ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Slöta socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 238 Naturnamn : 80 Bebyggelsenamn : 1084 Naturnamn : 765
Slöta sn *Blomslid sten gränsmärke Slöta sn sn +Aldowaegh trakt
Slöta sn. *Bockasten gränsmärke Slöta sn materialförteckning Allén, se Saleby allé Saknas
Slöta sn Bunkahall fornlämning Slöta sn Anna-Brittgärdet åker
Slöta sn Dalen ägomark Slöta sn Askemosse mosse
Slöta sn Falobäck bäck Slöta socken Askemosse torvmosse
Slöta sn *Falubäcken Saknas Slötingar inbyggarbeteckning Backagärdet åker
Slöta sn /Se *Falebäcken bäck Sagesmän förteckning Backgårds äng ängsområde
Slöta sn. Grönekullen terräng Sagesmän förteckning Banegärdet åker
Slöta sn Guldgrävardalen dal Sagesmän förteckning +Barnagruvorna förstörd gånggrift
Slöta sn Hästhagen höjd Sagesmän förteckning Baråsen uppodlad ås
Slöta sn Ingelåsen höjd /Se Sagesmän förteckning Baråsen moränkulle
Slöta socken Jättastenen fornlämning Sagesmän förteckning Baråsen åker
Slöta by Kattedungen sankmark Förkortningar förteckning Basten åker
Slöta sn *Kistebro bro Slöta sn förteckning Bergagärdet åker
Slöta sn Krumpehög fornlämning Abrahamssons i Vaxby bebyggelse Berget åker
Slöta sn Kungsvallen terräng Adama backstuga Betesmarken ängsområde
Slöta sn Kvarnabäcken bäck Aggerud lht Betesmarken ängsområde
Slöta sn Kyrkbacken backe Alberta i Jutagården bebyggelse och personnamn Björkåkern åker
Slöta sn Lufferoten terräng Albogården gård +Blomsli höjd
Slöta sn Olberg, se Ålleberg berg Albogården bebyggelse +Blomsli Steen gränsmärke
Slöta sn Olleberg, se Ålleberg berg Almsäter lht Boagärdet åker
Slöta sn Olleberg, se Ålleberg berg Andelsmejeriet lht Bockahall gånggrift
Slöta Saknas Osthanget skogsmark? Andelsmejeriet i Vartofta lht Bockahall gånggrift
Slöta sn Pilakvarn kvarn? Andersa på Stommen hemmansdelar Bockahall kulle
Slötha Saknas Pinan terräng Andersgården, se Millomgården Saknas Bokullarna åkrar
Slöta sn Rännefalan ägomark Anders-Magnisa i Torpet bebyggelse Bokulle åker
Slöta sn *Rävkullen höjd Anderssons i Örlid bebyggelse Bokullen, Lilla åker
Slötha Saknas Sjöängen mosse Anderstorp lht Bokullen, Stora åker
Slöta sn. Skate Karla ägomark +Andersz Nilsz gårdh äldre benämning på Slöta Backgården Bosebro landsvägsbro
Slöta sn Skogsisen sankmark? Andorsgården gård Bosskamarken utmarksområde
Slöta sn Solhögen kulle Anna-Brittas stuga backstuga Boställagärdet åker
Slöta sn Solhögen kulle Annas stuga backstuga Brandsten kulle
Slöta sn Steglerör fornlämning Annedal lht Briken åker
Slöta sn Stora kullen höjd +Arffwidh Larsz Gårdh äldre benämning på Saleby Källegården Brikerna sluttande partier
Slöta sn *Stoorkulle kulle? +Arffwidh Widh Leedit äldre benämning på Slöta Ledsgården Broledet grind
Slöta sn /Se Trinne floge mosse Arte-Pelles lht +Bromslid, se Blomsli och Brunnslid Saknas
Slöta sn /Se Valekullen, se Varkullen höjd Askersund dagsverkstorp Brunnelid lid
Slöta sn /Se Valekullen, se Varkullen höjd Askes stuga backstuga el. soldattorp Brunnelitopp hög punkt
Slöta sn /Se Vale kulle bergkulle Aspelund lht Brunnslid höjd
Slöta sn /Se Valle kulle höjd Aspet f.d. dagsverkstorp Bunkahall gånggrift
Slöta sn /Se Valekullen kulle Aska-Mandes lht Bydrevarna delar av byväg
Slöta sn /Se Varkullen sandkulle Askersund bebyggelse Bygårdens offerkälla källa
Slöta sn /Se Varkullen höjd Axel Klingbergs lht Bygårds mark betesmark
Slöta sn o. by /Se Varkullen höjd Axes lht Bymossen torvmosse
Slöta sn /Se Varkullen höjd Axes lht Byxehörnet åker
Albogården gd /Se Varkullen triangelpunkt Axes stuga backstuga Bäckesgärdet åker
Andersgården gård /Se Varkullen berg /Se Axtorp lht, f.d. soldattorp Dalagärdet åker
Backen gd.? Varkullen höjd /Se Backagårdarna brukningsdelar Dalsåkern åker
?Backen gd Varkullen berg /Se +BackaGården gård Danielabrinken lid
Backen gd /Se Ålleberg berg +Backegården äldre benämning på Slöta Backen Dreven väg
Bondehemmet gd /Se Ålleberg berg Backekvarn tullkvarn Dubbagärdet åker
Bosebacken gd, kvarn Ålleberg berg Backen enstakahemman Dundera floge göl eller vattensamling
Bosebacken Saknas Ålleberg berg Backen bebyggelse Dungen björkskog
Bosebacken gård Ålleberg berg Backen bebyggelse Edinsbiten åkerlycka
Bosebacken gd /Se Ålleberg berg Backen gård Edinsbiten åker
Bosebacken gd /Se Ålleberg berg Backen gd Eldalyckan åker
Brona, se Stenbrottet gd Ålleberg berg Backen gård Elvagatan gata
Enåsene by? Ålleberg berg Backgården bebyggelse Falan åker och delvis äng
Enåsen gd:ar /Se Ålleberg bg. Backgården bebyggelse Falan slätt
Falekvarn fd. tullkvarn Ålleberg berg Backgården bebyggelse Falebäcken kvarnbäck
Falekvarna tidigare egen sn, nu by /Se Ålleberg berg Backgården gård Falekvarnabacken sluttning
Falekvarna by (förr egen sn) Ålleberg berg Backgården gd Falekvarnabäcken bäck
Faleqvarna Saknas Ålleberg berg Backgården gård Falekvarnavägen landsväg
Falekvarna by Ålleberg berg Banken lht Falekvarnavägen, Gamle sträckning
Falekvarna by? Ålleberg berg Belthes lht Falekvarnsfalorna betesmarker
Falekvarna f. sn, nu by Ålleberg berg Bengta backstuga Falekvarnsliderna sluttningar
Fala qvarn Saknas Ålleberg bg. Bengta-Stavas stuga backstuga Falevägen byväg
Falaquerna quern Ålleberg berg Bergaladugården ungnötsstall Falköpingsvägen landsväg
Falekvarna by Ålleberg berg /Se Bergatorp dagsverkstorp Falorna slätt
Falekvarna by Ålleberg berg /Se Bergatorpet f.d. dagsverkstorp +Falu å, se Kvarnabäcken Saknas
Falekvarna by Ålleberg berg /Se Bergatorpet dagsverkstorp Fattigstugeliden sluttning
Falekvarna by /Se Ålleberg berg /Se Bergatorpet backstuga Flogagärdet åker
Falekvarna by /Se Ålleberg berg /Se Bergboms lht Flogen göl
Fala kvarnar f. kvarnar, nu en del av sn Ålleberg berg /Se Berget dagsverkstorp Flogen åker
Gläshagen gd /Se Ålleberg berg /Se Berghem lht Florängen ängsområde
Kinnatomten gd /Se Ålleberg berg /Se Berghem lht Fyrkanten åker
Klövatomten gd /Se Ålleberg berg /Se Bergshyddan lht Fyrkanten, Lille åker
Klövhålan, se Klövatomten gd Äleberget berg Bergstens boställe soldattorp Fyrkanten, Store åker
*Konungskvarn f. kvarn Äleberget höjd /Se Bergsäter lht Fåglaviks äng, se 3 Slöta Sörgården Saknas
Krakahemmet gd /Se Ällspet gärde /Se Bismarkes stuga backstuga Fåramarken betesmark
Krusekvarn gd /Se   Bistera hus Fåratån hage
Kulan gd /Se   Bistera-Finas stuga backstuga Fädreven åkerväg och valldrev
Kvarnekulla gd /Se   Bistera-Kajses f.d. dagsverkstorp Fädreven hålväg
