ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hångsdala socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 100 Naturnamn : 11 Bebyggelsenamn : 283 Naturnamn : 520
Hångsdala sn? Blå mossen mosse Hångsdala sn Hångsdala socken förteckning
Hångsdala sn Gisseberget berg Förkortning förteckning Hångsdala socken förteckning
Hångsdala sn Gisseberget berg Hångsdala socken sn Hångsdala socken förteckning
Hångsdala sn /Se Gisseberget berg Sagesmän förteckning Hångsdala socken förteckning
Hångsdala sn Gisseberget berg Sagesmän förteckning Hångsdala socken förteckning
Hångsdala sn Kanehall fornminne /Se Sagesmän förteckning Hångsdala socken förteckning
Hångsdala sn Kanehall gånggrift /Se Sagesmän förteckning Hångsdala socken förteckning
Hångsdala sn Kvarnabacken terräng Sagesmän förteckning Hångsdala socken förteckning
Hångsdala sn o. gd Lille mark terräng Hångsdala socken förteckning Hångsdala socken förteckning
Hångsdala sn o. by Lockehall fornminne /Se Hångsdala socken förteckning Hångsdala socken förteckning
Hångsdala sn? Orraleken ägomark Hångsdala socken förteckning Hångsdala socken förteckning
Hångsdala sn /Se   Hångsdala socken förteckning Hångsdala socken förteckning
Hångsdala s. o. by   Hångsdala socken Hångsdala socken förteckning
Hångsdala sn   Hångsdala socken förteckning Hångsdala socken förteckning
Saknas Saknas   Hångsdala socken förteckning Hångsdala socken förteckning
Hångsdala sn   Hångsdala socken förteckning Andersagärdet benämning på Stockholmsgärdet
Hångsdala sn   Hångsdala socken förteckning Atlanten ängsområde
Hångsdala sn   Hångsdala socken Backagärdet åker
Hångsdala sn   Hångsdala socken Backagärdet åker
Hångsdala sn   Hångsdala socken Backagärdet åker
Hångsdala sn   Hångsdalingar inbyggarbeteckning Backagärdet åker
Hångsdala sn   byare inbyggarbeteckning Backen gångrift
Hångsdala sn   Gullerstorpa inbyggarbeteckning Backgårds berg betesmark
Hångsdala sn   Gullerstorpan inbyggarbeteckning Backgårdsgärdet åker
Hånxdall Saknas   Gärdagårdsbonden inbyggarbeteckning Backgårdsgärdet åker
Hångsdala sn   Homman inbyggarbeteckning Backgårdsmarken utmarksskifte
Hongzdall Saknas   Hundsen inbyggarbeteckning Backgårds mosse mossområde och betesmark
Hångsdala sn   Håeln inbyggarbeteckning Backgårds utfartsväg väg
Hångsdala sn   Hålagårdsbonden inbyggarbeteckning Banan järnvägslinje
Hongxdala Saknas   hångsdalinge inbyggarbeteckning Bergagärdet äldre åker, nu betesmark
Hångsdala sn   Knaggen inbyggarbeteckning Bergagärdet åker
Hångsdala sn   Kuel inbyggarbeteckning Bergaledet, se Hängeledet Saknas
Hångsdala sn   Kullagårdingen inbyggarbeteckning Berget »berg»
Hångsdala sn   Kullarn inbyggarbeteckning Betesfållorna beteshage
