ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Brandstorps socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 230 Bebyggelsenamn : 368 Naturnamn : 520
Brandstorp sn? Alvasjö mossar mossar Brandstorps socken sn Allébacken backe
Brandstorp sn? Alvasjön sjö Brandstorp sn Allmänningen skogsområde
Brandstorp sn Alvasjön sjö Brandstorp sn Allmänningsgrinden jaktpass
Brandstorp sn /Se Alvasjön sjö Brandstorp sn Alvasjö mossar mossmark
Brandstorp sn /Se Alvasjön sjö Brandstorp socken Alvasjön sjö
Askarebol gd /Se Alvasjön sjö Brandstorpabor inbyggarbeteckning Alvasjön sjö
Backan Saknas Alvasjön sjö Alvasjön bebyggelse Askelandet kärr
Björndallund Saknas Alvasjön sjö Alvasjö(n) gård Backa skogar(na) skogsområde
Björnhult? Saknas Bastabacken terräng Alvasjön gd Badstugölen småsjö
Björnhult by Bastakullen terräng Alvasjön gd Baggebolsgärdet gärde
Björnhult by Bastasjön el. Bastagölen sjö Askarebol säteri Bastagölen sjö
Björnhult by Bastasjön sjö Backen gård Bastakullen kulle
Björnhult by Bastasjön, se Bastugölen sjö Backen gd Bastakärret kärr
Björnhult by Bastugölen sjö Backen gd Bastasjön, se Pastagölen sjö
Björnhult by Berget berg Backen lht Bastasjön Saknas
Björnhult gd »biærghxhulta skogha» Saknas Baggebolet gård Bastasjön småsjö
Björnhult by /Se Björnakärrsåsarna terräng Baggebolet gd Bengtaberget berg
Bossgården f.d. gd /Se Björneberg berg Baggebolet by Bengtalyckan f.d. åker
?Brandstorp by /Se Björnhultabäcken bäck Bengelsruder, se 2 Alvasjön Saknas Bergakilen sankäng
Bredegården by /Se Björnhultabäcken bäck Bengelsruder f.d. torp, nu satt i mantal Berget, se Bredgårdsberget höjd
Bredegården gd Bockagölarna tjärnar Bengesrudor, se Alvasjön gd Björnhulta skog skogsområde
Bredegården Saknas Bostället terräng? Berget lht Blåkull(a) kulle
Bredegården gd /Se Bottenlösen sjö Berget t Bockagölarna skogspölar
Brännetomten gård /Se Bottenlösen sjö Björkekullen skattelägenhet Bockgölarna småtjärnar
Brännetomten gd /Se *Bredegårdsbäcken bäck Björkekullen lht Bollsjön? sjö
Ekebäcken by Bråten kärrmark Björkekullen gd Bompasset jaktpass
Ekebäcken by *Brännings dråg (?) gränsmärke Björkekullen lht Bondskogarna skogsområde
Ekebäcken gd /Se Bänglasjön sjö Björkelund Saknas Bottenlösen sjö
Ekebäcken gård /Se Bänglasjön sjö Björkvallen, se Björkekullen gd Bottenlösen tjärn
Fjällböl gd /Se Djupady terräng Björkängen Saknas Bredsgårdsberget berg
Forsen gd /Se Djupedalen terräng Björkängen f.d. torp Bredgårdsberget höjd
Grenabolet gd /Se Djupemossen mosse Björneberg avhyst torp Brunnsåkern åker
*Gränestad Saknas Djurabron bro Björneberg Saknas Brygghusgärdet åker
Grænistadha trol. nuv. Grönestad, se Grönestad by Ekebäckabäcken bäck Björnhult gård Brygghusåkern åker
Grönstad gd Enesjön sjöparti Björnhult gd Bråna skogsområde
Grönestad by Englandsmossen kärrmark Björnhult by Båtaberget berg
Grönestad gd Englandssjöarna sjöar Blingebackarna Saknas Båtaberget berg
Grönestad gd Falkensgrav minnessten /Se Blåkullen Saknas Bäcken strandbit
Grönestad gd /Se Fridhem terräng? Bostället, se Hulebäcken f.d. soldatboställe Bängel, Lille sjö
Grönestad by /Se Fågelbo terräng Brandbergsgården gd Bängelsmossen mosse
