ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Näs socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 7 Bebyggelsenamn : 37 Naturnamn : 15
Näs sn Djäkneåsen ägomark Näs socken sn Askhögen delvist uppodlad backe
Näs Saknas Flinkabäcken bäck Näsingar inbyggarbeteckning Bjäkenåsen uppodlad höjd
Näs sn Guds gröna lund lund Arvidegården hemmansdel Flinkabäcken bäck
Näs sn Gullhallarna skogsmark Backgården gård Guds gröna lund lövskogsdunge
Näs sn Hallabacken fornlämning Backgården, Lilla gård Gullhalleliden backe
Näs Saknas Hjortamosse mosse Brunnsgården gård Gullhallerna utmark
?Näs sn Storkebackarna terräng Börjagården annat namn på Brunnsgården Guldhallerna Saknas
Näs sn   Flinkatorpet torp *Hökslid höjd
Näs socken   Fläskholmen gård *Hökslidvägen vägsträcka
Näs socken   Grevagården gård Krattemossen uppodlad mosse
Näs sn /Se   Hulegården gård Mansåsen gärde
Näs sn   Hultet torp Stenbrotten allmänning
Näs sn   Höjentorp hemmansdel *Transkallarna höjder
Näs sn   Kvättak bebyggelse *Vartaängen uppodlad äng
Näs sn   Kvättak by Vasshagen uppodlad mosse
Näs sn   Kvättak Hulegården bebyggelse  
Näs sn   Kvättak Nolgården bebyggelse  
Nesbo Saknas   Kvättak Storegården bebyggelse  
Näs sn   Kåratorpet torp  
Näs sn o kkby   Ledsgården gård  
Näs sn   Lillegården gård  
Näs sn /Se   Mellomgården gård  
Näs sn   Mobäcken by  
Näs sn o. by /Se   Mobäcken, Västra gård  
Näs sn /Se   Mobäcken, Östra gård  
Havregärde gd /Se   Nolgården gård  
Kvättack by   Nybygget ödetorp  
Kvättack by   Näs by och sn  
Kvättak by   Näs bebyggelse  
Kvättack by   Näs bebyggelse  
Kvättak by   Pryssagården gård  
Kvättack by   Skattegården gård  
Kvettak by   Sotagården gård  
Kvättack? Saknas   Spakegården gård  
Kvättack Saknas   Stommen gård  
Kvättack gd:ar   Storegården gård  
Kvättak by   Tyskagården gård  
Kvättak by      
Kvättak by      
Kvättack by      
Kvättack by      
Kvättack gdr      
Kvättak gdar      
Kvättak by      
Kvättack gd:ar      
Kvättack by      
Kvättak gdr      
Kvättack by      
Kvättak Saknas      
Kvättak gd      
Kvättak by      
Kvättaak Saknas      
Kvättak gd      
Kvättak gd /Se      
Kvättack by      
Kvättak by /Se      
Kvättak by /Se      
Kvättak by /Se      
Kvättak gdr /Se      
Kvättak gd:ar /Se      
Kvättack gd:ar /Se      
Kvättak by /Se      
Mobäcken, V:a o Ö:a gd:ar /Se      
Mosseberg f egen sn, nu del av snr      
?Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Spakegården gd /Se      
Spakegården hemman /Se      
Stommen = 4 Näs gd      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.