ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Härja socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 189 Bebyggelsenamn : 217 Naturnamn : 139
Hargh, se Härja sn *Aplaberget berg Härja socken sn Baremosse mosse
?Härja socken Backgårdsberget terräng Härja socken socken Baremossen mosse
Härja sn? Baremossen mosse Härja sn Beckhålet skogsmark
Härja sn Baremosse mosse Härja sn Bockaprången betesmark
Härja sn Baremosse mosse Härja socken Bockasten sten
Härja sn /Se Bekhålet terräng Härja sn Brudmannasjön sjö
Härja sn Bengtsberg terräng Härjatassar inbyggarbeteckning Brudmannasjön sjö
Härja sn Berget berg Härjingar inbyggarbeteckning Brudmannasjön sjö
Härja sn Berget terräng Alebäckskärret kärr Byggda källan källa
Härja sn? Berghem terräng Alekärr gård Börkö skogsmark
Härja sn *Biskopsmon terräng Alekärret gräsgäld Drakboningen kärr
Härja socken *Bockasten gränssten Alekärret lht Drågastigen stig
Härja sn Brinke-berg terräng Alsberg gård Drågen åker
Härja socken Brobacken terräng Alsberg gd Drågen åker
Härja sn Brudmannabäcken bäck Backgården gård Drågesan åker
Härja sn Brudmannasjön sjö Backgården gd Dummerdalen? dalsänka
Härja sn Brudmannasjön sjö /Se Backgården gård Dummedälderna äng
Härja sn *Brännings dråg(?) gränsmärke Backgården gd Fiskareåkern åker
Härja sn Bäckakärret sankmark Backgården gård Gimmen sjö
Härja sn Daddakärret kärrmark Backgården gd Gimmen sjö
Härja sn *Diltaberget berg Barkåsen gård Gimmenedssjön sjö
Hargha Saknas Drakaboningen terräng Barkåsen gd Gimmenesjön sjö
Härja sn Dummerdalen terräng Bosarp by Godemosse mosse
Härja sn *Ekeliahallerör gränsmärke Bossarp by Godemossen mosse
Härja sn Enekärrs öja terräng Bosarp bebyggelse Gomossen mosse
Härja sn /Se Falleboberget (-s klint) bergstopp Bosarp bebyggelse Grimmestorpsån å
Härja sn o. by Falleboberget terräng Brinkeberg avhyst lägenhet Grimmestorps bäck bäck
Härja sn Fläskås delvis odlad terräng Brokvarn vattenkvarn Gråberget berg
Härja sn /Se Fågelås skogsmark Brokvarn lht Gråberget berg
Härja sn /Se Fölungen terräng Brunnsberga torp Gråberget berg
Härja sn /Se *Gasarps dunge skogstrakt Bråtamarken, se 1 Knipekärret Saknas Grävlingaberget berg
Härja sn /Se *Gastebäcken bäck Bråten gård Gröna ället gungfly
Härja sn /Se *Getamossen mosse Bråten gd Gullberget höjd
Hargha, se Härja sn Gimmen sjö Bäckakärret skattelägenhet Guldberget berg
Bosarp by Gimmen sjö /Se Bäckebo avhyst lägenhet Guldstenen sten
Bosarp Saknas Gimmersjön sjö Bäckäckra gård Gårdhultaskiften skogsskift
Bosarp by? Gimmesjön sjö Bäckäckra gd Harahoppet ställe
Bosarp by? Gimmesjön sjö Dostorp torp Hulebäcken bäck
Bosarp by *Goemossen mosse Dråget hmn Hules(?) hölj ställe
Bosarp by Gomossen mosse Ekeberg gård Hules(?) hölj ställe
Bosarp by Gomossen mosse Ekeberg gd Hållsdamm f.d. damm
Bosarp by Gomossen sank mark Engbergskärret Saknas Härjabackarna skogsmark
Bosatorp Saknas Gomossen kärrområde Esperåsen Saknas Härjabackarna skog
Bosarp by Grimmestorpaån å Fläskås hemmansdel, nu obebyggd Hästasjön sjö
