ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Trävattna socken : Vilske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 54 Bebyggelsenamn : 183 Naturnamn : 68
Trävattna sn Björkelund skogsmark Trävattna sn sn Arvesgärdet åker
Trevattna sn. Bodabäcken bäck Trevattna sn Bodabäcken bäck
Træwathna Saknas Borrabosjön tjärn Trevattna sn Bolabrobäcken bäck
Trevattna sn. Flogen mosse Trävattna sn Borrabosjön förr sjö, nu mad
Trävattna socken Flottabacken skogsbacke Träskallar inbyggarbeteckning Borrebosjön sjö
Trävattna sn Flottamossen mosse Annedal hus Bölabobäcken bäck
Trävattna sn /Se Gillersmosse mosse Annedal hus Fagervallsbergen berg
Trävattna sn Greslebro, se Grisslebro bro Aspelund f.d. soldattorp Fagervallsberget höjd
Trävattna sn Grisslebro bro Aspelund lht Faxelid backe
Trevattna sn Grisslebäck bäck /Se Backen gård Faxerör gravhög
Trävattna socken Gubbaråsen sank mark? Backen gård Finnestorpabäcken bäck
Trävattna sn Gåsamad sank mark Backen gård Flottabacken platå
Trävattna sn Harabackarna fridlyst omr. Bastabo gård Flottamossen mosse
Träuattna Saknas Herrängarna ägomark Bastebo gård Flåttalyckan plats
Trävattna sn Hjortemossen mosse Björkelund torp Flåttamossen mosse
Trävattna sn Hunnestugan skogsmark Björkelund hus Gillers mosse mosse
Trävattna sn Höka berget terräng Boda bebyggelse Gillers mosse mosse
Trävattna sn /Se *Höstmarken terräng Boda gård Grisslebäck bäck
Trävattna by, sn /Se *Kalabro bro Bodan gård Hammerstensråsen moss-stråk
Trävattna sn /Se *Karla bro bro Borrabo bebyggelse Harabackarna grusbacke
Trävattna sn /Se Katebrobäcken bäck Borrabo gård Herrängerna mossmarker
*Boda kvarn nedlagd (?) kvarn *Katebrohall gränsmärke Borrebo gård Holmsmad madmark
Gisslared by Katebro rör gränsmärke Borrabotorp ödetomt Hunnestugan stenrös
Gisslared by Kostenen sten? Broslätt lht Håke, Lille flyttblock
Herrekvarnen kvarn? Kringlamossen mosse Broslätt lht Hästhagagärdet åker
Katebro by Kringlamossen mosse Bråkabo bebyggelse Höjel utmark
Katebro by Krusebacke skogsbacke Bråkabo gård Höjel berg
Katebro gd Kvarnället ställe /Se Bråkabo gård Höjelaberget berg
Katebro by Kårholmen Saknas /Se Bulterabacken urspr. åkerlycka med hus, nu hmd Höjlaberget berg
Katebro by Lillemark skogsomr. Bultrabacken gård Höjlahall gränssten
Katebro by *Marberga kulle höjd Dankås hmd, f.d. torp Höllegärdet åker
Katebro by *Marebergs kulle höjd Dankås gård Istorpagärdet åker
Katebro by *Marebergs kulle höjd Enebacken lht Istorpa hage hage
Katebro by Nissabäcken bäck Enebacken lht Järnkällan källa
Kuisla Saknas Nissabäcken bäck Fridhem lht, f.d. torp Järpes ände hage
Kvissle gård Rangelavadet vad(?) Fridhem lht Karla räv åker
Qvisle qvarn Ruddammen tjärn Furulund torp Katebrobäcken bäck
Kvissle gd Rullstenen sten Furulund torp Kilen område
Kvissle gd Salaholmsbäcken bäck Gisslared, Lilla gård Klosterdammen damm
*Kvissle kvarn Saknas Skogasmad mosse Gisslared, Lilla gård Klosterlyckan åker
Kvissle gd Skumme gryta råmräke Gisslared, Stora gård Kosten flyttblock
Kvissle gd /Se *Skume gryta gränsmärke (?) Gisslared, Stora gård Kostensliden backe
Kvissle gd /Se *Skvalehall gränsmärke Gullåkra gård Kvarnebacka mad madmark
*Lillgården Saknas *Skvale hall höjd Gullåkra gård Kvarnället ställe
*Lillgården Saknas Slagmaderna sankmark Gunlared, Gullerud gård Lidan å
Lugnet hus Sulemad utäng /Se Gunlared gård Lidan å
Mjölkared gd /Se Svartemosse mosse Gustavsberg lht Lille Håke flyttblock
Salaholm hg Synke sten råmärke Gustafsberg lht Lillemark skogsområde
Salaholm hrgd. *Synkesten gränssten (?) Gåsebacken gård Lommes mad mosse
Salatorp (numera Salaholm) hg Trollarmossen mosse Gåsebacken gård Musabotten mosse
