ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Yllestads socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 141 Naturnamn : 26 Bebyggelsenamn : 148 Naturnamn : 54
Yllestad sn Aspelund fornlämning? Yllestads socken sn Aspen skog
Yllestad sn Aspen skogsmark Yllestad sn Aspen skog
Yllestad sn Aspholmen skogsmark? Yllestad sn Badenedska Ensär? allm slåttäng
Yllestad? Saknas Backabo terräng Murre personnamn Bolstervaret äng
Yllestad sn Berghallen höjd? Tjuren personnamn Bosgårdsgärdet åker
Yllestad sn Brännåsa terräng Trillen inbyggarbeteckning Bråtagärdet åker
Yllestad sn /Se Dålebomosse mosse Amberget ödetorp Brädasikorna äng
Yllestad sn Eklundsmossen mosse Ammagården gård Falablack flyttstensblock
Yllestad sn Gärdstorpatå terräng Ammagården gd Fålablack sten
Yllestad sn Hagalund ägomark Ammeberget t Fåglatornet backe
Yllestad sn Hagen terräng Aspelund torp Hallagårdslyckorna åker
Yllestad sn Hästö terräng Aspen torp Haraberget höjd
Yllestad sn Kavelkulla ägomark? Aspenäs torp Hjortemossen Saknas
Yllestad sn Kråten sjö Backersgården gård Hålskog skog
Yllestad sn Kungsbacka höjd? Backersgården Saknas Håräckran förr betesmark
Yllestad sn Kvarnabäcken bäck Backgården gård Hästakällorna gärde
Yllestad sn Nabben terräng Backgården gd Högmossen Lille Saknas
Ylaffstadhe Saknas Ryttaren sank mark Backgården gård Högmossen Store Saknas
Yllestad sn Ryttaren sank mark Badene bebyggelse Kakelösen backe
Yllestad sn Ryttaren f.d. sjö /Se Badene bebyggelse Kariagrav Saknas
Yllestad sn Ryttaren torrlagd sjö /Se Badened by Kråten vattensamling
Yllestad sn Skansen fornlämning Badened by Kvarnabron bro
Ylistada Saknas Stenbacken höjd Badened by Kvarnabäcken bäck
Yllestad sn? Storebrobäcken bäck Badened bebyggelse Käringastenen Saknas
Yllestad sn Vitamosse mosse Badene Gärdegärden bebyggelse Kättilstorps mossar mossar
Yllestad sn Ödlyckan ägomark Badene Hovmansgården bebyggelse Ledsgårds ängar ängar
Yllestad sn   Badene Lille Skattegården bebyggelse Ljusamaderna äng med mader
Yllestad sn   Badene Storgården bebyggelse Ljusamaderna Saknas
Ylestada Saknas   Badene Store Skattegården bebyggelse Lunds åkrar åker
Yllestad sn   Badene Ängegården bebyggelse Mellomgärdet åker
Ylistadha Saknas   Badene Ännagården bebyggelse Molyckan skogsskift
Yllestad sn   Blekåsen torp Nolgärdet åker
Yllestad sn   Blekåsen torp Ormakällorna källor
Yllestad sn   Blomsholm t Partelyckekullen Saknas
Yllestad sn   Bolles torp Perren eller Korsgårds Perre sankmark
Yllestad sn   Bondegården gård Pirret äng o. betesmark
Yllestad sn   Bondegården gd Prästaflogen Saknas
Yllestad sn   Bosgården gård Ryttaren mosse
Yllestad sn   Bosgården gd Ryttaren mosse
Yllestad sn /Se   Brännåsa torp Skittereds floge gyttjehåla
Yllestad sn /Se   Brännåsa torp Skällrehall hallakulle
Yllestad sn o. by /Se   Danteberg torp Slane kulle kulle
Yllestad sn /Se   Dålebo gård Stensåsamarken betesmark
Yllestad sn /Se   Dålebo gd Stensåsen Saknas
Badened by?   Dålebo gd Store mo mosse
?Badened by   Fattigstugan Saknas Straxbroledet Saknas
Badene by   Fläskholmen Saknas Svältorna mark
Badened by?   Guddarp gård Sätestenarna stenar
Badene by   Guddarp by Tisslakammen gärde
Badene by   Guddarp gd Trillesten flyttblock
Badened by   Gunnabo gård Trillesten sten
Badene by, förr tingsställe /Se   Gunnabo gd Varshall berg
Badened by   Gunnabo gd Villamossamossarna Saknas
Badene by   Gärdagården Saknas Vråängarna Saknas
(?)Badened by   Gärdegården gård  
Badened by   Gärdstorp by  
Badened by?   Gärdstorp Saknas  
Badened by   Gärdstorp bebyggelse  
Badened by   Hagabacken t  
Badene by   Hagen torp  
Badene by   Hallagården gård  
Badene kgsgd.   Hallagården gd  
?Badene by   Hallebacka torp  
Badene by   Hallebacka t.  
