ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kymbo socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 123 Naturnamn : 16 Bebyggelsenamn : 446 Naturnamn : 901
Thiuma, se Kymbo sn Bostället terräng Kymbo socken sn Saknas Saknas
Kymbo sn Djupaflogen sjö Förkortningar förteckning Kymbo socken förteckning
Tiwma Saknas Djupeflogsmossen kärrmark Sagesmän förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo sn Hammarbäcken bäck Sagesmän förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo sn? Hjälmaflogen sjö Sagesmän förteckning Kymbo socken förteckning
Thiuma sn Hjälmaflogsmossen sankmark Sagesmän förteckningar Kymbo socken förteckning
Kymbo sn Kaffeflogen myrmark Sagesmän förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo sn Kymbo källor göl Sagesmän förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo sn Ljungeberg terräng Sagesmän förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo sn. Mobergsmossen mosse Saknas Saknas Kymbo socken förteckning
Kymbo socken Mobergsmossen kärrmark Kymbo socken förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo socken Skarpemosjön sjö Kymbo socken förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo sn /Se Snippen skogsområde Kymbo socken förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo sn /Se Stenbergsråsen kärrmark Kymbo socken förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo socken Storebrobäcken bäck Kymbo socken förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo sn Turkiet terräng Kymbo socken förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo sn   Kymbo socken förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo sn   Kymbo socken förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo sn   Kymbo socken förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo sn   Kymbo socken förteckning Kymbo socken förteckning
Kymbo sn   Kymbo socken förteckning Kymbo socken förteckning
Tiwmo Saknas /Se   Saknas Saknas Kymbo socken förteckning
Kymbo sn   Kymbo sn Kymbo socken förteckning
Kymbo sn   Kymbo sn Kymbo socken förteckning
Kymbo sn   Kymbo socken Kymbo socken förteckning
Kymbo sn   Kymbo sn Kymbo socken förteckning
Kymbo sn   Kymbo socken Kymbo socken förteckning
Kymbo sn /Se   Kymbo socken Kymbo socken förteckning
Kymbo sn o. by /Se   Blåsen personnamn Alehagen betesmark
Kymbo sn /Se   Boställsa personnamn Allmänningen fädrev
Kymbo sn /Se   Broarn personnamn Allmänningen fädrev
Kymbo sn /Se   Broken personnamn +Allmänningsgärdet äldre benämning på Kyrkegärdet
Kymbo sn /Se   Drågarn personnamn Ankdammen damm
Kymbo by o. sn /Se   Ekelundarn personnamn Augusta intaga intaga
Kymbo by o. sn /Se   Eken personnamn Augusta lycka åkerlycka
Kymbo by o. sn /Se   Fläsken personnamn Augusta lyckor åkertegar
Kymbo by o. sn /Se   Holmabon personnamn Avgrunden grustag
Kymbo sn /Se   Jungfrugårdstorparn personnamn Backagärdet åker
Thiuma, se Kymbo sn   Katen personnamn Backagärdet åker
Thiuma sokn, se Kymbo sn   Klocken personnamn Backagärdet åker
Tywma, se Kymbo sn   Kvillarn personnamn Backagärdet åker
Tun sn /Se   kymbobo inbyggarbeteckning Backarna åker
Tunnbo sn /Se   kymminge inbyggarbeteckning Backarna benämning på s.k. Ölidbackarna el. Kymbobackarna
Bäck Saknas   Lappen personnamn Backen åker
Bäck by   Lillen personnamn Backen backe
Bäck by   Rullen personnamn Backgårdsgärdet åker
Bäck by   Sjutte personnamn Backgårdsgärdet åker
Bäck by   Spakgårdstorparn personnamn Backgårdsliden sluttning
Bäck by /Se   Spelaregårdarn personnamn Backgårdsmarken ängsområde och betesmark
Bäck by   Spelen personnamn Backgårdsmossen mossområde
Bäck by   Starbosa personnamn Backgårdsskifterna skiften
Bäck by   Stocken personnamn Backgårdsvägen framfartsväg
Bäck by /Se   Stommarn personnamn Bades äng ängsområde
Bäck Saknas   Tallarn personnamn Banevägen landsväg
Bäck by   Tuern personnamn Baronebrinken sluttning
?Bäck by   Turken personnamn Beategärdet åker
?Bäck by   Vässen personnamn Bergen bergskullar
Bäck by /Se   Affären diversehandel Berget urbergskulle
»digragardhen» beb.   Ala-Johannas stuga backstuga Berget åker
Hällestorp gdr   Ala-Johannesa torp dagsverkstorp Beteshagen betesmark
Hällestorp by   Ala stuga backstuga Betesmarken betesmark
Hällestorp Saknas   Backaraden bebyggelse Betesmarken, Stora betesmark
Hällestorp Saknas   Backgårdarna hemmansdelar Betesmossen äldre åker, nu betesmark
Hällestorp by   Backgården bebyggelse Biten nedanför vägen åkerteg
Hällestorp by   Backgården gård Bjursells grushåla grustäkt
Hällestorp by   Backgården gård Björkåsaliden sluttning
Hällestorp by   Backgården, Lilla bebyggelse Björnalyckan åkerlycka
Hällestorp by   Backgården, Stora bebyggelse Björnaskogen skogsområde
Hällestorp by /Se   Backgårdstorpen dagsverkstorp Blombergs håla grustäkt
Hällestorp by /Se   Bada-Gustava stuga backstuga Blåsåsa grushåla grustäkt