Salatorp (numera Salaholm) gd Ulvåsen skogsomr. Hagen gård Målagårdsliden backe
Salatorp (numera Salaholm) hg Våcknen plats på gräns Hagen gård Oxhagen hage
Salatorp (numera Salaholm) hg Åsabacke skogsbacke Halberga gård Puntagärdet åker
Salatorp (numera Salaholm) hg Änglastenen sten Hallberga gård Salaholmsbäcken bäck
Salatorp (numera Salaholm) hg   Halberga torp lht Salaholms korsväg landsväg - vägskäl
[Salatorp] Saknas   Herrekvarnen by o, sn Salaholms mossar mossmarker
Salatorp, se Salaholm hg   Herrekvarn lht Slagmaderna madmarker
Saxatorp gårdar   Herrängen lht Stenbergsliden backe
Saxatorp gård   Holmgrenslyckan ödetomt Stenvaderna vadställe
Skumme gd /Se   Hulegården gård Svartemosse mosse
Stommen = 3 Trävattna gd   Hulegården gård Svänghölja sänka
Storegården gd   Händenestorp bebyggelse Sågehagen hage
Storegården gd   Händenestorp gård Sörmansbro bro
*Trägård Saknas   Händenedstorp gård Ulvåsaskogen skog
*Trägården Saknas   Hästhagen torp Ulvåsen utmark
Trävattna by   Hästhagen torp Åsabacke höjd
Trävattna by   Höga gård Åsakavägen byväg
Trevattna by   Höga gård Änglasten flyttblock
Trevattna sn   Hökaslätten hmd  
Trävattna by   Hökaskog ödetomt  
Trävattna by   Hörnet gård  
?Vadsbo gd   Höstmärket gård  
    Höstmärket gård  
    Istorp gård  
    Istorp gård  
    Katebro gård  
    Katebro gård  
    Katebro gårdar  
    Kil gård  
    Kil hmd.  
    Krusebacke torp  
    Krusebacken torp  
    Kullen gård  
    Kullen gård  
    Kvarnbacken gård  
    Kvarnbacken gård  
    Kvarnholmen gård  
    Kvissle gård  
    Kvissle gård  
    Kvissle kvarn kvarn  
    Kvissleled torp  
    Kårholmen gård  
    Kor(r)holmen (Kårholmen) gård  
    Lidaberg gård  
    Lidaberg gård  
    Liden, Lilla gård  
    Liden, Lilla gård  
    Liden, Stora gård  
    Liden, Stora gård  
    Lindesberg lht, handelsbod  
    Lindesberg lht  
    Ljunghem lht  
    Ljunghem lht  
    Ljunghem -Trappenacken lht  
    Ljungsäter soldattorp  
    Lugnet torp  
    Lugnet lht  
    Lund Saknas  
    Lund gård  
    Lunnabacken gård  
    Lunnabacken gård  
    Lunnabacken bebyggelse  
    Lunnebacka gård  
    Långaberget gård  
    Långaberget hmd  
    Madeberget torp  
    Marken gård  
    Marken lht  
    Mellanmossen gård  
    Mellanåsen bebyggelse  
    Mellsmåsen, Mellanåsen gård  
    Mellanåsen gård  
    Mjölkared gård  
    Mjölkared gård  
    Målagården gård  
    Målagården gård  
    Målaregården gård  
    Neregården gård  
    Nyarp gård  
    Nyarp gård  
    Nyhem lht  
    Nyttorp lht  
    Olofsberg lht  
    Olsberg torp  
    Olsberg lht  
    Orramarken hmd  
    Orramarken gård  
    Orsholmen lht  
    Pantäckran lht  
    Pantäckran lht  
    Plogården gård  
    Ploggården gård  
    Salaholm gård  
    Salaholm herrgård  
    Salaholms backe gård  
    Salstorp hmd  
    Salstorp mejeri  
    Saläng lht  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skoggården bebyggelse  
    Skogsgården, Skoggården gård  
    Skogsgården gård  
    Skumme gård  
    Skumme gård  
    Slagmad hmd  
    Slagmad gård  
    Stenberga lht  
    Stenberga lht  
    Stenkälle ödetomt  
    Stommen gård  
    Stommen gård  
    Storegården gård  
    Storegården gård  
    Trappenacken hus  
    Trappenacken lht  
    Trevattna (Trävattna) by o. sn  
    Trevattna kyrkby  
    Trävattna bebyggelse  
    Trävattna bebyggelse  
    Tubbarp hmdelar  
    Tubbarp gård  
    Ulvåsen ödetomt  
    Vadsbo gård  
    Vassbo gård  
    Värnhem hus  
    Vänhem lht  
    Åsen torp  
    Äckregärdet ödegård  
    Öna, Lilla gård  
    Öna, Lilla gård  
    Öna, Stora gård  
    Öna, Stora gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.