ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Barne-Åsaka socken : Barne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 48 Bebyggelsenamn : 116 Naturnamn : 11
(Barne-)Åsaka sn *Blekastenarna gränsmärken Barne-Åsaka sn sn Gåselid lid
Åsaka sn *Brokastenen gränsmärke Barne-Åsaka socken Lillån å
Åsaka sn Bruarekullen kulle? /Se Åsaka sn Långebergen berg
Barne-Åsaka sn /Se Dufuere måse, se Duvereds mosse o. Store mosse mosse Abrahamstorp, se Brovallstorp traktnamn Mossan å
Asaka sn o. gd. Duveredsmossen, se Fåglumsmossen Saknas Abrahamstorp gård Rännhögen med Rännhögsliden höjd och lid
Barne-Åsaka socken *Fåglumsbro bro Anders Bengtsgården gård Sketebäcken bäck
Barne-Åsaka sn Fåglumsmossen mosse Aspagärdet lht Sketemaden mad
Åsaka sn *Hagehölg gränsmärke Balltorp Saknas Stomna berg berg
(Barne-)Åsaka sn *Hedasten gränsmärke Baltorp by Store mosse mosse
Barne-Åsaka sn Herregårdsmosse mosse Baltorp by Viskebäcken bäck
Barne-Åsaka sn Hilles kulle höjd m. gränsmärke Baltorp Saknas Väraberget berg
Barne-Åsaka sn Hilles kulle terräng Baltorp Bossgården Saknas  
Barne-Åsaka sn *Hilles kulleröret gränsmärke? Baltorp Larsagården Saknas  
Asacka Saknas Häremosse mosse Baltorp Lillegården Saknas  
Barne-Åsaka sn Hönsö holme Baltorp Skattegården Saknas  
Barne-Åsaka sn Imsiön, se Jämnesjön sjö Bosgården gd  
Åssaka Saknas Imsjön, se Jämnesjön sjö Bos(s)gården, (Bolsgården) gård  
Barne-Åsaka sn /Se Jamsjön, se Jämnesjön sjö Brovallstorp traktnamn  
Barne-Åsaka sn /Se Jämmesjön sjö Brovallstorp lht  
Åsaka by o. sn /Se Jämnesjön sjö Dalhem lht  
Barne-Åsaka sn /Se Jämnesjön sjö Dalhem lht  
Barne-Åsaka sn /Se Jämnesjön sjö Dunkebacke lht?  
Åsaka, se Barne-Åsaka sn Jämnesjön sjö Esstorp gd  
Oosager Saknas Jämnesjön sjö Esstorp (Äspetorp) gård  
Abrahamstorp by?, gd? Jämnesjön sjö Flöttorp, Lilla gård  
Abrahamstorp Saknas Klevaberget berg Flöttorp Lilla gd  
Asbrandztorp Saknas Klevaberget berg Flöttorp Lilla Saknas  
Abrahamstorp by Kluteberg berg Flöttorp, Stora gård  
?Abrahamstorp gd Kålsgårdsstenen gränsmärke Frugården gd  
Abrahamstorp by Kronomarken terräng Frugården gård  
Abrahamstorp gd Kung Rånes sten runsten /Se Frälsegården gd  
Abrahamstorp gd Moboklev, se Klevaberget berg Frälsegården, se 6 Anders Bengtsgården gård  
Abrahamstorp by /Se Nordskogen skogsområde Galmetorp gd  
Abrahamstorp by /Se Ormhallsberget berg Galmetorp gård  
Balltorp by, kvarn Paradiset terräng Gatan hmd  
Balltorp by Runebacken, se Sandabacken backe Gatan hmd  
?Baltorp by Rännehögen fornlämning /Se Godegården gård  
(Baltorp) Saknas Sandabacken el, Runebacken backe med runsten Grönerås f.d. torp  
?Baltorp by Sonnabacken terräng Gunnarsgården, se Heden Saknas  
Baltorp by Spångabäcken bäck Heden Saknas  
Balltorp by Store mosse mosse Heden gårdar  
Balltorp by, kvarn /Se Store mosse mosse Heden Gunnarsgården gd  
Balltorp by /Se *Svenstorpa Hee röör gränsmärke? Herrgården gård  
Flöttorp by *Svenstorparöret gränsmärke Häradstorp gd  
Galmetorp gdr /Se Svenstorpamosse mosse Häradstorp gård  
?Häradstorp by Trättemosse mosse Hökatorp lht  
Klutegården hemman /Se *vetare gränsmärke Intagan hmd  
Stommen gd Viskebäcken bäck Jonastorp gård  
Stæksio Asaka Saknas   Jonslund lht  
*Stæksio Asaka Saknas   Jönsehagen äng  
Svenstorp by   Klockarebolet gd  
Åsaka by   Klockarebolet gård  
Åsaka by   Klutegården gd  
Åsaka by   Klutegården gård  
Åsaka gd   Kvarnagården, se 7 Larsagården gård  
Åsaka by   Kyrkeberga utjord  
Åsaka by   Kyrkeberga lht  
Åsaka by   Larsgården gård  
Åsaka by   Lassagården, se 7 Larsagården gård  
Åsaka by   Liden hmd  
Åsaka by   Lillegården gd  
Åsaka by /Se   Lillegården gård  
Åsaka by /Se   Lindekällan lht?  
Äspetorp gd /Se   Ljungslätt lht  
    Lokulla lht?  
    Lokulla hmd  
    Lundarehagen äng  
    Lundarehagen, se Flöttorp, Lilla Saknas  
    Lunnabacken »gräsgäll»  
    Lunnebacken lht?  
    Lusseberga lht  
    Långeliden lht?  
    Långa liden jord  
    Molhagen, se Västermark Saknas  
    Nybygget lht  
    Nygärdena hmd  
    Olovstorp gd  
    Olovstorp torp  
    Olovstorp lht  
    Persgården, se Heden Saknas  
    Rävekullen lht  
    Sandlid lht  
    Sandlid hemmansdelar  
    Sandtäkten lht  
    Skattegården gård  
    Skattegården gd  
    Skattegården hmd  
    Skogsbo lht  
    Skogen torp  
    Skruvsmaden gd  
    Skruvsmaden gård  
    Slätten hmd  
    Småkulla gd  
    Småkulla gård  
    Spångakilen lht  
    Stenstorp lht  
    Stommen gård  
    Stomsbotten lht  
    Svenstorp, Lilla gård  
    Svenstorp, Stora gård  
    Svängen hmd  
    Valla hmd  
    Vassbäcken gård  
    Västergården gård  
    Västermark el. Nolhagen gård  
    Västeräng lht  
    Åmossen lht  
    Ånnestorp gd  
    Ånnestorp gård  
    Åsaka sn och by  
    Änga hmd  
    Änga hemmansdelar  
    Änga hemmansdelar  
    Änga hmd  
    Ängdalen lht  
    Äspetorp, se 1 Esstorp gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.