Kättilstorp by   Bistera stuga backstuga Fägatan valldrev
Ketilsthorp by?   Björkelund lht Gamlaliden sluttning
Kättilstorp by   Björkelund lht Genvägen gågata
Kättilstorp by /Se   Björkliden lht Getabacken kulle och åker
Kättilstorp by   Björksäter lht Gretesgärdet åker
Kättilstorp by   Björkåkra lht Grevagårdsgärdet åker
Kättilstorp by   Björkäng lht Grevagårdsvägen framfartsväg
Kättilstorp by   *Björkängen lht, utmark Grymmen åker
Kättilstorp by el. gård   Blåklinten lht Grymmamarken betesmark
Kjettilstorp by   Bondahemmet gård Grymåkern åker
Kettilstorp by   Bondahemskvarnen kvarn Grönekullen sockenallmänning
Kjettilstorp(?) Saknas   Bondehemmet enstakahemman Guldgrävaredalen dalgång
Kättilstorp by   Borgen bebyggelse Gårdslyckan åker
Kättilstorp by /Se   Borghalla lht Gärdet nedanför ladugården åker
Köparegården hemman /Se   Borghem lht Gärdet uppaföre trädgården åker
Lövberga gd /Se   Borjan bebyggelse Hagagärdet åker
Madkvarn gd /Se   Bornés backstuga Hagen betesmark
Munkebo gd /Se   Bos-Alfreda backstuga Hallarna kulle
Näfered gd:ar /Se   Bos-Alfria lht Hallavägen byväg
Nätered gd /Se   Bosa-Lottes backstuga Hallebacken kulle
Orrabacka, se Orrekullen gd   Bosebackakvarnen kvarn Haraberget bergsparti
Orrekullen gd /Se   Bosebacken gård Harabergsgärdena åkrar
Pilagården by   Bosebacken enstakahemman Harabergsliderna sluttningar
Pitagården gd   Bosebacken enstakahemman Havet åker
Saknas Saknas   Bosebro lht, hus Hisingabackarna kullar
(Rännefalan)? Saknas   Bossgården gård Hisingamarkerna skogsområde
Rännefalan gd /Se   Bossgården bebyggelse Husaplanen åker
Rörsberga gd /Se   Bossgården bebyggelse +Hwahl Kullen äldre benämning på Varkullen
Saleby by   Boställshusen bostadshus +Hårsbrona gränsmärke
Saleby by   Brandstationen lht Hälsokällan källa
Saleby by   Brinka-Magnisa stuga backstuga Hästhagakällan kallkälla
Saleby by   Bron eller Stenbrottet gård Hästhagen beteshage
Saleby by   Brona(n), se Stenbrottet Saknas Hästhagen beteshage
Saleby by   Brona el. Stenbrutet, se 2 Stenbrottet Saknas Hästhagen tidigare beteshage, nu åker
Saleby gd   Brukastugan lht Högkullen kulle
Saleby, Östra f.d. by   Bryggeriet bryggeri Idrottsgatan gata
Salaby Saknas   Bygget lht Ingelsåsa Högd benämning på Ingelsåsen
Salaby östra Saknas   Byggmästars lht Ingelsåsen hög ås (uppodlad)
Saleby by   Bygården gård Ingelsåsen åssträckning
Saleby by   Bygården bebyggelse Intagan åker
Saleby Saknas   Bygården bebyggelse Intagan, Lilla åker
Saleby, Öfra sn.   Bläckes backstuga Intagan, Stora åker
Saleby, Övre gods   Centralskolan skolbyggnad Janakålgården kålgårdstäppa
Saleby, Övre förr egen sn, nu del av sn /Se   Charlottenberg lht Janatorpet åkertegar
Saleby by   Charlottenberg lht Janängen annat namn på Florängen
Saleby by, hg   Charlottenberg lht Jutabrättan åker
Saleby, Övra gd   Charlottenberg lht Jutagårds dunge björklund
Saleby by   Charlottenborg lhter Järnvägsgatan gata
Saleby by   Charlottenburg bebyggelse Jättastenen flyttblock
Saleby Saknas   Dahla lht Jönköpingsvägen landsväg
Salaby öffre Saknas   Dahla benämning på Saleby Lilla Skattegården Jönköpingsvägen, Gamla del av Jönköpingsvägen
Saleby, Övre förr egen sn, nu del av sn   Dahlbergs lht Kajsagärdet åker
Saleby, Övre säteri   Dala-Johana soldattorp Kalvahagen hage
Saleby, Övre förr egeen sn, nu del av sn /Se   Dalandera boställe soldattorp Kampagårds betesmark betesmark
*Saleby, Nedre f. gd   Dalen lht Kampatån, se Kristaån Saknas
Saleby, Övre förr egen sn, nu by   Dalhem lht Kanonebacken backe
Saleby, Övre hg   Dambergs hus Kaptensgårds forngrav gånggrift
Saleby f. egen sn, nu del av sn   Damgrens backstuga Karlavägen gata
Saleby by /Se   Damma-Johannes hus Karsgårdsliden sluttning
Saleby Saknas   Davidssons lht Karsgårds moar åker- och ängsområde
Öfre Saleby gds?   Dreva-Stines lht Karsgårds åsar åssträckning
Slöta Saknas   Drålinges gård Karåsen moränås
Saleby gd   Dundera stuga Kaxabacken åker
Saleby gd   Dövens stuga Kaxen ängsmark och åker
Saleby herrgård /Se   Ebbessons backstuga Kilen åkerkil
Saleby gd /Se   Ebbessons stuga backstuga Kilen åker
Saleby by /Se   Edhem lht Kinnagårdsmarken betesmark
Saleby by /Se   Edins lht, f.d. soldattorp Kistebacken kulle
Saleby gd /Se   Edvarda i Nätered hemmansdel Klingbergsgärdet åker
Saleby gd /Se   Ehns lht Klockarebostället boställe
Saleby by /Se   Einar Lidbergs lht Klockarejorden jordområde
Saleby by /Se   Eka-Klasa stuga backstuga Klockareliden sluttning
Skarpås, L:a o. St:a gd:ar /Se   Ekelunds lht Klåvet åker
Slöta by   Elvagården ålderdomshem Klåvet sänka
Slöta by   Emila i Mellumgården hemmansdel Knussagärdet åker
Slöta by   Emila i Västergården äldre benämning på Slöta Västergården +Kongzvallen sandslätt
Slöta by   Emila i Örlid bebyggelse +Koomåse mossområde
Slöta by   Engdals lht +Krigslyckan åkerlycka
Slöta by   Enoka i Torpet bebyggelse Kristatån allmänning
Slöta by o. sn   Enåsagårdarna brukningsdelar Krislyckorna del av Krisatån
Slöta by   Enåsen gård Kronefogdegärdet åker
Slöta by o. sn   Enåsen enstakahemman Krumpehög forngrav
Slöta by   Enåsen bebyggelse Krumpen gånggrift
Slöta by /Se   Erika på Backen benämning på Slöta Backen Krumpen kulle
Slöta by o. sn   Eriksberg lht Krumpavägen väg
Slöta by   Erikssons-Kajses backstuga Krumpehög kulle
Slöta by   Fagerbergs lht Kullagärdet åker
Slöta by   Falekvarna by Kullavägen gata
Slöta by   Falekvarna by Kungagraven gånggrift
Slöta by   Falekvarna by Kungagraven åker
Slöta by o. sn /Se   Falekvarna by Kungsledet grind
Slöta by o. sn /Se   Falekvarna by Kungsvallabäcken bäck
Slöta by /Se   Falekvarna kvarn Kungsvallabäcken bäck
Slöta by, sn /Se   Falekvarna bebyggelse Kungsvallen jordvall
Slöta by o. sn /Se   Falekvarna kyrka hypetisk medeltidskyrka Kungsvallen jordvall
?Smeby by   Falekvarna mejeri mejeri Kungsvallen sandslätt
Smedby by   +Faleqvarn kvarn Kvarnabäcken bäck
Smedby by /Se   Falekvarns kvarn kvarn Kvarnabäcken bäck
Smeby f.d. sn, nu Slöta sn /Se   Falekvarna skola folkskola, nu bostadshus Kvarnavägen väg
?Smeby by   Falgrens backstuga Kvarnavägen väg
Smedby förr egen sn, nu del av sn   Fanjunkars lht Kvinnevadsbäcken bäck
Sme(d)by f.d. sn   Fattighuset lht Kyrkebacken kulle
Smeby by   Fattigstugan lht Kyrkeflogen göl
Smedby by   Fila benämning på Filadelfia i Vartofta Kyrkehålan sänka
Smedby f. egen sn, nu del av sn   Fila lokal Kyrkehålegärdet åker
Smeby f. egen sn, nu del av sn   Filadelfia lht Kyrkeliden sluttning