Hällestorp gdar /Se   Bades stuga backstuga, nu lht Blåsåsa källa kallvattenskälla
?Hällestorp by   Beatas stuga backstuga Blåsåsa mark betesmark
Hällestorp by   +Bjaltes dagsverkstorp Blåsåsa mosse mosse
?Hällestorp gdr /Se   Björkhagen förr torp, nu lht Bockadalen dalgång
Hällestorp by   Björkåsen hus på ofri grund Borgan åker
Hällestorp gdr   Björnbergs stuga backstuga Bostället åker
Hällestorp gd:ar /Se   Björnsäter lht Boställskullen kulle med forngrav
Hällestorp by /Se   Blinde Sandbergs stuga backstuga Boställsvägen åker- och skogsväg
Hällestorp by /Se   Blombergs boställe soldatboställe, nu lht Boställsvägen, Gamla åker- och skogsväg
»hærlokxtorp», se Hällestorp gdar   Blombergs stuga backstuga Boställsåkern åker
Kattorp by   Blåsås bebyggelse Bredbergsgärdet åker
Kattarp gd   Blåsås hemmansdel Broagärdet åker
Kattarp gd   Boden, se Lottas bod och Handelboden bod Brokvarns bro bro
Kattarp gd /Se   Bohus soldatboställe Brokvarnsvägen biväg
Kattarp gd /Se   Bohus äldre backstuga, nu lht Broliden sluttning
Kattarp by /Se   Bostället soldattorp Bron vid Hulegården bro
Kymbo by   Bostället plats för soldatboställe Bron vid Källarebacken bro
Kymbo by   Bostället, Gamla äldre soldatboställe, senare backstuga Broåkern åker
Kymbo sn   Boställsas stuga backstuga Brunnsgärdet åker
Kymbo by   Bremanstorpet torp Bränneribrunnen brunn
Kymbo by   Broars dagsverkstorp Brännerisåkrarna åkertegar
Kymbo by   Broars Johana stuga backstuga +Byallmänningen allmänning
Kymbo sn   Broars stuga stuga Byggningagärdet åker
Kymbo by   Brokes stamp vadmalsstamp Bymarken förekommande benämning på Sörmarken
Kymbo by   Broliden dagsverkstorp Byxorna åker
Kymbo by   Broliden, se Stockabäckatorpet Saknas Båtagången färdled
Kymbo egendom   Brostorp dagsverkstorp Bäckingavägen landsväg
Kymbo gd, sn   Bryggaregården gård Dammgärdet åker
Kymbo by   Brännerikällaren raserad källare Dimbovägen benämning på Valstadsvägen
Kymbo sn /Se   Bygdegården ungdomslokal Djupaflogemossen mossområde
Kymbo kyrkby & sn   Bäck by Djupaflogen tjärn
Kymbo by   Bysmedjan smedja Djupaflogen göl
Kymbo by /Se   Dackes stuga backstuga Djupa hålan grustäkt
Kymbo by   +Dalen dagsverkstorp Djäknabackarna odlade backar
Kymbo by   Dalen torp Domareringen domarring
Kymbo by   Dråget lht Domareringen vid Smeds domarering
Kymbo by   Dråget äldre torp, nu lht +Drefven valldrev
Kymbo by   Dålebo äldre dagsverkstorp, nu lht Drågagärdet åker
Kimma gd   Ekatorpen dagsverkstorp Drågagärdet åker
Kymbo by och sn /Se   Ekedalen äldre backstuga, nu lht Drågagärdet åker
Kymbo by /Se   Ekelund äldre torp, nu bebyggelse Drågagärdet åker
Moarp gd /Se   Ekes bränneri brännvinsbränneri Dungen dunge
»Sixstens tompt» tomt?   Ekeslätten enstakahemman Ekabron bro
Spakegården gd /Se   Eket enstakahemman Ekabäcken bäck
Spakegården hemman /Se   Ekmans boställe soldatboställe Ekasjön, se Ekesjön Saknas
Stockabäcken, Lilla o. Stora gdr /Se   +Ekslund, se Ekeludn del av Eket Ekaslätten åkerområde
Stockabäcken, Lilla gd:ar /Se   Ekåsen lht Ekelunds hagar beteshagar
Stockabäcken, Stora gd:ar /Se   Fattighuset ålderdomshem Ekelundsmossen mossområde
Stommen = Kymbo gd   Fattigstugan, se Fattighuset Saknas Ekelundsmossen odlad mosse
Svenstorp gd /Se   Fattigstugan, Gamla, se Fattighuset Saknas Ekelundsvägen enskild väg
»thiuma», se Kymbo sn   Fiblagården gård Ekesbäcken, se Ekabäcken Saknas
*Tiuma, se Kymbo kyrkby och sn   Fila, se Filadelfia bebyggelse Ekesjön sjö
Vässingsholmen gd /Se   Filadelfia missionslokal +Ekeslättssjön äldre benämning på Ekesjön
    Fläskagården gård Ekes mark betesmark
    Fläskagården bebyggelse Ekes sjö Saknas
    Fläskagårds mejeri mejeri Ekes äng ängsområde
    Fläskagårdstorpen dagsverkstorp +Ekets knäppe gränsmärke
    Folkskolan folkskola Ekets sjö sjö
    Frändbergs smedja smidesverkstad Kymbo tall utmark med tallskog
    Furubacken lht Emilabacken kulle
    Församlingshemmet, se Folkskolan Saknas Emilagärdet åker
    Gamletorpars stuga stuga Enebacken åker, kulle
    Godéns boställe soldatboställe Enebacken äldre åker, nu betesmark
    Gossa-Karla stuga äldre backstuga, nu lht Enebuskabacken kulle
    Gossatorpet torp Erika lycka åkerlycka
    Granates stuga backstuga Falköpingsvägen landsväg
    Grena-Karla torp dagsverkstorp Falköpingsvägen, Gamle del av Falköpingsvägens
    Grenatorpet torp Fara skift skogsskifte
    Grens boställe soldatboställe Farmora skift skogsskifte
    Gropagården gård Fattigstugevägen väg
    Gropagården bebyggelse Femstenaröret gränsmärke av stenar
    Gropagårdens tomt tomt Femstenaröret gränsmärke av stenar
    Gropa-Kajsas stuga backstuga Flogagärdet åker
    Gropesas stuga stuga Flogen vattensamling eller sank mad
    Gropes stuga backstuga Fläskabacken kulle
    +Göcksbacken backstuga Fläskadungen dunge
    +Göksbäcken backstuga Fläskagårds backe kulle
    Halla-Karla stuga backstuga Fläskagårds dunge skogslund