?Henebacken gd Getaryggen terräng Brandstorp by Bänglasjön sjö
Holmen gd /Se Grenamarken terräng Brandstorp gård Bänglasjön tjärn
Hulan gd:ar *Gråstensröret gränsmärke Brandstorp gd Bänglasjöpasset jaktpass
Hulan gd Grävlingberget berg Brandstorps gård gd Bäsingen landsvägssluttning
Hulan by Grönestads mosse mosse Bredegården gård Bäsingen backe
Hulan gd Gållsjön sjö Bredegården gd Böljakorset korsväg
Hälde kvarn o. såg Hagakullen kulle Bredegården by Böljakorspasset jaktpass
*Hälde kvarn o. såg Hageby terräng Brunnsberga eller Bengelsruder, se 2 Alvasjön Saknas Dammen damm
Hälde kvarn och såg Hagen terräng Brunnsberga, se Alvasjön gd Dammgärdet åker
Hälde kvarn och såg *Heghldo å Brunnsberga gård Dammgärdet åker
Hälde kvarn och såg heghldo å /Se Brunnsbergena Saknas Dammåkern åker o. betesmark
Hälde kvarn och såg /Se heghldo å /Se Bräknehulsåsen Saknas Djurabromossen mosse
Hälde kvarn o. såg /Se heghldo å /Se Brännemossen skattelägenhet Dubbelbroarna jaktpass
Hälde kvarn o. såg /Se Heldaholmså å Brännemossen lht Ekeberget berg
Häldeholm säteri Hjulkubben terräng Brännemossen gd Ekegärdet gärde
Häldeholm gd? /Se ?Holmån å Brännetomten gård Ekhagen beteshage
Häldeholm gd /Se Holmån å Brännetomten gd Ekhagen åker
Häldeholm hgd /Se Holmån å Brännetomten gd Östra Ekhagen åker
Häldeholm gd /Se Holmån å Brännetomten gd Enesjömossar(na), se Enesjömossen mosse
Häldeholms kvarnar kvarn (?) /Se Holmån å Bygget t Enesjömossen mosse
Häldetorp gd /Se Holmån å Bängelsruder gd Enesjön Saknas
Häldetorp by Holmån å Bängelsruderna? lht Engelska kanalen grävt dike
Häldetorp gd /Se Hulebosjön sjö Bärtebo gård Englandskorset jaktpass
Häldetorp by /Se Hulebotrakten skogsområde Bärtebo gd Englandskorset korsväg
Häldestorp gdr /Se Hulebäcken bäck Bärtebo gd Englandsmossar(na) mossar
Hässelbäck Saknas Hulebäcken bäck Dalen t Englandsmosse, se Ängmans mosse mosse
Hästebäcken gd Hulebäcken bäck Dalen f.d. torp Englandssjöarna sjöar
Hästebäcken gd Häldeholmså Saknas Djupedalen bebyggelse Englandssjöarna, se Ängmanssjöarna mossjöar
Hästebäcken gd *Hästebäcken bäck Djupemossen kronolägenhet Englandssjön sjö
Hästebäcken gd Ingridabron bro Djupemossen Saknas Englandssjön, Lilla småsjö
Hästebäcken gd /Se Jordafallet terräng Djupemossen, se Jippemossen lht Englandssjön, Stora småsjö
Krokgården gd /Se Julins terräng Edensberg lht Englandssjön sjö
Månsabolet gd Julins terräng Ekebäcken by Englandsvägen väg
Nätebäcken gd /Se Jungfruberget berg Ekebäcken gård Ensjögölarna tjärnar
Ormhult Saknas *Kattebo sten gränsmärke Ekebäcken gd Ensjön sjö
Rödån gd *Kilåsa hag gränspunkt Ekhagen f.d. torp Farmors mosse mosse
Rödån gd /Se *Klockaremoröret gränsmärke Ekhagen f.d. torp Forsasågen såg
Skinnaretorp gd *Kopparhultskälleröret gränsmärke England skogvakt.bost. Femtifemman jaktpass
Skämmingsfors hrgd? Knipsjön sjö Englandsmossen kronolägenhet, skogvaktareboställe Fingalsvägen väg
Skämningsfors gd /Se Kraftalyckan ägomark Fjellböl gård Frostasänkan sänka
Skämningsfors gd /Se Krikån å Fjellböl gd Fru Dicksons väg väg i parken
*Skiæmningæriudh nu försv. gd el. by Krikån å Fjällböl by Frusjön småsjö
Surkefors(en), se Svärkefors gd Kullen terräng Flinkan torp Furukullen kulle