Smedröby Saknas   Finkagårdarna brukningsdelar Kyrkeliden, Gamla, se Gamlaliden Saknas
Smeby förr sn, nu by   Finkagården gård Kyrkevägen landsväg
Smeby f. egen sn, nu del av sn   Finkagården bebyggelse Kyrkogården begravningsplats
Smeby by /Se   Finkagården bebyggelse Kålgården åker
Smebytorp gd:ar /Se   Fiska-Levins äldre benämning på Slöta Bygården Källarebacken kulle och åker
?Stenbrottet (Bronan) gd   Flygskolan, se Segelflygskolan Saknas Källareåkern åker
Stenbrottet gd /Se   Fogelqvistes lht Källareåsen åker och höjd
Stommen = 2 Smedby gd   +FogleTomptan försvunnen gård Kärralyckan åkerområde
*Stommen f.d. gd   +Foglevik gård Kärret kärrområde
Stommen = 2 Smedby gd   Folkskolan skolhus Kättilstorpagärdet åker
+Store gården gård   Folkskolan, Gamla lht Kättilstorpagärdet åker
Suntaby, se Smedby by   Forsbergs backstuga Kölnegärdet åker
Svartekulla gd /Se   Fransa på Stommen hemmansdel Kölnegärdet åker
?Synnerål by   Fredrika i Lokagården benämning på Synnerål Lockegården Körjalyckan åkerlycka
Synnerål (förr egen sn) by   Fredrika i Nolgården äldre benämning på Slöta Nolgården Ladetaket, se Kanonebacken Saknas
Synnerål f.d. sn, nu Slöta sn   Fredrika i Vaxby bebyggelse Ladlyckan åker
Synnerål by   Fredrika på Lurås benämning på Smeby Millomgården Ladugårdsgärdet åker
Synnerål by   Frideborg lht Ladugårdsgärdet åker
Synnerål by   Fridensberg lht Lagerberget höjd
Synnerål by   Frides stuga backstuga Landsvägsgärdet åker
Synnerål by /Se   Fridhem lht, del av gård Larsagärdet åker
Synnerål by   Fridhem lht Larsasjön sjö
Synnerål by   Frökars lht Leabyvägen landsväg
Synnerål by   Fågelkvistes lhter Ledsbrätten åker
Synnerål by   Fältet lht Lerbackabron bro
Synnerål by /Se   Fävillan gård Lerbacken kulle
Synnerål by /Se   Fävella bebyggelse Leringagärdena åkrar
Synnerål by /Se   Gamla Bengtssons lht Leringaliden sluttning
Synnerål by /Se   Gamla Bistera hus Leringarna åkrar
Synnerål by /Se   Gamla Edins backstuga Leringen åkerområde
Synnerål gd /Se   Gamla Fågelkvistes backstuga Leringen, Lilla åker
Synnerål by /Se   Gamla hotellet lht Leringen, Stora åker
Synnerål by /Se   Gamla skolan lht Lerumavägen väg
Synnerål by /Se   Gamla snickerifabriken lht Lidgatan gata
Tomten by /Se   Gamla Tingvalla lht Lillagärdet åker
Torsholmen gd /Se   Gamle Adama backstuga Lillagärdsöjan kulle
Trin gd /Se   Gamle Långa-Karla backstuga Lillamarken betesmark
Trädgården gd /Se   Gamle Nöjdera backstuga Lilleflogen göl el. vattensamling
Vartofta hg /Se   Glashagen, se Gläshagen Saknas +Limmingen kulle, gränsmärke
Vartofta samh. /Se   Gläsakvarnen benämning på Gläshagakvarnen Lindkvistagärdet åker
Vaxby gd /Se   Gläshagakvarnen kvarn Ljummalyckan åker
Vaxby by /Se   Gläshagen gård Lokakällan offerkälla
Vaxby gd /Se   Gläshagen hemman Luffabron bro
Vaxby by /Se   Gläshagen bebyggelse Luffebäcken bäck
Vaxby gård /Se   Granbacken lht Luffevägen väg
Vaxby gd /Se   Grevagården gård Lunden mosse
Öland by /Se   Grevagården bebyggelse Luråsabacken del av Ingelsåsen
Örlid gd /Se   Grevagården bebyggelse Luttravägen landsväg
Örlid gd /Se   Grevbäck lht Lyckan åkerlycka
    Grevbäck lht Långaberg kulle
    Grevbäck lht Långe backe höjd
    Grevbäck lht +Långås rullstensås
    +GräszHagen gård Lännebäcken bäck och sumpmarksstråk
    Gunnarp lht Löseråkern åker
    Gustafsborg lht Lövbergasjön vattensamling
    Gustafsborg lht Maderna sankmarksområde
    Gustafsborg lht Markagärdet åker
    Gustafsborg lht Markagärdet åker
    Gustafsborg lht Markamossen delvis odlad mosse
    Gustafsborg lht Markavägen väg
    Gustafsborg lht Medbergsgärdet åker
    Gustafsborg lht Mejerigärdet åker
    Gustava i Hulegården bebyggelse och personnamn Mejerivägen gata
    Gustava i Vaxby bebyggelse Mellangatan gata
    Gustava i Västergården bebyggelse och personnamn Mellangärdet åker
    Gärdstorp lht, f.d. soldattorp Mellangärdet åker
    Göteborg lht +Mellangärdet åker
    Hagalund lht Mellanskiften åker
    Hagsätra lht Millomgårdsgärdet åker
    Hallbergs bebyggelse och personnamn Mellomgärdet åker
    Hallbergs stuga banvaktsstuga Moarna, se Karsgårds moar Saknas
    Halleberg lht Mossen allmänningsmosse
    Halleberg lht Munkaliden backe
    Halleberg lht Munkebo backe benämning på Kyrkebacken
    Hallebo lht Munkebo floge göl
    Handlare-Alfria lht Mörkalyckan åkerteg
    Haraberget backstuga Nedergårds äng ängsområde
    Hectora kvarntomt Nolagärdet åker
    Helgota i Backgården bebyggelse och personnamn Nolgårdsdreven framfartsväg
    Helledal lht Nolgårds hage betesmark
    Helsinges lht Nolgårds led grind
    Helsinges stuga backstuga Nolgårds mark betesmark
    Hemgården lht, hus +Nolgärdet åker
    Hermana backstuga Nylännet åker
    Hermana i Kankers backstuga Nylännet åker
    Hermana-Tildes backstuga Nätereds bro landsvägsbro
    Herrekvarnen vattenkvarn Nätereds hall kulle
    Herrekvarn kvarn Offerkällan, se Bygårdens offerkälla Saknas
    Herrgården benämning på Saleby gård Olareskiften hemmansdel
    *Hildingsholm lht, f.d. soldattorp Olareängen ängsområde
    Hilma Bergströms lht Olausaflogen sjö
    Hjälmes lht Olausagärdet åker
    Hjärpes backstuga +Olleberg, se Ålleberg Saknas
    Holgera o Hulegården bebyggelse och personnamn Omberg åker
    Holmsbergs lht Omberget kulle
    Holmbergs stuga backstuga Omberget åkerteg
    Hotellet lht Ombergskullen åkerteg
    Hotellet, Gamla, se Gamla hotellet Saknas Ombergsmossen mossområde
    Hovmansgården bebyggelse Onskadalen dalgång
    Hulegården gård Onskagärdet åker
    Hulegården bebyggelse Onskaängen ängsområde
    Hulegården bebyggelse Oserör forngrav
    Hulegården bebyggelse Osthanget sluttning
    Håka-Gretas stuga backstuga Oxalyckan åker
    Hårdvallsmjölnars backstuga Oxamossen torvmosse
    Häggströms stuga backstuga Oxerör stenkummel
    Härnvalls hemmansdel Pallemossen delvis odlad mosse el. mossäng
    Hästhagen torp Parken parkanläggning
    Hästhagen dagsverkstorp Parkgärdet åker
    Högantorp torp Piledungen lund
    Högantorp, se Höjentorp Saknas Pinan utmarksområde
    Högbylund lht Pinkahål åker
    Högelid lägenhet Pinkavad åker
    Högelid gårdar Pockahall gånggrift
    Högelid hemmansdel Prästabondens mark betesmark
    Höjentorp bebyggelse Puderhålan sänka
    Hönsakraltes gård Rydet åker
    Jagenbungs lht, hus Råsagärdet åker
    Jakobssons affär lht Råsagärdet, Lilla åker
    Jakopa lht Råsagärdet, Stora åker
    Jana-Lottas stuga backstuga Råsen sank mosse