    Halles stuga backstuga Fläskagårdsgärdet åker
    Handelsboden diversehandel Fläskagårdsgärdet åker
    Hansa-Larsa stuga backstuga Fläskagårds hedar slättmarksområde
    Hedastommen bebyggelse Fläskagårds mad mossområde
    Hedastommen bebyggelse Fläskagårds mark äldre betesmark, nu åker
    +Hellestorp, se Hällestorp by Fläskagårdsmossarna mossområde
    Hjortas stuga backstuga Fläskagårds mosse mossområde
    Hjortastugan backstuga Fläskagårds råsar, se Fläaskagårdsmossarna Saknas
    Hjula-Pettera torp förr torp, nu lht Fläskholmsåkern åker
    Hjälmes stuga backstuga Folkabovägen landsväg
    Holmagården gård Fornbacken kulle med forngrav
    Holmen gård Forngraven kulle med fornminne
    Holmen bebyggelse Forngravsgärdet åker
    Hovmansgården gård Frändbergsbäcken bäck
    Hulegårdarna brukningsdelar Frändbergsliden, se Backgårdsliden Saknas
    Hulegården gård Fyrkanten åker
    Hulegården bebyggelse Fyrkanten åkerteg
    Hulegårds knektatorp soldattorp Fållorna åkrar
    Hulegårds källare källare Fårabacken kulle med fornminne
    Hulegårdstorpen dagsverkstorp Fårahagen beteshage
    Hälla-Karla stuga backstuga Fårahagen beteshage
    Hällestorp by Fårapinan fårhage
    Hällestorp by Fädreven fädrev
    Hällestorpagårdarna bebyggelse Fällan åker
    Hällestorpa knektatorp soldatboställe Fällan del av skogsskifte
    Hällestorpa kyrka kyrka Fällan skogsområde
    Hällestorps rote husförhörsrote Fällan skogsområde
    Högaberg äldre torp, nu lht Fällegärdet åker
    Högbergsas stuga yngre benämning på Lustastugan Fälleledet grind
    Högbergs boställe soldattorp Fällorna åker- och ängsområde
    Jennys stuga backstuga Första lyckan åker
    Johana källare källare av sten Gamla vägen del av Jönköpingsvägen
    Johana stuga backstuga Gamlevägen del av Jönköpingsvägen
    Johannas stuga backstuga Grankärret kärrområde
    Jungfrugården gård Grankärrsbacken kulle
    Jungfrugården säteri Grankärrsmossen delvis odlad mosse
    Jungfrugårdstorpen dagsverkstorp Grena-Karla-lyckan åkerlycka
    Jungfrugårdstorpet torp Grena-Karla äng ängsområde
    Jungfrugårdstorpet, Gamla torp Grevagårdsgärdet åker
    Jungfrugårdstorpet, Lilla torp Grevagårdsliden sluttning
    Jungfrugårdstorpet, Stora källor Gropalyckan åkerlycka
    Jungfrutorpet äldre dagsverkstorp, senare backstuga Grottåkern åker
    Junkragård, Frändbergs bebyggelse Grusagärdet åker
    Junkragård, Gabrielssons bebyggelse Grushålan grustäkt
    Junkragård, Klockaregårds bebyggelse Grytemossen mosse
    Junkragårdarna hemmansdelar Grönefläck ängsområde
    Junkragården gård Gårdabäcken äldre benämning på s.k. Frändbergsbäcken
    Junkragården bebyggelse Gårdabäcksbron bro
    Junkragården, Nedre jordbruksfastighet Gårdavägsbron bro
    Junkragården, Övre jordbruksfastighet Gåsabäckagärdet åker
    Junkragårdsdelen hemmansdel i sambruk Gåsabäckalyckan åkerlycka
    Junkragårds knektatorp soldatboställe Gåsabäcken del av Storebrobäcken
    Kajsas Mandas stuga backstuga Gåsakällan källa
    Kajsas stuga backstuga Gärdesvägen åkerväg
    Kattarp gård Gärdes bakom byggningen åker
    Kattarp enstakahemman Gärdet bakom ladugården åker
    Kattarp, Lilla hemmansdel Gärdet emellan stugan och vägen, se Källaregärdet åker
    Kattarp, Stora hemmansdel Gärdet intill Hästamarken åker
    Kattarpagårdarna hemmansdelar Gärdet med tarmen del av äldre Knektatorpagärdet
    +Kattekrogen krog Gärdet mellan vägarna åker
    Kavelbron torp Gärdet nedanför Emilagärdet åker
    Kavelbron äldre torp, nu backstuga Gärdet nedanför Johannegärdet åker
    Kjellbergs boställe soldattorp Gärdet nedanför vägen, Andra åker
    Klockaregården gård Gärdet nedanför vägen, Första åker
    Klockaregården bebyggelse Gärdet uppaföre stugan åker
    Klockaregården, Nedre bebyggelse Gärdet utanför trädgården åker
    Klockaregården, Övre bebyggelse Gärdet vid framfartsvägen åker
    Knektastugan stuga Gärdet vid Kymboholm åker
    Kopparslagarns gård bebyggelse Gärdet vid skogsledet åker
    Korsgården gård Hackaråsen skogsområde
    Kulla kvarn Hackesgärdet åker
    Kullakvarnen kvarntomt Hacket åker
    Kvill-Andersa stuga torp Hacket åker
    Kvillars stuga stuga Hacket åker
    Kvill-Augusta stuga torp Hagalyckorna åkerlyckor
    Kvistes boställe äldre soldattorp, nu lht Hagamarken beteshage
    Kymbo by Hagen betesmark
    Kymbo kyrkby Hagen beteshage
    Kymbo kyrkby Hagen beteshage
    Kymbo bebyggelse Hammarbackarna gruskullar
    Kymbobyn by Hammarbäcken bäck
    Kymboholm kronoegendom Hammaren åkerteg
    Kymboholms mejeri mejeri Hansa äng ängsområde
    Kymboholmstorpen dagsverkstorp +Harschesgärdet åker
    Kymbo kyrka kyrka Hedagärdena åkrar
    Kymbo källor torp Hederna slättmarksområde
    Kymbo missionshus lht Hedernagärdena åkrar
    Kymbo småskola skola Hedernagärdet, Första åker
