ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kyrkås socken : Barne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 16 Naturnamn : 31 Bebyggelsenamn : 27 Naturnamn : 9
Kyrkås (f. Sandbäck) sn Aspås terräng Kyrkås socken sn Han(d)skevad vadställe
Kyrkås sn Dufveremåse, se Duvereds mosse o. Store mosse mosse Kyrkås socken Hagamossen mosse
Kyrkåhs Saknas Duvereds mosse mosse Kyrkås sn Däkebäcken bäck
Kyrkås sn /Se Glatsåhs, se Glättesås berg Aspås lht Högaberg berg
Kyrkås sn /Se Glättesås berg Björkelund lhter Jutaboderna skogsmarker
Kyrkås kyrka »offerkyrka» /Se Glättesås triangelpunkt Duveslätt lht Klättesås berg, triangelpunkt
Sandbäck, se Kyrkås sn Grindaberget berg Grindaberget lht Sandbäcken bäck
?Guntorp säteri *Hanskevad vadställe? Gråhult hmd Sandbäcka vad vadställe
Kyrkås by Herremossen mosse Guntorp gård (säteri) Smörkullebäcken bäck
Kyrkås gd Högaberg berg Hagäng lht  
Kyrkås gd Klovberget berg Ingelstorp gård  
Kyrkås Stommen gd *Kringelsmossen mosse Krösekullen lht  
?Sandbäck by Kroksmossen mosse Lerbäcken lht  
Sandbäck förr sn, nu by /Se Krösekullen höjd Lindebacken lht  
Sandbäck förr sn, nu by Lerbäcken ägomark Livakullen hmd  
Sandbäck by Linkesåsen terräng Lunnabo(l), Lilla gård  
  Långmossen mosse Lunnabo(l), Stora gård  
  Långmossen mosse Marieberg lht  
  *Lärkemossen mosse Orreslätt gård  
  Smörkulleberget berg Rö(r)maden lht  
  Smörkullebäcken bäck Sandbäck gård  
  Snaremossen mosse Smörkullen hmdelar  
  Stenkarsberget berg Stenbacken lht  
  ?Store mosse mosse Stommen gård  
  ?Sulstensmossen mosse Vadsbacken lht  
  Sulstensmossen mosse Videkärret lht  
  Svartsjön sankmark Vårdkullen lht  
  *Sölvsten gränsmärke    
  *vetare gränsmärke    
  Viteberget berg    
  Våleberget berg    

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.