    Janatorpet dagsverkstorp Råttefällerna åkrar
    Jan-Pettera Fines backstuga Råttegärdet åker
    Janssons Albina lht Råttekullen kulle
    Johana lht, hus Rännefalan randterrass
    Johana i Vaxby bebyggelse Rännåkern åker
    Johannelund lht +Räfwarekullen kulle, gränmärke
    Johanneslund lht, hus Räve åker
    Johansborg lht Räven åkerteg
    +Jon Andersz Gårdh äldre benämning på Saleby Hulegården Rörsåkern åker
    Jonasatorpet dagsverkstorp Saleby allé väg
    +Jon Bengtsz gårdh äldre benämning på Slöta Östergården +Saleby grufva åker
    Jonssonsgården benämning på Norra Torsholmen Saleby park parkanläggnig
    Josef Anderssons benämning på Slöta Östergården Salebyvägen framfartsväg
    Josefines lht Simmagärdet åker
    Josefins backstuga Sinkestan sankmarksområde
    Josupa i Nätered Saknas Sjöängen sankt ängsområde
    Jupitera stuga lht Skams undantag ängsområde
    Jutagården gård Skarpaket åker
    Jutagården gård Skarpebacken åker
    Jutagården bebyggelse Skarpåsavägen framfartsväg
    Jutagården bebyggelse +Skateberg kulle och gränsmärke
    Jutagården bebyggelse Skatebergsgärdet åker
    Juta-Villes bebyggelse Skogsisen göl el. dyhåla
    Jutes i Synnerål personnamn Skolgatan gata
    Järnvägsstationen, se Vartofta station station Skomakaregärdet åker
    Kajsas stuga backstuga Skomakaregärdet åker
    Kalkbrottet lht Skomakareåkern åker
    Kalkbruket kalkstensbrott Skomakareängen ängsområde
    Kampagården, se Kampegården Saknas Skyggåkern åker
    Kampasmedens stuga backstuga Skyggåkern åker
    Kampavall torp Slafsabron bro
    Kampavall f.d. torp Slafsebro bro
    Kampegården gård Slafsan eller Slafsebäcken bäck
    Kampegården bebyggelse Slafsen bäck
    Kanka-Hermana backstuga Slafsebäcken å
    Kankeroten backstugor och torp Slafsån å
    Kankorna lägenhet Slötagärdena åkrar
    Kankorna lht Slötakorsen korsväg
    Kankorna, Norra, se Norra Kankorna Saknas Slötamarkerna område
    Kankorna, Södra, se Södra Kankorna Saknas Slötavägen landsväg
    Kantastugan backstuga Smebybro viadukt
    Kantes, se Kantastugan Saknas Smebygärdet åker
    Kantes backstuga Smebymarkerna betesmarker
    Kaptensgården hemmansdel Smebytån allmänning
    Kaptensgården bebyggelse Smebyvägen byväg
    Kardella hemmansdelar Smebyvägen, Gamle byväg
    Kardells backstuga Smedagärdet åker
    Karla i Nolgården i Vartofta bebyggelse Smedatån, se Krisatån Saknas
    Karlbloms stuga backstuga Smedjelyckan åker
    Karléns hemmansdel Snipen åker
    Karléns i Vartofta hemmansdel Snipen del av åker
    Karlsborg lht Snippen åker
    Karlslund lht Solhögen kulle
    Karlero lht Somossen mosse
    Karlås torp Stallgärdet åker
    +Karlås backstuga, senare torp Steglerör stenrös
    Karons lht Steglerör kulle
    Karons lht Steglerör kulle
    Karsgården gård Steglerör åker
    Karsgården bebyggelse +Steglerörs Floge nu försvunnen göl
    Karsgården bebyggelse +Stegleröör, Lilla nu försvunnen kulle
    Karsgården, Lille bebyggelse +Stegleröör, Stora, se Steglerör Saknas
    +Kartås torp Stenflogen göl
    Karåsen backstuga Stengärdet åker
    Katrineberg benämning på Saleby Övra Stiftelsevägen gata
    Katrinelund hus Stomgärdet åker
    Kettilstorp, se Kättilstorp Saknas Stommabiten åker
    +KindaGården gård Stommavägen del av Smebyvägen
    Kinnagården gård Stora gärdet åker
    Kinnagården benämning på Kinnatomten Storamarken betesmark
    Kinnagårdskvarnen kvarn Storamarken betesmark
    Kinnakvarnen kvarn Storeflogen göl el. vattensamling
    Kinnatomten gård Storåkern åker
    Kinnatomten enstakahemman Stugeplanen åker
    Kinska-Lottes äldre benämning på Aspet Stumpariket åker
    +Kjellegården, se Källegården Saknas Stägglerör kulle
    Kjettilstorp, se Kättilstorp Saknas Svartalyckan åker
    Kjöparegården, se Köparegården Saknas Svinatån hage
    Klappars äldre benämning på Kättilstorp Synnerålsgärdet åker
    Klara backstuga Synneråls håla sänka
    Klartorp lht Synnerålshålan sänka
    Klasa lht Synnerålsvägen väg
    Klasa i Bygården personnamn Säldabacken kulle och åker
    Klasa på Stommen hemmansdel Säldabacken åker
    Klas Jonssons lht Sörgårdsbrinken, se Sörgårdsliden Saknas
    Kleckes bebyggelse Sörgårdsliden sluttning
    Klingbergstorpet dagsverkstorp Tappåsa mark betesmark
    Klinges lht Tjurängsmossen sankmarksområde
    Klingesas stuga backstuga, tidigare soldattorp Tomten åker
    Klinges boställe soldatboställe Tomten åker och mosse
    +Klippet backstuga Tomterna åkertäppor
    Klövatomten gård Torpalyckan åker
    Knapagården gård Torpalyckan, Lilla äldre namn på Torpalyckan
    Knapegården säteri Torpalyckan, Stora åker
    Knapegården säteri Torparåsebäcken bäck
    +Knissaqvarn äldre benämning på Krusekvarn Torparåsen ängsområde
    Knussa kvarn Torpet beteshage
    Knussakvarnen kvarn Torsagärdet åker
    +Knutzqvarn gård Torvmossen allmänningsmosse
    Korsgården, se Karsgården Saknas Tranåsagärdet åker
    +Korsvägen dagsverkstorp Trekanten åker
    +Krackehemmet äldre benämning på Krakahemmet Trekanten åker
    Krakahemmet gård Tresnipen åker
    Krakahemmet enstakahemman Tresnipen åker
    Kraltes gård Tresnipen åker
    +KraszGården bebyggelse Trinde floge vattensamling
    Kristianatorpet dagsverkstorp, backstuga Trinnefloge kärr
    Kristineberg lht Trinnlyckan åkerlycka
    +Krokahemmet äldre benämning på Krakahemmet Trädgårdsflaget åker
    Krusekvarn gård med vattenkvarn Trädgårdsgärdet åker
    Krusekvarn enstakahemman Trädgårdsgärdet åker
    Krusekvarn bebyggelse Trädgårdsgärdet åker
    Krusekvarn mjölkvarn Trädgårdsgärdet åker
    Kulan gård Trädgårdsgärdet åker
    Kulan enstakahemman Trädgårdsgärdet åker
    Kullen lht Trädgårdsgärdet åker
    Kvarnebod handelslägenhet Trädgårdsgärdet åker
    Kvarnekulla gård Trädgårdsgärdet åker
    Kvarnekulla enstakahemman Tåbackagärdet åker
    Kvarnekulla bebyggelse Tåbackarna kullar
    Kvarnkullen gård Tåledet grind
    Kvarntorpet dagsverkstorp Tån, se Krisatån Saknas
    Kvickes boställe soldatboställe Tån betesmark
    Kyrkan, se Slöta kyrka Saknas +Tån vid Krigslyckan, se Krisatån
    Kyrkegården gård Utmarkerna utmarksområde
    Kyrkegården bebyggelse Utskåvet åker
    Kyrkegården bebyggelse Vadbacken kulle
    Kyrkegården bebyggelse +Wahlkullen rullstenshöjd
    Kyrkegården bebyggelse Vallgatan gata
    Kyrkoherdebostället Saknas Vargakullen kulle
