ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vättaks socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 30 Bebyggelsenamn : 55 Naturnamn : 8
Vättak sn Alekärret kärr Vättaks sn sn Bergsgårds kvarn kvarn
Vättak sn /Se *Bockasten gränsmärke Vättak socken Botten sank skogsmark
Vättak socken Gimmen sjö Vättak, sn by /Se Djurarpsbäcken bäck
Vättak sn Gimmen sjö /Se Vättingar inbyggarbeteckning Gimmenedssjön sjö
Vättak socken Gimmersjön sjö Vättingar inbyggarbeteckning Havrabäcken bäck
Vättak sn Gimmesjön sjö Asmundskvarn bebyggelse Svästén sten(?)
Vättak sn Gimmesjön sjö /Se Assmundskvarn gård Svästeneliden lid
Vätack Saknas Havrabäcken bäck Backgården gård Vättaks botten sank skogsmark
Vättak sn Havrabäcken bäck Bastebergsholmen gård  
Vättak sn Hulan terräng Bergsgården gård  
Vättak by och sn /Se Hästhagen terräng Bergsgårds kvarn kvarn  
Vättak by och sn /Se *Jerpestensröret gränsmärke Botten avhyst torp  
Vättak sn /Se Långåsen ås Brogården bebyggelse  
Vättak sn /Se Lövbacken ägomark Brogården brukligt namn  
Vättak sn /Se Malmkärret kärr Bronan, se 1-2 Brogården Saknas  
Vättak sn /Se Missunnan kärrmark Bronan gård  
Vättak sn /Se Missunnan terräng Byåsen, Lilla gård  
vättingar inbyggarbeteckning /Se Mossabacken ägomark Byåsen, Stora gård  
Djurarp gård Ormabacken terräng Djurarp gård  
Djurarp gård Remsan ägomark Djurarp gd  
Gymini Saknas Ryssabacken terräng Djurholmen torp  
Gimmened hg Sanddals bäcken bäck Grimmene bebyggelse  
Gimmened hrgd? *Steghölg udde Grimmened f.d. by, nu gård  
(*Gymine), Gimmened hg /Se *Storön sankmark Gimmene gd  
Gimmene gd Svästen sten(?) /Se Gimmene bränneri bränneri  
Gimmene gd /Se Sölyckan terräng Gubbemossen, se 1 Stubbemossen Saknas  
Gimmene hg /Se Tidan å Harabacken torp  
Gimmene gd /Se Uvekullen kulle Hölan torp  
Grimmene bränneri bränneri /Se Vättacks marcken skog Korshålet Saknas  
Grimmene gd /Se Ådalen strandmark Kungsgården gård  
Norka kvarnplats /Se   Kungsängen torp  
Stommen = 1 Vättak gd   Kärr gård  
Vättak by   Lillegården gård  
Vättak by   Lyckorna torp  
Vättak kkby   Lövbacken avhyst torp  
Vättak by   Mossabacken torp  
Vättak by   Nolgården gård  
Vättak by   Norka f.d. vattenkvarn, nu elektronisk kraftstation  
Vättak by och sn /Se   Rosendal soldattorp  
    Ryssbacken torp  
    Rörsåsen gård  
    Skogshemmet torp  
    Skrevet nedrivna stugor  
    Skräddarekvarn bebyggelse  
    Skräddarekvarn gård  
    Stensgården gård  
    Stommen gård  
    Stubbemossen bebyggelse  
    Tibrokvarn el. Skräddarekvarn, se 1 Skräddarekvarn Saknas  
    Tibro gård  
    Uvekullen gård  
    Vättak by  
    Ågården gård  
    Ödegården gård  
    Ögården gd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.