Hångsdala sn   Kärrarn inbyggarbeteckning Betesfållorna äldre åker, nu betesmark
Hångsdala sn /Se   Lesken inbyggarbeteckning Betesgärdet åker
Hångsdala sn /Se   Nyggen inbyggarbeteckning Betesgärdet åker
Hångsdala sn /Se   Storegårdingen inbyggarbeteckning Betesmarken betesmark
Hångsdala sn /Se   Stubben inbyggarbeteckning Biten utanföre Storgården åker
Hångsdala sn /Se   Ännagårdingen inbyggarbeteckning Björkedungarna björklundar
Hångsdala sn o. by /Se   Ännagårdsbonden inbyggarbeteckning Björkedungen björklund
Hångsdala sn /Se   Affären lht Blåmossen mosse
Knaggen o. Knugga inbyggarbeteckning /Se   Arona stuga backstuga eller arbetarbostad Blåstigen åker
Kulen o. Kula inbyggarbeteckning /Se   Arrendatorsbostaden bostadshus Bolstern äng
Lesgen o. Lesga inbyggarbeteckning /Se   Backgården gård Bredingadiket dike
Stubben o. Stubba inbyggarbeteckning /Se   Backgården bebyggelse Bredingagärdet åker
Jäggel o. Jäggla inbyggarbeteckning /Se   Backgårds lada hölada Bredingagärdet åker
Vraken o. Vraka inbyggarbeteckning /Se   Berglunds-Lottas stuga backstuga +Bredingarne åkertegar
?Gullerstorp gård /Se   Berglundsstugan backstuga Bredingavägen åkerväg, nu utfartsväg
?Gullerstorp gd   Boden handellht Bron vid smedjan, se Smedbron Saknas
Gullerstorp gd   +Bryngelsgården, se Kyllegården = 8 Hångsdala Saknas Brunnsbiten åker
Gullerstorp gd /Se   Byggare Engströms stuga backstuga Brunnsgärdet åker
Gullerstorp by /Se   Byn del av by Brunnsgärdet åker
Gullhall grav /Se   Bysmedjan smedja Brunnsgärdet åker
+Hasslekärr, Lilla hemman /Se   Dala boställe soldatboställe Brunnsgärdet åker
Hasslekärr gd /Se   Engströms stuga Saknas Brunnshagen åker
Hundstorp gd   Fastes boställe lht Bryggaregårdsbitarna åkertegar
Hundstorp gd /Se   Fastes stuga backstuga Bryggaregårdsgärdet åker
Hångsdala by o. sn   +Fattighuset, se Fattigstugan Saknas Bryngelabrunnen brunn
Hångsdala by   +Fattighuset, Gamla fattighus Bryngelagärdet åker
?Hångsdala by   Fattigstugan fattighus Bränneridammen, se Bränneriflogen Saknas
Hångsdala by /Se   Fattigstugan fattighus Bränneriflogen vattensamling
Hångsdala by   Fogelbergs smedja Saknas Bäckingavägen väg
Hångsdala by   Fogelbergs stuga backstuga Drevgärdet åker
Hångsdala by, socken   Folkskolan Saknas Dreven del av den gamla Skogsvägen
Hångsdala by?   Framme-Starkgården bebyggelse Dreven valldrev
Hångsdala by, socken   Fredriksberg hemmansdel Dungagärdet åker
Hångsdala by, socken   Fridhem backstuga, nu uthus Dungarna Saknas
Hångsdala by, socken   Fridhemsstugan förr backstuga Dungen Saknas
Hångsdala by, socken   +Gellestorp, se Gullerstorp Saknas Ensädet åkerområde
