ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vartofta-Åsaka socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 171 Naturnamn : 59 Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 50
Asaka, se Åsaka by »aspa aalagardh» ålfiske Vartofta-Åsaka socken sn Barnasjön sjöhåla
Vartofta - Åsaka sn Barnasjön sjö Åsaka sn Barnasjön sjö
Åsaka sn? Bastaberget berg Åsaka sn Brolyckan åker
Vartofta-Åsaka sn Falbohygget skogsmark Backgården gård Fotabacken höjd
Vartofta-Åsaka sn Grävlingamarken skogsmark Backgården gd Harabo källa källa
Åsaka sn Harsberget berg Backgården gård Haråsen ås
Asaka Saknas Haråsen höjd Bastaberget torp Himmelsberget höjd
?Vartofta-fÅsaka socken Hjärtaberget berg Bergsgården gård Högaberget höjd
Asaka Saknas Hoberget berg Bergsgården gd *Höga råde? backe
Åsaka sn Hultet terräng Björstorp gd Högasten gråstensblock
Vartofta-Åsaka sn /Se Högasten terräng Bondegården gård Hökasjön sjö
Vartofta-Åsaka sn Höksjön mosse Bondegården gd Hökasjön sjö /Se
Vartofta-Åsaka sn Intagen terräng Bottnarna bebyggelse Jungfrukullen kulle
Aasaka Saknas Jungfrukullen kulle /Se Bredegården gård Jungfrukullen kulle
Vartofta-Åsaka sn Jungfrukullen fornlämning Bredegården gd Jungfrukullen Saknas /Se
(Vartofta)-Åsaka sn Knipastenen sten Bredegården gd Krakastenahaga hage
Åsaka sn Kultebacken ägomark Brogården gård Kratthagen hage
Vartofta-Åsaka sn Larisas terräng Brogården gd Kyrkenässjön sjöhåla
(Vartofta-)Åsaka sn Limugnen terräng Börstorp gård Kyrkenässjön sjö
Åsaka sn Munkhättan fornlämning Getagården gård Lansagärdet åker
Vartofta-Åsaka sn Munkhättekanalen kanal Getagården gd Lilla mark utmark
Vartofta-Åsaka sn Ormkullen terräng Haråsen torp Lille mark hage
Vartofta-Åsaka sn Ostads ägomark Hjortåsen lägenhet Limugnen udde
Vartofta-Åsaka sn Ostakullen terräng Hovet ödetorp Limugnen udde
Vartofta-Åsaka sn *Ramshölj gränsmärke (?) Hulegården gård Låckefalans berg höjd
Vartofta-Åsaka sn *Ramshölj ställe i Ätran (?) Hulegården gd Missunnan hage
Vartofta-Åsaka sn Rågrens terräng Hultet torp Munkhättan betesmark
Vartofta-Åsaka sn Salsakorset minnessten Jutagården gård Nyagärdet åker
Vartofta-Åsaka sn Skogslund terräng Jutagården gd Ormö hage
Vartofta-Åsaka sn Slussabäcken bäck Jämnaberget bebyggelse Ostakullen höjd
Vartofta-Åsaka sn Solhögen kulle Jämnaberget gård Plathaga hage
Vartofta-Åsaka sn Stackeslundavägen utfartsväg Jämneberget gd Skarpås grusås
Vartofta-Åsaka sn Stenbackaskogen skogsmark Karlsö lägenhet *Slässa försvunnen vattenkvarn
Vartofta-Åsaka sn Stenvadet terräng Korrarp gård Slässabäcken bäck
Åsaka sn Svinakullsmossen mosse Korrarp gd Smedjebacken kulle
Vartofta-Åsaka sn Trollstenen sten Korsgården gård Smörjeburken Saknas
Vartofta-Åsaka sn Tväråsen terräng Korsgården gd Solhögen backe
Vartofta-Åsaka sn Valekullen, se Varkullen höjd Krakagården gård Stensholmasjön vattenhåla
Åsaka sn Valle kulle bergskulle Krakagården? gd Storån Saknas
Vartofta-Åsaka sn /Se Valle kulle höjd Kvarnslätten torp *Vadbacka? höjder
Vartofta-Åsaka sn /Se Valekullen kulle Kyrkenäs gård Vartoftasjön sjö
Åsaka by o sn /Se Vales terräng Kyrkenäs gd Vartoftasjön sjö
Vartofta- Åsaka sn /Se Varkullen höjd Kyrkenäs gd /Se Vartoftasjön sjö /Se
Vartofta-Åsaka sn /Se Varkullen höjd Kyrkeslätt gård Vartängen f.d. äng
Vartofta-Åsaka sn /Se Varkullen höjd Kyrkeslätt gd Åsakabäcken bäck
Åsaka, se Vartofta-Åsaka sn Varkullen höjd /Se Kåckebo torp Öjaån å
»asakom», se Åsaka by Varkullen Saknas /Se Kåckgården gård Öjegärdet åker
*Biscopsthorp Saknas Varkullen Saknas /Se Kåckgården gd Önakulan höjd