?Svanebacken gd Kvigehålsbäcken bäck Flinken lht Fyrtiofemman jaktpass
Svanebacken gd /Se Kvigehålskärret kärr Fogdatorp lht Fyrtionian jaktpass
Svedudden by Kvigsjön sjö Fogdatorpet t Fållorna betesfållor
Svedudden gd /Se Källebäcken terräng Fogelbo nedriven backstuga Färgevägen väg
Svinabäcken gd /Se Kärleksbackarna terräng Forsen byggelse Galgaplatsen avrättningsplats
Svärkefors gd /Se Norra Laxagölen (N. Laxsjön) sjö Forsen, se Svärkesfors gd Gamlegården åker
Torkelsryd gd Laxagölen, Norra sjö Fotebo torp Garvaregärdet åker
Torkelsryd by Laxagölen, Södra sjö Fotebo t Generalpasset jaktpass
Torkelsryd Saknas Laxgöla, se Laxsjön, Norra sjö Fotebo lht Getaryggen höjd
Torkelsryd gd Laxgölen, Stora, se Laxsjn, Stora sjö Fridhem hus Getaryggen ås
Torkelsryd by Laxsjön, Norra sjö Fridhem Saknas Getaryggen rullstensås
Torkilsryd gd Laxsjön, Södra sjö Fridhem f.d. torp Gravabacken backe
Torkelsryd by Lerbäcken bäck Furulund Saknas Grenamarken skogsskifte
Torkelsryd gd Lerbäcken bäck Fågelbo f.d. t Grevens badhus badhus o. badplats
?Torkelsryd gd /Se Lerpottehålet terräng Gamlegården gd Grusgärdet, se Skogsgärdet åker
Torkelsryd by Liakärret kärr Grenabolet gård Gräsgärdsåsen ås
Torkelsryd by /Se Liakärret kärr Grenabolet gd Grävlingberget, se Bengtaberget berg
Torkelsryd Saknas /Se *Lillemoröret gränsmärke Grenabolet gd Gröna vägen väg
Torkeryd by /Se Lugnet ägomark Grönestad gård Grönavägpasset jaktpass
Vesslekärret torp /Se Lövkullen terräng Grönestad gd Grönestads mosse, se Grönstamossen mosse
Örnhult gd Lövsjön sjö Grönestad by Grönstamossen mosse
Örnhult indr. militiebost. Medgrinnekärret f.d. sjö, kärr Gungsemossen obebyggd skattelägenhet Gållsjöarna småsjöar
Örnhult gd Mon terräng Gårdsfogdatorpet t Gållsjön, se Bollsjön sjö
Örnhult gd Mossabron terräng Haga mosse Saknas Gållsjön, Lilla småsjö
Örnhult gd /Se Mullefallen ägomark Hageboda f.d. torp Gållsjön, Stora småsjö
Örnhult gd /Se Månsaberget berg Hageby försv.t. Göteborgsvägen väg
Saknas Saknas *Månsabolebäcken bäck Hageby, se Hageboda f.d. torp Hacket åker
Saknas Saknas Månsabolet sank mark Hagen torp Hagakullen, se Krokers kulle kulle
Saknas Saknas Mösseberg berg Hagen t Hagaled grind
Saknas Saknas Nasaberget berg Hagen f.d. torp Hagmark skogsområde
  Nissabäcken bäck Henebacken gård Hagen, se Marken skogsmark
  Nissamon terräng Henebacken gd Hagen åker
  Nissamon terräng Henebacken gd Hagen skog
  Nycklakullen terräng Henebacken gd Hallénepasset jaktpass
  Nykyrkebäcken bäck Holma kvarn Saknas Henebacka mo skogsområde
  Nykyrkebäcken bäck Holmen bebyggelse Hjulkubben, se Julkubben skog o. mosse
  *Nykyrkoröret gränsmärke Holmen, se Häldeholm gd Hjälmen hölada
  Nytorp terräng Holmen, se Häldeholm f.d. gd Hjälmen jaktpass
  Nätebäckabäcken bäck Hulan gård Holmastängen fiskeplats
  Nätebäckabäcken bäck Hulan gd Holmaån Saknas
  Näverskullen terräng Hulan by Holmån å
  Näverskullen terräng Hulebo gård Holmån bäck
  Oljepottorna terräng Hulebo gd Huleberget berg
  Oxasjön sjö Hulebo by Hulebosjön småsjö
  Oxasjön sjö Hulebomosse skattelägnhet Hulebäcken bäck
  Palmabacken terräng Hulebäcken f.d. soldatboställe Hulemossen mosse
