ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kälvene socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 65 Naturnamn : 7 Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 39
Kelfvene sn Askemosse ägomark Kälvene socken sn Bratte del av Kyrkegärdet
Kälvene sn /Se Finnakullen fornlämning Kälvene sn Bredareberget Saknas
Kälvene sn Flinkabäcken bäck Kjelvened by och socken Bringestycket del av Kyrkegärdet
Kälvene sn Hjortamosse mosse Kälvene sn Falbobackarna de av Högagärdet
Kelfvene sn Kysseberg berg Kälvebor inbyggarbeteckning Finakullshålen Saknas
Kelfveno sn? Kälve gråtor fornlämning Backgården gård Grahögarna del av Kråkegärdet
Saknas Saknas Spänget väg /Se Björsgården gd Gråtorna del av Högagärdet
Kälvene sn   Bredegården gård Harabackarna Saknas
Kälvene sn   Bredegården gd Hedskiften del av Kråkegärdet
Kälvene sn   Brunnsgården gård *Hjortronmossen torvmosse, (allmänning)
Kälvene sn   Brunnsgården gd Häståkra Saknas
Kälvene sn   Frälsegården gård Hästöl mosse
Kälvene sn   Frälsegården gd Högabackarna del av Högagärdet
Kälvene sn   Klövatomten eller Kårdam, se 1 Kårdamm Saknas Högagärdet Saknas
Kälvene sn   Klövatomten eller Kårdam gård Högakulla Saknas
Kälvene by och sn /Se   Kårdamm bebyggelse Intakorna Saknas
Kälvene sn /Se   Kårdam gård Kråkegärdet Saknas
Kälvene sn /Se   Kälvened Skattegården bebyggelse Kråksände del av Kråkegärdet
Kälvene sn /Se   Ledsgården gård Kvättaksbackarna backar
Kälvene sn /Se   Ledsgården gd Kvättaksskiften del av Kyrkegärdet
Kälvene sn o. by /Se   Marbogården gård Kyrkegärdet Saknas
Kälvene sn /Se   Marbogården gd Kälvene ängar Saknas
Kälvene sn /Se   Nolgården gård Kässeberg Saknas
Kälvene sn /Se   Pukegården gård Larakra del av Kyrkegärdet
Kälvene sn /Se   Pukegården gd Lyckorna Saknas
Kälvene sn /Se   Ramsgården gård Långås Saknas
Kälvene sn /Se   Ramsgården gd Mölnastigen del av Högagärdet
Kälvene sn /Se   Skattegården eller Skattevraksgården gård Mölnarestigen stig
Kälvene sn /Se   Skattegården gd Mölnarestigen stig
Kälvene sn /Se   Skottagården gård Nolmossarna del av Kråkgärdet
Kälvene sn /Se   Skottagården gd Paradis Saknas
Kårdamm gd:ar /Se   Skräddaregården gd Somossen del av Kråksände
[Quærnadalen] Saknas   Skållaregården gård Stebjörn del av Kråkegärdet
Kälvene by   Skållaregården gd Tjärberget Saknas
Kälvene by   Stommen gård Tråven del av Kyrkegärdet
Kälvene by   Stommen gd Uthagen del av Högagärdet
Kälvene sn   Tikas gd Vargholmen del av Kyrkegärdet
Kelfvene by o. sn   Trädgården gård Vasabackarna Saknas
Kälvene by   Trädgården gd Välthögen del av Kråkegärdet
Kälvene by   Ödegården gård  
Kälvene by   Ödegården gd  
Kelfvene sn      
Kälvene by      
Kälvene by      
Kälvene by      
Kälvene by      
Kälfvene sn      
Kälvene by      
Kälvene by      
Kalfveve by      
Kelfvvene by      
Kälvene by      
Kälvene by      
Kälvene by      
Kälvene by      
Kälfvene Saknas      
Kälfuene Saknas      
Kälvene sn /Se      
Kälvene by, sn /Se      
Kälvene by o. sn /Se      
Kälvene sn /Se      
Kälvene samhälle /Se      
Marbogården gd /Se      
Stommen = 7 Kälvene gd      
*Vada förr kvarn      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.