*Biscopsthorp by el gd Varkullen berg /Se Landsvägen gård Örnakulan höjd
Biscopsthorp Saknas Vartoftasjön sjö Landsvägen gd Östergärdet åker
?Björstorp gd Åsakabäcken bäck Ledsbacken gård  
Björstorp gd /Se Öjaberg berg? Ledsbacken gd  
Börstorp, se Björstorp gd Öjabro Saknas Ledsgården gård  
Jämneberget gd /Se Öja bro bro Lillegården gård  
Jämneberget gd /Se Öja bro häradsgräns Lillagården gd  
Korrarp gd /Se Öjabron bro Låckefalan gård  
Kyrkenäs gd? Öjabro bro? Lockefalan gd  
?Kyrkenäs gd Öjabro bro Munkegården gård  
Kyrkenäs gd /Se Österö ägomark Munkegården gd  
Kyrkslätt hrgd?   Möleberget gård  
Kyrkeslätt gd /Se   Möleberget gd  
Lockefalan gd /Se   Nappe numera gd, f d hage  
Möleberget gd /Se   Nolgården gård  
*Skinnaregardhen gård   Nolgården gd  
Skinnaregården gd /Se   Nolgården gård  
»Skynnare gardhen» gd /Se   Nolgården gd  
Stensholmen gd   Nolgården gård  
Stensholmen gd /Se   Nolgården gd  
?Torp säteri   Prästgården gård  
Torp hg   Skinnaregården gård  
Torp hg   Skinnaregården gd  
Torp hg   Skrivaregården gård  
Torp hg   Skrivaregården gd  
Torp by   Snickaregården gård  
Torp gd /Se   Stackslunda gård  
Tången f d gård /Se   Stenhammaren lägenhet  
Vartofta Saknas   Stenhusgården gård  
Vartofta hg   Stenhusgården gd  
Vartofta säteri   Stensholmen gård  
Vartofta by   Stensholmen gd  
Vartofta herrg (f d herrgård)   Stockslunda gd  
Vartofta gd /Se   Storegården gård  
Vartofta gd /Se   Storegården gd  
Vartofta kungsgård /Se   Stångsberg torp  
Vartofta kungsgård /Se   Svännagården gård  
Vartofta samhälle o hd /Se   Svännagården gd  
Vartofta by /Se   Tomten gård  
Vartofta by /Se   Tomten gd  
Vartofta gd kungsgård /Se   Torp gård  
Åsaka by   Torp gd  
Åsaka by   Torp gd /Se  
Åsaka by   Tväråsen torp  
Åsaka gd   Tången gård  
Åsaka gård   Ullbergs torp  
Åsaka förr hg, numera by   Vartofta bebyggelse  
Vartofta-Åsaka by   Vartofta by  
Åsaka hg   Vartofta by  
Åsaka by   Vartofta herregård  
Åsaka by   Vartofta bebyggelse  
Åsaka kyrkby?   Vartofta bebyggelse  
?Åsaka by   Vartofta bebyggelse  
?Åsaka by   Vartofta bebyggelse  
Åsaka by   Åbotomten gård  
Åsaka by   Åkerholmen gård  
Åsaka by   Åkerholmen gd  
Åsaka by   Åsaka by och socken  
(Vartofta-)Åsaka by   Åsaka by  
Åsaka by   Åsaka by o. prästgård  
(Vartofta-)Åsaka by /Se   Åsaka grindar hp  
Åsaka by   Älåsen gård  
(Vartofta-)Åsaka by   Älåsen gd  
Åsaka by   Öja by  
Åsaka by   Öja eller Öjegårdarna Saknas  
Åsaka by   Öja by /Se  
Åsaka by   Öjevalla gård  
Åsaka by   Öjevalla gd  
Åsaka by   Öna torp  
Åsaka by      
Åsaka förr gård, nu by /Se      
(?) Åsaka by      
Åsaka by      
?Vartofta-Åsaka förr sätesgård, nu by      
Åsaka by      
Åsaka Saknas      
Åsaka Saknas      
Vartofta Saknas      
Åsaka by /Se      
Åsaka by /Se      
Älåsen gd /Se      
*Öja by      
?Öja by      
Öja by      
Öja by      
Öja by      
Öja by      
Öja by      
Öja by      
Öja by      
Öja by      
Öja by      
Öja gd      
Öja by?      
Öja by      
Öja by      
Öja by /Se      
Öjevalla gd      
Öjevalla Saknas      
Öjevala gd      
Öjevalla gård      
Öjevalla gd      
Öjevalla gd      
Öiawalle Saknas      
Öjevalla gd      
Öjevalla gård      
Öjevalla gd      
Öjevalla gd      
Öjevalla g      
Öjevalla gd      
Öjevalla g      
Öjevalla gd      
Öjevalla gd      
Öjevalla gd      
Öjevalla g      
Öjevalla gd      
Öjevalla gd      
Öjevalla gd      
Öjevalla gd      
Öjevalla gd      
Öjevalla gd /Se      
Öjevalla gd /Se      
Öjevalla gd /Se      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.