    Kymbo västra rote husförhörsrote Hemåkrarna åkrar
    Kymbo östra rote husförhörsrote Herrekvarns bro bro
    Kyrkan kyrka Herrekvarns damm damm
    Källegården gård Hjortadalen dalgång
    Lappes stuga backstuga Hjortåkern åkerlycka
    Lappmarken backstuga Hjälmaflogemossen mossområde
    Lejons-Kajsas stuga backstuga Hjälmaflogen göl
    Lejonskällaren källare Holmalyckan åkerlycka
    Lejons stuga torpstuga Horngrimmen åker
    Lilla Holmen gård Hulegårdsgärdet åker
    Lille gård Hulegårdsliderna sluttningar
    Lillegården gård Hulegårds råsar sankmarksområden
    Lillegården bebyggelse Hulegårdsskifterna skiften
    Lillekära stuga backstuga Hulegårds skog skogsområde
    Ljungbergs boställe äldre soldattorp, nu lht Hulegårds torvmosse mosse med torvtäkt
    Ljungaberg äldre torp, nu lht Hulegårdsvägen väg
    Ljungeberg lht Hulegårds åkrar åkrar
    Ljungeberg äldre dagsverkstorp, nu backstuga Huleliden sluttning
    Ljungeberg backstuga Hundahålan sänka
    Ljungsdal äldre backstuga, nu lht Husaplanen, Gamla plats för f.d. bebyggelse
    Ljungströms boställe äldre soldatboställe, nu lht Hydrofonåkern åkertäppa
    Ljungströms stuga soldatstuga Hårdvallstegarna åkertegar i linda
    Lottas bod diversehandel Hällarna urbergshällar
    Lottas stuga backstuga och handelslokal Hälles port grind
    Lustastugan backstuga, nu sommarbostad Hällestorpagärdet åker
    Lustes stuga backstuga Hällestorpagärdet åker
    Lyckholmen bebyggelse Hällestorpaskogen skogsområde
    Långås äldre backstuga, senare torp, nu sommarbostad Hällestorpavägen enskild väg
    Lövbacken bebyggelse Hällevägen skogsväg
    +Löfbergsla, se Lövbergsvadet Saknas Hästabetet betesäng
    Lövbergsvadet backstuga Hästamarken beteshage
    Majas stuga stuga Hästamarken skogsområde
    Majas stuga, se Närkla-Majas stuga Saknas Hästavallarna åkertegar, nu i linda
    Margaretas stuga backstuga Hästavallen åker
    Missionshuset, se Kymbo missionshus Saknas Hästhagagärdet åker
    +Muraretomten bebyggelse Hästhagen beteshage
    Myretomten frälselägenhet Högbergs äng ängsområde
    Myretomten lht Högehall åker
    Nolgården gård Höragraven torkgrop för lin
    Nolgården bebyggelse Höragraven torkgrop för lin
    Nolgårds knektatorp soldatboställe Intagan åkerteg
    Nolgårdsåttingen bebyggelse Jennya åkrar åkrar
    Nybygget torp Johana håla åkerlycka
    Nybygget backstuga Johannegärdet åker
    Nybygget backstuga Josupamossen delvis odlad mosse
    Nybygget torp Jungfrugårdsbäcken del av Ekabäcken
    Nybygget äldre torp, nu avs. lht Jungfrugårds damm damm
    Nyhem lht, avs. Jungfrugårdsliden sluttning
    Närkla-Majas stuga äldre backstuga, tidigare torp Jungfrugårdsmarken skogsområde och betesmark
    Nöten bebyggelse Jungfrugårds pina skogsområde
    Panka-Stavas stuga bebyggelse Jungfrugårds råsar mossområden
    Pankastugan backstuga +Junkragårdens utmark äldre benämning på de s.k. Junkragårdsskiftena
    Parses stuga backstuga el. torp Junkragårdsbron bro
    +Pattebohus skifte Junkragårdsbäcken del av Gåsabäcken
    Piltas stuga stuga Junkragårdsgärdena åkrar
    Pilta-Tildas stuga backstuga Junkragårdsliden sluttning
    Pilt-Emila stuga backstuga Junkragårdslyckorna åkertegar
    Piltero backstuga Junkragårdsråserna sankt mossdråg
    Piltes stuga backstuga Junkragårdsskifterna skiften
    Pissevadet stuga Jönköpingsvägen landsväg
    Pottebohus lht Jönköpingsvägen, Gamle del av Jönköpingsvägen
    Påsa-Nolgården hemmansdel Kaffeflogen Saknas
    Påsen, se Påsa-Nolgården Saknas Kajsas åkrar åkertäppor
    Pärsas stuga backstuga +Kalfhagarne beteshagar
    Pärsastugan backstuga Kalvabacken kulle
    Pärssonsstugan backstuga Kalvahagen beteshage
    Rullaregårdarna brukningsdelar Kalvahagen beteshage
    Rullaregården gård Kalvahagen beteshage
    Rullaregården bebyggelse Kalvahagen beteshage
    Rullaregården, Lille bebyggelse Kalvhagen beteshage
    Rullaregården, Nedre bebyggelse Kanalen, Store kanal
    Rullaregården, Store bebyggelse Katrineflogen benämning på Katteflogen
    Rullaregården, Övre bebyggelse Kattarpa betesmark betesäng
    Rullaregårdstorpen dagsverkstorp Kattarpagärdet åker
    Rättars källare källare Kattarpagärdet åker
    Rättars på Tallen torp Kattarpaskifterna skiften
    Salda-Klasa stuga stuga Kattarpaskogen skogsområde
    Samuela i Junkragården bebyggelse +Kattarps utmark skiften
    Samuela Sofias stuga backstuga Katteflogen dymosse
    Samuelsas stuga stuga Kattelekaflogen benämning på Katteflogen
    Sandbergs stuga backstuga Klasa byxor åker
    Silla-Karla stuga backstuga Klockalyckan åker
    Sjuttes stuga backstuga Klockaregårdsskiften skifte
    Skattegården gård Klockaregårdsskogen utmarksskifte
    Skogen torp Klockaskogen äldre benämning på Snippamarken
    Skolan, se Folkskolan Saknas Klämman rås
    Skolhuset, se Folkskolan Saknas Klämmegärdet åker
