ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerbitterna socken : Laske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 46 Bebyggelsenamn : 93 Naturnamn : 38
Bitterne Saknas Algutsmossen mosse Bitterna socken Borgabacken höjd
Österbitterna o. Västerbitterna, se Bitterna snr *Blekebro bro? Västerbitterna Saknas Borgaliden lid
Bitterna sn /Se Blisemossen, Stora mosse Väster Bitterna socken Bratten berg
Bitterna sn o. by *Brattehall höjd Algut Siggesgården gd Brobacka del av Hackebergsskogen
Bitterne sn Brattemossen mosse Alideberg lägenh. Fäbron bro
Bitterna Saknas Bredhem terräng Anders Svensgården gd Galgeberget berg
Bitterna Saknas Brokastenen gränsmärke Andoragården gd Hackebergsskogen kronop.
Västerbitterna socken Brunnsjön sjö Annelund läg. Hackebrolagg äng
Västerbitterna o. Österbitterna snr *Bulabros källan gränsmärke Assmund Ingelsgården eller Hjältagården gd Hulehage skogsmark
Bitterna pastorat Dammossen mosse Backagården bebyggelse Häggebäckaråsen sumpmarker
Bitterna sn Dammsik mosse Bajaregården annat namn på Anders Svensgården Högastena, Stora kulle
Bitterna sn Galgen fornlämning /Se Balsagården bebyggelse Högastena, Lilla kulle
Västerbitterna sn Granråsen mosse Björstorp gd Högeås höjd
Västerbitterna sn Gungsebromossen mosse Boaråsen obebott torpställe Jämnesjö sjö
Betherne Saknas Gungsebroråsarna sank mark Bondagården bebyggelse Kallegubbeliden lid
Västerbitterna sn Högastenar fornlämning /Se Borgen bebyggelse Karla högar gravhögar
Bitterna, Väster- o. Öster-, snr Hackebromossen mosse Botberga gd Karlamad mad, nu odlad
Betherna Saknas Huvudmossen mosse Botberga lägenh. Kvarnabacken höjd
Västerbitterna sn Högås terräng Bratthall lägenh. Lundaberget berg
Västerbitterna sn Jamsjön, se Jämnesjön sjö Brobacka lägenh. Lyckebacken höjd
Bitterna sn Jamsjön (Jämsjön) sjö Damshagen läg. Långömossen mosse
Västerbitterna och Österbitterna snr Jämnesjön sjö Fräslegården gd Orska botten del av träde, sankmark
Bitterna sn Karla högar fornlämning /Se Fridhem lägenh., mejeri Orska sten sten
Bitterna Saknas Karsmossen mosse Fridhem lägenh. Prästlundsberget berg
Bitterna sn Krökemosse mosse Fridkulla läg. Råberget berg
Bitterna förs. /Se Kvarnabäcken bäck Fåren (Fåran) bebyggelse Råmaden sumpmark, nu uppodlad
Västerbitterna sn /Se Käringaröret fornlämning /Se Gröna hulan försvunnen lägenhet Råpuk sumpmark, nu uppodlad
Västerbitterna sn /Se Lindebergsråsen mosse Grönemad lägenh. Stallsberget berg
Västerbitterna sn /Se *Oleka bro bro Grönemad lägenh. Stjärnesjö sjö
Västerbitterna sn /Se Prästamossen mosse Hackebrolaggen läg. Stockabergsråsen sumpmark, nu uppodlad
Bitterna förs. /Se Prästlundsberget berg? Hackebrolagg Saknas Tomtingen höjd
»Halla gordhen» gård Rågetamossen mosse Hagelsten lägenh. Tån allmänning
Halstenstorp Saknas Råhagen terräng Hallestorp gd Tålanna träde utmark
Hällestorp by Skäringen bäck Hallestorp Saknas Vantaberget berg
Hallestorp gd Slättängsmossen mosse Hjältagården bebyggelse Vickerås höjd
Hökagården hemman /Se Stjärnesjö mosse Håkan Larsgården gd Vingås mossar
Kaggegården hemman /Se Stubbamossen mosse Håkeskog läg. Värpekullen höjd
Karlaga Saknas Svartemosse ägomark Häggebäckeråsen, se 1 Hackebrolagg Saknas Öxnan eller Öxnaren höjd
Karla by Tålannabäcken bäck Hällestorp, se 1 Hallestorp Saknas  
Karla by Tålannamossen mosse Hökagården gd  
Karlaby by? Vases terräng Hökaskogen bebyggelse  
»Karlogha», se Karla by Vintermossen mosse Kaggatorp lägenh.  
Sköttning gd Virkels borg fornlämning /Se Kaggården gd  
Stjerngärdet g. Älgemossen sankmark Karinsberg läg.  
Tolanda, se Tålanna by Ärjarekullen fornlämning /Se Karla by  
Tålanda Saknas *Öjastenen gränsmärke Karla Saknas  
Tålanna by   Karla Saknas  
Tålanna by   Karla Saknas  
Tåkanna by   Kartegården gdr  
?Tålanna by   Lars Andersgården gd  
Tålanna by   Lars Andersgården eller Frälsegården gd  
Tålanna by?   Lars Svensgården gd  
Tålanna by   Ledsgården eller Balzagården gd  
Tålanna by   Lindesberg lägenh.  
?Västerbitterna kyrk.bost.   Lunnaberg läg.  
?Västerbitterna by   Lunnalyckan bebyggelse  
?Västerbitterna by   Långö gd  
Bitterna snr   Långö, Lilla lägenh.  
Västerbitterna sn   Långö Saknas  
Bitterna by   Nolgården gd  
?Västerbitterna by   Nytorp läg.  
    Prästgården gd  
    Pukatorp Saknas  
    Pukatorp gd  
    Sandliden lägenh.  
    Sandåker gd  
    Sjökullen lägenh.  
    Sköttning gd  
    Slättäng gd  
    Stenarsgården gd  
    Stenkullen lägenh.  
    Stjärnegärdet Saknas  
    Stjärnemad lägenh.  
    Stjärnesjö läg.  
    Stjärnesjö Saknas  
    Stjärngärdet gd  
    Stjärnkärret lägenh.  
    Stommen gd  
    Till Skolplan, se 7 Karla Saknas  
    Trädgården lägenh.  
    Tålanna by  
    Tålanna Saknas  
    Tålanna Saknas  
    Tålanna Saknas  
    Vantaberget lägenh.  
    Vasen lägenh.  
    Vägatorp läg.  
    Värpekullen lägenh.  
    Västergården gd  
    Västorp, Lilla lägenh.  
    Änga binamn på Håkan Larsgården  
    Östergården gd  
    Östergården gd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.