    Kyrkovaktmästarebostaden bostadshus Varkullagärdet åker
    Kyrkskolan folkskola Varkullamarken betesmark
    Käckes benämning på Slöta Östergården Varkullen moränkulle
    Käckes lht Varkullen kulle
    Käckes lht Varkullen kulle
    Källedal lht Varkullen rullstenshöjd
    Källegården gård Varkullevägen gata och väg
    Källegården bebyggelse Vartoftavägen landsväg
    Källegården bebyggelse Vartoftavägen, Gamla del av Vartoftavägen
    Källegården bebyggelse +Waråsens åker åkerområde
    Källes lht Vaxbygärdet åker
    Kämpedal lht Vaxbys kaxe ängsområde
    Kämpedal lht Vaxbys torparås ängsområde
    Kämpedal lht Vaxbyvägen väg
    Kämpes bebyggelse +Westra Gärdet åker
    Kämpes backstuga Vetterlinsmossen mossområde
    Kämpes lhter +Wid Ledit äldre namn på Slöta Ledsgården
    Kärrars backstuga Villagatan gata
    Kärret dagsverkstorp Villängen äldre äng, nu åker
    Kättilstorp by Vipemossen mosse
    Kättilstorp by Vipemossen mosstråk
    Kättilstorpabyn by Vrååkern åker
    Kättilstorpagårdarna hemman och brukningsdelar Vårkumlavägen landsväg
    Kättilstorpa rote fattigsvårds- och snöskottningsrote Vägängen äng
    Köparegården gård Väråsen rullstensås
    Köparegården bebyggelse Väråsen åker
    Köparegården bebyggelse Västergårdsvägen framfartsväg
    Körjes backstuga Västergärdet åker
    Landsvägen lht Västergärdet åker
    Lars-Gustava bebyggelse Västervägen gata
    +Larsz Håkonsz Gård benämning på nuv. Saleby Lillegården Västhanget sluttning och diabasbrant
    Leaby by Åbergsliden sluttning
    Ledsgården gård Ålleberg berg
    Ledsgården bebyggelse Ålleberg berg
    Ledsgården bebyggelse Ålleberg berg
    Ledsgården bebyggelse Ållebergs ände del av Ålleberg
    *Leksberg lht, f.d. soldattorp Ålleberg platåberg
    Lennarta på Backen bebyggelse och personnamn Ålleberg berg /Se
    Lerbacka-Annas stuga backstuga Ållebergsvägen gata
    Lerbacka-Fransa stuga stuga Åsakullan annat namn på Ingelsåsen
    Lerbacken backstuga Åsaliden sluttning
    Lerum hemmansdel Åsaliderna sluttningar
    Lerum bebyggelse Åsen höjdsträckning
    Levande dödens backstuga Äckran åkerteg
    Levina i Nolgården bebyggelse och personnamn Äleberget kulle
    Levins i Bygården personnamn Äleberget åker
    Liljedal lht Ället sankt område
    Lilla Lövberga bebyggelse Ällspet åker
    Lilla Skarpås, se 2 Skarpås Saknas *Älspet gärde
    Lillebo lht Ällsbet betesmark
    Lillegården gård Ängagärdet åker
    Lillegården bebyggelse Ängagärdet åker
    Lillegården bebyggelse Ängagärdet åker
    Lille-Karsgården bebyggelse Ängen ängsområde
    Lille slaktars äldre benämning på Krusekvarn +Äreberget kulle
    Limbrottet kalkstensbrott Öjorna kullar
    Lindbergs lht Saknas Saknas
    Lindblads lht Adel på Backen personnamn
    Lindesberg lht Agnes i Sörgården personnamn
    Lindkvistatorpet dagsverkstorp Albert i Gläshagen personnamn
    Lindkvistes backstuga Albin i Nolgården personnamn
    Lindkvistens boställe lht Albon personnamn
    Lindsdal lht Alice på Tappås personnamn
    Lindåsen bebyggelse Andergårda personnamn
    Linus Olssons hemmansdel Andorn i Falekvarna personnamn
    Litandera stuga backstuga Anna i Stugan personnamn
    Ljummes stuga backstuga Anna på Orrabacken personnamn
    Ljuveliro hus Arnold på Tappås personnamn
    Ljuveliro backstuga Aron i Östergården personnamn
    Lockegården bebyggelse Arvid på Bossbacken personnamn
    Lodes hus Augusta i Trädgården personnamn
    Loffa kvarntomt August i Pilakvarnen personnamn
    +Loffaqvarn, se Loffa kvarntomt August i Trädgården personnamn
    Lokagården Saknas Axel i Pilakvarnen personnamn
    Lovises benämning på Saleby Köparegården Backarn personnamn
    Lovises lht Backarn personnamn
    Lovisesgården bebyggelse Backars personnamn
    Luffa f.d. vattenkvarn, nu lägenhet Backgårds personnamn
    Luffa kvarntomt Bondahemman personnamn
    Luffe kneka kvarn Bossgen personnamn
    Luffakvarn, se Loffa kvarntomt Bos-Alfri personnamn
    Lufferoten torp och lägenheter Bosa-Lotta personnamn
    Lufferoten backstugor Bosen personnamn
    Lugnet lht Boses personnamn
    Lundbergs lht Bosesa personnamn
    Lundhem lht Brukare personnamn
    Lundhem lht Buggen personnamn
    Lundqvistes lht Börjesson i Trädgården personnamn
    Lurås hemmansdel Börjessons i Trädgården personnamn
    Lyckebo lht Dalén i Herrakvarnen personnamn
    Låckagården gård Drevarn inbyggarbeteckning
    +Låckagården, se Lockegården Saknas Dreva-Stina personnamn
    Långa-Karla backstuga Dunder personnamn
    Långbacka lht Edvard i Nätered personnamn
    Långebacke torp Elin i Krakahemmet personnamn
    Långebacke dagsverkstorp, nu lht Ellen i Östergården personnamn
    +Långebärgz Slädt gård Elsa i Lillegården personnamn
    +Läaby by Emila i Nygården personnamn
    Lärarbostaden bostadshus Emil i Nygården personnamn
    Lärarbostäderna lhter Emil i Västergården personnamn
    Lökalandet benämning på Smeby Millomgården Erik i Mallumkvarnen personnamn
    Lövberga bebyggelse Erik på Backen personnamn
    Lövberga gård Ester i Bondahemmet personnamn
    Lövberga jordbruksfastighet Falekvarninge personnamn
    Löfberga, se Lövberga Stora och Lilla Saknas Falekvarnsbo inbyggarbeteckning
    Lövberga gård Finken personnamn
    Lövberga, Lilla, se 2 Lövberga bebyggelse Fredrik i Nolgården personnamn
    Lövberga, Lilla gård Friden i Västergården personnamn
    Lövberga, Stora gård Fävellarn personnamn
    Lövberga Stora enstakahemman Fävellars töser personnamn
    Lövgrens lht, f.d. soldattorp Gamle Buggen personnamn
    Lövgrens boställe soldatboställe Gamle Kampen personnamn
    Lövhaga lht Gamle Knapen personnamn
    Löväng lht Gamle Loken personnamn
    Madkvarn gård Gläsen personnamn
    Madqvarn, se Makvarn gård och kvarn Gläses personnamn
    Magnusa i Påvagården äldre benämning på Smeby Påvagården Greven personnamn
    Majsäter lht Greves personnamn
    Makvarn enstakahemman Grymmarn personnamn
    Makvarn kvarn Gustava i Fävalla personnamn
    Mariannelund lht Gustava i Hännefalan personnamn
    Marieberg bebyggelse Gustava i Åbotorp personnamn
    Marieberg jordbruksfastighet Gustav i Bosebackakvarnen personnamn
    Mariedal lht Gustav i Fävalla personnamn
    Marielund lht, avs. Gustav i Hulegården personnamn
    Maristorpet soldattorp, nu lht Gustav i Rännefalan personnamn
    Matildedal lht Gustav i Västergården personnamn
    Matildero lht Gustav i Åbotorp personnamn