  Pankya terräng Hägneberga torp Humlegården bäckravin
  Paltevarpet terräng Hägnebergen, se Palebo lht Humlegårdssiken, se Humlegården bäckravin
  Pilkällan källa Hälde? Saknas Hållsdammsbron bro
  Pliggaberget berg Hälde, se Häldeholm f.d. gd Hållsdammsbropasset, se Hålldammspass jaktpass
  Prinsamossen kärrmark Häldeholm gd Hållsdammspass jaktpass
  Prinsasjöarna sjöar Häldeholm säteri Hägnadberget berg
  Prästakällan källa Häldeholm gd Häldeholms dammar dammar
  Rappåsen terräng Häldetorp gd Häradssten f.d. gränssten
  Runnekärret kärr Häldetorp gård Hästahålorna hål
  Råsen sjö Hästahålet Saknas Hästhagen betesmark
  Rävaberget berg Hästebäcken gård Högeåsen ås
  Rävafallet fors Hästebäcken gd *Hökensås häradsallmänning
  Rödebäcken å Hästebäcken by Höljorna åker
  Rödsjön sjö Hästhagen torp Höljornagärdet, se Höljorna åker
  Rödå å Hästhagen t Hönåsen ås
  Rödån å Hästhagen lht Ibbebron bro
  Rödån å Höjentorp torp Ibbebron jaktpass
  *Rödån bäck Högentorp torp Igelkottaberget berg
  *Rödån å Jippemossen lht Ingrid(a)bron bro
  Rödån å Jordgropeliderna Saknas Ingrid(a)bron jaktpass
  Rödån å Johanneshus lht Ingridaliden backar
  Rödån å Jurabron Saknas Ingridaliderna, se Ingridaliden backar
  Rödån å /Se Kilen riven backstuga Ingridsbron bro
  Rödsjön sjö Kilen t Innelid, se Innerstängen fiskeplats o. bank
  Sandröjan terräng Klockarebolet klockarebost. Innerstängen fiskeplats o. bank
  Sebba å Klockarebolet gd Johns pass jaktpass
  Sebba å å /Se Klotes, se Skogshemmet gd Jona tå backe
  Senken, se Sänksjön sjö Kockaberget torp Jordafallet dalgång
  Silverbäcken bäck Kockaberget lht Julkubben skog o. mosse
  Skamsmossen mosse Kopparhult gård Kallbadet, se Grevens badhus badhus o. badplats
  Skrevaslätterna terräng Kopparhult gd Kattekärret kärr
  Skrevet vägskäl /Se Kopparhult by Klotamossen mosse
  Skväckermossen mosse Kopparhults kvarn Saknas Klotastigen stig
  Skämmingsfors å Kopparhults kvarn lht Klotängen äng
  Skämningsfors å /Se Korshällorna bebyggelse Knipsjön mosstjärn
  Skämningsforsån å Korshällorna kronolägenhet Koberget berg
  Skämningsforsån å Krockgården, se 1 Krokgården Saknas Kockalyckan jaktpass
  Skämningsforsån å Krokgården bebyggelse Kolmilan jaktpass
  Skämningskärren kärr Krokgården gård Kopparhulta torg, se Torget öppen plats i skog
  Slängebackarna terräng Krokgården gd Kopparhultsdammen damm
  Stalludden udde Krokgården gd Kopparhultsån bäck
  Stensfors ägomark Krokgården by Kraftalyckan f.d. åker
  Strandgölen sjö Kropphulta kvarn Saknas Krikån bäck
  Stugukullen terräng Kullen torp Krikån å
  Svanebackarna terräng Kullen t Krikån bäck
  Svartakällan källa Kullen f.d. torp Krokers kulle kulle
  Svartakällebäcken bäck Kvarnamossarna Saknas Kronegrinden, se Kroneledet f.d. led
  Svartekärret kärr Kvarnegården kvarn Kroneledet f.d. led
  Sved (numera Svedån) å Kvarnängen intägt Kronogärdsgården gräns
  Sved (numera Svedån) å Kvistrum torp Kronoledet grind
  Svedbromossen kärrmark Kvistrum hmd Kronåkern åker
  Svedmon terräng Kvistrum lht Kullaberget berg
  Svedmon terräng Kåkaberget t Kurvan jaktpass
  Svedmon skogstrakt /Se Källeberga avhyst torp Kvarkabron, se Mossabron bro
