ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fåglums socken : Barne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 47 Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 21
Fåglum socken Alängen terräng Fåglums sn sn Bergö ö
Fåglum sn /Se Bergö terräng Fåglum socken Bredsik sluttning
Foglum sn Bredängsås ås Anders Olovsgården, se Skattegården Saknas Dagermålsbacken höjd
Foglum sn *Broröret gränsmärke? Assmund Guttensgården gård Däningen bäck
Fåglum sn Duvemossen mosse Bengt Bryngelsgården gård Fåglabäcken bäck
Fåglum by Duveredsmossen, se Fåglumsmossen Saknas Bergen hmd Gateberget, Gatebergsliden bergknalle
Foglum socken Däljediket bäck Bergsgården gårdar Gnickebergen, Tegabergen berg
Fåglum sn Dänningen bäck Bergshagen lht Holmabäcken bäck
Foglum sn Dänningen å Björnabottna hmd Holmamossen Saknas
Foglum sn? Dänningen å Björnadal hmd Jonsberget berg
Fåglum socken Fåglabäcken bäck Botten lht Koberget berg
?Fåglum sn *Fåglumsbro bro? Bredäng gårdar Köllbergsliden lid
Fåglum sn *Fåglumsbro bro Bultabacken hmd Kolunden äng
Fåglum sn Fåglumsmossen mosse Bultabacken hmdar Krumbo del av Koberget
Fåglum sn *Hagehölg gränsmärke Dagermålsbacken hmd Lindeberget, Bredsik sluttning
Fåglum sn *Hagehölg gränsmärke?, vattensamling Däningsholm gård Lärke mosse Saknas
Fåglum sn *Hedasten gränsmärke Däningsholm Saknas Mossan Saknas
Fåglum sn Hukamossen terräng Ekåsen hmd Rännemossen mosse
Fåglum sn *Högastenen gränsmärke Eriksö hmd Stenkarlen berg
Fåglum sn Hönsö holme Fågleberget hmd Store mosse mosse
Fåglum sn Karlsberget berg? Fåglum Saknas Åbergen berg
Fwglem Saknas Knytte mosse sankmark Fåglum Skattegården Saknas  
Fåglum sn Knäppeberg berg Fåglum Skräddaregården Saknas  
Fåglum sn Koberget berg Fåglum sn och by  
Fåglum sn Krondiket bäck Får(a)bron hmd  
Foglom Saknas Kurrorna terräng Gnicke (eller Kvarnkroken) gård  
Fåglum sn /Se Lindeberget berg Gnicke Saknas  
Fåglum sn /Se Lärke mosse, se Storemosse mosse Godegården gård  
Foglum sn /Se Nordbäcken bäck Gungseberg riven stuga  
Fåglum sn /Se Orneberga terräng Holmen gård  
Fåglum by o. sn /Se Oxakullarna terräng Holmåker hmd  
?Bredäng by Rabben terräng Hukatorpet hmd  
Norra Fåglum by Ronsberg terräng Huken gård  
Fåglum by Rännemossen mosse Huken eller Däningsholm, se 1 Däningeholm Saknas  
Norra Fåglum by Stora holmen terräng Humlahagen hmddar  
Fåglum by Store mosse mosse Hussås torp  
Fåglum by Store mosse mosse Höjagärdet hmd  
Fåglum by /Se Tegamossen mosse Högen hmd  
Fåglum Holmen säteri Tegaskogen skogsområde Integan hmd  
Fåglum Holmen säteri Tegavaran höjd Kilen hmd  
Holmen, se Fåglum Holmen säteri Torsberget berg Kvarnkroken, se Gnicke gård  
Orneberga lht /Se *Trossholms udde terräng Kyrkeslätten hmd  
Stommen rusthåll Upploberget berg Kållö hmd  
[Sockengård] gård Vinterbottnen terräng Kållö hmd  
»Swærkers gardh» gd *Vita katten gränsmärke Källakrok hmd  
[Sverkegård) Saknas *Vita katt gränsmärke? Lindeberget lht  
*Sverkesgård gd Åbergen berg? Mossarna hmd  
*Swerkesgarden gd /Se   Månsagården gård  
*Sverkesgården Saknas   Orneberga lht  
*Sverkilsgården Saknas   Orrakulla(rna) hmdelar  
»Tegha», se Tegalund gård   Rörmossen lht  
Tega el. Tegalund indr. militieboställe   Rörmossen hmd  
Tegalund gård   Rötebodan gård  
Tegalund by /Se   Rötebo Saknas  
Torp Saknas   Skattegården eller Anders Olovsgården gård  
*Torp förr gård   Skopahagen lht  
    Skogen gård  
    Skogen hmd  
    (Nol) Skräddaregården gård  
    Skyttlagapet torp  
    Skänkahålan hmd  
    Stenepång hmd  
    Stommen gård  
    Söderlund lht  
    Sörgården gård  
    Tega, se Tegalund gård  
    Tegalund gård  
    Tomte Lilla hmd  
    Tomte Store hmd  
    Torsberget hmd  
    Torsmosse lht  
    Trossholmen hmd  
    Uggla hmd  
    Ulekullen lht  
    Vallmineberg torp  
    Vrån lht  
    Åtorp torp  
    Östergården gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.