    Matsäcka-Pera äldre benämning på Kättilstorp Hallbergs i Kinnagården personnamn
    Matsäckes bebyggelse Hammar i Pilagården personnamn
    Mattsbo lht Hanna i Munkebo personnamn
    Mattsbo lht Harren personnamn
    Mattsbo lht Helge i Källegården personnamn
    Mattsbo lht Helges i Källegården personnamn
    Mattsbo lht Helmina i Backgården personnamn
    Mattsbo lht Herrakvarnamjölnaren personnamn
    +Medberget dagsverkstorp Hildur i Nolgården personnamn
    Mejeribolaget lht Hjalmara i Skarpås personnamn
    Mejeriet lht Hjalmar i Skarpås personnamn
    Mejeritomten, se 19 Saleby Saknas Holger i Hulegården personnamn
    Mejeritomten lht med mejeri Hulegårds personnamn
    Mejeritomten lht Hulsa personnamn
    Mellomgården gård Ida i Andersgården personnamn
    Mellimgården gård Ida i Bondahemmet personnamn
    Mellomgården gård Ida i Trädgården personnamn
    Mellomgården, se Millomgården Saknas Ivara i Krakahemmet personnamn
    Mellomgården, Gråe äldre benämning på Smeby Millomgården Ivar i Krakahemmet personnamn
    Mellomgården, Röde bebyggelse Ivar i Lillagården personnamn
    Mellomkvarn vattenkvarn Ivar på Backen personnamn
    Mellomkvarnen bebyggelse Ivar i Bondahemmet personnamn
    Mellomkvarnen, se Millomkvarn Saknas Johan i Knussakvarnen personnamn
    +Mellomtorpet dagsverkstorp Johan i Pilagården personnamn
    Melltorp lht el. hus Johan i Pilakvarnen personnamn
    Mellumgården, se Millomgården Saknas Johannes på Lövberga personnamn
    Mellumgården i Kättilstorp bebyggelse Josup i Nätered personnamn
    Mellumgården, Gråe gård Juta-Ville personnamn
    Mellumgården Saknas Juten personnamn
    Mellumgården, Röde gård Juten personnamn
    Meltorp lht Juten i Saleby personnamn
    Millomgården gård Juten i Vartofta personnamn
    Millomgården bebyggelse Jutes personnamn
    Millomgården bebyggelse Jutes i Saleby personnamn
    Millomgården bebyggelse Jutes i Vartofta personnamn
    Millomgården bebyggelse Kampagårds personnamn
    Millomgården bebyggelse Kampavallarn personnamn
    Millomgården, Lille benämning på Smeby Millomgården Kampen personnamn
    Millomkvarn, se 1 Mellomkvarnen Saknas Kanka-Herman personnamn
    Millomkvarn tullkvarn Kararn personnamn
    Miltorp lht Karl Andersson i Källegården personnamn
    Missionshuset lht Karl i Lilla-Skarpås personnamn
    Mobergs backstuga Karl i Nolgården i Vartofta personnamn
    +Monkebo enstakahemman Karl i Skarpås personnamn
    Mossagården gård Karl i Stora-Skarpås personnamn
    Mossagården bebyggelse Karla i Lilla-Skarpås personnamn
    Mossagården bebyggelse Karla i Skarpås personnamn
    Mossagårdstorpen dagsverkstorp Karla i Stora-Skarpås personnamn
    Munkebo gård Karlén i Herrakvarnen personnamn
    Munkebo enstakahemman Karlén i Knussakvarnen personnamn
    Muntera f.d. soldattorp Karsgårds personnamn
    +Måsagården, se Slöta Mossagården Saknas Kinnagårds personnamn
    Mörkes lht Kinska-Lotta personnamn
    Mörkes stuga lht Kinsken personnamn
    Neder-Stommen benämning på Smeby Stommen Kinskes personnamn
    Nedregården gård Klas i Knapagården personnamn
    Nedregården bebyggelse Klas i Kula personnamn
    Nerebacken benämning på Slöta Backen Klas i Munkebo personnamn
    Nergården, se Nedregården Saknas Knapen personnamn
    Nertorpet benämning på Smebytorp Knapera personnamn
    Nickatorpet torp Knapes personnamn
    Nickatorpet dagsverkstorp Knapesa personnamn
    +Nilsz Månsz Gårdh bygård Kraken personnamn
    Nolbacka bostadslht Kueln personnamn
    Nolbacka lht Kuels personnamn
    Nolgården gård Kulle på Högelid personnamn
    Nolgården gård Kvarnakulls personnamn
    Nolgården gård Kvarningen personnamn
    Nolgården bebyggelse Kvarninges personnamn
    Nolgården bebyggelse Källqvist i Krusekvarn personnamn
    Nolgården bebyggelse Lennart på Backen personnamn
    Nolgården i Kättilstorp bebyggelse Leruma-Per personnamn
    Nolgården i Synnerål bebyggelse Levin i Kvarnekull personnamn
    Nolgården bebyggelse Levin på Kvarnakullen personnamn
    Nolgården bebyggelse Lille-Karegen personnamn
    Nolgården bebyggelse Lilleskarpen personnamn
    Nolgården bebyggelse Lilleskarpes personnamn
    Nolgården bebyggelse Lille slaktars i Krusekvarn personnamn
    Nolgården bebyggelse Ljuveliroarn personnamn
    Nolgården bebyggelse Loken personnamn
    Nolgården bebyggelse Luffe-Tilda personnamn
    Nolgården bebyggelse Luråsarn personnamn
    Nolgården bebyggelse Lökalandabonden personnamn
    Nolgården bebyggelse Lövbergabon personnamn
    Nolgården i Slöta bebyggelse Lövbergsbons personnamn
    Nolgården i Vartofta bebyggelse Lövnäs personnamn
    Nolhaga lht Manda i Kula personnamn
    Nolhaga lht Manne i Nergården personnamn
    Nolåker lht Manne i Trädgården personnamn
    Nordgården, se Kättilstorp Nolgården Saknas Mannes i Nergården personnamn
    +Nordgården, se Nolgården bebyggelse Mannes i Trädgården personnamn
    +Nordtorpet dagsverkstorp Martin i Nolgården personnamn
    Nordvi lht Mellumkvars personnamn
    Nordäng lht Mellumkvars pojkar personnamn
    Norra Kankorna lht Mia i Mellumkvarnen personnamn
    +Nyatorp dagsverkstorp Mjölnaren i Knussakvarnen personnamn
    Nyberg lht Munken personnamn
    +Nybo dagsverkstorp Munkes personnamn
    Nyborg lht Munkesa personnamn
    Nybygget lht Mårten i Sörgården personnamn
    Nydala lht Mårtensson i Kinnagården personnamn
    Nydala lht Mårtensson i Nergården personnamn
    Nydala lht Mårtenssons i Enåsen personnamn
    Nydala lht Mårtensson i Kinnagården personnamn
    Nydala lht Mårtensson i Nergården personnamn
    Nydala lht Måsen personnamn
    Nydala lht Mällen personnamn
    Nygården hemmansdel Mälles personnamn
    Nygården bebyggelse Nerebackarn personnamn
    Nyhalla lht Nerebackars personnamn
    Nyhem lht Nergårds personnamn
    Nyhem lht, f.d. soldattorp Nergårdingen personnamn
    Nyhem lht Nersen personnamn
    Nyhem lht Nicka-Gustav personnamn
    Nätered gård Nicka-Nis personnamn
    Nätered enstakahemman Nickatorparen personnamn
    Nätered bebyggelse Nolgårds i Kättilstorp personnamn
    Näteredsgårdarna brukningsdelar Nygårds personnamn
    Nätereds kvarn kvarn Näterebon personnamn
    Nöjdera backstuga Näteredsmjölnaren personnamn
    Nöjdera-Lines backstuga Olga i Pilagården personnamn
    +Olleberg torp Olle i Makvarn personnamn
    +Oluff Wid Kyrckiegården gård Orrabacka personnamn
    Orrabacken gård Orra-Sanfrid personnamn
