ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Velinga socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 200 Naturnamn : 98 Bebyggelsenamn : 120 Naturnamn : 18
Velinga sn Abrahamsmossen kärrmark Velinga socken sn Folahagsskogen skog
Velinge sn Aplagårds ödeskift terräng Velinge socken Hadängsbackarna höjdsträckning
Velinge sn Aplagårdstorp terräng Velinge sn Hadängshulten betesmarker
Velinga sn Axabacken terräng Köllo-Svän inbyggarbeteckning Hule brunnen källhål
Velinge sn Bergasjön sjö Köllo-Svän inbyggarbeteckning Istermon skogsmark
Velinge sn Billareslätten slätt Köllo-Svän inbyggarbeteckning Kilåsabrunnarna skogsområde
Velinge sn *Bockasten fast gränssten Köllo-Svän inbyggarbeteckning Källefalls skog Saknas
Velinge sn? *Brunsmossen mosse Snösåkabor inbyggarbeteckning Lillån bäck
Velinga sn Brunnsmossen (Storemossen) mosse Snösåkar inbyggarbeteckning Mobäcken bäck
Velinge sn Brynta damm damm Såckabönder inbyggarbeteckning Offerkällan källa
Velinge sn /Se Brynta hästhage terräng Velingsbor inbyggarbeteckning Snösockabygden skogs- och bergstrakter
Velinge sn Brynta äng kärrmark Aplagården gård Svarta vatten bäck
Velinga sn Bräknefors terräng Backgården gård Svarta vatten bäck
Velinge sn Dungamarken terräng Backgården gård Svartåsabäcken bäck
Velinge sn Dungen terräng Backgården gård Velinge offerkälla källa
Velinge sn /Se Farmorsberget terräng Backgården bebyggelse Velinge åsar höjdsträckning
Velinga sn Fridafällan terräng Basen torp Velinge åsar höjdsträckning
Velinga sn Friskabacken terräng Berg gård Velingesjön utdikad sjö
Velinga ? Saknas Fålahagen skogsområde Berga gård  
Velinge by? Fålahagsbackarna ägomark Billareslätten gård  
Welinge Saknas Fårahagen terräng Björkelund avhyst torp  
Velinge sn Fällan terräng Brogården gård  
Velinge by och sn Fällelyckan ägomark Bryngelshemmet gård  
Vidlunga Saknas Galenskaperna ägomark Bryntahemmet gård  
Velinge sn Getamossen kärrmark Bäckebo avhyst torp  
Velinge sn Getaråsen sankmark Bäckgården gård  
Velinga sn Grimmestorpaån å Bäckgården gård  
Vidlunga Saknas Gröneplan terräng Daretorps församlings skoljord vid Hadäng Saknas  
Velinga sn Gubbero terräng Drängegården gård  
Velinge sn Gullmarken terräng Dungen avhyst torp  
Velinga sn Gullmarken terräng Dälden f.d. soldattorp  
Velinge sn Hadängsbackarna terräng Ekegården gård  
Velinga sn Hadängshulten terräng Ekekullen gård  
Velinga sn Hadängshulten terräng Ekornabacken bebyggelse  
Velinga (Velinge) sn /Se Hagen terräng Ekornabacken gård  
Velinge sn /Se *Hjortåsamossarna (Myrmossarna?) mosse (mossar) Ettak bebyggelse  
Velinga sn /Se Istermon terräng Ettak säteri  
Velinga sn /Se Istermon terräng Ettak gd  
Velinga sn /Se Karlosråsen bäckdal Fridslund torp  
Widhelunga, se Velinge sn Kilabäcken bäck Geteråsarna skogstrakt  
Aplagården gd Kilen terräng Gubbero avsöndrad lägenhet  
Berg by Kilåsabrunnarna terräng Gåsaslätten bebyggelse  
Berg gd:ar Knirkagärdet terräng Hadäng bebyggelse  
Berg by? Koberget terräng Hadäng by  
Berg gd Korpåsamossen kärrmark Hadäng Backgården bebyggelse  
Berga gd /Se Korsvägen terräng Hadäng Hulegården bebyggelse  
Berga gd /Se Kungaledet väg Hadäng Korsgården bebyggelse  
Billareslätten gd Kärret kärrmark Hadäng Skattegården bebyggelse  
Billareslätten gd /Se Kärrhagarna terräng Hadäng Västergården bebyggelse  
Ekekullen, se även Röda kvarn f. kvarn Kärrskiftena terräng Hagen torp  
Ettack indr.militieboställe Lillemossen kärrmark Hadäng, se 1 Gåsaslätten Saknas  
Ettack bost. Lillån å Hjortamossen Saknas  
Ettak gd /Se Låssebo terräng Hulegården gård  
Ettack gd /Se Lövrudan terräng Hultet avhyst torp  
Ettack bost.? Middagskällan källa Hultegården gård  
Ettak gd Missunnorna terräng Ikornabacken, se 1 Ekornabacken Saknas  
Ettack indr.militieboställe Mobacken terräng Kilebo torp  
Ettack indr.militieboställe /Se Mobäcken bäck Kilåsen gård  
Ettak Saknas Mossbacken terräng Klockaregården gård  
Ettak Saknas Nolåsen terräng Korpåsen torp  
Ettak gd Nolängen terräng Korsgården gård  
Ettack Saknas Orrahagen terräng Korsgården gård  
Ettak sn Oxhagen terräng Limmared torp  
Ettack indr.militieboställe Parken terräng Långeryd lägenhet  
Ettak för sn, nu säteri /Se Pälsakärret kärrmark Långeråsen torp  
Ettack bost. Rackarebacken terräng Lårebo torp  