    Skoltomten tomtområde +Klöfverlyckan åker
    Skoltomten lht Knektajorden markområde
    Skoltomten, Gamla del av lht Knektalyckorna åkerlyckor
    Skomakars stuga stuga Knektatorpagärdet åker
    *Skulars? torp Knektatorpet åkertäppa
    Skåtagården bebyggelse Knektängen äng
    +Smedbostället boställe för bysmed Kobetet odlad mosse
    Smedstorp lht Kohagategarna åker, delvis i linda
    Smedstugan bostad för bysmed Kohagen beteshage
    Småskolan skola Kohagen, Lilla åker
    Småskolan, Gamla småskola Kohagen, Stora åker
    Snippatorpet dagsverkstorp Komaden betesäng
    Snippen bebyggelse Kopparslagaregärdet åker
    Snippen bebyggelse Korsvägen korsväg
    Solliden lht Kronans mark, se Kymboholmsmarken Saknas
    Spakes boställe soldatboställe Kronans skog skog
    Spakes stuga lht Kronoskogen skifte
    Spakgårdarna hemmansdelar Kronoskogen, se Kymboholmsmarken Saknas
    Sparkgården gård Kulinsfällorna skogsområde
    Spakgården bebyggelse Kullagärdet åker
    Spakgården, Gamla bebyggelse +Kullagärdet åker
    Spakgården, Nedre bebyggelse Kullakvarnsfallet fall
    Spakgården, Övre bebyggelse Kullarudan, se Kullaröran Saknas
    Spakgårds knektatorp soldattorp Kullaruderna skogsområde
    Spakgårdstorpen dagsverkstorp Kullaråan skogsområde
    Spakgårdstorpet torp Kullaröran kullar och stenrös
    +Spakgårdstorpet dagsverkstorp Kullen, Lilla kulle med fornminne
    Spelaregården bebyggelse Kullen, Stora kulle med fornminne
    Spelaregården gård Kvarnafallet vattenfall
    Spelaregårdstorpen dagsverkstorp Kvarnagärdet åker
    Spelaregårds torvlada torklada för torv Kvarnadammen kvarnadamm
    Starbo-Johannas stuga backstuga Kvarnavägen förbindelseled
    Starbosas stuga stuga Kvarnavägen äldre benämning på Kymbotallsvägen
    Starbostugan stuga Kvarnavägen, Gamle del av Kymbotallsvägen
    Starebo torp Kvigebetet betesmark
    Stenbergsråsen torp Kvigemarken betesmark
    Stenäng lht Kvillalyckorna åkerlyckor
    Stin-Emila stuga backstuga Kymbobackarna benämning på Ölidsbackarna
    Stockabäckagårdarna gårdar Kymbobäcken del av Storebrobäcken
    Stockabäcka kvarn vattenkvarn Kymbogärdet åker
    Stockabäckatorpet dagsverkstorp Kymbogärdsmossen mosse
    Stockabäcken by Kymboholms hedar slättmarksområde
    Stockabäcken, Lilla bebyggelse Kymboholmskanalen kanal
    Stockahäcken, Lilla bebyggelse Kymboholms mad mossar
    Stockabäcken, Stora bebyggelse Kymboholmsmarken skogsområde
    Stockabäcken, Stora bebyggelse Kymboholmsmarken betesmark
    Stockabäckens rote husförhörsrote Kymboholms mossar mossområde
    Stomberget dagsverkstorp Kymboholmaskiften skifte
    Stommatorpen dagsverkstorp Kymboholms skog skogsskifte
    Stomma torvlada torklada för torv Kymboholmsvägen väg
    Stommen gård Kymbo korsväg vägkorsning
    Stommen bebyggelse Kymbo källor källor
    Stoms knektatorp soldattorp Kymbokällorna källor
    Store kortform för Stora Stockabäcken Kymbo tall barrskogsområde
    Stora boställe soldatboställe Kymbotallen tall
    Storegårdarna brukningsdelar Kymbotallsvägen landsväg
    Storegården bebyggelse +Kymbo Utmark, se Kymbo tall Saknas
    Storegården bebyggelse Kymbovägen del av Bäckingavägen
    Storegårds knektatorp soldattorp Kyrkegärdet åker
    Storegårds källare källare Kyrkeliden, se Skoleliden Saknas
    Storegårdstorpen dagsverkstorp Kyrkestigen gångstig
    Storgården gård Kyrkevägen väg
    Stormastugan backstuga Kyrkevägen gång- och åkerväg
    Storskolan benämning på Folkskolan Kyrkogården begravningsplats
    Strand-Pis stuga backstuga Källarebacken kulle
    Strands boställe soldatboställe Källarebacken kulle med forngrav /Se
    Strands stuga äldre backstuga, nu lht Källarebacken kulle med forngrav /Se
    Strömsborg lht Källarebacken kulle
    Strömsholm f.d. soldattorp, nu lht Källaregärdet åker
    Strömslund dagsverkstorp Källaregärdet åker
    Stångalund hemman Källaregärdet åker
    Svartebacken äldre dagsverkstorp, nu backstuga Källaregärdet åker
    Svenstorp gård Källaregärdet åker
    Svenstorp enstakahemman Källaregärdet yngre benämning på Kvarnagärdet
    Svenstorp, Lilla hemmansdel Källegårdsgärdet åker
    Svenstorp, Stora hemmansdel Källegårds kärr kärr
    Svenstorpagårdarna brukningsdelar Källegårds kärr kärr
    Sävagården gård Källeråsabäcken bäck
    Söderåsen lht Källeråsen dyrås
    Sörgården gård Kärren kärrartad mark
    Sörgården bebyggelse Kärren kärrområde
    Talla-Karla stuga backstuga Kärrerna kärrområde
    Tallastugorna backstugor Kärret kärrområde
    Tida kvarnar, se Tidakvarnarna Saknas Kättilstorpavägen, se Banevägen Saknas
    Tidakvarnarna kvarnar Ladugårdsgärdet åker
    Tims stuga backstuga Ladugårdsgärdet åker
    +Tiymo, se Kymo by och socken Ladugårdsgärdet åker
    Tjugondedelen bebyggelse Ladugårdsgärdet åker
    Tomten gård Ladugårdsgärdet åker
    Tomten bebyggelse Ladugårdsgärdet åker