    Orrabacken benämning på Orrekulla Orren personnamn
    Orrakulla bebyggelse Orres personnamn
    Orrekulla gård Oskara på Tappås personnamn
    Orrekulla enstakahemman Oskar på Tappås personnamn
    Oskara i Torpet bebyggelse Pera i Lerum personnamn
    Oskarsborg hus Per i Lerum personnamn
    Paco Lindbergs lht Pieln personnamn
    Patrikssons lht Piels personnamn
    Pelles äldre benämning på lht Pilagårds personnamn
    +Per Bengtsz gårdh gård Pilakvarnsmjölnaren personnamn
    +Per Ericgszons gårdh gård Pilamjölnaren personnamn
    Persbo lht Prästebonden personnamn
    Peterssons lht Påvagårds personnamn
    Peterssons Nisses lht Påven personnamn
    Petterssons-Kajses backstuga Roland i Västergården personnamn
    Peves bebyggelse Råtten personnamn
    Pilagården gård Rännefalarn personnamn
    Pilagården enstakahemman Sandgren i Kula personnamn
    Pilagården bebyggelse Sandgren i Kula personnamn
    Pilagårdens kvarn, se Pilakvarn Saknas Sanfrida i Backgården personnamn
    Pilakvarnen kvarn Sanfrida i Gläshagen personnamn
    Pinan hemmansdel Sanfrida i Jutagården personnamn
    Pinan dagsverkstorp Sanfrid i Backgården personnamn
    Plattfotes lht Sanfrid i Gläshagen personnamn
    Prästbolet bebyggelse Sanfrid i Jutagården personnamn
    Prästbolet bebyggelse Sanfrid på Orrabacken personnamn
    Prästbolet bebyggelse Selma i Kvarnakullen personnamn
    Prästegårdstorpen dagsverkstorp Skate-Karl personnamn
    Prästegårdstorpet dagsverkstorp Skåtten personnamn
    Prästgården gård Slaktars-Anders i Krusekvarn personnamn
    Prästgården benämning på Slöta Prästbolet Slötabo inbyggarbeteckning
    Prästkvarn nu borttagen vattenkvarn Slötabonde inbyggarbeteckning
    Prästkvarn vattenkvarn Slötanöt inbyggarbeteckning
    +Prestlyckan torp eller backstuga Slötare inbyggarbeteckning
    Påvagården gård Slötatiggare inbyggarbeteckning
    Påvagården bebyggelse Smebybo inbyggarbeteckning
    Påvagården bebyggelse Smebybonde inbyggarbeteckning
    Qvarnekulla, se Kvarnekulla Saknas Sofi i Kinnagården personnamn
    Rafstedtes lht Stommarn personnamn
    Riksdagsmans hemmansdel Store personnamn
    Riksdagsmans i Slöta hemmansdel Store-Karsgen personnamn
    Rolands i Västergården bebyggelse och personnamn Storeskarpen personnamn
    Rosenborg lht Storeskarpes personnamn
    Rosenhill lhtr Storingen personnamn
    Rosenlund hus Stuttebomjölnaren personnamn
    Runborg lht Svartekullarn personnamn
    Runhäll lht Sven i Makvarn personnamn
    Rydals stuga backstuga Sven-Johan i Hulegården personnamn
    +Ryttarestugan backstuga Sven i Hulan personnamn
    Råsen dagsverkstorp Sven i Mellumgården i Kättilstorp personnamn
    Råttefällan dagsverkstorp Tanael på Backen personnamn
    Rännefalan gård Tanael på Bodebacken personnamn
    Rännefalan enstakahemman Tappen personnamn
    Rörsberga gård Tappåsa personnamn
    Rörsberga säteri Torpapojkarna personnamn
    +Salaby by Torsholmaren personnamn
    +Salaby Öffre kyrkia kyrkoruin Torsten i Munkebo personnamn
    Saleby by Trinnarn personnamn
    Saleby herrgård Trinten personnamn
    Saleby by Träggen personnamn
    Saleby by Trägges personnamn
    Saleby bebyggelse Upperbackarn personnamn
    Saleby bebyggelse Upperbackars personnamn
    Saleby bebyggelse Vallare-Karla Sanfrid personnamn
    Saleby herrgård bebyggelse Varga-Fredrik personnamn
    Saleby bebyggelse Vargen inbyggarbeteckning
    Saleby bebyggelse Vära-Klas inbyggarbeteckning
    Saleby Borgan, se Borgan Saknas Vären personnamn
    Saleby gård Saknas Västringen personnamn
    Saleby kyrka Saknas Åbotorparen personnamn
    Saleby kyrkoruin ruin Åbotorpars töser personnamn
    Saleby mejeri Saknas Åke på Bossbacken personnamn
    +Saleby Nedre gårdar Örlidsbon personnamn
    Saleby säteri bebyggelse  
    Saleby Övra säteri  
    Saleby Övra bebyggelse  
    Saleby Övra bebyggelse  
    Saleby Övra bebyggelse  
    Saleby Övra bebyggelse  
    Sandbergs backstuga  
    Sands Nisa lht  
    Sandströms lht  
    Sandtorp lht  
    Sandtorp lht  
    Sandtorp lht  
    Sandtorp lht  
    Sandtorp lht  
    Sandtorp lht  
    Sandtorp lht  
    Sandtorp, Lilla Saknas  
    Sanfria bebyggelse  
    Sanfrida i Nätered backstuga  
    Saxa-Tores stuga backstuga  
    Segelflygskolan segelflygskola med hangarer  
    Selmes i Vaxby bebyggelse  
    Sergeanternas lht  
    Settergrens affär handelslägenhet  
    Settergrens i Falekvarna handelslägenhet  
    Sibergs lht  
    Sigbo lht  
    Sigge i Påvagården hemmansdel  
    Simeon Johanssons backstuga  
    Simmas stuga backstuga  
    Sirapes hemmansdel  
    Sjuels stuga backstuga  
    Sjulsas stuga bebyggelse  
    +Siöbacken torp el. gård  
    Sjökvistes lhter  
    Sjölins backstuga  
    Sjölins lht  
    Sjömans stuga  
    Sjömans backstuga  
    Skarpås by  
    Skarpås hemman  
    Skarpås by  
    Skarpås, Lilla gård  
    Skarpås, Lilla, se 2 Skarpås Saknas  
    Skarpås, Stora gård  
    Skarpås, Stora, se Stora Skarpås Saknas  
    Skarpåsagårdarna benämning på Stora och Lilla Skarpås  
    Skata-Karla bebyggelse  
    Skatebergstorpet dagsverkstorp  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    +Skattegården bebyggelse  
    +SkatteGården bebyggelse  
    Skattegården, Lilla gård  
    Skattegården, Lilla = 1 Saleby bebyggelse  
    Skattegården, Lilla bebyggelse  
    Skattegården, Lilla bebyggelse  
    Skattegården, Stora gård  
    Skattegården, Stora Saknas  
    Skolan, Gamla, se Gamla skolan Saknas  
    Skolan folkskola  
    Skoltomten lht  
    Skomakarestugan backstuga  
    Skottagården bebyggelse  
    Skräddare-Mandas stuga torp, backstuga  
    Skräddars lht  
    Skurka-Mandas stuga backstuga  
    Skåttagården gård  
    Skåttagården bebyggelse  
    Sköldes backstuga  
    Skörpes backstuga  
    Slakthuset lht  
    Slöta by och socken  
    Slöta kyrkby  
    Slöta kyrkby  
    Slötabyn gårdar  
    Slöta folkskola bebyggelse  
    Slöta kyrka kyrka  
    Slöta kyrkskola folkskola  
    Slöta mejeri mejeri  
    Slöta Mossagård, se Mossagården Saknas  
    Slöta Prästgård kyrkoherdebostad  
    Slöta Sörgården bebyggelse  
    Smeaby Saknas  
    Smeby by  
    Smeby by  
    Smeby hemmansdel  
    Smeby del av Smeby Bossgården  
    Smeby Bossgården bebyggelse  
    Smebybro hållplats  
    Smebybro hp  
    Smeby folkskola folkskola  
    Smebyfält avst.  