Hångsdala by   Gretes-Karla stuga backstuga Ensätagärdet åker
Hångsdala by   Gråt-Emila gård bebyggelse +Fahlan betesmark
Hångsdala by   Gullerstorp gård Falan uppodlad betesmark
Hångsdala by   Gullerstorp enstakahemman Falegärdena benämning på Stora och Lilla Falegärdena
Hångsdala by   Gunnagården gård Falegärdet, Lilla åker
Hångsdala by   Gunnagården hemmansdel Falegärdet, Stora åker
Hångsdala by   Gunnagårdsskiften hemmansdel Falköpingsvägen väg
Hångsdala by /Se   Gärdagårdarna bebyggelse Falorna åkerområde
Hångsdala by   Gärdagården bebyggelse Fastalyckan äldre åker, nu i linda
Hångsdala by, (förr tingställe) /Se   Gärdagården, Store bebyggelse Fattigstugeledet grind
Hångsdala kyrkby   Gärdagården, Yttre bebyggelse Flogabrunnen brunn
Hångsdala by   Gärdegården gård Flogagärdet åker
Hångsdala by   Gärdagårds källare förfallen stenkällare Flogagärdet åker
Hångsdala tingsst. by   Hagalund handelslht Flogen vattensamling
Hångsdala by   Handlaretomten tomtplats Flogen i Missunna vattengöl inom åker
Hångsdala by o. sn   Hasslekärr gård Folkabogärdet åker
Hångsdala by   Hasslekärr gd Forngraven gångrift
Hångsdala by o. sn   Hasslekärr enstakahemman Forngraven gånggrift
Hångsdala by   Hasslekärrs bränneri bränneri Fransénsgärdet åker
Hångsdala by, sn   Hasslekärrsskiften hemmansdel Fridhemsapeln äppelträd
Hångsdala by   Hermana stuga undantagsstuga Fridhemsbrunnen brunn
Hångsdala by   Hommansgården Saknas Fridhemsgärdet åker
Hångsdala by o. sn   Hongsdala Saknas Fridhemsgärdet åker
Hångsdala by och sn /Se   Hovmansgården gård Fridhemsträdgården trädgård
Hångsdala by /Se   Hovmansgårdarna brukningsdelar Fårahagen äldre beteshage, nu åker
Ledsgården gd /Se   Hovmansgården gård Fårahagen beteshage
+Nya Byta, se Nyabytan område /Se   Hovmansgården, Nedre bebyggelse Gamlaste vägen, se Gamla Skörstorpavägen Saknas
*Stommen f.d. gd   Hovmansgården, Övre bebyggelse Gamla vägen landsväg
+Wedstaden ödehemman /Se   Hovmansgården i byn Saknas +Gesseberg, se Gisseberget Saknas
Vedstaden område /Se   Hovmansgården vid Berget, se Övre Hovmansgården Saknas Gisseberget platåberg
    Hovmansgårdsskiften hemmansdel Graven gånggrift
    Hundstorp gård Gretes-Karla backe kulle
    Hundstorp enstakahemman Grushålan grustäkt
    Hundstorpa smedja Gullerstorpagärdet åker
    Hångsdala by och socken Gullerstorpakanalen kanal
    Hångsdal äldre namnform för Hångsdala Gullerstorpa mark betesmark
    Hångsdala kyrkby Gullerstorpa skog skogsområde
    Hångsdala bebyggelse Gullerstorpa torvmosse mosse med torvtäkt
    Hångsdala bebyggelse Gullerstorpavägen utfartsväg
    Hångsdala bebyggelse Gullerstorpavägen väg
    Hångsdalabyn by Gullhall gånggrift?