    Torpars stuga backstuga Ladugårdsgärdet äldre benämning på Åkern
    Torpet äldre soldattorp, nu backstuga Ladugårdsgärdet åker
    Torvladan torvlada Ladugårdsgärdet åker
    Tuers kvarn kvarn Ladugårdsgärdet åker
    Tuers såg såg Ladugårdsåkern åker
    Tureströmmen vattenkvarn Ladugårdsåkern åkertäppa
    Turaströmmen kvarn och såg Landsvägen, Gamle väg
    Turaströmmens kvarn vattenkvarn Landsvägen, Nye väg
    Turaströmmens såg vattendrivet sågverk Landsvägen, Store benämning på Jönköpingsvägen
    Turka-Klasa stuga stuga Landsvägsgärdet åker
    Turkastugan backstuga Lappmarken del av skiften
    Turkes stuga backstuga Lappåkrarna åkertegar
    Turkiet dagsverkstorp Larvhålan fördjupning i mark
    Törnegrens backstuga Ledagärdet åker
    Uddbergs stuga backstuga Lejonagärdet åker
    Undantaget undantag Lejonsåkern åker
    Vassholmen benämning på Vässingsholmen Lerhålan lertäkt
    Ville-Beatas stuga backstuga Lerhålan åker
    Vrågården gård Lerhålorna lertäkt
    Vässingsholmen gård Lertaget lertäkt
    Vässingsholmen bebyggelse Levina äng ängsområde
    Vätterlunds källare murad källare Lidagärdet åker
    Vätterlunds stuga backstuga Lidagärdet åker
    Åbergs stuga backstuga Lidagärdet, Lilla åker
    Ängdalen backstuga Lidagärdet, Stora åker
    Ölid äldre backstuga, nu ingående i lht Lillagärdet åker
    Ölid backstuga Lill-Annas skift lht
    Ölid backstuga Lille bäcken bäck
    Ölid backstuga Lillegården, Nedre åker
    Ölid backstuga Lillegården, Övre åker
    Ölid backstuga Lillegårdsgropen dike med jordvall
    Ölidsås äldre backstuga, nu lht Lillegårdsgärdena åkrar
    Ölidsås backstuga Lillegårdsskogen skogsområde
      Lille hagen beteshage
      Lille hagen beteshage
      Lille kanalen kanal
      Lille mossen mosse
      Lillemossen tidigare odlad mosse, nu betesmark
      Lillinga bäck bäck
      Lillingafällan äldre benämning på Kulinsfällorna
      Lillinga led grind
      Lillingaleden grindar
      Lillinga mossategar åkertegar
      Lillingamossen mossområde
      Lillingaskogen, se Lillingafällan Saknas
      Lillinga torvmosse mosse med torvtäkt
      Lillängegärdet åker
      Lillängen äldre benämning på den s.k. Nolgårdsmarken
      Lillängen äldre äng, nu åker
      Lillängen, Lilla åker
      Lillängen, Stora åker
      Lillängesbron bro
      Limugnagärdet åker
      Limugnagärdet åker
      Lundagärdet åker
      Lundaledet grind
      Lundamossen odlad mosse
      Lusaflogen vattensamling
      Lustalyckan åkerlycka
      Lustaslätten åker och äng
      Luståkern åker
      Lyckan åkerlycka
      Långagärdet åker
      Långagärdet åker
      Långa liden sluttning
      Långa lyckan åker
      Långa lyckan åkerteg
      Långe åkern åkerteg
      Långharvemossen mosse
      Långharverna, se Långharvemossen Saknas
      Långås rullstensås
      Långåsaliden lid
      Lövbacken, se Lövberget Saknas
      Lövberget höjd
      Maden kärrområde
      +Maden odlat mossområde
      Maden mad
      Magasinsgärdet åker
      Magasinsgärdet åker
      Magasinsgärdet åker
      Majeraåkern åkerlycka
      Majesbacken kulle
      Majåkern åkerlycka
      Manderagärdet åker
      Mandera mark betesmark
      Manderamarken betesmark
      Markagärdena åkrar
      Markagärdet åker
      Markagärdet åker
      Markagärdet åker
      Markaledet grind
      Markalyckan åker
      Markalyckorna åkerlyckor
      Marken betesmark
      Mellalyckan åker
      Mellamarken betesmark
      Mellanlyckan åker
      Mellanvägen väg
      Mellersta gärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åkerområde
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomlyckan åkerlycka
      Mellomlyckan åker
      Mellommarken betesmark
      Milapålen milstolpe av sten
      Mittgärdet åker
      Mittöversvägen väg
      Mjölfällan åker
      Moberget höjdrygg
      Mobergsmossen mosstråk
      Morrebacken åker och kulle
      Morrehål åker
      Morrehålsvägen åker- och skogsväg
      Mossagärdet åker
      Mossategarna åkertegar
      Mossategarna åkertegar
      Mossategarna, se Lillinga mossategar Saknas
      Mossavägen åkerväg
      Mossavägen åkerväg
      Mossavägen åkerväg
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mulehål åker
      Mårdes bro bro
      Mörka vrån ängsområde
      Mörka vrån åker
      Nolgårdsgärdet åker
      Nolgårdsgärdet åker
      Nolgårdsmarken betesmark
      Nolgårdsskogen skogsområde
      Nolgårdsvägen framfartsväg
      Nolgårdsåkern åker
      Nolgårds äng ängsområde
      Nolgårdsängen ängsområde
      Nordmossen mossområde
      Norkeledet grind
      Norkevägen skogsväg
      Nyagärdet åker
      Nyagärdet åker
      Nyodlet åkerteg
      Nyodlingen åker
      Näsvägen landsväg
      Nötagärdet åker
      Odlet åker
      Odlingen åker
      Ormabacken åker
      Ottogärdet åker