  Sveudden udde /Se Källebäcken avhyst torp Kvarkavägen brant
  Svedudden udde Källebäcken f.d. torp Kvarkavägen väg
  Svedudden udde Kärralund Saknas Kvarnagärdet gärde
  *Sveuddsröset gränsmärke Kärrelund intägter (skatte) Kvarnamossar(na) mossar
  Svedån å Kärrelund lht Kvarnalyckan f.d. åker
  Svedån å Kärres äng Saknas Kvarnasand åker
  Svedån å Liden bebyggelse Kvarnängen, se Klotängen äng
  Svedån å Liden gård Kvigehålsbäcken bäck
  Svedån å Liden gd Kvigehålskärret kärrområde
  Svedån å Liden gd Kvigsjön sjö
  Svedån å Lilltorpet lht Kyrkbäcken bäck
  Svedån å /Se Ljunghem f.d. lht Kyrkegärdet åker
  Svedån å /Se Lugnet lht Kyrkestigen stig
  *Sweeudden notfiske /Se Lunden Saknas Källegärdet åker
  Sänkeslätten terräng Lunden gd Kämpekärr, se Kämpes ängar f.d. slåtterängar, nu skog
  Sänksjön sjö Långeberga gård Kämpenskärr, se Kämpes ängar f.d. slåtterängar, nu skog
  Sänksjön sjö Långeberga gd Kämpes äng, se Kämpes ängar f.d. slåtterängar, nu skog
  Sänksjön sjö Långemosse Saknas Kämpes ängar f.d. slåtterängar, nu skog
  Södervättnen sjö Malmhult gård Kärleksbackarna del av park
  Södervättnen sjö Malmhult gd Kärren kärr
  Sö(de)rvättnen sjö Malmhult by Lakaliden brant på sjöbottnen
  Södervättnen sjö Medgrind, se Medgrinnekärret f.d. knektboställe Lakestängen fiskeplats o. bank i sjö
  Södervättnen sjö Medgrinnekärret riven lägenhet Lassabrokärrena mosse
  Sö(de)rvättnen sjö Medgrinnekärret f.d. knektboställe Laxagölarna småsjöar
  Sörvättnen triangelpunkt Mobacken Saknas Laxagölen, Lilla småsjö
  Tapperamossen mosse Mohemmet Saknas Laxagölen, Norra, se Laxasjöarna sjö
  Torpagölen mosse Molyckan torp Laxagölen, Stora, se Laxsjön, Södra småsjö
  Torpagölen mosse Molyckan lht Laxagölen, Södra, se Laxasjöarna sjö
  Torpamossen mosse Molyckan gd Laxasjöarna sjöar
  Torpaängen ängsmark Mon lht Laxasjön, Lilla, se Laxasjöarna sjö
  *Tvibastun (??) gränsmärke Mosseberg lht Laxsjön, Norra småsjö
  Tvättestället tvättställe Mostugan Saknas Laxasjön, Stora, se Laxasjöarna sjö
  Ugnen terräng Murfallan t Laxsjön, Södra småsjö
  Utterkärret terräng Månsabolet gård Lerpottehålet, se Pottehålet ravin
  Vargadalen dal Månsabolet gd Liakärret kärr
  Vassajonsmossen mosse Månsabolet gd Liderna, se Lakestänges och Innerstängen fiskeplatser o. bankar
  *Westersveboröret gränsmärke Nolhaga, se Nolhagen gd Lille mosse mosse
  Vitaspången övergångsställe Nolhagen gd Lillängen äng
  Västermarken terräng Norrgården gd Lillön ö
  Vättern insjö /Se Nyborg f.d. torp, nu lägenhet Lummersjöbäcken bäck
  Vättersjöarna sjöar Nybygget torp Lågebacke backe
  Vättersjöbäcken bäck Nycklakullsmossarna Saknas Långa berget bergudde
  Vättersjön sjö /Se Nyholm Saknas Långeberga mossar
  Wättersjön, se Medgrinnekärret f.d. sjö, nu kärr Nyskogen torp(?) Långeberga mossar, se Långeberga mossar
  Åbo terräng Nytorp Saknas Långemon skogsområde
  Äng-mossen, se Månsabolet sankmark Nytorp f.d. torp Långodlingen åker
  *Östersvebroröret gränsmärke Nätebäcken gård Lövkullapasset jaktpass
    Nätebäcken gd Lövkullaslätten slätt
    Nätebäcken by Lövkullen kulle
    Palmabacken f.d. torp Lövkullen kulle
    Pelebo torp Lövkullevägen väg
