ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lekåsa socken : Barne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 33 Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 12
Lekåsa sn *Bölabro källa gränsmärke Lekåsa socken sn Bragnums ängar Saknas
Lekåsa sn Elg Måssen, se Älgaremossen mosse Anders Persgården gård Bragnumsörn grustäkt
Lekåsa sn Frostadalen terräng Augustendal hus Jämnesjön sjö
Lekåsa by Hackebromossen mosse Backen hmd Lillån å
Leckaasa Saknas Hackebron terräng Bajaregården gård Lommakullarna kullar
Lekåsa sn Hörbacken terräng Berget torp Orska botten med Orska sten odlad sankmark
Lekåsa sn Idasbacke terräng Björkebacken lht Sjuberget berg
Leckasza Saknas Jamsjön, se Jämnesjön sjö Boslätt lht Skaraberget berg
Lekåsa sn Jämnesjön sjö Bragnum by Spångabäcken bäck
Lekåsa sn Jämnasjön sjö Bragnum Saknas Tjurbäcken bäck
Leekåsa, Leckåsa Saknas Jämnsjön sjö /Se Bragnum Skattegården Saknas Trättemosse allmän mosse
Lekåsa sn /Se Kantum terräng Bragnumstorp lht Örn grustäkt, sn-allmänning
Lekåsa sn /Se Knipan terräng Fridhem lht  
Lekåsa sn /Se Komossen, Stora mosse Frostagården gård  
Lekåsa sn /Se *Koskallesten gränsmärke Glädjen hmd  
Lekåsa sn /Se Kvarntorpet terräng Gustavsberg lht  
Lekåsa sn /Se Laberget berg Gärdet hmd  
*Bossgård Saknas *Ljuggö ö i myr Hagen hmd  
Bragnum gd Långeberget berg Hagintagan torp  
Bragnum by o. gd Långe mosse mosse Hallestorp lht  
Bragnum by Orska botten ägomark Holmen lht  
Bragnum by /Se Rallas terräng Hålet hmd  
Bragnum by Rumpetorpet terräng Häradsberget el. Härsberget gård  
Bragnum by Salsberget berg Häradstorp gård  
Bragnum by? Skaraberget berg Hörbacken lht  
Bragnum by Spångabäcken bäck Ingatorp gård  
Bragnum gd o. by Västtorpsmossen mosse Kakelöse backe hmd  
Bragnum by /Se Älgaremossen mosse Kalvängen el. Kalvängarna förr torp  
Bragnum by /Se Älgaremossen mosse Knipan, Norra hmd  
Bragnum by /Se Älgaremossen mosse Knipan, Lilla hmd  
Bragnum by /Se Älgaremossen mosse Knipan, Södra hmd  
Bragnum by /Se Älgaremossen mosse Kollsgården gård  
Ingatorp gd Älgmossen, se Älgaremossen mosse Kroken hmd  
Kvistegården gård /Se   Kvistagården gård  
Lekåsa kyrkby   Kållegården gård  
Lekåsa by   Kålsbogården gård  
Lekåsa by   Lars Frisgården eller Skattegården gård  
Lekåsa sn   Laxabotten lht  
Lekåsa sn /Se   Lekåsa sn och by  
Lekåsa by   Lockatorp, Lilla gård  
Locketorp Saknas   Lockatorp, Stora gård  
Låckatorp by   Mossa(rna) hmd  
Locketorp by   Månsagården gård  
Locketorp by   Olov Bengtsgården gård  
Västorp Saknas /Se   Pinås gård  
Västorp gd /Se   Prästgården gård  
    Prästegården, Lille gård  
    Skattegården gård  
    Skomakaregården gård  
    Skvala smedjehemman och lertäkt  
    Sorgen hmd  
    Uddabo lht  
    Uppegården gård  
    Västtorp gård  
    Västtorp Saknas  
    Åttingen gård  
    Ödegården gård  
    Östergården gd  
    Östergården gård  
    Östtorp lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.