    Hångsdala folkskola folkskola Gullhall gånggrift
    Hångsdala kyrka moderkyrka Gunnagårds gärde åker
    Hångsdala skole folkskola Gunnagårdsgärdet åker
    Hångsdala småskole äldre småskola, nu privatbostad Gunnagårdsgärdet åker
    Hångsdala sädesmagasin sockenmagasin Gunnagårds hage hage
    Hångsdala Tå byallmänning Gunnagårdsledet grind
    +Hånxdals stom, se Prästbolet Saknas Gunnagårdsmarken utmarksområde
    Hårdagårdarna bebyggda hemmansdelar Gunnagårdsskiften åkerområde
    Hårdagården bebyggelse Gunnagårds äng hage
    Hårdagården tomt Gårdsflogen vattensamling
    Hårdegården gård Gåsaflogen vattensamling
    Hässlekärr gård och egendom Gåsatån hage
    Johannes Lures stuga, se Lurestugan o. Lures stuga Saknas Gärdagårds mark betesmark
    Jonssonsstugan torpstuga Gärdavägen åkerväg
    Jälagården bebyggelse Gärdavägen åkerväg
    Kallingatorpet dagsverkstorp Gärdena, De nedersta åkrar
    Kallinges stuga backstuga Gärdena, De översta åkrar
    Karskes stuga backstuga Gärdet bakom ladugården åker
    Klingabostället soldatbostället Gärdet bortaföre Skogsvägen åker
    Klingbergs Elina stuga bostadshus Gärdet, Bortersta åker
    Klingbergs Knaggård bebyggelse Gärdet, Det fyrkantiga åker
    Klingbergs smedja smedja Gärdet, Det långsmala åker
    Klingbergs stuga stuga Gärdet, Det tvådelade åker
    Klingbergs åtting hemmansdel Gärdet med grushålan i åker
    Klinges boställe soldattorp Gärdet, Mellersta åker
    Klockaregården gård Gärdet nedanföre trädgården åker
    Klockaregården bebyggelse Gördet uppaföre vägen åker
    Klockaregården bebyggelse Gärdet utanföre Storegården åker
    Knaggalyckan Saknas Gärdet till höger, Det första benämning på Bryngelgärdet
    Knaggastugan förr bostadshus Gärdet utmed dreven åker
    Knagg-Augusta stuga förr bostadshus Gärdet vid vägen åker
    Knagges åtting Saknas Gärdet, Tredje åker
    Knaggården gård Gärdet utanföre vägen åker
    Knaggården bebyggelse +Gässeberg, se Gisseberget Saknas
    Knaggården i byn hemmansdel Hacket åker
    Knagg-Hermana stuga backstuga Harabackaledet grind
    Knekta-Sands stuga backstuga Harabacken kulle med forngrav
    Komministerbostället bebyggelse Hasslekärrs allé allé
    Krogsgården gård Hasslekärrsberget benämning på Gisseberget
    Krogsgården bebyggelse Hasslekärrsgärdet åker
    Kronogårdarna bebyggda hemmansdelar Hasslekärrsgärdet åker
    Kronogården gård Hässlekärrsvägen framfartsvägen
    Kronogården bebyggelse Hedavägen benämning på Skogsvägen
    Kronogårdsåttingen hemmansdel Hjortamossen mosse
    Kullagården binamn på Kylle- eller Bryngelsgården Hommans led grind
    Kullagården bebyggelse Hommansvägen benämning på Hovmansgårdsvägen
    Kvickabostället soldatboställe Hovmansgårdsgärdena Saknas
    Kvickastugan backstuga Hovmansgårdsgärdet åker
    Kvickes stuga backstuga Hovmansgårdsgärdet åker
    Kyllegården bebyggelse Hovmansgårds hage beteshage
    Kylle- eller Bryngelsgården gård Hovmansgårds markagärde åker
    Kyrkan kyrka Hovmansgårdsmarken betesmark
    Kyrkoherdebostället kyrkoherdebostad Hovmansgårdsvägen framfartsväg
    Kyrkojorden allmänningsjord Hovmansgårds äng hage
    Kärrars bränneri, se Hasslekärrs bränneri Saknas Hulegärdet åker
    Kärrars statarestuga statarbostad Hundstorpagärdet åker
    Kärret egendom Hundtorpaledet grind
