ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Utvängstorps socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 58 Bebyggelsenamn : 158 Naturnamn : 86
Utvängstorp sn o. by Aspelundsbäcken bäck Utvängstorp socken Anisaskruven skogsmark
Utvängstorp by Bare mosse mosse Aspelund lht Annas hölj håla
Utvängstorp by Bare mosse mosse /Se Asmundshemmet bebyggelse Aspelundsbäcken bäck
Utvängstorp by Baremossen mosse Assmundshemmet gård Baremosse mosse
Utvängstorp by /Se Barremosse mosse Assmundshemmet gd Baremosse mosse
Utvängstorp Saknas Baremosse mosse Assmundshemmet gård Baremossen mosse
Utvängstorp sn Barremosse mosse Backen lht Bodaåkern åker
Utvängstorp sn Baremosse mosse Backgården gård Bältarebergen berg
Utvängstorp sn Baremosse kärrmark Backgården gd Drakagärdet åker
Utvängstorp sn Baremosse sank mark Ballarp gård Ekeberget berg
Utvängstorp sn Baramossen by o. mosse /Se Ballarp gd Ekängen äng
Utvängstorp sn Björnakullen terräng Ballarp gård Farmora berg berg
Utvängstorp sn Bockaberget terräng Baremossö bebyggelse Farmora rude åker
Utvängstorp sn Broberg terräng Baramåsö gård Fjällamossen mosse
Utvängstorp sn Farmora berg terräng Baramåsö gd Fållen åker
Utvängstorp sn Fjällamossen kärrmark Baremossö gård Glispakärret kärr
Utvängstorp sn Fridhem terräng Beateberg lägenhet Glispakärren delvis odlad mosse
Vtwägnistorp Saknas Glispakärren kärrmark Beateberg lht Grönedalen f.d. slåtteräng, nu betesmark
Utvängstorp sn Glispekärret mosse /Se Bengtsvad skattelägenhet Gubbes backe kulle
Utvängstorp sn Granstugan terräng Bengtsvad gd. Gölabäcken bäck
Utvängstorp sn Gräsmossen kärrmark Bengtsvad kvarn Gölen sjö
Utvängstorp sn /Se Grönedalen terräng Björkelund lht Gölen sjö
Utvängstorp sn /Se Gölabäcken bäck Björnakullen lht Göpaberget berg
Utvängstorp sn /Se Gölen sjö Björnåsen folkskola Göpes botten sankmark
Utvängstorp sn /Se Göpes botten kärrmark Björnåsen lht Hornsberg berg
Oothwaghenstorp, se Utvängstorp by Hallabergen terräng Bolsäng gård Hängeflymossen mosse med gungflyn
Otwæghensthorp, se Utvängstorp by Hallebo terräng Bolsäng gd Hästapinan kärr
Asmundshemmet gd /Se Hornsberg höjd Bolsäng gård Hättorna åkrar
Baramossen mosse o. by /Se Hängeflymossen kärrmark Broberg avhyst lägenhet Hättorna åkrar
Benctswath qvarn Saknas Illhället terräng Bäcken torp Illhället skogsmark
Bengtsvad kvarn Knutsatorpet terräng Bäcken lht Kakegärdet åker
Ekan eller Stommen gd Kärret långa, se Långa kärret Saknas Dalshult gård Karlssonsfällan åker
?Ekan gd Linkebäcken bäck Dalshult gd Klostergårds källa källa
Hultarp by Lundsaskiften terräng o. kärrmark Dalshult gård Kohagen betesmark
Hultarp by? *Lundsåsa knäpp gränspunkt Dalshultsmon bebyggelse *Kolsvadet? bro
Reddabi gd? Långa kärret kärrmark Dalshultsmon skogstrakt *Kolsvadsbäcken bäck
Kyrkarp gd Moledet terräng Ekan gård Korrarps dal dalsänka
Skogshemmet gd /Se Mure terräng Ekelund lht Kyrkarpa byxor björk
Stommen, se Ekan gd *Möje Mossen mosse Eken bebyggelse Kyrkes byxor björk
Utvängstorp by, sn Möjamossen kärrmark Fallagärdet gård Lammarudorna betesmark, nu delvis uppodlad
Utvängstorp by o. socken Pirkafjället terräng Fallagärdet gd Lampabacken åker
Utvängstorp gd Sankt Sigfrids källa offerkälla Fredensdal lht Linkebäcken bäck
Utvängstorp by Sigfridskällan fd offerkälla /Se Fridhem lht Lundsaskiften skogsskift
Utvängstorp gd /Se Skarpemosjön sjö Granstugan lägenhet Långa hacket åker
Öjafors gd Skarpemosjön sjö Gölgerud avhyst soldattorp Malmråsen sankmark