Bosarp by /Se Grimmestorpaån å Frälsegården gård Hästsjön sjö
Bosarp by /Se Grimmestorpaån å Frälsegården gd Iglasjön mosse
Darthem stuga /Se Gråberget terräng Gasarp gård Järnbergen berg
Drakaboningen kärr /Se Gräsmossen mosse Gasarp gd Kilabäcken bäck
Elghem stuga /Se *Gräsmossen mosse Grimmestorp gård Kilan bäck
*Fågelås (Fogelås) backstuga /Se Grävlingaberget berg Grimmestorp gd Kilerna mader
Härja by Grävlingaberget terräng Hackebo gård Klockemossen mosse
Härja by o. sn Gröna ället terräng Hackebo gd Klockemossen mosse
Härja by Gullberget terräng Hackebo rote rote Klockemossen mosse
Härja by Gårhult, *Gårdhulten höglänt mark Halsäng bebyggelse Korpaberget höjd
Härja by /Se *Gästgivaren gränssten Halsängen skattelägenhet Korreliden? sluttning
Kock(a)gården gd /Se Halsängsmaden kärrmark Herrekvarn vattenkvarn och såg Kungs backe stenkummel
Kolhem stuga /Se *Helviteskärr kärr Herrekvarn lht Kvillabäcken bäck
Kvillan Saknas Hulebäcken bäck Hulebäck gräsgäld Kyrkestenen sten
Kvillan by Hållsdammen fördämning m. bro Hulegården gård Kåckamarken skogsmark
?Kvillan gd Hållsdammen damm Hulegården gd Käringgölen tjärn
?Kvillan gd Hållsdammsån å Hulegården gård Lillesjön sjö
Kvillen gd /Se Härjabackarna backar Hulegården gd Lungnåsakällan källa
Kiällegården Saknas Härjabackarna terräng Hulegården gård Långa björke delvis uthuggen björkskog
Källegården gd Hästasjön sjö Hultet gård Milagärdet åker
Pustås stuga /Se Hästasjön sjö Härja by Mostera hål skogsmark
Ranten stuga /Se Höga källa källa Härja by Munkahålet f.d. slåtteräng, nu betesmark
*Skogen Saknas Järnbergen terräng Högaruder gård Murvagapet äng
Svedjefall gd /Se Kanan terräng Högaruder gd Myrebacken höjd
Tossesången stuga /Se Kariabergen terräng Kalvaruder f.d. soldattorp Olympen berg
Tuppås bebyggelse, (backstuga?) /Se *Kattebo sten gränsmärke Klockaregården gård Ormakärret betesmark
Åslida by *Kilåsa hag gränspunkt Klockaregården gd Ormakärret delvis sumpig skogsmark
Aslida Saknas Klockemossen kärrmark Klockarehem klockareboställe Prången åker
Åslida by Knyckängen fält- och kärrområde Knipan gård Pustakällan källa
Åslida gd:ar *Kolareberget berg Knipan gd Rallebacken höjd
Åslida by *Kolavad(et), Kåkla vadet(?) vadställe Knipekärret obebyggd skattelägenhet Rishagen beteshage
Åslida by Kolhem terräng Knipekärret bebyggelse Rovemossen skogsmosse
Åslida by Kolsvadsbäcken bäck Kockgården gård Råbocken åker
Åslida by Kolängen terräng Kockgården gd Rännefjället berg
*Ängefalla Saknas Kolängen terräng Kolabacken gård Rävaberget berg
  Korpaberget terräng Kolabacken gd Skansabergsåkern åker
  Kråkeryd triangelpunkt Korsåsmossen mosse Skogsamad skogsmark
  Kungsmossen mosse Korsåsmossen bebyggelse *Slottsberget? höjd
  *Kvistabroröret gränsmärke Kringelaruder gård Slottsberget berg
  *Kvissla hall(?) gränssten Kringlaruder gd Slottsberget? grusbacke
  Kycklingabäcken bäck Kringelaruder gård Smörkärret kärr