    Ledsgården gård Hundstorpa mosse mossområde
    Ledsgården bebyggelse Hundstorpa torvmosse mosse
    Ledsgårds potatiskällare källare Hundstorpavägen väg
    Ledsgårds smedja smedja Hudnstorpavägen väg
    Lille-Starkgården bebyggelse Hångsdala allmänninge benämning på s.k. Kvarnabacken
    Lindénsbostället äldre soldatboställe, nu ingående i lht Hångsdalaberget del av Gisseberget
    Lindéns ställe lht Hångsdalaberget, se Gisseberget Saknas
    Lindénstorpet lht Hångsdalabäcken bäck
    Lindkvistes boställe nu lht, f.d. soldatboställe Hångsdala mader kärrängsområde
    Lodabostället soldatboställe Hångsdala mossar mossområde
    Lodes boställe soldattorp Hångsdalavägen väg
    Loppa-Stavas stuga. se Loppastugan Saknas Hångsdalavägen benämning på s.k. Valstadsvägen
    Loppastugan backstuga Hångsdalavägen, Lille benämning på Hångsdalavägen
    Loppes stuga backstuga Hårdagårds hage beteshage
    Lottas stuga backstuga Hårdagårds mark betesmark
    Lures stuga backstuga Hårdagårds ågärde åker
    Lure-Stavas stuga backstuga Hängeled grind
    Lurestugan backstuga Hästamarken betesmark
    Lusta-Augustas stuga backstuga Hästhagen beteshage
    Lustabostället soldattorp Hönsalyckan åker
    Lustastugan, se Lusta-Augustas stuga Saknas Jonssonsgärdet åker
    Lustes boställe soldattorp Järnvägen järnvägslinje
    Lustigkällaren källare Järnvägsbron vid Vattnet bro
    Länsmansbostället förr länsmansboställe Järnvägsdreven valldrev
    Länsmansgården länsmansboställe Järnvägsgärdet åker
    Länsmansladugårdarna ladugårdsbyggnader Kallingagärdet åker
    Nere-Knaggården hemmansdel Kallingagärdet åker
    Nygården gård Kallingasnipen åker
    Nygården hemmansdel Kalvabetet äldre åker, nu betesmark
    Nyhem äldre soldatboställe, nu friköpt lägenhet Kalvalyckan benämning på s.k. Ladugårdsbiten
    Nytorp lht, f.d. soldattorp Kalvhagen beteshage
    Näverberget backstuga eller torp Kanalen kanal
    Perstorp äldre soldattorp, nu lht, obebyggd Kanehall gånggrift
    Prinses stuga backstuga Kanehall gånggrift
    Prästatomten trädgård Kanehall gånggrift
    Prästbolet bebyggelse Karlabackagärdet åker
    Prästegården Saknas Karla backe kulle
    Prästgården gård Kattedammen damm
    Prästgården bostadshus med trädgård Klingbergs gåsatå, se Klingbergs hage Saknas
    Puffes stuga backstuga Klingbergs hage hage
    Raby samling soldattorp Knaggadungen lövträdsdunge
    Raby soldatboställen Knaggalyckan åkerteg
    Raby Tå bebyggelse Knaggårds framfartsväg enskild väg
    Rosenhill lht Knaggårds äng ängsområde
    Rotes stuga backstuga Kohagen beteshage
    Rundkvistabostället äldre soldattorp, nu lht +Korsbron bro
    Rundkvistes boställe äldre soldattorp, nu lht Korsgårds led grind
    Räva-Hermana stuga backstuga Korsvägen vid affären korsning
    Räva-Hermana torp backstuga Kriskaapeln äppelträd
    Rävatorpet, se Räva-Hermana torp Saknas Kronogårdsgärdena åkrar
    Räv-Axela stuga lht Kronogårdsgärdet åker
    Räves stuga backstuga Kronogårdsgärdet, Det fyrkantiga åker
    Rönnkvistabostället soldatboställe Kronogårds källa kallkälla
    Sands stuga backstuga Kronogårds mark betesmark
    Skattegårdarna brukningsdelar Kronogårdsmarken betesmark
    Skattegården gård Kronogårds missunna åker
    Skattegården bebyggelse Kronogårdssnipen åker