    Pelebo lht Lövsjön sjö
    Pettera lht Lövsjön sjö
    Rakullen Saknas Lövsjön sjö
    Renströms, se Tockes f.d. lht Maderna sankängar
    Rockekärret obebyggd kronolägenhet Majorsledet led o. jaktpass
    Rom torp Marken skogsmark
    Rom t Medgrindsbäcken bäck
    Rom f.d. torp Medgrindsgrindarna grindar
    Rosenberg lht Medgrindsvägen väg
    Rosenbergsberget? Saknas Medgrinnekärret skogsområde
    Rosenlund t Mellandraget strandbit
    Ruda t Metestängen, se Lakestängen fiskeplats o. bank
    Rudan torp Milaberget berg
    Rudan lht Milagärdet åker
    Rumpatorpet f.d. torp Missunnan åker
    Rumpekärr gård Mittskog skogsområde
    Rumpekärr gd Mittskogsledet, se Majorsledet led o. jaktpass
    Rumpekärr gd Moledet led
    Rumpekärrstorp Saknas Mossabron bro
    Rumpetorpet avhyst torp Mossabron bro
    Ryssebo gd Mossabron jaktpass
    Russebo f.d. torp Mossarna, se Kärren kärr
    Rödevadsmon Saknas Mossen åker
    Rödjan sold.bost. Mullefallen, se Mullfall åkrar
    Rödsjön bebyggelse Mullfall åkrar
    Rödån gård Mullfall hage, jfr Mullfall hagmark
    Rödån gd Månsaberget berg
    Rödån by Månsabäcken bäck
    Sandröjan lht Nasaberget berg
    Sandvadet skattelägenheter Nasen udde
    Sandvadet gd Nasen åker
    Sandvadet, Västra t Nissabron bro
    Sandvadet, Östra t Nissabäcken bäck
    Sjöbolet lht Nissabäcken bäck
    Sjöbolet lht Nissalyckan åker
    Sjöhagen Saknas Nissamon mo
    Sjölyckan torp Nycklakullen kulle
    Sjölyckan t Nissamon skogsområde
    Skinnaretorp gård Nolgärdet åker
    Skinnaretorp gd Nolgärdet, se Skrabbagärdet åker
    Skinnaretorp gd Nolgärdet åker
    Skinnaretorp gd Nolgärdet åker
    Skogshemmet Saknas Nolmarken hage
    Skogshemmet gd Norra gärdet i Ekhagen åker
    Skogslund Saknas Norra viken vik
    Skogslund Saknas Norrgärdet åker
    Skultedalen, se 1 Djupedalen Saknas Nybergskvarnen kvarn
    Skyttamossen gd Nycklakullen kulle
    Skåningsgården säteri Nycklakullsmossarna mossar
    Skämne, se Skämningsfors gd Nykyrke bäck bäck
    Skämning säteri Nykyrkebäck(en) bäck
    Skämninge, se Skämningsfors gd Nykyrkebäcken bäck
    Skämningsfors bebyggelse Nykyrkebäcken bäck
    Skämningsfors egendom Näskabacken åker
    Skämningsfors gd Nätebäckabäcken, se Nätebäcken bäck
    Slätten lht Nätebäcken bäck
    Spångamossen Saknas Näverkullen kulle
    Stenhult t Obacken åker
    Stenhultet gräsgäld Odlingen åker
    Stenhultet gd Odlingen åker
    Stensfors lht Oljepottorna kärr
    Stenslund lht Oljepottorna dikad mossmark
    Stenängen torp Olympen, jfr Parnassen kulle
    Stopendal lht Ottos gärdet åker
    Stopendals, se Stopendal lht Oxasjön sjö
    Stralsund t Oxasjön tjärn
    Strålsund torp Oxdrevsgärdet åker
    Strålsund lht Oxsjön sjö
    Strömbäck skogvaktareboställe Pankamossen mosse
    Strömbäck gd Pankut skog
    Strömbäck gd Parnassen, jfr Olympen kulle
    Strömma skogvaktareboställe Passet mellan Laxasjöarna jaktpass
    Strömma skogvaktarebost. Passet norr om Laxasjöarna jaktpass
    Svanebacka torp f.d. torp Passet söder Englandssjöarna jaktpass
    Svanebacken bebyggelse Passet vid Engelska-kanalen-bron jaktpass
    Svanebacken gård Pattevarpet rishög