  Kyrkestenen terräng Kringeln gård Stabbaliden utschaktad sluttning
  Kyrkestenen terräng Krukeberg gård Steningen f.d. slåtteräng, nu betesmark
  *Kållåsaryd terräng Krukeberg gd Stuguberget berg
  *Källemosse mosse Krusabacken lht Stugeberget berg med klippblock och grotta
  *Kärrdråget sank mosse Kråkeryd gård Surebo åker
  Kärres udde terräng Kråkeryd gd Svalabackarna berg
  Lassakärr sank mark Kråkeryd gård Svalabergen berg
  Ledet ägomark Krämmeskogs intägt obebyggd skattelägenhet Svalabäcken bäck
  Lillesjön sjö Kullagården gård Svartebacken höjd
  Lillesjön sjö Kullagården gd Svartemaden mosse
  Lillesjön sjö Kungsbacken lägenhet Sveda mader sankmarker
  Linebacken terräng Kungsmossen krono-, skatteintäkt Svedbron landsvägsbro
  *Lundåsa Knäpp gränspunkt Kungsmossen bebyggelse Svedmaderna sankmarker
  *Långeryds kil(?) terräng Kvillan gård Svedmon del av häradsallmänningen
  *Långeryds märke gränsmärke Kvillan gd Svedmon mosse
  Långgåsröret gränsmärke Kvillen bebyggelse Svedmon skog
  Madbacken terräng Kåremon gård Svedsjön, Lilla sjö
  *Mararudsslätten slätt Kåremon gd Svedsjön, Stora sjö
  *Mokärrsberget berg Källegården gård Svedsjön sjö
  Mossebro terräng Källegården gd Svedan å
  Mossebroledet terräng Liden hus Svedån å
  Myskadalen terräng Liderna hus Svedån å
  *Märadråget mossig terräng Lille mo gård Säggabäckaliden landsvägssluttning
  Nolhagaberget höjd Lille mon gård Säggabäcken bäck
  Nordmon terräng Lille mon Saknas Tassahöljen håla
  Nyhem ägomark Lille mon gård Timmermossen mosse
  Nyholm terräng Lillemon gård Timmerrydsmossen mosse
  Nävravadet vadställe Lillemon bebyggelse Torpadungen åker
  Nävravadet vadställe Lillemons och Långerydsäng äng Trollakullen höjd
  Ormagadden skogsområde Linebacken friköpt torp Tusshålan mosse, nu uppodlad
  Ormakärret sankmark Långebergstorp gård Tåhagen delvis uppodlad betesmark
  Rosenlund terräng Långebergstorp gd Tösasjön sjö
  *Ryggahems bro bro Långebergstorp gård Ulvakällan källa
  Rävaberget berg Långeruder gård Ulvasten sten
  *Sjogerdals hörn gränspunkt Långeruder gd Ulvastenen flyttblock
  Skogen terräng Långeryd gård Umossen mosse
  Skogsamad terräng Långeryd gd Upp(e)i bergen skogsskift
  *Skräddarekvarns knäpp gränspunkt Långeryd gård Varma vrån plats
  Slottsberget berg Långerydsmon bebyggelse Vedaställsåsen ås
  Slottsberget terräng Mabacken avhyst torp Vedkasten åker
  Smörkärret sankmark Madkärret, se 1 Älekärr Saknas Vinnemossen uppodlad mosse
  *Spångakärr kärr Mellomgården gård Vitafjället berg
  Spåråsen terräng Mellomgården gd Vitafjellet berg
  *Stallmossen mosse Mokärret obebyggd kronolägenhet Vitafjället berg
  *Stenbackamark skogstrakt Mon gård Vitafjäll berg
  Stensholm terräng Mon gård Vitaredshallen milsten
  Storängen skogsmark Mon, se 1 Lillemon Saknas Vitgölen tjärn
  Stugeberget terräng Mon Lille, se 1 Långerydsmon Saknas Väglången åker
  Stugeberget berg med klippblock och grotta /Se Mörkhult gård *Värmseln källa
  Surebo triangelpunkt Mörkhult gd Åslida kiler mader