    Skattegården, Mittarste bebyggelse Kullagårds Atlant, se Atlanten Saknas
    Skattegårdsraden gårdar Kullagårds framfartsväg enskild väg
    Skolan Saknas Kullagårdsledet grind
    Skolhuset lokal Kullagårds mark betesmark
    Skomakare-Vernera stuga, se Skomakars stuga backstuga Kullagårds äng ängsområde
    Skomakars stuga backstuga Kullagärdet åker
    Skomakars verkstad stuga Kvarnabacken gånggriften
    Skriva-Johana stuga nu lht, tidigare backstuga Kvarnabacken kulle
    Skräddaregården gård Kvarnahålan grustäkt
    Skräddaregården bebyggelse Kvigehagen beteshage
    Smeda-Kristinas stuga backstuga Kyrkevägen väg
    Smeda-Levina stuga backstuga Kyrkevägen väg
    Smedens stuga, se Smedstugan backstuga Kyrkogården begravningsplats
    Smedstugan backstuga Källarebacken kulle
    Smedtorpet torp Källarebacken kulle
    Småskolan Saknas Källarebacken höjd
    Snipen backstuga Källarebacken kulle med forngrav och ingrävd källare
    Sockenmagasinet sädesmagasin Källaregärdet åker
    Solbacka lht Källaregärdet åker
    Solhem lht Källaregärdet åker
    Standara boställe nu lht, f.d. soldatboställe Källaregärdet åker
    Standarabostället nu lht, f.d. soldatboställe Källaregärdet åker
    Starkgården gård Källaregärdet åker
    Starkgården brukningsdelar Källarehålan fördjupning
    Starkgården bebyggelse Källaren kulle
    Starkgården i byn bebyggelse Källareåkern åker
    Starkgårdsåttingen hemmansdel Källåkern åker
    Stationen lht Källängarna ängsområde
    Storegården bebyggelse Kälvenevägen väg
    Storegårdsjorden hemmansdel Kämpagärdet benämning på s.k. Stubbagårdsgärdet
    Store-Starkgården bebyggelse Kärradiket dike
    Storgården gård Kärragärdet åker
    Storkes stuga stuga Kärrars berg betesmark
    Storskolan, se Hångsdala folkskola Saknas Kärrars dunge lundäng
    Stubbagårdarna bebyggelse Kärrars lina gränslinje
    Stubbagården gård Kärren myrmarksområde
    Stubbagården bebyggelse Kärret kärrområde
    Stubbagården, Lilla hemmansdel Kärret åker
    Stubbagården, Stora bebyggelse Ladugårdsbitarna åkerlyckor
    Sälls stuga backstuga Ladugårdsbiten åker
    Tabba-Tildas stuga fattigstuga Ladugårdsgärdet åker
    Torpet backstuga Ladugårdsgärdet åker
    Transformatorsstaten statarbostad Ladugårdsgärdet åker
    Trädgården bebyggelse Ladugårdsgärdet åker
    Trädgården gård Ladugårdsgärdet åker
    Tån Saknas Ladugårdslyckan benämning på del av Ladugårdsbitarna
    Ute-Starkgården bebyggelse Landsvägsgärdet åker
    Valströmsgården bebyggelse Ledet i Korsgårds mark grind
    +Vedstaden kronotorp Ledsgårdsgärdet åker
    +Vedstaden kronotorp Ledsgårds hage beteshage
    Vernersro backstuga Ledsgårds kärr äldre madäng, nu åker
    Villan lht Ledsgårds led grind
    Ytter-Gärdagården bebyggelse Ledsgårdsliden sluttning
    Zakrisa stuga backstuga Ledsgårds mader skifte
    Åttingen, se Klingsberg åtting Saknas Ledsgårds mark betesmark
    Ännagården gård Ledsgårdsskiften åkerområde
    Ännagården f.d. komministerboställe Ledsgårds äng ängsområde
    Örnabostället soldatboställe Lertaget samfäld lertäkt
      Lillaliden sluttning
      Lillamarken ängsområde
      Lillamarken betesmark
      Lillamarken utmarksskifte
      Lille mark betesmark
      Linan, se Kärrars lina Saknas
      Lindénsgärdet åker
      Lindénsjorden åker
      Linevägen åkerväg