Badened by   Hjortaslätten Saknas  
Badene by   Holmabacka torp  
Badene Saknas   Hovmansgården gård  
?Badened by   Hovmansgården gd  
Badened by   Håräckra torp  
Badhene Saknas   Hästö lägenhet  
Badene by   Höjentorp gd  
Badene by /Se   Höm bebyggelse  
Badened by /Se   Hömb gård  
Badene by /Se   Hömb gd  
Badene by /Se   Karlaryd torp  
Badene by /Se   Kavelkulla torp  
Badene by /Se   Kavelkulla bebyggelse  
Dålebo gd /Se   Knivakull torp  
Guddarp gd:ar /Se   Korsgården gård  
Gunnabo by   Korsgården gd  
Gunnabo by   Kvarnfallet torp  
Gunnabo Saknas   Källeryd torp  
Gunnabo gd:ar /Se   Kättilstorp gård  
Gärdstorp by /Se   Ledsgården gård  
Gärdstorp by /Se   Ledsgården gd  
Gärdstorp gd /Se   Ledsgården i byn hemmansdel  
Höm gd /Se   Ledsgården i ängen hemmansdel  
Hömb by /Se   Linnars torp  
Höm gd /Se   Mabacken torp  
Kättilstorp by   Magården gård  
?Kettilstorp samh.   Magården gd  
Kättilstorp säteri   Mellomgården gård  
?Kättilstorp hg   Mormoralisas torp  
Kettilstorp hrgd.?   Mosshemmet torp  
Kättilstorp gd /Se   Nybygget torp  
Ormaslätten by /Se   Ormaslätten by  
Prästängs kvarn f. kvarn   Ormslätten gdar  
Sjöberget gd /Se   Ormaslätten, Lilla gård  
Skittered gd /Se   Ormaslätten, Stora gård  
Smärtorne gd   Penningkulla torp  
Smärtorna gd /Se   Pinnerukan torp  
Stenåsen gd /Se   Prästgården gård  
*Stommen f.d. gd   Rännaregården gård  
Stångahemmet, se Stånghem gd   Rännaregården gd  
Stånghem gård /Se   Sjöberget bebyggelse  
Stånghem gd /Se   Sjöberg gård  
Trälshed gd /Se   Sjöberg gd  
Yllestad by   Skattegården, Lilla gård  
Yllestad by   Skattegården, Lilla gd  
Yllestad by   Skattegården, Stora gård  
Yllestad by   Skattegården, Stora gd  
Yllestad by   Skittered gård  
Yllestad by   Skittered gd  
Yllestad by   Smedhemmet torp  
Yllestad by   Smärtorna bebyggelse  
Yllestad by o. sn   Smärtorne gård  
Yllestad gd o. sn   Smärotrne gd  
Yllestad by, socken   Spelaregården gård  
Yllestad by, socken   Stensholm torp  
Yllestad by, socken   Stensåsen bebyggelse  
Yllestad by   Stenåsen gård  
Yllestad by   Stenåsen gd  
Yllestad by   Storegården gård  
Yllestad by   Stångahemmet gård  
Yllestad by   Stånghem bebyggelse  
Yllestad by   Stånghem gd  
Yllestad by   Stångslund torp  
Yllestad by   Stångslund torp  
Yllestad sätergård, nu by   Tjuravalla Saknas  
Yllestad by   Tomten gård  
Yllestad by   Torverör torp  
Yllestad sätergård, nu by /Se   Torverör torp  
Yllestad by   Trappes torp  
Yllestad by   Trillesten torp  
Yllestad by   Tryllesten torp  
Yllestad by   Trälshed gård  
Yllestad by o. sn   Trälshed gd  
Yllestad by   Vadbacka torp  
Yllestad by   Yllestad by och socken  
Yllestad by   Yllestad by  
Yllestad by /Se   Yllestad bebyggelse  
    Ängagården gård  
    Ängagården gd  
    Ännagården gård  
    Ännagården gd  
    Ödegården gård  
    Öjorna torp  
    Ölyckorna torp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.