    Svanebacken gd Pattevarpet rishög
    Svanebacken gd Pattevarpet allmänning
    Svanebacken by Pattevarpet, se Pattevarppasset jaktpass
    Svarta Källan Saknas Pattevarppasset jaktpass
    Svedkärret skattelägenhet Pilkällan kallkälla
    Svedmon Saknas Pilkällan kallkälla
    Svedudden gård Pilkällegärdena åkrar
    Svedudden gd Pilkällegärdet, Lilla, se Pilkällegärdena åker
    Svenshult lägenhet Pilkällegärdet, Stora, se Pilkällegärdena åker
    Svenshult lht Pilsnerbron jaktpass
    Svenshult gd Postlådegärdet åker
    Sverkefors gård Pottehålet ravin
    Sverkefors Saknas Prinsamossen mosse
    Svinabäcken eller Svanebacken, se 1 Svanebacken Saknas Prinsarna eller Prinssjöarna sjöar
    Svärkefors, se Svärkesfors gd Prinsasjöar(na) sjöar
    Svärkesfors gd Prinssjön, Lilla sjö
    Svärtekärret obebyggd skattelägenhet Prinssjön, Stora sjö
    Sågaretorp gård Prästagravarna väg
    Sågaretorp gd Prästakällan, se Prästakällepasset jaktpass
    Sågaretorp(et) gd Prästakällan kallkälla
    Sågebacken Saknas Prästakällepasset jaktpass
    Timmerbron torp Prästasiken dalgång
    Timmerbron t *Rackkullen? höjd
    Timmerbron lht Rappåsen skogsområde o. ås
    Tockes f.d. lht Rolkegärdet gärde
    Torkelsryd gård Rudans gärde åker
    Torkelsryd gd Rumpelund åker
    Torkelsryd? gd Rundekärret kärr
    Torpes lht Runnekärret sankmark
    Tuvebo, se Torpes lht Runnekärrsliderna vägbackar
    Täppan torp Runnekärrspassen jaktpass
    Täppan t Russängen äng
    Täppan lht Ryggsäcken jaktpass
    Varmslekärret bost. Ryggsäckspasset, se Ryggsäcken jaktpass
    Vassajona f.d. torp Rävaberget berg
    Vasselkärret eller Vesslekärret skattelägenhet Rävaberget berg
    Vasslekärret, se Veslekärret lht Rävafallet fall i bäcken
    Veslekärret lht Rödbäcken, se Rödån bäck
    Vindskeden f.d. lht Rödebäcken bäck
    Vinskeberget Saknas Rödevadet bro
    Vindskeden bebyggelse Rödsjön sjö
    Vinskedan gård Rödsjön sjö
    Vinskedan gd Rödviken vik
    Vitemad gd Rödån bäck
    Vrån f.d. torp Sandhålan sandtag
    Vråna sold.bost. Sandvadsbäcken bäck
    Vännerströms gd Segerdalen el. Segeldalen fiskeplats
    Västerberget f.d. torp Silverbäcken bäck
    Västergården gd Silverbäcken bäck
    Västertorpet avhyst torp Sjöbackar(na) backar
    Västertorpet f.d. torp Sjömarken hagmark
    Åbo avhyst torp Sjömarken, se Marken skogsmark
    Åbo f.d. t. Sjömarkerna land längs sjö
    Örnhult gård Skamsmossen, se Skapsmossen mosse
    Örnhult gd Skansberget berg
    Örnhult gd Skansmossen mosse
    Örnhultatorp t Skillnen gräns
    Östergården gd Skogsgärdet åker
      Skrabbagärdet åker
      Skrabbevarpet korsväg
      Skrevaslätten slättmark, bevuxen med tallskog
      Skrevaslätten jaktpass
      Skrevaslätten slätt skogsområde
      Skrevaslätterna, se Skrevaslätten slätt skogsområde
      Skrevet vägskäl
      Skräppemossarna mossar
      Skräppen sjö
      Skräppesjöarna småsjöar
      Skräppesjöarna småsjöar
      Skräppesjön, Lilla sjö
      Skräppesjön, Stora sjö
      Skväckan, se Skväckermossen mosse
      Skväckermossen mosse
      Skväckermossen mosse
      Skväckermossen mosse
      Skämning skog?