      Lockehall gånggrift
      Lockehall gånggrift
      Lokehall gånggrift
      Loppabusken fläderbuske
      Lurebuskarna syrénbuskar
      Luregärdet åker
      Lusta-Augustas brunn brunn
      Lyckan åkerteg
      Lyckorna åkerlyckor
      Låckehall gånggrift
      +Låckehall gånggrift
      Långa gärdena Saknas
      +Långerör gånggrift
      Långtegen åkerteg
      Länsmansskiften del av Hångsdala Gunnagården
      Madgärdet åker
      Madvägen åkerväg
      Magasinsgärdet åker
      Magasinsledet grind
      Markabiten betesmark
      Markabrunnen brunn
      Markadreven valldrev
      Markadreven vallväg
      Markaflogen vattensamling el. göl
      Markaflogen vattensamling el. göl
      Markagärdet åkerteg
      Markagärdet åker
      Markagärdet, Lilla åker
      Markagärdet, Stora åker
      Markakällan kallkälla
      Markaledet grind
      Marken betesmark
      Marken betesmark
      Marken betesmark
      Marken bakom ladugården betesmark
      Marken på berget betesmark
      Marken vid Valstad betesmark
      Mellomgärdena åkrar
      Mellomgärdena åkrar
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet, Lilla åker
      Mellomgärdet, Nedersta del av Mellomgärdet
      Mellomgärdet, Stora åker
      Mellomgärdet, Översta del av Mellomgärdet
      Mellomgärdsflogen vattensamling
      Milapålagärdet åker
      Milapålen milsten
      Missunnan, se Kronogårds Missunna Saknas
      Mittengärdet åker
      Mossategarna åkerområde
      Mossategarna åkertegar
      Mossen mossområde
      Mossen åkerområde
      Mossen mossområde
      +Nordfalan falmarksområde
      Nyabytan åker
      Nya vägen landsväg
      Nygårds allé allé
      Nygårdsgärdet åker
      Nygårdsliden sluttning
      Näverberget kulle
      Orraleken åker
      Oxhagen beteshage
      Oxhagen beteshage
      Pallgärdet åker
      Piledungen lund
      Piledungen lund av balsampoppel
      Prinsagärdet åker
      Prinsagärdet åker
      Prinsaledet grind
      Prästabonds gata öppen plats
      Prästadammen damm
      Prästamarken betesmark
      Prästamarken äldre åker, nu beteshage
      Prästaskiften åkerskifte
      Prästaträdgården trädgård
      Prästegårds dungar lövträdsdungar
      Prästegårdslyckan åkerteg
      Prästegårds mark betesmark
      Prästegårdsmarken betesmark
      Prästegårds mosse odlad mossteg
      Pukegårdsgärdet åker
      Rabygärdet åker
      Rabymarken betesmark
      Rabyvägen väg
      Rotåkern åker
      Runstenen försvunnen sten med runristning
      Rävabackarna kullar
      Rävagärdet benämning på Stockholmsgärdet
      Rävagärdet benämning på Torpagärdet
      Rävagärdet åker
      Rävaledet grind
      Sandhålan kulle med äldre sandtäkt
      Sandhålegärdet åker
      Sandmarken åker
      Sandtaget sandtäkt
      +Sandtaget vid Hårdagården sandtäkt
      Sandtaget vid Nygården sanktäkt
      Sjusovaren mossområde
      Skattegårds betesmark ängsområde
      Skattegårds dunge björklund
      Skidbacken åker
      Skogsgärdena åkrar
      Skogsgärdet åker
      Skogsvägen väg
      Skogsåkern åker
      Skolegärdet åker
      Skolejorden allmänning
      Skolejorden benämning på s.k. Kyrkojorden
      Skolejorden allmänning med småskolebyggnad
      Skoleliden sluttning
      Skräddaregärdet åker
      Skräddareåkern åker