  Svalabackarna terräng Mörkhult gård Älebäcken bäck
  Svalabäcken bäck Nyholm torp Älebäcken bäck
  Svalefjälls skog skogstrakt Paradis stuga, nu öde Älekärr myrmark /Se
  Svedbromossen mosse Pineroten rote *Örlidsåsen? sankmark
  *Svedsjöarna (Svedsjön o. Lillsjön) sjöar Prästegården hemman  
  Svedsjön sjö Risadrågen gård  
  Svedsjön sjö Risadrågen gd  
  Svedsjön sjö Risadrågen gård  
  Svedån å Riset gård  
  Svedån å Riset gd  
  Svedån å Rosenlund lht  
  *Svemoen momark Ryggahemmet gård  
  *Svikahems norstätt(?) led o. gränspunkt Ryggahemmet gd  
  Svinabäcken bäck Sandgrens mosse mosse  
  Svärdalyckan terräng Sandgrens torp avhyst torp  
  Sågarruder terräng Sjöruder lägenhet  
  Säggabäcken bäck Sjöruder lht  
  Sörmon terräng Skattegården bebyggelse  
  Sö(de)rvättnen sjö Skinnmon gård  
  Timmermossen kärrmark Skinnmon gd  
  *Tjurarydskärret kärr Skogens äng äng (krono)  
  Tjuvabron bro Skvalefjäll gård  
  Torpadungen skogsområde Slekebråten gård  
  Tranemaden mosse Slekebråten gd  
  Tranemaden kärrmark Smedjebo gård  
  Tuppås ägomark Smedjebo gd  
  Tusshålan terräng Smedjekärret Saknas  
  *Tvibastun(??) gränsmärke Spåråsen avhyst torp  
  Törngrensmossen kärrmark Spåråsen knektboställe, nu öde  
  Ulvastenen gränsmärke Stenbacken gård  
  Ulvastenen terräng Stenbacken gd  
  Umosseberget terräng Stenkullen gård  
  Umosse mosse Stenkullen gd  
  Umossen kärrmark Stenängen krono-, skatteintäkt  
  Vedaställsåsen terräng Stommen gård  
  *Vinbråta led gränspunkt Stommen gd  
  Vitafjället terräng Surebo avhyst torp  
  Vitakärret kärr Svalefjäll gård  
  Vitakärret sank mark Svalefjäll gd  
  *Vitgölan sjö Svalefjäll gård  
  Vitgölen tjärn Svedbron hemman  
  Vitgölen sjö Svedjefall gård  
  Vitgölen sjö Svedjefall gd  
  *Vitgölsmossen mosse Svedsjömossen mosse  
  *Väster Svedbro rör gränsmärke Svikahemmet gård  
  *Ållamossen mosse Svikahemmet gd  
  Lilla Åmossen mosse Sågareruder avhyst torp  
  *Stora Åmossen mosse Söabromossen terräng  
  Åsbacken terräng Tjäremossen mosse  
  (*) Åsli(d) a gränsmärke Torpet gård  
  Älebäcken bäck Torpet gård  
  Älebäckskärret kärrmark Tranemaden obebyggd skattelägenhet  
  Ängaberget terräng Tuppås lägenhet, nu öde  
  Överberget berg Vimsemossen mosse  
    Vinnemossen mosse  
    Vitakärret obebyggd kronolägenhet  
    Vitared gård  
    Vitared gd  
    Vrågården gård  
    Vrågården gd  
    Vädbäcken gd  
    Vädbäcken gård  
    Västergården gård  
    Västergården gd  
    Åsa gård  
    Åsa gd  
    Åslida by  
    Åslida bebyggelse  
    Åslida Backgården bebyggelse  
    Åsliden by  
    Älebäckskärret, se 1 Korsåsmossen Saknas  
    Älekärr gård  
    Älekärr gd  
    Älekärr bebyggelse  
    Älekärrs kärr sankmark  
    Ärteberg gård  
    Ärteberg gd  
    Äskeråsen gård  
    Äskeråsen gd  
    Östergården gård  
    Östergården gd  
    Överberg avhyst torp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.