      Oxhagategarna åkertegar
      Oxhagen ängsområde och beteshage
      Palmaråsen däld
      Parsaliden sluttning
      Parsaliden sluttning
      Pepparmaden åker
      Perssons äng ängsområde
      Petterabacken kulle
      Petterabackarna backar
      Petterabrunnen brunn
      Pettera led grind
      Petteralyckan åkerlycka
      Petteralyckan åkerlycka
      Petteralyckorna Saknas
      Piltagärdet åker
      Pinan, se Jungfrugårds pina Saknas
      Pissevadet vad
      Pryssagärdet åker
      Pryssamossarna mossområde
      Prästavägen väg
      Pålagärdet åker
      Pärssons åkrar åkrar
      Rabygärdet åker
      +Rakegärdet åker
      Ripe hål håla
      Ripe hål håla
      Ripehål del av Storebrobäcken
      Rubbekullamossen mosse
      Rullaregårdsbäcken del av Frändbergsbäcken
      Rullaregårds fällor skogsområde
      Rullaregårds grustag samfäld grustäkt
      Rullaregårdsgärdet åker
      Rullaregårds lider sluttningar
      Rullaregårds mark betesmark
      Rullaregårdsvägen framfartsväg
      Rundkvistagärdet åker
      Ryssabackaskogen skogsområde
      Rågagärdet åker
      Rågars håla sänka
      Rågastigen gångstig el. väg
      Rättaregärdet åker
      Rättars intaga intäkt
      Rävabacken kulle
      Rävhalsberget höjd
      Rödaled grind
      Saldaledet grind
      Saldaliden sluttning
      Saldalyckan åkerlycka
      Sandbergsåkern åkertäppa
      Sandénlyckan åkerlycka
      Sandénslyckorna åkerlyckor
      Sandtaget, se Skarpemo grustag Saknas
      Sandvägen väg
      Sanfrida mosse mosse
      Segervallen, se Segervallslyckan Saknas
      Segervallslyckan åkerlycka
      Sjögärdet åker
      Skams undantag ängsområde
      Skarpemo grustag grustäkt
      Skarpemon del av skogsområde
      Skarpemosjön sjö
      Skarpemovägen, se Slättängsvägen Saknas
      Skarpemovägen väg
      Skogen vid Rågastigen skogsområde
      Skogsgärdena åkrar
      Skogsgärdet åker
      Skogsledet grind
      Skogsledsgärdet äldre benämning på Gärdet
      Skogsskiften skifte
      Skolegärdet åker
      Skolehagen beteshage
      Skoleliden sluttning
      Skomakarelyckorna åkerlyckor
      Skrevet korsväg
      Skrikesten stenblock
      Skrintan åker
      Skrintängen äng
      Skåtarsliden, se Junkragårdsliden Saknas
      Skövdevägen väg
      Slåtterkullarna åkrar
      Slåttängen slåtteräng
      Slättakullen äldre benämning på Källaregärdet
      Slättängsvägen äldre benämning på Jönköpingsvägen
      Slättängsvägen landsväg
      Smedabäcken del av Ekabäcken
      Smedaliden sluttning
      Smedjebacken kulle
      Smedjegärdet åker
      Smedjegärdet åker
      Smedjegärdet åker
      Smedlyckan åkerteg
      Sneda gärdet åker
      Snipen åkerteg
      Snippaliden sluttning
      Snippamarken betesmark
      Snippamarkevägen körväg
      Snippamossen uppodlad mosse
      Snippaskogen benämning på Snippamarken
      Snippategarna åkertegar
      Snippavägen körväg
      Snippen äldre betesmark, nu skogsområde
      Snärjet skogsområde
      Sohålet dyhåla
      Spakalyckan åkerlycka
      Spakes åkrar åkrar
      Spakgårdsbacken odlad kulle
      Spakgårdslyckorna åkerlyckor
      Spakgårdslyckorna spakgårdslyckor
      Spakgårdsmarken betesmark
      Spakgårdsmarken skogsområde
      Spakgårdsmarkerna skogsområden
      Spakgårdsmossarna odlat mossområde
      Spakgårdsskiften skifte
      Spakgårdsskogen skogsområde
      Spakgårdsängen ängsområde
      Spargrensmossen odlad mosse
      Spelabacken backe
      Spelaregårds betesmark äldre åkerområde, nu betesmark
      Spelaregårdsbäcken del av Storebrobäcken
      Spelaregårdsgärdet åker
      Spelaregårdsgärdet åker
      Spelaregårdsledet grind
      Spelaregårdsmossen odlat mossområde
      Spelaregårds skog skogsskifte
      Spelaregårds torvmosse mosse med torvtäkt
      Spelens backe benämning på Fårabacken
      Spångakärret odlat kärrområde
      Stallgärdet åker
      Stallgärdet åker
      Starbolyckan åkerlycka
      Statarelyckan åker
      Statlyckan åker
      Stenbron bro av stenhällar
      Stengärdet åker
      Steniga gärdet åker
      Stinasbacken kulle
      Stinesgärdet åker
      Stinesgärdet åker
      Stockabäcka allé allé
      Stockabäckabäcken del av Stockabäcken
      Stockabäcka Kullaröra, se Kullaröran Saknas
      Stockabäcka led grind
      Stockabäcka spakgårdslyckor åkerlyckor
      Stockabäcken bäck
      Stocken åker
      Stockes hage skogs- och beteshage
      Stommagärdet åker
      Stommahagen beteshage
      Stommaliden sluttning
      Stommamossarna mossområde
      Stommaskiften skiften
      Stommaskogen skogsområde
      Stomma torvmosse del av Mobergsmossen
      Stoms grushåla grustäkt
      Stora gärdet åker
      Stora mad odlat mossområde
      Stora maden kärrområde
      Storamarken betesmark
      Stora tallen fura
      Store bro landsvägsbro
