
      Smedens skillnad gränslinje
      Smedjebacken ängsområde
      Smedjegärdet åker
      Smedjegärdet åker
      Smedjegärdet åker
      Smedjeliden Saknas
      Smedjeåkern åker
      Smedjeängen ängsteg
      Smedmossen mossområde
      Småbitaåkern åker
      Snurrekulle kulle
      Snusalyckan åkerteg
      +Soldaternes utmark, se Knektamarken Saknas
      Solhögategarna åkertegar
      Solhöga topp del av landsväg
      Solhögen kulle med bronsåldersröse
      Spetalen åker
      Spångabron bro
      Spångagärdet, se Spången åker
      Spången åker
      Stallgärdet åker
      Stallgärdet åker
      Stallgärdet åker
      Stallgärdet vid salden, se Stallgärdet åker
      Stallgärdsängen ängsområde
      Stengärdet åker
      Stensholmamossen mosse
      Stommaskogen skogsområde
      +Stommens Gloshage beteshage
      Stoms hage betesmark
      Stora diket kanal eller dike
      Stora diket Saknas
      Storamarken betesmark
      Storarydet, se Rydet, Stora åker
      Store floge vattensamling
      Store floge madängsområde
      Storehagen hagmark, nu åker
      Storemossen mossområde
      Storeskogen beteshage, tidigare skog
      Storeskogen del av Västerbo skog
      Store tegen åkerteg
      Storåkersgärdet åker
      Storåkersgärdet åker
      Stängalyckan åkerteg
      Strängegårds boställe åkerlycka
      Strängegårds mad madområde
      Strängegårds led grind
      Strängegårds mark utmarksskifte
      Strängegårds tå åkerteg
      +Strängslyckorna åkerlyckor
      Stubbavände ängsområde
      Stugebacken kulle
      Stugebacken åker
      Stutaliden sluttning
      Stutamarken Saknas
      Sunkabäcken bäck
      Sunket lycka
      Sunket höjd
      Sunket, Mittarste del av Sunkåkrarna
      Sunkåkrarna åkrar
      Suntes led grind
      Suntes lycka åkerlycka
      Suntes mark utmarksskifte
      Suntes markalycka åkerlycka
      Suntes skift utmarksskiften
      Suntes torvtag torvtäkt
      Suntes äng betesäng
      Suntåkern åker
      Suragärdet åker
      Suragärdet åker
      Svendomen mosse
      Svenssonslyckan åkertäppa och boplats
      Svenstorpaåkern åkerteg
      Svinakärret mossområde
      Svinöga åker
      Svängen krök i väg
      Synålavrån äng
      Taskebacken kulle med forngrav
      *Tempelamaden mad
      Templamaden myrmarksområde
      Tillstycket åker
      +Tingbackelyckorna åkerlyckor
      Tingbacken backe
      Tingbacken kulle och åker
      Tingbacken åker
      Tjärberget kulle
      Tjärberget åker
      Tjärbergsgärdet åker
      Tobaksåkern åker
      Torshall, se Stora Torshall Saknas
      Torshall, Lilla flyttblock
      Torshall, Lilla flyttblock och gränsmärke
      Torshall, Stora flyttblock
      Torshall, Stora flyttblock och gränsmärke
      Torvbrottet åker
      Torvbrottet åker
      Torvbrottet, Lilla åker
      Torvbrottet, Stora åker
      Torvmossagärdet åker
      Torvmossen mossområde
      Torvmossen mosse
      Torvmossen mosse
      Transformatorbacken kulle
      Transformatorgärdet åker
      Tranåsen ås
      Trindalyckan åkerlycka
      Trinde kulle kulle
      Trollbacken kulle med forngrav
      Trollkullagärdet åker
      Trollkullen kulle med forngrav
      Trollsten flyttblock
      Trångsåkern åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Tvärdiket benämning på Lille kanalen
      Tålyckan åkerteg
      Tålyckan åkerteg
      Tålyckorna åkertegar
      Tån åkerlycka
      Tån Saknas
      Tån Saknas
      Täpporna åkertäppor, nu äng
      Undantaget åker
      Upparste gärdet åker
      +Utmarken, se Vårkumla Utmark och Vårkullamarken Saknas
      Vallarna åkerområde
      Vallarna, Lilla åker
      Vallarna, Stora åker
      Vallaåkern, Andra åker
      Vallaåkern, Bortaste åker
      Vallaåkern, Första åker
      Vallaåkrarna åkrar
      Vallemossen mossområde
      Vargbrunnen fångstgrop för vargar
      Vassebacken kulle
      Vasskullen kulle
      Vildsverige marker
      Vilången åker
      Vintervägen skogsväg och valldrev
      Vipemossen mosse
      Vipmossen torvmosse
      Vipemossen utmarksskifte
      Vålinsbacken kulle
      Vålinsgärdet åker
      Vårdbergs sten sten
      Vårdéns backe Saknas
      Vårkumla kyrkogård begravningsplats
      Vårkumlamarken utmarksområde
      Vårkumlamarken utmarksområde
      Vårkumlaskogen skogsområde
      +Vårkumla torfmosse, se Vipemossen Saknas
      Vårkumla tå utmarksområde
      +Vårkumla utmark skogsområde
      Vårkumlavägen landsväg
      Vårskälsmarken Saknas
      Vårskälsmarken Saknas
      Vårskälsskogen skogsområde
      Vårskäls tå område med backstugebyggelse
      +Vårskäls utmark skogsområde
      Vägen uppåt Bredene byväg
      Välpan åker
      Västerbo mark betesmark
      Västerbo skog större skogsområde
      Västerbo äng ängsområde
      Västmans intaga åker
      Västmans mark betesmark
      Vätingarna åkertegar
      Yttersta gärdet åker
      Ytterst gärdet åker
      Yttergärdet åker
      Yttergärdet åker
      Åbergsmarken utmarksskifte
      Åbergsremsan åkerskifte
      Åbergsåkern åker
      Åkern bakom trädgården åker
      Åkern intill vägen åker
      Åkern nedanför kålgården åker
      Åkern nerom kyrkan åker
      Åkern nerom ladugården åker
      Åkern vid Bates mark åker
      Åkern vid Fröjeredsvägen åker
      Åkern vid Korsgården åker
      Åkern vid trädgårdsmuren åker
      Åmossategarna åkertegar
      Åmossen mosse
      Åmossen mosse
      Åmossen, Lilla mosse
      Åmossen, Långe mosse
      Ån benämning på Ätran
      Åraholmen åker
      Åsabacken del av Åsen
      Åsamossen mosse
      Åsategarna, se Åsamossen mosse
      Åsen åssträckning
      Ällmossen åkrar
      Ängagärdet åker
      Ängen nedanför vägen ängsområde
      Ätran å
      Öjan kulle
      Öjan åker
      Övergärdet åker
      Storekanalen kanal
      Kanalen, Store kanal
      Blåmad åker och äng
      Blåmad åker
      Blåmaden mossområde
      Jordknösen kulle
      Jordknösen åker

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.