Etak Saknas Rudbacken terräng Lövrudan torp  
Eetak Saknas Sibirien terräng Madäng by  
Eetak Saknas *Sjogerdal hörn gränspunkt Madäng by  
Ettak gd Skams hålor terräng Madäng Backgården bebyggelse  
Ettak gård Skogslund terräng Madäng Hyltegården bebyggelse  
Ettack bost. Skogslund terräng Madäng Smedsgården bebyggelse  
Ettak gd *Skäddarekvarns knäpp gränspunkt Molyckan avhyst torp  
Ettak indr.militieboställe Smedjekärret kärr Mon, Norra torp  
Ettak gård Stenbacken terräng Mon, Södra torp  
Ettak gd Stenbacken terräng Myremossarna bebyggelse  
Ettak säteri /Se Stenskogen terräng Myremossarne skogstrakt  
Ettak gd Stockvassafloen sjö Myråsen gård  
Ettack indr.mil.b. Stomsberg terräng Måsagården gård  
Ettack indraget militieboställe Storemossen kärrmark Nybrunn gård  
Ettak gd Storemossen mosse Nybygget lägenhet  
Ettak förr sn, nu indr.militiebost, Storängen kärrmark Nybygget torp  
Ettak Saknas Svaneborg terräng Nygården gård  
Ettack indr.militieboställe Svarta vattnet bäck Nyholm avhyst torp  
Ettack indr.militieboställe *Svartåsemossen mosse Nyholm lägenhet  
Etack bost. Sånnasbäcken bäck Paris torp  
Ettack indr.militieboställe Söråsen terräng Prästegården bebyggelse  
Ettack gd Tidan å Rudan torp  
Ettack Saknas Torpaskogen terräng Sjogerdala by  
Ettak gd Tvälebo terräng Sjogerdala, Lilla gård  
Ettak Saknas Vedatorget terräng Sjogerdala, Stora gård  
Ettack indr.militieboställe *Velinge mosse mosse? Skattegården gård  
Ettack gd *Velinge mosse mosse Skogslund avhyst torp  
Ettack indr.militieboställe *Velingesjön Saknas Skräddareruderna gård  
Ettack gd Velingesjön sjö Smedsgården gård  
Etags Saknas Velinge-skogen ?skog /Se Smedstorp torp  
Ettack bost. Vredet terräng Solkullen avhyst torp  
Ettak kgsgd (*)Åsli(d)a gränsmärke Stenskogen torp  
Ettak indr.militieboställe   Stommen gård  
Ettak gd   Store mosse mosse  
Ettack Saknas   Storegården gård  
Ettack kgsgd   Svarvarehult gård  
Ettack indr.militieboställe   Torp, se 1 Gåsaslätten Saknas  
Ettack kgsgd   Torp gård  
Ettak indr.militieboställe   Trälebo torp  
Ettak kgsgd   Tullstugan torp  
Ettack indr.militieboställe   Varpaledet torp  
Ettack gd   Vasakärret mosse  
Ettack indr.militieboställe   Vasen avhyst torp  
Ettak säteri   Velinge by  
Ettak förr sn, nu by   Vettersrydjan stuga  
Ettack kgsgd   Vinnemossen äng  
Ettack indr.militieboställe   Vredet torp  
Ettack gd   Vrågården gård  
Ettak gd   Västergården gård  
Ettak gd   Västergården gård  
Ettak gd (f. kungsgård)   Åsahemmet lägenhet  
Ettak förr by, nu gd   Äbbarp by  
Ettak gd /Se   Äbbarp Backgården bebyggelse  
Ettak gd /Se   Äbbarpatorp gård  
Ettak gd /Se      
Ettak gd /Se      
Ettak gd /Se      
Ettak gd /Se      
Ettak säteri /Se      
Hadäng by      
Hadäng by      
Haghænge Saknas      
Hadäng by /Se      
?Hadäng (Haäng) by      
Hadäng by      
Hadäng by      
Hadäng by      
Hadäng by      
Hadäng by      
Haghæng, se Hadäng by      
»hagængia», se Hadäng by      
Madäng by      
Madäng by      
Madäng? Saknas      
Madäng by      
Madäng by /Se      
Madäng by      
Madäng by      
Madäng by      
Madäng by      
Madäng by /Se      
Maäng by /Se      
Röda kvarn f. kvarn      
Sjögerdala Saknas      
Sjugerdala by      
Sjögerdala by      
Sjogerdala, Lilla gd      
Sjögerdala by /Se      
Stommen = 1 Velinge gd      
*Stommen f.d. gd      
*Stora gården gd      
Storegården gd /Se      
*Sæflath[orp?] Saknas      
Torp gd /Se      
Torp herrg.      
Torp hg /Se      
Torp gd /Se      
Torp Saknas      
?Torp gd      
?Torp hg      
?Torp hg      
Torps rättaredöme Saknas      
?Torp hg      
?Torp hg      
Velinge by      
Velinge by      
Velinga by /Se      
Velinge socken      
Velinga by      
Velinge by      
Velinge sn      
Velinga by      
Velinge by      
Velinge by      
Velinge by      
Velinge by      
Velinge by      
Velinge by      
Velinge by o. sn      
?Velinge by      
Velinga by      
Velinge by /Se      
Velinge by o. sn /Se      
Velinge by /Se      
Velinge by o. sn /Se      
Velinge by o. sn /Se      
Vrågården gård      
Vrågården Saknas      
Vrågården gd      
Vrågården = 8 Velinge gd      
Äbbarp by      
Äbbarp by      
Äbbarp by      
Äbbarp by      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.