    Smebygårdarna hemman och brukningsdelar  
    Smeby kyrka kyrka  
    Smeby kyrkoruin grundmurar  
    Smeby Mellumgården bebyggelse  
    Smeby Påvagården bebyggelse  
    Smeby Skattegården bebyggelse  
    Smeby skola folkskola  
    Smebytorp enstakahemman  
    Smebytorp bebyggelse  
    Smedby by  
    Smedby Saknas  
    Smedbytorp gård  
    Smedjeplanen lht  
    +Smidaby by  
    Småskolan i Falekvarna småskola  
    +Snickaretorpet dagsverkstorp  
    +Snickaretorpet äldre namn på Nickatorpet  
    Snickerifabriken lht  
    Snickerifabriken lht  
    Sofia Anderssons lht  
    Sofia Sjömans backstuga  
    Solbacka lht  
    Soldattorp lht, avs.  
    Soldattorp lht  
    Soldtorp lhter  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solhult lht  
    Solhäll lht  
    Solhöga lht  
    Solhögen lht  
    Solliden lht  
    Soläng lht  
    Spakes stuga backstuga  
    Spetses bebyggelse  
    Spånges lht  
    Stationen, se Vartofta station Saknas  
    Stenbrottet Saknas  
    Stenbrottet, se Bron eller Stenbrottet gård  
    Stenbrottet enstakahemman  
    Stenbrottet lht  
    Stenhäll lht  
    Stensäter lht  
    Stomgårdarna bebyggda hemmansdelar  
    Stommen gård  
    Stommen bebyggelse  
    Stommen bebyggelse  
    +Stommen y Salaby Öfre präststom  
    Stora Lövberga, se Löverga Stora bebyggelse  
    Stora Skarpås enstakahemman  
    Stora Skattegården bebyggelse  
    Stora Skattegården bebyggelse  
    Store Karla i Örlid bebyggelse  
    Store Karsgården hemmansdelar  
    Stores i Skattegården bebyggelse och personnamn  
    Storinges gård  
    Strängbergs smedja Saknas  
    Ströms smedja smedja  
    Strömsberg lht  
    Strömsborg hus  
    +Stugan backstuga  
    Stuttebo kvarn  
    Stuttebo kvarn  
    Stuttebotöseras backstuga  
    Stuvas stuga backstuga  
    Sundsholm lht  
    Susebo lht  
    Svantestorp f.d. dagsverkstorp  
    Svartekulla gård  
    Svartekulla enstakahemman  
    Svartekulla bebyggelse  
    +Swen Andersz gårdh Saknas  
    Sven-Johana i Hulegården bebyggelse och personnamn  
    +Swen Larsz gård gård  
    Svenna i Hulan lht  
    Svenna på Stommen hemmansdel  
    Svenssons i Mellumgården bebyggelse  
    Svensro lht  
    Sventorp dagsverkstorp  
    Svina-Bengta backstuga  
    +Svärtekulla, se Svartekulla Saknas  
    Synnerål by  
    Synnerål by  
    Synnerål bebyggelse  
    Synneråls kyrka medeltidskyrka  
    Sågaregården gård  
    Sågaregården bebyggelse  
    Sågaregården bebyggelse  
    Södra Kankorna lht  
    Sönnerål Saknas  
    Sörgårdarna brukningsdelar  
    Sörgården gård  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Tanaela på Backen bebyggelse och personnamn  
    Tappera lht  
    Tappera lht  
    *Tappås hemmansdel  
    Tappås bebyggelse  
    Tattare lht  
    Thorssons lht  
    Thorssons snickerifabrik snickerifabrik  
    Tingvalla lht  
    Titusa stuga stuga  
    Tjuragrålles lht  
    Tjäestorp Saknas  
    Tobiasa lhter  
    Tobiasa lht  
    Toers backstuga  
    Tomten gård  
    Tomten enstakahemman  
    Tomten bebyggelse  
    Tomtens kvarn kvarn  
    Tora backstuga  
    Torpet gård  
    Torpet benämning på Smebytorp  
    Torsholmen gård  
    Torsholmen enstakahemman  
    Torsholmen, Lille, se Norra Torsholmen Saknas  
    Torsholmen, Norra bebyggelse  
    Torsholmen, Store, se Södra Torsholmen Saknas  
    Torsholmen, Södra bebyggelse  
    +Torshollmen, Ytter, se Södra Torsholmen Saknas  
    Torstorpet lht  
    Torsåker lht  
    Torvmossen torvtäkt  
    Tran-Karla stuga stuga  
    Trien gård  
    Trien enstakahemman  
    +Trijn, Lille bebyggelse  
    +Trijn hemman  
    Trädgården gård  
    Trädgården bebyggelse  
    Trädgården bebyggelse  
    Trägården Saknas  
    Tubbes stuga Saknas  
    Tältet lht  
    Uggleboet statarbostad  
    Upperbacken bebyggelse  
    Upper-Stommen bebyggelse  
    Uppertorpet bebyggelse  
    Utsikten lht  
    Utsikten lht  
    Vadbacken lht  
    Vaktmästarebostaden bostad  
    Valentins backstuga  
    Vallars-Karla Sanfrida lht  
    Vallbacka lht  
    Vallgrens stuga backstuga  
    Vallins och Jonssons lht  
    Vallvik lht  
    Valtorp lht  
    Varga-Fredrika lht  
    Varga-Johana stuga backstuga  
    Vargens stuga lht  
    Vartofta, se Vartofta station Saknas  
    Vartofta folkskola folkskola  
    Vartofta Hotell lht  
    Vartofta missionshus lht  
    Vartofta station järnvägsstation  
    Vartofta tartierstation bebyggelse  
    Vartofta trädgård lht, handelsträdgård och bostadshus  
    +Waråsen bebyggelse  
    Vaxby gård  
    Vaxby enstakahemman  
    Vaxby bebyggelse  
    Veda lht  
    Vennerstenska huset Saknas  
    Vestergården = 1 Slöta bebyggelse  
    Westerstrands lht  
    Vikes lht  
    Vikes backstuga  
    Vikes lht  
    Viktora hemmansdel  
    Viktor Anderssons i Slöta bebyggelse  
    Vildrosen lht  
    Villa Ekhamra lht  
    Villa Hagsäter lht  
    Villes i Finkagården bebyggelse  
    Villners lht  
    Vip-Annas stuga backstuga  
    Vitalisa på Stommen hemmansdelar  
    Väderås soldattorp  
    Väråsen bebyggelse  
    Väres backstuga  
    +Wärnan hemman  
    Västerbo lht  
    Västergården gård  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergårdens soldattorp soldatboställe  
    Västgötatorpet backstuga  
    Västgötes backstuga  
    Västringes personnamn  
    Vävstugan lht  
    Ylanders lht  
    Åbergs backstuga  
    Åbergs stuga backstuga  
    Åbotorp utgård  
    Åbotorp bebyggelse  
    Åkerhill lht  
    Ålderdomshemmet Saknas  
    Ålderdomshemmet, Gamla lht  
    Ålleberg flygplats  
    Ållebergsgården ungdomslokal, tidigare folkskola  
    Ängsskiftet avs.  
    Änkas i Mellumgården hemmansdel  
    Ärte-Pelles lht  
    Öfra Saleby, se Saleby Övra Saknas  
    Öland gård  
    Örlid gård  
    Örlid enstakahemman  
    Örlid bebyggelse  
    Örlidsboden handelslägenhet  
    Örlidskvarnen kvarn  
    Östergården gård  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Österängen lht  
    Östes bebyggelse  
    Östmans stuga backstuga  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.