      Storebro bro
      Store brobäcken bäck
      Stormossen odlad mosse
      Storebrobäcken bäck
      Store bäcken bäck
      Storegårdsbäcken del av Storebrobäcken
      Storegårdsgärdet åker
      Storegårds hage beteshage
      Storegårds hage beteshage
      Storegårdslyckorna åkertegar
      Storegårdsskifterna skiften
      Storegårds skog skogsområde
      Storegårdsvägen enskild väg
      Storegårdsåkrarna åkertegar
      Store hagen beteshage och skogsområde
      Store kanalen kanal
      Store mossen odlad mosse
      Store mossen delvis odlad mosse
      Storemossen odlad mosse
      Storeskogen skogsområde
      Storesten flyttblock
      Storesten flyttblock
      Stormåkern åkerteg
      Stormåkrarna åkertegar
      Storskogen skogsområde
      Storskogen skogsområde
      Storskogen skogsområde
      Storängen äldre benämning på den s.k. Storamarken
      Strandåkern åkerlycka
      Stubbafällan odlat mossområde
      Stubbafällemossen mosse
      Stubbafälletegarna åkertegar
      Stugegärdet åker
      Stångalund höjd
      Stångalund, Lille åker
      Stångalund, Store åker
      Sura gärdet åker
      Svarta bäcken bäck
      Svartebacken, Norra åker
      Svartebacken, Södra åker
      Svartebacken, Västra åker
      Svenstorpa hage beteshage
      Svenstorpaliden sluttning
      Svenstorpamossarna mossområde
      Svenstorpa råsar, se Svenstopamosarna Saknas
      Svenstorpaskiftena skiften
      Svenstorpa skog skogsskiften
      Svinahagen hage
      Svältorna åkerlycka
      Svängen väg
      Sågebacken kulle
      Sågedammen sågedamm
      Sävagårdsvägen framfartsväg
      Södergärdet åker
      Sörgärdet åker
      Sörmarken betesmark
      Sörmarken betessamfällighet
      Sörmarksskiften skifte
      Tallavägen väg
      Tallen, se Kymo Tall Saknas
      Tallgränsen skogsområde
      Tallskiften skifte
      Tarmen del av åker
      Timmagärdet åker
      Tjugondedelen skifte
      Tjuvadalen dalgång
      Tjuvadalen åker
      Tomtagärdet åker
      Tomtagärdet åker
      +Torfvegärdet åker
      Torparegärdet äldre benämning på det s.k. Johannegärdet
      Torparegärdet åker
      Torparemossen mossområde
      Torpet åker
      Torvhålan torvtäkt
      Torvmossen, se Lillinga torvmosse Saknas
      Trehörningen åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten i backen åker
      Tresnipen åker
      Tresnipen åker
      Trintalyckan åkerlycka
      Trintan åker
      Träbron bro
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åkertäppa
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trättängen ängsområde
      Tuers backar kullar
      Tuers damm kvarndamm
      Tuers hage beteshage
      Tuers kvarnadamm damm
      Tuers led grind
      Tuers lyckor åkerlyckor
      Tuers skog skog
      Tuers sågedamm damm
      Tuers tå åker
      Turaströmmens skog skogsområde
      Turkaliden sluttning
      Turkalyckan åkerlycka
      Turkiet kulle
      Tvärdiket dike
      Tvärtegen åker
      Tån åker
      Tån betesäng
      Tån fädrev
      Törngrensgärdet åker
      Törngrensliden sluttning
      Ungskogen skogsområde
      Upparste marken betesmark
      Upparste åkern åkerlycka
      Vagnsbrobäcken förekommande namn på Stockabäcken
      Vagnsstenar gränsmärke
      Valldreven åkerväg och fädrev
      Valstadvägen landsväg
      Vargabacken kulle
      Vasslerna källor och skiften
      Vattenvägen skogsväg
      Vattnet damm och vattningsställe
      Vilebacken kulle
      Vilekullen åker
      Vilekullen kulle
      Vilssten sten
      Vilhelma mosse mosse
      Vrån ängsområde
      Vädursdammen vattensamling
      Vägagärdet åker
      Vägapålen milsten
      Vägen till Lillingamossen skogsväg
      Vässingsholma skift skifte
      Vässingsholmavägen framfartsväg
      Västerängen åker
      Yllestadvägen, se Banevägen Saknas
      Åkern nedanför vägen åker
      Åkern uppaföre källaren åker
      Åkern uppaföre vägen åker
      Åkern utanför ladugården åker
      Åkern utanför stugan åker
      Åkrarna uppaföre bäcken åkrar
      Åkrarna upp vid bergen åkertegar
      Åliderna sluttningar
      Åsabrinken del av Ölidsbackarna
      Älgås skogklädd kulle el. åssträckning
      Älgåsabacken åskulle
      Älgåsagärdet åker
      Älgåsamossen odlat mossområde
      Ängabiten åker
      Ängaåkern äldre benämning på Hydrofonåkern
      Ängen betesmark
      Ängen ängsområde
      Ängen skogs- och åkerområde
      Ängen ängs- och skogsområde
      Ängåkern åkerlycka
      Öjan åker
      Ölid sluttning
      Ölidbackarna benämning på Ölidsåsen
      Ölidsliden sluttning
      Ölidsåsen rullstensås
      Ön fastmarkskulle i mosse
      Örlid sluttning
      Örnabackagärdet åker
      Örnabacken kulle och åker
      Övermarken skogsområde och betesmark

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.