      Skämningamossarna, se Kärren kärr
      Skämningsbrinken brink på sjöbottnen, fiskeplats
      Skämningsforsån bäck
      Skämningskärren, se Kärren kärr
      Skämnings urskog skogsområde
      Skämningsån å
      Skämningsån å
      Skämningsån, se Skämningsforsån bäck
      Slängebacka torrmark
      Slängebackarna backar
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smigärdet åker
      Småhöjderna åker
      Solbadet badplats
      Sprängsten jaktpass
      Sprängstenspasset, se Sprängsten jaktpass
      Stadigsgärdet gärde
      Stallgärdet åker
      Stalludden udde
      Stenhultabäcken bäck
      Stenhultamossen, se Tjurmotamossen mosse
      Stenhults mosse mosse
      Stolpakorset jaktpass
      Storabölja, se Storbölja skogsområde
      Stora Gärdet gärde
      Storbölja skogsområde
      Storskogen dunge
      Storskogen jaktpass
      Stortallen jaktpass
      Strandgölen sjö
      Strandsjön sjö
      Stubben fiskeplats o undervattensgrund
      Stugegärdet åker
      Stugukullen kulle
      Svanebacka hägnen betesmark med lövskog
      Svanebackar(na) backar
      Svanebackaskogen skogsområde
      Svarta källan källa
      Svartakällebacken skogsbacke
      Svartakällebäcken bäck
      Svartebäcken bäck
      Svartekärret skogskärr
      Svartekärret kärr
      Svedbrokvarn skogsområde
      Svedmon skogsområde
      Svedån vattendrag
      Svältgränsen skogsområde
      Svärkersfors vattenfall
      Sågaretorpaberget berg
      Sänkan småsjö
      Sänkeslätten slätt skogsområde
      Sänksjön småsjö
      Sänksjön sjö
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet åker
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet åker
      Sörmarken skogsområde
      Sörmarken skog
      Tapperamossen mosse
      Taskan åkerlycka
      Timmerbromossen mosse
      Tjurmotamossen mosse
      Tjäreberget berg
      Tockebackar(na) backar
      Tockeledet f.d. led
      Tords pass jaktpass
      Torget öppen plats i skog
      Torkelsrudgärdet åker
      Torpagölen pöl
      Torpalyckan åker
      Torpamossen mosse
      Torparstigen stig
      Torpaängen ängsmark
      Torvladan öppen plats i skog
      Treriksröset gränssten
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Uddaskogen skog
      Ugnen skog
      Ugnen skogsskifte
      Uppe i Hagen, se Uppe i Marken hagmark
      Uppe i Marken hagmark
      Utterhålet kärr
      Utterlid, se Lakestängen fiskeplats o. bank
      Utterskogen skogsområde
      Utterstängen, se Lakestängen fiskeplats o bank
      Vanten åker i skogen
      Vargadalen ravin
      Vargudden udde
      Varpet vägskäl
      Vassajons mosse
      Vassajonsmossen, se Vassajons mosse
      Vedtorget jaktpass
      Vedtorget virkesupplagsplats
      Vindskeden skogsområde
      Vintersjöarna sjöar
      Vintersjöbackarna åsar
      Vintersjöåsarna åsar
      Vitaspången vägbro
      Vitaspången bro
      Vitaspången öppen plats
      Vägalången åker
      Vännerströms hage hage
      Västergärdet f.d. åker
      Västerlyckan åker
      Västergärdet åker
      Västermarken skogsområde
      Västermarken skogsområde
      Västertorpsåkrarna åkrar
      Vättersjöarna småsjöar
      Vättersjöarna tjärnar
      Vättersjöbäcken bäck
      Vättersjön, Lilla tjärn
      Vättersjön, Stora sjö
      Älgakärret kärr
      Ängalyckan f.d. gärde
      Ängen åker
      Ängen f.d. åker
      Änghagen äng
      Ängmans mosse mosse
      Ängmanssjöar(na) mossjöar
      Äsphålsbron, Gamla jaktpass
      Äsphålsbron, Nya bro
      Äsphålsbron, Nya jaktpass
      Ön ö
      Örnhultaberget berg
      Örnhulta mosse mosse
      Östegärdet åker
      Östelyckan åker
      Östergärdet åker
      Östra kvarn, se Nybergskvarnen kvarn

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.