Öjafors kvarn Saknas Skogslund terräng Gölgeryd lht Moahagen beteshage
  Stinnesmossen kärrmark Göparuder gård Mure ås
  Storängsmaden kärrmark Göparuder gård Möjamossen mosse
  Storön ö Göparuder gd Oxhagen betesmark
  Storö skogsmark Göperyd gård Pirkafjället berg
  Susefjäll terräng Hagen torp Pirkafjället berg
  Svaleslättssjön sjö Hagen lht Pirkafjället skogsmark
  Tidan å Hallaströmmen f.d. vattenkvarn, nu spinneri Poståsamossen mosse
  Tjuraberget terräng Hallaströmmen gd Rudberget berg
  Tolsjömossen kärrmark Hallebo avhyst lägenhet Rudskogen skogsmark
  Tolsjön sjö Hallebo lht. *Rydbergamarken skogsmark
  *Vinbråta led gränspunkt Hasslebacken avhyst lägenhet Sigfrids källa källa
  *Älgasten gränsmärke Hasselbacken lht. Sigfrids källa källa
    Hassleryd gård Skovaliden landsvägssluttning
    Hassleryd Saknas Skovet åker
    Hassleryd gård Smukerna åkerlappar
    Hultarp gård Sopemossabiten åker
    Hultarp Saknas Stenmurshacket åker
    Hässlerör gård Store sten flyttblock
    Höjentorp gd. Storö »ö»
    Hökabo soldattorp Susefjäll berg
    Hökabo lht Taskepölen betesmark, f.d. slåtteräng
    Jana stuga Tidan å
    Karlsberg lägenhet Tidan å
    Karlsten lägenhet Tjurabacken höjd
    Karlsten lht Tjuradöden höjd
    Keddabo gård Tolsjö sjö
    Klostergården gård Tolsjö sjö /Se
    Klostergården gd Tolsjöbäcken bäck
    Klosterströmmen gräsgäld *Torsjömossahals hörn av *Torsjömossen
    Klosterströmmen gd Tosjömossen mosse
    Klämmestorp, Lilla gård *Torsjön? sjö
    Klämmestorp egendom Tosjön sjö
    Klämmestorp, Stora gård Trånge räv passage
    Klämmestorp fst Tullen åker
    Klämmestorp gård Tån åker
    Knapagården gd Tåsjön sjö
    Knapegården gård Vasåkern åker
    Knutsbo avhyst lägenhet Väglången åker
    Kolängsvadet uppodlad sankmark Ängahacken åkrar
    Korrarp gård Ängrudan f.d. slåtteräng, nu skogsbevuxen
    Korrarp gd  
    Korrarp gård  
    Kyrkarp gård  
    Kyrkarp gd  
    Kyrkarp gård  
    Kyrkoliden lht  
    Ljungryd lht  
    Lundsåsen gård  
    Lundsåsen gd  
    Lundsåsen gård  
    Lura? hemmansdel  
    *Luren gård  
    Moledet lägenhet  
    Moledet lht  
    Mon gård  
    Nybo lht  
    Nyborg lht  
    Nybygget lht  
    Nyholm lht  
    Pirkum torp  
    Postås hus  
    Postås lht  
    Postås stuga, nu borta  
    Rosenlund lht  
    Ruderna gård  
    Ruderna gd  
    Rumperud traktnamn  
    Rumperyd gård  
    Rumperyd gd  
    Rumperyd gård  
    Ryberg gd  
    Rydberg torp, nu öde  
    Skarpemo gård  
    Skarpemo gd  
    Skogen avsöndrad lägenhet  
    Skogen lht  
    Skogshemmet gård  
    Skogshemmet gd  
    Skogshemmet gård  
    Skogslund avhyst lägenhet  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Skovet stuga, nu borta  
    Skrickle gård  
    Skrickle gd  
    Skrickle gård  
    Slätten lht  
    Spinkabo avhyst lägenhet  
    Spinkabo stuga, nu borta  
    Stenbacken lht.  
    Stendråget kronolägenhet  
    Stensdråget gd.  
    Stommen, se 1 Eken Saknas  
    Stommen gård  
    Stommen gd  
    Svaleslätt gård  
    Svaleslätt gd  
    Tavelhult gård  
    Tavelhult gd  
    Tavelhult gård  
    Tobaket hemmansdel  
    Tåtorpet lägenhet  
    Tåtorpet lht  
    Utvängstorp by  
    Vinbråten gd.  
    Vinbråten gård  
    Vresefjäll gård  
    Vresefjäll gd.  
    Vresefjäll gård  
    Västerlid lht  
    Öjaforsen gd  
    Österlid lht.  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.