      Skörstorpavägen väg
      Skörstorpavägen, Gamla väg
      Slåtterängen ängsområde
      Smedatorpet åker
      Smedbron bro
      Smedjegärdet åker
      Smedjegärdet åker
      Smedjegärdet åker
      Smedlyckan åkerteg
      Snipabuskarna syrén- och snöbärsbuskar
      Snipagärdet åker
      Snipagärdet åker
      Snipagärdet åker
      Snipen åker
      Snipen åker
      Snipen åker
      Stadsbackagärdet åker
      Stadsgärdet åker
      +Stadsgärdet åker
      Stallflogen vattensamling
      Stallgärdet åker
      Stallgärdet åker
      Stallgärdet benämning på s.k. Backgårdsgärdet
      Starkgårdsgärdet åker
      Starkgårdsgärdet åker
      Starkgårdsgärdet åker
      Starkgårds hagar beteshagar
      Starkgårds led grind
      Starkgårdsvägen väg
      Stenbacken äldre åker, nu i linda
      Stenen i Prästamarken gravsten
      Stockholmsbacken kulle
      Stockholmsgärdet åker
      Stockholmsgärdet del av Övergärdena
      Storaliden sluttning
      Storamarken betesmark
      Storamarken betesmark
      Storamarken betesmark
      Storamarken betesmark
      Storegårdsgärdet åker
      Storegårdsgärdet benämning på s.k. Kallingagärdet
      Storegårdslyckan uppodlad del av Stubbagårds Storegårdsmark
      Storegårdsmarken utmarksskifter
      Storkaledet benämning på Prinsaledet
      Strömgärdet åker
      Stubbagårdsgärdena åkertegar
      Stubbagårdsgärdet åker
      Stubbagårdsgärdet åker
      Stubbagårdsgärdet, Upparste benämning på del av Stubbagårdsgärdena
      Stubbagårdsmarken betesmark
      Stubbagårds Storegårdsmark betesmark
      Stubbagårdsvägen enskild väg
      Surpillagärdet åker
      Svinagården ängsvall
      Svinalyckan rastplats
      Svinhusbrunnen brunn
      Tegagärdet åker
      Tegarna åkerområde
      Tegarna åker
      Tidaholmsvägen väg
      Tomtabron bro
      Tomtabäckabron, se Tomtabron Saknas
      Tomtabäcken bäck
      Torpagärdet åker
      Torpagärdet åker
      Torparevägen åkerväg
      Torvhålorna torvtäkt
      Torvmossen mosse
      Torvmossen mosse med äldre torvtäkt
      Transformatorgärdet åker
      Trestenarör gränsmäke
      Trollesten flyttblock
      Trädgårds berg betesmark
      Trädgårdsbiten åker
      Trädgårdsbiten åkerteg
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsjorden jordområde
      Tålyckan åker
      Tån, se Ledsgårds hage Saknas
      Utmarken betesmark
      Valstadsmarken betesmark
      Valstadvägen landsväg
      Valströmsgärdena Saknas
      Valströmsgärdet åker
      Valströmsgärdet, Det andra åker
      Valströmsgärdet, Nedersta åker
      Valströmsvägen framfartsväg
      Vartoftabanan järnvägslinje
      Vasen bro
      Vattenkällan kallkälla
      Vattnet vattningsplats
      Vildsverige mark
      Vipemossen mosse
      Välpaledet grind
      Ågärdena åkrar
      Ågärdet, se Hårdagårds ågärde Saknas
      Åkern nedanför banan åker
      +Åledet grind
      Åsbergsbiten åker
      Ängagärdet åker
      +Änghagen vid Ledsgården byallmänning
      Ännagårds led grind
      Ännagårds mark betesmark
      +Ödeskiften benämning på Kyrkojorden
      Övergärdena åkrar
      Övergärdena åkrar
      Övergärdena åkrar
      Övergärdet åker
      Övergärdsbacken benämning på s.k. Stockholmsbacken

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.